Politiske rammebetingelser for udbygning med solceller i Tyskland, markeds- og beskæftigelsesudviklingen samt de globale perspektiver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiske rammebetingelser for udbygning med solceller i Tyskland, markeds- og beskæftigelsesudviklingen samt de globale perspektiver."

Transkript

1 Tilsendt Folketingets Energipolitiske Udvalg den 21. juni Politiske rammebetingelser for udbygning med solceller i Tyskland, markeds- og beskæftigelsesudviklingen samt de globale perspektiver. Af Preben Maegaard, direktør, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og EUROSOLAR, Senior vicepresident, Den Europæiske Forening for Vedvarende Energi Beskæftigelsen indenfor vedvarende energisektoren i Tyskland udvikler sig fortsat kraftigt. Ifølge en pressemeddelelse fra BMU, Forbundsministeriet for Miljø af 22. marts 2006, var der ved udgangen af beskæftigede indenfor vedvarende energi; det er en vækst på beskæftigede i forhold til Miljøminister Sigmar Gabriel udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af beskæftigelsestallene: En ambitiøs og fornuftigt udformet miljø- og energipolitik er en vigtig økonomi- og fremtidsfaktor for Tyskland, fra hvilke der udspringer bæredygtige impulser for innovation, investeringer, vækst og beskæftigelse. Det viser, at den kraftige vækst indenfor vedvarende energi i de seneste år også betaler sig på længere sigt økonomisk set. I 2005 har vedvarende energi i Tyskland udløst investeringer på 10 milliarder. Man finder beskæftigede i 2020 indenfor vedvarende energi for realistisk med en fortsat udvikling af hjemmemarkedet med stabile rammebetingelser, afsætningsmuligheder og impulser til fortsat innovation. Miljøministeriet forventer, at hjemmemarkedet fortsat vil vokse fra en omsætning indenfor vedvarende energi på nu 40 milliarder om året til 250 milliarder i Beskæftigelseseffekten i Tyskland afhænger stærkt af, om tyske producenter også kan udnytte eksportpotentialet. Her er en fortsat positiv udvikling af hjemmemarkedet vigtig med videreførelse af vedvarende energiloven (EEG), øget forskning samt ny varmelovgivning til fremme af vedvarende energi, som forventes at give Tyskland gode betingelser på verdensmarkedet. I markedsvurderingerne indgår besvarelser fra 1100 virksomheder indenfor vedvarende energi, hvori indgår 71 produktionssektorer. Det viser, at det især er små- og mellemstore virksomheder, som præger udviklingen og at disse ofte ligger i struktursvage dele af landet, hvorfor de arbejdsmarkedspolitiske impulser fra vedvarende energi er særligt vigtige. 1

2 Tysk vedvarende energi lovgivning. Det skal nævnes, at Tyskland ikke giver tilskud til vedvarende energiproducenter, at man ikke foretager samfundsøkonomiske beregninger for de enkelte vedvarende energiteknologier og at man i Forbundsdagen ved revision af EEG loven i 1998 og senere i 2004 vedtog ikke at ville anvende begreber som skyggepriser og mest miljø for pengene. Lovgivningen er bygget omkring anvendelse af alle potentielle vedvarende energiformer. Gennem EEG loven er der skabt optimale udviklings- og markedsvilkår for de enkelte vedvarende energiformer. Hvor en række lande opstiller forpligtende mål for vedvarende energi, men har vanskeligt ved at opfylde målene, så er tysk vedvarende energipolitik særpræget derved, at man ikke har opstillet faste mål, der skal opfyldes. Til gengæld har man særdeles effektive virkemidler, som resulterer i en langt kraftigere og en reel målbar udbygning med vedvarende energi i forhold til lande, der focuserer på faste mål til opfyldelse af nationale og internationale aftaler. Det er et grundlæggende princip, at i omstillingen fra fossile energiformer og atomkraft, vil det være nødvendigt at anvende alle former for vedvarende energiressourcer, hvorfor man i EEG-loven har garanterede priser (20 år) for solenergi, vindenergi og biomasse. Også indenfor hver enkelt energiform differentierer man afregningspriserne bestemt af anlæggenes størrelse, anvendelse eller opstillingssted. Således har man for solceller tre forskellige afregningspriser afhængig af om anlæggene opstilles i det åbne land, på hustage eller i facader. Når man præmierer integration i facader har det flere hensigter, herunder at man ønsker at fremme en bygningskultur, der i højere grad er baseret på solenergi. Der er planlagt ny vedvarende energilovgivning, der især skal give impulser til at anvende vedvarende energi til opvarmning, hvor der kan konstateres et efterslæb i forhold til vedvarende energi i el-produktionen. Indenfor transportsektoren forhandles der sommeren 2006 om, at den fuldstændige fritagelse for afgifter på flydende biobrændsler skal videreføres efter 2009 af hensyn til langtidsplanlægning indenfor landbruget og den tyske bilindustri, som støtter afgiftsfritagelsen, hvorimod mineralolieindustrien er afvisende. 2

3 Anvendelse af brint som energi- og lagermedium indgår ikke i de tyske rammebetingelser. Man prioriterer flydende biobrændsler højere end brint; man forventer, at der vil gå mindst 10 år førend brint får betydning indenfor transportsektoren, og at der skal fokuseres på andre løsninger med en højere virkningsgrad, end der kan opnås ved at fremstille brint af elektricitet til brug i brændselsceller. Beskæftigelsesvirkningen af den differentierede udbygning med vedvarende energi kunne i 2004 opgøres til arbejdspladser med følgende fordeling: Vindenergi beskæftigede Biomasse beskæftigede Solenergi beskæftigede Andet beskæftigede Produktionen i Tyskland af elektricitet fra vedvarende energiformer var i TWh, hvilket forventes at stige til 151 TWh/år i 2020 svarende til 25% af det nuværende forbrug af elektricitet, hvilket i perioden 2006 til 2020 vil kræve investeringer i vedvarende energianlæg på ca. 75 milliarder. Med grundlag i den brede satsning på alle former for vedvarende energi, for hvilke der kan skabes et kommercielt grundlag på hjemmemarkedet, forventes det, at der vil være forbedrede muligheder på det internationale marked for vedvarende energiprodukter. Den internationale omsætning var i 2005 på 40 milliarder og forventes i 2020 at blive 250 milliarder om året, som man forventer, at den tyske VE-industri vil opnå en væsentlig markedsandel af, hvilket vil have gunstige virkninger på beskæftigelse og økonomi i Tyskland. I 2004 havde Tyskland en international markedsandel på 17% for 3

4 vedvarende energiprodukter. Dersom man i 2020 kan opnå en markedsandel, der forsigtigt er sat til 10%, vil der ske en fordobling af antallet af ansatte indtil 2020 til godt Solceller, en ny industriel sektor. Anvendelsen af solceller vokser dramatisk; det er det tyske marked, som driver den internationale udvikling fremad. Ifølge IEA, det Internationale Energiagentur, blev der i 2004 globalt fremstillet 1256 MW; heraf blev mere end halvdelen, 722 MW, opstillet i Tyskland. Til sammenligning blev der i 1997 fremstillet ca. 60 MW, hvilket illustrerer, at det er en industriel sektor i meget stærk vækst. De internationale statistikker vedrørende solceller er, fordi sektoren udvikler sig eksplosivt, fremdeles behæftet med en vis usikkerhed. Det tyske fagtidsskrift Photon har for 2004 og 2005 beregnet en opsætning af solceller i Tyskland på henholdsvis 722 MW og 710 MW, hvilket betyder, at som nævnt over halvdelen af verdensproduktionen af solcelleanlæg installeres i Tyskland. Den stærke vækst har resulteret i en kraftig industriel udbygning af fremstillingen af silicium, celler, moduler og invertere, som er de fire grundelementer indenfor denne nye industrielle sektor. Mange udenlandske producenter har Tyskland som det vigtigste marked. Der er en tendens til, at udenlandske producenter placerer nye produktionsanlæg i Tyskland, som er ved at blive det centrale land indenfor forskning, udvikling, fremstilling af solcelleanlæg og invertere samt maskiner og udstyr til fremstilling af solcelleanlæg. 4

5 I 2004 fordelte opstillingen af solceller sig på følgende lande og/eller verdensdele ifølge IEA: MW USA 90 Canada 2,1 Amerika i øvrigt 12,9 Spanien 15 Frankrig 5,2 Italien 4,7 Nederlandene 3,2 Europa i øvrigt, undtagen 16,8 Tyskland Japan 272,4 Kina 40 Indien 25 Asien i øvrigt 10 Australien 6,7 Afrika, Mellemøsten 20 Tyskland 720 Rest 12 I alt Kilde: S W-E. Hvem producerer solcellerne? For få år siden blev det i en artikel i den danske presse (Politiken, Information) nævnt, at de store olieselskabers entre i fremstillingen af solceller var vigtig i forbindelse med et markedsgennembrud. I mellemtiden er der kommet et gennembrud, men det er uden de store energiselskabers deltagelse i større omfang. Eksemplerne nedenfor viser en global industriel sektor i kraftig vækst og forandring: 5

6 Shell åbnede i 1999 en fabrik for solcellemoduler i Gelsenkirchen i Ruhrområdet. Senere overtog man Siemens afdeling for solceller. Shell Solar nåede kun at udnytte 10 MW af fabrikkens kapacitet på 25 MW. 21. februar 2006 blev Shell Solar solgt til det tyske Solarworld, som i Freiberg i Sachsen besidder hele produktionskæden med silicium, celler og modulfremstilling og har over 1000 ansatte. Samtidig overtog Solarworld Shell s siliciumfabrik i Vancouver, Canada. RWE, Tysklands største elselskab med hjemsted i Essen, var gået ind i solcellesektoren gennem opkøb af ASE, senere Schott og dannede et selskab, der laver tyndfilmanlæg, RWE Schott Solar. I 2006 har RWE frasolgt virksomheden, som nu hedder Schott Solar. Q-Cells i Thalheim i Thüringen, en rent tysk virksomhed, er den hurtigst voksende producent globalt indenfor solceller. Man fremstiller kun solceller, ikke silicium og moduler. Man startede på bar mark i 2001 og er i dag verdens næststørste producent af solceller. Q-Cells udbygger for tiden kapaciteten fra 150 MW om året til 290 MW, senere 350 MW. Sharp, japansk elektronikkoncern, er globalt førende indenfor solceller og har været det i en række år. Sharp har fremstillet solceller i mindre end otte år. Førerstillingen er et udtryk for, at det er erfaringer med produktionsteknik og ikke tilhørsforhold til energisektoren, forskning eller nye typer solceller, som er bestemmende for vækst. Sharp udbyggede i 2005 fra 315 til 400 MW (verdensproduktionen var i MW!). Kyocera, Japan er den tredjestørste solcelleproducent med en produktion på 240 MW. BP Solar er den eneste store energikoncern, som er en seriøs partner indenfor solceller med 155 MW. BP Solar har produktion i Spanien og har overtaget Solarex, den største producent i USA. På trods af en stærk udgangsposition ekspanderer BP Solar ikke i samme tempo som de tyske og japanske konkurrenter. Nye aktører indenfor solcelleindustrien i Tyskland er chokoladeproducenten Ritter og værktøjsvirksomheden Würth. Flere udenlandske virksomheder, som ønsker at udnytte deres forskningsresultater, har besluttet sig for at bygge fabrikker i Tyskland for at drage fordele af et marked i vækst og det gunstige erhvervsklima og 6

7 iværksættermiljø for solceller. Det gælder virksomheder fra Australien, Spanien, USA og Japan. De dominerende virksomheder indenfor solceller i forhold til et samlet verdensmarked på ca MW i Sharp, Japan Q-Cells, Tyskland Kyocera, Japan BP Solar, USA og Spanien Sanyo, Japan Mitsubishi, Japan SchottSolar, Tyskland Moteck, Taiwan 400 MW 350 MW 240 MW 155 MW 153 MW 135 MW 124 MW 120 MW Derefter følger en lang række mindre producenter overvejende fra Tyskland og Kina, men også en enkelt producent fra USA, Norge, Holland, Spanien og Frankrig; alle med 35 til 100 MW produktion om året. Der er i de internationale statistikker ikke registreret danske producenter, heller ikke Topsil, som fremstiller silicium (Kilde: Sun & Wind Energy 2/2005). Indenfor invertere omtales Lynx med produktion i Horsens som leverandør af invertere, ofte under kundens eget varemærke virksomheder indenfor solenergi i Tyskland. På få år er i Tyskland opstået 5000 nye virksomheder som resultat af de politiske rammebetingelser i EEG-loven. Virksomhederne er spredt over hele landet og har ført til industriel fornyelse indenfor et højteknologisk område i hurtig vækst. Brancheforeningen Bundesverband Solarwirtschaft, Berlin, opgiver omsætningen indenfor den tyske solcellebranche til 3,7 milliarder i Man opgiver beskæftigelsen til De 135 største virksomheder ses på vedlagte kort fra BSW. De nye erhvervskategorier er følgende: Fremstilling af silicium Fremstilling af solceller 7

8 Fremstilling af færdige solcellemoduler Invertere, der oversætter jævnstrøm til vekselstrøm (50 producenter) Montagesystemer Installatører og service Fabriksanlæg til solceller Udstillinger, medier Hvem køber solcelleanlæggene i Tyskland? EEG-loven forpligter elforsyningsselskaberne til at aftage elektricitet fra uafhængige ejere af VE producerende anlæg; elselskaberne er ikke operatører indenfor vedvarende energi. Landmænd er fremherskende som operatører. I øvrigt finder man solcelleanlæg opstillet på: Landbrug, lader Fabrikshaller, logistikbygninger Enfamiliehuse Boligkaréer Prestigeanlæg på banker, museer og regeringsbygninger Flere hundrede kirker har solcelleanlæg Integreret i ny avanceret arkitektur. Krystallinske solceller har 95% af markedet. Der findes grundlæggende to typer solcelletekniker: krystallinske celler (mono- og multikrystallinske) og tyndfilmceller af forskellig type, herunder organiske. 95% af markedet er krystallinsk silicium, som har været anvendt til solceller siden Først efter 1992 kan man betragte solceller som problemfri med tilstrækkelig langtidsholdbarhed. De førende producenter leverer nu solcellemoduler med 20 og 30 års garanti. Virkningsgraden har bevæget sig fra 10% i 1995 til 15% i Enkelte producenter (Sanyo, BP Solar) leverer solceller kommercielt med 20% virkningsgrad. Den teoretisk øverste virkningsgrad er 28%. Størrelsen på den enkelte celle har bevæget sig fra 10 x 10 8

9 cm til 15 x 15 cm, hvor 210 x 210 mm vil være den øverste praktiske grænse. Modulerne har bevæget sig fra 50 watt til 200 watt pr. stk. Silicium er blevet den alvorligste flaskehals indenfor en sektor, der vokser med 40% om året. Tidligere brugte man til solcelleproduktion frasorteret silicium fra produktionen af transistorer og andre halvledere. Nu fremstilles egentlig solcellesilicium. Selv om produktionen udvides i flere lande, vil der endnu de kommende to-tre år være mangel på silicium. Indtil 2010 forventer man, at mangel på silicium vil være den begrænsende faktor for en stærkere vækst indenfor solcellebranchen, end man hidtil har erfaret (Sonne, Wind & Wärme 5/2006). Råstoffet til silicium er almindeligt kvartssand, som findes i reelt ubegrænsede mængder. Anvendt til solceller kræves 99,99% ren silicium. Knapheden på silicium har ført til forskellige former for teknologisk fornyelse, derunder til udbygning med fabriksanlæg af solceller af tyndfilmstypen, som dampes på glasplader. Der har siden 1990 været forventninger om, at tyndfilmteknologien ville blive dominerende og afgørende for gennembrud på markedet for solceller. Der er imidlertid stadig uløste produktionsmæssige problemer, som betyder at tyndfilmsanlæg har en begrænset virkningsgrad. Dersom blot en mindre del af et tyndfilmsmodul har kvalitetsproblemer er det bestemmende for ydelsen. Derimod kan man frasortere krystallinske solceller, som ikke overholderen kvalitetsstandard, hvilket er medvirkende til at denne form for solceller er dominerende. Man forventer på det ledende tyske institut for solceller, Fraunhofer, ISE, at også i 2020 vil krystallinske solceller være absolut førende. Der er fremdeles store udviklingsmuligheder i krystallinske solceller. Cellerne saves med en tråd ud af siliciumblokkene på 300 kg (i fremtiden 1000 kg). Cellernes tykkelse har ligget på mikrometer for få år tilbage, men med forbedret teknik er cellerne kommet ned på mikrometer og forventes i de kommende år at falde ned til 100 mikrometer. Verdens største producent af solceller, japanske Sharp, benytter nu celler på mikrometer, hvilket betyder, at af den samme mængde silicium kan man i fremtiden lave mange flere solceller, som også med det mindre forbrug af silicium vil blive billigere. 9

10 På trods af den begrænsede globale silicium ressource ekspanderer solcelleindustrien fortsat og de omkostningsbestemte priser forventes ifølge ISE at falde for krystallinske solceller fra nu 3 pr. watt til 2 i 2010 og 1 i 2020 ved fortsat forbedring af konventionel teknik (Neue Energie 06/2005). ISE har i 2006 af det tyske miljøministerium modtaget 12 millioner til forskning i forbedret produktionsteknologi i fremstillingen af solcellemoduler. Efterspørgslen og prisdannelsen for solceller Stærk efterspørgsel på solcelleanlæg og mangel på silicium betyder, at solceller er et sælgers marked med leveringstider i Tyskland på over et år. Derfor forbliver priserne på et stabilt, højt niveau, hvor også små producenter og garageproducenter stadig kan være med. I løbet af et par år forventes solcellemarkedet at blive normaliseret og at blive et købers markeds. Til den tid kan forventes meget betydelige prisfald, måske 50% eller mere på solcelleanlæg, som mere afspejler de reelle fremstillingsomkostninger på de store fuldautomatiske produktionsanlæg. En omkostningsbestemt prisdannelse vil ikke vil slå igennem under de nuværende markedsforhold med en produktion, der i flere år har været utilstrækkelig i forhold til efterspørgslen, selv om fremstillingskapaciteten udvides med 40% om året. De nuværende flaskehalse for produktionen illustrerer samtidig både potentialet for solceller og de meget store industrielle kapacitetsproblemer og udfordringer, man må forvente at møde i fremtiden. Man er således allerede løbet ind i forsyningsproblemer med solceller, selv om det kun er to lande, Japan og Tyskland, som har en nævneværdigt udbygning med solelektricitet. En fremtidig skærpet miljø- og energiforsyningssituation, hvor mange lande i stor målestok ønsker at anvende solenergi for at erstatte fossile energiformer, samt øget elektrificering i ulandene, hvor næsten to milliarder mennesker i dag er uden adgang til elforsyning, har som konsekvens, at fremstillingskapaciteten for solceller må mangedobles. Der foregår en kraftig vækst på alle niveauer indenfor sektoren med en omfattende forskning på universiteter og institutter over hele Tyskland. Indenfor forskningen arbejdes der med hele spektret af teknologier indenfor solceller, herunder også farvede solceller og 10

11 transparente solceller. De tyske producenter har kontakt og vidensudveksling med til forskningssteder verden rundt og der afholdes talrige konferencer, hvor tyske forskere er rigt repræsenteret; alt tyder på at Tyskland fra alle sider tiltrækker den bedste viden indenfor solceller, og at udenlandske interessenter søger til Tyskland for at udnytte deres viden og opretter fabrikker på et marked i stærk ekspansion. Danmarks situation indenfor solceller. Med henvisning til solcelleenergis relativt høje pris valgte man omkring 1992 i Danmark ikke at tage de nødvendige initiativer for at komme til at spille en rolle internationalt set. Fravalget skete dels med henvisning til skyggeprisen ( mest CO 2 for pengene ), dels at solvarme blev tildelt de forhåndenværende offentlige økonomiske ressourcer. I kraft af den dynamik og engagement, der havde været i Danmark siden 1975 indenfor vedvarende energi generelt og som med relativt beskedne ressourcer havde skaffet Danmark førende positioner specielt indenfor vindkraft og decentral kraftvarme, er der god grund til at tro, at Danmark også kunne have fået en rolle indenfor solceller, dersom man var steget på udviklingen på det rigtige tidspunkt. Grundlaget for et stabilt hjemmemarked og langsigtede investeringer var imidlertid ikke tilstede, hvorfor man ikke fik det samspil mellem industri, forbrugere og forskning, som havde ført til en vellykket erhvervsudvikling indenfor vindenergi, kraftvarme og solvarme. I Energistyrelsens solcelleudvalg var indtil 2002 samlet den ekspertise som kunne have koordineret udviklingen og givet Danmark en vis position indenfor solceller. Efter 2002 er den væsentligste forskningsaktivitet tilsyneladende Risøs forskning i organiske solceller (såkaldte syltetøjssolceller), en teknologi, som er lavt prioriteret i de dominerende solcellelandes arbejde med solceller. Det er en teknologi, som i givet fald skal konkurrere med store, veletablerede producenter med velafprøvet teknologi i masseproduktion samt senere med lavprislande i Østasien. Danmark har nogle enkelte lovende virksomheder; Topsil, Lynx, Gaia Solar m.fl. indenfor solceller, men med den hidtil valgte danske energipolitiske strategi med skyggepriser, har virksomhederne ikke haft et hjemmemarked, hvorfra de har kunnet udvikle sig til at blive 11

12 en del af et bredere industrielt miljø, der kunne hævde sig internationalt og synligt blandt de ledende producenter, således som det har været tilfældet indenfor andre VE-sektorer. I erkendelse af at Danmark ikke ville få masseproduktion af solceller valgte Folkecenteret allerede i 1995 at udvikle nicheprodukter med solceller indbygget i bygningselementer som såkaldte multifunktionsanlæg. Udgiften til solcellerne ville herved blive en mindre del i forhold til anlæggets samlede nytteværdi. I udviklingsarbejdet blev inddraget en række danske produktionsvirksomheder. De udviklede og afprøvede prototyper har været velfungerende, men har ikke resulteret i målbar industriel produktion. Anlæggene er beskrevet i offentligt tilgængelige rapporter og brochurer. Den i maj 2006 stiftede nationale initiativgruppe til fremme af solcelleenergi i Danmark, som omfatter de fleste relevante danske interessenter, har valgt at satse på bygningsintegrerede solceller som det primære udviklings- og industriområde. Det må konstateres, at Danmark, den gode udgangsposition til trods, som følge af kortsigtede energistrategiske prioriteringer, har fraskrevet sig mulighederne for en markant international position indenfor solcellesektoren både med hensyn til energiforsyning og industrielt. Vi taler her om et udpræget vækstområde med en omsætning globalt, der i 2006 nærmer sig 100 milliarder kroner, og hvor der i en årrække har været årlige vækstrater på 40%. 12

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret.

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret. Folkecenterets ledelsesberetning for år 2008 Den primære aktivitet på Folkecenteret har også i 2008 været projektet Aktiv Vidensformidling. Som vi før har sagt så er projektet et fireårigt projekt, som

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt.

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Senior vicepræsident EUROSOLAR, Den Europæiske Forening

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne.

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Af Preben Maegaard, direktør, Folkecenteret for Vedvarende Energi, Danmark, vicepræsident for EUROSOLAR. og Erling Simonsen, formand,

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Notat vedr. solcelleenergi i den fremtidige danske energiforsyning. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. solcelleenergi i den fremtidige danske energiforsyning. Dansk Solcelleforening Notat vedr. solcelleenergi i den fremtidige danske energiforsyning Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af klimagasser.

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

FOLKECENTER for Renewable Energy. Tid til energidemokrati! Preben Maegaard. Fossil frie Thy. Folkecenter for Renewable Energy

FOLKECENTER for Renewable Energy. Tid til energidemokrati! Preben Maegaard. Fossil frie Thy. Folkecenter for Renewable Energy Tid til energidemokrati! Preben Maegaard Fossil frie Thy Folkecenter, 21. juni 2012 Fra udkant til vindkant med projekt alternathy Skabe nye indtægter og fremgang Skabe accept hos befolkningen, når det

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

ENERGI til tiden - og til fremtiden

ENERGI til tiden - og til fremtiden ENERGI til tiden - og til fremtiden Målrettet vidensformidling Målrettet vidensformidling VI FORMIDLER VIDEN, DER SIKRER VELSTAND OG VÆKST OG SAMTIDIGT BESKYTTER MILJØ OG NATUR TIL GAVN FOR KOMMENDE GENERATIONER

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Anders Stouge Energi Industrien I DI Dansk Gas Forenings årsmøde 15.-16. november 2007 Hotel Nyborg Strand Disposition Kort om Energi Industrien Eksport-status

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Afsætning for landbruget i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser dramatisk

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti NYHED hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti Hvorfor solceller? Med dit eget solcelleanlæg kan du slippe

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Mål for vedvarende energi

Mål for vedvarende energi Mål for vedvarende energi - 2030 mål, Eu s og Danmarks omstilling til vedvarende energi, hvordan, hvor hurtigt og hvorfor VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe Gunnar Boye Olesen Debatmøde "EUs klima-og energistrategi

Læs mere

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil Solvarme - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil ...og en decentral løsning på et centralt problem At der skal findes et alternativ til de fossile energiformer i varmesektoren, synes

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere