Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed"

Transkript

1 Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske minoritetsunges idræts- og bevægelsesvaner Sundhedsfremme gennem ændringer i det fysiske miljø i socialt udsatte boligområder Ahlmark, Nanna Andersen, Anette Andersen, Nybo Anne-Marie Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed. Igangværende ph.d. projekt (kvalitativt) om etniske minoriteter med type 2 diabetes, herunder mødet med kommunale sundhedscentre, sundheds- og sygdomsopfattelse og håndtering af diabetes som en del af daglig praksis. Validering af spørgsmål i spørgeskema blandt børn om etnisk baggrund. Børn og unges risikoadfærd herunder alkoholforbrug, rygning og brug af lægemidler, social ulighed Forsker i perinatal, obstetrisk og pædiatrisk epidemiologi med særlig fokus på årsager til fosterdød, misdannelse, for tidlig fødsel samt sociale og demografiske forholds betydning for børnesundhed. I et livsforløbsperspektiv studeres således sammenhænge mellem sundhedsforhold i de tidlige stadier af livet, fostertilværelsen samt barndommen og helbredsudfald på længere sigt. 5. Ammentorp, Jette Fredericia & Kolding Sygehuse 6. Andersen, Peter Statens Serum Institut 7. Anderson, Sally Danmarks Pædagogiske Universitet Har deltaget i det europæiske projekt Migrant Friendly Hospital, hvor Kolding Sygehus sammen med 10 andre europæiske pilotsygehuse afprøvede metoder til forbedring sygehusydelserne til patienter med anden etnisk baggrund, samt udarbejdede europæiske rekommandationer for disse ydelser. Forskning i tuberkulose Børneantropologi, uddannelsesantropologi, sportsantropologi, religionsantropologi, Børn og civil samfund Børn og religion Kultur, social organisering og socialitet 8. Andersen, Tine Buch Institute of Preventive Medicine Center for Health and Society 9. Akat, Sule Cross-Over 10. Baig, Naveed Islamisk-Kristent Studiecenter 11. Ballhausen, Tilde Kjær Børne- og Ungdomstandplejen Københavns Kommune 12. Balling, Helle Mørk Institut for Integration 13. Berliner, Peter Institut for Psykologi 14. Berthelsen, Niels Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 15. Birdi, Esma Institut for Integration 16. Bisgaard, Inge Sundhedscentret, Roskilde Kommune Projekt Sund Start Forebyggelse at overvægt blandt førskole børn med normal højde, men i højrisikogruppe et randomiseret kontrolleret interventionsstudie HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Koordinator, Etnisk Ressourceteam, Rigshospitalet Etniske minoriteter og tandsundhed. Undervisning af tandplejens personale i kulturmøder. Projekt som skal forbedre tandsundheden blandt etniske minoritetsbørn og -unge i Københavns Kommune. Forskning i disaster management, inklusiv risiko reduktion, katastrofe respons and genetablering Projekt om kommunikation af viden om arbejdsmiljø til indvandrere i rengøringsbranchen. Jeg er sundhedsplejerske ansat i Sundhedscentret i Roskilde Kommune. Tovholder på projekt Vægtstop for nydanskere og indsatsområde med sundhedsvejledning i forhold til forebyggelse af livsstilssygdomme til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. 17. Bjerregaard, Peter Sundhed blandt grønlændere.

2 18. Blom, Astrid Københavns Kommune 19. Boelsbjerg, Hanne Bess Center for Forskning i Tro og Helbred, SDU Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Inst. KU. 20. Borg, Eva Sundhedscenter Østerbro 21. Botelho, Vera Lucia Institut for Sundhedstjenesteforskning 22. Brandstrup, Liv Diabetesforeningen Forskningsleder af programmet Sundhedsfremme og Forebyggelse og centerchef for TrygFondens Forebyggelsescenter Igangværende ph.d. projekt om kristne og muslimske kræftpatienter religiøse copingstrategier i forbindelse med palliative forløb. Herunder kigger jeg på samspillet mellem tro og sygdomsopfattelse, samt håndtering af det at være konfronteret med døden. Pårørende og professionelle inddrages til at belyse hvilke behov for støtte, der optræder blandt disse patienter, og hvordan behov for eksistentiel og åndelig omsorg varetages. Erfaring med borger og patientrettet forebyggelse igennem 4 år, herunder dokumentation af effekten af rehabilitering i kommunal regi, samt implementering af rehabiliteringstilbud til etniske minoriteter. Demografiske aspekter af immigration i Danmark. Psykisk sygdom blandt indvandrerfamilier. Projekt vedr. øget egenomsorg blandt etniske minoriteter med type 2 diabetes i Vollsmose 23. Brøndum-Nielsen, Karen Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik 24. Cantarero, Lourdes Det Farmaceutiske Fakultet 25. Chandran, Ravi Cross-over 26. Christiansen, Caroline Abild Danmarks Pædagogiske Universitet 27. Christiansen, Karen Louise Dansk Røde Kors 28. Clausen, Aksel Skovgaard Region Sjælland 29. Cowan, Susan Statens Serum Institut Genetiske årsager til mental retardering, kromosomafvigelser, genotype-fænotype korrelationer ved syndromer, genetiske forandringer i neoplastiske celler, klinisk genetik Ph.d. om medicin forbrug blandt børn og unge med forskellig udenlandsk baggrund HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Skriver speciale omhandlende sundhedsfremme blandt unge med minoritetsbaggrund. Status rapport om psykologisk screening af asylansøgende børn Asylsøgende børns psykiske helbred (2 artikler i Ugeskrift for Læger) Betydning af opholdstid og antal flytninger for asylbørns psykiske helbred (sekundær publikation Ugeskrift for Læger). HIV blandt indvandrere i Danmark, prævalensundersøgelse baseret på HIV og AIDS registreringen siden hhv og Katrine Vinzentsen Dalgaard Etnisk Ressource Team, Rigshospitalet, frivillig medarbejder nh.dk Etnisk Ressource Team 31. Damsholt, Tine Europæisk og almen etnologi 32. Danneskiold-Samsøe Sofie Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet Demirtas, Memed Institut for Statskundskab Nuværende forskningsprojekt er en komparativ og etnografisk undersøgelse af statsborgerskabsceremonier i vestlige lande. Her får migranter deres nye statsborgerskabscertifikat efter obligatorisk edsaflæggelse (fx UK) eller man fejrer de nye statsborgere ved frivillige lokale eller nationale ceremonier (fx Danmark, Norge og Sverige). Forskningsprojekt om vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund (i samarbejde med Dannerhuset og TrygFonden) Forskningsprojekt om køn og lidelse blandt irakiske flygtningefamilier. Undersøgelse af boligtrivsel hos familier fra Tyrkiet, samt deres fremtidige boligønsker og behov i AKB's bebyggelse i "Kærene". 34. Dithmer, Marianne Social og Sundhedsuddannelsescenteret (SOSUC) Underviser sundhedspersonale med indvandrer eller flygtninge baggrund

3 35. Ditlevsen, Kia ph.d. studerende på SULIM Fødevareøkonomisk Institut/Faggruppe for Forbrug, Sundhed og Etik 36. Duus, Lisa Konsulent, "Sundhed for etniske minoriteter" Udvikling af og undervisning i sundhedsformidleruddannelsen 37. Dyhr, Lise Forskningsenheden for almen praksis i København 38. Egeblad, Charlotte Aalborg Universitet Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation Phd, Det almene i det anderledes om mødet mellem praktiserende læger og tyrkiske indvandrerkvinder Indvandrerkonsulentfunktion i almen praksis Lægens fortællinger som aktiv i kvalitetsudviklingsarbejdet Udvikling og beskrivelse af en konsulentfunktion, som har til formål at styrke de praktiserende lægers faglige indsats overfor indvandrerbefolkningen. Uerkendt D-vitaminmangel i en almen praksis med mange patienter med indvandrerbaggrund opsporing og behandling Migration, etnicitet og aldring. Ældre etniske borgeres syn på alderdommen og den danske ældreomsorgs muligheder 39. Egholm, Liv Center for Mellemøst-studier 40. Elsass, Peter Institut for Psykologi 41. Elverdam, Beth Institut for Sundhedstjenesteforskning/Almen medicin 42. Esholdt, Henriette Frees Department of Sociology, Lund University Kvalitativt projekt om etniciteter i sundhedsvæsenet. Bl.a. forskning indenfor kulturpsykologi, og hvorledes kulturelle traditioner og forskellige sociale praksis regulerer, udtrykker og transformerer den menneskelige psyke Sundheds- og sygdomsopfattelse, mødet med sundhedsvæsenet hos kvinder med etnisk minoritetsbaggrund Tidligere bl.a. undersøgt etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital (spørgeskemaundersøgelse blandt 8000 patienter med indvandrer/efterkommer og dansk baggrund samt interview). Temaer: tolkning, medinddragelse, oplevet diskrimination m.m. 43. Faurholt, Frederikke Rie Safira Studerende på kandidatuddannelsen i sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet.au.dk Feldt, Jakob Center for Mellemøst-studier Frederiksen, Marianne Forskningsområder bl.a.: Israel-Palæstina konflikten Mellemøsten i Europa (forskningshistorie, litteratur og populærkultur) Den sociale diskurs, fællesskab, medborgerskab, kulturmøde 46. Friis, Nanna Sloth Sex og Samfund 47. Gadgaard, Christian Institut for psykologi og uddannelsesforskning Roskilde Universitet Igangværende Phd projekt med fokus på Sundhedsfremmende sundhedskommunikation blandt etniske minoriteter i relation til forebyggelse af livsstilssygdomme. Pt. er målgruppen etniske minoriteter med Tyrkisk baggrund. 48. Galal, Lise Paulsen Kultur- og Sprogmødestudier Roskilde Universitetscenter Undersøgelse af muligheder og problemer i anvendelsen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet. Dokumenterer erfaringer med brugen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet i udvalgte europæiske lande. 49. Gammeltoft, Tine Institut for Antropologi Reproduktiv sundhed 50. Giese, Julie Institute of preventive medicine, Center for Health and Society 51. Graversen, Lone Dalsgaard Kostforskning

4 52. Psykiatriens Uddannelsescenter Hansen, Anne Rytter 53. Hansen, Sanne Sundhedskonsulent i Esbjerg kommune Adgang til sundhedsydelser for udokumenterede indvandrere Kapitel om etniske minoriteter i Folkesundhedsrapporten Arbejdsnotat om sundhed blandt etniske minoriteter med resultater fra SUSY-2005 Arbejder bl.a. med sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter. 54. Hansen, Kirsten Distriktspsykiatrien Ishøj/Vallensbæk 55. Hempler, Nana Folmann Forsker Steno Center for Sundhedsfremme Patientuddannelsesteamet Unge etniske minoriteter i psykiatrien. Hjerte-kar-sygdom blandt immigranter med fokus på incidens og kvalitet i behandling. Brug af og lighed i adgang til sundhedsydelser blandt etniske minoriteter. Diabetes og sundhedspædagogiske metoder herunder udvikling, implementering samt evaluering af patientuddannelse rettet mod etniske minoriteter. 56. Helweg-Larsen, Karin 57. Henriksen, Mia Fatum Psykiatriens Uddannelsescenter Psykisk sygdom. HR -konsulent, samt konsulent indenfor mangfoldighedsområdet og erfaring med organisationsudvikling. 58. Hjorthøj, Anne Rygaard Forebyggelse blandt etniske minoriteter. Sundhedsstyrelsen 59. Hoffmann, Marianne Social ulighed i sundhed etnisk ulighed i sundhed. Kvalitativ interviewundersøgelse af etniske skolebørns Den Sociale Kandidatuddannelse i Ålborg selvvurderede helbred. 60. Holstein, Bjørn 61. Holten, Iben Kræftens Bekæmpelse 62. Hvidtfeldt, Solveig Roskilde Universitetscenter 63. Hvidt-Pedersen, Bjørn Folkesundhed Århus 64. Høegh, Bodil D. Selvstændig konsulent Brug af lægemidler blandt børn og unge: forskelle mellem danske og etniske minoriteter. Helbred og sundhedsadfærd blandt børn og unge: forskelle mellem danske og etniske minoriteter. Måling af etnisk minoritetsbaggrund: validering af en spørgeskemametode. Information overvejende om cancer til etniske minoriteter Kommunikation med etniske minoriteter på hospitaler i Danmark. Sundhed og Omsorg Afdeling for Sundhed og Forebyggelse Konsulent i ernæring, fødevare og sundhed (tidligere ansat i Kolding kommune). 65. Iversen, Ann Region Syddanmark 66. Jacobsen, Charlotte B. DSI Institut for Sundhedsvæsen 67. Jensen, Bodil Folkesundhed København Københavns Kommune 68. Jensen, Helene Nordahl Institut for Folkesundhed/ Sociologisk Institut 69. Jensen, Helle Dybdal Sundhedscafeerne Sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter Patient-personale samspil Antropologiske studier på psykiatriområdet Interkulturel kommunikation/ etniske minoriteter i sundhedsvæsnet Arbejder bl.a. med sundhedsfremmeprojekt på tekniske skoler og produktionsskoler, hvor der er elever med mange forskelligartede baggrunde. Social ulighed i cancer og epidemiologiske metodeproblemstillinger Jeg er projektleder på projekt Sundhedscafeerne i Århus et boligsocialt projekt, i samarbejde med Århus Kommune. Det foregår i de fem mest udsatte boligområder i Århus, og har kontakt til mange med etnisk minoritetsbaggrund. 70. Jensen, Natasja Koitzsch Arbejder på EU-projektet EUGATE om adgang til og kvalitet af sundhedsydelser på baggrund af indvandrerstatus (arbejdsmigranter, flygtninge, asylansøgere, udokumenterede indvandrere og personer udsat for menneskehandel).

5 71. Johansen, Katrine S. Kulturmøder i psykiatrien Københavns Amts Special Ambulatorium (KASA) 72. Juel, Knud Deltager i det europæiske projekt Migrant and Ethnic Health Observatory (MEHO) i arbejdsgrupperne vedr. dødelighed og hjerte-kar sygdomme/diabetes. 73. Jørgensen, Torben Befolkningsbaseret epidemiologi, klinisk epidemiologi og sundhedstjenesteforskning Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden 74. Kastrup, Marianne Videnscenter for transkulturel psykiatri 75. Klinker, Charlotte Kræftens Bekæmpelse 76. Knudsen, Lisbeth B. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet 77. Kousholt, Christine Afd. for Sundhed og forebyg. i Århus Kommune Undersøgelse af indvandreres brug af psykiatrisk service. Registerundersøgelse i samarbejde med Armando Baez og Karin Helweg-Larsen Sundhedsfremme og forebyggelse, fysisk aktivitet, børn. Demografiske forhold. Reproduktion 'Ung åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd'. (Der indgår både oplysninger om unge med dansk og med ikke-dansk baggrund). Den kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Etnisk sundhedsprofil og Sundhedscenter Århus Vest. Boligsocial indsats med sundhedscafeer under udvikling. Fokus: Organisering og implementering. Servicering af integrationsråd med hensyn til sundheds- og familiestrategi. 78. Krasnik, Allan Kortlægning og analyser vedrørende indvandreres helbred og sundhedsadfærd og sundhedsvæsenets indsats i forhold Afdeling for Sundhedstjenesteforskning til indvandrere - herunder to større EU finansierede, internationale projekter. 79. Kristensen, Dorthe Brogård Institut for Marketing og Management 80. Kristensen, Jette Kolding Institut for Folkesundhed Århus Universitet Forbrugsstudier Sundheds- og sygdomsopfattelse Phd om medicinsk tradition blandt Mapuche indianere i Chile Udvikling og evaluering af diabetesskole i Århus. Etniske minoriteters forhold til kost og motion - muligheder for indretning af forebyggende interventioner. Interviewundersøgelse blandt tyrkere, pakistanere og somaliere i Københavns Kommune. Kristiansen, Maria K. Håndtering af cancerdiagnoser blandt kræftpatienter: betydningen af social kapital. Interview- og spørgeskemaundersøgelse blandt cancerpatienter med forskellige etniske baggrunde. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici - betydningen af etnicitet og migration. Review. Anette Krogh Sønderborg Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring. Interviewundersøgelse blandt projektledere og kommunale social- og sundhedschefer. Sundhedskonsulent. Arbejder med sundhedsformidling til flygtninge og indvandrere; Sundhedsambassadører på dit sprog; Rygestop på dit sprog; Sundhedsfremme og forebyggelse generelt; Overvægt og børn; Evaluering 83. Kruse, Lars Danmarks Idrætsforbund /get2sport 84. Krølner, Rikke 85. Kvernrød, Ann-Britt Forebyggelsesafdelingen Kræftens Bekæmpelse 86. La Cour, Anette Michelsen Center for Landdistriktsforskning, Esbjerg Campus Laubjerg, Merete Medicinsk kvinde- og kønsforskning. Lauge, Ruth OASIS - Behandling og rådgivning for Koordinerer projekter, der arbejder med integration ved at støtte lokale idrætsforeninger til at rumme flere medlemmer og fastholde de nuværende. Børn og unge Information om kræft og forebyggelse af kræft til etniske minoriteter. Arbejder bl.a. for at øge deltagerprocenten i screeningsprogrammerne for livmoderhalskræft og brystkræft. Igangværende ph.d. projekt der evaluerer idrætsprojekter for etniske børn og ser på udfordringer for foreningslivet, når socialpolitiske interventioner udmøntes i et felt præget af frivillig arbejdskraft og i et foreningsliv med en anden dagsorden end social integration. Forsker i adopterede sundhed og sygdom sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark og i Grønland. Artikler: Laubjerg M, Christensen AM,Petersson B. Psychiatric status among stepchildren and Domestic and international adoptees in Denmark. Scand J Publ Helath 2009;37: og Laubjerg M & Petersson B. (2006) Sundhedsmæssige problemer hos adoptivbørn. Ugeskrift for Læger 2006, 168(41), s Behandling og rehabilitering til traumatiserede og deres pårørerende. Personalet er psykologer, fysioterapeut/psykomotoriske terapeuter og socialrådgivere, som tilbyder tværfaglig og tværkulturel behandling. Lægekonsulenter inddrages efter behov. Erfarne tolke anvendes. Rehabiliteringsarbejdet: hjælper patienten med at bearbejde psykiske, fysiske og sociale problemer; styrker patientens

6 flygtninge egne ressourcer; medvirker til at traumatiserede og pårørende får selvstændigt og meningsfuldt liv i Danmark. 89. Larsen, Anne Kvarterløft Brøndby Kommune 90. Larsen, Finn B. Center for Folkesundhed Region Midtjylland 91. Larsen, Jørgen Elm Institut for Sociologi Laursen, Bjarne Lindhardt, Anne Videnscenter for Transkulturel Psykiatri 94. Lou, Stina Center for Folkesundhed, Region Midtjylland 95. Luneno, Kabibi Cross-Over Arbejder med sundhed fra et bredt perspektiv, som indbefatter fokus på både sociale netværk, tryghed, sunde fritidstilbud mm. Vi har projekter, som fokuserer på at bryde etniske pensionisters isolation og projekter som arbejder kriminalitets- og misbrugsforebyggende med unge marginaliseringstruede mænd med anden etnisk baggrund. Etnisk sundhedsprofil Fattigdom, velfærdsstat, marginalisering, socialt udsatte, socialpolitik, køn og klasser, boligkarriere og -mobilitet Børneulykker risikofaktorer, risikooplevelse og risikohåndtering. Etniske minoriteter indgår blandt risikogrupperne. Transkulturel psykiatri Tolkningens vilkår og betydning i mødet mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet. Et litteraturstudie og efterfølgende spørgeskema til personale på sygehus / i almen praksis om praksis i forbindelse med kommunikation med patienter med dårlige danskkundskaber. Fokusgruppeinterview med repræsentanter fra 1) sygehus, 2) almen praksis, 3) tolkebistanden og 4) patienter med dårlige danskkundskaber. HIV/AIDS blandt etniske minoriteter 96. MacDonald, Perle Social-og sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune 97. Madsen, Katrine Rich Sundhedsfremme i Brøndby Kommune herunder indsatser rettet mod etniske minoriteter. Formål: Forebyggelse af rygning og lungesygdommen KOL blandt etniske minoriteter. Blandt nogle grupper er rygeprævalensen meget høj (tyrkiske mænd 51 % - Singhammer 2008) og dermed forekomst af lungesygdomme. Vi arbejder med at udarbejde materialer til brug for fagfolk. I 2010 har vi i Danmarks Lungeforening udarbejdet en film, der kan ses på YouTube, og anvendes af Sundhedscentre mfl. 98. Madsen, Marianne Obed Sundhedsfaglig konsulent i Danmarks Lungeforening 99. Michaelsen, Jette Joost Afdeling for Sundhedstjenesteforskning 100. Mirdal, Gretty Institut for Psykologi 101. Forebyggelse af lungesygdommen KOL særligt blandt nogle grupper af etniske minoriteter. Udarbejdelse af materialer film mm. Et kvalitativt studie af indvandrermænd i hjerterehabilitering cases om hospitalspersonalets ideologiske budskaber og sociale kontrol med fokus på stemplingsprocesser (magtanalyse). Kommunikation om forebyggelse mellem 1. generationsindvandrere og personalet på et hospital i København (kvantitative analyser; register- og spørgeskemaundersøgelse). Kommunikation mellem såkaldt vanskelige patienter og hjemmesygeplejersker De langsigtede effekter af migration og transkulturel integration på mental og fysisk sundhed. Kort og langtidsfølger af traumatiske oplevelser blandt børn og unge flygtninge Montgomery, Edith Unges udvikling og modstandsdygtighed i zoner med organiseret vold Rehabiliterings- og forskningscentret for Kriminalitetsforebyggelse blandt traumatiserede flygtningefamilier: implementering af netværksmøder i danske torturofre kommuner 102. Mygind, Anna Det Farmaceutiske Fakultet Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Afd. For Samfundsfarmaci Forskning i rådgivning om medicin på primærapotekerne til etniske minoriteter. Generelt interesseret i mødet mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsnet. Tidligere arbejdet med forebyggelse og etniske minoriteter Nielsen, Dorthe Indvandrermedicinsk Klinik, Odense, Center for Global Sundhed, SDU 1.) Tolkning - betydningen af at der er en professionel tolk tilstede under samtalen med den etniske minoritetspatient 2.) Ældre etniske minoritetspatienters forhold i det danske sundhedsvæsen - et kvalitativt studie 3.) Udvikling og dokumentation af sygeplejen til etniske minoritetspatienter 4.) afdækning af forhold der har betydning for hvordan patienter af anden etnisk baggrund håndterer behandling og livsstilsændringer 5.) Undervisningsprojekter i Tanzania

7 104. Nielsen, Rune Nationalt Videnscenter for Demens, Københavns UniversitetshospitalRigshospitalet Demens blandt ældre indvandrere i Danmark og Europa. Jeg har bl.a. undersøgt den aktuelle status og praksis for udredning af demens i højt specialisrede europæiske demensklinikker. Desuden har jeg undersøgt ældre indvandrere benyttelse af demensudredningstilbud, samt validiteten af stillede demensdiagnoser. Endelig har jeg arbejdet med at udvikle neuropsykologiske tests til tværkulturelle neuropsykologiske undersøgelser ifm demensudredning. Jeg har arbejdet med forskelllige metoder, bl.a. survey's, register-baseret forskning samt neuropsykologisk testning. Frem til sommeren 2014, vil jeg være ansat på et EU financieret projekt om demens blandt indvandrere i Øresundsregionen, som udføres i samarbejde med Neuropsykiatrisk Klinik i Malmö Nielsen, Sanne Center for Selvmordsforskning Kvalitativt projekt om voksne etniske minoriteters selvmord og de beskyttende samt belastende faktorer for selvmord Nielsen, Signe Smith Videnskabelig hovedinteresse er sundhedstjenesteforskning med særlig fokus på sundhedsvæsenets organisation,, Institut for social og etnisk ulighed i adgang til sundhedsydelser samt sundhedsøkonomi og -politik. Forsker inden for området Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for migration og sundhed. Arbejder med flere projekter inden for områderne: immigranters adgang til og brug af Sundhedstjenesteforskning, sundhedsvæsenet i national og international kontekst, selvvurderet helbred og sundhedstilstand blandt immigranter, Forskningscenter for Migration, sammenligningsmuligheder og datatilgængelighed, sundhedssøgende adfærd og interventionsmuligheder herfor, Etnicitet og Sundhed tolkning i sundhedsvæsenet samt asylsøgende børns psykiske helbred 107. Nørgaard, Lotte Stig Det Farmaceutiske Fakultet, København Universitet 108. Nielsen, Lotus Sofie Uddannet farmaceut med phd. indenfor apoteksområdet. Vejleder på 2 specialer og 1 ph.d.studie omhandlende etniske minoriteter og medicinbrug. Desuden projektleder på netop afsluttet projekt omhandlende lægemiddelrelaterede problemer hos og holdninger til medicin blandt etniske minoritetspatienter. Laver fortrinsvis forskning med sæde i de danske apoteker. HBSC/Skolebørnsundersøgelsen 109. Nielsen, Rune Institut for Psykologi, Københavns Universitet & Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Udfordringer ved tværkulturel diagnosticering af demens Udvikling af spørgeskemametoder 110. Obling, Anne Roelsgaard Rigshospitalet Institut for Organisation, CBS Ph.d. projekt (sep sep. 2011): En kvalitativ undersøgelse af moderne medicin, og hvorledes sundhed, sygdom og medicinsk viden artikuleres i klinikken. Genstandsfeltet er behandlingsforløb for kvinder med brystkræft Olesen, Birgitte Ravn Institut for Kommunikation, Virksomhed Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter og Informationsteknologier Roskilde Universitet 112. Overballe, Henrik HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Cross-Over 113. Pedersen, Grete Skøtt Epidemiologi Institut for Sundheds- tjenesteforskning 114. Petersson, Birgit Medicinsk kvinde- og kønsforskning Epidemiologi, børnesundhed, etnicitet, social epidemiologi og reproduktionsepidemiologi 115. Persson, Ann Mekanismer for muskelsmerter. Smertetærskler. Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre 116. Pfister, Gertrud Etniske minoriteter og idræt, motion. Institut for Idræt Køn, etniske minoriteter og idræt Poulsen, Charlotte Videnscenter for Autisme 118. Poulsen, Jytte Forebyggelse og Sundhedsfremme Udviklings Centeret Gentofte Kommune Sygdom og sundhed i relation til arbejds- og dagligdag, spiseforstyrrelser, kønsforskelle og deres betydning for sygdom og sundhed, et forløbsstudie af lægeuddannelsen, abort og fødselsteknologi Tidl. projektleder af et projekt om etniske minoriteter med sjældne handicap og har udgivet rapporten 'Taler vi om det samme?' Når etniske minoriteter med sjældne handicap møder social- og sundhedsvæsenet. Udvikler materiale til etniske minoriteter med autisme. Forebyggelse og Sundhedsfremme i Gentofte Kommune gennemfører projekt Sund sammen, et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud rettet mod voksne Gentofte borgere med anden etnicitet end vestlig med særlig risiko for at udvikle type 2-diabetes. Projektets forløber over et år, ekskl. evaluering, med start forår De borgerrettede aktiviteter løber over seks måneder og vil bestå af fysiske aktiviteter og kostrådgivning og tilrettelægges i samarbejde med relevante aktører og inddragelse af målgruppen.

8 119. Poulsen, Rie 120. Prip, Karen Skader efter slag under fødderne (falanga). Smerter og funktionsnedsættelser. Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre 121. Pugholm, Monica Lorenzo Livsstilsændringer og arbejdsmarkedsintegration. Revacentret i København 122. Rasch, Vibeke Afdeling for International Sundhed 123. Rasmussen, Anna Ørnemose Ålborg Universitet 124. Rayce, Signe Roig, Louise Als research Reproduktiv sundhed. Ph.d. stipendiat omhandlende forebyggelse og sundhedsfremme set i relation til etniske minoriteter i Danmark. Fremmedgørelse som prædiktor for fysisk inaktivitet blandt børn og unge: skalavalidering og epidemiologisk analyse. Projekt om unge psykisk syge med anden etnisk baggrund end dansk Kvalitativt interviewstudie for DPC i Odense (Distriktspsykiatrisk Center), som omhandler hvordan irakere oplever Rossen, Camilla Blach psykisk sygdom. Studiet er et pårørende studie, hvorfor pårørende til irakiske sindslidende interviewes om deres sygdomsforståelse. Desuden spørges til deres oplevelse af DPC tilbud og hvilke forslag de har til eventuelle nmark.dk forbedringer. På baggrund af denne viden kan der udvikles tilbud, som er tilpasset denne gruppe patienter og deres Psykiatrisk Afdeling Odense, pårørende. Universitetsfunktion 127. Rosenberg, Mona Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, Servicestyrelsen Vidensopsamling og formidling om kommunale indsatser overfor psykisk syge og sårbare flygtninge og indvandrere - med særligt fokus på socialpsykiatrien 128. Rutkær, Katrine Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Projekt vedr. lægemiddelanvendelse blandt etniske minoritetspatienter ved Farmaceutisk Fakultet, KU. Nuværende projekt: Speciale om TB hos grønlændere, både i Danmark og i Grønland, og danskere en komparativ analyse af viden om smitte og forebyggelse, sundhedsadfærd samt håndtering af tuberkulosebehandling 129. Samuelsen, Helle Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter Institut for Antropologi 130. Seeger, Charlotte Forebyggelse af overvægt blandt normalvægtige børn Institute preventive medicine, center for health and society 131. Schmidt, Garbi Muslimske minoriteter i Vesten, etniske minoriteter i Danmark, transnationale og arrangerede ægteskaber samt normer og værdiers betydning i mødet mellem minoritet og majoritet Socialforskningsinstituttet Siggaard, Regitze Kræftens bekæmpelse Simuyemba, Louise Lund Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet 134. Singhammer, John Institut for idræt og biomekanik 135. Singla, Rashmi Ph.d. projektet ligger inden for området Humanistisk palliation og thanatologi. Formålet er, at undersøge indvandreres italesættelse af den 'gode død' samt oplevelsen af autonomi i skabelsen af den 'gode død' blandt terminalt syge patienter samt pårørende med anden etnisk baggrund end dansk, i en dansk plejekontekst. Stress og sociale relationers betydning for mental sundhed blandt personer med etnisk minoritetsbaggrund Tidligere projektleder for udarbejdelsen af etnisk sundhedsprofil et survey af sundhed og sygelighedsmønstre blandt 7 etniske minoriteter i Danmark Danish representative for Action IS0603 Health and Social Care for Migrants and Minorities in Europe, under COST (European Co-Operation in the field of Scientific and Technical Research) Department of Psychology & Educational :member of " Health " section of Belt Science project, coperation beteen Rosklide Univeristy and Luebeck Studies, Unversity of Applied Sciences,Germany; Current member of Global Health network; Member of " Researching Interdisciplinary Studies in Health mixedness in Nordic countries" network Promotion & Health strategies Current Empirical Research project: Intermarried Couples, parenting children of mixed parentage:mental health and Roskilde Universitetscenter well being; Theoretical project: Origins of mindfulness and meditation: Interplay between the East and West with focus on health promotion in the global context

9 136. Sjölund, Bengt Mekanismer for langvarige smerter. Evaluering af rehabiliteringsprocesser. Evaluering og kvlitet af rehabiliteringsforløb. Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre 137. Sodemann, Morten Klinisk Institut, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet Leder af indvandrermedicinsk kompetenceenhed (tværspeciale og tværfaglig visitation, undersøgelse, screening, behandling, rådgivning, rejseforebyggelse og uddannelse). Projektsamarbejde med Sundhedscenter Vollsmose og Odense kommunes social og arbejdsmarkeds forvaltning om fælles uddannelse af forløbskoordinatorer, visitation og undervisning. Styregruppen for kulturmediator projektet på Odense Universitetshospital. Seniorforsker Bandim sundhedsprojektet, Guinea-Bissau Sundby, Anette Børne- og Ungdomstandplejen Københavns Kommune 139. Terkildsen, Morten Deleuran Sundhedsfremme & Forebyggelse Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Tandpleje og etniske minoriteter Interkulturel sundhedsfremme & rehabilitering et udviklingsprojekt i 5 kommuner, med fokus på etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen 140. Thomsen, Jacob Als Undersøgelse af muligheder og problemer i anvendelsen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Minoritetsstudier, Københavns Unge psykisk syge med etnisk minoritetsbaggrund hvordan får vi kontakt med dem, og hvordan hjælper vi dem? Universitet samt Als Research Tved, Camilla Social- og sundhedspolitisk medarbejder for Enhedslistens sundhedsordfører Stine Brix og socialordfører Finn Sørensen Social- og sundhedspolitisk medarbejder Enhedslistens folketingssekretariat 142. Urban, Mille HIV/AIDS forebyggelse blandt etniske minoriteter Cross-Over Vibe-Pedersen, Jette Sundhedscenter for Kræftramte Lene Viets Livsstilssygdomme med fokus på etniske minoriteter Har arbejdet med udarbejdelse af undervisningsmateriale og kurser vedr. diabetes for etniske minoriteter. Bachelor Projekt undersøger: Hvordan oplever overvægtige voksne kvinder fra Mellemøsten den sundhedsfremmende intervention på forebyggelses center Nørrebro, og i hvilket omfang kan denne intervention skabe varige forandringer? Konsulent på centeret i sundere madlavning - underviser hold Vinter-Jensen, Kirsten Center for Folkesundhed Region Midtjylland 146. Marianne Viskum Folkesundhed, Aarhus Kommune Etnisk sundhedsprofil Sundhedsformidler. Mit arbejdsområde er sundhedstilbud til etniske minoriteter i Bazar Vest, med fokus på især rygning. Desuden koordinator på projekt interkulturel sundhedsfremme og rehabilitering (Projekt under center for folkesundhed i region midt) Wanseele, Janet Ferrari Cand. mag., master i thanatologi (Death and Dying Studies) Interesseområder: etniske minoriteters opfattelse af sygdom og død, "vanskelige" terminalforløb 148. Wilms, Lisbeth Souschef i Forebyggelse og Sundhedsfremme Gentofte Kommune Forebyggelse og Sundhedsfremme i Gentofte Kommune gennemfører projekt Sund sammen, et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud rettet mod voksne Gentofte borgere med anden etnicitet end vestlig med særlig risiko for at udvikle type 2-diabetes. Projektets forløber over et år, ekskl. evaluering, med start forår De borgerrettede aktiviteter løber over seks måneder og vil bestå af fysiske aktiviteter og kostrådgivning og tilrettelægges i samarbejde med relevante aktører og inddragelse af målgruppen Wittrup, Inge Center for Folkesundhed Region Midtjylland 150. Wul, Lene Etniske minoritetskvinders fortællinger om sundhed og trivsel. En narrativ analyse af kvalitative interviews. Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Et pilotprojekt til udvikling og evaluering af et undervisningstilbud. Data baseres på register, spørgeskema-interview samt evaluerings interview. Spædbørn og børnesundhed på tværs af nationale grænser. Den fysiske krop som identitetsskaber og -markør hos koreanske adopterede Zafar, Sonia Steno Health Promotion Center (Steno Diabetes Center) Health Psychology Doctoral student. Understanding deep rooted ethnic and cultural influences on health (and behaviour change) in ethnic minority groups (Pakistani, Turkish and Somali). Implementation of psychological behaviour change interventions Current project: Working with exploring health perceptions and beliefs amongst ethnic bus drivers in Copenhagen

10 152. Zarrehparvar, Mandana Afdeling for Ligebehandling og Monitorering Institut for Menneskerettigheder 153. Morten Ørsted-Rasmussen Folkesundhed København Københavns Kommune Østerby, Sussi Århus Sundhedscenter Östergren, Per-Olof Lunds Universitet Arbejder med ligebehandling ude fra menneskeretten, herunder adgang til sundheds og sundhedsydelser iht. til artikel 12 i Konventionen om økonomisk, social og kulturelle rettigheder. Har sundhedsområdet som indsatsområde de næste år, inkl. analyser vedr. etniske minoriteter og deres adgang til sundhedsydelser. Sundhedsfremme og forebyggelse blandt etniske minoriteter Projektkoordinator for Sundhedscenter Århus Vest og oprettelsen af diabetesskole for etniske minoriteter Social kapital. Spørgeskemaundersøgelse - sammenligning af udenlandskfødte svenskere og svenskere. Opdateret den 14. maj 2012, /nbes

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine sagergaard@ifi.ku.dk Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske

Læs mere

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi 2010 Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen en antologi Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner

Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner Nanna Bjerg Eskildsen Dan Biswas Nanna Ahlmark Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser Indsatser målrettet etniske

Læs mere

Vestegnsprojektet. Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL Vestegnsprojektet Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL - indsamling og kortlægning af området med henblik på at optimere den sundhedsprofessionelle indsats ved implementering af forløbsprogrammerne

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. sundhed

FOREBYGGELSESPAKKE. sundhed FOREBYGGELSESPAKKE mental sundhed INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 tal PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger forbundet med Mental sundhed 9 LOVGIVNING PÅ OMRÅDET 10 EVIDENS og vidensgrundlag

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere

Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere 5 Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedsstyrelsen, 2013. Udgivelsen

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

AMID Working Paper Series 28/2002. Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter 1

AMID Working Paper Series 28/2002. Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter 1 AMID Working Paper Series 28/2002 Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter 1 Anne Nielsen, Ph.d. Statens Institut for Folkesundhed 1. Etniske minoriteters integration i sundhedsvæsenet Et meget vigtigt

Læs mere

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer 2009 Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed eksempler, muligheder og

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

En særlig indsats. - Ma lrettet socialt udsatte børn og unge pa Lolland-Falster. Nikolaj Stegeager Karin Kildedal Erik Laursen Betina Verwohlt

En særlig indsats. - Ma lrettet socialt udsatte børn og unge pa Lolland-Falster. Nikolaj Stegeager Karin Kildedal Erik Laursen Betina Verwohlt En særlig indsats - Ma lrettet socialt udsatte børn og unge pa Lolland-Falster Nikolaj Stegeager Karin Kildedal Erik Laursen Betina Verwohlt 0 En særlig indsats Socialt udsatte børn og unge på Lolland-Falster

Læs mere

Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft

Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft Baggrund En kræftdiagnose er en alvorlig livsbegivenhed, der opleves af

Læs mere

Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi forføres til at spise mere

Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi forføres til at spise mere Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi forføres til at spise mere N O. 8 6. A P R I L 2 0 0 7. 1 5. Å R G A N G Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge regionsyddanmark.dk Lund M. Sørensen J. H. Christensen J. B. Ølholm A. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE OG LIGHED I SUNDHED. - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

BORGERRETTET FOREBYGGELSE OG LIGHED I SUNDHED. - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper BORGERRETTET FOREBYGGELSE OG LIGHED I SUNDHED - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper 2007 Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed planlægning af forebyggende indsatser

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen 2010

Skolebørnsundersøgelsen 2010 Skolebørnsundersøgelsen 1 Redigeret af Mette Rasmussen og Pernille Due Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet København 11 Skolebørnsundersøgelsen

Læs mere

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Erfaringer fra et satspuljeprojekt på Forebyggelsescenter Nørrebro 2010-12 Forebyggelsescenter Nørrebro Københavns Kommune

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Høring for Folketingets Sundhedsudvalg i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober

Læs mere

Årsberetning 2007. aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49

Årsberetning 2007. aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49 Årsberetning 2007 aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49 aarsberetning_2007.indd 2 12-03-2008 15:14:49 Årsberetning 2007 aarsberetning_2007.indd 3 12-03-2008 15:14:49 aarsberetning_2007.indd 4 12-03-2008

Læs mere

Praktisk Bariatri - forebyggelse, udredning og behandling af svær overvægt

Praktisk Bariatri - forebyggelse, udredning og behandling af svær overvægt 0.0 Praktisk Bariatri - forebyggelse, udredning og behandling af svær overvægt Redaktion: Jette Ingerslev, overlæge, dr. med. og Th. I.A. Sørensen (?), professor,overlæge, dr. med. (0.0) ((Kort beskrivelse

Læs mere

Sundhed på dit sprog en undersøgelse af etnicitet og identitet i en sundhedsfremmende ramme

Sundhed på dit sprog en undersøgelse af etnicitet og identitet i en sundhedsfremmende ramme Sundhed på dit sprog en undersøgelse af etnicitet og identitet i en sundhedsfremmende ramme Integreret speciale i fagene Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og Kultur- og Sprogmødestudier Af Sofie Hede

Læs mere