ARBEJDE BETALER SIG. NATIONAL EKSPERTISE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDE BETALER SIG. NATIONAL EKSPERTISE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret"

Transkript

1 NYE ØJNE PÅ JOB Nedsat syn er ikke en hindring for at komme i arbejde. Få faglige kompetencer og find motivationen på Instituttets specialtilrettelagte erhvervsuddannelser og afklaringsforløb. Det er både realistisk og betaler sig.

2 ARBEJDE BETALER SIG Instituttets uddannelser, kurser og afklaringsforløb skaber beskæftigelse gennem høj faglighed i et miljø sammen med andre med nedsat syn FAKTA Cirka danskere formodes at være blinde eller svagsynede. Nogle lever altid uden syn, andre mister synet sent i livet de fleste er over 65 år. Beskæftigelse er tidens mantra enten er der for mange jobs eller også er der for få men alle er enige om, at et arbejde skaber indhold og mening i tilværelsen, og at selvforsørgelse gavner samfundsøkonomien. Alligevel er kun hver femte med nedsat syn i den erhvervsaktive alder i job. Det er et ærgerligt paradoks, for synshandicappede er en værdifuld arbejdskraft. Alt for værdifuld til at overse. Instituttets erhvervsrettede uddannelser og tilbud er derfor et målrettet værktøj for kommunerne og skriver sig ind i den overordnede beskæftigelsesstrategi. Instituttet uddanner til et professionelt kvalifikationsniveau. Vores erfaring er, at en medarbejder med nedsat syn ofte kan beholde sit job ved at bruge kompenserende hjælpemidler, mens andre kommer tilbage eller ind på arbejdsmarkedet via en særlig tilrettelagt uddannelse eller et kursus, der tager højde for deres syn. I de senere år har syv ud af ti fået et ordinært eller støttet job med en uddannelse eller et afklaringsforløb fra Instituttet i bagagen. Og i 2008 satte konsulentfirmaet Oxford Research kroner og ører på gevinsten. Kommuner kan spare mellem og 3,1 millioner kroner, når en blind eller svagsynet får revalidering til en specialuddannelse på Instituttet og dermed erstatter en fremtid med dagpenge, kontanthjælp og førtidspension med et liv som skatteborger, hvor man tjener sine egne penge. Uanset om det er i et ordinært job eller et arbejde med tilskud. Hemmeligheden bag tallene er styrken ved at finde fodfæste med andre i samme situation. Instituttet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, lang erfaring og højt specialiseret viden om, hvordan man støtter og underviser mennesker med et synshandicap. Så brug fagmedarbejderne! Her i folderen finder du inspiration til, hvordan Instituttet kan hjælpe, og du er velkommen til at kontakte os for at få afdækket dine konkrete behov og eventuelt omsætte dem til et individuelt forløb, der nytter. Klaus Høm, leder af Institutet for Blinde og Svagsynede NATIONAL EKSPERTISE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt rehabiliteringscenter og tilbyder sin ekspertise og erfaring til hele processen fra udredning til den konkrete støtte, rådgivning eller uddannelse. Målet kan både være at lære at nyorientere sig i livet med et synshandicap, blive i et eksisterende job eller tage en helt ny uddannelse. Instituttets styrke er, at mange faggrupper er samlet på et sted og trækker på hinandens kompetencer, så man får en hurtigere og sammenhængende hjælp under et tag. Instituttet har blandt andet ansat lærere og forskellige fagundervisere, pædagoger, fysioog ergoterapeuter, IT-instruktører, vejledere, psykologer og socialrådgivere. Derudover er Kennedy Centrets øjenafdeling på Instituttets adresse og kan yde optisk- og øjenlægefaglige undersøgelser og udredning, så man får en sammenhængende rehabilitering. GRATIS ERHVERVSAFKLARING I løbet af to dage kan man på Instituttet få et grundigt og tilbundsgående svar på, hvad der skal til for at beholde sit job eller komme ind på arbejdsmarkedet, når synet svigter. Erhvervsservice er gratis og en del af de såkaldt objektivt finansierede ydelser. Tilbudet er for alle, som er i job, på kontanthjælp eller sygedagpenge, uanset hvor i landet man bor. Erhvervsservice indebærer en undersøgelse og optikafprøvning på Kennedy Centrets øjenafdeling, en grundig samtale med en socialrådgiver og afprøvning af nyttige hjælpemidler og IT-udstyr. Senere kan man få installeret synskompenserende IT og lære at bruge det. Alle kan kontakte Erhvervsservice. RÅD OM HJÆLPEMIDLER På telefon kan man få råd og information om hjælpemidler på markedet. Instituttets hjælpemiddeloplysning informerer og vejleder pr. telefon mandag til torsdag klokken Man kan også prøve hjælpemidlerne i Instituttets udstilling, der har åbent for besøgende mandag til onsdag klokken 10-14, torsdag klokken eller efter individuel aftale. Alternativt kan man skrive til PÅ VEJ TIL KARRIERE OG STUDIE Når du skal vælge uddannelse eller bane vej til arbejdsmarkedet, kan Instituttet hjælpe med at afdække muligheder og begrænsninger. Du kan få en synshandicappet mentor eller deltage i diskussionsforummet Studielisten, og en gang om året udleverer Instituttet startpakker til nye studerende på ungdoms- og videregående uddannelser. Man får synskompenserende materialer, temadage med andre unge i samme situation og gode råd om brug af hjælpemidler, studieteknik og studiemiljø. HØR MERE ELLER LAV EN AFTALE:

3 FASTHOLD DIT JOB: EN STEMME I RØRET Med en ny kort uddannelse kan Claus Nordsmark blive i banksektoren, hvor han har arbejdet siden 1979 Klokken er præcis 12, da personaleudgangen hos Lån & Spar Bank ved Københavns Hovedbanegård åbner sig. Ud kommer Claus Nordsmark og en sort labrador. Efter en formiddag mellem ledningerne under skrivebordet skal Ricco luftes. Den 47-årige telemarketinganalytiker har sin førerhund med på arbejde, og bankjobbet kan han takke Instituttet for. For i begyndelsen af 1990 erne tog hans øjensygdom fart.»jeg vidste et stykke tid, hvor det bar hen, og det var svært at acceptere.«vær OPSØGENDE OG OPTIMISTISK Claus Nordsmark blev bankuddannet tilbage i 1979, og da synet svandt ind skulle han finde en ny vej, hvor øjnene ikke spillede nogen rolle. Valget faldt på Instituttets telemarketinguddannelse.»den er sjov og udviklende og rummer mange gode redskaber, men mit nuværende job kræver, at jeg er den udfarende. Det skal man lige vænne sig til,«konstaterer Claus Nordsmark, der tidligere havde en mere tilbageholdende natur.»der er kun en vej, og det er ud over stepperne. En ny uddannelse er ingen sovepude. Der kommer ikke nogen og banker på døren, og tilbyder dig et job, bare fordi, du er blind. Det kræver, at du er opsøgende og entusiastisk for at finde en arbejdsplads med den rette indstilling.«for Claus Nordsmark åbnede uddannelsens praktikophold nye døre. Han kendte virksomhedens direktør fra tidligere, og direktøren anbefalede ham at bruge sine nye kompetencer i en kendt branche. Claus Nordsmarks første job som synshandicappet blev derfor som telemarketinganalytiker hos Realkredit Danmark, og i dag er han den kompetente stemme i røret, når man som kunde ringer til Lån & Spar Bank. Mens førerhunden venter.»der sker jo ikke så meget andet, end at jeg taler i telefon, men Ricco hygger sig, og mine kolleger elsker at have en hund på kontoret.«

4 DIN FØRSTE UDDANNELSE: NYE TONER I RANDERS Som kun 21-årig har Kristian Larsen allerede arbejde som pianostemmer. Han har selv skabt jobbet takket være stædighed og et målrettet uddannelsesvalg Da Kristian Larsen afsluttede 10. klasse, kendte han sit ønskejob. Han kommer fra et hjem med klaver, kan lide klassisk musik, og morfaren var pianostemmer. Men som blindfødt måtte Kristian Larsen finde et alternativ til teknisk skole og en elevplads i en pianoforretning.»jeg kunne ikke følge med i undervisningen sammen med seende, og det ville være træls for de andre, at jeg stillede så mange spørgsmål til, hvad læreren lavede.«i stedet begyndte han på Instituttets pianostemmeruddannelse, der er særligt tilrettelagt for studerende med nedsat syn.»der er tid til at røre ved tingene, få styr på hvad de enkelte dele i klaveret hedder og undersøge, hvor meget reparation jeg kan klare. Det er en fordel i stedet for først at finde ud af det hjemme hos fru Jensen.«hvis kommunen godkendte ham til fleksjob.»sagsbehandlingen endte bare med at tage så lang tid, at arbejdsgiveren sprang fra.«så gik Kristian Larsen og hans forældre i tænkeboks.»vi fik den idé, at der må stå en masse ustemte klaverer rundt om i kommunen.«han fik kontakt til musikskolen i Randers Kommune og begyndte i et job med ansvar for, at kommunens klaverer på skoler, fritidshjem, plejehjem og forsamlingshuse klinger. I dag er han fastansat.»det er et sjovt fag, hvor mit synshandicap ikke er noget problem. Min arbejdsgang er langsommere end seendes, fordi hver bevægelse tager længere tid, når hænderne skal klare det øjnene plejer, men min uddannelse er bare i orden, så det langsommere tempo spiller ingen rolle.«initiativ overkom sagsbehandling Der mangler pianostemmere, så Kristian Larsen var optimist, da han blev færdiguddannet i Han søgte job hos flere store pianoforretninger i Århus og Aalborg, som ville ansætte ham,

5 ET UNIKT UDDANNELSESMILJØ Massør Massører forebygger og behandler muskler eller led, giver velværemassage. Uddannelsen tager 19 måneder. Praktikophold og undervisning i anatomi, fysiologi, forskellige massageteknikker, sygdomslære, kommunikation m.m. Optagelse kræver praktisk håndelag, interesse for kroppen, relevant skolebaggrund, lyst til personlig udvikling og at komme tæt på andre mennesker, du er fyldt 20 år og har godt helbred. Eksamen med ekstern censor. Gode jobmuligheder i virksomheder eller med privatkunder i selvstændig praksis. Kirkesanger Kirkesangere synger under gudstjenester og kirkelige arrangementer, kan også arbejde som korleder. Uddannelsen tager 2-3 år på Instituttet og Sjællands Kirkemusikskole. Undervisning i sang, kor, taleteknik, klaver, hørelære, salmekundskab m.m. Optagelse kræver god sangstemme og musiske evner. Eksamen med ekstern censor. Gode muligheder for deltidsbeskæftigelse. Instituttet er det eneste sted i Danmark med uddannelser særligt tilrettelagt for synshandicappede. Ni uddannelser og to afklaringsforløb har fokus på faglige, personlige og sociale kompetencer Musikprofilen Anderledes konservatorieuddannelse til professionel musiker eller musikpædagog/ underviser. Uddannelsen tager 2-3 år på Instituttet og 2 år på Vestjysk Musikkonservatorium. Individuel undervisning med professionelle konservatorieuddannede musikere i fag, der styrker hver studerendes særlige musikalske profil og kompetencer. Optagelse kræver musikalsk talent. Eksamen med ekstern censor. Uddannelsen optager kun studerende med potentiale for realistisk erhvervsmulighed. Musikere har typisk mange forskellige jobs. Organist Organister er professionelle musikere med ansvar for kirkers musikalske arbejde. Mulighed for at arbejde som korleder, arrangere koncerter eller komponere. Uddannelsens varighed er individuel. Foregår på Instituttet og evt. suppleret med enkelte holdfag på Sjællands Kirkemusikskole. Individuel undervisning i orgel, musikteori, korledelse, klaver, improvisation, hørelære, liturgi, punktnoder m.m. Optagelse kræver lyst og evner til at arbejde som musiker. Eksamen med ekstern censor. Meget gode jobmuligheder. Pianostemmer Pianostemmere stemmer klaverer og flygler og laver mindre reparationer. Uddannelsen tager 3½ år. Individuel undervisning på Instituttets værksted efter mesterlæreprincippet, undervisning i IT, regnskab m.m. Optagelse kræver praktisk håndelag, god hørelse, rytmesans og lyst til at arbejde selvstændigt. Eksamen med ekstern censor. Meget gode jobmuligheder som selvstændig eller ansat i pianoforretning. Telemarketing/ kundeservice Kundeservicemedarbejdere og telemarketingkonsulenter arbejder med telefonpasning, mødebooking, databaseopdatering, markedsundersøgelser eller salg og kundeservice via telefon og pc. Uddannelserne tager henholdsvis 1 og 1½ år og foregår i et aktivt erhvervsmiljø i virksom heden Telehandelshus i Høje Taastrup i tæt samarbejde med Instituttet. Individuelle forløb med praktik og undervisning i IT, salg, notatteknik, ledelse og samarbejde, stemmetræning, kommunikation m.m. Optagelse kræver lyst til at arbejde med kommunikation, kundekontakt, selvstændige og udadvendte opgaver. Erhvervserfaringer en fordel. Meget gode jobmuligheder i kundeservicecentre, større organisationer eller arbejdspladser. Væver Vævere instruerer og assisterer ved opsætning af væv og udfører eget vævearbejde. Uddannelser af forskellig længde, også korte kurser i få uger. Undervisning på Instituttets værksted med mulighed for ekstern praktik og voksenpædagogisk grundkursus. Eksamen med ekstern censor. Optagelse kræver god finmotorik, interesse for håndarbejde. Mulighed for deltidsbeskæftigelse som underviser på dagog plejecentre eller væver for Blindes Arbejde. IT-instruktør IT-instruktører underviser synshandicappede IT-brugere. Uddannelsen tager 16 uger fordelt på fire moduler a 1 uges varighed. Undervisning i IT-udstyr og programmer for synshandicappede, synspædagogiske principper og metoder, formidling, tilrettelæggelse af undervisningsforløb m.m. Optagelse kræver viden og erfaring med Zoomtext og JAWS, pc-kørekort og pædagogiske kompetencer. Gode muligheder for deltidsbeskæftigelse som underviser på aftenskoler, synscentraler m.m. Pc-kørekort En standardiseret dokumentation for viden om brug af de almindelige IT-programmer i Officepakken. Kurset tager 1 måned og kan fordeles på 1 år. Alle syv moduler afsluttes med en prøve. Undervisning foregår på Instituttet, der har status som testcenter efter EU-standard. Kurset supplerer anden uddannelse eller eksisterende job. VITAE 18 måneders kursus for alle, som søger en retning både fagligt og personligt for at komme videre med job eller uddannelse. Kursisterne afklarer deres kompetencer, motivation og muligheder. Fokus på ressourcer via coachende samtaler og åben dialog. Hver kursist laver en plan i samarbejde med underviseren, som løbende justeres. Alle kan komme i praktik, tage pc-kørekort, arrangere virksomhedsbesøg og studieture. Øvrig undervisning tilrettelægges individuelt. Kan være fag som f.eks. dansk, matematik, engelsk, præsentationsteknik, stemmetræning eller afspænding. Kurset afsluttes med en status og en realistisk fremtidsplan. FAKTA Man kan snuse kortvarigt til den enkelte uddannelse via et forskole-ophold, som aftales med Instituttet. Alle uddannelser har efterfølgende optagelseskrav eller prøve, hvor man bl.a. undersøger studieegnethed. DET GODE MATCH Kursusforløb på 30 uger, der baner vej til arbejdsmarkedet for voksne ledige eller nyuddannede. Deltagerne afklarer deres faglige, personlige og sociale kompetencer og sætter dem i spil i en virksomhedspraktik og i personlige, coachende samtaler. Man lærer at skrive ansøgninger, gå til jobsamtale,»sælge«sig selv, tage personlig ledelse, finde gennemslagskraft og motivation, samarbejde og at håndtere konflikter. Kurset består af 2-3 moduler. Kan delvis foregå lokalt. HØR MERE ELLER LAV EN AFTALE:

6 SKIFT KARRIERE: SANGEN OM EN ANDEN VEJ Dorte Sehested forlod det private erhvervsliv og pustede liv i en gammel musikdrøm. I dag er hun sangpædagog med eget firma»har du tænkt på at søge pension?«med et enkelt spørgsmål fra en overlæge tilbage i 1995 faldt Dorte Sehesteds liv i ruiner. Hun havde trodset sin diabetes og et svigtende syn, taget en tårnhøj studentereksamen, prøvet kræfter med forskellige uddannelser og sat markante aftryk på store arbejdspladser som Handelsbanken, Lån & Spar Bank og Diners Club, hvor hun etablerede deres første telemarketing. Så karrieren kørte turbo, jobbet var hendes identitet og hun havde netop købt hus. Men så kom spørgsmålet.»det var en kæmpe koldbøtte. Jeg havde ved gud ikke overvejet pension.«alligevel sagde hun ja tak og begav sig varsomt ud på nye stier.»som blind er der ting, man ikke kan. Man må gå en anden vej i forhold til, hvad der er muligt.«musik I DØDSFORAGT Ønsket om en musisk karriere lå allerede i Dorte Sehested som et kim.»jeg havde altid drømt om konservatoriet, men mine forældre sagde, at jeg skulle have en ordentlig uddannelse, så det med musikken var nok sådan lidt dødsforagt. Jeg kunne jo ligeså godt prøve.«på Instituttets uddannelse Musikprofilen skubbede professionelle musikere hende i gang.»det svære var at give slip og turde danse, grine, flippe ud og mærke pulsen i stedet for at tælle den. Jeg havde levet hele mit liv med en kasse af angst over mig og i evig kontrol.«på skemaet stod der samspil, rytmik, musikhistorie, klaver, hørelære og sang som hovedfag, men stemmeteori og rehabilitering af slidte stemmer blev 47-årige Dorte Sehesteds fokus. Hun specialiserede sig i at fjerne spændinger og fejlfunktioner, der holder klangen tilbage. Det er det, hun lever af i dag ved siden af sit job som timelærer på Vestjysk Musikkonservatorium. Professionelle sangere og alt fra advokater til ejendomsmæglere, lærere, psykoterapeuter og fitness-instruktører, der også lever af at bruge deres stemme, får kyndig behandling i glasudbygningen på hendes hus, hvor Dorte Sehested arbejder. Vinduerne lukker store mængder lys ind selv på gråvejrsdage og holder liv i hendes stærkt begrænsede syn, og før-og-efter foto af kundernes stemmelæber taler deres tydelige sprog om arbejdets effektivitet.»jeg har autoritet på det, jeg kan og kan dokumentere gode resultater, så jeg har et godt liv på mine præmisser ikke på andres.«

7 BLIV AFKLARET: MOD PÅ ET STUDIE Pc-kørekort, afklaringssamtaler og et praktikjob som lærer giver Andreas Mailand Christensen en tiltrængt succes. Nu er han klar til at læse historie Før var han i tvivl og ved at give op over for fremtiden. Nu kan han se den for sig.»jeg har helt klart fået mod til at søge ind på Universitetet og blive gymnasielærer i historie og religion. Jeg havde brug for en succesoplevelse og Instituttets ekspertise til at hjælpe mig med at finde ud af, hvad jeg vil, og hvad der er muligt.«29-årige Andreas Mailand Christensen er kursist på Instituttets afklaringskursus VITAE. Efter seks måneder har han lært IT, konkretiseret sit mål og fundet ud af, at han både kan og vil undervise. LYSTEN FORPLIGTER Kostvejleder, fysioterapeut og fittness-instruktør. Andreas Mailand Christensen har taget hul på mange uddannelser, og flere praktikjob via kommunen bragte ham heller ikke i gang med et arbejdsliv.»jeg sad fast. Min sagsbehandler vidste ikke noget om synshandicap og bad mig om selv at finde løsninger, så jeg var i kontakt med Instituttet hele tiden. Til sidst kunne jeg ligeså godt tage derud.«valget faldt på VITAE, fordi alle arbejdsgivere spurgte til Andreas Mailand Christensens IT-kundskaber, og kursets grundstamme er et pc-kørekort, som de fleste tager parallelt med, at de undersøger deres interesser og muligheder. For Andreas Mailand Christensen er den store passion historie, som han læste for ti år siden.»dengang droppede jeg ud, fordi jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle bruge det til. Jeg havde svært ved at se mig selv som underviser og vidste ikke rigtig, hvad det indebar, og om jeg kunne.«i dag er han i praktik og underviser to gange om ugen i anatomi på Instituttets massøruddannelse.»det er sjovt, udfordrende og meget spændende at have kolleger og ikke bare medstuderende. Det forpligter på en anden måde. Jeg har ansvar for andre end mig selv og skal fungere i et fast samarbejde, og jeg kan godt lide at formidle viden. Hvis andre kan bruge det, så er det ikke forgæves, hvad jeg selv lærte på fysioterapeutuddannelsen, selvom jeg ikke gennemførte den.«nu stiler Andreas Mailand Christensen mod en bachelor i historie, men SU en er knap, og hans synshandicap vil formodentlig sætte tempoet ned og afskære ham fra et studiejob. Så udsigten til dårlig økonomi skræmmer.»det er stadig en indre kamp. Jeg har lyst til studiet, men jeg slås også mod den tryghed, det ville være at få førtidspension og et liv uden krav. Jeg henter stor støtte i mine faste samtaler med uddannelseslederen og en psykolog på Instituttet. Og så selvfølgelig familien og kæresten.«

8 LIGE I ØJET Faglighed, fællesskab og fleksibilitet kendetegner Instituttets erhvervstilbud, som har tid og viden til at tage individuelle hensyn og skabe personlig vækst i et miljø med andre i samme situation FAKTA Instituttet arbejder altid: Tværfagligt og helhedsorienteret Løsningsfokuseret og anerkendende Kontraktbaseret og med borgeren i centrum I den ene fløj øver syv musikstuderende sig på hver deres instrument, på 1. sal får tre andre undervisning i fysiologi og anatomi, og nede i stueplan bliver fem kursister coachet for at finde hver deres mål. På Instituttet for Blinde og Svagsynede tager man en individuel uddannelse, men i et professionelt undervisningsmiljø sammen med andre. Det betyder i praksis, at man får skræddersyet sin undervisning, så den passer til den enkeltes tempo, interesser og behov, samtidig med at man får udbytte af at dele hverdag, sorger og glæder med andre, som også lever med et synshandicap. Alle kursister og studerende på Instituttet arbejder ud fra deres individuelle mål. De bliver aftalt og justeret flere gange om året i dialog med de uddannelsesansvarlige, og Instituttets tværfaglighed betyder, at der er mange kolleger og specialer at trække på. Den studerende kan derfor bruge sin energi på at lære frem for at skaffe hjælpemidler eller finde vej i systemet, man kan nemmere flette nye fag eller undervisning ind i skemaet, og der er hurtigere adgang til særlig støtte fra psykologer eller Instituttets socialrådgivere, som holder snor i de enkelte sager og samarbejdet med kommunens sagsbehandlere derhjemme. Instituttet arbejder med fokus på ressourcer frem for begrænsninger og søger efter det, der skal til for, at den enkelte kan lykkes og nå sine mål. Medarbejderne tager også afsæt i, at alle både er i gang med at finde en faglig identitet og samtidig har brug for at trives personligt og socialt for at begå sig lige nu og her og på lang sigt. Den udvikling foregår i samspil med andre studerende og kursister både i og uden for undervisningstiden men der er også frirum til individuelle samtaler med personalet. Man skal måske lære at håndtere omgivelsernes reaktion på et synshandicap eller at få styrke til at tage sine synlige hjælpemidler i brug. Når man forlader Instituttet, kan man tage personlig ledelse og ansvar for sit liv, fordi det er de kompetencer, der skaber engagement og fører til et job og en meningsfuld hverdag. Vejen dertil er bare anderledes. På Instituttet er synstabet nemlig et fællesvilkår for alle, og netop derfor er det ikke hele tiden i centrum. Men vi ser synshandicappet lige i øjnene bare med faglige, kompetente og erfarne briller. TILGÆNGELIGE FACILITETER Svømmehal, gymnastiksal med klatrevæg, lydstudie, kor, kantine, festsal med scene, eget orgelhus, lukket gårdhave og alt sammen tæt på København, gode transportmuligheder, strand og grønne områder. Det er de faciliteter, som Instituttet tilbyder. Instituttet har til huse i en bygning i Hellerup, som blev arkitekttegnet I 1968 særligt til personer med et synshandicap. Arkitekturen er prisbelønnet og tidstypisk for perioden. Huset er indrettet til at give bedst mulig tilgængelighed med ledelinjer, vinkelrette gangarealer, en voliere som lydkilde i forhallen, og flere steder er der følbare informationsskilte i kontrastfarver, følbare symboler og et kunstfærdigt trægelænder, der markerer hvor på Instituttet, man er. BO PÅ INSTITUTTET Eget værelse med trådløst netværk, fælles opholdsstue med tv og pc, køkken og vaskerum er rammerne om de uger, måneder eller år, hvor Instituttet er fast adresse for nogle kursister og studerende. Man kan nemlig bo under samme tag som sit kursus eller uddannelse, hvis man ønsker det. Instituttets beboergang har plads til 30 personer og er bemandet døgnet rundt af pædagogisk personale. Om aftenen er der fælleshygge i stuens sofaer, eller man kan slappe af bag egen dør eller sammen med andre. Det sociale samvær og mødet med andre i samme båd er ofte ligeså givtigt som det faglige udbytte af dagtimerne, og mange knytter venskaber, der rækker ud over Instituttet. Indimellem arrangerer beboergangen udflugter, biografture, bowling, en gåtur i Dyrehaven eller fest. Der er også mulighed for at prøve at bo alene og klare sig selv i Instituttets prøvelejlighed, før man beslutter sig for eventuelt at søge egen bolig. DEN FØRSTE TID UDEN SYN Har man for nylig mistet synet helt eller delvist, kan Instituttet hjælpe med at finde fodfæste i den nye livssituation. Forløbene bliver skræddersyet til den enkeltes behov og rummer typisk undervisning i mobility, hvordan man håndterer daglige gøremål, bruger IT og læseprogrammer og får nye fritidsinteresser. Derudover har mange gavn af psykologsamtaler, massage og afspænding og får stort udbytte af at være sammen med andre, der står i en lignende situation. HØR MERE ELLER LAV EN AFTALE:

9 HØR MERE ELLER LAV EN AFTALE: Instituttet for Blinde og Svagsynede Rymarksvej Hellerup Redaktion/Tekst: Annette Haugaard Foto: Anders Clausen Layout: Jens Burau, Tryk: KLS Grafisk Hus

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog SYNSPROGKULTUR Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

SYNS-HJERNESKADEKURSUS

SYNS-HJERNESKADEKURSUS SYNS-HJERNESKADEKURSUS Et rehabiliteringstilbud til dig med synshjerneskade VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret

Læs mere

STU IBOS. og andre tilbud til unge med et synshandicap. STU.indd 1 14/08/11 21:06:52

STU IBOS. og andre tilbud til unge med et synshandicap. STU.indd 1 14/08/11 21:06:52 STU IBOS og andre tilbud til unge med et synshandicap STU.indd 1 14/08/11 21:06:52 UDDANNELSE FOR LIVET Der skal både personlige, sociale og faglige kompetencer til at træde ind i et voksenliv med eller

Læs mere

JEG ER IKKE UDUELIG. Nikoline i dag på at komme i vuggestuepraktik,

JEG ER IKKE UDUELIG. Nikoline i dag på at komme i vuggestuepraktik, UNG PÅ IBOS Det vigtigste, jeg har lært, er, at jeg kan noget, og jeg ikke er uduelig. For mange unge mennesker er en periode på et af IBOS tilbud en skelsættende tid i deres liv. Der lægges vægt på at

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel

Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel MØD HKI Alle har ret til et arbejdsliv, også dig Hos HKI hjælper vi mennesker, der har brug for en håndsrækning for at komme i arbejde. Nogle

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Indholdsfortegnelse Hvad tilbyder vi?... Hvem?... Projektets formål og indhold... Aktiviteter... Visitation... Varighed... Værksteder, uddannelser

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

godt vælge selskab Tre år Derfor skal du Elleslettegård

godt vælge selskab Tre år Derfor skal du Elleslettegård Tre år godt i selskab vælge Derfor skal du Elleslettegård Du skal søge ind på Elleslettegård, fordi Du får 3 sjove, vigtige og spændende år. Du får en uddannelse på dine præmisser. Du får nye venner. Du

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Zag du Gaf ilosofi Zag du Gaf åbnede i Ønsket var at skabe en musikskole hvor der er plads, tid nok og fleksible muligheder for at tilpasse

Zag du Gaf ilosofi Zag du Gaf åbnede i Ønsket var at skabe en musikskole hvor der er plads, tid nok og fleksible muligheder for at tilpasse ilosofi Zag du Gafs undervisnings filosofi, om hvordan det er at gå i musikskole, om tanken bag denne musikskole og hvorfor det at spille musik er så godt for mennesker. Zag du Gaf ilosofi Zag du Gaf åbnede

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår

O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår 2013 O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår 1 Indhold O&M - Orientering og Mobilityuddannelsen...3 Formål...3 Uddannelsesplan...3 Eksamen...4 Uddannelsesbevis...4 2 uger børnedel på Synscenter

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran Introduktion til arbejdet med veteraner Introduktion til arbejdet med veteraner Danmark har de sidste 20 år haft mere en 31.000 soldater udsendt

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Hvad tilbyder vi? HKI har fået Europæisk Socialfonds midler til projektet Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse. Vi gennemfører

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Ansøgning & Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Ansøgning & Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og - Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis På Brønderslev

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Unge på kanten af arbejdsmarkedet.

Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Dette kursusforløb henvender sig til dig der arbejder med unge med særlige behov, som er på kanten af enten arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Dit job kan være,

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan PTU tilbyde kommunernes sygemeldte borgere? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Mariagerfjord Lungekor blæste godt 1.300 mennesker omkuld

Mariagerfjord Lungekor blæste godt 1.300 mennesker omkuld Pressemeddelelse Hobro, d. 18. maj 2016. Mariagerfjord Lungekor blæste godt 1.300 mennesker omkuld Det var en oplevelse for livet, da Mariagerfjord Lungekor optrådte på Kommunernes Landsforenings store

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere