Det personlige lederskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det personlige lederskab"

Transkript

1 Det personlige lederskab side 1 Det personlige lederskab 17. august :28 Program Introduktion Link til målsætning Forberedelsesskema Hjemmeopgave Læring og udvikling Perspektiver på det personlige lederskab Eksamen Læringsportfolio

2 Det personlige lederskab side 2 Yukl 19. oktober :33

3 Kapitel 1 Yukl 26. september :09 Definitioner på ledelse Hemphill &Coons: enkeltpersons adfærd dirigerer en gruppes aktiviteter mod et fælles mål. Katz & Kahn: Indflydelsesrig tilvækst over og under mekanisk overholdelse af rutineanvisninger i organisationen Burns: Ledelse bliver udøvet når personer mobiliserer institutionel, politisk, psykologisk og andre ressourcer for at vække, engagere, og tilfredsstille følgernes motiver. Smircich & Morgan: ledelse bliver realiseret i den proces hvor et eller flere individer lykkes med at forsøge at udforme og definere virkeligheden for andre Rauch & Behling: Ledelse er processen hvor man styrer aktiviteterne for en organiseret gruppe mod målopfyldelse. Richards & Engle: ledelse handler om at udtrykke visioner, udforme værdier, ag skabe et miljø hvor disse ting kan opnås. Jacobs & Jaques: Ledelse er en proces hvor man giver meningsfuld retning til kollektive bestræbelser og skabe vilje til bestræbelser om at nå formålet. Schein: ledelse er evnen til stå uden for kulturen for at starte en evolutionær forandringsproces som er mere tilpassende. Drath & Palus: Ledelse er en proces hvor man giver mening til det folk laver sammen så folk forstår og bliver kommittet. Hause et al.: Ledelse er individets evne til at influere på, motivere og sætte andre i stand til at bidrage til effektivitete n og successer i organisationen. Leadership is the process of influencing others to understand and agree about what needs to be done and how to do it, and the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives. (Yukl, G., 2009, p. 26). Synsvinkler på ledelse Position eller proces Er ledelse en speciel rolle (koordinator) eller en delt indflydelsesproces (social konstruktion) Rationel vs. emotionel Ledelse er en kognitiv rational aktivitet ledelse handler om at tale til fornuften Ledelse er en emotionel aktivitet ledelse handler om at tale til følelser og værdier Forskellige indflydelsesprocesser: Ledelse som en styring af indflydelse vha. belønning og straf. Nogen siger at ledelse kun er når der er tale om når det sker til fordel for organisationen. Indflydelse på basis af fornuft eller følelser Direkte eller indirekte ledelse om man udøver den gennem personlig interaktion eller gennem meddelelser m.m. (nok mest i større organisaitoner) Ledelse i modsætning til management (ledelse/styring) Nogle mener det er to adskilte størrelser Andre mener de kan integreres i samme person En arbejdsdefinition Ledelse er den proces der øver indflydelse på andre, så de forstår og bliver enige i hvilke mangler der skal tilgodeses og hvordan det skal gøres, og processen med at facilitere individuelle og kollektive bestræbelser på at gennemføre fælles mål. I denne bog er ledelse betragtet både som en speciel rolle og som en social indflydelse. Det personlige lederskab side 3

4 Hvad ledere har indflydelse på: Tolkningen af eksterne begivenheder for medlemmer Valget af mål og strategier man skal forfølge Motivationen til at forfølge målene Indbyrdes tillid og samarbejde Organiseringen og koordinationen af arbejdet Tildeling af ressourcer til aktiviteter og mål Udviklingen af medarbejder kompetencer og fortrolighed Læring og videndeling Indrullering af support og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Design af formel struktur, programmer og systemer Delte overbevisninger og værdier 5 tilgange til at beskrive effektiv ledelse Karaktertræk a. Personlighed b. Motiver c. Værdier d. Kompetencer e. Utrættelighed f. Intuition g. Overtalelsesevner Adfærdstræk a. Hvordan bruger de tiden b. Ansvarsområder c. Effektivitet Magt og Indflydelse a. Som magt over ansatte b. Indflydelse på adfærd c. Demokratisk indflydelse Situationsafhængig Integrative tilgange Teorier der kombinerer forskellige aspekter/teorier Undersøgelser der viser om ledelsesprocesser er ens eller forskellige i forskellige organisationer Undersøgelse af situationer der fremkalder bestemte typer af ledelse. Integrerende ledelse Flere ledervariable Karismatisk ledelse Organisation Niveauer for ledelsesteorier Gruppe Dyadic (leder og medarbejder) Individuel Det personlige lederskab side 4

5 Niveauerne kan beskrives som et hierarkisk system med en bevægelse fra det individuelle til det organisatoriske Intraindividuel proces Fokuser på hvad der foregår inden i hovedet på lederen Dyadisk proces Fokuserer på relationen mellem en leder og en følger, og hvordan der er en gensidig påvirkning Gruppeproces Hvordan foregår ledelsen i en gruppe og hvordan bidrager lederen til gruppens effektivitet Organisatorisk proces Udvider gruppeproces til et åbent system, hvor grupper er en del af et subsystem Alle niveauerne er væsentlige, når man forholder sig til ledelse. Det er blot væsentligt at holde forskellen mellem analyseniveauerne for øje, da de aktualiserer forskellige aspekter ved ledelsesfunktionen. Det personlige lederskab side 5

6 Det personlige lederskab side 6 Kapitel 9 Yukl 26. september :49 Yukl - Karisma Yukl - Transformationel ledelse Karismatiske ledelsestræk og opførsel Udtrykke en klar vision Bruger stærk ekspressiv kommunikation til at udtrykke visionen Tage personlige risici og selvopofrelse Udtrykke store forventninger Udtrykke optimisme og tro på underordnede Vise adfærd der passer til visionen Lede tilhængere indtryk til ledelsen Bygge identifikation med organisationen Bemyndige tilhængere Bruge et sprog der indeholder symboler, slogans, billeder og metaforer

7 Det personlige lederskab side 7 Når ledelse er kommunikation 19. oktober :34

8 Det personlige lederskab side 8 Kapitel 1: Den kommunikative leder 19. oktober :34 Organisationernes ændring: 1. Den visions- og værdistyrede virksomhed 2. Målstyring 3. Fleksibilitet 4. Projektorientering 5. Helhedsorientering 6. Åbne grænser også internt i organisationen 7. Lærende organisation 8. Offentlig og privat Forandring af lederens roller: Kommunikative krav til toplederen (der findes også et sæt for mellemlederen) 4 kompetencekrav: 1. Kommunikation og toplederens selvindsigt 2. Toplederen som strategisk kommunikator 3. Toplederen som forandringskommunikator 4. Toplederen som dialogpartner "Ægte lederskab virker gennem de følelser, der bliver vakt i os." (side 31)

9 Det personlige lederskab side 9 Kapitel 2: Kommunikation begynder med dig selv 19. oktober :32

10 Det personlige lederskab side 10 Kapitel 3: Lederen som strategisk kommunikator 19. oktober :24 Elementer i topledelsens strategiske kommunikation: Virksomhedens mission (idé, målgruppe, ) Virksomhedens vision (Hvor vil vi hen) Virksomhedens værdier og kultur Virksomhedens grundfortælling (binder det hele sammen) Virksomhedens 3-5 hovedbudskaber (vi gør det vi siger vi gør) Virksomhedens statuskommunikation Virksomhedens design og æstetik Målgrupper Integration af den samlede kommunikationsindsats. Virksomheden som brand Organisering af kommunikationsindsatsen 3 eksempler: Carlzon, Kolind og Welch Hvilke fællestræk er der? En dragende vision Riv pyramiderne ned Nyt sprog (sandhedens øjeblik, spaghettiorganisationen) Udadvendt og kommunikerende ledelsesstil Skab energi i medarbejderne

11 Det personlige lederskab side 11 Kompendium oktober :11

12 Why should Anyone be led by you? - Goffee 27. september :29 Hvem er lederne? (Personlighed) hvad gør de med andre? (Lederstil og adfærd Hvor gør de det? (Konteksten) Hvad vil medarbejderne have? 4 gængse lederkvaliteter 1. Visionære 2. Energiske 3. Strategiske 4. Have autoritet 4 overraskende lederkvaliteter De viser svagheder De stoler på intuition i forhold til timing De har en tough empati giver folk hvad de har brug for ikke hvad de eftersprøger De afslører deres egen særprægethed og svagheder Bliv en sensor 4 populære myter om ledelse 1. Alle kan blive ledere 2. Ledere laver business resultater 3. Folk i toppen er ledere 4. Ledere er gode coaches Det personlige lederskab side 12

13 Det personlige lederskab side 13 An integrative goal-focused Approach to Executive Coaching 27. september :30 En integreret Mål-fokuseret tilgang til ledelses-coaching Coaching handler om at hjælpe individer med at regulere og dirigere deres interpersonelle og intrapersonelle ressourcer for bedre at kunne nå deres mål. Den selvregulerende cyklus Selvreflektion Selvevaluering Metakognition Skærmklip taget: :41 Løsningsfokus Opmærksomhedsfokus og sprog Skifte syn på tingene 1. Detaljere målene 2. Undtagelser fra problemet 3. Forstærke foretrukket outcome 4. Klient virkningsfuldhed 5. Få øje på progressionen indtil nu Skifte adfærd 1. Problemer skal forandres til løsningsbaserede ting 2. Sprøge hvordan i stedet for hovrfor 3. Generere flere muligheder 4. Små skridt 5. Fascilitere individuelle forandringer

14 Det personlige lederskab side 14 Målsætning SMART-mål Multifacetterede mål

15 Det personlige lederskab side 15 Følelsesmæssig intelligens i ledelse 19. oktober :09 4 kapitler fra en bog

16 Det personlige lederskab side 16 Kapitel 1: Grundlæggende lederskab 19. oktober :37 Den følelsesmæssige virkning af det en leder siger og gør. Højere moral, motivation og engagement. Lederens følelsesmæssige opgave er primær i to betydninger: Det er den oprindelige i lederskabet Det er den primære i lederskabet Lederens væsentligste opgave: At styre de kollektive følelser i en positiv retning og rense luften for giftige følelser. Der kan være tale om følelsesmæssig resonans eller dissonans. Sindsstemninger smitter. Et åbne limbiske system i hjernen.

17 Det personlige lederskab side 17 Kapitel 2: Resonant lederskab 19. oktober :10 At være på bølgelængde med folks følelser og styre dem i en positiv retning. Dissonant lederskab og resonant lederskab. Et begavet lederskab er et, hvor hjerte og hoved - følelser og tanker - mødes. Her gennemgås hjernens opbygning.

18 Det personlige lederskab side 18 Kapitel 3: Nervesystemet i lederskab 20. oktober :43 De 4 overordnede områder inden for følelsesmæssig intelligens: Selverkendelse Selvkontrol Social bevidsthed Håndtering af relationer Er det du gør, i pagt med dine egne værdier? Limbisk resonans: En nervemæssig justering - "en symfoni af indbyrdes udveksling og intern tilpasning" - hvorved to personer samstemmer deres følelsesmæssige tilstand.

19 Det personlige lederskab side 19 Kapitel 4: Lederskabets repertoire 20. oktober :14 Ledelsesstile der giver grobund for resonans: Den visionære stil Resonans : Styrer folk mod et fælles mål Påvirkning af klimaet : For det meste stærk positiv Relevant : Når ændringer kræver en ny version, eller når der er behov for en tydelig retning. Den coachende stil Resonans : Sammenkæder den enkeltes ønsker med organisationens mål Påvirkning af klimaet : Stærk positiv Relevant : Når en medarbejder skal hjælpes med at forbedre sin indsats ved at opbygge langsigtede kvalifikationer Den affilierende stil Resonans : Skaber harmoni ved at sætte folk i forbindelse med hinanden. Påvirkning af klimaet : Positivt Relevant : Når brud i en gruppe skal heles, når der kræves motivering i svære perioder, eller når forbindelser skal styrkes. Den demokratiske stil Resonans : Værdsætter folks input og skaber engagement via aktiv deltagelse Påvirkning af klimaet : Positivt Relevant : Når der skal skabes tilslutning eller enighed eller skaffes værdifuldt input fra medarbejderne Den tempoangivende stil Resonans : Realiserer udfordrende og spændende mål Påvirkning af klimaet : Praktiseres alt for ofte dårligt og skaber et negativt klima. Relevant : Når der skal skabes resultater af høj kvalitet fra en motiveret og kompetent Gruppe Den kommanderende stil Resonans : Dæmper frygt ved at angive en tydelig retning i en krisesituation Påvirkning af klimaet : Praktiseres for det meste dårligt og skaber derfor ofte et stærkt negativt klima Relevant : Når en omlægning skal kickstartes i en krisesituation eller i tilfælde af problemer med nogle medarbejdere.

20 Organisationens dialogiske rum 21. oktober :41 Dialogen Dialogen som en samtale gennemsyret af bestræbelsen på at nå frem til gensidig forståelse. En sådan samtale kan ikke optræde på kommando, men den kommer heller ikke af sig selv. Den skal gives de rette betingelser, og den skal fremelskes - ja, netop 'elskes frem' via en forkærlighed for klarhed og erkendelse. Det kan foregå i grupper eller i enerum: Konferencer Temadage Workshops Medarbejdersamtaler Udviklingssamtaler Professionel supervision Kollegial supervision Gensidig støtte kommunikationstrekanten Det fælles tredie C Dialogiske forholdemåder: Kongruens Metakommunikation Perspektivbevidsthed Gennemsigtighed Disinteresseret interesse Respekt for det bedre argument A Den ene B Den anden Kongruens: Overensstemmelse og gensidig understøttelse mellem kommunikative niveauer Digitale niveau: Budskaber, ord, tale Analoge budskaber: Stemmeføring, tonefald, rytme, hastighed, ansigtsudtryk, gester, kropsholdning, 'talende tavshed', kontekst. Perception: A's adfærd A B's perception B's tolkning B Indre dialog. A's tolkning A's perception B's tolkning Metakommunikation: (kan være direkte og indirekte (glimt i øjet) Budskaber om budskaber Vi taler om måden vi taler Perspektivbevidsthed: Gensidig forståelse Tage den andens perspektiv Stå ved sit eget perspektiv At forstå hinandens scenesætninger Indholdskommunikation og Forholdskommunikation Formelle - uformelle relationer Personrelationer - rollerelationer Horisontale relationer - vertikale relationer Symmetriske relationer - asymmetriske relationer Offentlige relationer - private relationer Det personlige lederskab side 20

21 Disinteresseret interesse: Offentlige relationer - private relationer Instrumentelle relationer - ekspressive relationer Parterne sætter deres interesse-i uden for parentes og til gengæld lader sig lede af en interesse-for. Interesse-i = have aktier i sagen Interesse-for = nysgerrighed Det personlige lederskab side 21

22 Det personlige lederskab side 22 Tilliden og magten 21. oktober :38 Tillid: Tillid er forbundet med social kapital, som er et udtryk for, hvor stærke og gensidigt forpligtende relationer mellem individer er, og hvor meget vi kan regne med, og trække på, hinandens velvillighed. Løgstrup: På forhånd tror vi hinandens ord, på forhånd har vi tillid til hinanden. Det er måske mærkeligt nok, men det hører med til at være menneske. Det ville være livsfjensk at bære sig anderledes ad. Vi kunne simpelthen ikke leve, vort liv ville visne, det ville blive forkrøblet, om vi på forhånd mødte hinanden med mistillid, tiltroede den anden at stjæle og lyve, forstille sig og føre os bag lyset. Tillidens hovedfjender: Alt for stram styring og kontrol - som blandt andet kan komme til udtryk i firkantet bundlinietænkning og "hyr og fyr"-mentalitet. Blind tillid og blåøjet tillid har ikke noget at gøre i det professionelle liv. Tillid og magt som nulsumspil: Mere magt mindre tillid og omvendt. Tillid og magt som plussumspil: Mere tillid kan føre til mere magt. Magt: At få ting til at ske og skabe resultater. Tillid er et produkt af sociale relationer Det afgørende for tillid er imidlertid, hvordan lederen faktisk handler (og hvordan det bliver opfattet), snarere end hvordan lederen virkelig er inderst inde og tænker og føler. Tillid handler om hvordan lederen virker og præsterer sammen med andre. Tillid skaber værdi Eksemplet hvor Wilbeck giver taktik men ændrer den fordi en spiller ikke er enig. Tillidens gaveøkonomi Handler om hvordan man kan anvende tillid i konkrete ledelsessammenhænge. Her fokuseres på progressive ledere, der har formået at indfri det enorme vækstpotentiale, som tilliden tilbyder.

23 Kapitel 4: Tillid møder ledelse 23. oktober :21 Personlig tillid og lederens selvfremstilling: En generel forventning om, at den anden vil håndhæve sin frihed, det vil sige potentialet i sine handlemuligheder i overensstemmelse med din personlighed - den personlighed, som han eller hun har fremstillet og gjort synlig som sin personlighed. Værdig til tillid er den, der lever op til det, som vedkommende har meddelt andre om sig selv, bevidst eller ubevidst. 1. Tillid gøres afhængigt af den andens frihed 2. Tillid er afhængig af erfaringsbaserede forventninger til den anden. Den er altså afhængig af hvordan andre oplever dig over tid. Selvfremstilling versus selvforståelse Tillidsstrategier: Nogle ting kan klares med humor Noget kan klares ved indrømmelser Noget kan bagatelliseres eller ignorere Åbnet erkende at der er problemer med tilliden ml. ledelse og medarbejdere Tilbyde kompensation for tillidsbruddet Kræver situationsfornemmelse for om de virker. 6. Autencitet: på en troværdig måde at redegøre for og kommunikere de umuligheder man som ledelse står over for. Selvfremstilling og ledelse i 3-D: 1. Sagsdimensionen Lederen skal virke ordentligt klædt på til jobbet og opgaven voksen. 2. Socialdimensionen Sandhedens øjeblik - vedkommende skal være i stand til at overbevise med sit ansigt og sine ord i ledelsessituationen og i interaktionen med medarbejderne 3. Tidsdimensionen Det er over tid man skal vise, at ledelseskompetencer akkumuleres i én selv. Tillidens Faldgruber: Familiære idealer Fortrolige idealer Det personlige lederskab side 23

24 Det personlige lederskab side 24 Seminar 2: Filer 24. oktober :16 Program hold 10 sem. 2 - dialogen som ledelsesredskab.doc Introduktion til dialogen som ledelsesredskab.pptx Metodepapir - coaching-sparring på PUP.doc Psykologiske teknologier.pptx Lederen som strategisk kommunikator.pptx Positiv psykologi og følelsesmæssig intelligens.pptx Kortlæg din kommunikative profil.doc Hjemmeopgaven - seminar 2.pptx Den gode udviklende samtale.pptx At skabe kontakt og tillid.pptx

25 Det personlige lederskab side 25 Noter seminar 2: 27. oktober :24

26 Det personlige lederskab side 26 Seminar november :37 At vælge sig selv som leder At give og modtage feetback Mødeledelse og følgeskab

27 Det personlige lederskab side 27 Det nye lederskab - Ole Fogh Kirkeby 27. november :39

28 Det personlige lederskab side 28 Kapitel 1: Lederens forhold til sig selv 27. november :49 Platon: lederen er i krig med sig selv Personligt: fordi han er menneske før han er leder I krig med det han drømmer om og det han gør. Ledelsesmæssig: Fordi han kan blive nødt til at gøre noget mod andre, som han ikke ville bryde sig om at nogen gjorde mod ham - eks. Fyring. Lederen er tvunget til at realisere uligheden Legitimitet Lederen må kunne redegøre for hvorfor han har valgt magten i noget der ligger uden for ham selv. Tilliden og magten: Thygesen Ole Fogh Kirkeby: - en mere praktisk tilgang end Thygesen til magten.

29 Det personlige lederskab side 29 Kapitel 2: Hvad er det gode, og hvor kender vi det fra? 27. november :05 Menneskets "godhed" forudsætter opdragelse og uddannelse kort sagt "oplysning" eller "livslang læring". Det kristne grundlag Det understreger ansvarlighed over for den enkelte, over for fællesskabet og over for én selv. Søren Kirkegaard: At tro ubetinget og at elske sin næste som sig selv. Aristoteles: For at kunne gøre det gode skal vi vide, hvad det gode er. Men for at vide, hvad det gode er, skal vi have gjort det gode. Løsning: Oplæring! Hvorfra kender vi det GODE? A) B) C) D) E) F) G) H) Den gyldne regel - fra empatien De gode eksempler - frihedskæmperen - den uselviske indsats Formidling gennem pædagogik Statsteorier Den sekulariserede kristendoms næstekærlighedsbudskab Evangelierne Diskussionen fra de offentlige meder hvor det gode fremhæves som modvægt til det onde Film, dans, musik og kunst Hvordan kender den enkelte leder så det GODE? Han må starte med sig selv hver dag. Lederen må skabe sig selv hver morgen. Man skaber altid sig selv for nogen og sammen med nogen med henblik på noget

30 Det personlige lederskab side 30 Kapitel 3: Lederskabets nye scene: Den græske firkant 27. november :33 Indsat fra <http://www.arkiv.biblnet.dk/downloadfiles/opgave143.doc> Det gode:

31 Det personlige lederskab side 31 Kapitel 4: Lederen som pædagogisk eksempel 27. november :02 Lederen må være pædagog både for sig selv og for andre. Pædagogik Udviklingen af den mest ansvarlige indstilling over for fællesskabet, der er forenelig med hensynet til én selv som menneske under evighedens synsvinkel.

32 Det personlige lederskab side 32 Kapitel 6: At træde i karakter eller at vælge sig selv som leder 27. november :35 At træde i karakter..at vælge sig selv, altså at forholde sig sådan til sig selv, at man bedre kan honorere de krav, om man dels stiller til sig selv som moralsk person, dels stiller til den rolle, hvori disse moralske og etiske krav skal honoreres. Man kan ikke træde i karaktre én gang for alle det kræver hårdt arbejde hver dag. Det kræver empati!

33 Det personlige lederskab side 33 Kapitel 5: Selvet 27. november :17 Det er en forudsætning i alle de store religioner, at vores "JEG" udgør en fast kerne, noget uforanderligt, som vi har med os fra fødslen. Refleksion "jeg'ets og mig'ets samtale med hinanden Samvittigheden findes mellem disse to poler At blive et menneske, der kan tage sit liv på sig og vise sig værdig til begivenheden, tager tid og kræver tålmodighed. Være det jeg forventer af mig selv.

34 Det personlige lederskab side 34 Kapitel 14: Symbolernes spil i managements og lederskabets vekslende figurer 27. november :30 Forskellige metaforer: - Spillet - krigen - Teatret - Sporten (coach/mentor) - Familien - Statssamfundet

35 Det personlige lederskab side 35 Kapitel 15: Idealet om lederskabets nye sprog: Et skridt på vejen mod den nye leder? 27. november :43 Statsmetaforen er den bedste til at beskrive vores organisationer. Lederen skal ikke tale som var han politiker på stemmefangst. Lederen skal uddanne sig selv til at blive en virkelig stor retoriker. Han skal udvikle en fornemmelse for situationene og dens kontekst. Lederen fomår at fastholde det fælles projekt selv i de mindste afgørelser.

36 Det personlige lederskab side 36 Kapitel 16: Lederen som åndeligt fyrtårn 27. november :43 Vidensamfundets hastige udvikling stiller krav om ændrede lederidentiteter på 4 områder: Forvaltningen som arbejdsplads Forvaltningens forhold til de enkelte borgere som individer Forvaltningens forholdt til den private sfære (til interessenterne på markedet) Forvaltningens forholdt til det globale samfund. Procesorienteret ledelse forudsætter og medfører skabelse af et frirum for de involverede aktører.

37 Det personlige lederskab side 37 Kapitel 17: De tolv lederdyder 27. november :42 De 12 dyder: Fællesskabets tjener: Ansvarsfølelse over for organisationen og for den enkelte. Evnen til at vise og modtage anerkendelse. Autonomi: Selvstændighed og personlig integritet. Selvstyre og opretholdelse. Retskaffenhed: Den generøsitet, som den, der har magten, kan vise over for den, han har i sin magt. Konkret visdom: Phronesis. Evnen til at finde balancen mellem psykologisk indsigt, realistisk situationsfornemmelse og principfast handlen. Dømmekraften: Eubulia. Indebærer et samfundsmæssigt overblik, der griber indre og ydre konflikter, før de bryder ud. En evne til at bruge de fejltagelser og succeser, andre har gennemlevet. Jordemoderkunst: Maieutik. Den intelligente empati. Denne kan være farlig, fordi man kan manipulere. Evnen til at føre idéen ud i livet. Fornemmelsen for det rette øjeblik og evnen til at gribe det: Kairo-pathos. Timing, situationsfornemmelse, bevidsthed om kontekst, dét at være rede til en begivenhed. Viljen til at være tro mod stedet og evnen til at komme i kontakt med det overleverede, der bebor et sted, på godt og ondt. Indsigten med ét slag: Epibolé. Intuition. At være så fræk, at man springer en præmis over. Eufori: Virkelighedssans. Den gør det muligt at tro at virkeligheden kan ændres til det bedre. - begejstringen. Formuleringsevnen: Hermenia. At kunne og ville forklare og skabe forståelse. Lederen næsten pædagog. At forestå organisationen: At have fornemmelse for organisationens flow. At være den, der gør organisationens ånd håndgribelig: Han må gøre det, han siger, og være det, han gør. At gå forrest. At søge efter noget. Indsat fra <http://www.arkiv.biblnet.dk/downloadfiles/opgave143.doc> Vejen ind til dyderne går gennem immanuel Kants tre maksimer: At kunne tænke kritisk ud fra sin egen autonomi At kunne indføle sig i ethvert andet menneske At være i overensstemmelse med sig selv

38 Det personlige lederskab side 38 LMX-teori 30. november :21 Kapitel 8 LMX Teori (leder-medarbejder exchange) Leader-Member Exchange Det er især Graen og Uhl-Bien, der skal tilskrives udviklingen af Leader-Member Exchange, LMX, (Graen & Uhl-Bien 1995: 225) som er en videreudvikling af VDL eller en helt ny teoridannelse ifølge nogle forskere (Dansereau 1995: 482). Det centrale i denne teori er, at forsætningen for effektiv ledelse kun opnås, når ledere og medarbejdere skaber relationer eller partnerskaber imellem sig, for derved får de adgang til de mange fordelene, som disse relationer kan give (Graen & Uhl-Bien 1995: 225). Et centralt punkt i denne teori er, at: Is its focus on the working relationship between a leader and the various members of a work unit, team, department or organization. More specifically, the quality of the exchange relationship bede butiksansattes psykosociale arbejdsmiljø Side 57 af 101 tween a leader and a particular member (dyad) is the basic unit of analysis (Van Breukelen 2006: 295). Teorien har gennemgået en udvikling igennem de sidste år og kan inddeles i fire faser illustreret i nedenstående figur 6.1: Figur 6.1 Udviklingen af Leader-Member Exchange teorien Kilde: Graen & Uhl-Bien 1995: 226 Nedenstående vil være en kort beskrivelse af de trin, som LMX har gennemgået, dog henvises der til foregående afsnit med hensyn til trin et, da denne omhandler udviklingen af VDL. VDL udvikles i takt med den videre forskning, og Graen vælger derfor at omdøbe denne teori til LMX (Graen & Uhl-Bien 1995: 227). På trin to bliver der gennemført en række studier med forskellige fokusområder, disse kunne opdeles i to retning; studier som fokuserer på de forskellige karakteristika af LMX relationerne eksempelvis rolle-udviklingen i relationen, kommunikationsfrekvensen og medarbejdernes loyalitet, og dem som analyserer relationen imellem LMX og organisatoriske variabler f.eks. jobtilfredshed, innovation og karriereudvikling

39 imellem LMX og organisatoriske variabler f.eks. jobtilfredshed, innovation og karriereudvikling (Graen & Uhl-Bien 1995: ). Resultat af undersøgelserne er bekræftende i forhold til antagelsen om, at ledere og medarbejdere udvikler forskellige relationer, men det er også muligt at udlede, hvad fordelene ved disse relationer er, og hvordan de er udviklet (Graen & Uhl-Bien 1995: 229). Forskerne opnår således i denne fase at finde frem til følgende: The centroid concept of LMX research may be described as: (1) development of LMX relationships is influenced by characteristics and behaviours of leaders and members and occurs though a role-making process, and (2) higher-quality LMX relationships have very positive De butiksansattes psykosociale arbejdsmiljø Side 58 af 101 outcomes for leaders, followers, work units, and the organization in general (Graen & Uhl- Bien 1995: 229). På trin tre begynder forskerne at tage afstand fra, at det er lederen, der bestemmer om der bliver udviklet relationer med nogle og ikke med andre medarbejdere, som er grundtanken i VDL. Ledere burde i stedet give alle medarbejdere mulighed for at opbygge tættere relationer med lederen for derved at udnytte mulighederne i LMX (Graen & Uhl-Bien 1995: 229). Dette resulterer i Leadership Making modellen, der fokuserer på udviklingen af disse relationer imellem leder og medarbejder, og som overtid vil udvikler sig i tre faser; stranger, acquaintance og maturity, hvis parterne er interesseret (Graen & Uhl-Bien 1995: ). Hvis lederen og medarbejderen udvikler deres relation og opnår den sidste fase, kan det betyde, at: Partners in these relationships experience reciprocal influence (the leadership role can rotate between partners), mutual trust, respect and obligation and internalization of common goals (Graen & Uhl-Bien 1995: 233). Virksomheden har også en række fordele, idet medarbejderen eksempelvis er villig til at tage personlige initiativer, udøve ledelse så deres afdeling fungerer bedre og være loyal overfor organisationen (Graen & Uhl-Bien 1995: 233). Udviklingen af LMX har på tredje trin fjernet sig fra opdelingen af in- og outgroup medarbejdere, og fokuserer nu mere på, at der skal være en mulighed for at udvikle tættere LXM-relationer for alle medarbejdere, men det er ikke sikkert, at denne udvikling finder sted, det er op til leder og medarbejder. Udviklingen af LMX har på fjerde trin ændret karakter, ifølge Graen og Uhl-Bien, bør fokus rettes mod: rather than independent dyads, LMX should be viewed as systems of interdependent dyadic relationships, or network assemblies (Graen & Uhl-Bien 1995: 233). Dette betyder, at der benyttes en systemisktankegang, og der fokuseres på, hvordan forskellige relationer sammen skaber et større netværk. Det er ikke længere kun relationen imellem den enkelte leder og medarbejder, som er vigtig, men også de relationer der er imellem: peers, teammates, and across organizational levels and organizations (Graen & Uhl-Bien 1995: 234). Det er en ny tilgang til LMX, men der er endnu ikke gennemført studier på baggrund af disse ændringer, så anbefalingerne til den videre forskning er, at der også bør tages udgangspunkt i forskellige niveauer og de udefra kommende forhold, som påvirker relationen imellem leder og medarbejder. Graen og Uhl-Bien lægger op til, at det bliver undersøgt, hvordan tætte og mindre tætte relationer mellem ledere og medarbejdere påvirker den enkelte afdeling, den samlede organisation og samarbejdspartnere uden for virksomheden (Graen & Uhl-Bien De butiksansattes psykosociale arbejdsmiljø Side 59 af : ). Ifølge Graen og Uhl-Bien betyder den seneste udvikling af LMX, at forskerne skal: rethinking traditional conceptualizations of leadership and expanding LMX out of its narrow focus to a broader, multi-level, multi-domain framework (Graen & Uhl-Bien 1995: 235). Udgangspunktet for LMX er således, at det er muligt at måle sig frem til hvor tætte relationerne er imellem ledere og medarbejdere. Der har dog været uenighed med hensyn til hvor mange punkter, der skal måles på, og om LMX er en- eller multidimensional (Graen & Uhl- Bien 1995: 236). En gennemgang af de gennemførte undersøgelser viser, at antallet af målepunkter på en LMX-skala svinger fra 2 til 25, men dette skyldes, ifølge Graen og Uhl-Bien, at teorien har været under udvikling, og det derfor har været nødvendigt at afprøve nye punkter for at finde frem til det korrekte antal (Graen & Uhl-Bien 1995: 236). De mener, at ud fra syv punkter er det muligt at vurdere LMX relationen imellem leder og medarbejder, jf. Bilag 14. På baggrund af gennemførte statistiske analyser fastslår Graen og Uhl-Bien, at LMX betragtes Det personlige lederskab side 39

40 På baggrund af gennemførte statistiske analyser fastslår Graen og Uhl-Bien, at LMX betragtes som endimensional (Graen & Uhl-Bien 1995: 237). En gennemgang af den litteratur, der omhandler teorien om LMX viser, at der findes en række kritikpunkter til denne teori (Schriesheim et al. 1999, Van Breukelen et al. 2006, Van Knippenberg & Hogg 2003). Det er hverken muligt eller hensigten at opremse alle kritikpunkter, og følgende vil derfor tage udgangspunkt i nogle af de væsentligste punkter, der konstateres i artiklen af Schriesheim, Castro og Cogliser (1999), idet de har analyseret den omfattende litteratur, der omhandler teorien om LMX. Overordnet er der tre punkter, som LMX kritiseres for; validiteten af LMX konstruktionen, målingen samt analysemetoderne brugt i de fleste undersøgelser af LMX. Der har løbende været ændringer af denne teori, men disse har ikke altid været underbygget af tilstrækkelige forklaringer eller teoretiske rationaler, der kunne virke som argumentation for disse ændringer (Schrieshem et al. 1999: 99). Det har gjort det vanskeligt at finde en enkel og tilstrækkelig dækkende definition af LMX, primært fordi hver undersøgelse har udledt sin egen og ikke forsøgt at bygge videre på tidligere definitioner. Graen og Uhl-Biens forsøg på at udarbejde en revision af teorien i 1995 lykkes heller ikke, hovedsageligt på grund af en utilstrækkelig argumentation for eksempelvis ændringer af fokus (Schrieshem et al. 1999: 99). Derudover: It is now becoming increasingly accepted that good theory clearly states the level(s) of analysis at which its hypothesized relationships hold (Schrieshem et al. 1999: 99). De butiksansattes psykosociale arbejdsmiljø Side 60 af 101 Dette er ikke muligt med den revision af LMX, som Graen og Uhl-Bien foreslår, og som skal være indholdet i denne teori i fremtiden. De skalaer, som forskerne har anvendt for at måle LMX, har været udviklet på: an ad-hoc, evolutionary basis, without the presentation of any clear logic or theory justifying the changes which were made (Schrieshem et al. 1999: 101). Formentlig er det en naturlig konsekvens af problemerne med at finde en entydig definition af LMX og forskernes ønske om at tilføre yderligere forklaringsvariable. Den manglende systematiske udvikling af skalaen og validiteten har resulteret i, at det er vanskeligt at fastslå nøjagtigt, hvad de anvendte skalaer i tidligere undersøgelser præcist har målt (Schrieshem et al. 1999: 101). Det sidste væsentlige kritikpunkt er overholdelsen af de almindelige regler for udvikling af videnskabelige teorier. Uden et klart og sammenhængende metodisk fundament er det ikke muligt at udvikle og forsvare en teori, og kun ganske få studier af LMX har overholdt de basale regler for teoridannelse (Schrieshem et al. 1999: 102). Som modreaktion på udviklingen af LMX teorien, blev teorien om Individualized Leadership udviklet. Det efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af denne teori. Det personlige lederskab side 40

41 Seminar januar :00 Anders og Annemette konfliktforståelse Lederen som konfliktløser Skærmklip taget: :14 Selvudslettende Demokratisk princip Skærmklip taget: :59 Fokus på hvilke interesser der mødes og hvordan forhandles det. Det personlige lederskab side 41

42 Fokus på hvilke interesser der mødes og hvordan forhandles det. Skærmklip taget: :03 Et forsøg på at trække os væk fra personperspektivet og konkrete fysiske objekter. Skærmklip taget: :22 Skærmklip taget: :13 Det personlige lederskab side 42

43 Det personlige lederskab side 43 Konfliktforståelse 1. februar :08 Dias: Konfliktprocessen: Magt og konflikter: - Kan man have en konflikt uden at den er magtbaseret? Måske de relationelle. Lederens magtbaser: - Formel magt - Uformel magt Konsekvenser af lederens indflydelsestaktikker: - De

44 Det personlige lederskab side 44 Om lederens rolle som konfliktløser og hvordan den forvaltes 1. februar :32 Psykodynamisk perspektiv: Jeg er optaget af mine indre konflikter Vi er maskiner der tilpasser os og det betyder, at vi til tider er utilpassede - så falder vi ved siden af. Det handler om at se hvor jeg kommer fra og forstår mine egne handlemønstre. Scheins isbjergsmodel.

45 Det personlige lederskab side 45 Seminar marts :42

46 Det personlige lederskab side 46 PowerPoints 15. marts :25 Lederen som motivator og inspirator Fra rollebaseret til personbaseret autoritet Introduktion til lederen som forandringsagent Modstand mod forandring, forsvar og Teori U

47 Det personlige lederskab side 47 Motivation og ledelse 13. marts :42 Skærmklip taget: :21

48 Det personlige lederskab side 48 Skærmklip taget: :24 Skærmklip taget: :22

49 Det personlige lederskab side 49 Skærmklip taget: :23 Skærmklip taget: :23 Skærmklip taget: :23

50 Det personlige lederskab side 50 Skærmklip taget: :24 Skærmklip taget: :22

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

Organisatorisk læring

Organisatorisk læring Organisatorisk læring Kan organisationer lære? Kan de lade være? Kultur Proces Struktur 2 Beskriv den situation hvor der sidst skete læring på din arbejdsplads? Skriv ordet på karton og gå rundt og diskutér

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Ledelse der (hen)rykker! Flemming Poulfelt 17.april 2009 poulfelt@cbs.dk

Ledelse der (hen)rykker! Flemming Poulfelt 17.april 2009 poulfelt@cbs.dk Ledelse der (hen)rykker! Flemming Poulfelt 17.april 2009 poulfelt@cbs.dk Barrierer for fremdrift? Verden er forandret, men ledernes tankesæt har overlevet i den virkelighed, der ikke findes længere. fra

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod At gøre værdier SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod Værdier i klubarbejdet Fortæl om en succesoplevelse fra klubben - hvor det lykkes at udvikle

Læs mere

Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB

Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB Daniel Colemann m.fl. (2002) Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB den 21-01-2013 kl. 8:16 Søren Moldrup side 1 af 10 sider 1. Grundlæggende lederskab DEL 1: STYRKEN I FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS Store

Læs mere

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby At spotte og udvikle talenter Ordet talent Via latin talentum fra græsk talanton, balance, vægt, pengesum af stor værdi Fra PIE *tel-, *tol- at løfte, at udholde, at tåle, at tolerere. tilbøjelighed, disposition,

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

EN I KØBENHAVNS- OG SJÆLLANDSKREDSEN LEDELSKONFERENCE DEN 4. OG 5. MAJ "LEDELSE MED FOKUS PÅ EFFEKT"

EN I KØBENHAVNS- OG SJÆLLANDSKREDSEN LEDELSKONFERENCE DEN 4. OG 5. MAJ LEDELSE MED FOKUS PÅ EFFEKT ØKONOMIDIREKTØRFORENING EN I KØBENHAVNS- OG SJÆLLANDSKREDSEN LEDELSKONFERENCE DEN 4. OG 5. MAJ "LEDELSE MED FOKUS PÅ EFFEKT" HOVEDPOINTER FRA INDLÆGGET Overordnet forståelse for begreberne management og

Læs mere

Min passion for ledelse Alfred - ledelse

Min passion for ledelse Alfred - ledelse Min passion for ledelse Alfred - ledelse Ledelse i praksis Vækst via ledelse Køge den 19. november 2013 Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Program Hvorfor har vi behov for

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Ledelse med hjerte og hjerne

Ledelse med hjerte og hjerne Et mentalt flyttefirma! Indsigt fører til vækst www.senziakurser.dk Ledelse med hjerte og hjerne Med hjerte og hjerne Ledelse med hjerte og hjerne Et ledelsesforløb for stærke kvinder i ledelse Formål:

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere