På vej mod fremtidens skakt. En innovationshistorie om præfabrikerede installationsskakte til etageboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod fremtidens skakt. En innovationshistorie om præfabrikerede installationsskakte til etageboliger"

Transkript

1 På vej mod fremtidens skakt En innovationshistorie om præfabrikerede installationsskakte til etageboliger Caserapport fra projektet Installationsskakte til boligetagebyggeri Byggeriets Innovation, 2008

2 2 Indhold Tekst: Ola Jørgensen, Klartekst. Design & layout: Line Kirketerp Koch. Illustration: Birgitte Søvsø. Foto og tegninger: NCC, Valcon Innovation, RH Arkitekter og Byggeriets Innovation

3 Forord. side 5 Den modulære skakt. side 6 Det evige stedbarn Om projektets baggrund og perspektiver side 8 Fremtidens skakt Om skakten som et modulært præfabrikeret produkt side 10 Gevinster og tab Om traditionel vs. industriel produktion side 14 Et marked for skakte? Om skaktens forretningsmæssige muligheder side 16 De næste træk Om andre muligheder i systematisk byggeri side 20 Af skakte bli r man klog Om erfaringerne med innovationsprocessen side 24 Fakta om projektet side 28 A R K I T E K T E R 3

4 4 Forord

5 Målet i udviklingsforløbet SKAKTEN har været at lave en modulær installationsskakt, der kan konfigureres, så den passer til næsten alle lejlighedstyper og derefter produceres industrielt, så den blot skal monteres på byggepladsen. Det vil kunne løse mange problemer på et af de områder, der typisk driller mest på byggepladsen, men som de færreste rådgivere finder det rigtigt interessant at gøre noget ved. Den modulære, præfabrikerede skakt er imidlertid mere end blot et nyt produkt. Den repræsenterer en anden måde at tænke udvikling, samarbejde, produktion, salg og montage på. SKAKTEN viser de muligheder og udfordringer, der ligger i at udvikle produkter i stedet for at realisere byggeprojekter. Den gør dermed op med en praksis og en organisering, der altid har kendetegnet byggebranchen. Det har ikke blot krævet investeringer og commitment fra de deltagende virksomheder, men også inspiration og indblanding fra helt andre faglige områder. Læg hertil tålmodighed i de faser af udviklingsforløbet, hvor tingene ikke gik så hurtigt, som nogle havde håbet. SKAKTEN er nu i princippet parat til at blive afprøvet på den første byggesag. Alligevel er den langt fra færdig. Den kan og skal til stadighed forbedres; bl.a. ud fra de erfaringer, der bliver høstet, når skakten gør sin entré på byggepladsen og på markedet. Og måske er dét den vigtigste erkendelse i konsortiets arbejde: at skakten og med den andre systemleverancer i byggeriet skal opfattes som ethvert andet produkt, hvor forholdet mellem pris, kvalitet og funktionalitet hele tiden kan forbedres. I det lys har vi med SKAKTEN ikke blot løst et praktisk problem i dagens byggeri, men fået vigtig inspiration til, hvordan hele branchen kan adressere sine grundlæggende strategiske problemer: stagnationen i udvikling, produktivitet og indtjening. Projektet er det andet i en række af beslægtede forløb, Byggeriets Innovation er involveret i. Læs mere om vores arbejdsgrundlag og aktiviteter på buildinglab.dk. Mikkel A. Thomassen Divisionschef, Byggeriets Innovation SKAKTEN nuancerer og udfordrer byggeriets opfattelse af, hvad det vil sige at tænke industrielt et begreb der atter er kommet på byggeriets udviklingsdagsorden. Det afgørende ved SKAKTEN er ikke præfabrikationen i sig selv, eller hvorvidt denne produktion kan fuldautomatiseres og placeres i andre lande. Det industrielle kvantespring har været at gå fra et integreret til et modulært produkt, hvor man på samme tid kan skabe betydelig variation i den samlede løsning og opnå høje styktal på de enkelte dele. 5

6 Service adgang ø360 ø Montage adgang 500 Montage adgang Definition af arketyper 1549 Service adgang ø360 ø Montage adgang 500 Montage adgang mm komponentlayout. Komponenternes placering ændres ikke, selvom bredden øges Variabelt område, der ikke ændrer på selve komponentlayoutet Type Den modulære skakt Type 2 Type mm komponentlayout. Komponenternes placering ændres ikke, selvom bredden øges Variabelt område, der ikke ændrer på selve komponentlayoutet 2450 xxx 2450 mm komponentlayout. Komponenternes placering ændres ikke, selvom bredden øges Variabelt område, der ikke ændrer på selve komponentlayoutet Det konkluderes, at to skakt-arketyper vil dække 80 pct. af de mulige badeværelseskonfigurationer, tre arketyper vil dække 95 pct. 6

7 Skakten Skakt ramme Afløbssystem Tagvand afløb Stålforskalning til betonudstøbning Brugsvand, kold, varm og cirkulation Ventilation Forord Kabelstige Varme, frem- og returløb Fordelerrør varme Fordelerrør brugsvand 7

8 Det evige stedbarn Om projektets baggrund og perspektiver Et nødvendigt onde. Den betegnelse hæftes ofte på installationsskakten, når der bygges nye etageboliger. Selvfølgelig skal der føres rør til brugsvand, afløb, varme, ventilation, el, gas mv. Men ingen i byggeriet har for alvor kastet deres profesionelle kærlighed på dette hulrum. For arkitekten er den ofte et irritationsmoment, fordi tiden til at få beregnet skaktens nødvendige dimensioner og placeret den korrekt forsinker designarbejdet. Og da skakten hverken tilfører selve boligen nye funktionelle eller æstetiske kvaliteter, er det sjældent her arkitekter lægger ekstra timer og fagligt hjerteblod. Ingeniørerne har større interesser i skakten. Som ansvarlige for bygningens tekniske funktionalitet er det deres opgave at sikre, at skaktens installationer får den kapacitet, der svarer til antallet af badeværelser, toiletter, køkkener mv. Men som regel stopper ingeniørerens indsats netop her. Nogen præcis angivelse af, hvordan skakten så skal møbleres, bliver der sjældent foretaget. Det puslespil overlades som regel til installationsteknikerne på byggepladsen. NCC har opgjort, at der til etableringen af en færdig skakt kræves over 300 forskellige arbejdsoperationer, fordelt på 9 10 fag og foretaget på et areal på typisk 60 x 80 cm med ensidig adgang og håbløse arbejdsstillinger. For entreprenøren er ulemperne ved denne fremgangsmåde iøjnefaldende. Dels forsinkes byggeriet af vanskelighederne ved at styre og koordinere de mange fag og arbejdsgange. Dels skal man bruge ressourcer på at etablere interiminstallationer til byggepladsens vand, afløb mv. Og endelig giver de mange improviserede løsninger på pladsen langt større risiko for fejl, man efterfølgende skal tilbage og rette. Projekteringsdirektør i NCC, Gert Jespersen, sammenfatter den paradoksale situation således: På den ene side er der i boligbyggeriet næsten ikke to ens skakte, på den anden side er skaktenes indhold grundlæggende det samme. Alligevel sidder vi og designer forfra hver eneste gang. Skakten er kun begyndelsen Det var blandt andet denne konstatering, der gjorde NCC nysgerrig efter at undersøge, om arbejdet med skakten kunne systematiseres. Eksempelvis ved at skakten fra begyndelsen blev gjort modulær og præfabrikeret, så den tidligt i byggeprocessen kunne hejses ned i 8

9 bygningsskelettet. Visionen har været, at det ville ske med et lille klik, når alle sammenføjninger automatisk faldt i hak. Den måde at tænke skakten på ville være i god tråd med koncernens strategier om en større grad af konceptbyggeri og om at udvikle og bruge standardløsninger. For at udforske og kvalificere mulighederne for at præfabrikere skakten indgik NCC i august 2006 i et konsortium med tre andre parter: Byggeriets Innovation, Valcon Innovation og RH Arkitekter. NCC s erklærede dagsorden med projektet SKAKTEN var at opnå 1) mere montage, mindre håndværk 2) en højere grad af industrialisering og 3) større budgetsikkerhed. Og Gert Jespersen lægger ikke skjul på, at han blot betragter SKAKTEN som første skridt på en vej, NCC skal meget længere ud af. I stedet for at snakke traditionel projektering, skal vi til at snakke om konfigurering. Normalt når man projekterer, starter man på et blankt papir og kan tegne hvad som helst, der kan ende med hvad som helst. I stedet skal man have en konfigureringsproces, hvor man i højere grad plukker nogle velafprøvede moduler og systemløsninger og sætter dem sammen på en systematisk og gennemtænkt måde, siger han. At SKAKTEN så fik rollen som pilotprojekt for denne byggefilosofi er langt fra tilfældigt. Der er ikke så mange, der har interesser og følelser for skakten, bortset fra at den skal virke og fylde så lidt som muligt. Derfor er den et godt sted at starte, hvis man vil demonstrere potentialet i konfigurering og mere industrielle løsninger. Det var ikke gået lige så let i første omgang, hvis det havde været facader, gulve eller andet, som fagfolk har stærke synspunkter om, fortæller Jørgen Christensen, sektionsdirektør for NCC Teknik. Konceptet om den modulære præfabrikerede skakt lægger afstand til to dominerende måder at tænke byggeri på. På den ene side den klassiske projektering hvor alt så vidt muligt laves fra grunden ud fra det enkelte projekts unikke krav og behov. På den anden side den industrielle standardisering, hvor så stor en del af bygningen skal baseres på standardløsninger, der kan masseproduceres og genbruges uændret fra projekt til projekt. Grundtanken i SKAKTEN er nemlig, at skakten for det første skal være modulær: Det vil sige opbygget af veldefinerede og adskilte moduler for ventilation, varme, vand etc. For det andet skal den være konfigurerbar, så man ud fra behovene i det enkelte byggeri let kan designe en unik og optimal skakt ved at placere de ønskede moduler inden for en fastlagt ramme et stålskelet. Der er således langt fra tale om en standardiseret skakt men om en mere systematisk måde at generere og producere skakte, der er perfekt tilpasset det enkelte byggeri. Indstillet til produktion Konsortiet afslutter i marts 2008 formelt sit fælles udviklingsarbejde, der nu fortsætter i NCC s eget regi. Det foreløbige resultat er blevet en indstilling til NCC s direktion om at teste og iværksætte produktionen af præfabrikerede konfigurerbare skakte. Konsortiet har arbejdet i tre parallelle spor, der har fokuset på henholdsvis de tekniske, de funktionelle og de forretningsmæssige aspekter af en præfabrikeret skakt. Undervejs er der blevet produceret en prototype, som er blevet præsenteret for et panel af interessenter fra branchen ved en intern høring. Dette hæfte præsenterer i kort form nogle af de erkendelser, konsortiet har gjort undervejs i innovationsprocessen, samt de bredere perspektiver de tegner for udviklingen i fremtidens byggeri. Ikke en standard-skakt 9

10 Om skakten som et modulært præfabrikeret produkt Fremtidens skakt Ingeniøren Et byggeprojekt med en modulær, præfabrikeret skakt vil i fremtiden kunne foregå i fire veldefinerede faser. Fra dimensionering til montering på byggepladsen. 1. Dimensionering af skakten Arkitekten får ved hjælp af en enkel netbaseret konfigurator mulighed for at indrette et badeværelse, hvor han eller hun samtidig får dimensioneret og placeret skakten. Konfiguratoren bygger på et forudgående studie af de overraskende få måder, hvorpå skakt/baderum/køkken typisk er indbyrdes placeret i Arkitekten moderne lejlighedsbyggeri. Fremover skal arkitekten for det første levere en række kendte data, der er afgørende for skaktens dimensionering. Det gælder bl.a. antal etager, etagehøjde, etageareal, antal badeværelser, antal separate toiletrum, typer af varmekilder, antal rum, stuer og værelser samt hvorvidt der skal tagafløb til skakten. Dernæst kan arkitekten vælge en af planarketyperne og organisere sit badeværelse med de tre afgørende badeværelseskomponenter: brus, håndvask og wc. På den baggrund vil konfiguratoren kunne angive skaktens minimale dimension og position. Faktisk vil 80 pct. af alle boliger kunne serviceres af blot to skaktarketyper. Arkitekten får altså ikke skakten detailprojekteret, men får hurtigt vished for, at hans badeværelsesløsning kan lade sig gøre. Det betyder, at den ofte langstrakte dialog mellem arkitekt og ingeniør om de tekniske muligheder og begrænsninger kan reduceres til, at ingeniøren efterprøver de valg, arkitekten har truffet. Det er en meget vigtig genvej at kunne skyde. Så kan jeg som arkitekt komme videre med mit design og tegne videre på badeværelse og lejlighed uden at bekymre mig om, at ingeniøren skyder mit arbejde ned bagefter. I bund og grund interesserer vi arkitekter os ikke en pind for skakten, eller hvad der er indeni. Derfor er tanken i konfiguratoren, at vi kun skal tænke på at organisere badeværelset, så får vi alt det kedelige forærende. Det tror jeg, de fleste arkitekter vil takke ja til, siger Arkitekt Arne Hansen, RH Arkitekter. 10

11 2. Møblering af skakten Rammen om den præfabrikerede skakt er et stålskelet, der produktionsteknisk kan produceres i to hovedtyper, der vil kunne strækkes og trækkes til de fleste relevante skaktstørrelser. Inden for rammerne af dette skelet kan de forskellige installationsmoduler ventilation, afløb, vand etc. så placeres ud fra en række gennemprøvede og CAD-tegnede grundkonfigurationer. Når skakten på denne måde er møbleret, genereres der automatisk styklister til produktionen samt data til laserskæringen af de stålplader, der holder de forskellige rør på plads. Teknisk set vil det være muligt at opbygge et it-system, der automatisk genererer 3D-tegninger af skaktmøbleringen. Men den gennemgående vurdering i konsortiet er, at fordelen ved at have et sådant system ikke vil stå mål med indsatsen for at konstruere det. I stedet er der lavet parametriske CAD-tegninger af alle grundkonfigurationerne af skakte, så det er let at understøtte produktionsspecifikationerne med et tilnærmet visuelt eksempel. I princippet kunne NCC eller en anden entreprenør vælge at stoppe efter denne fase og opføre den valgte skakt på traditionel vis på byggepladsen. De største gevinster ligger imidlertid i processens to næste faser. På samme side Udvendigt Opsplitning På hver sin side Indvendigt Ind og udvendigt Ekstruderet profil Hver føring hviler i sig selv og kan sammenkobles 11

12 3. Produktion af skakten Når skakten er dimensioneret og møbleret, er den klar til at blive produceret ikke som nu in situ (på byggepladsen), men derimod indendørs under ordnede industrielle forhold. Som et led i konsortiets arbejde er der udarbejdet en såkaldt Produkt Variant Master. Det vil sige, at alle de enkeltdele, der indgår i skakten, er blevet kritisk gennemgået, og man har luget ud i de mange variationer, der ikke var afgørende for den endelige løsning. Det gælder fx en række rørtyper, det ikke var nødvendigt at have i så mange forskellige størrelser. Det betyder samtidig, at man bedre kan shoppe efter store mængder af de ønskede komponenter på verdensmarkedet eller at man opnår så højt et styktal, at det bliver fordelagtigt at producere dem selv. På fabrikken vil skakten blive produceret i etagemoduler, som først føjes sammen på byggepladsen. Fabriksproduktionen tænkes at have en række fordele frem for at producere på pladsen: Højere kvalitet: Skakten kan bygges efter gennemtænkte og afprøvede forskrifter, under optimale arbejdsforhold og med gode muligheder for kvalitetssikring (trykprøvning mv.) Lavere pris: Skakten kan produceres mere rationelt i større serier og dermed til lavere omkostninger pr. enhed. Desuden kan produktionen placeres uden for Danmark, hvis forholdet mellem pris, kvalitet og leveringssikkerhed er bedre dér. Hurtig og sikker leverance: Fabriksproduktionen er ikke berørt af de forsinkelser, der fx kan stamme fra det danske vejrlig eller koordinations problemer mellem de involverede faggrupper på byggepladsen. Mere gennemsigtige omkostninger: I dag er store dele af omkostningerne til at projektere og opføre skakten usynlige i de samlede byggebudgetter. Det gælder også det indirekte tab, der er forbundet med, at byggeriet har taget længere tid og har flere fejl, end det behøvede. Fabriksproduktion vil gøre begge dele tydeligere. + + = 12

13 Vi er nødt til at afkorte vores byggeprocesser for at få skabt bedre økonomi i byggerierne. Generelt gælder det, at jo mere man er på pladsen, jo dårligere er økonomien. Og skakten er et godt eksempel på, hvor irrationel in situ-produktion er, fordi så mange fags arbejdsoperationer skal koordineres i et fysisk meget trangt rum. Det er et af de steder, hvor en tidsplan let kan knække og/eller kræve meget store styringsomkostninger, konkluderer Gert Jespersen. 4. Montering af skakten Klik. Den forjættende lyd har fra konsoritets begyndelse været en styrende drøm om, hvordan de præfabrikerede skaktmoduler kunne hejses ned i skaktrummet og uden kontakt med menneskehånd falde i hak med modulet på etagen nedenunder. Drømmen er ikke opgivet, men i den nuværende fase har man af tekniske grunde valgt en løsning, hvor to modulers rørender skal spændsamles manuelt. Selv uden den forjættede kliklyd sikrer denne løsning, at produktionen kommer væk fra pladsen, at montagen let og hurtigt kan foregå på stedet, og at samlingernes kvalitet er indbygget i produktet og ikke er afhængig af den enkelte håndværker. Klik! 13

14 Om forskellen på traditonel og industriel produktion NCC har som led i konsortiets arbejde foretaget en systematisk sammenligning af den traditionelt opførte skakt og den industrielt præfabrikerede. I sammenligningen indgår 10 parametre, og kun på to af dem forventes den traditionelle skakt at klare sig bedre. Sammenligningen er foretaget på en skala fra -3 til betyder, at den traditionelt produkcerede skakt er suverænt bedst, +3 at den industrielle løsning er suverænt bedst. Kortsigtet fleksibilitet (-3) Hvis man hurtigt vil kunne ændre skakten på stedet, er den tradionelle skakt klart overlegen. Finder man ud af, at et rør hellere skal dreje den anden vej, eller at arkitekten gerne vil have flyttet køkkenet, så kan det godt lade sig gøre. Alt kan i princippet lade sig gøre langt hen i byggeprocessen hvis man har tid og råd. Vælger man en præfabrikeret løsning, er man nødt til tidligere at lægge sig fast på, hvordan ens hus skal konstrueres. Gevinster og tab Variation/langsigtet fleksibiltet (-1) Også her har in situ-skakten en lille fordel. Ved at opbygge en konfiguratorløsning fravælger man helt bevidst en række variationsmuligheder, man ikke længere ønsker. I køkkener er 60 er-modulet fx i dag standard, og man har reelt afskåret sig fra at lave et 48 cm bredt skab. På byggepladsen vil man stadig kunne bryde den slags normer, hvis man mener, at det er nødvendigt. Indeklima/komfort (0) Uafgjort. Der er i princippet ingen forskel på de skakte, der kan produceres på de to måder, og derfor heller ikke på deres funktionelle kvaliteter for slutbrugeren. Samlet anlægsøkonomi (+1) Selv hvis den præfabrikerede skakt ender med at koste det samme, som det koster at udføre arbejdet på stedet, vil den samlet set have en bedre anlægsøkonomi. Blandt andet fordi, man har installationer til rådighed tidligere i fasen, man kan have en kortere og mere forudsigelig byggetid, og man undgår mange af de styringsomkostninger på pladsen, der i dag ofte er skjulte. 14

15 Kortsigtet fleksibilitet Variation/ langsigtet fleksibiltet Indeklima/komfort Samlet anlægsøkonomi Samlet driftsøkonomi Æstetik/image/ branding Samlet tidsforbrug Leveringssikkerhed Arbejdskraft Kvalitet Traditionel løsning bedre Industriel løsning bedre Samlet driftsøkonomi (+2) Med den præfabrikerede skakt får man et veldokumenteret produkt med lutter kendte komponenter. Det gør facilily management lettere ved den nye skakt. For selv om skakte normalt passer sig selv, så er det ekstremt svært, når der endelig er noget galt, eller hvis man er nødt til at opgradere en eller anden komponent. Men en præfabrikeret løsning ved man altid, hvor hvilke rørstumper sidder, hvilke uffer der der brugt osv. Æstetik/image/branding (+2) Som regel er skakte slet ikke beregnet for publikum, og så gør det måske ikke så meget, at mange af dem ser lidt hjemmelavede ud. I hvert fald ikke, når man bygger ejerboliger, selvom det da kan skæmme en helhedsoplevelse af huset, hvis man åbner et skab ind til en meget rodet skakt. Men når det fx gælder professionelle investorer, vil driftherren sætte pris på, at der også ser pænt og fornuftigt ud backstage. Samlet tidsforbrug (+3) En af den præfabrikerede skakts måske vigtigste konkurrenceparametre. Skakten kan konfigureres og bestilles, så den bliver leveret præcis, når den skal bruges. Koblingen af etagemodulerne tager ingen tid i forhold til opbygningen af en traditionel skakt. Leveringssikkerhed (+3) Et tilsvarende stærkt argument for den nye skakt: Man ved på forhånd præcis, hvad man får, i hvilken kvalitet, og hvornår det er klar til at tage i brug. Arbejdskraft (+3) Omkring 40 pct. af arbejdsstyrken i byggeriet går på pension inden for 10 år. I det lys er det en afgørende fordel ved den præfabrikerede skakt, at den kræver en betydligt mindre håndværkerindsats på pladsen. Den industrielle produktion er generelt mindre mandskabskrævende og behøver ikke foregå i Danmark. Kvalitet (+3) Den præfabrikerede skakt repræsenter afprøvede, kontinuerligt forbedrede løsninger i stedet for dem, der ofte får deres debut på pladsen. Man er helt sikker på, at rørene sidder fast, at der er isoleret ordentligt, trykprøvet etc. og det hele er solidt dokumenteret. Gert Jespersen vurderer, at tid, arbejdskraft og kvalitet vil være den præfabrikerede skakts tre stærkeste konkurrenceparametre, hvis NCC sætter skaktproduktionen på skinner. For os handler det både om at kunne forbedre og rationalisere vores egne byggeprocesser og at have et produkt, som vi kan lave et marked og en forretning ud af, siger han. 15

16 Et marked for skakte? Om skaktens forretningsmæssige muligheder I en branche, der selv under gode konjunkturer har haft svært ved at præstere en ordentlig indtjening, realiserer man ikke nye projekter uden en høj grad af sikkerhed for, at de bidrager positivt til bundlinjen. Da NCC valgte at gå ind som systemejer i SKAKTEN viste virksomheden sin tillid til projektets økonomiske potentialer og perspektiver. Siden har det været et af projektets hovedopgaver kritisk at undersøge og dokumentere, hvordan man kan tjene flere penge på at producere skakte på den nye måde. En del af tallene, analyserne og konklusionerne i en sådan business case er i sagens natur NCC s forretningshemmeligheder og ligger i skrivende stund (medio marts 2008) på NCC-direktionens bord. Det betyder, at forretningsmodellen ikke kan præsenteres i detaljer i dette hæfte. Det er dog muligt at redegøre for en række af de mere principielle overvejelser, der har indgået i arbejdet med modellen. Det gælder blandt andet følgende fire spørgsmål: 1. Skal NCC oprette et egentligt selskab Skakt A/S der kan levere komplette skaktløsninger også til andre entreprenører på markedet? Eller skal den præfabrikerede og konfigurede skakt blot gælde NCC s egne projekter? 2. Skal en ekstern entreprenør i givet fald betale NCC et særskilt honorar for den tekniske projektering af skakten? Hvad skal denne pris i givet fald være? 3. Hvordan skal den samlede skaktløsning prissættes for at være konkurrencedygtig i forhold til den traditionelle skakt? 4. Skal arkitekterne betale NCC / Skakt A/S for den lettelse af processen med skaktdimensionering og -placering, som net-konfiguratoren tilbyder dem? 16

17 1. På markedet eller kun til indvortes brug? NCC s erklærede mål med projektet har været at gå på markedet, hvis man fik etableret en konkurrencedygtig måde at levere skaktløsninger på. Det kunne fx ske ved at etablere et særligt NCC-selskab, der i konsortiet har haft arbejdstitlen Skakt A/S. Bag denne forretningsmodel ligger de to enkle antagelser: at et større marked giver et højere styktal og dermed en bedre samlet økonomi i skaktproduktionen at man ikke bare kunne gøre sine egne boligbyggerier billigere, men også tjene penge sit nye skaktkoncept. Det er denne løsning, NCC s konsortiedeltagere endte med at indstille til direktionen. Men tankegangen har ikke været uimodsagt internt i konsortiet. Konsulent i Valcon Innovation, Klavs Tvenge, hælder til, at NCC skulle nøjes med at bruge metoden i sine egne projekter. Han vurderer, at NCC s eget behov for skakte i et normalt byggeår udgør et rigeligt volumen til at præfabrikere skaktene, og at den økonomiske gevinst herved er et tilstrækkeligt argument for at gøre det. Men jeg er mere usikker på, om det er en god idé for NCC at sælge skaktene ud af huset. Dels for ikke at forære konkurrenterne fordelen ved en bedre skakt, dels for ikke at defokusere sit forretningsområde. I mine øjne er det vigtigere at få en supply chain op og stå til eget byggeri og derefter arbejde intensivt med at få det gode koncept fra skaktproduktion til at sprede sig til resten af byggeprocessen, siger Klavs Tvenge. 17

18 2. Hvad er værdien af den tekniske projektering af skakten? Den værdi, som den systematiserede konfigurering af skakten tilfører byggeprocessen, bør naturligvis prissættes især hvis NCC vælger at sælge denne proces på markedet. Til det formål har projektet beregnet installationsingeniørens omkostninger ved den traditionelle fremgangsmåde. Det anslås, at der pr. projekt anvendes 3 5 ingeniørarbejdsdage samt yderligere et par assistentdage, hvis der også skal skabes en 3D-model. På den baggrund opgøres de samlede omkostninger til kr. Heri er ikke indregnet de skjulte omkostninger til den indbyrdes dialog mellem arkitekt og ingeniør. Konsortiet har med det udgangspunkt anslået, at kr. pr. projekt (uanset antallet af skakte i projektet) formentlig vil være en realistisk markedspris for outsourcingen af den tekniske projektering. I praksis forventes denne ydelse dog solgt som en del af en komplet løsning, der også involverer produktion og leverance af skakten. 18

19 3. Hva koster en? Det præcise prisniveau for en komplet skaktløsning fra konfigurering til montering på pladsen kan ikke oplyses her. Men NCC s interne beregninger viser, at man vil kunne levere en løsning til markedet, der totaløkonomisk er billigere end den traditionelle skakt. Og det er den almindelige erkendelse i konsortiet, at salget af skakte til andre entreprenører står og falder med denne forudsætning. Vi kan jo godt sidde i projektgruppen og være forelskede i det her koncept og se gevinster på alle hylder. Vi kan også godt få taletid internt i NCC til at forklare det. Men skal vi ud og sælge det til konkurrenterne, kender vi udmærket deres to spørgsmål: Hvad er prisen? Og hvor har I lavet det før? Derfor er de benhårde krav, at vi kan levere til en markedsrigtig pris og at vi kan demonstrere at det virker hos os selv, siger Jørgen Christensen, NCC. Prissammenligningen kompliceres imidlertid af, at ingen i dag ved præcis, hvad det koster at producere skakten in situ fra start til slut. Der er så mange skjulte omkostninger i den proces og mere indirekte gevinster i den præfabrikerede skakt at regnestykket bliver for kompliceret at bruge i en salgssammenhæng. I vores beregninger har vi derfor kun medtaget de umiddelbart kommunikerbare og forståelige anlægs- og styringsgevinster. Eksempelvis, at man får varme i huset noget før, at man kan få toiletterne installeret tidligere, og hurtigere benytte husets faldstammer, fortæller Klavs Tvenge, Valcon Innovation. 4. Gratis for arkitekter? Det er grundlæggende forretningslogik, at værdi og pris hænger sammen. Hvis en ydelse skaber værdi eller sparer ressourcer for nogen, må de forventes at være villige til at betale en pris, der modsvarer dette. Derfor har konsortiet også undervejs drøftet, om den enkelte arkitekt skulle betale for at bruge net-konfiguratoren. Ideen om en egentlig forbrugsafgift, der steg med anvendelsen af softwaren, blev hurtigt droppet. Derimod er der ikke taget endeligt stilling til, hvorvidt arkitekten efter en prøveperiode skal betale en årlig licens for at bruge programmet. Som argument imod denne brugerbetaling har været anført, at netop arkitekterne udgør det afgørende første led i kæden, der kan trække byggeriet ind i den nye skakt-tænkning. Det er med andre ord afgørende, at prisen ikke afskrækker arkitekterne fra at tage det nye værktøj til sig. 19

20 Om andre muligheder i systematisk byggeri De næste træk Lige så oplagt, det har været at starte med at lede i skakten efter systematiserings gevinster i byggeriet, lige så mærkeligt vil det være at slutte jagten dér. Konsortiets deltagere har da heller ingen vanskeligheder ved at flytte det samme tankesæt over på andre delområder. Nogle ser endda de tendenser, SKAKTEN repræsenterer, som indvarslingen af et nødvendigt systemskifte i byggeriet. En af inspirationskilderne til at kigge efter andre skakte end boligbyggeriets er let at få øje på: Boligmarkedet er gået i stå. Men ifølge Jørgen Christensen, NCC, kan konfigureringstankegangen og mange af projektets erfaringer sagtens trækkes med over i fx kontor- eller hotelbyggeri. Og i forhold til erhvervsbyggeriet peger Gert Jespersen på, at når man har styr på de lodrette føringer, er de vandrette installationer et oplagt næste emne for modularisering, konfigurering, præfabrikation og mere enkel montage. Arne Hansen, RH Arkitekter, ser store perspektiver i at eksportere erfaringerne med skakten til andre dele af bygningen: Vi kunne fx kan lave et tilsvarende udviklingsprojekt på facadesystemer eller på gulvopbygning. I dag beskriver vi meget huset i adskilte dele og forskellige entrepriser. Men hvis man nu begyndte at tænke i gulvopbygning som system. Det består af noget undergulv, noget spartling, nogle træpaneler, måske noget gulvvarme osv. Så kan du som kunde vælge, om du vil have varme i gulvet, om du ønsker asketræ eller egetræ, om det skal være hvidpigmenteret osv. I virkeligheden interesserer vi os ikke så meget for det, der skal ligge nedenunder. Men det går galt, så mange gange, når vi laver gulve, fordi hvert unikke projekt rummer sine fejlmuligheder. Når vi bygger det hele op fra grunden af hver gang, så begår vi fejl. Hvis vi nu vi havde nogle gennemtænkte systemløsninger liggende, så var vi sikre på at tingene duede, og kunderne fik kvalitet for pengene, siger Arne Hansen. Også blandt andet lofter, vægge, decentrale ventilationsløsninger, dørmontering, badeværelser og køkkener er nogle af de områder, som der ifølge flere af konsortiets deltagere bør være perspektiver i at se på med konfigureringsbriller. 20

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Formål Energirigtige byggeløsninger Industrialisering af bygge-komponenter, produkter og løsninger til energirigtig byggeri Innovation (etablering af højtydende

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Systemleverancer i byggeriet

Systemleverancer i byggeriet CINARK sætter fokus Systemleverancer i byggeriet Af Anne-Mette Manelius, Cand. Arch, forskningsassistent og Rikke-Julie Schaumburg Müller, Cand. Arch, forskningsassistent Artikel, CINARK Januar 2006, bragt

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

3D gør det lettere at få plads til installationerne

3D gør det lettere at få plads til installationerne Digitalt byggeri i den virkelige verden Der er blevet talt om digitalt byggeri i flere år, men for nogle virksomheder er det ikke blot blevet ved snakken. De er allerede i gang med at udforske, hvordan

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Strategiforløb for produktions IT systemer i Danish Crown. Uffe Rasmussen / 29.november 2011 Dau

Strategiforløb for produktions IT systemer i Danish Crown. Uffe Rasmussen / 29.november 2011 Dau Strategiforløb for produktions IT systemer i Danish Crown Uffe Rasmussen / 29.november 2011 Dau Hvem er jeg? Uffe Rasmussen Ingeniør med automations som speciale (Odense teknikum 1988) Ansat i Danish Crown

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

To-strenget forretningsmodel som basis for eksportbaseret vækst

To-strenget forretningsmodel som basis for eksportbaseret vækst To-strenget forretningsmodel som basis for eksportbaseret vækst Næsten 100 års godt håndværk Etableret i 1915 af Jacob Hvidtved Larsen som smedeværksted Første slamsuger produceret i 1956 Fuld fokus på

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Tavler og processtyring

Tavler og processtyring 38 Tavler og processtyring Tavler og Processtyring Vi er blandt de førende producenter af tavler og automationsløsninger til det industrielle og maritime marked. 39 Tavler og processtyring Vi kan tilbyde

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Virksomhedernes oplæringskapacitet Virkemidler der virker! Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Undersøgelsen Interview med 2o virksomheder Telefonundersøgelse med

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere