Vejledning til rapportering af patientsikkerhedstilag. Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til rapportering af patientsikkerhedstilag. Dansk Selskab for Patientsikkerhed"

Transkript

1 Vejledning til rapportering af patientsikkerhedstilag Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1

2 Indledning Denne danske rapporteringsvejledning indeholder følgende: Beskrivelse af log on proceduren til rapportering Beskrivelse af den danske oversættelse af spørgeskemaet om patientsikre tiltag Engelsk Dansk støtteredskab til rapportering af patientsikre tiltag Log on proceduren skal følges for at du kan komme til at rapportere. Når du har registreret dig og er logget på, kan du rapportere ved at følge de engelske vejledninger på PC skærmen. Beskrivelsen af den danske oversættelse af spørgeskemaet om patientsikre tiltag, og det Engelsk Danske støtteredskab til rapportering af patientsikre tiltag kan du vælge at tage i anvendelse, hvis du har brug for en dansk oversat vejledning, når du rapporterer. Spørgsmål kan stilles til Mange tak for din besvarelse! Ditte Søndergaard Konsulent - PaSQ Solvejg Kristensen Dansk Projektleder PaSQ 2

3 Log on procedure til rapportering Rapporteringsproceduren er som følger, det er vigtigt at du følge den punkt for punkt! 1. Åbn hjemmesiden 2. Vælg Sign up i øverste højre hjørne af hjemmesiden 3. Udfyld dine oplysninger. Vær opmærksom på at alle felter skal udfyldes. 4. Klik på: eller du kopier og sætter adressen in ind i menulinjen og trykker på Enter (Den store taste med den knækkede pil) 5. Klik på Wiki på den blå vandrette bjælke på hjemmesiden, og herefter på 3

4 6. PaSQ Questionnaire i den venstre kolonne. 7. Her vælger du det øverste spørgeskema ved at trykke på Start til højre. Og du kan begynde at rapportere et initiativ. 4

5 Den danske oversættelse af spørgeskemaet om patientsikre tiltag Den efterfølgende oversættelse er et værktøj til at hjælpe dig med at udfylde den elektroniske og engelske udgave af spørgeskemaet. Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at udfylde den danske version af spørgeskemaet i papirformat. Du skal udfylde den elektroniske, engelske version af spørgeskemaet. Oversættelsen af spørgeskemaet er lavet således, at der først vises et skærmbillede af den engelske version af hvert spørgsmål, dernæst finder du den danske oversættelse af spørgsmålet. Alt efter om du fx svarer Ja eller Nej til et spørgsmål skal du besvare de(t) næste spørgsmål eller springe videre til senere spørgsmål. Derfor er der indsat en hjælpetekst i mellem visse spørgsmål, som vejleder dig i, hvilke spørgsmål du efterfølgende skal besvare. Derudover er de danske spørgsmål blevet nummereret. Spørgsmålene er også blevet farvekodet, således at hvis du svar Ja, skal du efterfølgende besvare de spørgsmål, der også er markeret med rødt. Spørgsmål, som er markeret med en stjerne (*), skal besvares, for at komme videre. Det er muligt at gemme din besvarelse løbende, ved at trykke på Save-knappen, som du finder til slut i det elektroniske spørgeskema. Hvis du gemmer spørgeskemaet for at vende tilbage senere, har du 10 dage til at gøre det færdigt i. Spørgeskemaet gemmes på PaSQs hjemmeside, og du ledes automatisk til det når du logger på igen. Når du trykker på knappen Submit på den sidste side i spørgeskemaet, har du indsendt din besvarelse, og det er ikke muligt at redigere yderligere i den. 5

6 Engelsk Dansk støtteredskab til rapportering af patientsikre tiltag Spørgsmål 1, side 2/13. Engelsk version Spørgsmål 1, side 2/13. Dansk version Type af patientsikkerhedstiltag (tiltag til at forbedre patienter/borgeres sikkerhed) 1. Hvilken type patientsikkerhedstiltag ønsker du at rapporterer? Du kan kun rapportere ét patientsikkerhedstiltag af gangen.* Klinisk tiltag (CP) Klinisk risikomanagementstiltag (CRMP) Andet tiltag til at forbedre patientsikkerheden (OPSP) Forrige 2/13 Næste * Skal udfyldes Hvis du har svaret Klinisk tiltag, svar på spørgsmål 1.1. nedenfor. Hvis du har svaret Klinisk risikomanagementstiltag, svar på spørgsmål 1.2. Hvis du har svaret Andet tiltag til at forbedre patientsikkerheden, svar på spørgsmål

7 Spørgsmål 1.1, side 2/13. Engelsk version * Required 7

8 Spørgsmål 1.1, side 2/13. Dansk version 1.1 Hvilke af følgende kategorier passer det kliniske tiltag bedst ind i? Du må gerne vælge mere end en kategori.* Blod/blodprodukter Behandling af patienter med akut myokardieinfarkt (AMI) Kommunikation Tryksår Dyb venøs trombose Diabetesbehandling Diagnostik Dokumentation Early warning (Tidlig varsling) Brand Forebyggelse af dehydrering Håndhygiejne Håndtering af katetre Overleveringssituationer / Patientovergange Sundheds-IT Infektionskontrol / forebyggelse af postoperative infektioner Infrastruktur / Bygninger Fejlernæring Medicinsk udstyr Medicinering/ IV-væsker Patientuddannelse Forrige 2/13 Næste * Skal udfyldes 8

9 Spørgsmål 1.2, side 2/13. Engelsk version Spørgsmål 1.2, side 2/13. Dansk version 1.2 Hvilke af følgende kategorier passer det kliniske risikomanagementstiltag bedst ind i? Du må vælge mere end en kategori.* Analyse af risiko og skade Vurdering af risiko og skade Gennemførelse af patientsikkerhedskampagner Uddannelse i patientsikkerhed Den menneskelige faktor Identificering af risici og skader Implementering af patientsikkerhedstiltag / aktiviteter Metoder til patientinvolvering Patientsikkerhedskultur / patientsikkerhedsklima Rapporterings- og læringssystemer Simulationstræning Forrige 2/13 Næste * Skal udfyldes 9

10 Spørgsmål 1.3, side 2/13. Engelsk version Spørgsmål 1.3, side 2/13. Dansk version 1.3 Hvilken type patientsikkerhedsemne(r) er patientsikkerhedstiltaget rettet imod?* Beskriv venligst tiltaget på engelsk. Du må gerne beskrive mere end et emne.* Beskriv patientsikkerhedsproblemetikken på engelsk i det elektroniske spørgeskema Forrige 2/13 Næste * Skal udfyldes 10

11 Spørgsmål 2, side 3/13. Engelsk version Spørgsmål 2, side 3/13. Dansk version Formål og fordele ved patientsikkerhedstiltaget 2. Beskriv på en kort og præcis måde hvilke patientsikkerhedsproblem(er) patientsikkerhedstiltaget sigter mod at forbedre.* Beskriv patientsikkerhedsproblemetikken på engelsk i det elektroniske spørgeskema Forrige 3/13 Næste Ty * Skal udfyldes 11

12 Spørgsmål 3 + 4, side 4/13. Engelsk version Spørgsmål 3 + 4, side 4/13. Dansk version Beskrivelse af patientsikkerhedstiltaget 3. Beskriv patientsikkerhedstiltaget så præcist som muligt i dagligdagssprog. Husk venligst at beskrive eksempelvis metoden, implementeringen, evalueringen etc.* Beskriv patientsikkerhedsproblemetikken på engelsk i det elektroniske spørgeskema 4. Vedhæft gerne skriftlig information og/eller billeder, såfremt det er relevant. Forrige 4/13 Næste * Skal udfyldes 12

13 Spørgsmål 5, side 5/13. Engelsk version Spørgsmål 5, side 5/13. Engelsk version Du skal vælge én af følgende valgmuligheder: Patientsikkerhedstiltagets effektivitet 5. Er patientsikkerhedstiltaget blevet implementeret?* Ja, fuldt ud Ja, delvist Nej Ved ikke Ikke relevant Hvis du har svaret Ja, fuldt ud eller Ja, delvist til spørgsmål 5, svar da venligst på spørgsmål Hvis du har svaret Nej, ved ikke eller ikke relevant hop da til spørgsmål

14 Spørgsmål 6-12, side 5/13. Engelsk version 14

15 15

16 Spørgsmål 6-12, side 5/13. Dansk version Patientsikkerhedstiltagets effektivitet 5. Er patientsikkerhedstiltaget blevet implementeret?* Ja, fuldt ud. 6. På hvilket niveau er patientsikkerhedstiltaget implementeret?* Team/gruppeniveau Afsnits-, afdelings- eller enhedsniveau Institutionsniveau Regionalt eller nationalt niveau 7. Var der specifikke og målbare resultater af patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant 8. Blev der foretaget før-målinger (baseline-målinger) inden patientsikkerhedstiltaget blev implementeret?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant 9. Blev der foretaget efter-måling (effektmåling) efter patientsikkerhedstiltaget var fuldt ud implementeret?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant 16

17 10. Viste evalueringen af patientsikkerhedstiltag den forventede forbedring af patientsikkerheden?* Evalueringen viste forbedring i patientsikkerheden Evalueringen viste ikke forbedring i patientsikkerheden Evalueringen viste en uforudset negativ påvirkning af patientsikkerheden Forbedringen kendes ikke/interventionen er endnu ikke blevet evalueret Ikke relevant 11. Var før og efter -evalueringen udført med kvalitativ eller kvantitativ metode?* Kvalitativ metode Kvantitativ metode En blanding af både kvalitativ og kvantitativ metode Ved ikke Ikke relevant 12. Hvis resultaterne af evalueringen er blevet offentliggjort, oplist da venligst referencerne eller vedhæft dokumentation. Engelsksprogede referencer foretrækkes. Forrige 5/13 Næste * Skal udfyldes 17

18 Spørgsmål 13, side 6/13. Engelsk version 18

19 Spørgsmål 13, side 6/13. Dansk version Område for patientsikkerhedstiltaget 13. Hvor i sundhedssektoren blev patientsikkerhedstiltaget først implementeret?* Primærsektoren Socialsektoren (fx botilbud) Psykiatrien Handicapområdet Plejehjem Hospital Apotek Hjemmepleje Præhospital (fx ambulancer eller anden transport) Tandsundhed Forrige 6/13 Næste *Skal udfyldes 19

20 Spørgsmål 14, side 7/13. Engelsk version Spørgsmål 14, side 7/13. Dansk version Overførbarhed 14. Har man haft succes med at implementere patientsikkerhedstiltaget andre steder i sundhedsvæsenet (end det område der blev valgt i forrige spørgsmål)?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant Forrige 7/13 Næste *Skal udfyldes Hvis du har svaret Ja til spørgsmål 14, svar da venligst på spørgsmål 15. Hvis du har svaret Nej, ved ikke eller ikke relevant hop da til spørgsmål

21 Spørgsmål 15-16, side 7/13. Engelsk version Previous 7/13 Next *Required 21

22 Spørgsmål 15 og 16, side 7/13. Dansk version 15. Er patientsikkerhedstiltaget blevet implementeret med succes inden for andre områder end den, der blev valgt ovenfor?* Ja Hvis ja, vælg venligst området* Primærsektoren Socialsektoren (fx botilbud) Psykiatrien Handicapområdet Plejehjem Hospital Apotek Hjemmepleje Præhospital (fx ambulancer eller anden transport) Tandsundhed 16. Er patientsikkerhedstiltaget blevet implementeret med succes på tværs af forskellige aktører i sundhedsvæsenet?* Ja, på tværs af forskellige aktører inden for samme sundhedsområde (fx et hospital) Ja, på tværs af forskellige specialer på tværs af forskellige sundhedsområder (fx hospital og lægepraksis) Ja, på tværs regioner eller lande Nej, ved ikke eller ikke relevant Forrige 7/13 Næste *Skal udfyldes 22

23 Spørgsmål 17, side 8/13. Engelsk version 23

24 Spørgsmål 17, side 8/13. Dansk version Involveret sundhedspersonale 17. Hvilke slags sundhedspersonale var involveret i implementeringen af patientsikkerhedstiltaget?* Du kan vælge mere end en profession. Overvej venligst forskellige typer af involvering, fx planlægning, udførelse, evaluering etc.* Læger Sygeplejersker SOSA/SOSU eller tilsvarende Farmaceuter Terapeuter (Fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, kiropraktorer m.m.) Socialarbejdere/pædagoger Diætister Andet klinisk personale Økonomer Videnskabeligt personale / forskere Teknisk personale Administrativ støtte (sekretær, kontorassistent, receptionist etc.) Servicepersonale (rengøringshjælp) Tandlæger Andre tand-medarbejdere (assistent, tandplejer, tandtekniker etc.) Klinisk leder Forrige 8/13 Næste *Skal udfyldes 24

25 Spørgsmål 18, side 9/13. Engelsk version Spørgsmål 18, side 9/13. Dansk version Patientinvolvering 18. Er borgeren/patienten direkte involveret i patientsikkerhedstiltaget?* Nej Ja Nej Ved ikke Ikke relevant Forrige 9/13 Næste *Skal udfyldes Hvis du har svaret ja, besvar da venligst spørgsmål Ellers hop til spørgsmål

26 Spørgsmål 19-22, side 9/13. Engelsk version 26

27 19. Hvilke borgere/patienter (eller repræsentanter for dem) er involveret i implementeringen af patientsikkerhedsinitiativet?* Patient(er) Pårørende Patientrepræsentant(er) Patientorganisation(er) 20. Hvornår i forløbet blev patienten (som anført ovenfor) involveret?* I forbindelse med udviklingen af patientsikkerhedstiltaget I implementeringsfasen af patientsikkerhedstiltaget Under evalueringen af patientsikkerhedstiltaget Anden Spørgsmål 19-22, side 9/13. Dansk version 21. Bliver borgeren/patienten aktivt spurgt om deres mening, feedback, oplevelser etc. som en del af patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke 22. Hvordan vil du beskrive involveringsniveauet?* Konsultation, såsom at give råd / information Samarbejde, såsom at deltagelse i / udvikling af patientsikkerhedstiltaget, eller aktivt involveret i implementeringen Brugerstyret, hvor borgeren/patienten styrer udvikling og implementering af tiltaget Ved ikke 27

28 Spørgsmål 23-24, side 9/13. Engelsk version Spørgsmål 23-24, side 9/13. Dansk version 23. Er informationen omkring patientsikkerhedstiltaget offentlig tilgængelig for patienter og borgere?* Ja Nej Ved ikke 24. Hvis ja, hvor? (fx brochurer, hjemmesider, etc.)* Beskriv hvor på engelsk i det elektroniske spørgeskema 28

29 Spørgsmål 25-27, side 10/13. Engelsk version 29

30 Spørgsmål 25-27, side 10/13. Dansk version Implementering af patientsikkerhedstiltaget 25. Har du samarbejdet med andre lande eller internationale organisationer i forbindelse med implementeringen af patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke, eller ikke relevant 26. Har der været nogle problemer med at implementere patientsikkerhedstiltaget? Fx manglende motivation, manglende lederopbakning etc.* Ja Nej Ved ikke, eller ikke relevant *Skal udfyldes Hvis du svarer Ja til spørgsmål 26, svar da på spørgsmål 27. Hvis nej, svar på spørgsmål Hvis ja, vælg venligst de udfordringer, der oftest forekom under implementeringen af patientsikkerhedstiltaget. Du må gerne vælge mere end en udfordring.* Udstyr blev ikke forbedret eller udskiftet Borgere / patienter blev ikke involveret Manglende opbakning Manglende viden omkring implementeringsstrategierne Information omkring fremskridt blev ikke delt med involveret personale Ingen data feedback til involveret personale Manglende ledelsesstøtte Manglende motivation blandt personale Utilstrækkelige økonomiske ressourcer Utilstrækkelige menneskelige ressourcer Omtale og/eller marketing af tiltaget *Skal udfyldes 30

31 Spørgsmål 28, side 10/13. Engelsk version Spørgsmål 28, side 10/13. Dansk version 28. Hvis nej, beskriv venligst de største drivkræfter/drivers for at implementeringen af patientsikkerhedspraksissen foregik succesfuld* Regelmæssig data-feedback til det involverede personale Nyt udstyr eller forbedring af udstyr Involvering af patienter/borgere Ledelsesstøtte Motiveret personale Eksponering for offentligheden Udveksling af viden om fremskridt blandt involveret personale Specialuddannet personale var tilgængeligt Personale og ledelse anerkendte behovet for forandring Stor viden om implementering Nødvendige økonomiske ressourcer var til rådighed Nødvendige menneskelige ressourcer var til rådighed Anden *Skal udfyldes 31

32 Spørgsmål 29, side 10/13. Engelsk version Previous 10/13 Next Spørgsmål 29, side 10/13. Dansk version 29. Var der en speciel form for opbakning, der fremmede motivationen under implementeringen af patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke, eller ikke relevant Forrige 10/13 Næste 32

33 Spørgsmål 30, side 10/13. Engelsk version Previous 10/13 Next Spørgsmål 30, side 10/13. Dansk version 30. Hvis ja, beskriv venligst opbakningen* Beskriv opbakningen på engelsk i det elektroniske spørgeskema Forrige 10/13 Næste 33

34 Spørgsmål 31, side 10/13. Engelsk version Spørgsmål 31, side 10/13. Dansk version Blev implementeringen af patientsikkerhedstiltaget formelt støttet eller godkendt af den kliniske ledelse, hospitalsledelsen eller anden højtstående, ansvarlig myndighed?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant *Skal udfyldes Forrige 10/13 Næste Hvis du har svaret Ja til spørgsmål 31 svar da venligst på spørgsmål Ellers hop til spørgsmål

35 Spørgsmål 32, side 11/13. Engelsk version Spørgsmål 32, side 11/13. Dansk version Omkostninger af patientsikkerhedstiltaget 32. Beregnede I omkostninger forbundet med patientsikkerhedstiltaget?* Ja Nej Ved ikke Ikke relevant 35

36 Spørgsmål 33, side 11/13. Engelsk version Spørgsmål 33, side 11/13. Dansk version Hvor mange arbejdsdage krævede det TOTALT set af de involverede at implementere patientsikkerhedstiltaget? Klinisk personale* Eksterne konsulenter* Andet personale / støttepersonale* Ledelse* Andre* Ikke relevant* 36

37 Spørgsmål 34, side 11/13. Engelsk version Spørgsmål 34, side 11/13. Dansk version 34. Hvor mange arbejdsdage krævede det TOTALT set af de involverede at forberede patientsikkerhedstiltaget? Klinisk personale* Eksterne konsulenter* Andet personale / støttepersonale* Ledelse* Andre* Ikke relevant* 37

38 Spørgsmål 35-36, side 11/13. Engelsk version Spørgsmål 35-36, side 11/13. Dansk version 35. Hvad er de TOTALE omkostninger i EURO for alt nyt specialudstyr, som implementeringen af patientsikkerhedstiltaget kræver?* (fx maskiner, software, kommunikations-værktøjer etc.) 36. Hvis andet arbejde er blevet reduceret eller helt ophørt for at kunne udføre patientsikkerhedstiltaget, hvilke besparelser er så forbundet med dette?* Forrige 11/13 Næste *Skal udfyldes 38

39 Spørgsmål 37, side 12/13. Engelsk version Spørgsmål 37, side 12/13. Dansk version Titel på patientsikkerhedstiltaget Skriv / foreslå venligst en titel for det patientsikkerhedstiltag du har rapporteret. Forrige 12/13 Næste *Skal udfyldes 39

40 Spørgsmål 38, side 13/13. Engelsk version 40

41 Spørgsmål 38, side 13/13. Dansk version Kontaktinformation Oplys venligst dine kontaktoplysninger her. Denne information vil fremgå af PaSQ-hjemmesiden. Du kan blive kontaktet for at give yderligere oplysninger omkring det patientsikkerhedstiltag, som du har rapporteret. Fornavn og efternavn* Land* Vælg DENMARK fra listen Organisation * Telefon Forrige Download Gem Afslut Man kan downloade spørgeskemaet, udskrive det, og læse sine egne besvarelser igennem, inden man trykker Afslut og indsender spørgeskemaet. 41

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Central PPJ - Se journal

Central PPJ - Se journal 4.2.4.a Central PPJ - Se journal Vælg faneblad Når journalen åbnes kan de forskellige faneblade ses. Der er mulighed for at læse informationer fra den præhospitale enhed: Patient Baggrund Vurdering Behandling

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Manual til studiebogen i Ludus Web

Manual til studiebogen i Ludus Web Manual til studiebogen i Ludus Web Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem Ludus og LudusWeb! Ludus er det system som de studerende meldes ind i, når de kommer på VUC, det er kun administrative

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister 1 Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister Centralt BigårdsRegister, også kaldet CBR, er udviklet som led i arbejdet med at overvåge spredningen af alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Der kommer et nyt vindue op. Klik på Udfyld felterne og tryk Create My Account

Der kommer et nyt vindue op. Klik på Udfyld felterne og tryk Create My Account Sådan får du billeder på twitter via flickr Når du skal smide billeder på twitter skal du gøre det ved hjælp af programmet flickr. Det er vigtigt, at du bruger dette program, da vi på grund af manglende

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk Dette er en vejledning i brugen af SkagenBrugtMarked.dk Vælg eventuelt at skrive denne vejledning ud, den er forbredt til udskrift på A4 papir. Generelt

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Idriftsætningsmanual for Salto Clay

Idriftsætningsmanual for Salto Clay Idriftsætningsmanual for Salto Clay Inden du går i gang er det vigtigt, at der er forberedt følgende: En e-mail konto der skal tilknyttes til det aktuelle anlæg Den tilknyttede e-mail adresse kan IKKE

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Indhold Hvad er Socrative?... 1 Hvordan kommer man i gang?... 1 Sådan laver du en quiz... 3 Oprettelse af Multiple Choice-spørgsmål... 5 Oprettelse

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Oversættelse af LibreOffice. Adressen er https://translations.documentfoundation.org/da/

Oversættelse af LibreOffice. Adressen er https://translations.documentfoundation.org/da/ Oversættelse af LibreOffice Adressen er https://translations.documentfoundation.org/da/ Wiki Vi har en wikiside, hvor du kan finde flere oplysninger om Pootle: http://wiki.documentfoundation.org/da/pootle

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA Dette spørgeskema efterspørger din mening omkring patientsikkerhedsspørgsmål og rapportering af hændelser på apoteket. Vi ved, at din tid er presset men vil være

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere