7. semester efterår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. semester efterår 2015"

Transkript

1 7. semester efterår 2015 Evt. spørgsmål ang. pensum bedes rettet direkte til underviser Indholdsfortegnelse Semesterplan for 7. semester 2015 Psykologi... 2 Introduktion... 2 Kursusmodul Psykologisk Praksis og Interventionsmetode:... 8 Kursusmodul: Psykologisk testning Kursusmodul: Den psykologiske profession Kursusmodul: Videregående Anvendt Psykologi (VAP) Børnesprogklinikken (10 ECTS) SAP Børnesprogklinikken (5 ECTS) Kursusmodul: Videregående Anvendt Psykologi (VAP) Pædagogisk Psykologi - PPSA (10 ECTS) SAP: Supplerende Videregående Anvendt Pædagogisk Psykologi (5 ECTS) Kursusmodul: Videregående Anvendt Psykologi (VAP) ved Klinik for handicap- og rehabiliteringspsykologi (KHARE) (10 ECTS) SAP (KHARE) Supplerende anvendt handicap- og rehabiliteringspsykologi (5 ECTS) Kursusmodul: Cultural Psychology and Social Practice VAP (10 ECTS) SAP Cultural Psychology and Social Practice 2015 (5 ECTS) Kursusmodul (VAP) Videregående Anvendt Psykologi (Klinisk Hverdagspsykologi) (10 ECTS) SAP Klinisk Hverdags Psykologi (KHP) (5 ECTS) Kursusmodul: Videregående Anvendt Psykologi (VAP) UK-V (10 ECTS) SAP Universitetsklinikken (5 ECTS) Kursusmodul: Videregående Anvendt Psykologi (VAP) KAiO C4u Clinic Counseling Consultation Coaching (10 ECTS) SAP C4u KAiO (5 ECTS) Kursusmodul: Videregående Anvendt Psykologi (VAP) Neuropsychology and neuroscience SAP Neuropsychology and neuroscience (5 ECTS) Side 1 af 106

2 Semesterplan for 7. semester 2015 Psykologi Introduktion Version og dato: version Skole: SEF Studienævn: Psykologi Studieordning: Studieordning for kandidatuddannelsen 2015 Ankerlærer: Ole Michael Spaten træffetid efter aftale, telefontid alle hverdage kl. 8-9 Overordnet semesterbeskrivelse: Uddannelsens 7. semester udgøres af fem obligatoriske moduler: Psykologisk praksis og interventionsmetode Psykologisk testning Den psykologiske profession Videregående anvendt psykologi (VAP) Supplerende anvendt psykologi (SAP) Faglig progression og kompetencer: Kandidatuddannelsen i psykologi er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af psykologfaglige erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en ph.d.-uddannelse. Uddannelsen er modulopbygget og på 7., 8., og 9. semester indgår den studerende i et struktureret kandidatforløb et professionsprogram på 7. semester er modulet videregående anvendt psykologi (VAP). Udover det valgte professionsprogram, skal den studerende på 7. semester samtidig vælge en grundlæggende indføring i et andet professionsprogram supplerende anvendt psykologi (SAP) samt deltage i de anvendelsesorienterede tre obligatoriske fag: psykologisk praksis og intervention, psykologisk testning samt den psykologiske profession. Nærmere om alle disse elementer på de følgende sider. Side 2 af 106

3 Semesterets organisering og forløb: De fem obligatoriske moduler på 7. semester: 1. Videregående Anvendt Psykologi (VAP) består af følgende: Universitetsklinikken (UK V) Klinisk Hverdags Psykologi (KHP) Pædagogisk Psykologi i Socialt arbejde (PPSA) Børnesprogklinikken (BspK) Cultural Psykology (CP) Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE) Clinic Counselling Coaching Consultation (C4u - KAiO) Neuropsykologi (Neuro) 2. Supplerende anvendt psykologi (SAP) Består af en delmængde af VAP (typisk halv pensum og antal gange), som tilbydes studerende udenfor programmet. Hvert program tilbyder noget undervisning, som kan vælges af (næsten) alle = SAP og noget der primært er for deltagerne på programmet = VAP. Professionsprogrammerne ligger to og to, så der er et andet program, en studerende ikke kan vælge SAP i, men resten kan vælges. 3. Psykologisk Praksis og Interventionsmetode 4. Psykologisk Testning 5. Den Psykologiske Profession Forventninger om arbejdsfordeling: Studiet er et intensivt fuldtids studie (37 ugentlige timer), og arbejdsindsatsen hen over semestret vil således svare til dette. Der vil dog igennem semestret være dage, hvor de studerende ikke har forelæsninger eller workshopaktiviteter, men disse dage er at betragte som forberedelsesdage til forelæsningerne og i en del af disse vil der være arbejde i grupper. Læs beskrivelserne under de enkelte moduler. Side 3 af 106

4 Semesterbeskrivelse Modul: Videregående anvendt psykologi (VAP) I dette modul udbydes der kurser omfattende disciplinerne klinisk psykologi, organisations- og arbejdspsykologi, samt pædagogisk psykologi samt andre relevante discipliner og dertil knyttede strukturerede professsionsprogrammer. For hver disciplin omfatter kurset: Centrale aktuelle teorier om disciplinens anvendte psykologi Centrale aktuelle teorier med fokus på disciplinens psykologiske praksis Centrale teoretiske problemstillinger i relation til psykologisk udredning og undersøgelse inden for disciplinen Centrale teoretiske problemstillinger i relation til psykologisk intervention inden for disciplinen. Mål Den studerende skal gennem modulet opnå Viden om og forståelse af disciplinens centrale og aktuelle teorier om anvendt psykologi baseret på højeste internationale forskning indenfor området og forståelse af de centrale og aktuelle udrednings- og undersøgelsesmetoder indenfor disciplinen og forståelse af sammenhængen med disciplinens psykologiske problemstillinger og de relevante almene teorier og forståelse af egne faglige kvalifikationer ift problemfelter i området Færdigheder i at kunne vurdere og vælge mellem de centrale og aktuelle teorier om praksis at kunne anvende relevante metoder og redskaber til undersøgelse at kunne formidle den forskningsbaserede viden om disciplinen på en reflekteret og diskuterende vis Kompetencer til selvstændigt at kunne identificere problemstillinger som er relevante for området at forbinde disciplinens anvendte psykologiske problemstillinger med almenpsykologiske teorier at skabe et overblik over egne faglige kvalifikationer i forhold til problemfelter inden for disciplinen med henblik på videre faglig kvalificering Side 4 af 106

5 Modul: Supplerende anvendt psykologi (SAP) I dette modul udbydes der kurser omfattende disciplinerne klinisk psykologi, organisations- og arbejdspsykologi, samt pædagogisk psykologi. Endvidere kan der udbydes kurser i andre relevante discipliner. For hver disciplin omfatter kurset: centrale aktuelle teorier om disciplinens anvendte psykologi centrale teoretiske problemstillinger i relation til psykologisk udredning og undersøgelse inden for disciplinen Mål Den studerende skal gennem modulet opnå Viden om og forståelse af disciplinens centrale og aktuelle teorier om anvendt psykologi baseret på højeste internationale forskning indenfor området og forståelse af de centrale og aktuelle udrednings- og undersøgelsesmetoder indenfor disciplinen og forståelse af sammenhængen med disciplinens psykologiske problemstillinger og de relevante almene teorier Færdigheder i at kunne vurdere og vælge mellem de centrale og aktuelle teorier om praksis at kunne formidle den forskningsbaserede viden om disciplinen på en reflekteret og diskuterende vis Kompetencer til selvstændigt at kunne identificere problemstillinger som er relevante for området Modul: Psykologisk praksis og intervention I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og interventions-øvelsesseminarer. Deltagelse i seminarerne er obligatorisk og en forudsætning for at kunne deltage i modulets prøve. Kurset omfatter: Teori vedrørende den professionelle samtale i individuel, gruppemæssig og organisationsmæssig sammenhæng Teori omkring interventionsmetoder, klassisk og aktuel status Forskning i psykologisk praksis og intervention De obligatoriske interventions-øvelsesseminarer omfatter: Introduktion til og træning i interventionsmetoder og samtaletekniske færdigheder i professionelt øjemed Side 5 af 106

6 Indføring i en eller flere specifikke interventions- og samtaletekniske metoder Mål Den studerende skal gennem modulet opnå Viden om Og forståelse af teori og metoder vedrørende psykologisk praksis og intervention Og forståelse af forskellige teoretiske rammer omkring praktisk samspil i interventionssituationer Og forståelse af forskning i den professionelle samtale og interventionsmetoder Færdigheder i anvendelsen af interventionsmetoder og samtaletekniske færdigheder og grundlæggende praktisk erfaring med etablering af professionelle relationer og håndteringen af den psykologfaglige samtale at etablere en tryg, og veldefineret ramme, setting og kontrakt for arbejdet Kompetencer til at skelne imellem de teoretiske og praktiske aspekter ved forskellige interventions- og samtaletekniske metoder at reflektere over processen og sin egen andel samt gøre sig etiske overvejelser i forhold til den professionelle samtale at reflektere over professionelle relationer og kommunikative aspekter af samtalen Modul: Psykologisk testning I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og testøvelsesseminarer. Deltagelse i seminarerne er obligatorisk og en forudsætning for at kunne deltage i modulets prøve. Kurset omfatter: Introduktion til forskellige psykologiske testtyper herunder kognitive, personligheds og sociometriske tests Gennemgang af nogle af de mest almindelige tests Teori om forhold ved testning af særlige målgrupper, f.eks. børn De obligatoriske testøvelsesseminarer: Øvelser i at kunne tilrettelægge anvendelsen af forskellige typer af test Øvelser i at kunne gennemføre mindre testforløb Mål Den studerende skal gennem modulet opnå Viden om og forståelse af forskellige testtyper og de særlige vilkår ved testning af specielle målgrupper Side 6 af 106

7 indsigt i konstruktionen af tests testning som et af flere redskaber i personundersøgelser og ved belysning af teoretiske begreber Færdigheder i og erfaring på begynderniveau med brug af nogle af de mest almindelige tests at kunne skabe alliance omkring testning og i at sætte testning i en relevant sammenhæng med anden psykologfaglig iagttagelse Kompetencer til at danne sig overblik over og tilrettelægge brug af psykologiske tests at kunne vurdere og vælge egnede tests i forhold til en konkret psykologisk problemstilling Modul: Den psykologiske profession I forbindelse med modulet udbydes der et kursus. Kurset omfatter: Teori om den historiske udvikling af psykologiprofessionen og de samfundsmæssige vilkår for professionen Teori om professionsforskning og om studier af praksis Opfattelser af psykologifaglig kompetence Juridiske forhold vedrørende udøvelsen af den psykologiske profession Etiske forhold vedrørende udøvelsen af den psykologiske profession. Mål Den studerende skal gennem modulet opnå Viden om Og forståelse af de aktuelle krav og forventninger, som samfundet stiller til den psykologiske profession, og de historiske forudsætninger for disse krav og forventninger Og forståelse af forskellige traditioners opfattelse af psykologfaglig kompetence samt deres opfattelse af videnskabelighed i psykologfagligt arbejde Færdigheder i at reflektere over de professionsmæssige forhold ved den psykologiske praksis at reflektere over valg mellem psykologfaglige teorier og metoder på et videnskabeligt grundlag at formidle omkring dilemmaer i valg af psykologfaglig tilgang til psykologer, andre fagfolk samt lægfolk Kompetencer til at kunne identificere juridiske problemstillinger og det juridiske grundlag for udøvelse af den psykologiske profession at kunne identificere etiske principper samt forskelligartede anskuelsesmåder på professionen at forestå og gennemføre egen faglige videreudvikling Side 7 af 106

8 Detaljerede modulbeskrivelser kursus: Kursusmodul Psykologisk Praksis og Interventionsmetode: (5 ECTS) Modulansvarlig: Ole Michael Spaten Undervisere: Ole Michael Spaten, kursusansvarlig Bo Møhl, Winnie Flensborg, Placering: 7. Semester KA-studerende Type og sprog: Kursusmodul Dansk Antal forelæsningshold: 4 forelæsningshold som gennemføres i ugerne: 34 og 35 Fagbeskrivelse: Psykologisk Praksis og Interventionsmetode på 5 ECTS-point er placeret på uddannelsens 7. semester og omfatter: * Introduktion til og træning i interventionsmetoder og samtaletekniske færdigheder i professionelt øjemed * Teori vedrørende den professionelle samtale i individuel, gruppemæssig og organisationsmæssig sammenhæng * Indføring i en specifik interventions- og samtaleteknisk metode. Mere specifikt omfatter kurset i psykologisk praksis og interventionsmetode følgende elementer: Introduktion til og dernæst træning i anvendelsen af de interventionsmetoder og samtaletekniske færdigheder, der er en vigtig del af psykologers kvalifikationer. Hvad enten psykologer arbejder som behandler, konsulent, supervisor, eller lignende, og uanset om der arbejdes med individer, par, familier, grupper eller organisationer er der en række kvalifikationer, der er fælles. Overordnet handler det om at psykologen som professionel kan etablere en tryg, og veldefineret ramme, setting og kontrakt for arbejdet, som giver aktørerne arbejdsro og klarhed omkring samtalernes formål. Dernæst er det nødvendigt som professionel at kunne være til stede, lytte på flere planer, spørge og anvende en række interventionsformer, som fremmer et fælles reflekterende rum. Psykologen må endvidere kunne reflektere over processen og sin egen andel samt gøre sig etiske overvejelser. Kurset tilstræber de studerendes tilegnelse af disse grundlæggende psykologfaglige og professionsorienterede færdigheden gennem træning af især psykoterapeutiske interventioner. Side 8 af 106

9 Kompetencemål: Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere: * Grundlæggende praktisk erfaring med etablering af de professionelle relationer og håndteringen af den psykologfaglige samtale * Kendskab til de teoretiske og praktiske aspekter ved en specifik interventions- og samtaleteknisk metode * Evne til at reflektere over den professionelle relation og kommunikation. Varighed og undervisningsform: Kurset gennemføres over fem intense forelæsnings- og workshopdage. Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, demonstrationer i plenum, træning af samtaleteknik i mindre grupper samt plenumdrøftelse af gjorte erfaringer. Endvidere kan der indgå psykoterapi-videofilm. Kurset består af forelæsninger og interventions-øvelsesseminarer. Deltagelse i seminarerne er obligatorisk og en forudsætning for at kunne deltage i modulets prøve. Modulet afsluttes på 7. semester med: En individuel intern 3-timers skriftlig prøve. Prøven er en essay prøve. 1) Det er en forudsætning for deltagelse i prøven i psykologisk praksis og interventionsmetode, at den studerende forud har deltaget aktivt i interventionsøvelsesseminarer, hvilket indebærer mindst 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i tilknytning til interventionsøvelsesseminarer. 2) Undervisning i interventions-øvelsesseminarer er praktiske øvelser, som ikke kan erstattes af en prøve, jf. eksamensbekendtgørelsens 13 stk. 3. Tider: kl. (8)9-(15)16, afbrudt af 1 times frokost (aftales præcist med underviserne) Da der er grænser for antallet af studerende pr. hold vil kurset blive afholdt over fire gange. Hold 1, 2, 3 og 4: i uge 34 og 35. Hold 1 den 17, 18, 19, 20 og 21. august. Hold 2 den 19, 20, 21, 24 og 25. august. Hold 3 den 21, 24, 25, 26 og 27. august. Hold 4 den 25, 26, 27, 28 og 29. august. 1.dag (OMS): De professionelle/psykologfaglige samtaler og de basale professionelle færdigheder Dagen introducerer de forskellige samtaleformer og deres fælles ramme og kontraktforhold. -Forskelle på den almindelige og den professionelle samtale -Forskelle og ligheder mellem forskellige samtaleformer/opgaver (f.eks. konsultation, supervision, psykoterapi, rådgivning, undervisning) -Setting Endvidere introduceres og trænes de grundlæggende elementer i den professionelle Side 9 af 106

10 lytning og samtale, sådan som det er især er beskrevet i den rogerianske tradition og counseling. -Kontakt -Spejling -Aktiv lytning -Kropssprog -Ubevidst kommunikation -Om at lede og tage autoritet på sig -Kontrakt og alliance Øvelse med spejling og aktiv lytning. Setting, rammer, tid, etc. Dag 1 trækker især på Clara Hill kapitel II Exploration Stage 2. Dag (OMS): Samtale og intervenion i kritisk belysning og på systemteoretisk grund. Studenteroplæg med kritiske vinkler på intervention efterfulgt af en bred præsentation af systemteoretiske grundbegreber, systemteoriens udbredelse og den teoretisk, historiske udvikling fra paradoksal intervention, det observerede system over det observerende system til irreverence og den narrative metafor. -Strategisk intervention -Neutralitet -Cirkularitet -Hypotesedannelse, -Reflekterende team m.m.. Dagen forløber som en vekselvirkning mellem de studerendes oplæg, forelæsninger, øvelser i mindre grupper og samtale i plenum. Dag 2 trækker især på artikler dag (BM): To teori-praksisorienterede dage med fokus på afdækning af klientens situation, indsigt i klienten situation og intervention på baggrund af klienten situation. En fortsættelse af træning af de basale professionelle færdigheder. Der vil være både et kognitivt og et dynamisk fokus: - Anamnese optagelse - Genogram og livslinje - Den kognitive model og caseformulering - Dynamisk tilgang: klarifikation, konfrontation og tolkning - Malans trekanter - Valg af intervention - Kliniske cases/eksempler - Oplevelsesorienteret teknikker Øvelse: Deltagerne skal parvis interviewe hinanden om personlig baggrund og opvækst og skal efterfølgende som en hjemmeopgave nedskrive dette som en slags journal. På baggrund af dette skal hver studerende forsøge at opstille genogram, livslinje og formulering af terapeutisk fokus for den medstuderende, som de har interviewet. De studerende udveksler efterfølgende tolkningerne. Side 10 af 106

11 Dag 3-4 trækker især på artikler og kapitel III og IV Insight og Action Stage 5. dag (WF): Teori og praksis vedrørende den professionelle samtale i individuel, gruppemæssig og organisationsmæssig sammenhæng. Den femte dag er virksomheden og arbejdslivet som helhed forståelsesrammen for teori og øvelser. Træningen af de professionelle færdigheder i psykologfaglig samtale fortsættes med fokus på integration af de tre faser i Hills samtalemodel. Rammen er proceskonsultation i virksomheder og arbejdet med samspils-/ samarbejdsproblematikker ud fra en individuel, gruppemæssig og organisatorisk vinkel. Der stilles skarpt på arbejdet i virksomheden, hvor psykologen indgår i organisatoriske processer såvel som gruppemæssige og individuelle problemstillinger. Som baggrund for træningen anvendes en gennemgående case, som illustrerer arbejdet som intern psykolog eller ekstern konsulent i en virksomhed. Hvilke dilemmaer byder konstruktionen på og hvilke forskelle er der på at være virksomhedsintern psykolog/ekstern konsulent og psykolog med egen praksis. Blandt væsentlige temaer kan nævnes: Magtrelationer, lederen som den 3. synlige eller usynlige part, gruppeintervention, organisatoriske implikationer, kontakt/kontrakt og definering af relationen, setting og arbejdsmetode(r), metoder til afdækning/diagnostik i gruppeintervention. Dag 5 trækker især på artikler og kapitel IV og V Action og Integration Stage Litteratur (til alle dage grundbog og artikler): Grundbogen Hill, Clara E. (2014). Helping skills. Facilitating exploration, insight and action. (4. Ed.). Washington: American Psychological Ass. (p ). samt i grundbogen Hill, Clara E. (2014). Helping skills. Facilitating exploration, insight and action. (4. Ed.). Washington: American Psychological Ass. (p ) som supplerende læsning Tekster Cecchin, G. (1987). Hypothesizing, Circularity, and Neutrality Revisited an Invitation to Curiosity. Family Process, 26(4), Dreier, O. (1998). Client Perspectives and Uses of Psychotherapy. The European Journal of Psychotherapy, 1(2), Elsass, P. (1996). Narrativitet og grundmetaforer i psykoterapi. Psyke & Logos, 17, Foucault, M. (1997). Psychiatric Power Ethics: Subjectivity and Truth. The essential works 1 (pp ). London: Penguin Books. Palazzoli Selvini, M., Boscolo, L., Cecchin, G., & Prata, G. (1980). Hypothesizing, Circularity, Neutrality: Three Guidelines for the Conductor of the Session. Family Process, 19(1), Ricoeur, P. (1981). The question of proof in Freud s psychoanalytical writings Hermeneutics and the Human Sciences (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. Side 11 af 106

12 Schilling, B. (1997). Reflekterende Teammetodik IN Systemisk supervisionsmetodik (pp ). København: Dansk Psykologisk Forlag. Schein, Edgar H. (1988): Process Consultation, volume I, Its Role in Organization Development. Addison-Wesley Series: organization development (p ) Supplerende læsning Hill, Clara E. (2014). Helping skills. Facilitating exploration, insight and action. (4. Ed.). Washington: American Psychological Ass. (p ). I alt 500 sider Deltagere: 7. Semester KA psykologi studerende Antal forelæsninger: 5 intensive kursusdage med følgende undervisere: Ole Michael Spaten, kursusansvarlig, Bo Møhl, Winnie Flensborg, Antal forelæsningshold: 4 Tider: kl. 9-16, afbrudt af 1 times frokost (tider aftales præcist med underviserne) Da der er grænser for antallet af studerende pr. hold vil kurset blive afholdt over fire gange. Hold 1, 2, 3 og 4: i uge 34 og 35. Hold 1 den 17, 18, 19, 20 og 21. august. Hold 2 den 19, 20, 21, 24 og 25. august. Hold 3 den 21, 24, 25, 26 og 27. august. Hold 4 den 25, 26, 27, 28 og 29. august. Prøveform: Aktiv deltagelse (og min. 75 pct. fremmøde) samt skriftlig prøve. Modulet afsluttes på 7. semester med: En individuel intern 3-timers skriftlig prøve. Prøven er en essay prøve. 1) Det er en forudsætning for deltagelse i prøven i psykologisk praksis og interventionsmetode, at den studerende forud har deltaget aktivt i interventionsøvelsesseminarer, hvilket indebærer mindst 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i tilknytning til interventionsøvelsesseminarer. 2) Undervisning i interventions-øvelsesseminarer er praktiske øvelser, som ikke kan erstattes af en prøve, jf. eksamensbekendtgørelsens 13 stk. 3. Side 12 af 106

13 Kursusmodul: Psykologisk testning (5 ECTS) Modulansvarlig: Hanne Bruun Søndergaard Knudsen (Ole Michael Spaten) Placering: 7. Semester Type og sprog: kursusmodul, dansk Omfang og forventning: 9 forelæsnings/seminargange. Deltagere: 7. Semester Antal forelæsninger/seminarer (og navn på underviseren): Kristine Kahr Nilsson, Jens Østergaard Riis, Svend Erik Olsen, Hanne B.S.K./ Kristine Jensen de Lopéz, Winnie Flensborg, Mette Thuesen. Antal forelæsningshold: 1 forelæsningshold og 4 seminarhold. De studerende inddeles i 4 hold á ca. 31 studerende de samme grupper som i faget Samtaleteknik og intervention. Psykologisk testning på 5 ECTS-points er placeret på uddannelsens 7. Semester. I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og testøvelsesseminarer. Deltagelse i seminarerne er obligatorisk og en forudsætning for at kunne deltage i modulets prøve. Kurset omfatter: Introduktion til forskellige psykologiske testtyper herunder kognitive, persoligheds og sociometriske tests Gennemgang af nogle af de mest almindelige tests Teori om forhold ved testning af særlige målgrupper, f.eks. børn De obligatoriske testøvelsesseminarer: Øvelser i at kunne tilrettelægge anvendelsen af forskellige typer af test Øvelser i at kunne gennemføre mindre testforløb Beskrivelse: Formålet med kurset er, at deltagerne opnår et elementært kendskab til psykologisk testning. Der er ikke tale om en uddannelse i testning denne opnås først gennem en god praktisk erfaring med tilhørende supervision efter endt uddannelse. Kurset er et grundlag at opbygge erfaring på, en kort introduktion til psykologisk testning, hvor der også vil være praktiske øvelser. På kurset gennemgås forskellige testtyper både deres teoretiske grundlag, deres konstruktion, deres brug og deres resultater. Dette giver et grundlag for vurdering af anvendelsesområder for tests samt for kvalificeret stillingtagen til gyldigheden af de resultater, der opnås med testning. Side 13 af 106

14 Kompetencemål: Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere Viden om og forståelse af forskellige testtyper og de særlige vilkår ved testning af specielle målgrupper indsigt i konstruktionen af tests testning som et af flere redskaber i personundersøgelser og ved belysning af teoretiske begreber Færdigheder i og erfaring på begynderniveau med brug af nogle af de mest almindelige tests at kunne skabe alliance omkring testning og i at sætte testning i en relevant sammenhæng med anden psykologfaglig iagttagelse Kompetencer til at danne sig overblik over og tilrettelægge brug af psykologiske tests at kunne vurdere og vælge egnede tests i forhold til en konkret psykologisk problemstilling Samlet litteraturliste: Dansk Psykolog Forening (1998): Retningslinjer for brug af test i erhvervslivet. København: Dansk Psykologisk Forening, [14 s.]. Elsass,P. et al. (red.) (2006). Assessmentmetoder. Håndbog for psykologer og psykiatere. Dansk Psykolog Forlag. S ; s [25 s.] Furnham, A.: (2008) HR Professionals Beliefs About, and Knowledge of Assessment Technique and Psychometic Tests. International Journal of Selection and Assessment, vol. 16 (nr. 3), [5 sider]. Grove, W. M. et al.: (2000) Clinical Versus Mechanical Prediction. Psychological Assessment, 12, pp [11 sider]. Grønkjær, P. (1994): C. G. Jungs analytiske psykologi. En introduktion. (pp ). Gyldendal [19 s.]. Huizinga, M. & Smidts, D. (2011). Age-related changes in executive functions: a normative study with the Dutch version of the behavior rating inventory of executive function. Child Neuropsychology. 17: [15 sider]. Jackson, C. (2002): Psykologisk testning. Kap. 4 (pp ), kap. 8 (pp , samt pp ) Psykologisk Forlag, [27 s.]. Mortensen et al. (1987). Rorschach-testning. En grundbog. Dansk psykologisk forlag. S.13-52; s [58 sider] Side 14 af 106

15 Ivanouw, J. (2006). Psykometri (Kapitel 4, side ). i Elsass, P., Ivanouw, J., Mortensen, E.L., Poulsen, S., og Rosenbaum, B. (2006). Assessmentmetoder: Håndbog for psykologer og psykiatere. København: Dansk Psykologisk Forlag. [62 sider] Ivanouw, J., & Simonsen, E. (2010). De psykiatriske undersøgelsesmetoder og den psykologiske undersøgelse. (Kapitel 9, side ). i Simonsen, E., & Møhl, B. (2010). Grundbog i Psykiatri. København: Hans Reitzel Forlag. [15 sider] Jensen de López, K. & Knüppel, A. (2010). Tilpasning, standardisering og validering af den danske version af Test for Reception of Grammar-2 (TROG2). I: Børnesprog fra 12. Nordiske Symposium om Børnesprogforskning. (Vejleskov, H. (red.). Forlaget UCC. (side 47-55) [8 sider]. Ketelaars, M., Cuperus, J. M., van Daal, J., Jansonius, K. & Verhoeven, L. (2009).Screening for pragmatic language impairment: The potential of the children s communication checklist. Research in Developmental Disabilities, 30: [9 sider]. Kousgaard, E. (2003) 50 år med intelligensprøven BPP. Kbh.: Forsvarsakademiet, pp [17 sider]. Lezak, M.D.; Howieson, D.B.; Lorin, D.W. (2004). Neuropsychological Assessment. (4th Ed). New York: Oxford University Press. Kapitel 4, 5. (pp ) [46 sider]. Lichtenberger, E.O., Kaufman, A.S.; (2013). Essentials of WAIS-IV Assessment, 2 nd ed.. NewYork: John Wiley & Sons, Inc. (pp ).[36 sider] Olsen, S. E.: (2005) Fuldendelsestesten. Kbh.: Notat Forsvarsakademiet. [26 sider]. Smedje, H., Broman, J.E., Hetta, J. & Knorring, A.L. (1999). Psychometric properties of a Swedish version og the Strenghts and Difficulties Questionnaire. Journal of European Children and Adolscent Psychiatry, 8 (2), [7 sider]. Smedler, A. & Tideman, E. (2011). At teste børn og unge. Om testmetoder i den psykologiske undersøgelse. Hans Reitzels Forlag. (pp , , ) [69 s]. Toplak, M. E., West, R.F, Stanovich, K. E. (2013). Practitioner Review: Do performance-based measures and ratings of executive function assess the same construct? Journal of Child Psychology and Psychiatry 54:2, pp [12 sider]. Videncenter for Professionel Personvurdering (2011): Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering, [15 s.]. Side 15 af 106

16 I alt: 496 sider Beskrivelse af de enkelte undervisningsgange med tilhørende litteratur: Tidspunkter: torsdage mellem samt fredage gang: forelæsning for alle v/kristine Kahr Nielsson: Psykometri og testkonstruktion (2 lektioner). Denne forelæsning beskæftiger sig med konstruktion af psykologiske test. Først vil forskellige teoretiske og metodiske tilgange til test-konstruktion blive gennemgået. Dernæst vil der med afsæt i konkrete eksempler blive demonstreret, hvordan man kan undersøge målte fænomeners struktur ved brug af faktor analyse. Afslutningsvis præsenteres der en række metoder til vurdering af tests psykometriske egenskaber i forhold til standarderne om pålidelighed og gyldighed. Litteratur: Ivanouw, J. (2006). Psykometri (Kapitel 4, side ). i Elsass, P., Ivanouw, J., Mortensen, E.L., Poulsen, S., og Rosenbaum, B. (2006). Assessmentmetoder: Håndbog for psykologer og psykiatere. København: Dansk Psykologisk Forlag. Ivanouw, J., & Simonsen, E. (2010). De psykiatriske undersøgelsesmetoder og den psykologiske undersøgelse. (Kapitel 9, side ). i Simonsen, E., & Møhl, B. Grundbog i Psykiatri. København: Hans Reitzel Forlag. 2. gang: forelæsning for alle v/jens Østergaard Riis: Neuropsykologisk testning. Forelæsningen vil omhandle almene træk ved kognitive tests. Der anvendes eksempler fra test af kognitiv funktionsforringelse hos patienter med forskellige psykiske sygdomme og med hjerneskader. Der vil blive gennemgået testning af kognitiv funktion i forbindelse med vurdering af evner, udviklingspotentiale og intelligens (2 lektioner). Litteratur: Ivanouw, J. (2006). Psykometri (Kapitel 4, side ). i Elsass, P., Ivanouw, J., Mortensen, E.L., Poulsen, S., og Rosenbaum, B. (2006). Assessmentmetoder: Håndbog for psykologer og psykiatere. København: Dansk Psykologisk Forlag. Lezak, M.D.; Howieson, D.B.; Lorin, D.W. (2004). Neuropsychological Assessment. (4th Ed). New York: Oxford University Press. Kapitel 4, 5. (pp ) [46 sider]. Lichtenberger, E.O., Kaufman, A.S.; (2013). Essentials of WAIS-IV Assessment, 2 nd ed.. NewYork: John Wiley & Sons, Inc. (pp ). 3. gang: holdopdelt: v/kristine Jensen de Lopéz og Hanne B. S. Knudsen: konstruktion og anvendelse af tests med én og tosprogede børn (4 lektioner til hvert hold) I undervisningen præsenteres dels en række tests, som anvendes til at undersøge Side 16 af 106

17 kognitive og kommunikative færdigheder hos småbørn og skolebørn og dels selvevaluerings- og ratingskalaer. Der vil primært være en introduktion til tests og subtests som indfanger forskellige komponenter af børns kognitive færdigheder, og der fremstilles en kritisk anvendelse af WISC-IV. Desuden introduceres tests, der er udviklet til at indfange barnets kommunikative- og eksekutive færdigheder, herunder TROG-2, BRIEF og CCC, samt forskellige former for selvevaluerings- og ratingskaler: SDQ og Beck Youth Inventories (BYI). Endelig vil forelæsningerne præsentere erfaringer fra igangværende international forskning vedr. tværkulturel testning og udvikling af testmateriale. Vi vil endvidere komme ind på baggrunden for de forskellige test, test udvikling, test validering og standardisering. Derudover vil vi ligeledes diskutere forcer og begrænsninger ved anvendelse af tests i den børnepsykologiske udredning og tolkning af testresultater. Der vil endvidere indgå konkrete øvelser i anvendelsen og tolkningen af testen. Litteratur: Huizinga, M. & Smidts, D. (2011). Age-related changes in executive functions: a normative study with the Dutch version of the behavior rating inventory of executive function. Child Neuropsychology. 17: Jensen de López, K. & Knüppel, A. (2010). Tilpasning, standardisering og validering af den danske version af Test for Reception of Grammar-2 (TROG2). I: Børnesprog fra 12. Nordiske Symposium om Børnesprogforskning. (Vejleskov, H. (red.). Forlaget UCC. (side 47-55). Ketelaars, M., Cuperus, J. M., van Daal, J., Jansonius, K. & Verhoeven, L. (2009). Screening for pragmatic language impairment: The potential of the children s communication checklist. Research in Developmental Disabilities, 30: Smedje, H., Broman, J.E., Hetta, J. & Knorring, A.L. (1999). Psychometric properties of a Swedish version og the Strenghts and Difficulties Questionnaire. Journal of European Children and Adolscent Psychiatry, 8 (2), Smedler, A. & Tideman, E. (2011). At teste børn og unge. Om testmetoder i den psykologiske undersøgelse. Hans Reitzels Forlag. (pp , , ). Toplak, M. E., West, R.F, Stanovich, K. E. (2013). Practitioner Review: Do performance-based measures and ratings of executive function assess the same construct? Journal of Child Psychology and Psychiatry 54:2, pp gang: holdopdelt v/jens Østergaard Riis: kognitiv og intelligenstestning af voksne (4 lektioner pr hold) Der arrangeres øvelser i at administrere kognitive prøver og gives vejledning i scoring og i mindre omfang også tolkning af profiler. De studerende arbejder selvstændigt i små grupper efter kort introduktion. Side 17 af 106

18 Litteratur: Ivanouw, J. (2006). Psykometri (Kapitel 4, side ). i Elsass, P., Ivanouw, J., Mortensen, E.L., Poulsen, S., og Rosenbaum, B. (2006). Assessmentmetoder: Håndbog for psykologer og psykiatere. København: Dansk Psykologisk Forlag. Lezak, M.D.; Howieson, D.B.; Lorin, D.W. (2004). Neuropsychological Assessment. (4th Ed). New York: Oxford University Press. Kapitel 4, 5. (pp ) [46 sider]. Lichtenberger, E.O., Kaufman, A.S.; (2013). Essentials of WAIS-IV Assessment, 2 nd ed.. NewYork: John Wiley & Sons, Inc. (pp ). 5. gang holdopdelt v/mette Thuesen: Konstruktion og anvendelse af projektive tests (2 lektioner pr hold) Der gives et indblik i teorierne bag projektive tests samt deres anvendelighed i personlighedsvurdering, diagnostisk og differentialdiagnostik. I forhold til diagnostik kan testene f.eks. bruges, når der er tvivl om hvorvidt patienten er psykotisk, eller hvis der er tvivl om det psykotiske har en skizofren kvalitet. Eller er det demens eller depression? Eller hvordan forvalter patienten sin aggression og er han farlig? Der vil blive mulighed for at se, hvordan Rorschach og TAT ser ud og kort eksperimenter med disse. Litteratur: Elsass,P. et al. (red.) (2006). Assessmentmetoder. Håndbog for psykologer og psykiatere. Dansk Psykolog Forlag. S ; s Mortensen et al. (1987). Rorschach-testning: en grundbog. Dansk psykologisk forlag. S.13-52; s gang holdopdelt v/svend Erik Olsen: Konstruktion og anvendelse af tests indenfor militæret (2 lektioner pr hold) Med udgangspunkt i Danmarks mest benyttede test, Sessionsprøven/BPP, vil forskellige test og problematikker i forbindelse med testanvendelse blive diskuteret. Formålet er at give deltagerne en fornemmelse af, hvorledes bagvedliggende (psykometriske) testbegreber og psykologiske teoridannelser og problematikker håndteres i praktiske sammenhænge. Det forudsættes, at de almindelige testbegreber (fx validitet, reliabilitet, normer, korrelationer) er kendte på et begynderplan. Det samme gælder almindelige psykologiske teoridannelser/begreber (fx intelligens, fem-faktor teori). Udvikling af test (med udgangspunkt i Sessionsprøven og Fuldendelsestesten). Semiprojektive/projektive test (i ikke-klinisk anvendelse Fuldendelsestesten). Side 18 af 106

19 Prædiktions- og kriterieproblemer (især i erhvervspsykologien). Klinisk vs mekanisk prædiktion (Den klassiske debat igen). Personlighedstest og personlighedspsykologi Litteratur: Grove, W. M. et al.: (2000) Clinical Versus Mechanical Prediction. Psychological Assessment, 12, pp Kousgaard, E. (2003) 50 år med intelligensprøven BPP. Kbh.: Forsvarsakademiet, pp Olsen, S. E.: (2005) Fuldendelsestesten. Kbh.: Notat Forsvarsakademiet. 7. gang holdopdelt: v/winnie Flensborg: Erhvervspsykologisk testning (2 lektioner pr hold) I denne forelæsning gives et kort rids af psykometri og testningens grundlag. Forelæsningen giver et overblik over de mest brugte metoder inden for erhvervslivets testning af ansøgere og medarbejdere med personprofiler. Mange erhvervspsykologiske personprofiltest bygger på C. G. Jungs typologi som grundlag for inddeling i typer og målinger af personlighedstræk. Forelæsningen vil diskutere, hvorfor og hvordan erhvervslivet bruger test til udvælgelse og udvikling af medarbejdere og grupper. Som illustration af praktisk anvendelse af en personprofiltest vil der blive anvendt et gennemgående eksempel på en test og der vil blive mulighed for at arbejde med en personprofil i mindre grupper. Forelæsningen afsluttes med en kritisk stillingtagen til valg af test, samt etik ved anvendelse af test i erhvervslivet. Litteratur: Jackson, C. (2002): Psykologisk testning. Kap. 4 (pp ), kap. 8 (pp ) samt pp Psykologisk Forlag. [27 s.]. Grønkjær, P. (1994): C. G. Jungs analytiske psykologi. En introduktion. (pp ). Gyldendal. [19 s.]. Spaten, O. M., Miller, T., & Rasmussen, P. (2015). Personlighedstest og aptitudetest i erhvervslivet. In A. Rasmussen, C. Ydesen, K. Andreassen & Mette Buchardt (Eds.), Test og prøvelser - Oprindelse, udvikling, aktualitet. Aalborg: Aalborg University Press. Dansk Psykolog Forening (1998): Retningslinjer for brug af test i erhvervslivet. København: Dansk Psykologisk Forening. [14 s.]. Videncenter for Professionel Personvurdering (2011): Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering. [15 s.]. De to sidste, kan downloades fra følgende side (i højre kolonne): 8. gang holdopdelt v/kristine Kahr Nielsson: Konstruktion og anvendelse af tests i psykiatrien/retspsykiatrien (voksne). (2 lektioner pr hold). Denne forelæsning omhandler test- og undersøgelsesmetoder inden for psykiatrien. Side 19 af 106

20 Forskellige metoder til diagnosering af psykiatriske lidelser og symptomer vil præsenteres. Disse metoders brug vil demonstreres ud fra nogle konkrete cases og de studerende vil afslutningsvis selv opnå hands-on erfaring med Becks Depression Inventory (BDI) og Becks Anxiety Inventory (BAI). Litteratur: Ivanouw, J. (2006). Psykometri (Kapitel 4, side ). i Elsass, P., Ivanouw, J., Mortensen, E.L., Poulsen, S., og Rosenbaum, B. (2006). Assessmentmetoder: Håndbog for psykologer og psykiatere. København: Dansk Psykologisk Forlag. Ivanouw, J., & Simonsen, E. (2010). De psykiatriske undersøgelsesmetoder og den psykologiske undersøgelse. (Kapitel 9, side ). i Simonsen, E., & Møhl, B. (2010). Grundbog i Psykiatri. København: Hans Reitzel Forlag. 9. gang: 2 opsamlingslektioner for studerende, som ikke har opnået 75% tilstedeværelse ved de tidligere undervisningsgange v/hanne Knudsen Prøveform: En individuel intern skriftlig prøve, der er er en multiple-choice eksamen. *Prøvetid: 2 timer.*pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.* Bedømmelsesform: Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.*Hjælpemidler: Eksaminanden kan ikke medbringe hjælpemidler til prøven. Særlige bestemmelser: 1) Det er en forudsætning for deltagelse i prøven i psykologisk testning, at den studerende forud har deltaget aktivt i testøvelsesseminarerne, hvilket indebærer mindst 80 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i tilknytning til testøvelsesseminarerne. 2) Undervisning i testøvelsesseminarerne er praktiske øvelser, som ikke kan erstattes af en prøve, jf. eksamensbekendtgørelsens 13 stk. 3. Deltagerforudsætninger: 7. Semester BA, videregående kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi med kvantitativ forskningsmetodologi, klinisk psykologi, arbejds- og organisationspsykologi og pædagogisk psykologi. Side 20 af 106

7. semester efterår 2016 v

7. semester efterår 2016 v 7. semester efterår 2016 v18 22.06.16 Indholdsfortegnelse Semesterplan for 7. semester 2016 Psykologi... 2 Kursusmodul Psykologisk Praksis og Interventionsmetode:... 9 Kursusmodul: Den psykologiske profession

Læs mere

7. semester efterår 2014

7. semester efterår 2014 7. semester efterår 2014 Evt. spørgsmål ang. pensum bedes rettet direkte til underviser Indholdsfortegnelse Semesterplan for 7. semester 2014... 2 Kursusmodul: Den psykologiske profession (5 ECTS)... 8

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I PSYKOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I PSYKOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I PSYKOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2013 1 Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret Bachelorprojektet...

Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret Bachelorprojektet... Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, 2017 Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret... 2 Bachelorprojektet... 3 Psykologiens historie... 6 Forelæsningernes referencer.... 7 1

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Stressklinikken Indhold

Stressklinikken Indhold Stressklinikken Indhold Professionsprogrammets forløb... 2 Klienten og Stressklinikken... 4 Den studerende og Stressklinikken... 5 Forskning og Stressklinikken... 6 Behandling er forskning... 6 Beriget

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Familier, børn og unge og socialt arbejde

Familier, børn og unge og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 3.3.3. Jura (14. januar 2013) Modultema Semester Årgang/Hold Familier, børn og unge og socialt arbejde 2. semester SOC 2012

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Praksisbaseret projekt: Kognitiv behandling af angstlidelser hos børn og unge/angstklinik

Praksisbaseret projekt: Kognitiv behandling af angstlidelser hos børn og unge/angstklinik Praksisbaseret projekt: Kognitiv behandling af angstlidelser hos børn og unge/angstklinik Formål Formålet med faget er - med baggrund i den studerendes hidtidige valg af fag - at den studerende på basis

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. april 2013) Modul nr. 3.3.4. Jura Modultema Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde Semester 2. semester Årgang/Hold

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 E-mail: ler@dps.aau. Semesterbeskrivelse 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelsen

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K02: Færdighedstræning - Den professionelle samtale K02: Professional Communication Training Mette Elmose Dato

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modulets tema Modulet retter sig

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide...

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide... Titel Modulansvarlig Valgfagsansvarlige: Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents Rikke Holm Bramsen Cathriona Cantio

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Generelle oplysninger om semesteret 2. Modulbeskrivelse: Videregående kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi..3

Generelle oplysninger om semesteret 2. Modulbeskrivelse: Videregående kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi..3 Semesterplan 4 semester BA psykologi AAU, 2017 Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semesteret 2 Modulbeskrivelse: Videregående kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi..3 Modulbeskrivelse:

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere