Ledelse i spændingen mellem værktøj og virkelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse i spændingen mellem værktøj og virkelighed"

Transkript

1 Ledelse i spændingen mellem værktøj og virkelighed Værktøj er tidens mantra Martin Herbst, sognepræst, ledelsesrådgiver Da Lars Løkke Rasmussen i maj 2014 var ude i sit livs politiske stormvejr, grundet en række pinlige bilagssager, blev Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, ved med at bakke sin leder op i medierne. Det gjorde hun med følgende ordlyd, der blev gentaget i det uendelige, ikke blot af Støjberg, men af mange fra Løkke Rasmussens bagland: Lars Løkke Rasmussen er den bedste politiske håndværker på Christiansborg. 1 Sådan blev hans legitimitet som Venstre og landets kommende leder begrundet. Det var åbenbart begrundelse nok. Identifikationen med lederen og håndværkeren er ikke kun kendetegnende for Venstres politiske selvforståelse. Den er tidstypisk. 2 Overalt forbindes ledelse med evnen til at vælge det rigtige værktøj. Ledelsespublikationer er blevet værktøjsmanualer med dertil hørende metoder og casestudyguides. 3 Ofte handler akademiske afhandlinger mere om metode end indhold. 4 Skolelærere og pædagoger betoner konstant, at deres ledelsesmæssige kompetence står og falder med, om de er blevet udstyret med de rigtige redskaber. Manien med at identificere ledelse med værktøj viser sig også, når anliggendet er kirkeligt eller religiøst. 5 Bøger om spirituel udvikling er selvhjælpsmanualer, hvor man instrueres i at anvende de rigtige teknikker. Selv kærlighedslivet er kommet på værksted. Hvis noget går galt med sexlivet, børneopdragelsen eller samværet, tænker vi, at det må skyldes, at værktøjet til at pleje forholdet er defekt eller uddateret. Ovenstående illustrerer, at værktøj er blevet kodeordet i snart sagt enhver ledelsesmæssig sammenhæng. Hvad enten det gælder organisationen, familien, kirken eller personlig udvikling opfattes ledelse og værktøj som to sider af samme sag. Jeg finder denne udvikling problematisk. Ikke fordi værktøj er irrelevant for ledelse. Men fordi ledelse ikke må forveksles med håndværk. Håndværk bør end ikke være ledelsens tyngdepunkt. For ledelse handler om at navigere i virkeligheden. Intet værktøj kan håndtere virkeligheden. Virkeligheden kan slet ikke håndteres. Gør man alligevel forsøget, forholder man sig ikke til virkeligheden. Implementeres dette som ledelsesstil, får det katastrofale konsekvenser. Værktøjsmodellens fortrin og mangler Identifikationen med ledelse og værktøj er ikke ny. Vi finder den ved fundamentet til moderne organisationsteori. 6 I 1911 skrev Frederick Winslow Taylor sig ind i historien med værket The Principles of Scientific Management. Med en ukritisk tro på den videnskabelige metode ønskede han, at prove that the best management is a true science, resting upon clearly defined laws, rules, and principles, as a foundation. 1 Information 24. Maj Jyllands-Posten Se også 2 Jævnfør min kronik Værktøj og virkelighed, Martin Herbst Kristeligt Dagblad, 29. august Væksthus for ledelse (downloaded ). 4 (downloaded ). 5 På invitationen til Global Leadership Seminars årlige konference, der afholdes af den amerikanske megakirke Willow Creek, optræder ordet værktøj hele tre gange se (downloaded ). Grundlæggeren af Transcendental Meditation, Maharishi Mahesh Yogi, yndede at beskrive TM som intet andet end en meditationsteknik, der gør udøverne lykkelige: Scientology er i dag identisk med Religious Technology Center: (downloaded ). For en kritik af spirituel teknologi i moderne ledelse se Kirsten Marie Bovbjerg, Følsomhedens etik, Tilpasning af personligheden i New Age og moderne management, København, Gjern, Hovedland, Max Weber var bevidst om den videnskabelige metodes slagside; Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, ed. A. H. Henderson and Talcott Parsons, Glencoe, Free Press, 1947 (1924). 1

2 And further to show that the fundamental principles of scientific management are applicable to all kinds of human activities, from our simplest individual acts to the work of our great corporations [and] to convince the reader that whenever these principles are correctly applied, results must follow which are truly astounding. 7 Implementeringen af Taylors model førte til astounding resultater, ikke mindst i den amerikanske bilbranche, hvor den udgjorde det teoretiske fundament for Fordisme. 8 Men også i mange andre sammenhænge skulle Taylors teknologiske ledelsesopfattelse vise sig at være banebrydende. Han er forfaderen til en strøm af effektivitetsprogrammer, 9 der har ført til New Public Management, der så småt er begyndt at banke på kirkens dør. Robert Kanigel opsummerer Taylormodellens success med følgende ordlyd: He helped instill in us the fierce, unholy obsession with time, order, productivity, and efficiency that marks our age. 10 Efterfølgende blev Taylor kritiseret for at erstatte mennesker med maskiner, ledelse med programmer og levende organismer med døde systemer. 11 Følgelig har ikke så få ledelsesmæssige paradigmer set dagens lys, siden Taylor lancerede sin model. Alligevel har den vist sig at være overordentlig overlevelsesdygtig. Hvad illustrerer dette bedre end den nutidige ledelsesdiskurs? Nu kan intet overleve i det lange løb, hvis det ikke opfylder et reelt behov. Hvilke behov opfylder den værktøjsbaserede tilgang til ledelse? For det første fordrer den konkrete mål. Relevansen for ledelse er indlysende. For ledelse handler om at navigere mod et givent mål. 12 Kan en leder ikke aflæse territoriet, præcisere målet og bevæge sig i retning af det, har vedkommende spillet sin rolle som leder af hænde. For det andet hviler den værktøjsbaserede tilgang på indsamlingen af objektive data. Også dette giver god mening. Hvis organisationen eller virksomheden er prisgivet lederens subjektive og impulsive tilskyndelser, drænes medarbejderne for energi og motivation. Det fænomen var udbredt på Taylors tid. Men behovet for objektivitet er mindst lige så relevant i vor globale tidsalder. Ledelse af mennesker med vidt forskellige nationale, kulturelle og religiøse baggrunde fordrer objektiv distancering til personlige religiøse og moralske præferencer. Endelig indfrier værktøjsmodellen behovet for kontrol og forudsigelighed. Det siger næsten sig selv. Formålet med et hvilket som helst værktøj er at kontrollere det foreliggende materiale på en forudsigelig måde. Igen er relevansen for ledelse indiskutabel. Ledelse handler om at skabe orden og ordnede forhold. For at sammenfatte: Den værktøjsbaserede ledelse hviler på mål, objektivitet og kontrol. De hører alle med til god ledelse, ingen tvivl om det. Men dermed skal man ikke overse, at den virkelighed lederen navigerer i, sprænger rammerne for værktøjsmodellen. Der findes noget, der hverken kan måles eller vurderes. Ikke fordi det er værdiløst, men fordi det er uvurderligt. Også for ledelse. Derfor er ingen leder, der udelukkende var motiveret af penge og status, gået over historien. Nelson Mandela vil næppe blive husket som Sydafrikas bedste politiske håndværker! For det andet er det subjektive engagement alfa og omega i god ledelse, om den udfoldes på direktionsgangen, skolen, institutionen eller fodboldbanen. Endelig indtræffer de mest kreative øjeblikke, når vi glemmer alt om orden, hierarki og kontrol og hengiver os til hinandens nærvær. I dette nærvær fødes tanker, der ændrer verdens gang. Mål, objektivitet og kontrol er godt, men bedre endnu er det uvurderlige, lidenskabelige og uforudsigelige. 7 Frederick Winslow Taylor, The Principles of Scientific Management, Harper & Brothers Publishers, New York, 1914, p W. Richard Scott, Organizations, Rational, Natural, and Open Systems 4. udg., Prentice Hall International, Inc., New Jersey, 1998, p Robert E. Cole, Different Quality Paradigms and their Implications for Organizational Learning, in The Japanese Firm: Sources of Competitive Strength, 66-83, ed. Masahiko Aoki and Ronald S. Dore, Oxford, Clarendon Press, Robert Kanigel, The One Best Way: Frederick Winslow Taylor and the Enigma of Efficiency, New York, Viking, 1997, p Warren G. Bennis, Leadership Theory and Administrative Behavior, Administrative Science Quarterly 4, p. 263, Douglas M. McGregor, The Human Side of Enterprise, New York, McGraw-Hill, Warren Bennis, En leder skabes, København, Børsens Forlag, James MacGregor Burns, Leadership, New York, Harper & Row, 1978, p

3 Historiske forbehold over for værktøjsmodellen Fordi værktøjsmodellen giver et stivnet billede af virkeligheden, er den potentiel ødelæggende. Den erkendelse finder vi ved civilisations rødder. Her afspejles den i myte, religion, filosofi og teologi. På myteplan sker det i kraft af fortællingerne om Kain og Prometheus. Ifølge overleveringen er Kain håndværkernes forfader. Hans navn røber forbindelsen. På hebraisk betyder kain spyd og er afledt af verbet kin at smede. 13 I den græske mytologi kædes Prometheus sammen med alle hånde redskaber. Som bekendt stjal han ilden fra guderne. 14 Den blev efterfølgende brugt til at skabe de forskellige håndværk technai. 15 I sit drama om Prometheus pointerer Aischylos hans rolle således: Al kunst og kunnen [technai] stammer fra Prometheus hånd! 16 Nu er det ikke mit anliggende, at så tvivl om Kain og Prometheus berettigelse. Værktøj er uløseligt forbundet til skabelsen af den menneskelige civilisation og dens fremskridt. Men det er bemærkelsesværdigt, at begge figurers opførsel får skæbnesvangre udfald. Kain blev alle morderes forfader. Prometheus tyveri bevirkede, at Pandora åbnede sin krukke, så alskens ulykker fløj ud i verden. 17 På det religiøse eller teologiske plan bliver forbeholdet over for værktøj understreget i Dekalogens første bud: Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. 18 Der er ganske enkelt noget, der modsiger sig kontrol, instrumentalisering og genstandsliggørelse. Samme erkendelse afspejles i det buddhistiske udsagn: Hvis du møder Buddha på vejen, så slå ham ihjel! (En Buddha, man kan tage og føle på, er ingen Buddha.) Eller i muslimers forbud mod afbildninger af profeten. 19 I filosofien finder vi samme pointe. I sit berømte Syvende Brev understreger Platon, at sandheden hverken kan fanges i ord eller på skrift: Hence no intelligent man will ever be so bold as to put into language those things which his reason has contemplated, especially not into a form that is unalterable which must be the case with what is expressed in written symbols. 20 Både teologi og filosofi er fælles om at modsætte sig genstandsliggørelsen af det vigtigste i livet. Hannah Arendt siger det godt: The invisibility of truth in the Hebrew religion is as axiomatic as its ineffability in Greek philosophy. 21 Forbeholdet mod at identificere værktøj med virkelighed løber som en rød tråd gennem den vestlige tradition. Det er blevet pointeret af historiens største tænkere, hvoraf her skal nævnes nogle repræsentative skikkelser: Platon, Aristoteles, Aquinas, Luther, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Arendt, Gadamer, Habermas og Levinas. Jeg vil illustrere en pointe, de er fælles om, med et berømt citat af Kierkegaard: 13 Gesenius, Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures, trans. Samuel Prideaux Tregelles, Grand Rapids, Baker Books, Men se Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, ed. A. H. Henderson and Talcott Parsons, Glencoe, Free Press, 1947 (1924). 14 Hesiod, Theogonien i Theogonien, Værker og Dage, Skjoldet ved Lene Andersen, København, Gyldendal, 1973, v Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness, Cambridge, Cambridge Univsersity Press, p Ridley Scotts Prometheus, Twentieth Century Fox, 2012 illustrerer, hvor galt det går, når teknikken styrer. Det er temaet for ikke så få holywood-prouktioner: Star-Wars, Avatar etc. 16 Aischylos, Prometheus ved Alex Garff og Leo Hjortsø, København, Gyldendal, 1975, v. 506: (Downloaded ) 17 Theogonien v og Værker og Dage v i Hesiod, Theogonien, Værker og Dage, Skjoldet, ved Lene Andersen, København, Gyldendal, Mosebog 20,4 19 For det mangelfulde i kun at bedømme et fællesskab på basis af synlige kriterier og handlinger se Martin Herbst, Sunde og syge fællesskaber, Frederiksberg, Alfa, The Seventh Letter, 343a i Plato, The Collected Dialogues, Edith Hamilton and Huntington Cairns (eds.), Princeton, Princeton University Press, 1989, p Hannah Arendt, The Life of the Mind, New York, Harcourt, Inc. 1978, p

4 Nei, det at være i en Vildfarelse, er, ganske usocratisk, det som Menneskene mindst frygte. Man kan see forbausende Exempler derpaa, som efter en uhyre Maalestok oplyse dette. En Tænker opfører en uhyre Bygning, et System, et hele Tilværelsen og Verdenshistorien o. s. v. omfattende System og betragter man hans personlige Liv, saa opdager man til sin Forbauselse dette Forfærdelige og Latterlige, at han selv ikke personligen beboer dette uhyre, høithvælvede Pallads, men en Ladebygning ved Siden af, eller et Hundehuus, eller i det Høieste Portnerleiligheden. 22 Man kan ikke være til stede i virkeligheden, hvis man reducerer den til et system. 23 Så har man i realiteten forvist sig selv til hundehuset eller portnerlejligheden. Aristoteles technē og praxis Af alle tænkere har Aristoteles angiveligt formuleret den skarpeste analyse af forholdet mellem værktøj og virkelighed. Det gør han med begrebsparret technē og praxis, som jeg efterfølgende tager afsæt i. Indledningsvis skal det understreges, at Aristoteles er kompleks. I en sådan grad at betegnelsen aristotelisme ikke hører hjemme i akademiske sammenhænge. Aristoteles tænkning er ikke monolitisk. Den er multifacetteret, hvorfor denne fremstilling savner enhver ambition om at være udtømmende. Med disse forbehold in mente, vil vi nu se nærmere på Aristoteles sondring mellem technē og praxis. 24 Hvordan forstår han disse ord? Hvad angår førstnævnte, kan man uden problemer drage paralleller til det nutidige betydningsindhold i ord som teknik, metode, værktøj, redskab og håndværk. Så let går det ikke med praxis. Den aristoteliske praxis svarer ikke til vore dages praktik, der faktisk kan sidestilles med technē! For betragtes man i dag som praktisk anlagt, indebærer det en sans for håndværk med dertil hørende redskaber. Ifølge Aristoteles hører praxis ikke til i værktøjets domæne. Praxis er erfaringen af, at redskabet, værktøjet, midlet og metoden har opfyldt sit respektive formål. Hvor technē fordrer, at handlingen bærer frugt i et særskilt resultat, er sidstnævnte indeholdt i praxis: For while making has an end other than itself, action [praxis] cannot; for good action itself is its end. 25 Praxis er sit eget mål. Man kan anskueliggøre forholdet mellem technē og praxis med en fodboldkamp. Her svarer reglerne, banen, tøjet, støvlerne, fodbolden, gagen, strategien og spillernes færdigheder til technē. Praxis, derimod, er selve kampen, hvor man spiller for at spille og oplever en nydelse og fylde i det. Technē tjener altså et højere formål. Det gør praxis ikke. I praxis gør man det, man gør for at gøre det. På denne måde er man fuldt til stede i handlingen, på græsk en ergon, og først da udfolder man energeia at være energisk i aristotelisk forstand. 26 Der er ligeledes ingen distance mellem en selv og formålet med det, man gør. Man er i formålet en telos, og først i denne entelecheia 27 er man intellektuel retteligen forstået: Man gør det man gør for at gøre det. Det bærer lønnen i sig selv. I denne handling erfarer man en fylde, som kun den forstår, der selv lever i praxis. 28 Aristoteles satte technē højt, men han satte praxis højere. Det er i praxis, den virkelige politiker, lærer, præst, poet og leder udfolder sig. 22 Søren Kierkegaard, Sygdommen til Døden, SKS 11, Søren Kierkegaardselskabet, København, 2006, s For denne problematiks aktualitet; Andreas Baumann, Ledelsesguruer: Resultatmål griver stress og dårlig ledelse Mandagmorgen Opfattelsen af technē og praxis hører til de mest mest omdiskuterede emner i aristotelesforskningen, hvad der yderligere illusterer meningsløsheden i at bruge udtryk som aristotelisme. For nærværende sondring mellem technē og praxis er jeg inspireret af Joseph Dunne, Back to the Rough Ground, Practical Judgment and the Lure of Technique, Notre dame, University of Notre Dame Press, I aristotelesforskningen modstiller man sædvanligvis poiēsis og praxis. Ligheden mellem technē og poiēsis undertreges i Den Nikomacheiske Etik bog VI, kap. 4, 1140a Aristotle, Nicomachean Ethics b6-7 i Jonathan Barnes ed., The Complete Works of Aristotle, vol. 2, Princeton, Princeton University Press, Og se a Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago, The University of Chicago Press, 1958, s Aristotle, Metaphysics b18-34 i Jonathan Barnes ed., The Complete Works of Aristotle, vol. 2, Princeton, Princeton University Press, Aristotle, Nicomachean Ethics 1144a34 i Jonathan Barnes ed., The Complete Works of Aristotle, vol. 2, Princeton, Princeton University Press,

5 Sondringen mellem technē og praxis kan sammenfattes på følgende måde, jævnfør nedenstående skema: Hvor technē er midlet, er praxis målet. Hvor technē beskriver processen fra årsag til virkning, indebærer praxis et sammenfald mellem årsag og virkning. Hvor technē handler om tilegnelsen af objektiv viden 29 og formel uddannelse, drejer praxis sig om subjektive, kontekstbestemte erfaringer. Netop fordi praxis indebærer et sammenfald mellem den agerende og handlingen, kan den ikke vurderes på afstand, underkastes videnskabelig analyse eller udkrystalliseres i en metodelære. Da dens domæne er levende personer med subjektive historier, fordrer den et forhold til uforudsigelighed og usikkkerhed 30 i langt højere grad end technē, der, sit praktiske ry til trods, har ikke så lidt tilfælles med et teoretisk ideal. 31 Technē Middel Årsag til virkning Viden Objektiv Systemet Evaluerbar Universel (Historieløs) Forudsigelig Det planlagte forløb Praxis Mål Årsag i virkning Erfaring Subjektiv Mennesket Ikke-evaluerbar Kontekstbestemt (Historiemættet) Uforudsigelig Det virkelige forløb Ledelsesmæssige konsekvenser Med disse betragtninger som afsæt vil jeg konkretisere nogle ledelsesmæssige konsekvenser af sondringen mellem techné og praxis med fokus på viden og værdier. Viden Technēs domæne er den formelle, resultatorienterede viden. Den kan tilegnes og bedømmes efter objektive, universelle kriterier og kommer til sin ret i undervisningslokalet såvel som i det virkelige liv. Også praxis indebærer viden. Men i modsætning til sin begrebspartner kan den ikke formaliseres eller systematiseres. Den er indlejret i subjektive erfaringer. Det ville derfor være mere korrekt at betegne denne viden som livsvisdom eller praktisk visdom, hvad Aristoteles da også gør med udtrykket phronesis. 32 Denne visdom kan ikke bare læres. Den er resultatet af års interaktion med kunder, patienter, kolleger og konkurrenter igennem skiftende tider og i et utal af situationer. I Meaning and the Moral Sciences beskriver Hilary Putnam forskellen på de to typer af viden på denne måde: [I]t is a feature of scientific knowledge [technē] (at least if we take physics as the paradigm) that we use measuring instruments that we understand. Our theory applies to our measuring instruments, and to their interactions with what they are used to measure, not just to the objects we measure. It is a feature of practical knowledge that we often have to use ourselves (or other people) as the measuring instruments and we do not have and explicit theory of these interactions For technēs betydning for den videnskabelige metodes fødsel se Leonid Zhmud, The Origin of the History of Science in Classical Antiquity, transl. Alexander Chernoglazov, Berlin, Walter de Gruyter, 2006, p Jf. Aristoteles berømte metodologiske forord til Den Nikomacheiske Etik Joseph Dunne, Back to the Rough Ground, Practical Judgment and the Lure of Technique, Notre dame, University of Notre Dame Press, 1993, p Aristotle, Nicomachean Ethics 1140b1-4 i Jonathan Barnes ed., The Complete Works of Aristotle, vol. 2, Princeton, Princeton University Press, Hilary Putnam, Meaning and the Moral Sciences, London, Routledge & Kegan Paul, 1978, p. 72. Se også John Henry Newman, The Idea of a University, Dublin, Ashfield Press, 2009, p (1889). Aquinas foretager en lignende sondring med begrebsparret ratio og intellectus intuitus: Thomas Aquinas, Quaestiones disputatae de veritate, 15, 1; Og se Summa Theologica ad 3. For en nutidig analyse 5

6 Der findes altså to former for viden. Den ene vedrører technē, den anden praxis. 34 Den første kan kommunikeres direkte i modsætning til den sidste. Teologien insisterer på, at den viden, der er opnået gennem praxis dvs. gennem personlig interaktion og subjektive erfaringer er kendetegnende for god ledelse. De religiøse udtryk for den type viden er åbenbaring, udvælgelse, frelse, kaldelse og kristustro. Med Jesu sædvanlige tendens til at sige sandheden uden omsvøb afspejles vigtigheden af denne form for viden i følgende udsagn fra Bjergprædiken: Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben og så vende sig om og sønderrive jer. 35 Visse typer af viden kan man bare ikke servere på et fad. Ikke fordi de partout skal holdes hemmelige eller være tilgængelige for en lukket kreds, men fordi forståelsen af dem indebærer en række subjektive erfaringer, man er blevet skænket som gave. Kirken har altid insisteret på, at dens ledere kvalificeres i kraft af subjektive erfaringer inden for eksempelvis tro, håb og kærlighed. Uden disse erfaringer mister den kristne leder ganske enkelt sin berettigelse. Det kan forekomme barsk, når man tager nutiden i betragtning. Folkekirkens øverste leder er folkevalgt politiker og kan meget vel tænkes at være lidet bevandret i det kirkelige landskab og troens verden. Følgelig kan man ikke kræve, at en kirkeminister skal være teolog eller kirkevant, ligeså lidt som en skatteminister skal have personlige erfaringer med erhvervslivet. 36 Men man kan kræve, at de er lydhøre over for dem, der står i den praxis, de ikke selv har erfaret. Det blev Manu Sareen kritiseret for ikke at være i forbindelse med gennemførelsen af homoseksuelle vielser i folkekirken. Det samme kan siges om regeringens implementering af den nye skolereform. Hvad enten man synes projekterne er berettiget eller ej, afspejler begge, at technē vinder frem på bekostning af praxis. Det fænomen er karakteristisk for hele det politiske spektrum. Værdier Begrebsparret technē og praxis kan også være afklarende for opfattelse af værdier og deres implementering i ledelsesmæssigt regi. På technēs side kan man tale om instrumentelle værdier. 37 Som betegnelsen signalerer, skal en instrumentel værdi bruges til noget. Den har to kendetegn: Den tjener et højere formål og er adskilt fra sit formål: Man gør sit arbejde ordentligt for at beholde det. Man behandler kunden med respekt, fordi det er godt for forretningen. Man påtager sig ekstra ansvar for at styrke sine karrieremuligheder. Man udviser tillid, fordi det er motiverende for medarbejderne. Man tager hensyn til miljøet, fordi det er gavnligt for virksomhedens renommé og omsætning. Således indebærer instrumentelle værdier adskillelse mellem værdien og dens formål, mål og resultat. Værdien har med andre ord ikke nok i sig selv. Den skal bruges til noget større. Det ligger i øvrigt i sagens natur, at det man bruger er underordnet et større formål. Sådan forholder det sig ikke med værdierne i praxis. I modsætning til de instrumentelle værdier, er de ikke-instrumentelle. De er, hvis jeg må tillade mig benytte et ord, der afspejler dets græske grundbetydning, intelligente. 38 For de tjener ikke noget højere formål, og der er ingen splittelse mellem værdien og dens formål. 39 Årsag og virkning udgør en enhed: Man underviser for at undervise. Man prædiker for at prædike. Man digter for at digte. Man synger for at synge. Man gør tingene godt for at gøre dem godt. af denne sondring se Hans-Georg Gadamer, Aristoteles hermeneutiske aktualitet i Sandhed og Metode, overs. Arne Jørgensen, Århus, Systime A/S, 2004, s Aristotle, Nicomachean Ethics 1140a2-5; 1140b Matthæusevangeliet 7,6. 36 Steen Hildebrandt, Den gode ministers uddannelse Mandagmorgen ; https://www.mm.dk/blog/godeministers-uddannelse (downloaded ). Her ville Aristoteles være helt uenig! Jf. N.E I det følgende undlader jeg at benytte begrebsparret instrumentelle og terminale værdier, trods dets indlejring i den akademiske værdi-diskurs jf. Milton Rokeach, The nature of human values, Free Press, Undladelsen skyldes diskursens indespæring i en teknisk rationalitet, så selv terminale værdier bliver instrumentaliseret, jævnfør p. 12,28 et passim i Rokeach. 38 Det græske entelecheia (latin, intellectus) er sammensat af en i og telos mål. 39 Min kronik Hvorfor bliver man egentlig religiøs? Kristeligt Dagblad, 13. januar 2014 berører denne tematik i en anden kontekst. 6

7 Man opfører sig ordentligt for at opføre sig ordentligt. Man er kærlig, omsorgsfuld, tillidsfuld og retfærdig for at være kærlig, omsorgsfuld, tillidsfuld og retfærdig. I skarpeste kontrast til technēs værdier, kan, skal og må værdierne i praxis ikke bruges til noget. Ud fra en streng, videnskabelig tankegang er de uduelige, ubrugelige 40 og ubegribelige! Og dog er deres relevans ikke til at komme uden om. Skal vi bruge kærlighed? Skal vi bruge tillid? Fører det ikke til et misbrug? Skal misbrug blåstemples i ledelsesdiskursen? Er det ikke det, der sker for øjnene af os? De intelligente værdier prioriteres i klassisk filosofi og teologi. 41 Når jeg siger klassisk filosofi, skyldes det, at den moderne filosofi i vid udstrækning er gået over på technēs side. Eller med den franske filosof Pierre Hadots ord: Ancient philosophy proposed to mankind an art of living. By contrast, modern philosophy appears above all as the construction of a technical jargon reserved for specialists. 42 Vægtlægningen på intelligente værdier pointeres af både Platon og Aristoteles. 43 Intet kunne ligge Platon fjernere, ja i grunden være mere filosofisk ukorrekt, end at bruge en værdi, på græsk aretē, som eksempelvis retfærdighed, klogskab, mådehold og mod (de fire kardinaldyder) til økonomisk berigelse eller politisk karriere. Ifølge Platon skal man være retfærdig, modig, klog og mådeholden komme, hvad der komme vil. Netop heri viser det sig, om man nu også er retfærdig, modig, klog og mådeholden. De intelligente værdier bliver accentueret i teologien. Tænk i den forbindelse på Jesu liv. Her har vi en mand, der er mere kærlig, 44 tillidsfuld, retfærdig, modig og klog end nogen anden. Og hvad er resultatet af hans virke? Intet! Absolut intet. Ingen disciple, ingen børn, ingen besiddelser, ingen penge, ingen popularitet. Intet der kan måles, vejes, vurderes, systematiseres, konkretiseres og formaliseres. Hvad er pointen? Hvis ikke, at selve formålet med kærlighed, tillid, retfærdighed, mod og klogskab er kærlighed, tillid, retfærdighed, mod og klogskab? Hvor fjernt fra vores tankegang! Hvor ubegribeligt i vore ører! Og dog, hvor sandt, smukt og godt. At eftertiden har husket Jesus som verdenshistoriens største leder burde give stof til eftertanke. Pointen synes indlysende: Den ypperligste ledelse kan umuligt udfolde sig, når vi opfatter tillid, omsorg og kærlighed, som noget vi skal bruge til at skabe et konkret resultat. Men netop denne opfattelse har besat den nutidige værdidebat som en ond ånd. Alle værdier er blevet spændt ud på markedsøkonomiens og virksomhedslogikkens prokrustesseng. De er blevet døbt i technēs navn. Ligesom Kain dræbte Abel, har håndværkeren igen slået til. En mestertyv som Prometheus har været på spil. Tyveriet er udført så genialt, at ingen har bemærket det. Det sidste er ikke helt rigtigt. Fra teologiens side beklager man instrumentaliseringen af værdierne. 45 Men fordi teologien i vid udstrækning har accepteret ideen om, at værdier kun er instrumentelle, vægrer man sig ved at gå ind i værdidebatten. Den vægring bør man undgå. Ikke mindst ved at minde nutiden om, at der findes noget i hjertet af den menneskelige eksistens, der er så værdifuldt, at det er uvurderligt og derfor ikke kan underkastes evaluering i ordets sædvanlige forstand. For mere end 140 år siden udtrykte teologen John Henry Newman det med denne passage, hvis længde ikke skal forhindre den i at blive gengivet: 40 Aristotle, Nicomachean Ethics VI 1141b6-7 i Jonathan Barnes ed., The Complete Works of Aristotle, vol. 2, Princeton, Princeton University Press, Dette aspekt overses også i Ole Thyssen, Værdiledelse: Om organisationer og etik, København, Gyldendal, Pierre Hadot, Philosophy as a way of life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, trans. Michael Chase, Oxford, Blackwell Publishers, 1995, p Aristoteles pointerer, at man ikke skal bruge mod til økonomisk berigelse; Politics, The Complete Works of Aristotle, vol. 2, Jonathan Barnes ed., Princeton, Princeton University Press, 1984, 1258a10-14, 44 Der kan med rette sættes spørgsmålstegn ved, om kærlighed er en værdi eller snarere kilden til værdier. Det sidste indikeres af Platon i Symposion og understreges af Augustin, On the Morals of the Catholic Church against the Manichees i Philip Schaff ed. Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, T & T Clark, Edinburgh, WM. B. Eerdmans Publishing Company, 1996, 15.25, p. 72. Samt af Thomas Aquinas, Summa Theologica II,II.23.8 ad 3 i St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, transl. Fathers of the English Dominican Province, New York, Benziger Bros., Jeg lader diskussionen ligge for nærværende, men tilslutter mig den klassiske kristne position eksemplificeret af Augustin og Aquinas. 45 Her bidrager biskopperne Kjeld Holm og Peter Skov Jacobsen mærkbart til debatten. 7

8 What it is to be virtuous [det latinske ord for værdi er virtus, deraf det engelske virtue], how we are to gain the just idea and standard of virtue, how we are to approximate in practice to our own standard, what is right and wrong in a particular case, for the answers in fullness and accuracy to these and similar questions, the philosopher [Aristoteles] refers us to no code of laws, to no moral treatise, because no science of life, applicable to the case of the individual, has been or can be written An ethical system may supply laws, general rules, guiding principles, a number of examples, suggestions, landmarks, limitations, cautions, distinctions, solutions of critical or anxious difficulties; but who is to apply them to a particular case? Whither can we go, except to the living intellect, our own, or another s? What is written is too vague, too negative for our need. It bids us avoid extremes; but it cannot ascertain for us, according to our personal need, the golden mean. The authoritative oracle, which is to decide our path, is something more searching and manifold than such jejune generalizations as treatises can give, which are most distinct and clear when we least need them. It is seated in the mind of the individual, who is thus his own law, his own teacher, and his own judge in those special cases of duty which are personal to him. It comes of an acquired habit, though it has its first origin in nature itself, and it is formed and matured by practice and experience it is a capacity sufficient for the occasion, deciding what ought to be done here and now, by this given person, under these given circumstances. 46 Ledelsens syndefald Ledelse udfoldes i spændingen mellem værktøj og den virkelighed, man befinder sig i. Derfor er det berettiget at betone værdien af ledelsesredskaber. De må blot ikke overbetones. For ledelsens tyngdepunkt er ikke technē, men praxis. Det har vi glemt. Den glemsel koster os dyrt, særligt på det menneskelige plan. Man kan derfor tale om et ledelsesmæssigt syndefald. Det består i, at vi har husket technē og glemt praxis. 47 Analogien med syndefaldet og værktøjsmodellen er velvalgt. For ligesom træet til kundskab i paradisets have var, godt at spise af og tiltrækkende at se på, og godt at få indsigt af, 48 er værktøjsmodellen fristende. Den er lige til at spise. Og den giver kundskab, videnskabelig kundskab. 49 Men ligesom ærlighed uden kærlighed er frastødende, er kundskab uden visdom, praktisk visdom, dødelig. Den nutidige ledelse er blevet ramt af den dødelige kundskabs slangebid. Hvad gør vi nu? Gemmer os som Adam og Eva samtidig med, at vi giver skylden på udefrakommende faktorer (det var slangens skyld!)? Spejder vi efter frelsen i endnu en revolutionerende ledelsesmodel, der i virkeligheden bare får os til at køre i ring? Hvad med at stoppe op og tænke det hele igennem? Vi har ikke brug for ledere, der har så travlt med at bevæge sig frem, at de ikke ser sig tilbage. Ej heller for ledere, der er fanget af fortiden. Vi har brug for ledere, der betragter nutiden i lyset af fortiden. Her repræsenterer filosofien og teologien en skattekiste af erfaringsbårne indsigter. Jeg slutter med T. S. Eliot: Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? John Henry Newman, An Essay in Aid of a Grammar of Assent, edited by I. T. Ker, Oxford, Clarendon Press, 1985, p. 228 (1870). Se også John Henry Newman, The Idea of a University, Dublin, Ashfield Press, 2009, p (1889). 47 En lignende problematik behandles i Martin Herbst Blikket, en verden til forskjell STREK no , s Mosebog 3,6. 49 For analogien med kundskabens frugt og videnskab se André LaCocque Cracks in the Wall in André LaCocque André LaCocque and Paul Ricoeur, Thinking Biblically, Exegetical and Hermeneutical Studies, The University of Chicago Press, Chicago, 1998, p. 18. Se også Martin Herbst, Sunde og syge fællesskaber, Frederiksberg, Alfa, 2013, s Thomas Stearns Eliot, The Rock, London, Faber & Faber, 1934, p. 7. 8

9 Litteraturliste Aischylos, Prometheus ved Alex Garff og Leo Hjortsø, København, Gyldendal, Masahiko Aoki and Ronald S. Dore eds., The Japanese Firm: Sources of Competitive Strength, Oxford, Clarendon Press, Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago, The University of Chicago Press, Hannah Arendt, The Life of the Mind, New York, Harcourt, Inc Aristotle, The Complete Works of Aristotle, 2 vols. Jonathan Barnes ed., Princeton, Princeton University Press, Aristoteles, Den Nikomacheiske Etik, Frederiksberg, Det lille forlag, St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, transl. Fathers of the English Dominican Province, New York, Benziger Bros., Augustine, On the Morals of the Catholic Church against the Manichees i Philip Schaff ed. Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, T & T Clark, Edinburgh, WM. B. Eerdmans Publishing Company, Warren G. Bennis, Leadership Theory and Administrative Behavior, Administrative Science Quarterly 4, Warren Bennis, En leder skabes, København, Børsens Forlag, Bibelen, København, Det Danske Bibelselskab, Kirsten Marie Bovbjerg, Følsomhedens etik, Tilpasning af personligheden i New Age og moderne management, København, Gjern, Hovedland, James MacGregor Burns, Leadership, Harper & Row, New York, Gesenius, Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures, trans. Samuel Prideaux Tregelles, Grand Rapids, Baker Books, Joseph Dunne, Back to the Rough Ground, Practical Judgment and the Lure of Technique, Notre dame, University of Notre Dame Press, Thomas Stearns Eliot, The Rock, London, Faber & Faber, Hans-Georg Gadamer, Sandhed og Metode, overs. Arne Jørgensen, Århus, Systime A/S, Pierre Hadot, Philosophy as a way of life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, trans. Michael Chase, Oxford, Blackwell Publishers, Martin Herbst, Sunde og syge fællesskaber, Frederiksberg, Alfa, Martin Herbst Blikket, en verden til forskjell STREK no Martin Herbst, Hvorfor bliver man egentlig religiøs? Kristeligt Dagblad, Martin Herbst, Værktøj og virkelighed, Kristeligt Dagblad, Hesiod, Theogonien, Værker og Dage, Skjoldet ved Lene Andersen, København, Gyldendal, Steen Hildebrandt, Den gode ministers uddannelse Mandagmorgen, Information. Jyllands-Posten. Robert Kanigel, The One Best Way: Frederick Winslow Taylor and the Enigma of Efficiency, New York, Viking, Søren Kierkegaard, SKS 11, Søren Kierkegaardselskabet, København, Douglas M. McGregor, The Human Side of Enterprise, New York, McGraw-Hill, John Henry Newman, An Essay in Aid of a Grammar of Assent, new Oxford edition, edited by I. T. Ker, Oxford, Clarendon Press, 1985 (1870). 9

10 John Henry Newman, The Idea of a University, Dublin, Ashfield Press, 2009 (1889). Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness, Cambridge, Cambridge Univsersity Press, Plato, The Collected Dialogues, Edith Hamilton and Huntington Cairns (eds.), Princeton, Princeton University Press, Hilary Putnam, Meaning and the Moral Sciences, London, Routledge and Kegan Paul, Milton Rokeach, The nature of human values, Free Press, William Richard Scott, Organizations, Rational, Natural, and Open Systems 4. udg., Prentice Hall International, Inc., New Jersey, Ridley Scott, Prometheus, Twentieth Century Fox, Frederick Winslow Taylor, The Principles of Scientific Management, Harper & Brothers Publishers, New York, Ole Thyssen, Værdiledelse: Om organisationer og etik, København, Gyldendal, Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, ed. A. H. Henderson and Talcott Parsons, Glencoe, Free Press, 1947 (1924). Leonid Zhmud, The Origin of the History of Science in Classical Antiquity, transl. Alexander Chernoglazov, Berlin, Walter de Gruyter, Internetreferencer https://www.mm.dk/blog/gode-ministers-uddannelse 10

Etik og ledelsesfilosofi

Etik og ledelsesfilosofi Etik og ledelsesfilosofi - når filosofi bliver til praksis Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Et dialogisk foredrag DSR den 3. november 2010 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse)

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER SUNDHEDSAPPS KONFERENCE SDU Informations- videnskab 1 PERSONALIA PETER DANHOLT, MAIL: pdanholt@cc.au.dk INFORMATIONSVIDENSKAB, AARHUS FORSKNING: SUNDHED & TEKNOLOGI,

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

Dialog en enkel vej til godt samarbejde

Dialog en enkel vej til godt samarbejde Dialog en enkel vej til godt samarbejde LEDELSE DER STYRKER IDA 3. OKTOBER 2014 Civilingeniør Master i (filosofisk) vejledning Studieleder, Erhvervsakademi Sjælland Forfatter til: Samtalebogen (Gyldendal)

Læs mere

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Formålet med kurset er at skærpe den studerendes evne til at betragte sociologiske problemstillinger og sociologien i det hele taget i et etisk perspektiv.

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Gudstjeneste søndag d. 26. april 2015 Tema: Kære arbejde Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Kære arbejde Når vi hører om dem, som oplever sig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Fornuft og lidenskab - Kompleksiteten i konkurrerende former for fornuft. Foredrag af Anders Bordum

Fornuft og lidenskab - Kompleksiteten i konkurrerende former for fornuft. Foredrag af Anders Bordum Fornuft og lidenskab - Kompleksiteten i konkurrerende former for fornuft Foredrag af Anders Bordum Mine budskaber Budskab 1, er at der findes mange konkurrerende former for fornuft, hvilket gør fornuft

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i fasten

Prædiken til 1. søndag i fasten Prædiken til 1. søndag i fasten Salmer: DDS 432: Det lille litani erstatter indgangsbønnen DDS 336: Vor Gud han er så fast en borg DDS 698: Kain, hvor er din bror DDS 639: Når i den største nød vi stå

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Baggrund En stor innovationskraft er ikke bare afgørende for den offentlige sektors legitimitet. Også sektorens

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning.

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning. LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE AF KIRSTEN LOMBORG D. 14. NOVEMBER 1997 BLAD NR. 46 LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME Inspireret af sygeplejeteoretikerne Patricia

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS

SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS PIA LAURITZEN SPØRGSMÅL MELLEM IDENTITET OG DIFFERENS Aarhus Universitetsforlag Spørgsmål mellem identitet og differens Spørgsmål mellem identitet og differens Af Pia Lauritzen aarhus universitetsforlag

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Tekster: Salme 8 i Det Gamle Testamente Galaterbrevets kapitel 4, vers 1-7 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Af børns

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Kvalitetssikring og undervisererfaring

Kvalitetssikring og undervisererfaring Kvalitetssikring og undervisererfaring Anne-Marie S. Christensen, ph.d., adjunkt Institut for filosofi, pædagogik og religionsstudier, SDU Torsdag den 28. maj, 2009 DUNK09 Kvalitetssikring af undervisning?

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Dr.phil. Dorthe Jørgensen Skønhed i skolen Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være en god skole. Dette udtryk stammer

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/5-2008 Slotskirken kl. 10 Ida Secher 725 313 449 364 363 318 1 Ida Secher I den treenige, den trefoldige, Gud, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vi

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

nævnes den klage, som salmedigteren Asaf har sat ord på. 1 Han konstaterede, at»til ingen nytte holdt jeg mit hjerte rent«. Til ingen nytte.

nævnes den klage, som salmedigteren Asaf har sat ord på. 1 Han konstaterede, at»til ingen nytte holdt jeg mit hjerte rent«. Til ingen nytte. 1 Hva er meningen? Det er ikke gratis at være menneske. Især ikke, hvis man er et levende menneske. For det vil kunne mærkes, at man lever. Blandt andet kommer det en gang imellem til at gøre ondt. Det

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

PROGRAM. Aktivitet. 14:00-14:45 Intro til Dansk Røde kors og frivillighed. 14.45-15.00 Pause. 15:00-17.00 Design Thinking workshop med intro

PROGRAM. Aktivitet. 14:00-14:45 Intro til Dansk Røde kors og frivillighed. 14.45-15.00 Pause. 15:00-17.00 Design Thinking workshop med intro PROGRAM Tid Aktivitet 14:00-14:45 Intro til Dansk Røde kors og frivillighed 14.45-15.00 Pause 15:00-17.00 Design Thinking workshop med intro 17.00-17:30 Løsnings-torv med mobilt panel 17:30-18:00 Præsentation

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

8. søndag efter trinitatis

8. søndag efter trinitatis 8. søndag efter trinitatis Salmevalg 10: Alt, hvad som fuglevinger fik 337: Behold os, Herre, ved dit ord/448: Fyldt af glæde 292: Kærligheds og sandheds ånd 701: Huset, som Gud har bygt 725: Det dufter

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere