Vejledning til rapportering af patientsikkerhedstilag. Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til rapportering af patientsikkerhedstilag. Dansk Selskab for Patientsikkerhed"

Transkript

1 Vejledning til rapportering af patientsikkerhedstilag Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1

2 Indledning Denne danske rapporteringsvejledning indeholder følgende: Beskrivelse af log on proceduren til rapportering Beskrivelse af den danske oversættelse af spørgeskemaet om patientsikre tiltag Engelsk Dansk støtteredskab til rapportering af patientsikre tiltag Log on proceduren skal følges for at du kan komme til at rapportere. Når du har registreret dig og er logget på, kan du rapportere ved at følge de engelske vejledninger på PC skærmen. Beskrivelsen af den danske oversættelse af spørgeskemaet om patientsikre tiltag, og det Engelsk Danske støtteredskab til rapportering af patientsikre tiltag kan du vælge at tage i anvendelse, hvis du har brug for en dansk oversat vejledning, når du rapporterer. Spørgsmål kan stilles til Mange tak for din besvarelse! Ditte Søndergaard Konsulent - PaSQ Solvejg Kristensen Dansk Projektleder PaSQ 2

3 Log on procedure til rapportering Rapporteringsproceduren er som følger, det er vigtigt at du følge den punkt for punkt! 1. Åbn hjemmesiden 2. Vælg Sign up i øverste højre hjørne af hjemmesiden 3. Udfyld dine oplysninger. Vær opmærksom på at alle felter skal udfyldes. 4. Klik på: eller du kopier og sætter adressen in ind i menulinjen og trykker på Enter (Den store taste med den knækkede pil) 5. Klik på Wiki på den blå vandrette bjælke på hjemmesiden, og herefter på 3

4 6. PaSQ Questionnaire i den venstre kolonne. 7. Her vælger du det øverste spørgeskema ved at trykke på Start til højre. Og du kan begynde at rapportere et initiativ. 4

5 Den danske oversættelse af spørgeskemaet om patientsikre tiltag Den efterfølgende oversættelse er et værktøj til at hjælpe dig med at udfylde den elektroniske og engelske udgave af spørgeskemaet. Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at udfylde den danske version af spørgeskemaet i papirformat. Du skal udfylde den elektroniske, engelske version af spørgeskemaet. Oversættelsen af spørgeskemaet er lavet således, at der først vises et skærmbillede af den engelske version af hvert spørgsmål, dernæst finder du den danske oversættelse af spørgsmålet. Alt efter om du fx svarer Ja eller Nej til et spørgsmål skal du besvare de(t) næste spørgsmål eller springe videre til senere spørgsmål. Derfor er der indsat en hjælpetekst i mellem visse spørgsmål, som vejleder dig i, hvilke spørgsmål du efterfølgende skal besvare. Derudover er de danske spørgsmål blevet nummereret. Spørgsmålene er også blevet farvekodet, således at hvis du svar Ja, skal du efterfølgende besvare de spørgsmål, der også er markeret med rødt. Spørgsmål, som er markeret med en stjerne (*), skal besvares, for at komme videre. Det er muligt at gemme din besvarelse løbende, ved at trykke på Save-knappen, som du finder til slut i det elektroniske spørgeskema. Hvis du gemmer spørgeskemaet for at vende tilbage senere, har du 10 dage til at gøre det færdigt i. Spørgeskemaet gemmes på PaSQs hjemmeside, og du ledes automatisk til det når du logger på igen. Når du trykker på knappen Submit på den sidste side i spørgeskemaet, har du indsendt din besvarelse, og det er ikke muligt at redigere yderligere i den. 5

6 Engelsk Dansk støtteredskab til rapportering af patientsikre tiltag Spørgsmål 1, side 2/13. Engelsk version Spørgsmål 1, side 2/13. Dansk version Type af patientsikkerhedstiltag (tiltag til at forbedre patienter/borgeres sikkerhed) 1. Hvilken type patientsikkerhedstiltag ønsker du at rapporterer? Du kan kun rapportere ét patientsikkerhedstiltag af gangen.* Klinisk tiltag (CP) Klinisk risikomanagementstiltag (CRMP) Andet tiltag til at forbedre patientsikkerheden (OPSP) Forrige 2/13 Næste * Skal udfyldes Hvis du har svaret Klinisk tiltag, svar på spørgsmål 1.1. nedenfor. Hvis du har svaret Klinisk risikomanagementstiltag, svar på spørgsmål 1.2. Hvis du har svaret Andet tiltag til at forbedre patientsikkerheden, svar på spørgsmål

7 Spørgsmål 1.1, side 2/13. Engelsk version * Required 7

8 Spørgsmål 1.1, side 2/13. Dansk version 1.1 Hvilke af følgende kategorier passer det kliniske tiltag bedst ind i? Du må gerne vælge mere end en kategori.* Blod/blodprodukter Behandling af patienter med akut myokardieinfarkt (AMI) Kommunikation Tryksår Dyb venøs trombose Diabetesbehandling Diagnostik Dokumentation Early warning (Tidlig varsling) Brand Forebyggelse af dehydrering Håndhygiejne Håndtering af katetre Overleveringssituationer / Patientovergange Sundheds-IT Infektionskontrol / forebyggelse af postoperative infektioner Infrastruktur / Bygninger Fejlernæring Medicinsk udstyr Medicinering/ IV-væsker Patientuddannelse Forrige 2/13 Næste * Skal udfyldes 8

9 Spørgsmål 1.2, side 2/13. Engelsk version Spørgsmål 1.2, side 2/13. Dansk version 1.2 Hvilke af følgende kategorier passer det kliniske risikomanagementstiltag bedst ind i? Du må vælge mere end en kategori.* Analyse af risiko og skade Vurdering af risiko og skade Gennemførelse af patientsikkerhedskampagner Uddannelse i patientsikkerhed Den menneskelige faktor Identificering af risici og skader Implementering af patientsikkerhedstiltag / aktiviteter Metoder til patientinvolvering Patientsikkerhedskultur / patientsikkerhedsklima Rapporterings- og læringssystemer Simulationstræning Forrige 2/13 Næste * Skal udfyldes 9

10 Spørgsmål 1.3, side 2/13. Engelsk version Spørgsmål 1.3, side 2/13. Dansk version 1.3 Hvilken type patientsikkerhedsemne(r) er patientsikkerhedstiltaget rettet imod?* Beskriv venligst tiltaget på engelsk. Du må gerne beskrive mere end et emne.* Beskriv patientsikkerhedsproblemetikken på engelsk i det elektroniske spørgeskema Forrige 2/13 Næste * Skal udfyldes 10

11 Spørgsmål 2, side 3/13. Engelsk version Spørgsmål 2, side 3/13. Dansk version Formål og fordele ved patientsikkerhedstiltaget 2. Beskriv på en kort og præcis måde hvilke patientsikkerhedsproblem(er) patientsikkerhedstiltaget sigter mod at forbedre.* Beskriv patientsikkerhedsproblemetikken på engelsk i det elektroniske spørgeskema Forrige 3/13 Næste Ty * Skal udfyldes 11

12 Spørgsmål 3 + 4, side 4/13. Engelsk version Spørgsmål 3 + 4, side 4/13. Dansk version Beskrivelse af patientsikkerhedstiltaget 3. Beskriv patientsikkerhedstiltaget så præcist som muligt i dagligdagssprog. Husk venligst at beskrive eksempelvis metoden, implementeringen, evalueringen etc.* Beskriv patientsikkerhedsproblemetikken på engelsk i det elektroniske spørgeskema 4. Vedhæft gerne skriftlig information og/eller billeder, såfremt det er relevant. Forrige 4/13 Næste * Skal udfyldes 12

13 Spørgsmål 5, side 5/13. Engelsk version Spørgsmål 5, side 5/13. Engelsk version Du skal vælge én af følgende valgmuligheder: Patientsikkerhedstiltagets effektivitet 5. Er patientsikkerhedstiltaget blevet implementeret?* Ja, fuldt ud Ja, delvist Nej Ved ikke Ikke relevant Hvis du har svaret Ja, fuldt ud eller Ja, delvist til spørgsmål 5, svar da venligst på spørgsmål Hvis du har svaret Nej, ved ikke eller ikke relevant hop da til spørgsmål

14 Spørgsmål 6-12, side 5/13. Engelsk version 14

15 15

16 Spørgsmål 6-12, side 5/13. Dansk version Patientsikkerhedstiltagets effektivitet 5. Er patientsikkerhedstiltaget blevet implementeret?* Ja, fuldt ud. 6. På hvilket niveau er patientsikkerhedstiltaget implementeret?* Team/gruppeniveau Afsnits-, afdelings- eller enhedsniveau Institutionsniveau Regionalt eller nationalt niveau 7. Var der specifikke og målbare resultater af patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant 8. Blev der foretaget før-målinger (baseline-målinger) inden patientsikkerhedstiltaget blev implementeret?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant 9. Blev der foretaget efter-måling (effektmåling) efter patientsikkerhedstiltaget var fuldt ud implementeret?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant 16

17 10. Viste evalueringen af patientsikkerhedstiltag den forventede forbedring af patientsikkerheden?* Evalueringen viste forbedring i patientsikkerheden Evalueringen viste ikke forbedring i patientsikkerheden Evalueringen viste en uforudset negativ påvirkning af patientsikkerheden Forbedringen kendes ikke/interventionen er endnu ikke blevet evalueret Ikke relevant 11. Var før og efter -evalueringen udført med kvalitativ eller kvantitativ metode?* Kvalitativ metode Kvantitativ metode En blanding af både kvalitativ og kvantitativ metode Ved ikke Ikke relevant 12. Hvis resultaterne af evalueringen er blevet offentliggjort, oplist da venligst referencerne eller vedhæft dokumentation. Engelsksprogede referencer foretrækkes. Forrige 5/13 Næste * Skal udfyldes 17

18 Spørgsmål 13, side 6/13. Engelsk version 18

19 Spørgsmål 13, side 6/13. Dansk version Område for patientsikkerhedstiltaget 13. Hvor i sundhedssektoren blev patientsikkerhedstiltaget først implementeret?* Primærsektoren Socialsektoren (fx botilbud) Psykiatrien Handicapområdet Plejehjem Hospital Apotek Hjemmepleje Præhospital (fx ambulancer eller anden transport) Tandsundhed Forrige 6/13 Næste *Skal udfyldes 19

20 Spørgsmål 14, side 7/13. Engelsk version Spørgsmål 14, side 7/13. Dansk version Overførbarhed 14. Har man haft succes med at implementere patientsikkerhedstiltaget andre steder i sundhedsvæsenet (end det område der blev valgt i forrige spørgsmål)?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant Forrige 7/13 Næste *Skal udfyldes Hvis du har svaret Ja til spørgsmål 14, svar da venligst på spørgsmål 15. Hvis du har svaret Nej, ved ikke eller ikke relevant hop da til spørgsmål

21 Spørgsmål 15-16, side 7/13. Engelsk version Previous 7/13 Next *Required 21

22 Spørgsmål 15 og 16, side 7/13. Dansk version 15. Er patientsikkerhedstiltaget blevet implementeret med succes inden for andre områder end den, der blev valgt ovenfor?* Ja Hvis ja, vælg venligst området* Primærsektoren Socialsektoren (fx botilbud) Psykiatrien Handicapområdet Plejehjem Hospital Apotek Hjemmepleje Præhospital (fx ambulancer eller anden transport) Tandsundhed 16. Er patientsikkerhedstiltaget blevet implementeret med succes på tværs af forskellige aktører i sundhedsvæsenet?* Ja, på tværs af forskellige aktører inden for samme sundhedsområde (fx et hospital) Ja, på tværs af forskellige specialer på tværs af forskellige sundhedsområder (fx hospital og lægepraksis) Ja, på tværs regioner eller lande Nej, ved ikke eller ikke relevant Forrige 7/13 Næste *Skal udfyldes 22

23 Spørgsmål 17, side 8/13. Engelsk version 23

24 Spørgsmål 17, side 8/13. Dansk version Involveret sundhedspersonale 17. Hvilke slags sundhedspersonale var involveret i implementeringen af patientsikkerhedstiltaget?* Du kan vælge mere end en profession. Overvej venligst forskellige typer af involvering, fx planlægning, udførelse, evaluering etc.* Læger Sygeplejersker SOSA/SOSU eller tilsvarende Farmaceuter Terapeuter (Fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, kiropraktorer m.m.) Socialarbejdere/pædagoger Diætister Andet klinisk personale Økonomer Videnskabeligt personale / forskere Teknisk personale Administrativ støtte (sekretær, kontorassistent, receptionist etc.) Servicepersonale (rengøringshjælp) Tandlæger Andre tand-medarbejdere (assistent, tandplejer, tandtekniker etc.) Klinisk leder Forrige 8/13 Næste *Skal udfyldes 24

25 Spørgsmål 18, side 9/13. Engelsk version Spørgsmål 18, side 9/13. Dansk version Patientinvolvering 18. Er borgeren/patienten direkte involveret i patientsikkerhedstiltaget?* Nej Ja Nej Ved ikke Ikke relevant Forrige 9/13 Næste *Skal udfyldes Hvis du har svaret ja, besvar da venligst spørgsmål Ellers hop til spørgsmål

26 Spørgsmål 19-22, side 9/13. Engelsk version 26

27 19. Hvilke borgere/patienter (eller repræsentanter for dem) er involveret i implementeringen af patientsikkerhedsinitiativet?* Patient(er) Pårørende Patientrepræsentant(er) Patientorganisation(er) 20. Hvornår i forløbet blev patienten (som anført ovenfor) involveret?* I forbindelse med udviklingen af patientsikkerhedstiltaget I implementeringsfasen af patientsikkerhedstiltaget Under evalueringen af patientsikkerhedstiltaget Anden Spørgsmål 19-22, side 9/13. Dansk version 21. Bliver borgeren/patienten aktivt spurgt om deres mening, feedback, oplevelser etc. som en del af patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke 22. Hvordan vil du beskrive involveringsniveauet?* Konsultation, såsom at give råd / information Samarbejde, såsom at deltagelse i / udvikling af patientsikkerhedstiltaget, eller aktivt involveret i implementeringen Brugerstyret, hvor borgeren/patienten styrer udvikling og implementering af tiltaget Ved ikke 27

28 Spørgsmål 23-24, side 9/13. Engelsk version Spørgsmål 23-24, side 9/13. Dansk version 23. Er informationen omkring patientsikkerhedstiltaget offentlig tilgængelig for patienter og borgere?* Ja Nej Ved ikke 24. Hvis ja, hvor? (fx brochurer, hjemmesider, etc.)* Beskriv hvor på engelsk i det elektroniske spørgeskema 28

29 Spørgsmål 25-27, side 10/13. Engelsk version 29

30 Spørgsmål 25-27, side 10/13. Dansk version Implementering af patientsikkerhedstiltaget 25. Har du samarbejdet med andre lande eller internationale organisationer i forbindelse med implementeringen af patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke, eller ikke relevant 26. Har der været nogle problemer med at implementere patientsikkerhedstiltaget? Fx manglende motivation, manglende lederopbakning etc.* Ja Nej Ved ikke, eller ikke relevant *Skal udfyldes Hvis du svarer Ja til spørgsmål 26, svar da på spørgsmål 27. Hvis nej, svar på spørgsmål Hvis ja, vælg venligst de udfordringer, der oftest forekom under implementeringen af patientsikkerhedstiltaget. Du må gerne vælge mere end en udfordring.* Udstyr blev ikke forbedret eller udskiftet Borgere / patienter blev ikke involveret Manglende opbakning Manglende viden omkring implementeringsstrategierne Information omkring fremskridt blev ikke delt med involveret personale Ingen data feedback til involveret personale Manglende ledelsesstøtte Manglende motivation blandt personale Utilstrækkelige økonomiske ressourcer Utilstrækkelige menneskelige ressourcer Omtale og/eller marketing af tiltaget *Skal udfyldes 30

31 Spørgsmål 28, side 10/13. Engelsk version Spørgsmål 28, side 10/13. Dansk version 28. Hvis nej, beskriv venligst de største drivkræfter/drivers for at implementeringen af patientsikkerhedspraksissen foregik succesfuld* Regelmæssig data-feedback til det involverede personale Nyt udstyr eller forbedring af udstyr Involvering af patienter/borgere Ledelsesstøtte Motiveret personale Eksponering for offentligheden Udveksling af viden om fremskridt blandt involveret personale Specialuddannet personale var tilgængeligt Personale og ledelse anerkendte behovet for forandring Stor viden om implementering Nødvendige økonomiske ressourcer var til rådighed Nødvendige menneskelige ressourcer var til rådighed Anden *Skal udfyldes 31

32 Spørgsmål 29, side 10/13. Engelsk version Previous 10/13 Next Spørgsmål 29, side 10/13. Dansk version 29. Var der en speciel form for opbakning, der fremmede motivationen under implementeringen af patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke, eller ikke relevant Forrige 10/13 Næste 32

33 Spørgsmål 30, side 10/13. Engelsk version Previous 10/13 Next Spørgsmål 30, side 10/13. Dansk version 30. Hvis ja, beskriv venligst opbakningen* Beskriv opbakningen på engelsk i det elektroniske spørgeskema Forrige 10/13 Næste 33

34 Spørgsmål 31, side 10/13. Engelsk version Spørgsmål 31, side 10/13. Dansk version Blev implementeringen af patientsikkerhedstiltaget formelt støttet eller godkendt af den kliniske ledelse, hospitalsledelsen eller anden højtstående, ansvarlig myndighed?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant *Skal udfyldes Forrige 10/13 Næste Hvis du har svaret Ja til spørgsmål 31 svar da venligst på spørgsmål Ellers hop til spørgsmål

35 Spørgsmål 32, side 11/13. Engelsk version Spørgsmål 32, side 11/13. Dansk version Omkostninger af patientsikkerhedstiltaget 32. Beregnede I omkostninger forbundet med patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant 35

36 Spørgsmål 33, side 11/13. Engelsk version Spørgsmål 33, side 11/13. Dansk version Hvor mange arbejdsdage krævede det TOTALT set af de involverede at implementere patientsikkerhedstiltaget? Klinisk personale* Eksterne konsulenter* Andet personale / støttepersonale* Ledelse* Andre* Ikke relevant* 36

37 Spørgsmål 34, side 11/13. Engelsk version Spørgsmål 34, side 11/13. Dansk version 34. Hvor mange arbejdsdage krævede det TOTALT set af de involverede at forberede patientsikkerhedstiltaget? Klinisk personale* Eksterne konsulenter* Andet personale / støttepersonale* Ledelse* Andre* Ikke relevant* 37

38 Spørgsmål 35-36, side 11/13. Engelsk version Spørgsmål 35-36, side 11/13. Dansk version 35. Hvad er de TOTALE omkostninger i EURO for alt nyt specialudstyr, som implementeringen af patientsikkerhedstiltaget kræver?* (fx maskiner, software, kommunikations-værktøjer etc.) 36. Hvis andet arbejde er blevet reduceret eller helt ophørt for at kunne udføre patientsikkerhedstiltaget, hvilke besparelser er så forbundet med dette?* Forrige 11/13 Næste *Skal udfyldes 38

39 Spørgsmål 37, side 12/13. Engelsk version Spørgsmål 37, side 12/13. Dansk version Titel på patientsikkerhedstiltaget Skriv / foreslå venligst en titel for det patientsikkerhedstiltag du har rapporteret. Forrige 12/13 Næste *Skal udfyldes 39

40 Spørgsmål 38, side 13/13. Engelsk version 40

41 Spørgsmål 38, side 13/13. Dansk version Kontaktinformation Oplys venligst dine kontaktoplysninger her. Denne information vil fremgå af PaSQ-hjemmesiden. Du kan blive kontaktet for at give yderligere oplysninger omkring det patientsikkerhedstiltag, som du har rapporteret. Fornavn og efternavn* Land* Vælg DENMARK fra listen Organisation * Telefon Forrige Download Gem Afslut Man kan downloade spørgeskemaet, udskrive det, og læse sine egne besvarelser igennem, inden man trykker Afslut og indsender spørgeskemaet. 41

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN STIFTERNES BYGGE- OG PLANGRUPPE SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN Her kan menighedsrådet få råd og vejledning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af bygge- og planlægningsopgaver i sognet.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Technical Report No. 3-4 Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anna Marie Høstgaard, Christian Nøhr Aalborg Universitet, december

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere