Ørkenvandring mod bedre ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ørkenvandring mod bedre ledelse"

Transkript

1 Ørkenvandring mod bedre ledelse Ørkenvandring mod bedre ledelse U-modellen som ledetråd i workshop om personlig ledelse af Kirsten Mellor, og Birgit Toft, I februar 2005 drog en halv snes kvinder på workshop i Sinais ørken. Workshoppen i personlig ledelse havde form som en rejse i et ørkenlandskab, hvor den indre virkelighed kunne få plads til at udfolde sig i takt med at det ydre landskab for en stund vendte op og ned på hverdagsvaner og forestillinger. Lokket af en brochures abstrakte tekst om ro og afsondrethed til at tænke over liv og ledelse var kvinderne stået af dagligdagens ræs og taget med på en ørkentur. Der var i ordets bogstaveligste forstand lagt op til en ørkenvandring, en tur igennem ørkenens forskellige landskaber og wadier til fods og trods alt også i jeep. I ørkenlandskabet var beduinerne vores værter og rammen for vores workshop var beduinernes enkle livsstil. Vi vender tilbage til wadi en i ørkenen, men først en lille beretning om, hvorfor det er interessant at beskæftige sig med ledelse i så ekstreme og særegne omgivelser som en ørken og om, hvem vi gennem årene har ladet os inspirere af til workshoppen. Organisationens dybdeliv 1. Rejsen som metafor I disse tider er det nærmest et krav til organisationer at de med jævne mellemrum skaber forandring, men alt for ofte forbliver forandringen blot en ydre manifestation, f.eks. et 2/April 2006 Human Resource Management 1

2 Ørkenvandring mod bedre ledelse nyt hovedkvarter, et nyt navn eller en ny struktur. Disse ydre manifestationer formår sjældent at gribe fat om det, der sker i organisationens dybdeliv, dvs. i det uformulerede og endnu ikke beskriv-bare liv hos medarbejderne, hos kunderne, i samspil mellem kultur og mennesker og i de vaner og samarbejdsstrukturer, som eksisterer i organisationen. Af og til ser man endog særdeles succesfulde forandringer komme til udtryk i organisationer og hos mennesker, som sætter dem i stand til at møde fremtiden med åbenhed og dynamik. Der sker noget. Der er entusiasme. Der er mening. Det giver mening at gøre det, som den pågældende organisation gør. Og det skaber resultater også på bundlinien. Sådan en forandring er ofte et resultat af en rejse en længere proces som involverer såvel de ydre eller synlige som de indre eller usynlige aspekter. Udbyttet af en forandringsrejse i ordets dybeste betydning i en organisation vil som regel også have en personlig betydning for de mennesker, som organisationen omfatter. For at en organisation kan skabe langtidsholdbare ændringer så skal den også ind og arbejde i de dybere lag i de mennesker, den består af. Såvel på organisations- som på individplan kan et dybere forandringsarbejde sanses eller mærkes som kraftfuldt samspil og kontakt med omverdenen, kunderne, andre mennesker. Rejsen til Sinai var et forsøg på at iscenesætte en udviklingsworkshop efter et gammelt princip om rejsen som udviklingsmulighed om end det kun drejede sig om 8 dage. Trods den korte tid var det forbløffende så meget deltagerne fik ud af det. Men derom til slut i denne artikel. 2. At være leder har sine belønninger, men så sandelig også sine omkostninger Lederens åbningstid At være leder er som regel synonymt med at have travlt, være aktiv, handle, træffe beslutninger, uddelegere, lave brandslukninger og være i kontakt med alle mulige mennesker. De sidste par årtier har ledere også skullet være innovative og kreative, hvis de skulle være med på noderne. Stress og udbrændthed er almindelige symptomer på et hårdt liv ikke fordi ledere nødvendigvis altid har travlt, 2 Human Resource Management 2/April 2006

3 Ørkenvandring mod bedre ledelse men fordi presset sætter ekstra turbo på tanke- og sansebombardementet. Informationsmængden og den globale leders døgnlange åbningstid har alvorlige konsekvenser for et helbred, der er afhængig af og har brug for rekreation. Forfatteren Tage Skou-Hansen har for nylig sagt: Tænk, hvis teknikken én gang for alle gjorde sig endegyldigt færdig. Tænk, hvis den ophørte med at udvikle sig yderligere, så vi kunne indhente både den og os selv. Vores krop og sind er langsomme systemer, som slet ikke har den samme evne for hastighed som den teknik, vi omgiver os med. Der er en tendens til, at vi satser mere på teknik og opspeedede systemer end på regenerering af de menneskelige ressourcer at bevare kraft og styrke i sjæl og legeme. De hurtige fix symptombehandling er nærliggende, og analogien til en Cipramil for udbrændthed eller en Kodimagnyl for spændingshovedpine er nærliggende. Analogien er meget dyster og meget reel for mange. Under det hele ligger krisen og truer. Sært nok lærer vi rigtig meget af kriser det, at tingene falder fra hinanden. Man kan på en måde sige, at der i kriser er en sikkerhed for udvikling. Kriser er med andre ord udviklingssikrede. Derfor kunne der være en morale i at gennemgå en krise i ny og næ eller installere én, hvis den ikke kommer af sig selv. Man kunne også gå en anden vej udenom kriserne men ind i virkelighedens udviklingsmuligheder uden andet pres end den lyst der kommer, når man stopper op og mærker sit samspil med omverdenen. Den model kræver en evne til at være åben og omsorgsfuld overfor sig selv, og lyttende. Og den kræver, at man tør sætte sig selv i en situation, hvor hverdagens støj dæmpes eller falder helt væk, og hvor stilheden tager over. At trække sig væk fra alverdens tummel og tumult for en stund og være stille med sig selv er et sjældent gode for de fleste, og derfor bliver der reelt ikke mange muligheder for at regenerere efter store opgaver eller blot vedligeholde energien, kraften og inspirationen i hverdagen. Det kan gå ud over ledernes evner til at lede sig selv og den virksomhed eller afdeling, som de er sat i spidsen for. Mission og vision bliver begreber, der samler støv på hylden. Det var, hvad vi talte med kvinderne om, da vi havde fået sand imellem tæerne. 2/April 2006 Human Resource Management 3

4 Ørkenvandring mod bedre ledelse 3. Ledelse med intuition og hjerte At regenerere sig Stephen Covey er kendt for sine bøger om personlig ledelse. Både i bogen, 7 gode vaner, og i den sidste bog, Den 8. vane, gør han klart, at en vigtig ingrediens i ledelse er at regenerere sig, så man forbliver en toptunet arbejdskraft, som er i stand til at høre sine inspirationer og intuitioner og derfor i stand til at følge sine dybeste værdier, at gå efter sin vision. Allerede i den første bog slår han til lyd for at styrke væredygtigheden i stedet for kun sin handlekraft, og at det første leverer råstof til det andet. Men hvordan, når man nu er leder i en travl verden? De færreste forbinder ledelse med stilhed, ro og fordybelse. Måske tager man sig tid til refleksion, der ofte praktiseres som det at vende og dreje tingene i dialog med andre, at finde nye perspektiver sammen med f.eks. en coach eller at tage på teambuildingsseminar. Atter andre bruger deres netværk for at reflektere over lederrollen, og måske bruger en del bilturen til og fra hjemmet til at tænke over et par af dagens hændelser. Stilhed og fordybelse har været opfattet som enspænderi og måske lidt religiøst. Ikke desto mindre har flere og flere topledere i de sidste år vedkendt sig metoder, som hidtil har hørt spirituelle systemer til, f.eks. meditation og nærværsøvelser, vision quests og svedehytteceremonier. I en verden, som har tradition for at forklare fænomener videnskabeligt har der været en vis afvisning af den slags metoder. Men den nyeste hjerneforskning er i stand til at fange et glimt af det, som foregår i det usynlige, når forskerne f.eks. måler alpha-, beta-, delta-, gamma- og theta-stråler fra mediterendes hjerner og må konstatere, at f.eks. meditation tydeligvis påvirker hjerne, hjerte og resten af vores fysik. I takt med disse forskningsmæssige indsigter bliver flere og flere optaget af selve den bevidsthedsteknologi, der er indlejret i en meditativ praksis og de religiøse overtoner sies fra. Fordybelse Vi har længe vidst, at fordybelsespraktikker og meditation giver os ro og kraft og kan åbne for inspiration og indsigt i os selv, i vore samspil, og i vore bevæggrunde og yderst komplicerede sammensætning. Vi får næring til hjertet, vores bevidsthed bliver klarere, og vi kommer til at hænge bedre sammen. Vi bliver mere autentiske og får større gennemslagskraft og meget, meget mere. Det var den oprindelige grund til at lave lederkurser, som går ud over det vante 4 Human Resource Management 2/April 2006

5 Ørkenvandring mod bedre ledelse koncept. Men den store hjælp til at forstå, hvorfor det er så vigtigt at sætte sig selv i uvante situationer som ledere, fik vi, da vi undervejs i vores forberedelser stødte på fire giganter på ledelses- og organisationsfeltet, som med hjerte og forstand begiver sig ud på stier, som hidtil har været anset for særdeles alternative. Peter Senge kendt fra bogen Den femte disciplin har sammen med kollegerne Carl Otto Scharmer, Joseph Jaworski og Betty Sue Flowers begået en bog med den paradoksale titel: Presence. Human Purpose and the Field of the Future, udgivet på The Society for Organizational Learning s eget forlag i At bogen hurtigt blev udsolgt og måtte genoptrykkes, vidner om en stor interesse for den slags tænkning og praksis, som bogen er eksponent for. Forfatterne er motiverede af behovet for at møde denne verdens rivende udvikling med et åbent sind og for at søge løsninger, der er i trit med globaliseringens krav om helhedsforståelse eller fællesafhængighed som forhenværende præsident Bill Clinton kalder det. De kalder det at se fra helheden. De er optaget af, hvad det betyder, når vi stopper op, holder pause, tier stille og ikke handler. Hvad sker der, når tiden står stille og vi med vågenhed i alle sanser lytter til stilheden? Deres påstand er, at i hvert fald én ting kan ske der kommer nedslag af indsigt og kreativitet. Samtidig skærper det oplevelsen af at være til stede øjeblik for øjeblik med det, som er i gang i en. Det skærper med andre ord ens nærvær. Inspiration De henter deres inspiration mange steder fra: fra deres arbejde med organisationer, fra vision quests, fra interviews med nytænkere og kreative mennesker, fra spirituelle systemer. Et centralt citat fra bogen viser denne helhedsforståelse. En kinesisk mester og politisk rådgiver, Han Huai Chin I Hong Kong siger: If you want to be a leader, you have to be a real human being. You must recognize the true meaning of life before you can become a great leader. You must understand yourself first. I bogen samler forfatterne deres erfaringer til en læringsteori, som samtidig bliver en udviklingsmodel. De kalder modellen for U-modellen, inspireret af bogstavets bevægelse mellem og samling af forskellige lag: af fænomenologiens trækken på præcise observationer og beskrivelser, af østlige og vestlige kontemplative praktikker og af en forståelse for, at noget større kan have indflydelse på vore planer, hvis vi lytter rigtigt efter. Modellen kan bruges på organisationsplan såvel som på team og individplan. 2/April 2006 Human Resource Management 5

6 Ørkenvandring mod bedre ledelse Forfatterne sammenfatter en dyb og langtidsholdbar forandringsproces i tre basale aspekter eller faser: sensing, presencing og realizing. Figur U-modellen U-modellen er en udbygning af denne grundmodel, og den udfolder sig med variationer med forskellig tyngde på de enkelte stadier eller trin i processen. Figur 2. 6 Human Resource Management 2/April 2006

7 Ørkenvandring mod bedre ledelse Downloade Forfatterne benytter begrebet downloading for med en trendy glose at vise os, at vi er koblet på et nedløbsrør til fortiden, som ustandselig forsyner os med mere eller mindre bevidste tænkemåder og gammelkendte antagelser. Vi er gået på automatisk og vi tænker som vi plejer og har de samme gamle og uudfordrede antagelser. Vores handlinger bliver derfor let forudsigelige og i ordets dybeste forstand uinspirerede. Downloading er et tæppebombardement af kendte tanker, som bygger på antagelser, der kun engang imellem, når vi støder på andre måder at gøre og tænke på, bliver udfordret. Men downloading er også nødvendig. Uden downloading skulle vi konstant opfinde vores handlinger på ny, vi ville ikke kunne læne os op ad de velkendte mønstre, som trods alt betyder, at vi ved hvordan vi skal spise, cykle, færdes i trafikken, omgås mennesker osv. Downloading er altså samtidig forudsætningen for at vi kan være handlekraftige og hurtige på aftrækkeren. Glider vi nedad U ets venstre ben kommer vi til begrebet suspendering. Dette dækker over første skridt i processen, nemlig at stoppe op og begynde at se rigtigt se de antagelser og forestillinger, som vi så ukritisk har downloadet eller er på vej til. Herved får vi mulighed for at opdage, hvilke vaner og forestillinger, vores handlinger bygger på. Dette skridt kræver, at man optræner evnen til at kunne se uemotionelt eller neutralt på sig selv og på det, som man er involveret i. De næste faser er nyorientering og give slip overvejelser over hvad, der kan bruges og hvad der skal smides ud. Og det kræver modet at give slip på vante forestillinger. Når vanetænkningen bryder sammen for det gør den, når vi giver os mulighed for at undersøge de antagelser, vi bygger liv og ledelse på så opstår der klarhed og vågenhed og mulighed for ny inspiration. Vi forstår pludselig tingene i en større sammenhæng og vi fornemmer, at der er gamle mønstre og antagelser, som kun bremser os i vores færden gennem liv og ledelse. Perspektivskift Et begyndende perspektivskift er installeret og skaber sprækker ind til et dybere rum af indsigt og skjulte og måske mere meningsfyldte muligheder for udfoldelse. Her er det, at sensing begynder at gå over i presencing det, som bogen handler om. Titlen Presence spiller på en mangetydighed: at være til stede lige nu, at være nærværende og at være i tilstanden 2/April 2006 Human Resource Management 7

8 Ørkenvandring mod bedre ledelse FØR der kan sanses. De kalder det en endnu ikke formgivet viden, som dukker op, når downloadingerne er ophørt og gamle antagelser er brudt sammen. Man kommer i en tilstand af nærvær og åbenhed. Det kræver en hjertets nænsomhed og en forståelse for, at der skal lyttes med åbent sind. Det er i den fase der kan ske et nedslag af en ide, en inspiration, et kald. Nogle mennesker har en naturlig adgang til denne fase eller tilstand en åbenhed til noget større som kan udtrykkes i kunst, engagerede medmenneskelige handlinger eller forandring. Handlingernes verden Vejen tilbage til handlingernes verden er også vejen op ad u- modellens højre ben. Man lader det nye komme, man formgiver og udkrystalliserer det, indlemmer det i den kendte verden og justerer det til nye og frugtbare handlinger. Men gennembruddet har sin egen rytme det kommer, når det kommer. Modstand kan der også være. Tingene modnes og bryder igennem ligesom kastanier, der falder fra grenen og brister med en ny brun og moden kastanie. Vi slås ikke, afventer, afspænder og slapper af. Tingene sker så at sige af sig selv. Det kræver tillid og en åben vilje at have den holdning. Men bærekraften er stor i projekter og forandringer, der fødes på den måde. Bevidsthed og neutralitet Mange års erfaringer med ledelse og lederudvikling har vist os, at når man laver procesarbejde, så arbejder man i virkeligheden på de to niveauer: Det synlige og det usynlige. U-modellen er derfor særdeles anvendelig. Den giver en metode til at få kontakt med et tildækket videnslag. Den giver adgang til vores egen dybe viden, som i dagligdagen er dækket af skellene for vore øjne. Ved at suspendere får vi visket skellene væk og kan se klarere. Vi får mulighed for at gå i retning af et mere meningsfyldt mål, som kommer af en dybere kontakt med os selv. Vejen mod det nye mål er lettere, morsommere og dybere, fordi vi som hele mennesker har været med til at skabe det gennem klarhed og præcision. Modellen lægger op til en anvendelse af det, man i psykologien kalder det observerende jeg eller som vi foretrækker 8 Human Resource Management 2/April 2006

9 Ørkenvandring mod bedre ledelse at kalde neutralitet. Og hvad menes der så med det begreb? Neutralitet er en mulighed i den menneskelige bevidsthed en mulighed for at kunne iagttage sig selv in action om man så må sige. Normalt er vi med hele vores bevidsthed engageret i noget: at læse og spekulere, at diskutere med samarbejdspartnere, at udtænke nye planer, at være irriteret på manden eller konen, at være bekymrede for børnene, at se en film, at have ondt i hovedet, osv. Vi bruger hele vores bevidsthed på at være optaget af noget. Ofte noget udenfor os selv, men det kan også være tanker der ræser af sted indeni, følelser der bruser, smerter i kroppen eller lyde i hovedet. Vi er identiske med denne optagethed. Sådan er det almindeligvis. Bevidsthed Men den menneskelige bevidsthed kan også samtidig noget andet. Den kan iagttage sig selv: og den kan opdage, at den er totalt opslugt af tanker og følelser samtidig med at tanker og følelser kører på højtryk. Denne dobbelthed i bevidstheden af på den ene side at være optaget af noget og på den anden side være opmærksom på, at man er optaget af det, giver en enestående mulighed for at lære sig selv dybere at kende og samtidig ophøre med den totale identifikation med ofte ubevidste mønstre i adfærd, tanker og følelser. Når forfatterne i Presence bruger Francisco Varelas begreb suspendering til at være undersøgende overfor egne antagelser, tanke- og handlemønstre, så kunne der ligge to lag i det. For det første, at man stopper op og spørger sig selv Hvad gjorde/tænkte jeg? Og hvad var den forestilling eller antagelse, der lå bag? altså man undersøger sine tanker, handling osv. Efter de har været der. Dette er en særdeles vigtig og effektiv måde at blive klogere på sig selv på. Og for det andet, at man observerer sig selv fra et neutralt sted i bevidstheden samtidig med at man tænker, føler og handler, så kommer man endnu tættere på sig selv og bliver endnu klogere. Man installerer samtidig en mulighed for at kunne vælge sine handlinger dér hvor man før automatisk har downloadet og dermed blive det, som Covey kalder proaktiv. Det er altså oplagt at bruge neutralitet som grundlag for arbejdet med U-modellens venstre ben. Og det kan føre direkte ind i det nuværende øjeblik altså ind i presencing. 2/April 2006 Human Resource Management 9

10 Ørkenvandring mod bedre ledelse 5. Og nu tilbage til ørkenen Fællesskab Centralt på Sinai halvøen ligger Sct. Catherine Klosteret, som ud over at være et velfungerende græsk-ortodoks kloster også er et symbol på fællesskab eller fællesafhængighed, idet klosteret har været en vigtig brik i hele den vestlige kulturs udvikling. Klosteret og ørkenen omkring har været beboet af mennesker af forskellige religiøse retninger kristne, koptere, muslimer, jøder og er på den måde et eksempel på samspil mellem folkeslag og religioner. At klosteret bærer Sct. Catherines navn er et eksempel på, at en kvinde en stærk kvinde har været involveret, og derfor er der en symbolværdi for kvinder i at tage til Sinai-ørkenen. Klosteret ligger samtidig for sig selv i bjergene, så vore ønsker om fred og ro kunne blive opfyldt. Man kan sige, at det har ligget snublende nært at lave en workshop i det regi og med det fokus. De uvante omgivelser og situationerne i ørkenen giver masser af muligheder for at suspendere vores vante forestilling. At sætte en gruppe dynamiske ledere sammen i Sinai-ørkenen for at praktisere presencing handler om at få dem væk fra det konstante bombardement af downloadinger, så de mister deres valens. At komme udenfor rækkevidde af opkobling til mobil- og Internet er som at komme til stede i sig selv og mærke med nærvær alt det, som udfolder sig og som udgør vores liv. De hjemlige forhold fylder mindre og mindre som dagene skrider frem. Downloadingerne holdes på afstand med nærværsmeditationer og øvelser med at finde frem til brændende spørgsmål om at være leder for sig selv og andre. De uvante omgivelser og en ændret dagsrytme betyder, at der sker en kortslutning, og det er kortslutninger, vi er ude efter. Kortslutninger, så vi kan blive mere nærværende og komme til stede i krop og sind. I bakspejlet kan vi se, at workshoppen for mange af deltagerne blev til en dybtgående forandringsrejse. Ikke til alverdens metropoler, men ind i dem selv med mindst mulig forstyrrelse. Vi arbejdede 3 døgn i ørkenen, tog til Sct. Catherine Village og besteg Mount Sinai en nat for at se solopgang og arbejdede derefter 2 døgn i klosterområdet. Vores arbejde bestod i at sætte ledelse og lederrollen i perspektiv og hele tiden have temaer om personlig ledelse som omdrejningspunkter. Vi brugte forskellige metoder til at 10 Human Resource Management 2/April 2006

11 Ørkenvandring mod bedre ledelse sætte disse temaer i fokus og i relation til den personlige helhed. Mandalaer (symboler på helhed), biografiøvelser, teamtræning, kontaktøvelser, bjergvandring, kropsøvelser, bevidsthedstræning eller meditation udgjorde nogle af disse metoder. Spontane ture til Akababugtens koralrev blev grænseoverskridende for dem, der aldrig før havde prøvet at svømme i koralrev og se de strålende undersøiske haver. Overheads og PowerPoint var erstattet af et A3 ark med en tegning af U-modellen og ellers var de vigtigste redskaber en lille Moleskinsbog, farver, ørkenens sand, sten og planter. 6. Hvad fik kvinderne så ud af det? Her godt et halvt år efter hjemkomsten har vi spurgt kvinderne, hvad de synes om rammerne, formen og indholdet. Der kom lange beretninger, som vi har taget kvintessensen af. Det er tydeligt, at blot det at give turen mæle har vakt erindringer og virker som et lille kick. Kvinderne var vilde med ørkenen og kunne gerne have tilbragt endnu et døgn derude. Mødet med beduinerne og deres livsstil havde en beroligende indflydelse på deres adfærd de kom ned i omdrejninger og skulle ikke nå noget. Nærvær Presence og konceptet om U-modellen fængede og kvinderne fremhævede især arbejdet med nærvær, indre ro og bevidsthed. Alle omtaler den sjældne ro i sjæl og krop som en fantastisk opdagelse. Vi vekslede mellem individuelt arbejde, arbejde i små grupper og i plenum. Blandingen af leg, arbejde, meditation og fysisk anstrengelse fungerede godt. Ideen med at have særlig kontakt med sin daglige soulmate viste sig at være fantastisk. Den lille Moleskinsbog har for især én af deltagerne været skæbnesvanger. Hun er blevet afhængig, har den med overalt, tager den frem i ny og næ og skriver. Turen op på Mount Sinai også kaldes Mosesbjerget er et turistindslag, men det er til gengæld så meget andet også. Det er en anstrengelse for de fleste, fordi bjerget er et godt stykke over 2 km højt, og vi får ingen nattesøvn den nat. Vi er i fysisk vigør i stort set alle døgnets 24 timer dog undta- 2/April 2006 Human Resource Management 11

12 Ørkenvandring mod bedre ledelse get tepauser på vej op ad bjerget, de par timer, vi nød solopgangen og den time, hvor vi tilberedte vores morgenmad på en klippe. Til gengæld fik vi en tur ad bagdøren til Mosesbjerget, fordi guiden ledte os ad en ikke officiel sti, hvor vi i måneskin i adstadigt tempo fik både krop og sjæl med op på det myteomspundne bjerg. Flere fremdrager vigtigheden af at komme med på en tur af den kaliber på et særligt tidspunkt i deres liv. Et par har været i større overvejelser om deres fremtid netop under turen, som så har været et god støtte til at tænke over tingene og få vendt mulighederne. Og for en enkelt har turen været det, der skulle til, for at livet tog en anden drejning. I en så fremmedartet verden bliver man hele tiden konfronteret med sin indre automatpilot, når man ikke overnatter på et 5-stjernet hotel men på et million-star hotel dvs. under den åbne stjernehimmel, når man spiser vidunderlig mad tilberedt af beduinerne på et bål lavet af udgåede grene fra de sparsomme træer i ørkenen, når workshoppen foregår i ørkenrummet med sand og sten og ældgamle bjerge og når tiden braser sammen, fordi alting foregår i et andet tempo end derhjemme. Pauserne iscenesættes eller kommer helt af sig selv og man får en mulighed for at se sig selv udefra, at undersøge sine forståelser af livet som leder, og at finde ud af, hvad der er overflødigt og hvad der skal med videre frem. Det handler om, for en stund at mærke sig selv i et større perspektiv og i samklang med den store natur omkring sig. Og det handler om at finde en retning, hvor fødderne træder de næste skridt hen imod en vision som både er væredygtig og bæredygtig. Vågen og åben. Seminaret var for kvinder, men det kunne lige så godt være for mænd eller for begge slags mennesker. Og tro mod mester Han Huai Chins udtalelse i bogen Presence, om at for at blive en god leder you must understand yourself first., så blev ledelse og liv flettet sammen til én vision, et værdisæt, som har kunnet være en ledestjerne i tiden efter. 7. Referencer Covey, Stephen R., 7 gode vaner. Personlig udvikling og livskvalitet, Schultz, Human Resource Management 2/April 2006

13 Ørkenvandring mod bedre ledelse Covey, Stephen R., The 8th Habit. From Effectiveness to Greatness, Simon & Schuster, 2004 Senge, Peter M, Den femte disciplin. Den lærende organisations teori og praksis, Klim 1999 Senge, Peter, C. Otto Scharmer, Joseph Jaworski og Betty Sue Flowers, Presence. Human Purpose and the Field of the Future, SOL, Om forfatterne Kirsten Mellor er uddannet cand. mag i engelsk og har i de første 16 år af arbejdslivet været ansat som lektor på Aarhus Universitet. Siden har hun uddannet sig i systemisk konsultation, krops- og gestaltterapi. Siden 1990 har hun arbejdet med udvikling af det personlige lederskab gennem coaching af ledere og ledergrupper, mentoring og andre ledelseskurser. Birgit SignoraToft er uddannet farmaceut og ph.d. og har i mange år arbejdet som leder af sygehusapoteket i Herning. Siden 1997 har hun arbejdet med coaching, mentoring og processer fortrinsvis i forbindelse med lederudvikling. Har skrevet bøger om mentoring: Mentor en hjertesag, Børsens Forlag 2000 og Mentorskabets muligheder, Børsens Forlag /April 2006 Human Resource Management 13

14 Ørkenvandring mod bedre ledelse 14 Human Resource Management 2/April 2006

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med Anja Vintov under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 En uge du aldrig vil glemme Vil du træne, genoplades og inspireres med havet og

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere