Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger"

Transkript

1 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008

2

3 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad der er jobcentrenes grundlæggende opgaver i forhold til virksomhederne. Den er ikke ment som en kogebog, altså en detaljeret gennemgang af regler og ordninger. Den handler om noget mere overordnet, nemlig spørgsmålet om, hvilke forventninger virksomheder med rette kan have til landets 91 jobcentre. I kontakten med virksomhederne er det helt afgørende at huske, at jobcentrene har en opgave, der overskygger alt andet: At hjælpe ledige i job. Den bedste service, jobcentrene kan yde virksomhederne, er at få ledige i job hurtigt. En god, tæt og professionel kontakt til virksomhederne er vigtig for at løse denne opgave. Jobcentrene kan styrke de lediges chancer på arbejdsmarkedet ved at holde tæt kontakt, fokusere på aktivitet, motivere etc. Men grundlæggende er der de mennesker, der er. Og kerneopgaven er at få dem i job. Jobcentret har en lille del af arbejdsmarkedet. Det betyder, at jobcentret skal levere den arbejdskraft, der nu engang er ledig, men det kan ikke altid levere lige præcis det, virksomhederne efterspørger. Jeg håber, at pjecen kan bidrage til at skabe klarhed over, hvad der i forhold til virksomhederne er de centrale opgaver i landets jobcentre. Marie Hansen Direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen 3

4 Fra Private og offentlige arbejdsgivere kan af staten få (1) information og vejledning om arbejdskraft- og uddannelsesforhold, (2) information og vejledning om indlæggelse af job i Jobnet og (3) bistand til at afdække, fastlægge og indfri behovet for arbejdskraft og uddannelse. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Når en virksomhed mangler arbejdskraft Jobcentrene støtter rekruttering I Danmark finder virksomheder og jobsøgende som altovervejende hovedregel selv hinanden. Virksomhederne slår stillinger op. De bruger rekrutterings- og vikarbureauer eller deres netværk. Eller de ansætter jobsøgende, der selv har henvendt sig. Forklaringen er, at markedet arbejdsmarkedet virker. Køber og sælger møder hinanden af egen drift og bliver enige. Det er effektivt. Begge parter er motiverede. I forhold til denne velfungerende del af markedet har virksomhederne ikke brug for nogen assistance. Og jobcentrene har ingen rolle at spille. Rekrutteringskanaler Jobcentret hjælper Netværk Vikarbureauer, rekrutteringsfirmaer m.v Jobopslag i dagblade, fagblade og på nettet samt opfordrede ansøgninger Figuren illustrerer, at der er mange forskellige rekrutteringskanaler på det danske arbejdsmarked. Jobcentrene har kun en rolle at spille for en lille del af samtlige jobskift. Det er ikke noget problem det er meningen og et tegn på, at vi har et velfungerende arbejdsmarked i Danmark. At det er sådan bliver indimellem problematiseret. Jobcentrene er jo kun involverede i en mindre andel af de stillinger, der bliver besat på det danske arbejdsmarked. Bare se, lyder kritikken, virksomheder bruger ikke jobcentrene til noget. Kritikken bygger på en fejlopfattelse af, hvad jobcentrene skal. Det er ikke noget problem, at arbejdsmarkedet i vidt omfang klarer opgaven selv. Det er derimod præcis meningen. 4

5 Jobcentret træder til, når en virksomhed henvender sig med et rekrutteringsproblem. Jobcentret har to opgaver: Jobcentret skal give virksomheden klar besked om, hvad den kan forvente sig: Hvordan er situationen på netop den del af arbejdsmarkedet, hvor virksomheden opererer er der mangel på arbejdskraft, eller er der ledig arbejdskraft at få? Jobcentret fortæller virksomheden, at åben rekruttering er den bedste vej til motiveret arbejdskraft. Derfor er første skridt at gøre jobbet synligt i Jobnet og så lade interesserede ansøgere selv henvende sig. Hvis ikke det bærer frugt, eller hvis virksomheden ønsker det, kan jobcentret henvise ledige til jobbet. Yderligere kan jobcentret rådgive virksomheden om muligheden for at rekruttere arbejdskraft fra udlandet. I særlige tilfælde kan jobcentret lave skræddersyede forløb, som f.eks. involverer, at et bestemt antal ledige bliver tilbudt et kursus med henblik på ansættelse i en konkret virksomhed. Arbejdsmarkedsbalancemodellen giver overblik over rekrutteringssituationen Med denne model har jobcentret et redskab til hurtigt at give virksomheden et realistisk billede af muligheden for at skaffe arbejdskraft. Man kan nemlig se, om der i forvejen er mangel på arbejdskraft i branchen. Jobcentret gør enhver jobordre fuldt synlig for medarbejdere i alle jobcentre ved at registrere den i arbejdsmarkedsportalen/ administrationsportalen. Alle kan dermed se, om der skal henvises ledige. Succeskriteriet er enkelt: Samarbejdet mellem jobcentret og virksomheden virker efter hensigten, når virksomheden får et retvisende indtryk af situationen på den relevante del af arbejdsmarkedet og får relevant bistand til at løse sit rekrutteringsproblem. Arbejdsmarkedsportalen/administrationsportalen holder styr på opfølgningen Med opfølgningslisterne i arbejdsmarkedsportalen/ administrationsportalen kan jobcentrene let holde øje med, hvilke virksomheder der skal kontaktes fordi de har en ordrer, der skal henvises ledige til. 5

6 Fra De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret skal sikre, at alle stillingsopslag, der tilgår jobcenteret, indlægges i Jobnet. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Når jobbene ikke er synlige Jobcentrene gør jobåbninger synlige Arbejdsmarkedsbalancemodellen et redskab til at organisere virksomhedskontakten Med modellen har jobcentrene et konkret redskab til at finde ud af, hvor der i særlig grad mangler arbejdskraft. Når jobcentrene henvender sig til virksomheder, kan det ske med udgangspunkt i denne model. Fra tid til anden bliver landets jobcentre kritiseret for ikke at kunne levere de mennesker, som virksomhederne mangler. Vi har brug for arbejdskraft, lyder det, og I har tusindvis gående. Alligevel får vi alt for få kvalificerede og motiverede ansøgere. Der kan være flere årsager til, at en stilling står ubesat i lang tid. En kan være, at der ganske enkelt ikke eksisterer mennesker på markedet, der har de efterspurgte kvalifikationer. Men en anden årsag kan være, at virksomheden har markedsført den ubesatte stilling for lidt. Netop her, i forhold til markedsføringen, kan jobcentret træde til. En af jobcentrets helt centrale opgaver i forhold til virksomhederne er nemlig at bidrage til at gøre job synlige for synlige job er ganske enkelt vejen til at få motiverede ansøgere: Jobcentret holder øje med, om ledige job er synlige nok på områder, hvor der synes at mangle arbejdskraft. Hvis ikke, henvender jobcentret sig til virksomheder i branchen eller til brancheorganisationen. Jobnet er helt centralt, når man bestræber sig på at gøre job synlige. Tallene taler deres klare sprog: De stillinger, der var på Jobnet i 2006, blev vist 63 millioner gange for jobsøgende. Det svarer til, at hver ledig stilling i gennemsnit er vist 242 gange. 6

7 Mangler der chauffører ja og nej! I Arbejdsmarkedsstyrelsens halvårlige survey om rekruttering kommer chauffører typisk ud på top 50 over stillinger, som virksomhederne har forsøgt at besætte uden held. Ifølge den seneste survey, efteråret 2007, er der forgæves søgt rekrutteret lastbil-, taxi-, og buschauffører. Men går man på Jobnet, er der tilsyneladende ikke det store problem. Nok er der ledige chaufførjob, men der er ikke mange at se på Jobnet. På en tilfældig dag i januar 2008 er der således 180 ledige chaufførjob. I nogle områder f.eks. Nordjylland er der stort set ikke lagt job på Jobnet. Meget tyder således på, at virksomhederne ikke i tilstrækkelig grad får synliggjort deres behov for arbejdskraft. Succeskriteriet er enkelt: Samarbejdet mellem jobcentret og virksomheden virker efter hensigten, når de ledige job bliver synlige. Det giver langt større chance for at få stillingerne besat med personer, der er motiverede for at arbejde. 7

8 Fra Formålet er at bistå kontant- og starthjælpsmodtagere og ledige dagpengemodtagere til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie. formålsparagraffen i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Når det er svært at finde fodfæste Jobcentrene skaffer plads til ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet Hvor kan jobcentret finde plads til de ledige? Hvilke brancher? Arbejdsmarkedsbalancemodellen viser hvilke brancher, der mangler arbejdskraft. Hvilke virksomheder? Jobnet viser de job, der er ledige lige nu. I den ideelle verden er opgaven enkel: Mennesker, der er ledige, skal tage de ubesatte job. I den verden passer udbud og efterspørgsel sammen. Så snart de ledige møder frem, sætter jobcentret dem i kontakt med de virksomheder, der efterspørger netop deres profil. Den praktiske virkelighed er bare en anden. Dels foretrækker virksomhederne som oftest at ansætte nogen, der allerede er i job. Dels kan langtfra alle ledige gå direkte ind i virksomhederne og arbejde på fuld kraft fra første dag. De har for dårligt helbred, de har psykiske problemer, problemer med motivationen, eller også mangler de simpelthen en nødvendig uddannelse. Jobcentrets opgave er at finde virksomheder, der kan give plads til alle mennesker også de, der ikke rigtigt kan, og de, der ikke rigtigt vil. I forhold til virksomhederne er der to helt centrale opgaver: Virksomhederne skal have klar besked om, hvad de kan forvente sig. De skal vide, at ikke alle ledige som udgangspunkt er lige motiverede og kvalificerede til jobbet. Jobcentret gør det klart, at formålet med placeringen er at give den ledige en chance på arbejdsmarkedet. Samtidig skal det stå klart, at der ikke er garanti for, at ledige kan eller vil gribe denne chance. Virksomhederne skal have klar besked om, hvilken hjælp de kan få. Jobcentret står til rådighed, hvis der opstår problemer. Og ledige kan komme i virksomhedspraktik eller job med løntilskud, når det er svært at finde fodfæste. Der er også mulighed for at få støtte til en mentor eller til kurser. Hvis arbejdsevnen er nedsat, kan et fleksjob være løsningen. Før fokus rettes mod hjælpeforanstaltninger, bør jobcentret dog afsøge muligheden for, at den ledige kan blive ansat ordinært, evt. med en mentor. 8

9 Lediges motivation er ikke altid i top En SFI-undersøgelse fra 2007, Vil De gerne have et arbejde, viser, at 20 pct. af de arbejdsmarkedsparate ledige ikke vil have et arbejde. Især mange ældre ledige og deltidsledige har lav motivation for at arbejde. Undersøgelsen viser desuden, at lidt over en tredjedel af de ledige ikke er aktivt jobsøgende. Og kun halvdelen søger arbejde inden for et eller flere områder ud over deres eget fagområde. Den geografiske fleksibilitet blandt de arbejdsmarkedsparate ledige ligger et godt stykke fra lovens krav. Under halvdelen af de arbejdsmarkedsparate ledige er villige til at påtage sig mere end 1 times daglig rejsetid til og fra arbejdet. Men ifølge loven er kravet op til 3 timers daglig transporttid og i særlige tilfælde 4 timer. Måske er der således ved nærmere eftersyn en ledig stilling et sted i virksomheden, som den ledige rent faktisk godt kan bestride. Succeskriteriet er enkelt: Samarbejdet mellem jobcentret og virksomheden virker efter hensigten, når virksomheden giver plads til en ledig, der straks eller på længere sigt og med den rette hjælp fra jobcenter og virksomhed kan blive et aktiv for virksomheden. 9

10 Fra Private virksomheder kan af kommunen få en vederlagsfri virksomhedsservice, der har til formål at fremme en aktiv indsats over for personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Når det er svært at passe sit arbejde Jobcentrene hjælper, hvis medarbejdere har brug for særlige løsninger for at fastholde deres arbejde Nogle mennesker i Danmark har svært ved at bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet. De har et job, men kun lige. Det drejer sig om ansatte, der har svært ved at passe jobbet, f.eks. fordi de er slidt ned, er syge eller har været ude for en ulykke. Mange af dem har måttet melde sig syge og får sygedagpenge. Jobcentret har en vigtig rolle i den sammenhæng. Jobcentret skal bidrage til, at disse mennesker på den ene eller anden måde fortsat kan være i job. I sidste ende er det virksomheden, der træffer beslutning om og har evnen til at fastholde den enkelte medarbejder. Det vil næsten altid være en god investering for virksomhederne at yde en ekstra indsats i forhold til disse mennesker i stedet for at miste værdifuld arbejdskraft. Derfor vil virksomheden have en egeninteresse i at opbygge et beredskab, der kan tage hånd om sygdom og andre problemer. Jobcentrets rolle er at understøtte processen i forhold til den konkrete person med problemer. Når et menneske har brug for hjælp til at fastholde arbejdet, skal jobcentret opfordre den sygemeldte til tæt kontakt til virksomheden. Jobcentret kan også aftale med den sygemeldte, at jobcentret tager kontakt til den givne virksomhed: Jobcentrene sender to klare signaler til virksomheden. For det første, at en tidlig indsats for fastholdelse fra virksomhedens side er afgørende for at få succes. For det andet, at indsatsen for fastholdelse kun kan lykkes, hvis virksomheden selv er aktiv. Jobcentrene orienterer om de forskellige ordninger, der kan bidrage til at fastholde den relevante medarbejder, f.eks. delvis raskmelding, revalidering eller fleksjob. Jobcentret deltager eventuelt i møder med parterne og tilbyder at koordinere i forhold til beskæftigelsesindsatsen. 10

11 Succeskriteriet er enkelt: Samarbejdet mellem jobcentret og virksomheden virker efter hensigten, når det skaber optimale betingelser for, at mennesker kan blive på eller komme tilbage til arbejdsmarkedet. 11

12 Slotsholm A/S / Fotograf Anders Clausen / Mollerup Designlab A/S

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere