ARBEJDE BETALER SIG. NATIONAL EKSPERTISE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDE BETALER SIG. NATIONAL EKSPERTISE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret"

Transkript

1 NYE ØJNE PÅ JOB Nedsat syn er ikke en hindring for at komme i arbejde. Få faglige kompetencer og find motivationen på Instituttets specialtilrettelagte erhvervsuddannelser og afklaringsforløb. Det er både realistisk og betaler sig.

2 ARBEJDE BETALER SIG Instituttets uddannelser, kurser og afklaringsforløb skaber beskæftigelse gennem høj faglighed i et miljø sammen med andre med nedsat syn FAKTA Cirka danskere formodes at være blinde eller svagsynede. Nogle lever altid uden syn, andre mister synet sent i livet de fleste er over 65 år. Beskæftigelse er tidens mantra enten er der for mange jobs eller også er der for få men alle er enige om, at et arbejde skaber indhold og mening i tilværelsen, og at selvforsørgelse gavner samfundsøkonomien. Alligevel er kun hver femte med nedsat syn i den erhvervsaktive alder i job. Det er et ærgerligt paradoks, for synshandicappede er en værdifuld arbejdskraft. Alt for værdifuld til at overse. Instituttets erhvervsrettede uddannelser og tilbud er derfor et målrettet værktøj for kommunerne og skriver sig ind i den overordnede beskæftigelsesstrategi. Instituttet uddanner til et professionelt kvalifikationsniveau. Vores erfaring er, at en medarbejder med nedsat syn ofte kan beholde sit job ved at bruge kompenserende hjælpemidler, mens andre kommer tilbage eller ind på arbejdsmarkedet via en særlig tilrettelagt uddannelse eller et kursus, der tager højde for deres syn. I de senere år har syv ud af ti fået et ordinært eller støttet job med en uddannelse eller et afklaringsforløb fra Instituttet i bagagen. Og i 2008 satte konsulentfirmaet Oxford Research kroner og ører på gevinsten. Kommuner kan spare mellem og 3,1 millioner kroner, når en blind eller svagsynet får revalidering til en specialuddannelse på Instituttet og dermed erstatter en fremtid med dagpenge, kontanthjælp og førtidspension med et liv som skatteborger, hvor man tjener sine egne penge. Uanset om det er i et ordinært job eller et arbejde med tilskud. Hemmeligheden bag tallene er styrken ved at finde fodfæste med andre i samme situation. Instituttet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, lang erfaring og højt specialiseret viden om, hvordan man støtter og underviser mennesker med et synshandicap. Så brug fagmedarbejderne! Her i folderen finder du inspiration til, hvordan Instituttet kan hjælpe, og du er velkommen til at kontakte os for at få afdækket dine konkrete behov og eventuelt omsætte dem til et individuelt forløb, der nytter. Klaus Høm, leder af Institutet for Blinde og Svagsynede NATIONAL EKSPERTISE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt rehabiliteringscenter og tilbyder sin ekspertise og erfaring til hele processen fra udredning til den konkrete støtte, rådgivning eller uddannelse. Målet kan både være at lære at nyorientere sig i livet med et synshandicap, blive i et eksisterende job eller tage en helt ny uddannelse. Instituttets styrke er, at mange faggrupper er samlet på et sted og trækker på hinandens kompetencer, så man får en hurtigere og sammenhængende hjælp under et tag. Instituttet har blandt andet ansat lærere og forskellige fagundervisere, pædagoger, fysioog ergoterapeuter, IT-instruktører, vejledere, psykologer og socialrådgivere. Derudover er Kennedy Centrets øjenafdeling på Instituttets adresse og kan yde optisk- og øjenlægefaglige undersøgelser og udredning, så man får en sammenhængende rehabilitering. GRATIS ERHVERVSAFKLARING I løbet af to dage kan man på Instituttet få et grundigt og tilbundsgående svar på, hvad der skal til for at beholde sit job eller komme ind på arbejdsmarkedet, når synet svigter. Erhvervsservice er gratis og en del af de såkaldt objektivt finansierede ydelser. Tilbudet er for alle, som er i job, på kontanthjælp eller sygedagpenge, uanset hvor i landet man bor. Erhvervsservice indebærer en undersøgelse og optikafprøvning på Kennedy Centrets øjenafdeling, en grundig samtale med en socialrådgiver og afprøvning af nyttige hjælpemidler og IT-udstyr. Senere kan man få installeret synskompenserende IT og lære at bruge det. Alle kan kontakte Erhvervsservice. RÅD OM HJÆLPEMIDLER På telefon kan man få råd og information om hjælpemidler på markedet. Instituttets hjælpemiddeloplysning informerer og vejleder pr. telefon mandag til torsdag klokken Man kan også prøve hjælpemidlerne i Instituttets udstilling, der har åbent for besøgende mandag til onsdag klokken 10-14, torsdag klokken eller efter individuel aftale. Alternativt kan man skrive til PÅ VEJ TIL KARRIERE OG STUDIE Når du skal vælge uddannelse eller bane vej til arbejdsmarkedet, kan Instituttet hjælpe med at afdække muligheder og begrænsninger. Du kan få en synshandicappet mentor eller deltage i diskussionsforummet Studielisten, og en gang om året udleverer Instituttet startpakker til nye studerende på ungdoms- og videregående uddannelser. Man får synskompenserende materialer, temadage med andre unge i samme situation og gode råd om brug af hjælpemidler, studieteknik og studiemiljø. HØR MERE ELLER LAV EN AFTALE:

3 FASTHOLD DIT JOB: EN STEMME I RØRET Med en ny kort uddannelse kan Claus Nordsmark blive i banksektoren, hvor han har arbejdet siden 1979 Klokken er præcis 12, da personaleudgangen hos Lån & Spar Bank ved Københavns Hovedbanegård åbner sig. Ud kommer Claus Nordsmark og en sort labrador. Efter en formiddag mellem ledningerne under skrivebordet skal Ricco luftes. Den 47-årige telemarketinganalytiker har sin førerhund med på arbejde, og bankjobbet kan han takke Instituttet for. For i begyndelsen af 1990 erne tog hans øjensygdom fart.»jeg vidste et stykke tid, hvor det bar hen, og det var svært at acceptere.«vær OPSØGENDE OG OPTIMISTISK Claus Nordsmark blev bankuddannet tilbage i 1979, og da synet svandt ind skulle han finde en ny vej, hvor øjnene ikke spillede nogen rolle. Valget faldt på Instituttets telemarketinguddannelse.»den er sjov og udviklende og rummer mange gode redskaber, men mit nuværende job kræver, at jeg er den udfarende. Det skal man lige vænne sig til,«konstaterer Claus Nordsmark, der tidligere havde en mere tilbageholdende natur.»der er kun en vej, og det er ud over stepperne. En ny uddannelse er ingen sovepude. Der kommer ikke nogen og banker på døren, og tilbyder dig et job, bare fordi, du er blind. Det kræver, at du er opsøgende og entusiastisk for at finde en arbejdsplads med den rette indstilling.«for Claus Nordsmark åbnede uddannelsens praktikophold nye døre. Han kendte virksomhedens direktør fra tidligere, og direktøren anbefalede ham at bruge sine nye kompetencer i en kendt branche. Claus Nordsmarks første job som synshandicappet blev derfor som telemarketinganalytiker hos Realkredit Danmark, og i dag er han den kompetente stemme i røret, når man som kunde ringer til Lån & Spar Bank. Mens førerhunden venter.»der sker jo ikke så meget andet, end at jeg taler i telefon, men Ricco hygger sig, og mine kolleger elsker at have en hund på kontoret.«

4 DIN FØRSTE UDDANNELSE: NYE TONER I RANDERS Som kun 21-årig har Kristian Larsen allerede arbejde som pianostemmer. Han har selv skabt jobbet takket være stædighed og et målrettet uddannelsesvalg Da Kristian Larsen afsluttede 10. klasse, kendte han sit ønskejob. Han kommer fra et hjem med klaver, kan lide klassisk musik, og morfaren var pianostemmer. Men som blindfødt måtte Kristian Larsen finde et alternativ til teknisk skole og en elevplads i en pianoforretning.»jeg kunne ikke følge med i undervisningen sammen med seende, og det ville være træls for de andre, at jeg stillede så mange spørgsmål til, hvad læreren lavede.«i stedet begyndte han på Instituttets pianostemmeruddannelse, der er særligt tilrettelagt for studerende med nedsat syn.»der er tid til at røre ved tingene, få styr på hvad de enkelte dele i klaveret hedder og undersøge, hvor meget reparation jeg kan klare. Det er en fordel i stedet for først at finde ud af det hjemme hos fru Jensen.«hvis kommunen godkendte ham til fleksjob.»sagsbehandlingen endte bare med at tage så lang tid, at arbejdsgiveren sprang fra.«så gik Kristian Larsen og hans forældre i tænkeboks.»vi fik den idé, at der må stå en masse ustemte klaverer rundt om i kommunen.«han fik kontakt til musikskolen i Randers Kommune og begyndte i et job med ansvar for, at kommunens klaverer på skoler, fritidshjem, plejehjem og forsamlingshuse klinger. I dag er han fastansat.»det er et sjovt fag, hvor mit synshandicap ikke er noget problem. Min arbejdsgang er langsommere end seendes, fordi hver bevægelse tager længere tid, når hænderne skal klare det øjnene plejer, men min uddannelse er bare i orden, så det langsommere tempo spiller ingen rolle.«initiativ overkom sagsbehandling Der mangler pianostemmere, så Kristian Larsen var optimist, da han blev færdiguddannet i Han søgte job hos flere store pianoforretninger i Århus og Aalborg, som ville ansætte ham,

5 ET UNIKT UDDANNELSESMILJØ Massør Massører forebygger og behandler muskler eller led, giver velværemassage. Uddannelsen tager 19 måneder. Praktikophold og undervisning i anatomi, fysiologi, forskellige massageteknikker, sygdomslære, kommunikation m.m. Optagelse kræver praktisk håndelag, interesse for kroppen, relevant skolebaggrund, lyst til personlig udvikling og at komme tæt på andre mennesker, du er fyldt 20 år og har godt helbred. Eksamen med ekstern censor. Gode jobmuligheder i virksomheder eller med privatkunder i selvstændig praksis. Kirkesanger Kirkesangere synger under gudstjenester og kirkelige arrangementer, kan også arbejde som korleder. Uddannelsen tager 2-3 år på Instituttet og Sjællands Kirkemusikskole. Undervisning i sang, kor, taleteknik, klaver, hørelære, salmekundskab m.m. Optagelse kræver god sangstemme og musiske evner. Eksamen med ekstern censor. Gode muligheder for deltidsbeskæftigelse. Instituttet er det eneste sted i Danmark med uddannelser særligt tilrettelagt for synshandicappede. Ni uddannelser og to afklaringsforløb har fokus på faglige, personlige og sociale kompetencer Musikprofilen Anderledes konservatorieuddannelse til professionel musiker eller musikpædagog/ underviser. Uddannelsen tager 2-3 år på Instituttet og 2 år på Vestjysk Musikkonservatorium. Individuel undervisning med professionelle konservatorieuddannede musikere i fag, der styrker hver studerendes særlige musikalske profil og kompetencer. Optagelse kræver musikalsk talent. Eksamen med ekstern censor. Uddannelsen optager kun studerende med potentiale for realistisk erhvervsmulighed. Musikere har typisk mange forskellige jobs. Organist Organister er professionelle musikere med ansvar for kirkers musikalske arbejde. Mulighed for at arbejde som korleder, arrangere koncerter eller komponere. Uddannelsens varighed er individuel. Foregår på Instituttet og evt. suppleret med enkelte holdfag på Sjællands Kirkemusikskole. Individuel undervisning i orgel, musikteori, korledelse, klaver, improvisation, hørelære, liturgi, punktnoder m.m. Optagelse kræver lyst og evner til at arbejde som musiker. Eksamen med ekstern censor. Meget gode jobmuligheder. Pianostemmer Pianostemmere stemmer klaverer og flygler og laver mindre reparationer. Uddannelsen tager 3½ år. Individuel undervisning på Instituttets værksted efter mesterlæreprincippet, undervisning i IT, regnskab m.m. Optagelse kræver praktisk håndelag, god hørelse, rytmesans og lyst til at arbejde selvstændigt. Eksamen med ekstern censor. Meget gode jobmuligheder som selvstændig eller ansat i pianoforretning. Telemarketing/ kundeservice Kundeservicemedarbejdere og telemarketingkonsulenter arbejder med telefonpasning, mødebooking, databaseopdatering, markedsundersøgelser eller salg og kundeservice via telefon og pc. Uddannelserne tager henholdsvis 1 og 1½ år og foregår i et aktivt erhvervsmiljø i virksom heden Telehandelshus i Høje Taastrup i tæt samarbejde med Instituttet. Individuelle forløb med praktik og undervisning i IT, salg, notatteknik, ledelse og samarbejde, stemmetræning, kommunikation m.m. Optagelse kræver lyst til at arbejde med kommunikation, kundekontakt, selvstændige og udadvendte opgaver. Erhvervserfaringer en fordel. Meget gode jobmuligheder i kundeservicecentre, større organisationer eller arbejdspladser. Væver Vævere instruerer og assisterer ved opsætning af væv og udfører eget vævearbejde. Uddannelser af forskellig længde, også korte kurser i få uger. Undervisning på Instituttets værksted med mulighed for ekstern praktik og voksenpædagogisk grundkursus. Eksamen med ekstern censor. Optagelse kræver god finmotorik, interesse for håndarbejde. Mulighed for deltidsbeskæftigelse som underviser på dagog plejecentre eller væver for Blindes Arbejde. IT-instruktør IT-instruktører underviser synshandicappede IT-brugere. Uddannelsen tager 16 uger fordelt på fire moduler a 1 uges varighed. Undervisning i IT-udstyr og programmer for synshandicappede, synspædagogiske principper og metoder, formidling, tilrettelæggelse af undervisningsforløb m.m. Optagelse kræver viden og erfaring med Zoomtext og JAWS, pc-kørekort og pædagogiske kompetencer. Gode muligheder for deltidsbeskæftigelse som underviser på aftenskoler, synscentraler m.m. Pc-kørekort En standardiseret dokumentation for viden om brug af de almindelige IT-programmer i Officepakken. Kurset tager 1 måned og kan fordeles på 1 år. Alle syv moduler afsluttes med en prøve. Undervisning foregår på Instituttet, der har status som testcenter efter EU-standard. Kurset supplerer anden uddannelse eller eksisterende job. VITAE 18 måneders kursus for alle, som søger en retning både fagligt og personligt for at komme videre med job eller uddannelse. Kursisterne afklarer deres kompetencer, motivation og muligheder. Fokus på ressourcer via coachende samtaler og åben dialog. Hver kursist laver en plan i samarbejde med underviseren, som løbende justeres. Alle kan komme i praktik, tage pc-kørekort, arrangere virksomhedsbesøg og studieture. Øvrig undervisning tilrettelægges individuelt. Kan være fag som f.eks. dansk, matematik, engelsk, præsentationsteknik, stemmetræning eller afspænding. Kurset afsluttes med en status og en realistisk fremtidsplan. FAKTA Man kan snuse kortvarigt til den enkelte uddannelse via et forskole-ophold, som aftales med Instituttet. Alle uddannelser har efterfølgende optagelseskrav eller prøve, hvor man bl.a. undersøger studieegnethed. DET GODE MATCH Kursusforløb på 30 uger, der baner vej til arbejdsmarkedet for voksne ledige eller nyuddannede. Deltagerne afklarer deres faglige, personlige og sociale kompetencer og sætter dem i spil i en virksomhedspraktik og i personlige, coachende samtaler. Man lærer at skrive ansøgninger, gå til jobsamtale,»sælge«sig selv, tage personlig ledelse, finde gennemslagskraft og motivation, samarbejde og at håndtere konflikter. Kurset består af 2-3 moduler. Kan delvis foregå lokalt. HØR MERE ELLER LAV EN AFTALE:

6 SKIFT KARRIERE: SANGEN OM EN ANDEN VEJ Dorte Sehested forlod det private erhvervsliv og pustede liv i en gammel musikdrøm. I dag er hun sangpædagog med eget firma»har du tænkt på at søge pension?«med et enkelt spørgsmål fra en overlæge tilbage i 1995 faldt Dorte Sehesteds liv i ruiner. Hun havde trodset sin diabetes og et svigtende syn, taget en tårnhøj studentereksamen, prøvet kræfter med forskellige uddannelser og sat markante aftryk på store arbejdspladser som Handelsbanken, Lån & Spar Bank og Diners Club, hvor hun etablerede deres første telemarketing. Så karrieren kørte turbo, jobbet var hendes identitet og hun havde netop købt hus. Men så kom spørgsmålet.»det var en kæmpe koldbøtte. Jeg havde ved gud ikke overvejet pension.«alligevel sagde hun ja tak og begav sig varsomt ud på nye stier.»som blind er der ting, man ikke kan. Man må gå en anden vej i forhold til, hvad der er muligt.«musik I DØDSFORAGT Ønsket om en musisk karriere lå allerede i Dorte Sehested som et kim.»jeg havde altid drømt om konservatoriet, men mine forældre sagde, at jeg skulle have en ordentlig uddannelse, så det med musikken var nok sådan lidt dødsforagt. Jeg kunne jo ligeså godt prøve.«på Instituttets uddannelse Musikprofilen skubbede professionelle musikere hende i gang.»det svære var at give slip og turde danse, grine, flippe ud og mærke pulsen i stedet for at tælle den. Jeg havde levet hele mit liv med en kasse af angst over mig og i evig kontrol.«på skemaet stod der samspil, rytmik, musikhistorie, klaver, hørelære og sang som hovedfag, men stemmeteori og rehabilitering af slidte stemmer blev 47-årige Dorte Sehesteds fokus. Hun specialiserede sig i at fjerne spændinger og fejlfunktioner, der holder klangen tilbage. Det er det, hun lever af i dag ved siden af sit job som timelærer på Vestjysk Musikkonservatorium. Professionelle sangere og alt fra advokater til ejendomsmæglere, lærere, psykoterapeuter og fitness-instruktører, der også lever af at bruge deres stemme, får kyndig behandling i glasudbygningen på hendes hus, hvor Dorte Sehested arbejder. Vinduerne lukker store mængder lys ind selv på gråvejrsdage og holder liv i hendes stærkt begrænsede syn, og før-og-efter foto af kundernes stemmelæber taler deres tydelige sprog om arbejdets effektivitet.»jeg har autoritet på det, jeg kan og kan dokumentere gode resultater, så jeg har et godt liv på mine præmisser ikke på andres.«

7 BLIV AFKLARET: MOD PÅ ET STUDIE Pc-kørekort, afklaringssamtaler og et praktikjob som lærer giver Andreas Mailand Christensen en tiltrængt succes. Nu er han klar til at læse historie Før var han i tvivl og ved at give op over for fremtiden. Nu kan han se den for sig.»jeg har helt klart fået mod til at søge ind på Universitetet og blive gymnasielærer i historie og religion. Jeg havde brug for en succesoplevelse og Instituttets ekspertise til at hjælpe mig med at finde ud af, hvad jeg vil, og hvad der er muligt.«29-årige Andreas Mailand Christensen er kursist på Instituttets afklaringskursus VITAE. Efter seks måneder har han lært IT, konkretiseret sit mål og fundet ud af, at han både kan og vil undervise. LYSTEN FORPLIGTER Kostvejleder, fysioterapeut og fittness-instruktør. Andreas Mailand Christensen har taget hul på mange uddannelser, og flere praktikjob via kommunen bragte ham heller ikke i gang med et arbejdsliv.»jeg sad fast. Min sagsbehandler vidste ikke noget om synshandicap og bad mig om selv at finde løsninger, så jeg var i kontakt med Instituttet hele tiden. Til sidst kunne jeg ligeså godt tage derud.«valget faldt på VITAE, fordi alle arbejdsgivere spurgte til Andreas Mailand Christensens IT-kundskaber, og kursets grundstamme er et pc-kørekort, som de fleste tager parallelt med, at de undersøger deres interesser og muligheder. For Andreas Mailand Christensen er den store passion historie, som han læste for ti år siden.»dengang droppede jeg ud, fordi jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle bruge det til. Jeg havde svært ved at se mig selv som underviser og vidste ikke rigtig, hvad det indebar, og om jeg kunne.«i dag er han i praktik og underviser to gange om ugen i anatomi på Instituttets massøruddannelse.»det er sjovt, udfordrende og meget spændende at have kolleger og ikke bare medstuderende. Det forpligter på en anden måde. Jeg har ansvar for andre end mig selv og skal fungere i et fast samarbejde, og jeg kan godt lide at formidle viden. Hvis andre kan bruge det, så er det ikke forgæves, hvad jeg selv lærte på fysioterapeutuddannelsen, selvom jeg ikke gennemførte den.«nu stiler Andreas Mailand Christensen mod en bachelor i historie, men SU en er knap, og hans synshandicap vil formodentlig sætte tempoet ned og afskære ham fra et studiejob. Så udsigten til dårlig økonomi skræmmer.»det er stadig en indre kamp. Jeg har lyst til studiet, men jeg slås også mod den tryghed, det ville være at få førtidspension og et liv uden krav. Jeg henter stor støtte i mine faste samtaler med uddannelseslederen og en psykolog på Instituttet. Og så selvfølgelig familien og kæresten.«

8 LIGE I ØJET Faglighed, fællesskab og fleksibilitet kendetegner Instituttets erhvervstilbud, som har tid og viden til at tage individuelle hensyn og skabe personlig vækst i et miljø med andre i samme situation FAKTA Instituttet arbejder altid: Tværfagligt og helhedsorienteret Løsningsfokuseret og anerkendende Kontraktbaseret og med borgeren i centrum I den ene fløj øver syv musikstuderende sig på hver deres instrument, på 1. sal får tre andre undervisning i fysiologi og anatomi, og nede i stueplan bliver fem kursister coachet for at finde hver deres mål. På Instituttet for Blinde og Svagsynede tager man en individuel uddannelse, men i et professionelt undervisningsmiljø sammen med andre. Det betyder i praksis, at man får skræddersyet sin undervisning, så den passer til den enkeltes tempo, interesser og behov, samtidig med at man får udbytte af at dele hverdag, sorger og glæder med andre, som også lever med et synshandicap. Alle kursister og studerende på Instituttet arbejder ud fra deres individuelle mål. De bliver aftalt og justeret flere gange om året i dialog med de uddannelsesansvarlige, og Instituttets tværfaglighed betyder, at der er mange kolleger og specialer at trække på. Den studerende kan derfor bruge sin energi på at lære frem for at skaffe hjælpemidler eller finde vej i systemet, man kan nemmere flette nye fag eller undervisning ind i skemaet, og der er hurtigere adgang til særlig støtte fra psykologer eller Instituttets socialrådgivere, som holder snor i de enkelte sager og samarbejdet med kommunens sagsbehandlere derhjemme. Instituttet arbejder med fokus på ressourcer frem for begrænsninger og søger efter det, der skal til for, at den enkelte kan lykkes og nå sine mål. Medarbejderne tager også afsæt i, at alle både er i gang med at finde en faglig identitet og samtidig har brug for at trives personligt og socialt for at begå sig lige nu og her og på lang sigt. Den udvikling foregår i samspil med andre studerende og kursister både i og uden for undervisningstiden men der er også frirum til individuelle samtaler med personalet. Man skal måske lære at håndtere omgivelsernes reaktion på et synshandicap eller at få styrke til at tage sine synlige hjælpemidler i brug. Når man forlader Instituttet, kan man tage personlig ledelse og ansvar for sit liv, fordi det er de kompetencer, der skaber engagement og fører til et job og en meningsfuld hverdag. Vejen dertil er bare anderledes. På Instituttet er synstabet nemlig et fællesvilkår for alle, og netop derfor er det ikke hele tiden i centrum. Men vi ser synshandicappet lige i øjnene bare med faglige, kompetente og erfarne briller. TILGÆNGELIGE FACILITETER Svømmehal, gymnastiksal med klatrevæg, lydstudie, kor, kantine, festsal med scene, eget orgelhus, lukket gårdhave og alt sammen tæt på København, gode transportmuligheder, strand og grønne områder. Det er de faciliteter, som Instituttet tilbyder. Instituttet har til huse i en bygning i Hellerup, som blev arkitekttegnet I 1968 særligt til personer med et synshandicap. Arkitekturen er prisbelønnet og tidstypisk for perioden. Huset er indrettet til at give bedst mulig tilgængelighed med ledelinjer, vinkelrette gangarealer, en voliere som lydkilde i forhallen, og flere steder er der følbare informationsskilte i kontrastfarver, følbare symboler og et kunstfærdigt trægelænder, der markerer hvor på Instituttet, man er. BO PÅ INSTITUTTET Eget værelse med trådløst netværk, fælles opholdsstue med tv og pc, køkken og vaskerum er rammerne om de uger, måneder eller år, hvor Instituttet er fast adresse for nogle kursister og studerende. Man kan nemlig bo under samme tag som sit kursus eller uddannelse, hvis man ønsker det. Instituttets beboergang har plads til 30 personer og er bemandet døgnet rundt af pædagogisk personale. Om aftenen er der fælleshygge i stuens sofaer, eller man kan slappe af bag egen dør eller sammen med andre. Det sociale samvær og mødet med andre i samme båd er ofte ligeså givtigt som det faglige udbytte af dagtimerne, og mange knytter venskaber, der rækker ud over Instituttet. Indimellem arrangerer beboergangen udflugter, biografture, bowling, en gåtur i Dyrehaven eller fest. Der er også mulighed for at prøve at bo alene og klare sig selv i Instituttets prøvelejlighed, før man beslutter sig for eventuelt at søge egen bolig. DEN FØRSTE TID UDEN SYN Har man for nylig mistet synet helt eller delvist, kan Instituttet hjælpe med at finde fodfæste i den nye livssituation. Forløbene bliver skræddersyet til den enkeltes behov og rummer typisk undervisning i mobility, hvordan man håndterer daglige gøremål, bruger IT og læseprogrammer og får nye fritidsinteresser. Derudover har mange gavn af psykologsamtaler, massage og afspænding og får stort udbytte af at være sammen med andre, der står i en lignende situation. HØR MERE ELLER LAV EN AFTALE:

9 HØR MERE ELLER LAV EN AFTALE: Instituttet for Blinde og Svagsynede Rymarksvej Hellerup Redaktion/Tekst: Annette Haugaard Foto: Anders Clausen Layout: Jens Burau, Tryk: KLS Grafisk Hus

STU IBOS. og andre tilbud til unge med et synshandicap. STU.indd 1 14/08/11 21:06:52

STU IBOS. og andre tilbud til unge med et synshandicap. STU.indd 1 14/08/11 21:06:52 STU IBOS og andre tilbud til unge med et synshandicap STU.indd 1 14/08/11 21:06:52 UDDANNELSE FOR LIVET Der skal både personlige, sociale og faglige kompetencer til at træde ind i et voksenliv med eller

Læs mere

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog SYNSPROGKULTUR Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt

Læs mere

HSK - NYT Nr. 2 og 3 november 2005

HSK - NYT Nr. 2 og 3 november 2005 HSK - NYT Nr. 2 og 3 november 2005 Siden sidst Af Gitte Lindeløv På Københavns Universitet har man lavet nogle omrokeringer, således at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet nu består af Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

Årsberetning 2006 Kofoeds Skole

Årsberetning 2006 Kofoeds Skole Kofoeds Skole Velkommen Velkommen Indhold Plads til alle på Kofoeds Skole Plads til alle på Kofoeds Skole Kreativ kraft Skønt at stå på en scene Råd og vejledning På vej mod job Det tager tid Det passer

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

FORORD 3 1 INDLEDNING 4 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 4 MINORITETSFORHANDLINGER 18

FORORD 3 1 INDLEDNING 4 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 4 MINORITETSFORHANDLINGER 18 FORORD 3 1 INDLEDNING 4 UNDERSØGELSENS BAGGRUND 4 DE GODE HISTORIER OM UNDERSØGELSEN 5 RAPPORTEN: INDHOLD OG SYNSVINKLER 5 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 SELVFØLGELIG

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010 59. årgang Danmarks råstof Tema om STU, arbejde og lidt KLAP Annonce 10 22 28 43 4 Kort nyt 5 Leder Besparelsen ingen tager 6 Danmarks

Læs mere

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie MED.MERE NYT FRA SELANDIA - ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER NOVEMBER 2013 TEMA PRAKTIKPLADSER Har du praktikelever? Læs om, hvordan du spotter de gode praktikanter og hvilke fordele og muligheder, der er ved

Læs mere

SUF Den Sociale Udviklingsfond

SUF Den Sociale Udviklingsfond ISSN 1903-5497 Juli 2012 SUF Den Sociale Udviklingsfond Magasinet En tryg skulder at læne sig op af Bjarne har brugt sin mentor til at få ro på hverdagen og arbejdslivet Et kærligt skub ind i voksenlivet

Læs mere

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009 Handicap & job - det kan lade sig gøre April 2009 Regeringen indhold Forord 1 Kapitel 1 Kort og godt om strategien 4 Kapitel 2 Udfordringerne 7 Der skal være plads til alle 7 Bedre rammer for arbejdsgiverne

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

- Tag fokus væk fra det, du har mistet. Jonathan Richter efter lynnedslaget:

- Tag fokus væk fra det, du har mistet. Jonathan Richter efter lynnedslaget: Nr. 1. 2013 Jonathan Richter efter lynnedslaget: - Tag fokus væk fra det, du har mistet Bilulykke stoppede succesfuld karriere side 10 Når arbejdet stjæler din søvn side 15 Klædt på til lønforhandling

Læs mere

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 CA nyt medlemsbladet for ca a-kasse nr. 4 nov. 2010 Thomas Geuken om god Rock'n'Roll ledelse 13 Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 Opsigelse

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

/ Side 10. Hvordan sender du din ansøgning, og hvad skal du vedhæfte? Få svar på dét og andre spørgsmål. / side 23

/ Side 10. Hvordan sender du din ansøgning, og hvad skal du vedhæfte? Få svar på dét og andre spørgsmål. / side 23 Danske Karriere JEG VED, HVOR MIN KARRIERE STARTER, MEN IKKE HVOR DEN ENDER / Side 10 DANSKE GRADUATE Vær med på holdet, når vi hvert år ansætter graduates med vidt forskellige profiler og interesser.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 2. 2012 ARBEJDSMAND gik i lære som 44-årig side 12 PLUS PÅ KONTOEN under uddannelsen side 14 TIDLIGERE TOPCHEF: Tal med andre om din fyring side 22 SKAL-SKAL IKKE

Læs mere