Karlsvognen Behandlingsskolerne Amager Strandvej København S Att. Mette Buchard. Sagsnr Dokumentnr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26-11-2013. Karlsvognen Behandlingsskolerne Amager Strandvej 58 2300 København S Att. Mette Buchard. Sagsnr. 2013-0257389. Dokumentnr."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Karlsvognen Behandlingsskolerne Amager Strandvej København S Att. Mette Buchard Tilsynsrapport Karlsvognen 2013 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst og Bekendtgørelse nr. 885 af 07/07/2010: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 19 stk. 2: Den ( ) nævnte tilsynsfunktion skal blandt andet sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk Sagsnr Dokumentnr Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende Ulla Grann Pædagogisk Konsulent Specialområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen Gyldenløvesgade 15, København V Institutionsnummer: Fakta om undervisningsstedet Dagbehandlingsskolen Karlsvognen er et privat dagbehandlingstilbud, som er en del af Behandlingsskolerne Aps. Karlsvognen har elever i alderen 7-17 år. Der er på nuværende tidspunkt 38 elever, alle er undervisningspligtige. Målgruppen for Karlsvognen er børn og unge med vanskeligheder indenfor autismespekteret, ofte med tillægsdiagnoser som ADHD, Tourettes syndrom og OCD. Der er en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, som er fast tilknyttet skolen. Der lægges desuden stor vægt på familiearbejde. Karlsvognen har til huse i tidligere fabriksbygninger. Klasserne er velindrettede og rummelige. Derudover er der mange indendørsfællesarealer der giver mulighed for boldspil, hygge mm. Tilsynet bestod af overværelse af undervisning i fem klasser. Efterfølgende et tilsynsmøde med skoleinspektør Mette Buchard, leder af Behandlingsskolerne Iben Friis-Hansen og Psykolog Tine Vastring. Specialområdet Gyldenløvesgade København V Telefon

2 Undervisningspersonalet Navn Uddannelse Liniefag Christensen Camilla Reinholt Lærer Dansk, geo, samf., his Dearman Jonas Lærer Samfundsfag, dansk, specialpæd. Matematik, engelsk, Elving Anders Bach Lærer fysik/kemi, idræt Gerner- Rasmussen Lassse Lærer Tysk, billedkunst, dansk Jackson Stephanie Lærer Dansk, engelsk Nestel Lone Lærer Dansk, engelsk Bender Simon Miljøterapeut Djurisic Darko Miljøterapeut Ditlevsen Mai Psykolog Oehlenschläger Priscilla Psykolog Vastring Tine Rahn Psykolog Carlsen Jacob Pædagog Christensen Freja Pædagog Dahbi Lonnie Bresson Pædagog Evensen Helge Pædagog Faxhøj Arne Anton Pædagog Jacobsen Cecillie Addie Pædagog Jørgensen Christina Mark Pædagog Libak Annette Lind Pædagog Mortensen Maria- Louisa Pædagog Mølbach Jon Pædagog Norsk Marie Pædagog Refsgaard- Nielsen Carsten Søby Pædagog Windfeldt Bjørn Pædagog/Lærer Historie, dansk - jul-97 Rasmussen Thomas Pædagog/souschef Side 2 af 8

3 Kurser og efteruddannelse for personale, Behandlingsskolen Karlsvognen Fælles-udbudte kurser: Miljøterapeutisk kursus for Behandlingsskolerne, UNI-C Autismepædagogik i praksis v. Eva Nissen, Kbh. kommune Autisme og seksualitet v. Dimitriou Harapacous 4 timer, personalegruppen på Karlsvognen Autisme og hjerne v. Kirsten Callesen 4 timer, personalegruppen på Karlsvognen Magtanvendelse, hvordan undgås de og hvordan håndteres det internt på Karlsvognen 2 timer, personalegruppen på Karlsvognen Autismepæd. i praksis i skolen v. Vibeke Binderup, 2 timer, personalegruppen på Karlsvognen Boardmakerkursus, v. Vibeke Binderup, 4 timer, personalegruppen på Karlsvognen Kursus i sociale historier, hvordan bruges og skrives en social historie m. eleverne, v. Vibeke Binderup, 4 timer Behandlingsskolerne interne magtanvendelseskursus Kursus-dag om Socialfag i praksis, 7 timer Individuelle kurser: Reading recovery Læsetest, teori og praksis Grundkursus om autisme Pædagogisk diplomuddannelse i psykologi Kat-kassekursus Autisme-konference Undervisningsoverenskomst Er indgået med BUF Konklusion på tilsynsbesøg (eventuelle forudsætninger som denne konklusion hviler på, er nævnt nederst i rapporten) Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Karlsvognen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 1. Side 3 af 8

4 I tidligere tilsynsrapporter er der påpeget at Karlsvognen har en stor overvægt af behandlingspersonale. Der er stadig på Karlsvognen en stor overvægt af behandlingspersonale, i forhold til undervisningspersonale. Karlsvognen har i øjeblikket 38 elever, 6 lærere og 15 pædagoger/ miljøterapeuter samt 2 psykologer. Tilsynet for Københavns kommune anbefaler, at vægtningen er fifty fifty. Bilag udleveret i forbindelse med tilsynet Årsplan for klassen 2013/2014 Elevplaner for O.J.A og B.S.B. Elev-oversigt for skoleåret 2013/2014 Beskrivelse af klassesammensætning Adgang til skolens faciliteter(lokaler, It-udstyr) Fritagelser for fag, test, standpunktskarakterer og afgangsprøve Oversigt over interne kurser for hele personalegruppen på Karlsvognen Målsætning for Karlsvognen 2013/2014 Liste over personale Program for tilsynsbesøg d. 19. november Karakterer for terminsprøver 2013 Standpunktskarakterer 2013 Årskarakterer maj 2013 Timefordelingsplan for 1-9. klasse 2013/2014 Årshjul for Karlsvognen Skoleskema Årsplaner 2013/2014 i engelsk, matematik, natur/teknik, historie, samfundsfag, religion, sløjd, tysk, biologi, fysik, geografi, hjemmekundskab, billedkunst og idræt. Årsplan for Pilen klasse /2014, dansk og matematik Årsplan for Pilen klasse /2014 Billedkunst Årsplan for Pilen klasse /2014 Idræt Årsplan for Pilen klasse /2014 Kristendomskundskab Årsplan for Pilen klasse /2014 Natur og Teknik Afgangsbevis Timetalsberegning og fagrække Det ses ved gennemgang af skolen Karlsvognens timefordelingsplan samt skemaerne for alle grupper, at alle elever på Karlsvognen undervises i overensstemmelse med styrelsesvedtægten for folkeskolen i Københavns vedtægter. Skolen tilbyder fuld fagrække og fuldt timetal. Side 4 af 8

5 Beskrivelse af tilsynsbesøg 1. Lektion D. klassen 8-10 klasse. Faget er dansk. I lokalet befinder sig otte elever, to lærer og tre pædagoger. Dagens emne er eventyr. Tilsynet ankommer til morgenmaden og kl starter undervisningen. Læreren gennemgår dagens opgaver. Lektionen er tilrettelagt ved at eleverne skal løse forskellige opgaver, eleverne kan vælge mellem at løse opgaverne på papir eller på PC. Opgaverne er hentet fra WWW. danskfaget.dk Efter introduktionen går eleverne i gang. Individuelt, eller i grupper på to og to. Tre elever arbejder individuelt på pc, en elev får støtte 100 %, to elever arbejder i gruppe, én løser opgaven på papir og én elev opgiver tidligt i forløbet og sidder og leger med sin mobiltelefon. Enkelte elever arbejder med opgaverne på papir andre anvender PC. Én elev snakker ud i rummet til læreren, kommer ikke i gang. Læreren svarer ud i klassen, når nogen spørger. Undervisningen foregår i to lokaler hhv. I fælles klasseværelset samt pc rummet hvor der er fem It - arbejdspladser. Der er generelt meget støj i klasselokalet. Klasselokalet har 9 arbejdspladser med enkeltpladser. Fælleslokalet er meget pakket og der er ikke så meget plads. Der er et langt smalt kateder med mange ting på. Klassen råder også over en sofa rum, samt et PC rum, med skærmede arbejdspladser. Der er visuelt skema på væggen over dagens forløb. Der anvendes pædagogisk ur. 2. Lektion B - Klasse 4-6 klasse Faget er matematik og vi kommer ind i et lille break. I lokalet befinder seks elever én lærer og to pædagoger. Én elev vælger at bruge sin fritime og har ikke matematik men er ude i pauserummet. Fritimen har eleven optjent ved systemet Pals som belønning. Fem elever arbejder individuelt med opgaver. Der anvendes Sigma som system, varieret med tal loppen, og Rema bøger. Derudover har eleverne et skuffesystem med ekstraopgaver. Der er arbejdsro og alle elever sidder i skærmede båse og løser opgaver. Det gør de hele timen igennem, der er meget stille og der arbejdes koncentreret og flittigt. Hver elev har deres egen arbejdsplads med hylder, hvor de har deres bøger. På hver arbejdsplads er et skema med piktogrammer /symboler for skemaet. spil, materialer og på væggene hænger pædagogiske plakater. Side 5 af 8

6 Klasse lokalet fremstår ordentlig og lyst. 3. Lektion A Klassen 2-5 klasse. Faget er matematik/engelsk. I lokalet befinder sig fire elever, en lærer og tre pædagoger. Der er en del fravær i klassen den dag. Eleverne sidder ved hver arbejdsplads og arbejder individuelt. Der er faste pladser som er indrettet ens med hylde, pc, brevordnere og skuffedarium med opgaver. Klassen råder over klasse rum + et pause rum. Der er et stort aldersspænd, derfor deler klassen sig op, når de store skal have eksempelvis engelsk. Efter 20 min spiller to elever spil på pc en som belønning for, at blive hurtigt færdig med deres opgaver. Eleverne arbejder med Rema bøger (Deltabøgerne) og kopier, forskellige andre engangs bøger som Talnokken mm. Som fast bog til temaer anvendes Sigma bøger. Tilsynet overværer engelsk Klassen er indrettet med 8 skærmede arbejdspladser og et fællesbord i midten. I lokalet er der Smartboard, Pædagogisk ur, piktogrammer som viser dagens skema. Der er bogreoler med bøger og klassesæt. Klassen råder over 2 rum + et pauserum. 4. Lektion C klassen 5-8 klasse Faget er engelsk I lokalet befinder sig tre elever, en lærer og to pædagoger. Der skal arbejdes med historier. Hvordan er en historie opbygget, fx eventyr. To elever arbejder med læreren. 1 elev arbejder på pc og resten af klassen bliver undervist i krea lokalet. Tilsynet går med ind i krea lokalet. Der er støj fra nabolokalet(musik), men eleverne lader sig ikke forstyrre. Eleverne skal læse en lille historie højt for hinanden, de får udleveret kopier med historien. Derefter snakker de om historien. Læreren stiller spørgsmål og eleverne skiftes til at svare. Der tales på dansk/engelsk, drengene er lidt generte overfor ut. 5. Lektion klasse Faget er Dansk I lokalet befinder sig tre elever og to lærere. Udgangspunktet for undervisningen er Halfdans Rasmussens ABC bog. Dagens bogstav er E. Hvilke ord kender vi med E. Eleverne kan bruge en plakat hvor man kan finde ord forslag som elefant. Eleverne er gode til at bruge plakaten. Én lærer underviser mens den anden holder eleverne fast, Side 6 af 8

7 retter stille på dem, hvis de bliver urolige eller for ivrige eller ikke kan vente på tur. Undervisningen udføres struktureret og det er tydeligt at eleverne ved, hvad der skal ske. Efter fælles undervisning får eleverne opgaver på papir de kan gå videre med. Én elev går hen til en skærmet arbejdsplads, han siger at han har brug for ro og vil gerne sidde lidt stille. Eleverne arbejder stille og roligt og får hele tiden hjælp, opmuntring og støtte. Efter opgaven med bogstavet E, spilles der vendespil(hjemmelavet). Der arbejdes med begrebsdannelse og sprog. Kortene betegnes når de vendes, eleverne er gode til at vente på tur og huske spillets regler. Eleverne sidder ved et fællesbord ved fællesundervisningen. Lokalet er indrettet med tre skærmede arbejdspladser og et fællesbord. Der er bøger i reolerne, et fællesbord, pædagogiske plakater og tavle. Efter opgaven med bogstavet E, spilles der vendespil(hjemmelavet). Der arbejdes med begrebsdannelse og sprog. Kortene betegnes når de vendes, eleverne er gode til at vente på tur og huske spillets regler. Tilsynsmøde Efter endt tilsyn holder vi møde med Karlvognens skoleinspektør Mette Buchard, leder af Behandlingsskolerne Iben Friis-Hansen og Psykolog Tine Vastring, Helle Ommundsen/Specialområdet samt UT. Vi drøfter vægtningen af behandlingspersonale kontra undervisningspersonale og tilsynet fremfører forvaltningens synspunkt. Derudover vender vi om samarbejdet med Landbyskolen er tilfredsstillende, dette er tilfældet. Derefter drøftes de klasser, hvor aldersspredningen er stor og hvordan Karlsvognen løser dette pædagogisk. Skolen er klar over problematikken men vægter funktionsniveau frem for hensynet til alderstrin, og løser udfordringerne. Eventuelle bemærkninger der knytter sig til konklusionen Tilsynet vurderer, at Karlsvognen på tilsynsdagen generelt leverer undervisning af høj kvalitet. De fysiske faciliteter er gode, de anvendte bog systemer er nye og relevante i forhold til målgruppen og der ses rigelig adgang til IT og digitale læremidler. Mette Buchard Skolelederunderskrift (tilsynsrapporten bedes underskrevet og returneret senest 2 uger efter modtagelsen) Det er muligt at vedlægge kommentarer til rapporten. Disse evt. kommentarer indarbejdes ikke i rapporten, men vil fremgå som bilag Side 7 af 8

8 Med venlig hilsen Ulla Grann Pædagogisk Konsulent Side 8 af 8

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 03-10-2014 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2013-0170380

Læs mere

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på:

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på: Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på: Sputnik 1 - Teglværksgade 37, 5 2100 København Ø Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 25. september 2009 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 ENDELIG J.nr. 2007-3627-061/KV 1/45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole Tilsynsrapport Hjortholm Kostskole 2013/2014 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Hjortholm Kostskole er placeret under Gentofte Komme.

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Kolding Kommune > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov 5 2 > En blød landing i Taps En god dag på Specialcenter Taps begynder med en blød landing. Eleverne ankommer til skolen mellem

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Tilsynserklæring vedrørende Tandslet Friskole for skoleåret 2013/2014 Skolekode 535007 Tilsynsførende Inger Keblovszki Bagergyden 1, Høruphav 6470 Sydals Tilsynserklæring april 2014 På Tandslet Friskole

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere