Inviting The World Of Sports. Masterplan for Sportsåret 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inviting The World Of Sports. Masterplan for Sportsåret 2009"

Transkript

1 Inviting The World Of Sports Masterplan for Sportsåret 2009 Udarbejdet af: Wonderful Copenhagen for Kulturministeriet, januar 2008

2 Indhold INDLEDNING 3 Resumé... 4 Baggrund... 4 Mere end sport... 5 Vision... 5 Mål... 6 Koncept... 7 Koncept... 7 Strategi... 8 Klassificering af begivenheder... 8 IOC-kongressen og sessionen... 8 Koordineret markedsførings- og kommunikationsindsats... 9 Fire hovedtemaer... 9 Succeskriterier... 9 KOMMUNIKATION OG MARKETING 10 Budskaber...11 Målgrupper (i prioriteret rækkefølge) International sportsbranche International presse National sportsbranche National presse Danskere og besøgende...13 Internationale PR-aktiviteter...14 Pressebesøg...14 Nationale PR-aktiviteter (danske medier)...15 Talspersoner...15 Flow...15 Marketing...16 KONKRETE AKTIVITETER 17 Aktiviteter...18 Marketing...19 PR Events Finansieringsplan 29 Finansiering ORGANISATION 31 Organisation EVALUERINGSPLAN 33 Kendskab til budskaber Medieomtale TIDSPLAN APPENDIX 38 Liste over begivenheder mest attraktive sportsbyer i verden INDLEDNING Masterplanen for Sportsåret 2009 er udarbejdet af Wonderful Copenhagen for Kulturministeriet. Masterplanen står i forlængelse af regeringens handlingsplan: Offensiv global markedsføring af Danmark samt regeringens Handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark. 2 3

3 Resumé Mere end sport et med masterplanen er at beskrive, hvordan Sportsåret 2009 kan være med til at styrke Danmarks brand internationalt gennem en koordineret kommunikations- og markedsføringsindsats. Sportsåret 2009 indgår som en del af regeringens samlede plan for offensiv global markedsføring af Danmark og skal derfor ses som del af en større helhed. Målet med planen er at beskrive den omfattende kommunikations- og markedsføringsindsats, som kommer til at foregå forud, under og efter Det sker ud fra en vision om, at Danmark skal være blandt Europas førende lande, der kan tiltrække, iscenesætte og organisere store, internationale sportsbegivenheder. Planen lægger op til, at det strategiske hovedfokus i kommunikations- og marketingindsatsen bliver lagt på IOC-kongressen og sessionen i oktober Det sker ud fra en vurdering af, at denne begivenhed er den eneste, der i sig selv indeholder et globalt fokus. Hele verdenen kommer i forvejen til Danmark, og det skaber fundamentet til at invitere verden til at opleve Baggrund et samfund i bevægelse og balance. IOCkongressen og sessionen bliver dermed brugt som løftestang for hele kommunikations- og marketingindsatsen og giver anledning til at fortælle en række historier, som kendetegner Danmark som idrætsland. Kommunikationen bygger på tre budskaber, som tager afsæt i kommunikationsplatformen i handlingsplanen for global markedsføring af Danmark. Det hele samles under ét payoff, der lyder: INVITING THE WORLD OF SPORTS. Budskaberne er: We care for human values, We care about the world og We invent a better world. Masterplanen redegør i detaljer for den kommunikation og de aktiviteter, de respektive målgrupper skal konfronteres med i deres møde med begivenhederne og Danmark. Visionen og strategien rækker ud over Sportsåret 2009, således at indsatsen kan videreføres efter Masterplanen bygger dermed på idéen om, at Sportsåret 2009 ikke alene skal positionere Danmark som ambitiøs vært for internationale sportsbegivenheder. Sportsåret skal skabe grundlaget for, at Danmark manifesterer sig blandt Europas førende lande, der kan tiltrække, iscenesætte og organisere internationale sportsbegivenheder, således at Danmark også står godt rustet til at byde på de helt store sportsbegivenheder i årene efter Sportsåret 2009 er ikke målet det er midlet. Danmark har i dag store ambitioner, når det gælder om at være vært for store verdensbegivenheder inden for idræt. Der er sket store fremskridt i de senere år, og 2009 er det foreløbige højdepunkt. Skal Danmark være en seriøs deltager i kapløbet om at være vært for store og internationale sportsbegivenheder, både når det gælder antallet af afholdte begivenheder og faciliteter til at afvikle begivenhederne i, så kræver det et langt og sejt træk. Med Sportsåret 2009 har Danmark en enestående chance for at positionere sig på den internationale sportsevent-scene. Konkurrencen om at tiltrække, iscenesætte og afholde internationale sportsbegivenheder er blevet ligeså så hård som kampen om guld, sølv og bronze. Begivenhederne er blevet et middel til international branding af lande og byer. Hvis et land eller en by organiserer en stor international sportsbegivenhed med succes, har det en positiv effekt på landets/ byens image. Det har vi set mange eksempler på i de senere år med OL 2000 i Sydney og VM i fodbold 2006 i Tyskland som nogle af de bedste eksempler. Men det handler om mere end branding. Begivenheder er også et redskab til at mobilisere byudvikling og infrastruktur, ligesom de er med til at stimulere turisme og kulturliv. Endelig kommer sportsbegivenheders sociale funktion og evne til at skabe fællesskabsfølelse. Sportsåret 2009 kan ikke fokusere på alle disse elementer. Der skal udpeges nogle særlige indsatsområder. I forhold til handlingsplanen, der fungerer som opdrag for masterplanen, er der lagt op til, at Sportsårets aktiviteter skal målrettes mod international branding af Danmark med henblik på at øge udlandets kendskab til Danmarks kreative kompetencer og Danmark som arbejdsland 1. Det udelukker ikke de øvrige områder tværtimod skal realiseringen af planen gerne have en afsmittende effekt men at favne alle områder direkte i planen, vil føre for vidt. 1 I handlingsplanen hedder det endvidere: behov for en koordineret international markedsføringsindsats og udvikles nye sportsrelaterede begivenheder, der positivt kan dirigere opmærksomheden over på Danmark som nation og destination. Kilde: Offensiv global markedsføring af Danmark For at visionen på sigt kan realiseres, er der endvidere en række langsigtede forhold, der vedrører finansiering og faciliteter, som skal undersøges nærmere. Derudover vil en grundig konkurrent- og begivenhedsanalyse være hensigtsmæssig. Det er alle opgaver, som naturligt falder inden for det nyetablerede Sport Event Danmarks arbejdsområde, og som uden videre vil kunne påbegyndes parallelt med kommunikationsindsatsen omkring Sportsåret. Danmark er ikke kendt nok i udlandet, men vi har potentialet til at blive det for Danmark har meget at byde på! Det er kort fortalt konklusionen i rapporten Offensiv global markedsføring af Danmark, der udkom i april For at gøre Danmark mere kendt peger rapporten på en række særlige indsatsområder. Et af dem er at styrke markedsføringen af Danmark ved at gøre 2009 til sportsår i Danmark. Vision Sportsåret 2009 er et led i bestræbelserne på, at realisere følgende vision: Danmark er i den særlige situation at være vært for omkring 30 internationale sportsbegivenheder i Begivenhederne er fordelt over hele landet og året. Størrelsesmæssigt spænder begivenhederne lige fra VM i finnjolle til verdens mest betydningsfulde sportskongres: IOC-kongressen. Uanset størrelse indeholder begivenhederne hver for sig men særligt i fællesskab muligheden for at brande Danmark i forhold til omverdenen. Sportsbegivenheder trækker typisk opmærksomhed med sig. Internationale forbund, delegerede, sponsorer, deltagere, tilskuere og ikke mindst medier følger oftest begivenhederne tæt. Alle sammen målgrupper, der er påvirkelige i forhold til at modtage budskaber, som markedsfører Danmark. Sportsbegivenhederne i 2009 udgør sagt på en anden måde tilsammen en potentiel platform, der udadtil kan kommunikere Danmarks værdier og styrker til omverdenen og indadtil kan skabe positive afledte effekter på den nationale idræt. Til de begivenheder, der indgår i markedsførings- og kommunikationsindsatsen om at markedsføre Danmark som internationalt sportsland, tæller ikke kun de mesterskaber, som er vundet til Danmark til afholdelse i Begivenheder, der har internationalt mediefokus eller begivenheder, der fortæller unikke historier om, hvordan det er at dyrke idræt i Danmark, er også med. Eksempler herpå er fodboldlandskampe, Dana Cup, DGI Landsstævne, Bike City Copenhagenprojekter, skoleidræt for handicappede og DHL Stafetterne. Kriteriet for at indgå i indsatsen er, at begivenheden gennem sin unikke karakter kan være med til at styrke Danmarks internationale omdømme. Danmark skal være blandt Europas førende lande, der kan tiltrække, iscenesætte og organisere store, internationale sportsbegivenheder. 4 5

4 Mål Koncept Danmark skal, som indledningsvist bemærket, være mere kendt i udlandet. På længere sigt er målet, at kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer i 2015 skal ligge i top 10 blandt OECD-landene og de nye vækstlande. 2 Budskaberne er præciseret efterfølgende, og det siger sig selv, at kendskabet til Danmark ikke ændres fra den ene dag til den anden endsige fra det ene år til det næste. Sportsåret skal dog gøre sit til, at opfattelsen ændres. 2 Målet er hentet fra handlingsplanen Offensiv global markedsføring af Danmark. Danmark lå i efteråret 2006 som nummer 14 og skal i 2015 ligge i top 10. Sportsåret 2009 bliver startskuddet til, at Danmark positioneres som et af Europas førende lande, der kan tiltrække, iscenesætte og organisere internationale sportsbegivenheder på højeste plan. Det sker konkret ved: //at klassificere 2009-begivenhederne efter deres internationale brandingpotentiale Koncept Kortsigtede mål: //Kendskabet til hovedbudskaberne skal efter Sportsåret være på over 75% hos udvalgte interessenter. 3 //Presseomtalen på internationalt udvalgte markeder skal omfatte over positive artikler, hvori et eller flere kernebudskaber indgår. 4 5 //Den globale tv-omtale skal omfatte over 500 millioner seere. 3 De udvalgte interessenter tæller de internationale idrætsforbund. Se endvidere afsnit om evalueringsplan. 4 Ved MTV EMA 2006 blev der registreret artikler i landene Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien. Kilde: Observer Denmark A/S. Ved Sportsåret måles der på Europa, USA og udvalgte asiatiske markeder. 5 IOC-kongressen og sessionen vil sætte sig på den altovervejende del af omtalen. Det påregnes, at ca. 5 % af omtalen direkte kommer til at omhandle Danmark. Til sammenligning havde Kronprinsebrylluppet (Wonderful Wedding Week) 377 millioner visninger, mens MTV EMA 2006 havde 465 millioner seere. Bemærk, at der her er tale om reelle og ikke potentielle seere. Langsigtede mål: //Danmark skal i 2015 ligge i top 25 over de ultimative sportslande i verden. 6 //Danmark skal i 2015 have opbakning fra 2/3 af befolkningen til at afholde internationale sportsbegivenheder. 7 6 SportBusiness, som er blandt verdens førende leverandører af sportsinformationer til den internationale sportsbranche, nominerer hvert andet år de mest attraktive sportsbyer i verden. Se listen over byer i appendix. 7 I forbindelse med MTV Europe Music Awards lavede Wonderful Copenhagen en undersøgelse, som viste, at 49 % af de adspurgte var helt enige eller enige i spørgsmålet om, at der er for få internationale sports- og kulturbegivenheder i København. Se endvidere: MTV Europe Music Awards Copenhagen 2006 Economic and media impact study (Wonderful Copenhagen). //at gøre IOC-kongressen og sessionen til den højst prioriterede begivenhed //at gennemføre en koordineret markedsførings- og kommunikationsindsats, som har holdbarhed før, under og efter 2009 //at bygge al kommunikation op omkring tre hovedtemaer, der understreger Danmarks kreative kompetencer De enkelte punkter gennemgås i det efterfølende strategiafsnit. Hele (sports-)verdenen vil populært sagt besøge Danmark i løbet af Sportsåret, og i perioder vil alverdens øjne være rettet mod Danmark. Specielt under IOC-kongressen og sessionen vil Danmark naturligt være øverst på den internationale dagsorden. Fra Danmarks side har vi udråbt 2009 til Sportsåret, men som budskab eller kommunikativ ramme fungerer Sportsåret 2009 eller The Danish Year Of Sports ikke optimalt. At man fra dansk side selvstændigt har erklæret året 2009 for Sportsåret i Danmark er ikke unikt i international sammenhæng. Alle lande kan i princippet gøre det samme og nogle vil muligvis gøre det. Som arbejdstitel og som intern beskrivelse for, hvad vi taler om, fungerer Sportsåret 2009 fint, men i forhold til den eksterne kommunikation, må vi finde på noget mere signifikant noget, der er unikt for Danmark. Vi har valgt at tage udgangspunkt i det faktum, at alle, der besøger Danmark i forbindelse med Sportsåret, i princippet kommer til at modtage en invitation. Denne invitation skal konceptualiseres, så alle besøgende modtager en ensartet invitation. En invitation til (sports)verdenen om at opleve et land i bevægelse og balance. Vi vil med andre ord invitere hele verden til at opleve internationale sportsbegivenheder i et samfund i bevægelse og balance. Konceptet er sammenfattet i figuren til højre, og de enkelte elementer behandles i de følgende afsnit. Slogan INVITING THE WORLD OF SPORTS Budskaber We care for human values We care about the world We invent a better world Målgrupper International sportsbranche International presse National sportsbranche National presse Danskere og besøgende Strategi Vi inviterer hele verden til at opleve internationale sportsbegivenheder i et samfund i balance. Vision Danmark skal være blandt Europas førende lande, der kan tiltrække, iscenesætte og organisere internationale sportsbegivenheder på højeste niveau. 6 7

5 Strategi Masterplanens strategiske udgangspunkt er at se Sportsåret 2009 i et større perspektiv både kommunikativt og tidsmæssigt. Kommunikationen omkring Sportsåret indgår som beskrevet i den samlede offensive globale markedsføring af Danmark. Desuden strækker arbejdet med at tiltrække, iscenesætte og organisere internationale sportsbegivenheder sig erfaringsmæssigt over mange år. At se isoleret på 2009 giver derfor ikke mening, da det meste af arbejdet først vil give langtidsholdbare resultater, hvis der følges op på dem i årene efter Sportsårets kommunikative fokus kan deles op i tre strategiske faser. Før 2009: Her handler det om at positionere Sportsåret på den internationale sportsevent-scene det gælder både i forhold til PR-, marketing- og netværksaktiviteter. Under 2009: Her foregår begivenhederne, og her vil sports- og medieverdens projektører ved forskellige begivenheder være rettet mod Danmark. Det er her, muligheden for at markere Danmark som internationalt sportsland eksisterer. Efter: Her handler det om at evaluere på Sportsåret. I denne fase kommer desuden de opfølgende aktiviteter, som skal manifestere Danmark på sportsevent-scenen. Masterplanen fokuserer naturligt på de to første faser samt den indledende del af fase tre, som er evalueringsdelen. Planen beskriver i detaljer, hvordan forarbejdet, eksekveringen og evalueringen af Sportsåret 2009 skal realiseres. Planen kan ses som en vejviser for tiden efter 2009, men hvis visionen skal virkeliggøres kræver det opfølgning, og at der arbejdes målrettet videre med den udstukne kurs bliver således ikke afslutningen på et forløb, det bliver starten. For at 2009 skal blive en succes, er der dog en lang række forhold, der gælder: Klassificering af begivenheder Det er nødvendigt at foretage en klassificering af sportsbegivenhederne i Der er i omegnen af 30 begivenheder, der har mere eller mindre international gennemslagskraft. Alle begivenhederne er vigtige, men en fokusering er nødvendig, hvis kommunikationen ikke skal ende i spredt fægtning. På den baggrund arbejdes der ud fra en strategisk vurdering af, hvilke begivenheder der rent kommunikativt har størst internationalt potentiale. Der arbejdes ud fra fire kategorier af begivenheder: //Mega begivenhed: IOC-kongressen og sessionen er den mest indflydelsesrige sportskongres i verden. Det er her, Sportsåret får sit største mediemæssige og politiske fokus. //Større internationale begivenheder: VM i taekwondo, VM i brydning, World Outgames og Bike City Copenhagen er alle begivenheder, der medfører et større internationalt presseopbud. Alle fire begivenheder indeholder desuden gode muligheder for at fortælle sidehistorier om integration, sundhed, breddeidræt, miljø og menneskerettigheder. //Andre internationale begivenheder: Alle øvrige begivenheder. Begivenhederne medfører ikke ekstraordinært stort fokus på Danmark, men det er stadig vigtigt, at budskaberne i Sportsåret bliver kommunikeret ved denne type begivenheder. //Folkelige begivenheder: Danmark har stolte traditioner for at organisere store folkelige begivenheder, der samler store dele af befolkningen. DHL Stafetterne med over deltagere er Europas største motionsløb, Skolernes Motionsdag er med deltagere et af verdens største motionsarrangementer, Dana Cup er verdens mest internationale fodboldturnering for ungdomshold 8 og DGI s traditionsrige Landsstævne. Begivenheder som disse er unikke og fortæller enestående historier om Danmark som idrætsnation. Under IOC-kongressen og sessionen samt de store internationale begivenheder skal der qua det større fokus være en særlig 8 Kilder: og www. danacup.dk indsats. Det udelukker ikke særlige aktiviteter omkring de øvrige begivenheder tværtimod. Her vil der, afhængig af budskab, blive udvalgt særlige begivenheder, som understreger den overordnede kommunikation. Det er afgørende, at understrege, at alle begivenheder indgår i kommunikationen af Sportsåret IOC-kongressen og sessionen IOC-kongressen og sessionen er den højst profilerede sportskongres i verden, der med sin internationale bevågenhed, og med skønnet over pressefolk og derudover deltagere herunder alverdens topidrætsledere virker som en magnet på den samlede sportsverden. At give sportsårets kommunikations- og marketingindsats topprioritet omkring IOC-kongressen og sessionen er uomgængeligt. Der er her, alle prioriterede målgrupper er samlet. Begivenheden fungerer som et vindue til resten af verden, og i de otte dage den kører, har Danmark muligheden for at vise hele verden, hvad vi kan, og hvad vi vil. Derfor er det bydende nødvendigt, at den danske kommunikationsindsats fremstår koordineret og veltilrettelagt. Alle nationens politiske, offentlige og kommercielle aktører skal stå sammen om et værtskab i verdensklasse. Et værtskab, der giver sessionens fem til syv finalebyer optimale vilkår for en fair og sportslig konkurrence. Et værtskab, der hylder sporten for dens fysiske og moralske kvaliteter. Et værtskab, der viser dansk kultur og samfundsliv frem for verden. Et værtskab, der positionerer Danmark som verdens bedste land at besøge, bo, arbejde og leve i. IOC-kongressen og sessionen giver konkret anledning til at stille sig på den kommunikation, der danner optakt til begivenheden, og som allerede er begyndt. Det handler om Copenhagen Countdown, hvor de kandiderende byer til OL 2016 kører sig selv i stilling. Det er oplagt at udnytte denne eksisterende platform ved at koble sig på forskellige interessenters kommunikation. Specielt når det drejer sig om at få de internationale målgrupper, som fx IOC, internationale specialforbund og internationale sportsmedier i tale. Se afsnit om konkrete aktiviteter for uddybning af kampagnen Copenhagen Countdown. I forbindelse med IOC-kongressen og sessionen er det desuden væsentligt at understrege, at kommunikationen omkring begivenheden sker i dialog med den nedsatte IOC organizing committee. Ellers kommer den danske indsats til at virke uprofessionel. Samme forhold er gældende i forhold til FN s mindst lige så højt profilerede klimakonference, der foregår en måned senere. Klimakonferencen vil give Danmark kolossal bevågenhed, og det er oplagt at udnytte de synergieffekter, der ligger heri. Kommunikationen i forbindelse med Sportsåret skal med andre ord koordineres med det ansvarlige sekretariat for FN s klimatopmøde, så de signaler, der sendes ud i verden, er koordineret og sammenhængende. Se endvidere afsnit om konkrete aktiviteter. Succeskriterier //Bidrage til at visionen realiseres //De kortsigtede mål nås //Alle involverede parter bakker op om planen //Ved alle involverede begivenheder og aktiviteter er Sportsåret 2009 synliggjort efter vedtagne retningslinjer Koordineret markedsførings- og kommunikationsindsats En forudsætning for, at visionen kan realiseres, er, at alle forbund, arrangører, værtsbyer, myndigheder og andre involverede får stillet en række generelle værktøjer til rådighed, som kan anvendes forud, under og efter begivenheden. Det vil sikre høj kvalitet og en rød tråd gennem de forskellige begivenheder. 9 På den anden side er der behov for, at alle involverede bakker 100 % op om projektet. Skal visionen lykkes, er det nødvendigt, at alle interessenter er villige til at gå ind i en større sags tjeneste. Til en vis udstrækning skal alle aktører være villige til at sætte projektets mål før egne mål. Lykkes visionen, vil det falde tilbage på den enkelte aktør, når kommende sportsbegivenheder skal fordeles, da et samlet sports-danmark vil stå langt stærkere internationalt end et forbund eller en by alene. Regeringen har besluttet, at Danmark skal være scene for store verdensbegivenheder inden for idræt. Det kræver en årelang og målrettet indsats, som igen er betinget af opgraderede faciliteter. Lykkes visionen vil det være til gavn for alle danske aktører på den nationale og internationale sportsscene. 9 I afsnittet om konkrete aktiviteter gennemgås en række aktiviteter, der sikrer sammenhængen mellem de forskellige begivenheder. Hvis Sportsåret skal blive en succes, er det afgørende, at følgende succeskriterier opfyldes: Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et tilbud til de relevante værtsbyer, forbund og begivenheder. Den enkelte kommunikations- og marketingindsats kan tilpasses den enkelte begivenhed, så det skaber en win-win -situation. Den afsmittende effekt i form af omtale og omsætning kan benyttes af den enkelte aktør til fx at styrke tilgang af medlemmer i et forbund og positiv branding af en værtsby både nationalt og internationalt. Fire hovedtemaer I regeringens handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark lanceres fire temaer, der udgør kommunikationsplatformen, som Danmark skal brandes ud fra. Sportsåret 2009 stiller sig naturligt på platformen, der baserer sig på fire temaer: //Ansvarligt og afbalanceret //Høj kvalitet //Eksperimenterende og modigt //Miljøbevidsthed, enkelthed og effektivitet Temaerne danner grundlaget for den kommunikation, der lanceres med Sportsåret De konkrete og operationelle budskaber tager således direkte afsæt i den definerede platform, hvorved den officielle kommunikation af Sportsåret 2009 fremstår koordineret og i sammenhæng med den øvrige internationale branding af Danmark, der foregår fra det officielle Danmark. Budskaberne er præsenteret i afsnittet herom. 8 9

6 KOMMUNIKATION OG MARKETING Budskaber Budskaberne er bevidst formuleret generelle, så de kan bruges i forskellige sammenhænge. Det er dog afgørende, at budskaberne vedrører den konkrete sportsbegivenhed, som det bruges i forbindelse med. Budskaberne refererer alle til et eller flere af temaerne, der er omtalt i forbindelse med ovennævnte handlingsplan. Budskaberne er: Der er behov for at etablere en fælles kommunikations- og marketingplatform, hvis kommunikationen skal trænge igennem og være konsistent. Kommunikations- og marketingindsatsen skal sikre, at man både rammer den internationale sportsverdens beslutningstagere (IOC, IF, UEFA mv.) samt medier, da begge må siges at være primære målgrupper. Se efterfølgende gennemgang og prioritering af målgrupper. We care for human values Danmark er et demokratisk samfund i balance, hvor omsorg, omtanke, velfærd, integration og stabilitet er nøgleord. Når vi dyrker sport, er der plads til alle, og med vores helt unikke foreningskultur har vi gennem årelange traditioner skabt rammerne for at skabe sociale relationer på tværs af alle samfundslag. Korruption er et fremmedord, fair play står højt på vores dagsorden, og vi går forrest i kampen mod doping. I et bredere perspektiv er Danmark et trygt samfund, og der er harmoni mellem det traditionsrige og moderne og mellem familie- og arbejdsliv. Livskvaliteten er høj med et varieret kultur- og foreningsliv. We care about the world Vi bruger cyklen til transport, som få andre lande i verden. Vores cykelkultur er unik med cykellyskryds, veludbyggede cykelstier og Christiania-cykler som gode eksempler. København har en vision om at blive verdens miljømetropol i København er desuden af den internationale cykelunion (UCI) udråbt til verdens første Bike City 11. Desuden har Danmark fokus på miljø, sundhedsområdet, energirigtige løsninger og sunde fødevarer herunder økologi. Vi har en ambitiøs klimapolitik og er blandt verdens førende lande, når det gælder om at nedbringe CO 2 -udslippet. vi kreative træningsmetoder, som kombinerer leg med læring, og som giver plads til alle. Danmark har fx opfundet håndbold og indendørs fodbold med bander. Vi er et af de lande i verden, der har flest idrætshaller og fodboldbaner pr. indbygger. Vi er mestre i at organisere. Vi arrangerer broløb mellem Danmark og Sverige og natløb i Zoologisk Have og vi engagerer flere hundrede tusinde danskere med initiativer som DHL Stafetten, DBU s fodboldskoler, DHF s håndboldskoler, DVBF s Kidsvolley og Skolernes Motionsdag. Alt sammen begivenheder, der er med til at fortælle om den danske måde at dyrke idræt på. Slogan: INVITING THE WORLD OF SPORTS Et slogan, der skal kommunikere, at det danske samfund er åbent, gæstfrit, dynamisk, veludviklet og bevæger sig med globaliseringens forandringer. Helt bogstaveligt kommunikerer det, at Danmark inviterer den internationale sportsverden indenfor. Vi byder alle velkommen til at opleve et land i bevægelse og balance. Se endvidere afsnit om konkrete aktiviteter. We invent a better world I Danmark er der plads til at tænke anderledes, og vi er kendt i hele verden for vores kreative løsninger. Inden for sport udvikler 10 Dette budskab skal i høj grad kobles til Danmarks kommunikationsaktiviteter omkring FN s klimatopmøde i København fra den 30. november til 11. december Se desuden Københavns Kommunes vision: Miljø-metropolen vores vision CPH Ud over at Danmark er vært for seks internationale top cykelevents med VM på landevej i 2011 som den store kulmination så indeholder Bike City Copenhagen en række folkelige motions-elementer, der skal kobles med Sportsåret

7 Målgrupper (i prioriteret rækkefølge) Marketing- og kommunikationsindsatsen er primært rettet mod professionelle målgrupper. Den opstillede vision og de præciserede mål lader sig bedst realisere ved at fokusere på PR- og BtB-kommunikation Med PR (Public Relations) og BtB (Business to Business) fokuseres der i overvejende grad på kommunikation, der er rettet mod målgrupper med professionel interesse for sport. Dermed ikke sagt, at BtC-aktiviteter (Business to Consumer) ikke er relevante de vil blot blive adresseret mere indirekte. Hvordan de enkelte målgrupper bliver påvirket, gennemgås i efterfølgende afsnit om konkrete aktiviteter. 1. International sportsbranche Forbund De internationale forbund er de vigtigste beslutningstagere, når det skal afgøres, hvor en international sportsbegivenhed skal placeres. Afgørelsen bliver truffet på forbundets årlige generalforsamling, årskongres eller executive committee møde. Ved den store IOC-kongres og session er alle forbund samlet i København. Det er Sportsårets mest åbenlyse mulighed for at kommunikere Danmarks styrker og til at vise beslutningstagerne, at Danmark kan afholde store internationale sportsbegivenheder. Derfor skal den anledning have førsteprioritet til at påvirke målgruppen. Internationale sportspolitikere og meningsdannere Hvis Danmark skal klare sig i den stigende konkurrence, er det nødvendigt, at vi ikke efterligner de store lande. Hvis vi kopierer de andre lande, drukner vores forsøg som dårlige efterligninger. Ved at spille på vores stærke sider kan vi fremvise originalitet, der kan danne inspiration i internationale sportskredse såvel idrætspolitisk som kulturelt således at Danmark inden for en række områder kan være et foregangsland, der er med helt i front. Der er et sammenfald i denne målgruppe vs. de internationale forbund. Flere af sportspolitikerne og meningsdannere sidder således i forskellige bestyrelser og andre beslutningsorganer, som vil kunne rammes gennem kommunikation til internationale forbund. IOC IOC s besøg i forbindelse med den højt profilerede IOC-kongres og session er af vital betydning for Danmarks fremtidige planer inden for sportsbegivenhedsområdet. Deres opfattelse af Danmark vil få stor betydning i de følgende år, når store begivenheder skal placeres. IOC er en magtfaktor i den internationale sportsverden, og kan Danmark give medlemmerne et positivt billede af vores land, vil de være betydningsfulde ambassadører, når fremtidige begivenheder skal placeres. Den internationale sportsbranche kontaktes primært face to face ved de store kongresser og begivenheder og sekundært gennem medier. 2. International presse Presse Pressen er særdeles magtfuld, og bliver den ikke påvirket med de rette budskaber, kan den stå i vejen for at realisere visionen og for at nå målene. Når vi taler om den internationale presse, handler det ikke kun om sportspressen. Kommunikationen er bredere, og med udgangspunkt i sporten kan den foldes ud i bredere medier, der eksempelvis beskæftiger sig med erhverv, livsstil, sundhed, miljø eller turisme. 3. National sportsbranche Sportspolitikere og meningsdannere At tiltrække store internationale sportsbegivenheder står højt på den indenrigs- og idrætspolitiske dagsorden. Derfor er det afgørende at fastholde momentum ved at dokumentere og vise betydningen af sportsbegivenheder for denne målgruppe. Nationale forbund og værtsbyer Det er som nævnt afgørende, at de enkelte forbund og værtsbyer bakker op om projektets mål, kommunikation og marketingaktiviteter. Hvis Sportsåret ikke er implementeret i den enkelte begivenheds kommunikation, vil det overordnede indtryk være usammenhængende og ufokuseret. Følger kommunikationen imidlertid en rød tråd, der går igennem alle begivenhederne, vil det skabe grundlag for et stærkt brand, som kan bruges i international profilering i mange år og ultimativt vinde begivenheder til landet. 4. National presse Presse Det er vigtigt, at den offentlige dagsorden omkring Sportsåret er positiv. Den danske presse skal løbende orienteres og påvirkes gennem forskellige presseaktiviteter. Som ved den internationale presse er det ikke kun sportsredaktionerne, der er inden for målgruppen. 5. Danskere og besøgende Befolkningen Sportsåret 2009 indeholder ikke nogen åbenlys folkelig begivenhed, der i sig selv kan samle HELE landet. Enkelte begivenheder stikker ud, da de medie-, deltagerog omsætningsmæssigt indeholder store potentialer, men det er i sammenhængen, at Sportsåret har kommunikativ gennemslagskraft. Den danske befolkning skal både fascineres og påvirkes gennem selve den sportslige afvikling af begivenhederne, men den skal også eksponeres gennem positive mediehistorier, der understreger kernebudskaberne. Her spiller de mindre idrætsgrene og begivenheder en væsentlig rolle, da de netop kan være med til at fortælle de specielle historier om foreningsliv, demokrati, integration etc., som er så kendetegnende for Danmark. Den danske befolkning er en af de vigtigste målgrupper, hvis Danmark skal blive en international magtfaktor på sportsscenen. Befolkningen fungerer som særdeles vigtige ambassadører i formidlingen af de positive historier. Besøgende/publikum Denne målgruppe skal påvirkes gennem de vanlige aktiviteter, som arrangørerne af de enkelte sportsbegivenheder iscenesætter. Det handler om selve den professionelle afvikling, som ikke falder inden for denne plan. Sportsårets kommunikation er primært BtB-orienteret, men naturligvis bliver denne målgruppe eksponeret for kommunikationen gennem de forskellige aktiviteter. Her spiller det indtryk, som sportsbegivenhedernes deltagere tager med hjem, også en vigtig rolle. Når de kommer hjem til deres respektive lande, kan de fungere som budbringere af budskaberne. Derfor er en professionel afvikling af begivenhederne med til at understøtte payoff et: Inviting The World Of Sports

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

Melges.dk Sailing Team. DEN 487 Sponsoroplæg

Melges.dk Sailing Team. DEN 487 Sponsoroplæg Melges.dk Sailing Team DEN 487 Sponsoroplæg Melges.dk Sailing Team: Vision: dominere toppen af Melges 24 klassen Nystartet team bestående af fire meget erfarne sejlere Fokus på at promovere os selv og

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Europamesterskaberne i svømning 2013 Jyske bank BOXEN, Herning 12. 15. december 2013 Eksklusivt Hovedsponsorat

Europamesterskaberne i svømning 2013 Jyske bank BOXEN, Herning 12. 15. december 2013 Eksklusivt Hovedsponsorat Jyske Bank Boxen i Herning danner i år unikke rammer om EM på kortbane og her bliver Boxen omdannet til et stemningsfuldt og spektakulært svømmestadion med mobile pools, plads til 8000 tilskuere og et

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik Bliv frivillig fordi du gerne vil være ambassadør for badminton og badmintonsportens værdier du har stor kærlighed for badmintonsporten -

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1: Ydelsesbeskrivelse INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

EM i KVINDEhåndbold Bliv National Supplier og få den helt unikke slutrundeoplevelse og eksponering

EM i KVINDEhåndbold Bliv National Supplier og få den helt unikke slutrundeoplevelse og eksponering EM i KVINDEhåndbold 2010 - Bliv National Supplier og få den helt unikke slutrundeoplevelse og eksponering EHF Euro 2010 I Dansk Håndbold Forbund (DHF) er vi stolte af i samarbejde med Norsk Håndbold Forbund

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Retningslinjer for økonomisk støtte fra Sport Event Denmark

Retningslinjer for økonomisk støtte fra Sport Event Denmark Revideret oktober 2015 Retningslinjer for økonomisk støtte fra Sport Event Denmark Dette dokument beskriver retningslinjerne for økonomisk støtte fra Sport Event Denmark til internationale idrætsbegivenheder,

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 Delprojekt: Afsætningsfremme Dansk Akvakultur 2012-2014 (ASC) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 ASC, akvakultur, fisk, afsætning, eksport. 1 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

skabe grundlaget for en idrætsbevidst og sundhedsfremmende

skabe grundlaget for en idrætsbevidst og sundhedsfremmende Visionen Danmark skal være scenen for store verdensbegivenheder inden for idræt. Internationale idrætsbegivenheder vækker begejstring og interesse for idræt i det danske samfund og kan virke som løftestang

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011.

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Arbejdet med at tiltrække store idrætsbegivenheder til Århus ligger i sekretariatet Sport Aarhus Events under Fritids- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

POWERMAN. Powerman er organiseret under IPA som er en Non Profit organisation med hovedsæde i Holland.

POWERMAN. Powerman er organiseret under IPA som er en Non Profit organisation med hovedsæde i Holland. POWERMAN Det verdensomspændende Duathlon stævne POWERMAN er endelig kommet til Danmark. POWERMAN er verdens største Duathlon event og den er udbredt over hele verden med løb på alle kontinenter. POWERMAN

Læs mere

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere?

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere? DJs kommunikationspolitik DJs kommunikationspolitik skal understøtte DJs mission og vision og hjælpe forbundet til at nå sine mål som beskrevet i formålsparagraf og handlingsplaner vedtaget på delegeretmøder.

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse 1 Projektets titel Copenhagen Beach Park - Ryparken 2 Projektets baggrund Copenhagen Beach Park er et projekt som foreningen Denmark Beach Soccer har taget initiativet

Læs mere

Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014

Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014 Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014 Kommunikation i Dansk Sejlunion Strategisk og operativ kommunikation Kontakt og formidling til ekstern presse Produktion af SEJLER og

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015

Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015 Danmarks Cykel Union (DCU) ønsker at fortsætte arbejdet og afviklingen

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere