Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering - Oktober KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Teaterforestilling - Gruppe KF - Bibliotek & Arkiv - Opfølgning på strategiarbejde KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Osted Idrætsforening - Loppemarked KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver - Projekt Lydenskab KF - Principdiskussion om anvendelse af Pulje til andre kulturelle opgaver ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - oktober KF - Eventuelt...17

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering - Oktober 2014 Sagsnr.: 13/21909 Resumé: Orientering til Udvalget for Kultur & Fritid, oktober 2014 A. Evaluering og regnskab vedr. SWOP dansefestival 2014 SWOP 14 blev en forrygende dansefestival i Kulturregionen med over brugere samlet set. Der var glade kunstnere og publikum, skolebørn og andre deltagere på festivalen. Se et lille videosammenklip: Siden SWOP 14 er slut er der sket ændringer i konceptet: SWOP 16 bliver noget anderledes, da den kunstneriske del ikke længere bliver kulturregional, men afholdes udelukkende i Roskilde. Interesserede kommuner kan tilkøbe forestillinger, som bliver hentet til festivalen. Desuden er Kulturregion Midt- og Vestsjælland blevet udnævnt til DANSEFYRTÅRN august 2014 juni 2017 se mere her Projektet, kaldet ROK i denne region, er initieret og styret af Kalundborg Kommune, Odsherreds Kommune og Roskilde Kommune i samarbejde med Åben Dans. Se evalueringsrapport og regnskab i bilag. B. Korrespondance mellem Billedkunstråd og Roskilde Museum vedr. skulptur Billedkunstrådet foreslår Museet, at skulpturen Hov Hjelm efter Skjold flyttes fra Lejre Museums gårdrum til en mere synlig plads foran museet. Dermed kunne skulpturen blive et vartegn for området, og ville kunne glæde de mange besøgende, der søger til de historiske steder i og omkring Gl. Lejre. Billedkunstrådet mener at henvendelsen ligger inden for rådets formål, der er at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til dens alsidighed og kunstneriske udvikling hvor mange mennesker færdes, samt kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen. Roskilde Museum, Frank Birkebæk svarer, at museet flere gange har drøftet en placering foran bygningen ud fra to præmisser: Hestebjerggårds karakter af museum (og ikke landbrugsejendom) skal opretholdes og gerne understreges, og kunstneren skal kunne se en lige så god omgivelsesramme om værket et nyt sted. Museet arbejder videre med sagen. Se brev og svar i bilag. C. Invitation, Fremtidens drift af idrætsanlæg, Torsdag 27. november i Middelfart

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 Halinspektørforeningen sætter fokus på, hvordan man som idrætsanlæg organiserer sig i dag og i fremtiden - og hvilke finansieringsmuligheder der er. Der kommer også bud på, hvordan fremtidens bruger af idræts-, kultur- og fritidstilbud ser ud, ligesom der kommer tips til, hvordan man kan arbejde med sociale medier, miljø og kompetenceudvikling. Campus 2014 vil foregå som en kombination af faglige indlæg og workshops. Klik her for tilmelding og se det fulde program D. Invitation: Kulturkonference tirsdag d. 4. november 2014 i Tønder Grænser er temaet for den ottende i rækken af kulturkonferencer i Tønder. I disse tider, hvor den såkaldte globalisering på den ene side forsøger at skyde grænserne ud af bevidstheden, samtidig med at nationalistiske strømninger på den anden side skaber endog væbnede konflikter, er det på sin plads at se på og at gøre sig tanker om hvad grænser egentligt er. Grænser for nationer; for samfundet; og for det enkelte individ. Oplægsholderne er Henrik Becker-Christensen, David Bugge og Klavs Birkholm og som der er tradition for, lægges der op til debat mellem disse og konferencens deltagere. Yderligere information om konferencens program samt tilmelding: E. Nyhedsbrev fra Center for frivilligt socialt arbejde, august 2014 Se bilag. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til efterretning Lulle og Ole skal tilmeldes Kulturkonferencen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. SWOP program '14.pdf

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side SWOP projektregnskab 2014.pdf 3. SWOP Evaluering.pdf 4. Frank Birkebæk - SV: Peder Brandes skulptur 5. Lejre Billedkunstråd_pederbrandes.docx 6. Ina Frederiksen - VS: Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 3. KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Teaterforestilling - Gruppe38 Sagsnr.: 14/15190 Resumé: Christian Glahn ansøger på vegne af teater Gruppen38 om fritagelse for betaling af halleje i forbindelse med en teaterforestilling i Hvalsø hallen den 6. oktober Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge fritagelse for betaling af halleje til nævnte arrangement. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om fritagelse for betaling af halleje imødekommes. 2. at fritagelsen finansieres via Pulje til fritagelse for byggesagsgebyrer og halleje. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Christian Glahn arbejder lejlighedsvis som freelance musiker for teateret Gruppe38, og der har nu vist sig mulighed for at præsentere en af Gruppe38s forestillinger i Lejre Kommune. Teateret har tidligere spillet i Felix og Christian Glahn oplyser, at det var en stor succes. Han har via sin kontakt til teateret arrangeret en aftenforestilling i Hvalsø Hallen den 6. oktober. Gruppe38 ville ønskede ellers at være i Felix, men da det var optaget, har Gruppen booket Hvalsø Hallen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at selve forestillingen er lokalt forankret og har relevans for Lejre Kommune. Umiddelbart er det administrationens vurdering at dette arrangement ikke er kommercielt, men at Gruppe38 er kommerciel. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der søges om fritagelse for betaling af halleje på i alt kr. Teateret har herudover udgifter til annoncer på kr. og forventer indtægter for entre på ca kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje for fritagelse for betaling af halleje er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed.

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Økonomisk oversigt - Pulje Ansøgning

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 4. KF - Bibliotek & Arkiv - Opfølgning på strategiarbejde Sagsnr.: 14/14271 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid vedtog februar 2014, at Biblioteks- og Arkivplan 2015 skal revideres med henblik på politisk behandling i På baggrund af drøftelser ved udvalgets temadag om bibliotekerne og arkiverne 16. juni 2014 fremlægger ledelsen af Bibliotek & Arkiv hermed et oplæg til en revideret strategiplan med udgangspunkt i det nuværende budgetoplæg. Leder for Bibliotek & Arkiv, Erik Barfoed deltager under punktet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at strategioplægget drøftes 2. at leder af Bibliotek & Arkiv bemyndiges til at udfærdige en implementeringsplan for 2015 samt en udviklingsplan for Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Strategiplanen er konklusionen på det baggrundsmateriale, der er fremlagt i forbindelse med revisionen af Biblioteks- og Arkivplan 2015, samt den allerede foreliggende Biblioteks- og Arkivplan Strategien tager udgangspunkt i budget 2015, hvor to filialer lukkes, arkivernes sammenlægges, og bevillingen beskæres. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at strategiplanen drøftes med henblik på senere politisk behandling. Strategiplanen tager udgangspunkt i, men er ikke afhængig af budget Administrationen anbefaler endvidere, at leder af bibliotek og arkiv bemyndiges til at udfærdige en udviklingsplan for , der også skal tage højde for de økonomiske konsekvenser i 2015 jf. budget Strategiplan og udviklingsplanen vil herefter kunne tages under samlet politisk behandling. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag:

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 1. Biblioteks- og Arkivplan _sep 14

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 5. KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Osted Idrætsforening - Loppemarked Sagsnr.: 14/13770 Resumé: Osted Idrætsforening har fremsendt ansøgning om fritagelse for betaling af halleje, og fritagelse for betaling af leje for gulvtæpper i forbindelse med et loppemarked i Ostedhallen lørdag den 27. september Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge fritagelse for betaling af halleje og leje af gulvtæpper til nævnte arrangement. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om fritagelse for betaling af halleje og leje af gulvtæpper imødekommes. 2. at fritagelsen finansieres via Pulje til fritagelse for byggesagsgebyrer og halleje. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Osted Idrætsforenings Støtteudvalg arrangerer loppemarkedet og overskuddet går ubeskåret til Osted Idrætsforenings ungdomsafdelinger. Støtten gives typisk til rejser i forbindelse med træning, stævning og turneringer, samt til ungdomstræneruddannelse. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at arrangementet er lokalt forankret og har relevans for Lejre Kommune. Endvidere er tilbuddet ikke kommercielt. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der søges om fritagelse for betaling af halleje på kr. og leje af gulvtæpper på kr., i alt kr. Foreningen har endvidere udgifter til annoncer, bander, plakater og flyers mm. på ca kr. og indtægter for udlejning af stande på ca kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje for fritagelse for betaling af halleje er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Økonomioversigt - Pulje til fritagelse for betaling af halleje 2014

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver - Projekt Lydenskab Sagsnr.: 14/2290 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid har på mødet i marts 2014 bevilget penge til støtte til pop-up koncerter i Lejre som en del af et kulturtilbud i 5 kommuner i region Midt- og Vestsjælland. Ensemblet bag projektet har nu henvendt sig igen, da projektet ikke har fået den ønskede støtte fra andre sider. Det er som følge deraf besluttet kun at afholde 2 pop-up koncerter i 2014 i henholdsvis Kalundborg og Lejre. For at kunne afholde koncerterne mv. søger Ensemblet om forhøjelse af tilskuddet fra Lejre Kommune. Ensemblet har søgt og fået bevilget samme forhøjelse fra Kalundborg kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges yderligere kr til projektet, 2. at pengene bevilges fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Ensemble Lydenskab har på udvalgets møde i marts 2014 fået bevilget kr. fra Pulje til andre kulturelle opgaver til støtte til pop-up koncerter i Lejre som en del af et kulturtilbud i 5 kommuner i region Midt- og Vestsjælland. Ensemblet har henvendt sig igen den , da projektet ikke har fået den ønskede støtte fra Kulturregionen og Nordea. Det er derfor besluttet kun at afholde 2 pop-up koncerter i 2014 i henholdsvis Kalundborg og Lejre. For at kunne afholde koncerterne mv. mangler projektet kr. og søger derfor om forhøjelse af tilskuddet fra Lejre Kommune. Projektets formål og vision forbliver den samme, men med mere fokus på det kommunale end det regionale. Formålet er at skabe et professionelt kulturudbud, der går i dialog med lokalsamfundet. Skabe forløb hvor kunst og musik produceres i åbne og inviterende processer mellem professionelle kunstnere og musikere, institutionerne i byen og de kreative vækstlag kunst og erhverv. Ensemble Lydenskab slår sig ned i en uge i et tomt lokale i midtbyen. Her præsenteres en uges koncerter, foredrag og opsætninger i samarbejde med lokale institutioner og lokale og nationale kunstnere. I dagtimerne vil der være koncerter, workshops og performances for børn og unge, mens der eftermiddage og aftener er stilet mod et voksent publikum, der kommer til at opleve billedkunst, litteratur og musik tæt på i helt nye rammer. Ugen kommer til at bestå af omkring 15 forskellige små opsætninger, workshops og koncerter. Projektet dyrker mødet mellem lokale og nationale kunstnere og skaber kulturelle bånd på tværs af kommunerne. Børn og unge involveres og deltager på lige fod med de professionelle kunstnere.

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 11 Ensemble Lydenskab har søgt og fået bevilget samme forhøjelse fra Kalundborg Kommune. Projektet afvikles i uge 40 i Kalundborg. Se program for ugen, samt plakat som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at arrangementet er spændende og vil kunne skabe samarbejde på tværs lokalt mellem institutioner, kunstnere og borgere. Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, og at tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Projektet ansøger om yderligere kr. til honorarer for Lydenskabs medvirken, da Ensemblet ikke kan bruge driftsstøtte til interne koncerthonorarer. Ensemble Lydenskabs bruger af sit driftsbudget på at gennemføre de 2 events fordelt med ,- på Kalundborg og ,- på Lejre. Projektet har desuden fået støtte fra Danmarks Nationalbank på ,- Revideret budget for Lejre: INDTÆGTER Ansøgt Lejre Kommune ,00 kr. Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond 7.500,00 kr. Lydenskab egenbetaling ,00 kr. I alt ,00 kr. UDGIFTER Honorarer til orkestrets musikere ,00 kr. Øvrige honorarer (booker, lydmand, ekstra musikere mv.): Transportudgifter 4.000,00 kr. Opholdsudgifter 3.000,00 kr. Forplejning, herunder mødeudgifter 1.000,00 kr. PR medarbejder 5.000,00 kr. Administration, revision 5.000,00 kr. Kontorhold (telefon, porto mv.) 500,00 kr. Leje af flygel 3.500,00 kr. Projektledelse ,00 kr. Andre udgifter 5.500,00 kr. Udgifter i alt ,00 kr.

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 Administrationen oplyser, at der i budget for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der ,00 kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. lydenskab_kalundborga2.jpeg 2. Program.docx 3. Budget Lejre.xlsx

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Principdiskussion om anvendelse af Pulje til andre kulturelle opgaver Sagsnr.: 14/2012 Resumé: Der ønskes en principdiskussion om anvendelse af Pulje til andre kulturelle opgaver. Udvalget for Kultur & Fritid skal drøfte hvor vidt udvalget ønsker at ændre/justere kriterierne for Pulje til andre kulturelle opgaver. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udsat til november. Afbud: Sidsel Munch (F) Søren Bo Hansen (V) Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Ingen ændringer i selve principperne. Bortset fra at tilbagevendende ansøgere skal redegøre for hvorledes deres arrangement har udviklet sig i forhold til tidligere år. Sagsfremstilling: Puljen til andre kulturelle opgaver anvendes til at støtte kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen om en bo- og oplevelseskommune. Puljen administreres af Udvalget for Kultur & Fritid. Puljen er til lokalt forankret arrangementer der har særlig relevans for Lejre Kommune. Der lægges vægt på, at arrangementerne er åbne for alle, og at de ikke er kommercielle. De nugældende kriterier er vedlagt. Endvidere er der vedlagt en oversigt over ansøgninger til puljen for I drøftelsen kunne f.eks. indgå om der skal være frister for indsendelse af ansøgninger, og om puljen skal deles. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at kriterierne for Pulje til andre kulturelle opgaver fungerer fint og dækker bredt. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: I pulje til andre kulturelle opgaver er der i 2014 afsat kr.

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 14 I 2011 er der forbrugt kr. I 2012 er der forbrugt kr. I 2013 er der forbrugt kr. Oversigt over ansøgninger er vedlagt. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Principper for tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver 2. Oversigt over ansøgninger til puljen

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - oktober Sagsnr.: 14/6207 Resumé: Som led i den af Kommunalbestyrelsen vedtagne plan for øget kvalitet i den politiske betjening vil der på samtlige udvalgsmøder blive fulgt systematisk op på udvalgsmedlemmernes vurderinger af sagsfremstillingerne på dagsordenen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget giver sine kommentarer til sagsfremstillingerne. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Drøftet. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Bilag i samme rækkefølge som punkterne på orienteringspunktet. Ros til at indstillingerne er pindet ud. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Ingen kommentarer. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Blev drøftet Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Ingen bemærkninger til sagsfremstillingerne. Jens K. Jensen (V) deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2014, at der skal arbejdes med en generel styrkelse af politiske dagsordener og beslutningsoplæg. For at sikre størst mulig kvalitet i arbejdet blev det besluttet at inddrage de politiske udvalg løbende og systematisk. Det betyder blandt andet, at de forskellige fagudvalg får mulighed for at kunne give løbende tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på dagsordenen. Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal af bilag o. lign.) eller til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprogbrug, politisk handlerum o. lign.). Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra om spørgsmål om: - Er sagerne relevante for politisk behandling? Hvis nej hvilke er ikke relevante? - Er der sager som er svære at forstå? Hvilke og hvorfor?

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 16 - Er der sager der indeholder overflødige bilag? Hvilke og hvorfor? - Giver resuméet en relevant og enkel indføring i sagens substans? - Er indstillingerne præcise, så det er klart, hvad udvalget skal beslutte eller tage til efterretning? - Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder? Hvilke sager og hvad mangler? Herudover kan der naturligvis tilføjes andre kommentarer til sagerne generelt eller til en enkelt sag specifikt. Der vil løbende blive arbejdet med udvalgenes tilbagemeldinger, som inddrages i det administrative arbejde med at forbedre sagsfremstillingerne. Ved udgang af 2014 vil der ske en samlet opsamling på tilbagemeldingerne. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene

19 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Ole Møller fremlagde punkt om gård i Kattinge, der nu står tom. Kunne være bevaringsværdig. Undersøges via Roskilde Museum. Kulturregionen arbejder med ny kulturaftale, der foreslås fra Regionen Kulturarv og børn og ungekultur er forslaget Ros til administration for arrangement Frivillig Fredag Gerne mere tid til at snakke sammen. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

20 Bilag: 2.1. SWOP program '14.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82814/14

21 26. april - 3. maj ROSKILDE, HOLBÆK, LEJRE, SORØ, ODSHERRED, SLAGELSE, KALUNDBORG OG RINGSTED

22 Velkommen til SWOP 14 Lille eller stor. Dreng eller pige. Ung eller gammel. Vi har alle en krop og vi er alle en krop. En krop som bringer os frem i en verden, hvor vi bruger vore sanser til at undersøge, begribe og forstå. En krop, der udtrykker sig og bringer historier videre. Glæden ved at bevæge sin krop alene eller sammen med andre er stor. Og det er denne glæde, vi gerne vil dele med alle. Aaben Dans er stolte af at præsentere den internationale dansefestival for børn og unge SWOP. Igen i år har vi samlet et udvalg af kvalitetsforestillinger fra ind- og udland, der viser dansens mange facetter. Børn, unge og voksne kan se forestillinger for alle aldersgrupper lige fra de mindste til de største. I SWOP 14 præsenterer vi alle 10 forestillinger i en åbningsweekend i Roskilde, så publikum har mulighed for at se hele programmet på ganske kort tid. Derefter spiller de 9 af produktionerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland i 8 byer ugen igennem. SWOP betyder at bytte eller udveksle. På festivalen bytter dansere, koreografer, børn, unge, forældre, bedsteforældre og lærere bevægelser og tanker via forestillinger, symposium, workshops og lokale arrangementer på skoler, teatre, biblioteker, musiske skoler, og kulturhuse. I nogle byer er der et mylder af lokale arrangementer, hvor dansen er i højsædet. Se dem på vores hjemmeside swopfestival.dk Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god fornøjelse! Med kærlig hilsen AABEN DANS Thomas Eisenhardt, Lisbeth Klixbüll, Pernille Møller Taasinge og hele holdet bag SWOP festivalen. Tak til alle ansatte, samarbejdspartnere, frivillige, tilskudsydere og kunstnere. Tak til alle dem, der har arbejdet hårdt for at dele dansen med alle jer derude. SWOP vender tilbage i AABEN DANS er et danse- egnsteater. Teatret ligger på Musicon i Roskilde og producerer to nye forestillinger om året, en for børn og en for voksne. Forestillingerne turnerer i ind- og udland. Aaben Dans arbejder lokalt med børn, unge og ældre samt internationalt i udviklingen af den professionelle dans. De gode impulser, som Aaben Dans får i udlandet, bringer teatret nu tilbage til Roskilde og Kulturregion Midt- og Vestsjælland med SWOP festivalen. Se mere om teatret på aabendans.dk Kulturregion Midt- og Vestsjælland SWOP SPILLER PÅ > HOLBÆK TEATER I SAMARBEJDE MED TEATER FAIR PLAY, KALUNDBORG MUSISK SKOLE, SKÆLSKØR BIBLIOTEK, SCENEN I LABORATORIET/ ROSKILDE, ROSKILDE BIBLIOTEK, SLAGELSE TEATER, ODSHERRED TEATER, SORØ KUNSTMUSEUM, RINGSTED MUSIK- OG KULTURSKOLE OG KORSØR BIBLIOTEK. /// PROGRAMMET ER UDVALGT AF ARRANGØRERNE AF SWOP > AABEN DANS / ROSKILDE /// SWOP ER STØTTET AF > STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG, REGION SJÆLLAND, KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND, KULTUR MINISTERIET, HUSKUNSTNERORDNINGEN, WILHELM HANSEN FONDEN, AUGUSTINUSFONDEN OG TUBORGFONDET.

23 ALDER / For alle FREDAG 25.4 KL / ROSKILDE Roskilde Havn foran restaurant Snekken og Paradis is VARIGHED / 30 min WEB / kvelb.com Pavel Lukas (instruktør) + Pavel Brozka + Pavel Vaverka + Vyacheslav Nechunaev + Jana Jaracova + David Jansky + Nikol Vozkova Støttet af Roskilde Kommunes Kulturpulje ablazeteater KVELB Tjekkiet Tjekkisk gadeforestilling om ulykkelig kærlighed. Når Teater Kvelb rykker ind på havnen i Roskilde får publikum i alle aldre chancen for at opleve oversize tændstiksmænd og damer. Den mandlige figur er så tændt af kærlighed til sin tændstiksdame, at han ikke kan tænke på andet. Men den store drage kommer og blander sig i lidenskaben. A man literally burns with passion for a woman, but the big dragon intervenes. Site specific show with big dancing puppets let up with fire. BIL PÅ AFVEJE THE CRAZY BOYS ON HOLIDAY PLAN D Andreas Denk / Holland Skøn familieforestilling om de to skøre kugler, der kører tur i deres lille folkevogn... Og pludselig går den midt over! Med masser af humor, dans og gade teater går den hollandske forestilling lige i hjertet på enhver. Two neighbours are on their way on vacation in their old Volkswagen beetle. They are really looking forward to it! Sandwiches for on the way, a map on their laps, and the radio is tuned into the latest weather forecasts from Spain. But what is rumbling under the hood of the car? VARIGHED / 30 min WEB / pland.nl IDE + KONCEPT / Andreas Denk and Jordi Casanovas. INSTRUKTION / Yvonne Birghan van Kruyssen. DANS / Jordi Casanovas + Andreas Denk. MUSIK / Wiebe Gotink en Jesse Koolhaas. REKVISITTER / Einstein Design ALDER / For alle LØRDAG 26.4 KL.10 / LEJRE Parkeringspladsen v. Børnehaven Myretuen Nødager 1-3 / Gevninge KL.15 / ROSKILDE Roskilde Havn SØNDAG 27.4 KL.14 / ROSKILDE Ved Laboratoriet Musicon MANDAG 28.4 KL.17 / SLAGELSE Nytorv TIRSDAG 29.4 KL.17 / HOLBÆK Foran Skt. Nikolaj Kirke ONSDAG 30.4 KL.17 / SORØ Borgerhuset / Dianalund TORSDAG 1.5 KL.14 / KALUNDBORG Klostertorvet FREDAG 2.5 KL.17 / RINGSTED Torvet ved Nørregade syd LØRDAG 3.5 KL.12 / ODSHERRED Torvet, Nykøbing S

24 ALDER / 6-24 mdr LØRDAG 26.4 KL / ROSKILDE Roskilde Bibliotek MANDAG 28.4 KL / SORØ Sorø Kunstmuseum TIRSDAG 29.4 KL / SKÆLSKØR Skælskør Bibliotek ONSDAG 30.4 KL / KALUNDBORG Musisk skole TORSDAG 1.5 KL / KALUNDBORG Musisk skole FREDAG 2.5 KL / ROSKILDE Roskilde Bibliotek KONCEPT + INSTALLATION + KOREOGRAFI / Dalija Acin Thelander. DANSERE / Tomomi Yamauchi + Matilde Wendelboe Dresler. MUSIK / Anja Djordjevic. POESI / Maja Pelevic. SYERSKE / Agnieszka Gierach Co-produktion med Art Stations Foundation BABYSPACE DALIJA ACIN THELANDER En installation for babyer og Serbien deres voksne komponeret af lyd, lys og den kropslige oplevelse af det bløde, hvide materiale. Et dejligt rum, hvor man kan hygge sig med sin baby i installationen og opleve de to dansere, når de i ca. 20 min af gangen bevæger sig i tæt kontakt med de små. Installation for babies 6-24 months. A soft white space, music, poetry, lights and two dancers in close contact with the babies. VARIGHED / 20 min WEB / dalija-acin-thelander.blogspot.dk MANGE SMÅ INGENTINGER Performance based on movement, voice and shadows for small children and their adults about all the little nothings in the world. PLEIN DE (PETITS) RIEN AF LILI DESASTRES Frankrig Alle sidder i en cirkel. Inde i cirklen opstår der dejlige overraskelser, når træer, vind og blades bevægelser blander sig med alle de andre små ingentinger, som omgiver os. Med base i Qui Gong, sang og skyggespil spiller Cie Lili Desastres en inddragende, og næste meditativ, forestilling for de helt små børn og deres voksne. Et dejligt pusterum i en travl hverdag. ALDER / Fra 2 år SØNDAG 27.4 KL.17 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek MANDAG 28.4 KL.10 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek ONSDAG 30.4 KL / KORSØR Korsør Bibliotek FREDAG 2.5 KL / KALUNDBORG Musisk skole VARIGHED / 40 min WEB / lilidesastres.fr IDÉ + KONCEPT / Francesca Sorgato. PERFORMERE / Francesca Sorgato + Emmanuelle Zanfonato

25 ALDER / Fra 4 år SØNDAG 27.4 KL.10 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek MANDAG 28.4 KL / Ringsted Ringsted musik- og kulturskole Gymnastiksalen TIRSDAG 29.4 KL.10 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek VARIGHED / 45 min + 15 min introduktion WEB / nevskiprospekt.be KONCEPT + IDÉ + PERFORMANCE / Ives Thuwis De Leeuw + Gregory Caers + Wim De Winne. LYS DESIGN / Jeroen Doise HOP HOP er en fysisk forestilling, der er baseret på myten om Ikaros og hans søn, der er fanget på en ø. De vil så gerne væk, at de finder på at hoppe hen over havet og hjem. HOP er en forestilling om drømmen om at flyve og ikke at give op, selvom man tror, at der ikke er er nogen løsning. HOP deals with the dream of flying, with refusing to give up, looking for an answer even when, apparently, there is no answer available. And above all HOP tells about the unconditional relation between a father and a son. NEVSKI PROSPEKT Belgien HANe og HUNd A performance which plays around the meeting between a HE and a SHE, based on the sounds and movements of animals. A show full of great music, crazy movements and big questions. AABEN DANS Danmark Med udgangspunkt i dyrenes univers af lyde, bevægelser og deres på en gang fremmede men også genkendelige adfærd, går det kunstneriske sværvægter-hold: Instruktør Catherine Poher, koreograf Thomas Eisenhardt og komponist Peter Bastian lige i kødet på livets evige dans mellem han og hun.en forestilling der sprutter af vild musik, sjove bevægelser og store spørgsmål. ALDER / Fra 5 år LØRDAG 26.4 KL.17 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek ONSDAG 30.4 KL.10 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek TORSDAG 1.5 KL.10 / RINGSTED Ringsted musik- og kulturskole Gymnastiksalen FREDAG 2.5 KL.10 / RINGSTED Ringsted musik- og kulturskole Gymnastiksalen VARIGHED / 40 min WEB / aabendans.dk IDÉ + SCENOGRAFI / Thomas Eisenhardt + Catherine Poher. MUSIK / Peter Bastian. INSTRUKTION / Catherine Poher. KOREOGRAFI / Thomas Eisenhardt. DANSERE / Antoinette Helbing + Ole Birger Hansen. KOSTUMER / Charlotte Østergaard. VIDEO / Spild af tid

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 Årsregnskab for 2014 den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1. th., 8000 Århus

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

SWOP FESTIVALEN 2014 EVALUERINGSRAPPORT

SWOP FESTIVALEN 2014 EVALUERINGSRAPPORT SWOP FESTIVALEN 2014 EVALUERINGSRAPPORT EVALUERINGSRAPPORT SWOP Festivalen 2014 26. april - 3. maj 2014 i Kulturregion Midt og Vestsjælland HVAD ER SWOP 3 HVORDAN SÅ SWOP UD I 14 4 HVAD HAR VI EVALUERET

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent CK Kronborg CVR-nr. 32 11 76 51 Årsregnskab for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere