Fra m² m² moderne produktions- og lagerejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra 2.000 m² 12.577 m² moderne produktions- og lagerejendom"

Transkript

1 Fra m² m² moderne produktions- og lagerejendom Få kilometer fra Roskilde og moty få kilometer fra Roskilde og motorvejsnettet Til Salg Erhvervsparken Roskilde Gadstrup Nyere m² moderne produktions- og lagerejendom opf. 1996/2003 i Roskilde Kommune Fuldt befæstet indhegnet grundareal på m² i industrikvarter med høj miljøklasse 450 m² administrationsafsnit og selvstændig mandskabsfunktion i produktionsafsnit Stor fleksibilitet i produktions- og lagerfunktion, port i terræn, 6 vognsluser, traverskraner Installationer og faciliteter for industriproduktion, power, luftskiftesystemer, køletårne m.m. Alternativ leje i enheder fra m² og større Pris kr Sagsnr. 5774, 5775

2 BELIGGENHED ADRESSE Erhvervsparken Gadstrup Matr.nr. 1 ek Salløv By, Snoldelev KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Anvendelse Roskilde Produktion/lager Fabrik og lager. OPFØRT/OMBYGGET Opførelsesår AREALER Grundareal m², heraf vej 0 m² Bebygget areal m² Erhvervsareal m/afskrivning m² Etageareal i alt m² OFFENTLIG VURDERING År 2012 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Fradrag for forbedringer kr Ejendommen er ikke under omvurdering. ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er ikke omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Side 2

3 EJENDOMSBESKRIVELSE Nyere m² moderne meget repræsentativ kombineret produktions- og lagerejendom med central beliggenhed i Roskilde Kommune i regulært industrikvarter med høj miljøklasse. Nem adgang til Køge Bugt- og Holbækmotorvejen da ejendommen er beliggende i kort afstand fra begge med særdeles fornuftige vejforhold. Ejendommen er opført i 1993 og i 2003 er den store højloftede lagerhal tilføjet som en helhed. Kæmpe befæstet selvstændigt fuldt indhegnet grundareal på med selvstændig ud og indkørsel med elektriske skydeporte. Stor selvstændigt beliggende administrationsafsnit med glasgang som adgangsvej til produktionsafsnittet der selv har alle medarbejderkrævede faciliteter som mandskabsrum, stor kantine, omklædning, toilet- og badeforhold m.m. Ejendommen fremstår usædvanlig velholdt og professionelt funktionel med stor fleksibilitet omkring produktions- og lagerfordelingen der med placering af porte og 6 aflæsningssluser fordelt i bygningsdelene giver frihed til, en hurtig omstillingsproces hvis en sådan kræves ud fra lager- og produktions placeringen. Bygningens force som produktionsejendom er, at der er forholdsvis dyre installationer og faciliteter for industriproduktion herunder fremføring af teknik og fuld montering af luftskiftesystemer for opfyldelse af miljøkrav til en virksomhed. Side 3

4 FOR INDUSTRIEL PRODUKTION FREMHÆVES FLG. PUNKTER OMKRING FACILITETERNE: Miljøgrad for virksomheden og forventelig godkendelsesniveau for kommende bruger: Opfylder miljøklasse 7 med sin beliggenhed. Bygninger funktion: Ejendommens lager- og produktionshals faciliteter er meget fleksible og opdelelige, herunder fra underetagen til øvre etage med produktionen og direkte adgang til lager og afskibning. Betondæk i alle haller med stor bæreevne. Ovenlys i alle halafsnit med godt lysindfald. Mandskabsfaciliteter til damer og herrer med omklædning, bad og toiletter i forbindelse med hallerne. Kontorafsnit til produktionsafsnittet indbygget i grundplan og indskudt dæk, der har udsigt til produktionsarealet. Stor kantine på 1. sal med stort møderum. Produktionsdel rampe med 3 sluser. Ny halport i jordplan og sluse med 3 porte. Produktionsapparat tidligereproduktionsform: 27 sprøjtestøbemaskiner Vigtigste råvarer: Polypropylen, polycarbonat, polyamid, acryl og polystyren. Anvendelsesområder: Komponenter for belysningsindustrien, elektromekaniske komponenter, husholdnings maskiner, stolesæder, ventilatorer, transportkasser, kassetter, vinduer o.m.a. Lugt: Da afstanden til nærmeste boligområde er passende stor og skorstenshøjden tilstrækkelig høj, vurderes det, at emissionen fra virksomheden ikke vil give anledning til lugtgener for omgivelserne. Dette kan også bekræftes ved, at der aldrig har været klaget fra virksomhedens omgivelser. Side 4

5 Luftskifte: Luftskifte sker 6 gange i timen ved rumventilatorer i produktionsafsnittene. El: Indlagt ca amph fordelt på 3 tavler, produktionsstrøm er tilgængelig i produktionsafsnittet. Energi i øvrigt: Varmeveksler, indsugning, produktionsvarme og rumvarme, regenerer i krydsvarmeveksler med luft udefra for luftskifte og opvarmning. 3 separate anlæg for krydsvarmeveksler. 2 naturgasfyr på samme streng. Administrationsbygningen har separat varmeveksler og luftskiftesystem samt traditionel varmeanlæg. Brand: Brandsikring Højklasse. Sprinkleranlæg med ltr. vandreservoir, 2 dieselmaskiner til pumper. Brandcelleopdeling med branddøre. Brandsikring Højklasse. Miljøgrad for virksomheden og forventelig godkendelsesniveau for kommende bruger: D 207 (D 9) Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af flourplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug på plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag. Luftanlæg: Trykluft ved stort anlæg med tilhørende lufttørreanlæg, store lufttanke og i adskilt kompressor rum ved værkstedet i indskudt dæk. Side 5

6 Vand: Vandrørføring i hele produktionsafsnittet med nem tilslutning for produktionsapparatet i et stort produktionsafsnit. Kølevand: Der er installeret et stort anlæg med køletårne på bagsiden af bygningen ved portene. Dels udnyttes naturlig køling ved hjælp af køletårne og varmevekslere og dels et stort Freon 22 anlæg til spidsbelastning i sommerperioden. Traverskraner: Der er pt. installeret en 10 ton kran, en 5 ton kran, en 3,5 ton kran, 2 stk. 2 tons kraner. Vand afledning: Pumpebrøndefaskiner og dykpumper monteret i forhold til lavtliggende område. Nødgenerator til (nødpumpe) for vandafledning. Side 6

7 SALGSVILKÅR KØBESUM Kontantpris kr KAPITALBEHOV Kontantpris kr Handelsomkostninger anslåede kr Anslåede kapitalbehov kr LIKVIDITET: Der henvises til særskilt bilag. MOMSFRADRAGSPROCENT 100,00 % Momsfradragsprocenten anvendes ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. Side 7

8 PLANFORHOLD/OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS Ejendommen er beliggende i byzone. VEJ Ejendommen er beliggende til fælles vej. KLOAKFORHOLD Kloakforholdene er noteret som afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. OFFENTLIGE PLANER/FORHOLD Lokalplan nr. 58 er lyst på ejendommen. BEBYGGELSESPROCENT Bebyggelsesprocent 50 % maks. 3 m 3 pr. m² grundareal. Højde over terræn 12 m. Etager 2 SERVITUTTER Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Side 8

9 TEKNISKE INSTALLATIONER/LØSØRE EL, VAND OG VARME Ejendommen forsynes som følger: Vand: Privat, alment vandforsyningsanlæg Varme: Centralvarme fra eget anlæg El : amph fordelt på 3 tavler DRIFTSUDGIFTER Ejendomsskatter (år 2014) kr Dækningsafgift (år 2014) kr Grundejerforening/ejerforening kr Forsikringer, præmie kr Driftsudgifter i alt anslåede kr Driftsudgifter er ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. Der henvises til specificerede driftsudgifter under bilag. Side 9

10 BYGNINGSSPECIFIKATION BYGNING NR. 2 BBR-nr. 2 Opført/ombygget år 1993 Bebygget areal 6565 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Produktionsbygning, lagerbygning incl.: halkontor, dunstrum, limrum 519 m² m² Erhvervsareal Ja Nedre plan lager m. port, teknikrum m.m m² Erhvervsareal Ja BYGNING NR. 3 BBR-nr. 3 Opført/ombygget år 2003 Bebygget areal 2557 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Højlager m. læsseramper, sluser, højport m² Erhvervsareal Ja BYGNING NR. 1 BBR-nr. 1 Opført/ombygget år 1993 Bebygget areal 515 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Administrationsafsnit i selvstændig bygnings - krop med glasarkade til produktionsbygning 515 m² Erhvervsareal Ja Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsprospekt. Side 10

11 KØBESUMMENS FORDELING AFSKRIVNINGER KONTANTOMREGNING AF KØBESUM Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslåede: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslåede. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER Bygninger og installationer Grundens værdi kr Afskrivningsberettigede bygninger m/evt. installationer kr Kontantomregnet købesum kr AFSKRIVNINGSBEREGNING på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum Bygninger m/install., afsk. berettigede 4,00 % x kr = kr Afskrivning 1. år kr Afskrivningsberegningen er vejledende. Køber henvises til egne revisorer, advokater eller andre rådgivere for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. Side 11

12 Resultatskabende erhvervsmægler med årelang erfaring Lintrup & Norgart A/S er anerkendt som en af Storkøbenhavns førende erhvervsmæglere med speciale i salg og udlejning af kontor-, lager-, og investeringsejendomme. Vores position i branchen skyldes årelang erfaring, indgående kendskab til markedet og et etableret solidt netværk. Siden virksomheden blev grundlagt i 2005, har kvalitetskravet været holdbare, effektive løsninger, der taler til kundens hoved, hjerte og pengepung. Vores ultimative bedste markedsføring er tilfredse kunder, der anbefaler os, og vi vil strække os langt for at få din virksomhed på referencelisten. Jørgen Fuchs Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE Telefon: Mail: Stig Lintrup Adm. direktør, Partner Statsaut. ejendomsmægler, MDE Telefon: Mail: Lintrup & Norgart A/S Århusgade 88, 2100 København Ø Tlf Følg os på LinkedIn

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

Kontor og lagerejendom

Kontor og lagerejendom Kontor og lagerejendom Sag 24565 TIL SALG Odense M - Klokkestøbervej 25 Beliggende i godt erhvervsområde Synlig beliggenhed Mulighed for at opdele ejendommen i 2 lejemål Kontantpris kr. 1.975.000 Etageareal

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom Velegnet til håndværksvirksomhed

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom Velegnet til håndværksvirksomhed SALGSPROSPEKT Attraktiv erhvervsejendom Velegnet til håndværksvirksomhed Håndværkervej 22, 3700 Rønne Sag 5634 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Carsten

Læs mere

1 m Ydernæs, Næstved Jorder. Næstved

1 m Ydernæs, Næstved Jorder. Næstved SALGSPROSPEKT Værkstedsvej 1, 4700 Næstved Sag ERH11120 674 m² tømrer og snedkerværksted tæt på omfartsvej. 319 m² lager tæt på hovedbygningen. 142 m² højloftet og åben lagerbygning. Samlet grund - 3.799

Læs mere

Hammervej 1-3, 2970 Hørsholm

Hammervej 1-3, 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Hammervej 1-3, 2970 Hørsholm Sag 94500011014 Domicilejendom med meget synlig beliggenhed . Mægler: Johnny Hallas Dato: 30. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hammervej

Læs mere

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø SALGSPROSPEKT Værkstedsejendom med beboelse. Dyrlevvej 26, 4720 Præstø Sag ERH14072 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Dyrlevvej 26 4720 Præstø

Læs mere

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

Foldagervej 6, 4623 Lille Skensved

Foldagervej 6, 4623 Lille Skensved SALGSPROSPEKT Lagerhal på indhegnet grund og med god oplagsplads Mulighed for yderligere bebyggelse Foldagervej 6, 4623 Lille Skensved Sag 12015011 . Mægler: Regitze Lund Dato: 13. april 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

Produktions- og lagerejendom

Produktions- og lagerejendom Produktions- og lagerejendom Tidligere slagteri Sag P1411-21 TIL SALG Fjerritslev - Grønnegade 21 / Jernbanegade 35 Velegnet til fødevareproduktion Central beliggenhed i Fjerritslev by Mulighed for konvertering

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Erhvervsejendom på 380 m² i stueplan og 100 m² kælder Stor parkeringsplads til ca. 15 biler - lige foran ejendommen.

SALGSOPSTILLING. Erhvervsejendom på 380 m² i stueplan og 100 m² kælder Stor parkeringsplads til ca. 15 biler - lige foran ejendommen. SALGSOPSTILLING Erhvervsejendom på 380 m² i stueplan og 100 m² kælder Stor parkeringsplads til ca. 15 biler - lige foran ejendommen. Refsnæsvej 6, 4700 Næstved Sag ERH10011 Også tilkørsel til garage/kælder

Læs mere

Lyngager 4, 2605 Brøndby

Lyngager 4, 2605 Brøndby Lyngager 4, 2605 Brøndby Træt af huslejereguleringer? - Køb 2.600 m² gedigen domicil Velegnet til kontor, montage, undervisning, lager mv. Velholdt - men trænger til en opdatering til 2014 niveau Spændende

Læs mere

Fleksibel kontorejendom Salg

Fleksibel kontorejendom Salg andersen ERHVERV Fleksibel kontorejendom Salg Hejrevang 11, 3450 Allerød Sag S-10515 Kontantpris: Kr.10.900.000,- Kontorareal: 1.626 m2 Lagerareal: 150 m2 Fleksibel kontorejendom, godt indrettet til flere

Læs mere

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag 905606

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag 905606 - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag 905606 Hotel og kursusvirksomhed med skøn beliggenhed i Kragenæs. Erhvervsmæ

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Nibevej 40, Aalborg. Erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i City syd

Nibevej 40, Aalborg. Erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i City syd Nibevej 40, Aalborg Erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i City syd Samlet etageareal: 715 m² - heraf 225 m² kontor Moderne kontorbygning fra 2006 Gode tilkørselsforhold Stor indhegnet grund Pris:

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Krogagervej 2, 5240 Odense NØ

Krogagervej 2, 5240 Odense NØ Krogagervej 2, 5240 Odense NØ Fleksibel industriejendom sælges Samlet etageareal: 2.827 m² - Heraf 2.777 m² lager og 50 m² kælder Fleksibel og velindrettet lager- produktionsejendom Gode tilkørselsforhold

Læs mere

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,-

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- Hejrevang 11, 3450 Allerød Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- EJENDOMMEN ADRESSE Hejrevang 11, Invest 3450 Allerød MATR.NR. 8 ay Lillerød By, Lillerød KOMMUNE: Allerød ANVENDELSE: Kontorejendom

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 Odinsvej 11, 6862 Tistrup Veldisponeret ejendom med mange anvendelsesmuligheder Pris kontant: Kr. 3.600.000 Erhvervsareal i alt: 1.587 m 2 Grundareal: 6.260 m

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved.

SALGSOPSTILLING. Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved. SALGSOPSTILLING Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved Sag ERH15051 Med lidt opdatering - kan du få en super moderne og funktionel erhvervsejendom

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Salgsopstilling Investeringsejendom på gågaden i Kolding Østergade 22-24, 6000 Kolding Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Nordre Ringvej 125, 5700 Svendborg

Nordre Ringvej 125, 5700 Svendborg Nordre Ringvej 125, 5700 Svendborg Investeringsejendom med facade til Ringvejen sælges Samlet etageareal: 1.050 m² Afkast ca. 8% Stor udstilling med glasfacade mod Ringvejen Kun 5 min fra motorvejen Fuldt

Læs mere

Kastanievænget 5, Skive

Kastanievænget 5, Skive Kastanievænget 5, Skive Undervisnings-/kontorejendom i Dalgas området sælges Samlet etageareal: 1.092 m² Evt. mulighed for omdannelse til boliger 36 egne parkeringspladser Pris: kr. 2.100.000,- kontant

Læs mere

Fuldt udlejet investeringsejendom med bedste beliggenhed i Ballerup

Fuldt udlejet investeringsejendom med bedste beliggenhed i Ballerup Fuldt udlejet investeringsejendom med bedste beliggenhed i Ballerup Kontant købspris kr. 27.200.000 Startforrentning ca. 6,7 % Eftertragtet beliggenhed med udsigt til smukke marker og søer Udlejet til

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere