LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET"

Transkript

1 V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET

2 sfortegnelse PSYKOLOGI Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut... 5 Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation... 5 Professionsbachelor i offentlig administration... 6 Pædagog... 6 Socialrådgiver... 7 Sygeplejerske... 7 Universitetsuddannelser etc Arbejdslivsstudier... 8 Antropologi... 8 Antropologi og etnografi... 9 Audiologopædi... 9 Erhvervsøkonomi og psykologi... 9 Filosofi Logopædi Psykologi på Roskilde Universitet Pædagogik Sociologi Teologi Uddannelsesvidenskab Kandidatuddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Side 2

3 PSYKOLOGI er Københavns Universitet, Syddansk Universitet i Odense, Århus Universitet og Ålborg Universitet. Psykologi handler om menneskers tanker, følelser, behov, drømme og forestillinger, om hvordan menneskers hukommelse virker og om, hvordan vi lærer nye ting. På studiet bliver du undervist i, hvor stor en rolle fx familien, det sted man bor eller arbejdslivet spiller i forhold til menneskets mentale tilstand. Du lærer også om de fysiske påvirkninger, som man kan undersøge i hjernens biologi og kemi. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i psykologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået. Afklaring Uddannelserne på disse sider er tænkt som alternativer til psykologi, og de henvender sig til dig, der bl.a. gerne vil lære om udvikling af menneskers sind og adfærd og dets evne til at indgå i sociale og arbejdsmæssige fællesskaber med andre mennesker på en hensigtsmæssig måde. Uddannelserne er også til dig, der kan lide at arbejde med læring inden for uddannelsessystemet og vil vide mere om den menneskelige psyke og fysik, for at kunne behandle og rådgive. Det er vigtig at vide, at en psykologiuddannelse også indeholder matematik og statistik, og at de jobs man kan få bagefter ikke alle sammen er med samtalen i centrum. Psykologiuddannelsen er ikke egenterapi, og man skal derfor ikke kun vælge uddannelsen på baggrund af oplevelser i sit eget liv. Da dette er en vejledende liste over grunduddannelser fra erhvervsakademier, professionsbacheloruddannelser, ingeniørhøjskoler og universiteter, skal du altid tjekke ændringer i adgangsgrundlaget for den enkelte uddannelse på Det er også en god ide altid at orientere sig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside især i forhold til kvote 2-ansøgninger. Sidst i dokumentet er der et lille afsnit om kandidatuddannelser. Side 3

4 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år) Afspændingspædagog Professionshøjskoler i Randers og Hillerød På uddannelsen i afspændingspædagogik får du kendskab til menneskets krop og psyke som dele af den samme helhed. Uddannelsen er veksler mellem teori og praksis, hvor din egen krop inddrages aktivt. Du får bl.a. undervisning i psykomotoriske, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx) særligt hf- forløb for fremmedsprogede (GIF). Ergoterapeut Professionshøjskoler i Haderslev, Holstebro, København N, Næstved, Odense, Aalborg og Århus På uddannelsen til ergoterapeut lærer du om, hvilke praktiske redskaber der kan hjælpe sygdomsramte mennesker. Studiet giver dig et solidt kendskab til naturvidenskabelige fag som bl.a. anatomi og fysiologi samt samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller studentereksamen (stx) gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med dansk C og naturfag C samt engelsk C Folkeskolelærer Professionshøjskoler i Søborg, på Bornholm, Haderslev, Hjørring, Jelling, Nørre Nissum, Odense, Silkeborg, Skive, Aalborg, Århus, København K, Frederiksberg, Esbjerg, Holbæk, Roskilde (Holbæk og Trekroner) og Vordingborg. Som folkeskolelærer skal du kunne lide at have med børn og unge at gøre. Du skal desuden være parat til at sætte dig ind i nye områder hele tiden. På uddannelsen lærer du at planlægge din undervisning både fagligt og pædagogisk. Det betyder, at du får viden om de fag, du skal undervise i, og du lærer at give denne viden videre til børn på forskellige klassetrin. Der indgår flere praktikperioder i uddannelsestiden Side 4

5 Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx) Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) Eventuelt en udenlandsk eller international gymnasial uddannelse. Når du er optaget på uddannelsen, skal du dokumentere, at du har tilstrækkelige forudsætninger for at få adgang til de enkelte linjefag i uddannelsen. De konkrete krav til de forskellige linjefag fremgår af bekendtgørelsens kapitel fire. Overordnet skal du i relevante forudgående gymnasiale fag efter 7-trinsskalaen mindst have fået karakteren 7 på B-niveau eller 02 på A-niveau. I dansk skal du dog have mindst 7 på A-niveau. Fysioterapeut Haderslev, Holstebro, København N, Næstved, Odense, Roskilde, Aalborg, Hillerød og Århus På uddannelsen til fysioterapeut får du viden om krop og bevægelse og lærer både om behandling og om forebyggelse af led- og muskelskader. På studiet får du undervisning i idræt og bevægelse, anatomi og biofysik samt en række samfundsvidenskabelige fag som sociologi og administration, økonomi og ledelse. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller naturfag C. Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation Diakonhøjskolen i Højbjerg og Diakonstiftelsens sygeplejerskole i Frederiksberg Med udgangspunkt i kristendoms- og kulturformidling lærer uddannelsen dig at varetage opgaver inden for kommunikation og undervisning samt ledelse og omsorg. Du får bl.a. undervisning i kristendomskundskab, pædagogik og didaktik, kultur og kommunikation. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: en studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller højere forberedelseseksamen (hf) Da adgangsbekendtgørelsen ikke er endeligt godkendt, tages der forbehold for eventuelle ændringer. Side 5

6 Professionsbachelor i offentlig administration Professionshøjskoler i Frederiksberg, Esbjerg, Viborg, Ålborg, Odense og Århus. Offentlig administration dækker et bredt område. Du har mulighed for at specialisere dig inden for HR, vejledning, økonomi, velfærd, beskæftigelsesindsats eller skat og afgifter. På basisdelen får du undervisning i bl.a. kvalitetssikring og innovation, samfundsbeskrivelse, organisations- og kommunikationsteori. Efter den 2-årige basisdel vælger du en studieretning i det område, du ønske at specialisere dig i. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx) særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) en udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske en kontoruddannelse med specialer en anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og matematik B eller erhvervsøkonomi Specifikke adgangskrav: Med en gymnasial eksamen skal du have engelsk C og matematik B eller virksomhedsøkonomi Pædagog Professionshøjskoler i Haderslev, på Bornholm, Frøbel/Hovedstaden, Højvang/Ballerup, Gedved, Hjørring, Holstebro, Ikast, Jelling, Kolding, Odense V, Randers, Ranum, Thisted, Viborg, Aabenraa, Aalborg, København/ Gentofte, Nordsjælland, Sydhavn, Jysk i Århus, Peter Sabroe i Århus, Skårup, Roskilde, Slagelse, Nykøbing F., Vordingborg, På uddannelsen til pædagog kan du kvalificere dig til at arbejde med børn, unge og voksne. Du har skiftevis teoretisk undervisning og praktikperioder på en institution. På studiet bliver du bl.a. undervist i pædagogik, kultur og kommunikation samt samfundsfag. Ligeledes lærer du noget om sundhed, krop og bevægelse. Pædagoger arbejder ofte i vuggestuer, børnehaver, børnehaveklasser, fritidshjem, døgninstitutioner, indenfor normal og specialområdet. For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde et af følgende adgangskrav: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med fagene dansk C og naturfag C samt engelsk D. pædagogisk assistentuddannelse med fagene dansk C og samfundsfag C samt engelsk E. fire gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau. kvalifikationer, der efter en realkompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav Enkelte pædagogseminarier tilbyder et forberedelseskursus til uddannelsen for indvandrere og flygtninge. Side 6

7 Socialrådgiver Professionshøjskoler i Odense, Haderslev, Aabenraa, Holstebro, København, Århus, Bornholm, Roskilde (Himmelev) og Nykøbing Falster. Som socialrådgiver arbejder du professionelt med de sociale problemer, mennesker kan støde på gennem livet. Du skal kunne kommunikere med forskellige typer af mennesker. På uddannelsen lærer du om socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, organisation, økonomi, lovgivning og juridisk metode. Du skal kunne sætte dig ind i samfundsmæssige og juridiske problemstillinger og finde løsninger for den enkeltes problemer på baggrund af din viden. Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med dansk C og naturfag C samt engelsk D fire gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C Ansøgere, som ikke opfylder adgangskravene, kan få foretaget en realkompetencevurdering. Bemærk: Fremmedsprogede ansøgere skal have danskkundskaber, der svarer til studieprøven. Sygeplejerske Professionshøjskoler i Haderslev, Bornholm, Frederiksberg, København N, Herlev, Horsens, Hillerød, Hjørring, Holstebro, Nykøbing Falster, Næstved, København, Roskilde, Odense, Randers, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Vejle, Viborg, Aalborg og Århus På uddannelsen til sygeplejerske lærer du at give professionel sygepleje - herunder at tale med syge mennesker og deres pårørende. På studiet får du undervisning i en række teoretiske fag, som giver dig de nødvendige redskaber til at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du bliver bl.a. undervist i folkesundhedsvidenskab samt sygeplejebegreber og -modeller. Ligeledes lærer du håndteringen af begreber som død, angst og smerte. For at komme ind på uddannelsen skal du opfylde et af følgende adgangskrav: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med dansk C og naturfag C samt engelsk D fire gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B samt enten matematik B, fysik B, kemi B eller biologi B eller bioteknologi A plus samfundsfag C eller psykologi C. Desuden 9 måneders erhvervserfaring Side 7

8 Universitetsuddannelser etc. Arbejdslivsstudier Roskilde Universitetscenter Uddannelsen i arbejdslivsstudier fokuserer på arbejdsmiljø og arbejdsforhold i virksomheder og handler om at løse de problemer, der er tilknyttet arbejdslivet. På studiet beskæftiger du dig med arbejdets udvikling og udviklingens betydning for medarbejdere, virksomhed og samfund. Du kan fx fordybe dig i emner som ligestilling, medarbejderinvolvering, personaleledelse og sundhed. På RUC er arbejdslivsstudier et kombinationsfag. Det betyder, at du efter de 2-årige basisstudier skal kombinere arbejdslivsstudier med et andet fag. Du kan læse arbejdslivsstudier på to niveauer: Bachelorniveau, hvor du efter basisstudierne læser arbejdslivsstudier i ½ år og kombinerer med et andet fag i ½ år. Kandidatniveau, hvor du efter bacheloruddannelsen læser arbejdslivsstudier i 1 år og kombinerer med et andet fag i 1 år. For at blive bachelor i arbejdslivsstudier og et andet fag skal du have læst det humanistiske, det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige eller det humanistiske-teknologiske basisstudium på RUC. For at blive optaget på kandidatuddannelsen i arbejdslivsstudier skal du have en relevant bacheloruddannelse. Bacheloruddannelsen med arbejdslivsstudier giver direkte adgang til kandidatuddannelsen Antropologi Københavns Universitet Antropologi betyder videnskaben om mennesket. På uddannelsen lærer du at forstå, hvordan menneskers liv og handlinger kan være påvirket af fx deres religion, kultur, køn eller alder.på studiet analyserer du både materielle, sociale og politiske forhold i forskellige regioner, og du beskæftiger dig med værdier, symboler og erkendelsessystemer. Uddannelsen byder på en kombination af teori, metode og praktisk feltarbejde. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i antropologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået Side 8

9 Antropologi og etnografi Århus Universitet Antropologi og etnografi er studiet af mennesket som et socialt og kulturelt væsen. Etnografisk feltarbejde kan udføre overalt, såvel i Danmark som i udlandet. Ved hjælp af etnografiske metoder som deltagerobservation og interview undersøger man, hvordan mennesker skaber betydning i forskellige sammenhænge. På den måde får man forståelse for generelle mønstre i menneskers praksis. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i antropologi og etnografi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Du skal yderligere have et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Audiologopædi Københavns Universitet og Syddansk Universitet - Odense På audiologopædi lærer du at undersøge og forebygge læse-, stave-, høre- eller stemmevanskeligheder hos børn og voksne. Du lærer om, hvordan man opfatter og frembringer tale, og om hvad der kan forårsage tale-, stemme- og sprogvanskeligheder. Du får undervisning i bl.a. talepædagogiske fag, og der er også mulighed for at blive talepædagog eller at kvalificere sig som audiologopæd eller læsepædagog. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i audiologopædi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være bestået. Erhvervsøkonomi og psykologi Handelshøjskolen København Uddannelsens kombination af psykologi og erhvervsøkonomi giver dig baggrund for at analysere og løse konkrete opgaver i forbindelse med fx kunder og samarbejdspartnere. På uddannelsen lærer du, hvordan du benytter psykologisk viden og redskaber i en virksomheds forskellige faser. De forskellige faser, der behandles, er bl.a. udviklings-, styrings- og kommunikationsprocessen. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B. Alle fag skal være bestået. Bemærk: Du skal desuden have engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0 efter 7-trins-skalaen. Side 9

10 Filosofi Københavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet - Odense og Ålborg Universitet. Filosofi handler om forskellige virkelighedsopfattelser og grundbetingelser for menneskers viden og måder at handle på. På uddannelsen arbejder du både med historisk og moderne filosofi, og du studerer emner som logik, videnskabsteori, etik og politisk filosofi. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i filosofi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være bestået. Logopædi Syddansk Universitet Odense Logopædi er en uddannelse i talepædagogik med fokus på især børn. Du lærer om barnets sproglige udvikling samt om talevanskeligheder. Uddannelsen består af tre hovedområder, hvor du bl.a. lærer om teoretisk og anvendt sprogvidenskab samt en sundhedsvidenskabelig del. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i logopædi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være bestået. Psykologi på Roskilde Universitet Roskilde Universitet På Roskilde Universitetscenter (RUC) er psykologi en kombinationsuddannelse, hvor du efter to års basisstudier læser psykologi i kombination med et andet fag. Kombinationsuddannelsen har et bredt fagligt sigte med fokus på psykologiens sammenhæng med andre fagområder. På RUC afhænger titlen af dit individuelle uddannelsesforløb. Du kan dog ikke blive cand.psych. (psykolog) på RUC. For at blive bachelor i psykologi og et andet fag skal du have læst det humanistiske, det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige eller det humanistiske-teknologiske basisstudium på RUC. For at blive optaget på kandidatuddannelsen i psykologi skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse med psykologi giver direkte adgang til kandidatuddannelsen. Side 10

11 Pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet - Odense. Pædagogik handler om, hvordan vi lærer forskellige ting både som børn og voksne. På uddannelsen arbejder du med emner som opdragelse og undervisning. Pædagogik handler både om det enkelte menneske, om institutioner og om samfundet som helhed. Du vil på uddannelsen også få undervisning i bl.a. psykologi og få kendskab til en række teorier og metoder, du kan bruge i dit praktiske pædagogiske arbejde. På Roskilde Universitet hedder uddannelsen pædagogik og uddannelsesstudier og er et kombinationsfag. Det betyder, at du efter de 2-årige basisstudier skal kombinere pædagogik og uddannelsesstudier med et andet fag. For at blive bachelor i psykologi og et andet fag skal du have læst det humanistiske, det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige eller det humanistiske-teknologiske basisstudium på RUC. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i pædagogik skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være bestået. Sociologi Københavns Universitet og Ålborg Universitet Sociologi handler om det sociale liv og om mødet mellem enkelte mennesker, grupper, organisationer og hele samfundet. På uddannelsen lærer du på metodisk og teoretisk vis at analysere strukturer og udviklinger i samfundet. Du får ligeledes akademiske forudsætninger for at undersøge, hvordan samfundet hænger sammen, og hvorfor det ændrer sig. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i sociologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået. Side 11

12 Teologi Københavns Universitet, Århus Universitet Teologi er studiet af kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige skikkelse. Du fordyber dig i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket. Du får mulighed for at granske dens svar på tilværelsens store spørgsmål. Men teologi er også et bredt studium, hvor man beskæftiger sig med litteratur, etik, filosofi, historie, sprog, religion og samfund blandt meget andet. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i teologi skal du have en Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt græsk A og latin A. Alle fag skal være bestået. Bemærk: Græsk A og latin A kan også opnås ved propædeutisk undervisning, som er indbygget i bacheloruddannelsen. Uddannelsesvidenskab Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Århus Universitet Uddannelsen, som er en ny bacheloruddannelse, giver et bredt kendskab til de teorier og metoder, der knytter sig til uddannelsesvidenskab. Den giver færdigheder i at identificere og analysere uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger ud fra en samfundsmæssig sammenhæng. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav er dansk A og engelsk B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået. Kandidatuddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Udover ovennævnte videregående uddannelser findes der også muligheder for at tage en kandidatuddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. De tager alle udgangspunkt i kendte discipliner som psykolog, sociologi, antropologi, filosofi og didaktik. Adgangsbetingelserne er bl.a. en bachelorgrad, som er relevant for det fagområde, du ønsker at studerer, eller eventuelt en anden bacheloruddannelse suppleret med faglig relevante enheder på akademisk niveau en relevant professionsbacheloruddannelse eller en relevant mellemlang videregående uddannelse Du kan læse om disse uddannelser på Side 12

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler PROFESSIONS- HØJSKOLEN Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T 41 89 70 65 kbs@ucc.dk Ledelsessekretariatet Campus Carlsberg 1799 København V T 41 89 70 00 www.ucc.dk Lærer Pædagog Pædagogisk

Læs mere

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1 BLIV SYGEPLEJERSKE Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus Bliv sygeplejerske 1 ı 1 Overrasket over faglige udfordringer Folk siger, at det er let at blive sygeplejerske. Det troede jeg

Læs mere

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse SYGEPLEJERSKE Mennesker, mod og medfølelse HVORFOR SYGEPLEJERSKE? SYGEPLEJE ER ET FAG: Med ansvar, afveksling, udfordring og udvikling Hvor du kan hjælpe andre og gøre en forskel Som giver et hav af job-

Læs mere

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Den Koordinerede Tilmelding Styrelsen for Videregående Uddannelser Optagelse 2014 Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Indhold Indledning... 2 Ledige pladser... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014 2 Find din vej 2014 Kolofon Redaktion: Kommunikationsafdelingen Lisbeth Katborg Bjerre (ansv.) Design: 1508 A/S Tryk: Bording A/S Sat i: VIA Type Oplag: 20.000

Læs mere

STUDIE- OG KARRIEREDAG

STUDIE- OG KARRIEREDAG STUDIE- OG KARRIEREDAG 4.-5. februar 2015 Odense Congress Center Sådan gør du Tilmeld dig de 3 oplæg, du har lyst til at høre! Har du problemer med tilmeldingen - eller spørgsmål - er du velkommen til

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen ODENSE Socialrådgiveruddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Socialrådgiver uddannelsen SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Få en bred vifte af karrieremuligheder Hvad er du interesseret i? Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, Erhvervsakademi Aarhus Att: Uddannelseschef Rikke Christoffersen Sendt pr. e-mail: rich@eaaa.dk info@eaaa.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere