Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed"

Transkript

1 Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske minoritetsunges idræts- og bevægelsesvaner Sundhedsfremme gennem ændringer i det fysiske miljø i socialt udsatte boligområder Ahlmark, Nanna Andersen, Anette Andersen, Nybo Anne-Marie Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed. Igangværende ph.d. projekt (kvalitativt) om etniske minoriteter med type 2 diabetes, herunder mødet med kommunale sundhedscentre, sundheds- og sygdomsopfattelse og håndtering af diabetes som en del af daglig praksis. Validering af spørgsmål i spørgeskema blandt børn om etnisk baggrund. Børn og unges risikoadfærd herunder alkoholforbrug, rygning og brug af lægemidler, social ulighed Forsker i perinatal, obstetrisk og pædiatrisk epidemiologi med særlig fokus på årsager til fosterdød, misdannelse, for tidlig fødsel samt sociale og demografiske forholds betydning for børnesundhed. I et livsforløbsperspektiv studeres således sammenhænge mellem sundhedsforhold i de tidlige stadier af livet, fostertilværelsen samt barndommen og helbredsudfald på længere sigt. 5. Ammentorp, Jette Fredericia & Kolding Sygehuse 6. Andersen, Peter Statens Serum Institut 7. Anderson, Sally Danmarks Pædagogiske Universitet Har deltaget i det europæiske projekt Migrant Friendly Hospital, hvor Kolding Sygehus sammen med 10 andre europæiske pilotsygehuse afprøvede metoder til forbedring sygehusydelserne til patienter med anden etnisk baggrund, samt udarbejdede europæiske rekommandationer for disse ydelser. Forskning i tuberkulose Børneantropologi, uddannelsesantropologi, sportsantropologi, religionsantropologi, Børn og civil samfund Børn og religion Kultur, social organisering og socialitet 8. Andersen, Tine Buch Institute of Preventive Medicine Center for Health and Society 9. Akat, Sule Cross-Over 10. Baig, Naveed Islamisk-Kristent Studiecenter 11. Ballhausen, Tilde Kjær Børne- og Ungdomstandplejen Københavns Kommune 12. Balling, Helle Mørk Institut for Integration 13. Berliner, Peter Institut for Psykologi 14. Berthelsen, Niels Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 15. Birdi, Esma Institut for Integration 16. Bisgaard, Inge Sundhedscentret, Roskilde Kommune Projekt Sund Start Forebyggelse at overvægt blandt førskole børn med normal højde, men i højrisikogruppe et randomiseret kontrolleret interventionsstudie HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Koordinator, Etnisk Ressourceteam, Rigshospitalet Etniske minoriteter og tandsundhed. Undervisning af tandplejens personale i kulturmøder. Projekt som skal forbedre tandsundheden blandt etniske minoritetsbørn og -unge i Københavns Kommune. Forskning i disaster management, inklusiv risiko reduktion, katastrofe respons and genetablering Projekt om kommunikation af viden om arbejdsmiljø til indvandrere i rengøringsbranchen. Jeg er sundhedsplejerske ansat i Sundhedscentret i Roskilde Kommune. Tovholder på projekt Vægtstop for nydanskere og indsatsområde med sundhedsvejledning i forhold til forebyggelse af livsstilssygdomme til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. 17. Bjerregaard, Peter Sundhed blandt grønlændere.

2 18. Blom, Astrid Københavns Kommune 19. Boelsbjerg, Hanne Bess Center for Forskning i Tro og Helbred, SDU Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Inst. KU. 20. Borg, Eva Sundhedscenter Østerbro 21. Botelho, Vera Lucia Institut for Sundhedstjenesteforskning 22. Brandstrup, Liv Diabetesforeningen Forskningsleder af programmet Sundhedsfremme og Forebyggelse og centerchef for TrygFondens Forebyggelsescenter Igangværende ph.d. projekt om kristne og muslimske kræftpatienter religiøse copingstrategier i forbindelse med palliative forløb. Herunder kigger jeg på samspillet mellem tro og sygdomsopfattelse, samt håndtering af det at være konfronteret med døden. Pårørende og professionelle inddrages til at belyse hvilke behov for støtte, der optræder blandt disse patienter, og hvordan behov for eksistentiel og åndelig omsorg varetages. Erfaring med borger og patientrettet forebyggelse igennem 4 år, herunder dokumentation af effekten af rehabilitering i kommunal regi, samt implementering af rehabiliteringstilbud til etniske minoriteter. Demografiske aspekter af immigration i Danmark. Psykisk sygdom blandt indvandrerfamilier. Projekt vedr. øget egenomsorg blandt etniske minoriteter med type 2 diabetes i Vollsmose 23. Brøndum-Nielsen, Karen Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik 24. Cantarero, Lourdes Det Farmaceutiske Fakultet 25. Chandran, Ravi Cross-over 26. Christiansen, Caroline Abild Danmarks Pædagogiske Universitet 27. Christiansen, Karen Louise Dansk Røde Kors 28. Clausen, Aksel Skovgaard Region Sjælland 29. Cowan, Susan Statens Serum Institut Genetiske årsager til mental retardering, kromosomafvigelser, genotype-fænotype korrelationer ved syndromer, genetiske forandringer i neoplastiske celler, klinisk genetik Ph.d. om medicin forbrug blandt børn og unge med forskellig udenlandsk baggrund HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Skriver speciale omhandlende sundhedsfremme blandt unge med minoritetsbaggrund. Status rapport om psykologisk screening af asylansøgende børn Asylsøgende børns psykiske helbred (2 artikler i Ugeskrift for Læger) Betydning af opholdstid og antal flytninger for asylbørns psykiske helbred (sekundær publikation Ugeskrift for Læger). HIV blandt indvandrere i Danmark, prævalensundersøgelse baseret på HIV og AIDS registreringen siden hhv og Katrine Vinzentsen Dalgaard Etnisk Ressource Team, Rigshospitalet, frivillig medarbejder nh.dk Etnisk Ressource Team 31. Damsholt, Tine Europæisk og almen etnologi 32. Danneskiold-Samsøe Sofie Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet Demirtas, Memed Institut for Statskundskab Nuværende forskningsprojekt er en komparativ og etnografisk undersøgelse af statsborgerskabsceremonier i vestlige lande. Her får migranter deres nye statsborgerskabscertifikat efter obligatorisk edsaflæggelse (fx UK) eller man fejrer de nye statsborgere ved frivillige lokale eller nationale ceremonier (fx Danmark, Norge og Sverige). Forskningsprojekt om vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund (i samarbejde med Dannerhuset og TrygFonden) Forskningsprojekt om køn og lidelse blandt irakiske flygtningefamilier. Undersøgelse af boligtrivsel hos familier fra Tyrkiet, samt deres fremtidige boligønsker og behov i AKB's bebyggelse i "Kærene". 34. Dithmer, Marianne Social og Sundhedsuddannelsescenteret (SOSUC) Underviser sundhedspersonale med indvandrer eller flygtninge baggrund

3 35. Ditlevsen, Kia ph.d. studerende på SULIM Fødevareøkonomisk Institut/Faggruppe for Forbrug, Sundhed og Etik 36. Duus, Lisa Konsulent, "Sundhed for etniske minoriteter" Udvikling af og undervisning i sundhedsformidleruddannelsen 37. Dyhr, Lise Forskningsenheden for almen praksis i København 38. Egeblad, Charlotte Aalborg Universitet Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation Phd, Det almene i det anderledes om mødet mellem praktiserende læger og tyrkiske indvandrerkvinder Indvandrerkonsulentfunktion i almen praksis Lægens fortællinger som aktiv i kvalitetsudviklingsarbejdet Udvikling og beskrivelse af en konsulentfunktion, som har til formål at styrke de praktiserende lægers faglige indsats overfor indvandrerbefolkningen. Uerkendt D-vitaminmangel i en almen praksis med mange patienter med indvandrerbaggrund opsporing og behandling Migration, etnicitet og aldring. Ældre etniske borgeres syn på alderdommen og den danske ældreomsorgs muligheder 39. Egholm, Liv Center for Mellemøst-studier 40. Elsass, Peter Institut for Psykologi 41. Elverdam, Beth Institut for Sundhedstjenesteforskning/Almen medicin 42. Esholdt, Henriette Frees Department of Sociology, Lund University Kvalitativt projekt om etniciteter i sundhedsvæsenet. Bl.a. forskning indenfor kulturpsykologi, og hvorledes kulturelle traditioner og forskellige sociale praksis regulerer, udtrykker og transformerer den menneskelige psyke Sundheds- og sygdomsopfattelse, mødet med sundhedsvæsenet hos kvinder med etnisk minoritetsbaggrund Tidligere bl.a. undersøgt etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital (spørgeskemaundersøgelse blandt 8000 patienter med indvandrer/efterkommer og dansk baggrund samt interview). Temaer: tolkning, medinddragelse, oplevet diskrimination m.m. 43. Faurholt, Frederikke Rie Safira Studerende på kandidatuddannelsen i sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet.au.dk Feldt, Jakob Center for Mellemøst-studier Frederiksen, Marianne Forskningsområder bl.a.: Israel-Palæstina konflikten Mellemøsten i Europa (forskningshistorie, litteratur og populærkultur) Den sociale diskurs, fællesskab, medborgerskab, kulturmøde 46. Friis, Nanna Sloth Sex og Samfund 47. Gadgaard, Christian Institut for psykologi og uddannelsesforskning Roskilde Universitet Igangværende Phd projekt med fokus på Sundhedsfremmende sundhedskommunikation blandt etniske minoriteter i relation til forebyggelse af livsstilssygdomme. Pt. er målgruppen etniske minoriteter med Tyrkisk baggrund. 48. Galal, Lise Paulsen Kultur- og Sprogmødestudier Roskilde Universitetscenter Undersøgelse af muligheder og problemer i anvendelsen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet. Dokumenterer erfaringer med brugen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet i udvalgte europæiske lande. 49. Gammeltoft, Tine Institut for Antropologi Reproduktiv sundhed 50. Giese, Julie Institute of preventive medicine, Center for Health and Society 51. Graversen, Lone Dalsgaard Kostforskning

4 52. Psykiatriens Uddannelsescenter Hansen, Anne Rytter 53. Hansen, Sanne Sundhedskonsulent i Esbjerg kommune Adgang til sundhedsydelser for udokumenterede indvandrere Kapitel om etniske minoriteter i Folkesundhedsrapporten Arbejdsnotat om sundhed blandt etniske minoriteter med resultater fra SUSY-2005 Arbejder bl.a. med sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter. 54. Hansen, Kirsten Distriktspsykiatrien Ishøj/Vallensbæk 55. Hempler, Nana Folmann Forsker Steno Center for Sundhedsfremme Patientuddannelsesteamet Unge etniske minoriteter i psykiatrien. Hjerte-kar-sygdom blandt immigranter med fokus på incidens og kvalitet i behandling. Brug af og lighed i adgang til sundhedsydelser blandt etniske minoriteter. Diabetes og sundhedspædagogiske metoder herunder udvikling, implementering samt evaluering af patientuddannelse rettet mod etniske minoriteter. 56. Helweg-Larsen, Karin 57. Henriksen, Mia Fatum Psykiatriens Uddannelsescenter Psykisk sygdom. HR -konsulent, samt konsulent indenfor mangfoldighedsområdet og erfaring med organisationsudvikling. 58. Hjorthøj, Anne Rygaard Forebyggelse blandt etniske minoriteter. Sundhedsstyrelsen 59. Hoffmann, Marianne Social ulighed i sundhed etnisk ulighed i sundhed. Kvalitativ interviewundersøgelse af etniske skolebørns Den Sociale Kandidatuddannelse i Ålborg selvvurderede helbred. 60. Holstein, Bjørn 61. Holten, Iben Kræftens Bekæmpelse 62. Hvidtfeldt, Solveig Roskilde Universitetscenter 63. Hvidt-Pedersen, Bjørn Folkesundhed Århus 64. Høegh, Bodil D. Selvstændig konsulent Brug af lægemidler blandt børn og unge: forskelle mellem danske og etniske minoriteter. Helbred og sundhedsadfærd blandt børn og unge: forskelle mellem danske og etniske minoriteter. Måling af etnisk minoritetsbaggrund: validering af en spørgeskemametode. Information overvejende om cancer til etniske minoriteter Kommunikation med etniske minoriteter på hospitaler i Danmark. Sundhed og Omsorg Afdeling for Sundhed og Forebyggelse Konsulent i ernæring, fødevare og sundhed (tidligere ansat i Kolding kommune). 65. Iversen, Ann Region Syddanmark 66. Jacobsen, Charlotte B. DSI Institut for Sundhedsvæsen 67. Jensen, Bodil Folkesundhed København Københavns Kommune 68. Jensen, Helene Nordahl Institut for Folkesundhed/ Sociologisk Institut 69. Jensen, Helle Dybdal Sundhedscafeerne Sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter Patient-personale samspil Antropologiske studier på psykiatriområdet Interkulturel kommunikation/ etniske minoriteter i sundhedsvæsnet Arbejder bl.a. med sundhedsfremmeprojekt på tekniske skoler og produktionsskoler, hvor der er elever med mange forskelligartede baggrunde. Social ulighed i cancer og epidemiologiske metodeproblemstillinger Jeg er projektleder på projekt Sundhedscafeerne i Århus et boligsocialt projekt, i samarbejde med Århus Kommune. Det foregår i de fem mest udsatte boligområder i Århus, og har kontakt til mange med etnisk minoritetsbaggrund. 70. Jensen, Natasja Koitzsch Arbejder på EU-projektet EUGATE om adgang til og kvalitet af sundhedsydelser på baggrund af indvandrerstatus (arbejdsmigranter, flygtninge, asylansøgere, udokumenterede indvandrere og personer udsat for menneskehandel).

5 71. Johansen, Katrine S. Kulturmøder i psykiatrien Københavns Amts Special Ambulatorium (KASA) 72. Juel, Knud Deltager i det europæiske projekt Migrant and Ethnic Health Observatory (MEHO) i arbejdsgrupperne vedr. dødelighed og hjerte-kar sygdomme/diabetes. 73. Jørgensen, Torben Befolkningsbaseret epidemiologi, klinisk epidemiologi og sundhedstjenesteforskning Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden 74. Kastrup, Marianne Videnscenter for transkulturel psykiatri 75. Klinker, Charlotte Kræftens Bekæmpelse 76. Knudsen, Lisbeth B. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet 77. Kousholt, Christine Afd. for Sundhed og forebyg. i Århus Kommune Undersøgelse af indvandreres brug af psykiatrisk service. Registerundersøgelse i samarbejde med Armando Baez og Karin Helweg-Larsen Sundhedsfremme og forebyggelse, fysisk aktivitet, børn. Demografiske forhold. Reproduktion 'Ung åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd'. (Der indgår både oplysninger om unge med dansk og med ikke-dansk baggrund). Den kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Etnisk sundhedsprofil og Sundhedscenter Århus Vest. Boligsocial indsats med sundhedscafeer under udvikling. Fokus: Organisering og implementering. Servicering af integrationsråd med hensyn til sundheds- og familiestrategi. 78. Krasnik, Allan Kortlægning og analyser vedrørende indvandreres helbred og sundhedsadfærd og sundhedsvæsenets indsats i forhold Afdeling for Sundhedstjenesteforskning til indvandrere - herunder to større EU finansierede, internationale projekter. 79. Kristensen, Dorthe Brogård Institut for Marketing og Management 80. Kristensen, Jette Kolding Institut for Folkesundhed Århus Universitet Forbrugsstudier Sundheds- og sygdomsopfattelse Phd om medicinsk tradition blandt Mapuche indianere i Chile Udvikling og evaluering af diabetesskole i Århus. Etniske minoriteters forhold til kost og motion - muligheder for indretning af forebyggende interventioner. Interviewundersøgelse blandt tyrkere, pakistanere og somaliere i Københavns Kommune. Kristiansen, Maria K. Håndtering af cancerdiagnoser blandt kræftpatienter: betydningen af social kapital. Interview- og spørgeskemaundersøgelse blandt cancerpatienter med forskellige etniske baggrunde. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici - betydningen af etnicitet og migration. Review. Anette Krogh Sønderborg Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring. Interviewundersøgelse blandt projektledere og kommunale social- og sundhedschefer. Sundhedskonsulent. Arbejder med sundhedsformidling til flygtninge og indvandrere; Sundhedsambassadører på dit sprog; Rygestop på dit sprog; Sundhedsfremme og forebyggelse generelt; Overvægt og børn; Evaluering 83. Kruse, Lars Danmarks Idrætsforbund /get2sport 84. Krølner, Rikke 85. Kvernrød, Ann-Britt Forebyggelsesafdelingen Kræftens Bekæmpelse 86. La Cour, Anette Michelsen Center for Landdistriktsforskning, Esbjerg Campus Laubjerg, Merete Medicinsk kvinde- og kønsforskning. Lauge, Ruth OASIS - Behandling og rådgivning for Koordinerer projekter, der arbejder med integration ved at støtte lokale idrætsforeninger til at rumme flere medlemmer og fastholde de nuværende. Børn og unge Information om kræft og forebyggelse af kræft til etniske minoriteter. Arbejder bl.a. for at øge deltagerprocenten i screeningsprogrammerne for livmoderhalskræft og brystkræft. Igangværende ph.d. projekt der evaluerer idrætsprojekter for etniske børn og ser på udfordringer for foreningslivet, når socialpolitiske interventioner udmøntes i et felt præget af frivillig arbejdskraft og i et foreningsliv med en anden dagsorden end social integration. Forsker i adopterede sundhed og sygdom sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark og i Grønland. Artikler: Laubjerg M, Christensen AM,Petersson B. Psychiatric status among stepchildren and Domestic and international adoptees in Denmark. Scand J Publ Helath 2009;37: og Laubjerg M & Petersson B. (2006) Sundhedsmæssige problemer hos adoptivbørn. Ugeskrift for Læger 2006, 168(41), s Behandling og rehabilitering til traumatiserede og deres pårørerende. Personalet er psykologer, fysioterapeut/psykomotoriske terapeuter og socialrådgivere, som tilbyder tværfaglig og tværkulturel behandling. Lægekonsulenter inddrages efter behov. Erfarne tolke anvendes. Rehabiliteringsarbejdet: hjælper patienten med at bearbejde psykiske, fysiske og sociale problemer; styrker patientens

6 flygtninge egne ressourcer; medvirker til at traumatiserede og pårørende får selvstændigt og meningsfuldt liv i Danmark. 89. Larsen, Anne Kvarterløft Brøndby Kommune 90. Larsen, Finn B. Center for Folkesundhed Region Midtjylland 91. Larsen, Jørgen Elm Institut for Sociologi Laursen, Bjarne Lindhardt, Anne Videnscenter for Transkulturel Psykiatri 94. Lou, Stina Center for Folkesundhed, Region Midtjylland 95. Luneno, Kabibi Cross-Over Arbejder med sundhed fra et bredt perspektiv, som indbefatter fokus på både sociale netværk, tryghed, sunde fritidstilbud mm. Vi har projekter, som fokuserer på at bryde etniske pensionisters isolation og projekter som arbejder kriminalitets- og misbrugsforebyggende med unge marginaliseringstruede mænd med anden etnisk baggrund. Etnisk sundhedsprofil Fattigdom, velfærdsstat, marginalisering, socialt udsatte, socialpolitik, køn og klasser, boligkarriere og -mobilitet Børneulykker risikofaktorer, risikooplevelse og risikohåndtering. Etniske minoriteter indgår blandt risikogrupperne. Transkulturel psykiatri Tolkningens vilkår og betydning i mødet mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet. Et litteraturstudie og efterfølgende spørgeskema til personale på sygehus / i almen praksis om praksis i forbindelse med kommunikation med patienter med dårlige danskkundskaber. Fokusgruppeinterview med repræsentanter fra 1) sygehus, 2) almen praksis, 3) tolkebistanden og 4) patienter med dårlige danskkundskaber. HIV/AIDS blandt etniske minoriteter 96. MacDonald, Perle Social-og sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune 97. Madsen, Katrine Rich Sundhedsfremme i Brøndby Kommune herunder indsatser rettet mod etniske minoriteter. Formål: Forebyggelse af rygning og lungesygdommen KOL blandt etniske minoriteter. Blandt nogle grupper er rygeprævalensen meget høj (tyrkiske mænd 51 % - Singhammer 2008) og dermed forekomst af lungesygdomme. Vi arbejder med at udarbejde materialer til brug for fagfolk. I 2010 har vi i Danmarks Lungeforening udarbejdet en film, der kan ses på YouTube, og anvendes af Sundhedscentre mfl. 98. Madsen, Marianne Obed Sundhedsfaglig konsulent i Danmarks Lungeforening 99. Michaelsen, Jette Joost Afdeling for Sundhedstjenesteforskning 100. Mirdal, Gretty Institut for Psykologi 101. Forebyggelse af lungesygdommen KOL særligt blandt nogle grupper af etniske minoriteter. Udarbejdelse af materialer film mm. Et kvalitativt studie af indvandrermænd i hjerterehabilitering cases om hospitalspersonalets ideologiske budskaber og sociale kontrol med fokus på stemplingsprocesser (magtanalyse). Kommunikation om forebyggelse mellem 1. generationsindvandrere og personalet på et hospital i København (kvantitative analyser; register- og spørgeskemaundersøgelse). Kommunikation mellem såkaldt vanskelige patienter og hjemmesygeplejersker De langsigtede effekter af migration og transkulturel integration på mental og fysisk sundhed. Kort og langtidsfølger af traumatiske oplevelser blandt børn og unge flygtninge Montgomery, Edith Unges udvikling og modstandsdygtighed i zoner med organiseret vold Rehabiliterings- og forskningscentret for Kriminalitetsforebyggelse blandt traumatiserede flygtningefamilier: implementering af netværksmøder i danske torturofre kommuner 102. Mygind, Anna Det Farmaceutiske Fakultet Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Afd. For Samfundsfarmaci Forskning i rådgivning om medicin på primærapotekerne til etniske minoriteter. Generelt interesseret i mødet mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsnet. Tidligere arbejdet med forebyggelse og etniske minoriteter Nielsen, Dorthe Indvandrermedicinsk Klinik, Odense, Center for Global Sundhed, SDU 1.) Tolkning - betydningen af at der er en professionel tolk tilstede under samtalen med den etniske minoritetspatient 2.) Ældre etniske minoritetspatienters forhold i det danske sundhedsvæsen - et kvalitativt studie 3.) Udvikling og dokumentation af sygeplejen til etniske minoritetspatienter 4.) afdækning af forhold der har betydning for hvordan patienter af anden etnisk baggrund håndterer behandling og livsstilsændringer 5.) Undervisningsprojekter i Tanzania

7 104. Nielsen, Rune Nationalt Videnscenter for Demens, Københavns UniversitetshospitalRigshospitalet Demens blandt ældre indvandrere i Danmark og Europa. Jeg har bl.a. undersøgt den aktuelle status og praksis for udredning af demens i højt specialisrede europæiske demensklinikker. Desuden har jeg undersøgt ældre indvandrere benyttelse af demensudredningstilbud, samt validiteten af stillede demensdiagnoser. Endelig har jeg arbejdet med at udvikle neuropsykologiske tests til tværkulturelle neuropsykologiske undersøgelser ifm demensudredning. Jeg har arbejdet med forskelllige metoder, bl.a. survey's, register-baseret forskning samt neuropsykologisk testning. Frem til sommeren 2014, vil jeg være ansat på et EU financieret projekt om demens blandt indvandrere i Øresundsregionen, som udføres i samarbejde med Neuropsykiatrisk Klinik i Malmö Nielsen, Sanne Center for Selvmordsforskning Kvalitativt projekt om voksne etniske minoriteters selvmord og de beskyttende samt belastende faktorer for selvmord Nielsen, Signe Smith Videnskabelig hovedinteresse er sundhedstjenesteforskning med særlig fokus på sundhedsvæsenets organisation,, Institut for social og etnisk ulighed i adgang til sundhedsydelser samt sundhedsøkonomi og -politik. Forsker inden for området Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for migration og sundhed. Arbejder med flere projekter inden for områderne: immigranters adgang til og brug af Sundhedstjenesteforskning, sundhedsvæsenet i national og international kontekst, selvvurderet helbred og sundhedstilstand blandt immigranter, Forskningscenter for Migration, sammenligningsmuligheder og datatilgængelighed, sundhedssøgende adfærd og interventionsmuligheder herfor, Etnicitet og Sundhed tolkning i sundhedsvæsenet samt asylsøgende børns psykiske helbred 107. Nørgaard, Lotte Stig Det Farmaceutiske Fakultet, København Universitet 108. Nielsen, Lotus Sofie Uddannet farmaceut med phd. indenfor apoteksområdet. Vejleder på 2 specialer og 1 ph.d.studie omhandlende etniske minoriteter og medicinbrug. Desuden projektleder på netop afsluttet projekt omhandlende lægemiddelrelaterede problemer hos og holdninger til medicin blandt etniske minoritetspatienter. Laver fortrinsvis forskning med sæde i de danske apoteker. HBSC/Skolebørnsundersøgelsen 109. Nielsen, Rune Institut for Psykologi, Københavns Universitet & Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Udfordringer ved tværkulturel diagnosticering af demens Udvikling af spørgeskemametoder 110. Obling, Anne Roelsgaard Rigshospitalet Institut for Organisation, CBS Ph.d. projekt (sep sep. 2011): En kvalitativ undersøgelse af moderne medicin, og hvorledes sundhed, sygdom og medicinsk viden artikuleres i klinikken. Genstandsfeltet er behandlingsforløb for kvinder med brystkræft Olesen, Birgitte Ravn Institut for Kommunikation, Virksomhed Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter og Informationsteknologier Roskilde Universitet 112. Overballe, Henrik HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Cross-Over 113. Pedersen, Grete Skøtt Epidemiologi Institut for Sundheds- tjenesteforskning 114. Petersson, Birgit Medicinsk kvinde- og kønsforskning Epidemiologi, børnesundhed, etnicitet, social epidemiologi og reproduktionsepidemiologi 115. Persson, Ann Mekanismer for muskelsmerter. Smertetærskler. Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre 116. Pfister, Gertrud Etniske minoriteter og idræt, motion. Institut for Idræt Køn, etniske minoriteter og idræt Poulsen, Charlotte Videnscenter for Autisme 118. Poulsen, Jytte Forebyggelse og Sundhedsfremme Udviklings Centeret Gentofte Kommune Sygdom og sundhed i relation til arbejds- og dagligdag, spiseforstyrrelser, kønsforskelle og deres betydning for sygdom og sundhed, et forløbsstudie af lægeuddannelsen, abort og fødselsteknologi Tidl. projektleder af et projekt om etniske minoriteter med sjældne handicap og har udgivet rapporten 'Taler vi om det samme?' Når etniske minoriteter med sjældne handicap møder social- og sundhedsvæsenet. Udvikler materiale til etniske minoriteter med autisme. Forebyggelse og Sundhedsfremme i Gentofte Kommune gennemfører projekt Sund sammen, et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud rettet mod voksne Gentofte borgere med anden etnicitet end vestlig med særlig risiko for at udvikle type 2-diabetes. Projektets forløber over et år, ekskl. evaluering, med start forår De borgerrettede aktiviteter løber over seks måneder og vil bestå af fysiske aktiviteter og kostrådgivning og tilrettelægges i samarbejde med relevante aktører og inddragelse af målgruppen.

8 119. Poulsen, Rie 120. Prip, Karen Skader efter slag under fødderne (falanga). Smerter og funktionsnedsættelser. Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre 121. Pugholm, Monica Lorenzo Livsstilsændringer og arbejdsmarkedsintegration. Revacentret i København 122. Rasch, Vibeke Afdeling for International Sundhed 123. Rasmussen, Anna Ørnemose Ålborg Universitet 124. Rayce, Signe Roig, Louise Als research Reproduktiv sundhed. Ph.d. stipendiat omhandlende forebyggelse og sundhedsfremme set i relation til etniske minoriteter i Danmark. Fremmedgørelse som prædiktor for fysisk inaktivitet blandt børn og unge: skalavalidering og epidemiologisk analyse. Projekt om unge psykisk syge med anden etnisk baggrund end dansk Kvalitativt interviewstudie for DPC i Odense (Distriktspsykiatrisk Center), som omhandler hvordan irakere oplever Rossen, Camilla Blach psykisk sygdom. Studiet er et pårørende studie, hvorfor pårørende til irakiske sindslidende interviewes om deres sygdomsforståelse. Desuden spørges til deres oplevelse af DPC tilbud og hvilke forslag de har til eventuelle nmark.dk forbedringer. På baggrund af denne viden kan der udvikles tilbud, som er tilpasset denne gruppe patienter og deres Psykiatrisk Afdeling Odense, pårørende. Universitetsfunktion 127. Rosenberg, Mona Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, Servicestyrelsen Vidensopsamling og formidling om kommunale indsatser overfor psykisk syge og sårbare flygtninge og indvandrere - med særligt fokus på socialpsykiatrien 128. Rutkær, Katrine Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Projekt vedr. lægemiddelanvendelse blandt etniske minoritetspatienter ved Farmaceutisk Fakultet, KU. Nuværende projekt: Speciale om TB hos grønlændere, både i Danmark og i Grønland, og danskere en komparativ analyse af viden om smitte og forebyggelse, sundhedsadfærd samt håndtering af tuberkulosebehandling 129. Samuelsen, Helle Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter Institut for Antropologi 130. Seeger, Charlotte Forebyggelse af overvægt blandt normalvægtige børn Institute preventive medicine, center for health and society 131. Schmidt, Garbi Muslimske minoriteter i Vesten, etniske minoriteter i Danmark, transnationale og arrangerede ægteskaber samt normer og værdiers betydning i mødet mellem minoritet og majoritet Socialforskningsinstituttet Siggaard, Regitze Kræftens bekæmpelse Simuyemba, Louise Lund Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet 134. Singhammer, John Institut for idræt og biomekanik 135. Singla, Rashmi Ph.d. projektet ligger inden for området Humanistisk palliation og thanatologi. Formålet er, at undersøge indvandreres italesættelse af den 'gode død' samt oplevelsen af autonomi i skabelsen af den 'gode død' blandt terminalt syge patienter samt pårørende med anden etnisk baggrund end dansk, i en dansk plejekontekst. Stress og sociale relationers betydning for mental sundhed blandt personer med etnisk minoritetsbaggrund Tidligere projektleder for udarbejdelsen af etnisk sundhedsprofil et survey af sundhed og sygelighedsmønstre blandt 7 etniske minoriteter i Danmark Danish representative for Action IS0603 Health and Social Care for Migrants and Minorities in Europe, under COST (European Co-Operation in the field of Scientific and Technical Research) Department of Psychology & Educational :member of " Health " section of Belt Science project, coperation beteen Rosklide Univeristy and Luebeck Studies, Unversity of Applied Sciences,Germany; Current member of Global Health network; Member of " Researching Interdisciplinary Studies in Health mixedness in Nordic countries" network Promotion & Health strategies Current Empirical Research project: Intermarried Couples, parenting children of mixed parentage:mental health and Roskilde Universitetscenter well being; Theoretical project: Origins of mindfulness and meditation: Interplay between the East and West with focus on health promotion in the global context

9 136. Sjölund, Bengt Mekanismer for langvarige smerter. Evaluering af rehabiliteringsprocesser. Evaluering og kvlitet af rehabiliteringsforløb. Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre 137. Sodemann, Morten Klinisk Institut, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet Leder af indvandrermedicinsk kompetenceenhed (tværspeciale og tværfaglig visitation, undersøgelse, screening, behandling, rådgivning, rejseforebyggelse og uddannelse). Projektsamarbejde med Sundhedscenter Vollsmose og Odense kommunes social og arbejdsmarkeds forvaltning om fælles uddannelse af forløbskoordinatorer, visitation og undervisning. Styregruppen for kulturmediator projektet på Odense Universitetshospital. Seniorforsker Bandim sundhedsprojektet, Guinea-Bissau Sundby, Anette Børne- og Ungdomstandplejen Københavns Kommune 139. Terkildsen, Morten Deleuran Sundhedsfremme & Forebyggelse Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Tandpleje og etniske minoriteter Interkulturel sundhedsfremme & rehabilitering et udviklingsprojekt i 5 kommuner, med fokus på etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen 140. Thomsen, Jacob Als Undersøgelse af muligheder og problemer i anvendelsen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Minoritetsstudier, Københavns Unge psykisk syge med etnisk minoritetsbaggrund hvordan får vi kontakt med dem, og hvordan hjælper vi dem? Universitet samt Als Research Tved, Camilla Social- og sundhedspolitisk medarbejder for Enhedslistens sundhedsordfører Stine Brix og socialordfører Finn Sørensen Social- og sundhedspolitisk medarbejder Enhedslistens folketingssekretariat 142. Urban, Mille HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Cross-Over Vibe-Pedersen, Jette Sundhedscenter for Kræftramte Lene Viets Livsstilssygdomme med fokus på etniske minoriteter Har arbejdet med udarbejdelse af undervisningsmateriale og kurser vedr. diabetes for etniske minoriteter. Bachelor Projekt undersøger: Hvordan oplever overvægtige voksne kvinder fra Mellemøsten den sundhedsfremmende intervention på forebyggelses center Nørrebro, og i hvilket omfang kan denne intervention skabe varige forandringer? Konsulent på centeret i sundere madlavning - underviser hold Vinter-Jensen, Kirsten Center for Folkesundhed Region Midtjylland 146. Marianne Viskum Folkesundhed, Aarhus Kommune Etnisk sundhedsprofil Sundhedsformidler. Mit arbejdsområde er sundhedstilbud til etniske minoriteter i Bazar Vest, med fokus på især rygning. Desuden koordinator på projekt interkulturel sundhedsfremme og rehabilitering (Projekt under center for folkesundhed i region midt) Wanseele, Janet Ferrari Cand. mag., master i thanatologi (Death and Dying Studies) Interesseområder: etniske minoriteters opfattelse af sygdom og død, "vanskelige" terminalforløb 148. Wilms, Lisbeth Souschef i Forebyggelse og Sundhedsfremme Gentofte Kommune Forebyggelse og Sundhedsfremme i Gentofte Kommune gennemfører projekt Sund sammen, et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud rettet mod voksne Gentofte borgere med anden etnicitet end vestlig med særlig risiko for at udvikle type 2-diabetes. Projektets forløber over et år, ekskl. evaluering, med start forår De borgerrettede aktiviteter løber over seks måneder og vil bestå af fysiske aktiviteter og kostrådgivning og tilrettelægges i samarbejde med relevante aktører og inddragelse af målgruppen Wittrup, Inge Center for Folkesundhed Region Midtjylland 150. Wul, Lene Etniske minoritetskvinders fortællinger om sundhed og trivsel. En narrativ analyse af kvalitative interviews. Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Et pilotprojekt til udvikling og evaluering af et undervisningstilbud. Data baseres på register, spørgeskema-interview samt evaluerings interview. Spædbørn og børnesundhed på tværs af nationale grænser. Den fysiske krop som identitetsskaber og -markør hos koreanske adopterede Zafar, Sonia Steno Health Promotion Center (Steno Diabetes Center) Health Psychology Doctoral student. Understanding deep rooted ethnic and cultural influences on health (and behaviour change) in ethnic minority groups (Pakistani, Turkish and Somali). Implementation of psychological behaviour change interventions Current project: Working with exploring health perceptions and beliefs amongst ethnic bus drivers in Copenhagen

10 152. Zarrehparvar, Mandana Afdeling for Ligebehandling og Monitorering Institut for Menneskerettigheder 153. Morten Ørsted-Rasmussen Folkesundhed København Københavns Kommune Østerby, Sussi Århus Sundhedscenter Östergren, Per-Olof Lunds Universitet Arbejder med ligebehandling ude fra menneskeretten, herunder adgang til sundheds og sundhedsydelser iht. til artikel 12 i Konventionen om økonomisk, social og kulturelle rettigheder. Har sundhedsområdet som indsatsområde de næste år, inkl. analyser vedr. etniske minoriteter og deres adgang til sundhedsydelser. Sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter Projektkoordinator for Sundhedscenter Århus Vest og oprettelsen af diabetesskole for etniske minoriteter Social kapital. Spørgeskemaundersøgelse - sammenligning af udenlandskfødte svenskere og svenskere. Opdateret den 14. maj 2012, /nbes

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed.

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation Ahlmark, Nanna naah@si-folkesundhed.dk Andersen, Anette anan@si-folkesundhed.dk Andersen, Nybo Anne-Marie anandersen@health.sdu.dk Ammentorp,

Læs mere

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine sagergaard@ifi.ku.dk Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

KL's Sundhedskonference 2012

KL's Sundhedskonference 2012 Center for Politik og Organisation Politisk Service 11/28621 C^l KL's Sundhedskonference 2012 Regnskab - konference 17. januar 2012 Deltagere: 3 politikere fra Idræts- og Sundhedsudvalget 5 embedsfolk

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+ Emne Tema1 Hvad er sundhed sundhedsadfærd hvilke teoretiske modeller bruges ofte til at forstå sundhedsadfærdsændringer Hvad rør sig i DK lige NU? Tema 2 Dødelighed sygelighed i Danmark De store folkesygdomme

Læs mere

Tro, omsorg og interkultur

Tro, omsorg og interkultur Tro, omsorg og interkultur ERFARINGER FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Redigeret af Naveed Baig, Marianne Kastrup & Lissi Rasmussen Hans Reitzels Forlag Indhold Indledning 9 Interkultur 10 Social- og sundhedssektoren

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE Lungeforeningens Årsmøde 12. juni 2014 Marlene Lindharth Thykjær (Andersen ) Sundhedsfaglig konsulent Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune KOL INDSATS

Læs mere

Er du klar over det, mand?

Er du klar over det, mand? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 34 Offentligt Er du klar over det, mand? sundhedsfremme for mænd med kort eller ingen uddannelse Udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed Sommeren

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet Hvordan kan man organisere sundhedstjenesten så den bedre kan tilpasses til flygtninges meget sammensatte behov for støtte og vejledning i samarbejde mellem flere specialer. Stine Lundstøm Kamionka Cand.

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

1. Status for målopfyldelse i forhold til de relevante overordnede mål i integrationspolitikken

1. Status for målopfyldelse i forhold til de relevante overordnede mål i integrationspolitikken Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Bilag 1 Sundheds og Omsorgsudvalgets budgetredegørelse for integrationsindsatsen Budgetredegørelsen belyser den generelle integrationsindsats i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimissionsår: 2012, svarprocenten for hele undersøgelsen: 63 % Rapport for studieretningen ernæring og fysisk aktivitet: Antal respondenter:

Læs mere

Strategi for en styrket forebyggelsesindsats

Strategi for en styrket forebyggelsesindsats Strategi for en styrket forebyggelsesindsats Oplæg v/ Lene Sillasen SUFO s årskursus 8. marts 2010 8. marts 2010 1 1. Aktuelle brændpunkter i forebyggelsesdebatten 2. Det Nationale Forebyggelsesråd 3.

Læs mere

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Projekterfaringer Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Udarbejdet af: Projektleder Liv Brandstrup, Diabetesforeningen Konsulent Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Projekt-idé. Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger

Projekt-idé. Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger Projekt-idé Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger Hvad vil vi? Vi lancerer visionen om Det Digitale Sundhedscenter som et stærkt bud på en markant

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

"På kanten Ældreomsorg og migration

På kanten Ældreomsorg og migration "På kanten Ældreomsorg og migration "Kvalitet i ældreomsorgen", Nordens Velfærdscenter 2. juni 2015 Nordatlantens Brygge Anne Leonora Blaakilde, lektor, Medier, Erkendelse og Formidling Københavns Universitet.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Sundhedsforhold blandt etniske minoriteter en litteraturgennemgang

Sundhedsforhold blandt etniske minoriteter en litteraturgennemgang Sundhedsforhold blandt etniske minoriteter en litteraturgennemgang Ditte Schläger Niels Kr. Rasmussen Mette Kjøller Arbejdsnotat Statens Institut for Folkesundhed December 2005 Sundhedsforhold blandt etniske

Læs mere

Svend Aage Madsen. Velkommen til konference!

Svend Aage Madsen. Velkommen til konference! Velkommen til konference! Tlf: 35454767 - E-mail: svendaage@madsen.mail.dk 1 Partnere: Aidsfondet 3F Billund Kommune Danmarks Lungeforening Dansk Metal Dansk Optikerforening Dansk Psykiatrisk Selskab Dansk

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 1 MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE 3 --- Blik for mangfoldighed i jeres interessepolitiske arbejde

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

UDFORDRINGER OG VEJE AT GÅ MØDET MELLEM SUNDHEDSPROFESSIONEL OG PATIENT UANSET ETNISK OPRINDELSE

UDFORDRINGER OG VEJE AT GÅ MØDET MELLEM SUNDHEDSPROFESSIONEL OG PATIENT UANSET ETNISK OPRINDELSE UDFORDRINGER OG VEJE AT GÅ MØDET MELLEM SUNDHEDSPROFESSIONEL OG PATIENT UANSET ETNISK OPRINDELSE UDFORDRINGER OG VEJE AT GÅ mødet mellem sundhedsprofessionel og patient uanset etnisk oprindelse Ligebehandlingsafdelingen

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Teresa Friis-Holmberg Nanna Ahlmark Selskab for Surveyforskning: Bortfaldet stiger men falder betydningen? 27. november 2013 Jeg ville

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred).

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred). 13. APRIL 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL SUNDHED ARTIKEL 25 På baggrund af 5. følgegruppemøde den 4. marts 2015 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder og SFI

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Grønlænderstrategi 2013 2016

Grønlænderstrategi 2013 2016 Grønlænderstrategi 2013 2016 Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere Aarhus Kommune 1 Samarbejdsmodellen Som et led i grønlænderstrategien

Læs mere

Motivation for ændring af vaner. Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse

Motivation for ændring af vaner. Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse Motivation for ændring af vaner Af Sven Dalgas Casper Sven Dalgas Casper Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse Motivation for ændring af vaner Min Baggrund:

Læs mere