RISK MANAGE MENT. OVERBLIK Rev. 2.81

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISK MANAGE MENT. OVERBLIK Rev. 2.81"

Transkript

1 ARTIKEL RISK MANAGE MENT OVERBLIK Rev Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder NB: Se efter nye releases af artikler på vlv.dk

2 RISK MANAGEMENT OVERBLIK! Hvordan får man overblik over et kompliceret projekt? Hvordan styrer man projekt risici? Er Risk Management løsningen? Artiklen beskriver på et overordnet niveau nogle væsentlige emner i Risk Management. Der opstilles seks væsentlige pointer for god Risk Management, som er grundlaget for professionelle tidsplaner. Artiklen indgår i en række på fire: 1) Risk Management Overblik, 2) Estimering: Bedre Tidsplaner og Engagerede Medarbejdere, 3) Estimering i Praksis og 4) De Bløde Risici i Organisationen(II). Se de øvrige på vlv.dk. Artiklen henvender sig til Projekt-chefer, -ledere, -deltagere, Styregrupper, Kvalitetsmedarbejdere, og andre beslutningstagere. Forfatteren Henrik K. Søndergaard er civilingeniør, IPMA certificeret projektleder og har i mere end 10 år beskæftiget sig med større udviklingsprojekter og har suppleret med en 4-årig psykologisk uddannelse. Totalt kaos bag hærens 420 mio. kr. dyre spionfly. Der herskede kaos i den danske hær, som var ude af stand til at styre projektet med det ubemandede overvågningsfly Tårnfalken. Det skrottede fly kom til at koste skatteborgerne 420 mio. kr., fordi hæren ville have flyene urealistisk billigt og ikke havde teknisk indsigt i fly, samtidig med at kvaliteten var elendig. (Ingeniøren ink.dk d Af Birgitte Marfelt og Kent Krøyer) Sjusk skyld i bro-ulykke. Fejl i de statiske beregninger og sjusk i udførelsen af det midlertidige stillads var årsagen til den tragiske bro-ulykke i Nørresundby. Ansvaret peger mod entreprenøren, der kendte til svagheder. (Ingeniøren ink.dk d ) Alcan Inc. sparer over 100 mil. $. En amerikansk koncern Alcan sparede over 100 mil. $ ved at anvende risikoanalyser i forbindelse med planlægning af projekter. I et 254 mil. $ stort projekt troede alle og enhver, at projektet vil overskride budgettet. Det gjorde det ikke, og det blev færdigt 2 måneder før tiden. Tre andre Alcan projekter i samme periode blev afsluttet 2-4 % før tiden. (Alcan CEO i bladet Fortune, 1991,[3]) Baggrund: Ovenstående eksempler viser, hvor galt det kan gå. Mange projekter har indbyggede risici, idet netop projektarbejdet kendetegnes ved at man betræder nyt land. Hvordan kan man håndtere risici i et projekt? Hvordan får man overblik? Kan man styre risici? Kan man finde alle risici? Lad mig starte med at svare på det sidste først. Nej, det vil være en fejl at tro, at man kan finde alle risici men man kan forberede sig. Jeg har som projektleder i vindmøllebranchen arbejdet med risikofyldte udviklingsprojekter. Jeg har gjort nogle smertelige erfaringer med at styre projekter og budgetter samt mistet troværdighed pga. ustyrlige projekter i et risikofyldt farvand. If you start with certainty, you ll finish with doubt. But if you start with uncertainty, you ll finish with certainty. Sir Francis Bacon, Engelsk filosof ( ) Ovenstående giver væsentlige argumenter for at bruge tid og kræfter på projektets usikkerheder. Risk Management (RM) er en af projektlederens vigtigste kompetencer. De indgår som kompetence elementer i forbindelse med en IPMA 1 certificering. 1 Kompetenceelementerne nr. 3.1 og 3.2 i [5]. IPMA: International Project Management Association. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 1/11

3 Denne artikel handler om det overordnede i Risk Management. Hér vil jeg komme ind på: 1) Risk Management overordnet, 2) Metodens resultater og 3) Mine erfaringer 1) Risk Management - Overordnet I denne artikelserie ([6], [7] og [8]) benyttes nogle begreber som defineres hér: Definitioner Risk Management: Den samlede proces i at identificere, styre og minimere virkningen af usikre begivenheder ([1]) Estimering: En metode med en kvalificeret vurdering og analyse af nødvendige ressourcer Forudsætning: Forhold, faktor, tilstand m.v. som er valgt eller antaget konstant Usikkerhed: Forhold, der kan påvirke positivt eller negativt (risici) Risiko: Forhold, der kan påvirke projektet i negativ retning Positive muligheder: Forhold, der kan påvirke projektet i positiv retning Kan: Dvs. der er en sandsynlighed for at det indtræffer/kan opnås Projektforberedelse: Inden man påbegynder et projekt, er man interesseret i at få et estimat over projektets udgifter samt dets risikoprofil. Hertil benyttes Risk Management, idet projektarbejdet netop kendetegnes ved, at man starter med (stor) usikkerhed og ender op med sikkerhed (en løsning). Hovedpointerne ved RM kan kort beskrives som: Hoved pointerne Risk Management: Risk Management resulterer i et overblik og en række handlingsmuligheder for at imødegå kendte og ukendte risici samt reducere virkningen af disse Risk Management resulterer i en række positive muligheder, der kan reducere tid og omkostninger og forøge kvaliteten i projektets leverancer Risk Management benyttes tidligt i projektet for at tydeliggøre omkostninger og risikoprofil i projektporteføljen Risk Management imødegår ukendte risici med et beredskab og en eskaleringsplan Risk Management giver grundlaget for tidsplaner: Forudsætninger, Risici, Positive Muligheder, Estimeringer af opgaverne sammen med de tilgængelige Ressourcer Risk Management forøger virksomhedens indtjening og konkurrenceevne og afspejler en attraktiv professionel tilgang til projektarbejdet Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 2/11

4 For at få et overblik kan man starte med at tegne et mindmap over emnet. Nedenstående mindmap viser nogle af de centrale punkter i RM på det overordnede niveau. Mindmap: Hér vises nogle væsentlige punkter i forbindelse med RM. De vigtigste er markeret med tre røde stjerne. Andre væsentlige elementer behandles i [6][7][8] I ovenstående mindmap ses, at Risk Management: giver professionelle tidsplaner, pga. bedre estimater som er vurderet af en estimeringsgruppe giver estimater med lister over projektets Forudsætninger, Risici og Positive muligheder giver projektets risikoprofil til portefølje oversigten sparer virksomheden for penge og forøger konkurrenceevnen ved at involvere medarbejderne i estimeringen får de ejerskab og motivation Risiko ledelse[11]. Effektiv risikostyring er en forudsætning for, at bestyrelsen på bedst mulig måde kan udføre de opgaver, som det påhviler den at varetage. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at der etableres hensigtsmæssige systemer til styring af risici, og i øvrigt sørger for, at sådanne systemer til enhver tid opfylder selskabets behov. Således beskriver Fondsbørsens komité for god selskabsledelse sin anbefaling. En effektiv tilrettelagt Risk Management-proces i virksomheden medvirker til øget shareholder value altså til at skabe øget værdi for aktionærerne. Også af denne årsag er Risk Managementdisciplinen som en del af den samlede ledelse af stor betydning for virksomheden. Her ligger altså en væsentlig begrundelse for at benytte Risk Management, og at det er en ledelsesopgave at tilsikre dette. Derfor bør man sikre en forankring i ledelsen for implementering og brugen af metoden. Dette kan blandt andet gøres ved at involvere en fra ledelsen i de første analyse opgaver, så personen får indsigt i arbejdsmetoden og resultaterne. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 3/11

5 Risk Management styrker blandt andet evnen til at: Tilpasse virksomhedens risikovillighed i forhold til strategi Sammenkæde vækst, risiko og afkast Minimere driftsmæssige overraskelser og tab Rette virksomhedens mål ind efter virksomhedens risikovillighed, som driver risikotolerance niveauer for virksomhedens aktiviteter En praktisk metode. Der er ikke noget så praktisk som en god teori, sagde den amerikanske forsker Kurt Lewin ( ). På et tidspunkt stødte jeg på Successiv Princippet af Steen Lichtenberg ([2]), som viste sig at være en god teori med en praktisk anvendelse. Successiv Princippet kan bidrage til en væsentlig forbedring af projektledelse, herunder planlægning, styring og beslutninger. Metoden har følgende fordele: Fordele ved Successiv Princippet [2]: 1. Realistiske konsekvenser kommer i fokus 2. Projektets helhed og gruppe synergi kommer i fokus 3. Estimeringerne kommer bag facaderne og betragter de bagvedliggende realiteter 4. Analyse og planlægning kan starte så tidligt som i koncept/idé fasen 5. For-planlægning, analyse- og beslutningsprocesser er ofte accelereret med en faktor 10! 6. Usikkerheder behandles på et højt bevidsthedsniveau og betragtes tosidigt (Risici og positive muligheder) 7. Detaljeringsgraden i WBS 2 justeres til det beregnede (dokumenterede) behov 8. Ledelses koordinering, styring og overblik holdes hos lederen og i et system 9. Evalueringsmetoder (kriterier) udvælges omhyggeligt 10. Trinvise og halv-intuitive procedurer anvendes. 11. Løbende ProAktiv Risk Management er integreret i den generelle projektledelses funktion Successiv Princippet indeholder sort set alle de væsentligste aktiviteter m.v. der indgår i Risk Management. Successiv Princippet kan dog suppleres med feks. en beredskabs- og en eskaleringsplan, som omtales nedenfor. Endvidere kan vælge at bruge en anden estimeringsmetode, feks. functionspoints, COCOMO osv. Vejdirektoratet har i mange år med succes anvendt Successiv Princippet, se en udførlig beskrivelse af deres erfaringer i [10]. Steen Lichtenberg Metoden har været brugt i over 250 store projekter i Nordeuropa og Skandinavien med gode resultater! Metoden og tilsvarende metoder anbefales af det norske Finansdepartement.[12]. 2 WBS: Work Breakdown Structure. Nedbrydning af projektet i hoved- og del-opgaver Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 4/11

6 2) Metodens Resultater Fremgangsmåden i Successiv Princippet er vist i bilag og beskrevet overordnet i næste tabel: Nr Emne 1 Planlægge RM for projektet 2 Definere analysens mål 3 Etablere en afbalanceret analysegruppe 4 Afklare åben dialog i analysen 4.1 Ja, vi har en åben dialog. Fortsæt med punkt Nej, vi har ikke en åben dialog. Analysen stoppes! 5 Opstille overordnede forudsætninger for hele projektet 6 Opstille overordnede risici for hele projektet 7 Beskrive og forstå projektopgaverne 8 Estimere projektopgaverne 8.1 Successiv søgning efter de mest kritiske elementer (risici) 9 Kan resultatet forbedres? (Det er den successive del) 9.1 Ja. Feks ved at specificere delopgaven bedre, eller lave test osv 9.2 Nej. Feks fordi der ikke kan indhentes flere specifikationer 10 Opstille handlingsplaner for at styre, minimere risici samt imødegå uforudsete risici 11 Opstille et beredskab samt sikre en eskaleringsplan for beslutningstagerne 12 Præsentere resultater for styregruppen o.a. 13 Udarbejde tidsplan ud fra estimater og tilgængelige ressourcer 14 Følge jævnligt op på risiko billedet og estimaterne Tabel: Overordnet fremgangsmåde for Successiv Princippet ([2], med forfatterens egne modifikationer) Forudsætninger, Successiv Princippet: Der en række forudsætninger, som skal opfyldes for at kunne benytte Successiv Princippet (iht. [2]): Analysegruppen skal være afbalanceret, dvs. bredt sammensat så flest mulige synsvinkler repræsenteres Kommunikationen skal være åben i analysegruppen, så alle betydende faktorer og forhold kommer frem Alle relevante tal, objektive og subjektive forhold vurderes på en korrekt og neutral måde Den videre behandling af usikkerheder sker i overensstemmelse med de statistiske regler, feks. skal projektopgaver være indbyrdes uafhængige (hvilket kan være svært at opnå i praksis) Top-down vurdering (feks en WBS 3 ) benyttes, så der skabes et overblik 3 WBS: Work Breakdown System. En metode, hvor et projekt nedbrydes i hoved- og del-opgaver Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 5/11

7 Den overordnede metode i Risk Management er vist i bilag 1. Hovedaktiviteter. I denne artikel vil jeg dvæle lidt ved nogle af hovedaktiviteterne vist i tabellen. Estimering. Risici estimeres af analysegruppen ([2]) som 3punktsestimater. Dvs. hver opgave estimeres ved at vurdere et minimum, et sandsynligt og en maksimum tid/omkostning for gennemførelse (se [7]). Dette danner sammen med de tilgængelige ressourcer grundlaget for projekts tidsplaner og en risikoprofil. Hvis du er bekymret om graden af usikkerhed på bundlinjen, og denne usikkerhed er et resultat af mange usikre størrelser, så udfør en risiko analyse! Dr. Kenneth K. Humphreys [2] Sandsynlighed. Man sammensætter analysegruppen bredt for at nå så langt rundt i mulige Risici og Positive Muligheder. Målet med estimeringen er, at der er 1 % sandsynlighed for at kunne løse den enkelte opgave under minimums estimatet hhv. at opgaven med 99 % sandsynlighed kan løses på en kortere tid end maks. estimatet. Kravet er blandt andet, at der mange indbyrdes uafhængige opgaver (>25). Dermed kommer det samlede timeforbrug til at ligge tæt på den beregnede middelværdi for alle opgaverne. Se mere i [6]. Eksponering. Det er et andet udtryk for, hvor stor er sandsynligheden for, at noget går galt. Dvs. hvor udsat er hele projektet. Dette omtales i [3]. Budget overvejelser. En afgørende faktor mht. drift af virksomheden er budgetlægning. I mange brancher har man traditionelt valgt et budget ud fra dokumenterbare udgifter + 10 %. Alligevel ses ofte budgetoverskridelser for denne budgettype. Man kan vælge 50 % træfsikkerhed ud fra estimeringerne eller et mere robust budget med en træfsikkerhed på 85 %, som vist i Bilag 4. I [10] diskuteres dette yderligt. Virkning. I analysearbejdet er det også vigtigt at beregne, hvad det kan koste, hvis en given risiko indtræffer og hvilken virkning det kan have for projektet. Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt at beregne feks. hvad det kan koste at miste troværdighed hos en kunde, hvis et projekt forsinkes. Handlingsplan Overblik Beredskab - Eskalering Handlingsplan. Dernæst besluttes, hvordan de enkelte risici skal imødegås med tiltag, herunder hvordan de håndteres. Det kan principielt ske på fem måder. De fire første stammer fra [4]: Undgåelse: Kan betyde ændringer i projektplanen for at undgå den pågældende hændelse Overføring: Overførelse af konsekvenserne til 3.part, feks i forbindelse med outsourcing Mindskning: Af sandsynligheden for at en hændelse indtræffer og/eller hændelsens konsekvens Accept: Accept af at den pågældende risiko kan indtræffe. Evt. opstille beredskab. Låsning: Hvis risikoen har en meget lav sandsynlighed for at indtræffe, kan man føre den over på listen af forudsætninger og tage den ud af estimeringen. Se [7] Overblik Fokusering. Man kan som regel ikke overskue at have alle risici i fokus. Det har vist sig([3]), at der som hovedregel kun er risici, som indeholder de mest betydende risici. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 6/11

8 Derfor udvælger man de risici, der bærer den største procentuelle del af den samlede risiko i projektet. Se eksempel i bilag 3. Desuden kan man udvælge og overvåge de forudsætninger, der er mest tvivl om holder. Se mere om prioritering af Forudsætninger og Risici i [7]. Beredskabsplan. Man vil altid overse nogle risici, nogle af dem indtræffer andre gør ikke. Man opstiller derfor et beredskab for at håndtere de uforudsete risici, der indtræffer. Planen beskriver bl.a. beslutningsproces, beføjelser og beslutningstagernes mandat (se [7]). Eskaleringsplan. Ligeledes opstilles en eskaleringsplan. Denne beskriver hvordan, man eskalerer et problem op i beslutningshierarkiet, hvis det ikke kan løses på et plan. Feks hvis projektlederen ikke kan løse et problem i projektgruppen, eskaleres det til styregruppen. Præsentation. Resultaterne præsenteres for projekt- og styregruppen. Præsentationen kan med fordel ske på plancher som en risikomatrix (se [7]), risikotabel (se [8]) m.v. Ved at hænge plancher op skabes yderlig debat om forudsætninger, risici og positive muligheder. Opfølgning. Der bør feks. ved faseskifte i projektet gennemføres et ny risikoanalyse, herunder en ny estimering. Endvidere bør man feks. løbende opsamle timeforbrug for de enkelte opgaver for at se, hvor godt man rammer estimaterne 4. Mål er kun et øjebliksbillede. Selvom man kommer godt i mål med risikoanalysen så kræves der efterfølgende en aktiv indsats for at overvåge, styre og håndtere forudsætninger, risici og positive muligheder. 4 For at se om opgaverne på sigt rammer lige meget over hhv. under middelværdien. Det er en af de statiske antagelser. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 7/11

9 3) Mine Erfaringer Jeg arbejder med implementering af RM på forskellige niveauer i virksomheder. Jeg finder det vigtigt, at man arbejder på alle niveauer i organisationen på en forståelse og indsigt i RM. Således har jeg i en elektronik virksomhed undervist og trænet, såvel programmører, gruppeledere, afdelingsleder og admin. direktør i RM. Dermed sikres en fælles forståelsesramme for RM og forankring af den forandring det kræver i virksomhedens projektledelse. Fordele. Der er i ovenstående nævnt de fordele RM byder på. Hér vil jeg resumere nogle af de vigtige. Fordel: Alene dét at projektgruppen beskæftiger sig med RM reducerer risikoniveauet. Fordel: Ledelsen får en dybere indsigt i projekternes usikkerheder. Dermed får man skabt en større forståelse og opbakning i organisationen for store projekter og nødvendigt beredskab til at imødegå de uforudsete risici. Fordel: De folk der skal løse opgaverne involveres i estimeringerne. Man viser, at det er en vigtig proces bl.a. ved at afsætte den fornødne tid til diskussion af opgaveinddeling og overordnede krav til løsningerne. Det betyder, at medarbejderne bliver engageret og mere motiveret! Fordel: Ved at arbejde systematisk med RM, opnår man en professionel tilgang til projektledelse. Det bidrager til, at virksomheden bliver en mere attraktiv arbejdsplads. Fordel: RM forøger virksomhedens konkurrenceevne og forandringspotentiale, idet man får overblik, får reduceret omkostninger og forbedret kvaliteten i projektarbejdet og i projektleverancerne. Ulemper. Der er selvfølgelig nogle ulemper ved metoden. Ulempe: Gevinsten ved RM er ikke umiddelbar let opnåelig, idet selve forandringsprocessen med at indføre en ny metode kan være udfordrende. Projektgruppe afskediget efter valget. Jeg var projektleder på udviklingsprojektet. Det politiske flertal i Esbjerg kommunalbestyrelse skiftede. Det betød, at lokalplanen blev ændret, så vi ikke kunne stille møllen op dér, og det var ikke muligt andre steder. Det medførte, at projektet blev stoppet, og jeg måtte fyre mine projektkolleger og mig selv til sidst! Havde vi fejlet i interessentanalysen? Nej, for den risiko kunne vi ikke have forudset. Men vi havde fejlet i vores beredskab mod uforudsete risici, da der gik relativ lang tid inden, vi opdagede det og handlede derpå! Jeg lærte, at det også er vigtigt at have et beredskab mod usete risici nærmest som i militæret. Man skal vide, hvem der kan tage (hurtige) beslutninger, og hvilket mandat beslutningstagerne har. Man skal sikre sig, at der kan eskaleres til næste beslutningsniveau, hvis problemet ikke kan løses på første niveau. Ulempe: Det kræver en facilitator, der har erfaring med bl.a. faldgruberne i metoden, for at kunne gennemføre en grundig RM, hvor man kommer tilstrækkeligt i dybden med risici, og dermed får afdækket risici bredt ([10], 6.2). Ulempe: Resultaternes gyldighed afhænger i en del grad af, hvor åben en dialog, man kan have under analysearbejdet, for at afdække så mange (bløde) risici som muligt. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 8/11

10 Hvorfor er Risk Management svært? Er det ikke bare at samle projektgruppen og få dem til at vurdere projektets risici, estimere opgaverne og så lave en handlingsplan? Det kunne man godt tro. Som ovenstående viser, indgår der mange processer i RM, og den fornødne tid skal afsættes. Mit motto er: Jo mere presset man er i et projekt, jo mere skal man skynde sig langsomt! Dvs. man skal sikre sig grundige analyser for at tage de bedst mulige beslutninger og forberedelser. Det er et kendt dilemma, at man tidligt i projektet har få oplysninger, som giver store bindinger senere i projektet. Vi har aldrig oplysninger nok i starten for så var det ikke et projekt. Det er jo i starten af projektet, at man mister uger måske måneder pga. en dårlig projektstart og den tabte tid er næsten umulig at indhente i slutningen af projektet! Implementering. I forbindelse med implementering af Risk Management skal ledelsen tage en del beslutninger om risikopolitik, risikotolerance, risikokontrol m.v., som beskrevet i [11]. Der er desuden en del forhindringer i hverdagen, der skal overvindes. Feks skal medarbejderne overbevises om, at det er en god metode, som kommer dem til gode på sigt. Således vil man i god tid kunne forudsige om projektgruppen skal udvides og dermed reducere overarbejde i projektet og reducere stress. Metoden i [2] kan virke omfangsrig og besværlige. Ikke desto mindre er det besværet værd i store komplekse projekter, hvor besparelserne kan være betydelige. Har virksomheden ikke tidligere beskæftiget sig med RM, kan man nøjes med at indføre nogle delelementer. Det er min erfaring, at der ret nemt kan opnås større forbedringer og besparelser, hvis virksomhedens udgangspunkt er etpunktsestimater. Dette er beskrevet nærmere i [7] og en virksomheds case i [9]. Processen. Det er væsentligt at arbejde med metoden og processen for at få et fuldt udbytte af RM. Processen er bl.a. at sikre, at estimeringen foregår openminded, at alle input anerkendes, at tonen er fri og god, og at medarbejdere bliver involveret. Dermed skabes engagement og ejerskab, hvilket resulterer i yderlig motivation. Som nævnt er selve indholdet i estimeringsmetoden ikke særlig vanskeligt. Det er derimod den forandringsproces, der skal til for at få det implementeret som en naturlig del i ens dagligdag. Det kræver ændringer i holdninger og handlinger og 3T (Træn, Træn og Træn). Se mere i [7] Hvorfor benytter de fleste danske virksomheder så ikke metoden i deres projektarbejde? Det kan man ikke svare på generelt. Det kan være fordi: Sir Francis Bacon Risk Management er ikke en kendt metode og en udfordrende proces Man fokuser på at komme hurtigst muligt i gang med projektet Man opgiver at overskue alle forudsætninger og risici, og holder sig til at det går nok alligevel Virksomheden har ikke en kultur, der understøtter en åben dialog om risici Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 9/11

11 Artiklen skal ses som et bidrag til udbredelse af Risk Management, om risici der kan vælte selv veletablerede projekter. Vil du vide mere, vil jeg anbefale: [2] Beskriver grundigt Successiv Princippet, teoretisk og i praksis [3] Giver en let forståelig forklaring af de principper estimeringsmetoden i Successiv Princippet hviler på. [4] Beskriver RM i generelle termer [10] Beskriver RM set fra bestyrelsens bord [11] Beskriver specifikke erfaringer, fordele og ulemper Vejdirektoratet har oplevet En liden hård eller blød tue kan vælte et stort læs! Succes kræver ihærdig indsats og held. God arbejdslyst med Risk Management! VIDEN-LEDER-VÆKST IPMA Certificeret projektleder og Coach Henrik K. Søndergaard Viden om risiko. Den der ejer en risiko, skal vide at han har den. Projekteringschef Anders Plovgaard, Vejdirektortet. Derfor har man som projektleder pligt til at tydeliggøre risikobilledet overfor projektejer/sponsor. Senest så man i sagen om DR-Byen, at der var tvivl om hvem, der var informeret om risici i forbindelse med byggeriet. Dette er en af de bløde risici i projektarbejdet. Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 10/11

12 Referencer: [1] Texas State Library & Archives Commission. Web Site: [2] Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle. Steen Lichtenberg. 1.udg, 2000 [3] Conducting Project Risk Analysis: How to Do It and How Not to Do it. Dr. Kenneth K. Humphreys, International Cost Engineering Council, April 2005 [4] Projektledelsens Grundbegreber. PMBOK Guide EMCON A/S [5] Kompetencer i projektledelse. Foreningen for dansk projektledelse, januar 2005 [6] Estimeringer: Bedre Tidsplaner & Engagerede Medarbejdere. Artikel, Henrik K. Søndergaard. Oktober 2006 [7] Estimeringer i Praksis. Artikel, Henrik K. Søndergaard. November 2006 [8] De Bløde Risici i Organisationen(II). Artikel, Henrik K. Søndergaard. Oktober 2006 [9] Integreret Projekt Træning. Reference: Risk Management. Henrik K. Søndergaard. Maj 2006 [10] Vejdirektoratets anvendelse af Successiv Princippet. Systemets styrker og svagheder samt forslag til forbedringer. VD, Sept Anders Plovgaard & Steen Lichtenberg [11] Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord. Foreningen af statsautoriserede revisorer. Jan [12] Usikkerhedsvurdering af anlægsprojekter Fra Anlægsprojekter på trafikområdet - planlægning og beslutning, Folketingets Trafikudvalg. 19. februar 2003 Epilog: I 'gamle dage' diskuterede man ofte tidsplaner, ud fra hvilken uge man kunne være færdig. Feks. kunne man som projektleder præsentere en tidsplan, hvor produktet var færdigt i uge 20. Styregruppen kunne da forlange, at produktet blev færdigt i uge 16 med de samme ressourcer! I dagens professionelle projektledelse søger man bag om tidsplanen. Hvad er det egentlige grundlag for tidsplanen? I dag arbejder man med at vurdere projektet ved at opstille: Forudsætninger (feks. at bilen skal være med 2 døre), risici (feks. at bilmotoren ikke kan yde 120Hk) og positive muligheder (feks. at udviklingstiden kan reduceres ved at genbruge dele fra en anden model). Så pointen er, at projektlederen med styregruppen diskuterer forudsætninger, risici og positive muligheder FREMFOR at diskutere uge 20 eller 16. Dette diskuteres yderligt i[7]} Bilag 1. Den overordnede metode Bilag 2. Successiv Princippet overordnet. Bilag 3. Overblik Projektets top 10 risici Bilag 4. Forskellige budgetter Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 11/11

13 Bilag 1 Hvad kan gå galt/godt? Kvalitativ risikoanalyse Den overordnede metode Planlægning af Risk Management Identificering af: Forudsætninger, Risici m.v. Udarbejde Handlingsplaner m.v. Kvantitativ risikoanalyse Overvågning og styring af Forudsætninger, Risici m.v. Hvor lang tid kan det tage? Min? Mid? Maks? Hvad kan det koste? Risk Management Overblik Professionel Projektledelse! Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 1/2

14 Bilag 2 SUCCESSIV PRINCIPPET: 1) Definition af Analysens mål 2) Etablering af en afbalanceret analysegruppe! 3) Er dialogen åben og ærlig? 1) 2) 3a) JA :-) 4) 5) 3b) NEJ Ærgerligt for virksomheden! 4) Enighed om overordnet (fælles) forudsætninger 5) Enighed om overordnede (fælles) usikkerheder WBS-RBS Pap-Gummi Brainstorming 6) Kvantificer: Opgave forståelse & WBS 6) 7B) 7) Er det muligt at forbedre resultatet? 7) 7B) NEJ JA 7B) Successiv søgning efter de mest kritiske elementer 8) Udarbejde handlingsplaner for udvalgte forhold 8) 9) 9) Et godt estimat med forudsætninger, risici, positive muligheder og handlingsplaner Kilde: Steen Lichtenberg Risk Management Overblik Professionel Projektledelse! From: Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 2/4

15 Bilag 3: Overblik Projektets top10 risici Eksempel: Skifte dæk på din bil. Risk Management Overblik Professionel Projektledelse! Udskrift fra programmet MultiRisk, WestSoft.dk Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 3/4

16 Bilag 4. Forskellige budgetter Kr. Traditionelt tillæg for uforudseeligt Dokumenterbare omkostninger Hvilket budget skal der antages? Forventede ikkedokumenterbare omkostninger Potentielle omkostninger under uheldige forhold Forslag til robust budgetprincip (85 % = Middel + 1*StdAfv.) 50/50 % budget Traditionelt budget Kilde: Vejdirektoratets anvendelse af successiv princippet Risk Management Overblik Professionel Projektledelse! Forskellige budgettyper Effektiv Undervisning og Træning i projektledelse. Coaching, Sparring & Facilitering Side 4/4

BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Rev. 01.10

BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Rev. 01.10 ARTIKEL ESTIMERINGER: BEDRE TIDSPLA NER OG ENGAGEREDE MEDARBEJ DERE Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder ESTIMERINGER: Bedre Tidsplaner og Engagerede Medarbejdere! Hvordan kan en Estimeringsmetode

Læs mere

DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Rev. 01.60

DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Rev. 01.60 ARTIKEL DE BLØDE RISICI I ORGANISATIONEN Af Henrik K. Søndergaard IPMA Certificeret Projektleder NB: Se efter nye releases af artikler på vlv.dk De Bløde Risici i Organisationen! Artiklen beskriver de

Læs mere

Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases.

Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases. S 1 Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases. Forfatter: Henrik K. Søndergaard, IPMA Certificeret Projektleder S 2 HUSK Intet tab bør ramme os, som

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 DEFINITION OG FORMÅL... 1 1.2 PLACERING I IT-PROJEKTMODELLEN / PROGRAMMODELLEN... 2 2 PRINCIPPER

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Procedure for risikostyring

Procedure for risikostyring Procedure for risikostyring på projekterne i Anlæg & Fornyelse Indhold Side 1 Introduktion... 5 1.1 Anvendelse... 5 1.2 Rammer for risikostyringen... 5 2 Hvad forstår vi ved risiko?... 7 2.1 Risiko...

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen. Paper

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen. Paper Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Paper Specifikke projektledelsesopgaver og -kompetencer Erfaringsbaseret paper Jensen, C. L. * Holmetoft, U. ** * Integra A/S, DK-2950 Vedbæk, Danmark,

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Bilag 2: Referat af Topleder interview med Erik Holm... 6 Bilag 2a: Interview af Erik Holm, lydfil... 11 Bilag 3: Referat

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere