RISK MANAGE MENT. OVERBLIK Rev. 2.81

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISK MANAGE MENT. OVERBLIK Rev. 2.81"

Transkript

1 ARTIKEL RISK MANAGE MENT OVERBLIK Rev Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder NB: Se efter nye releases af artikler på vlv.dk

2 RISK MANAGEMENT OVERBLIK! Hvordan får man overblik over et kompliceret projekt? Hvordan styrer man projekt risici? Er Risk Management løsningen? Artiklen beskriver på et overordnet niveau nogle væsentlige emner i Risk Management. Der opstilles seks væsentlige pointer for god Risk Management, som er grundlaget for professionelle tidsplaner. Artiklen indgår i en række på fire: 1) Risk Management Overblik, 2) Estimering: Bedre Tidsplaner og Engagerede Medarbejdere, 3) Estimering i Praksis og 4) De Bløde Risici i Organisationen(II). Se de øvrige på vlv.dk. Artiklen henvender sig til Projekt-chefer, -ledere, -deltagere, Styregrupper, Kvalitetsmedarbejdere, og andre beslutningstagere. Forfatteren Henrik K. Søndergaard er civilingeniør, IPMA certificeret projektleder og har i mere end 10 år beskæftiget sig med større udviklingsprojekter og har suppleret med en 4-årig psykologisk uddannelse. Totalt kaos bag hærens 420 mio. kr. dyre spionfly. Der herskede kaos i den danske hær, som var ude af stand til at styre projektet med det ubemandede overvågningsfly Tårnfalken. Det skrottede fly kom til at koste skatteborgerne 420 mio. kr., fordi hæren ville have flyene urealistisk billigt og ikke havde teknisk indsigt i fly, samtidig med at kvaliteten var elendig. (Ingeniøren ink.dk d Af Birgitte Marfelt og Kent Krøyer) Sjusk skyld i bro-ulykke. Fejl i de statiske beregninger og sjusk i udførelsen af det midlertidige stillads var årsagen til den tragiske bro-ulykke i Nørresundby. Ansvaret peger mod entreprenøren, der kendte til svagheder. (Ingeniøren ink.dk d ) Alcan Inc. sparer over 100 mil. $. En amerikansk koncern Alcan sparede over 100 mil. $ ved at anvende risikoanalyser i forbindelse med planlægning af projekter. I et 254 mil. $ stort projekt troede alle og enhver, at projektet vil overskride budgettet. Det gjorde det ikke, og det blev færdigt 2 måneder før tiden. Tre andre Alcan projekter i samme periode blev afsluttet 2-4 % før tiden. (Alcan CEO i bladet Fortune, 1991,[3]) Baggrund: Ovenstående eksempler viser, hvor galt det kan gå. Mange projekter har indbyggede risici, idet netop projektarbejdet kendetegnes ved at man betræder nyt land. Hvordan kan man håndtere risici i et projekt? Hvordan får man overblik? Kan man styre risici? Kan man finde alle risici? Lad mig starte med at svare på det sidste først. Nej, det vil være en fejl at tro, at man kan finde alle risici men man kan forberede sig. Jeg har som projektleder i vindmøllebranchen arbejdet med risikofyldte udviklingsprojekter. Jeg har gjort nogle smertelige erfaringer med at styre projekter og budgetter samt mistet troværdighed pga. ustyrlige projekter i et risikofyldt farvand. If you start with certainty, you ll finish with doubt. But if you start with uncertainty, you ll finish with certainty. Sir Francis Bacon, Engelsk filosof ( ) Ovenstående giver væsentlige argumenter for at bruge tid og kræfter på projektets usikkerheder. Risk Management (RM) er en af projektlederens vigtigste kompetencer. De indgår som kompetence elementer i forbindelse med en IPMA 1 certificering. 1 Kompetenceelementerne nr. 3.1 og 3.2 i [5]. IPMA: International Project Management Association. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 1/11

3 Denne artikel handler om det overordnede i Risk Management. Hér vil jeg komme ind på: 1) Risk Management overordnet, 2) Metodens resultater og 3) Mine erfaringer 1) Risk Management - Overordnet I denne artikelserie ([6], [7] og [8]) benyttes nogle begreber som defineres hér: Definitioner Risk Management: Den samlede proces i at identificere, styre og minimere virkningen af usikre begivenheder ([1]) Estimering: En metode med en kvalificeret vurdering og analyse af nødvendige ressourcer Forudsætning: Forhold, faktor, tilstand m.v. som er valgt eller antaget konstant Usikkerhed: Forhold, der kan påvirke positivt eller negativt (risici) Risiko: Forhold, der kan påvirke projektet i negativ retning Positive muligheder: Forhold, der kan påvirke projektet i positiv retning Kan: Dvs. der er en sandsynlighed for at det indtræffer/kan opnås Projektforberedelse: Inden man påbegynder et projekt, er man interesseret i at få et estimat over projektets udgifter samt dets risikoprofil. Hertil benyttes Risk Management, idet projektarbejdet netop kendetegnes ved, at man starter med (stor) usikkerhed og ender op med sikkerhed (en løsning). Hovedpointerne ved RM kan kort beskrives som: Hoved pointerne Risk Management: Risk Management resulterer i et overblik og en række handlingsmuligheder for at imødegå kendte og ukendte risici samt reducere virkningen af disse Risk Management resulterer i en række positive muligheder, der kan reducere tid og omkostninger og forøge kvaliteten i projektets leverancer Risk Management benyttes tidligt i projektet for at tydeliggøre omkostninger og risikoprofil i projektporteføljen Risk Management imødegår ukendte risici med et beredskab og en eskaleringsplan Risk Management giver grundlaget for tidsplaner: Forudsætninger, Risici, Positive Muligheder, Estimeringer af opgaverne sammen med de tilgængelige Ressourcer Risk Management forøger virksomhedens indtjening og konkurrenceevne og afspejler en attraktiv professionel tilgang til projektarbejdet Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 2/11

4 For at få et overblik kan man starte med at tegne et mindmap over emnet. Nedenstående mindmap viser nogle af de centrale punkter i RM på det overordnede niveau. Mindmap: Hér vises nogle væsentlige punkter i forbindelse med RM. De vigtigste er markeret med tre røde stjerne. Andre væsentlige elementer behandles i [6][7][8] I ovenstående mindmap ses, at Risk Management: giver professionelle tidsplaner, pga. bedre estimater som er vurderet af en estimeringsgruppe giver estimater med lister over projektets Forudsætninger, Risici og Positive muligheder giver projektets risikoprofil til portefølje oversigten sparer virksomheden for penge og forøger konkurrenceevnen ved at involvere medarbejderne i estimeringen får de ejerskab og motivation Risiko ledelse[11]. Effektiv risikostyring er en forudsætning for, at bestyrelsen på bedst mulig måde kan udføre de opgaver, som det påhviler den at varetage. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at der etableres hensigtsmæssige systemer til styring af risici, og i øvrigt sørger for, at sådanne systemer til enhver tid opfylder selskabets behov. Således beskriver Fondsbørsens komité for god selskabsledelse sin anbefaling. En effektiv tilrettelagt Risk Management-proces i virksomheden medvirker til øget shareholder value altså til at skabe øget værdi for aktionærerne. Også af denne årsag er Risk Managementdisciplinen som en del af den samlede ledelse af stor betydning for virksomheden. Her ligger altså en væsentlig begrundelse for at benytte Risk Management, og at det er en ledelsesopgave at tilsikre dette. Derfor bør man sikre en forankring i ledelsen for implementering og brugen af metoden. Dette kan blandt andet gøres ved at involvere en fra ledelsen i de første analyse opgaver, så personen får indsigt i arbejdsmetoden og resultaterne. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 3/11

5 Risk Management styrker blandt andet evnen til at: Tilpasse virksomhedens risikovillighed i forhold til strategi Sammenkæde vækst, risiko og afkast Minimere driftsmæssige overraskelser og tab Rette virksomhedens mål ind efter virksomhedens risikovillighed, som driver risikotolerance niveauer for virksomhedens aktiviteter En praktisk metode. Der er ikke noget så praktisk som en god teori, sagde den amerikanske forsker Kurt Lewin ( ). På et tidspunkt stødte jeg på Successiv Princippet af Steen Lichtenberg ([2]), som viste sig at være en god teori med en praktisk anvendelse. Successiv Princippet kan bidrage til en væsentlig forbedring af projektledelse, herunder planlægning, styring og beslutninger. Metoden har følgende fordele: Fordele ved Successiv Princippet [2]: 1. Realistiske konsekvenser kommer i fokus 2. Projektets helhed og gruppe synergi kommer i fokus 3. Estimeringerne kommer bag facaderne og betragter de bagvedliggende realiteter 4. Analyse og planlægning kan starte så tidligt som i koncept/idé fasen 5. For-planlægning, analyse- og beslutningsprocesser er ofte accelereret med en faktor 10! 6. Usikkerheder behandles på et højt bevidsthedsniveau og betragtes tosidigt (Risici og positive muligheder) 7. Detaljeringsgraden i WBS 2 justeres til det beregnede (dokumenterede) behov 8. Ledelses koordinering, styring og overblik holdes hos lederen og i et system 9. Evalueringsmetoder (kriterier) udvælges omhyggeligt 10. Trinvise og halv-intuitive procedurer anvendes. 11. Løbende ProAktiv Risk Management er integreret i den generelle projektledelses funktion Successiv Princippet indeholder sort set alle de væsentligste aktiviteter m.v. der indgår i Risk Management. Successiv Princippet kan dog suppleres med feks. en beredskabs- og en eskaleringsplan, som omtales nedenfor. Endvidere kan vælge at bruge en anden estimeringsmetode, feks. functionspoints, COCOMO osv. Vejdirektoratet har i mange år med succes anvendt Successiv Princippet, se en udførlig beskrivelse af deres erfaringer i [10]. Steen Lichtenberg Metoden har været brugt i over 250 store projekter i Nordeuropa og Skandinavien med gode resultater! Metoden og tilsvarende metoder anbefales af det norske Finansdepartement.[12]. 2 WBS: Work Breakdown Structure. Nedbrydning af projektet i hoved- og del-opgaver Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 4/11

6 2) Metodens Resultater Fremgangsmåden i Successiv Princippet er vist i bilag og beskrevet overordnet i næste tabel: Nr Emne 1 Planlægge RM for projektet 2 Definere analysens mål 3 Etablere en afbalanceret analysegruppe 4 Afklare åben dialog i analysen 4.1 Ja, vi har en åben dialog. Fortsæt med punkt Nej, vi har ikke en åben dialog. Analysen stoppes! 5 Opstille overordnede forudsætninger for hele projektet 6 Opstille overordnede risici for hele projektet 7 Beskrive og forstå projektopgaverne 8 Estimere projektopgaverne 8.1 Successiv søgning efter de mest kritiske elementer (risici) 9 Kan resultatet forbedres? (Det er den successive del) 9.1 Ja. Feks ved at specificere delopgaven bedre, eller lave test osv 9.2 Nej. Feks fordi der ikke kan indhentes flere specifikationer 10 Opstille handlingsplaner for at styre, minimere risici samt imødegå uforudsete risici 11 Opstille et beredskab samt sikre en eskaleringsplan for beslutningstagerne 12 Præsentere resultater for styregruppen o.a. 13 Udarbejde tidsplan ud fra estimater og tilgængelige ressourcer 14 Følge jævnligt op på risiko billedet og estimaterne Tabel: Overordnet fremgangsmåde for Successiv Princippet ([2], med forfatterens egne modifikationer) Forudsætninger, Successiv Princippet: Der en række forudsætninger, som skal opfyldes for at kunne benytte Successiv Princippet (iht. [2]): Analysegruppen skal være afbalanceret, dvs. bredt sammensat så flest mulige synsvinkler repræsenteres Kommunikationen skal være åben i analysegruppen, så alle betydende faktorer og forhold kommer frem Alle relevante tal, objektive og subjektive forhold vurderes på en korrekt og neutral måde Den videre behandling af usikkerheder sker i overensstemmelse med de statistiske regler, feks. skal projektopgaver være indbyrdes uafhængige (hvilket kan være svært at opnå i praksis) Top-down vurdering (feks en WBS 3 ) benyttes, så der skabes et overblik 3 WBS: Work Breakdown System. En metode, hvor et projekt nedbrydes i hoved- og del-opgaver Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 5/11

7 Den overordnede metode i Risk Management er vist i bilag 1. Hovedaktiviteter. I denne artikel vil jeg dvæle lidt ved nogle af hovedaktiviteterne vist i tabellen. Estimering. Risici estimeres af analysegruppen ([2]) som 3punktsestimater. Dvs. hver opgave estimeres ved at vurdere et minimum, et sandsynligt og en maksimum tid/omkostning for gennemførelse (se [7]). Dette danner sammen med de tilgængelige ressourcer grundlaget for projekts tidsplaner og en risikoprofil. Hvis du er bekymret om graden af usikkerhed på bundlinjen, og denne usikkerhed er et resultat af mange usikre størrelser, så udfør en risiko analyse! Dr. Kenneth K. Humphreys [2] Sandsynlighed. Man sammensætter analysegruppen bredt for at nå så langt rundt i mulige Risici og Positive Muligheder. Målet med estimeringen er, at der er 1 % sandsynlighed for at kunne løse den enkelte opgave under minimums estimatet hhv. at opgaven med 99 % sandsynlighed kan løses på en kortere tid end maks. estimatet. Kravet er blandt andet, at der mange indbyrdes uafhængige opgaver (>25). Dermed kommer det samlede timeforbrug til at ligge tæt på den beregnede middelværdi for alle opgaverne. Se mere i [6]. Eksponering. Det er et andet udtryk for, hvor stor er sandsynligheden for, at noget går galt. Dvs. hvor udsat er hele projektet. Dette omtales i [3]. Budget overvejelser. En afgørende faktor mht. drift af virksomheden er budgetlægning. I mange brancher har man traditionelt valgt et budget ud fra dokumenterbare udgifter + 10 %. Alligevel ses ofte budgetoverskridelser for denne budgettype. Man kan vælge 50 % træfsikkerhed ud fra estimeringerne eller et mere robust budget med en træfsikkerhed på 85 %, som vist i Bilag 4. I [10] diskuteres dette yderligt. Virkning. I analysearbejdet er det også vigtigt at beregne, hvad det kan koste, hvis en given risiko indtræffer og hvilken virkning det kan have for projektet. Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt at beregne feks. hvad det kan koste at miste troværdighed hos en kunde, hvis et projekt forsinkes. Handlingsplan Overblik Beredskab - Eskalering Handlingsplan. Dernæst besluttes, hvordan de enkelte risici skal imødegås med tiltag, herunder hvordan de håndteres. Det kan principielt ske på fem måder. De fire første stammer fra [4]: Undgåelse: Kan betyde ændringer i projektplanen for at undgå den pågældende hændelse Overføring: Overførelse af konsekvenserne til 3.part, feks i forbindelse med outsourcing Mindskning: Af sandsynligheden for at en hændelse indtræffer og/eller hændelsens konsekvens Accept: Accept af at den pågældende risiko kan indtræffe. Evt. opstille beredskab. Låsning: Hvis risikoen har en meget lav sandsynlighed for at indtræffe, kan man føre den over på listen af forudsætninger og tage den ud af estimeringen. Se [7] Overblik Fokusering. Man kan som regel ikke overskue at have alle risici i fokus. Det har vist sig([3]), at der som hovedregel kun er risici, som indeholder de mest betydende risici. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 6/11

8 Derfor udvælger man de risici, der bærer den største procentuelle del af den samlede risiko i projektet. Se eksempel i bilag 3. Desuden kan man udvælge og overvåge de forudsætninger, der er mest tvivl om holder. Se mere om prioritering af Forudsætninger og Risici i [7]. Beredskabsplan. Man vil altid overse nogle risici, nogle af dem indtræffer andre gør ikke. Man opstiller derfor et beredskab for at håndtere de uforudsete risici, der indtræffer. Planen beskriver bl.a. beslutningsproces, beføjelser og beslutningstagernes mandat (se [7]). Eskaleringsplan. Ligeledes opstilles en eskaleringsplan. Denne beskriver hvordan, man eskalerer et problem op i beslutningshierarkiet, hvis det ikke kan løses på et plan. Feks hvis projektlederen ikke kan løse et problem i projektgruppen, eskaleres det til styregruppen. Præsentation. Resultaterne præsenteres for projekt- og styregruppen. Præsentationen kan med fordel ske på plancher som en risikomatrix (se [7]), risikotabel (se [8]) m.v. Ved at hænge plancher op skabes yderlig debat om forudsætninger, risici og positive muligheder. Opfølgning. Der bør feks. ved faseskifte i projektet gennemføres et ny risikoanalyse, herunder en ny estimering. Endvidere bør man feks. løbende opsamle timeforbrug for de enkelte opgaver for at se, hvor godt man rammer estimaterne 4. Mål er kun et øjebliksbillede. Selvom man kommer godt i mål med risikoanalysen så kræves der efterfølgende en aktiv indsats for at overvåge, styre og håndtere forudsætninger, risici og positive muligheder. 4 For at se om opgaverne på sigt rammer lige meget over hhv. under middelværdien. Det er en af de statiske antagelser. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 7/11

9 3) Mine Erfaringer Jeg arbejder med implementering af RM på forskellige niveauer i virksomheder. Jeg finder det vigtigt, at man arbejder på alle niveauer i organisationen på en forståelse og indsigt i RM. Således har jeg i en elektronik virksomhed undervist og trænet, såvel programmører, gruppeledere, afdelingsleder og admin. direktør i RM. Dermed sikres en fælles forståelsesramme for RM og forankring af den forandring det kræver i virksomhedens projektledelse. Fordele. Der er i ovenstående nævnt de fordele RM byder på. Hér vil jeg resumere nogle af de vigtige. Fordel: Alene dét at projektgruppen beskæftiger sig med RM reducerer risikoniveauet. Fordel: Ledelsen får en dybere indsigt i projekternes usikkerheder. Dermed får man skabt en større forståelse og opbakning i organisationen for store projekter og nødvendigt beredskab til at imødegå de uforudsete risici. Fordel: De folk der skal løse opgaverne involveres i estimeringerne. Man viser, at det er en vigtig proces bl.a. ved at afsætte den fornødne tid til diskussion af opgaveinddeling og overordnede krav til løsningerne. Det betyder, at medarbejderne bliver engageret og mere motiveret! Fordel: Ved at arbejde systematisk med RM, opnår man en professionel tilgang til projektledelse. Det bidrager til, at virksomheden bliver en mere attraktiv arbejdsplads. Fordel: RM forøger virksomhedens konkurrenceevne og forandringspotentiale, idet man får overblik, får reduceret omkostninger og forbedret kvaliteten i projektarbejdet og i projektleverancerne. Ulemper. Der er selvfølgelig nogle ulemper ved metoden. Ulempe: Gevinsten ved RM er ikke umiddelbar let opnåelig, idet selve forandringsprocessen med at indføre en ny metode kan være udfordrende. Projektgruppe afskediget efter valget. Jeg var projektleder på udviklingsprojektet. Det politiske flertal i Esbjerg kommunalbestyrelse skiftede. Det betød, at lokalplanen blev ændret, så vi ikke kunne stille møllen op dér, og det var ikke muligt andre steder. Det medførte, at projektet blev stoppet, og jeg måtte fyre mine projektkolleger og mig selv til sidst! Havde vi fejlet i interessentanalysen? Nej, for den risiko kunne vi ikke have forudset. Men vi havde fejlet i vores beredskab mod uforudsete risici, da der gik relativ lang tid inden, vi opdagede det og handlede derpå! Jeg lærte, at det også er vigtigt at have et beredskab mod usete risici nærmest som i militæret. Man skal vide, hvem der kan tage (hurtige) beslutninger, og hvilket mandat beslutningstagerne har. Man skal sikre sig, at der kan eskaleres til næste beslutningsniveau, hvis problemet ikke kan løses på første niveau. Ulempe: Det kræver en facilitator, der har erfaring med bl.a. faldgruberne i metoden, for at kunne gennemføre en grundig RM, hvor man kommer tilstrækkeligt i dybden med risici, og dermed får afdækket risici bredt ([10], 6.2). Ulempe: Resultaternes gyldighed afhænger i en del grad af, hvor åben en dialog, man kan have under analysearbejdet, for at afdække så mange (bløde) risici som muligt. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 8/11

10 Hvorfor er Risk Management svært? Er det ikke bare at samle projektgruppen og få dem til at vurdere projektets risici, estimere opgaverne og så lave en handlingsplan? Det kunne man godt tro. Som ovenstående viser, indgår der mange processer i RM, og den fornødne tid skal afsættes. Mit motto er: Jo mere presset man er i et projekt, jo mere skal man skynde sig langsomt! Dvs. man skal sikre sig grundige analyser for at tage de bedst mulige beslutninger og forberedelser. Det er et kendt dilemma, at man tidligt i projektet har få oplysninger, som giver store bindinger senere i projektet. Vi har aldrig oplysninger nok i starten for så var det ikke et projekt. Det er jo i starten af projektet, at man mister uger måske måneder pga. en dårlig projektstart og den tabte tid er næsten umulig at indhente i slutningen af projektet! Implementering. I forbindelse med implementering af Risk Management skal ledelsen tage en del beslutninger om risikopolitik, risikotolerance, risikokontrol m.v., som beskrevet i [11]. Der er desuden en del forhindringer i hverdagen, der skal overvindes. Feks skal medarbejderne overbevises om, at det er en god metode, som kommer dem til gode på sigt. Således vil man i god tid kunne forudsige om projektgruppen skal udvides og dermed reducere overarbejde i projektet og reducere stress. Metoden i [2] kan virke omfangsrig og besværlige. Ikke desto mindre er det besværet værd i store komplekse projekter, hvor besparelserne kan være betydelige. Har virksomheden ikke tidligere beskæftiget sig med RM, kan man nøjes med at indføre nogle delelementer. Det er min erfaring, at der ret nemt kan opnås større forbedringer og besparelser, hvis virksomhedens udgangspunkt er etpunktsestimater. Dette er beskrevet nærmere i [7] og en virksomheds case i [9]. Processen. Det er væsentligt at arbejde med metoden og processen for at få et fuldt udbytte af RM. Processen er bl.a. at sikre, at estimeringen foregår openminded, at alle input anerkendes, at tonen er fri og god, og at medarbejdere bliver involveret. Dermed skabes engagement og ejerskab, hvilket resulterer i yderlig motivation. Som nævnt er selve indholdet i estimeringsmetoden ikke særlig vanskeligt. Det er derimod den forandringsproces, der skal til for at få det implementeret som en naturlig del i ens dagligdag. Det kræver ændringer i holdninger og handlinger og 3T (Træn, Træn og Træn). Se mere i [7] Hvorfor benytter de fleste danske virksomheder så ikke metoden i deres projektarbejde? Det kan man ikke svare på generelt. Det kan være fordi: Sir Francis Bacon Risk Management er ikke en kendt metode og en udfordrende proces Man fokuser på at komme hurtigst muligt i gang med projektet Man opgiver at overskue alle forudsætninger og risici, og holder sig til at det går nok alligevel Virksomheden har ikke en kultur, der understøtter en åben dialog om risici Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 9/11

11 Artiklen skal ses som et bidrag til udbredelse af Risk Management, om risici der kan vælte selv veletablerede projekter. Vil du vide mere, vil jeg anbefale: [2] Beskriver grundigt Successiv Princippet, teoretisk og i praksis [3] Giver en let forståelig forklaring af de principper estimeringsmetoden i Successiv Princippet hviler på. [4] Beskriver RM i generelle termer [10] Beskriver RM set fra bestyrelsens bord [11] Beskriver specifikke erfaringer, fordele og ulemper Vejdirektoratet har oplevet En liden hård eller blød tue kan vælte et stort læs! Succes kræver ihærdig indsats og held. God arbejdslyst med Risk Management! VIDEN-LEDER-VÆKST IPMA Certificeret projektleder og Coach Henrik K. Søndergaard Viden om risiko. Den der ejer en risiko, skal vide at han har den. Projekteringschef Anders Plovgaard, Vejdirektortet. Derfor har man som projektleder pligt til at tydeliggøre risikobilledet overfor projektejer/sponsor. Senest så man i sagen om DR-Byen, at der var tvivl om hvem, der var informeret om risici i forbindelse med byggeriet. Dette er en af de bløde risici i projektarbejdet. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 10/11

12 Referencer: [1] Texas State Library & Archives Commission. Web Site: [2] Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle. Steen Lichtenberg. 1.udg, 2000 [3] Conducting Project Risk Analysis: How to Do It and How Not to Do it. Dr. Kenneth K. Humphreys, International Cost Engineering Council, April 2005 [4] Projektledelsens Grundbegreber. PMBOK Guide EMCON A/S [5] Kompetencer i projektledelse. Foreningen for dansk projektledelse, januar 2005 [6] Estimeringer: Bedre Tidsplaner & Engagerede Medarbejdere. Artikel, Henrik K. Søndergaard. Oktober 2006 [7] Estimeringer i Praksis. Artikel, Henrik K. Søndergaard. November 2006 [8] De Bløde Risici i Organisationen(II). Artikel, Henrik K. Søndergaard. Oktober 2006 [9] Integreret Projekt Træning. Reference: Risk Management. Henrik K. Søndergaard. Maj 2006 [10] Vejdirektoratets anvendelse af Successiv Princippet. Systemets styrker og svagheder samt forslag til forbedringer. VD, Sept Anders Plovgaard & Steen Lichtenberg [11] Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord. Foreningen af statsautoriserede revisorer. Jan [12] Usikkerhedsvurdering af anlægsprojekter Fra Anlægsprojekter på trafikområdet - planlægning og beslutning, Folketingets Trafikudvalg. 19. februar 2003 Epilog: I 'gamle dage' diskuterede man ofte tidsplaner, ud fra hvilken uge man kunne være færdig. Feks. kunne man som projektleder præsentere en tidsplan, hvor produktet var færdigt i uge 20. Styregruppen kunne da forlange, at produktet blev færdigt i uge 16 med de samme ressourcer! I dagens professionelle projektledelse søger man bag om tidsplanen. Hvad er det egentlige grundlag for tidsplanen? I dag arbejder man med at vurdere projektet ved at opstille: Forudsætninger (feks. at bilen skal være med 2 døre), risici (feks. at bilmotoren ikke kan yde 120Hk) og positive muligheder (feks. at udviklingstiden kan reduceres ved at genbruge dele fra en anden model). Så pointen er, at projektlederen med styregruppen diskuterer forudsætninger, risici og positive muligheder FREMFOR at diskutere uge 20 eller 16. Dette diskuteres yderligt i[7]} Bilag 1. Den overordnede metode Bilag 2. Successiv Princippet overordnet. Bilag 3. Overblik Projektets top 10 risici Bilag 4. Forskellige budgetter Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 11/11

13 Bilag 1 Hvad kan gå galt/godt? Kvalitativ risikoanalyse Den overordnede metode Planlægning af Risk Management Identificering af: Forudsætninger, Risici m.v. Udarbejde Handlingsplaner m.v. Kvantitativ risikoanalyse Overvågning og styring af Forudsætninger, Risici m.v. Hvor lang tid kan det tage? Min? Mid? Maks? Hvad kan det koste? Risk Management Overblik Professionel Projektledelse! Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 1/2

14 Bilag 2 SUCCESSIV PRINCIPPET: 1) Definition af Analysens mål 2) Etablering af en afbalanceret analysegruppe! 3) Er dialogen åben og ærlig? 1) 2) 3a) JA :-) 4) 5) 3b) NEJ Ærgerligt for virksomheden! 4) Enighed om overordnet (fælles) forudsætninger 5) Enighed om overordnede (fælles) usikkerheder WBS-RBS Pap-Gummi Brainstorming 6) Kvantificer: Opgave forståelse & WBS 6) 7B) 7) Er det muligt at forbedre resultatet? 7) 7B) NEJ JA 7B) Successiv søgning efter de mest kritiske elementer 8) Udarbejde handlingsplaner for udvalgte forhold 8) 9) 9) Et godt estimat med forudsætninger, risici, positive muligheder og handlingsplaner Kilde: Steen Lichtenberg Risk Management Overblik Professionel Projektledelse! From: Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 2/4

15 Bilag 3: Overblik Projektets top10 risici Eksempel: Skifte dæk på din bil. Risk Management Overblik Professionel Projektledelse! Udskrift fra programmet MultiRisk, WestSoft.dk Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 3/4

16 Bilag 4. Forskellige budgetter Kr. Traditionelt tillæg for uforudseeligt Dokumenterbare omkostninger Hvilket budget skal der antages? Forventede ikkedokumenterbare omkostninger Potentielle omkostninger under uheldige forhold Forslag til robust budgetprincip (85 % = Middel + 1*StdAfv.) 50/50 % budget Traditionelt budget Kilde: Vejdirektoratets anvendelse af successiv princippet Risk Management Overblik Professionel Projektledelse! Forskellige budgettyper Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 4/4

UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7

UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7 UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7 Baggrund: Risk Management (RM) er i dag et væsentligt fundament for at kunne håndtere store og komplekse projekter - herunder at kunne

Læs mere

DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Rev. 01.60

DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Rev. 01.60 ARTIKEL DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder NB: Se efter nye releases af artikler på vlv.dk De Bløde Risici i Organisationen! Artiklen beskriver de

Læs mere

BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Rev. 01.10

BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Rev. 01.10 ARTIKEL ESTIMERINGER: BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder ESTIMERINGER: Bedre Tidsplaner og Engagerede Medarbejdere! Hvordan kan en Estimeringsmetode

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 13. marts 2014 21:18 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI

Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Projektledelse med fokus på risikoanalyse mv.

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Projektledelse med fokus på risikoanalyse mv. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Projektledelse med fokus på risikoanalyse mv.. Risikoanalyse Projektplanlægning Estimering og projektets budget RISIKOANALYSE Høj grad af struktur og standardisering Produktudvikling

Læs mere

Praktiske erfaringer fra estimering med usikkerhed i IT projekter

Praktiske erfaringer fra estimering med usikkerhed i IT projekter Praktiske erfaringer fra estimering med usikkerhed i IT projekter Estimering af IT projekter har gennem tiderne altid været en særdeles vanskelig disciplin, og der findes næppe den eller de metoder der

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Projektledercertificering

Projektledercertificering Projektledercertificering Kompetenceudvikling, karrieremuligheder og fagligt fællesskab Program for webinaret Hvorfor få en projektledercertificering? Certificeringsmuligheder generelt Generel information

Læs mere

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær 1.7 Metodevalg af undersøgelsen i projektet Der planlægges en undersøgelse, der inddrager både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data omfatter

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

En risikoanalyse i SOF (af en given opgave eller projekt) kan følge nedenstående 8 trin.

En risikoanalyse i SOF (af en given opgave eller projekt) kan følge nedenstående 8 trin. Socialforvaltningen NOTAT VEJLEDNING SOF Risikoanalyse En risikoanalyse i SOF (af en given opgave eller projekt) kan følge nedenstående 8 trin. 1. Identifikation af risici 2. Kvantificering af risici 3.

Læs mere

ROLLEN SOM PROJEKTLEDER

ROLLEN SOM PROJEKTLEDER ROLLEN SOM PROJEKTLEDER HK SEMINAR 29. APRIL 2017 FOREDRAGSHOLDER Jesper Askov Møller Petersen Mere end 15 års ledelses- og projektledererfaring CMC, Prince2 og IPMA-C certificeret og en masse andet Arbejder

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning For at kunne implementerer en tydelig struktur for eleverne i hverdagen, er det nødvendigt at hver enkelt medarbejder har en grundlæggende

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Banner projekt. 2. Projekt. Af: Ülvi Imanov Adem Kurnaz 26/10/2012

Banner projekt. 2. Projekt. Af: Ülvi Imanov Adem Kurnaz 26/10/2012 Banner projekt 2. Projekt Af: Ülvi Imanov Adem Kurnaz 26/10/2012 Banner projekt Rapporten Indledning: Formålet med banner projektet er, at vi danner grupper, hvor vi skal udarbejde 3 banner med flash og

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Februar 2010 september 2010 4. Uddannelsesprogram Uddannelse i projektledelse 1+2 & 3+4 Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse (NCB) udgør den røde

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.:

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.: »Risikovurdering Jasper Eriksen jaer@alectia.com Tlf.: 30109685 »Præsentation Jasper Eriksen Uddannet biolog Siden 1997 arbejdet med arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Sikkerhedsleder i kommune ALECTIA A/S Arbejdsområder,

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter

Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter August 2017 Erik Andreasen It-projektrådets arbejde - Vurdere risikoprofilen for statslige

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Byggeøkonomuddannelsen. Dagens emner. Usikkerheds- og risikoanalyse. Risikoanalyse Successiv kalkulation

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Byggeøkonomuddannelsen. Dagens emner. Usikkerheds- og risikoanalyse. Risikoanalyse Successiv kalkulation Slide 1 Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Slide 2 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Hvorfor risikostyring i VD?

Hvorfor risikostyring i VD? Risikostyring i Vejdirektoratet RISK, Ingeniørforeningen i Århus 20. november 2009 Trine Holst Veicherts Risk manager thv@vd.dk Hvorfor risikostyring i VD? Vi ønsker løbende at kende, have fokus på og

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse Faglig Projektleder i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse I dit arbejde har du opnået en indsigt og erfaring, der - sammen med din uddannelse - giver dig en solid faglig fundering. Du er

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere