Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:"

Transkript

1 Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - Afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard Niels Hörup Martin Damm Niels Ulrich Hermansen Ib Poulsen Ulla Koch Ulla Skaarup Peter Terman Petersen Anette Ilsøe Jane Strange Nielsen Jim Stjerne Hansen Lars Hvidtfeldt Erik Otto Gert Scheel Flemming Lassen Jørn O. Stryger Palle Svendsen Lis Andresen Laila Busted Vibeke Hansen Grethe Funch Petersen Henrik Holmer

2 Indholdsfortegnelse åbent møde 1. Godkendelse af dagsorden 3 2. Nyt medlem og ny tilforordnet til Vækstforum 4 Sjælland 3. Udpegning til overvågnings- og styringsudvalgene 5 vedr. Interreg IV (Femarnbeltregion) 4. Øresundsaktiviteter 6 5. Partnerskabsaftale: forslag til kommende fyrtårne 9 6. Studietur til Nordjylland Orientering om tema " Internationale 15 virksomheder" 8. Økonomioversigt Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter Opfølgning på tidligere beslutninger og bevillinger Gensidig orientering Eventuelt

3 Møde i Vækstforum Sjælland i Region Sjælland Tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Brevid: Godkendelse af dagsorden Indstilling Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

4 2. Nyt medlem og ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Jan Schmidt og Birgit Hartvig Larsen har ønsket at udtræde af Vækstforum Sjælland. Regionsrådet har efter indstilling fra relevante erhvervsorganisationer udpeget nye repræsentanter. Sagsfremstilling Medlem Jan Schmidt, Danske Bank, og tilforordnet Birgit Hartvig Larsen, Grønt Center, har ønsket at udtræde af Vækstforum Sjælland. Regionsrådet har 7. april 2011 og 5. maj 2011 udpeget et nyt medlem og en ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland Udpegningerne er sket på baggrund af indstillinger fra erhvervsorganisationerne i henhold til sammensætningen af Vækstforum beskrevet i Lov om erhvervsfremme. Det nye medlem er Gert Scheel, regionsdirektør, Region Sjælland, Danske Bank. Han repræsenterer Finansrådet, Forsikring og Pension, Realkreditforeningen og Realkreditrådet i Vækstforum Sjælland. Ny tilforordnet er Lis Andresen, konsulent, Grønt Center og sekretariatsleder for Fødevareplatformen. Hun repræsenterer Landbrug og Fødevarer i Vækstforum Sjælland. Vedlagt er en opdateret oversigt over medlemmerne af Vækstforum Sjælland Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 2: - Oversigt over medlemmer af Vækstforum Sjælland maj

5 3. Udpegning til overvågnings- og styringsudvalgene vedr. Interreg IV (Femarnbeltregion) Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum foretager i henhold til lovgivning indstilling om og/eller udpegning medlemmer til en række udvalg og organisationer. Direktør Birgit Hartvig Larsen, Grønt Center, fratrådte sin stilling pr. 1. februar Hun er udpeget af Region Sjælland som medlem af Fehmarnbeltregion overvågningsudvalg og suppleant i Fehmarnbeltregion styringsudvalg. Sagsfremstilling Region Sjællands Regionsråd skal foretage nyudpegning af medlem og suppleant til Styrings- og overvågningsudvalgene vedrørende Interreg IV Fehmarnbeltregion. Efter 24 i bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond udpeger de danske regioner, omfattet af programmet, de danske medlemmer af Overvågnings- og Styringsudvalget. Hidtil har tilforordnet i Vækstforum Birgit Hartvig Larsen været medlem af overvågningsudvalget og suppleant i styringsudvalget. Medlem af Vækstforum Ib Poulsen er medlem af styringsudvalget og suppleant i overvågningsudvalget. Birgit Hartvig Larsen fratrådte sin stilling som direktør på Grønt Center den 1. februar På den baggrund har Region Sjælland anmodet Vækstforum om at foretage indstillinger om nyudpegning til programmet. I henhold til Ligestillingslovens 9 skal der ved indstilling af ét medlem indstilles både en kvinde og en mand. Da det er en kvinde, som forlader udvalgene, skal der indstilles en kvinde. Vækstforum skal foretage indstilling til Regionsrådet om et medlem til overvågningsudvalget og en suppleant til styringsudvalget. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at der indstilles en kvinde som medlem og en kvinde og som suppleant til styringsudvalget for Fehmarnbeltregionprogrammet. Sagen afgøres af Regionsrådet. Bilag til punkt nr. 3: - Overvågning- og styringsudvalgenes opgaver - 5 -

6 4. Øresundsaktiviteter Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der lægges op til en samlet drøftelse af aktiviteter i Øresundsregi med henblik på en strategisk tilgang til, hvilke typer af aktiviteter Vækstforum og regionen deltager i og medfinansierer fremover. Sagsfremstilling Øresundsregionen består af Region Skåne, Region Hovedstaden inkl. Bornholm og Region Sjælland. Region Sjælland deltager bl.a. via Vækstforum i en lang række samarbejdsaktiviteter i Øresundsregionen. Der sker en stigende integration i Øresundsregionen bl.a. gennem omfattende pendling, hvor Øresundsbroen har bidraget væsentligt. Pendlingen i regionen er dog størst mellem regionerne Sjælland og Hovedstaden, mens pendlingen over Øresund er noget mindre. Hele Østdanmark er et samlet arbejdsmarked med over daglige pendlere fra Region Sjælland til Region Hovedstaden og pendlere den modsatte vej. Tendens Øresund 2010 viser, at pendler dagligt over Øresund. Heraf pendler næsten alle fra den svenske til den danske side. Heraf pendler ca. 75 % fra Sydskåne til København og omegn, mens 3 % pendler til Region Sjælland. I modsætningen til pendlingen inden for Østdanmark og over Øresund er pendlingen over Storebælt beskeden. Samarbejdsaktiviteter Der er behov for et overblik over aktiviteter i Øresundsregionen, for at have et grundlag for en mere strategisk tilgang til de aktiviteter Region Sjælland/Vækstforum Sjælland deltager i eller kan have interesse for. Region Sjælland deltager eller har inden for de seneste par år deltaget i følgende aktiviteter: Aktivitet Bemærkning Evt. beløb (kr.) Øresundskomiteen Region Sjælland medlem 2,1 mio. p.a. ØRUS RS med via Øresundskomiteen Interreg IV A Øresund RS/VF med i Styringsudvalg Øresund Science Region VF/RS medlem. Nedlagt 0,5 mio. p.a ØSR Platforme: Food, VF/RS medlem via ØSR. Jf. ØSR Logistics, IT, Environment Nedlagt Medicon Valley Alliance VF/RS medlem 0,8 mio. p.a. MVA Ambassador Prog. Projekt ,2 mio. i alt Infrastrukt.+byudv.IBU IR-projekt ,5-2 mio. i alt Job & Kompetence IR-projekt , BRHS 0,7 mio. i alt ØMIC Øresund Material Innovation Community IR-Projekt ,3 mio. i ialt - 6 -

7 Nanoteknologi Øresund IR-projekt , 0,5 mio. i alt Ørestat Tidl. Interreg-projekt. 1 mio. i alt Ny ansøgn Tendens Øresund Udgives hvert 2.år. Regionen p.a. i arb.gruppe Øresundsinstituttet VF/RR medlem p.a. medlemsblade årligt European Spallatial Source ESS Mange aktiviteter på vej, Jf. bl.a. ØMIC Diverse Mindre interreg-projekter mm. Oversigten viser, at der er en række igangværende og afsluttede aktiviteter. Samtidig viser den, at aktiviteterne har forskellig karakter. Der drejer sig om politisk deltagelse i møder, projektbevillinger, medlemskaber, deltagelse i bestyrelser og styregrupper, projektledelse og arbejdsgrupper. Øresundskomiteen danner rammen om det politiske samarbejde i regionen. Arbejdet i komiteen bidrager til, at der udvikles forskellige initiativer. Den Øresundsregionale Udviklingsstrategi (ØRUS) er pendant til de danske regioners regionale udviklingsplaner/-strategier og udstikker vision og indsatsfelter for det grænseoverskridende samarbejde. I forhold til erhvervsudvikling og forskning har Øresundsuniversitetet og Øresund Science Region (ØSR) været omdrejningspunkt i flere år. ØSR og tilhørende teknologiplatforme (IT, Food, Environment, Logistics) er nedlagt i 2011, og der er ikke nogen ny organisering på området. Medicon Valley Alliance var tidligere med i ØSR, men er nu selvstændig. Derudover har Regionen via Vækstforum støttet flere enkeltprojekter, som medfinansiering til større Interreg-projekter. Strategiske muligheder Region Sjælland ligger centralt placeret i forhold til flere naturlige geografiske samarbejder. Regionen er en del af Øresundsregionen og ligger endvidere godt placeret i EU s makroregionperspektiv på Østersøregionen. Med den faste forbindelse over Femern Bælt bliver mulighederne for samarbejde med den tyske side endnu bedre, således at Region Sjælland bliver bindeleddet mellem metropolerne København, Hamborg og Berlin. Region Sjælland kan også være bindeled mellem Øst- og Vestdanmark. I kraft af det fælles arbejdsmarked og en række andre relationer er Region Sjælland uløseligt bundet til Region Hovedstaden. Nærheden til metropolen er også kendetegnende for Region Skåne, hvorfor regionerne Sjælland og Skåne kan have en række fælles interesser. Der kan tages udgangspunkt i følgende tre tilgange i drøftelsen af det fortsatte Øresundssamarbejde: 1: Status Quo model: Samarbejdet fortsætter som nu med diverse faste bidrag og ad hoc projekter, som opstår ved at en af regionerne eller en aktør i en af regionerne igangsætter et projekt, som opnår støtte i de andre regioner. Fordelen med modellen er at den bevarer nuværende samarbejdsrelationer

8 Ulempen kan være faldende engagement pga. manglende prioritering i overensstemmelse med regionale strategier. 2: Minimumsmodel: Faste bidrag søges reduceret. Regionen deltager i de projekter, som har konkret regional interesse uafhængigt af om de andre regioner deltager. Fordelen kan være lavere omkostninger. Ulempen kan være at regionen glider ud af samarbejdet og ikke indgår i statistik og internationale analyser af Øresund. 3: Strategisk udviklingsmodel: Udvikle nye strategiske felter, som Region Sjælland skal indgå mere aktivt i og med ressourcer (penge, arbejdskraft og repræsentation). Fordelen kan være bedre samspil med regionale strategier. Ulempen kan være højere omkostninger og evt. manglende enighed i regionen, om hvad der skal satses på. Det foreslås at der på baggrund af drøftelsen i Vækstforum udarbejdes et strategisk notat med forslag til videre satsning på området, som forelægges til Vækstforums næste møde. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Øresundssamarbejdet drøftes 2. der udarbejdes et strategisk forslag til det videre øresundssamarbejde til behandling på næste møde i Vækstforum Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

9 5. Partnerskabsaftale: forslag til kommende fyrtårne Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der skal forberedes et regionalt indspil til dette års revidering af partnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforum Sjælland. Der foreslås temaer for mulige fyrtårne i den kommende partnerskabsaftale. Sagsfremstilling Økonomi- og Erhvervsministeriet er statens koordinator for den regionale partnerskabsaftale om vækst og beskæftigelse, som er indgået mellem regeringen og Vækstforum Sjælland. Ministeriet har primo maj udmeldt tidsplan og forventninger til indhold i de kommende aftaler. Tyngden i de kommende aftaler forventes i lighed med sidste år at ligge på fyrtårnene. Tidsplan skal give tid til dialog mellem vækstforum og ministerier om udviklingen af fyrtårnsinitiativer i den enkelte region, samt imødekomme ønsket om plads til, at medlemmerne af vækstforaene kan involvere deres baglande både i forhold til at udvikle initiativønsker, der kan spilles ind, og til at drøfte regeringens forhandlingsudspil. I efteråret gennemføres status for 2010-aftalerne. Ministeriets tidsplan (regionale møder i kursiv): 9. august Frist for indspil på embedsmandsplan fra de regionale vækstfora og ressortministerierne til nye fyrtårnsinitiativer. August til oktober Udvikling af initiativer i dialog mellem ministerier og vækstfora. 1. september Frist for bidrag til status for initiativer i aftalerne. Skabeloner udsendes forinden. 9. september Vækstforum drøfter indspil og status for 2010 Ultimo oktober November/december (VFSJ 6/12) December 2011/ januar 2012 Regeringens udspil til nye partnerskabsaftaler udsendes til vækstfora. Møder i de regionale vækstfora, hvor regeringens forhandlingsudspil drøftes. Politiske drøftelser mellem regeringen og vækstforaenes formandskaber Det foreslås, at Vækstforum beslutter, hvilke temaer der vil være relevante som regionale indspil til fyrtårne i den kommende partnerskabsaftale. Administrationen vil på det grundlag gå i dialog med Økonomi- og Erhvervsministeriet og andre relevante ministerier om udformningen af konkrete fyrtårne. Forberedelsessekretariatet inddrages løbende for at sikre dialogen blandt Vækstforums parter. Forslag til temaer for fyrtårne til den kommende partnerskabsaftale På baggrund af aftalerne indgået i 2010, hvor fyrtårnene optræder for første gang, er det administrationens opfattelse, at aftalen kan rumme to til seks fyrtårne. Fyrtårnene skal indeholde aktiviteter, hvor både aktører i regionen og - 9 -

10 staten har en klar og konkret rolle at spille, og hvor parterne er enige om at gøre en fælles prioriteret indsats. Aktiviteterne skal kunne iværksættes indenfor eksisterende økonomiske rammer. Det forventes at staten vil forsøge at afbalancere eller udvælge fyrtårne på tværs af aftalerne, så der er tydelig forskel på dem fra region til region. Det foreslås, at temaerne for de nuværende tre fyrtårne videreføres, dog med revideret indhold: Femern Bælt Vækststrategi Den nuværende overskrift foreslås uændret, men indholdet skal være mere konkret. Der etableres p.t. et fælles vidensgrundlag i samarbejde mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det vil resultere i en fælles kortlægningsrapport før sommer. Rapporten vil danne grundlag for, at samarbejde med yderligere parter om en Vækststrategi igangsættes. Fyrtårnet i den kommende partnerskabsaftale bør afspejle, hvilke prioriteringer regionen ønsker for den kommende strategi. Her vil Vækstforums strategiske handlingsplan for Femern Bælt indsatsen være et væsentligt udgangspunkt. Planen implementeres i samarbejde med Femern Belt Development og har fokus på kompetenceudvikling, erhvervsudvikling og lokalisering, transport og logistik samt turisme. Regional kompetencesatsning Den nuværende overskrift Styrket uddannelsesindsats i regionens yderområder foreslås ændret til Styrket uddannelsesindsats i Region Sjælland. Samtidig bør indholdet i den kommende aftale udspecificeres. Fyrtårnet har fokus på campus-dannelser og Kompetenceparat Der er behov for nytænkning fx på erhvervsuddannelsesområdet, hvilket kan kræve dispensation fra lovgivningen. Derudover vil det tværinstitutionelle samarbejde i campus kræve, at visse regler lempes både på ungdomsuddannelses-, de videregående uddannelser og efter- og videreuddannelsesområdet. Der vil blive igangsat arbejde omkring mulighederne for at bryde den sociale arv i relation til uddannelsesadfærd. Det vil kræve et tæt og anderledes samarbejde mellem en række aktører. Også her er der brug for at Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet giver plads til forsøg fx dispensationer i forhold til udbudsmuligheder, indhold i uddannelserne og finansieringsformer. Teknologiudvikling på energiområdet Titlen for det nuværende fyrtårn sætter fokus på klima, energi, miljø og understreger nogle af de særlige styrker, regionen har indenfor dette område. At dette er et stærkt prioriteret regionalt område, afspejler sig både i Vækstforums, Regionsrådets, kommuners og mange virksomheders arbejde. Der er en række regionale aktiviteter, hvor mulighederne for at samarbejde med staten kan undersøges og skrives ind i partnerskabsaftalen. Eksempelvis: Risø Park og Vindtunnelen. Fastholdelse af nationale vidensmiljøer i regionen med tilknytning til det grønne område. Satsningerne på et nationalt symbiosecenter og et bioraffinaderi i Kalundborg. Energieffektivisering i nybygnings- og renovationsprojekter. Omdannelse af metangas i lossepladser til energi og/eller CO2 og deraf dokumenterbar reduktion i CO2-regnskabet i samarbejde med Energistyrelsen. Som temaer for nye mulige fyrtårne foreslås:

11 Fødevaresatsningen, herunder særligt samarbejdet med MadX og Vækstforum Sjællands kommende strategi for regional udmøntning af Grøn Vækst puljen ( 200 mio. kr. puljen ). Dette er konkrete, aftalte samarbejder, som kræver fortsat fælles fokus og udvikling for, at samarbejdet har den ønskede effekt i regionen. Det er dog samtidig i begge tilfælde initiativer med national rækkevidde. Tiltrækning af kapital til regionen. I forlængelse af den eksisterende aftale (initiativ nr. 10) er der indgået et samarbejde mellem Vækstfonden, CAT, Væksthus Sjælland og Vækstforum Sjælland om at analysere og give anbefalinger vedr. behovet for at øge virksomhedernes adgang til kapital i regionen. Analysearbejdet har bl.a. åbnet for at undersøge mulighederne for at etablere en regional investeringsfond. Fokus på at udnytte denne mulighed bør holdes ved, fra regional side, at foreslå dette som et fyrtårn. Kulturhistorisk satsning. Vækstforums strategi for turisme i Region Sjælland stiller bl.a. skarpt på at skabe produktudvikling og vækst i turismeerhvervet med afsæt i regionens kulturarv og kulturhistoriske attraktioner. Det undersøges om det turistmæssige fokus i samarbejde med fødevaresatsningen samt det øvrige arbejde indenfor oplevelsesøkonomi og kulturområdet specifikt, som foregår blandt aktører i regionen, kan danne baggrund for et konkret samarbejde med Kulturministeriet. Status for arbejdet med den nuværende aftale På Vækstforums møde den 10. februar 2011 blev der gjort status for arbejdet med fyrtårnene og i særlig grad initiativ nr. 10 vedr. kapital. Denne gang gives en særskilt status for fyrtårnet Teknologi på energiområdet med fokus på arbejdet med det nationale symbiosecenter samt et bioraffinaderi i Kalundborg. Status er vedlagt som bilag. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at Vækstforum godkender de foreslåede temaer for regionale indspil til fyrtårne i den kommende partnerskabsaftale. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 5: - Status partnerskabsaftale

12 6. Studietur til Nordjylland Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der fremlægges forslag til koncept og program for Vækstforums studietur til Nordjylland. Sagsfremstilling Vækstforum Sjælland besluttede på møde den 24. november 2010 at tage på studietur til Nordjylland, herunder at mødes med Vækstforum Nordjylland. Formålet er at hente inspiration ved at mødes med politiske og institutionelle samarbejdspartnere og besøge aktiviteter. Samt at indgå i dialog med et vækstforum, som forventes at have udfordringer, som ligner Vækstforum Sjællands. Tidsramme Det foreslås, at studieturen træder i stedet for Vækstforums årlige døgnseminar. Samtidig vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at lægge studieturen i forbindelse med et ordinært møde i Vækstforum, da det vil levne kort tid til studieturens aktiviteter. Da efterårsmøderne i Vækstforum afholdes den 9. september og den 6. december 2011 foreslås det, at turen arrangeres i oktober/primo november Samt at besøget strækker sig over to dage med én overnatning i Ålborg. Transport Det foreslås, at Vækstforum kører samlet i bus til Ålborg, evt. over Odden Århus. Bussen giver mulighed for at tale sammen/afholde møde i bussen, samt indlægge besøg undervejs hos Væksthuset Midtjylland. Indhold Dag 1: Væksthus Midtjylland og Katrinebjerg i Århus. Møde og middag med Vækstforum Nordjylland Dag 2: Aalborg Universitet, Nordjyllands Videnpark og Nordjydsk investeringsfond Baggrund Overskriften for studieturen foreslås at være Fremme af samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv. Det er relevant for Vækstforum at gennemføre en studietur til Jylland med dette fokus af flere grunde. Det er en af Region Sjællands udfordringer at styrke samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv, og det er vurderingen, at både Region Nordjylland og Region Midtjylland (som foreslås besøgt på vejen) kan fremvise interessante cases på, hvordan dette samarbejde kan styrkes. Særligt Nordjylland har en evne til at fremme samspillet og at bruge videninstitutioner aktivt til at opnå mål inden for erhvervs- og samfundsudviklingen. Det skal besøget også afspejle

13 Der er i de jyske regioner lang erfaring med samspil mellem videninstitutioner og erhvervslivet. Det er over årene udmøntet i markante videnmiljøer som Katrinebjerg i Århus og miljøet omkring Ålborg Universitet. Nogle initiativer inden for dette felt har rødder tilbage til det jysk-fynske erhvervssamarbejde, hvor samspillet mellem videnmiljøer og erhverv var et centralt element. Endvidere er der i de jyske regioner større erfaringer med at udnytte EUmidler i forbindelse med samarbejde mellem forskning og erhvervsliv. Det har i Region Nordjylland gjort sig gældende gennem en række EU-finansierede projekter og lokale fonde i samarbejde med universitetet. For Vækstforum Sjælland er det relevant at få et nærmere indtryk af, dels hvordan der kan arbejdes mere målrettet med samspillet mellem videninstitutioner og virksomheder, og dels hvordan der kan arbejdes målrettet med innovations- og vækstprogrammer for virksomheder. Der lægges derfor op til, at studieturen har stop i Århus og Ålborg: Århus Besøg på Væksthus Midtjylland, som er det væksthus, der har størst erfaring med at gennemføre vækstforumprojekter - de regionale megasatsninger - og hvor EU-midlerne anvendes aktivt over hele linjen i virksomhedsrettede projekter. Væksthuset er beliggende i IT-videnmiljøet Katrinebjerg. I forbindelse med besøget på Væksthuset indgår derfor en orientering om Katrinebjerg, og om hvordan samspillet mellem universitet og erhvervsliv har udviklet sig. Ålborg Møde med Vækstforum Nordjylland for at udveksle erfaringer og drøfte samarbejdsfelter. Region Nordjylland har en række erhvervs- og uddannelsesmæssige træk, som ligner Region Sjællands. Regionen er imidlertid i højere grad præget af målrettet samarbejde mellem det regionale universitet og erhvervslivet, hvilket har bidraget til at skabe erhvervsmæssige styrkepositioner. EU-midlerne har i en længere årrække været brugt til at understøtte denne udvikling. Besøg på Ålborg Universitet, som altid har haft fokus på samarbejde med erhvervslivet, og som er det danske universitet, der i størst grad har deltaget i EU-programmer. Forskellige erhvervsrettede initiativer er udsprunget af universitetsmiljøet, herunder vækstmiljøer inden for IT og elektronik. Desuden NOVI - Nordjyllands Videnpark, som er en kombineret forskerpark, virksomhedsmiljø og finansieringsfond. Et miljø som ligner CAT i Region Sjælland. Desuden møde med Vækst-Invest Nordjylland. Der er skabt en fond med 100 mio. kr., som investerer risikovillig kapital i små og mellemstore virksomheder i regionen. I Vækstforums arbejde med risikovillig kapital i Region Sjælland har den nordjyske fond været nævnt som et muligt forbillede, da den investerer i en virksomhedstype, som også er typisk for Region Sjællands erhvervsliv. Økonomi Udgifterne for studieturen sammensættes af transportform, overnatning og middag. Et foreløbigt estimat er max kr

14 Indstilling Administrationen indstiller, at konceptet for studieturen godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 6: - Tentativt program Vækstforums studietur til Nordjylland

15 7. Orientering om tema " Internationale virksomheder" Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforums tema Internationale virksomheder gennemføres parallelt med Regionsrådets tema. Der er modtaget otte projektidéer på Vækstforums område og derudover et antal småprojekter relateret til temaet. Der er samlet søgt for 33 mio. kr., heraf 14 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler og 19 mio. kr. EU s Socialfondsmidler. Sagsfremstilling Temaet Internationale virksomheder er det andet tema i 2011 i handlingsplan Under temaet igangsættes et større projekt sammen med Væksthus Sjælland med henblik på at styrke virksomhedernes internationale aktiviteter. Temaet er igangsat parallelt med Regionsrådets tema for mellemstore projekter: En globaliseret region Arbejdskraftens mobilitet og Interkulturelle kompetencer. Der blev afholdt fælles projektseminar den 11. februar 2011, hvor Væksthuset præsenterede sit forslag til projekt. På seminaret deltog repræsentanter for erhvervscentre, universiteter, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner mv. Efter projektseminaret er der modtaget i alt 19 idéer, hvoraf otte har et erhvervsorienteret formål og derfor behandles i Vækstforum. Væksthusets internationaliseringsprojekt er indkommet som en af idéerne under temaet. Derudover er der indkommet et antal småprojekter (ansøgninger), som er relateret til temaet. Småprojekterne fremgår under sagen i den aktuelle dagsorden Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. Der er samlet søgt for kr. under temaet, heraf kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og kr. fra EU s Socialfondsmidler. Der blev på seminaret opfordret til, at parterne gik sammen om et mindre antal større projekter. De mange modtagne idéer afspejler, at der har været begrænset samarbejde om at udvikle fælles projekter. I forhold til Vækstforums tema ligger de indsendte idéer inden for temaet, og mange har fokus på Kina som marked. I forhold til Regionsrådets tema handler mange idéer om kulturprojekter, mens få retter sig mod arbejdskraftens mobilitet. Forberedelsessekretariatets behandling af de indkomne idéer og småprojekter Forberedelsessekretariatet behandlede den 10. marts 2011 de otte idéer og de ni småprojekter relateret til temaet Internationale virksomheder. De indsendte idéer og småprojekter overskrider langt den økonomiske ramme for temaet, som er 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Det er samtidig opfattelsen, at flere af projekterne kan kobles sammen til færre samlede og større projekter. På den baggrund gives en række afslag, som i nogle tilfælde opfordrer til samspil med de godkendte idéer. Uddybning af forberedelsessekretariatets behandling fremgår af vedlagte bilag

16 Følgende ideer blev godkendt: Global Akademiet: Dette er Væksthusets projekt, som bygger på beskrivelsen i Vækstforums handlingsplan. Godkendt med en række bemærkninger, herunder at elementer fra andre idéer skal søges indarbejdet. Fra Sjælland til Shanghai Værdikæder i netværk: Godkendt med bemærkninger om, at andre idéer skal søges indarbejdet. Projektet anses for det primære i etableringen af ét samlet stort Kina-projekt. Internationale Summerschools i Region Sjælland: Godkendt under forudsætning af en kommende ansøgning formår at styrke projektets erhvervsmæssige sigte. Forberedelsessekretariatet vurderer, at de godkendte projektidéer vil bidrage til at opfylde Vækstforums ønske om mere internationalt orienterede virksomheder. Global Akademiet lægger op til at føre et større antal virksomheder igennem et forløb, som øger deres internationale kompetencer og aktiviteter. Projektet vedr. tættere samspil med Kina giver mulighed for at styrke markedspositionen for deltagende virksomheder bl.a. inden for cleantech-området. Der blev givet afslag til følgende indsendte idéer: Nye metoder til at skabe internationalisering og erhvervsinnovation Ørestat III (projektansøgning) Internationalisering af virksomheder i Region Sjælland ZealandInnovationPlatform Development of the regional energy system in Zhejiang Province, China Alle småprojektansøgninger er indstillet til afslag: Fra gårdbutik til E-handel (ansøgning trukket af ansøger) Udbredelse af viden om og interesse for bæredygtigt og økologisk byggeri Østersøuniversitetet Udvikling af syrebestandig overfladebehandling til beton Bæredygtigt Sejerø Merværdi til lokale fisk - en undersøgelse omkring det østlige Storebælt Vidensspredning og produktudvikling i Region Sjælland og Zhejiang Produktionsskolerne på Makvärkets byggefestival Destinationsudvikling på småøerne Sejerø og Nekselø som eksempler (ansøgning trukket af ansøger) Administrationens bemærkninger I forlængelse af forberedelsessekretariatets behandling har småprojekterne; "Fra gårdbutik til E-handel" og "Destinationsudvikling på småøerne Sejerø og Nekselø som eksempler" trukket deres ansøgning. Projektansøgningen vedr. Ørestat III samt småprojektansøgningerne fremlægges til behandling i Vækstforum. Derudover indgår også ansøgning vedr. eksportcenter, som blev behandlet på seneste møde i Vækstforum. Se også sag om Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter Økonomi

17 Der er afsat 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til temaet. De fordeles med reservation af 1 mio. kr. til et fælles Kina-projekt med udgangspunkt i projektet Fra Sjælland til Shanghai, 1 mio. kr. til Væksthusets projekt Globalakademiet, hvortil der samtidig reserveres 1 mio. kr. for hvert af årene 2012 og Dertil kommer reservationer fra Socialfonden, mål 2 på kr. til Global Akademiet og kr. til Internationale Summerschools. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 7: - Vækstforums internationalt orienterede projekter - Uddybning af behandling af ideer og småprojekter under temaet Internationale virksomheder

18 8. Økonomioversigt Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som er indstillet til godkendelse på dette møde. Opgørelsen på Mål 2-midlerne er fordelt på de to fondsområder, Socialfonden og Regionalfonden. Økonomioversigten viser, at arbejdet med at implementere den nye Erhvervsudviklingsstrategi er kommet rigtig godt fra start, og at der fortsat er behov for at prioritere ansøgninger i henhold til de fastsatte temaer. Derfor forslås en time-out for ansøgninger til regionale midler, som ikke knytter sig til temaer. Sagsfremstilling De regionale erhvervsudviklingsmidler I 2011 er der i alt 73 mio. kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter, heraf er 8 mio. kr. rammesat af Regionsrådet til anvendelse til aktiviteter med umiddelbar positiv effekt på virksomhedernes vækstmuligheder og arbejdskraftens beskæftigelsesmuligheder, fortrinsvis inden for en grøn og energirigtig region. Til dette møde indstilles det, at der reserveres 4 mio. kr. fra de rammesatte midler til projektet, Vindtunnel til vindenergi. Til dette møde indstilles det, at der af midlerne i 2011 i alt bevilliges kr. Dertil kommer Forberedelsessekretariatets reservation på 2 mio. kr. til ideer under det gennemførte tema Internationale virksomheder. I den disponerede ramme for 2011 ligger endnu 6 mio. kr. til årets sidste to temaer, som er beskrevet i Handlingsplan og 4 mio. kr. til rammesatte aktiviteter fra Regionsrådet. De resterende to temaer i 2011 gennemføres parallelt med tilsvarende temaer, som afholdes af Regionsrådet. Hertil er der afsat 3 mio. fra de regionale udviklingsmidler per tema. Disse midler disponeres af Regionsrådet. Der er mulighed for at igangsætte tværgående initiativer under hvert tema. Herudover er der i økonomioversigten foretaget reservationer frem til og med Det er endnu ikke besluttet, hvilken budgetramme Vækstforum vil have for de kommende år i forhold til de regionale erhvervsudviklingsmidler, men i økonomioversigten er der taget afsæt i en forventning om, at der afsættes samme beløb som i 2011, dvs. 65 mio. kr. årligt. Det skal desuden bemærkes, at der er en forventning om, at Regionsrådet vil overføre 3 mio. kr. Vækstforum til den indsats, som omhandler Videnscenter for bæredygtigt byggeri. Initiativet indgår i Region Sjællands samarbejde med Næstved Kommune i forbindelse med den store sygehusplan, der blev vedtaget i Dette afgøres efter Vækstforums møde og vil fremgå af økonomioversigten for kommende Vækstmøde, den 9. september Mål 2 midler

19 Der er i de danske mål 2-programmer i indeværende strukturfondsperiode ( ) afsat kr. under regionalfonden og mio. kr. under socialfonden til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland. Frem til dette møde er der inkl. reservationer, i alt bevilliget kr. vedr. regionalfonden og kr. vedr. socialfonden. Desuden indstilles i det aktuelle møde kr. fra regionalfonden og kr. fra socialfonden til bevilling eller reservering. Der resterer på den baggrund kr. i regionalfonden og kr. i socialfonden, som skal anvendes i den resterende del af perioden frem til udgangen af Forslag om time-out for ansøgninger for resten af 2011 De mange disponerede udviklingsmidler vidner om en styrket og fokuseret vækstforumindsats i 2010 og i starten af Bevillinger og reservationer af midler skal nu for alvor ud og arbejde og sikre, at Vækstforum i løbet af strategiperioden opnår de ønskede resultater og effekter. Udover at gennemføre de planlagte temaer, er der behov for at følge de igangsatte initiativer og sikre, at de opnår de tilsigtede resultater. Som led i det fortsat fokuserede strategiarbejde og som en konsekvens af, at der er begrænsede frie regionale erhvervsudviklingsmidler, foreslås det, at Vækstforum vedtager en time-out for ansøgninger til de regionale erhvervsudviklingsmidler for den resterende del af Time-out en vil ikke omfatte følgende type af ansøgninger: 1. Ansøgninger om idéer til de kommende temaer. 2. Ansøgninger på baggrund af tidligere godkendte idéer, dvs. allerede reserverede midler. 3. Ansøgninger til mål 2, som ikke omfatter øvrig regional medfinansiering. Indstilling Administrationen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. 2. Vækstforum vedtager time-out som beskrevet for ansøgninger til de regionale erhvervsudviklingsmidler for resten af Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 8: - De regionale erhvervsudviklingsmidler. Økonomioversigt

20 Møde i Vækstforum Sjælland i Region Sjælland Tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Brevid: Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter Resume Dette er samlesagen vedr. tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og/eller Mål 2 Socialfonden eller Regionalfonden. Der behandles i alt 21 ansøgninger. De enkelte ansøgninger præsenteres i grupper vedr. kontrakter, gennemførte projekttemaer, mindre projekter, medfinansiering til nationale fonde og øvrige. Sagsfremstilling I denne samlesag fremlægges 21 ansøgninger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgninger er sorteret i følgende grupper: to ansøgninger fra den aktuelle idéindkaldelse Internationale virksomheder to ansøgning på baggrund af godkendte idéer fra tidligere projekttemaer/idéindkaldelser syv ansøgninger i kategorien mindre projekter to ansøgninger om medfinansiering af nationale satsninger seks øvrige ansøgninger to ansøgninger om reservation af midler til kommende regionale satsninger, som understøtter partnerskabsaftalen med regeringen. Dermed er knap halvdelen af de fremsendte ansøgninger, indkommet som mindre projekter. Dette til trods, at der hverken via projekttemaet eller i erhvervsudviklingsstrategien har været lagt op til, at Vækstforum særligt ønsker denne type projekter. De mange mindre projekter kan formentlig forklares ved, at det ikke er muligt at ansøge Vækstforum uden for det aktuelle projekttema, eller at de for små til Mål 2-programmerne. Alle mindre projekter til dette møde indstilles til afslag. Det kan desuden nævnes, at der til dette møde er fremsendt en ansøgning fra Forskningscenter Risø om placering af en Vindtunnel til test af vindmøllekomponenter på Risø. Videnskabsministeren har besluttet, at der skal placeres en Vindtunnel på Risø. Herudover bliver der også behandlet en ansøgning om regionale erhvervsudviklingsmidler til det kommende nationale Videncenter for kystturisme, som bliver placeret i Hvide Sande. Dette for at sikre en særlig effekt af centrets arbejde for udviklingen af kystturismen i Region Sjælland. Ansøgning til aktuel idéindkaldelse Internationale virksomheder

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen - afbud Mette Touborg Stig

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset Deltagere: Steen Bach Nielsen Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen- afbud Mette Touborg- afbud Stig Vestergaard

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset Deltagere: Steen Bach Nielsen Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset Referat Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-18:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Regionsrådssalen Regionshuset Birthe Friis Mortensen, Grethe Johnsen, Hinrich Jürgensen, Ib Kristensen,

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012 kl. 11:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012 kl. 11:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012 kl. 11:00 Regionshuset, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette Touborg,

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

FAKTA OM REGION SJÆLLAND

FAKTA OM REGION SJÆLLAND FAKTA OM REGION SJÆLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Sjælland Region Sjælland har i alt ca. 816.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. juni 2012 /JETSAL Refer fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30 Der er indkommet høringssvar fra: Harald Mikkelsen, rektor Henning

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. februar 2012 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. februar 2012 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. februar 2012 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard Niels

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Jensen, Anette Keller og Steffen With Afdeling: Erhvervsudvikling og udviklingsområder E-mail: steffen.with@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631960

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere