CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER"

Transkript

1 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER 2014

2 Aalborg Portland 2014 AALBORG PORTLAND EN AF NORDENS STØRSTE PRODUCENTER AF CEMENT Gennem 125 år har virksomheden været en vigtig del af erhvervslivet i Danmark ikke mindst i Nordjylland med stor betydning for beskæftigelse, udvikling af knowhow og eksport. Virksomheden er førende i verden inden for energieffektiv produktion af cement af høj kvalitet. Aalborg Portland er moderselskab i en verdensomspændende koncern, som ud over cementfremstillingen i Danmark omfatter en række virksomheder i Norden inden for fabriksfremstillet beton og store cementvirksomheder i USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. AALBORG PORTLAND På de følgende sider præsenteres Aalborg Portlands cementprodukter og den bæredygtige fremstilling af disse i Aalborg. DEL AF CEMENTIR GRUPPEN Aalborg Portland er en del af Cementir Gruppen, en international leverandør af cement og beton, som har hovedkontor i Rom og er noteret på den italienske fondsbørs i Milano. Koncernen er Nordens største leverandør af fabriksbeton og verdens største producent af hvid cement. 2 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER Forsidefoto: ARoS Aarhus Kunstmuseum Fotograf Adam Mørk

3 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER Gode klimaegenskaber bidrager til samfundets mål for miljøet Beton er holdbar i lang tid, og behovet for vedligeholdelse er minimalt. Det betyder fordelagtig totaløkonomi Lyse konstruktioner med hvid cement sparer energi Betonmaterialer kan genanvendes, så alle bestanddele nyttiggøres på ny Inspirerer til at skabe smukke løsninger i byggeri og anlæg BÆREDYGTIG PRODUKTION Bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer Mere end tons restprodukter fra industri og samfund genbruges i cementproduktion i et ressourceeffektivt samarbejde Andelen af alternative brændsler til grå cement planlægges fordoblet til 60%, og forbruget af fossile brændsler reduceres Egne store vindmøller vil om få år kunne dække op til 40% af elforbruget Varme fra produktion bliver til fjernvarme for husstande i Aalborg Stærkt reduceret udledning NO X reduceret med 47% siden 2010 NYTTE FOR SAMFUNDET Aalborg Portland er forrest i den teknologiske udvikling, baseret på et frugtbart samvirke mellem forskning og fremstilling 90% af den hvide cement eksporteres til gavn for Danmarks betalingsbalance Samarbejde med andre førende forskningsmiljøer i Danmark og internationalt Udvikler fremtidens cement med reduceret udledning af CO 2 Hundredevis af arbejdspladser inden for produktion, afsætning og udvikling 42% af værditilvæksten gik til samfundet i 2013 i form af afgifter, skatter, moms m.v. S 4 S 8 S 14

4 Aalborg Portland 2014 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER CEMENT BRUGES TIL FREMSTILLING AF BETON ET PRODUKT MED UTALLIGE ANVENDELSESMULIGHEDER: Bygninger, broer, landingsbaner, kantsten, havefliser og meget andet. 4 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

5 WE MAKE IT EASY TO BUILD WITH AMBITION Sådan har Aalborg Portland udtrykt sin vision. Virksomhedens opgave er at gøre det let at bygge ambitiøst ved at levere cement, beton og andre byggematerialer af høj kvalitet. Aalborg Portland tilfører værdi gennem innovative og bæredygtige produkter og ydelser. Cement og beton er de mest anvendte byggematerialer i verden. Det globale forbrug er stadigt stigende. De uendelige muligheder med cementbaserede produkter er blevet udforsket og anvendt gennem århundreder, og hver dag søger arkitekter, ingeniører og producenter nye anvendelsesområder. De positive miljøegenskaber ved cement og beton er veldokumenterede. Allerede efter en kort årrække er det samlede energiforbrug til bygning og drift af en betonbygning lavere end for tilsvarende konstruktioner i andre materialer. Aalborg Portland fokuserer på den enkelte kunde og den enkelte bruger af de bygninger og anlæg, som opføres med anvendelse af virksomhedens produkter. Det gælder både i det daglige arbejde og i den langsigtede udvikling af produkterne. Foto: Musikkens Hus, Aalborg Fotograf Henning Bagger CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER 5

6 BETONS GODE EGENSKABER ER VELDOKUMENTEREDE Beton i bygninger er god til at holde på varmen, når det er koldt, og til at køle, når det er varmt. Det samlede energiforbrug til bygning og drift af betonbygninger er allerede efter en kort årrække lavere end for tilsvarende konstruktioner i andre materialer. Øget brug af beton i byggeriet kan derfor bidrage væsentligt til samfundets mål for klimaforbedringer. Beton er holdbar i lang tid. Behovet for vedligeholdelse er forholdsvis lille. Hvide eller lyse betonelementer sparer på energiforbruget til belysning og øger sikkerheden, for eksempel i tunneler og langs veje. Beton giver arkitekter og håndværkere næsten uanede muligheder for at skabe smukke løsninger. Beton understøtter således de æstetiske bestræbelser og ambitioner. Beton kan ikke brænde. Beton kan genanvendes, og alle bestanddelene kan således nyttiggøres igen. GRÅ CEMENT er det vigtigste byggemateriale, når infrastruktur skal styrkes, broer og huse opføres, havne anlægges og lufthavne udbygges. HVID CEMENT bruges navnlig til æstetiske eller sikre løsninger. Fra terrazzo eller fugemasse mellem fliserne i badeværelset til autoværnet, hvor den hvide farve sikrer synlighed både nat og dag og i al slags vejr. AALBORG PORTLAND TILFØJER EN RÆKKE YDERLIGERE FORDELE I FORHOLD TIL CEMENT FRA KONKURRENTERNE Virksomheden leverer et ensartet og veldefineret produkt, så bygherren, arkitekten og håndværkeren altid ved præcis, hvad de har at arbejde med. På grund af sin tilstedeværelse i Danmark kan Aalborg Portland tilbyde en høj leveringssikkerhed. Produkterne kommer til det ønskede sted på det aftalte tidspunkt. Aalborg Portland tilbyder en udstrakt teknisk service. Foto: Bagsværd Kirke 6 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

7 Foto: Storebæltsbroen

8 Aalborg Portland 2014 BÆREDYGTIG PRODUKTION PRODUKTERNE FRA AALBORG PORTLAND ER NYTTIGE OG VIGTIGE I FORHOLD TIL SAMFUNDETS KLIMAUDFORDRING. MEN OGSÅ VED UDVIKLINGEN OG FREMSTILLINGEN AF PRODUKTERNE HAR VIRKSOMHEDEN FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OG ANSVAR FOR MILJØET. STORE INVESTERINGER Ved fremstilling af cement udledes CO2 og andre stoffer til omgivelserne. Men Aalborg Portland arbejder målrettet for at udnytte energien effektivt og at belaste miljøet så lidt som muligt. Derfor har Aalborg Portland gennem mange år investeret kraftigt for at reducere udledningen af navnlig CO2, SO2 og NOX. Siden 2010 er der således investeret omkring 110 mio. kr. i klima- og miljøforbedringer. Investeringerne har haft stor effekt, for over den samme periode har Aalborg Portland nedbragt udledningen af CO2 med tons, SO2 med 32% og NOX med 47%. Og indsatsen fortsætter. 8 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

9 Aalborg Portland har siden 2010 investeret 110 mio. kr. i klima- og miljøforbedringer og nedbragt udledningen af CO2, SO2 og NOX væsentligt tons 32% 47% CO 2 SO 2 NO X NATURENS RESSOURCER Beton fremstilles af lokale materialer: Sand, sten, vand og cement. Råmaterialerne hertil findes i store mængder i form af kalksten, ler og skifer. Virksomheden Aalborg Portland er født og opvokset i Aalborg, hvor der er store naturlige forekomster af kalksten, også kaldet kridt, tæt ved jordens overflade. Denne enestående ressource indvindes og bruges ved fremstillingen af cement. Gennem virksomhedens første 125 leveår er der udvundet kalksten på flere steder i området. Og når en forekomst er udnyttet, har Aalborg Portland genetableret det grønne landskab og dermed ikke blot ryddet pænt op, men tilført egnen nye attraktive naturområder. ANSVAR FOR MILJØET Aalborg Portland er blandt de virksomheder, der går forrest i imødegåelsen af samfundets klimaudfordringer. Som en af Danmarks grønne virksomheder er bæredygtigheden i fokus, når det gælder både produkter og produktion. Virksomheden har en stærk tradition for varetagelse af miljøhensyn en holdning, som omfatter alle i organisationen. Samtidig lægges der vægt på åbenhed i forhold til omgivelserne og et konstruktivt samarbejde med myndigheder og forskningsinstitutioner. BÆREDYGTIG PRODUKTION 9

10 ENERGIBESPARELSER I PRODUKTIONEN Aalborg Portland har i mange år arbejdet systematisk på at nedbringe forbruget af el og brændsel ved fremstillingen af cement. Virksomheden samarbejder blandt andre med energikonsulenter. Indsatsen har gennem de seneste fem år ( ) medført besparelser på el og brændsel på tilsammen 245 millioner kwh om året. Det svarer til det årlige elforbrug i danske husstande. ENERGI FRA VINDMØLLER Aalborg Portland har planer om at opføre op til ti store vindmøller. Dermed vil virksomhedens træk på samfundets knappe energiressourcer blive formindsket yderligere. De nye vindmøller vil kunne levere vedvarende energi til omkring 40% af virksom hedens elforbrug. I forvejen er ca. 40% af virksomhedens elforbrug produceret som vedvarende energi. Projektet indgår i Aalborg Kommunes plan for opstilling af vindmøller.

11 ØGET BRUG AF ALTERNATIVE BRÆNDSLER Med sine høje temperaturer og særlige procesforhold er cementovne velegnede til alternative brændsler og råmaterialer. Desuden renses røgen fra ovnene effektivt i filtre og såkaldte scrubbere, så anvendelsen ikke øger forureningen. Fossilt brændsel, særligt kul og petcoke, erstattes i stigende grad med CO2-neutralt biobrændsel. Aalborg Portland anvender blandt andet kød- og benmel og træaffald. Alle bestanddele i sådanne alternative brændsler udnyttes fuldt ud, og der dannes ikke nye reststoffer. Andelen af alternative brændsler til produktion af grå cement er gennem de senere år nået op over 30%, men der er planer om at øge den til 60%. UDNYTTER RESTPRODUKTER FRA ANDRE VIRKSOMHEDER Allerede for mere end tredive år siden begyndte Aalborg Portland at bruge flyveaske ved fremstillingen af cement. Flyveaske er et restprodukt fra kraftværkernes elproduktion. Siden er en række yderligere restprodukter taget ind i produktionen. Således har Aalborg Portland i mange år haft et dagligt samarbejde med Nordjyllandsværket. Ved rensning af værkets røg anvendes kridtslam fra Aalborg Portland. Herved dannes afsvovlingsgips, som Aalborg Portland anvender som erstatning for naturgips. Ringen er sluttet. Et eksempel på effektivt samarbejde til begge parters fordel og samfundets. AFSVOVLINGSGIPS AALBORG PORTLAND VÆRDIFULD SYMBIOSE NORDJYLLANDSVÆRKET KRIDTSLAM BÆREDYGTIG PRODUKTION 11

12 DET RESSOURCEEFFEKTIVE SAMARBEJDE SAMFUND OG INDUSTRI Kraftværk Sejlrender Svovlsyre-fabrik Genbrugspapir-fabrik Genbrugsaluminium-fabrik RESTPRODUKT Flyveaske og afsvovlingsgips Sand Kisaske Papirslam Aluminiumholdige biprodukter CEMENTFRABRIK Forbrug af alternative brændsler og råstoffer CEMENT OG FJERNVARME MED KLIMA- OG MILJØFORBEDRINGER Genanvendelse af alternative brændsler og råmaterialer Nyttiggøre affald fra anden industriel produktion Biomassefyrede anlæg Slagge Lavere udledning af CO 2 og NO X Indsamlingsordninger Daka Bio-Industries Industriaffald Kød- og benmel Færre endelige reststoffer og mindre mængder af disse Rensningsanlæg Tørret spildevandsslam Lavere samlet miljøpåvirkning ÅBENHED OM MILJØFORHOLD Aalborg Portland belyser sine energi- og miljøforhold åbent og udførligt i en årlig miljørapport. Den gør rede for virksomhedens politikker, handlinger, resultater og videre mål og planer i overensstemmelse med reglerne for miljøredegørelser. Rapporten kontrolleres af uafhængige revisorer. Miljørapporten beskriver også Aalborg Portlands systemer til miljø-, energi- og arbejdsmiljøledelse og dens certificeringer efter ISO 14001, EMAS, ISO 50001, OHSAS og AT-bekendtgørelse 87. Den nyeste rapport kan altid findes på Aalborg Portlands hjemmeside og kan også fås ved henvendelse til virksomheden. VAREDEKLARATIONER Aalborg Portlands åbenhed om miljøforholdene er også direkte synlige for køberne af virksomhedens produkter. For de fire vigtigste cementtyper findes miljø-varedeklarationer, udarbejdet efter CEN-standard EN og med ekstern uafhængig verifikation. FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Et godt arbejdsmiljø og en stærk sikkerhedskultur er nødvendige forudsætninger for, at Aalborg Portland kan levere kvalitetsprodukter, der lever op til kundernes forventninger. Virksomheden lægger derfor vægt på løbende uddannelse vedrørende arbejdsmiljø og på at involvere arbejdsmiljøorganisationen i sikkerhedsog sundhedsmæssige spørgsmål. Blandt andet er der vedvarende fokus på sikker tilrettelæggelse af arbejdsprocesser og på at lære af tilløb til ulykker. 12 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

13 VARME TIL HUSSTANDE I AALBORG Fremstilling af cement sker ved meget høje temperaturer. Aalborg Portland renser røggassen fra ovnene og udnytter røggassens høje temperatur til at fremstille fjernvarme, som leveres til borgerne i Aalborg. Leverancerne svarer til omkring husholdningers årlige varmeforbrug. Fjernvarmen benyttes også til virksomhedens egen opvarmning af fabrik og kontorer. GENBRUG TIL GAVN FOR SAMFUNDET Cementfabrikken i Aalborg bruger flere og flere materialer, som er til overs andre steder i samfundet. Således blev der i 2013 genanvendt tons materialer, blandt andet: tons Flyveaske fra kraftværker tons Sand fra oprensning af Limfjorden ved Hals Barre tons Afsvovlingsgips fra rensning af røggas på kraftværker tons Tørret spildevandsslam Materialer som disse er til overs og skal bortskaffes fra de pågældende virksomheder. Men de kan bruges ved fremstillingen af cement og erstatter dermed tilsvarende mængder af råmaterialer og fossile brændsler, som ellers skulle have været udvundet i Danmark eller i andre lande. Og som ved bortskaffelse ville belaste miljøet i højere grad, end når de indgår i fremstillingen af cement. BÆREDYGTIG PRODUKTION 13

14 Aalborg Portland 2014 NYTTE FOR SAMFUNDET DEN GLOBALE EFTERSPØRGSEL EFTER CEMENT ER STADIGT STIGENDE. VOKSENDE BEFOLKNING BEHOV FOR BYGNINGER OG ANLÆG UDVIKLING AF INFRASTRUKTUR OVERALT ER CEMENT EN FORUDSÆTNING FOR UDVIKLING. Samtidig er der en stadigt øget bevidsthed om bygningers miljøpåvirkninger og ressourceforbrug i hele deres levetid. Det giver Aalborg Portland en vigtig udfordring, men også muligheder. Konstant udvikles nye produkter og produktionsformer, der sikrer endnu højere kvalitet, endnu stærkere holdbarhed og endnu bedre miljøegenskaber. 14 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

15 DANSK TEKNOLOGI GÅR FORREST Gennem årene er der i og omkring Aalborg Portland opbygget et stærkt teknologisk miljø vedrørende cement og beton. Et vigtigt fokus punkt har i mange år været udvikling og fremstilling af produkter med lavere udledning af CO2, og Aalborg Portland er således førende i verden, når det gælder udvikling af nye, ressourcebesparende cementtyper. Denne positive udvikling skyldes ikke mindst de tætte relationer mellem Aalborg Portland og virksomhedens kunder, universiteter og andre forskningsinstitutioner samt øvrige virksomheder i byggeriets værdikæde. STOR EKSPORT 90% af den hvide cement og meget store andele af de andre cementprodukter afsættes til udlandet til gavn for betalingsbalancen. Cementfremstilling er et globalt vækstområde. Samtidig er verdens miljøudfordringer blevet stadigt tydeligere. Der er derfor et stort vækstpotentiale i produktion og fortsat udvikling af cement, der lever op til kravene om både høj kvalitet og holdbarhed og minimal miljøpåvirkning. STOR REGIONAL ARBEJDSPLADS Aalborg Portland er en af de store arbejdspladser i det nordjyske område. Endnu flere er beskæftiget i virksomheder, som leverer råvarer, andre materialer eller ydelser til fabrikken eller som bruger dens produkter. Gennem deres daglige indsats inden for produktion, afsætning og udvikling skaber virksomhedens kompetente og engagerede medarbejdere værdi i form af bæredygtige produkter og ydelser. De gør det let at bygge med ambitioner. 254 MIO. KR. TIL SAMFUNDETS ØKONOMI Som lønsom virksomhed betaler Aalborg Portland hvert år store beløb i selskabsskat til den danske stat. Hertil kommer miljøafgifter, andre afgifter, moms samt kildeskat, arbejdsmarkedsbidrag m.m. af løn til medarbejderne. De samlede skatter og afgifter udgjorde 254 mio. kr. i 2013 (opgjort efter den internationale model for Total Tax Contribution). Det var 42% af årets værditilvækst i virksomheden og 7% mere end året før. FORDELING AF VÆRDITILVÆKSTEN (2013) 31% Overført til egenkapital 42% Samfundet 5% Renter af fremmedkapital 22% Medarbejdere NYTTE FOR SAMFUNDET 15

16 FORREST I TEKNOLOGISK UDVIKLING AALBORG PORTLAND SØGER HELE TIDEN AT FORBEDRE PRODUKTERNE OG HAR DERFOR EN OMFATTENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSINDSATS Målet er, at produkterne skal give størst mulig værdi for kunderne og brugerne i form af ydeevne, kvalitet og oplevelsen gennem øjet. Samtidig stræbes der efter at nedbringe forbruget af energi og naturens ressourcer, at begrænse udledninger fra fremstillingen og at holde omkostningerne nede. FREMTIDENS CEMENT Gennem en årrække har Aalborg Portland arbejdet målrettet på at udvikle produkter og produktionsmetoder med et lavt energiforbrug og minimal udledning af CO2 og andre stoffer. Fremstillingen af cement er i dag særdeles energieffektiv, og udledningerne er nedbragt meget kraftigt. Men det er samtidig lykkedes at fastholde produkternes gode egenskaber. Dansk cement er således i gennemsnit væsentligt stærkere end andre producenters. Indsatsen fortsætter med fuld styrke. Nye spor forfølges i den vedvarende forskning og udvikling for at nedbringe CO2-emissioner pr. ton produceret cement. Et andet er at erstatte en del af råstofferne, som bruges ved fremstillingen af cement. For eksempel kan brugen af flyveaske og slagger som aktive mineralstoffer afløses delvis af andre mineraler. Denne udvikling har et globalt perspektiv, fordi man vil kunne bruge flere lokale råmaterialer ved fremstillingen af cement. BÆREDYGTIG BETON Aalborg Portland arbejder på en række fronter på at udvikle fremtidens beton. Målet er at øge værdien for både producenter, kunder og brugere. Ved udviklingen af fremtidens beton er det målet at gøre den endnu mere miljøvenlig, at udvide dens anvendelsesmuligheder og at styrke dens egenskaber herunder at sikre, at den er robust i anvendelsen og har lang holdbarhed. I et af de lovende projekter laves i disse år forsøg med betonkonstruktioner med stålfibre. Sigtet er at opnå øget styrke samtidig med et lavere forbrug af materialer end i traditionelle konstruktioner. TÆT SAMARBEJDE Dansk cementteknologis førende rolle er opnået gennem et frugtbart samspil mellem forskning og fremstilling. Aalborg Portlands forskning og udvikling omfatter således samarbejde med kunder, andre virksomheder i byggeriets værdikæde samt andre førende forskningsmiljøer, både i Danmark og internationalt. Højteknologifonden har også støttet op om nogle af projekterne, blandt andet om fremtidens cement. Internationalt har Aalborg Portland et bredt kontaktnet blandt de vigtigste universiteter, som forsker inden for cement og beton. Aalborg Portland var for eksempel med til at grundlægge netværket Nanocem, der i dag er toneangivende på verdensplan inden for forskning i cementbaserede materialer. I projektet Smart City arbejder Aalborg Portland sammen med Aalborg Kommune og Aalborg Universitet om at styrke samspillet og synergien mellem virksomheden og det omgivende samfund. 16 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

17 GLOBALT FORSKNINGSCENTER I DANMARK Aalborg Portlands forskningscenter ligger tæt ved cementfabrikken i Aalborg. Herved sikres et tæt samarbejde med såvel salg til kunderne som den daglige produktion. Men opgaverne har et globalt sigte, og centret samler knowhow og koordinerer udviklingsprojekterne i hele den internationale Cementir Gruppe, som Aalborg Portland er en del af. NYTTE FOR SAMFUNDET 17

18 Aalborg Portland 2014 RIMELIGE KONKURRENCEVILKÅR SUND ØKONOMI FOR ENHVER VIRKSOMHED ER SUND ØKONOMI EN FORUDSÆTNING FOR DENS VIDERE UDVIKLING. DET GÆLDER OGSÅ AALBORG PORTLAND. Under de udfordrende markedsforhold de seneste år har det haft overordentlig stor betydning, at Aalborg Portland har en god lønsomhed og et solidt finansielt fundament. Det giver styrke i vanskelige tider og tryghed for både kunderne og de finansielle samarbejdspartnere. Endvidere sikres der råderum til langsigtede beslutninger herunder store investeringer og fortsatte tiltag inden for forskning og udvikling. Endelig er en sund økonomi forudsætningen for, at der til stadighed kan arbejdes seriøst og målrettet for de bedste løsninger i relation til miljøet. Virksomheder placerer deres investeringer og arbejdspladser der, hvor erhvervsvilkårene giver mulighed for et attraktivt afkast af den investerede kapital. Ikke mindst for en kapitalintensiv virksomhed som Aalborg Portland er det væsentligt, at der kan investeres langsigtet med en acceptabel grad af tryghed. Det har stor betydning for Aalborg Portlands langsigtede beslutninger herunder store investeringer i nye miljøvenlige anlæg og fortsat forskning og udvikling at der er ensartede vilkår i den internationale konkurrence. Modsat kan ulige vilkår medføre færre investeringer, tab af arbejdspladser og import af cementprodukter, som fremstilles mindre miljøvenligt end i Danmark. HOVEDTAL FOR KONCERNEN Ud over cementfremstillingen i Aalborg omfatter Aalborg Portland Koncernen en række betonvirksomheder i Norden og store cementfabrikker i USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. Den samlede omsætning udgjorde 5 mia. kr. i Årets resultat blev 568 mio. kr. Egenkapitalen var på 5 mia. kr. ved udgangen af 2013, og den rentebærende gæld er fortsat lav endnu et udtryk for Koncernens robuste økonomi. Aalborg Portland Koncernen havde medarbejdere ved indgangen til 2014, heraf 700 i Danmark. 18 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

19 Vi udvikler hele tiden vores produkter og ydelser, så de svarer til kundernes og brugernes behov. Vi leverer produkter og ydelser med høj nytteværdi. Samtidig søger vi hele tiden at være så effektive som muligt, at spare på samfundets energiressourcer og at begrænse vores miljøpåvirkning. Michael Lundgaard Thomsen Direktør Aalborg Portland Nordic Cement Aalborg Portland har en vigtig rolle i forhold til det samfund, vi er en del af. Den globale efterspørgsel efter cement er stadigt stigende. Sammen med den øgede bevidsthed om miljøpåvirkninger og ressourceforbrug giver det Aalborg Portland gode muligheder for afsætning af sine bæredygtige produkter. Henning Bæk Koncernøkonomiog finansdirektør / CFO Aalborg Portland Koncernen Vi har til opgave at gøre det let at bygge ambitiøst ved at levere cement, beton og andre byggematerialer af høj kvalitet. Vi tilfører værdi til vores kunder gennem innovative og bæredygtige produkter og ydelser. Aalborg Portland har samtidig en vigtig rolle som teknologisk frontløber i den globale cementbranche. Paolo Zugaro Adm. direktør / CEO Aalborg Portland Nordic & Baltic Aalborg Portland A/S. CVR-nr Maj 2014 UDTALELSER 19

20 "WE MAKE IT EASY TO BUILD WITH AMBITION" Aalborg Portland Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Danmark Telefon Design og produktion: hegnet.dk

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER VI GØR DET ENKELT AT BYGGE MED AMBITION Aalborg Portland A/S Forsidefoto: Storebæltsbroen. AALBORG PORTLAND EN AF NORDENS STØRSTE PRODUCENTER AF CEMENT Aalborg Portland

Læs mere

Sund økonomi giver styrke, tryghed hos vores samarbejdspartnere og råderum for langsigtede beslutninger og innovative tiltag

Sund økonomi giver styrke, tryghed hos vores samarbejdspartnere og råderum for langsigtede beslutninger og innovative tiltag Årsrapport Sund økonomi giver styrke, tryghed hos vores samarbejdspartnere og råderum for langsigtede beslutninger og innovative tiltag Omsætning (EUR mio.) 2011 2010 2009 2008 Driftsresultat EBITDA (EUR

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Ledelsens beretning. 46 Resultatopgørelse 46 Totalindkomstopgørelse 47 Pengestrømsopgørelse 48 Balance 50 Opgørelse over egenkapital 51 Noter

Ledelsens beretning. 46 Resultatopgørelse 46 Totalindkomstopgørelse 47 Pengestrømsopgørelse 48 Balance 50 Opgørelse over egenkapital 51 Noter Årsrapport Ledelsens beretning 1 10 Hoved- og nøgletal 11 Ledelsesberetning for 14 Nytte for samfundet 18 Innovation 22 Ansvarlighed 25 Miljø og klima 28 Sund økonomi 30 Nordic Cement 32 Nordic RMC 34

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition Årsrapport 2010 Aalborg Portlands arbejde med innovation omfatter hele livscyklussen fra bæredygtig brug af råmaterialer og CO2-neutrale brændsler over energieffektiv produktion til brug af beton i byggeri

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Indhold. Koncernregnskab

Indhold. Koncernregnskab Årsrapport 2009 Indhold Ledelsens beretning 02 Aalborg Portland overblik 06 Hoved- og nøgletal 07 Formandens beretning for 2009 10 Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed 15 Innovation giver øget værdi

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2011-231-0051 7. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 32 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider,

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2014 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

MILJØREDEGØRELSE 2014 Grønt regnskab og arbejdsmiljø MILJØREDEGØRELSE 2014 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 E-mail: cement@aalborgportland.com

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Novopan - først i Skandinavien

Novopan - først i Skandinavien novopan facts 2013 Nyt elektrofilter til rensning af luft fra tørreovne 2004 Mekanisk rensningsanlæg for træaffald startes 2000 Produktion i Glumsø lukker 2002 Nyt, stort og moderne opskæringsanlæg indvies

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Grønt regnskab og arbejdsmiljø Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2012 Indhold 2 Miljø, energi og arbejdsmiljø i 2012 4 Generelle oplysninger 5 Miljøvision, miljø- og energipolitik 6 Fremstilling af cement 7 Aalborg Portlands

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Velkommen til en grøn virksomhed. Novopan - først i Skandinavien

Velkommen til en grøn virksomhed. Novopan - først i Skandinavien novopan facts 1950 1. spånplade produceres 1971 NORDALIM startes 1978 Produktion af melaminbelagte plader påbegyndes 1978 VIBOPAN købes 1982 Nye aktionærer optages I ejer-kredsen 1990 Overtagelse af konkurrende

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Many are fed up with artificial suburbs in concrete and steel and would rather live in another form of urban environment. Wood is one of the few truly sustainable

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Nicolai Bech StandardConsult ApS Møde i Betonforeningen 24. februar 2016 Præsentation Betonforeningen 24 Februar, StandardConsult ApS 2 Oversigt Den historiske side af

Læs mere

Beton til alle tider

Beton til alle tider Beton til alle tider Vi bygger på mennesker og deres faglige kunnen Præfa Betonelement har fire årtiers erfaring i produktion og montering af betonelementer bygget på gode mennesker og deres faglige kunnen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2013 MILJØREDEGØRELSE Grønt regnskab og arbejdsmiljø OVERBLIK 2013 S10 S12 S14 RESSOURCEEFFEKTIVT SAMARBEJDE 514.000 tons alternative brændsler og råmaterialer genanvendt BESPARELSE AF ENERGI 76 mio. kwh

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00320 Ref. benjo 7. april 2010 Til: Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg Kopi til: Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Notat om VVM-screening

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

44 Koncernresultatopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse for Koncernen 46 Koncernbalance 48 Opgørelse over indregnede indtægter

44 Koncernresultatopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse for Koncernen 46 Koncernbalance 48 Opgørelse over indregnede indtægter ÅRSRAPPORT 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Indhold Ledelsens beretning 03 Aalborg Portland overblik 06 Hoved- og nøgletal for Koncernen 08 Langsigtet strategi, kortsigtet fokus 09 Formandens beretning for 2008 12

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Netværksmøde. grønne forretningsmodeller og industrisymbioser

Netværksmøde. grønne forretningsmodeller og industrisymbioser Herning, 11. november 2015 Netværksmøde Forretningsudvikling og vækst grønne forretningsmodeller og industrisymbioser Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Overordnede budskaber: 1. Energiforsyningssikkerhed og klimaproblematikken

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Plan 1. Vi er en del af klimaproblemet - vi bør også være en del af løsningen 2.

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 271 Offentligt. Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 271 Offentligt. Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 271 Offentligt Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI BEDRE PRODUKTER TIL EN BEDRE FREMTID Vi forstår, at når det drejer sig om at vælge teknologi, så placerer virksomheder pålidelighed og miljøpåvirkning øverst på deres liste.

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder:

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder: SAG: Faxe Kommune SAG NR.: 08350 Vej og park, Haslev VEDR.: Alternativ energi DATO: 2009.06.28 INIT.: CHL Indledning Nærværende notat er udarbejdet i forlængelse af tidligere notater samt drøftelser i

Læs mere

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395 Kontakt: Sans for business DK TØNDER 6 5 Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 7 2 3 4 1 DK-6270 Tønder Telefon: +45 7492 9395 www.toender-regio.de DE De Sansers Land Kontaktperson: Christiane Plischke E-Mail:

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

når god energi er inde i varmen

når god energi er inde i varmen når god energi er inde i varmen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST BUSINESS CASES GRØNNE INDKØB GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST Miljøstyrelsen har undersøgt de økonomiske og miljømæssige effekter på markedet ved grønne offentlige indkøb gennem syv

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere