BETA-VERSION. Systime A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETA-VERSION. Systime A/S"

Transkript

1 Karismatisk ledelse Karisma, (græsk: nådegave), er et karaktertræk hos mennesker med overnaturlige eller åndelige gaver, der ikke er opnåelige for alle og enhver. De formår ofte at samle og lede større grupper. Sociologen Max Weber har udviklet en teori om begrebet karisma. Han mener, at en religiøs leder med karisma (karismabæreren) styrer den religiøse gruppe på en særlig måde. Det kalder han den karismatiske styreform. Fx er der ikke fastlagte regler for ansættelse, afskedigelse og aflønning af lederen. Karismabæreren har ikke gennemgået en faglig uddannelse, der giver ham adgang til embedet. Så længe lederen formår at opretholde anerkendelse ved fortsat at stå sin prøve, består fællesskabet. Selve styreformens eksistens er betinget af tilhængernes anerkendelse af lederen og dennes ekstraordinære kraft og karisma. Vil karismabæreren anerkendes som profet, må han udrette mirakler, og vil han anføre krigen, må han udvise heltedåd. Personer der besidder denne karisma ønsker ofte at skabe forandring. Den karismatiske leders mission bliver dermed revolutionær, idet de i deres mission tager afstand fra eksisterende normer og ønsker at komme med nye tolkninger af kendte religiøse ideer eller opfordrer til social forandring. Den karismatiske styreform kan have magisk, profetisk og heroisk karakter. Den magiske karisma er kendetegnet ved ekstase og ekstraordinære kræfter og evner hos karismabæreren. Den profetiske karisma er kendetegnet ved, at en karismabærer udsteder nye love eller guddommelige bud, som erstatter tidligere gældende bud, og den heroiske er kendetegnet ved krigsfyrsten eller krigshelten, der ved sit ekstraordinære modudviser heltedåd. Det karismatiske lederskab er sårbart og ikke stabilt i længden, da det hviler på ét menneskes personlige egenskaber, som forudsætter tilhørernes vedvarende accept. Det karismatiske styre er i sit tidlige stadie antiøkonomisk, dvs. der tages afstand fra organiseret indtjening af penge til fællesskabet, såsom skatter. Fællesskabets udgifter betales i stedet af individuelle indtægter, hædersgaver, bidrag og andre frivillige ydelser. <FAKTABOKS START>

2 Kendetegn på den rene karismatiske styreform Appellerer til afgrænset målgruppe. Afhængig af tilhængerskarens anerkendelse af lederen. Antiøkonomisk Revolutionær i sit væsen Sårbart og ikke stabilt i længden Tre udformninger af karisma: Magisk, ekstase og ekstraordinære kræfter/evner Profetisk, udsteder nye love eller guddommelige bud Heroisk udviser heltemod <FAKTABOKS SLUT> <ØVELSE START> Øvelse A) Læs Lukasevangeliet, kapitel 4 og svar på følgende spørgsmål. 1) Hvad var det ved religionsstifteren, der gjorde, at han fik tilhængere? 2) Find eksempler på profetisk, magisk eller heroisk karisma? 3) Hvilke problemer kunne tænkes at opstå ved hans død? B) Læs et uddrag af Bjergprædikenen Mattæusevangeliet kapitel 5-7 og svar på følgende spørgsmål 1) Hvilke kendetegn kan I finde på den karismatiske styreform i sit tidlige stadie? 2) Er der tale om profetisk, magisk eller heroisk karisma. <ØVELSE SLUT> Rutinisering af karisma Når det karismatiske styre har eksisteret længe, brydes ofte med nogle af de træk, der kendetegner det rene karismatiske styre. Weber fremsatte nogle teorier omkring rutinisering af karisma. De omhandler den proces, hvor den personlige karismatiske autoritet omdannes til et mere stabilt lederskab. Denne følger nogle generelle lederprincipper, frigjort fra den enkelte karismatiske leders egenskaber. Dette muliggør

3 videreførelsen af nogle af bevægelsens centrale ideer, også efter karismabærerens død. Bevægelsen orienterer sig i retning af mere struktureret økonomi og mister sin revolutionære karakter og evne til at skabe forandring. Denne rutinisering medfører, at karismaen fra at være en personlig nådegave bliver en kvalitet, der kan overdrages, erhverves personligt eller knyttes til indehaveren af et embede. Denne rutinisering finder senest sted, når den karismabærende person dør og efterfølgerspørgsmålet rejser sig. Bevægelsen kan løse problemet på følgende måder: 1) Ved på ny at opsøge en person, der har kendemærker på karismatiske kvaliteter. Det sker fx når der findes en ny Dalai Lama. 2) Ved at udpege gennem åbenbaring, orakelsvar eller lodtrækning, således at det er teknikken der legitimerer karismabæreren. 3) Ved at den tidligere karismabærer har udpeget efterfølgeren, der derefter anerkendes af tilhængerne. 4) Ved at de karismatisk kvalificerede disciple udpeger og anerkender den rigtige hersker, hvilket sker ved udvælgelse af pave. 5) Ved arvekarisma hvor efterfølgeren udpeges efter ideen om, at den karismatiske kvalifikation ligger i blodet. Fokus er her ikke længere på personlig karisma, men på dynastiets legitime arving. Det arvelige monarki er eksempel herpå. 6) Ved embedskarisma, hvor efterfølgeren findes ved forestillingen om, at karismaen er en magisk kvalitet, der kan overføres fra en bærer til en anden eller frembringes/vækkes ved hjælp af helliggørende handlinger. Eksempler herpå er salving, håndspålæggelse og kroning. 7) Ved en afstemning hvor efterfølgeren findes ved en demokratisk proces og der vælges en ny hersker ud fra dennes personlige kvaliteter. <FAKTABOKS START> Rutinisering af karisma Styret får institutionel karakter. Mere stabilt lederskab Mere struktureret økonomi. Mister sin revolutionære karakter Efterfølgeren findes ved: Kendemærker på karisma Lodtrækning, åbenbaring, orakel svar. Efterfølgerdesignation Arvekarisma Embedskarisma (Overførsel af karisma ved fx håndspålæggelse).

4 Demokratisk valg. <FAKTABOKS SLUT> <ØVELSE START> Øvelse: Læs Mattæusevangeliet kapitel 16,13-19, Apostlenes Gerninger kapitel 3,1-10 og kapitel 5,12-16, Romerbrevet kapitel 1, 1-7 og svar på følgende spørgsmål. 1) Hvilke kendetegn ses i begyndelsesfasen på den karismatiske styreform? 2) Var der i begyndelsen tale om magisk, profetisk eller heroisk karisma? 3) Hvad skete der ved religionsstifterens død? 4) Hvordan findes den nye leder? 5) På hvilken måde kan I se rutiniseringen af karisma? <ØVELSE SLUT> <FORSLAG TIL VIDERE ARBEJDE OPGAVE> Forslag til Videre arbejde: Vælg selv en religiøs bevægelse fx Scientology, Jehovas Vidner, Mormonerne, Hare Krishna eller andre bevægelser, hvor stifteren ikke længere lever.

5 Find informationer om bevægelsen på internettet eller i leksikonartikler og anvend selvstændigt Webers teori herpå. <INTERAKTIV MATERIALE> Quiz: 1) Hvad kendetegner den karismatiske styreform i sit tidlige stadie Afgør om udsagnene er sande eller falske Sandt Antiøkonomisk Revolutionært Afhængig af tilhørsskarens anderkende af lederens autoritet. Henvender sig til en afgrænset målgruppe Sårbart og ikke stabilt i længden 2) Hvilke tre typer karisma taler Weber om a) Profetisk, magisk og heroisk b) Profetisk, humanistisk og naturvidenskabelig b) Jødisk, kristen og islamisk 3) Hvad betyder rutinisering af karisma Falsk Har fokus på at få så mange tilhængere som muligt Lederen har altid en personlig rådgiver Autoritært Henvender sig ofte folkeskolelærere eller landmænd Henvender sig kun til jøder Støttes altid af Gud a) Det angår en bestemt rutine, der kun gælder i hverdagene fra mandag til fredag og ikke i weekenden. b) Det angår en hellig rutine som udføres på helligdage helligdage c) Omhandler den proces, hvor den personlige karismatiske autoritet omdannes til et mere stabilt lederskab.

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vi har brug for 160.000 kr. i november og december

Vi har brug for 160.000 kr. i november og december Nyhedsbrev Nr. 4 December 2011 / 12. årgang ISSN: 1603-8983 FOTO: NIELS KOUSGAARD Vi har brug for 160.000 kr. i november og december Ansatte I KPI er vi så privilegerede nu at have to pædagogiske medarbejdere,

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere