når god energi er inde i varmen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "når god energi er inde i varmen"

Transkript

1 når god energi er inde i varmen

2 DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets skyld I en stor, landsdækkende kampagne fortæller Dansk Fjernvarme og de Fra spild til varme Fjernvarmen forvandler spildvarme til overskudsvarme. Når vi 60 % af Danmarks boliger er fjernvarmet Fjernvarmen varmer dit hjem og løber derefter retur til dit lokale gene end nogensinde før. Men danskernes største bidrag til over 400 medlemmer nu fjernvarmens mange gode historier. Det sker producerer elektricitet, brænder affald af og smelter jern og metal i fjernvarmeværk, hvor den igen bliver varmet op og sendt ud. I dag et godt miljø er mere diskret. Det varme fjernvarmevand, i 2008 og 2009 for at skabe opmærksomhed om den kolossale gevinst, industrien, udvikles der varme. Den varme overfører fjernvarmen til er mere end seks ud af ti husstande opvarmet med fjernvarme, og der løber i isolerede rør under jorden, kommer ind i huse- fjernvarmen giver det danske miljø og klima. vand, der er mellem 75 og 90 grader varmt, når det forlader fjernvar- der ligger kilometer fjernvarmerør i den danske undergrund. nes varmeanlæg og radiatorer, opvarmer det varme vand meværkerne og sætter kursen i underjordiske rør mod din radiator. Danmark er blandt verdens førende fjernvarmelande. til hanen og løber afkølet tilbage til fjernvarmeværkerne Oplysningskampagnen vil blandt andet omfatte: for igen at blive varmet op. Fjernvarmen er Film Danmarks størstemiljøbevægelse. Konkurrencer Plakater og tryksager En energisparekampagne Events Aktiviteter på nettet Lær fjernvarmen at kende og få gode råd til, hvordan du sparer på energien ved at bruge fjernvarmen rigtigt. Start med denne brochure og husk Fjernvarmevandet er grader, når det sendes ud i fjernvarmenettet også at besøge

3 Hvis bare hele Europa var fjernvarmet I Europa er omkring 10 % af husstandene tilsluttet fjernvarme. Det er alt for lidt. Hvis vi blot fordobler fjernvarmens andel af det europæiske varmeforbrug til 20 procent, vil vi spare lige så meget energi, som Sverige forbruger på et helt år. Faktisk importerer Europa meget energi for at holde varmen. Hvis vi fordobler fjernvarmen i Europa til 20 %, vil Europa spare en import af energi svarende til, hvad et land som Polen forbruger på et helt år. Miljøet elsker fjernvarmen Fjernvarme er oftest baseret på overskudsvarme, som ellers ville forsvinde op i den blå luft. Når kraftværker kun producerer elektricitet, udnytter de ca. 40 % af energien i det brændsel, de bruger. Resten spildes. Ved både at producere el og fjernvarme sammen udnytter et kraftvarmeværk % af energien. Vi får simpelthen mere energi for den mængde CO 2, der udledes. Pas på miljøet Vi har brug for varme - og for et sundt og velfungerende miljø at leve i. Nogle varmekilder belaster miljøet mere end andre - primært ved udledning af CO 2. Derfor er det vigtigt at tage hensyn til den effekt, som vores valg af varmekilder har på klodens miljø. Endelig vil miljøet juble over mere fjernvarme i Europa. Med 20 % fjernvarme i Europa kan vi nedsætte CO 2 -udledningen med lige så meget CO 2, som Frankrig udleder på et helt år. I Dansk Fjernvarme arbejder vi hårdt for at få fjernvarmen på både Europas og Danmarks politiske dagsorden og spare både energi og CO 2 - til glæde for os alle. Fjernvarmeværkerne hviler økonomisk i sig selv og må ved lov ikke profitere på at sælge fjernvarme

4 Derfor er fjernvarmen god energi I Aalborg kommer en stor del af fjernvarmen fra Aalborg Portland. Portland producerer cement til hele verden i store ovne, som er over tusind grader varme. Den energi, der anvendes til produktion af cement, udnytter vi også til fjernvarme. Takket være fjernvarmen undgår vi, at varmen går til spilde - faktisk er der varme nok til at forsyne cirka husstande i Aalborg med varme om vinteren Fordi fjernvarme gør Danmark uafhængig Danmark er i dag uafhængig af import af olie og andre fossile brændsler. Det kan vi i høj grad takke fjernvarmen for. For fjernvarme er billig overskudsvarme, som nedsætter vores behov for fossilt brændsel. Fjernvarmen gør os stærkere som energination. Fordi spildenergi bliver til god energi Fjernvarmen er overskudsvarme. Uden fjernvarmen ville store mængder energi og varme forsvinde op i den blå luft ved el-produktion, affaldsafbrænding, industriel produktion og andre processer, der afgiver varme. Fordi miljøet elsker fjernvarme Fjernvarmen er Danmarks største miljøbevægelse. For med fjernvarmen udnytter vi mere effektivt den energi, der bliver anvendt fx til at producere elektricitet og til industriel produktion. Det betyder minimalt spild - og minimal udledning af CO 2. Fordi fjernvarme er fremtiden Fjernvarmen er en vigtig del af Danmarks rygrad kilometer fjernvarmerør forbinder danskerne - og fjernvarmen er fremtidssikret. Uanset hvordan vi vælger at indhente fremtidens energi, så står én ting nemlig helt fast: Det bliver fjernvarmenettet, der leder varmen ud til de fleste danskere. I dag sparer fjernvarmen miljøet for massive mængder CO 2, danskerne Skulle vi alle hver især opvarme vores boliger, ville det være meget for en høj varmeregning og Danmark for en stor olieimport. dyrt - ikke mindst for miljøet. Fordi vi har en fælles varmeforsyning, fjernvarmen, er det altid den nyeste teknologi, der forebygger forurening.

5 Kig forbi Masser af konkurrencer Deltag i en af vores mange konkurrencer. Lige nu kører vi en fotokonkurrence med dine billeder af fjernvarmen. Test dig selv og spar på varmeregningen Er du en miljøskurk? Eller er du en rollemodel for os andre? Gå ind på og test dig selv. Her kan du også finde de ti officielle energispareråd, der sparer på varmeregningen. Film! Se filmen om de vigtige energispareråd, der kan spare dig penge på varmeregningen... og dén om fjernvarmens bidrag til et godt klima.

6 Sådan sparer du på fjernvarmen 1) Fyr den af - og udnyt din fjernvarme fuldt ud 2) Luft ud for fulde gardiner - og luk for varmen imens 6) Vi anbefaler mindst 16 grader - det er bedst for dine rum 7) Brug bruseren og opvaskebaljen - spar på det varme vand 3) Stil termostaterne ens - start på 3 8) Aflæs måleren - mindst én gang om måneden I 2006 kostede det i gns kr. mindre at opvarme et hus på 130 m2 med fjernvarme end med oliefyring 4) Tænd alle rummets radiatorer - ikke kun den, du sidder ved 5) Luk døren til soveværelset - og til de andre kolde rum 9) Husk at fjernvarme er billigere - både for dig og for miljøet 10) Hjælp fjernvarmen - og hjælp os allesammen

7 Alle vinder ved fjernvarmen Anders Eldrup, administrerende direktør, DONG Energy Både miljøet, fjernvarmekunderne og DONG Energy drager nytte af, at vi kan sende spildvarmen fra vores kraftværker videre ud i fjernvarmenettet. Fjernvarme understøtter brugen af vedvarende energiformer Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident, Danmarks Naturfredningsforening Fjernvarme er i dag nok den bedste teknologi til at flytte varme ud til forbrugerne i byområder. Den er effektiv og sikker og giver mulighed for, at man anvender fremtidens brændsler og vedvarende energikilder på en effektiv måde. Fjernvarme har også muligheder i forhold til fremtidens lavenergibyggeri, hvis afgiftsstrukturen omlægges, så der i højere grad betales for forbrug og mindre i faste afgifter. Endelig kan restvarmen i fjernvarmesystemer udnyttes bedre, hvis der planlægges for det i forbindelse med lavenergibyggeri. Fjernvarme - det er jo genialt Anne-Grethe Bjarup Riis, skuespiller, kunstner, manuskriptforfatter Jeg synes, at det er fantastisk rart at tænke på, at vi via fjernvarmesystemet genbruger spildenergien og på den måde reducerer vores udledning af CO 2. Det er jo ligefrem genialt. At en del fjernvarme desuden bliver produceret på miljørigtige energiformer som sol- og jordenergi, gør jo systemet endnu bedre. For vi skal satse på at komme af med the big oil-mother i fremtiden. Fjernvarme - to fluer med et smæk! Anders Stouge, branchedirektør, Dansk Industri Vores CO 2 -udslip kan i princippet nedbringes på to måder. Enten kan vi anvende mere CO 2 -venlige teknologier, eller også kan vi mindske vores energiforbrug. Fjernvarme og -køling gør begge dele og har derfor et kæmpe potentiale i forhold til at reducere vores CO 2 -udslip og minimere den menneskeskabte klimapåvirkning. Samtidig er fjernvarme en velafprøvet teknologi, som integrerer både biomasse, solvarme og vindmøllestrøm. Fjernvarme og -køling bør være helt centralt på den fremtidige klima- og energidagsorden. Ikke mindst bør fjernvarme være en integreret del af EU s fremtidige energi- og klimapolitik. Hvis udbredelsen af fjernvarme i EU fordobles fra 6 til 12 procent, vurderes det årligt at reducere EU s energiforbrug med, hvad der svarer til tre gange det danske energiforbrug. Det er absolut noget, der kan mærkes på CO 2 -regnskabet. Fjernvarme i Københavns Kommune Ritt Bjerregaard, overborgmester i Københavns Kommune I København er de mange forurenende oliefyr erstattet af varme, som er produceret i samproduktion med elektricitet. Faktisk anvender hele 97 % af københavnerne fjernvarme, der udnytter det anvendte brændsel så meget, det overhovedet er teknisk muligt. Og denne miljøvenlige løsning er billigere for borgerne end individuelle oliefyr eller andre miljømæssigt mindre attraktive løsninger. Derfor skeler mange byer til København for at hente inspiration, og jeg vil arbejde for, at vi i København kan blive ved med at forbedre miljøet til gavn for borgere og klimaet. Nærmeste løsning er fjernvarme! Jørgen M. Clausen, administrerende direktør, Danfoss A/S I en tid, hvor klimaet er på verdenssamfundets dagsorden, er det vigtigere end nogensinde at satse på energi- og opvarmningsformer, der får absolut mest ud af vores dyrebare råstoffer - og som samtidig kan suppleres med andre brændstoffer. Her er fjernvarme den mest effektive form til at varme en by op og samtidig kan stort set alle former for brændstoffer anvendes.

8 Kraftværker udnytter gennemsnitligt ca. 40 % af brændselsenergien. Kraftvarmeværker udnytter ca % af energien, uden at vi udleder mere CO 2 sådan ser kampagnen ud KAMPAGNELOGO KLISTERMÆRKER OG BANNERE danmarks mest FanTaSTiSKe BygningSvÆrK PLAKATER SPAr På ENErgIEN MED FjErNvArME 7 ANNONCER OG POSTKORT Brug BruSeren og opvaskebaljen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE 1,5 mio. danske husstande er med i landets suverænt største miljøbevægelse. De har nemlig indlagt fjernvarme. Og fjernvarme bidrager dramatisk til at holde CO2- udslippet nede, hvorved den globale opvarmning bremses. Fjernvarme er en ufarlig teknologi, den har en høj energiudnyttelse på fossile brændstoffer, og den anvender bl.a. CO2-venlige energiformer såsom geotermi, sol og biomasse. Tænk efter: Fjernvarmen er uden sammenligning vores største og vigtigste bidrag til et bedre miljø. Læs mere på DANMARKS KLOGESTE VARMEAPPARAT I Danmark producerer vi fjernvarme på en lang række energikilder. På overskudsvarme fra industrien, affaldsforbrænding, kraftvarmeværker og en række CO2-venlige energiformer såsom geotermi, sol og biomasse. Det betyder tryghed på levering af varme. I går, i dag og i morgen. Det gør os mindre afhængige af kul og olie. Og holder vores CO2-udslip nede, hvorved den globale opvarmning bremses. Læs mere på DANMARKS MEST SEXEDE TEKNOLOGI I en verden fuld af miljøsyndere, C02-skurke og energifrådsere finder du "klima-duksen" fjernvarme. Den består groft sagt af varmt vand i rør, og den opvarmer 60% af de danske husstande. Miljøbetænksomt, C02-ansvarligt, energibesparende og ressource-effektivt. Fjernvarme udnytter overskudsenergi fra el-produktion, industri og affaldsforbrænding, der ellers går til spilde. Til at stole på og faktisk hamrende sexet, hvis man tænker efter. Læs mere på DANMARKS MEST FANTASTISKE BYGNINGSVÆRK Storebæltsforbindelsen? Glem den. Nej, det korrekte svar er fjernvarmenettet km rør med 1 mio. kubikmeter vand. Det svarer til 1,5 gange rundt om Jorden og indholdet af 1 mia. mælkekartoner. Men okay - vi opvarmer også 60% af alle danske husstande. Og vel at mærke på en måde, der tager hensyn til miljøet, er ansvarlig overfor Jordens knappe energi-ressourcer og udnytter en lang række energikilder, der ellers bare gik til spilde. Læs mere på FJernvarme - produceres på forskellige energiformer og brændsler, så vi er mindre afhængig af fossile brændstoffer. - udnytter overskudsenergi fra el-produktion, industri og affaldsforbrænding, der ellers går til spilde. - er godt for miljø og klima: det har en høj energiudnyttelse og anvender bl.a. Co 2-venlige energiformer. - kan baseres på alle fremtidige energiformer og er en del af husholdningen også om 50 og 100 år. - spar på det varme vand Der går 125 liter vand på et fyldt badekar, mens 5 minutter under bruseren kun koster 45 liter vand. Tænk over hvor du kan spare på det varme vand. Brug opvaskebaljen i stedet for at vaske op under rindende vand. Indstil dit fjernvarmeanlæg, så det varme vand ikke overstiger 55 grader. Se flere spareråd på Fyr den af SPAr På ENErgIEN MED FjErNvArME1 Fyr den af - og udnyt din fjernvarme - fuldt og udnyt din fjernvarme fuldt ud Fjernvarmen leverer varme til dig, mens dit lokale fjernvarmeværk gerne skal have koldt vand tilbage fra dig. På den måde udnyttes systemet mest effektivt, og varmen bliver billigst mulig for dig. Det udgående fjernvarmerør skal altså være lunkent eller køligt. Jo køligere, jo bedre. LuFT ud For FuLde gardiner - og luk for varmen imens STiL TermoS ens - start på 3

9 Vidste du at Dansk Fjernvarme Merkurvej Kolding Tlf Fjernvarme er baseret på: Solenergi Vindenergi Produktion af elektricitet Industriel restvarme Affaldsforbrænding Varmeproduktion på biobrændsel Varmeproduktion på fossile brændsler Jordvarme (geotermi) 42 % af fjernvarmen i Danmark i 2006 kom fra CO 2 - neutrale brændsler, og år for år vokser andelen af gode, CO 2 -neutrale brændsler i fjernvarmen. I 2006 kostede det i gennemsnit kr. at opvarme et hus på 130 m 2 med fjernvarme. Til sammenligning kostede det ca kr. at opvarme samme hus med oliefyring. Sidste år blev der sendt 129,4 petajoule fjernvarme ud i fjernvarmenettet i Danmark. Det svarer til kwh.

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning Lynvejledning Fjernvarme Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

fjernvarmens avis varmen skal vi ikke tænke over...

fjernvarmens avis varmen skal vi ikke tænke over... fjernvarmens avis Over halvdelen af borgerne i roskilde by har fjernvarme flere er på vej til at få det Læs mere her i avisen om, hvad fjernvarme er, hvad det koster, og hvordan du kan spare på varmen!

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008. Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24

NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008. Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24 NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008 Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24 Brintsamfundet Kære læser Det var en stor dag for Vestjylland

Læs mere