arbejdsmarkedsbalancen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arbejdsmarkedsbalancen"

Transkript

1 Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

2 Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet i Østdanmark«i venstre side Arbejdsmarkedsbalancen overvåger ca stillingsbetegnelser for at finde ud af, hvor der er mangel på arbejdskraft og flaskehalse og dermed gode beskæftigelsesmuligheder, men også for at finde ud af, hvor der er overskud af arbejdskraft og dermed mindre gode beskæftigelsesmuligheder. Grundlaget for arbejdsmarkedsbalancen er rekrutteringssitutationen i virksomheder på landsplan. Dermed får du et velunderbygget fundament i dit daglige arbejde. Arbejdsmarkedsbalancen rummer en række værktøjer, du kan bruge alt efter den konkrete situation. Når du vejleder ledige om cv er Når du vejleder ledige om udfyldelse af cv er eller har en cv-samtale, så skal du som et af redskaberne bruge arbejdsmarkedsbalancen. Ledige skal på deres cv skrive mindst et jobønske inden for områder med gode jobmuligheder. Brug funktionen»arbejdsmarkedsbalancen«og marker de områder, hvor der er rigtig gode jobmuligheder (markeret med grønt), så får du en liste med alle stillingsbetegnelser. Stillingsbetegnelserne står i alfabetisk orden. Klik på A så får du oversigt over stillingsbetegn elser med A. Når du taler jobsøgning med ledige Hvor er de gode muligheder for job? Svaret afhænger selvfølgelig af den lediges kvalifikationer og erfaring, men det afhænger også af virksomhedernes behov for nye medarbejdere. Brug»Jobmuligheder«for at se den aktuelle beskæftigelsessituation i Østdanmark for en enkelt stillingsbetegnelse. Funktionen»Arbejdsmarkedsbalancen«giver dig flere muligheder: Markér og søg på områder med rigtig gode jobmuligheder, så får du en komplet og lang liste med alle stillingsbetegnelser. Klik på»25 største mangelområder«og få overblik over de 25 områder med størst mangel på arbejdskraft. Præciser din søgning ved på forhånd at vælge»erhvervsgruppe«. Fx industriel produktion eller Bygge og anlæg.

3 samtaler Når du taler med den ledige om at søge et konkret job, så er udgangspunktet Jobnet.dk og andre jobbanker, hvor virksomhederne lige nu har opslag på ledige job. når du starter en revalidering Revalidering er en mulighed for at opkvalificere til et område med gode jobmuligheder. Chancen for en vellykket revalidering forbedres, når der er mangel på arbejdskraft inden for det område, som personen revalideres til. For den enkelte er det motiverende at gennemføre fx en uddannelse, når der er job i sigte. Brug»Jobmuligheder«for at se den aktuelle beskæftigelsessituation i Østdanmark for den enkelte stillingsbetegnelse. når du taler aktivering med en ledig Du kan bruge Arbejdsmarkedsbalancen, når du taler aktivering med en ledig. Jo større mangel på arbejdskraft, jo bedre jobmuligheder er der som udgangspunkt for den enkelte. Funktionen»Arbejdsmarkedsbalancen«giver dig flere muligheder: Klik på»25 største områder med mindre gode jobmuligheder«og få overblik over de 25 stillingsbetegnelser med størst ledighed. Markér og søg på områder med»rigtig gode jobmuligheder«, så får du en komplet og lang liste med alle stillingsbetegnelser. Begræns din søgning ved på forhånd at vælge»erhvervsgruppe«. Fx Industriel produktion eller Bygge og anlæg.

4 Mindre gode jobmuligheder Gode jobmuligheder Høj ledighed og lav jobomsætning Ingen rekrutteringsproblemer og høj jobomsætning Når du taler uddannelse med unge ledige Unge, som skal i gang med en uddannelse, kan for bedre deres egne muligheder ved at uddanne sig til et job inden for et område med mangel på arbejdskraft. Når du vejleder de unge, kan du bruge Arbejdsmarkedsbalancen til at se, om der er mangel på arbejdskraft. Brug»Arbejdsmarkedsbalancen«. Begræns din søgning ved på forhånd at vælge»erhvervsgruppe«hvis den unges ønske er inden for et bredere område. Fx Industriel produktion eller Bygge og anlæg. Brug»Jobmuligheder«for at se den aktuelle beskæftigelsessituation i Østdanmark for en konkret stillingsbetegnelse, som den ledige ønsker at uddanne sig henimod. Kontaktforløb for ledige Ledige med kvalifikationer inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, skal have hyppigere kontakt end hver 3. måned. Gå ind på»arbejdsmarkedsbalancen«. Markér de to lister»tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft«og»mangel på arbejdskraft«, så kan du se, om stillingen er et mangelområde. Tilskud til voksenlærlinge Voksenlærlingelisten giver svar på, om en virksomhed kan få tilskud til at ansætte en voksenlærling. Et fag kan udløse tilskud, når der er gode beskæftigelsesmuligheder eller mangel på arbejdskraft. Vælg»Flaskehalsindsats«på stadensjaelland.dk i venstre side. Vælg»Voksenlærlinge«.

5 Rigtig gode jobmuligheder Paradoksproblemer Rekrutteringsproblemer og høj ledighed Mangel på arbejdskraft Rekrutteringsproblemer og lav ledighed Tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft Særligt omfangsrige rekrutteringsproblemer og ekstraordinær lav ledighed Målrettet flaskehalsindsats Du kan bruge listen over Flaskehalsområder 2008 (Flaskehalslisten), når flaskehalsindsatsen skal tilrettelægges. Et fag kommer på Flaskehalslisten, når der er mangel på arbejdskraft i stort set hele regionen. Jobcentret kan bruge midler fra flaskehalspuljen til at opkvalificere ledige til områder på Flaskehalslisten. Aktivitetslisten viser de aktiviteter, som kan iværksættes med tilskud fra flaskehalspuljen. Vælg»Flaskehalsindsats«på stadensjaelland.dk i venstre side. Vælg»Flaskehalsområder 2008«for at se, om et fag er et mangelområde. Vælg»Aktivitetslisten«for at se hvilke aktiviteter, der kan sættes i gang. Hjælp til flytning Du skal bruge Arbejdsmarkedsbalancen, når du bevilger flyttehjælp. Flyttehjælp kan ydes til ledige, som flytter langt for at tage et arbejde inden for et fagområde, hvor der er eller forventes mangel på arbejdskraft eller er gode beskæftigelsesmuligheder. Arbejdsmarkedsbalancen giver dig flere muligheder Vælg»Tilskudsmuligheder«i venstre side. Under»Beskæftigelsespolitisk ordning«vælg Flyttehjælp. Vælg»Beskæftigelsesregion«. Skriv stillingsbetegnelsen og tryk på»søg«. Vær opmærksom på, at der er flere betingelser for, at en ledig kan få bevilget flyttehjælp.

6 Opkvalificering i 1. ledighedsperiode Ledige i 1. ledighedsperiode, der ikke umiddelbart kan formidles arbejde inden for deres faglige område, kan få opkvalificering i op til ni måneder. Det gælder, hvis tilbuddet kvalificerer dem til job inden for et område, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft. Arbejdsmarkedsbalancen giver dig flere muligheder: Vælg»Tilskudsmuligheder«i venstre side. Under»Beskæftigelsespolitisk ordning«vælg»tilbud om opkvalificering«. Skriv stillingsbetegnelsen og tryk på»søg«. Eller gå ind på»arbejdsmarkedsbalancen«. Markér de to lister»tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft«og»mangel på arbejdskraft«, så kan du se, om stillingen er et mangelområde. Forlængelse af børnepasningsorlov Du kan bruge Arbejdsmarkedsbalancen, når du be handler sager om forlængelse af børnepasningsorlov. Listerne over områder med mangel på arbejdskraft kan være retningsgivende for, om du bevilger forlængelse af børnepasningsorlov eller må give afslag. Vælg»Tilskudsmuligheder«i venstre side. Under»Beskæftigelsespolitisk ordning«vælg Børnepasningsorlov. Skriv stillingsbetegnelsen og tryk på»søg«. Opkvalificering ved større afskedigelser (varslingspulje) I sager om større afskedigelser kan jobcentret få midler fra varslingspuljen til en særlig indsats for de afskedigede i opsigelsesperioden. Opsagte kan få efter- eller videreuddannelse i max. 8 uger, hvis der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Vælg»Tilskudsmuligheder«i venstre side. Under»Beskæftigelsespolitisk ordning«vælg Opkvalificering i opsigelsesperioden. Skriv stillingsbetegnelsen og tryk på»søg«. Arbejdsmarkedsværktøjerne opdateres på faste terminer: Arbejdsmarkedsbalancen og Voksenlærlingelisten opdateres to gange om året: Med udgangen af juni og udgangen af december Flaskehalslisten opdateres med udgangen af december Aktivitetslisten opdateres løbende. Brug den viden, du kan hente fra arbejdsmarkedsbalancen, sammen med den viden om arbejdsmarkedet og jobsøgende, som I har i jobcentret.

7 Sådan bliver Arbejdsmarkedsbalancen lavet: Arbejdsmarkedsbalancen er et landsdækkende redskab, som opdateres to gange om året i juni og i december virksomheder bliver spurgt om deres rekruttering og eventuelle problemer med at skaffe medarbejdere. Resultaterne præsenteres på regionalt niveau: Det vil sige fordelt på Beskæftig elsesregion Hovedstaden & Sjælland og de tre beskæftigelsesregioner vest for Storebælt. Arbejdsmarkedsbalancen viser beskæftigelsesmulighederne for ca stillingsbetegnelser, som virksomhederne har peget ud. Modellen forholder sig ikke til, om der er tale om et stort fagområde som butiksmedhjælper eller et begrænset område som havnefoged. Arbejdsmarkedsbalancen udvikles løbende. Fra medio 2008 kan du for det enkelte område se, om der vil være mangel på arbejdskraft fremover. Arbejdsmarkedsbalancen er en del af lovgivningen og forventes at blive brugt som et redskab i en lang række situationer i jobcentre m.v. Arbejdsmarkedsbalancen er grundlaget for udarbejd elsen af Voksenlærlingelisten og Flaskehalslisten. Voksenlærlingelisten Et fag kan kun komme på Voksenlærlingelisten, hvis der er mangel på arbejdskraft eller gode beskæftigelsesmuligheder. Derimod er fagområder med paradoksproblemer ikke på voksenlærlingelisten, fordi der er mange ledige inden for de enkelte fag. Flaskehalslisten Flaskehalslisten er en liste over de stillingsbetegnelser, som Det regionale Beskæftigelsesråd ønsker at gøre en særlig indsats overfor. Listen er således ikke en komplet oversigt over samtlige områder med rekrutteringsproblemer. For fag på Flaskehalslisten gælder, at manglen helt eller delvist kan afhjælpes gennem konkrete initiativer, der er en del af mulighederne i den aktive beskæftig elsesindsats. Aktivitetslisten Aktivitetslisten rummer de aktiviteter, der helt eller delvist kan finansieres via den særlige flaskehalsbevilling. Hvis du har spørgsmål til arbejdsmarkedsbalancen, så kontakt Beskæftigelsesregionen på

8 Et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Universitetsvej Roskilde Telefon

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk FOA: Jobsøgning F O A F A G O G A R B E J D E Er du kørt træt i dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed?

Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed? Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed? Få svaret i avisen her Jobcenteravis Foråret 2007 Med etableringen af Jobcenter Høje- Taastrup d. 1. januar 2007 lød startskuddet til realiseringen af en ambitiøs

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere