ELFORSK SÅ LYSET 10 ÅR MED LED SKABER STORE ELBESPARELSER OG ANDRE SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER TEKNOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELFORSK SÅ LYSET 10 ÅR MED LED SKABER STORE ELBESPARELSER OG ANDRE SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER TEKNOLOGI"

Transkript

1 ELFORSK SÅ LYSET 10 ÅR MED LED TEKNOLOGI SKABER STORE ELBESPARELSER OG ANDRE SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER ELFORSK ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE

2 DERFOR SATSER ELFORSK PÅ DANSK LED-TEKNOLOGI Forskningskoordinator Jørn Borup Jensen, Dansk Energi Der findes ingen betydende producent af LED (light-emitting dioder) i Danmark. Alligevel har danske forskere, producenter og designere i de seneste ti år skabt et innovationsmiljø, der er Med de første bevillinger til LED-projekter skabte ELFORSK en god ramme for et kreativt samspil mellem forskere, designere og producenter. Selv om dioderne på det tidspunkt ikke var af samme høje kvalitet som i dag, fik designerne inspiration til at tænke ud af boksen og skabte helt nye lysprodukter. Den lysende gyngestol var et af designer Christian Flindts første resultater med LED-teknologi. blandt verdens førende. Forskningskoordinator Jørn Borup Jensen fra Dansk Energi var i 2004 den første til at bevilge projekttilskud til et helt nyt indsatsområde for praktisk udnyttelse af LED-lyskilderne. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at kickstarten af LED-udviklingen skulle give så stort et afkast ELFORSK skaber grundlag for vækst i samfundet ELFORSK arbejder for at øge energieffektivitet hos slutbrugerne E LFORSK sætter også fokus på energieffektivitetens andre samfundsmæssige gevinster (NEB Non Energy Benefits) ELFORSK fremmer innovation i samspil med vidensinstitutioner og virksomheder ELFORSK hjælper innovative iværksættere godt i gang Jørn Borup Jensen, forskningskoordinator Dansk Energi Det var selvfølgelig en chance at tage. Men Paul Michael Petersen fra det daværende Forsk- Christian Flindts projekt om udvikling af blændfri LED-belysning er et fint eksempel på, hvor langt ningscenter Risø gav os en så overbevisende redegørelse for potentialet, at ELFORSK s råd- vi er nået i Danmark på bare ti år. Han har været med fra den tidligste start, og med de store per- givende udvalg besluttede at satse hele butikken på at kickstarte den danske LED-udvikling spektiver for både udelys er projektet en oplagt vinder af ELFORSK Prisen 2014, fremhæver Jørn med en ret stor projektbevilling. Det har vi bestemt ikke fortrudt, for vi havde end ikke i vores Borup Jensen. vildeste fantasi forestillet os, at denne bevilling skulle give så stort et afkast, siger Jørn Borup Jensen. I det første projekt udnyttede Risø-forskerne deres særlige kompeten- I Dansk Energi glæder vi os over at have været med til at skabe et vækstmiljø med højere energieffektivitet og nye arbejdspladser Jørn Borup Jensen, forskningskoordinator Dansk Energi cer inden for optik til sammen med et par små virksomheder at udvikle den første danske prototype LED-pære og opbyggede de første labora- Med den tidlige satsning på LED-applikationer har ELFORSK realiseret sine centrale strategiske toriefaciliteter. De er siden udbygget til et af verdens mest veludstyrede mål om at udvikle F&U-miljøer af international klasse, bidrage til at få kommercielle produkter på LED-teknologiske laboratorier. Projektet fik ELFORSK Prisen i 2006, og markedet og gøre det lettere for energiselskaberne at realisere deres energispareforpligtelser. I siden har ELFORSK bevilget projektstøtte til op mod 30 projekter, der Dansk Energi glæder vi os over, at vi har været med til at skabe et vækstmiljø, hvor forskningsresul- sammen med den globale teknologiske udvikling af selve dioderne har tater hurtigt udmøntes i højere energieffektivitet og nye arbejdspladser. ELFORSK var i 2006 først til at støtte afprøvning af LEDteknologi i væksthuse. Projektet Elbesparelser i væksthuse med LED vækstlys systemer gav så gode resultater, at projektdeltagerne efterfølgende fik bevilget 13 mio. kr. i støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen til innovationskonsortiet Væksthuskoncept Siden har bl.a. EUDP støttet LED-demonstrationsprojekter i gartnerier. gjort LED til en naturlig del af hverdagen for mange danske forbrugere, institutioner og virksomheder. 2 3

3 LED har skabt et teknologispring ELFORSK sendte dansk LED-forskning i front De tre designere Jacob Rudbeck, Jesper Olsen og Christian Bjørn deltog i 2006 i ELFORSK s samarbejdsprojekt mellem DTU Fotonik, Louis Poulsen og industrielle designere og skabte armaturet Åkanden, der var med til at styrke offentlighedens opmærksomhed om den ny teknologis potentiale. Direktør Anne Bay, Dansk Center for Lys Den hurtige LED-udvikling har gjort denne belysningsteknologi både bedre og billigere. Dansk Center for Lys, der i den danske lysverden følger fremskridt- ene på nærmeste hold, samarbejder med ELFORSK om at få det optimale ud af dette teknologispring. Direktør Anne Bay understreger, at den høje energieffektivitet og lange levetid kun er nogle af LED-teknologiens fordele: Danmark kom tidligt i gang med innovative forsøg og kreative løsninger og kan derfor være foregangsland for en gennemtænkt brug af LED. For at udnytte teknologiens store potentiale er det vigtigere at have fokus på kvalitet end på pris. LED-teknologiens afledte samfundsmæssige gevinster er mange gange større end elbesparelsen Anne Bay, direktør Dansk Center for Lys De afledte samfundsmæssige gevinster for menneskers trivsel og helbred, for effektivitet i sundhedssektoren, for indlæring i undervisning og for produktivitet i erhvervslivet er mange gange større end el- og driftsbesparelser. Vi har derfor en fælles interesse med Dansk Energi i at sprede viden om LED og bringe denne energieffektive teknologi i anvendelse på alle disse områder, siger Anne Bay. Seniorforsker Carsten Dam-Hansen, DTU Fotonik LED-teknologien er gået frem med stormskridt i de seneste ti år. Men i kraft af et helt unikt netværk af forskere, designere, iværksættere og slutbrugere har den danske LED-branche kunnet holde sig helt fremme i den globale konkurrence. Da DTU Fotonik (tidligere Forskningscenter Risø) i 2004 med ELFORSK-støtte etablerede sit lille LED-team, var teknologien endnu ikke mainstream hos de store multinationale producenter. Men selv om LED internationalt er blevet langt mere udbredt i de seneste ti år, og forholdet mellem pris og ydeevne løbende er optimeret, klarer de danske teknologivirksomheder sig fortsat godt. Det hænger ifølge seniorforsker Carsten Dam-Hansen sammen med bl.a. ELFORSK-programmets åbenhed over for nye ideer: Vi kunne tage det store spring fremad, da ELFORSK i 2005 på baggrund af lovende resultater fra vores første projekt gav os mulighed for at uddanne interesserede designere i den nye teknologi. Her blev kimen lagt til den udvikling, der i dag omfatter en forskergruppe alene hos DTU Fotonik på personer, et netværk hvor vi på årsbasis er i kontakt med halvt hundrede virksomheder, og en årlig inspirationskonference med deltagere, siger Carsten Dam-Hansen. Uddannelse af industrielle designere i LED-teknologi med støtte fra ELFORSK skabte store fremskridt indenfor LED-udviklingen. Carsten Dam-Hansen, seniorforsker DTU Fotonik 4 Med indkøb af en 2 meter kugle og et goniometer kan DTU Fotonik måle LED-lyskildernes egenskaber i armaturer, der er op til 2 meter lange, og dermed bl.a. effektivisere arbejdet med en dynamisk positivliste. 5

4 DTU Fotoniks laboratorium Quality Lab, der er en del af DOLL Lab, giver designere og teknologiske iværksættere adgang til at afprøve deres ideers tekniske formåen, teste deres produkters kvalitet og fremskaffe den nødvendige dokumentation i konkurrencen med store internationale producenter. Han fremhæver, at de små kortvarige ELFORSK-projekter har været rigtig gode til at afprøve nye ideer, der så kan videreudvikles i programmer med flere penge. Den tidlige ELFORSK-satsning på væksthus-belysning førte i 2009 til et 4-årigt innovationskonsortium Væksthuskoncept 2017, mens DTU Fotonik i 2013 fik bevilget endnu et innovationskonsortium LEDMET for optiske målemetoder, der omfatter 14 virksomheder med et samlet budget på mere end 32 mio. kr. DTU Fotonik har fået opbygget et state-of-the-art lysteknisk laboratorium specielt rettet mod LED baseret belysning. Laboratoriet udfører såvel forsknings som kommercielle måleopgaver fra LED chip niveau til store armaturer. Laboratoriet udgør Quality Lab i DOLL og tester i overensstemmelse med de kommende internationale standarder og danner dermed også rammen om innovation og uddannelse af nye ingeniører og efteruddannelse af industriens specialister. LED giver samfundet store gevinster Seniorforsker Kjeld Johnsen, SBi-AAU I de kommende år kan det danske samfund få kolossale fordele af det innovationsmiljø, som Han henviser bl.a. til sundhedssektoren, hvor SBi-AAU i et ELFORSK-projekt samlede lysforskere, læger, arkitekter og myndigheder om at identificere LED-teknologiens fordele for helbredet og arbejdsmiljøet. LED-belysning er fleksibel, så den kan reguleres spektralt og i intensitet. Det betyder, at kunstlyset kan efterligne dagslyset og justeres efter den enkelte patients særlige behov. Mindre sygefravær og stress samt kortere sengetider kan føre til milliardbesparelser i sundhedssektoren. Det er først nu, at vi skal til at høste de største samfundsmæssige gevinster af den tidlige indsats fra ELFORSK Kjeld Johnsen, seniorforsker SBi-AAU LED er stadig en relativt investeringstung teknologi, og de mere avancerede og regulerbare armaturer koster endnu flere penge. Derfor er det vigtigt at kunne vurdere hele den samfundsmæssige effekt af disse løsninger. Det gælder ikke kun sygehuse, men også f.eks. folkeskolen, hvor der er blevet stor opmærksomhed på lysets betydning for læringen, samtidig med at der er et bredt politisk ønske om et fagligt løft. Det kan fremmes ved at investere i den mest hensigtsmæssige belysning, ligesom ny forskning tyder på, at både børn og unge og ældre personer vil få særlig gavn af regu- lerbar belysning som middel til at understøtte en god døgnrytme og dermed også en bedre søvnkvalitet, mener Kjeld Johnsen. I samarbejde med bl.a. Glostrup Sygehus og Albertslund kommune undersøger SBi-AAU i et ELFORSKprojekt, hvordan en intelligent styring af LED-belysning kan optimere livskvalitet, helbred og søvnrytme. Det sker gennem feltforsøg og kliniske analyser i 20 boliger med ældre beboere. Ved at styre det kunstige LED-lys i boligerne, så det ligner dagslyset, øges beboernes produktion af lykkehormonet serotonin, og beboerne får lettere ved at producere melatonin, der har stor betydning for søvnkvalitet. ELFORSK var med til at starte for ti år siden. Seniorforsker Kjeld Johnsen fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet (SBi-AAU) har fulgt udviklingen på nærmeste hold og har også haft ansvaret for nogle af de projekter, der afsøger LED-teknologiens nye muligheder. Og han er ikke i tvivl: I virkeligheden skal vi først nu til at høste de største gevinster fra den tidlige danske satsning på LED-teknologien. Indtil nu har vi haft meget fokus på LED s lange levetid og energieffektivitet. Men nogle af de forsøg, som vi gennemfører i disse år, vidner om, at de såkaldte ikke energimæssige fordele (NEB Non Energy Benefits) formentlig er langt større og vigtigere end elbesparelsen, siger Kjeld Johnsen. 6 7

5 Politisk vision gavner LED-brugerne LED-TEKNOLOGIEN GIVER DESIGNERNE STØRRE FRIHED Sekretariatsleder Flemming Madsen, DOLL Lab Albertslund kommune, initiativtager til Gate 21 og bag opbygningen af testfaciliteterne i DOLL Lab, er en af pionererne i udnyttelsen af LED-belysning. Allerede i 2007 støttede ELFORSK kommunens udvikling af en energieffektiv LED A-lampe, der vandt Designer Christian Flindt ELFORSK Prisen i Senere har kommunen engageret sig i et innovativt ELFORSK-projekt, der skal teste LED-teknologiens Christian Flindt var med i den første gruppe industrielle designere, der i 2005 fik mulighed betydning for indeklima, trivsel, søvnrytme og helbred for ældre borgere. Gate 21 leder ELFORSK-projektet CopenHybrid, der for at eksperimentere med den nye LED-lyskilde i et samarbejde med Forskningscenter udvikler en selvforsynende løsning til gadebelysning med LED, vindmølle, solceller, batteri og styring. Resultatet af bl.a. disse Risø og Louis Poulsen, som ELFORSK var med til at finansiere. Dengang havde vi kun projekter har været så overbevisende, at kommunen nu har investeret i DOLL Lab sammen med Energistyrelsens Green Labs førstegenerations dioder med meget lave Ra-værdier. Men LED kan noget helt andet end DK, DTU Fotonik og Gate 21. Den samlede investering er på mere end 40 mio. kr. traditionelle lyskilder. Jeg var vant til at arbejde eksperimentelt med forskellige materialer, så jeg anså det for en spændende udfordring at gå om bord i dioderne, fortæller Christian Flindt. Intelligent brug af LED kan være med til at realisere den politiske vision om en mere produktiv offentlig sektor Flemming Madsen, sekretariatsleder DOLL Lab Forskernes arbejde med bedre dioder og elektroniske styringer betyder, at vi designmæssigt har kunnet tage et kvantespring Sækkestolen Lysflyderen var et af Christian Flindts første produkter baseret på tidlige dioder med lav Ra-værdi. Christian Flindt, designer LED kan integrere bl.a. gadelys i Smart City-løsninger. DOLL Lab gør det lettere for kommuner og regioner at få verificeret producenternes oplysninger og sammenligne intelligente kontrolsystemer. På den måde kommer de offentlige indkøbere på Dioderne havde allerede på det tidspunkt meget længere levetid end glødepærer, og de var ikke forkant med en teknologiudvikling, der kan være med til at realisere den politiske vision om en mere produktiv offentlig sektor. bundet op på arketype-standarder med fast definerede fatninger. Derfor gav dioderne designere Derfor arbejder vi målrettet på at skabe større fokus på LED-teknologiens muligheder blandt beslutningstagerne i den offent- som Christian Flindt nye frihedsgrader, så de kunne tænke ud af boksen. Og det var præcist, hvad lige sektor, siger sekretariatschef Flemming Madsen fra DOLL Lab. der lykkedes for et par af deltagerne. Ved at lege med diodernes samspil med forskellige materialer fik de prøvet nogle grænser af, og de kunne løbende få testet og målt deres prototype-produkter hos DTU Fotonik. Albertslund kommune stod i bag projektet Udvikling af et nyt miljøog energirigtigt armatur til park-, sti- og torvebelysning i Albertslund kommune, der førte til en moderne LED-baseret udgave af Louis Poulsens berømte Albertslund-lampe. Med den mere energieffektive teknologi blev elforbruget til udebelysning mere end halveret. A-lampe projektet vandt ELFORSK Prisen i 2009, og lampen er sat i masseproduktion. 8 Blandt de første resultater var sækkestolen Lysflyderen, som Christian Flindt forsynede med en primitiv lysdæmper-funktionalitet, så sækkestolens indbyggede lys automatisk går op i lysstyrke, når den bliver brugt. For fire-fem år siden fik vi så mulighed for at arbejde mere systematisk med elektroniske styringer, og kvaliteten af dioderne var også blevet meget bedre. Vi brugte elektronikken til bevægelsesmeldere og tidsstyring for at spare ekstra på elforbruget. Men først og fremmest fik vi i kraft af DTU-forskernes resultater adgang til at skabe dynamisk lys ved at udnytte de elektroniske styringer. Det var et designmæssigt kvantespring, siger Christian Flindt. 9

6 Flindt Pullerten udviklet i dialog med producent VINDER AF ELFORSK PRISEN 2014 Med Flindt Pullerten er det lykkedes at skabe en udendørs belysningsløsning med høj energieffektivitet, bred udlysning fra armaturet og uden blændingsgener. For en industriel designer som Christian Flindt har det været en udfordring, at mange armaturer og belysningsløsninger, der er baseret på LED-lyskilder, hverken designmæssigt eller lysteknisk udnytter LED-teknologiens fulde potentiale. Han blev ikke mindst provokeret af de blændingsgener, som udgik fra nye LED-armaturer, og som nogle steder førte til, at brugerne foretrak mere energikrævende og miljøbelastende alternativer. EN GOD OPLEVELSE En udendørs belysningsløsning skal først og fremmest give brugerne en god oplevelse, både i mørke timer, hvor lyset skal skabe stemning og tryghed, og i dagtimerne, hvor pullerten skal give et positivt bidrag til bymiljøet. Derfor satte jeg mig for at udvikle en pullert, der i praksis kan vise myndigheder, brugere og andre designere og producenter, at udendørs LED-belysning er den rigtige løsning, siger Christian Flindt. Med en god kontakt til Viborg kommune, det lokale forsyningsselskab og Kunsthal Brænderigården, der skulle bruge en belysningsløsning til sin nyanlagte have, udarbejdede Christian Flindt i 2010 en ansøgning til ELFORSK om at udvikle blændfri LED-armaturer til udendørsbelysning. Første del sigtede efter en pullert til parkbelysning, i anden del skulle der udvikles armatur til gadebelysning. Christian Flindt arbejdede i løbet af 2011 med modeller i pap og 3D print for at kunne dokumentere, at pullerten faktisk gav et blændfrit lys. En løbende dialog med Louis Poulsen resulterede i en første generations udgave, der blev produceret i et halvt hundrede eksemplarer og opsat to steder i Viborg. Kunsthal Brænderigården brugte pullerten som anledning til en stor separat udstilling med Christian Flindts møbler og LED-arbejder i slutningen af 2011 (CONCRETE/LIGHT). POSITIVE BRUGERREAKTIONER Tilbagemeldingen fra brugerne i Viborg var så positive, at Louis Poulsen besluttede at give pullerten en chance for at komme i masseproduktion. Sammen med Louis Poulsens specialister skulle jeg sikre, at pullerten fik en glidende overgang fra det stærkeste lys i toppen, til det fader ud i bunden, for at opnå den ønskede stoflighed i helhedsindtrykket. Samtidig skulle vi få lysbilledet til oplevelsesmæssigt at bevæge sig bag om pullerten og i en blød sinuskurve række videre mod den næste i rækken, fortæller Christian Flindt. Øverst: Optimeringen af Flindt Pullerten foregik i et tæt samarbejde mellem designer og produktionsspecialister hos Louis Poulsen på grundlag af positive tilbagemeldinger fra brugerne i Viborg. Nederst: Sideløbende med Flindt Pullerten udviklede Christian Flindt i samarbejde med bl.a. Out-Sider og Modelmager Morten Lyhne den solcelledrevne LED-parasol, der også blev udstillet på CONCRETE/LIGHT i Viborg. Mit mål var at udvikle en pullert, der i praksis kan vise beslutningstagerne, at LED er den rigtige løsning til udendørsbelysning Christian Flindt, designer For at løse opgaven i Viborg skulle pullerten kunne belyse både lige og bugtede forløb i kraft af en variabel lysspredning. Lysets funktionsniveau skulle være mindst 700 lumen, og energieffektiviteten skulle hæves med procent i sammenligning med eksisterende metalhalogen-pullerter på markedet. Louis Poulsen, der indtil da havde været noget tilbageholdende med at udvikle LED-baserede belysningsløsninger pga. udfordringen med blændingsgener, gik også med i projektet. For at kunne leve op til Louis Poulsens filosofi skulle pullerten justeres, så lysudsnittet blev designet på en måde, der giver en effektiv reflektor og samtidig en fin udtoning af lyset på pullerten selv i mørke timer. I dagslys var der brug for en modsat udtoning fra mørk til lysere i lysåbningen

7 Flindt Pullerten skal også give et positivt tilskud til bymiljøet i dagtimerne, som her ved prøveopstillingen i havneområdet ud til Søndersø/Nørresø. Et designmæssigt scoop ved Flindt Pullerten er, at lyset bevæger sig bag om armaturet og i en blød sinuskurve rækker videre mod den næste i rækken, sådan som det ses her i haven til Kunsthal Brænderigården i Viborg. I denne optimeringsproces arbejdede jeg med prismetriske folier, matteret glas og forskellige placeringer af LED-lyskilderne. Alle varianter blev gennemfotograferet for at overbevise Louis Poulsen om, at pullerten kunne leve op til virksomhedens ideale fordringer. Virksomhedens specialister arbejdede sideløbende på at optimere pullerten til kommerciel produktion, dvs. øge energieffektiviteten, forbedre lysspredningen og sikre den bedst mulige vandalklassificering, siger Christian Flindt. ELFORBRUGET HALVERET Ved årsskiftet 2013/14 var udviklingen af pullerten nået så langt, at den egentlige produktmodning kunne gå i gang. Louis Poulsen skabte det nødvendige værktøj, gennemførte udfaldsprøver og tilrettede de sidste detaljer. På den store Light & Building messe i Frankfurt i april 2014 kunne Flindt Pullerten fremvises for de mere end besøgende. Undervejs i processen arbejdede vi på at øge energieffektiviteten, forbedre lysspredningen og opnå bedst mulig vandalsikring Christian Flindt, designer Resultatet er en pullert til sti- og parkbelysning med et elforbrug, der er halveret til W i sammenligning med en traditionel metalhalogen-pullert. Lysstrømmen ud af armaturet er ca lumen, og pullerten er i højeste vandalsikringsklasse. LED en gevinst for patienter og personale Da Christian Flindt skulle i gang med ELFORSK-projektets anden del at udvikle blændfri gadebelysning viste det sig svært at skabe de nødvendige aftaler med større producenter. En situation der undrede designeren, da kommuner og regioner i de kommende år skal investere flere milliarder kr. i at renovere gadebelysning, fordi de mest anvendte lyskilder bliver udfaset som led i EU s Ecodesign-strategi. Danmark bruger omkring 350 GWh om året til gadebelysning, så der er også et stort potentiale for elbesparelser. Heldigvis dukkede der et alternativ op, da jeg via Modelmager Morten Lyhne, som jeg tidligere har samarbejdet med, fik kontakt til virksomheden LEDlight Components i Rødby og Slagelse Sygehus. Sygehuset ønskede at modernisere sine lysstofrørs-armaturer, og på et brainstormmøde blev vi inspi- reret til at justere vores oprindelige ansøgning, så vi i anden del fokuserede på blændfri indendørsbelysning, fortæller Christian Flindt. INTELLIGENT LYSSTYRING Han blev mødt med forståelse og imødekommenhed hos ELFORSK, og projektets sidste del kunne derfor udvikles i et samarbejde mellem de to designere, elektronikvirksomheden LEDlight Components og sygehusets energikoordinator som repræsentant for slutbrugerne. Projektgruppen omfattede også SBi-AAU og DTU Fotonik, der bidrog med brugerundersøgelser, specialviden om syge- husbelysning samt lystekniske tests og dokumentation. Den nye belysningsløsning skulle kunne indpasses i den eksisterende konstruktion, den skulle være energieffektiv, let at vedligeholde og give både patienter og personale et godt indeklima. Projektgruppen så i denne opgave en mulighed for at udvikle en belysningsløsning, der kan bidrage til at realisere LED-teknologiens store potentiale på sygehusområdet. Det intelligente LED-armatur er undervejs i processen også blevet vurderet af personalet. Her taler Morten Lyhne med en af sygeplejerskerne

8 Et projekt i ELFORSK-programmet om helbredsfremmende LED-belysning havde nemlig vist, at Armatur og styring er undervejs testet, målt og verificeret på DTU Fotoniks avancerede Quality Lab, man med en intelligent styring af LED-belysning kan efterligne døgnrytmen i det naturlige lys. så Slagelse Sygehus kan være sikker på at få en belysningsløsning, der er optimeret i forhold til de Når personalet f.eks. møder på natskift, vil lyset have en forholdsvis høj intensitet med en højere specifikke behov. Kelvin-værdi (blåt lys), mens kunstlyset i løbet af natten gradvis bliver varmere. På stuerne, hvor sengeliggende patienter ikke kommer udendørs, kan kunstlyset tilsvarende justeres i løbet af da- FLERE ARBEJDSPLADSER MED LED gen, så patienterne får en døgnrytme, der svarer til raske personers. Resultaterne vidner om, at For elektronikvirksomheden LEDlight Components i Rødby er ELFORSK-projektet blevet en chance for en sådan intelligent lysstyring formentlig kan reducere personalets stress og sygefravær og gøre at dokumentere sine intelligente løsninger i sygehussektoren. Indehaver Kristian Henckel satser på at patienternes liggetider kortere, fordi belysningen bliver fremmende for helingsprocessen. skabe flere produktionsjobs i kraft af en større efterspørgsel efter virksomhedens kvalitetsprodukter in- KONKURRENCEDYGTIG den for LED-teknologi, og sygehussektoren er et af de steder, hvor LED giver brugerne de største gevinster. Den type intelligent LED-belysning, som vi kan tilbyde i kraft af vores samarbejde med forskere Da både SBi-AAU og DTU Fotonik havde været aktive i denne analyse, lå det lige til højrebenet at og designere, er selvfølgelig dyrere end det kinesiske skrammel, som fylder meget i markedet. Hvis de kombinere vores kompetencer, så vi ikke alene kunne tilbyde Slagelse Sygehus en energieffektiv og offentlige indkøbere alene fokuserer på indkøbsprisen og til nød indregner værdien af elbesparelsen, blændfri belysning, men også en innovativ løsning, der kan inspirere den samlede sygehussektor. svigter de i virkeligheden skatteyderne. Det er afgørende, at man også inddrager kvalitet, levetid og de Uden ELFORSK var vi aldrig blevet konkurrencedygtige med de internationale LED-producenter Christian Flindt, designer store afledte fordele, som intelligente LED-løsninger tilbyder. Offentlige indkøbere svigter i virkeligheden skatteyderne, hvis de alene fokuserer på indkøbsprisen på LED-løsninger Kristian Henckel, indehaver LEDlights Components Takket være projekttilskuddet fra ELFORSK kunne vi to designere og den forholdsvis lille virksomhed i Rødby bruge mange ressourcer på at udvikle den rigtige løsning, og vi kunne trække på Derfor opfordrer jeg til, at kommuner og regioner altid sørger for et uvildigt tjek af armaturers faktiske Danmarks bedste videnskabelige ekspertise inden for LED og lysstyring. Uden ELFORSK havde vi ydeevne og kvalitet, når de skal vurdere de tilbud, som de får efter offentlige EU-udbud, siger Kristian aldrig kunnet bringe os konkurrencemæssigt på højde med de store internationale producenter, Henckel. LED-teknologiens store fleksibilitet skaber nye muligheder for at forbedre indeklima for både patienter og personale med intelligent styring af lysintensitet og farvetemperatur. mener Christian Flindt. Resultatet er blevet et blændfrit armatur i form af en aflang elipse, der er tilpasset de eksisterende huller. Armaturet er designet, så det er nemt at montere og rengøre. Det er modstandsdygtigt med lang levetid og tilbyder en elbesparelse på ca. 45 procent. Ved at hæve effekten fra 22 til 27 W kan armaturet levere de 200 lux, som belysningsstandarden foreskriver. 14 Som et supplement til standardarmaturet har projektgruppen udviklet en lysstyring, der gør det muligt at afprøve LED-teknologiens potentiale for ikke energimæssige fordele. Den dynamiske styring kan variere ikke alene i lysintensitet, men også veksle frit i farvetemperatur fra varm hvidt (2.700 Kelvin) til en mere kold temperatur (op til Kelvin). På den måde vil belysningsløsningen understøtte den naturlige døgnrytme hos både patienter og personale. LED-armaturet til Slagelse Sygehus kan varieres i farvetemperatur for bedre at kunne efterligne dagslysets døgnrytme. Til venstre en koldere temperatur med høj Kelvin-værdi, til højre en mere varm hvid temperatur. 15

9 STORT POTENTIALE FOR INTELLIGENTE LED-LØSNINGER Designer Christian Flindt Hvis det står til Christian Flindt, er vi kun ved begyndelsen af en epoke, hvor kreative designere og innovative virksomheder tager over fra den belysningskultur, der har været domineret af PH s banebrydende arbejde med glødepæren. LED-lyskilderne har så lang levetid, at de kan integreres i armaturer, bygningskonstruktioner, møbler og meget mere. Samtidig er LED-teknologien så fleksibel, at belysningsløsninger kan designes uden begrænsninger. ELFORSK har været med til at skabe et enestående netværk af forskere, designere, producenter og slutbrugere Christian Flindt, industriel designer Christian Flindt er en anerkendt dansk industriel designer og har gjort sig internationalt bemærket med sine værker inden for møbler og LED-teknologi: 2004: Den danske møbelpris for Parts of a Rainbow 2008/09: Den Danske Designpris : Separatudstillingen CONCRETE/LIGHT i Viborg 2014: Vinder af ELFORSK Prisen 2014 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN Kombinationen af høj energieffektivitet, lang levetid, fleksibilitet og regulerbarhed giver os helt nye muligheder for at bidrage til et mere produktivt samfund. Her tror jeg, at ELFORSK med sin åbenhed og risikovillighed kan få en meget stor betydning. Der er skabt et enestående netværk mellem forskere, designere, producenter og slutbrugere, og vi råder på DTU Fotonik over et af verdens mest avancerede laboratorier. Så vi har et fantastisk udgangspunkt for at kunne gøre en forskel, ikke bare for Danmark, men i hele Europa hvor de gammeldags lyskilder er ved at blive udfaset, fremhæver Christian Flindt. Ud over belysning til sygehusene fremhæver han belysning til skoler, institutioner og ældreboliger. Der ligger et stort effektiviseringspres på den offentlige sektor i disse år. Kommuner og regioner skal præstere mere for færre skattekroner: Folkeskolen skal have et fagligt løft, der bliver flere ældre med særlige behov, og indemiljøet i daginstitutioner er under pres. Christian Flindt mener, at LED-teknologien har meget at tilbyde inden for disse anvendelser, og ELFORSK er et helt naturligt omdrejningspunkt for denne indsats, når man ser tilbage på de seneste ti års pionerarbejde. DANSK ENERGI / ROSENØRNS ALLÉ 9 / 1970 FRB. C / TLF: /

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER Aikaterini Argyraki, Carsten Dam-Hansen, Jakob Munkgaard Andersen, Anders Thorseth, Dennis Corell, Søren S. Hansen, Peter Poulsen, Jesper Wollf og Paul

Læs mere

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt Fl ndt Flindt Pullert. Design: Christian Flindt 2 Et rent snit. Inspirationen er evnen til at se muligheden i det enkle. 3 4 Øvelse gør mester Christian Flindt havde allerede fra projektets start en vision

Læs mere

DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning. v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune

DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning. v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune Agenda Kort præsentation DOLL Europas førende center for ny energieffektiv

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten: Besøg DOLL s lyslaboratorier i Hersted Industripark Fag Klassetrin Natur/teknologi/Biologi/Geografi/Fysik-kemi Mellemtrin og udskoling Varighed

Læs mere

Status for Program LED til belysning

Status for Program LED til belysning Status for Program LED til belysning Kenneth Munck, direktør er et videncenter, der indsamler og formidler viden om lys og belysning. Vi giver uvildige svar og gode råd samt afholder kurser, seminarer

Læs mere

FIGHTING ENERGY WASTE IN NEW WAYS

FIGHTING ENERGY WASTE IN NEW WAYS FIGHTING ENERGY WASTE IN NEW WAYS IKKE BLOT EN GOD IDÉ EN NY MÅDE AT TÆNKE MILJØ OG ØKONOMI Hos Fischer Lighting går vi forrest med de nyeste energirigtige løsninger. Vi er en dansk virksomhed, der har

Læs mere

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Nu viden om lysets betydning for ældres

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Nyeste LED: armaturer og lyskilder. 11. maj 2009 Belysningsseminar Aalborg Carsten Dam-Hansen

Nyeste LED: armaturer og lyskilder. 11. maj 2009 Belysningsseminar Aalborg Carsten Dam-Hansen Nyeste LED: armaturer og lyskilder 11. maj 9 Belysningsseminar Aalborg Carsten Dam-Hansen Indhold Historie Teknologi LED til generel belysning Fordele/ulemper ved LED Hvide LED RGB-teknologi Eksempler

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

CARL BRO GRUPPEN. LTS årsmøde hos VELUX Den 2. marts 2006. Dynamisk Lys v. Jesper Aarup

CARL BRO GRUPPEN. LTS årsmøde hos VELUX Den 2. marts 2006. Dynamisk Lys v. Jesper Aarup CARL BRO GRUPPEN LTS årsmøde hos VELUX Den. marts 006 Dynamisk Lys v. Jesper Aarup Baggrund Velux er en virksomhed der arbejder med dagslys Ønskede et belysningskoncept som understreger dette Relativt

Læs mere

DANSK LYS: Fremtidens bæredygtige solcelledrevne LED systemdesign i øjenhøjde. 31. maj 2014

DANSK LYS: Fremtidens bæredygtige solcelledrevne LED systemdesign i øjenhøjde. 31. maj 2014 DANSK LYS: Fremtidens bæredygtige solcelledrevne LED systemdesign i øjenhøjde. 31. maj 2014 Projektleder: DTU Fotonik, Peter Behrensdorff Poulsen Partnere: out-sider, AKJ Inventions, Morten Lyhne Design

Læs mere

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysningskampagnen 2009 De gamle pærer har mistet gløden Elsparefonden vil gerne hjælpe med at gøre den kommende udfasning

Læs mere

MADE IN DENMARK. Lyskvalitet Med den nyeste LED-teknik kan vi spare energi uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

MADE IN DENMARK. Lyskvalitet Med den nyeste LED-teknik kan vi spare energi uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. STREET / URBAN MADE IN DENMARK Enkelhed Vi udvikler egne brands i samarbejde med danske arkitekter og sikrer et enkelt, skandinavisk design og bæredygtige produkter med lang levetid. Fleksibilitet Lamperne

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

LYSnET møde Designskolen Kolding

LYSnET møde Designskolen Kolding LYSnET møde Designskolen Kolding Helle Rude Trolle & Vibeke Riisberg - D. 23.2 2012 Billeder fra denne præsentation må ikke benyttes uden tilladelse alt materiale er copy right kontakt hrt@dskd.dk & vri@dskd.dk

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Innovationsnetværket Dansk Lys

Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket Dansk Lys vision & mission Dansk Lys er et nyt dansk innovationsnetværk med fokus på lys og belysning, som med støtte fra Forsknings og Innovationsstyrelsen

Læs mere

Farveegenskaber og forskning i lysdioder

Farveegenskaber og forskning i lysdioder Farveegenskaber og forskning i lysdioder Carsten Dam-Hansen Birgitte Thestrup, nders Thorseth, Peter Jensen og Paul Michael Petersen LaserSystemer og Optiske materialer, Risø DTU Hvidt lys med LED, farveegenskaber

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg Det naturlige lys vores norm Mennesket har eksisteret i næste to millioner år, og vi har udviklet os i det naturlige lys. Vi har haft elektrisk lys

Læs mere

Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge

Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge Udendørsbelysning Frederiksberg Case Study Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge Vi er meget tilfredse med anlægget, også fordi det passer perfekt til vores overordnede plan for individuel styring

Læs mere

Innovativ LED Industribelysning

Innovativ LED Industribelysning Innovativ LED Industribelysning Lineær LED High Bay Armaturer Typisk 50-85% Driftbesparelse Energieffektiv, Innovative Løsninger www.tricklestar.eu Lineær LED High Bay Armatur Innovativ LED Belysning der

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen Fremtidens belysning, mere end blot lys Kim Hardi Nielsen 1 Vi ser et øget behov for energibesparende belysningsløsninger Næsten 20% af vores elforbrug anvendes til belysning 2 75% af det samlede energiforbrug

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Belysning indhold Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Formål l med belysning Dagslys er den bedste form for belysning

Læs mere

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED GUIDE LYSKILDE www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED fremtidens belysning LED fremtidens belysning LED Sparer energi LED pærer

Læs mere

En ny, bæredygtig måde at se på belysning

En ny, bæredygtig måde at se på belysning itza Trodser tiden En ny, bæredygtig måde at se på belysning Udviklet til LED, udstyret med den sidste nye afskærmningsteknologi, og med en optimeret konstruktion har Itza en levetid på 80.000 timer. Derfor

Læs mere

Bedre lys til ældre. Om bedre lys til ældre. Hvorfor bedre lys til ældre. Resultater. Tekniske løsninger. Prøveboligens indretning

Bedre lys til ældre. Om bedre lys til ældre. Hvorfor bedre lys til ældre. Resultater. Tekniske løsninger. Prøveboligens indretning Bedre lys til ældre Om bedre lys til ældre Hvorfor bedre lys til ældre Resultater Tekniske løsninger Prøveboligens indretning Fremtidens lys for ældre - og andre Kontakter Nye belysningsløsninger, der

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Formål med projekt Konkretisering af behov for patienter og personale Brugerbaseret forbedring af belysningsforhold, v.hj.a. lysregistrering samt brugerundersøgelse

Læs mere

1. Hvordan kan man løse de udfordringer, der er skitseret ovenfor, med hensyn til en bredere markedsgennemtrængning for faststofbelysning i Europa?

1. Hvordan kan man løse de udfordringer, der er skitseret ovenfor, med hensyn til en bredere markedsgennemtrængning for faststofbelysning i Europa? Neelie Kroes Kommissær for Den Digitale Dagsorden Europa-Kommissionen Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Det Internationale Sekretariat Christiansborg DK-1240 København K Tlf. +45 33 37 55 00 Fax +45

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om vejbelysning i Allerød Kommune Dette notat beskriver i afsnit

Læs mere

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning Bo Rasmussen Kommunaldirektør i Albertslund Kommune Realdania Debat Debatmøde i Ejerboligforum d. 4. maj Profit og projekter i fremtidens forstad Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale ETFE-folie Fremtidens fleksible byggemateriale 2 Inspireret af naturen ETFE - Fremtidens byggemateriale ETFE er fremtidens byggemateriale med et stort potentiale for kreativitet og nytænkning. På rekordtid

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

ELENA Tematiske workshop

ELENA Tematiske workshop Område: Bygningsafdeling Afdeling: ELENA Dato: 6. oktober 2014 E-mail: Birgitte.Bagge@rsyd.dk Telefon: 24631486 Program ELENA Tematiske workshop Intelligent Vejbelysning 01. oktober 2014 kl. 09:30-15:30

Læs mere

ALVA-serien UDenDØrs LeD LAMPer

ALVA-serien UDenDØrs LeD LAMPer ALVA-serien UDENDØRS LED LAMPER Esylux official partner of THE daylight. Højintelligent lyskvalitet Lys er et uundværligt element for mennesket. Dets energi bringer verdens skønhed frem, og med de lyse

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 Budskabs-kæden Præmis Hovedbudskaber Argumenter Defensives Q&A 2 Præmis Danmark mister konkurrenceevne og taber derfor produktionsarbejdspladser.

Læs mere

pleiad g3 Vi ved hvordan man finder en stjerne i loftet

pleiad g3 Vi ved hvordan man finder en stjerne i loftet pleiad g3 Vi ved hvordan man finder en stjerne i loftet At lede efter en stjerne Stjernerne har forundret mennesker igennem tiderne. Mysteriet om deres tilblivelse har altid fascineret videnskabsmænd.

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY. Lighting the Future

We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY. Lighting the Future We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY Lighting the Future LITE A/S LITE A/S (Light Innovation Technology) er en dansk virksomhed med hovedkontor og showroom i Nørresundby og datterselskabet LITE Sverige

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

LED. Fremtidens lyskilde! En kort introduktion til LED-teknologi

LED. Fremtidens lyskilde! En kort introduktion til LED-teknologi LED Fremtidens lyskilde! En kort introduktion til LED-teknologi Lysdioder giver skiftende stemninger i et moderne skolemiljø. En varm gul farve på kolde vinterdage En kølig farve på varme sommerdage

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hent appen Lysguiden Læs mere på bagsiden NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Gå efter en -pære med energimærke A+, når du køber ny pære. -pærer bruger

Læs mere

Indendørsbelysning. Glostrup hospital. Case Study. Sansevenlig og alsidig belysning. til børn med psykiatriske lidelser og deres pårørende

Indendørsbelysning. Glostrup hospital. Case Study. Sansevenlig og alsidig belysning. til børn med psykiatriske lidelser og deres pårørende Indendørsbelysning Glostrup hospital Case Study Sansevenlig og alsidig belysning til børn med psykiatriske lidelser og deres pårørende Vi er rigtig glade for belysningen, fortæller Helle Winding. Den er

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Se lyset: dagslys og kunstlys

Se lyset: dagslys og kunstlys Se lyset: dagslys og kunstlys Kjeld Johnsen, SBi, AAU-Cph Kontormiljø.2014 Se lyset: Dagslys og kunstlys Oversigt Dagslys og potentialer Hvorfor er (dags-)lyset så vigtigt? - Lys og døgnrytme Hvordan bygger

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

lunova Visuel komfort til mennesker i bevægelse

lunova Visuel komfort til mennesker i bevægelse lunova Visuel komfort til mennesker i bevægelse Visuel komfort sætter mennesket i centrum Alle udendørs miljøer bør planlægges med mennesket i fokus og med hensyn til, hvordan mennesker reagerer og fungerer.

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395 Kontakt: Sans for business DK TØNDER 6 5 Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 7 2 3 4 1 DK-6270 Tønder Telefon: +45 7492 9395 www.toender-regio.de DE De Sansers Land Kontaktperson: Christiane Plischke E-Mail:

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

En ny, bæredygtig måde at se på belysning

En ny, bæredygtig måde at se på belysning itza Trodser tiden En ny, bæredygtig måde at se på belysning Udviklet til LED, udstyret med den sidste nye afskærmningsteknologi, og med en optimeret konstruktion har Itza en levetid på 80.000 timer. Derfor

Læs mere

TESTBEDS OG LIVING LABS

TESTBEDS OG LIVING LABS TESTBEDS OG LIVING LABS Workshop Living Lab Introduktion Ramme-oplæg Gruppe diskussion 1 Case-oplæg Gruppe diskussion 2 Testbed og Living Lab Løsninger etableres i skala 1:1 Løsninger etableres i et levende

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

Lys og trivsel. Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk

Lys og trivsel. Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk Lys og trivsel Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk Program: Lys og trivsel Analyse, Det store rums lys Studie, Det lille rums lys Natur og omgivelser og dagslys >< Teknologi

Læs mere

københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE

københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE HVAD ER KATAPULT? Væksthuset Katapult er et tilbud til studerende på de naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser på Københavns Universitet. Vi er

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Lys & lyskilder. Ca. ½ time med lidt faktuelt, lidt holdninger og bud på trends...

Lys & lyskilder. Ca. ½ time med lidt faktuelt, lidt holdninger og bud på trends... AAA lys 14.9.10 Lys & lyskilder Ca. ½ time med lidt faktuelt, lidt holdninger og bud på trends... Lys Lysbegreber Lyskilder Lysformer/lysdesign Bud på trends...og forudsigelse Hvem snakker?? Ib Mogensen,

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk

Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk LED fremtidens lyskilde som forbedrer sundhed og trivsel. Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Belysning er globalt ansvarlig for 20% af al elektricitetsforbrug.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Den 24. februar 2010 DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Grundlæggende må det konstateres, at den grønne vækstdagsorden ikke er en sparedagsorden, men en investeringsdagsorden, hvor Danmark skal

Læs mere

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort Specialdesignede AGC-linser som giver minimal blænding Trinløst tilt ± 15º over vejbanen Justering udligner skæve master Fås med forskellige lysstyringssystemer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Kontorlamper DK. LED-stander- og pendellamper i

Kontorlamper DK. LED-stander- og pendellamper i Kontorlamper DK PRANA+ serien LEDstander og pendellamper i PRANA+serien UPLIGHTS UDTRÆKS LAMPEHOVED DIREKTE LYS HØJTEKNOLOGISK SENSOR LYSSTYRKE SCENESTYRING TUNABLE WHITE KAN TILPASSES LYSFARVEN ON/OFF

Læs mere

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Renoveringskatalog DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Udarbejdet af Jens Nelleberg og Tine Byskov Søndergaard DONG Energy Udendørsbelysning September 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi

Center for Borgernær Velfærdsteknologi Center for Borgernær Velfærdsteknologi Ud fra en holistisk tilgang til borgerens behov faciliterer vi udvikling af brugsparat velfærdsteknologi Velfærdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Historien om den videnbaserede energisektor

Historien om den videnbaserede energisektor Historien om den videnbaserede energisektor Formålet med denne historiefortælling er at vise, at da elsystemet blev udviklet var sektoren kendetegnet ved en meget høj grad af tværfaglighed. Den danske

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

FOCUS-LIGHTING. square Design: schmidt hammer lassen design

FOCUS-LIGHTING. square Design: schmidt hammer lassen design square Square giver mulighed for at gennemføre en stram byggestil også når det kommer til detaljerne, og den er prikken over i et på ethvert byggeri med minimalistiske tendenser. Der kan udfræses tal og

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere