CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER"

Transkript

1 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER 2014

2 Aalborg Portland 2014 AALBORG PORTLAND EN AF NORDENS STØRSTE PRODUCENTER AF CEMENT Gennem 125 år har virksomheden været en vigtig del af erhvervslivet i Danmark ikke mindst i Nordjylland med stor betydning for beskæftigelse, udvikling af knowhow og eksport. Virksomheden er førende i verden inden for energieffektiv produktion af cement af høj kvalitet. Aalborg Portland er moderselskab i en verdensomspændende koncern, som ud over cementfremstillingen i Danmark omfatter en række virksomheder i Norden inden for fabriksfremstillet beton og store cementvirksomheder i USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. AALBORG PORTLAND På de følgende sider præsenteres Aalborg Portlands cementprodukter og den bæredygtige fremstilling af disse i Aalborg. DEL AF CEMENTIR GRUPPEN Aalborg Portland er en del af Cementir Gruppen, en international leverandør af cement og beton, som har hovedkontor i Rom og er noteret på den italienske fondsbørs i Milano. Koncernen er Nordens største leverandør af fabriksbeton og verdens største producent af hvid cement. 2 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER Forsidefoto: ARoS Aarhus Kunstmuseum Fotograf Adam Mørk

3 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER Gode klimaegenskaber bidrager til samfundets mål for miljøet Beton er holdbar i lang tid, og behovet for vedligeholdelse er minimalt. Det betyder fordelagtig totaløkonomi Lyse konstruktioner med hvid cement sparer energi Betonmaterialer kan genanvendes, så alle bestanddele nyttiggøres på ny Inspirerer til at skabe smukke løsninger i byggeri og anlæg BÆREDYGTIG PRODUKTION Bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer Mere end tons restprodukter fra industri og samfund genbruges i cementproduktion i et ressourceeffektivt samarbejde Andelen af alternative brændsler til grå cement planlægges fordoblet til 60%, og forbruget af fossile brændsler reduceres Egne store vindmøller vil om få år kunne dække op til 40% af elforbruget Varme fra produktion bliver til fjernvarme for husstande i Aalborg Stærkt reduceret udledning NO X reduceret med 47% siden 2010 NYTTE FOR SAMFUNDET Aalborg Portland er forrest i den teknologiske udvikling, baseret på et frugtbart samvirke mellem forskning og fremstilling 90% af den hvide cement eksporteres til gavn for Danmarks betalingsbalance Samarbejde med andre førende forskningsmiljøer i Danmark og internationalt Udvikler fremtidens cement med reduceret udledning af CO 2 Hundredevis af arbejdspladser inden for produktion, afsætning og udvikling 42% af værditilvæksten gik til samfundet i 2013 i form af afgifter, skatter, moms m.v. S 4 S 8 S 14

4 Aalborg Portland 2014 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER CEMENT BRUGES TIL FREMSTILLING AF BETON ET PRODUKT MED UTALLIGE ANVENDELSESMULIGHEDER: Bygninger, broer, landingsbaner, kantsten, havefliser og meget andet. 4 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

5 WE MAKE IT EASY TO BUILD WITH AMBITION Sådan har Aalborg Portland udtrykt sin vision. Virksomhedens opgave er at gøre det let at bygge ambitiøst ved at levere cement, beton og andre byggematerialer af høj kvalitet. Aalborg Portland tilfører værdi gennem innovative og bæredygtige produkter og ydelser. Cement og beton er de mest anvendte byggematerialer i verden. Det globale forbrug er stadigt stigende. De uendelige muligheder med cementbaserede produkter er blevet udforsket og anvendt gennem århundreder, og hver dag søger arkitekter, ingeniører og producenter nye anvendelsesområder. De positive miljøegenskaber ved cement og beton er veldokumenterede. Allerede efter en kort årrække er det samlede energiforbrug til bygning og drift af en betonbygning lavere end for tilsvarende konstruktioner i andre materialer. Aalborg Portland fokuserer på den enkelte kunde og den enkelte bruger af de bygninger og anlæg, som opføres med anvendelse af virksomhedens produkter. Det gælder både i det daglige arbejde og i den langsigtede udvikling af produkterne. Foto: Musikkens Hus, Aalborg Fotograf Henning Bagger CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER 5

6 BETONS GODE EGENSKABER ER VELDOKUMENTEREDE Beton i bygninger er god til at holde på varmen, når det er koldt, og til at køle, når det er varmt. Det samlede energiforbrug til bygning og drift af betonbygninger er allerede efter en kort årrække lavere end for tilsvarende konstruktioner i andre materialer. Øget brug af beton i byggeriet kan derfor bidrage væsentligt til samfundets mål for klimaforbedringer. Beton er holdbar i lang tid. Behovet for vedligeholdelse er forholdsvis lille. Hvide eller lyse betonelementer sparer på energiforbruget til belysning og øger sikkerheden, for eksempel i tunneler og langs veje. Beton giver arkitekter og håndværkere næsten uanede muligheder for at skabe smukke løsninger. Beton understøtter således de æstetiske bestræbelser og ambitioner. Beton kan ikke brænde. Beton kan genanvendes, og alle bestanddelene kan således nyttiggøres igen. GRÅ CEMENT er det vigtigste byggemateriale, når infrastruktur skal styrkes, broer og huse opføres, havne anlægges og lufthavne udbygges. HVID CEMENT bruges navnlig til æstetiske eller sikre løsninger. Fra terrazzo eller fugemasse mellem fliserne i badeværelset til autoværnet, hvor den hvide farve sikrer synlighed både nat og dag og i al slags vejr. AALBORG PORTLAND TILFØJER EN RÆKKE YDERLIGERE FORDELE I FORHOLD TIL CEMENT FRA KONKURRENTERNE Virksomheden leverer et ensartet og veldefineret produkt, så bygherren, arkitekten og håndværkeren altid ved præcis, hvad de har at arbejde med. På grund af sin tilstedeværelse i Danmark kan Aalborg Portland tilbyde en høj leveringssikkerhed. Produkterne kommer til det ønskede sted på det aftalte tidspunkt. Aalborg Portland tilbyder en udstrakt teknisk service. Foto: Bagsværd Kirke 6 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

7 Foto: Storebæltsbroen

8 Aalborg Portland 2014 BÆREDYGTIG PRODUKTION PRODUKTERNE FRA AALBORG PORTLAND ER NYTTIGE OG VIGTIGE I FORHOLD TIL SAMFUNDETS KLIMAUDFORDRING. MEN OGSÅ VED UDVIKLINGEN OG FREMSTILLINGEN AF PRODUKTERNE HAR VIRKSOMHEDEN FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OG ANSVAR FOR MILJØET. STORE INVESTERINGER Ved fremstilling af cement udledes CO2 og andre stoffer til omgivelserne. Men Aalborg Portland arbejder målrettet for at udnytte energien effektivt og at belaste miljøet så lidt som muligt. Derfor har Aalborg Portland gennem mange år investeret kraftigt for at reducere udledningen af navnlig CO2, SO2 og NOX. Siden 2010 er der således investeret omkring 110 mio. kr. i klima- og miljøforbedringer. Investeringerne har haft stor effekt, for over den samme periode har Aalborg Portland nedbragt udledningen af CO2 med tons, SO2 med 32% og NOX med 47%. Og indsatsen fortsætter. 8 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

9 Aalborg Portland har siden 2010 investeret 110 mio. kr. i klima- og miljøforbedringer og nedbragt udledningen af CO2, SO2 og NOX væsentligt tons 32% 47% CO 2 SO 2 NO X NATURENS RESSOURCER Beton fremstilles af lokale materialer: Sand, sten, vand og cement. Råmaterialerne hertil findes i store mængder i form af kalksten, ler og skifer. Virksomheden Aalborg Portland er født og opvokset i Aalborg, hvor der er store naturlige forekomster af kalksten, også kaldet kridt, tæt ved jordens overflade. Denne enestående ressource indvindes og bruges ved fremstillingen af cement. Gennem virksomhedens første 125 leveår er der udvundet kalksten på flere steder i området. Og når en forekomst er udnyttet, har Aalborg Portland genetableret det grønne landskab og dermed ikke blot ryddet pænt op, men tilført egnen nye attraktive naturområder. ANSVAR FOR MILJØET Aalborg Portland er blandt de virksomheder, der går forrest i imødegåelsen af samfundets klimaudfordringer. Som en af Danmarks grønne virksomheder er bæredygtigheden i fokus, når det gælder både produkter og produktion. Virksomheden har en stærk tradition for varetagelse af miljøhensyn en holdning, som omfatter alle i organisationen. Samtidig lægges der vægt på åbenhed i forhold til omgivelserne og et konstruktivt samarbejde med myndigheder og forskningsinstitutioner. BÆREDYGTIG PRODUKTION 9

10 ENERGIBESPARELSER I PRODUKTIONEN Aalborg Portland har i mange år arbejdet systematisk på at nedbringe forbruget af el og brændsel ved fremstillingen af cement. Virksomheden samarbejder blandt andre med energikonsulenter. Indsatsen har gennem de seneste fem år ( ) medført besparelser på el og brændsel på tilsammen 245 millioner kwh om året. Det svarer til det årlige elforbrug i danske husstande. ENERGI FRA VINDMØLLER Aalborg Portland har planer om at opføre op til ti store vindmøller. Dermed vil virksomhedens træk på samfundets knappe energiressourcer blive formindsket yderligere. De nye vindmøller vil kunne levere vedvarende energi til omkring 40% af virksom hedens elforbrug. I forvejen er ca. 40% af virksomhedens elforbrug produceret som vedvarende energi. Projektet indgår i Aalborg Kommunes plan for opstilling af vindmøller.

11 ØGET BRUG AF ALTERNATIVE BRÆNDSLER Med sine høje temperaturer og særlige procesforhold er cementovne velegnede til alternative brændsler og råmaterialer. Desuden renses røgen fra ovnene effektivt i filtre og såkaldte scrubbere, så anvendelsen ikke øger forureningen. Fossilt brændsel, særligt kul og petcoke, erstattes i stigende grad med CO2-neutralt biobrændsel. Aalborg Portland anvender blandt andet kød- og benmel og træaffald. Alle bestanddele i sådanne alternative brændsler udnyttes fuldt ud, og der dannes ikke nye reststoffer. Andelen af alternative brændsler til produktion af grå cement er gennem de senere år nået op over 30%, men der er planer om at øge den til 60%. UDNYTTER RESTPRODUKTER FRA ANDRE VIRKSOMHEDER Allerede for mere end tredive år siden begyndte Aalborg Portland at bruge flyveaske ved fremstillingen af cement. Flyveaske er et restprodukt fra kraftværkernes elproduktion. Siden er en række yderligere restprodukter taget ind i produktionen. Således har Aalborg Portland i mange år haft et dagligt samarbejde med Nordjyllandsværket. Ved rensning af værkets røg anvendes kridtslam fra Aalborg Portland. Herved dannes afsvovlingsgips, som Aalborg Portland anvender som erstatning for naturgips. Ringen er sluttet. Et eksempel på effektivt samarbejde til begge parters fordel og samfundets. AFSVOVLINGSGIPS AALBORG PORTLAND VÆRDIFULD SYMBIOSE NORDJYLLANDSVÆRKET KRIDTSLAM BÆREDYGTIG PRODUKTION 11

12 DET RESSOURCEEFFEKTIVE SAMARBEJDE SAMFUND OG INDUSTRI Kraftværk Sejlrender Svovlsyre-fabrik Genbrugspapir-fabrik Genbrugsaluminium-fabrik RESTPRODUKT Flyveaske og afsvovlingsgips Sand Kisaske Papirslam Aluminiumholdige biprodukter CEMENTFRABRIK Forbrug af alternative brændsler og råstoffer CEMENT OG FJERNVARME MED KLIMA- OG MILJØFORBEDRINGER Genanvendelse af alternative brændsler og råmaterialer Nyttiggøre affald fra anden industriel produktion Biomassefyrede anlæg Slagge Lavere udledning af CO 2 og NO X Indsamlingsordninger Daka Bio-Industries Industriaffald Kød- og benmel Færre endelige reststoffer og mindre mængder af disse Rensningsanlæg Tørret spildevandsslam Lavere samlet miljøpåvirkning ÅBENHED OM MILJØFORHOLD Aalborg Portland belyser sine energi- og miljøforhold åbent og udførligt i en årlig miljørapport. Den gør rede for virksomhedens politikker, handlinger, resultater og videre mål og planer i overensstemmelse med reglerne for miljøredegørelser. Rapporten kontrolleres af uafhængige revisorer. Miljørapporten beskriver også Aalborg Portlands systemer til miljø-, energi- og arbejdsmiljøledelse og dens certificeringer efter ISO 14001, EMAS, ISO 50001, OHSAS og AT-bekendtgørelse 87. Den nyeste rapport kan altid findes på Aalborg Portlands hjemmeside og kan også fås ved henvendelse til virksomheden. VAREDEKLARATIONER Aalborg Portlands åbenhed om miljøforholdene er også direkte synlige for køberne af virksomhedens produkter. For de fire vigtigste cementtyper findes miljø-varedeklarationer, udarbejdet efter CEN-standard EN og med ekstern uafhængig verifikation. FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Et godt arbejdsmiljø og en stærk sikkerhedskultur er nødvendige forudsætninger for, at Aalborg Portland kan levere kvalitetsprodukter, der lever op til kundernes forventninger. Virksomheden lægger derfor vægt på løbende uddannelse vedrørende arbejdsmiljø og på at involvere arbejdsmiljøorganisationen i sikkerhedsog sundhedsmæssige spørgsmål. Blandt andet er der vedvarende fokus på sikker tilrettelæggelse af arbejdsprocesser og på at lære af tilløb til ulykker. 12 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

13 VARME TIL HUSSTANDE I AALBORG Fremstilling af cement sker ved meget høje temperaturer. Aalborg Portland renser røggassen fra ovnene og udnytter røggassens høje temperatur til at fremstille fjernvarme, som leveres til borgerne i Aalborg. Leverancerne svarer til omkring husholdningers årlige varmeforbrug. Fjernvarmen benyttes også til virksomhedens egen opvarmning af fabrik og kontorer. GENBRUG TIL GAVN FOR SAMFUNDET Cementfabrikken i Aalborg bruger flere og flere materialer, som er til overs andre steder i samfundet. Således blev der i 2013 genanvendt tons materialer, blandt andet: tons Flyveaske fra kraftværker tons Sand fra oprensning af Limfjorden ved Hals Barre tons Afsvovlingsgips fra rensning af røggas på kraftværker tons Tørret spildevandsslam Materialer som disse er til overs og skal bortskaffes fra de pågældende virksomheder. Men de kan bruges ved fremstillingen af cement og erstatter dermed tilsvarende mængder af råmaterialer og fossile brændsler, som ellers skulle have været udvundet i Danmark eller i andre lande. Og som ved bortskaffelse ville belaste miljøet i højere grad, end når de indgår i fremstillingen af cement. BÆREDYGTIG PRODUKTION 13

14 Aalborg Portland 2014 NYTTE FOR SAMFUNDET DEN GLOBALE EFTERSPØRGSEL EFTER CEMENT ER STADIGT STIGENDE. VOKSENDE BEFOLKNING BEHOV FOR BYGNINGER OG ANLÆG UDVIKLING AF INFRASTRUKTUR OVERALT ER CEMENT EN FORUDSÆTNING FOR UDVIKLING. Samtidig er der en stadigt øget bevidsthed om bygningers miljøpåvirkninger og ressourceforbrug i hele deres levetid. Det giver Aalborg Portland en vigtig udfordring, men også muligheder. Konstant udvikles nye produkter og produktionsformer, der sikrer endnu højere kvalitet, endnu stærkere holdbarhed og endnu bedre miljøegenskaber. 14 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

15 DANSK TEKNOLOGI GÅR FORREST Gennem årene er der i og omkring Aalborg Portland opbygget et stærkt teknologisk miljø vedrørende cement og beton. Et vigtigt fokus punkt har i mange år været udvikling og fremstilling af produkter med lavere udledning af CO2, og Aalborg Portland er således førende i verden, når det gælder udvikling af nye, ressourcebesparende cementtyper. Denne positive udvikling skyldes ikke mindst de tætte relationer mellem Aalborg Portland og virksomhedens kunder, universiteter og andre forskningsinstitutioner samt øvrige virksomheder i byggeriets værdikæde. STOR EKSPORT 90% af den hvide cement og meget store andele af de andre cementprodukter afsættes til udlandet til gavn for betalingsbalancen. Cementfremstilling er et globalt vækstområde. Samtidig er verdens miljøudfordringer blevet stadigt tydeligere. Der er derfor et stort vækstpotentiale i produktion og fortsat udvikling af cement, der lever op til kravene om både høj kvalitet og holdbarhed og minimal miljøpåvirkning. STOR REGIONAL ARBEJDSPLADS Aalborg Portland er en af de store arbejdspladser i det nordjyske område. Endnu flere er beskæftiget i virksomheder, som leverer råvarer, andre materialer eller ydelser til fabrikken eller som bruger dens produkter. Gennem deres daglige indsats inden for produktion, afsætning og udvikling skaber virksomhedens kompetente og engagerede medarbejdere værdi i form af bæredygtige produkter og ydelser. De gør det let at bygge med ambitioner. 254 MIO. KR. TIL SAMFUNDETS ØKONOMI Som lønsom virksomhed betaler Aalborg Portland hvert år store beløb i selskabsskat til den danske stat. Hertil kommer miljøafgifter, andre afgifter, moms samt kildeskat, arbejdsmarkedsbidrag m.m. af løn til medarbejderne. De samlede skatter og afgifter udgjorde 254 mio. kr. i 2013 (opgjort efter den internationale model for Total Tax Contribution). Det var 42% af årets værditilvækst i virksomheden og 7% mere end året før. FORDELING AF VÆRDITILVÆKSTEN (2013) 31% Overført til egenkapital 42% Samfundet 5% Renter af fremmedkapital 22% Medarbejdere NYTTE FOR SAMFUNDET 15

16 FORREST I TEKNOLOGISK UDVIKLING AALBORG PORTLAND SØGER HELE TIDEN AT FORBEDRE PRODUKTERNE OG HAR DERFOR EN OMFATTENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSINDSATS Målet er, at produkterne skal give størst mulig værdi for kunderne og brugerne i form af ydeevne, kvalitet og oplevelsen gennem øjet. Samtidig stræbes der efter at nedbringe forbruget af energi og naturens ressourcer, at begrænse udledninger fra fremstillingen og at holde omkostningerne nede. FREMTIDENS CEMENT Gennem en årrække har Aalborg Portland arbejdet målrettet på at udvikle produkter og produktionsmetoder med et lavt energiforbrug og minimal udledning af CO2 og andre stoffer. Fremstillingen af cement er i dag særdeles energieffektiv, og udledningerne er nedbragt meget kraftigt. Men det er samtidig lykkedes at fastholde produkternes gode egenskaber. Dansk cement er således i gennemsnit væsentligt stærkere end andre producenters. Indsatsen fortsætter med fuld styrke. Nye spor forfølges i den vedvarende forskning og udvikling for at nedbringe CO2-emissioner pr. ton produceret cement. Et andet er at erstatte en del af råstofferne, som bruges ved fremstillingen af cement. For eksempel kan brugen af flyveaske og slagger som aktive mineralstoffer afløses delvis af andre mineraler. Denne udvikling har et globalt perspektiv, fordi man vil kunne bruge flere lokale råmaterialer ved fremstillingen af cement. BÆREDYGTIG BETON Aalborg Portland arbejder på en række fronter på at udvikle fremtidens beton. Målet er at øge værdien for både producenter, kunder og brugere. Ved udviklingen af fremtidens beton er det målet at gøre den endnu mere miljøvenlig, at udvide dens anvendelsesmuligheder og at styrke dens egenskaber herunder at sikre, at den er robust i anvendelsen og har lang holdbarhed. I et af de lovende projekter laves i disse år forsøg med betonkonstruktioner med stålfibre. Sigtet er at opnå øget styrke samtidig med et lavere forbrug af materialer end i traditionelle konstruktioner. TÆT SAMARBEJDE Dansk cementteknologis førende rolle er opnået gennem et frugtbart samspil mellem forskning og fremstilling. Aalborg Portlands forskning og udvikling omfatter således samarbejde med kunder, andre virksomheder i byggeriets værdikæde samt andre førende forskningsmiljøer, både i Danmark og internationalt. Højteknologifonden har også støttet op om nogle af projekterne, blandt andet om fremtidens cement. Internationalt har Aalborg Portland et bredt kontaktnet blandt de vigtigste universiteter, som forsker inden for cement og beton. Aalborg Portland var for eksempel med til at grundlægge netværket Nanocem, der i dag er toneangivende på verdensplan inden for forskning i cementbaserede materialer. I projektet Smart City arbejder Aalborg Portland sammen med Aalborg Kommune og Aalborg Universitet om at styrke samspillet og synergien mellem virksomheden og det omgivende samfund. 16 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

17 GLOBALT FORSKNINGSCENTER I DANMARK Aalborg Portlands forskningscenter ligger tæt ved cementfabrikken i Aalborg. Herved sikres et tæt samarbejde med såvel salg til kunderne som den daglige produktion. Men opgaverne har et globalt sigte, og centret samler knowhow og koordinerer udviklingsprojekterne i hele den internationale Cementir Gruppe, som Aalborg Portland er en del af. NYTTE FOR SAMFUNDET 17

18 Aalborg Portland 2014 RIMELIGE KONKURRENCEVILKÅR SUND ØKONOMI FOR ENHVER VIRKSOMHED ER SUND ØKONOMI EN FORUDSÆTNING FOR DENS VIDERE UDVIKLING. DET GÆLDER OGSÅ AALBORG PORTLAND. Under de udfordrende markedsforhold de seneste år har det haft overordentlig stor betydning, at Aalborg Portland har en god lønsomhed og et solidt finansielt fundament. Det giver styrke i vanskelige tider og tryghed for både kunderne og de finansielle samarbejdspartnere. Endvidere sikres der råderum til langsigtede beslutninger herunder store investeringer og fortsatte tiltag inden for forskning og udvikling. Endelig er en sund økonomi forudsætningen for, at der til stadighed kan arbejdes seriøst og målrettet for de bedste løsninger i relation til miljøet. Virksomheder placerer deres investeringer og arbejdspladser der, hvor erhvervsvilkårene giver mulighed for et attraktivt afkast af den investerede kapital. Ikke mindst for en kapitalintensiv virksomhed som Aalborg Portland er det væsentligt, at der kan investeres langsigtet med en acceptabel grad af tryghed. Det har stor betydning for Aalborg Portlands langsigtede beslutninger herunder store investeringer i nye miljøvenlige anlæg og fortsat forskning og udvikling at der er ensartede vilkår i den internationale konkurrence. Modsat kan ulige vilkår medføre færre investeringer, tab af arbejdspladser og import af cementprodukter, som fremstilles mindre miljøvenligt end i Danmark. HOVEDTAL FOR KONCERNEN Ud over cementfremstillingen i Aalborg omfatter Aalborg Portland Koncernen en række betonvirksomheder i Norden og store cementfabrikker i USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. Den samlede omsætning udgjorde 5 mia. kr. i Årets resultat blev 568 mio. kr. Egenkapitalen var på 5 mia. kr. ved udgangen af 2013, og den rentebærende gæld er fortsat lav endnu et udtryk for Koncernens robuste økonomi. Aalborg Portland Koncernen havde medarbejdere ved indgangen til 2014, heraf 700 i Danmark. 18 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

19 Vi udvikler hele tiden vores produkter og ydelser, så de svarer til kundernes og brugernes behov. Vi leverer produkter og ydelser med høj nytteværdi. Samtidig søger vi hele tiden at være så effektive som muligt, at spare på samfundets energiressourcer og at begrænse vores miljøpåvirkning. Michael Lundgaard Thomsen Direktør Aalborg Portland Nordic Cement Aalborg Portland har en vigtig rolle i forhold til det samfund, vi er en del af. Den globale efterspørgsel efter cement er stadigt stigende. Sammen med den øgede bevidsthed om miljøpåvirkninger og ressourceforbrug giver det Aalborg Portland gode muligheder for afsætning af sine bæredygtige produkter. Henning Bæk Koncernøkonomiog finansdirektør / CFO Aalborg Portland Koncernen Vi har til opgave at gøre det let at bygge ambitiøst ved at levere cement, beton og andre byggematerialer af høj kvalitet. Vi tilfører værdi til vores kunder gennem innovative og bæredygtige produkter og ydelser. Aalborg Portland har samtidig en vigtig rolle som teknologisk frontløber i den globale cementbranche. Paolo Zugaro Adm. direktør / CEO Aalborg Portland Nordic & Baltic Aalborg Portland A/S. CVR-nr Maj 2014 UDTALELSER 19

20 "WE MAKE IT EASY TO BUILD WITH AMBITION" Aalborg Portland Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Danmark Telefon Design og produktion: hegnet.dk

Ledelsens beretning. 46 Resultatopgørelse 46 Totalindkomstopgørelse 47 Pengestrømsopgørelse 48 Balance 50 Opgørelse over egenkapital 51 Noter

Ledelsens beretning. 46 Resultatopgørelse 46 Totalindkomstopgørelse 47 Pengestrømsopgørelse 48 Balance 50 Opgørelse over egenkapital 51 Noter Årsrapport Ledelsens beretning 1 10 Hoved- og nøgletal 11 Ledelsesberetning for 14 Nytte for samfundet 18 Innovation 22 Ansvarlighed 25 Miljø og klima 28 Sund økonomi 30 Nordic Cement 32 Nordic RMC 34

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition Årsrapport 2010 Aalborg Portlands arbejde med innovation omfatter hele livscyklussen fra bæredygtig brug af råmaterialer og CO2-neutrale brændsler over energieffektiv produktion til brug af beton i byggeri

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2014 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

MILJØREDEGØRELSE 2014 Grønt regnskab og arbejdsmiljø MILJØREDEGØRELSE 2014 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 E-mail: cement@aalborgportland.com

Læs mere

Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Grønt regnskab og arbejdsmiljø Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2012 Indhold 2 Miljø, energi og arbejdsmiljø i 2012 4 Generelle oplysninger 5 Miljøvision, miljø- og energipolitik 6 Fremstilling af cement 7 Aalborg Portlands

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2013 MILJØREDEGØRELSE Grønt regnskab og arbejdsmiljø OVERBLIK 2013 S10 S12 S14 RESSOURCEEFFEKTIVT SAMARBEJDE 514.000 tons alternative brændsler og råmaterialer genanvendt BESPARELSE AF ENERGI 76 mio. kwh

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

når god energi er inde i varmen

når god energi er inde i varmen når god energi er inde i varmen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Member of

ÅRSRAPPORT 2007. Member of ÅRSRAPPORT 2007 Member of 2 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3 Formandens beretning for 2007 8 Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed 12 Tænk grønt Tænk beton 14 Innovation Forretningsområder og markeder

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Ansvarlig bæredygtighed

Ansvarlig bæredygtighed Ansvarlig bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtighed starter

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Intelligent nyttiggørelse af restprodukter

Intelligent nyttiggørelse af restprodukter Intelligent nyttiggørelse af restprodukter Spildevandsslam Vegetabilske restprodukter Animalske restprodukter Mineralske restprodukter Biprodukter til foder Vi gør det nemt for dig HedeDanmarks målsætning

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering vi tilbyder Et hav af naturlige og energieffektive løsninger I Saint-Gobain Weber A/S producerer vi kvalitetsbyggematerialer og -løsninger til dig som professionel

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage Roofing Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage unik viden uovertruffen kvalitet Sarnafil er verdens førende leverandør af miljøvenlige membraner og tagløsninger baseret

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere