Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark"

Transkript

1 Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark Måske kan vi takke de aktuelle økonomiske udfordringer. Måske har det altid forholdt sig sådan: Prestige og personlig økonomisk vinding er ubetydelige motivationskilder for toppen af dansk erhvervsliv. Man vil gøre en forskel; for medarbejderne, for virksomheden og for samfundet. Resultater af Odgers Berndtsons undersøgelse blandt bestyrelsesformændene i Danmarks største virksomheder April/maj 2012 Odgers Berndtson er en af verdens største Executive Search virksomheder med 50 kontorer strategisk placeret rundt om i verden. I Danmark har Odgers Berndtson siden 1979 beskæftiget sig med search på bestyrelses- og toplederniveau samt lederassessment og Leadership Development.

2 De væsentligste indsatsområder i virksomhederne lige nu er bundlinje, effektivisering og omkostningsstyring samt vækst Forretningsstrategi topper bestyrelsesagendaerne I hver anden bestyrelse sidder et medlem, som ikke bidrager maksimalt Små eller ingen ændringer af bestyrelseshonorarerne i forbindelse med seneste regulering Mindre lønreguleringer til medarbejderne i 2012 Maj 2012 I april og maj gennemførte Odgers Berndtson A/S en anonym spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesformændene i Danmarks 100 største virksomheder. Resultaterne af undersøgelsen er samlet i denne rapport. Siden 2008 har finanskrisen bølget op og ned, og formændenes prioritering af indsatsområder netop nu peger da også på, at bølgegangen er blevet det stabile vilkår, kursen udstikkes efter. Vi ved ikke, hvordan verden ser ud i morgen, men vi ved, den vil være anderledes, end den er i dag. Derfor er de væsentligste, aktuelle indsatsområder i virksomhederne de allermest basale ledelsesdiscipliner: effektivisering, omkostningsstyring, bundlinje og vækst. Områder som CSR, miljøspørgsmål og kommunikation nedprioriteres. Det er naturligvis en balancegang. At være forberedt på morgendagens uforudsigelige udfordringer og samtidig fastholde muligheden for at forme dem. Men det er opgaven. Og det sidste vil formændene i Danmarks 100 største virksomheder gerne. Hele 92% føler sig forpligtede til at arbejde for at skabe vækst og øget beskæftigelse i Danmark. Selvom søgangen er høj. Måske endda fordi den er dét. Når det gælder bestyrelsesformændenes kriterier for udvælgelse af ny adm. direktør, så er Culture fit rykket helt op på andenpladsen kun overgået af evnen til at skabe resultater; matchet mellem CEO s personlighed og virksomhedens værdier og kultur har aldrig været vigtigere De væsentligste indsatsområder i virksomhederne lige nu er bundlinje, omkostningsstyring og effektivisering samt vækst. CSR, miljøspørgsmål og kommunikation nedprioriteres Ifølge 38% af formændene er Talent Management blandt de væsentligste indsatsområder i virksomhederne netop nu 30% af bestyrelsesformændene vurderer, at vi befinder os i begyndelsen af et økonomisk opsving på trods af stagnation, på trods af uro i EU og et volatilt aktiemarked I hver anden bestyrelse sidder et medlem, som ikke bidrager maksimalt pga. utilstrækkelig tid til hvervet og/eller manglende kvalifikationer 87% af bestyrelserne i Danmarks største virksomheder evaluerer sig selv. 12% søger ekstern konsulentbistand til formålet Ifølge 54% af formændene anvendes halvdelen eller mere end halvdelen af tiden på bestyrelsesmøderne på inspiration frem for kontrol 4 ud af 5 bestyrelser har en succession plan, som kan sættes i værk, hvis den siddende adm. direktør fra den ene dag til den anden bliver uarbejdsdygtig Bestyrelsesformændene i landets største virksomheder er ikke motiverede af personlig økonomisk vinding. De vil forandre og gøre en forskel, for virksomhederne og for samfundet Foranderligheden som vilkår og udfordring har potentialet til at gøre det af med spin og management trends og styrke det rene lederskab, det strategiske fremsyn og den store drivkraft. Både denne og Odgers Berndtsons seneste bestyrelsesundersøgelse peger på, at toppen af erhvervslivet møder udfordringen med ægte ledelse og helhedsperspektiv. God læselyst. 2

3 FORANDRING ER TIDENS UDFORDRING De væsentligste indsatsområder i virksomhederne nu En bestyrelsesformand: Inderst inde ser vi lyst på fremtiden; vi er optimister i hjertet. Men pessimisten står ved roret, og det kan ikke være anderledes Odgers Berndtson plejer at tage temperaturen på den aktuelle økonomiske situation, når vi i vores bestyrelsesundersøgelse på skift spørger formænd og adm. direktører i landets største selskaber om virksomhedernes og topledelsernes udfordringer her og nu. Imidlertid forandrer vilkårene sig med en sådan hastighed, at det, der var aktuelt i går, er old news i morgen. Når 30% af bestyrelsesformændene i Danmarks største virksomheder medio maj måned 2012 vurderer, at vi befinder os i begyndelsen af et økonomisk opsving, så er der tale om et øjebliksbillede, og det er svært at sige noget meningsfuldt om, hvor langt det øjeblik rækker. Men det er under de betingelser, vi måler temperaturen. Og mere interessant og meget vigtigere det er også de betingelser, Danmarks selskaber opererer under. Det stiller høje krav om strategisk fremsyn, dømmekraft og mod til de mennesker, som leder virksomhederne. Figuren nedenfor viser bestyrelsesformændenes prioritering af indsatsområder i virksomhederne netop nu: Bundlinje Effektivisering Omkostningsstyring Vækst Talent Management Risk Management Nye markeder Likviditetsstyring Investeringer R&D/Innovation Fastholdelse af nøglepersoner Ekstern kommunikation CSR Intern kommunikation Top 4 er identisk med de adm. direktørers prioritering af indsatsområder for et halvt år siden; det vidner om en høj grad af afstemning og enighed bestyrelser og direktioner imellem i Danmarks største virksomheder. Det er også værd at bemærke, at top 4 er de klassiske og basale ledelsesdiscipliner, som tages i brug, når glasset er halvt tomt: Så om end 1/3 af formændene ser lyst på den økonomiske fremtid, så agerer man, som da udsigterne var dystre. I overensstemmelse hermed er der mindre fokus på både intern og ekstern kommunikation samt CSR [Corporate Social Responsibility]. Høj prioritet til Talent Management På femtepladsen over de væsentligste indsatsområder netop nu finder vi Talent Management. Det vidner for det første om, at topledelserne ikke udelukkende er optagede af at løfte de udfordringer, som brænder her og nu, men også holder kikkerten for øjet og tager stilling til det lange sigt. For det andet peger det på en bevidsthed om, at de aktuelle udfordringer ikke alene kan effektiviseres og omkostningsstyres væk. Det sidste forsøgte mange i 2008/2009 og lærte, at det også er nødvendigt at tænke i udvikling. End ikke i 2006 og 2007, hvor the war for talent var på sit højeste, så vi i vores bestyrelsesundersøgelser så høj en prioritering af Talent Management, som vi gør i år. Og slet ikke blandt bestyrelsesformændene. Vægtningen kan være udtryk for, at Talent Management er ved at få plads i de kritiske ledelsesdiscipliners selskab, og det er positiv udvikling. Talent Management er da i vores øjne også en opgave for topledelsen og som sådan for bestyrelsen 1. Et af de primære formål med Talent Management er nemlig at sikre, at der er kvalificerede kandidater til at lede virksomheden i fremtiden. Der er næppe tvivl om, at en virksomheds talentmasse er afgørende sammen med en række andre kritiske faktorer for de resultater, virksomheden kan skabe, og for dens vækstpotentiale som sådan. Således kan det være forretningskritisk, når stjernerne forlader virksomheden i utide eller slet ikke kan lokkes til at tage ansættelse. Lav prioritet til R&D/Innovation Det bør vække opmærksomhed, at R&D/Innovation kun er blandt de væsentligste indsatsområder i 17% af virksomhederne. De fremtidige 1 Figuren til højre på side 5 viser, at området også har bestyrelsernes bevågenhed og ikke alene er et indsatsområde i virksomhederne som sådan. 3

4 udfordringer er ikke business as usual. Danske virksomheder skal identificere og udvikle deres unikke bidrag til en global verden i konstant udvikling og forandring. Innovation er den indsats, man gør for selv at forme morgendagen i modsætning til alle de tiltag, som gøres for at forberede sig på den. Og i en verden i uafbrudt forandring er den mulighed hele tiden til stede. Hvilke potentialer byder fremtiden på i forhold til den enkelte virksomheds forretningsudvikling? Det er den kode, som toplederne skal knække, og innovation er én af nøglerne. I den forbindelse bør det også nævnes, at de adm. direktører i Odgers Berndtsons bestyrelsesundersøgelse i efteråret 2011 prioriterede R&D/Innovation betydeligt højere, end formændene gør i denne undersøgelse. 4

5 BESTYRELSESAGENDAEN DE KOMMENDE ÅR Skarpt fokus på forretningsstrategi mindre opmærksomhed på CSR Figuren nedenfor viser hvilke områder, bestyrelsesformændene vægter som de vigtigste i bestyrelsesarbejdet i de kommende 1 til 3 år. Øget fokus på Succession Planning Bestyrelsernes høje prioritering af Talent Management 2 genspejles i et tilsvarende skarpt fokus på Succession Planning. Se figuren nedenfor. 21% Forretningsstrategi Omkostningsstyring og effektivisering Risk Management Finansiering og likviditet International udbygning Opkøb, frasalg og fusioner Talent Management Succession Planning Corporate Governance Innovation Virksomhedens image Vækst Omsætningstal og salgsbudgetter CSR CSR som ellers har været blandt de hotteste buzz-words igennem en længere periode vægtes kun af lidt mere end 10% af formændene, og miljøspørgsmål har tilsyneladende slet ingen rolle at spille i den nærmeste fremtids bestyrelsesarbejde. Den høje prioritering af forretningsstrategi samt omkostningsstyring og effektivisering kombineret med den lave prioritering af CSR kan være et tegn på, at vi bevæger os væk fra spin og management trends hen imod den rene og autentiske ledelse. Måske fordi virksomhederne nu har integreret CSR i deres politikker og i det hele taget fået Governance på plads og således kan fokusere skarpt forretningsstrategisk. Men vel at mærke ikke på en måde, der er uden øje for samfundet som helhed. Som nævnt tidligere føler 92% af formændene en forpligtelse der rækker ud over virksomhedens interesser til at arbejde for vækst og øget beskæftigelse i Danmark. Fokus lader blot til at være på indholdet frem for formen. 79%: Bestyrelsen har en plan for, hvad den gør, hvis den nuværende CEO fra i morgen er uarbejdsdygtig 21%: Bestyrelsen har ikke en plan for, hvad den gør, hvis CEO fra i morgen er uarbejdsdygtig Virksomhedens øverste ledelse kan gøre forskellen på succes og fiasko og bør til enhver tid være genstand for bestyrelsens opmærksomhed. Det var imidlertid ikke tilfældet, da vi spurgte ind til emnet i vores bestyrelsesundersøgelse i foråret Derfor er det positivt at konstatere, at næsten 80% af bestyrelsesformændene nu har en plan for, hvad bestyrelsen gør, skulle den siddende adm. direktør fra i morgen være ude af stand til at lede virksomheden. Knap så mange 63% - har i bestyrelsesmappen en opdateret liste over personer, der om nødvendigt kan overtage direktørens rolle med kort varsel. Det øgede fokus på Succession Planning er formentlig en direkte følge af en række konkrete sager, hvor virksomheder i det forgangne år pludselig stod uden øverste ledelse. Men, disciplinen er udfordrende, ikke mindst i en virkelighed, som hele tiden forandrer sig; den person, som var den rette i går, er ikke nødvendigvis den rette i morgen. 2 Se side 3. 79% 5

6 DEN ADM. DIREKTØR ANNO 2012 CEO skal skabe resultater; og være sig selv Evnen til at skabe resultater er det vægtigste kriterium, når bestyrelserne rekrutterer ny adm. direktør [se figuren nedenfor]. Sådan har det været, siden vi i Odgers Berndtson i 2002 gennemførte vores første bestyrelsesundersøgelse. Evnen til at skabe resultater Culture fit Gennemslagskraft Eksekveringsevner Brancheerfaring Autenticitet Robusthed Tung ledelsesmæssig erfaring Kommunikationsevner International erfaring Empati Integritet Ambitioner Personlig modenhed Turnaround erfaring Multikulturel forståelse Alder nemmere, hvis vedkommende for det første er dygtig til at kommunikere og for det andet kan identificere sig med virksomhedens kultur og værdigrundlag. Det betyder også, at lederen og mennesket smelter sammen til ét, og at han eller hun ikke tager nogen rolle på sig, når han ifører sig arbejdstøjet om morgenen. Virksomheden køber ikke alene lederens faglige kompetencer, den køber også hans værdier og hans personlighed, alt det som gør ham unik og uundværlig for selskabet. Og som giver ham troværdighed og øger sandsynligheden for, at medarbejdere, kunder og øvrige stakeholders vil lytte til og stole på netop ham. Vi har de seneste år set en tendens til, at medierne bliver mere og mere personfokuserede i deres dækning af erhvervsforhold; ifølge 68% af bestyrelsesformændene også for personfokuserede. Hvis culture fit et er på plads, hvis CEO er sig selv i sin lederrolle og oprigtigt står inde for virksomhedens værdier, vil mediernes opmærksomhed på hans eller hendes person være uproblematisk, både for ham og for selskabet. Fokus på culture fit og vægtningen af autenticitet hos den adm. direktør er udtryk for den bevægelse hen imod en personlig ledelse. I stedet for at spinne sig til noget, der ligner den ægte vare, så bruger man nu mere tid og flere kræfter på at finde det, der er den ægte vare. Det stiller høje krav til selve rekrutteringen, fordi gruppen af relevante kandidater bliver betydeligt mindre, når personlighed har så afgørende en rolle at spille Culture fit (eller matchet med virksomhedens kultur og værdier), autenticitet og kommunikationsevner er alle relativt nye udvælgelseskriterier, som blot vinder bedre og bedre fodfæste. De er udtryk for en voksende bevidsthed omkring den kendsgerning, at ingen driver en virksomhed alene. Hvor godt lederen passer ind definerer i nogen grad hans eller hendes handlerum og har således indirekte indflydelse på hvilke resultater, der kan skabes. Samtidig peger det voksende fokus på culture fit og på kommunikationsevner på en anden afgørende kendsgerning, som bare bliver ved med at øge ledergerningens kompleksitet: Ingen virksomhed står alene enhver virksomhed indgår i et nuanceret net af sammenhænge, som implicerer et stadigt voksende antal stakeholders. Derfor skal den repræsenteres igen og igen, og det er i stigende grad den adm. direktørs opgave; han eller hun tegner virksomheden udadtil og indadtil, og det går meget 6

7 BESTYRELSESFORHOLD Behov for uvildig bestyrelsesevaluering Generelt viser vores undersøgelse, at bestyrelsesformændene er godt tilfredse både med bestyrelsernes sammensætning og performance. Se figurerne nedenfor. I hver anden bestyrelse sidder et eller flere medlemmer, som kunne bidrage mere, end tilfældet er. De primære årsager hertil er manglende kvalifikationer og utilstrækkelig tid til hvervet [se figuren nedenfor]. Manglende kvalifikationer Ikke tilstrækkelig tid Manglende forberedelse Andet Manglende erfaring Manglende engagement Utilfreds Mindre tilfreds Tilfreds Særdeles tilfreds Utilfreds Formændenes tilfredshed med bestyrelsernes sammensætning: Formændenes tilfredshed med bestyrelsernes performance: Så selvom bestyrelsesarbejdet er professionaliseret betragteligt i de seneste år, tyder noget på, at den performancekultur, som ellers præger vores virksomheder, ikke er fuldt indlejret på bestyrelsesniveau; kravene til bestyrelserne er steget, men ikke alle bestyrelser er fulgt med udviklingen. Det er klart, at har et medlem ikke tid til at passe sin bestyrelsespost, eller mangler vedkommende nødvendige kvalifikationer, så skal en udskiftning komme på tale. Alternativt bør der ændres på de forhold, som forhindrer medlemmet i at bidrage maksimalt. Som alle andre arbejdsgrupper er bestyrelsen et team, og teammedlemmer på halvt blus løser ikke alene deres egne opgaver dårligere; de påvirker også samarbejdskulturen i gruppen på en uhensigtsmæssig måde. Ekstern, uvildig bedømmelse og evaluering af bestyrelsens kompetencer, sammensætning og præstationer har potentielt en positiv indflydelse på bestyrelsens performance og kan give ny, værdifuld inspiration til arbejdet. Imidlertid evaluerer hele 87% af bestyrelserne i Danmarks største virksomheder sig selv, og ikke mere end 12% søger ekstern bistand til formålet. Mindre tilfreds Tilfreds Særdeles tilfreds Det er bemærkelsesværdigt, men bestemt ikke mærkværdigt, at tilfredshedsgraden er højere med hensyn til bestyrelsernes performance, end når det gælder deres sammensætning. At sammensætte en optimal og moderne bestyrelse er en kompleks affære. Alene kortlægningen af bestyrelsens samlede kompetencebehov er en krævende opgave, og i og med behovet ændrer sig i samme takt, som de vilkår virksomheden arbejder under, så kan den ikke løses en gang og for alle; opgaven består i hele tiden at være ajour med det aktuelle kompetencebehov og sammensætte bestyrelsen i overensstemmelse hermed. 7

8 Hertil kommer så, at der også skal tages højde for, hvordan de individuelle medlemmers personligheder supplerer hinanden med det formål at sikre det bedst tænkelige samarbejdsklima i bestyrelsen. Figuren nedenfor viser hvilke udvælgelseskriterier, formændene vægter, i forbindelse med udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer. Skal bestyrelsen formå ikke alene at kontrollere, men også inspirere den direktion, som er 110% inde i driften af selskabet, så er det nødvendigt at gøre en stor indsats i sammensætningen af bestyrelsen. formandskabet om dyb indsigt i virksomhedens drift. Derfor ser vi også oftere og oftere, at branchekendskab er på formændenes kravspecifikation, når der rekrutteres nye medlemmer til bestyrelsen. Vi bad også bestyrelsesformændene indikere med hvor stor sikkerhed, de mener at have kendskab til alle for bestyrelsen relevante forhold i virksomheden. Figuren nedenfor viser resultatet. Personlighed International erfaring Bestyrelseserfaring Tung ledelseserfaring Specifikke kompetencer Branchekendskab Finansiel indsigt Indsigt og engagement i virksomheden Dokumenterede resultater Tilgængelig tid til hvervet Erfaring fra et børsnoteret selskab Omdømme Specifikt markedskendskab Køn Alder Anden nationalitet end dansk Med mindre sikkerhed Med nogenlunde sikkerhed Med stor sikkerhed Spørgsmålet berører kontroldimensionen af bestyrelsens opgave, og det er da også en af de store udfordringer: At have indsigt i og føre kontrol med det, som skal vides og kontrolleres uden at afstå fra muligheden for også at spille en rolle som inspirerende sparring for direktionen. Balance mellem inspiration og kontrol 63% af formændene oplyser, at bestyrelsen bruger 50% eller mere af tiden på bestyrelsesmøderne på inspiration 3. Vi har igennem de seneste ti år observeret en forskydning i prioriteringen af kontrol- og inspirationsdimensionerne imod mere inspiration og mindre kontrol. Og det er i øvrigt en bevægelse, som ikke i nævneværdig grad er påvirkelig af konjunkturudsving. Bestyrelsen rolle har tilsyneladende udvidet sig, og det stiller høje krav til medlemmerne og 3 Til sammenligning oplyste 50% af de adm. direktører i efteråret 2011, at 50% eller mere af tiden på bestyrelsesmøderne anvendes på inspiration 8

9 Regulering af bestyrelseshonorarer og direktionskompensation Figuren nedenfor viser, hvordan honorarerne til bestyrelsesformændene i Danmarks 100 største virksomheder senest er reguleret 4. Langt hovedparten af de adm. direktører modtog kompensationsreguleringer på mellem 1 og 14%. Det gælder også for de øvrige direktionsmedlemmer. Det vægtede gennemsnit for de lønreguleringer, som medarbejderne i hovedparten af Danmarks 100 største virksomheder kan imødese i 2012, er knap 1,5% 25% og derover 20-24% 15-19% 10-14% 5-9& 1-4% Ingen regulering For mere end 40% gælder det, at deres honorarer ikke blev reguleret. Det tilsvarende tal for bestyrelsesmedlemmerne er ca. 50% - se figuren nedenfor. 25% og derover 20-24% 15-19% 10-14% 5-9& 1-4% Ingen regulering Vær opmærksom på, at bestyrelsesformændenes honorarer typisk reguleres hvert andet år. 9

10 FORMÆNDENES PERSONLIGE MOTIVATION Bestyrelsesformændene i Danmarks største virksomheder er ikke motiverede af personlig økonomisk vinding. Formændene vil gøre en forskel for virksomhederne og for medarbejderne; de ønsker indflydelse, og de vil påvirke samfundet igennem deres arbejde. Kun 4% er motiverede af prestige, og slet ingen har opgivet økonomi som en motivationskilde. Se figuren nedenfor. En elektronisk version af rapporten og resultater af tidligere Odgers Berndtson undersøgelser kan downloades fra Konsulenterne hos Odgers Berndtson, Carsten Hønberg, Lars Smith, Merete Ingwersen, Mikael Frederiksen, Thomas Tuborgh samt Troels K. Gjerrild og Kurt Brusgaard glæder sig til at følge udviklingen i dansk erhvervsliv i Kommentarer til bestyrelsesrapporten er mere end velkomne på telefonnummer eller per til Gøre en forskel for virksomheden Udvikle mennesker og virksomheder Dele min erfaring som virksomhedsleder Indflydelse Gøre en forskel i / for samfundet Egen udvikling Holde mig skarp Prestige Økonomi Resultaterne af denne undersøgelse tegner billedet af en meget lidt egennyttig erhvervs-top. Og da vi i 2011 spurgte ind til de adm. direktørers motivationskilder, lød svaret: Medarbejderne i virksomheden. Den egennyttighed, som erhvervslivet sommetider skydes i skoene, er altså mere myte, end den er virkelighed. Måske har det altid forholdt sig sådan; måske har de seneste års økonomiske udfordringer påvirket, hvordan toplederne betragter deres rolle. Det er godt det samme, for erhvervslivet og samfundet har brug for ægte ledere, der tænker i helheder, og som har både modet og viljen til at gøre den forskel og skabe den vækst, der kommer os alle til gode. Og viljen har de: Hele 92% føler en egentlig forpligtelse, som rækker ud over virksomhedens interesser, til at arbejde for vækst og øget beskæftigelse i Danmark. Med de ord vil vi hos Odgers Berndtson gerne sige mange tak til bestyrelsesformændene i Danmarks 100 største virksomheder for inspirationen, og fordi de afså tid til at deltage i vores undersøgelse. 10

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Culture fit er nøglen til C-suiten

Culture fit er nøglen til C-suiten Culture fit er nøglen til C-suiten Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder er vejen til direktionsgangen belagt med culture fit. Kejserens nye klæder duer ikke; topledelsen skal være

Læs mere

Forretning før formalia

Forretning før formalia Forretning før formalia Ifølge tre ud af fire bestyrelsesformænd i de 100 største danske selskaber stjæler fokus på regeloverholdelse opmærksomheden fra innovation, forretningsmuligheder og inspiration

Læs mere

Du kan ikke træde ned i den samme flod to gange

Du kan ikke træde ned i den samme flod to gange Du kan ikke træde ned i den samme flod to gange Både du og floden er en anden. Måske er den aktuelle økonomiske situation akkurat så kritisk som den, vi lagde arm med i 2008 og 2009. Måske får vi et Double

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Netværk for ejerledere VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Ejerledede virksomheder udgør med god grund 85 procent af dansk erhvervsliv. Friheden til at styre sit eget arbejdsliv, forfølge sine ideer og arbejde med

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Sammen kan vi inspirere verden.

Sammen kan vi inspirere verden. Sammen kan vi inspirere verden. Leander A/S er en international virksomhed, der er kendetegnet ved en række unikke produkter, en stærk designfilosofi, passionerede medarbejdere og et kæmpe potentiale.

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser

Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser Richard B. Larsen, Chefkonsulent rbl@di.dk, 3377 3324 Rikke Rhode Nissen, stud.scient.oecon. rirn@di.dk, 3377 4635 JANUAR 2017 Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser I løbet af de seneste 10 år

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Hvordan sammensættes en bestyrelse, der passer til den valgte strategi? Hvordan opstilles en behovsprofil? Hvordan findes kandidater med de ønskede kompetencer? Bestyrelseshonorar?

Læs mere

Start din bestyrelseskarriere

Start din bestyrelseskarriere Start din bestyrelseskarriere Bliv klar til bestyrelsesarbejde Som medlem af en bestyrelse skal du bidrage til nytænkning og udvikling, stille kvalificerede spørgsmål og træffe hurtige beslutninger. På

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsens størrelse og sammensætning

Bestyrelsens størrelse og sammensætning Bestyrelsens størrelse og sammensætning 9. juni 2008 Bestemmende for udvælgelse af kompetencer Branche Virksomhedens udfordringer Virksomhedens organisation Myndighedsregulering Bestyrelsens rolle Direktionens

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Hvordan skaber Bestyrelsen Værdi?

Hvordan skaber Bestyrelsen Værdi? Hvordan skaber Bestyrelsen Værdi? Steen Thomsen st.int@cbs.dk Copenhagen Business School http://uk.cbs.dk/ccg Bestyrelsesudvikling som nationalt projekt Bjarne Corydon på åbningskonferencen den 7. maj

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Evaluering af gældende regler og praksis på fit & proper-området er nødvendigt, før der laves ny regulering

Evaluering af gældende regler og praksis på fit & proper-området er nødvendigt, før der laves ny regulering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til governance@ftnet.dk Evaluering af gældende regler og praksis på fit & proper-området er nødvendigt, før der laves ny regulering Høringssvar Resumé

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden

Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden - en undersøgelse af high performeres præferencer og forventninger til job og karriere Baggrund Rapporten bygger på en undersøgelse

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Alexander Hughes Management Performance Survey Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Oktober 2016 Østergade 1, 2nd 1100 Copenhagen K Denmark Tel : +45 70 22 43 70 E-mail : copenhagen@alexanderhughes.com

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation

Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation Resultater af Odgers Berndtsons undersøgelse blandt bestyrelsesformænd i Danmarks største virksomheder April

Læs mere

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION IMAGINE SCHOOL En global virkelighed i hastig forandring Mange veje til succes og størstedelen af deres jobs ikke skabt endnu Connectors, not content; deleøkonomi; personalisering Globale kriser Internettet

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Krise som brændende platform

Krise som brændende platform Krise som brændende platform Med udgangspunkt i en innovations og ledelses undersøgelse: Konklusion på undersøgelse blandt danske virksomheder Innovation som vækst motor Ledelses stilens indflydelse på

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008. Sådan realiserer du drømmen

Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008. Sådan realiserer du drømmen Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008 Sådan realiserer du drømmen Hvordan defineres og fremskaffes den rette bestyrelseskompetence Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk www.asnet.dk

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Nyhedsbrev for juli 2009

Nyhedsbrev for juli 2009 Nyhedsbrev for juli 2009 Indhold i denne udgave En rationel verden 1 Fem erkendelser 1 Er du chef eller leder? 2 At sejle op mod vinden 2 Ildsjæle og vandbærere 3 Direktøren har fundet på noget nyt! 4

Læs mere

Nedenfor er undersøgelsens væsentligste resultater sammenfattet.

Nedenfor er undersøgelsens væsentligste resultater sammenfattet. Sammenfatning Til brug for Erhvervsfondsudvalgets arbejde har Erhvervsstyrelsen i perioden maj til august 2012 gennemført nærværende undersøgelse af en række forhold i de erhvervsdrivende fonde. Undersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Topchefernes 10 bedste værktøjer

Topchefernes 10 bedste værktøjer Tema: Strategiimplementering Topchefernes 10 bedste værktøjer Sker der forandringer i topchefernes prioritering af værktøjer? Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte

Læs mere

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching Bilag 2 Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching 1. Generelt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed under Erhvervsministeriet.

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Dette notat er en beskrivelse af, hvordan Fonden for Entreprenørskab imødekommer fondsloven og rammene for anbefalinger for god fondsledelse: 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

BESTYRELSESEVALUERING

BESTYRELSESEVALUERING sam Vejledning om BESTYRELSESEVALUERING KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE JUNI 2015 1 INDHOLD 1. Formål... 3 2. Ejerskab af evalueringsprocessen... 3 3. Evalueringsproceduren... 4 4. Brug af spørgeskema...

Læs mere

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 7-dobling af omsætningen på halvandet år Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% New-biz kundeopkald blev effektiviseret og 75% blev til møder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen. Februar 2016

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen. Februar 2016 Politik for mangfoldighed i bestyrelsen Februar 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. MANGFOLDIGHED... 3 4. KRAV TIL BESTYRELSENS KOMPETENCER, VIDEN OG ERFARING... 4 5. UDDANNELSE... 5 6.

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011 Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler August 2011 Indhold Kan dine medarbejdere matche udfordringerne nu og i fremtiden? MUS et redskab til systematisk og strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit November 2016 1 Indledning 1.1 Baggrund I Foreningen Nykredit betragter vi mangfoldighed som en vigtig forudsætning for nytænkning og udvikling

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Lone Sejersen. Change Management v/ Lone Sejersen. Mobil: Mail:

Lone Sejersen. Change Management v/ Lone Sejersen. Mobil: Mail: Lone Sejersen En fortid som CEO byggeri, ejendomsadministration og serviceproduktion Bestyrelsesarbejde i SMV segmentet de sidste 10 år Rådgivnings og sparringsforløb for ejerledere, ansatte direktører

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere