ARBEJDE BETALER SIG. NATIONAL EKSPERTISE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDE BETALER SIG. NATIONAL EKSPERTISE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret"

Transkript

1 NYE ØJNE PÅ JOB Nedsat syn er ikke en hindring for at komme i arbejde. Få faglige kompetencer og find motivationen på Instituttets specialtilrettelagte erhvervsuddannelser og afklaringsforløb. Det er både realistisk og betaler sig.

2 ARBEJDE BETALER SIG Instituttets uddannelser, kurser og afklaringsforløb skaber beskæftigelse gennem høj faglighed i et miljø sammen med andre med nedsat syn FAKTA Cirka danskere formodes at være blinde eller svagsynede. Nogle lever altid uden syn, andre mister synet sent i livet de fleste er over 65 år. Beskæftigelse er tidens mantra enten er der for mange jobs eller også er der for få men alle er enige om, at et arbejde skaber indhold og mening i tilværelsen, og at selvforsørgelse gavner samfundsøkonomien. Alligevel er kun hver femte med nedsat syn i den erhvervsaktive alder i job. Det er et ærgerligt paradoks, for synshandicappede er en værdifuld arbejdskraft. Alt for værdifuld til at overse. Instituttets erhvervsrettede uddannelser og tilbud er derfor et målrettet værktøj for kommunerne og skriver sig ind i den overordnede beskæftigelsesstrategi. Instituttet uddanner til et professionelt kvalifikationsniveau. Vores erfaring er, at en medarbejder med nedsat syn ofte kan beholde sit job ved at bruge kompenserende hjælpemidler, mens andre kommer tilbage eller ind på arbejdsmarkedet via en særlig tilrettelagt uddannelse eller et kursus, der tager højde for deres syn. I de senere år har syv ud af ti fået et ordinært eller støttet job med en uddannelse eller et afklaringsforløb fra Instituttet i bagagen. Og i 2008 satte konsulentfirmaet Oxford Research kroner og ører på gevinsten. Kommuner kan spare mellem og 3,1 millioner kroner, når en blind eller svagsynet får revalidering til en specialuddannelse på Instituttet og dermed erstatter en fremtid med dagpenge, kontanthjælp og førtidspension med et liv som skatteborger, hvor man tjener sine egne penge. Uanset om det er i et ordinært job eller et arbejde med tilskud. Hemmeligheden bag tallene er styrken ved at finde fodfæste med andre i samme situation. Instituttet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, lang erfaring og højt specialiseret viden om, hvordan man støtter og underviser mennesker med et synshandicap. Så brug fagmedarbejderne! Her i folderen finder du inspiration til, hvordan Instituttet kan hjælpe, og du er velkommen til at kontakte os for at få afdækket dine konkrete behov og eventuelt omsætte dem til et individuelt forløb, der nytter. Klaus Høm, leder af Institutet for Blinde og Svagsynede NATIONAL EKSPERTISE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt rehabiliteringscenter og tilbyder sin ekspertise og erfaring til hele processen fra udredning til den konkrete støtte, rådgivning eller uddannelse. Målet kan både være at lære at nyorientere sig i livet med et synshandicap, blive i et eksisterende job eller tage en helt ny uddannelse. Instituttets styrke er, at mange faggrupper er samlet på et sted og trækker på hinandens kompetencer, så man får en hurtigere og sammenhængende hjælp under et tag. Instituttet har blandt andet ansat lærere og forskellige fagundervisere, pædagoger, fysioog ergoterapeuter, IT-instruktører, vejledere, psykologer og socialrådgivere. Derudover er Kennedy Centrets øjenafdeling på Instituttets adresse og kan yde optisk- og øjenlægefaglige undersøgelser og udredning, så man får en sammenhængende rehabilitering. GRATIS ERHVERVSAFKLARING I løbet af to dage kan man på Instituttet få et grundigt og tilbundsgående svar på, hvad der skal til for at beholde sit job eller komme ind på arbejdsmarkedet, når synet svigter. Erhvervsservice er gratis og en del af de såkaldt objektivt finansierede ydelser. Tilbudet er for alle, som er i job, på kontanthjælp eller sygedagpenge, uanset hvor i landet man bor. Erhvervsservice indebærer en undersøgelse og optikafprøvning på Kennedy Centrets øjenafdeling, en grundig samtale med en socialrådgiver og afprøvning af nyttige hjælpemidler og IT-udstyr. Senere kan man få installeret synskompenserende IT og lære at bruge det. Alle kan kontakte Erhvervsservice. RÅD OM HJÆLPEMIDLER På telefon kan man få råd og information om hjælpemidler på markedet. Instituttets hjælpemiddeloplysning informerer og vejleder pr. telefon mandag til torsdag klokken Man kan også prøve hjælpemidlerne i Instituttets udstilling, der har åbent for besøgende mandag til onsdag klokken 10-14, torsdag klokken eller efter individuel aftale. Alternativt kan man skrive til PÅ VEJ TIL KARRIERE OG STUDIE Når du skal vælge uddannelse eller bane vej til arbejdsmarkedet, kan Instituttet hjælpe med at afdække muligheder og begrænsninger. Du kan få en synshandicappet mentor eller deltage i diskussionsforummet Studielisten, og en gang om året udleverer Instituttet startpakker til nye studerende på ungdoms- og videregående uddannelser. Man får synskompenserende materialer, temadage med andre unge i samme situation og gode råd om brug af hjælpemidler, studieteknik og studiemiljø. HØR MERE ELLER LAV EN AFTALE:

3 FASTHOLD DIT JOB: EN STEMME I RØRET Med en ny kort uddannelse kan Claus Nordsmark blive i banksektoren, hvor han har arbejdet siden 1979 Klokken er præcis 12, da personaleudgangen hos Lån & Spar Bank ved Københavns Hovedbanegård åbner sig. Ud kommer Claus Nordsmark og en sort labrador. Efter en formiddag mellem ledningerne under skrivebordet skal Ricco luftes. Den 47-årige telemarketinganalytiker har sin førerhund med på arbejde, og bankjobbet kan han takke Instituttet for. For i begyndelsen af 1990 erne tog hans øjensygdom fart.»jeg vidste et stykke tid, hvor det bar hen, og det var svært at acceptere.«vær OPSØGENDE OG OPTIMISTISK Claus Nordsmark blev bankuddannet tilbage i 1979, og da synet svandt ind skulle han finde en ny vej, hvor øjnene ikke spillede nogen rolle. Valget faldt på Instituttets telemarketinguddannelse.»den er sjov og udviklende og rummer mange gode redskaber, men mit nuværende job kræver, at jeg er den udfarende. Det skal man lige vænne sig til,«konstaterer Claus Nordsmark, der tidligere havde en mere tilbageholdende natur.»der er kun en vej, og det er ud over stepperne. En ny uddannelse er ingen sovepude. Der kommer ikke nogen og banker på døren, og tilbyder dig et job, bare fordi, du er blind. Det kræver, at du er opsøgende og entusiastisk for at finde en arbejdsplads med den rette indstilling.«for Claus Nordsmark åbnede uddannelsens praktikophold nye døre. Han kendte virksomhedens direktør fra tidligere, og direktøren anbefalede ham at bruge sine nye kompetencer i en kendt branche. Claus Nordsmarks første job som synshandicappet blev derfor som telemarketinganalytiker hos Realkredit Danmark, og i dag er han den kompetente stemme i røret, når man som kunde ringer til Lån & Spar Bank. Mens førerhunden venter.»der sker jo ikke så meget andet, end at jeg taler i telefon, men Ricco hygger sig, og mine kolleger elsker at have en hund på kontoret.«

4 DIN FØRSTE UDDANNELSE: NYE TONER I RANDERS Som kun 21-årig har Kristian Larsen allerede arbejde som pianostemmer. Han har selv skabt jobbet takket være stædighed og et målrettet uddannelsesvalg Da Kristian Larsen afsluttede 10. klasse, kendte han sit ønskejob. Han kommer fra et hjem med klaver, kan lide klassisk musik, og morfaren var pianostemmer. Men som blindfødt måtte Kristian Larsen finde et alternativ til teknisk skole og en elevplads i en pianoforretning.»jeg kunne ikke følge med i undervisningen sammen med seende, og det ville være træls for de andre, at jeg stillede så mange spørgsmål til, hvad læreren lavede.«i stedet begyndte han på Instituttets pianostemmeruddannelse, der er særligt tilrettelagt for studerende med nedsat syn.»der er tid til at røre ved tingene, få styr på hvad de enkelte dele i klaveret hedder og undersøge, hvor meget reparation jeg kan klare. Det er en fordel i stedet for først at finde ud af det hjemme hos fru Jensen.«hvis kommunen godkendte ham til fleksjob.»sagsbehandlingen endte bare med at tage så lang tid, at arbejdsgiveren sprang fra.«så gik Kristian Larsen og hans forældre i tænkeboks.»vi fik den idé, at der må stå en masse ustemte klaverer rundt om i kommunen.«han fik kontakt til musikskolen i Randers Kommune og begyndte i et job med ansvar for, at kommunens klaverer på skoler, fritidshjem, plejehjem og forsamlingshuse klinger. I dag er han fastansat.»det er et sjovt fag, hvor mit synshandicap ikke er noget problem. Min arbejdsgang er langsommere end seendes, fordi hver bevægelse tager længere tid, når hænderne skal klare det øjnene plejer, men min uddannelse er bare i orden, så det langsommere tempo spiller ingen rolle.«initiativ overkom sagsbehandling Der mangler pianostemmere, så Kristian Larsen var optimist, da han blev færdiguddannet i Han søgte job hos flere store pianoforretninger i Århus og Aalborg, som ville ansætte ham,

5 ET UNIKT UDDANNELSESMILJØ Massør Massører forebygger og behandler muskler eller led, giver velværemassage. Uddannelsen tager 19 måneder. Praktikophold og undervisning i anatomi, fysiologi, forskellige massageteknikker, sygdomslære, kommunikation m.m. Optagelse kræver praktisk håndelag, interesse for kroppen, relevant skolebaggrund, lyst til personlig udvikling og at komme tæt på andre mennesker, du er fyldt 20 år og har godt helbred. Eksamen med ekstern censor. Gode jobmuligheder i virksomheder eller med privatkunder i selvstændig praksis. Kirkesanger Kirkesangere synger under gudstjenester og kirkelige arrangementer, kan også arbejde som korleder. Uddannelsen tager 2-3 år på Instituttet og Sjællands Kirkemusikskole. Undervisning i sang, kor, taleteknik, klaver, hørelære, salmekundskab m.m. Optagelse kræver god sangstemme og musiske evner. Eksamen med ekstern censor. Gode muligheder for deltidsbeskæftigelse. Instituttet er det eneste sted i Danmark med uddannelser særligt tilrettelagt for synshandicappede. Ni uddannelser og to afklaringsforløb har fokus på faglige, personlige og sociale kompetencer Musikprofilen Anderledes konservatorieuddannelse til professionel musiker eller musikpædagog/ underviser. Uddannelsen tager 2-3 år på Instituttet og 2 år på Vestjysk Musikkonservatorium. Individuel undervisning med professionelle konservatorieuddannede musikere i fag, der styrker hver studerendes særlige musikalske profil og kompetencer. Optagelse kræver musikalsk talent. Eksamen med ekstern censor. Uddannelsen optager kun studerende med potentiale for realistisk erhvervsmulighed. Musikere har typisk mange forskellige jobs. Organist Organister er professionelle musikere med ansvar for kirkers musikalske arbejde. Mulighed for at arbejde som korleder, arrangere koncerter eller komponere. Uddannelsens varighed er individuel. Foregår på Instituttet og evt. suppleret med enkelte holdfag på Sjællands Kirkemusikskole. Individuel undervisning i orgel, musikteori, korledelse, klaver, improvisation, hørelære, liturgi, punktnoder m.m. Optagelse kræver lyst og evner til at arbejde som musiker. Eksamen med ekstern censor. Meget gode jobmuligheder. Pianostemmer Pianostemmere stemmer klaverer og flygler og laver mindre reparationer. Uddannelsen tager 3½ år. Individuel undervisning på Instituttets værksted efter mesterlæreprincippet, undervisning i IT, regnskab m.m. Optagelse kræver praktisk håndelag, god hørelse, rytmesans og lyst til at arbejde selvstændigt. Eksamen med ekstern censor. Meget gode jobmuligheder som selvstændig eller ansat i pianoforretning. Telemarketing/ kundeservice Kundeservicemedarbejdere og telemarketingkonsulenter arbejder med telefonpasning, mødebooking, databaseopdatering, markedsundersøgelser eller salg og kundeservice via telefon og pc. Uddannelserne tager henholdsvis 1 og 1½ år og foregår i et aktivt erhvervsmiljø i virksom heden Telehandelshus i Høje Taastrup i tæt samarbejde med Instituttet. Individuelle forløb med praktik og undervisning i IT, salg, notatteknik, ledelse og samarbejde, stemmetræning, kommunikation m.m. Optagelse kræver lyst til at arbejde med kommunikation, kundekontakt, selvstændige og udadvendte opgaver. Erhvervserfaringer en fordel. Meget gode jobmuligheder i kundeservicecentre, større organisationer eller arbejdspladser. Væver Vævere instruerer og assisterer ved opsætning af væv og udfører eget vævearbejde. Uddannelser af forskellig længde, også korte kurser i få uger. Undervisning på Instituttets værksted med mulighed for ekstern praktik og voksenpædagogisk grundkursus. Eksamen med ekstern censor. Optagelse kræver god finmotorik, interesse for håndarbejde. Mulighed for deltidsbeskæftigelse som underviser på dagog plejecentre eller væver for Blindes Arbejde. IT-instruktør IT-instruktører underviser synshandicappede IT-brugere. Uddannelsen tager 16 uger fordelt på fire moduler a 1 uges varighed. Undervisning i IT-udstyr og programmer for synshandicappede, synspædagogiske principper og metoder, formidling, tilrettelæggelse af undervisningsforløb m.m. Optagelse kræver viden og erfaring med Zoomtext og JAWS, pc-kørekort og pædagogiske kompetencer. Gode muligheder for deltidsbeskæftigelse som underviser på aftenskoler, synscentraler m.m. Pc-kørekort En standardiseret dokumentation for viden om brug af de almindelige IT-programmer i Officepakken. Kurset tager 1 måned og kan fordeles på 1 år. Alle syv moduler afsluttes med en prøve. Undervisning foregår på Instituttet, der har status som testcenter efter EU-standard. Kurset supplerer anden uddannelse eller eksisterende job. VITAE 18 måneders kursus for alle, som søger en retning både fagligt og personligt for at komme videre med job eller uddannelse. Kursisterne afklarer deres kompetencer, motivation og muligheder. Fokus på ressourcer via coachende samtaler og åben dialog. Hver kursist laver en plan i samarbejde med underviseren, som løbende justeres. Alle kan komme i praktik, tage pc-kørekort, arrangere virksomhedsbesøg og studieture. Øvrig undervisning tilrettelægges individuelt. Kan være fag som f.eks. dansk, matematik, engelsk, præsentationsteknik, stemmetræning eller afspænding. Kurset afsluttes med en status og en realistisk fremtidsplan. FAKTA Man kan snuse kortvarigt til den enkelte uddannelse via et forskole-ophold, som aftales med Instituttet. Alle uddannelser har efterfølgende optagelseskrav eller prøve, hvor man bl.a. undersøger studieegnethed. DET GODE MATCH Kursusforløb på 30 uger, der baner vej til arbejdsmarkedet for voksne ledige eller nyuddannede. Deltagerne afklarer deres faglige, personlige og sociale kompetencer og sætter dem i spil i en virksomhedspraktik og i personlige, coachende samtaler. Man lærer at skrive ansøgninger, gå til jobsamtale,»sælge«sig selv, tage personlig ledelse, finde gennemslagskraft og motivation, samarbejde og at håndtere konflikter. Kurset består af 2-3 moduler. Kan delvis foregå lokalt. HØR MERE ELLER LAV EN AFTALE:

6 SKIFT KARRIERE: SANGEN OM EN ANDEN VEJ Dorte Sehested forlod det private erhvervsliv og pustede liv i en gammel musikdrøm. I dag er hun sangpædagog med eget firma»har du tænkt på at søge pension?«med et enkelt spørgsmål fra en overlæge tilbage i 1995 faldt Dorte Sehesteds liv i ruiner. Hun havde trodset sin diabetes og et svigtende syn, taget en tårnhøj studentereksamen, prøvet kræfter med forskellige uddannelser og sat markante aftryk på store arbejdspladser som Handelsbanken, Lån & Spar Bank og Diners Club, hvor hun etablerede deres første telemarketing. Så karrieren kørte turbo, jobbet var hendes identitet og hun havde netop købt hus. Men så kom spørgsmålet.»det var en kæmpe koldbøtte. Jeg havde ved gud ikke overvejet pension.«alligevel sagde hun ja tak og begav sig varsomt ud på nye stier.»som blind er der ting, man ikke kan. Man må gå en anden vej i forhold til, hvad der er muligt.«musik I DØDSFORAGT Ønsket om en musisk karriere lå allerede i Dorte Sehested som et kim.»jeg havde altid drømt om konservatoriet, men mine forældre sagde, at jeg skulle have en ordentlig uddannelse, så det med musikken var nok sådan lidt dødsforagt. Jeg kunne jo ligeså godt prøve.«på Instituttets uddannelse Musikprofilen skubbede professionelle musikere hende i gang.»det svære var at give slip og turde danse, grine, flippe ud og mærke pulsen i stedet for at tælle den. Jeg havde levet hele mit liv med en kasse af angst over mig og i evig kontrol.«på skemaet stod der samspil, rytmik, musikhistorie, klaver, hørelære og sang som hovedfag, men stemmeteori og rehabilitering af slidte stemmer blev 47-årige Dorte Sehesteds fokus. Hun specialiserede sig i at fjerne spændinger og fejlfunktioner, der holder klangen tilbage. Det er det, hun lever af i dag ved siden af sit job som timelærer på Vestjysk Musikkonservatorium. Professionelle sangere og alt fra advokater til ejendomsmæglere, lærere, psykoterapeuter og fitness-instruktører, der også lever af at bruge deres stemme, får kyndig behandling i glasudbygningen på hendes hus, hvor Dorte Sehested arbejder. Vinduerne lukker store mængder lys ind selv på gråvejrsdage og holder liv i hendes stærkt begrænsede syn, og før-og-efter foto af kundernes stemmelæber taler deres tydelige sprog om arbejdets effektivitet.»jeg har autoritet på det, jeg kan og kan dokumentere gode resultater, så jeg har et godt liv på mine præmisser ikke på andres.«

7 BLIV AFKLARET: MOD PÅ ET STUDIE Pc-kørekort, afklaringssamtaler og et praktikjob som lærer giver Andreas Mailand Christensen en tiltrængt succes. Nu er han klar til at læse historie Før var han i tvivl og ved at give op over for fremtiden. Nu kan han se den for sig.»jeg har helt klart fået mod til at søge ind på Universitetet og blive gymnasielærer i historie og religion. Jeg havde brug for en succesoplevelse og Instituttets ekspertise til at hjælpe mig med at finde ud af, hvad jeg vil, og hvad der er muligt.«29-årige Andreas Mailand Christensen er kursist på Instituttets afklaringskursus VITAE. Efter seks måneder har han lært IT, konkretiseret sit mål og fundet ud af, at han både kan og vil undervise. LYSTEN FORPLIGTER Kostvejleder, fysioterapeut og fittness-instruktør. Andreas Mailand Christensen har taget hul på mange uddannelser, og flere praktikjob via kommunen bragte ham heller ikke i gang med et arbejdsliv.»jeg sad fast. Min sagsbehandler vidste ikke noget om synshandicap og bad mig om selv at finde løsninger, så jeg var i kontakt med Instituttet hele tiden. Til sidst kunne jeg ligeså godt tage derud.«valget faldt på VITAE, fordi alle arbejdsgivere spurgte til Andreas Mailand Christensens IT-kundskaber, og kursets grundstamme er et pc-kørekort, som de fleste tager parallelt med, at de undersøger deres interesser og muligheder. For Andreas Mailand Christensen er den store passion historie, som han læste for ti år siden.»dengang droppede jeg ud, fordi jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle bruge det til. Jeg havde svært ved at se mig selv som underviser og vidste ikke rigtig, hvad det indebar, og om jeg kunne.«i dag er han i praktik og underviser to gange om ugen i anatomi på Instituttets massøruddannelse.»det er sjovt, udfordrende og meget spændende at have kolleger og ikke bare medstuderende. Det forpligter på en anden måde. Jeg har ansvar for andre end mig selv og skal fungere i et fast samarbejde, og jeg kan godt lide at formidle viden. Hvis andre kan bruge det, så er det ikke forgæves, hvad jeg selv lærte på fysioterapeutuddannelsen, selvom jeg ikke gennemførte den.«nu stiler Andreas Mailand Christensen mod en bachelor i historie, men SU en er knap, og hans synshandicap vil formodentlig sætte tempoet ned og afskære ham fra et studiejob. Så udsigten til dårlig økonomi skræmmer.»det er stadig en indre kamp. Jeg har lyst til studiet, men jeg slås også mod den tryghed, det ville være at få førtidspension og et liv uden krav. Jeg henter stor støtte i mine faste samtaler med uddannelseslederen og en psykolog på Instituttet. Og så selvfølgelig familien og kæresten.«

8 LIGE I ØJET Faglighed, fællesskab og fleksibilitet kendetegner Instituttets erhvervstilbud, som har tid og viden til at tage individuelle hensyn og skabe personlig vækst i et miljø med andre i samme situation FAKTA Instituttet arbejder altid: Tværfagligt og helhedsorienteret Løsningsfokuseret og anerkendende Kontraktbaseret og med borgeren i centrum I den ene fløj øver syv musikstuderende sig på hver deres instrument, på 1. sal får tre andre undervisning i fysiologi og anatomi, og nede i stueplan bliver fem kursister coachet for at finde hver deres mål. På Instituttet for Blinde og Svagsynede tager man en individuel uddannelse, men i et professionelt undervisningsmiljø sammen med andre. Det betyder i praksis, at man får skræddersyet sin undervisning, så den passer til den enkeltes tempo, interesser og behov, samtidig med at man får udbytte af at dele hverdag, sorger og glæder med andre, som også lever med et synshandicap. Alle kursister og studerende på Instituttet arbejder ud fra deres individuelle mål. De bliver aftalt og justeret flere gange om året i dialog med de uddannelsesansvarlige, og Instituttets tværfaglighed betyder, at der er mange kolleger og specialer at trække på. Den studerende kan derfor bruge sin energi på at lære frem for at skaffe hjælpemidler eller finde vej i systemet, man kan nemmere flette nye fag eller undervisning ind i skemaet, og der er hurtigere adgang til særlig støtte fra psykologer eller Instituttets socialrådgivere, som holder snor i de enkelte sager og samarbejdet med kommunens sagsbehandlere derhjemme. Instituttet arbejder med fokus på ressourcer frem for begrænsninger og søger efter det, der skal til for, at den enkelte kan lykkes og nå sine mål. Medarbejderne tager også afsæt i, at alle både er i gang med at finde en faglig identitet og samtidig har brug for at trives personligt og socialt for at begå sig lige nu og her og på lang sigt. Den udvikling foregår i samspil med andre studerende og kursister både i og uden for undervisningstiden men der er også frirum til individuelle samtaler med personalet. Man skal måske lære at håndtere omgivelsernes reaktion på et synshandicap eller at få styrke til at tage sine synlige hjælpemidler i brug. Når man forlader Instituttet, kan man tage personlig ledelse og ansvar for sit liv, fordi det er de kompetencer, der skaber engagement og fører til et job og en meningsfuld hverdag. Vejen dertil er bare anderledes. På Instituttet er synstabet nemlig et fællesvilkår for alle, og netop derfor er det ikke hele tiden i centrum. Men vi ser synshandicappet lige i øjnene bare med faglige, kompetente og erfarne briller. TILGÆNGELIGE FACILITETER Svømmehal, gymnastiksal med klatrevæg, lydstudie, kor, kantine, festsal med scene, eget orgelhus, lukket gårdhave og alt sammen tæt på København, gode transportmuligheder, strand og grønne områder. Det er de faciliteter, som Instituttet tilbyder. Instituttet har til huse i en bygning i Hellerup, som blev arkitekttegnet I 1968 særligt til personer med et synshandicap. Arkitekturen er prisbelønnet og tidstypisk for perioden. Huset er indrettet til at give bedst mulig tilgængelighed med ledelinjer, vinkelrette gangarealer, en voliere som lydkilde i forhallen, og flere steder er der følbare informationsskilte i kontrastfarver, følbare symboler og et kunstfærdigt trægelænder, der markerer hvor på Instituttet, man er. BO PÅ INSTITUTTET Eget værelse med trådløst netværk, fælles opholdsstue med tv og pc, køkken og vaskerum er rammerne om de uger, måneder eller år, hvor Instituttet er fast adresse for nogle kursister og studerende. Man kan nemlig bo under samme tag som sit kursus eller uddannelse, hvis man ønsker det. Instituttets beboergang har plads til 30 personer og er bemandet døgnet rundt af pædagogisk personale. Om aftenen er der fælleshygge i stuens sofaer, eller man kan slappe af bag egen dør eller sammen med andre. Det sociale samvær og mødet med andre i samme båd er ofte ligeså givtigt som det faglige udbytte af dagtimerne, og mange knytter venskaber, der rækker ud over Instituttet. Indimellem arrangerer beboergangen udflugter, biografture, bowling, en gåtur i Dyrehaven eller fest. Der er også mulighed for at prøve at bo alene og klare sig selv i Instituttets prøvelejlighed, før man beslutter sig for eventuelt at søge egen bolig. DEN FØRSTE TID UDEN SYN Har man for nylig mistet synet helt eller delvist, kan Instituttet hjælpe med at finde fodfæste i den nye livssituation. Forløbene bliver skræddersyet til den enkeltes behov og rummer typisk undervisning i mobility, hvordan man håndterer daglige gøremål, bruger IT og læseprogrammer og får nye fritidsinteresser. Derudover har mange gavn af psykologsamtaler, massage og afspænding og får stort udbytte af at være sammen med andre, der står i en lignende situation. HØR MERE ELLER LAV EN AFTALE:

9 HØR MERE ELLER LAV EN AFTALE: Instituttet for Blinde og Svagsynede Rymarksvej Hellerup Redaktion/Tekst: Annette Haugaard Foto: Anders Clausen Layout: Jens Burau, Tryk: KLS Grafisk Hus

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog SYNSPROGKULTUR Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt

Læs mere

SYNS-HJERNESKADEKURSUS

SYNS-HJERNESKADEKURSUS SYNS-HJERNESKADEKURSUS Et rehabiliteringstilbud til dig med synshjerneskade VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

STU IBOS. og andre tilbud til unge med et synshandicap. STU.indd 1 14/08/11 21:06:52

STU IBOS. og andre tilbud til unge med et synshandicap. STU.indd 1 14/08/11 21:06:52 STU IBOS og andre tilbud til unge med et synshandicap STU.indd 1 14/08/11 21:06:52 UDDANNELSE FOR LIVET Der skal både personlige, sociale og faglige kompetencer til at træde ind i et voksenliv med eller

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Nordisk Kongres2015. Telehandelshuset S.m.b.a. Vi forener forretning og socialt ansvar. Connie Hasemann, ch@telehandelshuset.dk

Nordisk Kongres2015. Telehandelshuset S.m.b.a. Vi forener forretning og socialt ansvar. Connie Hasemann, ch@telehandelshuset.dk Nordisk Kongres2015 Telehandelshuset S.m.b.a. Vi forener forretning og socialt ansvar Connie Hasemann, ch@telehandelshuset.dk Vores sociale mission Telehandelshuset er en virksomhed med en unik mission:

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

OBJEKTIVE YDELSER TIL ALLE KOMMUNER

OBJEKTIVE YDELSER TIL ALLE KOMMUNER OBJEKTIVE YDELSER TIL ALLE KOMMUNER Fagspecialister i øjenmedicin, specialoptik, tilgængelighed og undervisning er samlet på Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS. Det sikrer borgere, kommuner, arbejdsgivere

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2016 introduktion Fra slutningen af februar 2016 tilbyder vi hos prana yoga shala for sjette gang vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på cirka et halvt

Læs mere