Staunings Plads København V. Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk"

Transkript

1 Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor APV er så vigtigt et strategisk værktøj. Herudover vil vi gerne inspirere jer til hvordan I kan gribe nogle af de lidt mere svære spørgsmål an. Indgangsvinklen vil være lidt anderledes end den man normalt støder på i APV-materialer og pjecen indeholder bla. en hurtig guide med svar på mange spørgsmål om APV. Staunings Plads København V Tlf.:

2 F O A F A G O G A R B E J D E APV i praksis inspiration til den lokale indsats

3 Indholdsfortegnelse Introduktion 5 Hvad er en Arbejdspladsvurdering (APV) 7 Hovedbudskabet i pjecen 8 Hvordan går det med APV-arbejdet 9 Hvem har ansvaret og hvornår 10 Mere om arbejdsgiveransvar 12 De svære spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø 13 Hvad sker der i den videre proces 14 Svar på ofte stillede spørgsmål 15 Henvisninger og web-adresser 19

4 APV i praksis inspiration til den lokale indsats

5 Politisk ansvarlig: Inger Bolwinkel Redaktion: Rudy Larsen, Erik Nygaard og Charlotte Bredal Layout: GraFOA Maja Honoré Tryk: FOAs Trykkeri og Pjec1heden, oktober FOA Fag og Arbejde

6 Introduktion FOA Fag og Arbejde har valgt at udgive denne lille pjece om Arbejdspladsvurdering (APV) som hjælp til dig og dine kolleger på arbejdspladsen. Der er i forvejen udgivet rigtig meget materiale om APV, men vi oplever i praksis, at det alligevel volder mange problemer, når I skal udarbejde APV på arbejdspladserne. Målgruppen for pjecen er både sikkerhedsgruppen og medarbejderne på arbejdspladsen. Med venlig hilsen Inger Bolwinkel Forbundssekretær FOA Fag og Arbejde 5

7 Identifikation og kortlægning Opfølgning på handlingsplan APV Beskrivelse og vurdering Prioritering og handlingsplan Inddragelse af sygefravær Kilde: Arbejdstilsynet Aftal fælles mål og "spilleregler" for APV-arbejdet med sikkerhedsorganisationen. Disse kan fx handle om følgende spørgsmål: Hvad er formålet med APV'en? Er der ud over sikkerhedsorganisationens medlemmer behov for flere nøglepersoner i processen? Hvilke metoder og redskaber skal bruges? Hvordan og af hvem bliver eventuelle problemer registreret, prioriteret og løst? Hvem har ansvaret for at fastholde aktiviteten i de enkelte afdelinger? Er der behov for møder, kurser, et indledende seminar, uddannelse e.l.? Er der behov for ekstern bistand, fx fra en arbejdsmiljørådgiver? Hvordan opsamles erfaringerne, og hvordan bruges de i forbindelse med revision af APV'en? 6 FOA Fag og Arbejde

8 Hvad er en Arbejdspladsvurdering (APV) En APV er et centralt værktøj, når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Erfaringerne viser desværre alt for ofte, at arbejdspladsen slet ikke får det fulde udbytte af APV en. Arbejdet med arbejdspladsvurderingen kommer alene til at omfatte en kortlægning af problemer, ligesom det ofte er det fysiske arbejdsmiljø og i mindre grad det psykiske arbejdsmiljø, der kommer i fokus. Det er ærgerligt, for APV kan være et rigtig godt værktøj også i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. APV er EU-direktiv fastsat, den er lovpligtig, og skal gennemføres minimum hver 3. år samt i forbindelse med væsentlige ændringer af arbejdet. Det er arbejdsgiverens ansvar, at APV bliver gennemført, men sikkerhedsorganisationen skal deltage i hele processen. APV omfatter hele arbejdsmiljøet, altså både det fysiske og det psykiske. Der er metodefrihed, i arbejdet med APV, hvilket betyder, at I kan tilpasse formen til jeres behov og ønsker. Men der er krav om, at APV skal være skriftlig, og som minimum indeholde følgende 5 elementer: Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen FOA Fag og Arbejde 7

9 Hovedbudskabet i pjecen Pjecen vil fokusere på nogle af de forhold som I skal være opmærksomme på, og komme ind på nogle af de mere svære spørgsmål. Det er ikke en komplet vejledning og skemaer til hvordan I skal lave jeres APV, men et fokus på nogle af de punkter som vi kan se, er svære ude på arbejdspladserne også at se sammenhængen i. Selve lovteksten om APV findes i Arbejdsmiljøloven og i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. I finder begge dele på Arbejdstilsynets hjemmeside under Regler. Eller på Pjecen har lidt andre vinkler end dem du normalt støder på i APV-materialer fordi vi synes det er nødvendigt at komme ind på Arbejdsmiljølovens bestemmelser om det ansvar din arbejdsgiver har for dig og dine kolleger, og se det i sammenhæng med APV arbejdet. FOA anbefaler at I tager hensyn til følgende i forbindelse med APV-arbejdet: 1. Der er ikke én bestemt metode, der er den rigtige. I skal finde den metode (se senere), som passer bedst på lige netop jeres arbejdsplads. 2. Ved at arbejde løbende med APV, sikrer I en systematisk behandling af jeres problemer. 3. Tag én ting ad gangen, i stedet for at behandle alle problemer på én gang. 4. Brug jeres egen sunde fornuft og jeres faglige indsigt, til at beskrive jeres problemer med egne ord. I skal ikke hænge fast i et afkrydsningsskema, der måske alligevel ikke siger noget om det, der presser sig på. 5. Husk at de problemer I ikke selv kan løse på arbejdspladsen, skal fremgå af handleplanen og skal sendes til jeres arbejdsgiver. Derfor er det vigtigt at I skriver, så også én udenfor arbejdspladsen, kan forstå hvad problemet er. 6. APV er udviklet til at kunne behandle problemer at kunne informere andre (arbejdsgiver, jeres FTR og FOA) og dokumentere de belastninger I udsættes for i arbejdet. 7. Det kan få en helt afgørende betydning, både for din arbejdsplads, men også som bevismateriale i en sag hvor du måske er kommet galt af sted på grund af arbejdsmæssige forhold. 8. Det kan have stor betydning for FOAs muligheder for at hjælpe jeres arbejdsplads i evt. forhandlinger med kommunen, eller i sager hvor du skal hjælpes med din egen sag. 8 FOA Fag og Arbejde

10 Hvordan går det med APV-arbejdet En lille undersøgelse blandt FOAs sikkerhedsrepræsentanter i april 2009 viste, at: 19 % svarer at sikkerhedsorganisationen ikke har været med til at planlægge APV 29 % svarer at sygefravær ikke indgår i APV 35 % svarer at APV ikke bliver revideret ved større ændringer I en netop afsluttet undersøgelse, september 2009 blandt FOAs medlemmer indenfor Kost- og Service sektoren, viste, at: at godt halvdelen ikke har været med til at udarbejde APV 24 % oplever at det er vanskeligt at udarbejde APV 23 % ikke ved at der skal udformes en handleplan på baggrund af APV en, 35 % ikke ved at den skal rettes til, når der sker ændringer på arbejdspladsen. Det er ikke et godt resultat, idet alle omtalte forhold er lovpligtige. Og de har stor betydning for jeres muligheder for at ændre på nogle af de arbejdsbetingelser, som giver et belastende arbejdsmiljø. Med andre ord er der nogle handlemuligheder, I måske ikke får udnyttet, hvis I ikke har en korrekt og løbende udfyldt APV. FOA Fag og Arbejde 9

11 Hvem har ansvaret og hvornår Det er arbejdsgiverens ansvar, at I får udarbejdet en korrekt APV, og det er din arbejdsgivers pligt at sørge for at sikkerhedsgruppen deltager i planlægningen, gennemførelsen og opfølgningen på APV-arbejdet. Når det i den nævnte undersøgelse fremgår, at 19% svarer at sikkerhedsorganisationen ikke har været med i APV-arbejdet, så er det i strid med loven. Det samme gør sig gældende for de øvrige punkter, hvor hverken sygefravær eller en løbende revision og handleplaner er i orden. Det er også din arbejdsgivers ansvar at sikre, at dine arbejdsbetingelser er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og ansvaret omfatter også tilsyn med, at du kan udføre dit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og ikke bliver skadet på hverken din krop eller psyke. Dette fremgår af arbejdsmiljølovens 15 og 16. APV skal revideres løbende og minimum hvert 3. år. Det er vigtigt at I er opmærksomme på den løbende revision. APV skal revideres hver gang der sker ændringer i dine arbejdsbetingelser, f.eks.: Når I får en ny beboer i ældreplejen der skal laves en APV over de mulige problemer netop den person kan give i jeres arbejdstilrettelæggelse. Husk også at vurdere samarbejdet med de pårørende og evt. hensyn der skal tages i hvordan arbejdet skal tilrettelægges i denne forbindelse. Når der bliver indskrevet flere børn i en midlertidig periode på institutionen I skal revidere APV en, og vurdere hvad I tror det kommer til at betyde af belastninger i jeres arbejdsmiljø. Er lokalerne store nok, og hvad med ventilation og støjforhold? De psykiske belastninger skal også vurderes. Alt skrives i APV en og når handleplanen har fastsat, hvornår I skal vurdere hvordan det er gået, og hvem der gør hvad hvornår, justerer I APV en og handleplanen, og sørger for at den kommer jeres arbejdsgiver i hænde. Når der skal gennemføres nedskæringer i personalegruppen I skal lave en APV over de arbejdsmiljømæssige konsekvenser, som I vurderer det får på jeres arbejde. Det vil sige, I skal tale med hinanden om, hvad I tror det her kommer til at betyde. Det er jer der er udøver af faget, og det er jer der har forstand på de mulige konsekvenser. Og det, I tror ændringerne kommer til at betyde, skal I skrive med jeres egne ord i APV en. 10 FOA Fag og Arbejde

12 I jeres handleplan skal det fremgå (dato), hvornår I foretager en ny vurdering. Når I er kommet dertil, har I samlet erfaringer og eksempler sammen og kan nu se om jeres første vurderinger holder stik. Hvis det holder stik, og I vurderede at ændringerne ville få negative konsekvenser for jeres arbejdssituation, skal det indskrives i APV en, og handleplanen skal igen overdrages til jeres arbejdsgiver, som skal forholde sig til hvad der skal gøres. FOA Fag og Arbejde 11

13 Mere om arbejdsgiveransvar Først og fremmest din arbejdsgiver er kommunen, regionen eller det private firma du er ansat i. Arbejdsgiveransvaret i Arbejdsmiljøloven kan ikke uddelegeres, og det er således hverken din forstander, din institutionsleder eller lignende, der kan være din arbejdsgiver. Lovens tekst betyder, at det skal være både sikkert og sundt for dig at passe dit arbejde, og arbejdsgiveren skal kontrollere, at du kan udføre dit arbejde fuldt forsvarligt. Der er mange, der undrer sig over hvordan man kan have en lov der entydigt fastlægger ansvaret hos arbejdsgiveren, når man oplever at den samme arbejdsgiver, fastlægger rammer og vilkår for arbejdets udførelse, der indebærer, at mange bliver syge, blot fordi de passer deres arbejde. Du kan finde noget af forklaringen i, at arbejdet med APV er for dårligt. Man kan tænke på det således, at hvis I sammen med sikkerhedsgruppen på jeres arbejdsplads ikke selv er med til at vurdere jeres arbejdsmæssige forhold i APV en, og sørger for at meddele det til jeres arbejdsgiver, så er det vanskeligt for jeres arbejdsgiver at overholde arbejdsgiveransvaret. 12 FOA Fag og Arbejde

14 De svære spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø Hvis I har problemer med det psykiske arbejdsmiljø, så kan det være svært at få det med i APV. Især 2 forhold volder problemer: 1. Der skal samles informationer sammen, og hvordan gør man det? 2. Der skal skrives i APV en og handleplanen, hvad problemet er, og hvilke løsningsforslag I kan forestille jer. Hvis det psykiske arbejdsmiljø generelt er dårligt, eller I oplever en kollega bliver mobbet, eller en af kollegerne opfører sig dårligt, så bliver I nødt til at tale med hinanden om hvad der foregår, og hvad I kan gøre ved det. Hvis I har svært ved at tale om det psykiske arbejdsmiljø, er der en række forskellige metoder til hvordan man kan starte en sådan diskussion op. Se f.eks. FOAs materiale som I kan bestille i jeres afdeling, eller finde på Materialet beskriver forskellige metoder, hvor en af dem måske passer på jeres arbejdsplads. Det er vigtigt at I med jeres egne ord beskriver det, I oplever, er problemet, og gør det på en måde, så alle kan forstå hvad I taler om. Derefter udarbejder I en handleplan, som beskriver hvad der skal gøres, hvem der skal gøre noget, og hvornår det skal gøres. Hvis I ikke kan bruge samtale og skemaer til noget på jeres arbejdsplads, fordi situationen er så tilspidset, at man ikke kan starte en diskussion om det psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan I har det med hinanden, så skal I have hjælp udefra. Hvad kan der så skrives i en APV? F.eks.: Vi har nogle psykiske arbejdsmiljøproblemer, som vi ikke selv kan håndtere, vi skal have hjælp udefra. Det vigtigste er at I beder om hjælp, og det er jeres ansvar. FOA Fag og Arbejde 13

15 Hvad sker der i den videre proces I fremsender APV en/handleplanen til jeres arbejdsgiver, og når I gør det gennem en APV, så er jeres arbejdsgiver forpligtet til at reagere på jeres oplysninger. Ellers overholder jeres arbejdsgiver ikke det ansvar som Arbejdsmiljøloven pålægger. FOAs muligheder for at hjælpe jer så godt som muligt i en situation, hvor arbejdsgiveren ikke reagerer, er betinget af at I har gjort noget bedt om hjælp og gjort det gennem en APV. Ved at bruge APV en, også når det er svært, gør I det også nemmere for Arbejdstilsynet at vurdere en konkret henvendelse fra jer, og dermed hvad de kan sætte ind med. 14 FOA Fag og Arbejde

16 Svar på ofte stillede spørgsmål Skal vi udarbejde en skriftlig APV på min arbejdsplads, selvom vi kun er 5 personer? Ja, på alle arbejdspladser, skal der udarbejdes en APV. Hvad skal APV en bruges til, og er den vigtig for mig? En rigtig brug af APV en sikrer, at arbejdet for at forbedre arbejdsmiljøet for dig og dine kolleger er systematisk, og medvirker til at løse dine arbejdsproblemer. Dermed kommer den også til at virke forebyggende. Hvordan gør den det? Ved at undersøge og tale om de arbejdsmiljøproblemer der er på arbejdspladsen skal I/du vurdere virkningerne af problemerne, eller de konsekvenser I tror nye beslutninger har for jeres arbejde. Her tænkes på de beslutninger der drejer sig om nye opgaver, nedskæringer og lignende. Hvem har ansvaret for at APV en bliver lavet? Det har din arbejdsgiver (se mere på FOAs hjemmeside Hvem er min arbejdsgiver? Det er kommunen, regionen eller den private virksomhed du er ansat i, som er din arbejdsgiver det er altså ikke din daglige leder, forstander, chef, eller hvad I nu kalder det på din arbejdsplads. Kan arbejdsgiveransvaret ikke uddelegeres til min nærmeste leder? Arbejdsgiveransvaret kan ikke uddelegeres. Men sikkerhedsorganisationen og hermed de lokale sikkerhedsgrupper skal deltage i hele processen. Betyder det noget i praksis at arbejdsgiveren ikke kan uddelegere arbejdsgiveransvaret? Ja det betyder, at din arbejdsgiver (kommunen/regionen/privat firma) i sidste ende er ansvarlig for at arbejdsmiljøet er i orden. Din arbejdsgiver kan med andre ord gøres erstatningsansvarlig, hvis dit helbred ødelægges psykisk eller fysisk på grund af arbejdsmiljøet. Hvem laver helt konkret APV en på min arbejdsplads? Sikkerhedsgruppen skal være med, og der er flere måder arbejdspladsen kan organisere det på. Sikkerhedsorganisationen/MED/Samarbejds- og sikkerhedsudvalg, fastlægger rammer og procedurer for gennemførelsen, som f.eks.: 1. At spørge dig direkte 2. Bede dig om at udfylde et skema 3. Tage temperaturen på et fælles møde 4. Få nogen udefra, der har forstand på arbejdsmiljø til at hjælpe jer 5. Andre måder at få oplysningerne frem på det afgørende er at oplysningerne er rigtige. FOA Fag og Arbejde 15

17 Hvor tit skal APV en laves? Arbejdsmiljølovens 15A siger at APV en skal gennemgås og revideres minimum hvert 3. år. Men der skal udarbejdes en ny, hver gang der sker ændringer i dine arbejdsforhold. Er det hele APV en der skal revideres når der sker ændringer? Nej kun de dele af APV en som ændringerne handler om. Hvis det er fysiske ændringer i dit arbejdsrum, behøver I ikke lave en komplet ny på hele arbejdsmiljøet. Men ved at tage fat i APV en, kommer I til at overveje, om der måske er andre virkninger, der påvirker arbejdsmiljøet, som også skal tages med i APV en. Skal der også laves en APV for lederen og de kolleger der f.eks. arbejder med rengøring eller i køkkenet? Ja, der skal laves APV for alle medarbejdere, og I skal være opmærksomme på, at de spørgsmål I bruger i forbindelse med kortlægningen skal være tilpasset de arbejdsopgaver, der er de forskellige steder f.eks. er det vigtigt også at spørge til brug af kemikalier i forbindelse med køkken- og rengøringsarbejde hent hjælp i de 60 branche-checklister Arbejdstilsynet har lavet på: Nu får vi en ny beboer, indføre ny teknologi, får ændrede arbejdsopgaver mv., skal der så laves ny APV? Ja, der skal laves en ny APV, fordi I netop skal vurdere, hvad de nye behov er. I skal vurdere, om der er nye risici og på den måde sikre jer, at arbejdet kan tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hvis jeg f.eks. arbejder i hjemmeplejen eller indenfor dagplejen, skal der så laves APV på alle hjem? Ja, der skal udarbejdes APV alle steder hvor der udføres arbejde, men nogle forhold er af generel karakter, og kan derfor behandles i en fælles APV f.eks. det psykiske arbejdsmiljø/samarbejdet i legestuegruppen, hjemmeplejen, og med andre faggrupper. Skal psykisk arbejdsmiljø behandles i APV en? Ja det er et lovkrav, at det psykiske arbejdsmiljø skal indeholdes i APV en. Jeg/vi synes det er svært at vurdere det psykiske arbejdsmiljø, og vi giver som regel op, og skriver ikke noget om det. Psykisk arbejdsmiljø bliver ofte gjort for svært og indviklet. Men det handler helt enkelt om, at vi har det godt med os selv og hinanden, når vi er på arbejde. Det handler også om at arbejdsopgaverne kan løses på en måde, så det er fagligt forsvarligt og i overensstemmelse med de ressourcer der er til rådighed samt at du selv har indflydelse på hvordan dit arbejde skal udføres og tilrettelægges. Se eventuelt FOAs publikation om psykisk arbejdsmiljø og APV på eller Arbejdstilsynets APV-checkliste om psykisk arbejdsmiljø på 16 FOA Fag og Arbejde

18 Jeg trives ikke så godt med en af mine kolleger, og hvis det f.eks. er min leder, hvordan skal jeg så få de oplysninger med i APV en? Det er vigtigt at huske på, at det er arbejdsmiljøet der skal vurderes, og ikke enkeltpersoner. Svarmulighederne kan være forskellige, afhængigt af om det er en anonym besvarelse eller ej. Hvis problemet er din nærmeste leder, er det en idé, at I vurderer i APV en, om der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og at I har behov for hjælp udefra. Er vi forpligtet til at lave en kortlægning af alt sygefraværet og til at nedbringe dette i forbindelse med en APV? I skal analysere sygefraværet og vurdere de forhold, der kan medvirke til sygefravær men sikkerhedsorganisationen skal ikke forholde sig til individuelle medarbejderes sygefravær det er arbejdsgiverens opgave se også Arbejdstilsynets pjece om APV og sygefravær på Når vi har lavet vores APV hvad sker der så? Af jeres handleplan skal det fremgå, om det er problemer I selv kan løse på arbejdspladsen, eller om det er problemer I skal have hjælp til udefra. Vurdering og handleplaner skal altid sendes til arbejdsgiveren. Hvad er en handleplan, og hvad skal den indeholde? Når I har vurderet jeres arbejdsforhold, skal eventuelle problemer løses. Det skal fremgå af handleplanen: Hvad der skal gøres? Hvordan det skal gøres? Hvem der skal gøre det? Hvornår det skal gøres? Hvorfor skal vurdering og handleplaner altid sendes til arbejdsgiveren? Det er din arbejdsgiver, der træffer de overordnede beslutninger om hvilke ressourcer der skal afsættes til at løse opgaverne. Din arbejdsgiver har også ansvaret for at dine arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og at du kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Derfor skal de belastninger du udsættes for, meldes tilbage til dem der træffer beslutningerne. Ellers har din arbejdsgiver ikke de nødvendige oplysninger, der skal til for at leve op til det arbejdsgiveransvar, der er fastlagt i Arbejdsmiljøloven. Hvor skal APV en opbevares? Den skal være skriftlig, og tilgængelig for alle alle skal kende indholdet i handlingsplanen. FOA Fag og Arbejde 17

19 Henvisninger og web-adresser Hvis I vil se nærmere på love og regler og myndighedens gode råd til APV, så slå op på Arbejdstilsynets hjemmeside hvor I finder love og bekendtgørelser, samt anvisninger på: hvordan man kan gribe arbejdet an hvor der er check-lister, som kan hjælpe dig med at overskue hvilke arbejdsmiljøforhold, du især kan have øje på indenfor din branche skemaer, som kan bruges direkte til at identificere arbejdsmiljøproblemer. Læs bl.a.: At-vejledning D.1.1: Arbejdspladsvurdering Rapport med gode råd til APV processen om psykisk arbejdsmiljø FOA har som tidligere nævnt også udgivet materialer, der beskriver forskellige enkle processer, du kan bruge på din arbejdsplads. Processer der er gode til at sætte gang i snakken med kollegerne om, hvordan I skal gribe arbejdet an med det psykiske arbejdsmiljø. Materialer og metoder som I kan bruge når I skal lave jeres APV, eller i forbindelse med den løbende justering Branchearbejdsmiljørådene har ligeledes udarbejdet: vejledninger skemaer oplæg som du kan bruge til at engagere dine kolleger forskellige tilgange til APV, hvor der f.eks. fokuseres på den anerkendende tilgang Se bl.a.: Den samlede portal for Branchearbejdsmiljørådene: Bar Social- og Sundhed: BAR service og tjenesteydelser: Se også Videnscenter for Arbejdsmiljø: 18 FOA Fag og Arbejde

20

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

F O A - F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten

F O A - F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten F O A - F A G O G A R B E J D E Arbejdsmiljø også en opgave for tillidsrepræsentanten 2 FOA - arbejdsmiljø Politisk ansvarlig: Inger Bolwinkel Redaktion: Charlotte Bredal og Laura Kvorning Veng Følgegruppe:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 Udarbejdelse af skemaet forudsætter gennemførelse af en @lt-i-alt undersøgelse, som er til fri afbenyttelse på www.kl.dk/alt. Undersøgelsen kan igangsættes af lederen

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

APV ET ARBEJDSREDSKAB APV 1

APV ET ARBEJDSREDSKAB APV 1 APV ET ARBEJDSREDSKAB APV 1 APV ET ARBEJDSREDSKAB I bekendtgørelsen til arbejdsmiljøloven hedder det, at... alt arbejde i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres forsvarligt

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3

TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø er de forhold, der påvirker den enkeltes fysiske og psykiske helbred og trivsel. Vi er allesammen forskellige. Vi

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge medlemmer... 11 3.3 Holdninger til arbejdspladsen...

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere