Fra fødsel til global ekspansion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra fødsel til global ekspansion"

Transkript

1 1

2 2

3 Henning Bender Fra fødsel til global ekspansion De Smithske DESMI Metalindustri i 175 år 1

4 DESMI og Henning Bender 2009 Redaktion: Henning Bender under medvirken af Henrik Sørensen og Bodil Kyvsgaard Forfatter: Henning Bender Fotografisk materiale: DESMI og Aalborg Stadsarkiv under medvirken af fotograf Liljan Nørgaard Jensen Typografisk tilrettelægning af DESMI Marketing Smudsomlag og shirting af DESMI Marketing Bogen er sat med Minion Pro og trykt af Suzhou Huafang Printing Co.,Ltd. No.7 DongWu 2 Road Suzhou, Jiangsu Province, Kina Indbindingen er sket på Suzhou Huafang Printing Co.,Ltd. No.7 DongWu 2 Road Suzhou, Jiangsu Province, Kina ISBN EAN

5 Henning Bender Fra fødsel til global ekspansion De Smithske DESMI Metalindustri i 175 år 3

6 4

7 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Fødslen af dansk industri Sammenfatning Hvem var H. Smith? Familiebaggrund Netværk Liv og død i Aalborg Jernstøberier i Danmark og i Aalborg før Henning Smith Kupolovnen F.W. Meyers Jernstøberi i Aalborg A.F. Heidemanns jernstøberi i Hjørring Henning Smiths Jernstøberi i Aalborg Privilegium af 21. december Udstedte og benyttede privilegier på jern- og metalstøberier Fabriksbygningerne Aalborgs Fabriksgård Johan Georg Galster Byen hvor ingen fabriksvirksomhed kan trives Henning Smith og Aalborgs Fabriksgård Produktion Maskinfabrikation H. Smith taber dampen i forhold til B & W Støbejernsartikler Nørresundby Jernstøberi og Maskinværksted Ledelse og medarbejdere Drivhjulet i den industrielle udvikling Sammenfatning Skiftet efter Henning Smith Finanskrisen I/S Det Smithske. De første vanskelige år Interessenter og direktører I/S Det Smithske i fremgang Støbejern og støbegods Dampmaskiner på ny Selve drivhjulet i industrialiseringen Virksomhedens baggrund og historie Pladsproblemer Andre metalvirksomheder i Danmark På landsplan På det lokale plan Personale, løn og arbejdsforhold En brancheforening mod socialisme? Løn og forbrug

8 Mangel på kapital og faguddannede Sammenfatning Aktieselskaber Fra I/S Det Smithske til A/S De Smithske Aktieselskabets kapitalforhold Algade og Papegøjehaven Algadefabrikken Fabrikken i Papegøjehaven at vi danske ikke er ret anlagte for fabriksvirksomhed Mangel på kredit i Aalborg Mangel på faguddannede i Aalborg Produktionsværdi og overskud Støbegods Dampmaskiner Kedler Er De Smithske til salg? Arbejds- og lønforhold på De Smithske Direktørskifte Arbejdskonflikter Lockouten Lockouten Status ved år Landskendt for kirkeklokker Sammenfatning Jern- og metalindustrien i Danmark Aalborgs tre største metalindustrier Buaas fabrikker De Smithskes Reparationsværft og Aalborg Værft De Smithskes reparationsværft i Nyhavn De Smithskes reparationsværft i Østre Havn Hvorfor De Smithske ikke ville etablere et stålskibsværft Aalborg fik alligevel sit stålskibsværft Kirkeklokker De første kirkeklokker Danske kirkeklokker Badeanstalter, centralvarme og klokker De sønderjyske kirkeklokker Generelt Nøglepersoner og personale Direktører Medarbejdere Ro og fred og ingen konflikter Fremgang mellem to flytninger Sammenfatning Sporskiftet De gamle lokaler De nye lokaler på Annebergvej

9 Egenfeldts fremtidsstrategi af Anden verdenskrig og den tyske besættelse Efterkrigstiden års jubilæet den 9. juni Gode tider bliver bedre Udbytte og aktiekapital Produktion, udvidelser og datterselskaber Datterselskaber DESMI-RK AB Skalborg Maskinfabrik A/S A/S K.B. Hanssons Metalstøberi Nyt pumpeprogram fra Myhrwold og Rasmussen Sporskiftet omkring Nye direktører 1970, 1972, Nedtur Planlægning Klokkesalget afhændes Fabriksudsalget afhændes Støberiet ophører Stålafdelingen afhændes Ny ejer (1975) Dansk Andels Cementfabrik (DAC) Flytning ( ) Personale Samarbejdsudvalg Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen Fra afgrundens rand til global ekspansion Sammenfatning Den nye fabrik ved Aalborg Lufthavn DAC og De Smithske Rekonstruktionen Pumper Horisontale centrifugalpumper Vertikale centrifugalpumper Rotan-pumpen Overtagelse af Thrige Pumper Olieoptagningsudstyr og vejen til det globale marked RO-CLEAN DESMI A/S ved Jens Kampmann De Smithske bliver i 2003 omdøbt til DESMI Ny direktør og bestyrelsesformand Medarbejdere Koncentration omkring pumper Datterselskaber DESMI Ltd., Newcastle DESMI FHS Ltd., England DESMI Inc., USA DESMI GmbH Rotan Pumpengesellschaft, Hamburg DESMI K & R Pompen B.V., Utrecht DESMI Norge A/S

10 DESMI Pumping Technology (Suzhou) Co., Ltd DESMI Korea Ltd., DESMI Danmark A/S DESMI Contracting A/S RO-CLEAN DESMI A/S RO-CLEAN DESMI Ltd AFTI, USA RO-CLEAN DESMI LATIONOAMERICA RO-CLEAN DESMI ASIA Fremtiden Bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer Fabrikkens direktører Utrykte kilder Trykt litteratur

11 Forord DESMI A/S vil med denne bog ikke blot markere sit 175-års jubilæum som en af Danmarks ældste eksisterende metalindustrielle foretagender, men ønsker samtidig på de primære sprog der anvendes i koncernen, dansk, kinesisk og engelsk at give egne medarbejdere og læsere i al almindelighed et indblik i den industrielle udvikling som firmaet har været en del af i næsten to århundreder. Lige fra første fødsel på det helt lokale plan i 1833 til de globale aktiviteter der præger industriel produktion og afsætning i vore dage. Når beskrivelsen af denne verdensomspændende industrialisering i særlig grad lader sig udføre på baggrund af DESMI s historie, skyldes det at virksomhedens arkiv i helt usædvanlig grad er bevaret for hele perioden Vi har været så heldige at få industrihistorikeren mag. art. Henning Bender til at skrive bogen. Henning Bender, der var stadsarkivar i Aalborg , fik nemlig i årene den opgave at sikre DESMI s ældre arkiv for fremtiden. Det skete i forbindelse med fabrikkens totale flytning fra Aalborg til det nuværende hovedsæde i Nørresundby. Som det vil fremgå, når man læser bogen, er der langt fra tale om den vanlige lovprisning af en virksomhed, der har været i konstant fremgang fra første begyndelse. Sådanne fremstillinger findes ellers ofte i jubilæumsskrifter og gør, at de kan være vanskelige at skelne fra reklamer. Denne bog fortæller tværtimod om en virksomhed, der som alle andre, gang på gang blev ramt af markedsmæssige omstillinger og kriser. Spændingen for læseren ligger derfor i fremstillingen af hvordan det alligevel, trods alle problemer, lykkedes at overleve gennem omstilling til nye og ofte ganske originale og uventede produkter: kakkelovne, dampmaskiner, gravkors, skibe, badeanstalter, kirkeklokker, tørvemaskiner og pumper. Det er fortællingen om industriens udvikling fra fødsel til global ekspansion. Fra privilegiet til Henning Smith på indretning af et jernstøberi i Aalborg den 21. december 1833 til nutidens mere globale marked for pumpesystemer til væsketransport og specialudstyr til bekæmpelse af olieforurening. Læseren ønskes god fornøjelse med bogen. Jens Kampmann Henrik Sørensen 9

12 10

13 Indledning Dansk industri så sin egentlige fødsel i 1830 erne. Tidligere havde en række håndværksvirksomheder vokset sig så store, at de samlet blev betragtet som manufakturer eller fabrikker. Det gjaldt særligt tekstil- og tobaksfabrikker, hvor produktionsstørrelsen alene var bestemt af det antal vævere eller tobaksspindere der var samlet på et sted. Det der nu blev indført efter britisk model var nye produktionsmetoder og dampmaskiner der fremover til stadighed forøgede produktionen pr. medarbejder. I Danmark skete det i form af talrige jernstøberier og maskinfabrikker, hvoraf dog kun en eneste af de oprindelige virksomheder fra 1830 erne har overlevet: Henning Smiths Jernstøberi fra Fra 1857 hed fabrikken I/S Det Smithske Jernstøberi og Maskinværksted og fra 1875 da der blev to fabrikker A/S De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder mens koncernen endelig fra 2003 tog navneforandring til det mere mundrette DESMI A/S. De tidlige jernstøberier, der spredte sig som en bølge over hele landet i løbet af 1840 erne og 1850 erne, producerede alle det samme sortiment af støbegodsvarer for det samme hjemmemarked, og konkurrencen blev derfor stadig hårdere indtil finanskrisen ryddede godt op blandt de nye virksomheder. Det Smithske overlevede imidlertid, for fabrikken havde allerede i Henning Smiths tid oparbejdet en væsentlig støtte fra Aalborgs ledende købmandsfamilie: Simoni. Det var derfor også dem der overtog ledelsen efter Henning Smiths død i Det Smithske blev i 1860 erne og begyndelsen af 1870 erne omtalt i den lokale avis som selve drivhjulet i den industrielle udvikling. Og så godt gik det, at virksomheden i 1875 blev omdannet til et aktieselskab og fordoblede sit fabriksareal. Man kaldte sig herefter med flertalsformen A/S De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder, men det skete desværre netop da en ny og denne gang langvarig økonomisk krise satte ind. Den blev særlig hård for Aalborgs vedkommende hvor bank- og virksomhedskrak og svigtende handel betød, at byen ikke længere havde væsentlig risikovillig kapital. Avisen mente derfor i 1876 i modsætning til tidligere, at danskerne ikke er egnede til at drive større fabriksvirksomhed. Tilbagegangen i Aalborg skyldtes særligt de stadigt dårligere havneforhold og da de blev ordnet i 1890 erne kom næste spring fremad. Men ikke for De Smithske. Under det store industrielle gennembrud i Aalborg i 1890 erne, der gav byen tilnavnet byen med de rygende skorstene, var der først og fremmest tale om, at byen blev centrum for den danske cementproduktion. Men både kapital og teknisk viden kom nu ude fra, formidlet af ingeniørfirmaet F.L. Smidth i København og ordrerne gik helt forbi De Smithske. Bedre blev det ikke da virksomheden også tabte kampen om markedet for landbrugsmaskiner. Og det i et land hvis helt dominerende eksport var smør og flæsk. De gamle forbindelser i byrådet fra Simonis tid skaffede dog stadig De Smithske ordrer på skibsreparationer, pumper til vandværket og varmeanlæg til skoler 11

14 og kirker. Men kirkerne skulle bruge klokker! Det var netop dette, der i første halvdel af 1900-tallet gjorde De Smithske kendt som landets førende støberi for kirkeklokker, særligt da man efter 1920 havde forsynet hele Sønderjylland. Berømmelsen hjalp dog ikke synderligt på den øvrige produktion. Der skulle en ny og mere fleksibel ledelse til, kombineret med mangelsituationen under krig og besættelse Det betød en række nye produkter: særligt tørveværker, vandturbiner og pumper. Navnlig pumperne blev en lukrativ niche, der efterhånden i løbet af 1950 erne og 1960 erne blev firmaets ledende produkt. I en sådan grad, at eksportandelen blev stadigt større og efterhånden omfattede mere end halvdelen af produktionen. Virksomheden var således en af dem der bidrog til, at den danske industrieksport fra og med 1961 oversteg værdien af landbrugseksporten. Der blev derfor stadig større behov for en helt ny fabrik, men da man tog beslutningen i 1975 skete det samtidigt med at hele det sværindustrielle kompleks i landet stort set forsvandt under de tilbagevendende energikriser. Tilbage i Aalborg var der efterhånden kun Aalborg Portland cement og De Smithske. Heldigvis blev de penge den nedlagte Dansk Andels Cement havde fået for salg af sine produktionsrettigheder investeret i en overtagelse af De Smithske. Man fik sin nye fabrik i Nørresundby og bibeholdt pumpeproduktionen. Alle andre aktiviteter måtte til gengæld skæres bort: Klokker, støberi, fabriksudsalg, stålafdeling og datterselskaber i Stockholm, Aalborg og Nibe. Nu var det jo ikke blot De Smithske der havde problemer, størstedelen af den danske industri havde det endnu værre. Virksomheden kunne derfor i de følgende år plukke de bedste programmer fra andre nedlukningstruede virksomheder og det betød, at man lidt efter lidt kunne udvide sit pumpeprogram væsentligt med tilkøb af produktionsrettigheder til skibs- og industripumper, pumper til forsyningsanlæg samt olieforureningsudstyr. Det gik rigtigt godt og virksomheden ejes i vore dage af ledelsen selv, således som tilfældet også var i begyndelsen. Men ellers er meget naturligvis ændret. DESMI, der i 1833 startede som et helt lokalt jernstøberi i Aalborg, har stadig sit hovedsæde i Nordjylland, men befinder sig i vore dage på alle markeder der er væsentlige for koncernen. DESMI omfatter derfor nu både producerende selskaber i Danmark og Kina, samt datterselskaber og kontorer der varetager salg og service i England, Holland, Tyskland, Norge, USA, Ecuador, Indonesien og Korea. Det giver med den nuværende krise helt andre udfordringer, men også muligheder. Under den aktuelle krise søger ledelsen således at udvide koncernens globale markedsandele ved at satse på den rette kombination af held, flid og dygtighed, som har virket så godt under alle tidligere kriser. 12

15 Fødslen af dansk industri Henning Smiths Jernstøberi og Mekaniske værksted i Aalborg Aalborg fra syd i september I forgrunden bakken, der først nu fik navnet Skovbakken. Som det ses på billedet er de nye bøgetræer netop plantet. Bagved ses byen med sine to kirker. Til venstre domkirken Sankt Budolfi og til højre Vor Frue Kirke. Sejladsen på Limfjorden der slynger sig i baggrunden havde siden Aalborgs grundlæggelse tusind år tidligere gjort byen til Jyllands største handelsby og kongerigets vigtigste by efter hovedstaden København. Ønskede man som håndværker, handelsmand eller industridrivende at starte en virksomhed uden for København, faldt valget oftest på Aalborg. Det gjaldt således Henning Smith fra Randers der startede sit jernstøberi i de bygninger der er indrammet ved Sankt Budolfi kirke. Her producerede han tidens nyeste og mest moderne varer, støbegods og dampmaskiner. Det samme gjaldt billedets fotograf, Johan Bülow Birk, der efter endt uddannelse hos fotografiets opfinder, Louis Daguerre i Paris, sammen med en række af Danmarks førende fotografer, slog sig ned i Aalborg, hvor handelens og industriens fremgang omkring 1850 gav et godt marked for deres produkter. Sammenfatning Den danske industri blev født i 1830 erne med åbningen af en række jernstøberier rundt omkring i landet. Industrielle virksomheder havde eksisteret tidligere, men den bølge, der nu rejste sig, var den første der fik en lang levetid. Så lang at Henning Smiths jernstøberi i Aalborg fra kan fejre sit 175-års jubilæum i året Det er ofte blevet sagt at jernstøberierne, og hermed Danmarks industrialisering, blev startet fordi landet savnede kakkelovne efter adskillelsen fra Norge i Det er næppe tilfældet, det skyldtes snarere, at en langvarig og ødelæggende økonomisk krise var ved at være overstået omkring 1830 og at man havde fået helt nye metoder fra Storbritannien til produktion af støbejern. I stedet for træ var man begyndt at bruge stenkul i en kupolovn der tillod kontinuerlig tapning af flydende støbejern. Støbejern efter britisk mønster blev fra omkring 1830 samfundets foretrukne grundmateriale, som plastik og fibermaterialer er det nu. Tidligere havde smeden formet redskaber og maskiner med hammer, ambolt og smedesvejsning, men den nye støbeteknik gav helt Fødslen af dansk industri 13

16 nye muligheder. Eller som det blev sagt i Aalborg allerede i 1811: Om en genstand overhovedet kan udtænkes, kan den også produceres i støbejern. Brugte man støbejern signalerede man desuden til naboer og venner, at man var moderne og velorienteret om hvad der foregik i det store naboland mod vest, der med sine dampmaskiner var verdens første industrination. Dette kapitel handler om hvordan Henning Jacobsen Smed ( ), søn af en klejnsmed fra Randers, lærte alt dette nye at kende. Om hvordan han startede en fabrik i Aalborg og i øvrigt skaffede sig kapital. Sin britiske indstilling signalerede han tidligt gennem at ændre sit danske navn Smed til det engelske Smith. Historien vil efterfølgende fortælle om hvorledes han startede med støbegods under toldbeskyttelse i 1830 erne, men herefter som den første i Jylland begyndte at producere dampmaskiner i 1840 erne, og om hvordan han i 1850 erne løb ind i en voldsom konkurrence. Alle danske byer, selv de mindste, ønskede at få del i den nye industrielle udvikling og fra omkring 1855 var der oprettet over 100 jernstøberier og maskinfabrikker i landet. Selv i nabobyen Nørresundby. Begyndelsen blev gjort med en ansøgning om at oprette et støberi i Aalborg den 20. september 1833, tilladelsen blev udstedt den 21. december 1833 og den 9. juni 1834 var Henning Smith nået så vidt, at han kunne præsentere sit allerede producerede varesortiment for offentligheden i Aalborg Stiftstidende: Jernstøberi i Aalborg Undertegnede, der har erholdt Kongeligt allernådigst Privilegium på at anlægge et Jernstøberi, anbefaler sig herved med Følgende, til de billigste Priser: Kakkelovne af flere Facons og støbte med smukke Ornamenter. Komfurindretninger af alle Størrelser. Flere Sorter Plove, såsom bailandske, vinstrupske og amerikanske. Grubegryder, Komfur- og andre Gryder af forskellig Størrelse. Tagvinduer af flere Størrelser. Blæseformer og Spyttebakker. Hjul med Tilbehør til Rensemaskiner. Mortere af alle Størrelser, ligeså Klokker til Skibe og andet Brug. Store og små Ambolte med og uden Sparhorn m.m.m. Det bemærkes tillige, at jeg indestår for enhver Kakkelovn, med hensyn til Sprængning. Hvad Bestillinger, der måtte indløbe til Maskinarbejde eller lignende, som skal files og slibes efter Støbningen, støbes så blødt, at det, med hensyn dertil, kan behandles som Smedejern. I Støberiet vil Enhver overbevise sig om Støbningens Finhed. Alt gammelt Jern købes sammesteds til de højeste Priser. Aalborg, den 9de juni H. Smith Annonce for det nye jernstøberi i Aalborg Stiftstidende den 9. juni Kapitel

17 Hvem var H. Smith? Familiebaggrund Henning Smith eller som dåbsattesten lød: Henning Jacobsen Smed blev født den 1. januar 1792 i Trangstræde i Randers. Faderen, klejnsmed Jacob Michelsen Smed ( ), var i marts 1786 blevet enkemand med 4 børn, mens moderen, Kirsten Henningsdatter ( ), var blevet enke i september Henning Smiths forældre giftede sig derfor med hinanden i december 1786 og fik sammen to sønner Lars Jacobsen Smed (født 1789) og Henning Jacobsen Smed (født 1792). Henning var derfor den yngste i en børneflok bestående af halvsøskende: Anne Kirstine Jacobsdatter (f. 1770), Michael Jacobsen Smed (f. 1771), Peder Jacobsen Smed (f. 1773), Ane Jacobsdatter (f. 1778) - samt storebroderen Lars Jacobsen (f. 1789), der døde som ugift fattiglem i 1840 erne. Henning Smith (eller rettere Henning Jacobsen Smed) var kun to år, da faderen døde den 30. januar Moderen giftede sig samme år med mestersvenden på værkstedet i Trangstræde, Niels Jørgensen (født 1765). De moderniserede værkstedet og fordoblede antallet af medarbejdere fra 3 til 6. Samtidigt indrettede Hennings mor, Kirsten Henningsdatter, et logihus for 5 elever fra den nærliggende latinskole. Det var altså her, mellem latinskoleelever og ansatte på værkstedet, at Henning Smed/Smith voksede op og vel lagde grunden til de egenskaber han senere blev prist for i nekrologen fra 1856: indsigt og praktisk sans. Netværk Men netværk skadede heller ikke. Det blev tydeligvis grundlagt allerede i drengetiden i Randers, hvor han lærte klejnsmed Simonis sønner Daniel og Frederik i Adelgade at kende. Begge flyttede dog til Aalborg, byen der indtil midten af 1800-tallet var Jyllands største by og det erhvervsmæssige centrum for unge der ville frem. Daniel startede vinfirmaet Simoni, der kom til at eksistere i mere end 150 år, mens Frederik blev skibsreder og storkøbmand. Henning Smed tog derimod til København, skiftede sit lidt provinsielle efternavn Smed ud med det mere engelskklingende Smith og blev i 1813 guldsmedesvend. Guldsmede var der ikke akut brug for i København netop i 1813, hvor den danske stat gik i betalingsstandsning og Henning Smith rejste i stedet til Aal- Guldsmed Henning Smith, født i Randers 1792 og død i Aalborg 1856, fik 21. december 1833 privilegium på jernstøberivirksomhed i Aalborg. Her gengivet efter et dagurreotypi fra omkring Henning Smith, har som det vil ses fra udstillingen i Nordjyllands Historiske Museum, efterladt sig en stor del sølvarbejder fra sin tid som mester i Aalborg Alle mærket HS og Aalborgs Byvåben. Øverst hænger 12 spiseskeer og fra venstre mod højre skåle og tekande, skrivetøj og lysestager samt to lavsprotokoller for henholdsvis Bødkersvendene og Hattemagerne. Hertil kommer den sølvpapegøje Henning Smith i 1840 udførte til Det broderlige Skydeselskab i Aalborg, hvor den stadig findes og årligt bæres af fuglekongen. Fødslen af dansk industri 15

18 borg med sin forlovede, Anne Sophie fra Køge. Om de blev opfordret til at komme vides ikke, men parret blev i hvert fald hjerteligt modtaget af vennerne fra Randers, Daniel og Frederik Simoni, der var forlovere da Henning Smith 20. april 1815 giftede sig i Vor Frue Kirke i Aalborg med Anne Sophie Arentzen ( ). Dette venskab med familien Simoni fik central betydning for De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder i resten af 1800-tallet og langt ind i 1900-tallet. Allerede i 1833 lånte Henning Smith penge af Daniel Simoni til etableringen af Jernstøberiet i Aalborg. Det var også Randersklejnsmeden Frederik Simonis børnebørn: Christian, Henrik og Carl Simoni der i 1857 stod for 3/7 af indskudskapitalen i I/S Det Smithske Jernstøberi og Maskinværksted og det var Christian Simoni, samt Henrik og Carls enker, der tegnede 1/3 af aktiekapitalen i A/S De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder i Endelig blev grosserer Christian Simoni virksomhedens bestyrelsesformand , mens sønnen J. Chr. Simoni var bestyrelsesmedlem Liv og død i Aalborg Den 8. marts 1816 fik Henning Smith borgerskab i Aalborg som guldsmedemester med bopæl, værksted og forretning i det stadigt bevarede hus i Algade 16. Han købte huset den 22. august 1821, men solgte det allerede i 1830 og købte i stedet det langt større hus i Algade 54. Skråt over for lå de bygninger i Algade 43, hvor han fra 1833 indrettede sit jernstøberi. Henning Smith, der blev enkemand 8. december 1844, giftede sig igen den 8. august 1845 med Caroline Smith, født Christensen ( ). Begge blev boende i Algade 54 til deres død. For Henning Smiths vedkommende indtraf døden allerede tirsdag den 29. januar 1856 tidligt om morgenen. Det drejede sig om akut hjertestop 64 år gammel. Alderen var der dog ikke enighed om. Enken mente han var 62 år og skrev det både i dødsannoncen og på den endnu bevarede gravsten, mens Aalborg Stiftstidende lod ham være 65. Henning Smiths gravsted på Almenkirkegården i Aalborg. Fødsel angives til 1794 selvom han er født i Årstallene for hans første og anden hustru er korrekte. Rød granitsten fra Bohuslen til forskel fra de mange han havde forsynet med støbejernskors i sin levetid. Foto 2008 ved forfatteren. Nekrologen i byens avis var i øvrigt sat stort op. Det var fortællingen om den fattige guldsmedearbejder der kom til byen uden at eje en skilling, men som siden skabte sig en stor virksomhed og formue. Alt havde han gennemført i kraft af sin store viden om maskinfabrikation og jernstøbning, samt ved sin indsigt og praktiske sans. Det havde ikke alene gjort ham til Aalborgs betydeligste industrielle virksomhedsleder, men også til en af Jyllands største skibsredere. Og rigtigt var det at han som skibsreder hørte til blandt de største, Kapitel

19 mens han som jernstøberiejer kun var én blandt flere hundrede andre på landsplan. Allerede som ganske ung kan han vanskeligt have undgået at høre om og efter al sandsynlighed også have set jernstøberier med de moderne kupolovne (højovne med stenkul eller koks). Både da han var i København omkring 1810 og da han kom til Aalborg i Jernstøberier i Danmark og i Aalborg før Henning Smith Kupolovnen Endnu omkring 1800 var det vanskeligt at skelne mellem større smedeværksteder og industrier, men følgende jernstøberier ansås i hvert fald i samtiden som industrielle: Kanonstøberiet i Frederiksværk fra 1756 samt skotten Thomas Potter s støberi i København, der virkede fra 1769 til Henning Smith må også have kendt H.J. Meldahls ( ) jernstøberi på Vesterbrogade, der grundlagdes i 1811 og fortsatte frem til Meldahls baggrund var ikke alene tidligere beskæftigelse hos jernstøber Aal i Næs i Norge, men særligt at han havde arbejdet som former i England. Det var herfra han hjembragte ideen om den kupolovn som han introducerede i København. En højovn, hvor man smeltede jernet kontinuerligt ved til stadighed at lægge lag af råjern og stenkul brændt til koks, der gennemblæstes af flammerne således at det smeltede jern kunne tappes forneden. Ovnen var opfundet i England i 1774 og den var selve forudsætningen for al støbejernsproduktion indtil efter 1945, hvor elektriske smelteovne overtog arbejdet. En sådan ovn og støbeprocesserne i forbindelse hermed så Henning Smith imidlertid også efter ankomsten til Aalborg. Her lå i årene Danmarks første jern- og metalstøberi uden for København. F.W. Meyers jernstøberi i Aalborg Meyers støberi på Vesterbro i Aalborg omsmeltede omkring 1820 ca. 5 tons jern om året med en stab på gennemsnitligt 15 medarbejdere. Meyer ( ) var fra Hamborg, han havde fået sin uddannelse i Dresden og fik i 1803 borgerskab som klejnsmed i Aalborg, men omkring 1807 udvidedes smedjen med moderne støbejernsfaciliteter. Sammen med Meldahls i København var Meyers omkring 1820 landets to største jernstøberier. I alt havde landet i 1820 seks støberier med 54 arbejdere. Meldahl og Meyer havde hver 15 medarbejdere, mens de resterende 4 støberier hver havde mindre end det halve. Kupolovn på Det Smithske Jernstøberi. Foroven hældes råjern, cinders og koks, mens der forneden blæses luft ind fra venstre, mens det flydende støbejern tappes til højre. Akvarel fra At det derfor var en fabrik der var tale om i Aalborg, ikke et værksted, var regeringen ikke i tvivl om: Med hensyn til afsætning, det antal mennesker det beskæftiger og mængden af det der tilvirkes, er Meyers fabrik langt vigtigere end en mesters værksted. Betydelige indkøb af både stangjern og stenkul peger i hvert fald på samme proces som Meldahls støberi i København og et af Meyers produkter ser man den dag i dag. Fødslen af dansk industri 17

20 Moltkestøtten i Kildeparken i Aalborg blev rejst i 1815 til minde om parkens grundlægger, generalmajor A.L. Moltke. Støtten blev rejst af den første jernstøber uden for København, fabrikskunstneren F.W. Meyer ( ) der i årene drev et jernstøberi i Aalborg af samme størrelse som det største i København. Samtidigt billede. Det drejer sig om mindestøtten for generalmajor A. L. Moltke, der nu står mellem Hotel Hvide Hus og Aalborghallen. Den blev i 1815 rejst i Kildeparken på initiativ af og med indskriftsplader støbt af Meyer. Men herudover kan man i hans årlige indberetninger til regeringens industrikontor følge hans produktion af gadelygter, solskærme, lysekroner, temaskiner, gryder samt kakkelovne. Eller som Meyer udtrykte sig i Hvis et metalarbejde lader sig tænke, lader det sig også udføre. En sådan produktion kunne jo nok tiltale en Henning Smith, der var opvokset i et klejnsmedeværksted. Ved kong Frederik den Sjettes besøg i Aalborg den 16. juni 1824 blev det da også Meyers Jernstøberi kongen fik fremvist som Aalborgs største seværdighed og som Jyllands første metalfabrik. Krisen i 1820 erne slog dog virksomheden ud og den fortsatte siden som almindeligt klejnsmedeværksted. Næste gang en konge besøgte et jernstøberi i Jylland blev det også på provinsens første jernstøberi. Støberiet lå dog denne gang i Hjørring. A. F. Heidemanns jernstøberi i Hjørring Da Christian den Ottende i juli 1842 besøgte det største af jernstøberierne i Hjørring, var anledningen indvielsen af parkanlægget Christiansminde (nu kaldt plantagen), men der blev også tid til at besøge Andreas Frederik Heidemann ( ). Han var født i Kongsberg og indvandrede til Vendsyssel i 1820, hvor han arbejdede som landsbysmed i Astrup indtil han kunne flytte ind til Hjørring. Her modtog han efter ansøgning kongeligt privilegium på indretning af et jernstøberi i Hjørring 16. september Virksomheden blev fortsat af søn og sønnesøn, de hed også A. F. Heidemann begge to. Men egentlig havde det slet ikke været meningen at jernstøberiet skulle være blevet i Hjørring. Den 23. marts 1833 ansøgte Heidemann nemlig regeringen om at flytte sit jernstøberi til Aalborg fordi det er temmelig svært at opretholde et jernstøberi i Hjørring, på grund af de vanskelige transportforhold byen har for tunge materialer. Aalborgs beliggenhed var langt bedre selvom man i Aalborg klager over at ingen Fabriksvirksomhed kan trives i byen. Betingelsen var dog, at han samtidigt som hovedbeskæftigelse, måtte Kapitel

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum De første år Den 25. november 1935 stiftede Axel Wilhelm Holm og Frederik Jørgen Buch aktieselskabet Buch & Holm A/S. De to unge mænd fik kontakt til hinanden gennem

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik Jens Birch Lars Ersgaard BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik ET BÅDEBYGGERI I SVENDBORG I modsætning til flere andre af de kendte danske karrosserifabrikker har

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik Spillevejledning 1. Klik ind på hjemmesiden http://jeopardylabs.com/play/jeopardy-cw-obels-tobaksfabrik 2. Vælg hvor mange hold I skal være og tryk derefter på

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2013. I denne udgave kan du læse Jens Erik Hedegaards artikel om en ny nordjysk selvforståelse og en række nordjyske vækstlokomotiver.

NYHEDSBREV MAJ 2013. I denne udgave kan du læse Jens Erik Hedegaards artikel om en ny nordjysk selvforståelse og en række nordjyske vækstlokomotiver. NYHEDSBREV MAJ 2013 I denne udgave kan du læse Jens Erik Hedegaards artikel om en ny nordjysk selvforståelse og en række nordjyske vækstlokomotiver. Foruden et vue ud over 2012, som det er oplevet af Hedegaard

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG 3. 2. 5. 6. 1. Postkort fra ca. 1920. Lokaliteterne er markeret ude i terrænet med disse pæle. HIRTSHALS FYR Opført 1878. Nedrevet 1943. Opført af granitsten med et tagpapbelagt

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne.

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne. 12 Vores erfaring garanterer det bedste resultat, fortæller alman Hafner. Firmaet støber således dagligt i mange forskellige legeringer herunder guld, sølv, platin, bronze og kobber samt firmaets specialitet;

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.6 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere