CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER"

Transkript

1 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER 2014

2 Aalborg Portland 2014 AALBORG PORTLAND EN AF NORDENS STØRSTE PRODUCENTER AF CEMENT Gennem 125 år har virksomheden været en vigtig del af erhvervslivet i Danmark ikke mindst i Nordjylland med stor betydning for beskæftigelse, udvikling af knowhow og eksport. Virksomheden er førende i verden inden for energieffektiv produktion af cement af høj kvalitet. Aalborg Portland er moderselskab i en verdensomspændende koncern, som ud over cementfremstillingen i Danmark omfatter en række virksomheder i Norden inden for fabriksfremstillet beton og store cementvirksomheder i USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. AALBORG PORTLAND På de følgende sider præsenteres Aalborg Portlands cementprodukter og den bæredygtige fremstilling af disse i Aalborg. DEL AF CEMENTIR GRUPPEN Aalborg Portland er en del af Cementir Gruppen, en international leverandør af cement og beton, som har hovedkontor i Rom og er noteret på den italienske fondsbørs i Milano. Koncernen er Nordens største leverandør af fabriksbeton og verdens største producent af hvid cement. 2 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER Forsidefoto: ARoS Aarhus Kunstmuseum Fotograf Adam Mørk

3 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER Gode klimaegenskaber bidrager til samfundets mål for miljøet Beton er holdbar i lang tid, og behovet for vedligeholdelse er minimalt. Det betyder fordelagtig totaløkonomi Lyse konstruktioner med hvid cement sparer energi Betonmaterialer kan genanvendes, så alle bestanddele nyttiggøres på ny Inspirerer til at skabe smukke løsninger i byggeri og anlæg BÆREDYGTIG PRODUKTION Bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer Mere end tons restprodukter fra industri og samfund genbruges i cementproduktion i et ressourceeffektivt samarbejde Andelen af alternative brændsler til grå cement planlægges fordoblet til 60%, og forbruget af fossile brændsler reduceres Egne store vindmøller vil om få år kunne dække op til 40% af elforbruget Varme fra produktion bliver til fjernvarme for husstande i Aalborg Stærkt reduceret udledning NO X reduceret med 47% siden 2010 NYTTE FOR SAMFUNDET Aalborg Portland er forrest i den teknologiske udvikling, baseret på et frugtbart samvirke mellem forskning og fremstilling 90% af den hvide cement eksporteres til gavn for Danmarks betalingsbalance Samarbejde med andre førende forskningsmiljøer i Danmark og internationalt Udvikler fremtidens cement med reduceret udledning af CO 2 Hundredevis af arbejdspladser inden for produktion, afsætning og udvikling 42% af værditilvæksten gik til samfundet i 2013 i form af afgifter, skatter, moms m.v. S 4 S 8 S 14

4 Aalborg Portland 2014 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER CEMENT BRUGES TIL FREMSTILLING AF BETON ET PRODUKT MED UTALLIGE ANVENDELSESMULIGHEDER: Bygninger, broer, landingsbaner, kantsten, havefliser og meget andet. 4 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

5 WE MAKE IT EASY TO BUILD WITH AMBITION Sådan har Aalborg Portland udtrykt sin vision. Virksomhedens opgave er at gøre det let at bygge ambitiøst ved at levere cement, beton og andre byggematerialer af høj kvalitet. Aalborg Portland tilfører værdi gennem innovative og bæredygtige produkter og ydelser. Cement og beton er de mest anvendte byggematerialer i verden. Det globale forbrug er stadigt stigende. De uendelige muligheder med cementbaserede produkter er blevet udforsket og anvendt gennem århundreder, og hver dag søger arkitekter, ingeniører og producenter nye anvendelsesområder. De positive miljøegenskaber ved cement og beton er veldokumenterede. Allerede efter en kort årrække er det samlede energiforbrug til bygning og drift af en betonbygning lavere end for tilsvarende konstruktioner i andre materialer. Aalborg Portland fokuserer på den enkelte kunde og den enkelte bruger af de bygninger og anlæg, som opføres med anvendelse af virksomhedens produkter. Det gælder både i det daglige arbejde og i den langsigtede udvikling af produkterne. Foto: Musikkens Hus, Aalborg Fotograf Henning Bagger CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER 5

6 BETONS GODE EGENSKABER ER VELDOKUMENTEREDE Beton i bygninger er god til at holde på varmen, når det er koldt, og til at køle, når det er varmt. Det samlede energiforbrug til bygning og drift af betonbygninger er allerede efter en kort årrække lavere end for tilsvarende konstruktioner i andre materialer. Øget brug af beton i byggeriet kan derfor bidrage væsentligt til samfundets mål for klimaforbedringer. Beton er holdbar i lang tid. Behovet for vedligeholdelse er forholdsvis lille. Hvide eller lyse betonelementer sparer på energiforbruget til belysning og øger sikkerheden, for eksempel i tunneler og langs veje. Beton giver arkitekter og håndværkere næsten uanede muligheder for at skabe smukke løsninger. Beton understøtter således de æstetiske bestræbelser og ambitioner. Beton kan ikke brænde. Beton kan genanvendes, og alle bestanddelene kan således nyttiggøres igen. GRÅ CEMENT er det vigtigste byggemateriale, når infrastruktur skal styrkes, broer og huse opføres, havne anlægges og lufthavne udbygges. HVID CEMENT bruges navnlig til æstetiske eller sikre løsninger. Fra terrazzo eller fugemasse mellem fliserne i badeværelset til autoværnet, hvor den hvide farve sikrer synlighed både nat og dag og i al slags vejr. AALBORG PORTLAND TILFØJER EN RÆKKE YDERLIGERE FORDELE I FORHOLD TIL CEMENT FRA KONKURRENTERNE Virksomheden leverer et ensartet og veldefineret produkt, så bygherren, arkitekten og håndværkeren altid ved præcis, hvad de har at arbejde med. På grund af sin tilstedeværelse i Danmark kan Aalborg Portland tilbyde en høj leveringssikkerhed. Produkterne kommer til det ønskede sted på det aftalte tidspunkt. Aalborg Portland tilbyder en udstrakt teknisk service. Foto: Bagsværd Kirke 6 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

7 Foto: Storebæltsbroen

8 Aalborg Portland 2014 BÆREDYGTIG PRODUKTION PRODUKTERNE FRA AALBORG PORTLAND ER NYTTIGE OG VIGTIGE I FORHOLD TIL SAMFUNDETS KLIMAUDFORDRING. MEN OGSÅ VED UDVIKLINGEN OG FREMSTILLINGEN AF PRODUKTERNE HAR VIRKSOMHEDEN FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OG ANSVAR FOR MILJØET. STORE INVESTERINGER Ved fremstilling af cement udledes CO2 og andre stoffer til omgivelserne. Men Aalborg Portland arbejder målrettet for at udnytte energien effektivt og at belaste miljøet så lidt som muligt. Derfor har Aalborg Portland gennem mange år investeret kraftigt for at reducere udledningen af navnlig CO2, SO2 og NOX. Siden 2010 er der således investeret omkring 110 mio. kr. i klima- og miljøforbedringer. Investeringerne har haft stor effekt, for over den samme periode har Aalborg Portland nedbragt udledningen af CO2 med tons, SO2 med 32% og NOX med 47%. Og indsatsen fortsætter. 8 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

9 Aalborg Portland har siden 2010 investeret 110 mio. kr. i klima- og miljøforbedringer og nedbragt udledningen af CO2, SO2 og NOX væsentligt tons 32% 47% CO 2 SO 2 NO X NATURENS RESSOURCER Beton fremstilles af lokale materialer: Sand, sten, vand og cement. Råmaterialerne hertil findes i store mængder i form af kalksten, ler og skifer. Virksomheden Aalborg Portland er født og opvokset i Aalborg, hvor der er store naturlige forekomster af kalksten, også kaldet kridt, tæt ved jordens overflade. Denne enestående ressource indvindes og bruges ved fremstillingen af cement. Gennem virksomhedens første 125 leveår er der udvundet kalksten på flere steder i området. Og når en forekomst er udnyttet, har Aalborg Portland genetableret det grønne landskab og dermed ikke blot ryddet pænt op, men tilført egnen nye attraktive naturområder. ANSVAR FOR MILJØET Aalborg Portland er blandt de virksomheder, der går forrest i imødegåelsen af samfundets klimaudfordringer. Som en af Danmarks grønne virksomheder er bæredygtigheden i fokus, når det gælder både produkter og produktion. Virksomheden har en stærk tradition for varetagelse af miljøhensyn en holdning, som omfatter alle i organisationen. Samtidig lægges der vægt på åbenhed i forhold til omgivelserne og et konstruktivt samarbejde med myndigheder og forskningsinstitutioner. BÆREDYGTIG PRODUKTION 9

10 ENERGIBESPARELSER I PRODUKTIONEN Aalborg Portland har i mange år arbejdet systematisk på at nedbringe forbruget af el og brændsel ved fremstillingen af cement. Virksomheden samarbejder blandt andre med energikonsulenter. Indsatsen har gennem de seneste fem år ( ) medført besparelser på el og brændsel på tilsammen 245 millioner kwh om året. Det svarer til det årlige elforbrug i danske husstande. ENERGI FRA VINDMØLLER Aalborg Portland har planer om at opføre op til ti store vindmøller. Dermed vil virksomhedens træk på samfundets knappe energiressourcer blive formindsket yderligere. De nye vindmøller vil kunne levere vedvarende energi til omkring 40% af virksom hedens elforbrug. I forvejen er ca. 40% af virksomhedens elforbrug produceret som vedvarende energi. Projektet indgår i Aalborg Kommunes plan for opstilling af vindmøller.

11 ØGET BRUG AF ALTERNATIVE BRÆNDSLER Med sine høje temperaturer og særlige procesforhold er cementovne velegnede til alternative brændsler og råmaterialer. Desuden renses røgen fra ovnene effektivt i filtre og såkaldte scrubbere, så anvendelsen ikke øger forureningen. Fossilt brændsel, særligt kul og petcoke, erstattes i stigende grad med CO2-neutralt biobrændsel. Aalborg Portland anvender blandt andet kød- og benmel og træaffald. Alle bestanddele i sådanne alternative brændsler udnyttes fuldt ud, og der dannes ikke nye reststoffer. Andelen af alternative brændsler til produktion af grå cement er gennem de senere år nået op over 30%, men der er planer om at øge den til 60%. UDNYTTER RESTPRODUKTER FRA ANDRE VIRKSOMHEDER Allerede for mere end tredive år siden begyndte Aalborg Portland at bruge flyveaske ved fremstillingen af cement. Flyveaske er et restprodukt fra kraftværkernes elproduktion. Siden er en række yderligere restprodukter taget ind i produktionen. Således har Aalborg Portland i mange år haft et dagligt samarbejde med Nordjyllandsværket. Ved rensning af værkets røg anvendes kridtslam fra Aalborg Portland. Herved dannes afsvovlingsgips, som Aalborg Portland anvender som erstatning for naturgips. Ringen er sluttet. Et eksempel på effektivt samarbejde til begge parters fordel og samfundets. AFSVOVLINGSGIPS AALBORG PORTLAND VÆRDIFULD SYMBIOSE NORDJYLLANDSVÆRKET KRIDTSLAM BÆREDYGTIG PRODUKTION 11

12 DET RESSOURCEEFFEKTIVE SAMARBEJDE SAMFUND OG INDUSTRI Kraftværk Sejlrender Svovlsyre-fabrik Genbrugspapir-fabrik Genbrugsaluminium-fabrik RESTPRODUKT Flyveaske og afsvovlingsgips Sand Kisaske Papirslam Aluminiumholdige biprodukter CEMENTFRABRIK Forbrug af alternative brændsler og råstoffer CEMENT OG FJERNVARME MED KLIMA- OG MILJØFORBEDRINGER Genanvendelse af alternative brændsler og råmaterialer Nyttiggøre affald fra anden industriel produktion Biomassefyrede anlæg Slagge Lavere udledning af CO 2 og NO X Indsamlingsordninger Daka Bio-Industries Industriaffald Kød- og benmel Færre endelige reststoffer og mindre mængder af disse Rensningsanlæg Tørret spildevandsslam Lavere samlet miljøpåvirkning ÅBENHED OM MILJØFORHOLD Aalborg Portland belyser sine energi- og miljøforhold åbent og udførligt i en årlig miljørapport. Den gør rede for virksomhedens politikker, handlinger, resultater og videre mål og planer i overensstemmelse med reglerne for miljøredegørelser. Rapporten kontrolleres af uafhængige revisorer. Miljørapporten beskriver også Aalborg Portlands systemer til miljø-, energi- og arbejdsmiljøledelse og dens certificeringer efter ISO 14001, EMAS, ISO 50001, OHSAS og AT-bekendtgørelse 87. Den nyeste rapport kan altid findes på Aalborg Portlands hjemmeside og kan også fås ved henvendelse til virksomheden. VAREDEKLARATIONER Aalborg Portlands åbenhed om miljøforholdene er også direkte synlige for køberne af virksomhedens produkter. For de fire vigtigste cementtyper findes miljø-varedeklarationer, udarbejdet efter CEN-standard EN og med ekstern uafhængig verifikation. FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Et godt arbejdsmiljø og en stærk sikkerhedskultur er nødvendige forudsætninger for, at Aalborg Portland kan levere kvalitetsprodukter, der lever op til kundernes forventninger. Virksomheden lægger derfor vægt på løbende uddannelse vedrørende arbejdsmiljø og på at involvere arbejdsmiljøorganisationen i sikkerhedsog sundhedsmæssige spørgsmål. Blandt andet er der vedvarende fokus på sikker tilrettelæggelse af arbejdsprocesser og på at lære af tilløb til ulykker. 12 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

13 VARME TIL HUSSTANDE I AALBORG Fremstilling af cement sker ved meget høje temperaturer. Aalborg Portland renser røggassen fra ovnene og udnytter røggassens høje temperatur til at fremstille fjernvarme, som leveres til borgerne i Aalborg. Leverancerne svarer til omkring husholdningers årlige varmeforbrug. Fjernvarmen benyttes også til virksomhedens egen opvarmning af fabrik og kontorer. GENBRUG TIL GAVN FOR SAMFUNDET Cementfabrikken i Aalborg bruger flere og flere materialer, som er til overs andre steder i samfundet. Således blev der i 2013 genanvendt tons materialer, blandt andet: tons Flyveaske fra kraftværker tons Sand fra oprensning af Limfjorden ved Hals Barre tons Afsvovlingsgips fra rensning af røggas på kraftværker tons Tørret spildevandsslam Materialer som disse er til overs og skal bortskaffes fra de pågældende virksomheder. Men de kan bruges ved fremstillingen af cement og erstatter dermed tilsvarende mængder af råmaterialer og fossile brændsler, som ellers skulle have været udvundet i Danmark eller i andre lande. Og som ved bortskaffelse ville belaste miljøet i højere grad, end når de indgår i fremstillingen af cement. BÆREDYGTIG PRODUKTION 13

14 Aalborg Portland 2014 NYTTE FOR SAMFUNDET DEN GLOBALE EFTERSPØRGSEL EFTER CEMENT ER STADIGT STIGENDE. VOKSENDE BEFOLKNING BEHOV FOR BYGNINGER OG ANLÆG UDVIKLING AF INFRASTRUKTUR OVERALT ER CEMENT EN FORUDSÆTNING FOR UDVIKLING. Samtidig er der en stadigt øget bevidsthed om bygningers miljøpåvirkninger og ressourceforbrug i hele deres levetid. Det giver Aalborg Portland en vigtig udfordring, men også muligheder. Konstant udvikles nye produkter og produktionsformer, der sikrer endnu højere kvalitet, endnu stærkere holdbarhed og endnu bedre miljøegenskaber. 14 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

15 DANSK TEKNOLOGI GÅR FORREST Gennem årene er der i og omkring Aalborg Portland opbygget et stærkt teknologisk miljø vedrørende cement og beton. Et vigtigt fokus punkt har i mange år været udvikling og fremstilling af produkter med lavere udledning af CO2, og Aalborg Portland er således førende i verden, når det gælder udvikling af nye, ressourcebesparende cementtyper. Denne positive udvikling skyldes ikke mindst de tætte relationer mellem Aalborg Portland og virksomhedens kunder, universiteter og andre forskningsinstitutioner samt øvrige virksomheder i byggeriets værdikæde. STOR EKSPORT 90% af den hvide cement og meget store andele af de andre cementprodukter afsættes til udlandet til gavn for betalingsbalancen. Cementfremstilling er et globalt vækstområde. Samtidig er verdens miljøudfordringer blevet stadigt tydeligere. Der er derfor et stort vækstpotentiale i produktion og fortsat udvikling af cement, der lever op til kravene om både høj kvalitet og holdbarhed og minimal miljøpåvirkning. STOR REGIONAL ARBEJDSPLADS Aalborg Portland er en af de store arbejdspladser i det nordjyske område. Endnu flere er beskæftiget i virksomheder, som leverer råvarer, andre materialer eller ydelser til fabrikken eller som bruger dens produkter. Gennem deres daglige indsats inden for produktion, afsætning og udvikling skaber virksomhedens kompetente og engagerede medarbejdere værdi i form af bæredygtige produkter og ydelser. De gør det let at bygge med ambitioner. 254 MIO. KR. TIL SAMFUNDETS ØKONOMI Som lønsom virksomhed betaler Aalborg Portland hvert år store beløb i selskabsskat til den danske stat. Hertil kommer miljøafgifter, andre afgifter, moms samt kildeskat, arbejdsmarkedsbidrag m.m. af løn til medarbejderne. De samlede skatter og afgifter udgjorde 254 mio. kr. i 2013 (opgjort efter den internationale model for Total Tax Contribution). Det var 42% af årets værditilvækst i virksomheden og 7% mere end året før. FORDELING AF VÆRDITILVÆKSTEN (2013) 31% Overført til egenkapital 42% Samfundet 5% Renter af fremmedkapital 22% Medarbejdere NYTTE FOR SAMFUNDET 15

16 FORREST I TEKNOLOGISK UDVIKLING AALBORG PORTLAND SØGER HELE TIDEN AT FORBEDRE PRODUKTERNE OG HAR DERFOR EN OMFATTENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSINDSATS Målet er, at produkterne skal give størst mulig værdi for kunderne og brugerne i form af ydeevne, kvalitet og oplevelsen gennem øjet. Samtidig stræbes der efter at nedbringe forbruget af energi og naturens ressourcer, at begrænse udledninger fra fremstillingen og at holde omkostningerne nede. FREMTIDENS CEMENT Gennem en årrække har Aalborg Portland arbejdet målrettet på at udvikle produkter og produktionsmetoder med et lavt energiforbrug og minimal udledning af CO2 og andre stoffer. Fremstillingen af cement er i dag særdeles energieffektiv, og udledningerne er nedbragt meget kraftigt. Men det er samtidig lykkedes at fastholde produkternes gode egenskaber. Dansk cement er således i gennemsnit væsentligt stærkere end andre producenters. Indsatsen fortsætter med fuld styrke. Nye spor forfølges i den vedvarende forskning og udvikling for at nedbringe CO2-emissioner pr. ton produceret cement. Et andet er at erstatte en del af råstofferne, som bruges ved fremstillingen af cement. For eksempel kan brugen af flyveaske og slagger som aktive mineralstoffer afløses delvis af andre mineraler. Denne udvikling har et globalt perspektiv, fordi man vil kunne bruge flere lokale råmaterialer ved fremstillingen af cement. BÆREDYGTIG BETON Aalborg Portland arbejder på en række fronter på at udvikle fremtidens beton. Målet er at øge værdien for både producenter, kunder og brugere. Ved udviklingen af fremtidens beton er det målet at gøre den endnu mere miljøvenlig, at udvide dens anvendelsesmuligheder og at styrke dens egenskaber herunder at sikre, at den er robust i anvendelsen og har lang holdbarhed. I et af de lovende projekter laves i disse år forsøg med betonkonstruktioner med stålfibre. Sigtet er at opnå øget styrke samtidig med et lavere forbrug af materialer end i traditionelle konstruktioner. TÆT SAMARBEJDE Dansk cementteknologis førende rolle er opnået gennem et frugtbart samspil mellem forskning og fremstilling. Aalborg Portlands forskning og udvikling omfatter således samarbejde med kunder, andre virksomheder i byggeriets værdikæde samt andre førende forskningsmiljøer, både i Danmark og internationalt. Højteknologifonden har også støttet op om nogle af projekterne, blandt andet om fremtidens cement. Internationalt har Aalborg Portland et bredt kontaktnet blandt de vigtigste universiteter, som forsker inden for cement og beton. Aalborg Portland var for eksempel med til at grundlægge netværket Nanocem, der i dag er toneangivende på verdensplan inden for forskning i cementbaserede materialer. I projektet Smart City arbejder Aalborg Portland sammen med Aalborg Kommune og Aalborg Universitet om at styrke samspillet og synergien mellem virksomheden og det omgivende samfund. 16 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

17 GLOBALT FORSKNINGSCENTER I DANMARK Aalborg Portlands forskningscenter ligger tæt ved cementfabrikken i Aalborg. Herved sikres et tæt samarbejde med såvel salg til kunderne som den daglige produktion. Men opgaverne har et globalt sigte, og centret samler knowhow og koordinerer udviklingsprojekterne i hele den internationale Cementir Gruppe, som Aalborg Portland er en del af. NYTTE FOR SAMFUNDET 17

18 Aalborg Portland 2014 RIMELIGE KONKURRENCEVILKÅR SUND ØKONOMI FOR ENHVER VIRKSOMHED ER SUND ØKONOMI EN FORUDSÆTNING FOR DENS VIDERE UDVIKLING. DET GÆLDER OGSÅ AALBORG PORTLAND. Under de udfordrende markedsforhold de seneste år har det haft overordentlig stor betydning, at Aalborg Portland har en god lønsomhed og et solidt finansielt fundament. Det giver styrke i vanskelige tider og tryghed for både kunderne og de finansielle samarbejdspartnere. Endvidere sikres der råderum til langsigtede beslutninger herunder store investeringer og fortsatte tiltag inden for forskning og udvikling. Endelig er en sund økonomi forudsætningen for, at der til stadighed kan arbejdes seriøst og målrettet for de bedste løsninger i relation til miljøet. Virksomheder placerer deres investeringer og arbejdspladser der, hvor erhvervsvilkårene giver mulighed for et attraktivt afkast af den investerede kapital. Ikke mindst for en kapitalintensiv virksomhed som Aalborg Portland er det væsentligt, at der kan investeres langsigtet med en acceptabel grad af tryghed. Det har stor betydning for Aalborg Portlands langsigtede beslutninger herunder store investeringer i nye miljøvenlige anlæg og fortsat forskning og udvikling at der er ensartede vilkår i den internationale konkurrence. Modsat kan ulige vilkår medføre færre investeringer, tab af arbejdspladser og import af cementprodukter, som fremstilles mindre miljøvenligt end i Danmark. HOVEDTAL FOR KONCERNEN Ud over cementfremstillingen i Aalborg omfatter Aalborg Portland Koncernen en række betonvirksomheder i Norden og store cementfabrikker i USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. Den samlede omsætning udgjorde 5 mia. kr. i Årets resultat blev 568 mio. kr. Egenkapitalen var på 5 mia. kr. ved udgangen af 2013, og den rentebærende gæld er fortsat lav endnu et udtryk for Koncernens robuste økonomi. Aalborg Portland Koncernen havde medarbejdere ved indgangen til 2014, heraf 700 i Danmark. 18 CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

19 Vi udvikler hele tiden vores produkter og ydelser, så de svarer til kundernes og brugernes behov. Vi leverer produkter og ydelser med høj nytteværdi. Samtidig søger vi hele tiden at være så effektive som muligt, at spare på samfundets energiressourcer og at begrænse vores miljøpåvirkning. Michael Lundgaard Thomsen Direktør Aalborg Portland Nordic Cement Aalborg Portland har en vigtig rolle i forhold til det samfund, vi er en del af. Den globale efterspørgsel efter cement er stadigt stigende. Sammen med den øgede bevidsthed om miljøpåvirkninger og ressourceforbrug giver det Aalborg Portland gode muligheder for afsætning af sine bæredygtige produkter. Henning Bæk Koncernøkonomiog finansdirektør / CFO Aalborg Portland Koncernen Vi har til opgave at gøre det let at bygge ambitiøst ved at levere cement, beton og andre byggematerialer af høj kvalitet. Vi tilfører værdi til vores kunder gennem innovative og bæredygtige produkter og ydelser. Aalborg Portland har samtidig en vigtig rolle som teknologisk frontløber i den globale cementbranche. Paolo Zugaro Adm. direktør / CEO Aalborg Portland Nordic & Baltic Aalborg Portland A/S. CVR-nr Maj 2014 UDTALELSER 19

20 "WE MAKE IT EASY TO BUILD WITH AMBITION" Aalborg Portland Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Danmark Telefon Design og produktion: hegnet.dk

ÅRSRAPPORT 2007. Member of

ÅRSRAPPORT 2007. Member of ÅRSRAPPORT 2007 Member of 2 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3 Formandens beretning for 2007 8 Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed 12 Tænk grønt Tænk beton 14 Innovation Forretningsområder og markeder

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2013 MILJØREDEGØRELSE Grønt regnskab og arbejdsmiljø OVERBLIK 2013 S10 S12 S14 RESSOURCEEFFEKTIVT SAMARBEJDE 514.000 tons alternative brændsler og råmaterialer genanvendt BESPARELSE AF ENERGI 76 mio. kwh

Læs mere

Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2011 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

LEDELSESBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT

LEDELSESBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 1. LEDELSESBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT INDHOLD Profil 4 Hoved- og nøgletal 5 1. Ledelsesberetning Ledelsens beretning for 2013 8 Regnskabsberetning 12 Risikostyring 15 2. Regnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Sammenfatning af Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

AAU ENERGI Problembaseret forskning

AAU ENERGI Problembaseret forskning AAU ENERGI A A L B O R G U N I V E R S I T et Forord: Aalborg Universitet: din stærke vækstpartner på energiområdet Fra Aalborg Universitets grundlæggelse i 1974 og til i dag er fornybar, grøn og effektiv

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland

Miljøvurdering af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland Aalborg Kommune Udarbejdet af COWI A/S Miljøvurdering af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland Version 1.0 1 Juni 2008 Indledning Denne miljørapport er udarbejdet i tilknytning til en lokalplan for Aalborg

Læs mere

ISSN nummer: Trykt udgave: ISSN 1902-5440 Digital udgave: ISSN 1902-5459

ISSN nummer: Trykt udgave: ISSN 1902-5440 Digital udgave: ISSN 1902-5459 energi 09 forskning udvikling DE M ONSTRATION energi 2009 Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer udgivet i et samarbejde mellem Energinet.dk, Energistyrelsen/EUDP-sekretariatet, Dansk Energi,

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere