DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2."

Transkript

1 DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2, i Sundhedsstyrelsens Elektroniske Brugersystem (SEB).

2 Indledning Guiden er til dig der skal logge på DPSD2 systemet, eller dig der skal sikre at en eller flere brugere i din organisation, er oprettet og har de fornødne rettigheder i SEB (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Brugerstyring). Formålet med guiden er at hjælpe dig med at undersøge, om du har de nødvendige rettigheder for at kunne tilgå DPSD2 systemet og ligeledes hjælpe brugeradministratorer til at tildele de nødvendige rettigheder. Adgang til DPSD2 systemet forudsætter at der er netværksmæssig adgang til sundhedsdatanettet og systemerne SEB og DPSD2. I en tidligere udarbejdet guide, DPSD2 guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2, er der beskrevet, hvordan du kan sikre dig at der er de fornødne netværksmæssige adgange og konfigurationer, for at tilgå DPSD2. Hvis du ikke kan få kontakt med de websites som bliver beskrevet nedenfor, kan det skyldes manglende netværksmæssig adgang. Dette kan du teste yderligere og læse mere om i DPSD2 guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2 som du kan finde på Guiden er opdelt i 2 sektioner. Første sektion er henvendt til dig der skal logge ind i DPSD2. Sektionen er opbygget således, at du skal gennemføre en test med 4 spørgsmål, for at sikre at du kan logge ind i DPSD2. Hvert et spørgsmål i sektion 1 kan besvares med et ja eller et nej. Et ja er ensbetydende med at du skal gå til næste spørgsmål. Et nej betyder at der er et problem som medfører at du ikke kan logge ind i DPSD2. Hvis du svarer nej til et spørgsmål, vil der være en uddybende forklaring på, hvad problemet skyldes og hvordan det kan afhjælpes. Hvis du er bruger og svarer nej til et af spørgsmålene i testen, bør du kontakte din IT afdeling eller administrationskontoret, og beskrive problemet som fremgår i spørgsmålet. Du er også velkommen til at kontakte Sundhedsstyrelsen på som herefter kan gå i dialog med din IT enhed, for at sikre korrekt opsætning. Hvis du kan svare ja til alle spørgsmål, betyder det at der ikke er problemer i forhold til at logge ind i DPSD2 systemet. Anden sektion er henvendt til dig der er brugeradministrator i SEB, og som har ansvaret for at oprette brugere og tildele dem de korrekte rettigheder i SEB. 2

3 Denne sektion er ikke sat op som en test med spørgsmål, men gennemgår emner som du som brugeradministrator bør have viden om. Sundhedsstyrelsen håber at denne guide kan medvirke til at du som bruger hurtigt kan komme i gang med at anvende DPSD2 og at du som brugeradministrator kan tildele de nødvendige rettigheder. 3

4 Sektion 1: Til dig der skal logge ind 4

5 Spørgsmål På de følgende sider skal du svarer på 4 spørgsmål, med et ja eller nej. For at svarer disse spørgsmål, skal du sidde ved din pc-arbejdsplads, åbne den browser du normalt anvender, og herefter indtaste en række internet adresser. Hvis resultatet i din browser stemmer overens med det resultat der forventes i spørgsmålet, kan du svarer Ja, og gå til næste spørgsmål. De 4 spørgsmål, som vil blive stillet på de følgende sider, er: Spørgsmål Side A Har du en medarbejdersignatur 6 B Har du en personlig kode til din 8 medarbejdersignatur C Kan du logge ind i SEB 9 D Har du adgang til DPSD2 11 Bemærk at de efterfølgende skærmbilleder er eksempler fra en aktuel bruger i Sundhedsstyrelsen. Oplysninger om bl.a. brugernavn vil være anderledes, når du gennemfører testen på din egen arbejdsplads. For dig som brugeradministrator, kan du læse om følgende emner i sektion 2: Spørgsmål Side A Hvordan bestilles en medarbejdersignatur? 15 B Hvad er SEB? 16 C Er du brugeradministrator? 18 D Hvordan oprettes en DPSD2 bruger i SEB? 19 E Hvordan tildeles de korrekte roller til DPSD2 21 brugeren? F Er der oprettet en initialmodtager på øverste 27 organisatoriske niveau? G Særligt for initialmodtagere og 29 sagsbehandlere for primærsektoren 5

6 A Har du en medarbejdersignatur? For at logge ind i DPSD2 er det nødvendigt at du har en digital signatur for medarbejdere en såkaldt medarbejdersignatur. En medarbejdersignatur er et lille stykke software, som skal installeres på de computere og internet browser, hvor den ønskes anvendt. Signaturen kan også indlæses fra en fil eller direkte fra en central server i dit netværk. Medarbejdersignaturen anvendes til at identificere dig som medarbejder i en bestemt virksomhed eller organisation. Medarbejdersignaturen anvendes i dette tilfælde til at få adgang til DPSD2. Indtast adressen i din browser Får du følgende side frem, og indeholder rullegardinet dit navn? 6

7 Hvis ja, du har en medarbejdersignatur der er installeret korrekt, og du kan fortsætte. Hvis nej, kan det skyldes én af følgende årsager: Du har ikke en medarbejdersignatur der står intet navn i rullegardinet o kontakt din IT enhed eller administrationskontoret i din organisation og bestil en medarbejdersignatur Du har en medarbejdersignatur, men den er ikke installeret korrekt på din pc der står intet navn i rullegardinet o kontakt din IT enhed Du får en fejl i stedet for rullegardinet: This applet was not allowed to run as a signed applet o Luk din browser og forsøg igen o Hvis problemet fortsætter, bør du kontakte din IT enhed og også sende en mail til 7

8 B Har du en personlig kode til din medarbejdersignatur? Signaturen indeholder informationer som identificerer dig, og den anvendes som en sikkerhed for, at du reelt er den du er. Derfor er signaturen også beskyttet af en personlig kode. Har du en personlig kode til din medarbejdersignatur? Hvis ja, så fortsæt. Hvis nej, du skal kontakte din IT enhed eller administrationskontoret i din organisation og bestille en medarbejdersignatur. 8

9 C Kan du logge ind i SEB? For at sikre at det er en gyldig medarbejdersignatur, skal du prøve at logge ind i SEB. Vælg din medarbejdersignatur i rullegardinet og klik [OK] Indtast din personlige kode. Får du følgende side frem? 9

10 Hvis ja, så fortsæt. Hvis nej, kan det skyldes én af følgende årsager: Du har valgt en signatur som ikke er en medarbejdersignatur, og får en meddelelse herom. o kontakt din IT enhed eller administrationskontoret i din organisation og bestil en medarbejdersignatur Du er ikke oprettet i SEB, og får en meddelelse herom. o Du kan nu anmode om at få adgang ved at klikke på linket Anmod om adgang til SEB. Du skal herefter: Logge ind Skrive i tekstfeltet at du skal have adgang til DPSD2 Vælg evt. en specifik brugeradministrator i rullegardinet, ellers vælg Alle Klik på [Anmod] o Du kan også kontakte din IT enhed eller brugeradministrator, og bede om at blive oprettet som bruger i SEB. Brugeradministratoren skal i så fald bruge dit CPR nummer eller det unikke ID der er sat på din medarbejdersignatur, kaldet en RID Du har ikke indtastet den korrekte personlige kode o Prøv igen med din personlige kode o Hvis problemet fortsætter, bør du kontakte din IT enhed eller administrationskontoret i din organisation og bestille en ny medarbejdersignatur 10

11 D Har du adgang til DPSD2? Hvis du er nået til dette spørgsmål, har du sikret dig at du har en medarbejdersignatur og at du er oprettet i SEB. For at anvende DPSD2 skal du også have de fornødne rettigheder. Det er din brugeradministrator der tildeler dig rettigheder til DPSD2. Dette gøres af brugeradministratoren inde i SEB, ved at du tildeles en eller flere roller for en eller flere organisatoriske enheder. Det er nemlig sådan at adgangen til sager i DPSD2, er afgrænset af flere faktorer: Hvem er brugeren? Hvad er hans rolle? Hvor er brugeren tilknyttet organisatorisk? Eksempelvis kan Jens være Sagsbehandler og se alle sager. Det bør dog kun gælde for sager som vedrører Jens, og derfor er det nødvendigt at der også specificeres at Jens kun må være Sagsbehandler på sager der vedrører Hjerte afdeling 1 på Ullerup Sygehus. I DPSD2 sammenhæng er der 2 roller som brugeradministratoren kan tildele dig: Initialmodtager hvis du er den der skal modtage rapporterede sager Decentral sagsbehandler hvis du er den der skal sagsbehandle For at sikre at du har fået tildelt en eller begge roller, skal du prøve følgende: Indtast adressen i din browser Hvis SEB dukker op, skal du logge ind med din medarbejdersignatur Svarer resultatet til billedet herunder, hvor du er kommet til din indbakke i DPSD2? 11

12 Hvis ja, se opsummering på næste side. Hvis nej du ser DPSD2, men ikke din indbakke - så har du ikke fået tildelt de nødvendige roller i SEB. Du skal kontakte din brugeradministrator og bede om at få tildelt én eller begge af de 2 roller. Bemærk: der kan gå op til 15 minutter fra at du har fået tildelt rettigheder i SEB til de er synkroniseret til DPSD2! 12

13 Opsummering på test Du har nu været igennem 4 spørgsmål, og har kunnet svare ja til alle og du er nu logget ind i DPSD2. Sundhedsstyrelsen kan ikke i denne guide spørge ind til, om du er oprettet som initial modtager eller som decentral sagsbehandler, og Sundhedsstyrelsen kan heller ikke spørge ind til hvilke sager du modtager i forhold til hvad du burde i henhold til din organisatoriske placering. Hvis ikke du oplever at du får visiteret de rigtige sager, eller hvis ikke du har adgang til sagsbehandling, skal du kontakte din brugeradministrator, som kan afdække hvilke roller, og dermed rettigheder, du har i SEB. Du er velkommen til at henvende dig med eventuelle spørgsmål omkring brugerstyring og rettigheder til 13

14 Sektion 2: Til dig der er brugeradministrator 14

15 A Hvordan bestilles en medarbejdersignatur? Det er organisationen selv, der har ansvaret for at bestille, ændre og nedlægge medarbejdersignaturer til organisationens medarbejdere. Bestillingen sker via en såkaldt LRA (Lokal Registrering Autoritet) som i praksis er en eller flere personer i din IT enhed eller i administrationskontoret, som skal have overdraget dette ansvar og de nødvendige rettigheder af DanID. LRA rettighederne bestilles online hos DanID. I forbindelse med bestillingen angiver virksomheden, hvilken medarbejder der skal være virksomhedens LRA, og dermed have ret til at bestille, ændre og nedlægge medarbejdersignaturer på vegne af virksomheden. Når DanID har godkendt bestillingen af LRA, modtager medarbejderen en og et brev med installationskode. Medarbejderen kan herefter installere egen medarbejdersignatur, der samtidig anvendes når medarbejderen skal tilgå DanIDs administrationshjemmeside for at bestille medarbejdersignaturer. Der kræves ikke særlig kendskab, undervisning eller teknik for at benytte denne hjemmeside til administration. Yderligere information om digitalsignatur og medarbejdersignatur kan findes hos leverandøren DanID på 15

16 B Hvad er SEB? SEB er Sundhedsstyrelsens Elektroniske Brugerstyring, og fungerer som et konsolideret brugeradministrationssystem for flere af de IT løsninger, som Sundhedsstyrelsen udbyder til samarbejdsparter i sundhedsvæsenet. Løsningerne såvel som SEB fungerer på Sundhedsdatanettet, og kræver at der foretages særlige netværksmæssige konfigurationer for at etablere forbindelse imellem brugerorganisationen og SEB. Dette er beskrevet yderligere i DPSD2 guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2 som du kan finde på I øjeblikket er LPR, esundhed og DPSD2 brugerstyret igennem SEB. Oprettelse i SEB Overordnet fungerer SEB således, at hver organisation har deres egne brugeradministratorer og brugere. Organisationerne har én gang indsendt en underskrevet fax, hvorefter organisationen er blevet oprettet med én brugeradministrator. Denne administrator kan så herefter frit oprette nye administratorer og brugere som tilhører organisationen. Sundhedsstyrelsen har altså ikke kendskab til, hvordan de forskellige organisationer vælger at uddelegere brugeradministrationsansvaret. Hvis din organisation endnu ikke er oprettet i SEB, kan du finde vejledning om hvordan dette gøres samt skabelon til den fax der skal indsendes på følgende link: Organisationers rettigheder For hver organisation, har Sundhedsstyrelsen defineret hvilke systemer organisationen skal kunne tilgå, hvilke roller i systemet som organisationen må tildele samt hvilke enheder der må tildeles for. Det er nemlig sådan at adgangen til de data som Sundhedsstyrelsen udbyder i deres systemer, ofte er afgrænset af flere faktorer: Hvem er brugeren? Hvad er hans rolle? Hvor er brugeren tilknyttet organisatorisk? Eksempelvis kan Jens være Sagsbehandler og se alle sager. Det bør dog kun gælde for sager indenfor Jens organisation, og derfor er det nødvendigt at der også specificeres at Jens kun må være Sagsbehandler på sager der vedrører Hjerte afdeling 1 på Ullerup Sygehus. Udgangspunktet for at finde de organisatoriske enheder som f.eks. Ullerup Sygehus er Sundhedsvæsenets Organisations Register (SOR), som er et hierarkisk træ over organisatoriske enheder i sundhedsvæsenet. Regionerne vedligeholder selv deres egen organisatoriske opbygning i SOR, og Sundhedsstyrelsen vedligeholder de resterende. 16

17 Som brugeradministrator har du altså en afgrænset ramme af muligheder, som allerede er sat på forhånd. Brugerne du kan administrere er alle dem i din egen organisation. Rollerne og de organisatoriske enheder som du kan knytte til disse brugerne, er også sat på forhånd, i forhold til din organisation. Sammenhæng imellem brugere og brugeradministratorer SEB organiserer brugere i forhold til organisationer, ud fra de medarbejdersignaturer som der anvendes når man logger ind i SEB. Disse signaturer indeholder et virksomhedsnummer (CVR), som er det der binder organisationens brugere og brugeradministratorer sammen i SEB. Det er altså ikke muligt at brugerstyre brugere udenfor din egen organisation, med mindre du anskaffer en ekstra medarbejdersignatur som indeholder CVR nummeret for den anden organisation, som du ønsker adgang til. Det samme gælder modsat, altså hvis du ønsker at give adgang til en person der ikke arbejder i din egen organisation, kan dette kun lade sig gøre, hvis du udsteder en medarbejdersignatur til denne bruger, som indeholder din organisations CVR. Det er dig og din organisation der må vurdere konsekvenserne og har ansvaret for at udstede medarbejdersignaturer til personer udenfor organisationen. Generel vejledning På de følgende sider vil Guiden beskrive hvordan forskellige opgaver udføres i SEB i forhold til DPSD. Der er dog lavet en generel vejledning, som du finder øverst til højre på følgende side: Ligeledes kan du finde vejledende videoer i SEB som beskriver, hvordan de mest almindelige opgaver i SEB udføres, på følgende link: 17

18 C Er du brugeradministrator? Forudsætningen for at du kan administrere brugere er: at du kan gennemfører testen i sektion 1 o Hvis ikke dette er tilfældet, kan du i sektion 1 se hvad du bør gøre for at komme videre at din organisation er oprettet i SEB som beskrevet under B Hvad er SEB? o Hvis ikke dette er tilfældet bør du læse vejledningen, som der henvises til i B Hvad er SEB?, om hvordan dette gøres Når du som brugeradministrator logger ind i SEB, vil du have adgang til en menu bjælke som ikke vises for almindelige brugere. Du kan derfor teste om du er brugeradministrator ved at gøre følgende: Indtast adressen i din browser Log ind med din medarbejdersignatur Du skulle nu være logget ind som brugeradministrator, og se et skærmbillede som er vist forneden, med en række menuer i toppen. Hvis ja, du er brugeradministrator og kan se flere vejledninger på de følgende sider. Hvis nej, du er ikke brugeradministrator og skal have tildelt denne rettighed af en anden brugeradministrator i din organisation. 18

19 D Hvordan oprettes en DPSD2 bruger i SEB? Du kan se en generel video om hvordan man opretter brugere på følgende link: t%20bruger.html Herunder følger en step-by-step vejledning med billeder: 1. Klik på [Opret bruger] 19

20 2. Udfyld de Nødvendige brugeroplysninger Du skal vælge om du vil oprette brugeren ud fra dennes CPR nummer, eller det unikke ID nummer der er tilknyttet brugerens medarbejdersignatur, et såkaldt RID Klik [Opret] og brugeren bliver oprettet Bemærk: Du bør altid på forhånd sikre at brugeren ikke allerede er oprettet i SEB! 20

21 E Hvordan tildeles de korrekte roller til DPSD2 brugeren? Du kan se en generel video om, hvordan man tildeler roller til en eller flere brugere på følgende link: 20flere%20brugere/Tildel%20rolle%20til%20flere%20brugere.html I DPSD2 sammenhæng, er der 2 roller som du kan tildele brugeren: Initialmodtager hvis brugeren skal modtage rapporterede sager Decentral sagsbehandler hvis brugeren skal sagsbehandle Herunder følger en step-by-step vejledning med billeder: 1. Klik på [Brugeroversigt] 21

22 2. Vælg den eller de bruger der skal have nye roller 22

23 3. rul ned på siden, og klik [Tildel roller] 23

24 4. Vælg DPSD fra rullegardin, og klik [Vælg] Vælg de roller som brugeren eller brugerne skal have Bemærk: du vil normalt kunne se rollerne dpsinitialmodtager og dpsdecentralsagsbehandler 24

25 5. Rul ned på siden Vælg den eller de organisatoriske enheder som rollerne skal gælde for, ved at klikke på afkrydsningsfeltet for enheden Bemærk! For din organisation vil organisationstræet kun afspejle din organisation! 25

26 6. Rul ned på siden Vælg om rollerne kun tildeles den valgte enhed, den valgte enhed og alle enheder under den eller kun enheder under den valgte enhed. Normalt bør standardværdien Vælg denne enhed og alle dens underenheder være valgt! Klik [Gem] Du har nu tildelt de roller til brugerne, for udvalgte organisatoriske enheder. Bemærk: der kan gå op til 15 minutter fra at du har tildelt rettigheder i SEB til de er synkroniseret til DPSD2! 26

27 F Er der oprettet en initialmodtager på øverste organisatoriske niveau? Når du opretter brugere og tildeler dem roller i SEB, sikrer du at de kan logge ind i DPSD2. Du skal også angive de organisatoriske enheder som rollerne skal virke for, hvilket har 2 formål i DPSD2: At sikre at kun berettigede brugere kan sagsbehandle sager, der er knyttet til specifikke organisatoriske enheder At sikre at rapporterede sager ender i de rigtige indbakker i DPSD2 Når der på oprettes en ny rapport, skal rapportøren specificere hvilken organisatorisk enhed, den utilsigtede hændelse skete på. Dette kaldes normalt for hændelsesstedet. For at rapportører kan angive hændelsessteder, er indberetningsblanketten til DPSD2 udstyret med en funktion, til at foretage opslag i Sundhedsstyrelsens Organisations Register (SOR). SOR er et hierarkisk træ over organisatoriske enheder i sundhedsvæsenet og er det samme træ, som anvendes i SEB, når en bruger skal have knyttet sin rolle til en eller flere organisatoriske enheder. Hvis rapportøren vælger en organisatorisk enhed, og der findes en initialmodtager som er knyttet til denne organisatoriske enhed i SEB, vil sagen altid først ende i denne brugers indbakke. Initialmodtageren kan herefter visitere sagen til andre sagsbehandlere. Hvis der rapporteres på en enhed (eks. hjerte afdeling) hvor der ikke er en initialmodtager, er DPSD2 bygget til at gå et skridt op i SOR hierarkiet, for at se om der eventuelt skulle være en initialmodtager på moder enheden (eks. sygehus Ullerup). Hvis der heller ikke her er en initialmodtager, vil DPSD2 endnu en gang gå et skridt op i hierarkiet (eks. region Nord). Vigtigt: Der skal altid være mindst én bruger, der er tilknyttet som initialmodtager på det øverste organisatoriske niveau! Denne bruger har en bagstopper funktion, der sikre at alle sager der rapporteres for en given organisation, som minimum vil ende i denne brugers indbakke. På næste side er der vist et eksempel på hvordan man definere øverste organisatoriske niveau. 27

28 Eksempel: Øverste organisatoriske niveau for Region Hovedstaden Det skal bemærkes at sager aldrig kan gå tabt, også selvom at der ikke er defineret en initialmodtager på øverste organisatoriske niveau. Sundhedsstyrelsen har mulighed for at overvåge og visitere sager der ikke er knyttet til mindst én indbakke i DPSD2. 28

29 G Særligt for initialmodtagere og sagsbehandlere for primærsektoren Regionerne varetager initialmodtagelse og sagsbehandling af sager der rapporteres i DPSD2, hvor hændelsessted er i primærsektoren. Sundhedsstyrelsen har oprettet og administrerer et register, der sørger for, at alle rapporter for primærsektoren i en given region, visiteres til en specifik DPSD2 indbakke for regionen. Det er regionen der selv bestemmer, hvilken indbakke sagerne skal visiteres til. Som udgangspunkt visiteres sager til regionens øverste organisatoriske niveau. Hvis regionen ønsker at ændre dette, skal dette meldes til Sundhedsstyrelsen på hvorefter vi vil tage kontakt med jer, med henblik på at gennemfører ændringerne. 29

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2 Adgang til NIV Nyt system til indberetning af forventede ventetider Version 1.2 Kolofon Adgang til NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de netværksadministratorer der har ansvaret for at der er opsat en korrekt netværksmæssig

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Startguide. den digitale signatur

Startguide. den digitale signatur Startguide den digitale signatur Generelt om digital signatur En medarbejdersignatur er en digital signatur, som kan identificere dig og din computer over for et givent websted eller e-mail-modtager. Du

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

UTH-rapportering for privathospitaler og speciallægeklinikker

UTH-rapportering for privathospitaler og speciallægeklinikker UTH-rapportering for privathospitaler og speciallægeklinikker En miniguide november 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: UTH-rapportering for privathospitaler og speciallægeklinikker Udgivet af: Styrelsen

Læs mere

Guide til oprettelse af testbrugere

Guide til oprettelse af testbrugere Guide til oprettelse af testbrugere i Stormbasen Indtil Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 er det muligt at øve sig i et testsystem. En af de store forskelle på den rigtige Stormbase og testsystemet

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

DPSD2 Guide 3: - og samspillet med SOR og SEB. Initialmodtagelse og mapninger i DPSD2

DPSD2 Guide 3: - og samspillet med SOR og SEB. Initialmodtagelse og mapninger i DPSD2 DPSD2 Guide 3: Initialmodtagelse og mapninger i DPSD2 - og samspillet med SOR og SEB. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 der ønsker at vide mere om initialmodtagelse og mapninger i DPSD2 og

Læs mere

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN VEJLEDNING TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN Side 1/18 INDHOLD EN VEJLEDNING FOR NEMLOG-IN ADMINISTRATORER... 2 FØR DU GÅR I GANG... 2 VEJLEDNINGENS INDHOLD... 2 HJÆLP... 2 DEL 1 - TILDELING AF RETTIGHEDER

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Svinetællingen

Vejledning til online blanketten Svinetællingen Vejledning til online blanketten Svinetællingen Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forud oprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Indhold LG NEXUS 4... 1

Indhold LG NEXUS 4... 1 LG NEXUS 4 Her er en guide til softwareopdatering af LG NEXUS 4, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold LG NEXUS

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERVEJLEDNING BRUGERADMINISTRATION Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til brug af SKI's kataloger

Vejledning til brug af SKI's kataloger Vejledning til brug af SKI's kataloger 1 Indhold Indledning... 3 SKI-kataloget... 4 Lister... 4 Mulighed for private og låste lister... 5 Sådan opretter du en liste... 5 Sådan vælger du produkter til din

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21 Lokal brugeradministration i SKS Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Side 2 af 21 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse af den lokale brugeradministratorrolle i SKS... 3 2.1. STANDARD LOKAL BRUGERADMINISTRATOR

Læs mere

PentaCon A/S NemHandel Installation

PentaCon A/S NemHandel Installation PentaCon A/S NemHandel Installation Behov for hjælp? Ønsker du at PentaCon A/S skal varetage hele din Nemhandel installation, gør vi meget gerne dette for dig. Vi hjælper dig igennem hele processen, lige

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole Denne vejledning omhandler oprettelse af medarbejder på en grundskole uden 10.klasse. Medarbejderen skal oprettes i Administrationsmodulet til

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Forfatter: Tobias Thisted Styrelsen

Læs mere

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet.

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet. NOTAT Hjælp til at løse problemer ved adgang til Virk.dk At der nu skal bruges NemID-signatur i stedet for Digital Medarbejdersignatur som Log-In til VirkDK, har desværre vist sig at give nogle problemer.

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en videregående uddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en videregående uddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en videregående uddannelse Institutionens brugeradministrator på optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Opret bruger. For at gennemføre en brugeroprettelse eller ændring skal du altid trykke på Afslut på trin seks og indtaste din personlige kode.

Opret bruger. For at gennemføre en brugeroprettelse eller ændring skal du altid trykke på Afslut på trin seks og indtaste din personlige kode. Generelt Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i venstremenuen eller på funktionstasten Opret bruger nederst i brugeroversigten. For at oprette en bruger skal du igennem op til syv

Læs mere

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten.

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Generelt Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Afhængig af indholdet af din Business Online aftale skal du igennem

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in Side 1 af 8 Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in 03. marts 2014 JLL Denne guide beskriver, hvordan du som it-leverandør af en selvbetjeningsløsning, der anvender NemLog-in komponenter, kan tilsluttes

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc

Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc Indhold 1. Sådan logger du på den pc du har fået udleveret... 1 2. Sådan logger du på det trådløse netværk... 1 3. Sådan logger du på Digital eksamen med WAYF...

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NemLog-in

Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildeling af rettigheder i NemLog-in - En vejledning for NemLog-in administratorer Før du går i gang Denne vejledning forudsætter adgang til internettet og gyldigt NemID Erhverv (medarbejdersignatur eller

Læs mere

Opret bruger. Generelt. Du kan oprette en bruger via topmenuen Administration, Brugeradministration og Opret bruger:

Opret bruger. Generelt. Du kan oprette en bruger via topmenuen Administration, Brugeradministration og Opret bruger: Generelt Du kan oprette en bruger via topmenuen Administration, Brugeradministration og Opret bruger: For at oprette en bruger skal du igennem op til syv trin. Du kan navigere valgfrit imellem de syv trin

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4

Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4 Vejledning i VIAS 4.3 Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4 Bemærk: Denne vejledning er henvendt til leverandører, der leverer ydelser i forbindelse med koordineringen

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere