På vej mod fremtidens skakt. En innovationshistorie om præfabrikerede installationsskakte til etageboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod fremtidens skakt. En innovationshistorie om præfabrikerede installationsskakte til etageboliger"

Transkript

1 På vej mod fremtidens skakt En innovationshistorie om præfabrikerede installationsskakte til etageboliger Caserapport fra projektet Installationsskakte til boligetagebyggeri Byggeriets Innovation, 2008

2 2 Indhold Tekst: Ola Jørgensen, Klartekst. Design & layout: Line Kirketerp Koch. Illustration: Birgitte Søvsø. Foto og tegninger: NCC, Valcon Innovation, RH Arkitekter og Byggeriets Innovation

3 Forord. side 5 Den modulære skakt. side 6 Det evige stedbarn Om projektets baggrund og perspektiver side 8 Fremtidens skakt Om skakten som et modulært præfabrikeret produkt side 10 Gevinster og tab Om traditionel vs. industriel produktion side 14 Et marked for skakte? Om skaktens forretningsmæssige muligheder side 16 De næste træk Om andre muligheder i systematisk byggeri side 20 Af skakte bli r man klog Om erfaringerne med innovationsprocessen side 24 Fakta om projektet side 28 A R K I T E K T E R 3

4 4 Forord

5 Målet i udviklingsforløbet SKAKTEN har været at lave en modulær installationsskakt, der kan konfigureres, så den passer til næsten alle lejlighedstyper og derefter produceres industrielt, så den blot skal monteres på byggepladsen. Det vil kunne løse mange problemer på et af de områder, der typisk driller mest på byggepladsen, men som de færreste rådgivere finder det rigtigt interessant at gøre noget ved. Den modulære, præfabrikerede skakt er imidlertid mere end blot et nyt produkt. Den repræsenterer en anden måde at tænke udvikling, samarbejde, produktion, salg og montage på. SKAKTEN viser de muligheder og udfordringer, der ligger i at udvikle produkter i stedet for at realisere byggeprojekter. Den gør dermed op med en praksis og en organisering, der altid har kendetegnet byggebranchen. Det har ikke blot krævet investeringer og commitment fra de deltagende virksomheder, men også inspiration og indblanding fra helt andre faglige områder. Læg hertil tålmodighed i de faser af udviklingsforløbet, hvor tingene ikke gik så hurtigt, som nogle havde håbet. SKAKTEN er nu i princippet parat til at blive afprøvet på den første byggesag. Alligevel er den langt fra færdig. Den kan og skal til stadighed forbedres; bl.a. ud fra de erfaringer, der bliver høstet, når skakten gør sin entré på byggepladsen og på markedet. Og måske er dét den vigtigste erkendelse i konsortiets arbejde: at skakten og med den andre systemleverancer i byggeriet skal opfattes som ethvert andet produkt, hvor forholdet mellem pris, kvalitet og funktionalitet hele tiden kan forbedres. I det lys har vi med SKAKTEN ikke blot løst et praktisk problem i dagens byggeri, men fået vigtig inspiration til, hvordan hele branchen kan adressere sine grundlæggende strategiske problemer: stagnationen i udvikling, produktivitet og indtjening. Projektet er det andet i en række af beslægtede forløb, Byggeriets Innovation er involveret i. Læs mere om vores arbejdsgrundlag og aktiviteter på buildinglab.dk. Mikkel A. Thomassen Divisionschef, Byggeriets Innovation SKAKTEN nuancerer og udfordrer byggeriets opfattelse af, hvad det vil sige at tænke industrielt et begreb der atter er kommet på byggeriets udviklingsdagsorden. Det afgørende ved SKAKTEN er ikke præfabrikationen i sig selv, eller hvorvidt denne produktion kan fuldautomatiseres og placeres i andre lande. Det industrielle kvantespring har været at gå fra et integreret til et modulært produkt, hvor man på samme tid kan skabe betydelig variation i den samlede løsning og opnå høje styktal på de enkelte dele. 5

6 Service adgang ø360 ø Montage adgang 500 Montage adgang Definition af arketyper 1549 Service adgang ø360 ø Montage adgang 500 Montage adgang mm komponentlayout. Komponenternes placering ændres ikke, selvom bredden øges Variabelt område, der ikke ændrer på selve komponentlayoutet Type Den modulære skakt Type 2 Type mm komponentlayout. Komponenternes placering ændres ikke, selvom bredden øges Variabelt område, der ikke ændrer på selve komponentlayoutet 2450 xxx 2450 mm komponentlayout. Komponenternes placering ændres ikke, selvom bredden øges Variabelt område, der ikke ændrer på selve komponentlayoutet Det konkluderes, at to skakt-arketyper vil dække 80 pct. af de mulige badeværelseskonfigurationer, tre arketyper vil dække 95 pct. 6

7 Skakten Skakt ramme Afløbssystem Tagvand afløb Stålforskalning til betonudstøbning Brugsvand, kold, varm og cirkulation Ventilation Forord Kabelstige Varme, frem- og returløb Fordelerrør varme Fordelerrør brugsvand 7

8 Det evige stedbarn Om projektets baggrund og perspektiver Et nødvendigt onde. Den betegnelse hæftes ofte på installationsskakten, når der bygges nye etageboliger. Selvfølgelig skal der føres rør til brugsvand, afløb, varme, ventilation, el, gas mv. Men ingen i byggeriet har for alvor kastet deres profesionelle kærlighed på dette hulrum. For arkitekten er den ofte et irritationsmoment, fordi tiden til at få beregnet skaktens nødvendige dimensioner og placeret den korrekt forsinker designarbejdet. Og da skakten hverken tilfører selve boligen nye funktionelle eller æstetiske kvaliteter, er det sjældent her arkitekter lægger ekstra timer og fagligt hjerteblod. Ingeniørerne har større interesser i skakten. Som ansvarlige for bygningens tekniske funktionalitet er det deres opgave at sikre, at skaktens installationer får den kapacitet, der svarer til antallet af badeværelser, toiletter, køkkener mv. Men som regel stopper ingeniørerens indsats netop her. Nogen præcis angivelse af, hvordan skakten så skal møbleres, bliver der sjældent foretaget. Det puslespil overlades som regel til installationsteknikerne på byggepladsen. NCC har opgjort, at der til etableringen af en færdig skakt kræves over 300 forskellige arbejdsoperationer, fordelt på 9 10 fag og foretaget på et areal på typisk 60 x 80 cm med ensidig adgang og håbløse arbejdsstillinger. For entreprenøren er ulemperne ved denne fremgangsmåde iøjnefaldende. Dels forsinkes byggeriet af vanskelighederne ved at styre og koordinere de mange fag og arbejdsgange. Dels skal man bruge ressourcer på at etablere interiminstallationer til byggepladsens vand, afløb mv. Og endelig giver de mange improviserede løsninger på pladsen langt større risiko for fejl, man efterfølgende skal tilbage og rette. Projekteringsdirektør i NCC, Gert Jespersen, sammenfatter den paradoksale situation således: På den ene side er der i boligbyggeriet næsten ikke to ens skakte, på den anden side er skaktenes indhold grundlæggende det samme. Alligevel sidder vi og designer forfra hver eneste gang. Skakten er kun begyndelsen Det var blandt andet denne konstatering, der gjorde NCC nysgerrig efter at undersøge, om arbejdet med skakten kunne systematiseres. Eksempelvis ved at skakten fra begyndelsen blev gjort modulær og præfabrikeret, så den tidligt i byggeprocessen kunne hejses ned i 8

9 bygningsskelettet. Visionen har været, at det ville ske med et lille klik, når alle sammenføjninger automatisk faldt i hak. Den måde at tænke skakten på ville være i god tråd med koncernens strategier om en større grad af konceptbyggeri og om at udvikle og bruge standardløsninger. For at udforske og kvalificere mulighederne for at præfabrikere skakten indgik NCC i august 2006 i et konsortium med tre andre parter: Byggeriets Innovation, Valcon Innovation og RH Arkitekter. NCC s erklærede dagsorden med projektet SKAKTEN var at opnå 1) mere montage, mindre håndværk 2) en højere grad af industrialisering og 3) større budgetsikkerhed. Og Gert Jespersen lægger ikke skjul på, at han blot betragter SKAKTEN som første skridt på en vej, NCC skal meget længere ud af. I stedet for at snakke traditionel projektering, skal vi til at snakke om konfigurering. Normalt når man projekterer, starter man på et blankt papir og kan tegne hvad som helst, der kan ende med hvad som helst. I stedet skal man have en konfigureringsproces, hvor man i højere grad plukker nogle velafprøvede moduler og systemløsninger og sætter dem sammen på en systematisk og gennemtænkt måde, siger han. At SKAKTEN så fik rollen som pilotprojekt for denne byggefilosofi er langt fra tilfældigt. Der er ikke så mange, der har interesser og følelser for skakten, bortset fra at den skal virke og fylde så lidt som muligt. Derfor er den et godt sted at starte, hvis man vil demonstrere potentialet i konfigurering og mere industrielle løsninger. Det var ikke gået lige så let i første omgang, hvis det havde været facader, gulve eller andet, som fagfolk har stærke synspunkter om, fortæller Jørgen Christensen, sektionsdirektør for NCC Teknik. Konceptet om den modulære præfabrikerede skakt lægger afstand til to dominerende måder at tænke byggeri på. På den ene side den klassiske projektering hvor alt så vidt muligt laves fra grunden ud fra det enkelte projekts unikke krav og behov. På den anden side den industrielle standardisering, hvor så stor en del af bygningen skal baseres på standardløsninger, der kan masseproduceres og genbruges uændret fra projekt til projekt. Grundtanken i SKAKTEN er nemlig, at skakten for det første skal være modulær: Det vil sige opbygget af veldefinerede og adskilte moduler for ventilation, varme, vand etc. For det andet skal den være konfigurerbar, så man ud fra behovene i det enkelte byggeri let kan designe en unik og optimal skakt ved at placere de ønskede moduler inden for en fastlagt ramme et stålskelet. Der er således langt fra tale om en standardiseret skakt men om en mere systematisk måde at generere og producere skakte, der er perfekt tilpasset det enkelte byggeri. Indstillet til produktion Konsortiet afslutter i marts 2008 formelt sit fælles udviklingsarbejde, der nu fortsætter i NCC s eget regi. Det foreløbige resultat er blevet en indstilling til NCC s direktion om at teste og iværksætte produktionen af præfabrikerede konfigurerbare skakte. Konsortiet har arbejdet i tre parallelle spor, der har fokuset på henholdsvis de tekniske, de funktionelle og de forretningsmæssige aspekter af en præfabrikeret skakt. Undervejs er der blevet produceret en prototype, som er blevet præsenteret for et panel af interessenter fra branchen ved en intern høring. Dette hæfte præsenterer i kort form nogle af de erkendelser, konsortiet har gjort undervejs i innovationsprocessen, samt de bredere perspektiver de tegner for udviklingen i fremtidens byggeri. Ikke en standard-skakt 9

10 Om skakten som et modulært præfabrikeret produkt Fremtidens skakt Ingeniøren Et byggeprojekt med en modulær, præfabrikeret skakt vil i fremtiden kunne foregå i fire veldefinerede faser. Fra dimensionering til montering på byggepladsen. 1. Dimensionering af skakten Arkitekten får ved hjælp af en enkel netbaseret konfigurator mulighed for at indrette et badeværelse, hvor han eller hun samtidig får dimensioneret og placeret skakten. Konfiguratoren bygger på et forudgående studie af de overraskende få måder, hvorpå skakt/baderum/køkken typisk er indbyrdes placeret i Arkitekten moderne lejlighedsbyggeri. Fremover skal arkitekten for det første levere en række kendte data, der er afgørende for skaktens dimensionering. Det gælder bl.a. antal etager, etagehøjde, etageareal, antal badeværelser, antal separate toiletrum, typer af varmekilder, antal rum, stuer og værelser samt hvorvidt der skal tagafløb til skakten. Dernæst kan arkitekten vælge en af planarketyperne og organisere sit badeværelse med de tre afgørende badeværelseskomponenter: brus, håndvask og wc. På den baggrund vil konfiguratoren kunne angive skaktens minimale dimension og position. Faktisk vil 80 pct. af alle boliger kunne serviceres af blot to skaktarketyper. Arkitekten får altså ikke skakten detailprojekteret, men får hurtigt vished for, at hans badeværelsesløsning kan lade sig gøre. Det betyder, at den ofte langstrakte dialog mellem arkitekt og ingeniør om de tekniske muligheder og begrænsninger kan reduceres til, at ingeniøren efterprøver de valg, arkitekten har truffet. Det er en meget vigtig genvej at kunne skyde. Så kan jeg som arkitekt komme videre med mit design og tegne videre på badeværelse og lejlighed uden at bekymre mig om, at ingeniøren skyder mit arbejde ned bagefter. I bund og grund interesserer vi arkitekter os ikke en pind for skakten, eller hvad der er indeni. Derfor er tanken i konfiguratoren, at vi kun skal tænke på at organisere badeværelset, så får vi alt det kedelige forærende. Det tror jeg, de fleste arkitekter vil takke ja til, siger Arkitekt Arne Hansen, RH Arkitekter. 10

11 2. Møblering af skakten Rammen om den præfabrikerede skakt er et stålskelet, der produktionsteknisk kan produceres i to hovedtyper, der vil kunne strækkes og trækkes til de fleste relevante skaktstørrelser. Inden for rammerne af dette skelet kan de forskellige installationsmoduler ventilation, afløb, vand etc. så placeres ud fra en række gennemprøvede og CAD-tegnede grundkonfigurationer. Når skakten på denne måde er møbleret, genereres der automatisk styklister til produktionen samt data til laserskæringen af de stålplader, der holder de forskellige rør på plads. Teknisk set vil det være muligt at opbygge et it-system, der automatisk genererer 3D-tegninger af skaktmøbleringen. Men den gennemgående vurdering i konsortiet er, at fordelen ved at have et sådant system ikke vil stå mål med indsatsen for at konstruere det. I stedet er der lavet parametriske CAD-tegninger af alle grundkonfigurationerne af skakte, så det er let at understøtte produktionsspecifikationerne med et tilnærmet visuelt eksempel. I princippet kunne NCC eller en anden entreprenør vælge at stoppe efter denne fase og opføre den valgte skakt på traditionel vis på byggepladsen. De største gevinster ligger imidlertid i processens to næste faser. På samme side Udvendigt Opsplitning På hver sin side Indvendigt Ind og udvendigt Ekstruderet profil Hver føring hviler i sig selv og kan sammenkobles 11

12 3. Produktion af skakten Når skakten er dimensioneret og møbleret, er den klar til at blive produceret ikke som nu in situ (på byggepladsen), men derimod indendørs under ordnede industrielle forhold. Som et led i konsortiets arbejde er der udarbejdet en såkaldt Produkt Variant Master. Det vil sige, at alle de enkeltdele, der indgår i skakten, er blevet kritisk gennemgået, og man har luget ud i de mange variationer, der ikke var afgørende for den endelige løsning. Det gælder fx en række rørtyper, det ikke var nødvendigt at have i så mange forskellige størrelser. Det betyder samtidig, at man bedre kan shoppe efter store mængder af de ønskede komponenter på verdensmarkedet eller at man opnår så højt et styktal, at det bliver fordelagtigt at producere dem selv. På fabrikken vil skakten blive produceret i etagemoduler, som først føjes sammen på byggepladsen. Fabriksproduktionen tænkes at have en række fordele frem for at producere på pladsen: Højere kvalitet: Skakten kan bygges efter gennemtænkte og afprøvede forskrifter, under optimale arbejdsforhold og med gode muligheder for kvalitetssikring (trykprøvning mv.) Lavere pris: Skakten kan produceres mere rationelt i større serier og dermed til lavere omkostninger pr. enhed. Desuden kan produktionen placeres uden for Danmark, hvis forholdet mellem pris, kvalitet og leveringssikkerhed er bedre dér. Hurtig og sikker leverance: Fabriksproduktionen er ikke berørt af de forsinkelser, der fx kan stamme fra det danske vejrlig eller koordinations problemer mellem de involverede faggrupper på byggepladsen. Mere gennemsigtige omkostninger: I dag er store dele af omkostningerne til at projektere og opføre skakten usynlige i de samlede byggebudgetter. Det gælder også det indirekte tab, der er forbundet med, at byggeriet har taget længere tid og har flere fejl, end det behøvede. Fabriksproduktion vil gøre begge dele tydeligere. + + = 12

13 Vi er nødt til at afkorte vores byggeprocesser for at få skabt bedre økonomi i byggerierne. Generelt gælder det, at jo mere man er på pladsen, jo dårligere er økonomien. Og skakten er et godt eksempel på, hvor irrationel in situ-produktion er, fordi så mange fags arbejdsoperationer skal koordineres i et fysisk meget trangt rum. Det er et af de steder, hvor en tidsplan let kan knække og/eller kræve meget store styringsomkostninger, konkluderer Gert Jespersen. 4. Montering af skakten Klik. Den forjættende lyd har fra konsoritets begyndelse været en styrende drøm om, hvordan de præfabrikerede skaktmoduler kunne hejses ned i skaktrummet og uden kontakt med menneskehånd falde i hak med modulet på etagen nedenunder. Drømmen er ikke opgivet, men i den nuværende fase har man af tekniske grunde valgt en løsning, hvor to modulers rørender skal spændsamles manuelt. Selv uden den forjættede kliklyd sikrer denne løsning, at produktionen kommer væk fra pladsen, at montagen let og hurtigt kan foregå på stedet, og at samlingernes kvalitet er indbygget i produktet og ikke er afhængig af den enkelte håndværker. Klik! 13

14 Om forskellen på traditonel og industriel produktion NCC har som led i konsortiets arbejde foretaget en systematisk sammenligning af den traditionelt opførte skakt og den industrielt præfabrikerede. I sammenligningen indgår 10 parametre, og kun på to af dem forventes den traditionelle skakt at klare sig bedre. Sammenligningen er foretaget på en skala fra -3 til betyder, at den traditionelt produkcerede skakt er suverænt bedst, +3 at den industrielle løsning er suverænt bedst. Kortsigtet fleksibilitet (-3) Hvis man hurtigt vil kunne ændre skakten på stedet, er den tradionelle skakt klart overlegen. Finder man ud af, at et rør hellere skal dreje den anden vej, eller at arkitekten gerne vil have flyttet køkkenet, så kan det godt lade sig gøre. Alt kan i princippet lade sig gøre langt hen i byggeprocessen hvis man har tid og råd. Vælger man en præfabrikeret løsning, er man nødt til tidligere at lægge sig fast på, hvordan ens hus skal konstrueres. Gevinster og tab Variation/langsigtet fleksibiltet (-1) Også her har in situ-skakten en lille fordel. Ved at opbygge en konfiguratorløsning fravælger man helt bevidst en række variationsmuligheder, man ikke længere ønsker. I køkkener er 60 er-modulet fx i dag standard, og man har reelt afskåret sig fra at lave et 48 cm bredt skab. På byggepladsen vil man stadig kunne bryde den slags normer, hvis man mener, at det er nødvendigt. Indeklima/komfort (0) Uafgjort. Der er i princippet ingen forskel på de skakte, der kan produceres på de to måder, og derfor heller ikke på deres funktionelle kvaliteter for slutbrugeren. Samlet anlægsøkonomi (+1) Selv hvis den præfabrikerede skakt ender med at koste det samme, som det koster at udføre arbejdet på stedet, vil den samlet set have en bedre anlægsøkonomi. Blandt andet fordi, man har installationer til rådighed tidligere i fasen, man kan have en kortere og mere forudsigelig byggetid, og man undgår mange af de styringsomkostninger på pladsen, der i dag ofte er skjulte. 14

15 Kortsigtet fleksibilitet Variation/ langsigtet fleksibiltet Indeklima/komfort Samlet anlægsøkonomi Samlet driftsøkonomi Æstetik/image/ branding Samlet tidsforbrug Leveringssikkerhed Arbejdskraft Kvalitet Traditionel løsning bedre Industriel løsning bedre Samlet driftsøkonomi (+2) Med den præfabrikerede skakt får man et veldokumenteret produkt med lutter kendte komponenter. Det gør facilily management lettere ved den nye skakt. For selv om skakte normalt passer sig selv, så er det ekstremt svært, når der endelig er noget galt, eller hvis man er nødt til at opgradere en eller anden komponent. Men en præfabrikeret løsning ved man altid, hvor hvilke rørstumper sidder, hvilke uffer der der brugt osv. Æstetik/image/branding (+2) Som regel er skakte slet ikke beregnet for publikum, og så gør det måske ikke så meget, at mange af dem ser lidt hjemmelavede ud. I hvert fald ikke, når man bygger ejerboliger, selvom det da kan skæmme en helhedsoplevelse af huset, hvis man åbner et skab ind til en meget rodet skakt. Men når det fx gælder professionelle investorer, vil driftherren sætte pris på, at der også ser pænt og fornuftigt ud backstage. Samlet tidsforbrug (+3) En af den præfabrikerede skakts måske vigtigste konkurrenceparametre. Skakten kan konfigureres og bestilles, så den bliver leveret præcis, når den skal bruges. Koblingen af etagemodulerne tager ingen tid i forhold til opbygningen af en traditionel skakt. Leveringssikkerhed (+3) Et tilsvarende stærkt argument for den nye skakt: Man ved på forhånd præcis, hvad man får, i hvilken kvalitet, og hvornår det er klar til at tage i brug. Arbejdskraft (+3) Omkring 40 pct. af arbejdsstyrken i byggeriet går på pension inden for 10 år. I det lys er det en afgørende fordel ved den præfabrikerede skakt, at den kræver en betydligt mindre håndværkerindsats på pladsen. Den industrielle produktion er generelt mindre mandskabskrævende og behøver ikke foregå i Danmark. Kvalitet (+3) Den præfabrikerede skakt repræsenter afprøvede, kontinuerligt forbedrede løsninger i stedet for dem, der ofte får deres debut på pladsen. Man er helt sikker på, at rørene sidder fast, at der er isoleret ordentligt, trykprøvet etc. og det hele er solidt dokumenteret. Gert Jespersen vurderer, at tid, arbejdskraft og kvalitet vil være den præfabrikerede skakts tre stærkeste konkurrenceparametre, hvis NCC sætter skaktproduktionen på skinner. For os handler det både om at kunne forbedre og rationalisere vores egne byggeprocesser og at have et produkt, som vi kan lave et marked og en forretning ud af, siger han. 15

16 Et marked for skakte? Om skaktens forretningsmæssige muligheder I en branche, der selv under gode konjunkturer har haft svært ved at præstere en ordentlig indtjening, realiserer man ikke nye projekter uden en høj grad af sikkerhed for, at de bidrager positivt til bundlinjen. Da NCC valgte at gå ind som systemejer i SKAKTEN viste virksomheden sin tillid til projektets økonomiske potentialer og perspektiver. Siden har det været et af projektets hovedopgaver kritisk at undersøge og dokumentere, hvordan man kan tjene flere penge på at producere skakte på den nye måde. En del af tallene, analyserne og konklusionerne i en sådan business case er i sagens natur NCC s forretningshemmeligheder og ligger i skrivende stund (medio marts 2008) på NCC-direktionens bord. Det betyder, at forretningsmodellen ikke kan præsenteres i detaljer i dette hæfte. Det er dog muligt at redegøre for en række af de mere principielle overvejelser, der har indgået i arbejdet med modellen. Det gælder blandt andet følgende fire spørgsmål: 1. Skal NCC oprette et egentligt selskab Skakt A/S der kan levere komplette skaktløsninger også til andre entreprenører på markedet? Eller skal den præfabrikerede og konfigurede skakt blot gælde NCC s egne projekter? 2. Skal en ekstern entreprenør i givet fald betale NCC et særskilt honorar for den tekniske projektering af skakten? Hvad skal denne pris i givet fald være? 3. Hvordan skal den samlede skaktløsning prissættes for at være konkurrencedygtig i forhold til den traditionelle skakt? 4. Skal arkitekterne betale NCC / Skakt A/S for den lettelse af processen med skaktdimensionering og -placering, som net-konfiguratoren tilbyder dem? 16

17 1. På markedet eller kun til indvortes brug? NCC s erklærede mål med projektet har været at gå på markedet, hvis man fik etableret en konkurrencedygtig måde at levere skaktløsninger på. Det kunne fx ske ved at etablere et særligt NCC-selskab, der i konsortiet har haft arbejdstitlen Skakt A/S. Bag denne forretningsmodel ligger de to enkle antagelser: at et større marked giver et højere styktal og dermed en bedre samlet økonomi i skaktproduktionen at man ikke bare kunne gøre sine egne boligbyggerier billigere, men også tjene penge sit nye skaktkoncept. Det er denne løsning, NCC s konsortiedeltagere endte med at indstille til direktionen. Men tankegangen har ikke været uimodsagt internt i konsortiet. Konsulent i Valcon Innovation, Klavs Tvenge, hælder til, at NCC skulle nøjes med at bruge metoden i sine egne projekter. Han vurderer, at NCC s eget behov for skakte i et normalt byggeår udgør et rigeligt volumen til at præfabrikere skaktene, og at den økonomiske gevinst herved er et tilstrækkeligt argument for at gøre det. Men jeg er mere usikker på, om det er en god idé for NCC at sælge skaktene ud af huset. Dels for ikke at forære konkurrenterne fordelen ved en bedre skakt, dels for ikke at defokusere sit forretningsområde. I mine øjne er det vigtigere at få en supply chain op og stå til eget byggeri og derefter arbejde intensivt med at få det gode koncept fra skaktproduktion til at sprede sig til resten af byggeprocessen, siger Klavs Tvenge. 17

18 2. Hvad er værdien af den tekniske projektering af skakten? Den værdi, som den systematiserede konfigurering af skakten tilfører byggeprocessen, bør naturligvis prissættes især hvis NCC vælger at sælge denne proces på markedet. Til det formål har projektet beregnet installationsingeniørens omkostninger ved den traditionelle fremgangsmåde. Det anslås, at der pr. projekt anvendes 3 5 ingeniørarbejdsdage samt yderligere et par assistentdage, hvis der også skal skabes en 3D-model. På den baggrund opgøres de samlede omkostninger til kr. Heri er ikke indregnet de skjulte omkostninger til den indbyrdes dialog mellem arkitekt og ingeniør. Konsortiet har med det udgangspunkt anslået, at kr. pr. projekt (uanset antallet af skakte i projektet) formentlig vil være en realistisk markedspris for outsourcingen af den tekniske projektering. I praksis forventes denne ydelse dog solgt som en del af en komplet løsning, der også involverer produktion og leverance af skakten. 18

19 3. Hva koster en? Det præcise prisniveau for en komplet skaktløsning fra konfigurering til montering på pladsen kan ikke oplyses her. Men NCC s interne beregninger viser, at man vil kunne levere en løsning til markedet, der totaløkonomisk er billigere end den traditionelle skakt. Og det er den almindelige erkendelse i konsortiet, at salget af skakte til andre entreprenører står og falder med denne forudsætning. Vi kan jo godt sidde i projektgruppen og være forelskede i det her koncept og se gevinster på alle hylder. Vi kan også godt få taletid internt i NCC til at forklare det. Men skal vi ud og sælge det til konkurrenterne, kender vi udmærket deres to spørgsmål: Hvad er prisen? Og hvor har I lavet det før? Derfor er de benhårde krav, at vi kan levere til en markedsrigtig pris og at vi kan demonstrere at det virker hos os selv, siger Jørgen Christensen, NCC. Prissammenligningen kompliceres imidlertid af, at ingen i dag ved præcis, hvad det koster at producere skakten in situ fra start til slut. Der er så mange skjulte omkostninger i den proces og mere indirekte gevinster i den præfabrikerede skakt at regnestykket bliver for kompliceret at bruge i en salgssammenhæng. I vores beregninger har vi derfor kun medtaget de umiddelbart kommunikerbare og forståelige anlægs- og styringsgevinster. Eksempelvis, at man får varme i huset noget før, at man kan få toiletterne installeret tidligere, og hurtigere benytte husets faldstammer, fortæller Klavs Tvenge, Valcon Innovation. 4. Gratis for arkitekter? Det er grundlæggende forretningslogik, at værdi og pris hænger sammen. Hvis en ydelse skaber værdi eller sparer ressourcer for nogen, må de forventes at være villige til at betale en pris, der modsvarer dette. Derfor har konsortiet også undervejs drøftet, om den enkelte arkitekt skulle betale for at bruge net-konfiguratoren. Ideen om en egentlig forbrugsafgift, der steg med anvendelsen af softwaren, blev hurtigt droppet. Derimod er der ikke taget endeligt stilling til, hvorvidt arkitekten efter en prøveperiode skal betale en årlig licens for at bruge programmet. Som argument imod denne brugerbetaling har været anført, at netop arkitekterne udgør det afgørende første led i kæden, der kan trække byggeriet ind i den nye skakt-tænkning. Det er med andre ord afgørende, at prisen ikke afskrækker arkitekterne fra at tage det nye værktøj til sig. 19

20 Om andre muligheder i systematisk byggeri De næste træk Lige så oplagt, det har været at starte med at lede i skakten efter systematiserings gevinster i byggeriet, lige så mærkeligt vil det være at slutte jagten dér. Konsortiets deltagere har da heller ingen vanskeligheder ved at flytte det samme tankesæt over på andre delområder. Nogle ser endda de tendenser, SKAKTEN repræsenterer, som indvarslingen af et nødvendigt systemskifte i byggeriet. En af inspirationskilderne til at kigge efter andre skakte end boligbyggeriets er let at få øje på: Boligmarkedet er gået i stå. Men ifølge Jørgen Christensen, NCC, kan konfigureringstankegangen og mange af projektets erfaringer sagtens trækkes med over i fx kontor- eller hotelbyggeri. Og i forhold til erhvervsbyggeriet peger Gert Jespersen på, at når man har styr på de lodrette føringer, er de vandrette installationer et oplagt næste emne for modularisering, konfigurering, præfabrikation og mere enkel montage. Arne Hansen, RH Arkitekter, ser store perspektiver i at eksportere erfaringerne med skakten til andre dele af bygningen: Vi kunne fx kan lave et tilsvarende udviklingsprojekt på facadesystemer eller på gulvopbygning. I dag beskriver vi meget huset i adskilte dele og forskellige entrepriser. Men hvis man nu begyndte at tænke i gulvopbygning som system. Det består af noget undergulv, noget spartling, nogle træpaneler, måske noget gulvvarme osv. Så kan du som kunde vælge, om du vil have varme i gulvet, om du ønsker asketræ eller egetræ, om det skal være hvidpigmenteret osv. I virkeligheden interesserer vi os ikke så meget for det, der skal ligge nedenunder. Men det går galt, så mange gange, når vi laver gulve, fordi hvert unikke projekt rummer sine fejlmuligheder. Når vi bygger det hele op fra grunden af hver gang, så begår vi fejl. Hvis vi nu vi havde nogle gennemtænkte systemløsninger liggende, så var vi sikre på at tingene duede, og kunderne fik kvalitet for pengene, siger Arne Hansen. Også blandt andet lofter, vægge, decentrale ventilationsløsninger, dørmontering, badeværelser og køkkener er nogle af de områder, som der ifølge flere af konsortiets deltagere bør være perspektiver i at se på med konfigureringsbriller. 20

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål Uponor Blue Service gør det urimeligt nemt. Så du kan bruge tiden på det væsentlige.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

3D gør det lettere at få plads til installationerne

3D gør det lettere at få plads til installationerne Digitalt byggeri i den virkelige verden Der er blevet talt om digitalt byggeri i flere år, men for nogle virksomheder er det ikke blot blevet ved snakken. De er allerede i gang med at udforske, hvordan

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Udfordringen, prøvelejlighederne i Ryesgade Fra teori til koncepter til projekter til videre salg. Det mener jeg er den største udfordring i projektet. Der

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Formål Energirigtige byggeløsninger Industrialisering af bygge-komponenter, produkter og løsninger til energirigtig byggeri Innovation (etablering af højtydende

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Strategisk energiplanlægning på tværs hvilke særlige ledelsesudfordringer giver det? Henrik Kærgaard Udviklingschef På Tværs, civilingeniør NIRAS

Strategisk energiplanlægning på tværs hvilke særlige ledelsesudfordringer giver det? Henrik Kærgaard Udviklingschef På Tværs, civilingeniør NIRAS Strategisk energiplanlægning på tværs hvilke særlige ledelsesudfordringer giver det? Henrik Kærgaard Udviklingschef På Tværs, civilingeniør NIRAS Det samlede energisystem bliver mere og mere komplekst

Læs mere

Industri og byggeri. - hvornår er byggeriet industrialiseret? oktober 2005 1

Industri og byggeri. - hvornår er byggeriet industrialiseret? oktober 2005 1 Industri og byggeri oktober 2005 1 Indhold: 1. Præsentation 2. En vision 3. Byggeriets lock-in situation 4. Industrialiseringens elementer 5. Den industrialiserede byggeproces 6. Industrialiseringens nyere

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

2008 se u o H ine sh n u S

2008 se u o H ine sh n u S Byggesektorens udfordringer Lønandel i byggeriet er 50%. I industrien oursourcing af produktion hvis lønandel over 10%. Dårlig indtjening hos entreprenørerne på 1-4%. Årsag: - Unikabyggeri med megen nyudvikling

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

ANALYSE AF PRODUKTIVITETSPOTENTIALER I RENOVERING

ANALYSE AF PRODUKTIVITETSPOTENTIALER I RENOVERING ANALYSE AF PRODUKTIVITETSPOTENTIALER I RENOVERING UDFØRT 2014 FOR DANSK BYGGERI, MTH, NCC OG IDA-BYG I REGI AF RENOVERING PÅ DAGSORDENEN Chief Advisor Thomas Uhd og Advisor Jakob Byg Hornbek 1 Om analysen

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

STANDARDISERING OG INNOVATION

STANDARDISERING OG INNOVATION STANDARDISERING OG INNOVATION TEMAMØDE BIPS 2012.03.28 DANSK DESIGNCENTER 01/47 Jakob Lindberg Wad Senior Arkitekt / BIM Manager / RH ARKITEKTER AS RH ARKITEKTER PROFIL 02/47 RH ARKITEKTER AS Etableret

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Transformerstationer

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Transformerstationer Power IT Compact Secondary Substations, CSS Transformerstationer The New Standard for Individual Solutions Den, der følger med strømmen, kommer ikke foran ABB s vision er at skabe værdi for vores kunder

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Mandag d. 04.06.2007 kl. 8.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Mandag d. 04.06.2007 kl. 8. Dato/tid: Mandag d. 04.06.2007 kl. 8.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Kristian Pedersen VVS Søberg Klaus Johansen VVS Søberg Andreas Koch Niels Christian Træholt KPC Byg a/s Søren Lonnebjerg KPC Byg a/s

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

En produktudvikler undrer sig

En produktudvikler undrer sig En produktudvikler undrer sig 21 marts 2007 TRIOS A/S Gydevang 39-41 DK-3450 Allerød Phone: +45 4810 2900 Fax: +45 4810 2919 Email: info@trios.dk Præsentation Janus Juul Rasmussen jjr@trios.dk Trios A/S

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2008 SKUB: Peter Boris Damsgaard Projektleder byggeri, SKUB Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Projektleder

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere