Lektion 3: Eksistens i ledelse. Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektion 3: Eksistens i ledelse. Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse"

Transkript

1 Lektion 3: Eksistens i ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 16:30-18:15 Tirsdag d.20.august 09:15-10:00

2 Litteratur og tematikker Emne: Eksistens i ledelse Litteratur Andersen, Kirstine., At træde i karakter som leder, artikel fra Ledelse i dag Andersen, Kirstine, Med Søren Kierkegaard på arbejde, artikel fra Erhvervspsykologi Højlund Larsen, M., Praktisk filosofi og ledelse Tematikker Kierkegaard og ledelse At træde i karakter som menneske og leder Personlig ledelsesfilosofi

3 Ondt i eksistensen? Folk arbejder hårdere, til grænsen af udmattelse, men de er mindre tilfredse med, hvad de opnår, og mindre engagerede i deres arbejde (ledelsesforsker Margaret Wheatley) FTH: Behov for et grundlæggende kursskifte i HR, ledelse og medarbejderudvikling det er ikke flere kurser i effektiv tidsplanlægning, 7 gode vaner, værdiledelse og life coaching der skal til Måske er det selve denne optimerings- og præstationstrang, der er roden til den sjælelige uro? (At stå i det åbne )

4 Et kinesiske ordsprog siger, at hvis man rører rundt i et akvarium fyldt af døde fisk, ser det ud, som om de lever Sådan kan det også være med vores eget liv. Vi fylder vores liv med så mange aktiviteter, at vi forhindres i at leve. Og sådan er det i mange organisationer -man ser aldrig det syge, det døde, det dysfunktionelle, fordi man hele tiden rører rundt i det. Præst og ledelsesforsker Claes Trollestad i Berlingske Nyhedsmagasin, "Drevet af evindelige forandringer" Link 4

5 En ny pagt mellem virksomhed og medarbejder? Den virksomhed eller leder, som tilrettelægger det daglige arbejde, så det giver medarbejderne bedre mulighed for at forfølge meningen med deres liv og arbejde, tapper direkte ind i engagementets klare kilde. Det kan ses på bundlinjen, både den økonomiske og den sociale. Ugebrevet Mandag Morgen 2004.

6 den nye pagt i vidensamfundets arbejdsliv Organisation: ønsker at kapitalisere på 'det indre menneske'. efterspørger personligt engagement, passion, indre motivation, karakter, handlekraft, dømmekraft, forestillingsevne, livsmod, værdier mv Medarbejder: efterspørger i stigende grad mening i arbejdslivet. det skal være personligt, udviklende, sjovt, spændende, udfordrende og meningsfuldt 6

7 Er der for meget humanisme i dagens ledelse? Ledelsesudvikling består slet ikke i at lære ledere, hvordan de bliver mere menneskelige. Den består i at finde en model for arbejdspladsen, som gør det muligt for alle involverede at føle sig som herrer over deres eget liv, samtidig med at den gør det muligt for dem at arbejde sammen om et fælles mål. (Anne Knudsen, Kierkegaard og ledelse, s.40)

8 Er dette en ny intimteknologi? Hvordan kan der arbejdes med det personlige lederskab og karakterudvikling, uden at det bliver en gang overfladisk redskabsrytteri eller en livslang new age-jagt på selvudvikling i et individualistisk projekt. Hvordan kan vi få lov til at være os selv, som dem vi nu engang er, og udvikle os som mennesker med det potentiale og de drømme, vi nu engang har. KA For psykologien og sociologien er det selve intimideringen, der er problematisk For teologien og eksistensfilosofien er det teknologiseringen af det det intime, der er problematisk

9 Eksistensperspektivet er mere end flow FLOW (et udtryk for optimaloplevelse, M. Csikszentmihalyi) Flow-begrebet er et helt igennem psykologisk Flow-begrebet er et helt igennem psykologisk proces-bregreb, der er renset for en indholdsmæssig og normativ bestemmelse af, hvad det er godt at have flow-oplevelser om. I princippet kunne en nazist i 1930 ernes Tyskland have haft fremragende flow-oplevelser FTH s.215

10 Eksistens psykologi FTH advarer mod: 1. Faren for terapeutisering 2. Faren for intellektualisering 3. Faren for instrumentalisering (s.222)

11 Kierkegaard og ledelse Mest gennem Kirstine Andersens briller

12 Ledelse, kierkegaardsk set Der er ikke brug for management, men for ledelse. For at blive leder skal man have en livsholdning. Den findes gennem livets erfaringer... (erfaringer = oplevelser + refleksion)

13 Livet er en gave og en opgave Gaven er livet. Opgaven er at tage det liv, vi har fået, og gøre det til vores eget. Ledelse er en opgave. Men er det en gave...

14 Kirstine Andersen om ledelse Fokus på ledelsens hvordan Fra management til leadership Ikke ved nogen, men sammen med nogen Lederen må vide hvem han/hun er Lederen må kunne lede sig selv > arbejde med sig selv Anerkende grundkonflikt mellem person og rolle Ledelse gennem det personlige lederskab Stigende faglig specialisering kalder på eksistentiel rummelighed Læringskompetence Forandringskompetence Relationskompetence Meningskompetence

15 Det eksistentielle perspektiv i praksis - ledelsespraksis Afsæt i livsholdninger Et alment menneskeligt fokus Personlig tilegnelse af opgaven At lede sig selv betyder, at man i sig har ønsket om at blive et ordentligt og autentisk menneske at træde i karakter (Kirstine Andersen) KAs grundsyn, at mennesket står overfor noget, der er større end sig selv en absolut instans, som det enkelte menneske må sætte sig i forhold til.

16 Kierkegaards eksistentielle antropologi At være sig selv, er ikke bare noget man er, det er en opgave man på tage på sig. Selvet er båden en gave, og en opgave. Menneskets eksistens er sat af noget andet (af Gud). Det er skabt og skal derfor ikke skabe sig. Det skal vælge at blive, den, det er. En syntese af nødvendighed og mulighed

17 At vælge sig selv - en dobbeltbevægelse det Store er ikke at være Dette eller Hiint; men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det. Enten - Eller, 1843

18 Eksistens handler også om livsglæde Ifølge Hannah Arendt knytter livsglæde sig dybest set til en erfaring af åndelig frihed og følelsen af at høre til. FTH 216. Disse to er noget af det mest vanskelige at få ordentligt i spil med hinanden. Misform 1: fantastens overdrev af frihed Misform 2: spidsborgerens overdrev af tilhørelsesforhold Misform 3: en lunken middelkombination af de to Løsning: En radikal integration af de to

19 En mulig kierkegaardiansk treklang? Det er ikke argumenter, der bevæger mennesker, men passion At forholde sig er en levemåde og ikke en akademisk erkendelse Tro er at fastholde uvisheden lidenskabeligt (filosof Anders Fogh Jensen) Erkendels e (viden) Indlevelse (handling er) Eksistens (valg)

20 Valgets første bevægelse Tilbageskuende (forstå baglæns) At vælge sig selv Et selv er aldrig et ubeskrevet blad Selvet er ikke en kerne (essens) men et konkret foreliggende selv (erfaring af), der indgår i en levende vekselvirkning med omverdenen. Det er et selv, men ikke noget i sig selv Hverken arv eller miljø er vores eget før vi overtager det som vort eget Det er ikke så svært at overtage ansvaret for ens styrker og succeser, men hvad med svagheder og fiaskoer? Øvelse

21 Valgets anden bevægelse Fremadskuende (leve forlæns) At vokse sammen med sig selv og agerer ansvarligt At vælge sig selv At blive sig selv konkret i nuets konkrete situationer (concresco: gro, vokse sammen med sig selv). Du skal være dig selv i situationen og ikke vente med at være dig selv til lænestolen i sommerhuset At stå ene ved en Andens hjælp

22 Sandheden er i subjektiviteten Søren Kierkegaard argumenterer ifølge Jørgen Husted for, at en ren objektiv tilgang til begreber som selv, værdi, mening, frihed, ansvar, rigtigt og forkert, valg, sundhed, tro, integritet m.v. er en halsløs gerning: I stedet for at belyse emnerne ender man da med at redegøre for en række surrogater kærlighed bliver til drift og behov, tro til et religiøst instinkt, angst til frygt, sundhed til det at være rask, værdier, frihed og valg til illusioner osv. (Husted, 2002). Husted fortsætter: Skønt den moderne videnskabelige tilgang til menneskelivet endnu ikke havde fundet sine ben i Kierkegaards egen tid, forudså han korrekt, at denne tilgang til mennesket ville gøre det til et problem for mennesker at forstå det menneskelige. (ibid.).

23 Stadier på livets vej Spidsborgeren: Kierkegaards spidsborger er et fornuftsmenneske, der bilder sig ind at forstå og vide, og har en tro på den objektive, rationelle fornuft. Æstetikeren (eller fantasten): Æstetikeren har indset, at han ikke kun kan tor på den objektive fornuft, og er optaget af udtryk, æstetik og fremtræden, og af at påvirke sine medmenneskers bevidsthed og forståelse Etikeren: For etikeren er det personlige ansvar for egne handlinger indiskutabelt. Etikeren er engageret i og ansvarlig for sit liv på godt og ondt, og dermed følger en forsoning med sig selv Det religiøse menneske Det religiøse menneske indoptager både det æstetiske og det etiske i sig

24 Kierkegaards stadieteori Spidsborger en Æstetikeren Etikeren Den religiøse Hvad mon de andre forventer? Hvad kunne være cool at gøre? Hvad ville være relevant for organisationen at få at vide om sig selv? Det samme plus bevidstheden om, at man kan gøre noget forkert... Det er strukturernes skyld. Skyld? Hvad er det? Jeg har ansvar for tingene. Jeg har ansvar, og det, der er min skyld, kan jeg dele med Gud. C Camilla Sløk

25 Imellem spidsborgeren og fantastens overdrev Spidsborgeren Overbetoner nødvendigheden Nedtoner friheden Slave af konventionen Uden fantasi Fantasten Overbetoner frihedsaspektet Nedtoner nødvendigheden Grænseløs Abstrakt (Pia Søltoft, 2010) mennesket er en syntese af nødvendighed og mulighed (SKS,SD,151) 25

26 Bud på et Kierkegaards lederideal: (Pia Søltoft) Fusion mellem fantasten og spidsborgeren: Vision skal kombineres med tradition Det innovative med det konsoliderende Omstillingsparathed med kontinuitet Mangfoldighed med homogenitet Vilje med vilkår Frihed med nødvendighed Fantasi med struktur Selvindsigt med selvbeherskelse Vækst med varighed Kilde: Konference: Lederidealet Vartov 2010.

27 Hvad vil det sige at være sig selv?

28 Kierkegaard vs. klassisk idealisme (Hegel): Antitese Syntese Tese (spidsborger > æstetiker > etiker) Den religiøse figur hos SAK er ikke en syntese-figur, men en radikal, paradoksal og dialektisk figur!

29 et forhold, der forholder sig I Sygdommen til Døden udfolder Kierkegaard selvet som en paradoksal og radikal selvforholden. Ifølge Peter Thielst er værkets afgørende pointe selvets dobbelte opgave, der både vedrører indlevelsesevne og udlevelsesevne. Thielst fremhæver det dynamiske i denne selvforholden: "Som menneske kommer vi aldrig sovende til selvet, kun årvågne som en spændt og engegeret enhed af lidenskab og refleksion" (Peter Thielst s.265) " at man på en oplyst og engageret måde fik fat i kraven på sin personlighed og overtog ansvaret for den " (266)

30 Selvets synthese: Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er Selvet? Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig selv; Selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet forholder sig til sig selv. Mennesket er en Synthese af Uendelighed og Endelighed, af det Timelige og det Evige, af Frihed og Nødvendighed, kort en Synthese. En Synthese er et Forhold mellem To. Saaledes betragtet er Mennesket endnu intet Selv." (SKS, SD, 11, 129). Selvet er ikke forholdet: men at forholde (dynamisk, aktivt, ikke selvindsigt, men vilje til selvet ) (Thielst, Peter (1995) Livet forstås forlæns, men må leves baglæns. Gyldendal.)

31 At træde i karakter At træde i karakter som menneske At forsone sig med sig selv Livet er en gave og en opgave Stadielæren At træde i karakter som leder Ledelsens dilemma Ledelsesformer: leder som Spidsborger (en efteraber) Æstetiker (spiller spillet) Etiker (ansvarlig og samvittighedsfuld) At træde i karakter som leder er heller ikke noget, man gør én gang for alle. [ ] Ledelse kan måske bedst karakteriseres som en ledestjerne, man stræber mod en stadig øvelse i tilstedeværelse. K.Andersen

32 Selvet er tilblivelse "selvet kan erfares, men det kan ikke erfares som en finit størrelse." (s.101) Selvet eksisterer som modsigelse/modsætning og må beskrives i modsætningspar (indre-ydre, muligt-nødvendigt, uendeligtendeligt (s.101) Det, der adskiller mennesket fra sig selv, er også det, der gør det til sig selv (s.101) For Anti-Climacus bliver det ensbetydende med, at hvad er f.eks. er det mulige og hvad der er det nødvendige, kun kan bestemmes subjektivt, ud fra selvet selv (s.112) Kirsten Klerke, Søren Kierkegaard: Selvets dialektik, Filosofiske Studier, Bind 18, 1998, Side

33 Fortvivlesens skikkelser

34 Fortvivlelsen "Selvet (bevidstheden) magter ikke at forholde sig til sig selv på en sådan måde, at det kan holde sammen på sig selv, og derfor krakelerer det. Selvet går sin åndelige og eksistentielle død i møde, men da det selv sanser misforholdet og betragter forfaldet, melder fortvivlelen sig som det massive tegn på, at man ulykkeligt er ved at glide sig selv af hænde. Fortvivlelsen er den krampagtige lidenskab, som opstår i et selv, der står magtesløs over for sit eget selvtab og ikke kan finde kraften til på ny at slutte sig selv sammen i en konklusion og blive sig selv. Det er splittelse, uoprigtighed og hjælpeløs længsel efter et selv, der forbliver fremmed for én." (Peter Thielst, Livet leves forlæns, men forstås baglæns. s.266)

35 Fortvivlelsens former: 1. Fortvivlet ikke at være sig bevidst at have et selv 2. Fortvivlet ikke at ville være sig selv 3. Fortvivlet at ville være sig selv (uden at kunne) 1 er spidsborgerens fortvivlelse: ikke lykkelig uvidenhed men uerkendt ulykkelig tilværelse 2 er æstetikerens fortvivlelse: forbrug, sanselige fornøjelser, selviscenesættelse 3 er etikerens fortvivlelse: en bevægeles der kræver et spring, kræver troens lidenskab (modsat Sokrates: synden er ikke uvidenhed, men trods, modvilje)

36 Dynamikken imellem eksistensfilosofi og ledelseskultur Livets nødvendighed og mulighed At træde i karakter som leder Kend dig selv > vælg dig selv Hiin enkelte Dansk ledelseskultur: myndiggørelse af den enkelte Arbejdskultur med ansvarlighed, initiativ og engagement Ledelse som skabende aktivitet i fællesskab (ikke bare magt og kontrol)

37 Autenticitetsproblematikken Det forekommer mig, at jo mere man taler om autenticitet, des mere uautentisk er/bliver man. Per Fibæk Laursen (Den autentiske lærer 2004): Autenticitet kan ikke begrundes på rationel vis. Autenticitet er et farligt begreb at sætte på en professionel dagsorden FTH: Hvor Fibæk Laursen har fokus på at inddrage det personlige, vil Heidegger, Løgstup og Arendt (og Taylor) inddrage Væren, en ontologisk horisont, der overskrider det personlige. s.234

38 Autenticitetsbegrebet er som også Charles Taylor fremhæver knyttet til en frirumstanke, der modsætter sig en sådan instrumentel og nytteorienteret tilgang. Som vi skal se, kan autenticitetsbegrebet ikke forstås uafhængigt af dannelses- og eksistensbegrebet. Den autentiske læringsproces eller rettere dannelsesproces kræver en anden form for åbenhed, lytten, generøsitet og ydmyghed, hvor man træder til side for noget, der er større end en selv. FTH 230

39 Eksistens handler om at komme ind i lidelsen

40 Kritik af heroisk ledelsesideal Ledelsesprofessor fra Universitet i Warwick, England, Keith Grint, der blandt andet argumentere for et behov for at udvikle en tredje ledelsesteori imellem industrisamfundets heroic leadership og vidensamfundets distributed leaderhsip, kalder på en ledelsesmæssig besindelse af ledelsesfænomenets ubetingede anliggender. Grint advarer mod en bevægelse fra det ene paradigme til det andet uden en grundlæggende refleksion over ledelsesbegrebets væsen: In our desperate search for the post-heroic I want to suggest here that we are in danger of an uncritical shifting from the Romance of (Heroic) leadership [ ] to the Romance of (Post-Heroic) Collaborative Leadership [ ] without examining the nature of leadership. (Grint, 2009, s. 15). Der er mere til ledelse ifølge Grint end blot profane anliggender, det vil sige end blot short-term governance systems. I ledelsesbegrebet erfares også en mere sakral natur, og som det er på tide at udfolde. Han skriver blandt andet: We need therefore to find ways of engaging with, rather than seeking to avoid, the sacred nature of leadership (Grint, 2009, s. 15). Grint, K. (12. November 2009). The Sacred in Leadership: Separation, Sacrifice and Silence. Organization Studies, s

41 Eksistens og innovation

42 Kierkegaard and autentic leadership? Leaders of tomorrow cannot risk falling back into a managerial role of controlling employees and business according to fixed rules, by not understanding the drive towards authentic goods and services. Thus, Kierkegaard might after all have a thing or two, to say about leadership. Kierkegaard had a desire for understanding passionate characters that takes risks to go beyond the ethical or the mainstream. In his key work Fear and Trembling (1843) Kierkegaard studies Abraham, the father who feels he has to sacrifice his first-born son on the command of god. Abraham cannot explain to his wife or anybody else why he has to do this. What kind of god would demand to kill ones first-born child? In Kierkegaard s words, the authentic leader is making the move from the ethical onto the religious. Because the authentic leader is not building his organization around (ethical) business school rules, which are applicable to all corporations like a McKinsey consultant. Rather authenticity is about founding the organization on inner strengths and deliberate leadership actions to go beyond the mainstream.

43 Kierkegaard om troens ridder vs. Den tragiske (etiske) helt Dersom den, der skal handle, vil bedømme sig selv efter Udfaldet, saa kommer han aldrig til at begynde. Om da Udfaldet end kan glæde hele Verden, Helten kan det ikke hjælpe; thi Udfaldet fik han først at vide, da det Hele var forbi, og derved blev han ikke Helt, men han var det derved, at han begyndte. Forskjellen mellem den tragiske Helt og Abraham er let iøinefaldende. Den tragiske Helt bliver endnu indenfor det Ethiske Med Abraham forholder det sig anderledes. Han overskred ved sin Gjerning hele det Ethiske Den tragiske Helt træder ikke i noget privat Forhold til Guddommen, men det Ethiske er det Guddommelige, og derfor lader det Paradoxe deri sig mediere i det Almene. Medens derfor Abraham vækker min Beundring, forfærder han mig tillige.

44 Kierkegaards mindfulness

45 Glæde Hvad er Glæde, eller det at være glad? Det er, i Sandhed at være sig selv nærværende; men det at være sig selv i Sandhed nærværende, det er dette»idag«, dette, at være idag, i Sandhed at være idag. (SKS LF 11:43) Om glæde, Fra Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen

46 Fra lykke til glæde

47 "Betænk, at Du kan see, at Du kan høre, at Du kan lugte, at Du kan smage, at Du kan føle; at Solen skinner for Dig og for Din Skyld, at, naar den bliver træt, at saa Maanen begynder, og at saa Stjernerne tændes; at det bliver Vinter, at hele Naturen forklæder sig, leger fremmed og for at fornøie Dig; at det bliver Foraar, at Fuglen kommer i talrig Flok og for at glæde Dig, at det Grønne spirer frem, at Skoven voxer sig skjøn, og staaer Brud og for at glæde Dig; at det bliver Efteraar, at Fuglen reiser bort, ikke fordi den gjør sig kostbar, o, nei, men for at Du ikke skal blive kjed af den, at Skoven gjemmer sin Pynt for næste Gangs Skyld, det er, for at den næste Gang kan glæde Dig: dette skulde være Ingenting at glæde sig ved!" (SKS LF 11:43-44)

48 Betænk - det hele for dig. Sådan skriver Søren Kierkegaard i et aldeles fantas-tisk skrift om glæden. Skriftet, der "i Modsætning til Pseudonymen" er skrevet med "høire Haand", hedder 'Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen' og er nok noget af det smukkeste Kierkegaard har skrevet. Han er i det mindfule hjørne og skriver om glæden - ikke som eskapisme, men som fylde af liv og nærvær i nu'et. Den glæde Kierkegaard skriver om er ikke det samme som lykke. I dag lever vi en i kultur, der jagter lykken og det gode liv. Vi tror der findes en opskrift på det gode liv og, at det kan defineres og skrives ind i en generisk model eller metode. Men med glæden er det anderledes. Den kan ikke indhentes, men den indhente én. Glæden er ikke ligesom lykken, noget der har en årsag. Glæden er spontan, ubetinget, subjektiv, paradoksal og i overflod. Der findes en lykke, som kommer udefra; vi kunne kalde den for æstetisk nydelse. Men glæden kommer indefra, den er en dybere oplevelse af fred, lykke, mening, overskud og overflod. Der skal så lidt til at gøre én glad, men netop derfor er glæden så svær: "O, os Mennesker volde Betingelserne, for at vi skulle blive glade, megen Møie og Bekymring - selv om vi fik alle betingelserne, bleve vi maaskee alligvel ikke ubetinget glade." (p42) Derfor skal liljen og fulgen være vores læremestre i glæde."

49 Hvad vil det sige at træde i karakter? Som menneske? Som leder?

50 At træde i karakter Udtryk præget af SK i betydningen (at vælge) at være noget fuldt og helt, stå ved sin personlige opfattelse og handle i overensstemmelse med denne, findes i flere journaloptegnelser fra 1849 Men siden den Tid er jeg traadt i Charakteer af religieus Forf: Kommentaren til NB9 (v/ Christian Fink Tolstrup) oplyser følgende: Udtrykket er muligvis dannet i analogi med 'træde i gevær', dvs. træde an bag geværene, gøre sig klar til kamp.

Forord: Litteratur og tematikker Emne: Den menneskelige leder 27-11-2013. Kun den, der standser op, er på vej. Lektion 4: Den menneskelige leder

Forord: Litteratur og tematikker Emne: Den menneskelige leder 27-11-2013. Kun den, der standser op, er på vej. Lektion 4: Den menneskelige leder Lektion 4: Den menneskelige leder Diplom i Ledelse modul 2. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Litteratur og tematikker Emne: Den menneskelige leder Litteratur Kirstine Andersen, Kierkegaard

Læs mere

AT TRÆDE I KARAKTER SOM LEDER!

AT TRÆDE I KARAKTER SOM LEDER! Særtryk af artikel bragt i Ledelse i dag, jubilæumsnummer, okt 02 AT TRÆDE I KARAKTER SOM LEDER! Af Cand phil Kirstine Andersen Tankerne om Søren Kierkegaard og moderne ledelse som fremsættes i denne artikel

Læs mere

MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY.

MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY. Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Nov 07 MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY. Kierkegaards forfatterskab handler om, hvad det vil

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

Når den tillærte ledelsesstil ikke slår til..

Når den tillærte ledelsesstil ikke slår til.. WORKING PAPER Når den tillærte ledelsesstil ikke slår til.. Af ph.d. stipendiat Mogens Sparre, november 2014 Nøgleord Ledelse i frygtdiskurs, ledelsesskift, tillært/naturlig adfærd, Ledelse i frygt og

Læs mere

Den pædagogiske og didaktiske betydning af autencitetsbegrebet set i lyset af livsoplysningens eksistenstænkning.

Den pædagogiske og didaktiske betydning af autencitetsbegrebet set i lyset af livsoplysningens eksistenstænkning. Den pædagogiske og didaktiske betydning af autencitetsbegrebet set i lyset af livsoplysningens eksistenstænkning og erfaringspædagogikkens kritiske tænkning Kandidatafhandling, cand.pæd. Danmarks Pædagogiske

Læs mere

EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN?

EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN? EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN? En kandidatafhandling om empatiens betydning for den gode ledelse Engelsk titel: Empathy: The Best Friend of a Leader? A Thesis about the influence of Empathy in good Leadership

Læs mere

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk Vibe Strøier Frygtløs ledercoaching mellem kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk tilgang Indledning Mange proceskonsulenter og organisationspsykologer har individuel ledercoaching som en vigtig

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 NLP Master i Ledelse og Kommunikation Life- log Businesscoach fra Manning Inspire Businesscoach fra Leadership Company Coaching og foredrag kan bestilles via

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt

Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt 1 Forår 2010 Den, der ser, er den, der ses Meditativ bevidsthed for udsatte unge Af Troels Bjerrum Vejleder: Tine Fristrup Eksamen: maj/juni 2010 Danmarks

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Den autentiske skoleleder 1

Den autentiske skoleleder 1 Thomas Kirkegaard Peter Franklin Jensen Studium: Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensenhed: Afgangsprojektet Juni 2006 Den autentiske skoleleder 1 Indhold: 1) Indledning s. 2-4 2) Problemformulering s.

Læs mere

Om at træde i eksistens - som menneske

Om at træde i eksistens - som menneske Om at træde i eksistens - som menneske Det er et valg, som er væsentligere end alle andre. Valget går ikke på at blive rig, få anerkendelse, blive berømt, få en velfungerende familie eller lign., dvs.

Læs mere

EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK. Af Tania Ellis. www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk

EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK. Af Tania Ellis. www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK Af Tania Ellis www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk Vinder af Berlingske Tidendes Nyhedsmagasins prisopgavekonkurrence Hvordan skal Danmark ledes? Copyright 2004 Tania

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Offentlig Administration

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme

Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme Indhold 5 Når du er moden til læring, der forandrer Intro 6 Man skal være parat til Stifinderprogrammet Henning Hansen, kommunaldirektør

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere