Vejledning til rapportering af patientsikkerhedstilag. Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til rapportering af patientsikkerhedstilag. Dansk Selskab for Patientsikkerhed"

Transkript

1 Vejledning til rapportering af patientsikkerhedstilag Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1

2 Indledning Denne danske rapporteringsvejledning indeholder følgende: Beskrivelse af log on proceduren til rapportering Beskrivelse af den danske oversættelse af spørgeskemaet om patientsikre tiltag Engelsk Dansk støtteredskab til rapportering af patientsikre tiltag Log on proceduren skal følges for at du kan komme til at rapportere. Når du har registreret dig og er logget på, kan du rapportere ved at følge de engelske vejledninger på PC skærmen. Beskrivelsen af den danske oversættelse af spørgeskemaet om patientsikre tiltag, og det Engelsk Danske støtteredskab til rapportering af patientsikre tiltag kan du vælge at tage i anvendelse, hvis du har brug for en dansk oversat vejledning, når du rapporterer. Spørgsmål kan stilles til Mange tak for din besvarelse! Ditte Søndergaard Konsulent - PaSQ Solvejg Kristensen Dansk Projektleder PaSQ 2

3 Log on procedure til rapportering Rapporteringsproceduren er som følger, det er vigtigt at du følge den punkt for punkt! 1. Åbn hjemmesiden 2. Vælg Sign up i øverste højre hjørne af hjemmesiden 3. Udfyld dine oplysninger. Vær opmærksom på at alle felter skal udfyldes. 4. Klik på: eller du kopier og sætter adressen in ind i menulinjen og trykker på Enter (Den store taste med den knækkede pil) 5. Klik på Wiki på den blå vandrette bjælke på hjemmesiden, og herefter på 3

4 6. PaSQ Questionnaire i den venstre kolonne. 7. Her vælger du det øverste spørgeskema ved at trykke på Start til højre. Og du kan begynde at rapportere et initiativ. 4

5 Den danske oversættelse af spørgeskemaet om patientsikre tiltag Den efterfølgende oversættelse er et værktøj til at hjælpe dig med at udfylde den elektroniske og engelske udgave af spørgeskemaet. Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at udfylde den danske version af spørgeskemaet i papirformat. Du skal udfylde den elektroniske, engelske version af spørgeskemaet. Oversættelsen af spørgeskemaet er lavet således, at der først vises et skærmbillede af den engelske version af hvert spørgsmål, dernæst finder du den danske oversættelse af spørgsmålet. Alt efter om du fx svarer Ja eller Nej til et spørgsmål skal du besvare de(t) næste spørgsmål eller springe videre til senere spørgsmål. Derfor er der indsat en hjælpetekst i mellem visse spørgsmål, som vejleder dig i, hvilke spørgsmål du efterfølgende skal besvare. Derudover er de danske spørgsmål blevet nummereret. Spørgsmålene er også blevet farvekodet, således at hvis du svar Ja, skal du efterfølgende besvare de spørgsmål, der også er markeret med rødt. Spørgsmål, som er markeret med en stjerne (*), skal besvares, for at komme videre. Det er muligt at gemme din besvarelse løbende, ved at trykke på Save-knappen, som du finder til slut i det elektroniske spørgeskema. Hvis du gemmer spørgeskemaet for at vende tilbage senere, har du 10 dage til at gøre det færdigt i. Spørgeskemaet gemmes på PaSQs hjemmeside, og du ledes automatisk til det når du logger på igen. Når du trykker på knappen Submit på den sidste side i spørgeskemaet, har du indsendt din besvarelse, og det er ikke muligt at redigere yderligere i den. 5

6 Engelsk Dansk støtteredskab til rapportering af patientsikre tiltag Spørgsmål 1, side 2/13. Engelsk version Spørgsmål 1, side 2/13. Dansk version Type af patientsikkerhedstiltag (tiltag til at forbedre patienter/borgeres sikkerhed) 1. Hvilken type patientsikkerhedstiltag ønsker du at rapporterer? Du kan kun rapportere ét patientsikkerhedstiltag af gangen.* Klinisk tiltag (CP) Klinisk risikomanagementstiltag (CRMP) Andet tiltag til at forbedre patientsikkerheden (OPSP) Forrige 2/13 Næste * Skal udfyldes Hvis du har svaret Klinisk tiltag, svar på spørgsmål 1.1. nedenfor. Hvis du har svaret Klinisk risikomanagementstiltag, svar på spørgsmål 1.2. Hvis du har svaret Andet tiltag til at forbedre patientsikkerheden, svar på spørgsmål

7 Spørgsmål 1.1, side 2/13. Engelsk version * Required 7

8 Spørgsmål 1.1, side 2/13. Dansk version 1.1 Hvilke af følgende kategorier passer det kliniske tiltag bedst ind i? Du må gerne vælge mere end en kategori.* Blod/blodprodukter Behandling af patienter med akut myokardieinfarkt (AMI) Kommunikation Tryksår Dyb venøs trombose Diabetesbehandling Diagnostik Dokumentation Early warning (Tidlig varsling) Brand Forebyggelse af dehydrering Håndhygiejne Håndtering af katetre Overleveringssituationer / Patientovergange Sundheds-IT Infektionskontrol / forebyggelse af postoperative infektioner Infrastruktur / Bygninger Fejlernæring Medicinsk udstyr Medicinering/ IV-væsker Patientuddannelse Forrige 2/13 Næste * Skal udfyldes 8

9 Spørgsmål 1.2, side 2/13. Engelsk version Spørgsmål 1.2, side 2/13. Dansk version 1.2 Hvilke af følgende kategorier passer det kliniske risikomanagementstiltag bedst ind i? Du må vælge mere end en kategori.* Analyse af risiko og skade Vurdering af risiko og skade Gennemførelse af patientsikkerhedskampagner Uddannelse i patientsikkerhed Den menneskelige faktor Identificering af risici og skader Implementering af patientsikkerhedstiltag / aktiviteter Metoder til patientinvolvering Patientsikkerhedskultur / patientsikkerhedsklima Rapporterings- og læringssystemer Simulationstræning Forrige 2/13 Næste * Skal udfyldes 9

10 Spørgsmål 1.3, side 2/13. Engelsk version Spørgsmål 1.3, side 2/13. Dansk version 1.3 Hvilken type patientsikkerhedsemne(r) er patientsikkerhedstiltaget rettet imod?* Beskriv venligst tiltaget på engelsk. Du må gerne beskrive mere end et emne.* Beskriv patientsikkerhedsproblemetikken på engelsk i det elektroniske spørgeskema Forrige 2/13 Næste * Skal udfyldes 10

11 Spørgsmål 2, side 3/13. Engelsk version Spørgsmål 2, side 3/13. Dansk version Formål og fordele ved patientsikkerhedstiltaget 2. Beskriv på en kort og præcis måde hvilke patientsikkerhedsproblem(er) patientsikkerhedstiltaget sigter mod at forbedre.* Beskriv patientsikkerhedsproblemetikken på engelsk i det elektroniske spørgeskema Forrige 3/13 Næste Ty * Skal udfyldes 11

12 Spørgsmål 3 + 4, side 4/13. Engelsk version Spørgsmål 3 + 4, side 4/13. Dansk version Beskrivelse af patientsikkerhedstiltaget 3. Beskriv patientsikkerhedstiltaget så præcist som muligt i dagligdagssprog. Husk venligst at beskrive eksempelvis metoden, implementeringen, evalueringen etc.* Beskriv patientsikkerhedsproblemetikken på engelsk i det elektroniske spørgeskema 4. Vedhæft gerne skriftlig information og/eller billeder, såfremt det er relevant. Forrige 4/13 Næste * Skal udfyldes 12

13 Spørgsmål 5, side 5/13. Engelsk version Spørgsmål 5, side 5/13. Engelsk version Du skal vælge én af følgende valgmuligheder: Patientsikkerhedstiltagets effektivitet 5. Er patientsikkerhedstiltaget blevet implementeret?* Ja, fuldt ud Ja, delvist Nej Ved ikke Ikke relevant Hvis du har svaret Ja, fuldt ud eller Ja, delvist til spørgsmål 5, svar da venligst på spørgsmål Hvis du har svaret Nej, ved ikke eller ikke relevant hop da til spørgsmål

14 Spørgsmål 6-12, side 5/13. Engelsk version 14

15 15

16 Spørgsmål 6-12, side 5/13. Dansk version Patientsikkerhedstiltagets effektivitet 5. Er patientsikkerhedstiltaget blevet implementeret?* Ja, fuldt ud. 6. På hvilket niveau er patientsikkerhedstiltaget implementeret?* Team/gruppeniveau Afsnits-, afdelings- eller enhedsniveau Institutionsniveau Regionalt eller nationalt niveau 7. Var der specifikke og målbare resultater af patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant 8. Blev der foretaget før-målinger (baseline-målinger) inden patientsikkerhedstiltaget blev implementeret?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant 9. Blev der foretaget efter-måling (effektmåling) efter patientsikkerhedstiltaget var fuldt ud implementeret?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant 16

17 10. Viste evalueringen af patientsikkerhedstiltag den forventede forbedring af patientsikkerheden?* Evalueringen viste forbedring i patientsikkerheden Evalueringen viste ikke forbedring i patientsikkerheden Evalueringen viste en uforudset negativ påvirkning af patientsikkerheden Forbedringen kendes ikke/interventionen er endnu ikke blevet evalueret Ikke relevant 11. Var før og efter -evalueringen udført med kvalitativ eller kvantitativ metode?* Kvalitativ metode Kvantitativ metode En blanding af både kvalitativ og kvantitativ metode Ved ikke Ikke relevant 12. Hvis resultaterne af evalueringen er blevet offentliggjort, oplist da venligst referencerne eller vedhæft dokumentation. Engelsksprogede referencer foretrækkes. Forrige 5/13 Næste * Skal udfyldes 17

18 Spørgsmål 13, side 6/13. Engelsk version 18

19 Spørgsmål 13, side 6/13. Dansk version Område for patientsikkerhedstiltaget 13. Hvor i sundhedssektoren blev patientsikkerhedstiltaget først implementeret?* Primærsektoren Socialsektoren (fx botilbud) Psykiatrien Handicapområdet Plejehjem Hospital Apotek Hjemmepleje Præhospital (fx ambulancer eller anden transport) Tandsundhed Forrige 6/13 Næste *Skal udfyldes 19

20 Spørgsmål 14, side 7/13. Engelsk version Spørgsmål 14, side 7/13. Dansk version Overførbarhed 14. Har man haft succes med at implementere patientsikkerhedstiltaget andre steder i sundhedsvæsenet (end det område der blev valgt i forrige spørgsmål)?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant Forrige 7/13 Næste *Skal udfyldes Hvis du har svaret Ja til spørgsmål 14, svar da venligst på spørgsmål 15. Hvis du har svaret Nej, ved ikke eller ikke relevant hop da til spørgsmål

21 Spørgsmål 15-16, side 7/13. Engelsk version Previous 7/13 Next *Required 21

22 Spørgsmål 15 og 16, side 7/13. Dansk version 15. Er patientsikkerhedstiltaget blevet implementeret med succes inden for andre områder end den, der blev valgt ovenfor?* Ja Hvis ja, vælg venligst området* Primærsektoren Socialsektoren (fx botilbud) Psykiatrien Handicapområdet Plejehjem Hospital Apotek Hjemmepleje Præhospital (fx ambulancer eller anden transport) Tandsundhed 16. Er patientsikkerhedstiltaget blevet implementeret med succes på tværs af forskellige aktører i sundhedsvæsenet?* Ja, på tværs af forskellige aktører inden for samme sundhedsområde (fx et hospital) Ja, på tværs af forskellige specialer på tværs af forskellige sundhedsområder (fx hospital og lægepraksis) Ja, på tværs regioner eller lande Nej, ved ikke eller ikke relevant Forrige 7/13 Næste *Skal udfyldes 22

23 Spørgsmål 17, side 8/13. Engelsk version 23

24 Spørgsmål 17, side 8/13. Dansk version Involveret sundhedspersonale 17. Hvilke slags sundhedspersonale var involveret i implementeringen af patientsikkerhedstiltaget?* Du kan vælge mere end en profession. Overvej venligst forskellige typer af involvering, fx planlægning, udførelse, evaluering etc.* Læger Sygeplejersker SOSA/SOSU eller tilsvarende Farmaceuter Terapeuter (Fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, kiropraktorer m.m.) Socialarbejdere/pædagoger Diætister Andet klinisk personale Økonomer Videnskabeligt personale / forskere Teknisk personale Administrativ støtte (sekretær, kontorassistent, receptionist etc.) Servicepersonale (rengøringshjælp) Tandlæger Andre tand-medarbejdere (assistent, tandplejer, tandtekniker etc.) Klinisk leder Forrige 8/13 Næste *Skal udfyldes 24

25 Spørgsmål 18, side 9/13. Engelsk version Spørgsmål 18, side 9/13. Dansk version Patientinvolvering 18. Er borgeren/patienten direkte involveret i patientsikkerhedstiltaget?* Nej Ja Nej Ved ikke Ikke relevant Forrige 9/13 Næste *Skal udfyldes Hvis du har svaret ja, besvar da venligst spørgsmål Ellers hop til spørgsmål

26 Spørgsmål 19-22, side 9/13. Engelsk version 26

27 19. Hvilke borgere/patienter (eller repræsentanter for dem) er involveret i implementeringen af patientsikkerhedsinitiativet?* Patient(er) Pårørende Patientrepræsentant(er) Patientorganisation(er) 20. Hvornår i forløbet blev patienten (som anført ovenfor) involveret?* I forbindelse med udviklingen af patientsikkerhedstiltaget I implementeringsfasen af patientsikkerhedstiltaget Under evalueringen af patientsikkerhedstiltaget Anden Spørgsmål 19-22, side 9/13. Dansk version 21. Bliver borgeren/patienten aktivt spurgt om deres mening, feedback, oplevelser etc. som en del af patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke 22. Hvordan vil du beskrive involveringsniveauet?* Konsultation, såsom at give råd / information Samarbejde, såsom at deltagelse i / udvikling af patientsikkerhedstiltaget, eller aktivt involveret i implementeringen Brugerstyret, hvor borgeren/patienten styrer udvikling og implementering af tiltaget Ved ikke 27

28 Spørgsmål 23-24, side 9/13. Engelsk version Spørgsmål 23-24, side 9/13. Dansk version 23. Er informationen omkring patientsikkerhedstiltaget offentlig tilgængelig for patienter og borgere?* Ja Nej Ved ikke 24. Hvis ja, hvor? (fx brochurer, hjemmesider, etc.)* Beskriv hvor på engelsk i det elektroniske spørgeskema 28

29 Spørgsmål 25-27, side 10/13. Engelsk version 29

30 Spørgsmål 25-27, side 10/13. Dansk version Implementering af patientsikkerhedstiltaget 25. Har du samarbejdet med andre lande eller internationale organisationer i forbindelse med implementeringen af patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke, eller ikke relevant 26. Har der været nogle problemer med at implementere patientsikkerhedstiltaget? Fx manglende motivation, manglende lederopbakning etc.* Ja Nej Ved ikke, eller ikke relevant *Skal udfyldes Hvis du svarer Ja til spørgsmål 26, svar da på spørgsmål 27. Hvis nej, svar på spørgsmål Hvis ja, vælg venligst de udfordringer, der oftest forekom under implementeringen af patientsikkerhedstiltaget. Du må gerne vælge mere end en udfordring.* Udstyr blev ikke forbedret eller udskiftet Borgere / patienter blev ikke involveret Manglende opbakning Manglende viden omkring implementeringsstrategierne Information omkring fremskridt blev ikke delt med involveret personale Ingen data feedback til involveret personale Manglende ledelsesstøtte Manglende motivation blandt personale Utilstrækkelige økonomiske ressourcer Utilstrækkelige menneskelige ressourcer Omtale og/eller marketing af tiltaget *Skal udfyldes 30

31 Spørgsmål 28, side 10/13. Engelsk version Spørgsmål 28, side 10/13. Dansk version 28. Hvis nej, beskriv venligst de største drivkræfter/drivers for at implementeringen af patientsikkerhedspraksissen foregik succesfuld* Regelmæssig data-feedback til det involverede personale Nyt udstyr eller forbedring af udstyr Involvering af patienter/borgere Ledelsesstøtte Motiveret personale Eksponering for offentligheden Udveksling af viden om fremskridt blandt involveret personale Specialuddannet personale var tilgængeligt Personale og ledelse anerkendte behovet for forandring Stor viden om implementering Nødvendige økonomiske ressourcer var til rådighed Nødvendige menneskelige ressourcer var til rådighed Anden *Skal udfyldes 31

32 Spørgsmål 29, side 10/13. Engelsk version Previous 10/13 Next Spørgsmål 29, side 10/13. Dansk version 29. Var der en speciel form for opbakning, der fremmede motivationen under implementeringen af patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke, eller ikke relevant Forrige 10/13 Næste 32

33 Spørgsmål 30, side 10/13. Engelsk version Previous 10/13 Next Spørgsmål 30, side 10/13. Dansk version 30. Hvis ja, beskriv venligst opbakningen* Beskriv opbakningen på engelsk i det elektroniske spørgeskema Forrige 10/13 Næste 33

34 Spørgsmål 31, side 10/13. Engelsk version Spørgsmål 31, side 10/13. Dansk version Blev implementeringen af patientsikkerhedstiltaget formelt støttet eller godkendt af den kliniske ledelse, hospitalsledelsen eller anden højtstående, ansvarlig myndighed?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant *Skal udfyldes Forrige 10/13 Næste Hvis du har svaret Ja til spørgsmål 31 svar da venligst på spørgsmål Ellers hop til spørgsmål

35 Spørgsmål 32, side 11/13. Engelsk version Spørgsmål 32, side 11/13. Dansk version Omkostninger af patientsikkerhedstiltaget 32. Beregnede I omkostninger forbundet med patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant 35

36 Spørgsmål 33, side 11/13. Engelsk version Spørgsmål 33, side 11/13. Dansk version Hvor mange arbejdsdage krævede det TOTALT set af de involverede at implementere patientsikkerhedstiltaget? Klinisk personale* Eksterne konsulenter* Andet personale / støttepersonale* Ledelse* Andre* Ikke relevant* 36

37 Spørgsmål 34, side 11/13. Engelsk version Spørgsmål 34, side 11/13. Dansk version 34. Hvor mange arbejdsdage krævede det TOTALT set af de involverede at forberede patientsikkerhedstiltaget? Klinisk personale* Eksterne konsulenter* Andet personale / støttepersonale* Ledelse* Andre* Ikke relevant* 37

38 Spørgsmål 35-36, side 11/13. Engelsk version Spørgsmål 35-36, side 11/13. Dansk version 35. Hvad er de TOTALE omkostninger i EURO for alt nyt specialudstyr, som implementeringen af patientsikkerhedstiltaget kræver?* (fx maskiner, software, kommunikations-værktøjer etc.) 36. Hvis andet arbejde er blevet reduceret eller helt ophørt for at kunne udføre patientsikkerhedstiltaget, hvilke besparelser er så forbundet med dette?* Forrige 11/13 Næste *Skal udfyldes 38

39 Spørgsmål 37, side 12/13. Engelsk version Spørgsmål 37, side 12/13. Dansk version Titel på patientsikkerhedstiltaget Skriv / foreslå venligst en titel for det patientsikkerhedstiltag du har rapporteret. Forrige 12/13 Næste *Skal udfyldes 39

40 Spørgsmål 38, side 13/13. Engelsk version 40

41 Spørgsmål 38, side 13/13. Dansk version Kontaktinformation Oplys venligst dine kontaktoplysninger her. Denne information vil fremgå af PaSQ-hjemmesiden. Du kan blive kontaktet for at give yderligere oplysninger omkring det patientsikkerhedstiltag, som du har rapporteret. Fornavn og efternavn* Land* Vælg DENMARK fra listen Organisation * Telefon Forrige Download Gem Afslut Man kan downloade spørgeskemaet, udskrive det, og læse sine egne besvarelser igennem, inden man trykker Afslut og indsender spørgeskemaet. 41

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens - LEVER 2014-1-IT01-KA200-002618 LEVER værktøj til anerkendelse

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Fra projekt til kvalitetsprogram

Fra projekt til kvalitetsprogram Fra projekt til kvalitetsprogram I sikre hænder Sønderborg Kommune Joan Slaikjer Hansen Plejecenterchef Hanne Miang Projektleder og kvalitetskonsulent Sønderborg Kommune I sikre hænder Social og Senior

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Central PPJ - Se journal

Central PPJ - Se journal 4.2.4.a Central PPJ - Se journal Vælg faneblad Når journalen åbnes kan de forskellige faneblade ses. Der er mulighed for at læse informationer fra den præhospitale enhed: Patient Baggrund Vurdering Behandling

Læs mere

Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse i DPSD Vejledning for medarbejdere

Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse i DPSD Vejledning for medarbejdere Rammekontraktbilag J Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse i DPSD Vejledning for medarbejdere SAMMMEN.. KAN VI BLIVE BEDRE! TVÆRSEKTORIELT NETVÆRK KLYNGE MIDT 1 Indholdsfortegnelse: Sådan kommer

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Vejledning til registrering af resultater i Stads-VIP

Vejledning til registrering af resultater i Stads-VIP Vejledning til registrering af resultater i Stads-VIP Version 1.1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Sådan logger du ind... 2 2. Hvem skal registrere resultater, og i hvilken rækkefølge?... 3 2.1 Der er kun

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Oversættelse af LibreOffice. Adressen er https://translations.documentfoundation.org/da/

Oversættelse af LibreOffice. Adressen er https://translations.documentfoundation.org/da/ Oversættelse af LibreOffice Adressen er https://translations.documentfoundation.org/da/ Wiki Vi har en wikiside, hvor du kan finde flere oplysninger om Pootle: http://wiki.documentfoundation.org/da/pootle

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4.

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Mozilla Firefox Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m²

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m² Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb Privat udhus under 50 m² Når du skal søge en byggetilladelse, eller anmelde et byggeri til kommunen, skal du søge igennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4.

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Mozilla Firefox Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning i brug af EU s Ressource-Effektivitets-Værktøj (RESAT)

Vejledning i brug af EU s Ressource-Effektivitets-Værktøj (RESAT) Vejledning i brug af EU s Ressource-Effektivitets-Værktøj (RESAT) For at komme i gang med at bruge RESAT skal du logge ind på https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/resat/da. Du vil se denne side:

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve Felter Et felt er et område i dokumentteksten, hvor der automatisk indsættes en værdi. Eksempler: Aktuelle sidenummer eller

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING Indhold: INDLEDNING... 2 PRINCIPPER FOR INDTASTNING AF PATIENTER... 3 HVORDAN KOMMER MAN TIL INDTASTNING?... 4 LOGIN... 6 FELTER... 9 UDFYLDELSE

Læs mere

Guide til Digital kursusevaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på og klik på login

Guide til Digital kursusevaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på  og klik på login 1: Start med at gå ind på www.bb.au.dk og klik på login 2: Indtast dine loginoplysninger (WAYF login) 3: Klik på COURSES i den øverste menu 4: Klik på det undervisningsforløb du ønsker at evaluere 5: For

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version Generelle Læreplaner - Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Version 1.0 2016 Side 2 af 22 Indhold IST Læreplaner... 4 Om pædagogiske læreplaner... 4 Log på og arbejdsgang... 4 Opsætning... 5 Skabeloner...

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer:

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer 2) behovsvurdering 3)

Læs mere

Handling Forklaring Illustration

Handling Forklaring Illustration 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder

Læs mere

Manual til udvidet abonnement

Manual til udvidet abonnement Manual til udvidet abonnement April 2009 info@bookscan.dk (alle tal er fiktive) 1 LOG PÅ s. 3 FORSIDEN s. 4 TOP 500 s. 5 FORMATER s. 7 TIMELINE OG TRENDED TIMELINE s. 8 CHART WITH PROMPTS s. 14 SKEMASÆTNING

Læs mere

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Herning Sygehus 7400 Herning Tlf: 9927 6322 Email: kvalitet@ringamt.dk Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing

Læs mere

Download Mendeley side 2. Favoritlinje/ bogmærkelinje side 3. Overførsel fra databaser til Mendeley side 5. Artesis side 5. Bibliotek.

Download Mendeley side 2. Favoritlinje/ bogmærkelinje side 3. Overførsel fra databaser til Mendeley side 5. Artesis side 5. Bibliotek. Mendeley på PC er Download Mendeley side 2 Favoritlinje/ bogmærkelinje side 3 Overførsel fra databaser til Mendeley side 5 Artesis side 5 Bibliotek.dk side 5 Ebsco baser side 6 Pubmed side 6 Embase side

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister 1 Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister Centralt BigårdsRegister, også kaldet CBR, er udviklet som led i arbejdet med at overvåge spredningen af alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier.

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Samaritan ruteplanlægning

Samaritan ruteplanlægning Samaritan ruteplanlægning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Samaritan 3 Sådan logger du på Samaritan 3 Hjælp 5 Planlægning af ruter 5 Ret tekster 6 Import af ruter

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN Et godt tip Tryk på F11 for at få ansøgningssystemet til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget ind på Ansøgningsportalen,

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Morten Freil Direktør

Morten Freil Direktør Morten Freil Direktør KVALITET FRA PATIENTERNES PERSPEKTIV DDKM kan være rammen, der sikrer høj og ensartet kvalitet DDKM skal understøtte Høj faglig kvalitet Sammenhæng og helhed Tilgængelighed Inddragelse

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Bedømmervejledning. Modtagelse og svar på bedømmerinvitation. Adgang til Manuscript Central Log ind Har du glemt dit password?

Bedømmervejledning. Modtagelse og svar på bedømmerinvitation. Adgang til Manuscript Central Log ind Har du glemt dit password? Bedømmervejledning Modtagelse og svar på bedømmerinvitation Adgang til Manuscript Central Log ind Har du glemt dit password? Velkomstside Reviewer Centret Manuskripter som afventer din bedømmelse (Awaiting

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelse, området Pædagogik Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på Pædagogisk diplomuddannelse Sådan logger du

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

1. Anmeldelse af arbejdsulykke

1. Anmeldelse af arbejdsulykke Afdeling: HR Udarbejdet af: Lars Bjarne Jensen E-mail: lars.bjarne.jensen@rsyd.dk Dato: 13. januar 2011 Telefon: 88 83 48 43 Mobil: 21 34 54 26 Vejledning til EASY 3.8.8 Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Vejledning til indsendelse af høringssvar til høringen af justerede Natura 2000-områdegrænser 2017.

Vejledning til indsendelse af høringssvar til høringen af justerede Natura 2000-områdegrænser 2017. Vejledning til indsendelse af høringssvar til høringen af justerede Natura 2000-områdegrænser 2017. 1 Gå ind på sitet: https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk/menu.aspx 2 Klik på Indsend høringssvar

Læs mere

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1.

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1. Søg ungdomsuddannelse Som elev i 9. eller 10. klasse Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse (for 9. klasses elever) og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne

Læs mere

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA MOBILTELEFON

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA MOBILTELEFON Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle der har en smartphone Log på systemet RejsUd er et

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser BEK nr 851 af 02/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Statens Serum Institut, j.nr. 15/04514 Senere ændringer

Læs mere