Khabr ul-ahad. Dawah Studiecenter Publikationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Khabr ul-ahad. Dawah Studiecenter Publikationer"

Transkript

1 Khabr ul-ahad Dawah Studiecenter Publikationer

2 Dawah Studiecenter Publikationer 2

3 1.Udgave Ophavesret har ingen eksistensberettigelse, hvorfor bogen kan citeres, kopieres, oayahættes og trykkes uden tilladelse. Du skal blot henvis til kilden. ISBN:

4 Oversættelse af Qur anen Det er ingen tvivl om, at den Noble Qur an er udelukkende autentisk på sit originale sprog, dvs. arabisk. Dette er grundet det mangelnde evne det danske sprog besidder. Og en perfekt oversættelse af den Noble Qur an er en umulighed, derfor har vi igennem hele bogen anvendt en meningsmæssig oversættelse af Qur anen - [MOQ.] Ayaat fra den Noble Qur an og beærede Ahadith vil fremstå med Fed; diverse udtalelser og termer vil fremstå med kursiv. Tegnforklaring: Azza Wa Jalla - Han er Mægtig og Majestætisk. Subhanahu Wa Ta aala - Han er Perfekt og Ophøjet. Sall Allahu Alaihi Wa Sallam - må Allahs fred og velsignelse være over ham. Radhi Allahu Anhu - må Allah være tilfreds med ham. 4

5 København 2010 Omslæg og tilrettelæggelse Yousef Abdellatif 5

6 Dedikering Denne bog dedikeres til alle dem, der bærer Islams Da wah i sin helhed. Dem, som ihærdigt forsøger at etablere og rodfæste Allahs Deen på jorden, ifølge Hans Sendebud Muhammads Sunnah. Deres antal, både fortidens og nutidens, er mange. Deres indsats og ofringer vil insha Allah ikke være spildt hos Allah, Den Alvidende og Altseende. Må Allah belønne jer og styrke jeres rækker. Dette liv er sandelig kort, og vi håber, til gengæld for det I har opgivet, at Allah belønner jer med en overvældende belønning. Og Allah har magt over alting, men de fleste mennesker ved det ikke. 6

7 Indhold Khabr ul-ahad og Aqeedah... 8 Aspekter af Islam... 9 Definitionen af Aqeedah Definitionen af Hukm shar ii Anerkendelsen af overbevisning på den islamiske aqeedah Typer af beviser i den islamiske Aqeedah Klassifikation af ahadith Hadith mutawatir Praktisk tawatur Tawatur fra teksten Tawatur af betydning Khabr ul-ahad Hadith ahad Skaber khabr ul-ahad absoluthed? Modbevisning af argumentet om at tage khabr ul-ahad i aqeedah Adams profetskab Profetens mirakler ud over Qur anen Profetens fysiske beskrivelse Skabelsens begyndelse og engle og jinns karakteristika Straf i graven Iman på al-mizan Imamers meninger angående Aqeedah og khabr ul-ahad Konklusionen

8 بسم االله الرحمن الرحيم Khabr ul-ahad og Aqeedah Aqeedah er den fundamentale overbevisning, som mennesket har om mennesket, livet og universet. Det tjener som fundament for dets tanker om dette liv og grundlaget for dets handlinger. Dette er grundlaget for opbygning af menneskets personlighed. Som et resultat er enhver sag relateret til aqeedah yderst betydningsfuld. Siden de tidlige muslimer, for hvem aqeedah var ren og klar, har mange falske ideer sneget sig ind i mentaliteten hos de efterkommende muslimer, nogle af disse er relateret til aqeedah. Afsløring af falskheden, som disse ideer er baseret på og at eliminere dem fra vores tænkning er en vigtigt skridt på vej mod bevarelsen af den islamiske overbevisning. Blandt de vigtigste emner, hvori der er opstået forvirring er emnet omkring khabr ul-ahad (ahadith berettet af en enkelt kæde af berettere) og dets brug som et dalil (bevis) i anliggender relateret til aqeedah. Dette emne i sig selv er ikke nyt, idet tidligere lærde fra selv de meget tidlige generationer diskuterede det. Dette er også et fundamentalt emne diskuteret i alle usulbøger. Enhver person, som har kendskab til usul ul-fiqh (fundamenterne for udledelse af islamisk jura) indsér denne kendsgerning. Som et eksempel bærer selv en underskole-bog i usul ul-fiqh fra the Secondary Institute of the Islamic University i Madinah titlen Tas-hil Al-Usul Ila Fahmi Ilm il- 8

9 Usul ( At bane vejen imod forståelse af videnskaben i usul ), skrevet af Abdul-Muhsin bin Al- Abbad citere: Der var uenigheder angående akhbar ul-ahad.. Nogle lærde sagde at de ikke medfører absoluthed ( ilm), hverken af det selv, ej heller med andres støtte, og at de intet andet fremmer end tvivl (dhan). Andre sagde at, oprindeligt talt, så fremmer khabr ul-wahid tvivl, men det kan fremme absoluthed med ekstra støtte. Selvom den fundamentale natur af dette emne og det generelle enighed blandt tidligere lærde i at khabr ul-ahad ikke tilvejebringer absoluthed, så begyndte nogle muslimer at proklamere for at der aldrig havde været nogen debat angående khabr ul-ahad i aqeedah, og at der var ijma (enighed) blandt de lærde at det skal tages i anliggende relateret til aqeedah. Heller end pure afvise deres påstand, det er vigtigt for muslimen at værdsætte naturen af denne påstand og på grundlaget af det som gør den falsk. Således, præsentere vi her en kritisk studie af emnet om adoptering af khabr ul-ahad i aqeedah. Aspekter af Islam Det er velkendt og accepteret af alle muslimer at den basale kilde af Islam er Qur anen og Sunnah. En detaljeret studering af disse tekster afslører to væsentlige aspekter af Islam. Emner relaterede til aqeedah eller iman, sådan som overbevisning om dommedagen, eksistensen af engle, at Muhammad er den sidste profet osv. 9

10 Emner relaterede til handlinger ( amal); sådan som bøn, faste, jihad, ægteskab osv. Forskellen mellem disse to aspekter er meget tydelig når man vurderer Qur an-vers og ahadith. Som et eksempel, informerer Allah os om Isas mirakuløse fødsel af og om hans tale mens han endnu lå i sin krybbe og andre mirakler som blev bragt gennem ham. Versene som gøre rede for disse ideer kommer ikke med nogen ordre for handling. Men overbevisning på (at lave iman på) disse ayat er obligatorisk. Disse ayat etablerer nogle basale koncepter i vores iman, sådan som kendsgerningen om at Isa var en profet fra Allah, og at han fik hjælp gennem mirakler, og at hans folk afviste ham. Tilsvarende, fortæller Allah os folket i hulen i surah Al-Kahf, om Ibrahims kampe med hans stamme, og om skabelsen af Adam. Alle disse emner er udelukkende beslægtet til iman. Enhver som ikke tror på disse beretninger bliver betragtet som kafir. Imodsætning til at der er andre tekster som er bundet til handlinger. Som for eksempel, når Allah siger: Og etablere salah og giv Zakat (OQM. Al-Baqarah 2:110) Nærm ikke Zina (hor) (OQM. Al-Isra 17:32) 10

11 Døm blandt dem med det Allah har nedsendt (OQM. Al-Ma idah 5:48) Alle disse ayat hører til handlinger som Allah enten påbyder eller forbyder os at udføre. Disse ayat indebærer ikke emner beslægtet til aqeedah, selvom at benægte dem eller loven i dem bliver betragtet som kufr, fordi det er ensbetydende med at benægtelsen af Qur anen. Men ikke at forholde sig til reglerne fører ikke en person ud af Islam. Snarere, det gør personen syndig og denne kan blive straffet eller tilgivet af Allah. Således er der en klar skelnen, selv i teksten, imellem emnet om aqeedah og emner relateret til vores amal. Dette er ikke en hypotetisk skelnen, for den har betydelig praktisk relevans. Som demonstreret tidligere, så er lovene relateret til aqeedah klart forskellige fra disse relateret til amal. Benægtelsen af et hvilket som helst aqeedah-emne får en person til at blive murtad (en der er frafaldet Islam), og vedkommende vil blive henrettet af Staten, hvis han eller hun ikke fortryder. Selvom man fortryder det, så er der straf. På den anden side, hvis man enten undlader påbudet eller begår haram, bliver man ikke nødvendigvis henrettet, Snarere får man den passende straf for forbrydelsen, dvs. 100 piske slag for hor, 80 piske slag for falsk vidnesbyrd mod en kvindes ære, eller fængsling osv. Desuden forhindrer fortrydelsen i emnet om amal ikke den retmæssige straf i dette liv for at blive anvendt. Selv i emnerne hvor nogle forbrydelser er strafbare med døden, så bliver personens død betragtet som en muslims, i modsætning til en murtads (frafalden), som bliver betragtet som en kafir. Denne adskillelse er også væsentlig på Dommedagen. På Dommedagen vil Allah ikke se på gerningerne af de som ikke har den islamiske aqeedah. Deres gerninger ville være som en 11

12 illusion, som Allah beskriver i surah An-Nur. Dette er gældende kun for de folk som ikke er muslimer eller ikke troede i nogen af disse aqeedah-emner. Men de som var muslimer og alligevel begik synder, de bliver eller bliver ikke straffet af Allah for de synder de begik, dog ville de endelig træde ind i Jannah. Følgelig, det burde være klart at Islam består af to adskilte, stadig beslægtet aspekter, aqeedah og amal (handlinger). De er adskilt i det at de har forskellig vægt i dette liv og på Dommedagen. De er beslægtet i kraft af det faktum at amal skal være baseret på aqeedah. Afholdelse fra svinekød fordi det ikke er sundt har ingen vægt på Dommedagen, men ikke at spise svinekød fordi Allah har forbudt det, har derimod vægt på Dommedagen. Desuden tjener amal som en tegn på, om vi i virkeligheden er overbevist om den islamiske aqeedah. Som en eksempel, hvis man erklærer sig for at være overbevist om Islam, men ikke beder, faster, og ej heller betaler zakat, hvor oprigtig vil man så være i sin erklæring? Efter at have anerkendt forskellen mellem aqeedah og amal, så opstår spørgsmålet; er der en forskel i metoden for adoptering af ideer relateret til én selv. Ude fra det har vi først behov for at etablere en baggrund, fra et retsgyldig perspektiv, om aqeedah, Ahkam Shari ah, naturen af deres forhold og kilderne for disse. 12

13 Definitionen af Aqeedah Aqeedah er en arabisk ord som stammer fra ordet aqada, som sprogligt betyder at binde ting med hinanden på en meget kraftig måde. Nogle folk påstår at termet aqeedah ikke er et Qur anisk term og at det ikke blev brugt i profetens tid. Selvom det samme ord ikke bliver brugt i Qur anen, finder vi ordet uqud som er et udledt ord fra roden aqada, som er brugt i Qur anen. Allah siger: O I troende, fuldføre jeres kontrakter (OQM. Al-Ma idah, 5:1) Ordet uqud (flertal af aqd) betyder en kontrakt mellem to folk som forbinder dem i deres transaktion. På samme måde binder aqeedah og samler ting sammen. Dets brug som et islamisk term blev ikke modsagt af nogen af de kendte lærde, inkl. Imam Shafi i, Imam Abu Hanifah, og Ibn Taymiyyah. Dette er fordi den metaforiske (billedlige) definition af aqeedah er det som hjertet er bundet til. Ligesom det som et juridisk term defineres: aqeedah er velkendt i betydningen: ideer som et individ adopterer som en sikker og absolut overbevisning på basis af et afgørende dalil (bevis). Der er intet engelsk (eller dansk) ord som kan give den tilsvarende mening. aqeedah kan ikke med tilfredshed blive oversat til tro, fordi ordet tro giver ingen indikation om niveauet af sikkerhed i denne tro. Det giver blot tilkendegivelse af accept, med eller uden bevis. I forhold til den absolutte overbevisning på en bestemt idé, en muslimer har tilladelse til at adoptere andre ideer som bliver bevist uden et absolut bevis. Disse ideer kan dog ikke betragtes 13

14 som værende en del af aqeedah eller iman. Man skulle hellere betragte det som at have tasdiq på dem. Tasdiq er at acceptere informationen for at være sand, men uden at anse det som absolut sandt eller lade det udgøre en del af aqeedah. Således nogle gange refereret til som tasdiq jazim (absolut overbevisning). 14

15 Definitionen af Hukm shar ii Definitionen af hukm shari i i er: Lovgiverens tale relateret til menneskets handlinger. (Irshad ul-fuhul af Imam Shawkani, side 6). Definitionen gør det klart, at hukm shari i i er adskilt fra aqeedah, eftersom aqeedah ikke er relateret til vores handlinger. Den er relateret til vores overbevisning og tænkning. På den samme måde er fiqh defineret som at have viden om de praktiske guddommelige regler (al-masa il al- amaliyyah) som er udledt fra deres detaljerede beviser. Ordet al- amaliyyah er vedhægtet termet for at pointere det faktum at hukm er relateret til vores amal, det vil sige til vores handlinger. Sagt på en anden måde noget, som ikke er relateret til folks handlinger, bliver ikke betragtet som en del af fiqh. Følgelig bliver disse ayat som behandler vores handlinger kaldt for ayat ul-ahkam. Det er derfor vi ser lærde som Imam Shafi i, Abu Bakr ibn Al- Arabi, Al-Qurtubi, og Al-Jassas skrive bøger som udelukkende er tafsir for disse ayat, hvilket kan ses selv i tituleringen af deres bøger, som f.eks.: Tafsir Ahkam ul-qur an. Nu når aqeedah og hukm shari i i er blevet anerkendt som to forskellige typer af ideer, betyder det ikke nødvendigvis at der ikke er noget forhold mellem dem. Snarere er opfattelsen af naturen af denne forhold essentiel, for opfattelsen af Islam på en omfattende og strukturerede måde. aqeedah og hukm shari i i er beslægtet på to måder Ahkam shari ah er udledt fra den islamiske aqeedah. Det særlige ved dette forhold er at det ikke tillader muslimen at adoptere regler relateret til hans handlinger, som ikke er forbundet til hans overbevisning om Allah som Lovgiveren. Denne 15

16 forbindelse mellem ahkam og aqeedah er skabt baseret på de dalil, som loven hviler på. Følgelig hvis der ikke er nogen ayah eller hadith til at støtte en specifik lov, så må loven afvises. Hvis der ikke var nogen forbindelse mellem ahkam og aqeedah, så ville man ikke have en problem med at adoptere en regel uden en dalil. Men siden de to er forbundet, kan ingen hukm betragtes som islamisk uden en dalil, og enhver hukm, som ikke er baseret på en dalil fra Qur an eller Sunnah, bliver ikke betragtet som islamisk. Menneskets personlighed er således, at den aqeedah, som han adopterer, vil skubbe ham imod at udføre en bestemt type af handlinger i hans liv. Det er forkert at konkludere at ens ideer ikke har noget indflydelse på ens handlinger. Eksempelvis hvis et individ betragter en bestemt type af mad som værende dårligt, så ville man forvente at han ville prøve at undgå at spise denne, hvis man antager at der ikke er andre årsager relateret til denne handling. Hans adfærd imod denne mad er dannet af ideen, som han holder af. Lignende ideer, om at individer holder af dette livs natur, ville være den primære faktor for et individs syn på livet. Dette er naturen af den anden type af forhold mellem aqeedah og hukm shari i i. aqeedah vil motivere individet til at adlyde hukm shari i i, fordi det fortæller ham at hvis han gør dette, vil han modtage en belønning fra sin skaber og dermed undgå Hans straf. At Opfatte hukm shari i i som adskilt fra aqeedah vil ikke producere den ønskede effekt på livet. Det er aqeedah, der etablerer alle andre love og ideer på en produktiv måde og skaber konsistens blandt dem. Fra denne forståelse af naturen af aqeedah og hukm shari i, bliver det klart at det er lige skadeligt at antage at aqeedah og hukm shari i er det samme som at tænke, at der ikke er en forbindelse mellem dem. Den rigtige fremgangsmåde er at 16

17 anerkende forskellen, specielt fordi det er en praktisk nødvendighed, og for at opfatte og vedligeholde forholdet mellem dem, sådan så man ikke underminerer hele Islams budskab. Anerkendelsen af overbevisning på den islamiske aqeedah I forhold til forskellen i naturen af aqeedah og Hukm Shari i, er der en forskel i måden hvorpå emner relateret til aqeedah eller ahkam er opstået. Angående aqeedah, mange beviser anerkender at det skal bygges på absoluthed, derimod ahkam kan adopteres på basis af dette som højt sandsynligt er sandt. (Ghalabat ut dhan). Allah siger: Sandelig, i Himlen og Jordens skabelse og i vekslen mellem dag og nat, er der tegn for folk med dyb forståelse. (OQM. Al- Imran 3:190) Det som er klart fra denne ayah, er at iman er opbygget gennem en tænkningsproces, baseret på hvad man opfatter som realitet. En person som kommer igennem denne proces uden på forhånd at have en forestilling om konklusionen, som han ønsker at opnå, vil kommet til at indse at universet og alt det der omfatter det, med dens begrænsede og afhængige natur, er skabt. Følgelig eksisterer der en skaber for mennesket, livet og universet. Ved at fortsætte ad dette rationelle spor i sin tænkning, vil mennesket komme frem til andre konkluderende ideer, som at overbevisning på profetskab og Qur anen som værende fra Allah. Således er intellektet blandet med fitrah 17

18 (menneskets natur) midlet hvormed ideer som understøtter aqeedah kan etableres. I takt med at rette os til at bruge intellektet for at etablere aqeedah, Allah advarer os også fra adoptering af ideer som ikke er absolutte. Dette inkluderer ideer taget ved efterligning, følelser, reaktion og blind tillid. Allah siger: Og de fleste af dem følger intet andet end tvivl og formodning. Sandelig tvivlen er ikke nyttig til at bekræfte sandheden overhovedet. (OQM. Yunus, 10:36) Hvis du var ved at følge en del af dem på Jorden, ville de vildlede dig fra Allahs vej. De følger ikke andet end dhann (tvivl og formodning), og de gør ikke andet end at lyve. (OQM. Al-An am, 6:116) de følger ikke andet end dhann og hvad deres nafs begærer. Selvom der allerede er kommet retledning fra deres Rabb (OQM. An-Najm, 53:23) Sig: Har I nogen sikker ilm? Så frembring den for os. I følger ikke andet end dhann og I gør intet andet end at lyve. (OQM.Al-An am 6:148) 18

19 Alle af disse ayat er klare tegn på at Allah ikke tillader os at adoptere ideer relateret til aqeedah baseret på efterligning eller tvivl. Selvfølgelig er det meget klart fra konteksten af disse ayat at de hentyder til aqeedah og ikke ahkam. Eftersom ordet ilm og dhann bliver brugt ofte i sammenhæng med dette emne, en definition af begge ord er nødvendig. Ilm er defineret af Al-Jarjani i hans bog At-T arifat ( Definitionerne ) som: Den sikre overbevisning som stemmer overens med realiteten. Az-Zubaydi, i den arabiske ordbog Taj ul-atus, beretter at Al-Minawi definerer ilm som: Den fastslåede og definitive overbevisning, som stemmer overens med realiteten, eller dette er en sag som leder hænder til en beslutning hvis det modsatte er umuligt. Ordbogen Lisan Al- Arab tilføjer en anden betydning: Det modsatte af uvidenhed. Alle disse definitioner leder os til konklusionen at ilm betyder absoluthed, uden en margin af fejl, så lille den end måtte være. Ordet dhann er defineret som konklusionen som man er kommet frem til gennem ufuldkommen og usikker information (imarah), og det er modstridende til den absolutte sikkerhed (yaqin). (Mufradat Al-fath ul-qur an, Al-Asfahani, s. 327). Imam Az-Zubaydi siger også at dhann er at læne sig til én af to muligheder uden absolutsikkerhed. Al-Minawi siger at dhann er høj sandsynlighed (af dens rigtighed) hos én af to modsætninger, med muligheden for det modsatte. Men nogle gange kan ordet dhann bruges til at udtrykke sikker. Allah (swt) siger: Jeg tænkte (dhanantu) jeg ville blive adspurgt. (OQM.Al-Haqqah 69:20). 19

20 I dette tilfælde kan ordet dhanantu kun betyde absoluthed. Dette bliver fastsat af konteksten af ayahen. Således burde der være et specifikt tegn tilstede i ayahen som indikerer absoluthed. Men disse ayat som fordømmer brugen af dhann gør det for at pointere dens andre bibetydninger af formodninger og tvivl. Fra disse definitioner og deres brug I de tidligere nævnte ayat kommer man frem til den konklusion at dhann (tvivl) ikke kan eksistere i aqeedah. Der er enighed blandt mange lærde. Ibn Hazim siger foreksempel i sin bog Al-Muhalla, bind 1, side 2, Den første betingelse (for at være muslim), uden det vil hans Islam ikke blive accepteret, er at indse i hans hjerte med sikkerhed og oprigtighed, og uden noget spor af tvivl. at La ilaha ill Allah. Ash-Shatibi siger også i hans bog Al Muwafaqat, bind 1, side 29, Usul ul-fiqh (grundlag for den islamiske lov) i Din er qata i (absolut), ikke dhanni (tvivlsom). Beviset for det er at de er en del af det store fundament af Shari ah (Kulliyyat ush-shari ah). Noget som dette må være absolut. Eftersom aqeedah er mere basal i Islam end Usul ulfiqh, skal det også baseres på qata i beviser. 20

21 Typer af beviser i den islamiske Aqeedah Efter at indse at absoluthed i aqeedah er en nødvendighed, må man bestemme typerne af beviser som denne absoluthed bygger på. Det er meget indlysende at beviserne skal være afgørende og entydige, blottet for fejl og tvivl. Der er to typer af sådanne beviser, intellektuelle beviser og guddommelige tekster. Intellektet bliver brugt til at blive overbevist om Allahs eksistens, på Qur anen som værende et mirakel fra Allah, og på Muhammads profetskab. Der er også andre emner relateret til aqeedah som bliver bevist af intellektet, såsom profeternes ufejlbarlighed, men det ligger uden for denne diskussion. Alle disse emner har absolutte intellektuelle beviser (dalil aqli). De er ikke bare formodninger for at opklare realiteten. Men de er konklusioner udledt af dybsindige tanker i det emne som bliver tilstræbt, dvs. om der er en skaber eller ej, om Qur anen er Skaberens tale, og profetskab i henhold til disse, overbevisning om Jannah, Jahannam, engle og jinn, Dommedagen, og andre ting udenfor vores fatteevne er etableret gennem beretningsmæssige beviser (dalil naqli). Det er meget kendt og accepteret som en del af den islamiske aqeedah at ethvert ord i Qur anen er Allah tale. Følgelig, Qur anen er en legitim kilde for at udlede koncepter relateret til aqeedah. Enhver som benægter en entydig mening fra Qur anens tekst vil blive betragtet som kafir, for det indebærer en benægtelse af Qur anens pålidelighed. Men når det 21

22 kommer til hadith, som også bliver betragtet som guddommelig tekst, er der en forskel i niveauet af tekstens pålidelighed. Dette er kernen af emnet af omkring om khabr ul-ahad kan tages i aqeedah. At have nogen viden om klassifikationen af hadith er essentiel for at opfatte emnet. Klassifikation af ahadith Lærde i hadith har klassificerede ahadith i to primære klasser, hadith mutawatir og hadith ahad. Denne holdning bliver delt af lærde som Ibn Hazm (al-ahkam, bind. 1, side ), Amidi (Ahkam fi Usul il-ahkam, bind. 2, side 20),Ghazali (Al- Mankhul min Tabqal al- Usul, side ), Shawkani (Irshad ul-fuhul, side 46), Shirazi, (al-lum a fi Usul al-fiqh, side 71) Al-Kamal bin Humam (Kitab ut-tahrir, bind 3, side 30), Imam Nawawi, Ibn Hajr, Al-Khattib Al-Baghdadi, og mange andre. Denne klassifikation er baseret på det antal af beretningskæder som hadithen blev berettet gennem. Det er afhængigt af enhver undersøgelse om den egentlig mening af hadithen, som leder til en forskellig type af klassifikationer, dvs. sahih, hasan, eller da if. Hadith mutawatir Mutawatir hadith er den hadith, der er berettet til os gennem mange grupper af mennesker på en måde sådan så det bliver umuligt for dem at forene sig for at lyve om et hvilket som helst aspekt af hadithen, eller for at fabrikere en riwayah (beretning). Dette vil være tilfældet når en gruppe af Sahabah hørte profeten sige noget, som så bliver ført videre af dem til en anden gruppe af Tabi in o.s.v. indtil hadithen bliver nedskrevet. I dette tilfælde, tilstrækkelig beretter i hver generation overdrager 22

23 beretningen for at sikre sikkerheden. Sådan en hadith bliver betragtet som værende hadith mutawatir. Alle lærde af hadith metodologi og Usul ul Fiqh er enig om denne definition af hadith mutawatir. Enhver påstand imod er grundløs, absurd, og reflekterer uvidenhed af de meget kendte regler I hadith. En eksempel af denne type af hadith er når Muhammad sagde, Ham som lyver om mig bevidst, han fortjener en plads i helvede. Denne hadith er berettet af mange berettere i hver generation af beretningskæden, sådan så det er absolut anerkendt at det var Muhammad der sagde det. Efter at have anerkendt kriterierne for en mutatwatir beretning, er det vigtigt at vide de forskellige typer at tawatur, sådan som den praktiske tawatur, tawatur af teksten, og tawatur af meningen. Praktisk tawatur ( amali) Hadithen som beretter profetens handlinger, til forskel fra hans tale. Som et eksempel, berettes det at Muhammad plejede at bede tre rak at I Maghrib bønnen, eller at han stod på Arafat bjerget er videreført til os gennem tawatur. Der er mange beretninger af denne type af tawatur, Men de er ikke relateret til aqeedah fordi disse beretninger refererer til handlinger. Men hvis nogen afviser dele eller alle ahkam anerkendt fra dem, så er han en kafir, dvs. hvis nogen siger at Maghrib er fire rak at i stedet for tre. 23

24 Tawatur fra teksten Denne type af mutawatir hadith var berettet med den samme tekst, fra en gruppe af Sahabah, overført til grupper af pålidelige, nøjagtige berettere indtil det nåede Muhadithin som udarbejdede dem. Eksempler af denne type er hadith om profetens Hawdh (et sted i Jannah) og hadith som nævnt tidligere om de som lyver om profeten. Tawatur af betydning Denne type af tawatur har noget med de tilfælde at gøre hvor opståen af bestemte emner, fag detaljer, eller informationer er overvældende berettet i forskellige hadith. Mens hver berettet hadith ikke er mutawatir, men emnet eller informationen dukker op i så mange ahadith at hvis disse emner blev samlet sammen, ville de tilegne niveauet af tawatur. Således erklærede lærde at meningen af disse emner er tawatur. Denne kategori af tawatur blev debatteret blandt de lærde af hadith på baggrund af deres tilstand for tawatur. For eksempel, differentierede nogle lærde i antallet af berettere som er nødvendigt for at opnå niveauet af tawatur. Shafa ah (forbøn) er et emne overført til os gennem denne type af tawatur. Khabr ul-ahad De andre typer af hadith bliver kaldt al-ahad. Hvis hadithen er berettet af berettere mindre end antallet som er påkrævet af tawatur, så bliver de kaldt for khabr ul-ahad (se Ibn Salahs værk Ulum ul-hadith, side. 10; Usul Ash-Shashi, side. 272; Ibn Hazm, al-ahkam, bind. 1, side. 108). 24

25 Imam Al-Qurafi definere det som værende beretning af en enkel eller gruppe af troværdige berettere som udmunder i dhann. (Sharh Tanqih al- Usul fi Ikhtisar al-mahsul fi l Usul, side 356). khabr ul-ahad beretninger kan enten være sahih (pålidelig) hasan (god) eller da if (svag). Således, er khabr ul-ahad nødvendigvis ikke en beskrivelse af pålidelighed af hadith, men snarer en beskrivelse af hvordan den kommer frem til os. Hadith ahad Selvom hadith ahad ikke indebærer absoluthed, er de gyldige til brug under specifikke betingelser. Nogle af betingelser som blev fastsat af forskellige lærde er; De skal accepteres af Ummah (Ibn Taymiyyah, al-musawwadah, side 243) Det skal ikke modstride en absolut tekst. Som Shawkani sagde, Dette emne har sin oprindelse i de retskafne forgængere. Aisha afviste hadithen: Den døde person bliver straffet hvis hans familie græder over ham. (Berettet senere af Bukhari og Muslim) fordi den modstrider ayat i surah An-Najm. Den skal ikke gå imod Ijma Ahl ul-madinah (enighed af folk fra Madinah) Denne holdning blev taget af Maliki Madhhab, for dem har Ahl ul-madinah en højere rang end hadithen. Den må ikke modstride fakta afgørende bevist af forstanden. Denne holdning blev delt af Shawkani, Shatibi, Abdul-Qahir Baghdadi (Usul ud-din, side 23). Derfor blev alle lærde enige i at hadith ahad er en kilde til lovgivning men hver af dem havde sine betingelser for at bruge 25

26 dem. Således er den ikke taget i aqeedah, afvisning af ahad hadith som en kilde fra Shari ah er en benægtelse af Sunnah som i helhed og leder en til kufr. Uenigheden blandt lærde angående ahad hadith var ikke omend den kunne bruges eller ikke. Debatten var snarere angående betingelserne som berettigede eller ugyldiggjorde brug af en bestemt hadith. Selvom en debat ikke eksisterer angående mutawatir, fordi det er afgørende bevist som værende fra profeten. Skaber khabr ul-ahad absoluthed? Som tidligere nævnt, khabr ul-ahad, i modsætning til mutawatir hadith, har noget margen for fejl. Denne margen for fejl kommer fra dette faktum at selvom beretterne af sahih hadith er troværdig, er de ikke ufejlbarlig. Størstedelen af lærde støtter denne holdning. Al-Kamal bin Al-Humam: De fleste jurister og lærde af hadith siger at khabr ul-wahid ikke giver absoluthed overhovedet. (At-Tahrir bind, 2 side 368) Al- Amidi: Han sagde at Ummahs lærde siger at khabr ulwahid giver dhann med undtagelsen af nogle af Dhahiri folkene og Ahmad bin Hanbals madhhab, i en af to beretninger. (Al- Ahkam bind 2 side 49-50). Ibn Taymiyyah: I hans bog Al-Musawwadah, side , citerer Ibn Taymiyyah Ibn Abdul-Barr sige: Vores følgere og andre adskiller i khabr ul-wahid som bliver båret af en retfærdig person. Medfører den sikkerhed og handling eller kun handling? Han sagde at majoriteten siger at det medføre handling, men ikke absoluthed, og det er Shafi is og majoriteten af juristers holdning. Ibn Taymiyyah siger: Khabr ul-wahid forpligter 26

27 handlinger og er højst sandsynligt rigtigt, snarere end absolut, ved udtalelser fra majoriteten. Han citere i den samme tekst Al- Juwayni, og Ibn Al-Baqqilani som dem der deler hans holdning. Al-Ansari: " De fleste lærde af Usul, inklusiv de tre Imamer (Abu Hanifah, Shafi i og Malik) har denne holdning at khabr ulwahid kun medfører dhann. Dette gør sig gældende, selvom beretningen er støttet med tegn, eller ej (Qara in). (Fawatih ur- Rahmut fi Sharhi muslim at Thabut bind 2 side 121) Shawkani: Majoriteten af lærde inklusiv Al-Mawardi, Ibn Ulaqah, Juwayni, siger at (khabr ul-ahad) medføre dhann. (Irshad al-fuhul, side 48-49). Som det er klart fra naturen af ahad beretningerne så vel som udtalelserne af de lærde, khabr ul-ahad udgøre ikke ilm eller yaqin. Derfor kan det ikke bruges til at anerkende en idé som en del af aqeedah. Men dette betyder ikke at man ikke lægger noget vægt bag disse beretninger. Disse beretninger, som ikke er relateret til vores handlinger men er berettet af ahad, kommer ind under kategorien af tastiq, ikke iman. Denne idé er vel anerkendt baseret på alle de beviser som er givet indtil videre. Modbevisning af argumentet om at tage khabr ulahad i aqeedah De som påstår at khabr ul-ahad kan tages i aqeedah, selvom alle beviser er imod det, bringer mange argumenter i et forsøg på at bevise deres påstand. De siger at idet Allah siger: 27

28 Det er ikke for de troende at gå ud sammen (i jihad). Fra alle af deres grupper skal en taifah skal blive tilbage for at studere. Din og irettesætte deres folk når de vender tilbage til dem. Så de således lærer at beskytte sig imod det onde (OQM. At-Tawbah 9:122) medfører det at tage khabr ul-ahad i aqeedah er acceptabelt. De baser dette på en påstand om at ordet taifah kan betyde en eller flere personer. Således siden det kan betyde en, er det acceptabelt at tage aqeedah fra en enkel beretning. Dette argument er dog fejlagtigt af mange grunde. For det første, hvis vi ser på konteksten af ayahen, ser vi at den befaler nogle folk til at blive tilbage med profeten for at lære om Din og derefter bære det videre til de andre. Det kan ikke forestilles at kun én person skal være tilbage i Madinah, mens alle andre skal tage ud til jihad. Desuden selvom taifah kunne betyde én, fortæller grammatikken for denne ayah os at ordet taifah er brugt for at udtrykke en gruppe. Dette er fordi ayahen nævner det at taifah skal blive tilbage for at de måtte lære (li-yatafaqqahu) deres Din. At ordet yatafaqqahu er i dets flertalsform, indicerer at mere end en person skal være i gruppen. Derfor betyder det definitivt mere end en. Desuden siger ayahen at en taifah fra hver gruppe skal blive tilbage. Således vil det totale antal af dem som bliver, selv hvis det kun er én person per taifah, blive mange for der var mange familier, grupper og stammer som tog del i jihad. Desuden til argumentet angående betydning af ayahen, skal det bemærkes at emnet om khabr ul-ahad ingen relevance havde i profetens tid. Dette er fordi profeten var I live på dette tidspunkt og 28

29 enhver nyhed kunne med lethed verificeres. Hele emnet om khabr ul-ahad var ikke engang opstået mange år efter Allahs sendebuds død. Dette er fordi det er et emne relateret til videnskaben af hadith og klassifikation af deres niveau af pålidelighed. Dette var ikke nødvendigt I profeten tid men behøves i dag for at sikre at ingen falske ideer bliver introducerede i Din. En anden argument er Allahs tale: O I troende, hvis en fasiq kommer til jer med en nyhed, så undersøg den (OQM.Al-Hujurat 49:6) betyder at hvis en anden end en fasiq kommer til jer med nyheder, dvs. en troværdig person, så behøves den ikke at blive bekræftet. Selv i emnet om aqeedah er, beretningen fra en troværdig person acceptabel. Men dette argument ignorerer nogle basale aspekter af forståelsen for Qur anen. Som Imam Al-Jasas skriver i Ahkam ul-qur an (bind 3 side 399) Påstanden af at bekræftelsen er begrænset til nyheden fra en fasiq, og at bekræftelsen af nyheden af den troværdige ikke er tilladt, er absurd fordi at nævne en ting blandt flere ting betyder ikke at de andre ting er ekskluderet fra reglen. Hvis man skulle følge den forståelse at den regel kun er anvendelig over for en fasiq, så burde han ikke have nogen grund til at få bekræftet nyheden fra en total fremmed, eftersom han ikke kan vide om han er en fasiq eller ej. Således ville det betyde at vi kan tage nyheden fra enhver i aqeedah så længe at vi ikke ved med sikkerhed at han er fasiq. Det er en absurd forståelse at tage fra ayahen. 29

30 Følgelig hvis vi ser på grunden til åbenbaringen af ayahen, vil vi finde ude af at den blev åbenbaret, efter at en person gav ukorrekt information til profeten angående en stamme, som profeten havde sendt ham til. Man kunne ikke forestille sig at profeten sendte én som er kendt for at være fasiq, for at udføre statens forpligtelser, sådan som indsamling af zakat. Således er det forstået at denne ayah udpeger fasiq som et eftertryk, og ikke som selve og hele formålet med reglen om bekræftelse. Denne forståelse er også understøttet af Sahabahs handlinger. På et tidspunkt, efter profetens død, bankede en sahabi på Umar bin Al-Khattabs dør og der kom ikke svar, selv efter det tredje bank. Han vendte sig om og forlod stedet. Da Umar (ra) kom for at åbne døren og fandt ud af at sahabien var taget af sted, fandt han ham og spurgte ham, hvorfor han havde forladt stedet uden at havde få et svar. Så sagde sahabien at det var, hvad profeten havde instrueret, dvs. at hvis der ikke er noget svar efter tre bank, så burde man forlade huset. Efter at hørt dette, beordrede Umar ham til at finde en anden person, til at bekræfte denne beretning, ellers ville han straffe ham. Sahabien fandt andre som bekræftede denne beretning og Umar var tilfreds med dette. Dette er et klart tegn på at Sahabah engang imellem bekræftet hinandens beretninger, selvom ingen er dem var fusaq. Det er også meget kendt, at i nogle situationer kræver Islam vidneudsagn af to eller fire personer for at anlægge en sag imod en person. Dette er tilfældet, selv hvis kun én person er betragtet troværdig nok. Hvis beretningen af en person er nok, selv i aqeedah, så hvorfor er det sådan, at i nogle sager er det ikke nok i den islamiske domstol. 30

31 Denne fakta at profeten nogle gange kun sendte én person til de andre nationers regenter, for at levere Islam til dem, bliver også brugt som en dalil af nogle at khabr ul-ahad i aqeedah er acceptabelt. Igen misforstår disse personer sagens realitet. For det første bar delegationerne, som profeten sendte, en invitation til de andre om at acceptere, hvad de allerede havde hørt om, nemlig Islam. De andre nationer var allerede klar over at Islam havde taget over i Arabien., at det var en Din som kaldte til overbevisningen om Allah som den eneste gud, og at muslimerne havde til hensigt at udvide til udenrigsområderne. Således når Sahabah udleverede disse invitationer til dem, så præsenterede de dem ikke som en ny idé til dem, men snarere som en diplomatisk besked fra Muhammad om at acceptere Islam, beholde deres egen Din og betale jizya, eller forberede til jihad. Følgelig var overbevisningen, som blev udleveret til disse regenter, præsenteret i form af Qur anen og argumenterne angående enheden af Allah. I denne tilfælde var det ikke en emne om khabr ul-ahad eller hadith mutawatir. Nogle folk som vil fremme en dalil, for at presse emnet om khabr ul-ahad i emnet om aqeedah, er gået så vidt, at de påstår at, siden Allah kun sendte én profet til hver nation, er det en tegn på at khabr ul-ahad er acceptabel. Så uønsket som denne idé er for enhver diskussion, vil vi gerne understrege latterligheden af sådan et argument. Det er meget kendt, som en del af den islamiske overbevisning, at alle profeterne var ma sum (ufejlbarlige). Således er de ikke i stand til at lave fejl i leveringen af budskabet til folket. Hvordan kunne man forestille sig at Allah ville sende et budskab til folk gennme én, som ikke er egnet til udleveringen af idéen? Desuden var hver profets profetskab støttet med mirakler. Allah har aldrig krævet at folk blev overbeviste om profeterne, uden at have præsenteret dem for beviset af Allah støtte til dem. Således vil 31

32 disse, som kommer med argumentet om at budskabet båret af profeterne stammer fra khabr ul-ahad, kun så tvivl om Allahs Din, og gyldigheden af profeterne, eller osse ved de ikke, hvordan de skal grundfæste aqeedah i dem selv. Selv Qur anen er blevet emne for debat for nogle af dem som kalder til khabr ul-ahad i aqeedah. De påstår at de sidste to ayat af At-Tawbah surahen stammer fra ahad. Derfor, hvis det er acceptabelt at indtage det i Qur anen, er det acceptabelt i andre aqeedah-emner. De, som bærer denne type af tænkning, er enten fuldstændig uvidende omkring Qur anens samling, eller også har de en sygdom i deres hjerter, som har ledt dem til at starte med underminering af Qur anens pålidelighed. De sidste to ayat af At-Tawbah surahen stammer definitivt fra tawatur. De blev husket udenad af mange Sahabah, inklusive Ali, ejeren af dokumentet, de to vidner som vidnede at det var skrævet foran profeten, den som samlede Qur anen, Zayd bin Thabit, og dem som overvågede opgaven, Abu Bakr og Umar. Således, selvom hvis de kun havde fundet én person med den nedskrevne kopi, ville det ikke gøre at Qur anen på nogen måder indebærer, at den ikke stammer fra tawatur. Dette har aldrig været et emne for debat blandt lærde i over 1400 år. Kun nu, hvor nogle folk og grupper er desperate for at angribe dem som kalder til Khilafah, bliver disser emner debateret til den grad. De siger at der ikke er noget forskel mellem aqeedah og ahkam (love), og at påstå at en sådan skelning eksisterer, er bid ah (nyskabelse). Som blev diskuteret i den foregående sektion, er der i hvert fald en forskel mellem aqeedah og ahkam, i deres natur, deres værdi, og deres betydning på Dommedagen. Følgende lærde, såsom Ash-Shafi i, Malik, Al-Ghazali, Al- Baghdadi, Al-Qurafi, Ibn Hajar, an Nawawi, og mange andre, 32

33 lavde denne skelning. Kan alle disse lærde betragtes som værende mubtadi in (dem som begår bid ah i Din)? En anden påstand er at det, at ikke acceptere khabr ul-ahad i aqeedah, er en fremmed idé, og det at majoriteten af juristerne blandt salaf (de tidligere genrationer), eller selv alle salaf accepterede det i aqeedah. Angående det finder vi at Dr. Nurud-Din Atar, på side 245 i hans bog Minhaj an-naqd Fi Ulum ul-hadith (Metodologien af kritisk studie i hadith-viden), siger, En stor del af lærde siger at aqeedah behøver en absolut dalil, som kun inkluderer Qur anen og mutawatir hadith. Lignende siger Ibn Taymiyyah i hans bog Al-Musawwadah Fi Usul ul- Fiqh, på side 240, at khabr ul-wahid medføre amal (handlinger) og det er mere end sandsynligt som værende sandt, men medfører ikke absoluthed, ifølge majoriteten af lærde. Følgelig har vi fra to lærde, en ny og en gammel, at majoriteten af de lærde ikke accepterer khabr ul-ahad i aqeedah, og at det medfører dhann. Hvordan kan man derfor stadig hænge til den fejlagtige idé, om at majoriteten af lærde tager det i aqeedah, og at afvisning af det er en fremmed idé? En af de mest populære argumenter angående emnet er, at hvis man ikke tager khabr ul-ahad i aqeedah, afviser man en stor portion af aqeedah. For at understøtte det kommer de med mange emner, som i følge dem, bliver afvist af folk, som ikke tager ahad i aqeedah. Men man burde indse, at hvis en emne ikke er baseret på qata i dalil, så er det ikke en del af aqeedah. Således er afvisning af dette ikke afvisning af aqeedah. Følgelig er et hvert emne, som ikke er en del af aqeedah, ikke nødvendigvis afvist som værende falsk. Ikke desto mindre er følgende emner, nogle af dem listet i en bog af Nasr-ud-Din Al- Albani, (Forpligtelsen af at tage ahad hadith i aqeedah), som værende berettet af ahad: 33

34 Adams profetskab Det er meget kendt af enhver som har nogensinde har skimmet gennem Qur anen at den fastslår Adams profetskab. Han er den som Allah gav informationen om alle ting, dvs. som wahi. Det er et tegn på profetskab. Allah siger også, Så Allah valgte ham, vendte ham og gav ham Retledning. (OQM. Ta-Ha 20:122) Profetens mirakler ud over Qur anen Nogle af de mirakler givet til Muhammad var nævnt i Qur anen, og andre var nævnt i tawatur hadith, så som forøgelsen af mad. Men kun Qur anen er det mirakel, som blev præsenteret som bevis for profetskabet. Den er det eneste som blev brugt til at udfordre kuffar. Følgelig et hvert mirakel, som ikke er bevist af tawatur, er ikke en del af aqeedah, og dette har ingen indflydelse på livets aspekter, i denne verden eller i den næste. Nogle af disse mirakler er blevet leveret som en barmhjertighed til profeten, og nogle for at beære ham, men kun Qur anen var bragt som mirakel for at blive videreført fra den ene generation til den næste, for at bevidne profetens sandfærdighed. Profetens fysiske beskrivelse Har ingen forbindelse til aqeedah. Allah vil ikke bedømme os som værende troende baseret på om vi kendte højden eller farven eller vægten af profeten eller ej. Følgelig er det meget indlysende, at de fleste muslimer ikke kender til profetens 34

35 fysisk karakteristika; betyder det at de er kuffar? Selvfølgelig ikke! Skabelsens begyndelse og engle og jinns karakteristika Alle af disse blev nævnt som qata i dalil. Qur anen fortæller os at englene blev skabt fra lys og jinn fra ild. I denne emne hænger vi fast ved qata i dalil uden at tilføje eller adskille noget fra det. Straf i graven The Friday Report (bind. V, nr, 1 og 2), som udgav en revideret udgave af Al-Albanis liste, citerer fem ayat sammen med nogle ahadith, og stadig påstår de at det bygger på ahad. Burde vi forstå at det betyder at Qur anen er af ahad? Dette viser at ophavsmanden af denne liste klart ignorerer dette kriterium for præsentation af emner byggede på ahad, og simpelthen indsatte emner for at forlænge listen, i håbet om at dette ville give den legitimitet. Angående indholdet af dette emne, kræves der en tilbundsgående undersøgelse af alle beviserne relateret til det fra Qur anen og hadith for enhver meningsfuld diskussion. Selvom det er udenfor rækkevidden af denne artikel, kan nogle aspekter af det forståes, sådan som det faktum, at der er en vældig debat blandt de lærde angående naturen af straf i graven. Er straf kun gældende for sjælen, kun for kroppen, eller begge? Ibn Abdul-Aziz Al-Hanafi sagde, i Al- aqeedah at-tahawiyyah (forklaring af tahawi aqeedah): Straf i graven er ikke kun for sjælen, som Ibn Hazm og de andre siger, og Ibn Hajar, i Fath ul-bari (bind 3 side 183) Al-Bukhari adresserer ikke (i hans bog) om straffen vil blive anvendt på sjælen alene eller på det og 35

36 kroppen. Der er berømt uenighed blandt mutakallimin. Det ser ud til at Al-Bukhari ikke adresserer den, fordi beviset, som han accepterer ikke er absolut fra begge sider. Dette indikerer, at der ingen definitiv mening findes, angående emnet om straf i graven. Følgelig burde en hver mening angående dette emne blive evaluerede af forståelsen baseret på qat ai beviser. Qur anen nævner i så mange ayat at straffen vil følge hisab (udspørgelsen), og Allah vil spørge et hvert individ. Mange ayat nævner også at folket, inklusiv fasiqin og kafirin, vil spørge, hvorfor de blev vækket efter den korte lur. Med andre ord, de så på deres tid i graven som man ser på nattens søvn. Dette indikere at i det mindste, at der er et behov for at se på sagen med mere dybde. Hvis det bliver baseret på qata i beviser, vil det blive betragtet som et emne inden for aqeedah, Hvis det ikke er det, så kan den ikke tages i aqeedah. Iman på al-mizan (vægten, som vejer handlingerne på Dommedagen) Der er fem ayat i Friday Report listen, for at understøtte iman på mizan, så hvordan kan den forståelse være gennem ahad? Dette er kun nogle af de emner som er på listen, men de er nok til at demonstrere det faktum, at argumentet for at tage khabr ul-ahad i aqeedah intet reelt grundlag har. 36

37 Imamers meninger angående Aqeedah og khabr ul-ahad Imam Ibn Taymiyyah: I hans bog Al-Fatawa (bind 7 side ), kommenterer han emnet om iman og siger at iman er yaqin (absolut overbevisning), og ikke kun tasdiq (tro). Han siger at dette er den shari ah-mæssige mening af iman. Endvidere sagde han i Al-Fatawa bind 18 side 16-22, at mutawatir hadith medfører ilm (absoluthed) og man kan absolut få bekræftet at dette er rigtig, fordi dette er mutawatir. Angående de pålidelige ahad hadith, fæstner han bestemte detaljer på dem, før de vil blive i stand til at medføre ilm, i modsætning til emnet om mutawatir, for hvilket han kun fastsatter én regel. Angående sahih (pålidelig) hadith, som kunne medføre absoluthed, placerer Ibn Taymiyyah to betingelser, hvor hvis kun én eksisterer så vil der kunne opnås ilm. Disse to betingelser er ijma ul- ulama ( ulamas enstemmighed). For dem som ikke tager imod nogen ijma foruden af Sahabahs, vil ahad hadithen ikke blive betragtet som definitiv. Imam Nawawi: Ii hans bog Sharh Sahih Muslim, Bind 1 side 20, diskuterer Imam Nawawi Shaikh Ibn As-Salahs påstand om at ahadith i Bukhari og Muslim medfører absoluthed. Imam Nawawi skriver: Hvad Shaikh (Ibn As-Salah) sagde i denne sag er imod hvad de lærde har sagt. De fleste af dem sagde at en ikke-mutawatir hadith fra Bukhari og Muslim medfører dhann, eftersom den er ahad, og ahad medfører ikke andet end dhann. Dette er baseret på det der allerede var kendt og som der var enighed om. I denne regel skelnes ikke mellem Bukhari, Muslim eller andre. Men deres ahadith er nok til at kunne tages som ahkam (love). 37

38 Omkring Imam Ahmad Ibn Hanbal: Dr. Abdullah At-Turki resumerer i sin bog, Usul Madhhab Imam Ahmad, emnet om khabr ul-ahad i aqeedah, og diskuterer forsigtigt alle beretninger nævnt i adskillige Hanbali bøger. Følgende er nogle af hans kendelser: Der er to beretninger på vegne af Imam Ahmad: en beretning som indikerer at Imam Ahmad siger at khabr ul-ahad ikke medfører absoluthed og en anden beretning, som påstår at det medfører absoluthed. Nogle Hanbali-lærde prøvede på at forsone mellem disse to modsigende udtalelser ved at sige at hvad Imam Ahmed mente er at khabr ul-ahad medføre absoluthed kun hvis den er støttet af andre indikationer. Majoriteten af Hanbali jurister siger dog at khabr ul-ahad ikke medføre absoluthed, og dette er indlysende ved betragtning af mange af Hanbali bøger om Usul ul-fiqh (se Usulu Madhab Imam Ahmad, side 250) Imam Shafi i betragter hujjah (bevis) som én af to typer: Det første er den type, hvor ingen vil blive tilgivet for at kassere det. Dette bygger på en klar tekst fra Qur anen, eller en enstemmig enighed på Sunnah. Denne type har ingen tvivl i sig, og en hver som nægter at acceptere den, vil blive påkrævet (af qadi) at angre (se Ar-Risalah, arabisk version side 460, engelsk version side 278). Det betyder at afvisning af den type af hujjah eller dalil er ensbetydende med kufr. Den anden er den type af bevis, som er blevet berettet af få berettere, og hvor teksten er åben for variende fortolkninger. Oprindeligt stammer det fra en enkel kilde. I dette tilfælde, er det kun bindende for dem, som kender til det og accepterer det, for de kan ikke afvise noget nævnt i teksten, på den samme 38

39 måde, som de burde acceptere den troværdiges vidneudsagn.. Men denne accept burde ikke tages i den forstand, som i den første kategori. Dette er hvis en person var ved at kaste tvivl på det (den anden type), ville vi ikke forlange fra ham at fortryde, mens i tilfældet af den første type af bevis, ville det blive forlangt, i henhold til Shafi i, at angre (se Ar-Risalah, arabisk version side , engelsk version side 278). Det er indlysende fra det at Imam Shafi i adskilte mellem to typer af beretninger, den første som værende khabr ul-amah (et synonym for mutawatir, baseret på hans definition af denne) og den anden som værende khabr ul-khasah (det samme som khabr ul-ahad). Ved at sige, at den som benægter den anden type ikke vil påkrævet at angre, betyder at Imam Shafi i ikke tog det i aqeedah, ellers vil det blive forlangt af personen at angre. Imam Shafi is bog blev redigeret og nedskrevet under overvågning af en vældig samtidig muhaddith, Ahmad Shakir. Baseret på det, der var citeret fra Imam Shafi is Ar-Risalah, ved vi nu at han ikke accepteret khabr ul-ahad i aqeedah. Al-Khatib Al-Baghdadi, en velkendt faqih og muhaddith, sagde i sin bog, Al-Kifayyah fi ilm ur-riwayah, side 605: Khabr ul-ahad kan ikke tages i en hver sag, hvor absolut overbevisning ( ilm) er forlangt. Årsagen er, at det ikke kan blive bevist hinsides en en hver tvivl, at det er hvad profeten sagde. Men khabr ul-ahad burde blive accepteret i ahkam, sådan som hudud, synet af månen, hajj, zakat, arv, salah, og forbydelsen af de forbudte ting, osv.. 39

40 Imam Al-Ghazali siger i al-mustasfa, side 145: Khabr al-ahad medfører ikke absoluthed. Dette er et basalt faktum i dens definition. Han går videre til at sige at al-mankhul, redigeret af Dr. Muhammad Hassan Hito, side 252: Nogle påstår at khabr al-ahad medfører absoluthed. Dette er umuligt. Imam al-shatibi siger i al-muwafaqat, bind 1, side 29-31, Enhver ting relateret til usul ud-din ( aqeedah) skal være absolut. Han siger også: Beviset (dalil) kan enten være ahad eller mutawatir. Hvis den er ahad, så er det indlysende at dette ikke medføre absoluthed. Han fortsætter med at gøre forskel mellem mutawatir og ahad i aqeedah og usul ul-fiqh (bind 1, side 35-36). Han siger i bind 2, side 15: Hvis nogen absolutte dalil modstrider en dhanni dalil, er den absolutte bindende. Imam Ash-Shawkani siger i sin bog Irshad al-fuhul: Den anden kategori er ahad (om den medfører ilm overhovedet eller medfører ilm med yderligere støtte). Denne kategori medfører ikke absoluthed af sig selv, og dette er majoritetens mening (af de lærde). Efter denne opklaring, går Ash-Shawkani videre til et andet punkt, sigende: Majoriteten (af lærde) er enige om, at det er en nødvendighed at benytte khabr ul-ahad i handlinger. Fra alle disse lærdes meninger og de ovennævnte beviser, er det indlysende at khabr ul-ahad ikke kan tages i aqeedah, og at det er heller ikke er et nyt påfund, ej heller et forældet et. Snarere er det den korrekte og stærkeste mening i dette emne. 40

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen.

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen. Al-Qada Wal-Qadar Dette emne opstod på grund af muslimernes kontakt med de græske filosoffer, som fremlagde spørgsmål såsom, Handler mennesket ifølge fri vilje, eller tvinger Allah mennesket til at handle?

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende Varede Khilafah kun i 30 år? Spørgsmål: Behovet for Khilafah er blevet grundfæstet solidt, og mange muslimer kalder nu til den. Men nogle folk påstår at Khilafah kun varede i 30 år, og at Khilafah derefter

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

Hvor får din viden fra?

Hvor får din viden fra? Hvor får din viden fra? Indholdsfortegnelse 1 Idéen om at følge Quran og Sunna... 1 2 Kompetencer... 2 3 Et spørgsmål om tillid... 4 4 Den rette vej... 5 1 Idéen om at følge Quran og Sunna I enhver tid

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk -------------------------------------------------------------------------------------------------

Islams Principper. www.masjed.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- Kapitel 2 - Tro og lydighed Tro - Hvad er det for noget? Hvordan opnår man viden om Gud? Troen på det ukendte TRO OG LYDIGHED Islam står for Lydighed overfor Gud. Det er almindelig sund fornuft,

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH)

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) Underviser: Salma El Abdellaoui 19. august 2017 E-mail: salma@saifi.dk Fahm al-dīn (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm H. J. Holst Vej

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Shariamæssig Illah og Rationel Illah Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat),

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Noter til Forberedelse af Døden

Noter til Forberedelse af Døden Noter til Forberedelse af Døden Et brev af imam al-ghazali Risalat Sharh as-sadr 1 Af imam Hujjat al-islam (Islams bevis) Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-ghazali Må Allah være ham barmhjertig d. 505

Læs mere

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende :

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende : Retsvæsenet i Islam Det islamiske retssystem og straffesystem har længe været udsat for et massivt angreb fra Vesten. For at modvirke angrebet, giver denne artikel et overblik over rets- og straffesystemet,

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Introduktion Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Hele verdenen har i løbet af de sidste to årtier været vidne til Islams genopståen. Islam er brudt frem på verdensarenaen med en styrke, der

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Kaldet til Islam Bismillahir Rahmanir Raheem Forpligtelsen hvad angår etableringen af Khilafah, betragtes med stigende grad klart, utvivlsomt, og tydeligt, som den vitale sag, muslimer skal fokusere deres

Læs mere

Den falske salafisekt

Den falske salafisekt Den falske salafisekt Ummahs situation Alt imens muslimerne angribes af de vantro i Afghanistan, Tjetjenien, Irak, Palæstina, Filippinerne osv., og samtidig med at deres resurser og rigdomme plyndres,

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Khilafah. Den eneste løsning

Khilafah. Den eneste løsning Khilafah Den eneste løsning Khilafah: Den eneste løsning Ramadhan 1409 e.h./april 1989 e.kr. Revideret Jumada al-oula 1423 e.h./juli 2002 e.kr. ISBN: 87-991683-0-8 Oversættelse af Koranen Det skal stå

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Ijtihad og den modernistiske metode I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Da den osmanniske Khilafah officielt blev nedlagt den 3. marts 1924 af Allahs fjende, den britiske agent, Mustafa Kemal,

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august ISAGHOJI - MANTIQ 1 Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august 2017 E-mail: zeshan@saifi.dk Islamstudier 1 (2017, 2. halvår) al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm Tlf.: 30 58

Læs mere

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad betyder Riyâ (?)ﺭﻳﺎﺀ Sprogligt Riyâ ( )ﺭﻳﺎﺀ er verbalsubstantiv af râ â ( )ﺭﺍﺀﻯ der er relateret til ru yah (dét at se noget) og er forbundet med udtrykket

Læs mere

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah Målet med Da'wah Målet og metoden af Muhammads (saaws) Da'wah i Makkah vedbliver at være årsag for megen spekulation og forvirring blandt nogle muslimer. Mange individer, grupper og bevægelser påstår at

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Den Korrekte Forståelse af Sejr

Den Korrekte Forståelse af Sejr Den Korrekte Forståelse af Sejr Sandelig! De vantro bruger deres ejendom for at hindre (folk) i at følge Allahs vej; således vil de fortsætte med at bruge (deres ejendom), men det vil i sidste ende være

Læs mere

De Fire Principper For Shirk

De Fire Principper For Shirk Sheikh Muhammad bin Abdul-Wahab De Fire Principper For Shirk Med Forklaring af Sheikh Abdullah bin Abdur-Rahman Al-Jibrin Jeg spørger Allah, den ædle Herre af den mægtige trone, om at Han må være jeres

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Den Islamiske ideologi udledes fra Qur an il-kareem og Sunnah. Lovgivningen i Islam udledes også fra disse to kilder. Derfor, hvis en af disse kilder

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

Sunnah Den Islamiske Livsstil

Sunnah Den Islamiske Livsstil 1. Udgave Sunnah Den Islamiske Livsstil Af Dawah Studiecenter Publikationer www.al-dawah.dk ISBN 978-87-992944-0-4 2 Oversættelse af Qur anen Det skal stå fuldstændigt klart, at Qur anen udelukkende er

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 9 Hvordan bedømmes andre i deres Aqîdah? Derefter kort gennemgang af de tidligere lektioner med

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Hadithstudier HA10 De Frommes Haver del 1 Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 Alle rettigheder

Læs mere

(Mafahim Hizb ut-tahrir)

(Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs opfattelser Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrirs opfattelser (Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs publikationer (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér venligst til

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne At være Da awa aktivist er Profeternes opgave. Det er en af de bedste og mest ærværdige gerninger. Allah (swt) sagde: Hvem er bedre end

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Islams Entydige Holdning Til Demokrati

Islams Entydige Holdning Til Demokrati Islams Entydige Holdning Til Demokrati Demokratiet modstrider Islam i bund og grund, hvad angår kilden, hvor den udgår fra, livsanskuelsen den udspringer fra og med de tanker, begreber, værdier og idealer,

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Den Islamiske Mentalitet (Bog 1)

Den Islamiske Mentalitet (Bog 1) Den Islamiske Mentalitet (Bog 1) Naim al-gharib (mail@naimsplace.com) Version: 1.0.4 Oprettet: 18-05-2016 Sidst opdateret: 18-05-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Tænkning og personlighed

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Introduktion til Koranen

Introduktion til Koranen Introduktion til Koranen Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Koranen?... 1 2 Hvordan Koranen er blevet bevaret... 1 3 Recitationer af Koranen... 3 4 Koranen

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2.

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Fatma: Min mand og jeg er inde i en periode, hvor vi har en del diskussioner. Vi er uenige om nogle ting, og han hidser sig op. Vi er

Læs mere