Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark"

Transkript

1 Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark Måske kan vi takke de aktuelle økonomiske udfordringer. Måske har det altid forholdt sig sådan: Prestige og personlig økonomisk vinding er ubetydelige motivationskilder for toppen af dansk erhvervsliv. Man vil gøre en forskel; for medarbejderne, for virksomheden og for samfundet. Resultater af Odgers Berndtsons undersøgelse blandt bestyrelsesformændene i Danmarks største virksomheder April/maj 2012 Odgers Berndtson er en af verdens største Executive Search virksomheder med 50 kontorer strategisk placeret rundt om i verden. I Danmark har Odgers Berndtson siden 1979 beskæftiget sig med search på bestyrelses- og toplederniveau samt lederassessment og Leadership Development.

2 De væsentligste indsatsområder i virksomhederne lige nu er bundlinje, effektivisering og omkostningsstyring samt vækst Forretningsstrategi topper bestyrelsesagendaerne I hver anden bestyrelse sidder et medlem, som ikke bidrager maksimalt Små eller ingen ændringer af bestyrelseshonorarerne i forbindelse med seneste regulering Mindre lønreguleringer til medarbejderne i 2012 Maj 2012 I april og maj gennemførte Odgers Berndtson A/S en anonym spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesformændene i Danmarks 100 største virksomheder. Resultaterne af undersøgelsen er samlet i denne rapport. Siden 2008 har finanskrisen bølget op og ned, og formændenes prioritering af indsatsområder netop nu peger da også på, at bølgegangen er blevet det stabile vilkår, kursen udstikkes efter. Vi ved ikke, hvordan verden ser ud i morgen, men vi ved, den vil være anderledes, end den er i dag. Derfor er de væsentligste, aktuelle indsatsområder i virksomhederne de allermest basale ledelsesdiscipliner: effektivisering, omkostningsstyring, bundlinje og vækst. Områder som CSR, miljøspørgsmål og kommunikation nedprioriteres. Det er naturligvis en balancegang. At være forberedt på morgendagens uforudsigelige udfordringer og samtidig fastholde muligheden for at forme dem. Men det er opgaven. Og det sidste vil formændene i Danmarks 100 største virksomheder gerne. Hele 92% føler sig forpligtede til at arbejde for at skabe vækst og øget beskæftigelse i Danmark. Selvom søgangen er høj. Måske endda fordi den er dét. Når det gælder bestyrelsesformændenes kriterier for udvælgelse af ny adm. direktør, så er Culture fit rykket helt op på andenpladsen kun overgået af evnen til at skabe resultater; matchet mellem CEO s personlighed og virksomhedens værdier og kultur har aldrig været vigtigere De væsentligste indsatsområder i virksomhederne lige nu er bundlinje, omkostningsstyring og effektivisering samt vækst. CSR, miljøspørgsmål og kommunikation nedprioriteres Ifølge 38% af formændene er Talent Management blandt de væsentligste indsatsområder i virksomhederne netop nu 30% af bestyrelsesformændene vurderer, at vi befinder os i begyndelsen af et økonomisk opsving på trods af stagnation, på trods af uro i EU og et volatilt aktiemarked I hver anden bestyrelse sidder et medlem, som ikke bidrager maksimalt pga. utilstrækkelig tid til hvervet og/eller manglende kvalifikationer 87% af bestyrelserne i Danmarks største virksomheder evaluerer sig selv. 12% søger ekstern konsulentbistand til formålet Ifølge 54% af formændene anvendes halvdelen eller mere end halvdelen af tiden på bestyrelsesmøderne på inspiration frem for kontrol 4 ud af 5 bestyrelser har en succession plan, som kan sættes i værk, hvis den siddende adm. direktør fra den ene dag til den anden bliver uarbejdsdygtig Bestyrelsesformændene i landets største virksomheder er ikke motiverede af personlig økonomisk vinding. De vil forandre og gøre en forskel, for virksomhederne og for samfundet Foranderligheden som vilkår og udfordring har potentialet til at gøre det af med spin og management trends og styrke det rene lederskab, det strategiske fremsyn og den store drivkraft. Både denne og Odgers Berndtsons seneste bestyrelsesundersøgelse peger på, at toppen af erhvervslivet møder udfordringen med ægte ledelse og helhedsperspektiv. God læselyst. 2

3 FORANDRING ER TIDENS UDFORDRING De væsentligste indsatsområder i virksomhederne nu En bestyrelsesformand: Inderst inde ser vi lyst på fremtiden; vi er optimister i hjertet. Men pessimisten står ved roret, og det kan ikke være anderledes Odgers Berndtson plejer at tage temperaturen på den aktuelle økonomiske situation, når vi i vores bestyrelsesundersøgelse på skift spørger formænd og adm. direktører i landets største selskaber om virksomhedernes og topledelsernes udfordringer her og nu. Imidlertid forandrer vilkårene sig med en sådan hastighed, at det, der var aktuelt i går, er old news i morgen. Når 30% af bestyrelsesformændene i Danmarks største virksomheder medio maj måned 2012 vurderer, at vi befinder os i begyndelsen af et økonomisk opsving, så er der tale om et øjebliksbillede, og det er svært at sige noget meningsfuldt om, hvor langt det øjeblik rækker. Men det er under de betingelser, vi måler temperaturen. Og mere interessant og meget vigtigere det er også de betingelser, Danmarks selskaber opererer under. Det stiller høje krav om strategisk fremsyn, dømmekraft og mod til de mennesker, som leder virksomhederne. Figuren nedenfor viser bestyrelsesformændenes prioritering af indsatsområder i virksomhederne netop nu: Bundlinje Effektivisering Omkostningsstyring Vækst Talent Management Risk Management Nye markeder Likviditetsstyring Investeringer R&D/Innovation Fastholdelse af nøglepersoner Ekstern kommunikation CSR Intern kommunikation Top 4 er identisk med de adm. direktørers prioritering af indsatsområder for et halvt år siden; det vidner om en høj grad af afstemning og enighed bestyrelser og direktioner imellem i Danmarks største virksomheder. Det er også værd at bemærke, at top 4 er de klassiske og basale ledelsesdiscipliner, som tages i brug, når glasset er halvt tomt: Så om end 1/3 af formændene ser lyst på den økonomiske fremtid, så agerer man, som da udsigterne var dystre. I overensstemmelse hermed er der mindre fokus på både intern og ekstern kommunikation samt CSR [Corporate Social Responsibility]. Høj prioritet til Talent Management På femtepladsen over de væsentligste indsatsområder netop nu finder vi Talent Management. Det vidner for det første om, at topledelserne ikke udelukkende er optagede af at løfte de udfordringer, som brænder her og nu, men også holder kikkerten for øjet og tager stilling til det lange sigt. For det andet peger det på en bevidsthed om, at de aktuelle udfordringer ikke alene kan effektiviseres og omkostningsstyres væk. Det sidste forsøgte mange i 2008/2009 og lærte, at det også er nødvendigt at tænke i udvikling. End ikke i 2006 og 2007, hvor the war for talent var på sit højeste, så vi i vores bestyrelsesundersøgelser så høj en prioritering af Talent Management, som vi gør i år. Og slet ikke blandt bestyrelsesformændene. Vægtningen kan være udtryk for, at Talent Management er ved at få plads i de kritiske ledelsesdiscipliners selskab, og det er positiv udvikling. Talent Management er da i vores øjne også en opgave for topledelsen og som sådan for bestyrelsen 1. Et af de primære formål med Talent Management er nemlig at sikre, at der er kvalificerede kandidater til at lede virksomheden i fremtiden. Der er næppe tvivl om, at en virksomheds talentmasse er afgørende sammen med en række andre kritiske faktorer for de resultater, virksomheden kan skabe, og for dens vækstpotentiale som sådan. Således kan det være forretningskritisk, når stjernerne forlader virksomheden i utide eller slet ikke kan lokkes til at tage ansættelse. Lav prioritet til R&D/Innovation Det bør vække opmærksomhed, at R&D/Innovation kun er blandt de væsentligste indsatsområder i 17% af virksomhederne. De fremtidige 1 Figuren til højre på side 5 viser, at området også har bestyrelsernes bevågenhed og ikke alene er et indsatsområde i virksomhederne som sådan. 3

4 udfordringer er ikke business as usual. Danske virksomheder skal identificere og udvikle deres unikke bidrag til en global verden i konstant udvikling og forandring. Innovation er den indsats, man gør for selv at forme morgendagen i modsætning til alle de tiltag, som gøres for at forberede sig på den. Og i en verden i uafbrudt forandring er den mulighed hele tiden til stede. Hvilke potentialer byder fremtiden på i forhold til den enkelte virksomheds forretningsudvikling? Det er den kode, som toplederne skal knække, og innovation er én af nøglerne. I den forbindelse bør det også nævnes, at de adm. direktører i Odgers Berndtsons bestyrelsesundersøgelse i efteråret 2011 prioriterede R&D/Innovation betydeligt højere, end formændene gør i denne undersøgelse. 4

5 BESTYRELSESAGENDAEN DE KOMMENDE ÅR Skarpt fokus på forretningsstrategi mindre opmærksomhed på CSR Figuren nedenfor viser hvilke områder, bestyrelsesformændene vægter som de vigtigste i bestyrelsesarbejdet i de kommende 1 til 3 år. Øget fokus på Succession Planning Bestyrelsernes høje prioritering af Talent Management 2 genspejles i et tilsvarende skarpt fokus på Succession Planning. Se figuren nedenfor. 21% Forretningsstrategi Omkostningsstyring og effektivisering Risk Management Finansiering og likviditet International udbygning Opkøb, frasalg og fusioner Talent Management Succession Planning Corporate Governance Innovation Virksomhedens image Vækst Omsætningstal og salgsbudgetter CSR CSR som ellers har været blandt de hotteste buzz-words igennem en længere periode vægtes kun af lidt mere end 10% af formændene, og miljøspørgsmål har tilsyneladende slet ingen rolle at spille i den nærmeste fremtids bestyrelsesarbejde. Den høje prioritering af forretningsstrategi samt omkostningsstyring og effektivisering kombineret med den lave prioritering af CSR kan være et tegn på, at vi bevæger os væk fra spin og management trends hen imod den rene og autentiske ledelse. Måske fordi virksomhederne nu har integreret CSR i deres politikker og i det hele taget fået Governance på plads og således kan fokusere skarpt forretningsstrategisk. Men vel at mærke ikke på en måde, der er uden øje for samfundet som helhed. Som nævnt tidligere føler 92% af formændene en forpligtelse der rækker ud over virksomhedens interesser til at arbejde for vækst og øget beskæftigelse i Danmark. Fokus lader blot til at være på indholdet frem for formen. 79%: Bestyrelsen har en plan for, hvad den gør, hvis den nuværende CEO fra i morgen er uarbejdsdygtig 21%: Bestyrelsen har ikke en plan for, hvad den gør, hvis CEO fra i morgen er uarbejdsdygtig Virksomhedens øverste ledelse kan gøre forskellen på succes og fiasko og bør til enhver tid være genstand for bestyrelsens opmærksomhed. Det var imidlertid ikke tilfældet, da vi spurgte ind til emnet i vores bestyrelsesundersøgelse i foråret Derfor er det positivt at konstatere, at næsten 80% af bestyrelsesformændene nu har en plan for, hvad bestyrelsen gør, skulle den siddende adm. direktør fra i morgen være ude af stand til at lede virksomheden. Knap så mange 63% - har i bestyrelsesmappen en opdateret liste over personer, der om nødvendigt kan overtage direktørens rolle med kort varsel. Det øgede fokus på Succession Planning er formentlig en direkte følge af en række konkrete sager, hvor virksomheder i det forgangne år pludselig stod uden øverste ledelse. Men, disciplinen er udfordrende, ikke mindst i en virkelighed, som hele tiden forandrer sig; den person, som var den rette i går, er ikke nødvendigvis den rette i morgen. 2 Se side 3. 79% 5

6 DEN ADM. DIREKTØR ANNO 2012 CEO skal skabe resultater; og være sig selv Evnen til at skabe resultater er det vægtigste kriterium, når bestyrelserne rekrutterer ny adm. direktør [se figuren nedenfor]. Sådan har det været, siden vi i Odgers Berndtson i 2002 gennemførte vores første bestyrelsesundersøgelse. Evnen til at skabe resultater Culture fit Gennemslagskraft Eksekveringsevner Brancheerfaring Autenticitet Robusthed Tung ledelsesmæssig erfaring Kommunikationsevner International erfaring Empati Integritet Ambitioner Personlig modenhed Turnaround erfaring Multikulturel forståelse Alder nemmere, hvis vedkommende for det første er dygtig til at kommunikere og for det andet kan identificere sig med virksomhedens kultur og værdigrundlag. Det betyder også, at lederen og mennesket smelter sammen til ét, og at han eller hun ikke tager nogen rolle på sig, når han ifører sig arbejdstøjet om morgenen. Virksomheden køber ikke alene lederens faglige kompetencer, den køber også hans værdier og hans personlighed, alt det som gør ham unik og uundværlig for selskabet. Og som giver ham troværdighed og øger sandsynligheden for, at medarbejdere, kunder og øvrige stakeholders vil lytte til og stole på netop ham. Vi har de seneste år set en tendens til, at medierne bliver mere og mere personfokuserede i deres dækning af erhvervsforhold; ifølge 68% af bestyrelsesformændene også for personfokuserede. Hvis culture fit et er på plads, hvis CEO er sig selv i sin lederrolle og oprigtigt står inde for virksomhedens værdier, vil mediernes opmærksomhed på hans eller hendes person være uproblematisk, både for ham og for selskabet. Fokus på culture fit og vægtningen af autenticitet hos den adm. direktør er udtryk for den bevægelse hen imod en personlig ledelse. I stedet for at spinne sig til noget, der ligner den ægte vare, så bruger man nu mere tid og flere kræfter på at finde det, der er den ægte vare. Det stiller høje krav til selve rekrutteringen, fordi gruppen af relevante kandidater bliver betydeligt mindre, når personlighed har så afgørende en rolle at spille Culture fit (eller matchet med virksomhedens kultur og værdier), autenticitet og kommunikationsevner er alle relativt nye udvælgelseskriterier, som blot vinder bedre og bedre fodfæste. De er udtryk for en voksende bevidsthed omkring den kendsgerning, at ingen driver en virksomhed alene. Hvor godt lederen passer ind definerer i nogen grad hans eller hendes handlerum og har således indirekte indflydelse på hvilke resultater, der kan skabes. Samtidig peger det voksende fokus på culture fit og på kommunikationsevner på en anden afgørende kendsgerning, som bare bliver ved med at øge ledergerningens kompleksitet: Ingen virksomhed står alene enhver virksomhed indgår i et nuanceret net af sammenhænge, som implicerer et stadigt voksende antal stakeholders. Derfor skal den repræsenteres igen og igen, og det er i stigende grad den adm. direktørs opgave; han eller hun tegner virksomheden udadtil og indadtil, og det går meget 6

7 BESTYRELSESFORHOLD Behov for uvildig bestyrelsesevaluering Generelt viser vores undersøgelse, at bestyrelsesformændene er godt tilfredse både med bestyrelsernes sammensætning og performance. Se figurerne nedenfor. I hver anden bestyrelse sidder et eller flere medlemmer, som kunne bidrage mere, end tilfældet er. De primære årsager hertil er manglende kvalifikationer og utilstrækkelig tid til hvervet [se figuren nedenfor]. Manglende kvalifikationer Ikke tilstrækkelig tid Manglende forberedelse Andet Manglende erfaring Manglende engagement Utilfreds Mindre tilfreds Tilfreds Særdeles tilfreds Utilfreds Formændenes tilfredshed med bestyrelsernes sammensætning: Formændenes tilfredshed med bestyrelsernes performance: Så selvom bestyrelsesarbejdet er professionaliseret betragteligt i de seneste år, tyder noget på, at den performancekultur, som ellers præger vores virksomheder, ikke er fuldt indlejret på bestyrelsesniveau; kravene til bestyrelserne er steget, men ikke alle bestyrelser er fulgt med udviklingen. Det er klart, at har et medlem ikke tid til at passe sin bestyrelsespost, eller mangler vedkommende nødvendige kvalifikationer, så skal en udskiftning komme på tale. Alternativt bør der ændres på de forhold, som forhindrer medlemmet i at bidrage maksimalt. Som alle andre arbejdsgrupper er bestyrelsen et team, og teammedlemmer på halvt blus løser ikke alene deres egne opgaver dårligere; de påvirker også samarbejdskulturen i gruppen på en uhensigtsmæssig måde. Ekstern, uvildig bedømmelse og evaluering af bestyrelsens kompetencer, sammensætning og præstationer har potentielt en positiv indflydelse på bestyrelsens performance og kan give ny, værdifuld inspiration til arbejdet. Imidlertid evaluerer hele 87% af bestyrelserne i Danmarks største virksomheder sig selv, og ikke mere end 12% søger ekstern bistand til formålet. Mindre tilfreds Tilfreds Særdeles tilfreds Det er bemærkelsesværdigt, men bestemt ikke mærkværdigt, at tilfredshedsgraden er højere med hensyn til bestyrelsernes performance, end når det gælder deres sammensætning. At sammensætte en optimal og moderne bestyrelse er en kompleks affære. Alene kortlægningen af bestyrelsens samlede kompetencebehov er en krævende opgave, og i og med behovet ændrer sig i samme takt, som de vilkår virksomheden arbejder under, så kan den ikke løses en gang og for alle; opgaven består i hele tiden at være ajour med det aktuelle kompetencebehov og sammensætte bestyrelsen i overensstemmelse hermed. 7

8 Hertil kommer så, at der også skal tages højde for, hvordan de individuelle medlemmers personligheder supplerer hinanden med det formål at sikre det bedst tænkelige samarbejdsklima i bestyrelsen. Figuren nedenfor viser hvilke udvælgelseskriterier, formændene vægter, i forbindelse med udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer. Skal bestyrelsen formå ikke alene at kontrollere, men også inspirere den direktion, som er 110% inde i driften af selskabet, så er det nødvendigt at gøre en stor indsats i sammensætningen af bestyrelsen. formandskabet om dyb indsigt i virksomhedens drift. Derfor ser vi også oftere og oftere, at branchekendskab er på formændenes kravspecifikation, når der rekrutteres nye medlemmer til bestyrelsen. Vi bad også bestyrelsesformændene indikere med hvor stor sikkerhed, de mener at have kendskab til alle for bestyrelsen relevante forhold i virksomheden. Figuren nedenfor viser resultatet. Personlighed International erfaring Bestyrelseserfaring Tung ledelseserfaring Specifikke kompetencer Branchekendskab Finansiel indsigt Indsigt og engagement i virksomheden Dokumenterede resultater Tilgængelig tid til hvervet Erfaring fra et børsnoteret selskab Omdømme Specifikt markedskendskab Køn Alder Anden nationalitet end dansk Med mindre sikkerhed Med nogenlunde sikkerhed Med stor sikkerhed Spørgsmålet berører kontroldimensionen af bestyrelsens opgave, og det er da også en af de store udfordringer: At have indsigt i og føre kontrol med det, som skal vides og kontrolleres uden at afstå fra muligheden for også at spille en rolle som inspirerende sparring for direktionen. Balance mellem inspiration og kontrol 63% af formændene oplyser, at bestyrelsen bruger 50% eller mere af tiden på bestyrelsesmøderne på inspiration 3. Vi har igennem de seneste ti år observeret en forskydning i prioriteringen af kontrol- og inspirationsdimensionerne imod mere inspiration og mindre kontrol. Og det er i øvrigt en bevægelse, som ikke i nævneværdig grad er påvirkelig af konjunkturudsving. Bestyrelsen rolle har tilsyneladende udvidet sig, og det stiller høje krav til medlemmerne og 3 Til sammenligning oplyste 50% af de adm. direktører i efteråret 2011, at 50% eller mere af tiden på bestyrelsesmøderne anvendes på inspiration 8

9 Regulering af bestyrelseshonorarer og direktionskompensation Figuren nedenfor viser, hvordan honorarerne til bestyrelsesformændene i Danmarks 100 største virksomheder senest er reguleret 4. Langt hovedparten af de adm. direktører modtog kompensationsreguleringer på mellem 1 og 14%. Det gælder også for de øvrige direktionsmedlemmer. Det vægtede gennemsnit for de lønreguleringer, som medarbejderne i hovedparten af Danmarks 100 største virksomheder kan imødese i 2012, er knap 1,5% 25% og derover 20-24% 15-19% 10-14% 5-9& 1-4% Ingen regulering For mere end 40% gælder det, at deres honorarer ikke blev reguleret. Det tilsvarende tal for bestyrelsesmedlemmerne er ca. 50% - se figuren nedenfor. 25% og derover 20-24% 15-19% 10-14% 5-9& 1-4% Ingen regulering Vær opmærksom på, at bestyrelsesformændenes honorarer typisk reguleres hvert andet år. 9

10 FORMÆNDENES PERSONLIGE MOTIVATION Bestyrelsesformændene i Danmarks største virksomheder er ikke motiverede af personlig økonomisk vinding. Formændene vil gøre en forskel for virksomhederne og for medarbejderne; de ønsker indflydelse, og de vil påvirke samfundet igennem deres arbejde. Kun 4% er motiverede af prestige, og slet ingen har opgivet økonomi som en motivationskilde. Se figuren nedenfor. En elektronisk version af rapporten og resultater af tidligere Odgers Berndtson undersøgelser kan downloades fra Konsulenterne hos Odgers Berndtson, Carsten Hønberg, Lars Smith, Merete Ingwersen, Mikael Frederiksen, Thomas Tuborgh samt Troels K. Gjerrild og Kurt Brusgaard glæder sig til at følge udviklingen i dansk erhvervsliv i Kommentarer til bestyrelsesrapporten er mere end velkomne på telefonnummer eller per til Gøre en forskel for virksomheden Udvikle mennesker og virksomheder Dele min erfaring som virksomhedsleder Indflydelse Gøre en forskel i / for samfundet Egen udvikling Holde mig skarp Prestige Økonomi Resultaterne af denne undersøgelse tegner billedet af en meget lidt egennyttig erhvervs-top. Og da vi i 2011 spurgte ind til de adm. direktørers motivationskilder, lød svaret: Medarbejderne i virksomheden. Den egennyttighed, som erhvervslivet sommetider skydes i skoene, er altså mere myte, end den er virkelighed. Måske har det altid forholdt sig sådan; måske har de seneste års økonomiske udfordringer påvirket, hvordan toplederne betragter deres rolle. Det er godt det samme, for erhvervslivet og samfundet har brug for ægte ledere, der tænker i helheder, og som har både modet og viljen til at gøre den forskel og skabe den vækst, der kommer os alle til gode. Og viljen har de: Hele 92% føler en egentlig forpligtelse, som rækker ud over virksomhedens interesser, til at arbejde for vækst og øget beskæftigelse i Danmark. Med de ord vil vi hos Odgers Berndtson gerne sige mange tak til bestyrelsesformændene i Danmarks 100 største virksomheder for inspirationen, og fordi de afså tid til at deltage i vores undersøgelse. 10

Culture fit er nøglen til C-suiten

Culture fit er nøglen til C-suiten Culture fit er nøglen til C-suiten Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder er vejen til direktionsgangen belagt med culture fit. Kejserens nye klæder duer ikke; topledelsen skal være

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Hvordan sammensættes en bestyrelse, der passer til den valgte strategi? Hvordan opstilles en behovsprofil? Hvordan findes kandidater med de ønskede kompetencer? Bestyrelseshonorar?

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008. Sådan realiserer du drømmen

Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008. Sådan realiserer du drømmen Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008 Sådan realiserer du drømmen Hvordan defineres og fremskaffes den rette bestyrelseskompetence Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk www.asnet.dk

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation

Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation Resultater af Odgers Berndtsons undersøgelse blandt bestyrelsesformænd i Danmarks største virksomheder April

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Bestyrelsesevaluering

Bestyrelsesevaluering Bestyrelsesevaluering 7. JANUAR 2014 VAGN SØRENSEN Jan-14 VAGN SØRENSEN 1 Bestyrelsesevaluering - FORMÅL Evalueringsprocessen skal danne baggrund for en kontinuerlig forbedring af bestyrelsesarbejdetog

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde?

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde? Bilag 9 Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet Bestyrelsesmedlem: Dato for samtale: Bestyrelsens størrelse og sammensætning 1) Har bestyrelsen på IT-Universitetet den rigtige størrelse?

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Krise som brændende platform

Krise som brændende platform Krise som brændende platform Med udgangspunkt i en innovations og ledelses undersøgelse: Konklusion på undersøgelse blandt danske virksomheder Innovation som vækst motor Ledelses stilens indflydelse på

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Etabler en professionel bestyrelse

Etabler en professionel bestyrelse Etabler en professionel bestyrelse Kongres for svineproducenter 2014 Søren Svendgaard ssv@vfl.dk Læringspunkter fra vores bestyrelseskurser i landbruget Baggrund for mit indlæg Søren Svendgaard Videncentret

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder www.bedrebestyrelse.dk Efteråret 2013 Eksekvering i danske SMV Formålet med undersøgelsen Undersøgelsen er fortaget som led i et projekt for VIA University

Læs mere

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Ledelse gør en forskel 1 - Følelsesmæssig intelligens karakteriserer den idelle leder - Chefpotentiale, hvem har det? 5 - Specialister og mellemledere - dem headhunter

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 1 Finansrådets anbefaling Sparekassen følger/følger ikke Kommentarer Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere