Plastindustrien tilbyder dig netværk og kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plastindustrien tilbyder dig netværk og kompetencer"

Transkript

1 Plastindustrien tilbyder dig netværk og kompetencer

2 PLASTINDUSTRIEN Formanden for bestyrelsen i Plastindustrien, fabrikant Hans Ulrich, Ulfoss Plastic A/S, siger om Plastindustrien: Der er for mig ingen tvivl om, at netværk er en yderst vigtig del af foreningslivet i Plastindustrien. Netværket er surdejen, der giver os en vis fælles identitet og kontakter på kryds og tværs i den alsidige plastbranche. Vi kan drage nytte af hinanden og vi har brug for mange af de samme informationer, vi kan få fra det sekretariat, som vi driver sammen i foreningen. Formanden indledte i 2009 sin beretning med et billede på finanskrisens konsekvenser: En økonomisk mavepuster til mange virksomheder. 2 Bestyrelsen i Plastindustrien består af kompetente kræfter fra alle dele af branchen. Plastindustrien er en brancheforening, der koncentrerer sig om plastbranchens udvikling og om de rammebetingelser, som er specielle for plastbranchen indenfor miljø, forbrugersikkerhed, uddannelse og forretningsudvikling. Det hele funderet på visioner, der sætter værdiskabelse og nytænkning i centrum. På billedet ses øverst fra venstre mod højre: Adm. direktør, Søren Ulstrup, Ulstrup Plast A/S, Formand for Plastindustriens Uddannelsesudvalg Vice President, John Søndergård, Coloplast A/S, Formand for Plastindustriens Miljøudvalg Direktør, Jens Uhl Nielsen, DKI Plast a.s., Formand for Plastindustriens Udvalg for Forretningsudvikling Adm. direktør, Thomas Olkjær, Nortec-Cannon A/S Fabrikant, Henrik Thorning, Fiberline Composites A/S Adm. direktør, Peter Skov, Plastindustrien i Danmark Nederst fra højre mod venstre: Adm. direktør, Frank Gad, SP Group A/S Adm. direktør, Jan Schäfer, Sabic Nordic A/S, Formand for Plastindustriens Kommunikationsudvalg Fabrikant, Hans Ulrich, Ulfoss Plastic A/S, Formand for Plastindustrien Regional Director, Jan-Erik Johannson, PlasticsEurope Vice President, Anders N. Ravnskjær, Lego Koncernen (ikke på billedet: Adm. Direktør, Ole Arenfeldt Jensen, Wawin A/S, Næstformand i Plastindustrien)

3 EN BRANCHEFORENING FOR DIG Plastindustrien vil gerne i kontakt med dig. I denne brochure fortæller vi lidt om os selv, og hvad vi foretager os i foreningen. Vi er mange plastvirksomheder i foreningen, men vi vil også gerne have din virksomhed med - for branchen står stærkere samlet, og medlemskab giver din virksomhed mange fordele. Derfor får du brochuren om os. Ring til mig, hvis du gerne vil have et besøg. Det kan også være vi ringer til dig, for at få lov at kigge indenfor i jeres virksomhed. Med venlig hilsen Peter Skov, Direktør i Plastindustrien Plastindustrien er et visionært kraftcenter for værdiskabelse og nytænkning, hvor plast værdsættes for sine unikke egenskaber Plastindustriens mission at plastindustri opfattes som en attraktiv branche at arbejde i at give alle en positiv holdning til plast at forbedre rammevilkårene for plastindustri, både nationalt og internationalt at fremme innovation og opdyrke nye vækstområder Plastindustrien i tal: 1988: Plastindustrien oprettes på basis af Plast-Sammenslutningen og Plastindustrien i Danmark. 1992: Overenskomstdelen overføres til Dansk Industri, DI og foreningen får sin nuværende form. 2009: 250 medlemmer i foreningen. Vi dækker 75% af branchen. Ca personer beskæftiget i branchen i alt. 70% af produktionen eksporteres. at styrke forskning og videnopbygning om plast at være på forkant med sundheds-, miljø- og klimaspørgsmål at udnytte globaliseringens muligheder for vækst og udvikling 3

4 PLASTINDUSTRIEN ER EN NETVÆRKSORGANISATION Plastindustriens medlemmer danner mange faglige del-netværk under en fælles hat, og Plastindustriens sekretariat fungerer som support for grupperne med service og faglig viden. 4 Sektionerne Vigtigst er de otte faglige sektioner, som ses i den grønne ramme på side 5. Sektionerne er basis for foreningen, og deres prioriteter vægtes meget højt i foreningens samlede prioritering af opgaverne. Sektionerne arrangerer deres egne aktiviteter og netværksmøder og skal opfattes som næsten - foreninger i selve foreningen med egne vedtægter og bestyrelser. De har friheden til at iværksætte initiativer næsten ubegrænset - blot skal man holde sig inden for de overordnede rammer, som Plastindustriens bestyrelse fastlægger. De fleste medlemsvirksomheder er med i en sektion. Andre faglige netværk Andre netværk er f.eks. Plastindustriens Designklub, Emballagenetværket, seniorklubben, REACH-netværket og PVC-netværket. Nogle netværk har karakter af ad hocgrupper, som opløses igen, når de ikke er aktuelle mere. Plastindustriens forskellige arrangementer er en kærkommen lejlighed til at netværke med kollegerne fra branchen. Vigtige netværk med myndigheder En af Plastindustriens opgaver er at holde en god kontakt med myndighederne om aktuelle problemstillinger og opgaver, som berører plastbranchen. Det kan være om miljø og forbrugersikkerhed eller om klima og arbejdsmiljø. Vi kender de relevante fagfolk og embedsmænd i styrelser og ministe- rier, og vi følger den gode danske tradition for dagligt tillidsfuldt samarbejde om de mange tekniske, og ofte komplicerede, spørgsmål.

5 Plastindustriens stærke europæiske netværk gavner din virksomhed gennem viden og indflydelse. Indflydelse på EU-regler Et stærkt europæiske netværk har stigende betydning, fordi dansk lovgivning på miljøog sundhedsområdet nøje følger EU-direktiver eller fastlægges direkte af EU. Det er f.eks. tilfældet med den nye kemikalielovgivning REACH, som vi hjælper medlemmerne med at følge. Når afgørende rammebetingelser fastlægges i Bruxelles, er det vigtigt at have adgang til informationerne og mulighed for at påvirke beslutningerne inden de træffes. PlasticsEurope er et netværk af råvareproducenter og besidder sammen med EUPC, den europæiske paraplyorganisation for al plastindustri, den viden og de indflydelseskanaler, som er nødvendige for at få indflydelse på beslutningerne i Bruxelles. Vi er med begge steder. Herudover er Plastindustriens forskellige medlemsgrupper samtidig medlem af otte forskellige europæiske delbrancheforeninger, der tager hånd om fælleseuropæiske anliggender. Der er brancheforeninger for rørproducenter, EPS-producenter, PVCforarbejdere, hårdt- og blødtskumsproducenter i PUR, kompositindustri, genanvendelsesfirmaer og emballagevirksomheder. 5 Sektionerne Råvare-sektionen samler branchens leverandører af plastråvarer. Ekstruderings-sektionen arbejder for at styrke den faglige udvikling inden for ekstruderingsprocesser. EPS-sektionen er samlingspunkt for virksomheder, der arbejder med ekspanderet polystyren. Komposit-sektionen plejer interesserne for leverandører og virksomheder, der anvender kompositmaterialer. Maskin-sektionen varetager maskinleverandørernes faglige interesser. Genanvendelses-sektionen samler virksomheder, der genanvender plast. PUR-sektionen fungerer som samlingspunkt for alle virksomheder, der arbejder med polyurethanplast. Sprøjtestøbe-sektionen er den største sektion under plastindustrien og samlingsstedet for alle sprøjtestøbevirksomheder. Termoform-sektionen er der, hvor alle virksomheder, som anvender termoformning, samles om erfaringsudveksling og erhvervsfremme. Netværk Emballagenetværket styrker den faglige indsats indenfor regulering og sundhed for alle emballageproducerende medlemmer i Plastindustrien. PVC Informationsrådet arbejder for de mest hensigtsmæssige vilkår for både samfund og industri ved anvendelsen af PVC i forhold til miljø og sundhed. Seniorklubben samler alle, der har haft et årelangt virke indenfor plastbranchen og helt eller delvist har trukket sig tilbage fra erhvervsarbejde. Designklubben er mødested for virksomheder, designere og designstuderende og har til formål at fremme samarbejdet mellem disse dele af plastbranchen.

6 KLIMA, MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG FORBRUGERSIKKERHED Plastindustrien har et ansvar for, at fremstilling, brug og bortskaffelse af plastprodukter sker uden risiko for mennesker og miljø. Plastindustrien fik sin første miljøpolitik i I 2008 vedtog vi en helt ny miljøpolitik, som er vores svar på, hvordan vi tager kampen op mod miljø- og klimaudfordringerne. Vores politik er at: Plast sparer energi og skal være med til at løse klimatruslen Plast skal bruges igen til nye varer eller energi 6 Plastprodukter skal fremstilles og bruges uden at skade mennesker og miljø I Plastindustrien arbejder vi med at omsætte vores miljøpolitik til konkret handling. Vi hjælper vores medlemmer med at sætte klima, miljø, arbejdsmiljø og forbrugersikkerhed på dagsordenen og hjælper gerne med at løse konkrete problemer. Vi har kompetencer til at rådgive og formidle viden om energibesparelser, genanvendelse, kemikalier, fødevarekontakt, afgifter, miljøgodkendelser samt miljø- og arbejdsmiljøledelse. Vores netværk internt og eksternt er helt afgørende for at være up to date med viden og kompetencer.

7 HVEM ER VI, DER ARBEJDER MED MILJØ? Miljøchefen rådgiver om kemiske stoffer Jeg hedder Lars Blom og er miljøchef her i Plastindustrien. Jeg er oprindelig uddannet dyrlæge og arbejdede i de første mange år med toksikologiske problemer dvs. giftigheden af kemiske stoffer, både i fødevarer på Fødevareinstituttet og i lægemidler, som chef for den toksikologiske forskning på H. Lundbeck. Igennem de seneste 20 år har jeg beskæftiget mig med næsten alt indenfor miljø og industriel produktion. Først i Industrirådet, siden i Dansk Industri og fra 2000 her i Plastindustrien. Ud over rådgivning af medlemsvirksomhederne om de fleste plastrelevante miljøspørgsmål, dækker jeg især områderne problematiske kemiske stoffer, affald og genanvendelse, emballage og fødevarekontakt, samt miljøafgifter. Jeg er desuden sekretær for Plastindustriens Miljøudvalg, som er rådgivende overfor Plastindustriens bestyrelse Lars Blom i miljøspørgsmål. Et sidste arbejdsområde består i at vedligeholde et stort europæisk og dansk netværk med information og samarbejde om fælles problemstillinger. Chefkonsulenten sætter klimadebatten på dagsordenen Jeg hedder Helle Fabiansen og er chefkonsulent i Plastindustrien. Jeg er uddannet miljøplanlægger fra RUC og har de sidste 14 år beskæftiget mig med industri, klima, miljø og arbejdsmiljø. Min opgave er at hjælpe plastvirksomhederne med deres miljøarbejde og deres indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Et eksempel er EU s nye og meget omfattende kemikalieregulering REACH, som pålægger både råvareleverandører og plastforarbejdere en række nye forpligtelser. Jeg hjælper vores medlemmer med at gøre reglerne håndterbare, så de kan leve op til forpligtelserne og fortsætte med at drive deres virksomhed. Jeg har et grundigt kendskab til reglerne på arbejdsmiljøområdet og rådgiver medlemmerne med at finde løsninger på de arbejdsmiljøproblemer, som er typiske for plastbranchen. Klimadebatten er aktuel i disse år, og jeg kan hjælpe medlemmerne med Helle Fabiansen at sætte klima og energi på dagsordenen. Jeg er også ansvarlig for Plastindustriens lovservice. 7

8 INNOVATION OG FORRETNINGSUDVIKLING Vi har som målsætning at styrke medlemsvirksomhedernes vækst og indtjening. Vi mener ikke, det er nok for en brancheorganisation at tage vare på medlemmernes rammebetingelser, vi skal også arbejde i fællesskab på at styrke innovationskraft og indtjening. Derfor har vi sat fokus på globaliseringens muligheder, bl.a. ved nogle succesfulde fact finding-ture til Kina og Centraleuropa, for at afdække mulighederne for at drive virksomhed her. Vi har fulgt op med en innovationsmåling af branchens virksomheder. Målingen har resulteret i, at vi har udviklet en Toolbox til systematisk arbejde med innovation. 8 Vores redskaber fokuserer på lønsomhed og styrkelse af salget. Som hjælp til at navigere gennem den økonomiske krise tilbyder vi netværk og assistance til virksomhederne, herunder om ABC-analyser, der skal skabe lønsomhed og forretningsudvikling i virksom- hederne, og som skal give grundlag for vækst. Chefen for virksomhedsudvikling styrker innovationen Jeg hedder Claus Henriksen og er chef for virksomhedsudvikling. Jeg er ingeniør og Ph.d. fra DTU og har erfaringer fra virksomheder som Brüel & Kjær, Grundfos, Danapak og Coloplast før jeg kom til Plastindustrien. Min opgave i Plastindustrien er at bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, så de udnytter globaliseringens muligheder optimalt og styrker innovationen og salget. Jeg har bl.a. stået for fact finding-turen til Centraleuropa. Under et år efter var halvdelen af de 18 deltagende virksomheder i gang med at etablere sig. Det har nu en meget stor betydning for virksomhedernes overlevelse og vækst. En anden opgave er at sikre udbuddet af efteruddannelse, samt at indholdet i plastmageruddannelsen dækker virksomhedernes behov for medarbejderkompetencer. Jeg har også medvirket til justeringer af plastmageruddannelsen, der nu indeholder Claus Henriksen robotter og automatiseringsmuligheder. Jeg er også sekretær for udvalget Forretningsudvikling og Innovation, og Uddannelsesudvalget.

9 UDDANNELSE OG REKRUTTERING AF UNGE Innovation er også lig med morgendagens generationer. Dem skal vi have fat på! Plastindustrien søger derfor kontakt med de unge ad mange kanaler: Spændende pjecer, konkurrencer, Elev i Praktik, uddannelsesmesser og kampagner via plakater og sjove og flotte radio- og tv-spots. Vi har i de senere år fået fat i flere unge til plastmageruddannelsen, og målet er 150 færdiguddannede om året, fordi plastindustrien herhjemme skal leve af et højt kompetenceniveau. Der uddannes dog kun nye plastmagere, hvis branchen aktivt er med til at tiltrække elever til faget, og tilbyder dem elevpladser. Reguleringen af uddannelsestilbuddet er den effektive taxameterbetaling dvs. Ingen elever = ingen uddannelse! Ung til ung For at skaffe elever til faget, skal der nærkontakt med de unge til - og helst ung til ung. I samarbejde med Den Jydske Haandværkerskole satser vi derfor på en helt ny webside, ny informationspjece og besøg på efterskoler, produktionsskoler og ungdomsskoler. Vi satser på, at det skal være en ung plastmagerelev, der kommunikerer med de unge. Også vejlederne informerer vi flittigt om vores tilbud. Et hold plastmagere fra Den Jydske Haandværkerskole Plastmageruddannelsen tilpasset virksomhedernes behov For at matche virksomhedernes stigende behov for fleksibel produktion med mindre seriestørrelser er plastmageruddannelsens indhold justeret: Plastmagereleverne lærer nu også at arbejde med periferiudstyr (robotter) til produktionen, så deres færdigheder styrkes på dette område og det teknisk faglige niveau øges. Ud over ungdomsuddannelsen, tilbyder plast-skolerne også efteruddannelse til både fag- og ufaglærte. Som noget specielt tilbyder plastbranchen især mange erfarne medarbejdere uddannelse som plastmager efter de har stået i voksenlære. 9 er Plastindustriens uddannelsesside til de kommende plastmagere og andre interesserede unge. Uddannelsesopgaven løser Plastindustrien i samarbejde med 3F og Industriens Uddannelsessekretariat på hele plastbranchens vegne.

10 KOMMUNIKATION Det er vigtigt for os at vores medlemmer besidder opdateret viden at navigere efter i deres dagligdag. Derfor har vi forskellige kommunikationskanaler, som vi flittigt benytter os af og opfordrer medlemmerne til at gøre det samme. 10 Vores ønske er, at plast skal være respekteret som materiale, og branchen skal støttes i at være en betydningsfuld part i det industrielle Danmark, ligesom vi ønsker at kommunikere med kundegrupper, embedsmænd, politikere og medier om plast så vi har udviklet vores elektroniske kommunikation med hjemmesiderne: og Alle medlemmer har beskyttet adgang med password til en speciel medlemsside, som er fyldt med relevant information. Vi byder på masser af relevante nyheder, målrettet specielle målgrupper. Som medlem får du: Plast i Medierne en ugentlig oversigt og kort resumé af nyheder om branchen Internt Plastnyt en månedlig omtale af de vigtigste informationer og begivenheder Nyhedsbrev om REACH, den ny kemikalieregulering fra EU Emballagenyt til emballagenetværket om fødevarekontakt og regulering heraf Lovservice om ny lovgivning af betydning for plastbranchen Plast panorama Medredaktør på Plast Panorama Plastindustrien er medredaktør på Plast Panorama, som hele branchen læser. Derfor har vi også god adgang til hele branchen, når vi har noget på hjertet eller giver ordet til et af vores medlemmer. TILBUD: Hvis det har din interesse, opretter vi gerne en prøveadgang for dig til medlemssiden og tilmelder dig vores nyhedsbreve, så du kan se, hvad man som medlem har gavn af på hjemmesiden og med nyhedsservices.

11 OG KONTAKT Skolelærere på skolebænken Vi har stor succes med at tilbyde kurser til kemi- og fysiklærere, som gennemgår et kursus i plast, hvor universitetsundervisere tager skolelærerne med rundt i plastens mysterier, efterfulgt af et besøg på en virksomhed. Målsætningen er at få plast på skemaet, så eleverne stifter bekendtskab med plastens muligheder, inden de forlader folkeskolen. Vi kan også tilbyde relevant undervisningsmateriale til lærerne. Plasten og danskerne Kontakt os og rekvirer bogen Plasten og danskerne, hvis du ikke har læst den endnu. Hvis din virksomhed forarbejder plast eller leverer til plastbranchen får du et eksemplar af bogen gratis (normal pris 270,- kr.). Bogen er et spændende værk om plastindustriens udvikling, faktisk branchens kulturhistorie, der også har fundet vej til mange bibliotekers hylder. Bogen har været en stor succes med 4000 solgte eksemplarer. Kontakt Plastindustrien PlastIndustrien Nørre Voldgade København K. Tlf.: Direktør Peter Skov, Miljøchef Lars Blom Chef for virksomhedsudvikling Claus Henriksen Chefkonsulent Rikke Buck Økonomikoordinator Anne Louise Moltrup Chefkonsulent Helle Fabiansen Sekretær Lisbeth Refsgaard 11

12 12 PLASTINDUSTRIENS MEDLEMMER Aalborg Universitet Accoat A/S Aco Nordic A/S ACTIVITEAM ApS AK Værktøj og Plastfabrik I/S AKVA WATERBEDS A/S Albis Plastic Scandinavia AB Altuglas International AMP (Advisory Manufacturing Polymer) A/S AMU SYD Andertech Plastteknik A/S Aplicator System Denmark Arburg A/S Artekta Formstof A/S ATTRAQ B6 A/S B6 Akustik A/S Bach Composite Industry a/s K. Balling-Engelsen a/s Barsmark A/S BASF A/S Bayer A/S BaySystems NorthernEurope A/S Bi-Plast Consult ApS Bogense Plast as Bøjco A/S Brenntag Nordic Brøste A/S BT Components A/S Carmo A/S Carpenter ApS Clariant Masterbatches (Danmark) Coloplast A/S CUC Engineering A/S DAMVIG Develop A/S Dancop International A/S DAN-FOAM ApS Dan-Hill-Plast A/S Danish Poly-Cut ApS Dan-Iso A/S Danmat Industri A/S Danpor A/S Danrec A/S Dansk Affald A/S Dansk Dekor-Laminat A/S Dansk Plastmontering A/S Dansk Polymercenter Dansk Rotations Plastic ApS A/S Dansk Shell Dantex Plast A/S dantoy a/s DBI Plastics A/S DC-System Insulation A/S DD Plast 2005 A/S DIAB ApS Distrupol Nordic DKI Plast Holding A/S DMI Plast A/S dnp denmark as Dominator ApS Søren Dromph Dupont Danmark ApS Dupont Plastic ApS e-b packing aps Ehrno Flexible A/S Ejers Plast A/S Elektro-Isola A/S EM Fiberglas A/S Engel Danmark A/S Englmayer A/S Ergomat A/S Erhvervsakademiet Nordsjælland Eskesen A/S Euro Plast A/S Evonik Expladan A/S EXPO-NET Danmark A/S Færch Plast A/S Falcon Plastics-Machinery A/S FARUSA emballage as Fast Plast A/S Ferromatik Danmark A/S Fiberline Composites A/S FORCE Technology Gerresheimer Vaerloese A/S Gibo Plast A/S Glim Plastic Industri af 1987 ApS Gravenhorst Plast A/S Grundfos A/S HAAHR INDUSTRIPLAST Malte Haaning Plastic A/S Hall & Co. ApS H. Saxe Hansen A/S HBN-Teknik A/S Helarco A/S HF Industri & Marine HH Plastkombi A/S HN Group A/S Martin Høft A/S Rolgros Hornbæk Plast Industri A/S Huntsman Norden A/S Husky Injection Molding Systems A/S Hydro Polymers Denmark A/S ICOM Composites A/S Icopal A/S IMCD Danmark A/S Injection Molding Management Inter Primo A/S J.A. Plastindustri A/S JO Plast a/s A. Johnsen Industri A/S Joka Plastic-Emballage A/S Jupiter Plast A/S Den Jydske Haandværkerskole Kildenn A/S Knudsen Plast A/S KraussMaffei Technologies Bernard Krone A/S KWH Pipe Danmark A/S Labotek A/S Aage Vestergaard Larsen ApS HANS LAUTRUP CHEMICALS A/S LEGO Koncernen Letbæk Plast A/S LM Glasfiber A/S Logstor A/S Lynddahl Plast A/S Mogens Marxen A/S Composites Mathiesen Plast ApS Micotron A/S Molytex A/S Mondi Packaging Nyborg A/S Monofiber A/S M-Plast A-S Nendan A/S NEW-COAT A/S Nordic Agencies Norfolier Danmark A/S Nortec-Cannon A/S NUNC A/S Nyrup Plast A/S Ølgod Elektro A/S Pack Tech A/S Papyro-Tex A/S PIL-PAK A/S Plastcom A/S PLASTECH ApS PLUS PACK A/S Poca Glasfiber ApS PolyMacs ApS Polyprint A/S Polysan A/S Primo Danmark A/S Promens A/S Promens Farum A/S RB Glasfiber A/S RC Plast A/S Reichhold Danmark A/S Reifenhäuser A/S Returplast Danmark Rias A/S Rika Plast A/S Ripladan Miljø A/S Forskningscenter Risø RK Plast A/S Roll-o-Matic A/S Rosti A/S Roth Nordic A/S Rubow, Civilingeniør Ulrik SABIC Innovative Plastics SABIC Nordic A/S Sander A/S Plast & Form SCA Packaging Flamingo Scandi-Aqualine A/S ScanStore Packaging A/S Schela Plast A/S Vilh. Schertiger & Co. A/S Schoeller-Plast-Enterprise A/S Schur Flexible Denmark a/s Schur Inventure A/S SEMEX Plastmaskiner ApS SET Group A/S Silkeborg Plast ApS Siplast A/S Skagen Kasse-& Plastfabrik A/S Skjold Plast SKY-LIGHT A/S SP Group A/S Star Pipe A/S StyroChem Finland OY Styropack A/S Sundolitt A/S Superfos a/s Superfos Randers a/s Synventive Molding Solutions ApS Techno-Trading A/S Teknisk Agentur A/S Teknologisk Institut, Plastteknologi TEMPUR Danmark A/S Tetra Pak Inventing A/S ThermiSol A/S Thyregod Bygningsindustri A/S Tillex Tinby A/S TOTAL Petrochemicals Nordic Totax-Plastic A/S Trioplast Nyborg A/S Tunetanken A/S Ulfoss Plastic A/S Ulstrup Plast A/S United Foam ApS Unomedical A/S Uponor A/S Ureflex A/S Uson Plast A/S Vestas Blades A/S Vestas Wind Systems A/S VINK AS VitasheetGroup Esbjerg VV-Normspann Plastteknik ApS Wavin BRUNO WEILE CHEMICALS ApS Westpack A/S Poul Willumsen A/S Wittmann Battenfeld ApS X-Ophan A/S xperion

13 LEVERANDØR AF HØJKVALITETS RÅVARER TIL DANSK PLASTINDUSTRI A leading supplier to the global composites industry r

14

15 Herlev Hovedgade Herlev Tlf

16 16

Besøg en plastvirksomhed og tag din klasse med

Besøg en plastvirksomhed og tag din klasse med Besøg en plastvirksomhed og tag din klasse med Arbejder din klasse med plast, er det oplagt at tage på virksomhedsbesøg: Eleverne kan se virkeligheden på en arbejdsplads Relatere fysik og kemiforsøg til

Læs mere

Plast2009. Plast og klima. Varm mælk på farten. En stejl nedtur. Nærkontakt med de unge. Grøn smiley til plastindustrien

Plast2009. Plast og klima. Varm mælk på farten. En stejl nedtur. Nærkontakt med de unge. Grøn smiley til plastindustrien Varm mælk på farten En ny opsigtsvækkende sutteflaske er kommet på markedet. To danske fædre, Rasmus H. Schmiegelov og Nikolaj Leonard-Hjort står bag, og har valgt RK Plast i Skive som producent. Sutteflasken

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2015 Side 3: nnoncering på print Side 4 og 6: nnoncer i nyhedsbreve Side 5 og 7: nnoncer på hjemmeside Side 8: Massiv eksponering i kortere perioder Høj

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

Få en plastuddannelse med fremtid. Kør ind i fremtiden. som plastmager

Få en plastuddannelse med fremtid. Kør ind i fremtiden. som plastmager Få en plastuddannelse med fremtid 2007 2008 Kør ind i fremtiden som plastmager Tjek vores hjemmeside Lette plastmaterialer er fremtiden i hurtige fly, biler og skibe. Samtidig er der stor mangel på plastmagere

Læs mere

En verden i plast. Sprøjtestøbning. Ekstrudering. Plastmagermagasinet. Få en plastuddannelse med fremtid

En verden i plast. Sprøjtestøbning. Ekstrudering. Plastmagermagasinet. Få en plastuddannelse med fremtid En verden i plast Uden plast ville et hav af produkter ikke eksistere. Her på siden er et lille udsnit af produkter udvalgt. Blivplastmager.dk har set på, hvordan man fremstiller plastprodukter som f.eks.

Læs mere

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET Sektionen for kompositmaterialer Tirsdag den 26. august 2008 09.00 Bus fra Radisson SAS Limfjord Hotel til Aalborg Universitet 9.30-10.00

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

PLASTINDUSTRIENS MILJØPOLITIK 2002 PLASTINDUSTRIEN I DANMARK

PLASTINDUSTRIENS MILJØPOLITIK 2002 PLASTINDUSTRIEN I DANMARK PLASTINDUSTRIENS MILJØPOLITIK 2002 PLASTINDUSTRIEN I DANMARK Plastindustrien vedtog i 1991, som den første brancheforening i Danmark, en miljøpolitik. Siden da har vi gennemført flere brancheprojekter

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2013/2014 Side 3: Annoncering på print Side 4: Annoncer i nyhedsbreve Side 5 og 6: Annoncer på hjemmeside Side 7: Massiv eksponering i kortere perioder

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 22. marts 2011 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 02-12 Indkaldelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Nyhedsbrev. Maj 2011

Nyhedsbrev. Maj 2011 Nyhedsbrev Maj 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Arrangementer 7 GNS bliver til GroNet 3 Arrangementer 8 Generalforsamling 3 ERFA møder 8 Folkene bag vurderingsgruppen 5 Oplysninger 9 Jordrens Syd

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015 Formandens beretning Kære kollegaer kære venner Der er ingen, der har sagt, at det skulle være let men det måtte nu godt være lidt mindre besværligt.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Curriculum Vitae. Erhvervserfaring. Uddannelse. Navn: Adresse: Civilt:

Curriculum Vitae. Erhvervserfaring. Uddannelse. Navn: Adresse: Civilt: Curriculum Vitae Navn: Adresse: Civilt: Alder: Telefon: E-mail: Kim Baarsøe Vestervangen 42, 6715 Esbjerg N Single og har 3 børn: Lærke 14 år, Mille 14 år og Mads 6 år. 40 +45 28 10 53 34 kim@baarsoe.dk

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 2. april 2013 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-13 Indkaldelse

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Dato: Mandag den 20. januar kl. 13.00 Sted: Nordfyn Erhverv, Sunekær 1, 5471 Søndersø SUNEKÆR 1 5471 SØNDERSØ Tlf. +45 63 88 20 30 Fax +45 63 88

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Innovationschef Kjeld Lisby

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk Hvem er vi? 1 Plast Center Danmark Plast Center Danmark, PCD, er en erhvervsdrivende fond, som blev oprettet med det formål at opbygge et videns- og kompetencemiljø indenfor plast- og polymerområdet PCD

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011

DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011 DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011 1 DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011 "Gives som en anerkendelse til en virksomhed eller person, der ved en særlig indsats har

Læs mere