Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed"

Transkript

1 Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske minoritetsunges idræts- og bevægelsesvaner Sundhedsfremme gennem ændringer i det fysiske miljø i socialt udsatte boligområder Ahlmark, Nanna Andersen, Anette Andersen, Nybo Anne-Marie Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed. Igangværende ph.d. projekt (kvalitativt) om etniske minoriteter med type 2 diabetes, herunder mødet med kommunale sundhedscentre, sundheds- og sygdomsopfattelse og håndtering af diabetes som en del af daglig praksis. Validering af spørgsmål i spørgeskema blandt børn om etnisk baggrund. Børn og unges risikoadfærd herunder alkoholforbrug, rygning og brug af lægemidler, social ulighed Forsker i perinatal, obstetrisk og pædiatrisk epidemiologi med særlig fokus på årsager til fosterdød, misdannelse, for tidlig fødsel samt sociale og demografiske forholds betydning for børnesundhed. I et livsforløbsperspektiv studeres således sammenhænge mellem sundhedsforhold i de tidlige stadier af livet, fostertilværelsen samt barndommen og helbredsudfald på længere sigt. 5. Ammentorp, Jette Fredericia & Kolding Sygehuse 6. Andersen, Peter Statens Serum Institut 7. Anderson, Sally Danmarks Pædagogiske Universitet Har deltaget i det europæiske projekt Migrant Friendly Hospital, hvor Kolding Sygehus sammen med 10 andre europæiske pilotsygehuse afprøvede metoder til forbedring sygehusydelserne til patienter med anden etnisk baggrund, samt udarbejdede europæiske rekommandationer for disse ydelser. Forskning i tuberkulose Børneantropologi, uddannelsesantropologi, sportsantropologi, religionsantropologi, Børn og civil samfund Børn og religion Kultur, social organisering og socialitet 8. Andersen, Tine Buch Institute of Preventive Medicine Center for Health and Society 9. Akat, Sule Cross-Over 10. Baig, Naveed Islamisk-Kristent Studiecenter 11. Ballhausen, Tilde Kjær Børne- og Ungdomstandplejen Københavns Kommune 12. Balling, Helle Mørk Institut for Integration 13. Berliner, Peter Institut for Psykologi 14. Berthelsen, Niels Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 15. Birdi, Esma Institut for Integration 16. Bisgaard, Inge Sundhedscentret, Roskilde Kommune Projekt Sund Start Forebyggelse at overvægt blandt førskole børn med normal højde, men i højrisikogruppe et randomiseret kontrolleret interventionsstudie HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Koordinator, Etnisk Ressourceteam, Rigshospitalet Etniske minoriteter og tandsundhed. Undervisning af tandplejens personale i kulturmøder. Projekt som skal forbedre tandsundheden blandt etniske minoritetsbørn og -unge i Københavns Kommune. Forskning i disaster management, inklusiv risiko reduktion, katastrofe respons and genetablering Projekt om kommunikation af viden om arbejdsmiljø til indvandrere i rengøringsbranchen. Jeg er sundhedsplejerske ansat i Sundhedscentret i Roskilde Kommune. Tovholder på projekt Vægtstop for nydanskere og indsatsområde med sundhedsvejledning i forhold til forebyggelse af livsstilssygdomme til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. 17. Bjerregaard, Peter Sundhed blandt grønlændere.

2 18. Blom, Astrid Københavns Kommune 19. Boelsbjerg, Hanne Bess Center for Forskning i Tro og Helbred, SDU Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Inst. KU. 20. Borg, Eva Sundhedscenter Østerbro 21. Botelho, Vera Lucia Institut for Sundhedstjenesteforskning 22. Brandstrup, Liv Diabetesforeningen Forskningsleder af programmet Sundhedsfremme og Forebyggelse og centerchef for TrygFondens Forebyggelsescenter Igangværende ph.d. projekt om kristne og muslimske kræftpatienter religiøse copingstrategier i forbindelse med palliative forløb. Herunder kigger jeg på samspillet mellem tro og sygdomsopfattelse, samt håndtering af det at være konfronteret med døden. Pårørende og professionelle inddrages til at belyse hvilke behov for støtte, der optræder blandt disse patienter, og hvordan behov for eksistentiel og åndelig omsorg varetages. Erfaring med borger og patientrettet forebyggelse igennem 4 år, herunder dokumentation af effekten af rehabilitering i kommunal regi, samt implementering af rehabiliteringstilbud til etniske minoriteter. Demografiske aspekter af immigration i Danmark. Psykisk sygdom blandt indvandrerfamilier. Projekt vedr. øget egenomsorg blandt etniske minoriteter med type 2 diabetes i Vollsmose 23. Brøndum-Nielsen, Karen Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik 24. Cantarero, Lourdes Det Farmaceutiske Fakultet 25. Chandran, Ravi Cross-over 26. Christiansen, Caroline Abild Danmarks Pædagogiske Universitet 27. Christiansen, Karen Louise Dansk Røde Kors 28. Clausen, Aksel Skovgaard Region Sjælland 29. Cowan, Susan Statens Serum Institut Genetiske årsager til mental retardering, kromosomafvigelser, genotype-fænotype korrelationer ved syndromer, genetiske forandringer i neoplastiske celler, klinisk genetik Ph.d. om medicin forbrug blandt børn og unge med forskellig udenlandsk baggrund HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Skriver speciale omhandlende sundhedsfremme blandt unge med minoritetsbaggrund. Status rapport om psykologisk screening af asylansøgende børn Asylsøgende børns psykiske helbred (2 artikler i Ugeskrift for Læger) Betydning af opholdstid og antal flytninger for asylbørns psykiske helbred (sekundær publikation Ugeskrift for Læger). HIV blandt indvandrere i Danmark, prævalensundersøgelse baseret på HIV og AIDS registreringen siden hhv og Katrine Vinzentsen Dalgaard Etnisk Ressource Team, Rigshospitalet, frivillig medarbejder nh.dk Etnisk Ressource Team 31. Damsholt, Tine Europæisk og almen etnologi 32. Danneskiold-Samsøe Sofie Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet Demirtas, Memed Institut for Statskundskab Nuværende forskningsprojekt er en komparativ og etnografisk undersøgelse af statsborgerskabsceremonier i vestlige lande. Her får migranter deres nye statsborgerskabscertifikat efter obligatorisk edsaflæggelse (fx UK) eller man fejrer de nye statsborgere ved frivillige lokale eller nationale ceremonier (fx Danmark, Norge og Sverige). Forskningsprojekt om vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund (i samarbejde med Dannerhuset og TrygFonden) Forskningsprojekt om køn og lidelse blandt irakiske flygtningefamilier. Undersøgelse af boligtrivsel hos familier fra Tyrkiet, samt deres fremtidige boligønsker og behov i AKB's bebyggelse i "Kærene". 34. Dithmer, Marianne Social og Sundhedsuddannelsescenteret (SOSUC) Underviser sundhedspersonale med indvandrer eller flygtninge baggrund

3 35. Ditlevsen, Kia ph.d. studerende på SULIM Fødevareøkonomisk Institut/Faggruppe for Forbrug, Sundhed og Etik 36. Duus, Lisa Konsulent, "Sundhed for etniske minoriteter" Udvikling af og undervisning i sundhedsformidleruddannelsen 37. Dyhr, Lise Forskningsenheden for almen praksis i København 38. Egeblad, Charlotte Aalborg Universitet Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation Phd, Det almene i det anderledes om mødet mellem praktiserende læger og tyrkiske indvandrerkvinder Indvandrerkonsulentfunktion i almen praksis Lægens fortællinger som aktiv i kvalitetsudviklingsarbejdet Udvikling og beskrivelse af en konsulentfunktion, som har til formål at styrke de praktiserende lægers faglige indsats overfor indvandrerbefolkningen. Uerkendt D-vitaminmangel i en almen praksis med mange patienter med indvandrerbaggrund opsporing og behandling Migration, etnicitet og aldring. Ældre etniske borgeres syn på alderdommen og den danske ældreomsorgs muligheder 39. Egholm, Liv Center for Mellemøst-studier 40. Elsass, Peter Institut for Psykologi 41. Elverdam, Beth Institut for Sundhedstjenesteforskning/Almen medicin 42. Esholdt, Henriette Frees Department of Sociology, Lund University Kvalitativt projekt om etniciteter i sundhedsvæsenet. Bl.a. forskning indenfor kulturpsykologi, og hvorledes kulturelle traditioner og forskellige sociale praksis regulerer, udtrykker og transformerer den menneskelige psyke Sundheds- og sygdomsopfattelse, mødet med sundhedsvæsenet hos kvinder med etnisk minoritetsbaggrund Tidligere bl.a. undersøgt etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital (spørgeskemaundersøgelse blandt 8000 patienter med indvandrer/efterkommer og dansk baggrund samt interview). Temaer: tolkning, medinddragelse, oplevet diskrimination m.m. 43. Faurholt, Frederikke Rie Safira Studerende på kandidatuddannelsen i sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet.au.dk Feldt, Jakob Center for Mellemøst-studier Frederiksen, Marianne Forskningsområder bl.a.: Israel-Palæstina konflikten Mellemøsten i Europa (forskningshistorie, litteratur og populærkultur) Den sociale diskurs, fællesskab, medborgerskab, kulturmøde 46. Friis, Nanna Sloth Sex og Samfund 47. Gadgaard, Christian Institut for psykologi og uddannelsesforskning Roskilde Universitet Igangværende Phd projekt med fokus på Sundhedsfremmende sundhedskommunikation blandt etniske minoriteter i relation til forebyggelse af livsstilssygdomme. Pt. er målgruppen etniske minoriteter med Tyrkisk baggrund. 48. Galal, Lise Paulsen Kultur- og Sprogmødestudier Roskilde Universitetscenter Undersøgelse af muligheder og problemer i anvendelsen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet. Dokumenterer erfaringer med brugen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet i udvalgte europæiske lande. 49. Gammeltoft, Tine Institut for Antropologi Reproduktiv sundhed 50. Giese, Julie Institute of preventive medicine, Center for Health and Society 51. Graversen, Lone Dalsgaard Kostforskning

4 52. Psykiatriens Uddannelsescenter Hansen, Anne Rytter 53. Hansen, Sanne Sundhedskonsulent i Esbjerg kommune Adgang til sundhedsydelser for udokumenterede indvandrere Kapitel om etniske minoriteter i Folkesundhedsrapporten Arbejdsnotat om sundhed blandt etniske minoriteter med resultater fra SUSY-2005 Arbejder bl.a. med sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter. 54. Hansen, Kirsten Distriktspsykiatrien Ishøj/Vallensbæk 55. Hempler, Nana Folmann Forsker Steno Center for Sundhedsfremme Patientuddannelsesteamet Unge etniske minoriteter i psykiatrien. Hjerte-kar-sygdom blandt immigranter med fokus på incidens og kvalitet i behandling. Brug af og lighed i adgang til sundhedsydelser blandt etniske minoriteter. Diabetes og sundhedspædagogiske metoder herunder udvikling, implementering samt evaluering af patientuddannelse rettet mod etniske minoriteter. 56. Helweg-Larsen, Karin 57. Henriksen, Mia Fatum Psykiatriens Uddannelsescenter Psykisk sygdom. HR -konsulent, samt konsulent indenfor mangfoldighedsområdet og erfaring med organisationsudvikling. 58. Hjorthøj, Anne Rygaard Forebyggelse blandt etniske minoriteter. Sundhedsstyrelsen 59. Hoffmann, Marianne Social ulighed i sundhed etnisk ulighed i sundhed. Kvalitativ interviewundersøgelse af etniske skolebørns Den Sociale Kandidatuddannelse i Ålborg selvvurderede helbred. 60. Holstein, Bjørn 61. Holten, Iben Kræftens Bekæmpelse 62. Hvidtfeldt, Solveig Roskilde Universitetscenter 63. Hvidt-Pedersen, Bjørn Folkesundhed Århus 64. Høegh, Bodil D. Selvstændig konsulent Brug af lægemidler blandt børn og unge: forskelle mellem danske og etniske minoriteter. Helbred og sundhedsadfærd blandt børn og unge: forskelle mellem danske og etniske minoriteter. Måling af etnisk minoritetsbaggrund: validering af en spørgeskemametode. Information overvejende om cancer til etniske minoriteter Kommunikation med etniske minoriteter på hospitaler i Danmark. Sundhed og Omsorg Afdeling for Sundhed og Forebyggelse Konsulent i ernæring, fødevare og sundhed (tidligere ansat i Kolding kommune). 65. Iversen, Ann Region Syddanmark 66. Jacobsen, Charlotte B. DSI Institut for Sundhedsvæsen 67. Jensen, Bodil Folkesundhed København Københavns Kommune 68. Jensen, Helene Nordahl Institut for Folkesundhed/ Sociologisk Institut 69. Jensen, Helle Dybdal Sundhedscafeerne Sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter Patient-personale samspil Antropologiske studier på psykiatriområdet Interkulturel kommunikation/ etniske minoriteter i sundhedsvæsnet Arbejder bl.a. med sundhedsfremmeprojekt på tekniske skoler og produktionsskoler, hvor der er elever med mange forskelligartede baggrunde. Social ulighed i cancer og epidemiologiske metodeproblemstillinger Jeg er projektleder på projekt Sundhedscafeerne i Århus et boligsocialt projekt, i samarbejde med Århus Kommune. Det foregår i de fem mest udsatte boligområder i Århus, og har kontakt til mange med etnisk minoritetsbaggrund. 70. Jensen, Natasja Koitzsch Arbejder på EU-projektet EUGATE om adgang til og kvalitet af sundhedsydelser på baggrund af indvandrerstatus (arbejdsmigranter, flygtninge, asylansøgere, udokumenterede indvandrere og personer udsat for menneskehandel).

5 71. Johansen, Katrine S. Kulturmøder i psykiatrien Københavns Amts Special Ambulatorium (KASA) 72. Juel, Knud Deltager i det europæiske projekt Migrant and Ethnic Health Observatory (MEHO) i arbejdsgrupperne vedr. dødelighed og hjerte-kar sygdomme/diabetes. 73. Jørgensen, Torben Befolkningsbaseret epidemiologi, klinisk epidemiologi og sundhedstjenesteforskning Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden 74. Kastrup, Marianne Videnscenter for transkulturel psykiatri 75. Klinker, Charlotte Kræftens Bekæmpelse 76. Knudsen, Lisbeth B. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet 77. Kousholt, Christine Afd. for Sundhed og forebyg. i Århus Kommune Undersøgelse af indvandreres brug af psykiatrisk service. Registerundersøgelse i samarbejde med Armando Baez og Karin Helweg-Larsen Sundhedsfremme og forebyggelse, fysisk aktivitet, børn. Demografiske forhold. Reproduktion 'Ung åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd'. (Der indgår både oplysninger om unge med dansk og med ikke-dansk baggrund). Den kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Etnisk sundhedsprofil og Sundhedscenter Århus Vest. Boligsocial indsats med sundhedscafeer under udvikling. Fokus: Organisering og implementering. Servicering af integrationsråd med hensyn til sundheds- og familiestrategi. 78. Krasnik, Allan Kortlægning og analyser vedrørende indvandreres helbred og sundhedsadfærd og sundhedsvæsenets indsats i forhold Afdeling for Sundhedstjenesteforskning til indvandrere - herunder to større EU finansierede, internationale projekter. 79. Kristensen, Dorthe Brogård Institut for Marketing og Management 80. Kristensen, Jette Kolding Institut for Folkesundhed Århus Universitet Forbrugsstudier Sundheds- og sygdomsopfattelse Phd om medicinsk tradition blandt Mapuche indianere i Chile Udvikling og evaluering af diabetesskole i Århus. Etniske minoriteters forhold til kost og motion - muligheder for indretning af forebyggende interventioner. Interviewundersøgelse blandt tyrkere, pakistanere og somaliere i Københavns Kommune. Kristiansen, Maria K. Håndtering af cancerdiagnoser blandt kræftpatienter: betydningen af social kapital. Interview- og spørgeskemaundersøgelse blandt cancerpatienter med forskellige etniske baggrunde. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici - betydningen af etnicitet og migration. Review. Anette Krogh Sønderborg Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring. Interviewundersøgelse blandt projektledere og kommunale social- og sundhedschefer. Sundhedskonsulent. Arbejder med sundhedsformidling til flygtninge og indvandrere; Sundhedsambassadører på dit sprog; Rygestop på dit sprog; Sundhedsfremme og forebyggelse generelt; Overvægt og børn; Evaluering 83. Kruse, Lars Danmarks Idrætsforbund /get2sport 84. Krølner, Rikke 85. Kvernrød, Ann-Britt Forebyggelsesafdelingen Kræftens Bekæmpelse 86. La Cour, Anette Michelsen Center for Landdistriktsforskning, Esbjerg Campus Laubjerg, Merete Medicinsk kvinde- og kønsforskning. Lauge, Ruth OASIS - Behandling og rådgivning for Koordinerer projekter, der arbejder med integration ved at støtte lokale idrætsforeninger til at rumme flere medlemmer og fastholde de nuværende. Børn og unge Information om kræft og forebyggelse af kræft til etniske minoriteter. Arbejder bl.a. for at øge deltagerprocenten i screeningsprogrammerne for livmoderhalskræft og brystkræft. Igangværende ph.d. projekt der evaluerer idrætsprojekter for etniske børn og ser på udfordringer for foreningslivet, når socialpolitiske interventioner udmøntes i et felt præget af frivillig arbejdskraft og i et foreningsliv med en anden dagsorden end social integration. Forsker i adopterede sundhed og sygdom sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark og i Grønland. Artikler: Laubjerg M, Christensen AM,Petersson B. Psychiatric status among stepchildren and Domestic and international adoptees in Denmark. Scand J Publ Helath 2009;37: og Laubjerg M & Petersson B. (2006) Sundhedsmæssige problemer hos adoptivbørn. Ugeskrift for Læger 2006, 168(41), s Behandling og rehabilitering til traumatiserede og deres pårørerende. Personalet er psykologer, fysioterapeut/psykomotoriske terapeuter og socialrådgivere, som tilbyder tværfaglig og tværkulturel behandling. Lægekonsulenter inddrages efter behov. Erfarne tolke anvendes. Rehabiliteringsarbejdet: hjælper patienten med at bearbejde psykiske, fysiske og sociale problemer; styrker patientens

6 flygtninge egne ressourcer; medvirker til at traumatiserede og pårørende får selvstændigt og meningsfuldt liv i Danmark. 89. Larsen, Anne Kvarterløft Brøndby Kommune 90. Larsen, Finn B. Center for Folkesundhed Region Midtjylland 91. Larsen, Jørgen Elm Institut for Sociologi Laursen, Bjarne Lindhardt, Anne Videnscenter for Transkulturel Psykiatri 94. Lou, Stina Center for Folkesundhed, Region Midtjylland 95. Luneno, Kabibi Cross-Over Arbejder med sundhed fra et bredt perspektiv, som indbefatter fokus på både sociale netværk, tryghed, sunde fritidstilbud mm. Vi har projekter, som fokuserer på at bryde etniske pensionisters isolation og projekter som arbejder kriminalitets- og misbrugsforebyggende med unge marginaliseringstruede mænd med anden etnisk baggrund. Etnisk sundhedsprofil Fattigdom, velfærdsstat, marginalisering, socialt udsatte, socialpolitik, køn og klasser, boligkarriere og -mobilitet Børneulykker risikofaktorer, risikooplevelse og risikohåndtering. Etniske minoriteter indgår blandt risikogrupperne. Transkulturel psykiatri Tolkningens vilkår og betydning i mødet mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet. Et litteraturstudie og efterfølgende spørgeskema til personale på sygehus / i almen praksis om praksis i forbindelse med kommunikation med patienter med dårlige danskkundskaber. Fokusgruppeinterview med repræsentanter fra 1) sygehus, 2) almen praksis, 3) tolkebistanden og 4) patienter med dårlige danskkundskaber. HIV/AIDS blandt etniske minoriteter 96. MacDonald, Perle Social-og sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune 97. Madsen, Katrine Rich Sundhedsfremme i Brøndby Kommune herunder indsatser rettet mod etniske minoriteter. Formål: Forebyggelse af rygning og lungesygdommen KOL blandt etniske minoriteter. Blandt nogle grupper er rygeprævalensen meget høj (tyrkiske mænd 51 % - Singhammer 2008) og dermed forekomst af lungesygdomme. Vi arbejder med at udarbejde materialer til brug for fagfolk. I 2010 har vi i Danmarks Lungeforening udarbejdet en film, der kan ses på YouTube, og anvendes af Sundhedscentre mfl. 98. Madsen, Marianne Obed Sundhedsfaglig konsulent i Danmarks Lungeforening 99. Michaelsen, Jette Joost Afdeling for Sundhedstjenesteforskning 100. Mirdal, Gretty Institut for Psykologi 101. Forebyggelse af lungesygdommen KOL særligt blandt nogle grupper af etniske minoriteter. Udarbejdelse af materialer film mm. Et kvalitativt studie af indvandrermænd i hjerterehabilitering cases om hospitalspersonalets ideologiske budskaber og sociale kontrol med fokus på stemplingsprocesser (magtanalyse). Kommunikation om forebyggelse mellem 1. generationsindvandrere og personalet på et hospital i København (kvantitative analyser; register- og spørgeskemaundersøgelse). Kommunikation mellem såkaldt vanskelige patienter og hjemmesygeplejersker De langsigtede effekter af migration og transkulturel integration på mental og fysisk sundhed. Kort og langtidsfølger af traumatiske oplevelser blandt børn og unge flygtninge Montgomery, Edith Unges udvikling og modstandsdygtighed i zoner med organiseret vold Rehabiliterings- og forskningscentret for Kriminalitetsforebyggelse blandt traumatiserede flygtningefamilier: implementering af netværksmøder i danske torturofre kommuner 102. Mygind, Anna Det Farmaceutiske Fakultet Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Afd. For Samfundsfarmaci Forskning i rådgivning om medicin på primærapotekerne til etniske minoriteter. Generelt interesseret i mødet mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsnet. Tidligere arbejdet med forebyggelse og etniske minoriteter Nielsen, Dorthe Indvandrermedicinsk Klinik, Odense, Center for Global Sundhed, SDU 1.) Tolkning - betydningen af at der er en professionel tolk tilstede under samtalen med den etniske minoritetspatient 2.) Ældre etniske minoritetspatienters forhold i det danske sundhedsvæsen - et kvalitativt studie 3.) Udvikling og dokumentation af sygeplejen til etniske minoritetspatienter 4.) afdækning af forhold der har betydning for hvordan patienter af anden etnisk baggrund håndterer behandling og livsstilsændringer 5.) Undervisningsprojekter i Tanzania

7 104. Nielsen, Rune Nationalt Videnscenter for Demens, Københavns UniversitetshospitalRigshospitalet Demens blandt ældre indvandrere i Danmark og Europa. Jeg har bl.a. undersøgt den aktuelle status og praksis for udredning af demens i højt specialisrede europæiske demensklinikker. Desuden har jeg undersøgt ældre indvandrere benyttelse af demensudredningstilbud, samt validiteten af stillede demensdiagnoser. Endelig har jeg arbejdet med at udvikle neuropsykologiske tests til tværkulturelle neuropsykologiske undersøgelser ifm demensudredning. Jeg har arbejdet med forskelllige metoder, bl.a. survey's, register-baseret forskning samt neuropsykologisk testning. Frem til sommeren 2014, vil jeg være ansat på et EU financieret projekt om demens blandt indvandrere i Øresundsregionen, som udføres i samarbejde med Neuropsykiatrisk Klinik i Malmö Nielsen, Sanne Center for Selvmordsforskning Kvalitativt projekt om voksne etniske minoriteters selvmord og de beskyttende samt belastende faktorer for selvmord Nielsen, Signe Smith Videnskabelig hovedinteresse er sundhedstjenesteforskning med særlig fokus på sundhedsvæsenets organisation,, Institut for social og etnisk ulighed i adgang til sundhedsydelser samt sundhedsøkonomi og -politik. Forsker inden for området Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for migration og sundhed. Arbejder med flere projekter inden for områderne: immigranters adgang til og brug af Sundhedstjenesteforskning, sundhedsvæsenet i national og international kontekst, selvvurderet helbred og sundhedstilstand blandt immigranter, Forskningscenter for Migration, sammenligningsmuligheder og datatilgængelighed, sundhedssøgende adfærd og interventionsmuligheder herfor, Etnicitet og Sundhed tolkning i sundhedsvæsenet samt asylsøgende børns psykiske helbred 107. Nørgaard, Lotte Stig Det Farmaceutiske Fakultet, København Universitet 108. Nielsen, Lotus Sofie Uddannet farmaceut med phd. indenfor apoteksområdet. Vejleder på 2 specialer og 1 ph.d.studie omhandlende etniske minoriteter og medicinbrug. Desuden projektleder på netop afsluttet projekt omhandlende lægemiddelrelaterede problemer hos og holdninger til medicin blandt etniske minoritetspatienter. Laver fortrinsvis forskning med sæde i de danske apoteker. HBSC/Skolebørnsundersøgelsen 109. Nielsen, Rune Institut for Psykologi, Københavns Universitet & Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Udfordringer ved tværkulturel diagnosticering af demens Udvikling af spørgeskemametoder 110. Obling, Anne Roelsgaard Rigshospitalet Institut for Organisation, CBS Ph.d. projekt (sep sep. 2011): En kvalitativ undersøgelse af moderne medicin, og hvorledes sundhed, sygdom og medicinsk viden artikuleres i klinikken. Genstandsfeltet er behandlingsforløb for kvinder med brystkræft Olesen, Birgitte Ravn Institut for Kommunikation, Virksomhed Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter og Informationsteknologier Roskilde Universitet 112. Overballe, Henrik HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Cross-Over 113. Pedersen, Grete Skøtt Epidemiologi Institut for Sundheds- tjenesteforskning 114. Petersson, Birgit Medicinsk kvinde- og kønsforskning Epidemiologi, børnesundhed, etnicitet, social epidemiologi og reproduktionsepidemiologi 115. Persson, Ann Mekanismer for muskelsmerter. Smertetærskler. Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre 116. Pfister, Gertrud Etniske minoriteter og idræt, motion. Institut for Idræt Køn, etniske minoriteter og idræt Poulsen, Charlotte Videnscenter for Autisme 118. Poulsen, Jytte Forebyggelse og Sundhedsfremme Udviklings Centeret Gentofte Kommune Sygdom og sundhed i relation til arbejds- og dagligdag, spiseforstyrrelser, kønsforskelle og deres betydning for sygdom og sundhed, et forløbsstudie af lægeuddannelsen, abort og fødselsteknologi Tidl. projektleder af et projekt om etniske minoriteter med sjældne handicap og har udgivet rapporten 'Taler vi om det samme?' Når etniske minoriteter med sjældne handicap møder social- og sundhedsvæsenet. Udvikler materiale til etniske minoriteter med autisme. Forebyggelse og Sundhedsfremme i Gentofte Kommune gennemfører projekt Sund sammen, et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud rettet mod voksne Gentofte borgere med anden etnicitet end vestlig med særlig risiko for at udvikle type 2-diabetes. Projektets forløber over et år, ekskl. evaluering, med start forår De borgerrettede aktiviteter løber over seks måneder og vil bestå af fysiske aktiviteter og kostrådgivning og tilrettelægges i samarbejde med relevante aktører og inddragelse af målgruppen.

8 119. Poulsen, Rie 120. Prip, Karen Skader efter slag under fødderne (falanga). Smerter og funktionsnedsættelser. Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre 121. Pugholm, Monica Lorenzo Livsstilsændringer og arbejdsmarkedsintegration. Revacentret i København 122. Rasch, Vibeke Afdeling for International Sundhed 123. Rasmussen, Anna Ørnemose Ålborg Universitet 124. Rayce, Signe Roig, Louise Als research Reproduktiv sundhed. Ph.d. stipendiat omhandlende forebyggelse og sundhedsfremme set i relation til etniske minoriteter i Danmark. Fremmedgørelse som prædiktor for fysisk inaktivitet blandt børn og unge: skalavalidering og epidemiologisk analyse. Projekt om unge psykisk syge med anden etnisk baggrund end dansk Kvalitativt interviewstudie for DPC i Odense (Distriktspsykiatrisk Center), som omhandler hvordan irakere oplever Rossen, Camilla Blach psykisk sygdom. Studiet er et pårørende studie, hvorfor pårørende til irakiske sindslidende interviewes om deres sygdomsforståelse. Desuden spørges til deres oplevelse af DPC tilbud og hvilke forslag de har til eventuelle nmark.dk forbedringer. På baggrund af denne viden kan der udvikles tilbud, som er tilpasset denne gruppe patienter og deres Psykiatrisk Afdeling Odense, pårørende. Universitetsfunktion 127. Rosenberg, Mona Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, Servicestyrelsen Vidensopsamling og formidling om kommunale indsatser overfor psykisk syge og sårbare flygtninge og indvandrere - med særligt fokus på socialpsykiatrien 128. Rutkær, Katrine Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Projekt vedr. lægemiddelanvendelse blandt etniske minoritetspatienter ved Farmaceutisk Fakultet, KU. Nuværende projekt: Speciale om TB hos grønlændere, både i Danmark og i Grønland, og danskere en komparativ analyse af viden om smitte og forebyggelse, sundhedsadfærd samt håndtering af tuberkulosebehandling 129. Samuelsen, Helle Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter Institut for Antropologi 130. Seeger, Charlotte Forebyggelse af overvægt blandt normalvægtige børn Institute preventive medicine, center for health and society 131. Schmidt, Garbi Muslimske minoriteter i Vesten, etniske minoriteter i Danmark, transnationale og arrangerede ægteskaber samt normer og værdiers betydning i mødet mellem minoritet og majoritet Socialforskningsinstituttet Siggaard, Regitze Kræftens bekæmpelse Simuyemba, Louise Lund Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet 134. Singhammer, John Institut for idræt og biomekanik 135. Singla, Rashmi Ph.d. projektet ligger inden for området Humanistisk palliation og thanatologi. Formålet er, at undersøge indvandreres italesættelse af den 'gode død' samt oplevelsen af autonomi i skabelsen af den 'gode død' blandt terminalt syge patienter samt pårørende med anden etnisk baggrund end dansk, i en dansk plejekontekst. Stress og sociale relationers betydning for mental sundhed blandt personer med etnisk minoritetsbaggrund Tidligere projektleder for udarbejdelsen af etnisk sundhedsprofil et survey af sundhed og sygelighedsmønstre blandt 7 etniske minoriteter i Danmark Danish representative for Action IS0603 Health and Social Care for Migrants and Minorities in Europe, under COST (European Co-Operation in the field of Scientific and Technical Research) Department of Psychology & Educational :member of " Health " section of Belt Science project, coperation beteen Rosklide Univeristy and Luebeck Studies, Unversity of Applied Sciences,Germany; Current member of Global Health network; Member of " Researching Interdisciplinary Studies in Health mixedness in Nordic countries" network Promotion & Health strategies Current Empirical Research project: Intermarried Couples, parenting children of mixed parentage:mental health and Roskilde Universitetscenter well being; Theoretical project: Origins of mindfulness and meditation: Interplay between the East and West with focus on health promotion in the global context

9 136. Sjölund, Bengt Mekanismer for langvarige smerter. Evaluering af rehabiliteringsprocesser. Evaluering og kvlitet af rehabiliteringsforløb. Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre 137. Sodemann, Morten Klinisk Institut, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet Leder af indvandrermedicinsk kompetenceenhed (tværspeciale og tværfaglig visitation, undersøgelse, screening, behandling, rådgivning, rejseforebyggelse og uddannelse). Projektsamarbejde med Sundhedscenter Vollsmose og Odense kommunes social og arbejdsmarkeds forvaltning om fælles uddannelse af forløbskoordinatorer, visitation og undervisning. Styregruppen for kulturmediator projektet på Odense Universitetshospital. Seniorforsker Bandim sundhedsprojektet, Guinea-Bissau Sundby, Anette Børne- og Ungdomstandplejen Københavns Kommune 139. Terkildsen, Morten Deleuran Sundhedsfremme & Forebyggelse Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Tandpleje og etniske minoriteter Interkulturel sundhedsfremme & rehabilitering et udviklingsprojekt i 5 kommuner, med fokus på etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen 140. Thomsen, Jacob Als Undersøgelse af muligheder og problemer i anvendelsen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Minoritetsstudier, Københavns Unge psykisk syge med etnisk minoritetsbaggrund hvordan får vi kontakt med dem, og hvordan hjælper vi dem? Universitet samt Als Research Tved, Camilla Social- og sundhedspolitisk medarbejder for Enhedslistens sundhedsordfører Stine Brix og socialordfører Finn Sørensen Social- og sundhedspolitisk medarbejder Enhedslistens folketingssekretariat 142. Urban, Mille HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Cross-Over Vibe-Pedersen, Jette Sundhedscenter for Kræftramte Lene Viets Livsstilssygdomme med fokus på etniske minoriteter Har arbejdet med udarbejdelse af undervisningsmateriale og kurser vedr. diabetes for etniske minoriteter. Bachelor Projekt undersøger: Hvordan oplever overvægtige voksne kvinder fra Mellemøsten den sundhedsfremmende intervention på forebyggelses center Nørrebro, og i hvilket omfang kan denne intervention skabe varige forandringer? Konsulent på centeret i sundere madlavning - underviser hold Vinter-Jensen, Kirsten Center for Folkesundhed Region Midtjylland 146. Marianne Viskum Folkesundhed, Aarhus Kommune Etnisk sundhedsprofil Sundhedsformidler. Mit arbejdsområde er sundhedstilbud til etniske minoriteter i Bazar Vest, med fokus på især rygning. Desuden koordinator på projekt interkulturel sundhedsfremme og rehabilitering (Projekt under center for folkesundhed i region midt) Wanseele, Janet Ferrari Cand. mag., master i thanatologi (Death and Dying Studies) Interesseområder: etniske minoriteters opfattelse af sygdom og død, "vanskelige" terminalforløb 148. Wilms, Lisbeth Souschef i Forebyggelse og Sundhedsfremme Gentofte Kommune Forebyggelse og Sundhedsfremme i Gentofte Kommune gennemfører projekt Sund sammen, et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud rettet mod voksne Gentofte borgere med anden etnicitet end vestlig med særlig risiko for at udvikle type 2-diabetes. Projektets forløber over et år, ekskl. evaluering, med start forår De borgerrettede aktiviteter løber over seks måneder og vil bestå af fysiske aktiviteter og kostrådgivning og tilrettelægges i samarbejde med relevante aktører og inddragelse af målgruppen Wittrup, Inge Center for Folkesundhed Region Midtjylland 150. Wul, Lene Etniske minoritetskvinders fortællinger om sundhed og trivsel. En narrativ analyse af kvalitative interviews. Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Et pilotprojekt til udvikling og evaluering af et undervisningstilbud. Data baseres på register, spørgeskema-interview samt evaluerings interview. Spædbørn og børnesundhed på tværs af nationale grænser. Den fysiske krop som identitetsskaber og -markør hos koreanske adopterede Zafar, Sonia Steno Health Promotion Center (Steno Diabetes Center) Health Psychology Doctoral student. Understanding deep rooted ethnic and cultural influences on health (and behaviour change) in ethnic minority groups (Pakistani, Turkish and Somali). Implementation of psychological behaviour change interventions Current project: Working with exploring health perceptions and beliefs amongst ethnic bus drivers in Copenhagen

10 152. Zarrehparvar, Mandana Afdeling for Ligebehandling og Monitorering Institut for Menneskerettigheder 153. Morten Ørsted-Rasmussen Folkesundhed København Københavns Kommune Østerby, Sussi Århus Sundhedscenter Östergren, Per-Olof Lunds Universitet Arbejder med ligebehandling ude fra menneskeretten, herunder adgang til sundheds og sundhedsydelser iht. til artikel 12 i Konventionen om økonomisk, social og kulturelle rettigheder. Har sundhedsområdet som indsatsområde de næste år, inkl. analyser vedr. etniske minoriteter og deres adgang til sundhedsydelser. Sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter Projektkoordinator for Sundhedscenter Århus Vest og oprettelsen af diabetesskole for etniske minoriteter Social kapital. Spørgeskemaundersøgelse - sammenligning af udenlandskfødte svenskere og svenskere. Opdateret den 14. maj 2012, /nbes

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed.

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation Ahlmark, Nanna naah@si-folkesundhed.dk Andersen, Anette anan@si-folkesundhed.dk Andersen, Nybo Anne-Marie anandersen@health.sdu.dk Ammentorp,

Læs mere

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine sagergaard@ifi.ku.dk Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske

Læs mere

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine Institut for Idræt, Københavns Universitet sa@ph.au.dk Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske minoritetsunges

Læs mere

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine Institut for Idræt, Københavns Universitet sa@ph.au.dk Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske minoritetsunges

Læs mere

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Middelfart 2. september 2008 Disposition for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Odense 8. september 2009 Sundhedsstyrelsens vision for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Odense 8. september 2009 Sundhedsstyrelsens vision for

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Etniske minoriteter og sundhed - sundhedsadfærd og sårbarhed

Etniske minoriteter og sundhed - sundhedsadfærd og sårbarhed Etniske minoriteter og sundhed - sundhedsadfærd og sårbarhed Af Maria Kristiansen Cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns

Læs mere

Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital

Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital 1. dag: 11. oktober kl. 8:15-15:00 2. dag: 8. november kl. 8:15-15:00 Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital Kursusbeskrivelse Kurset Sundhedspædagogik og etniske minoriteter sætter fokus på indvandrere

Læs mere

Regionalt seminar om etniske minoriteter

Regionalt seminar om etniske minoriteter Regionalt seminar om etniske minoriteter Tirsdag den 8. september 2009 Direktør, speciallæge Peder Jest Odense Universitetshospital Patientprincippet At vi til enhver tid kan tilbyde vores patienter den

Læs mere

Udfordringer i fht. sundhedsfremme og forebyggelse målrettet etniske minoriteter

Udfordringer i fht. sundhedsfremme og forebyggelse målrettet etniske minoriteter Udfordringer i fht. sundhedsfremme og forebyggelse målrettet etniske minoriteter Niels Sandø November 2007 Udfordringerne - overordnet Hvem er indvandrere og efterkommere Kommunernes indsats Regionernes

Læs mere

Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse

Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse Tirsdag den 18. november 2008 Kirsten Vinther-Jensen Kontorchef Sundhedsfremme og Forebyggelse, Århus sikre lighed i sundhed føje

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Det midlertidige udvalg vedrørende sociale forskelle i sundhed

Det midlertidige udvalg vedrørende sociale forskelle i sundhed Det midlertidige udvalg vedrørende sociale forskelle i sundhed Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde

Læs mere

Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet.

Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet. Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet. Københavns Universitet. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund

Læs mere

26-12-2012. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Hvem taler vi om? Oversigt. Hvem taler vi om?

26-12-2012. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Hvem taler vi om? Oversigt. Hvem taler vi om? Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet. Københavns Universitet. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Sundhedscenter Vollsmose

Sundhedscenter Vollsmose Sundhedscenter Vollsmose Implementering af interventioner for en socialt udsat gruppe Ane Møller Bering 24. maj 2011 1 Sundhedscenter Vollsmose Etableret i 2006 enhed i Bolbro i 2008-2011 Målgruppen er

Læs mere

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Etniske minoriteter og diabetes v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Hvad er diabetes? Den hurtigst voksende kroniske sygdom i Danmark store omkostninger

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning N O T A T En sund befolkning 15-03-2013 Sag nr. 08/2538 Dokumentnr. 10904/13 I dette notat præsenteres regionernes bidrag til at øge danskerne middellevetid gennem en målrettet indsats mod de mest udsatte

Læs mere

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet Side 1 af 5 Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet 2016 Hanne Mørkenborg Bove Kathrine Håland Jeppesen Ingrid Villadsen Kristensen Helle Nygård Kristensen 2015 Annette Pedersen Ellen B. Tingleff

Læs mere

Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv hvordan rummer vi forskellighed?

Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv hvordan rummer vi forskellighed? Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv hvordan rummer vi forskellighed? Maria Kristiansen, lektor, forskningsgruppeleder, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet, mail: makk@sund.ku.dk Dias 1

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Forskning og praksis i Region Hovedstaden Et forskningsmæssigt perspektiv Charlotte Glümer, Forskningsleder, PhD

Forskning og praksis i Region Hovedstaden Et forskningsmæssigt perspektiv Charlotte Glümer, Forskningsleder, PhD Forskning og praksis i Region Hovedstaden Et forskningsmæssigt perspektiv Charlotte Glümer, Forskningsleder, PhD Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Indhold Hvem er vi? Eksempler fra samarbejder

Læs mere

Mental Sundhed i Danmark

Mental Sundhed i Danmark Mental Sundhed i Danmark Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Mette Kjøller Knud Juel 11. februar 2010 Redaktion Anna Paldam Folker, Line Raahauge Madsen, Ole Nørgaard og Jette Abildskov Hansen,

Læs mere

Prioritering af indsatser med fokus på social ulighed i sundhed

Prioritering af indsatser med fokus på social ulighed i sundhed Prioritering af indsatser med fokus på social ulighed i sundhed Ingelise Andersen Lektor, PhD Institut for Folkesundhedsvidenskab Ulighed i sundhed globalt, nationalt og lokalt Er det overhovedet muligt

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Tro, omsorg og interkultur

Tro, omsorg og interkultur Tro, omsorg og interkultur ERFARINGER FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Redigeret af Naveed Baig, Marianne Kastrup & Lissi Rasmussen Hans Reitzels Forlag Indhold Indledning 9 Interkultur 10 Social- og sundhedssektoren

Læs mere

Interventionsudvikling af Sund Start. Inklusion af etniske minoriteter i den nationale sundhedsprofil

Interventionsudvikling af Sund Start. Inklusion af etniske minoriteter i den nationale sundhedsprofil SULIM - Towards Sustainable Healthy Lifestyles Interventions for Migrants Interventionsudvikling af Sund Start Inklusion af etniske minoriteter i den nationale sundhedsprofil Nanna Ahlmark og Teresa Holmberg

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Lederforum for Medicinsk Sundhedsforskning 11. november 2011 Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Susanne Reventlow, MD, Dr. Med. Sci. Forskningsleder, adj.

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Afrapportering ang. projekt:

Afrapportering ang. projekt: Afrapportering ang. projekt: Etniske sundhedsformidlere i Herning Kommune November 2013 Afrapportering af projekt: Etniske sundhedsformidlere i Herning Kommune 2009-2013 1 1. Baggrund I alle nationale,

Læs mere

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv Lige sundhed blandt mænd og kvinder -Set fra et almen praksis perspektiv Lektor, læge, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering Syddansk Universitet

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation Kursusprogram God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale forebyggelsesmedarbejdere Formålet er, at deltagerne styrker deres kompetencer til

Læs mere

Health literacy. Dagens program

Health literacy. Dagens program Health literacy Temadag for ledere i sundhedscentre, Marts 2017 Dagens program Hvorfor arbejde med HL? Hvordan kan vi undersøge niveauet af HL? Hvordan kan vi styrke health literacy hos den enkelte og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Forebyggelsescenter Nørrebro Inddragelsespiloter - erfaringsbidrag,

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Centerchef Jette Vibe-Petersen, Sundhedscenter for Kræftramte, Københavns Kommune Årsmøde DSKS, 9. januar 2009 1 Hvad er kræftrehabilitering? Formålet

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent Mental sundhed Niels Sandø Specialkonsulent Hvad er mental sundhed Mental sundhed er mere end fraværet af psykisk sygdom. At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen. WHO-definition: Mental

Læs mere

Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation

Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation 4.4f 2 Dato 05. september, 2011 Initialer Igangværende ph.d.-forløb på Metropol per august 2011 Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation Ernæring Underviser F&U program

Læs mere

Hvorfor er kulturmøder så svære - og hvad kan vi gøre for, at de bliver bedre?

Hvorfor er kulturmøder så svære - og hvad kan vi gøre for, at de bliver bedre? Hvorfor er kulturmøder så svære - og hvad kan vi gøre for, at de bliver bedre? Anna Mygind Ph.d.-studerende Cand.scient.san.publ. (folkesundhedsvidenskab) Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Afdeling

Læs mere

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+ Emne Tema1 Hvad er sundhed sundhedsadfærd hvilke teoretiske modeller bruges ofte til at forstå sundhedsadfærdsændringer Hvad rør sig i DK lige NU? Tema 2 Dødelighed sygelighed i Danmark De store folkesygdomme

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Konsultationen - ideer og forventninger. Ea Bøhm Jepsen Almen medicin september 2016

Konsultationen - ideer og forventninger. Ea Bøhm Jepsen Almen medicin september 2016 Konsultationen - ideer og forventninger Ea Bøhm Jepsen Almen medicin september 2016 Hos den praktiserende læge Hvilke spørgsmål kan være relevante? Hvad tror du, at du fejler? Hvad er grunden til det?

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer.

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Formål og disposition Formål: Give en kort status på implementering af strategien, herunder præsentere resultaterne fra forskellige analyser

Læs mere

Patient- og befolkningsstatistik Kvalitet af plejen Diagnostiske metoder Barrierer for at arbejde på tværs af Øresund

Patient- og befolkningsstatistik Kvalitet af plejen Diagnostiske metoder Barrierer for at arbejde på tværs af Øresund Nationalt Vidensceter for Demens FORMÅL: At opkvalificere praksis for udredning, behandling og pleje af demente med indvandrerbaggrund i Øresundsregionen Information til samfundet og politikere Neuropsykiatrisk

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Projekter/tiltag i 2013 Emne Tidshorisont Drift Økonomi. Ingen Forvaltning

Projekter/tiltag i 2013 Emne Tidshorisont Drift Økonomi. Ingen Forvaltning Status Integration 2013 Projekter/tiltag i 2013 Emne Tidshorisont Drift Økonomi Etablering af Koordinerende Ændring af Lov om Permanent Forvaltning Iværksættelse af Integrationsplan Ændring af Lov om Permanent

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Findes der social ulighed i rehabilitering?

Findes der social ulighed i rehabilitering? Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016, 120916 Findes der social ulighed i rehabilitering? Henrik Bøggild Lektor, speciallæge i samfundsmedicin Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi Institut for

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Oplæg Psykiatrisk Dialogforum den 28. november 2013 Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Forskningsresultater omkring overdødelighed

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE H.C. Andersens Hotel Den 20. september

MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE H.C. Andersens Hotel Den 20. september Anna Paldam Folker Forskningschef, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE 2017 H.C. Andersens Hotel Den 20. september MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? Positiv

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE Lungeforeningens Årsmøde 12. juni 2014 Marlene Lindharth Thykjær (Andersen ) Sundhedsfaglig konsulent Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune KOL INDSATS

Læs mere

Centre of Research in Childhood Health. www.sdu.dk/rich

Centre of Research in Childhood Health. www.sdu.dk/rich www.sdu.dk/rich . RICH er et forskningscenter hvis mission er at forske i børn og unges sundhed med særligt fokus på fysisk aktivitet og kost generere viden, der kan bruges i konkrete sundhedstiltag på

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

KL's Sundhedskonference 2012

KL's Sundhedskonference 2012 Center for Politik og Organisation Politisk Service 11/28621 C^l KL's Sundhedskonference 2012 Regnskab - konference 17. januar 2012 Deltagere: 3 politikere fra Idræts- og Sundhedsudvalget 5 embedsfolk

Læs mere

Workshop. Samarbejde mellem forskning og praksis

Workshop. Samarbejde mellem forskning og praksis Workshop Samarbejde mellem forskning og praksis Workshop: Samarbejde mellem forskning og praksis Kristin Buvik: Eksempler fra evalueringer av forebyggende tiltak i Norge Tine Pars: Erfaringer med forskning-praksis

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Alkohol og de kommunale konsekvenser. Knud Juel Alkoholforebyggelse i kommunen Nationalmuseet, 27. oktober 2010

Alkohol og de kommunale konsekvenser. Knud Juel Alkoholforebyggelse i kommunen Nationalmuseet, 27. oktober 2010 Alkohol og de kommunale konsekvenser Knud Juel Alkoholforebyggelse i kommunen Nationalmuseet, 27. oktober 2010 Program Verden Danmark og andre lande Danmark (og kommuner) Alkohol i forhold til andre risikofaktorer

Læs mere

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19 Indhold Forord..................................... 11 Fire cases................................... 13 DEL 1 REHABILITERINGSFELTET KAPITEL 1 Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv.....

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

Etniske minoriteters møde med sundhedsvæsenet - - indblik i målgruppens baggrund og oplevelser

Etniske minoriteters møde med sundhedsvæsenet - - indblik i målgruppens baggrund og oplevelser Etniske minoriteters møde med sundhedsvæsenet - - indblik i målgruppens baggrund og oplevelser Af Maria Kristiansen Cand.scient.san.publ., ph.d.-stipendiat Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut

Læs mere

Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed. - samarbejde mellem boligområde og kommune

Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed. - samarbejde mellem boligområde og kommune Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed - samarbejde mellem boligområde og kommune Oversigt 1. Baggrund og erfaringer fra 5 års boligsocial sundhedsindsats 2. Hvad gør vi lokalt i

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Velkommen Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Baggrund - formål Baggrund Ønsket af regioner, kommuner og Sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen i relations

Læs mere