Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I vaskeribranchen vaskes og efterbehandles beklædning, linned og måtter for såvel offentlige som private kunder. De fleste vaskerier har en produktion med kombinationer af flere forskellige typer af vask og tekstiler. Nogle få større vaskerier har specialiseret sig i forskellige typer af vask, fx uniformer og arbejdsbeklædning, linned/fladt tøj, måtter og privat tøj. Vaskerierne forestår for det meste transporten af rent og snavset tøj til og fra vaskerierne. Maskiner til industriel vask, efterbehandling og distribution i pakkeri er edb-styrede. Mange vaskerier er certificerede efter en kvalitetsnorm og/eller en miljønorm. Jobområdet varetages overvejende af ufaglærte. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Vaskeribranchen er sammensat af ca. 120 virksomheder, fordelt på få meget store vaskerier, en del mellemstore vaskerier og flere små vaskerier, som både er private samt offentlige vaskerier. Vaskerierne er specialiseret i forhold til produkter, fx: uniformer/arbejdsbeklædning måtter linned/fladt tøj privat tøj Eller en kombination af ovennævnte produkter. Produktionen er opdelt i indsortering, vask, efterbehandling, systue/reparation, pakkeri, afhentning/udbringning samt betjening af edb-styrede maskiner. Arbejdet i vaskeriet kan være fysisk og ensidigt belastende og derfor rokeres der mellem forskellige arbejdsopgaver, bl.a. for at minimere ensidigt gentaget arbejde (EGA). Inden for jobområdet benytter medarbejderne maskiner, der oftest er edb-styrede. På nogle vaskerier registreres vasketøjet ved hjælp af stregkoder eller elektroniske chips til brug for vaskeriets produktions- og lagerstyring. Ved driftsstop vurderer medarbejderen omfanget og om opgaven kan løses internt, eller om der skal rekvireres ekstern bistand. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet

2 Side 2 af 7 Virksomhederne beskæftiger tilsammen ca medarbejdere. Områdets medarbejdere er kendetegnet ved at være kortuddannede hovedparten har grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Nogle få medarbejdere kan have læse- og stavevanskeligheder. Der er en relativ høj gennemsnitsalder samt ringe mobilitet i forhold til uddannelse. I jobområdet er der i forhold til tilsvarende brancher flere medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, hvoraf nogle har begrænset kendskab til det danske sprog og/eller arbejdsmarkedskultur. Kompetenceudvikling af medarbejdere foregår via sidemandsoplæring, intern opkvalificering, leverandørkurser samt i mindre grad via offentlige uddannelser. Der forventes en stigning i rekruttering af medarbejdere med en anden etnisk baggrund samt medarbejdere, der har en begrænset uddannelses-erfaring eller erfaring med vaskeribranchen. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Arbejdsorganiseringen er afhængig af den enkelte virksomhed og/eller jobtype. Arbejdet i vaskeriet kan være fysisk og ensidigt belastende og derfor rokeres der mellem forskellige arbejdsopgaver. Ofte indgår specialiserede funktioner som systue og vaskefunktionen ikke i rotationen. Vaskerierne kan være bygget op som små produktionsenheder eller vaskerier i vaskeriet. Her er medarbejderne organiseret i teams. Teamene er enten ansvarlige for ét led af vaskeprocessen eller har en speciallinie, hvor hele vaskeprocessen indgår. Dette stiller krav om, at medarbejderne varetager flere funktioner, herunder kundekontakt, produktionsplanlægning, bemandingsplaner, ferie- og vikardækning samt sidemandsoplæring. Endvidere fungerer enkelte medarbejdere som mentorer på vaskerierne. Få medarbejdere har administrative og/ eller ledelsesmæssige funktioner ved siden af de driftsmæssige arbejdsopgaver. Brug af edb indgår i forbindelse med både produktion og administrative opgaver.

3 Side 3 af 7 Efterbehandling og reparation Fladt tøj bliver efterbehandlet i en rulle. Medarbejderne anbringer tøjet i maskinen eventuelt ved hjælp af en ilægger hvorefter tøjet på de fleste vaskerier bliver maskinelt sammenlagt. Arbejdstøj, kitler og lignende bliver behandlet i en damptunnel. Medarbejderne hænger tøjet på bøjler, som føres gennem damptunnellen. Efter damptunnellen bliver tøjet lagt sammen og sorteret. Mange vaskerier har automatiske foldemaskiner, andre steder bliver tøjet lagt sammen manuelt. Få tøjkategorier bliver presset. Dette gælder især tøj, hvor kunden ønsker en særlig høj kvalitet. Tøj, der er gået i stykker og har pletter, sorteres fra mange steder i vaskeriet. I systuen reparerer og kasserer medarbejderen defekt og nedslidt tøj. Det plettede tøj, vaskes om i en speciel vask. Den enkelte medarbejder udfører arbejdet med den teknologi, der er på det enkelte vaskeri. Arbejdet udføres alene eller i teams afhængigt af virksomhedens størrelse og organisation. Maskinerne styres ved hjælp af edb. Der er ingen formelle kvalifikationskrav, men arbejdet forudsætter, at medarbejderne er fleksible, har it-kendskab kan betjene damptuneller, presser, ruller, foldemaskiner samt stakker hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Endvidere at medarbejderen kan anvende div. hjælpemidler til fysisk aflastning, vedligeholde og reparere maskinparken, reparere tøj samt, arbejde hygiejnisk, foretage kvalitetsstyring og har kendskab til logistik. Arbejdet forudsætter, at medarbejderne kan kommunikere både i skrift og tale på dansk med kolleger og andre personalegrupper og i relation til en eventuelt certificeret kvalitets -/ miljønorm. Endeligt forudsætter arbejdet at medarbejderen kan vurdere hvornår, der skal tilkaldes ekspertbistand til reparation og vedligehold af maskinparken Kompetencen er udbredt i varierende grad afhængigt af den enkelte virksomheds organisation samt forretningsområde

4 Side 4 af 7 Indsortering I indsorteringen sorterer medarbejderne det snavsede tøj efter besmudsningsgrad, tøjkategorier, kunder m.v. Sorteringen kan foregå ved et transportbånd. Efter sorteringen bliver tøjet vejet i portioner, der passer til vaskemaskinernes / vaskerørets kapacitet. Indsorteringen er et centralt led i styringen af hele vaskeriets produktion. Sorteringssystemerne er opbygget til det enkelte vaskeris opgaver og varierer derfor fra det ene vaskeri til det andet. Snavset tøj er en potentiel smittekilde og det er nødvendigt, at medarbejderne medvirker til at forebygge smittespredning. Medarbejderne skal kende til og kunne arbejde efter vaskeriets hygiejneprocedurer. Medarbejderne udfører arbejdet med den teknologi, der er på det enkelte vaskeri. Nogle vaskerier registrerer vasketøjet ved hjælp af stregkoder eller elektroniske chips til brug for vaskeriets edb-baserede produktions- og lagerstyring. Arbejdet udføres alene eller i teams i samarbejde med andre afhængigt af virksomhedens størrelse og organisation. Der er ingen formelle kvalifikationskrav, men arbejdet forudsætter, at medarbejderne har itkendskab. Det forudsættes også, at medarbejderne er fleksible, har kendskab til maskinbetjening, hygiejneregler, kundekategorier, ergonomi, mærkning, edb, logistik og kvalitetsstyring, Arbejdet forudsætter endvidere, at medarbejderne kan kommunikere både i skrift og tale på dansk med kolleger, andre personalegrupper og i relation til certificerede kvalitets- / miljønorm samt kan vurdere hvornår, der skal tilkaldes ekspertbistand til reparation og vedligehold af maskinparken. Få nøglepersoner i vaskeriet har kundekontakt. Kompetencen er udbredt i varierende grad afhængigt af den enkelte virksomheds organisation samt forretningsområde.

5 Side 5 af 7 Udsortering og distribution Medarbejderne i vaskeriets udsortering og pakning er organiseret i forhold til det enkelte vaskeris størrelse, kunde- og tøjkategorier. Det rene tøj samles i pakkeriet, hvor medarbejderne klargør leverancen til kunden. Inden pakning opbevares det rene tøj på lager i vaskeriet. Når det rene og færdigbehandlede tøj er pakket i pakker, sække eller i containere transporteres det til biler, hvorfra det distribueres til kunderne. Tøjet skal bevare den hygiejniske kvalitet under transporten og er derfor enten pakket ind eller overdækket med plastic. Det rene tøj må ikke komme i kontakt med snavset tøj, som er på vej til vaskeriet. Ofte bliver det snavsede tøj hentet, når det rene er afleveret. På enkelte vaskerier er der særlige biler til afhentning af snavset tøj og andre biler til udbringning af rent tøj. Den enkelte medarbejder udfører arbejdet med den teknologi, der er på det enkelte vaskeri. Nogle vaskerier registrerer vasketøjet ved hjælp af stregkoder eller elektroniske chips til brug for vaskeriets edb-baserede produktions- og lagerstyring. Arbejdet udføres alene eller i teams afhængigt af virksomhedens størrelse og organisation. Der er ingen formelle kvalifikationskrav, men arbejdet forudsætter, at medarbejderne har itkendskab. Det forudsættes også, at medarbejderne er fleksible, kan forestå pakning efter rekvisitioner, udvejning og udlevering, forestå reparation og kassation, mærkning af arbejdstøj/ uniformer, forestå lagerstyring og intern transport, samt har kendskab til alle produkter og virksomhedens ordrer. Medarbejderne skal kunne arbejde hygiejnisk, foretage kvalitetsvurdering og forestå kundepleje. Arbejdet forudsætter også, at medarbejderne kan kommunikere både i skrift og tale på dansk med kunder, kolleger og i relation til certificerede kvalitets-/ miljønorm. Medarbejderen i udsorteringen/distributionen anvender edb i forbindelse med jobbets udførelse. Medarbejderne med chaufførarbejde skal have kørekort og oftest stort kørekort. Kompetencen er udbredt i varierende grad afhængigt af den enkelte virksomheds organisation samt forretningsområde.

6 Side 6 af 7 Vaskeproces Tekstilerne vaskes i store kontinuerlige (vaskerør) eller diskontinuerlige industrivaskemaskiner (tromlevaskemaskiner) Efter vask afvandes tøjet i presser eller centrifuge. Tøjet skal normalt tørres yderligere før efterbehandling, og derfor fylder medarbejderne det afvandede tøj i en tørretumbler fra de diskontinuerlige vaskemaskiner, hvor det sker fuldautomatisk fra vaskerøret. Medarbejdere med vaskeprocessen som arbejdsområde forestår ud over betjening af maskiner, håndtering, dosering og indkøb af kemikalier samt foretager kvalitetsmåling- og vurdering. På store og mellemstore vaskerier bruges ofte vaskerør, hvor vaskeprocessen foregår kontinuerligt. Maskinen fyldes og tømmes automatisk, mens tøjet passerer gennem forskellige kamre. Processen styres bl.a. ved hjælp af computer. Diskontinuerlige vaskemaskiner skal efter hver vask fyldes og tømmes af medarbejderne. Den enkelte medarbejder udfører arbejdet med den teknologi, der er på det enkelte vaskeri. Arbejdet udføres alene eller i teams afhængigt af virksomhedens størrelse og organisation. Maskinerne styres bl.a. ved hjælp af edb. Der er ingen formelle kvalifikationskrav, men arbejdet forudsætter, at medarbejderne har itkendskab og kan programmere vaskemaskiner og tumblere, foretage kontrol af vand og kemikalier, herunder læse og forstå deklarationer og vejledninger. Endvidere arbejde hygiejnisk, foretage kvalitetsstyring og har kendskab til logistik. Arbejdet forudsætter, at medarbejderne kan kommunikere både i skrift og tale på dansk med kolleger, andre personalegrupper leverandør, samt i relation til certificerede kvalitets-/ miljønorm. Endelig kan medarbejderne vurdere hvornår, der skal tilkaldes ekspertbistand til reparation og vedligehold af maskinparken. Kompetencen er udbredt i varierende grad afhængigt af den enkelte virksomheds organisation samt forretningsspeciale.

7 Side 7 af 7 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Selvevaluering i praksis AA 2, og fremefter Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere AE 5, og fremefter Faglig regning og matematik AP 5, til Faglig læsning og skrivning AP 5, til Praktik for F/I AP 48, og fremefter Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører AA 3, og fremefter Oprettelse af database til jobbrug AD 2, og fremefter Databasevedligeholdelse til jobbrug AD 1, og fremefter Oprette brugerflader og udskrifter i database AD 2, og fremefter Jobrelateret brug af styresystemer på pc AD 2, og fremefter Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser AD 2, og fremefter Kommunikation og konflikthåndtering - service AE 3, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5, og fremefter IT og produktionsstyring for medarbejdere AA 5, og fremefter Etablering af selvstyrende grupper AA 2, og fremefter Teambuilding for selvstyrende grupper AA 2, og fremefter Kommunikation i teams AA 3, og fremefter Videndeling og læring for medarbejdere AA 3, og fremefter Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion AA 3, og fremefter Kvalitetsstyring i virksomheden AA 3, og fremefter Håndtering af data i virksomhedens it-systemer AD 2, og fremefter Brug af pc på arbejdspladsen AD 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter Indskrivning og formatering af mindre tekster AD 2, og fremefter Anvendelse af regneark til enkle beregninger AD 2, og fremefter Kvalitetssikring og -kontrol i vaskeribranchen AE 5, og fremefter Vand- og kemiflow i vaskeribranchen AE 5, og fremefter Modtagelse og indsortering i vaskeribranchen AE 2, og fremefter Tekstil-, vask- og tørrekendskab i vaskeribranchen AE 2, og fremefter Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

Kortuddannede kvinders IT-kompetencer og uddannelsesbehov

Kortuddannede kvinders IT-kompetencer og uddannelsesbehov Kortuddannede kvinders IT-kompetencer og uddannelsesbehov De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Kortuddannede kvinders IT-kompetencer og uddannelsesbehov Redigeret af Søren Carøe og Pauli

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012 Jobprofiler i ejendomsservice November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Analysens grundlag... 3 2. Tendenser inden for ejendomsservice... 5 3. Hvad er en jobprofil?... 9 3.1 Tværgående variationer

Læs mere

Udviklingstendenser og jobprofiler på lagerarbejdspladser

Udviklingstendenser og jobprofiler på lagerarbejdspladser Udviklingstendenser og jobprofiler på lagerarbejdspladser December 2005 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Analyserapport Maj 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren

Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren - Kvalifikationsanalyse og jobprofilkatalog August 2008 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet,

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen SERVICEBRANCHENS UDDANNELSESFOND Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2697 Titel: Industrielle rørsystemer og anlæg Kort titel: VVS-industri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø.

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø. Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender efterår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Lean IT kurser Regnskab

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere