RISK MANAGE MENT. OVERBLIK Rev. 2.81

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISK MANAGE MENT. OVERBLIK Rev. 2.81"

Transkript

1 ARTIKEL RISK MANAGE MENT OVERBLIK Rev Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder NB: Se efter nye releases af artikler på vlv.dk

2 RISK MANAGEMENT OVERBLIK! Hvordan får man overblik over et kompliceret projekt? Hvordan styrer man projekt risici? Er Risk Management løsningen? Artiklen beskriver på et overordnet niveau nogle væsentlige emner i Risk Management. Der opstilles seks væsentlige pointer for god Risk Management, som er grundlaget for professionelle tidsplaner. Artiklen indgår i en række på fire: 1) Risk Management Overblik, 2) Estimering: Bedre Tidsplaner og Engagerede Medarbejdere, 3) Estimering i Praksis og 4) De Bløde Risici i Organisationen(II). Se de øvrige på vlv.dk. Artiklen henvender sig til Projekt-chefer, -ledere, -deltagere, Styregrupper, Kvalitetsmedarbejdere, og andre beslutningstagere. Forfatteren Henrik K. Søndergaard er civilingeniør, IPMA certificeret projektleder og har i mere end 10 år beskæftiget sig med større udviklingsprojekter og har suppleret med en 4-årig psykologisk uddannelse. Totalt kaos bag hærens 420 mio. kr. dyre spionfly. Der herskede kaos i den danske hær, som var ude af stand til at styre projektet med det ubemandede overvågningsfly Tårnfalken. Det skrottede fly kom til at koste skatteborgerne 420 mio. kr., fordi hæren ville have flyene urealistisk billigt og ikke havde teknisk indsigt i fly, samtidig med at kvaliteten var elendig. (Ingeniøren ink.dk d Af Birgitte Marfelt og Kent Krøyer) Sjusk skyld i bro-ulykke. Fejl i de statiske beregninger og sjusk i udførelsen af det midlertidige stillads var årsagen til den tragiske bro-ulykke i Nørresundby. Ansvaret peger mod entreprenøren, der kendte til svagheder. (Ingeniøren ink.dk d ) Alcan Inc. sparer over 100 mil. $. En amerikansk koncern Alcan sparede over 100 mil. $ ved at anvende risikoanalyser i forbindelse med planlægning af projekter. I et 254 mil. $ stort projekt troede alle og enhver, at projektet vil overskride budgettet. Det gjorde det ikke, og det blev færdigt 2 måneder før tiden. Tre andre Alcan projekter i samme periode blev afsluttet 2-4 % før tiden. (Alcan CEO i bladet Fortune, 1991,[3]) Baggrund: Ovenstående eksempler viser, hvor galt det kan gå. Mange projekter har indbyggede risici, idet netop projektarbejdet kendetegnes ved at man betræder nyt land. Hvordan kan man håndtere risici i et projekt? Hvordan får man overblik? Kan man styre risici? Kan man finde alle risici? Lad mig starte med at svare på det sidste først. Nej, det vil være en fejl at tro, at man kan finde alle risici men man kan forberede sig. Jeg har som projektleder i vindmøllebranchen arbejdet med risikofyldte udviklingsprojekter. Jeg har gjort nogle smertelige erfaringer med at styre projekter og budgetter samt mistet troværdighed pga. ustyrlige projekter i et risikofyldt farvand. If you start with certainty, you ll finish with doubt. But if you start with uncertainty, you ll finish with certainty. Sir Francis Bacon, Engelsk filosof ( ) Ovenstående giver væsentlige argumenter for at bruge tid og kræfter på projektets usikkerheder. Risk Management (RM) er en af projektlederens vigtigste kompetencer. De indgår som kompetence elementer i forbindelse med en IPMA 1 certificering. 1 Kompetenceelementerne nr. 3.1 og 3.2 i [5]. IPMA: International Project Management Association. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 1/11

3 Denne artikel handler om det overordnede i Risk Management. Hér vil jeg komme ind på: 1) Risk Management overordnet, 2) Metodens resultater og 3) Mine erfaringer 1) Risk Management - Overordnet I denne artikelserie ([6], [7] og [8]) benyttes nogle begreber som defineres hér: Definitioner Risk Management: Den samlede proces i at identificere, styre og minimere virkningen af usikre begivenheder ([1]) Estimering: En metode med en kvalificeret vurdering og analyse af nødvendige ressourcer Forudsætning: Forhold, faktor, tilstand m.v. som er valgt eller antaget konstant Usikkerhed: Forhold, der kan påvirke positivt eller negativt (risici) Risiko: Forhold, der kan påvirke projektet i negativ retning Positive muligheder: Forhold, der kan påvirke projektet i positiv retning Kan: Dvs. der er en sandsynlighed for at det indtræffer/kan opnås Projektforberedelse: Inden man påbegynder et projekt, er man interesseret i at få et estimat over projektets udgifter samt dets risikoprofil. Hertil benyttes Risk Management, idet projektarbejdet netop kendetegnes ved, at man starter med (stor) usikkerhed og ender op med sikkerhed (en løsning). Hovedpointerne ved RM kan kort beskrives som: Hoved pointerne Risk Management: Risk Management resulterer i et overblik og en række handlingsmuligheder for at imødegå kendte og ukendte risici samt reducere virkningen af disse Risk Management resulterer i en række positive muligheder, der kan reducere tid og omkostninger og forøge kvaliteten i projektets leverancer Risk Management benyttes tidligt i projektet for at tydeliggøre omkostninger og risikoprofil i projektporteføljen Risk Management imødegår ukendte risici med et beredskab og en eskaleringsplan Risk Management giver grundlaget for tidsplaner: Forudsætninger, Risici, Positive Muligheder, Estimeringer af opgaverne sammen med de tilgængelige Ressourcer Risk Management forøger virksomhedens indtjening og konkurrenceevne og afspejler en attraktiv professionel tilgang til projektarbejdet Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 2/11

4 For at få et overblik kan man starte med at tegne et mindmap over emnet. Nedenstående mindmap viser nogle af de centrale punkter i RM på det overordnede niveau. Mindmap: Hér vises nogle væsentlige punkter i forbindelse med RM. De vigtigste er markeret med tre røde stjerne. Andre væsentlige elementer behandles i [6][7][8] I ovenstående mindmap ses, at Risk Management: giver professionelle tidsplaner, pga. bedre estimater som er vurderet af en estimeringsgruppe giver estimater med lister over projektets Forudsætninger, Risici og Positive muligheder giver projektets risikoprofil til portefølje oversigten sparer virksomheden for penge og forøger konkurrenceevnen ved at involvere medarbejderne i estimeringen får de ejerskab og motivation Risiko ledelse[11]. Effektiv risikostyring er en forudsætning for, at bestyrelsen på bedst mulig måde kan udføre de opgaver, som det påhviler den at varetage. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at der etableres hensigtsmæssige systemer til styring af risici, og i øvrigt sørger for, at sådanne systemer til enhver tid opfylder selskabets behov. Således beskriver Fondsbørsens komité for god selskabsledelse sin anbefaling. En effektiv tilrettelagt Risk Management-proces i virksomheden medvirker til øget shareholder value altså til at skabe øget værdi for aktionærerne. Også af denne årsag er Risk Managementdisciplinen som en del af den samlede ledelse af stor betydning for virksomheden. Her ligger altså en væsentlig begrundelse for at benytte Risk Management, og at det er en ledelsesopgave at tilsikre dette. Derfor bør man sikre en forankring i ledelsen for implementering og brugen af metoden. Dette kan blandt andet gøres ved at involvere en fra ledelsen i de første analyse opgaver, så personen får indsigt i arbejdsmetoden og resultaterne. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 3/11

5 Risk Management styrker blandt andet evnen til at: Tilpasse virksomhedens risikovillighed i forhold til strategi Sammenkæde vækst, risiko og afkast Minimere driftsmæssige overraskelser og tab Rette virksomhedens mål ind efter virksomhedens risikovillighed, som driver risikotolerance niveauer for virksomhedens aktiviteter En praktisk metode. Der er ikke noget så praktisk som en god teori, sagde den amerikanske forsker Kurt Lewin ( ). På et tidspunkt stødte jeg på Successiv Princippet af Steen Lichtenberg ([2]), som viste sig at være en god teori med en praktisk anvendelse. Successiv Princippet kan bidrage til en væsentlig forbedring af projektledelse, herunder planlægning, styring og beslutninger. Metoden har følgende fordele: Fordele ved Successiv Princippet [2]: 1. Realistiske konsekvenser kommer i fokus 2. Projektets helhed og gruppe synergi kommer i fokus 3. Estimeringerne kommer bag facaderne og betragter de bagvedliggende realiteter 4. Analyse og planlægning kan starte så tidligt som i koncept/idé fasen 5. For-planlægning, analyse- og beslutningsprocesser er ofte accelereret med en faktor 10! 6. Usikkerheder behandles på et højt bevidsthedsniveau og betragtes tosidigt (Risici og positive muligheder) 7. Detaljeringsgraden i WBS 2 justeres til det beregnede (dokumenterede) behov 8. Ledelses koordinering, styring og overblik holdes hos lederen og i et system 9. Evalueringsmetoder (kriterier) udvælges omhyggeligt 10. Trinvise og halv-intuitive procedurer anvendes. 11. Løbende ProAktiv Risk Management er integreret i den generelle projektledelses funktion Successiv Princippet indeholder sort set alle de væsentligste aktiviteter m.v. der indgår i Risk Management. Successiv Princippet kan dog suppleres med feks. en beredskabs- og en eskaleringsplan, som omtales nedenfor. Endvidere kan vælge at bruge en anden estimeringsmetode, feks. functionspoints, COCOMO osv. Vejdirektoratet har i mange år med succes anvendt Successiv Princippet, se en udførlig beskrivelse af deres erfaringer i [10]. Steen Lichtenberg Metoden har været brugt i over 250 store projekter i Nordeuropa og Skandinavien med gode resultater! Metoden og tilsvarende metoder anbefales af det norske Finansdepartement.[12]. 2 WBS: Work Breakdown Structure. Nedbrydning af projektet i hoved- og del-opgaver Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 4/11

6 2) Metodens Resultater Fremgangsmåden i Successiv Princippet er vist i bilag og beskrevet overordnet i næste tabel: Nr Emne 1 Planlægge RM for projektet 2 Definere analysens mål 3 Etablere en afbalanceret analysegruppe 4 Afklare åben dialog i analysen 4.1 Ja, vi har en åben dialog. Fortsæt med punkt Nej, vi har ikke en åben dialog. Analysen stoppes! 5 Opstille overordnede forudsætninger for hele projektet 6 Opstille overordnede risici for hele projektet 7 Beskrive og forstå projektopgaverne 8 Estimere projektopgaverne 8.1 Successiv søgning efter de mest kritiske elementer (risici) 9 Kan resultatet forbedres? (Det er den successive del) 9.1 Ja. Feks ved at specificere delopgaven bedre, eller lave test osv 9.2 Nej. Feks fordi der ikke kan indhentes flere specifikationer 10 Opstille handlingsplaner for at styre, minimere risici samt imødegå uforudsete risici 11 Opstille et beredskab samt sikre en eskaleringsplan for beslutningstagerne 12 Præsentere resultater for styregruppen o.a. 13 Udarbejde tidsplan ud fra estimater og tilgængelige ressourcer 14 Følge jævnligt op på risiko billedet og estimaterne Tabel: Overordnet fremgangsmåde for Successiv Princippet ([2], med forfatterens egne modifikationer) Forudsætninger, Successiv Princippet: Der en række forudsætninger, som skal opfyldes for at kunne benytte Successiv Princippet (iht. [2]): Analysegruppen skal være afbalanceret, dvs. bredt sammensat så flest mulige synsvinkler repræsenteres Kommunikationen skal være åben i analysegruppen, så alle betydende faktorer og forhold kommer frem Alle relevante tal, objektive og subjektive forhold vurderes på en korrekt og neutral måde Den videre behandling af usikkerheder sker i overensstemmelse med de statistiske regler, feks. skal projektopgaver være indbyrdes uafhængige (hvilket kan være svært at opnå i praksis) Top-down vurdering (feks en WBS 3 ) benyttes, så der skabes et overblik 3 WBS: Work Breakdown System. En metode, hvor et projekt nedbrydes i hoved- og del-opgaver Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 5/11

7 Den overordnede metode i Risk Management er vist i bilag 1. Hovedaktiviteter. I denne artikel vil jeg dvæle lidt ved nogle af hovedaktiviteterne vist i tabellen. Estimering. Risici estimeres af analysegruppen ([2]) som 3punktsestimater. Dvs. hver opgave estimeres ved at vurdere et minimum, et sandsynligt og en maksimum tid/omkostning for gennemførelse (se [7]). Dette danner sammen med de tilgængelige ressourcer grundlaget for projekts tidsplaner og en risikoprofil. Hvis du er bekymret om graden af usikkerhed på bundlinjen, og denne usikkerhed er et resultat af mange usikre størrelser, så udfør en risiko analyse! Dr. Kenneth K. Humphreys [2] Sandsynlighed. Man sammensætter analysegruppen bredt for at nå så langt rundt i mulige Risici og Positive Muligheder. Målet med estimeringen er, at der er 1 % sandsynlighed for at kunne løse den enkelte opgave under minimums estimatet hhv. at opgaven med 99 % sandsynlighed kan løses på en kortere tid end maks. estimatet. Kravet er blandt andet, at der mange indbyrdes uafhængige opgaver (>25). Dermed kommer det samlede timeforbrug til at ligge tæt på den beregnede middelværdi for alle opgaverne. Se mere i [6]. Eksponering. Det er et andet udtryk for, hvor stor er sandsynligheden for, at noget går galt. Dvs. hvor udsat er hele projektet. Dette omtales i [3]. Budget overvejelser. En afgørende faktor mht. drift af virksomheden er budgetlægning. I mange brancher har man traditionelt valgt et budget ud fra dokumenterbare udgifter + 10 %. Alligevel ses ofte budgetoverskridelser for denne budgettype. Man kan vælge 50 % træfsikkerhed ud fra estimeringerne eller et mere robust budget med en træfsikkerhed på 85 %, som vist i Bilag 4. I [10] diskuteres dette yderligt. Virkning. I analysearbejdet er det også vigtigt at beregne, hvad det kan koste, hvis en given risiko indtræffer og hvilken virkning det kan have for projektet. Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt at beregne feks. hvad det kan koste at miste troværdighed hos en kunde, hvis et projekt forsinkes. Handlingsplan Overblik Beredskab - Eskalering Handlingsplan. Dernæst besluttes, hvordan de enkelte risici skal imødegås med tiltag, herunder hvordan de håndteres. Det kan principielt ske på fem måder. De fire første stammer fra [4]: Undgåelse: Kan betyde ændringer i projektplanen for at undgå den pågældende hændelse Overføring: Overførelse af konsekvenserne til 3.part, feks i forbindelse med outsourcing Mindskning: Af sandsynligheden for at en hændelse indtræffer og/eller hændelsens konsekvens Accept: Accept af at den pågældende risiko kan indtræffe. Evt. opstille beredskab. Låsning: Hvis risikoen har en meget lav sandsynlighed for at indtræffe, kan man føre den over på listen af forudsætninger og tage den ud af estimeringen. Se [7] Overblik Fokusering. Man kan som regel ikke overskue at have alle risici i fokus. Det har vist sig([3]), at der som hovedregel kun er risici, som indeholder de mest betydende risici. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 6/11

8 Derfor udvælger man de risici, der bærer den største procentuelle del af den samlede risiko i projektet. Se eksempel i bilag 3. Desuden kan man udvælge og overvåge de forudsætninger, der er mest tvivl om holder. Se mere om prioritering af Forudsætninger og Risici i [7]. Beredskabsplan. Man vil altid overse nogle risici, nogle af dem indtræffer andre gør ikke. Man opstiller derfor et beredskab for at håndtere de uforudsete risici, der indtræffer. Planen beskriver bl.a. beslutningsproces, beføjelser og beslutningstagernes mandat (se [7]). Eskaleringsplan. Ligeledes opstilles en eskaleringsplan. Denne beskriver hvordan, man eskalerer et problem op i beslutningshierarkiet, hvis det ikke kan løses på et plan. Feks hvis projektlederen ikke kan løse et problem i projektgruppen, eskaleres det til styregruppen. Præsentation. Resultaterne præsenteres for projekt- og styregruppen. Præsentationen kan med fordel ske på plancher som en risikomatrix (se [7]), risikotabel (se [8]) m.v. Ved at hænge plancher op skabes yderlig debat om forudsætninger, risici og positive muligheder. Opfølgning. Der bør feks. ved faseskifte i projektet gennemføres et ny risikoanalyse, herunder en ny estimering. Endvidere bør man feks. løbende opsamle timeforbrug for de enkelte opgaver for at se, hvor godt man rammer estimaterne 4. Mål er kun et øjebliksbillede. Selvom man kommer godt i mål med risikoanalysen så kræves der efterfølgende en aktiv indsats for at overvåge, styre og håndtere forudsætninger, risici og positive muligheder. 4 For at se om opgaverne på sigt rammer lige meget over hhv. under middelværdien. Det er en af de statiske antagelser. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 7/11

9 3) Mine Erfaringer Jeg arbejder med implementering af RM på forskellige niveauer i virksomheder. Jeg finder det vigtigt, at man arbejder på alle niveauer i organisationen på en forståelse og indsigt i RM. Således har jeg i en elektronik virksomhed undervist og trænet, såvel programmører, gruppeledere, afdelingsleder og admin. direktør i RM. Dermed sikres en fælles forståelsesramme for RM og forankring af den forandring det kræver i virksomhedens projektledelse. Fordele. Der er i ovenstående nævnt de fordele RM byder på. Hér vil jeg resumere nogle af de vigtige. Fordel: Alene dét at projektgruppen beskæftiger sig med RM reducerer risikoniveauet. Fordel: Ledelsen får en dybere indsigt i projekternes usikkerheder. Dermed får man skabt en større forståelse og opbakning i organisationen for store projekter og nødvendigt beredskab til at imødegå de uforudsete risici. Fordel: De folk der skal løse opgaverne involveres i estimeringerne. Man viser, at det er en vigtig proces bl.a. ved at afsætte den fornødne tid til diskussion af opgaveinddeling og overordnede krav til løsningerne. Det betyder, at medarbejderne bliver engageret og mere motiveret! Fordel: Ved at arbejde systematisk med RM, opnår man en professionel tilgang til projektledelse. Det bidrager til, at virksomheden bliver en mere attraktiv arbejdsplads. Fordel: RM forøger virksomhedens konkurrenceevne og forandringspotentiale, idet man får overblik, får reduceret omkostninger og forbedret kvaliteten i projektarbejdet og i projektleverancerne. Ulemper. Der er selvfølgelig nogle ulemper ved metoden. Ulempe: Gevinsten ved RM er ikke umiddelbar let opnåelig, idet selve forandringsprocessen med at indføre en ny metode kan være udfordrende. Projektgruppe afskediget efter valget. Jeg var projektleder på udviklingsprojektet. Det politiske flertal i Esbjerg kommunalbestyrelse skiftede. Det betød, at lokalplanen blev ændret, så vi ikke kunne stille møllen op dér, og det var ikke muligt andre steder. Det medførte, at projektet blev stoppet, og jeg måtte fyre mine projektkolleger og mig selv til sidst! Havde vi fejlet i interessentanalysen? Nej, for den risiko kunne vi ikke have forudset. Men vi havde fejlet i vores beredskab mod uforudsete risici, da der gik relativ lang tid inden, vi opdagede det og handlede derpå! Jeg lærte, at det også er vigtigt at have et beredskab mod usete risici nærmest som i militæret. Man skal vide, hvem der kan tage (hurtige) beslutninger, og hvilket mandat beslutningstagerne har. Man skal sikre sig, at der kan eskaleres til næste beslutningsniveau, hvis problemet ikke kan løses på første niveau. Ulempe: Det kræver en facilitator, der har erfaring med bl.a. faldgruberne i metoden, for at kunne gennemføre en grundig RM, hvor man kommer tilstrækkeligt i dybden med risici, og dermed får afdækket risici bredt ([10], 6.2). Ulempe: Resultaternes gyldighed afhænger i en del grad af, hvor åben en dialog, man kan have under analysearbejdet, for at afdække så mange (bløde) risici som muligt. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 8/11

10 Hvorfor er Risk Management svært? Er det ikke bare at samle projektgruppen og få dem til at vurdere projektets risici, estimere opgaverne og så lave en handlingsplan? Det kunne man godt tro. Som ovenstående viser, indgår der mange processer i RM, og den fornødne tid skal afsættes. Mit motto er: Jo mere presset man er i et projekt, jo mere skal man skynde sig langsomt! Dvs. man skal sikre sig grundige analyser for at tage de bedst mulige beslutninger og forberedelser. Det er et kendt dilemma, at man tidligt i projektet har få oplysninger, som giver store bindinger senere i projektet. Vi har aldrig oplysninger nok i starten for så var det ikke et projekt. Det er jo i starten af projektet, at man mister uger måske måneder pga. en dårlig projektstart og den tabte tid er næsten umulig at indhente i slutningen af projektet! Implementering. I forbindelse med implementering af Risk Management skal ledelsen tage en del beslutninger om risikopolitik, risikotolerance, risikokontrol m.v., som beskrevet i [11]. Der er desuden en del forhindringer i hverdagen, der skal overvindes. Feks skal medarbejderne overbevises om, at det er en god metode, som kommer dem til gode på sigt. Således vil man i god tid kunne forudsige om projektgruppen skal udvides og dermed reducere overarbejde i projektet og reducere stress. Metoden i [2] kan virke omfangsrig og besværlige. Ikke desto mindre er det besværet værd i store komplekse projekter, hvor besparelserne kan være betydelige. Har virksomheden ikke tidligere beskæftiget sig med RM, kan man nøjes med at indføre nogle delelementer. Det er min erfaring, at der ret nemt kan opnås større forbedringer og besparelser, hvis virksomhedens udgangspunkt er etpunktsestimater. Dette er beskrevet nærmere i [7] og en virksomheds case i [9]. Processen. Det er væsentligt at arbejde med metoden og processen for at få et fuldt udbytte af RM. Processen er bl.a. at sikre, at estimeringen foregår openminded, at alle input anerkendes, at tonen er fri og god, og at medarbejdere bliver involveret. Dermed skabes engagement og ejerskab, hvilket resulterer i yderlig motivation. Som nævnt er selve indholdet i estimeringsmetoden ikke særlig vanskeligt. Det er derimod den forandringsproces, der skal til for at få det implementeret som en naturlig del i ens dagligdag. Det kræver ændringer i holdninger og handlinger og 3T (Træn, Træn og Træn). Se mere i [7] Hvorfor benytter de fleste danske virksomheder så ikke metoden i deres projektarbejde? Det kan man ikke svare på generelt. Det kan være fordi: Sir Francis Bacon Risk Management er ikke en kendt metode og en udfordrende proces Man fokuser på at komme hurtigst muligt i gang med projektet Man opgiver at overskue alle forudsætninger og risici, og holder sig til at det går nok alligevel Virksomheden har ikke en kultur, der understøtter en åben dialog om risici Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 9/11

11 Artiklen skal ses som et bidrag til udbredelse af Risk Management, om risici der kan vælte selv veletablerede projekter. Vil du vide mere, vil jeg anbefale: [2] Beskriver grundigt Successiv Princippet, teoretisk og i praksis [3] Giver en let forståelig forklaring af de principper estimeringsmetoden i Successiv Princippet hviler på. [4] Beskriver RM i generelle termer [10] Beskriver RM set fra bestyrelsens bord [11] Beskriver specifikke erfaringer, fordele og ulemper Vejdirektoratet har oplevet En liden hård eller blød tue kan vælte et stort læs! Succes kræver ihærdig indsats og held. God arbejdslyst med Risk Management! VIDEN-LEDER-VÆKST IPMA Certificeret projektleder og Coach Henrik K. Søndergaard Viden om risiko. Den der ejer en risiko, skal vide at han har den. Projekteringschef Anders Plovgaard, Vejdirektortet. Derfor har man som projektleder pligt til at tydeliggøre risikobilledet overfor projektejer/sponsor. Senest så man i sagen om DR-Byen, at der var tvivl om hvem, der var informeret om risici i forbindelse med byggeriet. Dette er en af de bløde risici i projektarbejdet. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 10/11

12 Referencer: [1] Texas State Library & Archives Commission. Web Site: [2] Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle. Steen Lichtenberg. 1.udg, 2000 [3] Conducting Project Risk Analysis: How to Do It and How Not to Do it. Dr. Kenneth K. Humphreys, International Cost Engineering Council, April 2005 [4] Projektledelsens Grundbegreber. PMBOK Guide EMCON A/S [5] Kompetencer i projektledelse. Foreningen for dansk projektledelse, januar 2005 [6] Estimeringer: Bedre Tidsplaner & Engagerede Medarbejdere. Artikel, Henrik K. Søndergaard. Oktober 2006 [7] Estimeringer i Praksis. Artikel, Henrik K. Søndergaard. November 2006 [8] De Bløde Risici i Organisationen(II). Artikel, Henrik K. Søndergaard. Oktober 2006 [9] Integreret Projekt Træning. Reference: Risk Management. Henrik K. Søndergaard. Maj 2006 [10] Vejdirektoratets anvendelse af Successiv Princippet. Systemets styrker og svagheder samt forslag til forbedringer. VD, Sept Anders Plovgaard & Steen Lichtenberg [11] Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord. Foreningen af statsautoriserede revisorer. Jan [12] Usikkerhedsvurdering af anlægsprojekter Fra Anlægsprojekter på trafikområdet - planlægning og beslutning, Folketingets Trafikudvalg. 19. februar 2003 Epilog: I 'gamle dage' diskuterede man ofte tidsplaner, ud fra hvilken uge man kunne være færdig. Feks. kunne man som projektleder præsentere en tidsplan, hvor produktet var færdigt i uge 20. Styregruppen kunne da forlange, at produktet blev færdigt i uge 16 med de samme ressourcer! I dagens professionelle projektledelse søger man bag om tidsplanen. Hvad er det egentlige grundlag for tidsplanen? I dag arbejder man med at vurdere projektet ved at opstille: Forudsætninger (feks. at bilen skal være med 2 døre), risici (feks. at bilmotoren ikke kan yde 120Hk) og positive muligheder (feks. at udviklingstiden kan reduceres ved at genbruge dele fra en anden model). Så pointen er, at projektlederen med styregruppen diskuterer forudsætninger, risici og positive muligheder FREMFOR at diskutere uge 20 eller 16. Dette diskuteres yderligt i[7]} Bilag 1. Den overordnede metode Bilag 2. Successiv Princippet overordnet. Bilag 3. Overblik Projektets top 10 risici Bilag 4. Forskellige budgetter Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 11/11

13 Bilag 1 Hvad kan gå galt/godt? Kvalitativ risikoanalyse Den overordnede metode Planlægning af Risk Management Identificering af: Forudsætninger, Risici m.v. Udarbejde Handlingsplaner m.v. Kvantitativ risikoanalyse Overvågning og styring af Forudsætninger, Risici m.v. Hvor lang tid kan det tage? Min? Mid? Maks? Hvad kan det koste? Risk Management Overblik Professionel Projektledelse! Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 1/2

14 Bilag 2 SUCCESSIV PRINCIPPET: 1) Definition af Analysens mål 2) Etablering af en afbalanceret analysegruppe! 3) Er dialogen åben og ærlig? 1) 2) 3a) JA :-) 4) 5) 3b) NEJ Ærgerligt for virksomheden! 4) Enighed om overordnet (fælles) forudsætninger 5) Enighed om overordnede (fælles) usikkerheder WBS-RBS Pap-Gummi Brainstorming 6) Kvantificer: Opgave forståelse & WBS 6) 7B) 7) Er det muligt at forbedre resultatet? 7) 7B) NEJ JA 7B) Successiv søgning efter de mest kritiske elementer 8) Udarbejde handlingsplaner for udvalgte forhold 8) 9) 9) Et godt estimat med forudsætninger, risici, positive muligheder og handlingsplaner Kilde: Steen Lichtenberg Risk Management Overblik Professionel Projektledelse! From: Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 2/4

15 Bilag 3: Overblik Projektets top10 risici Eksempel: Skifte dæk på din bil. Risk Management Overblik Professionel Projektledelse! Udskrift fra programmet MultiRisk, WestSoft.dk Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 3/4

16 Bilag 4. Forskellige budgetter Kr. Traditionelt tillæg for uforudseeligt Dokumenterbare omkostninger Hvilket budget skal der antages? Forventede ikkedokumenterbare omkostninger Potentielle omkostninger under uheldige forhold Forslag til robust budgetprincip (85 % = Middel + 1*StdAfv.) 50/50 % budget Traditionelt budget Kilde: Vejdirektoratets anvendelse af successiv princippet Risk Management Overblik Professionel Projektledelse! Forskellige budgettyper Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 4/4

DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Rev. 01.60

DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Rev. 01.60 ARTIKEL DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder NB: Se efter nye releases af artikler på vlv.dk De Bløde Risici i Organisationen! Artiklen beskriver de

Læs mere

BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Rev. 01.10

BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Rev. 01.10 ARTIKEL ESTIMERINGER: BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder ESTIMERINGER: Bedre Tidsplaner og Engagerede Medarbejdere! Hvordan kan en Estimeringsmetode

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases.

Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases. S 1 Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases. Forfatter: Henrik K. Søndergaard, IPMA Certificeret Projektleder S 2 HUSK Intet tab bør ramme os, som

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Aktiv Visuel Projektledelse

Aktiv Visuel Projektledelse Tag en værdiskabende uddannelse Aktiv Visuel Projektledelse Næste kursusforløb starter i 2016 og omfatter følgende moduler: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse Denne checkliste er tænkt som en guide til studerende som skal i gang med at bruge cases i undervisningen. Den indeholder en oversigt over aktiviteter du med fordel kan benytte under forberedelsen, så

Læs mere

Risk Management. Risk Management

Risk Management. Risk Management Risk Management Alle gør det Sporadisk. Ser på nogle forud definerede risikofaktorer. Har det som et element i projektledelse. Kortlægger Risici, inden de starter et projekt. Har overvejet, hvad der kan

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Facilitering og rollen som facilitator

Facilitering og rollen som facilitator Facilitering og rollen som facilitator Fokus på facilitering og rollen som facilitator Ved møder og seminarer i et projekt sker det jævnligt, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomhed fra

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

En mere sikker og træfsikker risikostyring af projekter Neutrale intelligente slutvurderinger er hemmeligheden Aktuelle resultater bekræfter dette

En mere sikker og træfsikker risikostyring af projekter Neutrale intelligente slutvurderinger er hemmeligheden Aktuelle resultater bekræfter dette En mere sikker og træfsikker risikostyring af projekter Neutrale intelligente slutvurderinger er hemmeligheden Aktuelle resultater bekræfter dette Steen Lichtenberg steen@lichtenberg.org 1 Oversigt Det

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Projektledelse Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Dagens program >> >> >> >> >> >> >> Tema 2: Web design Projekter og projektledelse Interessentanalyse, risikostyring & tidsplan Roller Teams Frokost Trello,

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning Helle Havgaard Når forandringer rammer Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, og andre bygger vindmøller. Skiftende tider betyder

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Projektledelse som karrierevej i AP Pension

Projektledelse som karrierevej i AP Pension # 1 Projektledelse som karrierevej i AP Pension Virksomhedsperspektiver på at gøre projektledelse til en karrierevej Birgitte Køngerskov Anders Hvergel # 2 Kort og godt om: Birgitte Køngerskov Senior projektleder

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE ARKMANN TRAINING ROFESSIONELT ALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at booke møder med nye, samt eksisterende kunder.» Du er skarpere til at lave en kort og

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

KUNSTEN AT UDVIKLE OG STYRE IT-PROJEKTER HVOR ER STATEN BLEVET BEDRE OG HVOR ER DER FORTSAT PLADS TIL FORBEDRING?

KUNSTEN AT UDVIKLE OG STYRE IT-PROJEKTER HVOR ER STATEN BLEVET BEDRE OG HVOR ER DER FORTSAT PLADS TIL FORBEDRING? KUNSTEN AT UDVIKLE OG STYRE IT-PROJEKTER HVOR ER STATEN BLEVET BEDRE OG HVOR ER DER FORTSAT PLADS TIL FORBEDRING? Lars Mathiesen, Professionelt bestyrelsesmedlem og executive advisor (Tidl. Direktør i

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 HVEM ER VI? PROFESSIONALISERING AF IT-PROJEKTER Fokus på risikofyldte

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere