7. semester efterår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. semester efterår 2015"

Transkript

1 7. semester efterår 2015 Evt. spørgsmål ang. pensum bedes rettet direkte til underviser Indholdsfortegnelse Semesterplan for 7. semester 2015 Psykologi... 2 Introduktion... 2 Kursusmodul Psykologisk Praksis og Interventionsmetode:... 8 Kursusmodul: Psykologisk testning Kursusmodul: Den psykologiske profession Kursusmodul: Videregående Anvendt Psykologi (VAP) Børnesprogklinikken (10 ECTS) SAP Børnesprogklinikken (5 ECTS) Kursusmodul: Videregående Anvendt Psykologi (VAP) Pædagogisk Psykologi - PPSA (10 ECTS) SAP: Supplerende Videregående Anvendt Pædagogisk Psykologi (5 ECTS) Kursusmodul: Videregående Anvendt Psykologi (VAP) ved Klinik for handicap- og rehabiliteringspsykologi (KHARE) (10 ECTS) SAP (KHARE) Supplerende anvendt handicap- og rehabiliteringspsykologi (5 ECTS) Kursusmodul: Cultural Psychology and Social Practice VAP (10 ECTS) SAP Cultural Psychology and Social Practice 2015 (5 ECTS) Kursusmodul (VAP) Videregående Anvendt Psykologi (Klinisk Hverdagspsykologi) (10 ECTS) SAP Klinisk Hverdags Psykologi (KHP) (5 ECTS) Kursusmodul: Videregående Anvendt Psykologi (VAP) UK-V (10 ECTS) SAP Universitetsklinikken (5 ECTS) Kursusmodul: Videregående Anvendt Psykologi (VAP) KAiO C4u Clinic Counseling Consultation Coaching (10 ECTS) SAP C4u KAiO (5 ECTS) Kursusmodul: Videregående Anvendt Psykologi (VAP) Neuropsychology and neuroscience SAP Neuropsychology and neuroscience (5 ECTS) Side 1 af 106

2 Semesterplan for 7. semester 2015 Psykologi Introduktion Version og dato: version Skole: SEF Studienævn: Psykologi Studieordning: Studieordning for kandidatuddannelsen 2015 Ankerlærer: Ole Michael Spaten træffetid efter aftale, telefontid alle hverdage kl. 8-9 Overordnet semesterbeskrivelse: Uddannelsens 7. semester udgøres af fem obligatoriske moduler: Psykologisk praksis og interventionsmetode Psykologisk testning Den psykologiske profession Videregående anvendt psykologi (VAP) Supplerende anvendt psykologi (SAP) Faglig progression og kompetencer: Kandidatuddannelsen i psykologi er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af psykologfaglige erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en ph.d.-uddannelse. Uddannelsen er modulopbygget og på 7., 8., og 9. semester indgår den studerende i et struktureret kandidatforløb et professionsprogram på 7. semester er modulet videregående anvendt psykologi (VAP). Udover det valgte professionsprogram, skal den studerende på 7. semester samtidig vælge en grundlæggende indføring i et andet professionsprogram supplerende anvendt psykologi (SAP) samt deltage i de anvendelsesorienterede tre obligatoriske fag: psykologisk praksis og intervention, psykologisk testning samt den psykologiske profession. Nærmere om alle disse elementer på de følgende sider. Side 2 af 106

3 Semesterets organisering og forløb: De fem obligatoriske moduler på 7. semester: 1. Videregående Anvendt Psykologi (VAP) består af følgende: Universitetsklinikken (UK V) Klinisk Hverdags Psykologi (KHP) Pædagogisk Psykologi i Socialt arbejde (PPSA) Børnesprogklinikken (BspK) Cultural Psykology (CP) Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE) Clinic Counselling Coaching Consultation (C4u - KAiO) Neuropsykologi (Neuro) 2. Supplerende anvendt psykologi (SAP) Består af en delmængde af VAP (typisk halv pensum og antal gange), som tilbydes studerende udenfor programmet. Hvert program tilbyder noget undervisning, som kan vælges af (næsten) alle = SAP og noget der primært er for deltagerne på programmet = VAP. Professionsprogrammerne ligger to og to, så der er et andet program, en studerende ikke kan vælge SAP i, men resten kan vælges. 3. Psykologisk Praksis og Interventionsmetode 4. Psykologisk Testning 5. Den Psykologiske Profession Forventninger om arbejdsfordeling: Studiet er et intensivt fuldtids studie (37 ugentlige timer), og arbejdsindsatsen hen over semestret vil således svare til dette. Der vil dog igennem semestret være dage, hvor de studerende ikke har forelæsninger eller workshopaktiviteter, men disse dage er at betragte som forberedelsesdage til forelæsningerne og i en del af disse vil der være arbejde i grupper. Læs beskrivelserne under de enkelte moduler. Side 3 af 106

4 Semesterbeskrivelse Modul: Videregående anvendt psykologi (VAP) I dette modul udbydes der kurser omfattende disciplinerne klinisk psykologi, organisations- og arbejdspsykologi, samt pædagogisk psykologi samt andre relevante discipliner og dertil knyttede strukturerede professsionsprogrammer. For hver disciplin omfatter kurset: Centrale aktuelle teorier om disciplinens anvendte psykologi Centrale aktuelle teorier med fokus på disciplinens psykologiske praksis Centrale teoretiske problemstillinger i relation til psykologisk udredning og undersøgelse inden for disciplinen Centrale teoretiske problemstillinger i relation til psykologisk intervention inden for disciplinen. Mål Den studerende skal gennem modulet opnå Viden om og forståelse af disciplinens centrale og aktuelle teorier om anvendt psykologi baseret på højeste internationale forskning indenfor området og forståelse af de centrale og aktuelle udrednings- og undersøgelsesmetoder indenfor disciplinen og forståelse af sammenhængen med disciplinens psykologiske problemstillinger og de relevante almene teorier og forståelse af egne faglige kvalifikationer ift problemfelter i området Færdigheder i at kunne vurdere og vælge mellem de centrale og aktuelle teorier om praksis at kunne anvende relevante metoder og redskaber til undersøgelse at kunne formidle den forskningsbaserede viden om disciplinen på en reflekteret og diskuterende vis Kompetencer til selvstændigt at kunne identificere problemstillinger som er relevante for området at forbinde disciplinens anvendte psykologiske problemstillinger med almenpsykologiske teorier at skabe et overblik over egne faglige kvalifikationer i forhold til problemfelter inden for disciplinen med henblik på videre faglig kvalificering Side 4 af 106

5 Modul: Supplerende anvendt psykologi (SAP) I dette modul udbydes der kurser omfattende disciplinerne klinisk psykologi, organisations- og arbejdspsykologi, samt pædagogisk psykologi. Endvidere kan der udbydes kurser i andre relevante discipliner. For hver disciplin omfatter kurset: centrale aktuelle teorier om disciplinens anvendte psykologi centrale teoretiske problemstillinger i relation til psykologisk udredning og undersøgelse inden for disciplinen Mål Den studerende skal gennem modulet opnå Viden om og forståelse af disciplinens centrale og aktuelle teorier om anvendt psykologi baseret på højeste internationale forskning indenfor området og forståelse af de centrale og aktuelle udrednings- og undersøgelsesmetoder indenfor disciplinen og forståelse af sammenhængen med disciplinens psykologiske problemstillinger og de relevante almene teorier Færdigheder i at kunne vurdere og vælge mellem de centrale og aktuelle teorier om praksis at kunne formidle den forskningsbaserede viden om disciplinen på en reflekteret og diskuterende vis Kompetencer til selvstændigt at kunne identificere problemstillinger som er relevante for området Modul: Psykologisk praksis og intervention I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og interventions-øvelsesseminarer. Deltagelse i seminarerne er obligatorisk og en forudsætning for at kunne deltage i modulets prøve. Kurset omfatter: Teori vedrørende den professionelle samtale i individuel, gruppemæssig og organisationsmæssig sammenhæng Teori omkring interventionsmetoder, klassisk og aktuel status Forskning i psykologisk praksis og intervention De obligatoriske interventions-øvelsesseminarer omfatter: Introduktion til og træning i interventionsmetoder og samtaletekniske færdigheder i professionelt øjemed Side 5 af 106

6 Indføring i en eller flere specifikke interventions- og samtaletekniske metoder Mål Den studerende skal gennem modulet opnå Viden om Og forståelse af teori og metoder vedrørende psykologisk praksis og intervention Og forståelse af forskellige teoretiske rammer omkring praktisk samspil i interventionssituationer Og forståelse af forskning i den professionelle samtale og interventionsmetoder Færdigheder i anvendelsen af interventionsmetoder og samtaletekniske færdigheder og grundlæggende praktisk erfaring med etablering af professionelle relationer og håndteringen af den psykologfaglige samtale at etablere en tryg, og veldefineret ramme, setting og kontrakt for arbejdet Kompetencer til at skelne imellem de teoretiske og praktiske aspekter ved forskellige interventions- og samtaletekniske metoder at reflektere over processen og sin egen andel samt gøre sig etiske overvejelser i forhold til den professionelle samtale at reflektere over professionelle relationer og kommunikative aspekter af samtalen Modul: Psykologisk testning I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og testøvelsesseminarer. Deltagelse i seminarerne er obligatorisk og en forudsætning for at kunne deltage i modulets prøve. Kurset omfatter: Introduktion til forskellige psykologiske testtyper herunder kognitive, personligheds og sociometriske tests Gennemgang af nogle af de mest almindelige tests Teori om forhold ved testning af særlige målgrupper, f.eks. børn De obligatoriske testøvelsesseminarer: Øvelser i at kunne tilrettelægge anvendelsen af forskellige typer af test Øvelser i at kunne gennemføre mindre testforløb Mål Den studerende skal gennem modulet opnå Viden om og forståelse af forskellige testtyper og de særlige vilkår ved testning af specielle målgrupper Side 6 af 106

7 indsigt i konstruktionen af tests testning som et af flere redskaber i personundersøgelser og ved belysning af teoretiske begreber Færdigheder i og erfaring på begynderniveau med brug af nogle af de mest almindelige tests at kunne skabe alliance omkring testning og i at sætte testning i en relevant sammenhæng med anden psykologfaglig iagttagelse Kompetencer til at danne sig overblik over og tilrettelægge brug af psykologiske tests at kunne vurdere og vælge egnede tests i forhold til en konkret psykologisk problemstilling Modul: Den psykologiske profession I forbindelse med modulet udbydes der et kursus. Kurset omfatter: Teori om den historiske udvikling af psykologiprofessionen og de samfundsmæssige vilkår for professionen Teori om professionsforskning og om studier af praksis Opfattelser af psykologifaglig kompetence Juridiske forhold vedrørende udøvelsen af den psykologiske profession Etiske forhold vedrørende udøvelsen af den psykologiske profession. Mål Den studerende skal gennem modulet opnå Viden om Og forståelse af de aktuelle krav og forventninger, som samfundet stiller til den psykologiske profession, og de historiske forudsætninger for disse krav og forventninger Og forståelse af forskellige traditioners opfattelse af psykologfaglig kompetence samt deres opfattelse af videnskabelighed i psykologfagligt arbejde Færdigheder i at reflektere over de professionsmæssige forhold ved den psykologiske praksis at reflektere over valg mellem psykologfaglige teorier og metoder på et videnskabeligt grundlag at formidle omkring dilemmaer i valg af psykologfaglig tilgang til psykologer, andre fagfolk samt lægfolk Kompetencer til at kunne identificere juridiske problemstillinger og det juridiske grundlag for udøvelse af den psykologiske profession at kunne identificere etiske principper samt forskelligartede anskuelsesmåder på professionen at forestå og gennemføre egen faglige videreudvikling Side 7 af 106

8 Detaljerede modulbeskrivelser kursus: Kursusmodul Psykologisk Praksis og Interventionsmetode: (5 ECTS) Modulansvarlig: Ole Michael Spaten Undervisere: Ole Michael Spaten, kursusansvarlig Bo Møhl, Winnie Flensborg, Placering: 7. Semester KA-studerende Type og sprog: Kursusmodul Dansk Antal forelæsningshold: 4 forelæsningshold som gennemføres i ugerne: 34 og 35 Fagbeskrivelse: Psykologisk Praksis og Interventionsmetode på 5 ECTS-point er placeret på uddannelsens 7. semester og omfatter: * Introduktion til og træning i interventionsmetoder og samtaletekniske færdigheder i professionelt øjemed * Teori vedrørende den professionelle samtale i individuel, gruppemæssig og organisationsmæssig sammenhæng * Indføring i en specifik interventions- og samtaleteknisk metode. Mere specifikt omfatter kurset i psykologisk praksis og interventionsmetode følgende elementer: Introduktion til og dernæst træning i anvendelsen af de interventionsmetoder og samtaletekniske færdigheder, der er en vigtig del af psykologers kvalifikationer. Hvad enten psykologer arbejder som behandler, konsulent, supervisor, eller lignende, og uanset om der arbejdes med individer, par, familier, grupper eller organisationer er der en række kvalifikationer, der er fælles. Overordnet handler det om at psykologen som professionel kan etablere en tryg, og veldefineret ramme, setting og kontrakt for arbejdet, som giver aktørerne arbejdsro og klarhed omkring samtalernes formål. Dernæst er det nødvendigt som professionel at kunne være til stede, lytte på flere planer, spørge og anvende en række interventionsformer, som fremmer et fælles reflekterende rum. Psykologen må endvidere kunne reflektere over processen og sin egen andel samt gøre sig etiske overvejelser. Kurset tilstræber de studerendes tilegnelse af disse grundlæggende psykologfaglige og professionsorienterede færdigheden gennem træning af især psykoterapeutiske interventioner. Side 8 af 106

9 Kompetencemål: Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere: * Grundlæggende praktisk erfaring med etablering af de professionelle relationer og håndteringen af den psykologfaglige samtale * Kendskab til de teoretiske og praktiske aspekter ved en specifik interventions- og samtaleteknisk metode * Evne til at reflektere over den professionelle relation og kommunikation. Varighed og undervisningsform: Kurset gennemføres over fem intense forelæsnings- og workshopdage. Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, demonstrationer i plenum, træning af samtaleteknik i mindre grupper samt plenumdrøftelse af gjorte erfaringer. Endvidere kan der indgå psykoterapi-videofilm. Kurset består af forelæsninger og interventions-øvelsesseminarer. Deltagelse i seminarerne er obligatorisk og en forudsætning for at kunne deltage i modulets prøve. Modulet afsluttes på 7. semester med: En individuel intern 3-timers skriftlig prøve. Prøven er en essay prøve. 1) Det er en forudsætning for deltagelse i prøven i psykologisk praksis og interventionsmetode, at den studerende forud har deltaget aktivt i interventionsøvelsesseminarer, hvilket indebærer mindst 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i tilknytning til interventionsøvelsesseminarer. 2) Undervisning i interventions-øvelsesseminarer er praktiske øvelser, som ikke kan erstattes af en prøve, jf. eksamensbekendtgørelsens 13 stk. 3. Tider: kl. (8)9-(15)16, afbrudt af 1 times frokost (aftales præcist med underviserne) Da der er grænser for antallet af studerende pr. hold vil kurset blive afholdt over fire gange. Hold 1, 2, 3 og 4: i uge 34 og 35. Hold 1 den 17, 18, 19, 20 og 21. august. Hold 2 den 19, 20, 21, 24 og 25. august. Hold 3 den 21, 24, 25, 26 og 27. august. Hold 4 den 25, 26, 27, 28 og 29. august. 1.dag (OMS): De professionelle/psykologfaglige samtaler og de basale professionelle færdigheder Dagen introducerer de forskellige samtaleformer og deres fælles ramme og kontraktforhold. -Forskelle på den almindelige og den professionelle samtale -Forskelle og ligheder mellem forskellige samtaleformer/opgaver (f.eks. konsultation, supervision, psykoterapi, rådgivning, undervisning) -Setting Endvidere introduceres og trænes de grundlæggende elementer i den professionelle Side 9 af 106

10 lytning og samtale, sådan som det er især er beskrevet i den rogerianske tradition og counseling. -Kontakt -Spejling -Aktiv lytning -Kropssprog -Ubevidst kommunikation -Om at lede og tage autoritet på sig -Kontrakt og alliance Øvelse med spejling og aktiv lytning. Setting, rammer, tid, etc. Dag 1 trækker især på Clara Hill kapitel II Exploration Stage 2. Dag (OMS): Samtale og intervenion i kritisk belysning og på systemteoretisk grund. Studenteroplæg med kritiske vinkler på intervention efterfulgt af en bred præsentation af systemteoretiske grundbegreber, systemteoriens udbredelse og den teoretisk, historiske udvikling fra paradoksal intervention, det observerede system over det observerende system til irreverence og den narrative metafor. -Strategisk intervention -Neutralitet -Cirkularitet -Hypotesedannelse, -Reflekterende team m.m.. Dagen forløber som en vekselvirkning mellem de studerendes oplæg, forelæsninger, øvelser i mindre grupper og samtale i plenum. Dag 2 trækker især på artikler dag (BM): To teori-praksisorienterede dage med fokus på afdækning af klientens situation, indsigt i klienten situation og intervention på baggrund af klienten situation. En fortsættelse af træning af de basale professionelle færdigheder. Der vil være både et kognitivt og et dynamisk fokus: - Anamnese optagelse - Genogram og livslinje - Den kognitive model og caseformulering - Dynamisk tilgang: klarifikation, konfrontation og tolkning - Malans trekanter - Valg af intervention - Kliniske cases/eksempler - Oplevelsesorienteret teknikker Øvelse: Deltagerne skal parvis interviewe hinanden om personlig baggrund og opvækst og skal efterfølgende som en hjemmeopgave nedskrive dette som en slags journal. På baggrund af dette skal hver studerende forsøge at opstille genogram, livslinje og formulering af terapeutisk fokus for den medstuderende, som de har interviewet. De studerende udveksler efterfølgende tolkningerne. Side 10 af 106

11 Dag 3-4 trækker især på artikler og kapitel III og IV Insight og Action Stage 5. dag (WF): Teori og praksis vedrørende den professionelle samtale i individuel, gruppemæssig og organisationsmæssig sammenhæng. Den femte dag er virksomheden og arbejdslivet som helhed forståelsesrammen for teori og øvelser. Træningen af de professionelle færdigheder i psykologfaglig samtale fortsættes med fokus på integration af de tre faser i Hills samtalemodel. Rammen er proceskonsultation i virksomheder og arbejdet med samspils-/ samarbejdsproblematikker ud fra en individuel, gruppemæssig og organisatorisk vinkel. Der stilles skarpt på arbejdet i virksomheden, hvor psykologen indgår i organisatoriske processer såvel som gruppemæssige og individuelle problemstillinger. Som baggrund for træningen anvendes en gennemgående case, som illustrerer arbejdet som intern psykolog eller ekstern konsulent i en virksomhed. Hvilke dilemmaer byder konstruktionen på og hvilke forskelle er der på at være virksomhedsintern psykolog/ekstern konsulent og psykolog med egen praksis. Blandt væsentlige temaer kan nævnes: Magtrelationer, lederen som den 3. synlige eller usynlige part, gruppeintervention, organisatoriske implikationer, kontakt/kontrakt og definering af relationen, setting og arbejdsmetode(r), metoder til afdækning/diagnostik i gruppeintervention. Dag 5 trækker især på artikler og kapitel IV og V Action og Integration Stage Litteratur (til alle dage grundbog og artikler): Grundbogen Hill, Clara E. (2014). Helping skills. Facilitating exploration, insight and action. (4. Ed.). Washington: American Psychological Ass. (p ). samt i grundbogen Hill, Clara E. (2014). Helping skills. Facilitating exploration, insight and action. (4. Ed.). Washington: American Psychological Ass. (p ) som supplerende læsning Tekster Cecchin, G. (1987). Hypothesizing, Circularity, and Neutrality Revisited an Invitation to Curiosity. Family Process, 26(4), Dreier, O. (1998). Client Perspectives and Uses of Psychotherapy. The European Journal of Psychotherapy, 1(2), Elsass, P. (1996). Narrativitet og grundmetaforer i psykoterapi. Psyke & Logos, 17, Foucault, M. (1997). Psychiatric Power Ethics: Subjectivity and Truth. The essential works 1 (pp ). London: Penguin Books. Palazzoli Selvini, M., Boscolo, L., Cecchin, G., & Prata, G. (1980). Hypothesizing, Circularity, Neutrality: Three Guidelines for the Conductor of the Session. Family Process, 19(1), Ricoeur, P. (1981). The question of proof in Freud s psychoanalytical writings Hermeneutics and the Human Sciences (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. Side 11 af 106

12 Schilling, B. (1997). Reflekterende Teammetodik IN Systemisk supervisionsmetodik (pp ). København: Dansk Psykologisk Forlag. Schein, Edgar H. (1988): Process Consultation, volume I, Its Role in Organization Development. Addison-Wesley Series: organization development (p ) Supplerende læsning Hill, Clara E. (2014). Helping skills. Facilitating exploration, insight and action. (4. Ed.). Washington: American Psychological Ass. (p ). I alt 500 sider Deltagere: 7. Semester KA psykologi studerende Antal forelæsninger: 5 intensive kursusdage med følgende undervisere: Ole Michael Spaten, kursusansvarlig, Bo Møhl, Winnie Flensborg, Antal forelæsningshold: 4 Tider: kl. 9-16, afbrudt af 1 times frokost (tider aftales præcist med underviserne) Da der er grænser for antallet af studerende pr. hold vil kurset blive afholdt over fire gange. Hold 1, 2, 3 og 4: i uge 34 og 35. Hold 1 den 17, 18, 19, 20 og 21. august. Hold 2 den 19, 20, 21, 24 og 25. august. Hold 3 den 21, 24, 25, 26 og 27. august. Hold 4 den 25, 26, 27, 28 og 29. august. Prøveform: Aktiv deltagelse (og min. 75 pct. fremmøde) samt skriftlig prøve. Modulet afsluttes på 7. semester med: En individuel intern 3-timers skriftlig prøve. Prøven er en essay prøve. 1) Det er en forudsætning for deltagelse i prøven i psykologisk praksis og interventionsmetode, at den studerende forud har deltaget aktivt i interventionsøvelsesseminarer, hvilket indebærer mindst 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i tilknytning til interventionsøvelsesseminarer. 2) Undervisning i interventions-øvelsesseminarer er praktiske øvelser, som ikke kan erstattes af en prøve, jf. eksamensbekendtgørelsens 13 stk. 3. Side 12 af 106

13 Kursusmodul: Psykologisk testning (5 ECTS) Modulansvarlig: Hanne Bruun Søndergaard Knudsen (Ole Michael Spaten) Placering: 7. Semester Type og sprog: kursusmodul, dansk Omfang og forventning: 9 forelæsnings/seminargange. Deltagere: 7. Semester Antal forelæsninger/seminarer (og navn på underviseren): Kristine Kahr Nilsson, Jens Østergaard Riis, Svend Erik Olsen, Hanne B.S.K./ Kristine Jensen de Lopéz, Winnie Flensborg, Mette Thuesen. Antal forelæsningshold: 1 forelæsningshold og 4 seminarhold. De studerende inddeles i 4 hold á ca. 31 studerende de samme grupper som i faget Samtaleteknik og intervention. Psykologisk testning på 5 ECTS-points er placeret på uddannelsens 7. Semester. I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og testøvelsesseminarer. Deltagelse i seminarerne er obligatorisk og en forudsætning for at kunne deltage i modulets prøve. Kurset omfatter: Introduktion til forskellige psykologiske testtyper herunder kognitive, persoligheds og sociometriske tests Gennemgang af nogle af de mest almindelige tests Teori om forhold ved testning af særlige målgrupper, f.eks. børn De obligatoriske testøvelsesseminarer: Øvelser i at kunne tilrettelægge anvendelsen af forskellige typer af test Øvelser i at kunne gennemføre mindre testforløb Beskrivelse: Formålet med kurset er, at deltagerne opnår et elementært kendskab til psykologisk testning. Der er ikke tale om en uddannelse i testning denne opnås først gennem en god praktisk erfaring med tilhørende supervision efter endt uddannelse. Kurset er et grundlag at opbygge erfaring på, en kort introduktion til psykologisk testning, hvor der også vil være praktiske øvelser. På kurset gennemgås forskellige testtyper både deres teoretiske grundlag, deres konstruktion, deres brug og deres resultater. Dette giver et grundlag for vurdering af anvendelsesområder for tests samt for kvalificeret stillingtagen til gyldigheden af de resultater, der opnås med testning. Side 13 af 106

14 Kompetencemål: Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere Viden om og forståelse af forskellige testtyper og de særlige vilkår ved testning af specielle målgrupper indsigt i konstruktionen af tests testning som et af flere redskaber i personundersøgelser og ved belysning af teoretiske begreber Færdigheder i og erfaring på begynderniveau med brug af nogle af de mest almindelige tests at kunne skabe alliance omkring testning og i at sætte testning i en relevant sammenhæng med anden psykologfaglig iagttagelse Kompetencer til at danne sig overblik over og tilrettelægge brug af psykologiske tests at kunne vurdere og vælge egnede tests i forhold til en konkret psykologisk problemstilling Samlet litteraturliste: Dansk Psykolog Forening (1998): Retningslinjer for brug af test i erhvervslivet. København: Dansk Psykologisk Forening, [14 s.]. Elsass,P. et al. (red.) (2006). Assessmentmetoder. Håndbog for psykologer og psykiatere. Dansk Psykolog Forlag. S ; s [25 s.] Furnham, A.: (2008) HR Professionals Beliefs About, and Knowledge of Assessment Technique and Psychometic Tests. International Journal of Selection and Assessment, vol. 16 (nr. 3), [5 sider]. Grove, W. M. et al.: (2000) Clinical Versus Mechanical Prediction. Psychological Assessment, 12, pp [11 sider]. Grønkjær, P. (1994): C. G. Jungs analytiske psykologi. En introduktion. (pp ). Gyldendal [19 s.]. Huizinga, M. & Smidts, D. (2011). Age-related changes in executive functions: a normative study with the Dutch version of the behavior rating inventory of executive function. Child Neuropsychology. 17: [15 sider]. Jackson, C. (2002): Psykologisk testning. Kap. 4 (pp ), kap. 8 (pp , samt pp ) Psykologisk Forlag, [27 s.]. Mortensen et al. (1987). Rorschach-testning. En grundbog. Dansk psykologisk forlag. S.13-52; s [58 sider] Side 14 af 106

15 Ivanouw, J. (2006). Psykometri (Kapitel 4, side ). i Elsass, P., Ivanouw, J., Mortensen, E.L., Poulsen, S., og Rosenbaum, B. (2006). Assessmentmetoder: Håndbog for psykologer og psykiatere. København: Dansk Psykologisk Forlag. [62 sider] Ivanouw, J., & Simonsen, E. (2010). De psykiatriske undersøgelsesmetoder og den psykologiske undersøgelse. (Kapitel 9, side ). i Simonsen, E., & Møhl, B. (2010). Grundbog i Psykiatri. København: Hans Reitzel Forlag. [15 sider] Jensen de López, K. & Knüppel, A. (2010). Tilpasning, standardisering og validering af den danske version af Test for Reception of Grammar-2 (TROG2). I: Børnesprog fra 12. Nordiske Symposium om Børnesprogforskning. (Vejleskov, H. (red.). Forlaget UCC. (side 47-55) [8 sider]. Ketelaars, M., Cuperus, J. M., van Daal, J., Jansonius, K. & Verhoeven, L. (2009).Screening for pragmatic language impairment: The potential of the children s communication checklist. Research in Developmental Disabilities, 30: [9 sider]. Kousgaard, E. (2003) 50 år med intelligensprøven BPP. Kbh.: Forsvarsakademiet, pp [17 sider]. Lezak, M.D.; Howieson, D.B.; Lorin, D.W. (2004). Neuropsychological Assessment. (4th Ed). New York: Oxford University Press. Kapitel 4, 5. (pp ) [46 sider]. Lichtenberger, E.O., Kaufman, A.S.; (2013). Essentials of WAIS-IV Assessment, 2 nd ed.. NewYork: John Wiley & Sons, Inc. (pp ).[36 sider] Olsen, S. E.: (2005) Fuldendelsestesten. Kbh.: Notat Forsvarsakademiet. [26 sider]. Smedje, H., Broman, J.E., Hetta, J. & Knorring, A.L. (1999). Psychometric properties of a Swedish version og the Strenghts and Difficulties Questionnaire. Journal of European Children and Adolscent Psychiatry, 8 (2), [7 sider]. Smedler, A. & Tideman, E. (2011). At teste børn og unge. Om testmetoder i den psykologiske undersøgelse. Hans Reitzels Forlag. (pp , , ) [69 s]. Toplak, M. E., West, R.F, Stanovich, K. E. (2013). Practitioner Review: Do performance-based measures and ratings of executive function assess the same construct? Journal of Child Psychology and Psychiatry 54:2, pp [12 sider]. Videncenter for Professionel Personvurdering (2011): Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering, [15 s.]. Side 15 af 106

16 I alt: 496 sider Beskrivelse af de enkelte undervisningsgange med tilhørende litteratur: Tidspunkter: torsdage mellem samt fredage gang: forelæsning for alle v/kristine Kahr Nielsson: Psykometri og testkonstruktion (2 lektioner). Denne forelæsning beskæftiger sig med konstruktion af psykologiske test. Først vil forskellige teoretiske og metodiske tilgange til test-konstruktion blive gennemgået. Dernæst vil der med afsæt i konkrete eksempler blive demonstreret, hvordan man kan undersøge målte fænomeners struktur ved brug af faktor analyse. Afslutningsvis præsenteres der en række metoder til vurdering af tests psykometriske egenskaber i forhold til standarderne om pålidelighed og gyldighed. Litteratur: Ivanouw, J. (2006). Psykometri (Kapitel 4, side ). i Elsass, P., Ivanouw, J., Mortensen, E.L., Poulsen, S., og Rosenbaum, B. (2006). Assessmentmetoder: Håndbog for psykologer og psykiatere. København: Dansk Psykologisk Forlag. Ivanouw, J., & Simonsen, E. (2010). De psykiatriske undersøgelsesmetoder og den psykologiske undersøgelse. (Kapitel 9, side ). i Simonsen, E., & Møhl, B. Grundbog i Psykiatri. København: Hans Reitzel Forlag. 2. gang: forelæsning for alle v/jens Østergaard Riis: Neuropsykologisk testning. Forelæsningen vil omhandle almene træk ved kognitive tests. Der anvendes eksempler fra test af kognitiv funktionsforringelse hos patienter med forskellige psykiske sygdomme og med hjerneskader. Der vil blive gennemgået testning af kognitiv funktion i forbindelse med vurdering af evner, udviklingspotentiale og intelligens (2 lektioner). Litteratur: Ivanouw, J. (2006). Psykometri (Kapitel 4, side ). i Elsass, P., Ivanouw, J., Mortensen, E.L., Poulsen, S., og Rosenbaum, B. (2006). Assessmentmetoder: Håndbog for psykologer og psykiatere. København: Dansk Psykologisk Forlag. Lezak, M.D.; Howieson, D.B.; Lorin, D.W. (2004). Neuropsychological Assessment. (4th Ed). New York: Oxford University Press. Kapitel 4, 5. (pp ) [46 sider]. Lichtenberger, E.O., Kaufman, A.S.; (2013). Essentials of WAIS-IV Assessment, 2 nd ed.. NewYork: John Wiley & Sons, Inc. (pp ). 3. gang: holdopdelt: v/kristine Jensen de Lopéz og Hanne B. S. Knudsen: konstruktion og anvendelse af tests med én og tosprogede børn (4 lektioner til hvert hold) I undervisningen præsenteres dels en række tests, som anvendes til at undersøge Side 16 af 106

17 kognitive og kommunikative færdigheder hos småbørn og skolebørn og dels selvevaluerings- og ratingskalaer. Der vil primært være en introduktion til tests og subtests som indfanger forskellige komponenter af børns kognitive færdigheder, og der fremstilles en kritisk anvendelse af WISC-IV. Desuden introduceres tests, der er udviklet til at indfange barnets kommunikative- og eksekutive færdigheder, herunder TROG-2, BRIEF og CCC, samt forskellige former for selvevaluerings- og ratingskaler: SDQ og Beck Youth Inventories (BYI). Endelig vil forelæsningerne præsentere erfaringer fra igangværende international forskning vedr. tværkulturel testning og udvikling af testmateriale. Vi vil endvidere komme ind på baggrunden for de forskellige test, test udvikling, test validering og standardisering. Derudover vil vi ligeledes diskutere forcer og begrænsninger ved anvendelse af tests i den børnepsykologiske udredning og tolkning af testresultater. Der vil endvidere indgå konkrete øvelser i anvendelsen og tolkningen af testen. Litteratur: Huizinga, M. & Smidts, D. (2011). Age-related changes in executive functions: a normative study with the Dutch version of the behavior rating inventory of executive function. Child Neuropsychology. 17: Jensen de López, K. & Knüppel, A. (2010). Tilpasning, standardisering og validering af den danske version af Test for Reception of Grammar-2 (TROG2). I: Børnesprog fra 12. Nordiske Symposium om Børnesprogforskning. (Vejleskov, H. (red.). Forlaget UCC. (side 47-55). Ketelaars, M., Cuperus, J. M., van Daal, J., Jansonius, K. & Verhoeven, L. (2009). Screening for pragmatic language impairment: The potential of the children s communication checklist. Research in Developmental Disabilities, 30: Smedje, H., Broman, J.E., Hetta, J. & Knorring, A.L. (1999). Psychometric properties of a Swedish version og the Strenghts and Difficulties Questionnaire. Journal of European Children and Adolscent Psychiatry, 8 (2), Smedler, A. & Tideman, E. (2011). At teste børn og unge. Om testmetoder i den psykologiske undersøgelse. Hans Reitzels Forlag. (pp , , ). Toplak, M. E., West, R.F, Stanovich, K. E. (2013). Practitioner Review: Do performance-based measures and ratings of executive function assess the same construct? Journal of Child Psychology and Psychiatry 54:2, pp gang: holdopdelt v/jens Østergaard Riis: kognitiv og intelligenstestning af voksne (4 lektioner pr hold) Der arrangeres øvelser i at administrere kognitive prøver og gives vejledning i scoring og i mindre omfang også tolkning af profiler. De studerende arbejder selvstændigt i små grupper efter kort introduktion. Side 17 af 106

18 Litteratur: Ivanouw, J. (2006). Psykometri (Kapitel 4, side ). i Elsass, P., Ivanouw, J., Mortensen, E.L., Poulsen, S., og Rosenbaum, B. (2006). Assessmentmetoder: Håndbog for psykologer og psykiatere. København: Dansk Psykologisk Forlag. Lezak, M.D.; Howieson, D.B.; Lorin, D.W. (2004). Neuropsychological Assessment. (4th Ed). New York: Oxford University Press. Kapitel 4, 5. (pp ) [46 sider]. Lichtenberger, E.O., Kaufman, A.S.; (2013). Essentials of WAIS-IV Assessment, 2 nd ed.. NewYork: John Wiley & Sons, Inc. (pp ). 5. gang holdopdelt v/mette Thuesen: Konstruktion og anvendelse af projektive tests (2 lektioner pr hold) Der gives et indblik i teorierne bag projektive tests samt deres anvendelighed i personlighedsvurdering, diagnostisk og differentialdiagnostik. I forhold til diagnostik kan testene f.eks. bruges, når der er tvivl om hvorvidt patienten er psykotisk, eller hvis der er tvivl om det psykotiske har en skizofren kvalitet. Eller er det demens eller depression? Eller hvordan forvalter patienten sin aggression og er han farlig? Der vil blive mulighed for at se, hvordan Rorschach og TAT ser ud og kort eksperimenter med disse. Litteratur: Elsass,P. et al. (red.) (2006). Assessmentmetoder. Håndbog for psykologer og psykiatere. Dansk Psykolog Forlag. S ; s Mortensen et al. (1987). Rorschach-testning: en grundbog. Dansk psykologisk forlag. S.13-52; s gang holdopdelt v/svend Erik Olsen: Konstruktion og anvendelse af tests indenfor militæret (2 lektioner pr hold) Med udgangspunkt i Danmarks mest benyttede test, Sessionsprøven/BPP, vil forskellige test og problematikker i forbindelse med testanvendelse blive diskuteret. Formålet er at give deltagerne en fornemmelse af, hvorledes bagvedliggende (psykometriske) testbegreber og psykologiske teoridannelser og problematikker håndteres i praktiske sammenhænge. Det forudsættes, at de almindelige testbegreber (fx validitet, reliabilitet, normer, korrelationer) er kendte på et begynderplan. Det samme gælder almindelige psykologiske teoridannelser/begreber (fx intelligens, fem-faktor teori). Udvikling af test (med udgangspunkt i Sessionsprøven og Fuldendelsestesten). Semiprojektive/projektive test (i ikke-klinisk anvendelse Fuldendelsestesten). Side 18 af 106

19 Prædiktions- og kriterieproblemer (især i erhvervspsykologien). Klinisk vs mekanisk prædiktion (Den klassiske debat igen). Personlighedstest og personlighedspsykologi Litteratur: Grove, W. M. et al.: (2000) Clinical Versus Mechanical Prediction. Psychological Assessment, 12, pp Kousgaard, E. (2003) 50 år med intelligensprøven BPP. Kbh.: Forsvarsakademiet, pp Olsen, S. E.: (2005) Fuldendelsestesten. Kbh.: Notat Forsvarsakademiet. 7. gang holdopdelt: v/winnie Flensborg: Erhvervspsykologisk testning (2 lektioner pr hold) I denne forelæsning gives et kort rids af psykometri og testningens grundlag. Forelæsningen giver et overblik over de mest brugte metoder inden for erhvervslivets testning af ansøgere og medarbejdere med personprofiler. Mange erhvervspsykologiske personprofiltest bygger på C. G. Jungs typologi som grundlag for inddeling i typer og målinger af personlighedstræk. Forelæsningen vil diskutere, hvorfor og hvordan erhvervslivet bruger test til udvælgelse og udvikling af medarbejdere og grupper. Som illustration af praktisk anvendelse af en personprofiltest vil der blive anvendt et gennemgående eksempel på en test og der vil blive mulighed for at arbejde med en personprofil i mindre grupper. Forelæsningen afsluttes med en kritisk stillingtagen til valg af test, samt etik ved anvendelse af test i erhvervslivet. Litteratur: Jackson, C. (2002): Psykologisk testning. Kap. 4 (pp ), kap. 8 (pp ) samt pp Psykologisk Forlag. [27 s.]. Grønkjær, P. (1994): C. G. Jungs analytiske psykologi. En introduktion. (pp ). Gyldendal. [19 s.]. Spaten, O. M., Miller, T., & Rasmussen, P. (2015). Personlighedstest og aptitudetest i erhvervslivet. In A. Rasmussen, C. Ydesen, K. Andreassen & Mette Buchardt (Eds.), Test og prøvelser - Oprindelse, udvikling, aktualitet. Aalborg: Aalborg University Press. Dansk Psykolog Forening (1998): Retningslinjer for brug af test i erhvervslivet. København: Dansk Psykologisk Forening. [14 s.]. Videncenter for Professionel Personvurdering (2011): Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering. [15 s.]. De to sidste, kan downloades fra følgende side (i højre kolonne): 8. gang holdopdelt v/kristine Kahr Nielsson: Konstruktion og anvendelse af tests i psykiatrien/retspsykiatrien (voksne). (2 lektioner pr hold). Denne forelæsning omhandler test- og undersøgelsesmetoder inden for psykiatrien. Side 19 af 106

20 Forskellige metoder til diagnosering af psykiatriske lidelser og symptomer vil præsenteres. Disse metoders brug vil demonstreres ud fra nogle konkrete cases og de studerende vil afslutningsvis selv opnå hands-on erfaring med Becks Depression Inventory (BDI) og Becks Anxiety Inventory (BAI). Litteratur: Ivanouw, J. (2006). Psykometri (Kapitel 4, side ). i Elsass, P., Ivanouw, J., Mortensen, E.L., Poulsen, S., og Rosenbaum, B. (2006). Assessmentmetoder: Håndbog for psykologer og psykiatere. København: Dansk Psykologisk Forlag. Ivanouw, J., & Simonsen, E. (2010). De psykiatriske undersøgelsesmetoder og den psykologiske undersøgelse. (Kapitel 9, side ). i Simonsen, E., & Møhl, B. (2010). Grundbog i Psykiatri. København: Hans Reitzel Forlag. 9. gang: 2 opsamlingslektioner for studerende, som ikke har opnået 75% tilstedeværelse ved de tidligere undervisningsgange v/hanne Knudsen Prøveform: En individuel intern skriftlig prøve, der er er en multiple-choice eksamen. *Prøvetid: 2 timer.*pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.* Bedømmelsesform: Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.*Hjælpemidler: Eksaminanden kan ikke medbringe hjælpemidler til prøven. Særlige bestemmelser: 1) Det er en forudsætning for deltagelse i prøven i psykologisk testning, at den studerende forud har deltaget aktivt i testøvelsesseminarerne, hvilket indebærer mindst 80 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i tilknytning til testøvelsesseminarerne. 2) Undervisning i testøvelsesseminarerne er praktiske øvelser, som ikke kan erstattes af en prøve, jf. eksamensbekendtgørelsens 13 stk. 3. Deltagerforudsætninger: 7. Semester BA, videregående kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi med kvantitativ forskningsmetodologi, klinisk psykologi, arbejds- og organisationspsykologi og pædagogisk psykologi. Side 20 af 106

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER 1 DENNE BROCHURE OMFATTER KUN AALBORG UNIVERSITETS TILBUD INDENFOR PSYKOLOGI EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. UDBYDER OGSÅ EN BACHELOR-

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010)

på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010) Coaching forskning på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010) Status for tyve års evidens baseret empirisk forskning På verdensplan findes i alt blot tretten publicerede

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Det tredje hold stu derende har netop taget hul på professionsprogrammet i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet (AAU). Det sker, få måneder efter at de første

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere