ELFORSK SÅ LYSET 10 ÅR MED LED SKABER STORE ELBESPARELSER OG ANDRE SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER TEKNOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELFORSK SÅ LYSET 10 ÅR MED LED SKABER STORE ELBESPARELSER OG ANDRE SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER TEKNOLOGI"

Transkript

1 ELFORSK SÅ LYSET 10 ÅR MED LED TEKNOLOGI SKABER STORE ELBESPARELSER OG ANDRE SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER ELFORSK ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE

2 DERFOR SATSER ELFORSK PÅ DANSK LED-TEKNOLOGI Forskningskoordinator Jørn Borup Jensen, Dansk Energi Der findes ingen betydende producent af LED (light-emitting dioder) i Danmark. Alligevel har danske forskere, producenter og designere i de seneste ti år skabt et innovationsmiljø, der er Med de første bevillinger til LED-projekter skabte ELFORSK en god ramme for et kreativt samspil mellem forskere, designere og producenter. Selv om dioderne på det tidspunkt ikke var af samme høje kvalitet som i dag, fik designerne inspiration til at tænke ud af boksen og skabte helt nye lysprodukter. Den lysende gyngestol var et af designer Christian Flindts første resultater med LED-teknologi. blandt verdens førende. Forskningskoordinator Jørn Borup Jensen fra Dansk Energi var i 2004 den første til at bevilge projekttilskud til et helt nyt indsatsområde for praktisk udnyttelse af LED-lyskilderne. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at kickstarten af LED-udviklingen skulle give så stort et afkast ELFORSK skaber grundlag for vækst i samfundet ELFORSK arbejder for at øge energieffektivitet hos slutbrugerne E LFORSK sætter også fokus på energieffektivitetens andre samfundsmæssige gevinster (NEB Non Energy Benefits) ELFORSK fremmer innovation i samspil med vidensinstitutioner og virksomheder ELFORSK hjælper innovative iværksættere godt i gang Jørn Borup Jensen, forskningskoordinator Dansk Energi Det var selvfølgelig en chance at tage. Men Paul Michael Petersen fra det daværende Forsk- Christian Flindts projekt om udvikling af blændfri LED-belysning er et fint eksempel på, hvor langt ningscenter Risø gav os en så overbevisende redegørelse for potentialet, at ELFORSK s råd- vi er nået i Danmark på bare ti år. Han har været med fra den tidligste start, og med de store per- givende udvalg besluttede at satse hele butikken på at kickstarte den danske LED-udvikling spektiver for både udelys er projektet en oplagt vinder af ELFORSK Prisen 2014, fremhæver Jørn med en ret stor projektbevilling. Det har vi bestemt ikke fortrudt, for vi havde end ikke i vores Borup Jensen. vildeste fantasi forestillet os, at denne bevilling skulle give så stort et afkast, siger Jørn Borup Jensen. I det første projekt udnyttede Risø-forskerne deres særlige kompeten- I Dansk Energi glæder vi os over at have været med til at skabe et vækstmiljø med højere energieffektivitet og nye arbejdspladser Jørn Borup Jensen, forskningskoordinator Dansk Energi cer inden for optik til sammen med et par små virksomheder at udvikle den første danske prototype LED-pære og opbyggede de første labora- Med den tidlige satsning på LED-applikationer har ELFORSK realiseret sine centrale strategiske toriefaciliteter. De er siden udbygget til et af verdens mest veludstyrede mål om at udvikle F&U-miljøer af international klasse, bidrage til at få kommercielle produkter på LED-teknologiske laboratorier. Projektet fik ELFORSK Prisen i 2006, og markedet og gøre det lettere for energiselskaberne at realisere deres energispareforpligtelser. I siden har ELFORSK bevilget projektstøtte til op mod 30 projekter, der Dansk Energi glæder vi os over, at vi har været med til at skabe et vækstmiljø, hvor forskningsresul- sammen med den globale teknologiske udvikling af selve dioderne har tater hurtigt udmøntes i højere energieffektivitet og nye arbejdspladser. ELFORSK var i 2006 først til at støtte afprøvning af LEDteknologi i væksthuse. Projektet Elbesparelser i væksthuse med LED vækstlys systemer gav så gode resultater, at projektdeltagerne efterfølgende fik bevilget 13 mio. kr. i støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen til innovationskonsortiet Væksthuskoncept Siden har bl.a. EUDP støttet LED-demonstrationsprojekter i gartnerier. gjort LED til en naturlig del af hverdagen for mange danske forbrugere, institutioner og virksomheder. 2 3

3 LED har skabt et teknologispring ELFORSK sendte dansk LED-forskning i front De tre designere Jacob Rudbeck, Jesper Olsen og Christian Bjørn deltog i 2006 i ELFORSK s samarbejdsprojekt mellem DTU Fotonik, Louis Poulsen og industrielle designere og skabte armaturet Åkanden, der var med til at styrke offentlighedens opmærksomhed om den ny teknologis potentiale. Direktør Anne Bay, Dansk Center for Lys Den hurtige LED-udvikling har gjort denne belysningsteknologi både bedre og billigere. Dansk Center for Lys, der i den danske lysverden følger fremskridt- ene på nærmeste hold, samarbejder med ELFORSK om at få det optimale ud af dette teknologispring. Direktør Anne Bay understreger, at den høje energieffektivitet og lange levetid kun er nogle af LED-teknologiens fordele: Danmark kom tidligt i gang med innovative forsøg og kreative løsninger og kan derfor være foregangsland for en gennemtænkt brug af LED. For at udnytte teknologiens store potentiale er det vigtigere at have fokus på kvalitet end på pris. LED-teknologiens afledte samfundsmæssige gevinster er mange gange større end elbesparelsen Anne Bay, direktør Dansk Center for Lys De afledte samfundsmæssige gevinster for menneskers trivsel og helbred, for effektivitet i sundhedssektoren, for indlæring i undervisning og for produktivitet i erhvervslivet er mange gange større end el- og driftsbesparelser. Vi har derfor en fælles interesse med Dansk Energi i at sprede viden om LED og bringe denne energieffektive teknologi i anvendelse på alle disse områder, siger Anne Bay. Seniorforsker Carsten Dam-Hansen, DTU Fotonik LED-teknologien er gået frem med stormskridt i de seneste ti år. Men i kraft af et helt unikt netværk af forskere, designere, iværksættere og slutbrugere har den danske LED-branche kunnet holde sig helt fremme i den globale konkurrence. Da DTU Fotonik (tidligere Forskningscenter Risø) i 2004 med ELFORSK-støtte etablerede sit lille LED-team, var teknologien endnu ikke mainstream hos de store multinationale producenter. Men selv om LED internationalt er blevet langt mere udbredt i de seneste ti år, og forholdet mellem pris og ydeevne løbende er optimeret, klarer de danske teknologivirksomheder sig fortsat godt. Det hænger ifølge seniorforsker Carsten Dam-Hansen sammen med bl.a. ELFORSK-programmets åbenhed over for nye ideer: Vi kunne tage det store spring fremad, da ELFORSK i 2005 på baggrund af lovende resultater fra vores første projekt gav os mulighed for at uddanne interesserede designere i den nye teknologi. Her blev kimen lagt til den udvikling, der i dag omfatter en forskergruppe alene hos DTU Fotonik på personer, et netværk hvor vi på årsbasis er i kontakt med halvt hundrede virksomheder, og en årlig inspirationskonference med deltagere, siger Carsten Dam-Hansen. Uddannelse af industrielle designere i LED-teknologi med støtte fra ELFORSK skabte store fremskridt indenfor LED-udviklingen. Carsten Dam-Hansen, seniorforsker DTU Fotonik 4 Med indkøb af en 2 meter kugle og et goniometer kan DTU Fotonik måle LED-lyskildernes egenskaber i armaturer, der er op til 2 meter lange, og dermed bl.a. effektivisere arbejdet med en dynamisk positivliste. 5

4 DTU Fotoniks laboratorium Quality Lab, der er en del af DOLL Lab, giver designere og teknologiske iværksættere adgang til at afprøve deres ideers tekniske formåen, teste deres produkters kvalitet og fremskaffe den nødvendige dokumentation i konkurrencen med store internationale producenter. Han fremhæver, at de små kortvarige ELFORSK-projekter har været rigtig gode til at afprøve nye ideer, der så kan videreudvikles i programmer med flere penge. Den tidlige ELFORSK-satsning på væksthus-belysning førte i 2009 til et 4-årigt innovationskonsortium Væksthuskoncept 2017, mens DTU Fotonik i 2013 fik bevilget endnu et innovationskonsortium LEDMET for optiske målemetoder, der omfatter 14 virksomheder med et samlet budget på mere end 32 mio. kr. DTU Fotonik har fået opbygget et state-of-the-art lysteknisk laboratorium specielt rettet mod LED baseret belysning. Laboratoriet udfører såvel forsknings som kommercielle måleopgaver fra LED chip niveau til store armaturer. Laboratoriet udgør Quality Lab i DOLL og tester i overensstemmelse med de kommende internationale standarder og danner dermed også rammen om innovation og uddannelse af nye ingeniører og efteruddannelse af industriens specialister. LED giver samfundet store gevinster Seniorforsker Kjeld Johnsen, SBi-AAU I de kommende år kan det danske samfund få kolossale fordele af det innovationsmiljø, som Han henviser bl.a. til sundhedssektoren, hvor SBi-AAU i et ELFORSK-projekt samlede lysforskere, læger, arkitekter og myndigheder om at identificere LED-teknologiens fordele for helbredet og arbejdsmiljøet. LED-belysning er fleksibel, så den kan reguleres spektralt og i intensitet. Det betyder, at kunstlyset kan efterligne dagslyset og justeres efter den enkelte patients særlige behov. Mindre sygefravær og stress samt kortere sengetider kan føre til milliardbesparelser i sundhedssektoren. Det er først nu, at vi skal til at høste de største samfundsmæssige gevinster af den tidlige indsats fra ELFORSK Kjeld Johnsen, seniorforsker SBi-AAU LED er stadig en relativt investeringstung teknologi, og de mere avancerede og regulerbare armaturer koster endnu flere penge. Derfor er det vigtigt at kunne vurdere hele den samfundsmæssige effekt af disse løsninger. Det gælder ikke kun sygehuse, men også f.eks. folkeskolen, hvor der er blevet stor opmærksomhed på lysets betydning for læringen, samtidig med at der er et bredt politisk ønske om et fagligt løft. Det kan fremmes ved at investere i den mest hensigtsmæssige belysning, ligesom ny forskning tyder på, at både børn og unge og ældre personer vil få særlig gavn af regu- lerbar belysning som middel til at understøtte en god døgnrytme og dermed også en bedre søvnkvalitet, mener Kjeld Johnsen. I samarbejde med bl.a. Glostrup Sygehus og Albertslund kommune undersøger SBi-AAU i et ELFORSKprojekt, hvordan en intelligent styring af LED-belysning kan optimere livskvalitet, helbred og søvnrytme. Det sker gennem feltforsøg og kliniske analyser i 20 boliger med ældre beboere. Ved at styre det kunstige LED-lys i boligerne, så det ligner dagslyset, øges beboernes produktion af lykkehormonet serotonin, og beboerne får lettere ved at producere melatonin, der har stor betydning for søvnkvalitet. ELFORSK var med til at starte for ti år siden. Seniorforsker Kjeld Johnsen fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet (SBi-AAU) har fulgt udviklingen på nærmeste hold og har også haft ansvaret for nogle af de projekter, der afsøger LED-teknologiens nye muligheder. Og han er ikke i tvivl: I virkeligheden skal vi først nu til at høste de største gevinster fra den tidlige danske satsning på LED-teknologien. Indtil nu har vi haft meget fokus på LED s lange levetid og energieffektivitet. Men nogle af de forsøg, som vi gennemfører i disse år, vidner om, at de såkaldte ikke energimæssige fordele (NEB Non Energy Benefits) formentlig er langt større og vigtigere end elbesparelsen, siger Kjeld Johnsen. 6 7

5 Politisk vision gavner LED-brugerne LED-TEKNOLOGIEN GIVER DESIGNERNE STØRRE FRIHED Sekretariatsleder Flemming Madsen, DOLL Lab Albertslund kommune, initiativtager til Gate 21 og bag opbygningen af testfaciliteterne i DOLL Lab, er en af pionererne i udnyttelsen af LED-belysning. Allerede i 2007 støttede ELFORSK kommunens udvikling af en energieffektiv LED A-lampe, der vandt Designer Christian Flindt ELFORSK Prisen i Senere har kommunen engageret sig i et innovativt ELFORSK-projekt, der skal teste LED-teknologiens Christian Flindt var med i den første gruppe industrielle designere, der i 2005 fik mulighed betydning for indeklima, trivsel, søvnrytme og helbred for ældre borgere. Gate 21 leder ELFORSK-projektet CopenHybrid, der for at eksperimentere med den nye LED-lyskilde i et samarbejde med Forskningscenter udvikler en selvforsynende løsning til gadebelysning med LED, vindmølle, solceller, batteri og styring. Resultatet af bl.a. disse Risø og Louis Poulsen, som ELFORSK var med til at finansiere. Dengang havde vi kun projekter har været så overbevisende, at kommunen nu har investeret i DOLL Lab sammen med Energistyrelsens Green Labs førstegenerations dioder med meget lave Ra-værdier. Men LED kan noget helt andet end DK, DTU Fotonik og Gate 21. Den samlede investering er på mere end 40 mio. kr. traditionelle lyskilder. Jeg var vant til at arbejde eksperimentelt med forskellige materialer, så jeg anså det for en spændende udfordring at gå om bord i dioderne, fortæller Christian Flindt. Intelligent brug af LED kan være med til at realisere den politiske vision om en mere produktiv offentlig sektor Flemming Madsen, sekretariatsleder DOLL Lab Forskernes arbejde med bedre dioder og elektroniske styringer betyder, at vi designmæssigt har kunnet tage et kvantespring Sækkestolen Lysflyderen var et af Christian Flindts første produkter baseret på tidlige dioder med lav Ra-værdi. Christian Flindt, designer LED kan integrere bl.a. gadelys i Smart City-løsninger. DOLL Lab gør det lettere for kommuner og regioner at få verificeret producenternes oplysninger og sammenligne intelligente kontrolsystemer. På den måde kommer de offentlige indkøbere på Dioderne havde allerede på det tidspunkt meget længere levetid end glødepærer, og de var ikke forkant med en teknologiudvikling, der kan være med til at realisere den politiske vision om en mere produktiv offentlig sektor. bundet op på arketype-standarder med fast definerede fatninger. Derfor gav dioderne designere Derfor arbejder vi målrettet på at skabe større fokus på LED-teknologiens muligheder blandt beslutningstagerne i den offent- som Christian Flindt nye frihedsgrader, så de kunne tænke ud af boksen. Og det var præcist, hvad lige sektor, siger sekretariatschef Flemming Madsen fra DOLL Lab. der lykkedes for et par af deltagerne. Ved at lege med diodernes samspil med forskellige materialer fik de prøvet nogle grænser af, og de kunne løbende få testet og målt deres prototype-produkter hos DTU Fotonik. Albertslund kommune stod i bag projektet Udvikling af et nyt miljøog energirigtigt armatur til park-, sti- og torvebelysning i Albertslund kommune, der førte til en moderne LED-baseret udgave af Louis Poulsens berømte Albertslund-lampe. Med den mere energieffektive teknologi blev elforbruget til udebelysning mere end halveret. A-lampe projektet vandt ELFORSK Prisen i 2009, og lampen er sat i masseproduktion. 8 Blandt de første resultater var sækkestolen Lysflyderen, som Christian Flindt forsynede med en primitiv lysdæmper-funktionalitet, så sækkestolens indbyggede lys automatisk går op i lysstyrke, når den bliver brugt. For fire-fem år siden fik vi så mulighed for at arbejde mere systematisk med elektroniske styringer, og kvaliteten af dioderne var også blevet meget bedre. Vi brugte elektronikken til bevægelsesmeldere og tidsstyring for at spare ekstra på elforbruget. Men først og fremmest fik vi i kraft af DTU-forskernes resultater adgang til at skabe dynamisk lys ved at udnytte de elektroniske styringer. Det var et designmæssigt kvantespring, siger Christian Flindt. 9

6 Flindt Pullerten udviklet i dialog med producent VINDER AF ELFORSK PRISEN 2014 Med Flindt Pullerten er det lykkedes at skabe en udendørs belysningsløsning med høj energieffektivitet, bred udlysning fra armaturet og uden blændingsgener. For en industriel designer som Christian Flindt har det været en udfordring, at mange armaturer og belysningsløsninger, der er baseret på LED-lyskilder, hverken designmæssigt eller lysteknisk udnytter LED-teknologiens fulde potentiale. Han blev ikke mindst provokeret af de blændingsgener, som udgik fra nye LED-armaturer, og som nogle steder førte til, at brugerne foretrak mere energikrævende og miljøbelastende alternativer. EN GOD OPLEVELSE En udendørs belysningsløsning skal først og fremmest give brugerne en god oplevelse, både i mørke timer, hvor lyset skal skabe stemning og tryghed, og i dagtimerne, hvor pullerten skal give et positivt bidrag til bymiljøet. Derfor satte jeg mig for at udvikle en pullert, der i praksis kan vise myndigheder, brugere og andre designere og producenter, at udendørs LED-belysning er den rigtige løsning, siger Christian Flindt. Med en god kontakt til Viborg kommune, det lokale forsyningsselskab og Kunsthal Brænderigården, der skulle bruge en belysningsløsning til sin nyanlagte have, udarbejdede Christian Flindt i 2010 en ansøgning til ELFORSK om at udvikle blændfri LED-armaturer til udendørsbelysning. Første del sigtede efter en pullert til parkbelysning, i anden del skulle der udvikles armatur til gadebelysning. Christian Flindt arbejdede i løbet af 2011 med modeller i pap og 3D print for at kunne dokumentere, at pullerten faktisk gav et blændfrit lys. En løbende dialog med Louis Poulsen resulterede i en første generations udgave, der blev produceret i et halvt hundrede eksemplarer og opsat to steder i Viborg. Kunsthal Brænderigården brugte pullerten som anledning til en stor separat udstilling med Christian Flindts møbler og LED-arbejder i slutningen af 2011 (CONCRETE/LIGHT). POSITIVE BRUGERREAKTIONER Tilbagemeldingen fra brugerne i Viborg var så positive, at Louis Poulsen besluttede at give pullerten en chance for at komme i masseproduktion. Sammen med Louis Poulsens specialister skulle jeg sikre, at pullerten fik en glidende overgang fra det stærkeste lys i toppen, til det fader ud i bunden, for at opnå den ønskede stoflighed i helhedsindtrykket. Samtidig skulle vi få lysbilledet til oplevelsesmæssigt at bevæge sig bag om pullerten og i en blød sinuskurve række videre mod den næste i rækken, fortæller Christian Flindt. Øverst: Optimeringen af Flindt Pullerten foregik i et tæt samarbejde mellem designer og produktionsspecialister hos Louis Poulsen på grundlag af positive tilbagemeldinger fra brugerne i Viborg. Nederst: Sideløbende med Flindt Pullerten udviklede Christian Flindt i samarbejde med bl.a. Out-Sider og Modelmager Morten Lyhne den solcelledrevne LED-parasol, der også blev udstillet på CONCRETE/LIGHT i Viborg. Mit mål var at udvikle en pullert, der i praksis kan vise beslutningstagerne, at LED er den rigtige løsning til udendørsbelysning Christian Flindt, designer For at løse opgaven i Viborg skulle pullerten kunne belyse både lige og bugtede forløb i kraft af en variabel lysspredning. Lysets funktionsniveau skulle være mindst 700 lumen, og energieffektiviteten skulle hæves med procent i sammenligning med eksisterende metalhalogen-pullerter på markedet. Louis Poulsen, der indtil da havde været noget tilbageholdende med at udvikle LED-baserede belysningsløsninger pga. udfordringen med blændingsgener, gik også med i projektet. For at kunne leve op til Louis Poulsens filosofi skulle pullerten justeres, så lysudsnittet blev designet på en måde, der giver en effektiv reflektor og samtidig en fin udtoning af lyset på pullerten selv i mørke timer. I dagslys var der brug for en modsat udtoning fra mørk til lysere i lysåbningen

7 Flindt Pullerten skal også give et positivt tilskud til bymiljøet i dagtimerne, som her ved prøveopstillingen i havneområdet ud til Søndersø/Nørresø. Et designmæssigt scoop ved Flindt Pullerten er, at lyset bevæger sig bag om armaturet og i en blød sinuskurve rækker videre mod den næste i rækken, sådan som det ses her i haven til Kunsthal Brænderigården i Viborg. I denne optimeringsproces arbejdede jeg med prismetriske folier, matteret glas og forskellige placeringer af LED-lyskilderne. Alle varianter blev gennemfotograferet for at overbevise Louis Poulsen om, at pullerten kunne leve op til virksomhedens ideale fordringer. Virksomhedens specialister arbejdede sideløbende på at optimere pullerten til kommerciel produktion, dvs. øge energieffektiviteten, forbedre lysspredningen og sikre den bedst mulige vandalklassificering, siger Christian Flindt. ELFORBRUGET HALVERET Ved årsskiftet 2013/14 var udviklingen af pullerten nået så langt, at den egentlige produktmodning kunne gå i gang. Louis Poulsen skabte det nødvendige værktøj, gennemførte udfaldsprøver og tilrettede de sidste detaljer. På den store Light & Building messe i Frankfurt i april 2014 kunne Flindt Pullerten fremvises for de mere end besøgende. Undervejs i processen arbejdede vi på at øge energieffektiviteten, forbedre lysspredningen og opnå bedst mulig vandalsikring Christian Flindt, designer Resultatet er en pullert til sti- og parkbelysning med et elforbrug, der er halveret til W i sammenligning med en traditionel metalhalogen-pullert. Lysstrømmen ud af armaturet er ca lumen, og pullerten er i højeste vandalsikringsklasse. LED en gevinst for patienter og personale Da Christian Flindt skulle i gang med ELFORSK-projektets anden del at udvikle blændfri gadebelysning viste det sig svært at skabe de nødvendige aftaler med større producenter. En situation der undrede designeren, da kommuner og regioner i de kommende år skal investere flere milliarder kr. i at renovere gadebelysning, fordi de mest anvendte lyskilder bliver udfaset som led i EU s Ecodesign-strategi. Danmark bruger omkring 350 GWh om året til gadebelysning, så der er også et stort potentiale for elbesparelser. Heldigvis dukkede der et alternativ op, da jeg via Modelmager Morten Lyhne, som jeg tidligere har samarbejdet med, fik kontakt til virksomheden LEDlight Components i Rødby og Slagelse Sygehus. Sygehuset ønskede at modernisere sine lysstofrørs-armaturer, og på et brainstormmøde blev vi inspi- reret til at justere vores oprindelige ansøgning, så vi i anden del fokuserede på blændfri indendørsbelysning, fortæller Christian Flindt. INTELLIGENT LYSSTYRING Han blev mødt med forståelse og imødekommenhed hos ELFORSK, og projektets sidste del kunne derfor udvikles i et samarbejde mellem de to designere, elektronikvirksomheden LEDlight Components og sygehusets energikoordinator som repræsentant for slutbrugerne. Projektgruppen omfattede også SBi-AAU og DTU Fotonik, der bidrog med brugerundersøgelser, specialviden om syge- husbelysning samt lystekniske tests og dokumentation. Den nye belysningsløsning skulle kunne indpasses i den eksisterende konstruktion, den skulle være energieffektiv, let at vedligeholde og give både patienter og personale et godt indeklima. Projektgruppen så i denne opgave en mulighed for at udvikle en belysningsløsning, der kan bidrage til at realisere LED-teknologiens store potentiale på sygehusområdet. Det intelligente LED-armatur er undervejs i processen også blevet vurderet af personalet. Her taler Morten Lyhne med en af sygeplejerskerne

8 Et projekt i ELFORSK-programmet om helbredsfremmende LED-belysning havde nemlig vist, at Armatur og styring er undervejs testet, målt og verificeret på DTU Fotoniks avancerede Quality Lab, man med en intelligent styring af LED-belysning kan efterligne døgnrytmen i det naturlige lys. så Slagelse Sygehus kan være sikker på at få en belysningsløsning, der er optimeret i forhold til de Når personalet f.eks. møder på natskift, vil lyset have en forholdsvis høj intensitet med en højere specifikke behov. Kelvin-værdi (blåt lys), mens kunstlyset i løbet af natten gradvis bliver varmere. På stuerne, hvor sengeliggende patienter ikke kommer udendørs, kan kunstlyset tilsvarende justeres i løbet af da- FLERE ARBEJDSPLADSER MED LED gen, så patienterne får en døgnrytme, der svarer til raske personers. Resultaterne vidner om, at For elektronikvirksomheden LEDlight Components i Rødby er ELFORSK-projektet blevet en chance for en sådan intelligent lysstyring formentlig kan reducere personalets stress og sygefravær og gøre at dokumentere sine intelligente løsninger i sygehussektoren. Indehaver Kristian Henckel satser på at patienternes liggetider kortere, fordi belysningen bliver fremmende for helingsprocessen. skabe flere produktionsjobs i kraft af en større efterspørgsel efter virksomhedens kvalitetsprodukter in- KONKURRENCEDYGTIG den for LED-teknologi, og sygehussektoren er et af de steder, hvor LED giver brugerne de største gevinster. Den type intelligent LED-belysning, som vi kan tilbyde i kraft af vores samarbejde med forskere Da både SBi-AAU og DTU Fotonik havde været aktive i denne analyse, lå det lige til højrebenet at og designere, er selvfølgelig dyrere end det kinesiske skrammel, som fylder meget i markedet. Hvis de kombinere vores kompetencer, så vi ikke alene kunne tilbyde Slagelse Sygehus en energieffektiv og offentlige indkøbere alene fokuserer på indkøbsprisen og til nød indregner værdien af elbesparelsen, blændfri belysning, men også en innovativ løsning, der kan inspirere den samlede sygehussektor. svigter de i virkeligheden skatteyderne. Det er afgørende, at man også inddrager kvalitet, levetid og de Uden ELFORSK var vi aldrig blevet konkurrencedygtige med de internationale LED-producenter Christian Flindt, designer store afledte fordele, som intelligente LED-løsninger tilbyder. Offentlige indkøbere svigter i virkeligheden skatteyderne, hvis de alene fokuserer på indkøbsprisen på LED-løsninger Kristian Henckel, indehaver LEDlights Components Takket være projekttilskuddet fra ELFORSK kunne vi to designere og den forholdsvis lille virksomhed i Rødby bruge mange ressourcer på at udvikle den rigtige løsning, og vi kunne trække på Derfor opfordrer jeg til, at kommuner og regioner altid sørger for et uvildigt tjek af armaturers faktiske Danmarks bedste videnskabelige ekspertise inden for LED og lysstyring. Uden ELFORSK havde vi ydeevne og kvalitet, når de skal vurdere de tilbud, som de får efter offentlige EU-udbud, siger Kristian aldrig kunnet bringe os konkurrencemæssigt på højde med de store internationale producenter, Henckel. LED-teknologiens store fleksibilitet skaber nye muligheder for at forbedre indeklima for både patienter og personale med intelligent styring af lysintensitet og farvetemperatur. mener Christian Flindt. Resultatet er blevet et blændfrit armatur i form af en aflang elipse, der er tilpasset de eksisterende huller. Armaturet er designet, så det er nemt at montere og rengøre. Det er modstandsdygtigt med lang levetid og tilbyder en elbesparelse på ca. 45 procent. Ved at hæve effekten fra 22 til 27 W kan armaturet levere de 200 lux, som belysningsstandarden foreskriver. 14 Som et supplement til standardarmaturet har projektgruppen udviklet en lysstyring, der gør det muligt at afprøve LED-teknologiens potentiale for ikke energimæssige fordele. Den dynamiske styring kan variere ikke alene i lysintensitet, men også veksle frit i farvetemperatur fra varm hvidt (2.700 Kelvin) til en mere kold temperatur (op til Kelvin). På den måde vil belysningsløsningen understøtte den naturlige døgnrytme hos både patienter og personale. LED-armaturet til Slagelse Sygehus kan varieres i farvetemperatur for bedre at kunne efterligne dagslysets døgnrytme. Til venstre en koldere temperatur med høj Kelvin-værdi, til højre en mere varm hvid temperatur. 15

9 STORT POTENTIALE FOR INTELLIGENTE LED-LØSNINGER Designer Christian Flindt Hvis det står til Christian Flindt, er vi kun ved begyndelsen af en epoke, hvor kreative designere og innovative virksomheder tager over fra den belysningskultur, der har været domineret af PH s banebrydende arbejde med glødepæren. LED-lyskilderne har så lang levetid, at de kan integreres i armaturer, bygningskonstruktioner, møbler og meget mere. Samtidig er LED-teknologien så fleksibel, at belysningsløsninger kan designes uden begrænsninger. ELFORSK har været med til at skabe et enestående netværk af forskere, designere, producenter og slutbrugere Christian Flindt, industriel designer Christian Flindt er en anerkendt dansk industriel designer og har gjort sig internationalt bemærket med sine værker inden for møbler og LED-teknologi: 2004: Den danske møbelpris for Parts of a Rainbow 2008/09: Den Danske Designpris : Separatudstillingen CONCRETE/LIGHT i Viborg 2014: Vinder af ELFORSK Prisen 2014 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN Kombinationen af høj energieffektivitet, lang levetid, fleksibilitet og regulerbarhed giver os helt nye muligheder for at bidrage til et mere produktivt samfund. Her tror jeg, at ELFORSK med sin åbenhed og risikovillighed kan få en meget stor betydning. Der er skabt et enestående netværk mellem forskere, designere, producenter og slutbrugere, og vi råder på DTU Fotonik over et af verdens mest avancerede laboratorier. Så vi har et fantastisk udgangspunkt for at kunne gøre en forskel, ikke bare for Danmark, men i hele Europa hvor de gammeldags lyskilder er ved at blive udfaset, fremhæver Christian Flindt. Ud over belysning til sygehusene fremhæver han belysning til skoler, institutioner og ældreboliger. Der ligger et stort effektiviseringspres på den offentlige sektor i disse år. Kommuner og regioner skal præstere mere for færre skattekroner: Folkeskolen skal have et fagligt løft, der bliver flere ældre med særlige behov, og indemiljøet i daginstitutioner er under pres. Christian Flindt mener, at LED-teknologien har meget at tilbyde inden for disse anvendelser, og ELFORSK er et helt naturligt omdrejningspunkt for denne indsats, når man ser tilbage på de seneste ti års pionerarbejde. DANSK ENERGI / ROSENØRNS ALLÉ 9 / 1970 FRB. C / TLF: /

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt Fl ndt Flindt Pullert. Design: Christian Flindt 2 Et rent snit. Inspirationen er evnen til at se muligheden i det enkle. 3 4 Øvelse gør mester Christian Flindt havde allerede fra projektets start en vision

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Nu viden om lysets betydning for ældres

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

LYSnET møde Designskolen Kolding

LYSnET møde Designskolen Kolding LYSnET møde Designskolen Kolding Helle Rude Trolle & Vibeke Riisberg - D. 23.2 2012 Billeder fra denne præsentation må ikke benyttes uden tilladelse alt materiale er copy right kontakt hrt@dskd.dk & vri@dskd.dk

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk

Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk LED fremtidens lyskilde som forbedrer sundhed og trivsel. Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Belysning er globalt ansvarlig for 20% af al elektricitetsforbrug.

Læs mere

hvordan hænger det sammen? Inspiration fra forskningsprojektet LED-lys til ældre.

hvordan hænger det sammen? Inspiration fra forskningsprojektet LED-lys til ældre. LYS, trivsel og alder hvordan hænger det sammen? Inspiration fra forskningsprojektet LED-lys til ældre. LED-LYS TIL ÆLDRE Forskningsprojektet LED-lys til ældre har sat spot på lyset Lumen, Watt, kelvin

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

LEDterminologi. Håndbog

LEDterminologi. Håndbog LEDterminologi Håndbog LED-introduktion I alle byer spiller planlægningen af byens belysning en fremtrædende rolle. Og i en tid med hurtig teknologisk udvikling har LED hurtigt ændret status fra innovativ

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort Specialdesignede AGC-linser som giver minimal blænding Trinløst tilt ± 15º over vejbanen Justering udligner skæve master Fås med forskellige lysstyringssystemer

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

LED-lyskilder og belysning

LED-lyskilder og belysning LED-lyskilder og belysning Elworks A/S LED-lyskilder og belysning Belysnings revolution Lys til mennesker og virksomheder aaxsus beskæftiger sig med udvikling og salg af LED-produkter. Virksomheden er

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper?

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Indhold Formål med udfasning

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

O K H O L M L I G H T I N G

O K H O L M L I G H T I N G OKHOLM LIGHTING VISION Vores vision er at være førende danske og internationale projektudvikleres foretrukne samarbejdspartner når det gælder belysningsløsninger til store rum ECCO CONFERENCE CENTER Belysningsanlægget

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

chromophare F-generation

chromophare F-generation chromophare F-generation Suveræn fleksibilitet Unikt Den innovative hybridlysteknik giver en enestående lyskvalitet, når man skal koncentrere sig om arbejdet. Sikkert Lysdioderne har en gennemsnitlig levetid

Læs mere

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god Positivlisten Resultatet af projektet er en demonstrationsversion af LED positivlisten og der er udviklet en hjemmeside til listen, hvortil der er adgang fra www.lednet.dk. Det er i princippet en sortérbar

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Dagslysstyret LED-belysning

Dagslysstyret LED-belysning Dagslysstyret LED-belysning Om dagslysstyret LED-belysning Resultater Tekniske løsninger Forsøgslokaler Fremtidens lys Målinger og test Kontakter Et lyskoncept til daglysstyret LED-belysning til skoler

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

ELFORSK nye projekter 2012

ELFORSK nye projekter 2012 ELFORSK nye projekter 2012 Naturlig køling og ventilation via diffus loftsindblæsning og termoaktive konstruktioner Projektet har til formål i at udvikle en ny systemløsning til naturlig køling og ventilation

Læs mere

Forskning i anvendelse LED-lys i Albertslund Kommune

Forskning i anvendelse LED-lys i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Forskning i anvendelse LED-lys i Albertslund Kommune Del 1 Strategi i Albertslund Belysningsplan LED-lys Del 2 Solcelle- og LED-lys De 4 komponenter Chaussestenen der lyser arkitektfirmaet

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

PITCH & NETWORKING FREMTIDENS LYSMAGERE MATCHMAKING KARRIERE BAR HAR DU ET BUD PÅ FREMTIDENS LYS, SÅ KOM TIL DANMARKSHISTORIENS FØRSTE MATCHMAKING.

PITCH & NETWORKING FREMTIDENS LYSMAGERE MATCHMAKING KARRIERE BAR HAR DU ET BUD PÅ FREMTIDENS LYS, SÅ KOM TIL DANMARKSHISTORIENS FØRSTE MATCHMAKING. Er du en af FREMTIDENS LYSMAGERE IVÆRKSÆTTER? KOM TIL OPFINDER? DESIGNER? VIRKSOMHED? INVESTOR? MATCHMAKING PITCH & NETWORKING GLOBALT TEKNOLOGISKIFT giver plads til NYTÆNKNING & INNOVATION 5 min fra Hovedbanen

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

cariboni group Vejbelysning fra LUMINEX A/S Viden Produkter Referencer

cariboni group Vejbelysning fra LUMINEX A/S Viden Produkter Referencer cariboni group Vejbelysning fra LUMINEX A/S Viden Produkter Referencer VEJBELYSNING FRA LUMINEX Vejbelysning fra LUMINEX A/S cariboni group Hos LUMINEX A/S er målet at levere belysningsløsninger der sikre

Læs mere

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold LED-LYS TIL ÆLDRE Projektrapport februar 2015 LYS OG TRIVSEL Forskningsprojektet Energieffektivt og sundhedsfremmende lys i ældresektoren har undersøgt mulighederne for at forbedre ældre menneskers trivsel

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Informationsarbejdet vil primært knytte sig til formidling af demonstrationsprojekterne til øvrige virksomheder og til procesudstyrsleverandører.

Informationsarbejdet vil primært knytte sig til formidling af demonstrationsprojekterne til øvrige virksomheder og til procesudstyrsleverandører. F&U 2005-2015 syv roadmaps Industrielle processer - procesintegration og -styring * Elforbruget til elmotorer er ikke medtaget i denne opgørelse. Totalt forbrug i Energiforbrug til proces i Brutto besparelses

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

LED BELYSNING. Butikker og salgslokaler

LED BELYSNING. Butikker og salgslokaler LED BELYSNING Butikker og salgslokaler Kvalitet side 2-3 Roblon arbejder tæt sammen med vore kunder, der har behov for højkvalitets LED belysning i lysstyrker der kan erstatte traditionel halogen- og metal

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Godt LYSmiljø med LED

Godt LYSmiljø med LED Godt LYSmiljø med LED lart og roligt lys, ed lavt el-forbrug Indtil for få år siden var energibesparelser og lyskvalitet hinandens modsætninger. Men hos ABC Lys flytter vi hele tiden grænsen for, hvad

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

En beregning uden beregning

En beregning uden beregning Produktkatalog LED INDUS Produktkatalog OM CO2LIGHT: Med CO2LIGHT LED-belysning får man et mere behageligt og naturligt lys, som tænder/slukker øjeblikkeligt. CO2LIGHTs LED-lys giver fuld lysmængde, i

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring!

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Simpel lysstyring Intelligent lysstyring ! " # $ %&& ' Regler er til for at bliver overholdt, men private virksomheder kan vælge at bestemme selv. Men er

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere