Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold"

Transkript

1 Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv med til at sammensætte sit KANDIDATPROJEKT, og kan selv være med til at vælge underviser. Såvel projekt som underviser vælges i samråd med koordinatoren. Soloundervisning semester 1. år: 38 timer, 2. år: 38 timer 1. år: 20 ECTS 2. år: 30 ECTS/kandidatprojekt 8

2 Kandidatprojekt 4. semester Kandidatprojektet er en eksamen i form af en koncert, installation eller event tilrettelagt af den studerende, med udgangspunkt i den studerendes eget kunstneriske materiale. Der lægges vægt på, at den studerende ved prøven kan kombinere kreativ, skabende virksomhed med formidling af samme. Prøvens indhold og afvikling af prøven fastlægges sammen med og godkendes af underviseren, og en beskrivelse afleveres på studiekontoret senest 3 uger før koncerten. Varighed: 50 minutter Censur og bedømmelse: 7 trins skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor, den studerendes underviser. 9

3 Projektfag Projektdesign II Mestrer ledelse, organisering og strukturering af et projekt På kandidatuddannelsen specialiseres undervisningen yderligere i forhold til de emner, der blev introduceret på bacheloruddannelsen. Projektdesign handler både om at designe og lede projekter. Det handler om at generere idéer, kvalificere og sortere idéer, at opbygge en projekt organisation med de rigtige mennesker, baseret på de rigtige værdier, med de rigtige mål og den rigtige plan, som bringer projektet derhen, hvor man gerne vil have det. Der arbejdes med personlig ledelse, samskabelse og samarbejde, innovation, intern projektkommunikation, planlægning og strukturering, budgettering, værdier, samfundskontekst, samt hvad der i øvrigt er relevant for den enkelte studerende, indenfor ledelsesfeltet. Undervisningen kan efter aftale forløbe enten som soloundervisning eller som holdundervisning semester 1. år: 6 timer, 2. år: 6 timer ECTS: 15 10

4 Eksamen efter 4. semester Dokumenteret deltagelse eller kandidateksamen: I forbindelse med kandidateksamen skal der udover hovedeksamen i Kandidatprojekt aflægges yderligere eksamen i to af de 3 projekt fag: Projektdesign, Interaktiv formidling eller Visuel formidling. Det er således valgfrit hvilke af de 3 fag eksaminanden vælger at aflægge prøve i, men det er obligatorisk at der skal aflægges prøve i to af fagene. Eksaminanden vælger i samråd med koordinatoren, hvilke af de 3 fag der skal aflægges eksamen i. Hvis eksaminanden vælger at aflægge eksamen i Projektdesign kan eksamen bestå i en dokumentation og præsentation af de elementer af projektdesign, som indgår i kandidatprojektet. Censur og bedømmelse: Eller Eksamen i projektdesign: 7 trins skalaen suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. 11

5 Interaktiv formidling II Mestrer den kunstneriske dimension af computeren som formidlingsinstrument På kandidatuddannelsen specialiseres undervisningen yderligere i forhold til de emner, der blev introduceret på bacheloruddannelsen. Undervisningen indeholder en række pensumbaserede øvelses forløb, som til slut munder ud i en præsentation af egne værker baseret på erhvervet viden og færdigheder. Denne præsentation finder sted ved de årlige dage i maj. Undervisningen kan efter aftale forløbe enten som soloundervisning eller som holdundervisning semester 1. år: 6 timer, 2. år: 6 timer ECTS: 15 Eksamen efter 4. semester Dokumenteret deltagelse eller kandidateksamen: I forbindelse med kandidateksamen skal der udover hovedeksamen i Kandidatprojekt aflægges eksamen i to af de 3 projekt fag: Projektdesign, Interaktiv formidling eller Visuel formidling. Det er således valgfrit hvilke af de 3 fag eksaminanden vælger at aflægge prøve i, men det er obligatorisk at der skal aflægges prøve i to af fagene. Eksaminanden vælger i samråd med koordinatoren, hvilket af de 3 fag der skal aflægges eksamen i. Hvis eksaminanden vælger at aflægge eksamen i Interaktiv formidling kan eksamen bestå i en dokumentation og præsentation af de elementer af projektdesign, som indgår i kandidatprojektet. Censur og bedømmelse: Eller Eksamen i Interaktiv formidling: 7 trins skalaen suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. 12

6 Visuel formidling II Mestrer praktisk og æstetisk viden om teatralisering af musik og koncertform i forbindelse med præsentation af egne værker På kandidatuddannelsen specialiseres undervisningen yderligere i forhold til de emner, der blev introduceret på bacheloruddannelsen. Der undervises i praktisk produktionsplanlægning og konceptualisering af en værkpræsentation især ved hjælp af dramaturgiske principper hentet fra teater og perfomancetraditionen. Hver studerende arbejder desuden med at udvikle et værk med en rumlig og visuel dimension. De samlede værker præsenteres ved festivalen, og de studerende vil blive gjort ansvarlige for produktionen af denne koncert og derigennem få praktisk erfaring med at anvende de tilrettelæggelsesværktøjer, som de er blevet undervist i. Undervisningen kan efter aftale forløbe enten som soloundervisning eller som holdundervisning semester 1. år: 6 timer, 2. år: 6 timer ECTS: 15 13

7 Eksamen efter 4. semester Dokumenteret deltagelse eller kandidateksamen: I forbindelse med kandidateksamen skal der udover hovedeksamen i Kandidatprojekt aflægges eksamen i to af de 3 projektfag: Projektdesign, Interaktiv formidling eller Visuel formidling. Det er således valgfrit hvilken af de 3 fag eksaminanden vælger at aflægge prøve i, men det er obligatorisk at der skal aflægges prøve i to af fagene. Eksaminanden vælger i samråd med koordinatoren, hvilket af de 3 fag der skal aflægges eksamen i. Hvis eksaminanden vælger at aflægge eksamen i Visuel formidling kan eksamen bestå i en dokumentation og præsentation af de elementer af projektdesign, som indgår i kandidatprojektet. Censur og bedømmelse: Eller Eksamen i visuel formidling: 7 trins skalaen suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. 14

8 Brobygningsfag/pædagogiske fag Almen musikformidling II Skal på professionel vis kunne skabe interesse om værker, der fremføres Behersker såvel verbale som ikke verbale formidlingsmetoder Kan på professionel vis differentiere denne formidling efter modtagergruppe (børn, unge...) På kandidat uddannelsen udformes faget som individuel vejledning i formidling af egne projekter herunder specielt kandidat projektet. De emner og redskaber der har været behandlet på bachelor uddannelsen i de tre formidlingstyper, formidling om musik, formidling af musik, formidling med musik søges her anvendt på konkrete projekter med den specifikke udformning som de(t) pågældende projekt(er) kræver og de studerende bringes til at reflektere over de relevante formidlings dimension(er). Dette dokumenteres på passende vis og integreres i det færdige eksamens projekt. Undervisningen kan efter aftale forløbe enten som soloundervisning eller som holdundervisning semester 1. år: 4 timer, 2. år: 4 timer ECTS: 10 15

9 PR & administration Besidder basale erhvervskompetencer som en forberedelse til arbejdsmarkedet, herunder også som selvstændig erhvervsdrivende Har opnået viden om fundraising, presse, økonomistyring, moms/skat, ophavsret og aftaler, kontrakter organisation markedsføring ledelse økonomi projektplanlægning m.m. Undervisningen forløber i moduler og foretages i stort omfang af gæsteundervisere fra bl.a. handels og erhvervsakademier semester 1. år: 2 timer ECTS: 2 16

10 Valgfag har opnået specialiserede færdigheder, som støtter den studerendes musikermæssige og kunstneriske kvalifikationer Der udbydes en lang række valgfag indenfor bl.a. auditiontræning, anvendt stemmeteori, Det indre og ydre øre, videregående hørelære, instrumentreparation, kropsbevidsthed, lydhistorie, lydoptagelser, musikformidling i sundhedsvæsenet, scenisk performance, rytmegruppekendskab, rytmisk sang/instrumental pædagogik, soloundervisning i hhv. klassiske eller rytmiske instrumenter, teatermusik for pianister mv. Valgfagstimerne må ikke bruges til yderligere hovedfagsundervisning. Undervisningen kan efter aftale forløbe enten som soloundervisning eller som holdundervisning semester 3. år: 12 timer ECTS: 15 17

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2013

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT

STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT 1 MUSIC MANAGEMENT UDDANNELSEN Music Management videreuddannelsen er designet i et samarbejde mellem musikbranchen, Handelshøjskolen, Kaospiloterne og Det Jyske Musikkonservatorium.

Læs mere