Struer Materiel Udlejning Plæneklipper Service Autoværksted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Materiel Udlejning Plæneklipper Service Autoværksted"

Transkript

1 Pr. 1/ Struer Materiel Udlejning Plæneklipper Service Autoværksted Katalog Farvervej 8B Struer Tlf.:

2 Lejebetingelser 1. Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vores adresse til og med den dag, det bringes tilbage til vores adresse hos Struer Materiel Udlejning (herefter kaldet SMU), begge dage medregnet. 2. Lejen beregnes pr. påbegyndt dag af maks. 7,5 timer gældende fra den dag materiellet forlader vor adresse til og med den dag det er retur på vores adresse. Modtages materiellet retur inden kl. 8.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag. Der regnes normalt med 5 dages uge, dog beregnes følgende som 7 dages uge: Affugter/Toiletvogn. 3. Lejemålet gælder AB vor adresse, hvorfor lejeren debiteres for transportudgiften i forbindelse med lejemålene. Transportforsikring skal dækkes af lejeren. 4. I lejeafgiften er ikke indbefattet forbrugsmaterialer så som: brændstof, skærpning af bor og mejsler, diamantklinger m.m. 4A. Det lejede materiel leveres af SMU i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning. 5. Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodiesel. 6. Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er afhentet af SMU eller afleveret retur på vor plads samt under hele lejemålet. SMU garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, af en hvilken som helst årsag, erstattes af lejer. Reparationer må kun udføres på vor fabrik eller på et af os anvist værksted. 6A. Det lejede materiel returneres rengjort af lejer og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vor adresse, finder eftersyn sted, og evt. reparationer debiteres lejer + den daglige lejeafgift for materiellet pr. liggedag. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring. 7. SMU er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af SMU eller andre, som SMU har ansvaret for. SMU er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse. Vi er heller ikke ansvarlige for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er SMU ansvarlige for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. SMU er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning SMU måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde os skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Disse begrænsninger i SMU' ansvar gælder ikke, hvis SMU har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. SMU og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet. 8. SMU påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet, i den periode, lejemålet varer. 9. På lejemålet ydes ingen kredit, dog for SMU bekendte: 14 dage netto. 10. Det lejede materiel er kaskoforsikret af SMU under hele udlejningsperioden. Jfr. dog punkt 3. Selvrisiko påhviler lejer (se forsikringsbetingelser nederst). 11. Ved anvendelse af materiel til sandblæsning og andet støvende arbejde kræves det, at materiellet anbringes således, at det ikke indsuger sand/støv eller andet, der kan beskadige materiellet. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at afbryde lejemålet øjeblikkeligt og debiterer lejer for skader, der måtte være opstået som følge heraf. 12. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med fogedens hjælp. 13. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom. 14. Alle priser er ekskl. moms, forbrug og forsikring. 15. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Forbehold for trykfejl. 16. Evt. tvister anlægges ved retten i Holstebro. 16A. Advarsel: Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og politianmeldes Forsikringsbetingelser (uddrag). Selskab: Top Danmark og Gjensidige Forsikringstager: Struer Materiel Udlejning. Dækning: Brand-, tyveri-, hærværks- og vandskade på udlejningsmateriel, udlejet i Danmark. Desuden er enhver pludselig udefra kommende skade på materiellet dækket. Betingelser: Standard. For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og/eller hærværk anmeldes til politi. Lejemålet stopper den dag SMU modtager politianmeldelse fra lejer. Selvrisiko: Lejer hæfter med en selvrisiko af enhver skade beregnet ud fra materiellets nyværdi således: kr kr kr Undtagelser: A. Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager eller skade, der forvoldes under indflydelse af selvforskyldt beruselse og lignende (fx narkotika m. v). B. Driftstab og/eller andet indirekte tab ved direkte og/eller indirekte skade (fx strejke, lockout m. v). C. Forsikringen dækker ikke materiel, der anbringes på skibe, pontoner eller lignende. D. Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstand af jorden. E. Forsikringen dækker ikke totalskade, der består i, at den forsikrede genstand må efterlades i jorden, uanset årsagen hertil. Præmie: Der opkræves 5 % af den i prislisten gældende lejepris. Samt lovpligtig miljøtillæg på 1% af lejepris. Ved indgåelse af lejemålet erklærer lejeren at have læst og forstået SMU s lejebetingelser og samtidig erklærer lejeren at have gjort sig bekendt med og er indforstået med forsvarlig brug af det lejede jf. manualer/instrukser/vejledninger. Forbehold: Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. Prislisten er gældende pr. 1. november 2016 Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Entreprenør Afspærringscylinder.. 1 Asfaltskærer... 1 Badmobil.. 1 Bukkestillads.. 1 Bæltelift (Easy Lift). 2 Dykpumpe... 2 Fejemaskine 2 Fliseklipper.. 2 Fliseløfter... 3 Foldestillads... 3 Generator... 3 Gummiged.. 4 Jordbor, aggregat... 4 Jordlop... 4 Jutter + asfaltrive... 4 Kapsav 5 Køreplader... 5 Mastelift... 5 Minidumper... 6 Minigraver... 6 Minilæsser.. 7 Motoriseret trillebør Murstensklipper.. 7 Nedbrydningshammer Nedstyrtningsrør. 8 Nivelleringsinstrument... 8 Pallekærre... 9 Rensebånd.. 9 Renseskovl.. 9 Rullestillads Rørstøtter Saxlift m. bælte Saxlift.. 11 Stenskæremaskine Teleskoplæsser Trailerlift Transportør Vibrator. 13 Have/Park Brændekløver Buskrydder.. 15 Fliserenser 15 Flishugger. 16 Flismaskine.. 16 Havefræser.. 16 Havegrill Havetromle. 17 Hækkeklipper Jordbor.. 18 Løvsuger Mini traktor Motorsav.. 19 Plænelufter Pælebor, manuel. 20 Rygsprøjte Stennedlægningsfræser.. 20 Stubfræser.. 21 Såmaskine 20 Værktøj Affugter Afkortersav.. 23 Afretningsskinner. 23 Bajonetsav Borehammer.. 24 Boremaskine m. hulbor Båndpudser. 25 Donkraft. 25 Fein cutter 25 Fliseskærer.. 25 Gasloddekolbe.. 26 Gipspladehejs. 26 Gipsskruemaskine Girafsliber. 26 Gulvsliber Halogenlamper.. 28 Højtryksrenser Kabeltromle. 29 Kantstenstang Klinkeskærer Kompressor Oliefyr/varme blæser Rillefræser Rulleskøjter Rystepudser Slagnøgle 31 Stiftepistol.. 31 Stiger Stiksav. 33 Støv- og vandsuger Sømpistol Varmeblæser.. 34 Varmeluftpistol. 35 Ventilator.. 35 Vinkelsliber.. 35 Beton Betonglitter.. 36 Betonsliber.. 36 Blandemaskine.. 36 Boltepistol Bore/røremaskine.. 37 Cyklon støvsuger.. 37 Kerneboremaskine Mørtelblander 38 Stavvibrator Trillebør Tvangsblander Vægskæremaskine.. 39 Vægsliber Trailere Autotrailer Flyttetrailer. 40 Maskintrailer, 1300 kg Maskintrailer, 2500 kg. 41 Maskintrailer m. rampe.. 41 Trailer, 500 kg Trailer, 3500 kg. 42 Slidsker

4 Entreprenør Afspærringscylinder Højde 1,05 m 4,00 kr. 5,30 kr. Min. leje 5 dage Asfaltskærer NTC RZ170 Benzin Skæredybde 17 cm Egenvægt 106 kg /brændstof Forbrug pr. 1/10 mm ekskl. moms Forbrug pr. 1/10 mm inkl. moms 425,00 kr. 563,13 kr. 25,00 kr. 31,25 kr. Badmobil Forsyningsspænding 380V 95,00 kr. 125,88 kr. Min. leje 1 måned Bukke stillads Stilladsbuk cm høj, maks. 24 m lang Maks. belastning 200 kg/m² 4,00 kr. 5,30 kr. Forlængersektion cm høj 2,00 kr. 2,65 kr. Alu-dæk 3 m 10,00 kr. 13,25 kr. Min. leje 5 dage Side 1 Tlf

5 Bæltelift 12 m (Easy Lift) Selvkørende bomlift Benzin Egenvægt kg Maks. løftehøjde 12,2 m Maks. last 200 kg (2 pers.) Ekskl. forbrug/brændstof Se belastningsdiagram side 45. Entreprenør 1.575,00 kr ,88 kr. 50% rabat ved leje af 3500 kg trailer til transport af lift 225,00 kr. 298,13 kr. Dykpumpe Tsurumi HS2-200 l/min 100,00 kr. 132,50 kr. Tsurumi HS3-300 l/min 125,00 kr. 165,63 kr. Slange f. dykpumpe 20,00 kr. 26,50 kr. Fejemaskine Ferrari 340 Benzin m/1 meter kost Egenvægt 200 kg (155 kg uden udstyr) /brændstof 400,00 kr. 530,00 kr. Fliseklipper Almi Arbejdsbredde 430 mm Arbejdshøjde mm Vægt 60 kg 100,00 kr. 132,50 kr. Tlf Side 2

6 Fliseløfter Al-vac Handy Benzin Vakuumløfter Egenvægt 75 kg Inkl. sugekop Anvendes sammen med fx gravemaskine Løftekapacitet kg /brændstof Entreprenør 635,00 kr. 841,38 kr. Alle priser er vist i ekskl./inkl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Foldestillads Bredde 75 cm Længde 180 cm Højde 180 cm Maks. belastning 200 kg/m² 50,00 kr. 66,25 kr. Min. leje 5 dage Generator Wacker GV 2500A Benzin Motorydelse 7,5 kw Egenvægt 50 kg Pris ekskl. brændstof 200,00 kr. 265,00 kr. ES V Benzin Motorydelse 8,3 kw Egenvægt 81 kg Pris ekskl. brændstof 300,00 kr. 397,50 kr. Side 3 Tlf

7 Entreprenør Gummiged 5 T Atlas 65 AR Diesel, inkl. skovl Bredde 190 cm - Højde 265 cm Egenvægt kg Løfteevne kg /brændstof Pallegafler 1.600,00 kr ,00 kr. 200,00 kr. 265,00 kr. Jordbor Aggregat - Passer til Kubota, Bobcat Dybde 1 m 450,00 kr. 596,25 kr. Bor Ø10 cm, Ø15 cm, Ø30 cm 160,00 kr. 212,00 kr. Jordlop Wacker BS65 Benzin Vægt 65 kg /brændstof 180,00 kr. 238,50 kr. Jutter og asfaltrive Jutter 140 cm 50,00 kr. 66,25 kr. Jutter 180 cm 50,00 kr. 66,25 kr. Tlf Side 4

8 Kapsav Wacker BTS103 Benzin Skæredybde 9 cm Egenvægt 30 kg Kan afmonteres fra skærevogn /brændstof Forbrug pr. 1/10 mm ekskl. moms Forbrug pr. 1/10 mm inkl. moms Entreprenør 425,00 kr. 563,13 kr. 20,00 kr. 26,50 kr. Køreplader 12 mm. hård plast Egenvægt 25 kg 50,00 kr. 66,25 kr. Ved flere dage kr. 10,- pr. dag pr. stk. ekskl. moms/fors. Ved flere dage kr. 13,25 pr. dag pr. stk. inkl. moms/fors. Mastelift 8 m JLG Toucan 800A Platformhøjde: 6,1 m Arbejdshøjde: 8 m Horisontal ud: 2,5 m Op og over højde: 5,28 m Bredde: 80 cm Længde: 120 cm Egenvægt: kg Løftekapacitet 200 kg Maks. 2 pers. Se belastningsdiagram side ,00 kr. 980,50 kr. Alle priser er vist i ekskl./inkl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Side 5 Tlf

9 Entreprenør Minidumper på larvefødder med selvlæsser Hinowa HS 1100 Benzin Egenvægt 400 kg Last 500 kg 11 HK Honda Med selvlæs /brændstof 500,00 kr. 662,50 kr. Minigraver Kubota U10-3 Diesel Bredde 75/94 cm Egenvægt 990 kg Inkl. 3 skovle /brændstof 940,00 kr ,50 kr. Hydraulikhammer - Kubota Pris inkl. forbrug Mejsel 650,00 kr. 861,25 kr. Minigraver Kubota U25-3 Diesel m. kabine Bredde 155 cm Egenvægt kg Inkl. 3 skovle /brændstof 1.375,00 kr ,88 kr. Minigraver Bobcat 323 Diesel Bredde 98/136 cm Egenvægt kg Inkl. 3 skovle /brændstof Hydraulikhammer - Bobcat Pris inkl. forbrug Mejsel 950,00 kr ,75 kr. 600,00 kr. 795,00 kr. Tlf side 6

10 Minilæsser Weidemann 1370 Diesel Bredde 150 cm Egenvægt kg Løfteevne kg /brændstof Greb m/overfald Stengreb 1.200,00 kr ,00 kr. 250,00 kr. 331,25 kr. 150,00 kr. 198,75 kr. Entreprenør Motoriseret trillebør Superskub Benzin Bredde 85 cm Lad længde 165 cm Last 700 kg Egenvægt 295 kg /brændstof 375,00 kr. 496,88 kr. Motoriseret trillebør, højtip Contractor Benzin Bredde 85 cm Lad længde 175 cm Last 800 kg Egenvægt 402 kg /brændstof 495,00 kr. 655,88 kr. Murstensklipper B & V Combi Egenvægt 8 kg 60,00 kr. 79,50 kr. Side 7 Tlf

11 Entreprenør Nedbrydningshammer Hitachi H65SB2 Egenvægt 16,5 kg 230V Enkeltslagskraft 42 joule Pris inkl. forbrug Mejsel 200,00 kr. 265,00 kr. Nedbrydningshammer Wacker EB23 (Bosch) Vægt 23 kg 230V Enkeltslagskraft 50 joule Pris inkl. forbrug Mejsel 265,00 kr. 351,13 kr. Nedstyrtningsrør Pris pr. stk. 7,00 kr. 9,28 kr. Min. leje 5 dage Nivelleringsinstrument, rotorlaser Leica Rugby 100 m/stativ 250,00 kr. 331,25 kr. Tlf Side 8

12 Entreprenør Pallekærre Randers Bredde 50 cm Højde 143 cm Egenvægt 30 kg 50,00 kr. 66,25 kr. Rensebånd 25 meters 50,00 kr. 66,25 kr. Renseskovl Imku Ø140 mm 75,00 kr. 99,38 kr. Imku Ø220 mm 75,00 kr. 99,38 kr. Rullestillads Maks. belastning 200 kg/m² Pris pr. dag: ekskl. moms/fors / inkl. moms/fors. Arb.højde: 3 m 300 x 70 cm 92,00 kr. / 121,90 kr. 300 x 137 cm 105,00 kr. / 139,13 kr. Arb.højde: 6 m 300 x 70 cm 155,00 kr. / 205,38 kr. 300 x 137 cm 165,00 kr. / 218,63 kr. Arb.højde: 8 m 300 x 70 cm 175,00 kr. / 231,88 kr. 300 x 137 cm 185,00 kr. / 245,13 kr. Arb.højde: 10 m 300 x 137 cm 225,00 kr. / 298,13 kr. Min. leje 5 dage Side 9 Tlf

13 Entreprenør Rørstøtter 1,7-3,0 meters 5,00 kr. 6,63 kr. Min. leje 5 dage Saxlift 6 m med bælte LQ-140 Platform højde: 1,15 m Arbejdshøjde: 6,0 m Bredde: 100 cm Længde: 192 cm Egenvægt: 910 kg Løftekapacitet: 200 kg Maks. 2 pers. 590,00 kr. 781,75 kr. Saxlift 7,9 m JLG 2030 ES Platform højde: 6,1 m Arbejdshøjde: 7,9 m Bredde: 76 cm Længde: 230 cm Egenvægt: kg Løftekapacitet: 363 kg Maks. 2 pers. 500,00 kr. 662,50 kr. Alle priser er vist i ekskl./inkl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Tlf Side 10

14 Saxlift 7,8 m Genie GS-1930 Platform højde: 5,8 m Arbejdshøjde: 7,8 m Bredde: 77 cm Længde: 163 cm Egenvægt: kg Løftekapacitet: 227 kg Maks. 2 pers. Entreprenør Alle priser er vist i ekskl./inkl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på 500,00 kr. 662,50 kr. Saxlift 7,8 m JLG 1930 ES Platform højde: 5,8 m Arbejdshøjde: 7,8 m Bredde: 76 cm Længde: 187 cm Egenvægt: kg Løftekapacitet: 230 kg Maks. 2 pers. 500,00 kr. 662,50 kr. Saxlift 9,9 m Genie GS-2646 Platform højde: 7,9 m Arbejdshøjde: 9,9 m Bredde: 117 cm Længde: 241 cm Egenvægt: kg Løftekapacitet: 454 kg Maks. 2 pers. 710,00 kr. 940,75 kr. Side 11 Tlf

15 Entreprenør Stenskæremaskine Lissmac ATS120 Skæredybde 120 mm Egenvægt 102 kg Forbrug pr. 1/10 mm ekskl. moms Forbrug pr. 1/10 mm inkl. moms 300,00 kr. 397,50 kr. 20,00 kr. 25,00 kr. Teleskoplæsser Manitou 1740 Diesel Løftehøjde 16,65m Egenvægt kg Løfteevne kg /brændstof 1.850,00 kr ,25 kr. Tilbehør: Pris pr. dag: ekskl. moms/fors / inkl. moms/fors. Generator/kompr. 100,00 kr. / 132,50 kr. Kurv/drejeled 250,00 kr. / 331,25 kr. Kranarm 170,00 kr. / 225,25 kr. Se belastningsdiagram side 45. Trailerlift Omme, 15,5 m Maks. radius: 8,20 m Egenvægt: kg Længde: 7,25 m Bredde: 1,60 m Arbejdsbredde: 4,12 m 1.300,00 kr ,25 kr. Se belastningsdiagram side 47. Trailerlift Omme, 18,3 m Maks. radius: 10,15 m Egenvægt: kg Længde: 6,70 m Bredde: 1,60 m Arbejdsbredde: 4,21 m 1.650,00 kr ,25 kr. Se belastningsdiagram side 47. Tlf Side 12

16 Entreprenør Transportør Baron 4,5 meters Egenvægt 80 kg Maks. trækkraft 200 kg 230V 480,00 kr. 636,00 kr. Vibrator Wacker VP 1340 Benzin Tryk ca. 13,0 kn Egenvægt 74 kg /brændstof 180,00 kr. 238,50 kr. Wacker 2050 Benzin Tryk ca. 20,0 kn Egenvægt 116 kg /brændstof Gummimåtte 180,00 kr. 238,50 kr. 60,00 kr. 79,50 kr. Vibrator Wacker 4045 Diesel Tryk ca. 40,0 kn Egenvægt 390 kg /brændstof 400,00 kr. 530,00 kr. Wacker DPU 5045 Diesel Tryk ca. 45,0 kn Egenvægt 410 kg /brændstof 440,00 kr. 583,00 kr. Side 13 Tlf

17 Struer Plæneklipper Service Rep. og salg af Have/Park Maskiner Hos Struer Plæneklipper Service tilbyder vi reparation og service af alle mærker på: Plæneklippere, Havetraktorer, Fræsere, Kædesave, Buskryddere, Fejemaskiner, Sneslynger, Vandpumper, Generatorer, Små-maskiner mm... Samt salg af maskiner, tilbehør og reservedele til Have og Park Redskaber. Forhandler af Have og Park maskiner fra: Se mere på eller kontakt os: Farvervej 8 B 7600 Struer Tlf.: Tlf

18 Brændekløver 25T, trailermonteret MTD LS550 Benzin Tryk 25 tons Kløvelængde 60 cm Egenvægt 238 kg Horisontal/vertikal kløver stilling /brændstof Have/Park Alle priser er vist i ekskl./inkl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på 420,00 kr. 556,50 kr. Buskrydder Stihl FS400 Benzin 2-takts Egenvægt 8,1 kg /brændstof 230,00 kr. 304,75 kr. Fliserenser Greenbuster 63 Benzin Arbejdsbredde 63 cm Egenvægt 48 kg Pris ekskl. brændstof Pris inkl. forbrug slidtage/børster 350,00 kr. 463,75 kr. Side 15 Tlf

19 Have/Park Flishugger med slagler Loma K50 HPM 50 HK Diesel Diameter maks. 15 cm Egenvægt 1200 kg /brændstof 1.100,00 kr ,50 kr. Flismaskine TP100 PTO 18 HK Benzin Diameter maks. 10 cm Egenvægt 195 kg Til anhængertræk Pris inkl. slibning af knive Pris ekskl. brændstof 650,00 kr. 861,25 kr. Havefræser Honda F220 2,4 HK Benzin Bredde 55 cm Egenvægt 29 kg /brændstof 240,00 kr. 318,00 kr. Havefræser DRT 7 HK Benzin Bredde 40 cm Egenvægt 80 kg /brændstof 240,00 kr. 318,00 kr. Tlf Side 16

20 Have/Park Havefræser Ferrari HK Benzin Bredde 66 cm Egenvægt 155 kg /brændstof 540,00 kr. 715,50 kr. Havegrill Weber Ø105 cm 150,00 kr. 198,75 kr. Havetromle Havetromle 60 cm 50,00 kr. 66,25 kr. Havetromle 100 cm 100,00 kr. 132,50 kr. Gittertromle 100 cm 100,00 kr. 132,50 kr. Hækkeklipper Stihl HS81 Benzin 2-takts Skærelængde 60 cm Egenvægt 5,6 kg /brændstof 200,00 kr. 265,00 kr. Side 17 Tlf

21 Have/Park Jordbor Echo EA-410 Benzin 2-takts Egenvægt 9,75 kg Pris inkl. bor Pris ekskl. brændstof 300,00 kr. 397,50 kr. Jordbor Pflanzfuchs PF350 Benzin 2-takts Egenvægt 35 kg /brændstof 300,00 kr. 397,50 kr. Forlænger 60,00 kr. 79,50 kr. Bor Ø15 cm, Ø20 cm, Ø25 cm Pris pr. stk. pr. dag ekskl. moms/fors. 60,00 kr. Pris pr. stk. pr. dag inkl. moms/fors. 79,50 kr. Løvsuger / Blæser 4 Makita BHX2501SX Benzin Egenvægt 4,4 kg Maks. luftgennemstrømning 9 m³/sek /brændstof 200,00 kr. 265,00 kr. Løvsuger med kompostkværn Cub Cadet CSV 060 Benzin Sugekapacitet 34 m³/min Arbejdsbredde 61 cm Sugeslange 2 m Separat grenkværn Vægt 44 kg Opsamlerpose kapacitet 60 l /brændstof 250,00 kr. 331,25 kr. Tlf Side 18

22 Have/Park Mini traktor John Deere 3720 Diesel Egenvægt traktor kg Egenvægt inkl. tilbehør kg Med stennedlægningsfræser 150 cm og såmaskine /brændstof 1.650,00 kr ,25 kr. Traktor u/tilbehør 900,00 kr ,50 kr. Kost 150 cm 350,00 kr. 463,75 kr. Saltspreder Græsfrø Pris pr. kg. ekskl. moms Pris pr. kg. inkl. moms 150,00 kr. 198,75 kr. 46,00 kr. 57,50 kr. Motorsav Stihl MS180 Benzin 2-takts Egenvægt 4,1 kg /brændstof 150,00 kr. 198,75 kr. Stihl MS260 Benzin 2-takts Egenvægt 4,9 kg /brændstof 200,00 kr. 265,00 kr. Plænelufter - Vertikalskærer Eliet E501 Benzin 5 HK Arbejdsbredde 50 cm Egenvægt 60 kg /brændstof 260,00 kr. 344,50 kr. Side 19 Tlf

23 Have/Park Pælebor Manuel Egenvægt 2,4 kg Ø15 cm 45,00 kr. 59,63 kr. Alle priser er vist i ekskl./inkl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Rygsprøjte Volpi Elektrisk 15 l Egenvægt 5,6 kg 150,00 kr. 198,75 kr. Stennedlægningsfræser Ferrari HK Diesel Bredde 80 cm /brændstof 850,00 kr ,25 kr. Tlf Side 20

24 Have/Park Alle priser er vist i ekskl./inkl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Stubfræser fsi ST20B 11 HK Benzin Bredde (maskine) 75 cm Diameter fræserhoved inkl. tænder Ø37 cm Egenvægt 130 kg Pris ekskl. brændstof Pris inkl. forbrug klinge 880,00 kr ,00 kr. Såmaskine Lille manuel Såbredde 50 cm Egenvægt 8 kg Græsfrø Pris pr. kg. ekskl. moms Pris pr. kg. inkl. moms 50,00 kr. 66,25 kr. 46,00 kr. 57,50 kr. Såmaskine proff. BOBY 730 Benzin Bredde 80 cm Såbredde 73 cm Egenvægt 250 kg /brændstof Græsfrø (3 kg. pr. 100 m²) Pris pr. kg. ekskl. moms Pris pr. kg. inkl. moms 680,00 kr. 901,00 kr. 46,00 kr. 57,50 kr. Side 21 Tlf

25 Autoriseret RudeCenter Struer Motor Service Farvervej 8B Struer Tlf.:

26 Affugter CDT liter/døgn 230V Egenvægt 34 kg 120,00 kr. 159,00 kr. Værktøj CDT liter/døgn 230V Egenvægt 43 kg 150,00 kr. 198,75 kr. CDT liter/døgn 230V Egenvægt 60 kg 170,00 kr. 225,25 kr. Afkortersav Dewalt W Egenvægt 14,5 kg 100,00 kr. 132,50 kr. Bord for afkortersav Egenvægt 23 kg 100,00 kr. 132,50 kr. Afretningsskinner for fliselægning Bredde 120 cm Egenvægt 1,9 kg Bredde 200 cm Egenvægt 2,6 kg Bredde 300 cm Egenvægt 3,8 kg Pris pr. dag pr. sæt ekskl. moms/fors. 80,00 kr. Pris pr. dag pr. sæt inkl. moms/fors. 106,00 kr. Bajonetsav Dewalt Egenvægt 4 kg 80,00 kr. 106,00 kr. Side 23 Tlf

27 Værktøj Borehammer, lille Hilti TE 16-C Egenvægt 3,85 kg Pris ekskl. bor 100,00 kr. 132,50 kr. Borehammer, akku Hilti TE 7-A Egenvægt 4,9 kg Pris ekskl. bor 150,00 kr. 198,75 kr. Borehammer, stor Hilti TE 76-ATC Egenvægt 7 kg Pris inkl. forbrug bor 240,00 kr. 318,00 kr. Boremaskine m. hulborsæt Bosch GSB162-2 RE Professional 1500 W Egenvægt 4,8 kg Forbrug pr. 1/10 mm ekskl. moms Forbrug pr. 1/10 mm inkl. moms 150,00 kr. 198,75 kr. 20,00 kr. 25,00 kr. Tlf Side 24

28 Værktøj Båndpudser Festool BS75E Egenvægt 3,8 kg 150,00 kr. 198,75 kr. Donkraft Hydraulisk AC Egenvægt 31 kg 80,00 kr. 106,00 kr. Autodonkraft AC Egenvægt 39 kg 150,00 kr. 198,75 kr. FEIN Cutter Egenvægt 1,45 kg 120,00 kr. 159,00 kr. Fliseskærer Montolit Egenvægt 2 kg 75,00 kr. 99,38 kr. Side 25 Tlf

29 Værktøj Gas loddekolbe/blikkenslager Egenvægt 0,9 kg 100,00 kr. 132,50 kr. Gipspladehejs Egenvægt 19 kg 100,00 kr. 132,50 kr. Gipsskruemaskine Makita Egenvægt 2,1 kg 80,00 kr. 106,00 kr. Girafsliber Spero Egenvægt 4,7 kg Slibeskive Pris pr. stk. ekskl./inkl. moms 170,00 kr. 225,25 kr. 15,00 kr. / 18,75 kr. Støvsuger Festool Cleantec Egenvægt 15 kg Pose Pris pr. stk. ekskl./inkl. moms 150,00 kr. 198,75 kr. 60,00 kr. / 75,00 kr. Tlf Side 26

30 Værktøj Gulvsliber for beton Ipertitina For beton Egenvægt 45 kg 360,00 kr. 477,00 kr. Forbrug pr. 1/10 mm ekskl./inkl. moms 80,00 kr. / 100,00 kr. Husk evt. også cyklonstøvsuger - se side 37 Gulvsliber HTC 420 HTC 420 Egenvægt 80 kg 450,00 kr. 596,25 kr. Forbrug pr. 1/10 mm ekskl./inkl. moms 80,00 kr. / 100,00 kr. Husk evt. også cyklonstøvsuger - se side 37 Gulvsliber for træ Aries For træ Egenvægt 60 kg 300,00 kr. 397,50 kr. Bånd pris pr. stk. ekskl./inkl. Moms 60,00 kr. / 75,00 kr. Kantsliber Aries for træ Egenvægt 16 kg 80,00 kr. 106,00 kr. Rondel pris pr. stk. ekskl./inkl. moms 10,00 kr. / 12,50 kr. Gulvslibe- og polermaskine Woodboy 230 V For trægulve Egenvægt 32 kg 200,00 kr. 265,00 kr. Slibenet pris pr. stk. ekskl./inkl. moms 85,00 kr. / 106,25 kr. Pad pris pr. stk. ekskl./inkl. moms 100,00 kr. / 125,00 kr. Side 27 Tlf

31 Halogenlamper 500 W. 230V Egenvægt 1 kg 15,00 kr. 19,88 kr. Værktøj 1000 W Egenvægt 1,5 kg 20,00 kr. 26,50 kr W Egenvægt 2 kg 25,00 kr. 33,13 kr. Alle priser er vist i ekskl./inkl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Højtryksrenser inkl. kloakrenser Nilfisk E130,3 130 bar 230V Rør- og kloakrenser 8 m. Egenvægt 19 kg 200,00 kr. 265,00 kr. Højtryksrenser Alto 5-54XT 200 bar 380V Egenvægt 80 kg 220,00 kr. 291,50 kr. Tlf Side 28

32 Kabeltromle 230V 40 meters Egenvægt 3 kg 25,00 kr. 33,13 kr. Værktøj 380V 25 meters Egenvægt 2 kg 30,00 kr. 39,75 kr. Kantstenstang Gribebredde mm Egenvægt 4 kg Pris pr. dag pr. stk. ekskl. moms/fors. Pris pr. dag pr. stk. inkl. moms/fors. 70,00 kr. 92,75 kr. Klinkeskærer Carat Skærelængde 60 cm Egenvægt 34 kg Forbrug pr. 1/10 mm ekskl. moms Forbrug pr. 1/10 mm inkl. moms 250,00 kr. 331,25 kr. 15,00 kr. 18,75 kr. Klinkeskærer Pikus 105 Skærelængde 105 cm Egenvægt 66 kg Forbrug pr. 1/10 mm ekskl. moms Forbrug pr. 1/10 mm inkl. moms 350,00 kr. 463,75 kr. 15,00 kr. 18,75 kr. Side 29 Tlf

33 Værktøj Kompressor Stenhøj - for sømpistol 230V Egenvægt 40 kg 100,00 kr. 132,50 kr. Luftslangerulle, 25 meters 50,00 kr. 66,25 kr. Alle priser er vist i ekskl./inkl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Oliefyr/varme blæser Kcal/h Diesel Egenvægt 52 kg Med/uden skorsten 250,00 kr. 331,25 kr Kcal/h Diesel Egenvægt 72 kg 300,00 kr. 397,50 kr. Rillefræser Baier Skæredybde 60 mm Egenvægt 6 kg Forbrug pr. 1/10 mm ekskl. moms Forbrug pr. 1/10 mm inkl. moms 300,00 kr. 397,50 kr. 30,00 kr. 37,50 kr. Tlf Side 30

34 Værktøj Rulleskøjter MF. 10 tons Egenvægt 60 kg Drejebar 100,00 kr. 132,50 kr. Rystepudser Dewalt Egenvægt 3 kg 50,00 kr. 66,25 kr. Slagnøgle Hilti SI 100 Egenvægt 2,3 kg Pris ekskl. toppe 150,00 kr. 198,75 kr. Stiftepistol Paslode Egenvægt 2 kg 80,00 kr. 106,00 kr. Side 31 Tlf

35 Stiger - alu/skydestige 8 m Egenvægt 20 kg 90,00 kr. 119,25 kr. Værktøj 10 m Egenvægt 30 kg 100,00 kr. 132,50 kr. Stiger - hejsestige Wibe, 12 m Egenvægt 40 kg 120,00 kr. 159,00 kr. Stiger - tagstige Wibe, 6 m Egenvægt 15 kg 75,00 kr. 99,38 kr. Stiger - wienerstige 8 trins Egenvægt 13 kg 70,00 kr. 92,75 kr. 14 trins Egenvægt 26 kg 90,00 kr. 119,25 kr. Tlf Side 32

36 Værktøj Stiksav Bosch Egenvægt 2,4 kg 50,00 kr. 66,25 kr. Støvsuger Festool Cleantec Til brug med bl.a. Girafsliber Egenvægt 15 kg /poser Pose, pris pr. stk. ekskl. moms Pose, pris pr. stk. inkl. moms 150,00 kr. 198,75 kr. 60,00 kr. 75,00 kr. Støvsuger- og vandsuger Hilti VCU 40-M Egenvægt 17 kg /poser Pose, pris pr. stk. ekskl. moms Pose, pris pr. stk. inkl. moms 150,00 kr. 198,75 kr. 20,00 kr. 25,00 kr. Støvsuger- og vandsuger Hilti 2400 W Egenvægt 31 kg /poser Pose, pris pr. stk. ekskl. moms Pose, pris pr. stk. inkl. moms 220,00 kr. 291,50 kr. 20,00 kr. 25,00 kr. Side 33 Tlf

37 Værktøj Sømpistol Paslode 2" - 4" søm Egenvægt 2,6 kg 100,00 kr. 132,50 kr. Sømpistol til kamsøm Til beslagsøm 2" kamsøm Egenvægt 2,6 kg 100,00 kr. 132,50 kr. Sømpistol - tromle TJEP MX50 Til ringsøm Egenvægt 2,6 kg 100,00 kr. 132,50 kr. Varmeblæser 10 kw 380 V Egenvægt 6 kg 50,00 kr. 66,25 kr. Tlf Side 34

38 Værktøj Varmeluftpistol 3 kw Egenvægt 2 kg 25,00 kr. 33,13 kr. Ventilator VAF-300 Til flytning af støv + luft 230 V - 50 Hz Kapacitet 56 m³ pr. minut Inkl. 7,5 m slange Egenvægt 15 kg 200,00 kr. 265,00 kr. Vinkelsliber 125D Hilti DEG 125D 125 mm Egenvægt 1,9 kg 60,00 kr. 79,50 kr. Vinkelsliber 230S Hilti DC 230-S 230 mm Egenvægt 5,1 kg 70,00 kr. 92,75 kr. Side 35 Tlf

39 Beton Betonglitter Wacker Egenvægt 88 kg 270,00 kr. 357,75 kr. Betonsliber HTC 420 Egenvægt 80 kg Forbrug pr. 1/10 mm ekskl. moms Forbrug pr. 1/10 mm inkl. moms 450,00 kr. 596,25 kr. 80,00 kr. 100,00 kr. Husk evt. også cyklonstøvsuger - se side 37 Betonsliber Ipertitina Egenvægt 45 kg Forbrug pr. 1/10 mm ekskl. moms Forbrug pr. 1/10 mm inkl. moms 360,00 kr. 477,00 kr. 80,00 kr. 100,00 kr. Husk evt. også cyklonstøvsuger - se side 37 Blandemaskine Atika 140 liters 230V Egenvægt 49 kg 160,00 kr. 212,00 kr. Tlf Side 36

40 Beton Boltepistol Hilti DX460 Egenvægt 3,2 kg 180,00 kr. 238,50 kr. Bore/røremaskine Festools 230V Egenvægt 4,5 kg 100,00 kr. 132,50 kr. Cyklon støvsuger Egenvægt 20 kg Pose, pris pr. stk. ekskl. moms Pose, pris pr. stk. inkl. moms 160,00 kr. 212,00 kr. 25,00 kr. 31,25 kr. Alle priser er vist i ekskl./inkl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Side 37 Tlf

41 Beton Kerneboremaskine mm Egenvægt 10,3 kg Forbrug pr. 1/10 mm ekskl. moms Forbrug pr. 1/10 mm inkl. moms 380,00 kr. 503,50 kr. 50,00 kr. 62,50 kr. Mørtelblander Til blanding af fugemasse, cement, slidlag m.m. Mulighed for blanding i 65 l. balje eller 20 l. spand 230V Egenvægt 20 kg 100,00 kr. 132,50 kr. Stavvibrator Wacker M V Egenvægt 6,4 kg 200,00 kr. 265,00 kr. Trillebør Randers Egenvægt 18 kg 30,00 kr. 39,75 kr. Tlf Side 38

42 Beton Tvangsblander, 230V Baron V Til mørtel + sand/cement Egenvægt 90 kg 195,00 kr. 258,38 kr. Tvangsblander, 380V Baron V Egenvægt 290 kg 320,00 kr. 424,00 kr. Vægskæremaskine Carat W-3011 Egenvægt 9,7 kg Forbrug pr. 1/10 mm ekskl. moms Forbrug pr. 1/10 mm inkl. moms 320,00 kr. 424,00 kr. 20,00 kr. 25,00 kr. Vægsliber, Carat Egenvægt 4,5 kg Forbrug pr. 1/10 mm ekskl. moms Forbrug pr. 1/10 mm inkl. moms 260,00 kr. 344,50 kr. 20,00 kr. 25,00 kr. Side 39 Tlf

43 Trailere Autotrailer Brenderup 2813GT Totalvægt: kg Last: kg 400 x 195 cm 420,00 kr. 556,50 kr. Flyttetrailer Brenderup 7260B Totalvægt: kg Last: 500 kg 260 x 153 x 185 cm 280,00 kr. 371,00 kr. Flyttetrailer - stor Brenderup E9 Totalvægt: kg Last: kg 300 x 160 x 180 cm 340,00 kr. 450,50 kr. Maskintrailer - allround Brenderup 2300S Totalvægt: kg Last: 950 kg 150 x 300 cm 240,00 kr. 318,00 kr. Tlf Side 40

44 Trailere Maskintrailer - allround Totalvægt: kg Last: kg 190 x 380 cm 300,00 kr. 397,50 kr. Maskintrailer kompakt m. rampe Selandia Hulco Terrax Totalvægt: kg Last: kg Med bremser/rampe 150 x 290 cm 350,00 kr. 463,75 kr. Maskintrailer m. rampe Brenderup 3650 HD Totalvægt: kg Last: kg Med bremser/rampe 152 x 360 cm 370,00 kr. 490,25 kr. Trailer, 500 kg Brenderup 2205 Totalvægt: 500 kg Last: 325 kg 203 x 128 cm Med løvgitter 125,00 kr. 165,63 kr. 150,00 kr. 198,75 kr. Side 41 Tlf

45 Trailere Trailer, 3-akslet Trailer, kg., maskintrailer Totalvægt: kg Last: kg Med eller uden sider 210 x 510 cm 450,00 kr. 596,25 kr. Slidsker 400 kg 30,00 kr. 39,75 kr kg 50,00 kr. 66,25 kr. Alle priser er vist i ekskl./inkl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Tlf Side 42

46 Struer Motor Service Hos Struer Motor Service servicerer og reparerer vi alle bilmærker. Vi har alt relevant teknisk udstyr, hvilket giver os muligheden for lettere at finde fejlen på din bil. Vi tilbyder en lang række services bl.a.: Aircondition service Reparation og udskiftning af ruder Dækservice/Dæksalg Reparation af diverse skader Klargøring til syn af alle bilmærker Reparation af trailer og andre maskiner Og meget mere! Vi er autoriseret RudeCenter - derfor laver vi naturligvis alt rudearbejde. Vi lægger vægt på et tæt og godt samarbejde med dig og din bil. At få repareret sin bil er en tillidssag, som kræver at vi som værksted lever op til dine forventninger. For os er tillid mellem ejer og mekaniker vigtigt ved enhver bilreparation. Vi ser frem til at servicere dig og din bil! Ring og få et godt tilbud. Tlf.: Godt håndværk til alle biler Farvervej 8B Struer Tlf.:

47 Struer Motor Service Vi er en del af Teknicar er en række frie og selvstændige autoværksteder i Danmark med en vigtig fælles interesse nemlig biler. Derfor servicerer vi dig og din bil bedst muligt. Hos Teknicar servicerer og reparerer vil alle biler uanset bilmærke og årgang. Du har i henhold til gældende EU-regel (EU gruppefritagelsesforordning. Gælder for biler ny-indregistreret efter 1. januar 2003), mulighed for at få din bil serviceret på et Teknicar værksted i garantiperioden. Du beholder selvfølgelig fabriksgarantien. Det eneste krav som skal opfyldes er, at værkstedet reparerer og servicerer bilen efter bilfabrikantens forskrifter og anvender reservedele af original kvalitet. Disse krav overholder Teknicar værkstederne naturligvis. Frit valg af værksted - også under garantien Dokumentation For at bevare din garanti skal du kunne dokumentere, at du har overholdt de anbefalede serviceeftersyn. Derfor bør du sikre dig, at mekanikeren stempler bilens servicebog, samt at du modtager en specificeret faktura. Farvervej 8B Struer Tlf.:

48 Diagrammer for løfte/læssemateriel Bæltelift (Easy Lift) Manitou 1740 Teleskoplæsser Side 45 Tlf

49 Diagrammer for løftemateriel Mastelift 8 m 200 kg Alle priser er vist i ekskl./inkl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Tlf Side 46

50 Diagrammer for løftemateriel Omme trailerlift 15,5 m Omme trailerlift 18,3 m Side 47 Tlf

51 Transportpriser Vi kan tilbyde Levering og Afhentning af det lejede materiel: Takst pr. transport 0-5 KM 6-10 KM KM 21 KM - > Pris, ekskl. moms Kr. 300,- Kr. 400,- Kr. 500,- Efter aftale Priserne gælder alle land- og brofaste destinationer i Danmark. Alle priser er under forudsætning af, at arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid. For overtid samt lør.-, søn- og helligdage beregnes ekstra tillæg. Materiel skal ved afhentning stå fremme på let tilgængelig anvist plads, således at transportøren ikke skal bruge tid på at finde materiellet på pladsen. Kørsel skal kunne ske uden hindringer fx. af parkerede biler etc. Adgangsveje, aflæsningspladser skal være således indrettet, at vore biler ubesværet kan arbejde. Dvs. tilstrækkelig bredde, længde og højde. Information kan indhentes hos SMU efter behov. Ligeledes skal køreveje og aflæsningspladser være udført af et bæredygtigt underlag, der tillader de aktuelle belastninger. Der er i alt indeholdt 15 minutter til pålæsning/aflæsning i anførte km afregning. Ventetid udover 15 min. vil blive faktureret på regning. Priserne er vejledende og ekskl. moms. Betaling Vi modtager Kontant, Visa Dankort, MobilePay og Check. Bemærk Vi modtager ikke Visa Electron og Mastercard. Se mere på Tlf Side 48

52 o Betonsliber o Brændekløver o Buskrydder o Fejemaskine o Flismaskine o Jordbor o Minigraver o Minilæsser o Nedbrydningshammer o Sakselift o Såmaskine o Teleskoplæsser o Trailer o Tvangsblander o m.m... Kontakt: Se mere på: Svend Åge Kirkegård Madsen Tlf.: Farvervej 8B Struer Tlf.:

Struer Materiel Udlejning & Autoværksted

Struer Materiel Udlejning & Autoværksted Katalog Pr. 1/10-2014 Struer Materiel Udlejning & Autoværksted www.struer-materiel.dk www.struermotorservice.dk Struer Motor Service Farvervej 8B - 7600 Struer Tlf.: 96 840 400 Mobil: 2365 4141 e-mail:

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk Meri Dairon RD 180 PA R K M A S K I N E R RODFRÆSER/GRENKNUSER MERI 140 cm 1.200,- STENNEDLÆGNINGSFRÆSER

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk ATERIEL Hilti EL-, TRYKLUFT Wacker Soroto OG Tromleblander ATERIEL EL-, B E TRYKLUFT T O N M AT OG

Læs mere

Afhentning og aflevering af materiel efter aftale. Vestsjællands Materieludlejning Slagelsevej 235A 4400 Kalundborg Tlf. 40312670

Afhentning og aflevering af materiel efter aftale. Vestsjællands Materieludlejning Slagelsevej 235A 4400 Kalundborg Tlf. 40312670 Afhentning og aflevering af materiel efter aftale. Vestsjællands Materieludlejning Slagelsevej 235A 4400 Kalundborg Tlf. 40312670 Prisliste gældende fra 1. januar 2006 Lejebetingelser Såfremt andet ikke

Læs mere

MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015

MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015 MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015 STIKORDSREGISTER A Affugter...8 Afkorter...5 Afretningssæt...6 B Båndpudser Makita...6 Betonhammer...4 Betonhammer Hilti...4 Betonsliber...6 Blokstensklipper...6

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6 Gældende fra 1. marts 2012 Prisliste 2012 Indholdsfortegnelse Gravemaskiner 18-46 tons Side 3 Gravemaskiner på bånd Gravemaskiner på gummihjul Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4 Minigravemaskiner Rendegravere

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk STILLADSER LIFTE MRT 2145 OG STILLADSER LIFTE MRT 2540 OG STILL STILLADSER LIFTE T E LOG E SSTILLADSER

Læs mere

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016.

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. 1. Generelle Betingelser. John Larsson Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER www.barslund.as GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER DUMPERE TRAXCAVATOR GRADERE GUMMIGEDER DOZERE TROMLER TILBEHØR Gældende fra 1. april 2015 - revideres årligt SKOVLKAPACITET VÆGT PR. TIME PR. DAG HYDRAULISKE

Læs mere

Aut. kloakmester bjælkehøj. bygningsstruktør ApS Torben Hansen

Aut. kloakmester bjælkehøj. bygningsstruktør ApS Torben Hansen Aut. kloakmester bjælkehøj bygningsstruktør ApS Torben Hansen Stenmaglevej 36 Assentorp 4295 stenlille tlf. 5789 0360 mobil 2028 0360 www.bjaelkehoej.dk bjaelkehoej@hotmail.com INDHOLD BJÆLKEHØJ 3-bens

Læs mere

CRAMO MINILEJEGUIDE TIL GØR-DET-SELV FOLKET

CRAMO MINILEJEGUIDE TIL GØR-DET-SELV FOLKET Tilbuddet er gældende i 2008. CRAMO MINILEJEGUIDE TIL GØR-DET-SELV FOLKET Super tilbud! *Lej 7 dage betal kun for 4! *De 4 dage beregnes ud fra dagslejen i minilejeguiden. Tilbuddet er gældende i 2008.

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JANUAR 2008 HI PARK 21 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING NING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJ INDHOLDSFORTEGNELSE UDLEJNING

Læs mere

JELLE-BO UDLEJNING. Materialeudlejning. Rytterhaven 24 5700 Svendborg www.jelle-bo.dk

JELLE-BO UDLEJNING. Materialeudlejning. Rytterhaven 24 5700 Svendborg www.jelle-bo.dk JELLE-BO UDLEJNING PRISLISTE PR. 01.05.2011 ANNULLERER ALLE TIDLIGERE UDSENDTE PRISLISTER Materialeudlejning 6221 2790 Rytterhaven 24 5700 Svendborg www.jelle-bo.dk 1 GENERELLE OPLYSNINGER Forbrugsstoffer,

Læs mere

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Rense unit BT30 / SK30 Ref: 1100-010 Første dag 625,00 kr. Yderligere dage 595,00 kr.

Læs mere

Skal vi leje sammen..

Skal vi leje sammen.. Skal vi leje sammen.. Ring til os vi løser alle opgaver med eller uden fører.. www.jl-maskinudlejning.dk 70 20 55 84 MINIGRAVER 8-14 tons Vi er leveringsdygtige i minigraver fra 8-14 tons med eller uden

Læs mere

Materiel- & prisliste pr. 1. juni 2013

Materiel- & prisliste pr. 1. juni 2013 Materiel- & prisliste pr. 1. juni 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 Herning Tlf. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING NING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJ INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER

PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER PRISLISTE MAJ 2016 Avedøreholmen 51 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 48 18 salg@ah-lift.dk www.ah-lift.dk PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER 1 Prisliste gældende fra 01.05.2016 2 INDHOLD Zonekort... 2 Prisliste...

Læs mere

Maskin udlejning til private og erhverv

Maskin udlejning til private og erhverv Maskin udlejning til private og erhverv 2012 / 2013 Reklame Vi udlejer Minigraver, Lifte, Motorbør, Have maskiner, Trailere, oma. Kig ind på vores hjemme side www.lejma.dk for mere info Vi har åbent alle

Læs mere

Spang 8 6400 Sønderborg WWW.RABOEL.COM TLF: 74 43 13 33

Spang 8 6400 Sønderborg WWW.RABOEL.COM TLF: 74 43 13 33 Åbningstider : Mandag-Fredag 7:00-17:00 - Lørdag 8:00-13:30 - Søndag 9:00-11:00 Betegnelse Billed Brug. s incl Denne borehammer er bedst hvis du skal bore mange huller i beton +20kr per bor. Borehammer

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RWO Udlejning Produktsortiment Telefon: 4088 0878

RWO Udlejning Produktsortiment Telefon: 4088 0878 Kap-/geringssav med udtræk Beskrivelse Depositum Leje pr. dag Leje pr. time Minimum Kap-/geringssav med udtræk og understel GCM 8 S Professional Kr. 750,- Kr. 120,- Kr. 25,- 3 timer Savklingediameter Geringsindstilling

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Beskrivelse. 1 Havetraktor SIMPLICITY Model: Regent Motor: 8,6 kw Klippebredde: 38" 2 Opbrydningshammer Med stativ. 3 Stilladsdele

Beskrivelse. 1 Havetraktor SIMPLICITY Model: Regent Motor: 8,6 kw Klippebredde: 38 2 Opbrydningshammer Med stativ. 3 Stilladsdele 1 Havetraktor SIMPLICITY Model: Regent Motor: 8,6 kw Klippebredde: 38" 2 Opbrydningshammer Med stativ 3 Stilladsdele 4 Motorcykel YAMAHA (momsfri) Km.: 31.477 Der er kun moms på salæret 5 Motorcykel YAMAHA

Læs mere

Industrivej 1 5750 Ringe 62 66 17 70 Siøvej 3 5800 Nyborg 65 31 17 78 Bygmestervej 4 5600 Fåborg 62 61 78 70 ch-udlejning@mail.dk www.ch-udlejning.

Industrivej 1 5750 Ringe 62 66 17 70 Siøvej 3 5800 Nyborg 65 31 17 78 Bygmestervej 4 5600 Fåborg 62 61 78 70 ch-udlejning@mail.dk www.ch-udlejning. N Y B O R G 65 31 17 78 Industrivej 1 5750 Ringe 62 66 17 70 Siøvej 3 5800 Nyborg 65 31 17 78 Bygmestervej 4 5600 Fåborg 62 61 78 70 ch-udlejning@mail.dk www.ch-udlejning.dk PRISLISTE 2014 PR. 1. APRIL

Læs mere

Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m. Se alt materiel på www.mjlift.dk. Liftudlejning Tlf.40107414

Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m. Se alt materiel på www.mjlift.dk. Liftudlejning Tlf.40107414 Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m Se alt materiel på www.mjlift.dk Alle Lifte kan selvfølgelig lejes med Betjening og liftføreren hjælper selvfølgelig til med arbejdet

Læs mere

Maskiner og materiel

Maskiner og materiel SOLRØD KOMMUNE Kontraktbilag 8 Maskiner og materiel Begrænset udbud Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 8.1 Indledning Den vindende leverandør kan vælge at overtage maskiner og materiel til den angivne værdi.

Læs mere

Ry Tlf. 97 25 20 44. Ikast Tlf. 97 25 20 45. Kjellerup Tlf. 97 25 20 46. Herborg Tlf. 97 17 34 00

Ry Tlf. 97 25 20 44. Ikast Tlf. 97 25 20 45. Kjellerup Tlf. 97 25 20 46. Herborg Tlf. 97 17 34 00 Ikast Tlf. 97 25 20 45 Kjellerup Tlf. 97 25 20 46 Ry Tlf. 97 25 20 44 Herborg Tlf. 97 17 34 00 Prisliste juli 2008 Kære kunde Som materieludlejere byder vi dig velkommen til de mange muligheder, du har

Læs mere

Materiel uden fører 2015. Jættevej 46 4100 Ringsted. Tlf. 57 67 61 55 CVR 27361072

Materiel uden fører 2015. Jættevej 46 4100 Ringsted. Tlf. 57 67 61 55 CVR 27361072 Materiel uden fører 2015 Jættevej 46 4100 Ringsted Tlf. 57 67 61 55 CVR 27361072 S.K.J Maskinudlejning Aps kan udover udlejning af materiel uden fører også tilbyde: Udlejning af entreprenørmateriel med

Læs mere

PRISLISTE HUSK! Udlejning af entreprenørmateriel PR. 1. SEPTEMBER 2015. MASKINUDLEJNING VIBORG VEST ApS. også til private!

PRISLISTE HUSK! Udlejning af entreprenørmateriel PR. 1. SEPTEMBER 2015. MASKINUDLEJNING VIBORG VEST ApS. også til private! PRISLISTE PR. 1. SEPTEMBER 2015 Udlejning af entreprenørmateriel også til private! HUSK! At læse lejebetingelserne side 23-24 MASKINUDLEJNING VIBORG VEST ApS Ærøvej 7 Telefon 86 62 82 86 Mobil 23 21 36

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Liftguide. - så kan du nå det hele. Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering. Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering

Liftguide. - så kan du nå det hele. Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering. Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering Liftguide - så kan du nå det hele Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering - så kan du nå det hele Rigtig mange kunder har fulgt os siden starten

Læs mere

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE PRISLISTE 1. APRIL 2015 ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE INDHOLD ARBEJDSLØN 3 MINIGRAVERE 4 RENDEGRAVERE 5 GRAVEMASKINER 5 LÆSSEMASKINER 6 TRAKTORER 6 DUMPERE 7 DOZER 7 DIVERSE 7 LASTBILER 8 KOMPRIMERINGSGREJ

Læs mere

Vognmandskørsel & Maskinudlejning

Vognmandskørsel & Maskinudlejning Vognmandskørsel & Maskinudlejning Prisliste gældende fra den 15.3.2012. Alsidige transportmuligheder & maskiner til enhver opgave Prisliste for tip- og kranbiler Pr. time 3 akslet solo-bil 660,00 kr. 4

Læs mere

Prisliste til Gældende pr. 1. juni 2015

Prisliste til Gældende pr. 1. juni 2015 Prisliste til Gældende pr. 1. juni 2015 2015 MASSER AF MÆRKEVARER - BLANDT ANDET FRA:...OG MANGE ANDRE! Katalog side: 3 + 4 Ekskl. Inkl. Art.nr. moms moms PLÆNEKLIPPERE 291501023/C13 XSM50B (bioklip) Galv.

Læs mere

ENTREPRENØR - GRUSGRAVE - TRANSPORT

ENTREPRENØR - GRUSGRAVE - TRANSPORT PRISLISTE 1. JANUAR 2018 ENTREPRENØR - GRUSGRAVE - TRANSPORT INDHOLD ARBEJDSLØN 3 MINIGRAVERE 4 RENDEGRAVERE 5 GRAVEMASKINER 5 LÆSSEMASKINER 6 TRAKTORER 6 DUMPERE 7 DOZER 7 DIVERSE 7 LASTBILER 8 KOMPRIMERINGSGREJ

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

GODT AT EJE LETTERE AT LEJE ENTREPRENØRMATERIEL. Vandværksvej 25. 9800 Hjørring. Tlf. 98 92 83 66. 98 92 83 82 SALG SERVICE UDLEJNING

GODT AT EJE LETTERE AT LEJE ENTREPRENØRMATERIEL. Vandværksvej 25. 9800 Hjørring. Tlf. 98 92 83 66. 98 92 83 82 SALG SERVICE UDLEJNING GODT AT EJE LETTERE AT LEJE Scan koden og se hæftet på din telefon SALG SERVICE UDLEJNING ENTREPRENØRMATERIEL Vandværksvej 25. 9800 Hjørring. Tlf. 98 92 83 66. 98 92 83 82 Indholdsfortegnelse SIDE AGA/Industrigasdepot

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Efter aftale Auk: 2113 Kat: 1. Auk: 2113 Kat: 2. Auk: 2113 Kat: 3.

Efter aftale Auk: 2113 Kat: 1. Auk: 2113 Kat: 2. Auk: 2113 Kat: 3. 2113 - - Div. materiel bl.a. traktor, Case + kassevogn, Mercedes m.v. Udlevering / Eftersyn Auktionen slutter Udlevering På adressen: Skalmstrupvej 3A 7850 Stoholm Efter aftale Eftersyn På adressen: Efter

Læs mere

FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter

FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter Velkommen hos Hollænder Group ApS Som altid er klar til at betjene nye som nuværende kunder, vi har alt, hvad man altid lige står

Læs mere

TH Betonboring IVS UNDER konkurs m.fl.

TH Betonboring IVS UNDER konkurs m.fl. 3076 - TH Betonboring IVS UNDER konkurs m.fl. Udlevering / Eftersyn Auktionen slutter Tirsdag d. 09. januar 2018 - kl. 14:00 Auk: 3076 Kat: 1. Auk: 3076 Kat: 2. Auk: 3076 Kat: 3. Trailer m. hardtop, Thule/Trailergruppen

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

Service prisliste 2016

Service prisliste 2016 Service prisliste 2016 Scantruck sikrer dig optimal udnyttelse af din maskinpark I Scantrucks serviceafdeling ved vi hvor vigtigt det er, at din maskine hele tiden er køreklar. Derfor er vi altid klar

Læs mere

Service prisliste 2017

Service prisliste 2017 Service prisliste 2017 Scantruck sikrer dig optimal udnyttelse af din maskinpark I Scantrucks serviceafdeling ved vi, hvor vigtigt det er, at din maskine hele tiden er køreklar. Derfor er vi altid klar

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Tlf: 44 97 40 77 Mattech udlejningssprisliste 2015-2016

Tlf: 44 97 40 77 Mattech udlejningssprisliste 2015-2016 Tlf: 44 97 40 77 Mattech udlejningssprisliste 2015-2016 A. Affugtere 20 Afkorterbord 30 Afløbsslanger 19 Afspærringsbolde 19 Akku-boremaskiner 30 Alligatorsav 26 Asfaltkoger 30 Asfalttromler 12 Asfaltvibratorer

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Stark Udlejning er udlejning som sætter pris på kvalitet, service og driftsikkerhed

Stark Udlejning er udlejning som sætter pris på kvalitet, service og driftsikkerhed Stark Udlejning er udlejning som sætter pris på kvalitet, service og driftsikkerhed Det kan du forvente, når du lejer hos Stark Udlejning: Lej i en af vores forretninger og aflever i en anden, hvis det

Læs mere

Udlejning til Metal &Byg Sortiment 2015

Udlejning til Metal &Byg Sortiment 2015 Udlejning til Metal &Byg Sortiment 2015 HAJO TOOL Professionelt specielværktøj Midt/- nordjylland: Steen Jensen +45 2012 9630 sj@hajo.dk Fyn & sønder/ midtjylland Søren Overgård +45 2012 9629 Storkøbenhavn/sjælland

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS

UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS - fra 6 meter trailerlift til 53 meter lastvognslift eller send e-mail til liftleje@aaren.dk, der også besvares aften/weekend Generelle

Læs mere

UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS

UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS - fra 6 meter trailerlift til 53 meter lastvognslift eller send e-mail til liftleje@aaren.dk, der også besvares aften/weekend Generelle

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Tænderskærende tilbud

Tænderskærende tilbud uge 16-20 Tænderskærende tilbud Diamant 2010 PRIMETECH ringsavsklinge ICS diamantkædesav 680GC 350mm Universal klinge med god levetid og fantastisk skæreevne. Inkl. drivhjul 350mm skæredybde, 80 cc, inkl.

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice en oversigt Telefon +45 80 20 30 60 I Danmark I udlandet Mobilitetsservice Som Audi-ejer har du adgang til en unik service, der

Læs mere

PRISLISTE liftudlejning. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige. Markedets bedste lifte

PRISLISTE liftudlejning. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige.  Markedets bedste lifte Markedets bedste lifte Selvkørende Saxlifte op til 26 m Mobillifte op til 58,5 m Teleskoplæsser op til 25 m Gaffeltruck 1,5 til 3,5 ton Udlejning via lift og materieludlejere i Danmark og Sverige STEINESS

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

PRISLISTE 2012. Indholdsfortegnelse. AL-vac 1600 FLEX... 2 AL-vac 1600 FLEX - TILBEHØR... AL-vac 3500 FLEX... 5 AL-vac 3500 FLEX - TILBEHØR...

PRISLISTE 2012. Indholdsfortegnelse. AL-vac 1600 FLEX... 2 AL-vac 1600 FLEX - TILBEHØR... AL-vac 3500 FLEX... 5 AL-vac 3500 FLEX - TILBEHØR... Indholdsfortegnelse AL-vac 1600 FLEX... 2 AL-vac 1600 FLEX - TILBEHØR... 3 AL-vac 3500 FLEX... 5 AL-vac 3500 FLEX - TILBEHØR... 6 AL-vac Cosmo 2000... 7 AL-vac Cosmo 2000 - TILBEHØR... 8 AL-vac Tornado...

Læs mere

PRISLISTE LIFTUDLEJNING

PRISLISTE LIFTUDLEJNING KATALOG JANUAR 2013 Avedøreholmen 51 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 48 18 salg@ah-lift.dk www.ah-lift.dk PRISLISTE LIFTUDLEJNING 1 VAKUUMSUG 2 ELEFANTHUS INDHOLD Nyheder... 4 Prisliste... 5-10 Lejebetingelser...

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere