Plastindustrien tilbyder dig netværk og kompetencer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plastindustrien tilbyder dig netværk og kompetencer"

Transkript

1 Plastindustrien tilbyder dig netværk og kompetencer

2 PLASTINDUSTRIEN Formanden for bestyrelsen i Plastindustrien, fabrikant Hans Ulrich, Ulfoss Plastic A/S, siger om Plastindustrien: Der er for mig ingen tvivl om, at netværk er en yderst vigtig del af foreningslivet i Plastindustrien. Netværket er surdejen, der giver os en vis fælles identitet og kontakter på kryds og tværs i den alsidige plastbranche. Vi kan drage nytte af hinanden og vi har brug for mange af de samme informationer, vi kan få fra det sekretariat, som vi driver sammen i foreningen. Formanden indledte i 2009 sin beretning med et billede på finanskrisens konsekvenser: En økonomisk mavepuster til mange virksomheder. 2 Bestyrelsen i Plastindustrien består af kompetente kræfter fra alle dele af branchen. Plastindustrien er en brancheforening, der koncentrerer sig om plastbranchens udvikling og om de rammebetingelser, som er specielle for plastbranchen indenfor miljø, forbrugersikkerhed, uddannelse og forretningsudvikling. Det hele funderet på visioner, der sætter værdiskabelse og nytænkning i centrum. På billedet ses øverst fra venstre mod højre: Adm. direktør, Søren Ulstrup, Ulstrup Plast A/S, Formand for Plastindustriens Uddannelsesudvalg Vice President, John Søndergård, Coloplast A/S, Formand for Plastindustriens Miljøudvalg Direktør, Jens Uhl Nielsen, DKI Plast a.s., Formand for Plastindustriens Udvalg for Forretningsudvikling Adm. direktør, Thomas Olkjær, Nortec-Cannon A/S Fabrikant, Henrik Thorning, Fiberline Composites A/S Adm. direktør, Peter Skov, Plastindustrien i Danmark Nederst fra højre mod venstre: Adm. direktør, Frank Gad, SP Group A/S Adm. direktør, Jan Schäfer, Sabic Nordic A/S, Formand for Plastindustriens Kommunikationsudvalg Fabrikant, Hans Ulrich, Ulfoss Plastic A/S, Formand for Plastindustrien Regional Director, Jan-Erik Johannson, PlasticsEurope Vice President, Anders N. Ravnskjær, Lego Koncernen (ikke på billedet: Adm. Direktør, Ole Arenfeldt Jensen, Wawin A/S, Næstformand i Plastindustrien)

3 EN BRANCHEFORENING FOR DIG Plastindustrien vil gerne i kontakt med dig. I denne brochure fortæller vi lidt om os selv, og hvad vi foretager os i foreningen. Vi er mange plastvirksomheder i foreningen, men vi vil også gerne have din virksomhed med - for branchen står stærkere samlet, og medlemskab giver din virksomhed mange fordele. Derfor får du brochuren om os. Ring til mig, hvis du gerne vil have et besøg. Det kan også være vi ringer til dig, for at få lov at kigge indenfor i jeres virksomhed. Med venlig hilsen Peter Skov, Direktør i Plastindustrien Plastindustrien er et visionært kraftcenter for værdiskabelse og nytænkning, hvor plast værdsættes for sine unikke egenskaber Plastindustriens mission at plastindustri opfattes som en attraktiv branche at arbejde i at give alle en positiv holdning til plast at forbedre rammevilkårene for plastindustri, både nationalt og internationalt at fremme innovation og opdyrke nye vækstområder Plastindustrien i tal: 1988: Plastindustrien oprettes på basis af Plast-Sammenslutningen og Plastindustrien i Danmark. 1992: Overenskomstdelen overføres til Dansk Industri, DI og foreningen får sin nuværende form. 2009: 250 medlemmer i foreningen. Vi dækker 75% af branchen. Ca personer beskæftiget i branchen i alt. 70% af produktionen eksporteres. at styrke forskning og videnopbygning om plast at være på forkant med sundheds-, miljø- og klimaspørgsmål at udnytte globaliseringens muligheder for vækst og udvikling 3

4 PLASTINDUSTRIEN ER EN NETVÆRKSORGANISATION Plastindustriens medlemmer danner mange faglige del-netværk under en fælles hat, og Plastindustriens sekretariat fungerer som support for grupperne med service og faglig viden. 4 Sektionerne Vigtigst er de otte faglige sektioner, som ses i den grønne ramme på side 5. Sektionerne er basis for foreningen, og deres prioriteter vægtes meget højt i foreningens samlede prioritering af opgaverne. Sektionerne arrangerer deres egne aktiviteter og netværksmøder og skal opfattes som næsten - foreninger i selve foreningen med egne vedtægter og bestyrelser. De har friheden til at iværksætte initiativer næsten ubegrænset - blot skal man holde sig inden for de overordnede rammer, som Plastindustriens bestyrelse fastlægger. De fleste medlemsvirksomheder er med i en sektion. Andre faglige netværk Andre netværk er f.eks. Plastindustriens Designklub, Emballagenetværket, seniorklubben, REACH-netværket og PVC-netværket. Nogle netværk har karakter af ad hocgrupper, som opløses igen, når de ikke er aktuelle mere. Plastindustriens forskellige arrangementer er en kærkommen lejlighed til at netværke med kollegerne fra branchen. Vigtige netværk med myndigheder En af Plastindustriens opgaver er at holde en god kontakt med myndighederne om aktuelle problemstillinger og opgaver, som berører plastbranchen. Det kan være om miljø og forbrugersikkerhed eller om klima og arbejdsmiljø. Vi kender de relevante fagfolk og embedsmænd i styrelser og ministe- rier, og vi følger den gode danske tradition for dagligt tillidsfuldt samarbejde om de mange tekniske, og ofte komplicerede, spørgsmål.

5 Plastindustriens stærke europæiske netværk gavner din virksomhed gennem viden og indflydelse. Indflydelse på EU-regler Et stærkt europæiske netværk har stigende betydning, fordi dansk lovgivning på miljøog sundhedsområdet nøje følger EU-direktiver eller fastlægges direkte af EU. Det er f.eks. tilfældet med den nye kemikalielovgivning REACH, som vi hjælper medlemmerne med at følge. Når afgørende rammebetingelser fastlægges i Bruxelles, er det vigtigt at have adgang til informationerne og mulighed for at påvirke beslutningerne inden de træffes. PlasticsEurope er et netværk af råvareproducenter og besidder sammen med EUPC, den europæiske paraplyorganisation for al plastindustri, den viden og de indflydelseskanaler, som er nødvendige for at få indflydelse på beslutningerne i Bruxelles. Vi er med begge steder. Herudover er Plastindustriens forskellige medlemsgrupper samtidig medlem af otte forskellige europæiske delbrancheforeninger, der tager hånd om fælleseuropæiske anliggender. Der er brancheforeninger for rørproducenter, EPS-producenter, PVCforarbejdere, hårdt- og blødtskumsproducenter i PUR, kompositindustri, genanvendelsesfirmaer og emballagevirksomheder. 5 Sektionerne Råvare-sektionen samler branchens leverandører af plastråvarer. Ekstruderings-sektionen arbejder for at styrke den faglige udvikling inden for ekstruderingsprocesser. EPS-sektionen er samlingspunkt for virksomheder, der arbejder med ekspanderet polystyren. Komposit-sektionen plejer interesserne for leverandører og virksomheder, der anvender kompositmaterialer. Maskin-sektionen varetager maskinleverandørernes faglige interesser. Genanvendelses-sektionen samler virksomheder, der genanvender plast. PUR-sektionen fungerer som samlingspunkt for alle virksomheder, der arbejder med polyurethanplast. Sprøjtestøbe-sektionen er den største sektion under plastindustrien og samlingsstedet for alle sprøjtestøbevirksomheder. Termoform-sektionen er der, hvor alle virksomheder, som anvender termoformning, samles om erfaringsudveksling og erhvervsfremme. Netværk Emballagenetværket styrker den faglige indsats indenfor regulering og sundhed for alle emballageproducerende medlemmer i Plastindustrien. PVC Informationsrådet arbejder for de mest hensigtsmæssige vilkår for både samfund og industri ved anvendelsen af PVC i forhold til miljø og sundhed. Seniorklubben samler alle, der har haft et årelangt virke indenfor plastbranchen og helt eller delvist har trukket sig tilbage fra erhvervsarbejde. Designklubben er mødested for virksomheder, designere og designstuderende og har til formål at fremme samarbejdet mellem disse dele af plastbranchen.

6 KLIMA, MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG FORBRUGERSIKKERHED Plastindustrien har et ansvar for, at fremstilling, brug og bortskaffelse af plastprodukter sker uden risiko for mennesker og miljø. Plastindustrien fik sin første miljøpolitik i I 2008 vedtog vi en helt ny miljøpolitik, som er vores svar på, hvordan vi tager kampen op mod miljø- og klimaudfordringerne. Vores politik er at: Plast sparer energi og skal være med til at løse klimatruslen Plast skal bruges igen til nye varer eller energi 6 Plastprodukter skal fremstilles og bruges uden at skade mennesker og miljø I Plastindustrien arbejder vi med at omsætte vores miljøpolitik til konkret handling. Vi hjælper vores medlemmer med at sætte klima, miljø, arbejdsmiljø og forbrugersikkerhed på dagsordenen og hjælper gerne med at løse konkrete problemer. Vi har kompetencer til at rådgive og formidle viden om energibesparelser, genanvendelse, kemikalier, fødevarekontakt, afgifter, miljøgodkendelser samt miljø- og arbejdsmiljøledelse. Vores netværk internt og eksternt er helt afgørende for at være up to date med viden og kompetencer.

7 HVEM ER VI, DER ARBEJDER MED MILJØ? Miljøchefen rådgiver om kemiske stoffer Jeg hedder Lars Blom og er miljøchef her i Plastindustrien. Jeg er oprindelig uddannet dyrlæge og arbejdede i de første mange år med toksikologiske problemer dvs. giftigheden af kemiske stoffer, både i fødevarer på Fødevareinstituttet og i lægemidler, som chef for den toksikologiske forskning på H. Lundbeck. Igennem de seneste 20 år har jeg beskæftiget mig med næsten alt indenfor miljø og industriel produktion. Først i Industrirådet, siden i Dansk Industri og fra 2000 her i Plastindustrien. Ud over rådgivning af medlemsvirksomhederne om de fleste plastrelevante miljøspørgsmål, dækker jeg især områderne problematiske kemiske stoffer, affald og genanvendelse, emballage og fødevarekontakt, samt miljøafgifter. Jeg er desuden sekretær for Plastindustriens Miljøudvalg, som er rådgivende overfor Plastindustriens bestyrelse Lars Blom i miljøspørgsmål. Et sidste arbejdsområde består i at vedligeholde et stort europæisk og dansk netværk med information og samarbejde om fælles problemstillinger. Chefkonsulenten sætter klimadebatten på dagsordenen Jeg hedder Helle Fabiansen og er chefkonsulent i Plastindustrien. Jeg er uddannet miljøplanlægger fra RUC og har de sidste 14 år beskæftiget mig med industri, klima, miljø og arbejdsmiljø. Min opgave er at hjælpe plastvirksomhederne med deres miljøarbejde og deres indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Et eksempel er EU s nye og meget omfattende kemikalieregulering REACH, som pålægger både råvareleverandører og plastforarbejdere en række nye forpligtelser. Jeg hjælper vores medlemmer med at gøre reglerne håndterbare, så de kan leve op til forpligtelserne og fortsætte med at drive deres virksomhed. Jeg har et grundigt kendskab til reglerne på arbejdsmiljøområdet og rådgiver medlemmerne med at finde løsninger på de arbejdsmiljøproblemer, som er typiske for plastbranchen. Klimadebatten er aktuel i disse år, og jeg kan hjælpe medlemmerne med Helle Fabiansen at sætte klima og energi på dagsordenen. Jeg er også ansvarlig for Plastindustriens lovservice. 7

8 INNOVATION OG FORRETNINGSUDVIKLING Vi har som målsætning at styrke medlemsvirksomhedernes vækst og indtjening. Vi mener ikke, det er nok for en brancheorganisation at tage vare på medlemmernes rammebetingelser, vi skal også arbejde i fællesskab på at styrke innovationskraft og indtjening. Derfor har vi sat fokus på globaliseringens muligheder, bl.a. ved nogle succesfulde fact finding-ture til Kina og Centraleuropa, for at afdække mulighederne for at drive virksomhed her. Vi har fulgt op med en innovationsmåling af branchens virksomheder. Målingen har resulteret i, at vi har udviklet en Toolbox til systematisk arbejde med innovation. 8 Vores redskaber fokuserer på lønsomhed og styrkelse af salget. Som hjælp til at navigere gennem den økonomiske krise tilbyder vi netværk og assistance til virksomhederne, herunder om ABC-analyser, der skal skabe lønsomhed og forretningsudvikling i virksom- hederne, og som skal give grundlag for vækst. Chefen for virksomhedsudvikling styrker innovationen Jeg hedder Claus Henriksen og er chef for virksomhedsudvikling. Jeg er ingeniør og Ph.d. fra DTU og har erfaringer fra virksomheder som Brüel & Kjær, Grundfos, Danapak og Coloplast før jeg kom til Plastindustrien. Min opgave i Plastindustrien er at bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, så de udnytter globaliseringens muligheder optimalt og styrker innovationen og salget. Jeg har bl.a. stået for fact finding-turen til Centraleuropa. Under et år efter var halvdelen af de 18 deltagende virksomheder i gang med at etablere sig. Det har nu en meget stor betydning for virksomhedernes overlevelse og vækst. En anden opgave er at sikre udbuddet af efteruddannelse, samt at indholdet i plastmageruddannelsen dækker virksomhedernes behov for medarbejderkompetencer. Jeg har også medvirket til justeringer af plastmageruddannelsen, der nu indeholder Claus Henriksen robotter og automatiseringsmuligheder. Jeg er også sekretær for udvalget Forretningsudvikling og Innovation, og Uddannelsesudvalget.

9 UDDANNELSE OG REKRUTTERING AF UNGE Innovation er også lig med morgendagens generationer. Dem skal vi have fat på! Plastindustrien søger derfor kontakt med de unge ad mange kanaler: Spændende pjecer, konkurrencer, Elev i Praktik, uddannelsesmesser og kampagner via plakater og sjove og flotte radio- og tv-spots. Vi har i de senere år fået fat i flere unge til plastmageruddannelsen, og målet er 150 færdiguddannede om året, fordi plastindustrien herhjemme skal leve af et højt kompetenceniveau. Der uddannes dog kun nye plastmagere, hvis branchen aktivt er med til at tiltrække elever til faget, og tilbyder dem elevpladser. Reguleringen af uddannelsestilbuddet er den effektive taxameterbetaling dvs. Ingen elever = ingen uddannelse! Ung til ung For at skaffe elever til faget, skal der nærkontakt med de unge til - og helst ung til ung. I samarbejde med Den Jydske Haandværkerskole satser vi derfor på en helt ny webside, ny informationspjece og besøg på efterskoler, produktionsskoler og ungdomsskoler. Vi satser på, at det skal være en ung plastmagerelev, der kommunikerer med de unge. Også vejlederne informerer vi flittigt om vores tilbud. Et hold plastmagere fra Den Jydske Haandværkerskole Plastmageruddannelsen tilpasset virksomhedernes behov For at matche virksomhedernes stigende behov for fleksibel produktion med mindre seriestørrelser er plastmageruddannelsens indhold justeret: Plastmagereleverne lærer nu også at arbejde med periferiudstyr (robotter) til produktionen, så deres færdigheder styrkes på dette område og det teknisk faglige niveau øges. Ud over ungdomsuddannelsen, tilbyder plast-skolerne også efteruddannelse til både fag- og ufaglærte. Som noget specielt tilbyder plastbranchen især mange erfarne medarbejdere uddannelse som plastmager efter de har stået i voksenlære. 9 er Plastindustriens uddannelsesside til de kommende plastmagere og andre interesserede unge. Uddannelsesopgaven løser Plastindustrien i samarbejde med 3F og Industriens Uddannelsessekretariat på hele plastbranchens vegne.

10 KOMMUNIKATION Det er vigtigt for os at vores medlemmer besidder opdateret viden at navigere efter i deres dagligdag. Derfor har vi forskellige kommunikationskanaler, som vi flittigt benytter os af og opfordrer medlemmerne til at gøre det samme. 10 Vores ønske er, at plast skal være respekteret som materiale, og branchen skal støttes i at være en betydningsfuld part i det industrielle Danmark, ligesom vi ønsker at kommunikere med kundegrupper, embedsmænd, politikere og medier om plast så vi har udviklet vores elektroniske kommunikation med hjemmesiderne: og Alle medlemmer har beskyttet adgang med password til en speciel medlemsside, som er fyldt med relevant information. Vi byder på masser af relevante nyheder, målrettet specielle målgrupper. Som medlem får du: Plast i Medierne en ugentlig oversigt og kort resumé af nyheder om branchen Internt Plastnyt en månedlig omtale af de vigtigste informationer og begivenheder Nyhedsbrev om REACH, den ny kemikalieregulering fra EU Emballagenyt til emballagenetværket om fødevarekontakt og regulering heraf Lovservice om ny lovgivning af betydning for plastbranchen Plast panorama Medredaktør på Plast Panorama Plastindustrien er medredaktør på Plast Panorama, som hele branchen læser. Derfor har vi også god adgang til hele branchen, når vi har noget på hjertet eller giver ordet til et af vores medlemmer. TILBUD: Hvis det har din interesse, opretter vi gerne en prøveadgang for dig til medlemssiden og tilmelder dig vores nyhedsbreve, så du kan se, hvad man som medlem har gavn af på hjemmesiden og med nyhedsservices.

11 OG KONTAKT Skolelærere på skolebænken Vi har stor succes med at tilbyde kurser til kemi- og fysiklærere, som gennemgår et kursus i plast, hvor universitetsundervisere tager skolelærerne med rundt i plastens mysterier, efterfulgt af et besøg på en virksomhed. Målsætningen er at få plast på skemaet, så eleverne stifter bekendtskab med plastens muligheder, inden de forlader folkeskolen. Vi kan også tilbyde relevant undervisningsmateriale til lærerne. Plasten og danskerne Kontakt os og rekvirer bogen Plasten og danskerne, hvis du ikke har læst den endnu. Hvis din virksomhed forarbejder plast eller leverer til plastbranchen får du et eksemplar af bogen gratis (normal pris 270,- kr.). Bogen er et spændende værk om plastindustriens udvikling, faktisk branchens kulturhistorie, der også har fundet vej til mange bibliotekers hylder. Bogen har været en stor succes med 4000 solgte eksemplarer. Kontakt Plastindustrien PlastIndustrien Nørre Voldgade København K. Tlf.: Direktør Peter Skov, Miljøchef Lars Blom Chef for virksomhedsudvikling Claus Henriksen Chefkonsulent Rikke Buck Økonomikoordinator Anne Louise Moltrup Chefkonsulent Helle Fabiansen Sekretær Lisbeth Refsgaard 11

12 12 PLASTINDUSTRIENS MEDLEMMER Aalborg Universitet Accoat A/S Aco Nordic A/S ACTIVITEAM ApS AK Værktøj og Plastfabrik I/S AKVA WATERBEDS A/S Albis Plastic Scandinavia AB Altuglas International AMP (Advisory Manufacturing Polymer) A/S AMU SYD Andertech Plastteknik A/S Aplicator System Denmark Arburg A/S Artekta Formstof A/S ATTRAQ B6 A/S B6 Akustik A/S Bach Composite Industry a/s K. Balling-Engelsen a/s Barsmark A/S BASF A/S Bayer A/S BaySystems NorthernEurope A/S Bi-Plast Consult ApS Bogense Plast as Bøjco A/S Brenntag Nordic Brøste A/S BT Components A/S Carmo A/S Carpenter ApS Clariant Masterbatches (Danmark) Coloplast A/S CUC Engineering A/S DAMVIG Develop A/S Dancop International A/S DAN-FOAM ApS Dan-Hill-Plast A/S Danish Poly-Cut ApS Dan-Iso A/S Danmat Industri A/S Danpor A/S Danrec A/S Dansk Affald A/S Dansk Dekor-Laminat A/S Dansk Plastmontering A/S Dansk Polymercenter Dansk Rotations Plastic ApS A/S Dansk Shell Dantex Plast A/S dantoy a/s DBI Plastics A/S DC-System Insulation A/S DD Plast 2005 A/S DIAB ApS Distrupol Nordic DKI Plast Holding A/S DMI Plast A/S dnp denmark as Dominator ApS Søren Dromph Dupont Danmark ApS Dupont Plastic ApS e-b packing aps Ehrno Flexible A/S Ejers Plast A/S Elektro-Isola A/S EM Fiberglas A/S Engel Danmark A/S Englmayer A/S Ergomat A/S Erhvervsakademiet Nordsjælland Eskesen A/S Euro Plast A/S Evonik Expladan A/S EXPO-NET Danmark A/S Færch Plast A/S Falcon Plastics-Machinery A/S FARUSA emballage as Fast Plast A/S Ferromatik Danmark A/S Fiberline Composites A/S FORCE Technology Gerresheimer Vaerloese A/S Gibo Plast A/S Glim Plastic Industri af 1987 ApS Gravenhorst Plast A/S Grundfos A/S HAAHR INDUSTRIPLAST Malte Haaning Plastic A/S Hall & Co. ApS H. Saxe Hansen A/S HBN-Teknik A/S Helarco A/S HF Industri & Marine HH Plastkombi A/S HN Group A/S Martin Høft A/S Rolgros Hornbæk Plast Industri A/S Huntsman Norden A/S Husky Injection Molding Systems A/S Hydro Polymers Denmark A/S ICOM Composites A/S Icopal A/S IMCD Danmark A/S Injection Molding Management Inter Primo A/S J.A. Plastindustri A/S JO Plast a/s A. Johnsen Industri A/S Joka Plastic-Emballage A/S Jupiter Plast A/S Den Jydske Haandværkerskole Kildenn A/S Knudsen Plast A/S KraussMaffei Technologies Bernard Krone A/S KWH Pipe Danmark A/S Labotek A/S Aage Vestergaard Larsen ApS HANS LAUTRUP CHEMICALS A/S LEGO Koncernen Letbæk Plast A/S LM Glasfiber A/S Logstor A/S Lynddahl Plast A/S Mogens Marxen A/S Composites Mathiesen Plast ApS Micotron A/S Molytex A/S Mondi Packaging Nyborg A/S Monofiber A/S M-Plast A-S Nendan A/S NEW-COAT A/S Nordic Agencies Norfolier Danmark A/S Nortec-Cannon A/S NUNC A/S Nyrup Plast A/S Ølgod Elektro A/S Pack Tech A/S Papyro-Tex A/S PIL-PAK A/S Plastcom A/S PLASTECH ApS PLUS PACK A/S Poca Glasfiber ApS PolyMacs ApS Polyprint A/S Polysan A/S Primo Danmark A/S Promens A/S Promens Farum A/S RB Glasfiber A/S RC Plast A/S Reichhold Danmark A/S Reifenhäuser A/S Returplast Danmark Rias A/S Rika Plast A/S Ripladan Miljø A/S Forskningscenter Risø RK Plast A/S Roll-o-Matic A/S Rosti A/S Roth Nordic A/S Rubow, Civilingeniør Ulrik SABIC Innovative Plastics SABIC Nordic A/S Sander A/S Plast & Form SCA Packaging Flamingo Scandi-Aqualine A/S ScanStore Packaging A/S Schela Plast A/S Vilh. Schertiger & Co. A/S Schoeller-Plast-Enterprise A/S Schur Flexible Denmark a/s Schur Inventure A/S SEMEX Plastmaskiner ApS SET Group A/S Silkeborg Plast ApS Siplast A/S Skagen Kasse-& Plastfabrik A/S Skjold Plast SKY-LIGHT A/S SP Group A/S Star Pipe A/S StyroChem Finland OY Styropack A/S Sundolitt A/S Superfos a/s Superfos Randers a/s Synventive Molding Solutions ApS Techno-Trading A/S Teknisk Agentur A/S Teknologisk Institut, Plastteknologi TEMPUR Danmark A/S Tetra Pak Inventing A/S ThermiSol A/S Thyregod Bygningsindustri A/S Tillex Tinby A/S TOTAL Petrochemicals Nordic Totax-Plastic A/S Trioplast Nyborg A/S Tunetanken A/S Ulfoss Plastic A/S Ulstrup Plast A/S United Foam ApS Unomedical A/S Uponor A/S Ureflex A/S Uson Plast A/S Vestas Blades A/S Vestas Wind Systems A/S VINK AS VitasheetGroup Esbjerg VV-Normspann Plastteknik ApS Wavin BRUNO WEILE CHEMICALS ApS Westpack A/S Poul Willumsen A/S Wittmann Battenfeld ApS X-Ophan A/S xperion

13 LEVERANDØR AF HØJKVALITETS RÅVARER TIL DANSK PLASTINDUSTRI A leading supplier to the global composites industry r

14

15 Herlev Hovedgade Herlev Tlf

16 16

Besøg en plastvirksomhed og tag din klasse med

Besøg en plastvirksomhed og tag din klasse med Besøg en plastvirksomhed og tag din klasse med Arbejder din klasse med plast, er det oplagt at tage på virksomhedsbesøg: Eleverne kan se virkeligheden på en arbejdsplads Relatere fysik og kemiforsøg til

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Plast2009. Plast og klima. Varm mælk på farten. En stejl nedtur. Nærkontakt med de unge. Grøn smiley til plastindustrien

Plast2009. Plast og klima. Varm mælk på farten. En stejl nedtur. Nærkontakt med de unge. Grøn smiley til plastindustrien Varm mælk på farten En ny opsigtsvækkende sutteflaske er kommet på markedet. To danske fædre, Rasmus H. Schmiegelov og Nikolaj Leonard-Hjort står bag, og har valgt RK Plast i Skive som producent. Sutteflasken

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark 1 Tal og tendenser 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark Analysen er udarbejdet af: Kasper

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Plastindustrien i Danmark. Miljøpolitik2008

Plastindustrien i Danmark. Miljøpolitik2008 Plastindustrien i Danmark Plastindustriens miljøpolitik Plastindustriens miljøpolitik er vores svar på, hvordan vi tager kampen op med miljø- og klimaudfordringer. Plast sparer energi og skal være med

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt

EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter Fortæller varens historie I et moderne samfund kan emballage ikke undværes. Emballage er en forudsætning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29. marts 2012, kl. 13.00 hos Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm

Referat af ordinær generalforsamling den 29. marts 2012, kl. 13.00 hos Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm Procesindustrien Generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling den 29. marts 2012, kl. 13.00 hos Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm Formanden for Procesindustrien, Niels Morten

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN KEMI & LIFE SCIENCE + DANSK ERHVERV STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN en del af løsningen! INDHOLD ET VÆRDIFULDT PARTNERSKAB 3 MEDLEMSFORDELE MED FOKUS PÅ FORRETNINGEN 4 UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Forretningsudvikling for SMV ere i plastbranchen Temamøde

Forretningsudvikling for SMV ere i plastbranchen Temamøde Forretningsudvikling for SMV ere i plastbranchen Temamøde Tirsdag, den 19. november 2013, kl. 13:00 17:00 Mødelokale 1 A og B Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9, DK- 6700 Esbjerg Introduktion Plastbranchen

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Bliv plastmager og uddan dig til en karriere i en innovativ industri. Made by Thea Plastmagerelev hos LEGO Koncernen

Bliv plastmager og uddan dig til en karriere i en innovativ industri. Made by Thea Plastmagerelev hos LEGO Koncernen Bliv plastmager og uddan dig til en karriere i en innovativ industri Made by Thea Plastmagerelev hos LEGO Koncernen Kom og bliv plastmager sammen med os! Fem gode grunde til at blive plastmager Prøv at

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Tilmeldte til Netværksdagen 2017

Tilmeldte til Netværksdagen 2017 Tilmeldte til Netværksdagen 2017 Pr. 20/11 2017 Allan Hansen Direktør Salg og Marketing HN Group A/S Allan Poulsen Key Account Manager RC Plast A/S Anne-Sofie Ravn Bering Rådgivningscenterchef Eurofins

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016 Innovationsnetværk for Miljøteknologi Dit teknologinetværk årsdag 2016 Fælles Program frem til frokost 09.50-10.00 Velkommen v. Netværksleder Jonas Mortensen 10.00-10.30 Formandens beretning v. Styregruppeformand

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2015 Side 3: nnoncering på print Side 4 og 6: nnoncer i nyhedsbreve Side 5 og 7: nnoncer på hjemmeside Side 8: Massiv eksponering i kortere perioder Høj

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

REACH guide for plastvirksomheder

REACH guide for plastvirksomheder REACH guide for plastvirksomheder Hvordan kommer din virksomhed i gang med REACH? REACH berører producenter, importører og brugere af kemiske stoffer enten i ren form eller i kemiske produkter eller artikler.

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET Sektionen for kompositmaterialer Tirsdag den 26. august 2008 09.00 Bus fra Radisson SAS Limfjord Hotel til Aalborg Universitet 9.30-10.00

Læs mere

Lønsomhed og forretningsudvikling gennem ABC-analyser

Lønsomhed og forretningsudvikling gennem ABC-analyser Lønsomhed og forretningsudvikling gennem ABC-analyser Skab større lønsomhed på den korte bane og solidt grundlag for udvikling af forretningen A B C Intensivt netværksbaseret udviklingsprogram mellem Plastindustrien

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

industriens hus 23. november 2016, kl til kl.16.30

industriens hus 23. november 2016, kl til kl.16.30 16 Kemi og arbejdsmiljø reach og kemikalielovgivningens betydning for arbejdsmiljøet industriens hus 23. november 2016, kl.09.00 til kl.16.30 For både virksomheder og medarbejdere har det stor betydning,

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig?

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig? MARCODs formål er: At indhente, omsætte og udbrede den nyeste maritime viden og hjælpe den maritime serviceindustri til at implementere og kommercialisere viden til produktydelser, forretningskoncepter

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Produktionsteknisk Forening

Produktionsteknisk Forening Produktionsteknisk Forening er en aktiv faglig forening, der har til formål at øge kendskabet til den produktionstekniske udvikling, der finder sted i virksomheder indenfor industriens fremstillingsvirksomheder

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Glædelig jul og bæredygtigt nytår. Succesfuld generalforsamling i NBE

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Glædelig jul og bæredygtigt nytår. Succesfuld generalforsamling i NBE Se dette nyhedsbrev i en browser Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark December 2014 Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark og læse nyheder

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice Indhold Introduktion... 3 Visioner... 4 Skanderborg Kommunes borgerservice kendetegnes ved... 5 Åbenhed i borgerservice... 6 En borgerservice præget af mod og handlekraft... 7 Borgerservice fællesskab

Læs mere

Teknologisk Institut. Danmarks førende innovationsinstitut

Teknologisk Institut. Danmarks førende innovationsinstitut Teknologisk Institut Danmarks førende innovationsinstitut Indholdsfortegnelse Teknologisk fakta 3 Divisioner og fagområder på Teknologisk Institut 5 Vi styrker danske virksomheder og samfundet generelt

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

Fra lokal til global industri

Fra lokal til global industri Fra lokal til global industri Kim Nedergaard Jacobsen, projektchef knja@windpower.org Danish Wind Industry Association www.windpower.org The Wind Industry in Denmark Mere end 245 medlemsvirksomheder i

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 17.01.2014/JMH Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 Deltagere: Udpeget af bestyrelsen: Thomas Jordan Johannesen, Business Manager, Rambøll Udpeget af uddannelsernes Advisory Boards:

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Tom Kähler. Bilag 2. Kandidater til bestyrelsen. Formand Født 11. juni 1943 Nationalitet: Dansk

Tom Kähler. Bilag 2. Kandidater til bestyrelsen. Formand Født 11. juni 1943 Nationalitet: Dansk Bilag 2 Kandidater til bestyrelsen Tom Kähler Formand Født 11. juni 1943 1971: HD (Finansiering og kreditvæsen), Copenhagen Business School 1968: Civilingeniør (kemi), Danmarks Tekniske Universitet 1962-1963:

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Notat 4. oktober 2017

Notat 4. oktober 2017 Til: IDAs medlemmer Fra: Jura & Arbejdsvilkår Notat 4. oktober 2017 Når din virksomhed bruger Mercer Vi har i IDA i de senere år modtaget flere henvendelser fra medlemmer der fortæller, at deres arbejdsplads

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi KLIKOVANDs kommunikationsstrategi for en klimaberedt region Foto af Carsten Ingemann Januar 2016 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på? 3 - Målsætninger for kommunikationen 3 - Sammenhæng mellem de tre mål

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Brancheorganisation under Kooperationen Formåls paragraf for brancheforeningen Brancheforeningen fungerer som forum for virksomhederne, hvor de kan udveksle erfaring

Læs mere