Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016"

Transkript

1 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen

2 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4 UDVIKLINGEN I FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...6 FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED BLANDT MÆND OG KVINDER...7 FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED FORDELT PÅ FIRE ALDERSGRUPPER...8 FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED FORDELT PÅ POLITISK OVERBEVISNING...9 AFSNIT 3: OM DRIVERANALYSEN AFSNIT 4: DESKRIPTIV FORDELING PÅ DRIVERSPØRGSMÅL DRIVERSPØRGSMÅL DRIVERSPØRGSMÅL DRIVERSPØRGSMÅL DRIVERSPØRGSMÅL DRIVERSPØRGSMÅL DRIVERSPØRGSMÅL 6A DRIVERSPØRGSMÅL 6B DRIVERSPØRGSMÅL 6C AFSNIT 5: DRIVERNES BETYDNING FOR FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED POLITIKERE JOURNALISTER EJENDOMSMÆGLERE HÅNDVÆRKERE BANKRÅDGIVERE LÆGER SKOLELÆRERE SYGEPLEJERSKER

3 Afsnit 1: Om troværdighedsundersøgelsen Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed. Det er ottende år i træk, at Radius undersøger faggruppernes troværdighed. Analysen er gennemført i perioden 5. oktober til 17. oktober danskere i alderen år har deltaget i undersøgelsen, som er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse via Epinion s Danmarkspanel. Spørgeskemaet er sendt ud repræsentativt i forhold til alder, køn, region og uddannelse. De sidste skævheder er efterfølgende vægtet på plads. Det er i år tredje år i træk, at vi undersøger de samme tyve faggrupper. Efter en årrække, hvor vi ofte byttede faggrupper ud fra år til år, har vi siden 2014 valgt at fastholde de samme tyve faggrupper, så vi har mulighed for at følge udviklingen i faggruppernes troværdighed over en årrække. For alle faggrupperne gælder det, at respondenterne har vurderet deres troværdighed via følgende spørgsmål: Hvor højt vurderer du følgende faggruppers troværdighed? o 5 Meget høj o 4 Høj o 3 Neutral o 2 Lav o 1 Meget lav o - Ved ikke Svarene er efterfølgende blevet omregnet til et gennemsnit ud fra de værdier, der fremgår ved hver svarmulighed. Ved ikke -svar indgår ikke i beregningen af troværdigheden. Som noget nyt har vi i år undersøgt, hvilke faktorer som i særligt høj grad betinger faggruppernes troværdighed. Herfra omtales denne undersøgelse som driveranalysen. Resultaterne herfra præsenteres i den afsluttende del af dette notat. I dette notat fremlægges de væsentligste resultater fra undersøgelsen. 3

4 Afsnit 2: Faggruppernes troværdighed Nedenstående figur viser danskernes syn på faggruppernes troværdighed: Hvor højt vurderer du følgende faggruppers troværdighed? Sygeplejersker Dommere Læger Politibetjente Soldater Tandlæger Skolelærere Hjemmehjælpere Pædagoger Frisører Buschauffører Advokater Landmænd Håndværkere Mekanikere Bankrådgivere 4,04 3,94 3,94 3,81 3,67 3,56 3,51 3,50 3,50 3,37 3,32 3,31 3,26 3,19 3,03 2,86 Ejendomsmæglere Journalister Bilforhandlere 2,57 2,46 2,39 Politikere 2,06 Kilde: Radius Kommunikation med data fra Epinion s Danmarkspanel. Note: Undersøgelsen baserer sig på svar fra repræsentativt udvalgte danskere. Figuren viser, at blandt de udvalgte faggrupper er sygeplejersker, læger og dommere de tre mest troværdige faggrupper, mens journalister, bilforhandlere og politikere er de mindst troværdige. Sygeplejerskerne topper listen med en troværdighedsscore på 4,04 på en skala fra 1-5, mens politikerne ligger lavest med en score på 2,06. 4

5 I nedenstående tabel ses troværdighedscoren for de tyve faggrupper med indikation af, hvilke grupper som er statistisk signifikant forskellige fra hinanden. Troværdighedsscorerne markeret med en * er signifikant forskellige fra den kategori, som fremgår ovenfor. Det betyder med andre ord, at troværdighedsscoren for dommere, som i tabellen er markeret med en *, er statistisk signifikant forskellig fra sygeplejerskernes troværdighedscore, mens hjemmehjælpernes score ikke er statistisk signifikant forskellig fra skolelærernes, da hjemmehjælpernes score ikke er markeret med en *. Faggrupper Gennemsnit Sygeplejersker 4,04 Dommere 3,94* Læger 3,94 Politibetjente 3,81* Soldater 3,67* Tandlæger 3,56* Skolelærere 3,51* Hjemmehjælpere 3,50 Pædagoger 3,50 Frisører 3,37* Buschauffører 3,32* Advokater 3,31 Landmænd 3,26 Håndværkere 3,19* Mekanikere 3,03* Bankrådgivere 2,86* Ejendomsmæglere 2,57* Journalister 2,46* Bilforhandlere 2,39* Politikere 2,06* Kilde: Radius Kommunikation med data fra Epinions Danmarkspanel. Note: Undersøgelsen baserer sig på svar fra repræsentativt udvalgte danskere. For faggrupper markeret med en * gælder det, at deres troværdighedsscore er signifikant forskellig fra den kategori, som fremgår ovenfor. Det betyder, at der med 95 pct. sikkerhed er en forskel mellem de to gruppers troværdighed i den danske befolkning som helhed og ikke blot i den udtrukne stikprøve. 5

6 Udviklingen i faggruppernes troværdighed Nedenstående figur viser udviklingen i faggruppernes troværdighed, siden Radius startede med at undersøge dette tilbage i Pilene indikerer, om ændringen i faggruppernes troværdighed fra 2015 til 2016 er statistisk signifikant. De blå pile indikerer, at faggruppen har øget sin troværdighed, mens de røde pile indikerer, at faggruppens troværdighed er faldet. Trend Sygeplejersker 4,04 3,96 4,02 3,94 4,01 4,04 3,98 - Dommere 3,94 4,04 4, Læger 3,94 3,86 3,84 3,89 3,94 4,03 3,99 4,02 Politibetjente 3,81 3,81 3,77 3,82 3,77 3,93 3,74 3,74 Soldater 3,67 3,62 3, Tandlæger 3,56 3,53 3, Skolelærere 3,51 3,53 3,41 3,48 3,56 3,69 3,65 - Hjemmehjælpere 3,50 3,44 3,48 3,43 3,46 3,39 3,36 - Pædagoger 3,50 3,52 3,43 3,35 3,42 3,54 3,55 - Frisører 3,37 3,35 3, Buschauffører 3,32 3,41 3, Advokater 3,31 3,23 3,30 3,36 3,39 3,45 3,46 3,48 Landmænd 3,26 3,22 3,29 3, Håndværkere 3,19 3,05 3,11 3,11-2,9 - - Mekanikere 3,03 2,98 3, Bankrådgivere 2,86 2,74 2,80 2,83 2,95 2,97 2,96 3,02 Ejendomsmæglere 2,57 2,46 2,46 2,55 2,56 2,46 2,48 2,37 Journalister 2,46 2,43 2,42 2,47 2,47 2,45 2,5 2,58 Bilforhandlere 2,39 2,33 2,30 2,36 2, Politikere 2,06 1,92 2,11 2,12 2,19 2,38 2,24 2,56 Kilde: Radius Kommunikation med data fra Epinions Danmarkspanel. Note: Undersøgelsen baserer sig på svar fra repræsentativt udvalgte danskere. Pilene i kolonnen Trend indikerer, om ændringen i faggruppernes troværdighed fra 2015 til 2016 er statistisk signifikant på 0,05-niveauet. De blå pile indikerer, at troværdigheden for faggruppen er øget, mens de røde pile indikerer, at troværdigheden for faggruppen er faldet. 6

7 Faggruppernes troværdighed blandt mænd og kvinder Figuren viser faggruppernes troværdighed fordelt på køn. Troværdigheden for de faggrupper, som er markeret med en *, er signifikant forskellig hos danske mænd og kvinder. Det er tydeligt ud fra nedenstående figur, at kvinderne generelt vurderer faggruppernes troværdighed højere end mændene. Blandt de faggrupper, hvor der er forskel i troværdighedsscoren mellem mændene og kvinderne, er det i alle tilfælde kvinder, som har størst tiltro til faggruppen. Sygeplejersker Dommere* Læger Politibetjente* Soldater* Tandlæger Skolelærere* Hjemmehjælpere Pædagoger* Frisører Buschauffører Advokater* Landmænd* Håndværkere Mekanikere Bankrådgivere* Ejendomsmæglere* Journalister* Bilforhandlerer* Politikere* 4,05 4,03 3,86 4,02 3,93 3,94 3,71 3,91 3,62 3,72 3,53 3,59 3,47 3,56 3,53 3,48 3,40 3,60 3,34 3,40 3,33 3,31 3,13 3,49 3,21 3,32 3,20 3,18 3,00 3,07 2,73 3,00 2,46 2,69 2,37 2,56 2,28 2,51 1,96 2,16 Mand Kvinde Kilde: Radius Kommunikation med data fra Epinions Danmarkspanel. Note: Undersøgelsen baserer sig på svar fra repræsentativt udvalgte danskere. 7

8 Faggruppernes troværdighed fordelt på fire aldersgrupper Figuren nedenfor viser faggruppernes troværdighed for fire forskellige aldersgrupper. Der er generelt en tendens til, at de yngre danskere giver faggrupperne en større troværdighedsscore end de ældre. Eneste undtagelser er i denne sammenhæng hjemmehjælpere og buschauffører, som nyder større troværdighed i det ældre segment. Sygeplejersker Læger Dommere Politibetjente Soldater Tandlæger Skolelærere Pædagoger Hjemmehjælpere Frisører Advokater Buschauffører Landmænd Håndværkere Mekanikere Bankrådgivere Ejendomsmæglere Journalister Bilforhandlerer Politikere 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5, år år år 65+ år Kilde: Radius Kommunikation med data fra Epinions Danmarkspanel. Note: Undersøgelsen baserer sig på svar fra repræsentativt udvalgte danskere. 8

9 Faggruppernes troværdighed fordelt på politisk overbevisning Figuren viser faggruppernes troværdighed fordelt på, hvilket parti (og dermed hvilken blok) man ville stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen. Hvis der er en statistisk signifikant forskel mellem de to grupper, er dette markeret med en *. Sygeplejersker* Dommere* Læger Politibetjente Soldater* Tandlæger* Skolelærere* Hjemmehjælpere* Pædagoger* Frisører* Buschauffører* Advokater Landmænd* Håndværkere Mekanikere Bankrådgivere* Ejendomsmæglere Journalister* Bilforhandlerer Politikere* 4,19 3,93 4,09 3,91 4,03 3,91 3,83 3,83 3,58 3,72 3,64 3,53 3,70 3,37 3,62 3,43 3,73 3,28 3,41 3,33 3,42 3,23 3,28 3,32 3,01 3,46 3,19 3,17 3,02 3,02 2,79 2,91 2,50 2,59 2,60 2,38 2,36 2,38 1,99 2,22 Rød blok Blå blok Kilde: Radius Kommunikation med data fra Epinions Danmarkspanel. Note: Undersøgelsen baserer sig på svar fra repræsentativt udvalgte danskere. Rød blok udgøres af følgende partier: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Blå blok udgøres af Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre. 9

10 Afsnit 3: Om driveranalysen Som noget nyt har vi i år undersøgt, hvilke faktorer der i særlig grad påvirker faggruppernes troværdighed. Vi har udvalgt følgende faggrupper til driveranalysen: Politikere Journalister Ejendomsmæglere Håndværkere Bankrådgivere Læger Skolelærere Sygeplejersker Den samlede troværdighedsundersøgelse indeholder svar fra repræsentativt udvalgte danskere. Af spørgetekniske årsager bad vi blot respondenterne forholde sig til fire ud af de otte ovennævnte faggrupper, som er udvalgt til driveranalysen. Det er forklaringen på, hvorfor der i tabellerne nedenfor kun fremgår omkring respondenter for de enkelte driverspørgsmål. For overblikkets skyld har vi udeladt ved ikke -svar fra analysen. I afsnit 4 præsenteres svarfordelingen på driverspørgsmålene for de otte faggrupper, som er med i driveranalysen. I afsnit 5 præsenteres driveranalysens primære resultater. Figurerne skal ses som visuelle forklaringer af drivernes betydning for faggruppens troværdighed. Søjlernes størrelse angiver, hvor positiv eller negativ betydning den pågældende driver har for faggruppens troværdighed. Søjler markeret med lys rød eller lys lilla er ikke signifikante. Koefficienterne, der danner grundlag for figurerne i afsnit 5, er udregnet ved brug af lineær regression. For at kunne sammenligne koefficienternes størrelse med hinanden er søjlerne baseret på de standardiserede regressionskoefficienter fra analyserne. I alle modellerne indgår køn, alder og uddannelse som kontrolvariable. Kontakt Radius for yderligere oplysninger om driveranalysen. 10

11 Afsnit 4: Deskriptiv fordeling på driverspørgsmål Driverspørgsmål 1 Har du haft kontakt med en [faggruppe] inden for de seneste fem år? Kontakten kan både være mundtlig (fx samtale) eller skriftlig (fx s) Politikere Journalister Ejendomsmæglere Håndværkere Bankrådgivere Læger Skolelærere Sygeplejersker Ja, flere gange 18% 15% 23% 58% 62% 87% 47% 71% Ja, en gang 11% 12% 16% 19% 19% 8% 7% 13% Nej 71% 73% 61% 23% 19% 5% 46% 17% Total Driverspørgsmål 2 I hvilken grad er du imponeret over det arbejde eller håndværk, som [faggruppen] udfører? Politikere Journalister Ejendomsmæglere Håndværkere Bankrådgivere Læger Skolelærere Sygeplejersker I meget høj grad 1% 2% 1% 8% 2% 20% 11% 32% I høj grad 7% 16% 9% 41% 17% 49% 40% 45% I nogen grad 35% 51% 47% 41% 51% 25% 39% 19% I lav grad 35% 24% 35% 7% 25% 4% 8% 3% Slet ikke 22% 8% 8% 3% 6% 2% 2% 2% Total Driverspørgsmål 3 Kan du huske én eller flere positive historier fra medierne om [faggruppe] inden for det seneste år? Politikere Journalister Ejendomsmæglere Håndværkere Bankrådgivere Læger Skolelærere Sygeplejersker Ja, flere 15% 16% 4% 19% 5% 31% 23% 35% Ja, en enkelt 19% 17% 10% 18% 12% 20% 19% 17% Nej 66% 67% 86% 62% 83% 49% 58% 48% Total

12 Driverspørgsmål 4 Kan du huske én eller flere negative historier fra medierne om [faggruppe] inden for det seneste år? Politikere Journalister Ejendomsmæglere Håndværkere Bankrådgivere Læger Skolelærere Sygeplejersker Ja, flere 78% 49% 23% 35% 35% 37% 25% 17% Ja, en enkelt 7% 17% 16% 20% 15% 27% 19% 32% Nej 15% 34% 61% 45% 50% 36% 56% 52% Total Driverspørgsmål 5 I hvilken grad taler [faggruppen] generelt et sprog, som er til at forstå? Hvis du aldrig har talt med en [faggruppe] så tænk tilbage på de gange, hvor du har hørt dem udtale sig i medierne Politikere Journalister Ejendomsmæglere Håndværkere Bankrådgivere Læger Skolelærere Sygeplejersker I meget høj grad 3% 8% 4% 10% 4% 5% 18% 16% I høj grad 11% 32% 22% 46% 22% 25% 45% 49% I nogen grad 43% 48% 54% 39% 51% 52% 30% 30% I lav grad 32% 9% 16% 4% 18% 15% 6% 4% Slet ikke 11% 3% 4% 2% 5% 2% 2% 1% Total

13 Driverspørgsmål 6a Synes du generelt, at [faggruppen] kompenseres for højt, passende eller for lavt i forhold til det arbejde, de udfører? Kompensation skal her forstås som løn, pension, medarbejdergoder, mv Politikere Journalister Alt for højt 48% 16% Lidt for højt 22% 23% Passende 20% 52% Lidt for lavt 6% 7% Alt for lavt 4% 2% Total Driverspørgsmål 6b Driverspørgsmål 6c Hvor tilfreds er du generelt set med det arbejde eller den service, som du oplever, når du er i kontakt med [faggruppen]? Læger Skolelærere Synes du generelt, at den rådgivning du får eller de produkter du køber af [faggruppen] er pengene værd? Ejendomsmæglere Håndværkere Bankrådgivere I meget høj grad 2% 6% 3% I høj grad 8% 30% 15% I nogen grad 33% 51% 42% I lav grad 39% 10% 28% Slet ikke 18% 3% 12% Total Sygeplejersker Meget tilfreds 19% 13% 34% Overvejende tilfreds 52% 45% 45% Hverken tilfreds eller utilfreds 20% 27% 16% Overvejende utilfreds 7% 10% 3% Meget utilfreds 2% 4% 1% Total

14 Afsnit 5: Drivernes betydning for faggruppernes troværdighed Figurerne skal ses som visuelle forklaringer af drivernes betydning for faggruppens troværdighed. Søjlernes størrelse angiver, hvor positiv eller negativ betydning den pågældende driver har for faggruppens troværdighed. Søjler markeret med lys rød eller lys lilla er ikke signifikante. Koefficienterne, der danner grundlag for figurerne i afsnit 5, er udregnet ved brug af lineær regression. For at kunne sammenligne koefficienternes størrelse med hinanden er søjlerne baseret på de standardiserede regressionskoefficienter fra analyserne. Eksempelvis skal figuren vedrørende politikerne forstås sådan, at kontakt med politikere og hvorvidt man har hørt negative historier om politikerne i medierne har en svag negativ betydning for politikernes troværdighed. Den eneste driver med en stærk negativ betydning er spørgsmålet om betydningen af politikernes økonomiske kompensation, hvor danskere, som synes, at politikerne får for meget, giver dem en væsentligt lavere troværdighedsscore end danskere, der synes det modsatte. På den positive side er der en mindre stærk positiv betydning af, om man har hørt positive historier om politikerne i medierne og om politikerne generelt taler et sprog, som er til at forstå. Jo flere positive historier og jo bedre man synes politikerne er til at kommunikere, desto højere vurdere man deres troværdighed. Endelig er der en meget stærk positiv betydning af, at man er imponeret over politikernes arbejde. 14

15 Politikere 15

16 Journalister Note: De lyse søjler er ikke statistisk signifikante på 0,05-niveauet. 16

17 Ejendomsmæglere Note: De lyse søjler er ikke statistisk signifikante på 0,05-niveauet. 17

18 Håndværkere Note: De lyse søjler er ikke statistisk signifikante på 0,05-niveauet. 18

19 Bankrådgivere Note: De lyse søjler er ikke statistisk signifikante på 0,05-niveauet. 19

20 Læger Note: De lyse søjler er ikke statistisk signifikante på 0,05-niveauet. 20

21 Skolelærere Note: De lyse søjler er ikke statistisk signifikante på 0,05-niveauet. 21

22 Sygeplejersker Note: De lyse søjler er ikke statistisk signifikante på 0,05-niveauet. 22

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Mange faggrupper oplever stigende troværdighed

Mange faggrupper oplever stigende troværdighed Pressemeddelelse, 13. november 2016 Ny undersøgelse: Mange faggrupper oplever stigende troværdighed Danskernes tiltro til en række faggrupper er vokset siden sidste år, især inden for de offentlige omsorgsfag

Læs mere

Troværdighedsanalysen 2013

Troværdighedsanalysen 2013 Troværdighedsanalysen 2013 Radius Kommunikation 12.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S

Læs mere

Troværdighedsundersøgelsen

Troværdighedsundersøgelsen Troværdighedsundersøgelsen Radius Kommunikation har for niende år i træk undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed. Analysen er gennemført i perioden 8. til 22.

Læs mere

Troværdighedsanalysen 2012

Troværdighedsanalysen 2012 Troværdighedsanalysen 2012 Radius Kommunikation 16.10.2012 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S

Læs mere

Troværdighedsundersøgelsen 2011

Troværdighedsundersøgelsen 2011 Troværdighedsundersøgelsen 2011 Radius Kommunikation Oktober 2011 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Faggruppernes troværdighed

Faggruppernes troværdighed Radius Kommunikation Faggruppernes troværdighed Faktaark Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Danskernes tillid til politikerne sætter ny bundrekord

Danskernes tillid til politikerne sætter ny bundrekord Pressemeddelelse, 22. november 2015 Danskernes tillid til politikerne sætter ny bundrekord Man troede næsten, at det ikke kunne blive værre. Men det kunne det. Danskernes tillid til politikerne tager endnu

Læs mere

Lærernes troværdighed

Lærernes troværdighed Radius Kommunikation Lærernes troværdighed Befolkningsanalyse 08.04.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Partiledernes troværdighed

Partiledernes troværdighed Radius Kommunikation Partiledernes troværdighed Faktaark Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Troværdighedsundersøgelsen 2011

Troværdighedsundersøgelsen 2011 Troværdighedsundersøgelsen 2011 Politikere Radius Kommunikation // Oktober 2011 Troværdighedsundersøgelsen 2011 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings tiltro til partilederne af de danske

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed

Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed København, den 23.05.2014 Ny undersøgelse: Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed Fire ud af ti danskere mener, at Se og Hør-sagen har påvirket deres generelle opfattelse af journalister negativt.

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3 3 2, 26,3 26, 2 2 1 21,1 16,6 17,1 19, 1,4 1,2 4,6,1, 3,4 4,1 2, 3,2 2,9 4,2 4,4, 7, 7,2 6,9 7, 7,9,1 4, 6,4, +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/-, +/- 1 +/- 1,2 +/- 1, +/- 1, +/- 1,3 +/- 1,1 Valgresultat 21 23--216

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat Prepared for Prepared by Job Number Date Ny Agenda Synovate Denmark 15180 Oktober, 2007 Indhold Metode Spørgeskema Tabeller Metode Metode Spørgeskema Tabeller

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9 3 26,3 26, 2 2 21,1 21, 19, 19,9 7, 8,1 7,8 8, 4,6 4, 3,4 3,2 4,2 4,3 4,8 4,9 +/- 2,1 +/-,9 +/-,8 +/-,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1 Valgresultat 2 19-8-2 47 47 4 4 3 37 36 34 3 3 2 2 13 14 14

Læs mere

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Bodil Waldstrøm Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Brabrand, den 20. august 2016 Dataindsamlingen er foregået i perioden 14.-19. august 2016. Den blev foretaget i Facebook, hvor

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Feltperiode: Den 15.-16. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

Danskerne dumper Helle Thorning og Lars Løkke på troværdighed

Danskerne dumper Helle Thorning og Lars Løkke på troværdighed Troværdighedsundersøgelsen 2014: Danskerne dumper Helle Thorning og Lars Løkke på troværdighed Både statsminister Helle Thorning-Schmidt og oppositionsleder Lars Løkke Rasmussen må se langt efter danskernes

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon :

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon : Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts 2012 Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller haller@jyskanalyse.dk Telefon : 9811 4090 1. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Befolkningen har en meget mere nuanceret holdning til skattelettelser og velfærd, end de hidtidige undersøgelser har givet udtryk for. Faktisk mener

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2 2, 2,1 24, 1,9 17,9 2,7 21, 2, 1 1 12,3 9, 9,2 9, 9,1 7,4,,7 4, 4,9,, 4,, 3,7 3, 4, 3,1,,4,, +/- 2 +/- 1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1, +/- 1,9 +/- 1,3 +/-, Valgresultat 211 1--21 2--21 4 44

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014

Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014 Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014 Gennemført af Jysk Analyse A/S 1. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview med et tilfældigt udvalg af stemmeberettigede

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN 14. november 21 JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +4 21 4 88 21 cas@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +4 23 39 6

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg.

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Pressemeddelelse D. 12. september, 2011, Aalborg De unge har stemt 4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Gymnasieeleverne ville stemme rødt Står det til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

DR Kommunalvalg 2005

DR Kommunalvalg 2005 DR Kommunalvalg Århus, Odense, Vejle og København 13. november Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Indledning...3 2 Politiske r... 4 2.1 København...4 2.2 Århus...5 2.3 Odense...6 2.4 Vejle...7

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Svingvælgerne begyndte at hælde til efterlønsbevarende er, da statsministeren i sin nytårstale lancerede en afskaffelse af efterlønnen, viser en Analyse Danmark-måling

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller Statistik II 1. Lektion Analyse af kontingenstabeller Kursusbeskrivelse Omfang 5 kursusgange (forelæsning + opgaveregning) 5 kursusgange (mini-projekt) Emner Analyse af kontingenstabeller Logistisk regression

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Notat om Europaparlamentsvalget 2014

Notat om Europaparlamentsvalget 2014 20. juni 2014 Notat om Europaparlamentsvalget 2014 Analysen er foretaget af Magnus Skovrind Pedersen, Enhedslisten Baggrund Op til årsmødet 2013 overvejede Enhedslisten at opstille til Europaparlamentsvalget

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Metode Feltperiode: 5.-7. september 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen ONLINE-APPENDIKS for Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse af Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politica 44. årg., nr. 4, 2012 14. maj 2012 I dette

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi Økonomisk analyse 4. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Endnu flere køber økologi I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer undersøgt

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Danskerne ønsker mere lighed i formuer

Danskerne ønsker mere lighed i formuer Danskerne ønsker mere lighed i formuer Formuer burde være ganske ligeligt fordelt, det mener 77 pct. af danskerne. 8 ud af 10 danskere er endda enige om, at den rigeste femtedel af danskerne burde have

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere