Staunings Plads København V. Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk"

Transkript

1 Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor APV er så vigtigt et strategisk værktøj. Herudover vil vi gerne inspirere jer til hvordan I kan gribe nogle af de lidt mere svære spørgsmål an. Indgangsvinklen vil være lidt anderledes end den man normalt støder på i APV-materialer og pjecen indeholder bla. en hurtig guide med svar på mange spørgsmål om APV. Staunings Plads København V Tlf.:

2 F O A F A G O G A R B E J D E APV i praksis inspiration til den lokale indsats

3 Indholdsfortegnelse Introduktion 5 Hvad er en Arbejdspladsvurdering (APV) 7 Hovedbudskabet i pjecen 8 Hvordan går det med APV-arbejdet 9 Hvem har ansvaret og hvornår 10 Mere om arbejdsgiveransvar 12 De svære spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø 13 Hvad sker der i den videre proces 14 Svar på ofte stillede spørgsmål 15 Henvisninger og web-adresser 19

4 APV i praksis inspiration til den lokale indsats

5 Politisk ansvarlig: Inger Bolwinkel Redaktion: Rudy Larsen, Erik Nygaard og Charlotte Bredal Layout: GraFOA Maja Honoré Tryk: FOAs Trykkeri og Pjec1heden, oktober FOA Fag og Arbejde

6 Introduktion FOA Fag og Arbejde har valgt at udgive denne lille pjece om Arbejdspladsvurdering (APV) som hjælp til dig og dine kolleger på arbejdspladsen. Der er i forvejen udgivet rigtig meget materiale om APV, men vi oplever i praksis, at det alligevel volder mange problemer, når I skal udarbejde APV på arbejdspladserne. Målgruppen for pjecen er både sikkerhedsgruppen og medarbejderne på arbejdspladsen. Med venlig hilsen Inger Bolwinkel Forbundssekretær FOA Fag og Arbejde 5

7 Identifikation og kortlægning Opfølgning på handlingsplan APV Beskrivelse og vurdering Prioritering og handlingsplan Inddragelse af sygefravær Kilde: Arbejdstilsynet Aftal fælles mål og "spilleregler" for APV-arbejdet med sikkerhedsorganisationen. Disse kan fx handle om følgende spørgsmål: Hvad er formålet med APV'en? Er der ud over sikkerhedsorganisationens medlemmer behov for flere nøglepersoner i processen? Hvilke metoder og redskaber skal bruges? Hvordan og af hvem bliver eventuelle problemer registreret, prioriteret og løst? Hvem har ansvaret for at fastholde aktiviteten i de enkelte afdelinger? Er der behov for møder, kurser, et indledende seminar, uddannelse e.l.? Er der behov for ekstern bistand, fx fra en arbejdsmiljørådgiver? Hvordan opsamles erfaringerne, og hvordan bruges de i forbindelse med revision af APV'en? 6 FOA Fag og Arbejde

8 Hvad er en Arbejdspladsvurdering (APV) En APV er et centralt værktøj, når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Erfaringerne viser desværre alt for ofte, at arbejdspladsen slet ikke får det fulde udbytte af APV en. Arbejdet med arbejdspladsvurderingen kommer alene til at omfatte en kortlægning af problemer, ligesom det ofte er det fysiske arbejdsmiljø og i mindre grad det psykiske arbejdsmiljø, der kommer i fokus. Det er ærgerligt, for APV kan være et rigtig godt værktøj også i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. APV er EU-direktiv fastsat, den er lovpligtig, og skal gennemføres minimum hver 3. år samt i forbindelse med væsentlige ændringer af arbejdet. Det er arbejdsgiverens ansvar, at APV bliver gennemført, men sikkerhedsorganisationen skal deltage i hele processen. APV omfatter hele arbejdsmiljøet, altså både det fysiske og det psykiske. Der er metodefrihed, i arbejdet med APV, hvilket betyder, at I kan tilpasse formen til jeres behov og ønsker. Men der er krav om, at APV skal være skriftlig, og som minimum indeholde følgende 5 elementer: Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen FOA Fag og Arbejde 7

9 Hovedbudskabet i pjecen Pjecen vil fokusere på nogle af de forhold som I skal være opmærksomme på, og komme ind på nogle af de mere svære spørgsmål. Det er ikke en komplet vejledning og skemaer til hvordan I skal lave jeres APV, men et fokus på nogle af de punkter som vi kan se, er svære ude på arbejdspladserne også at se sammenhængen i. Selve lovteksten om APV findes i Arbejdsmiljøloven og i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. I finder begge dele på Arbejdstilsynets hjemmeside under Regler. Eller på Pjecen har lidt andre vinkler end dem du normalt støder på i APV-materialer fordi vi synes det er nødvendigt at komme ind på Arbejdsmiljølovens bestemmelser om det ansvar din arbejdsgiver har for dig og dine kolleger, og se det i sammenhæng med APV arbejdet. FOA anbefaler at I tager hensyn til følgende i forbindelse med APV-arbejdet: 1. Der er ikke én bestemt metode, der er den rigtige. I skal finde den metode (se senere), som passer bedst på lige netop jeres arbejdsplads. 2. Ved at arbejde løbende med APV, sikrer I en systematisk behandling af jeres problemer. 3. Tag én ting ad gangen, i stedet for at behandle alle problemer på én gang. 4. Brug jeres egen sunde fornuft og jeres faglige indsigt, til at beskrive jeres problemer med egne ord. I skal ikke hænge fast i et afkrydsningsskema, der måske alligevel ikke siger noget om det, der presser sig på. 5. Husk at de problemer I ikke selv kan løse på arbejdspladsen, skal fremgå af handleplanen og skal sendes til jeres arbejdsgiver. Derfor er det vigtigt at I skriver, så også én udenfor arbejdspladsen, kan forstå hvad problemet er. 6. APV er udviklet til at kunne behandle problemer at kunne informere andre (arbejdsgiver, jeres FTR og FOA) og dokumentere de belastninger I udsættes for i arbejdet. 7. Det kan få en helt afgørende betydning, både for din arbejdsplads, men også som bevismateriale i en sag hvor du måske er kommet galt af sted på grund af arbejdsmæssige forhold. 8. Det kan have stor betydning for FOAs muligheder for at hjælpe jeres arbejdsplads i evt. forhandlinger med kommunen, eller i sager hvor du skal hjælpes med din egen sag. 8 FOA Fag og Arbejde

10 Hvordan går det med APV-arbejdet En lille undersøgelse blandt FOAs sikkerhedsrepræsentanter i april 2009 viste, at: 19 % svarer at sikkerhedsorganisationen ikke har været med til at planlægge APV 29 % svarer at sygefravær ikke indgår i APV 35 % svarer at APV ikke bliver revideret ved større ændringer I en netop afsluttet undersøgelse, september 2009 blandt FOAs medlemmer indenfor Kost- og Service sektoren, viste, at: at godt halvdelen ikke har været med til at udarbejde APV 24 % oplever at det er vanskeligt at udarbejde APV 23 % ikke ved at der skal udformes en handleplan på baggrund af APV en, 35 % ikke ved at den skal rettes til, når der sker ændringer på arbejdspladsen. Det er ikke et godt resultat, idet alle omtalte forhold er lovpligtige. Og de har stor betydning for jeres muligheder for at ændre på nogle af de arbejdsbetingelser, som giver et belastende arbejdsmiljø. Med andre ord er der nogle handlemuligheder, I måske ikke får udnyttet, hvis I ikke har en korrekt og løbende udfyldt APV. FOA Fag og Arbejde 9

11 Hvem har ansvaret og hvornår Det er arbejdsgiverens ansvar, at I får udarbejdet en korrekt APV, og det er din arbejdsgivers pligt at sørge for at sikkerhedsgruppen deltager i planlægningen, gennemførelsen og opfølgningen på APV-arbejdet. Når det i den nævnte undersøgelse fremgår, at 19% svarer at sikkerhedsorganisationen ikke har været med i APV-arbejdet, så er det i strid med loven. Det samme gør sig gældende for de øvrige punkter, hvor hverken sygefravær eller en løbende revision og handleplaner er i orden. Det er også din arbejdsgivers ansvar at sikre, at dine arbejdsbetingelser er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og ansvaret omfatter også tilsyn med, at du kan udføre dit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og ikke bliver skadet på hverken din krop eller psyke. Dette fremgår af arbejdsmiljølovens 15 og 16. APV skal revideres løbende og minimum hvert 3. år. Det er vigtigt at I er opmærksomme på den løbende revision. APV skal revideres hver gang der sker ændringer i dine arbejdsbetingelser, f.eks.: Når I får en ny beboer i ældreplejen der skal laves en APV over de mulige problemer netop den person kan give i jeres arbejdstilrettelæggelse. Husk også at vurdere samarbejdet med de pårørende og evt. hensyn der skal tages i hvordan arbejdet skal tilrettelægges i denne forbindelse. Når der bliver indskrevet flere børn i en midlertidig periode på institutionen I skal revidere APV en, og vurdere hvad I tror det kommer til at betyde af belastninger i jeres arbejdsmiljø. Er lokalerne store nok, og hvad med ventilation og støjforhold? De psykiske belastninger skal også vurderes. Alt skrives i APV en og når handleplanen har fastsat, hvornår I skal vurdere hvordan det er gået, og hvem der gør hvad hvornår, justerer I APV en og handleplanen, og sørger for at den kommer jeres arbejdsgiver i hænde. Når der skal gennemføres nedskæringer i personalegruppen I skal lave en APV over de arbejdsmiljømæssige konsekvenser, som I vurderer det får på jeres arbejde. Det vil sige, I skal tale med hinanden om, hvad I tror det her kommer til at betyde. Det er jer der er udøver af faget, og det er jer der har forstand på de mulige konsekvenser. Og det, I tror ændringerne kommer til at betyde, skal I skrive med jeres egne ord i APV en. 10 FOA Fag og Arbejde

12 I jeres handleplan skal det fremgå (dato), hvornår I foretager en ny vurdering. Når I er kommet dertil, har I samlet erfaringer og eksempler sammen og kan nu se om jeres første vurderinger holder stik. Hvis det holder stik, og I vurderede at ændringerne ville få negative konsekvenser for jeres arbejdssituation, skal det indskrives i APV en, og handleplanen skal igen overdrages til jeres arbejdsgiver, som skal forholde sig til hvad der skal gøres. FOA Fag og Arbejde 11

13 Mere om arbejdsgiveransvar Først og fremmest din arbejdsgiver er kommunen, regionen eller det private firma du er ansat i. Arbejdsgiveransvaret i Arbejdsmiljøloven kan ikke uddelegeres, og det er således hverken din forstander, din institutionsleder eller lignende, der kan være din arbejdsgiver. Lovens tekst betyder, at det skal være både sikkert og sundt for dig at passe dit arbejde, og arbejdsgiveren skal kontrollere, at du kan udføre dit arbejde fuldt forsvarligt. Der er mange, der undrer sig over hvordan man kan have en lov der entydigt fastlægger ansvaret hos arbejdsgiveren, når man oplever at den samme arbejdsgiver, fastlægger rammer og vilkår for arbejdets udførelse, der indebærer, at mange bliver syge, blot fordi de passer deres arbejde. Du kan finde noget af forklaringen i, at arbejdet med APV er for dårligt. Man kan tænke på det således, at hvis I sammen med sikkerhedsgruppen på jeres arbejdsplads ikke selv er med til at vurdere jeres arbejdsmæssige forhold i APV en, og sørger for at meddele det til jeres arbejdsgiver, så er det vanskeligt for jeres arbejdsgiver at overholde arbejdsgiveransvaret. 12 FOA Fag og Arbejde

14 De svære spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø Hvis I har problemer med det psykiske arbejdsmiljø, så kan det være svært at få det med i APV. Især 2 forhold volder problemer: 1. Der skal samles informationer sammen, og hvordan gør man det? 2. Der skal skrives i APV en og handleplanen, hvad problemet er, og hvilke løsningsforslag I kan forestille jer. Hvis det psykiske arbejdsmiljø generelt er dårligt, eller I oplever en kollega bliver mobbet, eller en af kollegerne opfører sig dårligt, så bliver I nødt til at tale med hinanden om hvad der foregår, og hvad I kan gøre ved det. Hvis I har svært ved at tale om det psykiske arbejdsmiljø, er der en række forskellige metoder til hvordan man kan starte en sådan diskussion op. Se f.eks. FOAs materiale som I kan bestille i jeres afdeling, eller finde på Materialet beskriver forskellige metoder, hvor en af dem måske passer på jeres arbejdsplads. Det er vigtigt at I med jeres egne ord beskriver det, I oplever, er problemet, og gør det på en måde, så alle kan forstå hvad I taler om. Derefter udarbejder I en handleplan, som beskriver hvad der skal gøres, hvem der skal gøre noget, og hvornår det skal gøres. Hvis I ikke kan bruge samtale og skemaer til noget på jeres arbejdsplads, fordi situationen er så tilspidset, at man ikke kan starte en diskussion om det psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan I har det med hinanden, så skal I have hjælp udefra. Hvad kan der så skrives i en APV? F.eks.: Vi har nogle psykiske arbejdsmiljøproblemer, som vi ikke selv kan håndtere, vi skal have hjælp udefra. Det vigtigste er at I beder om hjælp, og det er jeres ansvar. FOA Fag og Arbejde 13

15 Hvad sker der i den videre proces I fremsender APV en/handleplanen til jeres arbejdsgiver, og når I gør det gennem en APV, så er jeres arbejdsgiver forpligtet til at reagere på jeres oplysninger. Ellers overholder jeres arbejdsgiver ikke det ansvar som Arbejdsmiljøloven pålægger. FOAs muligheder for at hjælpe jer så godt som muligt i en situation, hvor arbejdsgiveren ikke reagerer, er betinget af at I har gjort noget bedt om hjælp og gjort det gennem en APV. Ved at bruge APV en, også når det er svært, gør I det også nemmere for Arbejdstilsynet at vurdere en konkret henvendelse fra jer, og dermed hvad de kan sætte ind med. 14 FOA Fag og Arbejde

16 Svar på ofte stillede spørgsmål Skal vi udarbejde en skriftlig APV på min arbejdsplads, selvom vi kun er 5 personer? Ja, på alle arbejdspladser, skal der udarbejdes en APV. Hvad skal APV en bruges til, og er den vigtig for mig? En rigtig brug af APV en sikrer, at arbejdet for at forbedre arbejdsmiljøet for dig og dine kolleger er systematisk, og medvirker til at løse dine arbejdsproblemer. Dermed kommer den også til at virke forebyggende. Hvordan gør den det? Ved at undersøge og tale om de arbejdsmiljøproblemer der er på arbejdspladsen skal I/du vurdere virkningerne af problemerne, eller de konsekvenser I tror nye beslutninger har for jeres arbejde. Her tænkes på de beslutninger der drejer sig om nye opgaver, nedskæringer og lignende. Hvem har ansvaret for at APV en bliver lavet? Det har din arbejdsgiver (se mere på FOAs hjemmeside Hvem er min arbejdsgiver? Det er kommunen, regionen eller den private virksomhed du er ansat i, som er din arbejdsgiver det er altså ikke din daglige leder, forstander, chef, eller hvad I nu kalder det på din arbejdsplads. Kan arbejdsgiveransvaret ikke uddelegeres til min nærmeste leder? Arbejdsgiveransvaret kan ikke uddelegeres. Men sikkerhedsorganisationen og hermed de lokale sikkerhedsgrupper skal deltage i hele processen. Betyder det noget i praksis at arbejdsgiveren ikke kan uddelegere arbejdsgiveransvaret? Ja det betyder, at din arbejdsgiver (kommunen/regionen/privat firma) i sidste ende er ansvarlig for at arbejdsmiljøet er i orden. Din arbejdsgiver kan med andre ord gøres erstatningsansvarlig, hvis dit helbred ødelægges psykisk eller fysisk på grund af arbejdsmiljøet. Hvem laver helt konkret APV en på min arbejdsplads? Sikkerhedsgruppen skal være med, og der er flere måder arbejdspladsen kan organisere det på. Sikkerhedsorganisationen/MED/Samarbejds- og sikkerhedsudvalg, fastlægger rammer og procedurer for gennemførelsen, som f.eks.: 1. At spørge dig direkte 2. Bede dig om at udfylde et skema 3. Tage temperaturen på et fælles møde 4. Få nogen udefra, der har forstand på arbejdsmiljø til at hjælpe jer 5. Andre måder at få oplysningerne frem på det afgørende er at oplysningerne er rigtige. FOA Fag og Arbejde 15

17 Hvor tit skal APV en laves? Arbejdsmiljølovens 15A siger at APV en skal gennemgås og revideres minimum hvert 3. år. Men der skal udarbejdes en ny, hver gang der sker ændringer i dine arbejdsforhold. Er det hele APV en der skal revideres når der sker ændringer? Nej kun de dele af APV en som ændringerne handler om. Hvis det er fysiske ændringer i dit arbejdsrum, behøver I ikke lave en komplet ny på hele arbejdsmiljøet. Men ved at tage fat i APV en, kommer I til at overveje, om der måske er andre virkninger, der påvirker arbejdsmiljøet, som også skal tages med i APV en. Skal der også laves en APV for lederen og de kolleger der f.eks. arbejder med rengøring eller i køkkenet? Ja, der skal laves APV for alle medarbejdere, og I skal være opmærksomme på, at de spørgsmål I bruger i forbindelse med kortlægningen skal være tilpasset de arbejdsopgaver, der er de forskellige steder f.eks. er det vigtigt også at spørge til brug af kemikalier i forbindelse med køkken- og rengøringsarbejde hent hjælp i de 60 branche-checklister Arbejdstilsynet har lavet på: Nu får vi en ny beboer, indføre ny teknologi, får ændrede arbejdsopgaver mv., skal der så laves ny APV? Ja, der skal laves en ny APV, fordi I netop skal vurdere, hvad de nye behov er. I skal vurdere, om der er nye risici og på den måde sikre jer, at arbejdet kan tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hvis jeg f.eks. arbejder i hjemmeplejen eller indenfor dagplejen, skal der så laves APV på alle hjem? Ja, der skal udarbejdes APV alle steder hvor der udføres arbejde, men nogle forhold er af generel karakter, og kan derfor behandles i en fælles APV f.eks. det psykiske arbejdsmiljø/samarbejdet i legestuegruppen, hjemmeplejen, og med andre faggrupper. Skal psykisk arbejdsmiljø behandles i APV en? Ja det er et lovkrav, at det psykiske arbejdsmiljø skal indeholdes i APV en. Jeg/vi synes det er svært at vurdere det psykiske arbejdsmiljø, og vi giver som regel op, og skriver ikke noget om det. Psykisk arbejdsmiljø bliver ofte gjort for svært og indviklet. Men det handler helt enkelt om, at vi har det godt med os selv og hinanden, når vi er på arbejde. Det handler også om at arbejdsopgaverne kan løses på en måde, så det er fagligt forsvarligt og i overensstemmelse med de ressourcer der er til rådighed samt at du selv har indflydelse på hvordan dit arbejde skal udføres og tilrettelægges. Se eventuelt FOAs publikation om psykisk arbejdsmiljø og APV på eller Arbejdstilsynets APV-checkliste om psykisk arbejdsmiljø på 16 FOA Fag og Arbejde

18 Jeg trives ikke så godt med en af mine kolleger, og hvis det f.eks. er min leder, hvordan skal jeg så få de oplysninger med i APV en? Det er vigtigt at huske på, at det er arbejdsmiljøet der skal vurderes, og ikke enkeltpersoner. Svarmulighederne kan være forskellige, afhængigt af om det er en anonym besvarelse eller ej. Hvis problemet er din nærmeste leder, er det en idé, at I vurderer i APV en, om der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og at I har behov for hjælp udefra. Er vi forpligtet til at lave en kortlægning af alt sygefraværet og til at nedbringe dette i forbindelse med en APV? I skal analysere sygefraværet og vurdere de forhold, der kan medvirke til sygefravær men sikkerhedsorganisationen skal ikke forholde sig til individuelle medarbejderes sygefravær det er arbejdsgiverens opgave se også Arbejdstilsynets pjece om APV og sygefravær på Når vi har lavet vores APV hvad sker der så? Af jeres handleplan skal det fremgå, om det er problemer I selv kan løse på arbejdspladsen, eller om det er problemer I skal have hjælp til udefra. Vurdering og handleplaner skal altid sendes til arbejdsgiveren. Hvad er en handleplan, og hvad skal den indeholde? Når I har vurderet jeres arbejdsforhold, skal eventuelle problemer løses. Det skal fremgå af handleplanen: Hvad der skal gøres? Hvordan det skal gøres? Hvem der skal gøre det? Hvornår det skal gøres? Hvorfor skal vurdering og handleplaner altid sendes til arbejdsgiveren? Det er din arbejdsgiver, der træffer de overordnede beslutninger om hvilke ressourcer der skal afsættes til at løse opgaverne. Din arbejdsgiver har også ansvaret for at dine arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og at du kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Derfor skal de belastninger du udsættes for, meldes tilbage til dem der træffer beslutningerne. Ellers har din arbejdsgiver ikke de nødvendige oplysninger, der skal til for at leve op til det arbejdsgiveransvar, der er fastlagt i Arbejdsmiljøloven. Hvor skal APV en opbevares? Den skal være skriftlig, og tilgængelig for alle alle skal kende indholdet i handlingsplanen. FOA Fag og Arbejde 17

19 Henvisninger og web-adresser Hvis I vil se nærmere på love og regler og myndighedens gode råd til APV, så slå op på Arbejdstilsynets hjemmeside hvor I finder love og bekendtgørelser, samt anvisninger på: hvordan man kan gribe arbejdet an hvor der er check-lister, som kan hjælpe dig med at overskue hvilke arbejdsmiljøforhold, du især kan have øje på indenfor din branche skemaer, som kan bruges direkte til at identificere arbejdsmiljøproblemer. Læs bl.a.: At-vejledning D.1.1: Arbejdspladsvurdering Rapport med gode råd til APV processen om psykisk arbejdsmiljø FOA har som tidligere nævnt også udgivet materialer, der beskriver forskellige enkle processer, du kan bruge på din arbejdsplads. Processer der er gode til at sætte gang i snakken med kollegerne om, hvordan I skal gribe arbejdet an med det psykiske arbejdsmiljø. Materialer og metoder som I kan bruge når I skal lave jeres APV, eller i forbindelse med den løbende justering Branchearbejdsmiljørådene har ligeledes udarbejdet: vejledninger skemaer oplæg som du kan bruge til at engagere dine kolleger forskellige tilgange til APV, hvor der f.eks. fokuseres på den anerkendende tilgang Se bl.a.: Den samlede portal for Branchearbejdsmiljørådene: Bar Social- og Sundhed: BAR service og tjenesteydelser: Se også Videnscenter for Arbejdsmiljø: 18 FOA Fag og Arbejde

20

FORBUND. Arbejdspladsvurdering. arbejdsmiljø regler. sådan! yggelse arbejdsmilj. V hvert 3. år kortlæg. egler forebyggelse ha ingsplan arbejdspl

FORBUND. Arbejdspladsvurdering. arbejdsmiljø regler. sådan! yggelse arbejdsmilj. V hvert 3. år kortlæg. egler forebyggelse ha ingsplan arbejdspl FORBUND Arbejdspladsvurdering sådan! arbejdsmiljø regler yggelse arbejdsmilj V hvert 3. år kortlæg ng AMR APV arb egler forebyggelse ha ingsplan arbejdspl kortlæ Indhold Introduktion 3 Hvad er en arbejds

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til?

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? F O A f a g o g a r b e j d e Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? Denne Kort & Godt pjece henvender sig til dig som medlem af FOA. Pjecen informerer om: n Hvad Arbejdstilsynet kan. n Hvilken rolle,

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r om arbejdsmiljøreformens betydning for den daglige arbejdsmiljøindsats 2 Nu er arbejdsmiljøre f o rmen her og det har betydning for sikkerhedsarbejdet 1. januar

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Brug. Trivselsaftalen. når budgettet skal vedtages

Brug. Trivselsaftalen. når budgettet skal vedtages Brug F O A F A G O G A R B E J D E Trivselsaftalen når budgettet skal vedtages Om kommuner og regioners pligt til at gøre rede for sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde ved budgetændringer Politisk

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version ARBEJDSMILJØ FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 Den korte version n Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen Frem mod en strategi om arbejdsmiljøarbejdet Formålet med strategien er:

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

APV guide. Indhold. Indledning

APV guide. Indhold. Indledning APV guide Indhold Indledning... 1 De formelle krav til APV... 2 Forskellige arbejdsmiljøforhold og problemer hos forskellige faggrupper... 2 Sygefravær som en del af APV... 2 Arbejdsgiveransvar... 3 Hvordan

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Forebyggelse af vold, trusler og trafikulykker Ulykkesanalyseværktøj

F O A F A G O G A R B E J D E. Forebyggelse af vold, trusler og trafikulykker Ulykkesanalyseværktøj Marts 2012 Buschauffører F O A F A G O G A R B E J D E Forebyggelse af vold, trusler og trafikulykker Ulykkesanalyseværktøj U L Y K K E S A N A L Y S E V Æ R K T Ø J Vejledning FOA har udarbejdet dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant hvad så?

Arbejdsmiljørepræsentant hvad så? Marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsmiljørepræsentant hvad så? Politisk ansvarlig Inger Bolwinkel Redaktion Erik Nygaard/FOA faglig Layout Joe Anderson Illustrator Rasmus Bregnhøi Tryk FOAs

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering Fakta om kommunikation og konflikthåndtering at det psykiske arbejdsmiljø ikke har negative konsekvenser for helbredet. En lang række undersøgelser viser, at god kommunikation og effektiv konflikthåndtering

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011 Rapport af ArbejdsPlads (APV) for Grønlands Selvstyre 11 1 1. APV ens hvem/hvad/hvor...3 1.1 Hvad er APV?...3 1.2 Hvor ofte skal APV revurderes?...3 1.3 Hvem gennemfører APV?...3 1.4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs?

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs? HOTEL OG RESTAURATION Hvordan undgår vi faldulykker på de glatte gulve? Hvad må de unge medarbejdere under 18 år arbejde med? Hvordan laver vi APV? Hvordan forebygger vi belastning af skuldre og nakke?

Læs mere

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne!

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! F O A F A G O G A R B E J D E Betjentene på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! Til tekniske servicemedarbejdere

Læs mere