Ledelse i spændingen mellem værktøj og virkelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse i spændingen mellem værktøj og virkelighed"

Transkript

1 Ledelse i spændingen mellem værktøj og virkelighed Værktøj er tidens mantra Martin Herbst, sognepræst, ledelsesrådgiver Da Lars Løkke Rasmussen i maj 2014 var ude i sit livs politiske stormvejr, grundet en række pinlige bilagssager, blev Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, ved med at bakke sin leder op i medierne. Det gjorde hun med følgende ordlyd, der blev gentaget i det uendelige, ikke blot af Støjberg, men af mange fra Løkke Rasmussens bagland: Lars Løkke Rasmussen er den bedste politiske håndværker på Christiansborg. 1 Sådan blev hans legitimitet som Venstre og landets kommende leder begrundet. Det var åbenbart begrundelse nok. Identifikationen med lederen og håndværkeren er ikke kun kendetegnende for Venstres politiske selvforståelse. Den er tidstypisk. 2 Overalt forbindes ledelse med evnen til at vælge det rigtige værktøj. Ledelsespublikationer er blevet værktøjsmanualer med dertil hørende metoder og casestudyguides. 3 Ofte handler akademiske afhandlinger mere om metode end indhold. 4 Skolelærere og pædagoger betoner konstant, at deres ledelsesmæssige kompetence står og falder med, om de er blevet udstyret med de rigtige redskaber. Manien med at identificere ledelse med værktøj viser sig også, når anliggendet er kirkeligt eller religiøst. 5 Bøger om spirituel udvikling er selvhjælpsmanualer, hvor man instrueres i at anvende de rigtige teknikker. Selv kærlighedslivet er kommet på værksted. Hvis noget går galt med sexlivet, børneopdragelsen eller samværet, tænker vi, at det må skyldes, at værktøjet til at pleje forholdet er defekt eller uddateret. Ovenstående illustrerer, at værktøj er blevet kodeordet i snart sagt enhver ledelsesmæssig sammenhæng. Hvad enten det gælder organisationen, familien, kirken eller personlig udvikling opfattes ledelse og værktøj som to sider af samme sag. Jeg finder denne udvikling problematisk. Ikke fordi værktøj er irrelevant for ledelse. Men fordi ledelse ikke må forveksles med håndværk. Håndværk bør end ikke være ledelsens tyngdepunkt. For ledelse handler om at navigere i virkeligheden. Intet værktøj kan håndtere virkeligheden. Virkeligheden kan slet ikke håndteres. Gør man alligevel forsøget, forholder man sig ikke til virkeligheden. Implementeres dette som ledelsesstil, får det katastrofale konsekvenser. Værktøjsmodellens fortrin og mangler Identifikationen med ledelse og værktøj er ikke ny. Vi finder den ved fundamentet til moderne organisationsteori. 6 I 1911 skrev Frederick Winslow Taylor sig ind i historien med værket The Principles of Scientific Management. Med en ukritisk tro på den videnskabelige metode ønskede han, at prove that the best management is a true science, resting upon clearly defined laws, rules, and principles, as a foundation. 1 Information 24. Maj Jyllands-Posten Se også 2 Jævnfør min kronik Værktøj og virkelighed, Martin Herbst Kristeligt Dagblad, 29. august Væksthus for ledelse (downloaded ). 4 (downloaded ). 5 På invitationen til Global Leadership Seminars årlige konference, der afholdes af den amerikanske megakirke Willow Creek, optræder ordet værktøj hele tre gange se (downloaded ). Grundlæggeren af Transcendental Meditation, Maharishi Mahesh Yogi, yndede at beskrive TM som intet andet end en meditationsteknik, der gør udøverne lykkelige: Scientology er i dag identisk med Religious Technology Center: (downloaded ). For en kritik af spirituel teknologi i moderne ledelse se Kirsten Marie Bovbjerg, Følsomhedens etik, Tilpasning af personligheden i New Age og moderne management, København, Gjern, Hovedland, Max Weber var bevidst om den videnskabelige metodes slagside; Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, ed. A. H. Henderson and Talcott Parsons, Glencoe, Free Press, 1947 (1924). 1

2 And further to show that the fundamental principles of scientific management are applicable to all kinds of human activities, from our simplest individual acts to the work of our great corporations [and] to convince the reader that whenever these principles are correctly applied, results must follow which are truly astounding. 7 Implementeringen af Taylors model førte til astounding resultater, ikke mindst i den amerikanske bilbranche, hvor den udgjorde det teoretiske fundament for Fordisme. 8 Men også i mange andre sammenhænge skulle Taylors teknologiske ledelsesopfattelse vise sig at være banebrydende. Han er forfaderen til en strøm af effektivitetsprogrammer, 9 der har ført til New Public Management, der så småt er begyndt at banke på kirkens dør. Robert Kanigel opsummerer Taylormodellens success med følgende ordlyd: He helped instill in us the fierce, unholy obsession with time, order, productivity, and efficiency that marks our age. 10 Efterfølgende blev Taylor kritiseret for at erstatte mennesker med maskiner, ledelse med programmer og levende organismer med døde systemer. 11 Følgelig har ikke så få ledelsesmæssige paradigmer set dagens lys, siden Taylor lancerede sin model. Alligevel har den vist sig at være overordentlig overlevelsesdygtig. Hvad illustrerer dette bedre end den nutidige ledelsesdiskurs? Nu kan intet overleve i det lange løb, hvis det ikke opfylder et reelt behov. Hvilke behov opfylder den værktøjsbaserede tilgang til ledelse? For det første fordrer den konkrete mål. Relevansen for ledelse er indlysende. For ledelse handler om at navigere mod et givent mål. 12 Kan en leder ikke aflæse territoriet, præcisere målet og bevæge sig i retning af det, har vedkommende spillet sin rolle som leder af hænde. For det andet hviler den værktøjsbaserede tilgang på indsamlingen af objektive data. Også dette giver god mening. Hvis organisationen eller virksomheden er prisgivet lederens subjektive og impulsive tilskyndelser, drænes medarbejderne for energi og motivation. Det fænomen var udbredt på Taylors tid. Men behovet for objektivitet er mindst lige så relevant i vor globale tidsalder. Ledelse af mennesker med vidt forskellige nationale, kulturelle og religiøse baggrunde fordrer objektiv distancering til personlige religiøse og moralske præferencer. Endelig indfrier værktøjsmodellen behovet for kontrol og forudsigelighed. Det siger næsten sig selv. Formålet med et hvilket som helst værktøj er at kontrollere det foreliggende materiale på en forudsigelig måde. Igen er relevansen for ledelse indiskutabel. Ledelse handler om at skabe orden og ordnede forhold. For at sammenfatte: Den værktøjsbaserede ledelse hviler på mål, objektivitet og kontrol. De hører alle med til god ledelse, ingen tvivl om det. Men dermed skal man ikke overse, at den virkelighed lederen navigerer i, sprænger rammerne for værktøjsmodellen. Der findes noget, der hverken kan måles eller vurderes. Ikke fordi det er værdiløst, men fordi det er uvurderligt. Også for ledelse. Derfor er ingen leder, der udelukkende var motiveret af penge og status, gået over historien. Nelson Mandela vil næppe blive husket som Sydafrikas bedste politiske håndværker! For det andet er det subjektive engagement alfa og omega i god ledelse, om den udfoldes på direktionsgangen, skolen, institutionen eller fodboldbanen. Endelig indtræffer de mest kreative øjeblikke, når vi glemmer alt om orden, hierarki og kontrol og hengiver os til hinandens nærvær. I dette nærvær fødes tanker, der ændrer verdens gang. Mål, objektivitet og kontrol er godt, men bedre endnu er det uvurderlige, lidenskabelige og uforudsigelige. 7 Frederick Winslow Taylor, The Principles of Scientific Management, Harper & Brothers Publishers, New York, 1914, p W. Richard Scott, Organizations, Rational, Natural, and Open Systems 4. udg., Prentice Hall International, Inc., New Jersey, 1998, p Robert E. Cole, Different Quality Paradigms and their Implications for Organizational Learning, in The Japanese Firm: Sources of Competitive Strength, 66-83, ed. Masahiko Aoki and Ronald S. Dore, Oxford, Clarendon Press, Robert Kanigel, The One Best Way: Frederick Winslow Taylor and the Enigma of Efficiency, New York, Viking, 1997, p Warren G. Bennis, Leadership Theory and Administrative Behavior, Administrative Science Quarterly 4, p. 263, Douglas M. McGregor, The Human Side of Enterprise, New York, McGraw-Hill, Warren Bennis, En leder skabes, København, Børsens Forlag, James MacGregor Burns, Leadership, New York, Harper & Row, 1978, p

3 Historiske forbehold over for værktøjsmodellen Fordi værktøjsmodellen giver et stivnet billede af virkeligheden, er den potentiel ødelæggende. Den erkendelse finder vi ved civilisations rødder. Her afspejles den i myte, religion, filosofi og teologi. På myteplan sker det i kraft af fortællingerne om Kain og Prometheus. Ifølge overleveringen er Kain håndværkernes forfader. Hans navn røber forbindelsen. På hebraisk betyder kain spyd og er afledt af verbet kin at smede. 13 I den græske mytologi kædes Prometheus sammen med alle hånde redskaber. Som bekendt stjal han ilden fra guderne. 14 Den blev efterfølgende brugt til at skabe de forskellige håndværk technai. 15 I sit drama om Prometheus pointerer Aischylos hans rolle således: Al kunst og kunnen [technai] stammer fra Prometheus hånd! 16 Nu er det ikke mit anliggende, at så tvivl om Kain og Prometheus berettigelse. Værktøj er uløseligt forbundet til skabelsen af den menneskelige civilisation og dens fremskridt. Men det er bemærkelsesværdigt, at begge figurers opførsel får skæbnesvangre udfald. Kain blev alle morderes forfader. Prometheus tyveri bevirkede, at Pandora åbnede sin krukke, så alskens ulykker fløj ud i verden. 17 På det religiøse eller teologiske plan bliver forbeholdet over for værktøj understreget i Dekalogens første bud: Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. 18 Der er ganske enkelt noget, der modsiger sig kontrol, instrumentalisering og genstandsliggørelse. Samme erkendelse afspejles i det buddhistiske udsagn: Hvis du møder Buddha på vejen, så slå ham ihjel! (En Buddha, man kan tage og føle på, er ingen Buddha.) Eller i muslimers forbud mod afbildninger af profeten. 19 I filosofien finder vi samme pointe. I sit berømte Syvende Brev understreger Platon, at sandheden hverken kan fanges i ord eller på skrift: Hence no intelligent man will ever be so bold as to put into language those things which his reason has contemplated, especially not into a form that is unalterable which must be the case with what is expressed in written symbols. 20 Både teologi og filosofi er fælles om at modsætte sig genstandsliggørelsen af det vigtigste i livet. Hannah Arendt siger det godt: The invisibility of truth in the Hebrew religion is as axiomatic as its ineffability in Greek philosophy. 21 Forbeholdet mod at identificere værktøj med virkelighed løber som en rød tråd gennem den vestlige tradition. Det er blevet pointeret af historiens største tænkere, hvoraf her skal nævnes nogle repræsentative skikkelser: Platon, Aristoteles, Aquinas, Luther, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Arendt, Gadamer, Habermas og Levinas. Jeg vil illustrere en pointe, de er fælles om, med et berømt citat af Kierkegaard: 13 Gesenius, Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures, trans. Samuel Prideaux Tregelles, Grand Rapids, Baker Books, Men se Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, ed. A. H. Henderson and Talcott Parsons, Glencoe, Free Press, 1947 (1924). 14 Hesiod, Theogonien i Theogonien, Værker og Dage, Skjoldet ved Lene Andersen, København, Gyldendal, 1973, v Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness, Cambridge, Cambridge Univsersity Press, p Ridley Scotts Prometheus, Twentieth Century Fox, 2012 illustrerer, hvor galt det går, når teknikken styrer. Det er temaet for ikke så få holywood-prouktioner: Star-Wars, Avatar etc. 16 Aischylos, Prometheus ved Alex Garff og Leo Hjortsø, København, Gyldendal, 1975, v. 506: (Downloaded ) 17 Theogonien v og Værker og Dage v i Hesiod, Theogonien, Værker og Dage, Skjoldet, ved Lene Andersen, København, Gyldendal, Mosebog 20,4 19 For det mangelfulde i kun at bedømme et fællesskab på basis af synlige kriterier og handlinger se Martin Herbst, Sunde og syge fællesskaber, Frederiksberg, Alfa, The Seventh Letter, 343a i Plato, The Collected Dialogues, Edith Hamilton and Huntington Cairns (eds.), Princeton, Princeton University Press, 1989, p Hannah Arendt, The Life of the Mind, New York, Harcourt, Inc. 1978, p

4 Nei, det at være i en Vildfarelse, er, ganske usocratisk, det som Menneskene mindst frygte. Man kan see forbausende Exempler derpaa, som efter en uhyre Maalestok oplyse dette. En Tænker opfører en uhyre Bygning, et System, et hele Tilværelsen og Verdenshistorien o. s. v. omfattende System og betragter man hans personlige Liv, saa opdager man til sin Forbauselse dette Forfærdelige og Latterlige, at han selv ikke personligen beboer dette uhyre, høithvælvede Pallads, men en Ladebygning ved Siden af, eller et Hundehuus, eller i det Høieste Portnerleiligheden. 22 Man kan ikke være til stede i virkeligheden, hvis man reducerer den til et system. 23 Så har man i realiteten forvist sig selv til hundehuset eller portnerlejligheden. Aristoteles technē og praxis Af alle tænkere har Aristoteles angiveligt formuleret den skarpeste analyse af forholdet mellem værktøj og virkelighed. Det gør han med begrebsparret technē og praxis, som jeg efterfølgende tager afsæt i. Indledningsvis skal det understreges, at Aristoteles er kompleks. I en sådan grad at betegnelsen aristotelisme ikke hører hjemme i akademiske sammenhænge. Aristoteles tænkning er ikke monolitisk. Den er multifacetteret, hvorfor denne fremstilling savner enhver ambition om at være udtømmende. Med disse forbehold in mente, vil vi nu se nærmere på Aristoteles sondring mellem technē og praxis. 24 Hvordan forstår han disse ord? Hvad angår førstnævnte, kan man uden problemer drage paralleller til det nutidige betydningsindhold i ord som teknik, metode, værktøj, redskab og håndværk. Så let går det ikke med praxis. Den aristoteliske praxis svarer ikke til vore dages praktik, der faktisk kan sidestilles med technē! For betragtes man i dag som praktisk anlagt, indebærer det en sans for håndværk med dertil hørende redskaber. Ifølge Aristoteles hører praxis ikke til i værktøjets domæne. Praxis er erfaringen af, at redskabet, værktøjet, midlet og metoden har opfyldt sit respektive formål. Hvor technē fordrer, at handlingen bærer frugt i et særskilt resultat, er sidstnævnte indeholdt i praxis: For while making has an end other than itself, action [praxis] cannot; for good action itself is its end. 25 Praxis er sit eget mål. Man kan anskueliggøre forholdet mellem technē og praxis med en fodboldkamp. Her svarer reglerne, banen, tøjet, støvlerne, fodbolden, gagen, strategien og spillernes færdigheder til technē. Praxis, derimod, er selve kampen, hvor man spiller for at spille og oplever en nydelse og fylde i det. Technē tjener altså et højere formål. Det gør praxis ikke. I praxis gør man det, man gør for at gøre det. På denne måde er man fuldt til stede i handlingen, på græsk en ergon, og først da udfolder man energeia at være energisk i aristotelisk forstand. 26 Der er ligeledes ingen distance mellem en selv og formålet med det, man gør. Man er i formålet en telos, og først i denne entelecheia 27 er man intellektuel retteligen forstået: Man gør det man gør for at gøre det. Det bærer lønnen i sig selv. I denne handling erfarer man en fylde, som kun den forstår, der selv lever i praxis. 28 Aristoteles satte technē højt, men han satte praxis højere. Det er i praxis, den virkelige politiker, lærer, præst, poet og leder udfolder sig. 22 Søren Kierkegaard, Sygdommen til Døden, SKS 11, Søren Kierkegaardselskabet, København, 2006, s For denne problematiks aktualitet; Andreas Baumann, Ledelsesguruer: Resultatmål griver stress og dårlig ledelse Mandagmorgen Opfattelsen af technē og praxis hører til de mest mest omdiskuterede emner i aristotelesforskningen, hvad der yderligere illusterer meningsløsheden i at bruge udtryk som aristotelisme. For nærværende sondring mellem technē og praxis er jeg inspireret af Joseph Dunne, Back to the Rough Ground, Practical Judgment and the Lure of Technique, Notre dame, University of Notre Dame Press, I aristotelesforskningen modstiller man sædvanligvis poiēsis og praxis. Ligheden mellem technē og poiēsis undertreges i Den Nikomacheiske Etik bog VI, kap. 4, 1140a Aristotle, Nicomachean Ethics b6-7 i Jonathan Barnes ed., The Complete Works of Aristotle, vol. 2, Princeton, Princeton University Press, Og se a Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago, The University of Chicago Press, 1958, s Aristotle, Metaphysics b18-34 i Jonathan Barnes ed., The Complete Works of Aristotle, vol. 2, Princeton, Princeton University Press, Aristotle, Nicomachean Ethics 1144a34 i Jonathan Barnes ed., The Complete Works of Aristotle, vol. 2, Princeton, Princeton University Press,

5 Sondringen mellem technē og praxis kan sammenfattes på følgende måde, jævnfør nedenstående skema: Hvor technē er midlet, er praxis målet. Hvor technē beskriver processen fra årsag til virkning, indebærer praxis et sammenfald mellem årsag og virkning. Hvor technē handler om tilegnelsen af objektiv viden 29 og formel uddannelse, drejer praxis sig om subjektive, kontekstbestemte erfaringer. Netop fordi praxis indebærer et sammenfald mellem den agerende og handlingen, kan den ikke vurderes på afstand, underkastes videnskabelig analyse eller udkrystalliseres i en metodelære. Da dens domæne er levende personer med subjektive historier, fordrer den et forhold til uforudsigelighed og usikkkerhed 30 i langt højere grad end technē, der, sit praktiske ry til trods, har ikke så lidt tilfælles med et teoretisk ideal. 31 Technē Middel Årsag til virkning Viden Objektiv Systemet Evaluerbar Universel (Historieløs) Forudsigelig Det planlagte forløb Praxis Mål Årsag i virkning Erfaring Subjektiv Mennesket Ikke-evaluerbar Kontekstbestemt (Historiemættet) Uforudsigelig Det virkelige forløb Ledelsesmæssige konsekvenser Med disse betragtninger som afsæt vil jeg konkretisere nogle ledelsesmæssige konsekvenser af sondringen mellem techné og praxis med fokus på viden og værdier. Viden Technēs domæne er den formelle, resultatorienterede viden. Den kan tilegnes og bedømmes efter objektive, universelle kriterier og kommer til sin ret i undervisningslokalet såvel som i det virkelige liv. Også praxis indebærer viden. Men i modsætning til sin begrebspartner kan den ikke formaliseres eller systematiseres. Den er indlejret i subjektive erfaringer. Det ville derfor være mere korrekt at betegne denne viden som livsvisdom eller praktisk visdom, hvad Aristoteles da også gør med udtrykket phronesis. 32 Denne visdom kan ikke bare læres. Den er resultatet af års interaktion med kunder, patienter, kolleger og konkurrenter igennem skiftende tider og i et utal af situationer. I Meaning and the Moral Sciences beskriver Hilary Putnam forskellen på de to typer af viden på denne måde: [I]t is a feature of scientific knowledge [technē] (at least if we take physics as the paradigm) that we use measuring instruments that we understand. Our theory applies to our measuring instruments, and to their interactions with what they are used to measure, not just to the objects we measure. It is a feature of practical knowledge that we often have to use ourselves (or other people) as the measuring instruments and we do not have and explicit theory of these interactions For technēs betydning for den videnskabelige metodes fødsel se Leonid Zhmud, The Origin of the History of Science in Classical Antiquity, transl. Alexander Chernoglazov, Berlin, Walter de Gruyter, 2006, p Jf. Aristoteles berømte metodologiske forord til Den Nikomacheiske Etik Joseph Dunne, Back to the Rough Ground, Practical Judgment and the Lure of Technique, Notre dame, University of Notre Dame Press, 1993, p Aristotle, Nicomachean Ethics 1140b1-4 i Jonathan Barnes ed., The Complete Works of Aristotle, vol. 2, Princeton, Princeton University Press, Hilary Putnam, Meaning and the Moral Sciences, London, Routledge & Kegan Paul, 1978, p. 72. Se også John Henry Newman, The Idea of a University, Dublin, Ashfield Press, 2009, p (1889). Aquinas foretager en lignende sondring med begrebsparret ratio og intellectus intuitus: Thomas Aquinas, Quaestiones disputatae de veritate, 15, 1; Og se Summa Theologica ad 3. For en nutidig analyse 5

6 Der findes altså to former for viden. Den ene vedrører technē, den anden praxis. 34 Den første kan kommunikeres direkte i modsætning til den sidste. Teologien insisterer på, at den viden, der er opnået gennem praxis dvs. gennem personlig interaktion og subjektive erfaringer er kendetegnende for god ledelse. De religiøse udtryk for den type viden er åbenbaring, udvælgelse, frelse, kaldelse og kristustro. Med Jesu sædvanlige tendens til at sige sandheden uden omsvøb afspejles vigtigheden af denne form for viden i følgende udsagn fra Bjergprædiken: Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben og så vende sig om og sønderrive jer. 35 Visse typer af viden kan man bare ikke servere på et fad. Ikke fordi de partout skal holdes hemmelige eller være tilgængelige for en lukket kreds, men fordi forståelsen af dem indebærer en række subjektive erfaringer, man er blevet skænket som gave. Kirken har altid insisteret på, at dens ledere kvalificeres i kraft af subjektive erfaringer inden for eksempelvis tro, håb og kærlighed. Uden disse erfaringer mister den kristne leder ganske enkelt sin berettigelse. Det kan forekomme barsk, når man tager nutiden i betragtning. Folkekirkens øverste leder er folkevalgt politiker og kan meget vel tænkes at være lidet bevandret i det kirkelige landskab og troens verden. Følgelig kan man ikke kræve, at en kirkeminister skal være teolog eller kirkevant, ligeså lidt som en skatteminister skal have personlige erfaringer med erhvervslivet. 36 Men man kan kræve, at de er lydhøre over for dem, der står i den praxis, de ikke selv har erfaret. Det blev Manu Sareen kritiseret for ikke at være i forbindelse med gennemførelsen af homoseksuelle vielser i folkekirken. Det samme kan siges om regeringens implementering af den nye skolereform. Hvad enten man synes projekterne er berettiget eller ej, afspejler begge, at technē vinder frem på bekostning af praxis. Det fænomen er karakteristisk for hele det politiske spektrum. Værdier Begrebsparret technē og praxis kan også være afklarende for opfattelse af værdier og deres implementering i ledelsesmæssigt regi. På technēs side kan man tale om instrumentelle værdier. 37 Som betegnelsen signalerer, skal en instrumentel værdi bruges til noget. Den har to kendetegn: Den tjener et højere formål og er adskilt fra sit formål: Man gør sit arbejde ordentligt for at beholde det. Man behandler kunden med respekt, fordi det er godt for forretningen. Man påtager sig ekstra ansvar for at styrke sine karrieremuligheder. Man udviser tillid, fordi det er motiverende for medarbejderne. Man tager hensyn til miljøet, fordi det er gavnligt for virksomhedens renommé og omsætning. Således indebærer instrumentelle værdier adskillelse mellem værdien og dens formål, mål og resultat. Værdien har med andre ord ikke nok i sig selv. Den skal bruges til noget større. Det ligger i øvrigt i sagens natur, at det man bruger er underordnet et større formål. Sådan forholder det sig ikke med værdierne i praxis. I modsætning til de instrumentelle værdier, er de ikke-instrumentelle. De er, hvis jeg må tillade mig benytte et ord, der afspejler dets græske grundbetydning, intelligente. 38 For de tjener ikke noget højere formål, og der er ingen splittelse mellem værdien og dens formål. 39 Årsag og virkning udgør en enhed: Man underviser for at undervise. Man prædiker for at prædike. Man digter for at digte. Man synger for at synge. Man gør tingene godt for at gøre dem godt. af denne sondring se Hans-Georg Gadamer, Aristoteles hermeneutiske aktualitet i Sandhed og Metode, overs. Arne Jørgensen, Århus, Systime A/S, 2004, s Aristotle, Nicomachean Ethics 1140a2-5; 1140b Matthæusevangeliet 7,6. 36 Steen Hildebrandt, Den gode ministers uddannelse Mandagmorgen ; https://www.mm.dk/blog/godeministers-uddannelse (downloaded ). Her ville Aristoteles være helt uenig! Jf. N.E I det følgende undlader jeg at benytte begrebsparret instrumentelle og terminale værdier, trods dets indlejring i den akademiske værdi-diskurs jf. Milton Rokeach, The nature of human values, Free Press, Undladelsen skyldes diskursens indespæring i en teknisk rationalitet, så selv terminale værdier bliver instrumentaliseret, jævnfør p. 12,28 et passim i Rokeach. 38 Det græske entelecheia (latin, intellectus) er sammensat af en i og telos mål. 39 Min kronik Hvorfor bliver man egentlig religiøs? Kristeligt Dagblad, 13. januar 2014 berører denne tematik i en anden kontekst. 6

7 Man opfører sig ordentligt for at opføre sig ordentligt. Man er kærlig, omsorgsfuld, tillidsfuld og retfærdig for at være kærlig, omsorgsfuld, tillidsfuld og retfærdig. I skarpeste kontrast til technēs værdier, kan, skal og må værdierne i praxis ikke bruges til noget. Ud fra en streng, videnskabelig tankegang er de uduelige, ubrugelige 40 og ubegribelige! Og dog er deres relevans ikke til at komme uden om. Skal vi bruge kærlighed? Skal vi bruge tillid? Fører det ikke til et misbrug? Skal misbrug blåstemples i ledelsesdiskursen? Er det ikke det, der sker for øjnene af os? De intelligente værdier prioriteres i klassisk filosofi og teologi. 41 Når jeg siger klassisk filosofi, skyldes det, at den moderne filosofi i vid udstrækning er gået over på technēs side. Eller med den franske filosof Pierre Hadots ord: Ancient philosophy proposed to mankind an art of living. By contrast, modern philosophy appears above all as the construction of a technical jargon reserved for specialists. 42 Vægtlægningen på intelligente værdier pointeres af både Platon og Aristoteles. 43 Intet kunne ligge Platon fjernere, ja i grunden være mere filosofisk ukorrekt, end at bruge en værdi, på græsk aretē, som eksempelvis retfærdighed, klogskab, mådehold og mod (de fire kardinaldyder) til økonomisk berigelse eller politisk karriere. Ifølge Platon skal man være retfærdig, modig, klog og mådeholden komme, hvad der komme vil. Netop heri viser det sig, om man nu også er retfærdig, modig, klog og mådeholden. De intelligente værdier bliver accentueret i teologien. Tænk i den forbindelse på Jesu liv. Her har vi en mand, der er mere kærlig, 44 tillidsfuld, retfærdig, modig og klog end nogen anden. Og hvad er resultatet af hans virke? Intet! Absolut intet. Ingen disciple, ingen børn, ingen besiddelser, ingen penge, ingen popularitet. Intet der kan måles, vejes, vurderes, systematiseres, konkretiseres og formaliseres. Hvad er pointen? Hvis ikke, at selve formålet med kærlighed, tillid, retfærdighed, mod og klogskab er kærlighed, tillid, retfærdighed, mod og klogskab? Hvor fjernt fra vores tankegang! Hvor ubegribeligt i vore ører! Og dog, hvor sandt, smukt og godt. At eftertiden har husket Jesus som verdenshistoriens største leder burde give stof til eftertanke. Pointen synes indlysende: Den ypperligste ledelse kan umuligt udfolde sig, når vi opfatter tillid, omsorg og kærlighed, som noget vi skal bruge til at skabe et konkret resultat. Men netop denne opfattelse har besat den nutidige værdidebat som en ond ånd. Alle værdier er blevet spændt ud på markedsøkonomiens og virksomhedslogikkens prokrustesseng. De er blevet døbt i technēs navn. Ligesom Kain dræbte Abel, har håndværkeren igen slået til. En mestertyv som Prometheus har været på spil. Tyveriet er udført så genialt, at ingen har bemærket det. Det sidste er ikke helt rigtigt. Fra teologiens side beklager man instrumentaliseringen af værdierne. 45 Men fordi teologien i vid udstrækning har accepteret ideen om, at værdier kun er instrumentelle, vægrer man sig ved at gå ind i værdidebatten. Den vægring bør man undgå. Ikke mindst ved at minde nutiden om, at der findes noget i hjertet af den menneskelige eksistens, der er så værdifuldt, at det er uvurderligt og derfor ikke kan underkastes evaluering i ordets sædvanlige forstand. For mere end 140 år siden udtrykte teologen John Henry Newman det med denne passage, hvis længde ikke skal forhindre den i at blive gengivet: 40 Aristotle, Nicomachean Ethics VI 1141b6-7 i Jonathan Barnes ed., The Complete Works of Aristotle, vol. 2, Princeton, Princeton University Press, Dette aspekt overses også i Ole Thyssen, Værdiledelse: Om organisationer og etik, København, Gyldendal, Pierre Hadot, Philosophy as a way of life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, trans. Michael Chase, Oxford, Blackwell Publishers, 1995, p Aristoteles pointerer, at man ikke skal bruge mod til økonomisk berigelse; Politics, The Complete Works of Aristotle, vol. 2, Jonathan Barnes ed., Princeton, Princeton University Press, 1984, 1258a10-14, 44 Der kan med rette sættes spørgsmålstegn ved, om kærlighed er en værdi eller snarere kilden til værdier. Det sidste indikeres af Platon i Symposion og understreges af Augustin, On the Morals of the Catholic Church against the Manichees i Philip Schaff ed. Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, T & T Clark, Edinburgh, WM. B. Eerdmans Publishing Company, 1996, 15.25, p. 72. Samt af Thomas Aquinas, Summa Theologica II,II.23.8 ad 3 i St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, transl. Fathers of the English Dominican Province, New York, Benziger Bros., Jeg lader diskussionen ligge for nærværende, men tilslutter mig den klassiske kristne position eksemplificeret af Augustin og Aquinas. 45 Her bidrager biskopperne Kjeld Holm og Peter Skov Jacobsen mærkbart til debatten. 7

8 What it is to be virtuous [det latinske ord for værdi er virtus, deraf det engelske virtue], how we are to gain the just idea and standard of virtue, how we are to approximate in practice to our own standard, what is right and wrong in a particular case, for the answers in fullness and accuracy to these and similar questions, the philosopher [Aristoteles] refers us to no code of laws, to no moral treatise, because no science of life, applicable to the case of the individual, has been or can be written An ethical system may supply laws, general rules, guiding principles, a number of examples, suggestions, landmarks, limitations, cautions, distinctions, solutions of critical or anxious difficulties; but who is to apply them to a particular case? Whither can we go, except to the living intellect, our own, or another s? What is written is too vague, too negative for our need. It bids us avoid extremes; but it cannot ascertain for us, according to our personal need, the golden mean. The authoritative oracle, which is to decide our path, is something more searching and manifold than such jejune generalizations as treatises can give, which are most distinct and clear when we least need them. It is seated in the mind of the individual, who is thus his own law, his own teacher, and his own judge in those special cases of duty which are personal to him. It comes of an acquired habit, though it has its first origin in nature itself, and it is formed and matured by practice and experience it is a capacity sufficient for the occasion, deciding what ought to be done here and now, by this given person, under these given circumstances. 46 Ledelsens syndefald Ledelse udfoldes i spændingen mellem værktøj og den virkelighed, man befinder sig i. Derfor er det berettiget at betone værdien af ledelsesredskaber. De må blot ikke overbetones. For ledelsens tyngdepunkt er ikke technē, men praxis. Det har vi glemt. Den glemsel koster os dyrt, særligt på det menneskelige plan. Man kan derfor tale om et ledelsesmæssigt syndefald. Det består i, at vi har husket technē og glemt praxis. 47 Analogien med syndefaldet og værktøjsmodellen er velvalgt. For ligesom træet til kundskab i paradisets have var, godt at spise af og tiltrækkende at se på, og godt at få indsigt af, 48 er værktøjsmodellen fristende. Den er lige til at spise. Og den giver kundskab, videnskabelig kundskab. 49 Men ligesom ærlighed uden kærlighed er frastødende, er kundskab uden visdom, praktisk visdom, dødelig. Den nutidige ledelse er blevet ramt af den dødelige kundskabs slangebid. Hvad gør vi nu? Gemmer os som Adam og Eva samtidig med, at vi giver skylden på udefrakommende faktorer (det var slangens skyld!)? Spejder vi efter frelsen i endnu en revolutionerende ledelsesmodel, der i virkeligheden bare får os til at køre i ring? Hvad med at stoppe op og tænke det hele igennem? Vi har ikke brug for ledere, der har så travlt med at bevæge sig frem, at de ikke ser sig tilbage. Ej heller for ledere, der er fanget af fortiden. Vi har brug for ledere, der betragter nutiden i lyset af fortiden. Her repræsenterer filosofien og teologien en skattekiste af erfaringsbårne indsigter. Jeg slutter med T. S. Eliot: Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? John Henry Newman, An Essay in Aid of a Grammar of Assent, edited by I. T. Ker, Oxford, Clarendon Press, 1985, p. 228 (1870). Se også John Henry Newman, The Idea of a University, Dublin, Ashfield Press, 2009, p (1889). 47 En lignende problematik behandles i Martin Herbst Blikket, en verden til forskjell STREK no , s Mosebog 3,6. 49 For analogien med kundskabens frugt og videnskab se André LaCocque Cracks in the Wall in André LaCocque André LaCocque and Paul Ricoeur, Thinking Biblically, Exegetical and Hermeneutical Studies, The University of Chicago Press, Chicago, 1998, p. 18. Se også Martin Herbst, Sunde og syge fællesskaber, Frederiksberg, Alfa, 2013, s Thomas Stearns Eliot, The Rock, London, Faber & Faber, 1934, p. 7. 8

9 Litteraturliste Aischylos, Prometheus ved Alex Garff og Leo Hjortsø, København, Gyldendal, Masahiko Aoki and Ronald S. Dore eds., The Japanese Firm: Sources of Competitive Strength, Oxford, Clarendon Press, Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago, The University of Chicago Press, Hannah Arendt, The Life of the Mind, New York, Harcourt, Inc Aristotle, The Complete Works of Aristotle, 2 vols. Jonathan Barnes ed., Princeton, Princeton University Press, Aristoteles, Den Nikomacheiske Etik, Frederiksberg, Det lille forlag, St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, transl. Fathers of the English Dominican Province, New York, Benziger Bros., Augustine, On the Morals of the Catholic Church against the Manichees i Philip Schaff ed. Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, T & T Clark, Edinburgh, WM. B. Eerdmans Publishing Company, Warren G. Bennis, Leadership Theory and Administrative Behavior, Administrative Science Quarterly 4, Warren Bennis, En leder skabes, København, Børsens Forlag, Bibelen, København, Det Danske Bibelselskab, Kirsten Marie Bovbjerg, Følsomhedens etik, Tilpasning af personligheden i New Age og moderne management, København, Gjern, Hovedland, James MacGregor Burns, Leadership, Harper & Row, New York, Gesenius, Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures, trans. Samuel Prideaux Tregelles, Grand Rapids, Baker Books, Joseph Dunne, Back to the Rough Ground, Practical Judgment and the Lure of Technique, Notre dame, University of Notre Dame Press, Thomas Stearns Eliot, The Rock, London, Faber & Faber, Hans-Georg Gadamer, Sandhed og Metode, overs. Arne Jørgensen, Århus, Systime A/S, Pierre Hadot, Philosophy as a way of life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, trans. Michael Chase, Oxford, Blackwell Publishers, Martin Herbst, Sunde og syge fællesskaber, Frederiksberg, Alfa, Martin Herbst Blikket, en verden til forskjell STREK no Martin Herbst, Hvorfor bliver man egentlig religiøs? Kristeligt Dagblad, Martin Herbst, Værktøj og virkelighed, Kristeligt Dagblad, Hesiod, Theogonien, Værker og Dage, Skjoldet ved Lene Andersen, København, Gyldendal, Steen Hildebrandt, Den gode ministers uddannelse Mandagmorgen, Information. Jyllands-Posten. Robert Kanigel, The One Best Way: Frederick Winslow Taylor and the Enigma of Efficiency, New York, Viking, Søren Kierkegaard, SKS 11, Søren Kierkegaardselskabet, København, Douglas M. McGregor, The Human Side of Enterprise, New York, McGraw-Hill, John Henry Newman, An Essay in Aid of a Grammar of Assent, new Oxford edition, edited by I. T. Ker, Oxford, Clarendon Press, 1985 (1870). 9

10 John Henry Newman, The Idea of a University, Dublin, Ashfield Press, 2009 (1889). Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness, Cambridge, Cambridge Univsersity Press, Plato, The Collected Dialogues, Edith Hamilton and Huntington Cairns (eds.), Princeton, Princeton University Press, Hilary Putnam, Meaning and the Moral Sciences, London, Routledge and Kegan Paul, Milton Rokeach, The nature of human values, Free Press, William Richard Scott, Organizations, Rational, Natural, and Open Systems 4. udg., Prentice Hall International, Inc., New Jersey, Ridley Scott, Prometheus, Twentieth Century Fox, Frederick Winslow Taylor, The Principles of Scientific Management, Harper & Brothers Publishers, New York, Ole Thyssen, Værdiledelse: Om organisationer og etik, København, Gyldendal, Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, ed. A. H. Henderson and Talcott Parsons, Glencoe, Free Press, 1947 (1924). Leonid Zhmud, The Origin of the History of Science in Classical Antiquity, transl. Alexander Chernoglazov, Berlin, Walter de Gruyter, Internetreferencer https://www.mm.dk/blog/gode-ministers-uddannelse 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere @sejer FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren o5ere

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Dydsetik. Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet

Dydsetik. Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet Dydsetik Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet Dydsetisk professionsetik Eksempel: arbejdet som læge Der er givet forskellige bud på læge-dyderne 1. Medmenneskelighed, ærlighed, respekt,

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Kvalitet i fremtidens erhvervsuddannelser og AMU Fællessalen på Christiansborg 31. Maj 2012 Ph.d.-stipendiat, Arnt Vestergaard Louw (arl@dpu.dk) Center for

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Agenda - intro Teknologiens politik Teknologistudier natur og baggrund Aktør-netværksteori Dørens sociologi Scriptmetaforen Diskussion - kritik og implikationer

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris. Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.dk Ansvar Stærkt foruroligende Fællesskab Mellem egoisme og offer

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Alt for mange mål eller mangel på mål Detail styring og kontrol Konstant skiftende fokus Diffuse tiltag eller ingen strategisk højde Mangel på opbakning

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN Den bedst tjenende virksomhed Vækst og bæredygtighed GYLDENDAL BUSINESS Indhold Forord 9 DEL I: Riv siloerne ned 15 Kapitel 1: Isoleret i siloer 17 Jan Carlzon:

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Draft paper, 2015. Please do not quote without contacting the author.

Draft paper, 2015. Please do not quote without contacting the author. Frivillighed i kirken Af Bent Meier Sørensen Professor, mso, Copenhagen Business School meier@cbs.dk Draft paper, 2015. Please do not quote without contacting the author. Om man vurderer kirken udfra de

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere