Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering - Oktober KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Teaterforestilling - Gruppe KF - Bibliotek & Arkiv - Opfølgning på strategiarbejde KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Osted Idrætsforening - Loppemarked KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver - Projekt Lydenskab KF - Principdiskussion om anvendelse af Pulje til andre kulturelle opgaver ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - oktober KF - Eventuelt...17

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering - Oktober 2014 Sagsnr.: 13/21909 Resumé: Orientering til Udvalget for Kultur & Fritid, oktober 2014 A. Evaluering og regnskab vedr. SWOP dansefestival 2014 SWOP 14 blev en forrygende dansefestival i Kulturregionen med over brugere samlet set. Der var glade kunstnere og publikum, skolebørn og andre deltagere på festivalen. Se et lille videosammenklip: Siden SWOP 14 er slut er der sket ændringer i konceptet: SWOP 16 bliver noget anderledes, da den kunstneriske del ikke længere bliver kulturregional, men afholdes udelukkende i Roskilde. Interesserede kommuner kan tilkøbe forestillinger, som bliver hentet til festivalen. Desuden er Kulturregion Midt- og Vestsjælland blevet udnævnt til DANSEFYRTÅRN august 2014 juni 2017 se mere her Projektet, kaldet ROK i denne region, er initieret og styret af Kalundborg Kommune, Odsherreds Kommune og Roskilde Kommune i samarbejde med Åben Dans. Se evalueringsrapport og regnskab i bilag. B. Korrespondance mellem Billedkunstråd og Roskilde Museum vedr. skulptur Billedkunstrådet foreslår Museet, at skulpturen Hov Hjelm efter Skjold flyttes fra Lejre Museums gårdrum til en mere synlig plads foran museet. Dermed kunne skulpturen blive et vartegn for området, og ville kunne glæde de mange besøgende, der søger til de historiske steder i og omkring Gl. Lejre. Billedkunstrådet mener at henvendelsen ligger inden for rådets formål, der er at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til dens alsidighed og kunstneriske udvikling hvor mange mennesker færdes, samt kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen. Roskilde Museum, Frank Birkebæk svarer, at museet flere gange har drøftet en placering foran bygningen ud fra to præmisser: Hestebjerggårds karakter af museum (og ikke landbrugsejendom) skal opretholdes og gerne understreges, og kunstneren skal kunne se en lige så god omgivelsesramme om værket et nyt sted. Museet arbejder videre med sagen. Se brev og svar i bilag. C. Invitation, Fremtidens drift af idrætsanlæg, Torsdag 27. november i Middelfart

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 Halinspektørforeningen sætter fokus på, hvordan man som idrætsanlæg organiserer sig i dag og i fremtiden - og hvilke finansieringsmuligheder der er. Der kommer også bud på, hvordan fremtidens bruger af idræts-, kultur- og fritidstilbud ser ud, ligesom der kommer tips til, hvordan man kan arbejde med sociale medier, miljø og kompetenceudvikling. Campus 2014 vil foregå som en kombination af faglige indlæg og workshops. Klik her for tilmelding og se det fulde program D. Invitation: Kulturkonference tirsdag d. 4. november 2014 i Tønder Grænser er temaet for den ottende i rækken af kulturkonferencer i Tønder. I disse tider, hvor den såkaldte globalisering på den ene side forsøger at skyde grænserne ud af bevidstheden, samtidig med at nationalistiske strømninger på den anden side skaber endog væbnede konflikter, er det på sin plads at se på og at gøre sig tanker om hvad grænser egentligt er. Grænser for nationer; for samfundet; og for det enkelte individ. Oplægsholderne er Henrik Becker-Christensen, David Bugge og Klavs Birkholm og som der er tradition for, lægges der op til debat mellem disse og konferencens deltagere. Yderligere information om konferencens program samt tilmelding: E. Nyhedsbrev fra Center for frivilligt socialt arbejde, august 2014 Se bilag. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til efterretning Lulle og Ole skal tilmeldes Kulturkonferencen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. SWOP program '14.pdf

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side SWOP projektregnskab 2014.pdf 3. SWOP Evaluering.pdf 4. Frank Birkebæk - SV: Peder Brandes skulptur 5. Lejre Billedkunstråd_pederbrandes.docx 6. Ina Frederiksen - VS: Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 3. KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Teaterforestilling - Gruppe38 Sagsnr.: 14/15190 Resumé: Christian Glahn ansøger på vegne af teater Gruppen38 om fritagelse for betaling af halleje i forbindelse med en teaterforestilling i Hvalsø hallen den 6. oktober Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge fritagelse for betaling af halleje til nævnte arrangement. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om fritagelse for betaling af halleje imødekommes. 2. at fritagelsen finansieres via Pulje til fritagelse for byggesagsgebyrer og halleje. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Christian Glahn arbejder lejlighedsvis som freelance musiker for teateret Gruppe38, og der har nu vist sig mulighed for at præsentere en af Gruppe38s forestillinger i Lejre Kommune. Teateret har tidligere spillet i Felix og Christian Glahn oplyser, at det var en stor succes. Han har via sin kontakt til teateret arrangeret en aftenforestilling i Hvalsø Hallen den 6. oktober. Gruppe38 ville ønskede ellers at være i Felix, men da det var optaget, har Gruppen booket Hvalsø Hallen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at selve forestillingen er lokalt forankret og har relevans for Lejre Kommune. Umiddelbart er det administrationens vurdering at dette arrangement ikke er kommercielt, men at Gruppe38 er kommerciel. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der søges om fritagelse for betaling af halleje på i alt kr. Teateret har herudover udgifter til annoncer på kr. og forventer indtægter for entre på ca kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje for fritagelse for betaling af halleje er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed.

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Økonomisk oversigt - Pulje Ansøgning

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 4. KF - Bibliotek & Arkiv - Opfølgning på strategiarbejde Sagsnr.: 14/14271 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid vedtog februar 2014, at Biblioteks- og Arkivplan 2015 skal revideres med henblik på politisk behandling i På baggrund af drøftelser ved udvalgets temadag om bibliotekerne og arkiverne 16. juni 2014 fremlægger ledelsen af Bibliotek & Arkiv hermed et oplæg til en revideret strategiplan med udgangspunkt i det nuværende budgetoplæg. Leder for Bibliotek & Arkiv, Erik Barfoed deltager under punktet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at strategioplægget drøftes 2. at leder af Bibliotek & Arkiv bemyndiges til at udfærdige en implementeringsplan for 2015 samt en udviklingsplan for Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Strategiplanen er konklusionen på det baggrundsmateriale, der er fremlagt i forbindelse med revisionen af Biblioteks- og Arkivplan 2015, samt den allerede foreliggende Biblioteks- og Arkivplan Strategien tager udgangspunkt i budget 2015, hvor to filialer lukkes, arkivernes sammenlægges, og bevillingen beskæres. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at strategiplanen drøftes med henblik på senere politisk behandling. Strategiplanen tager udgangspunkt i, men er ikke afhængig af budget Administrationen anbefaler endvidere, at leder af bibliotek og arkiv bemyndiges til at udfærdige en udviklingsplan for , der også skal tage højde for de økonomiske konsekvenser i 2015 jf. budget Strategiplan og udviklingsplanen vil herefter kunne tages under samlet politisk behandling. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag:

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 1. Biblioteks- og Arkivplan _sep 14

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 5. KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Osted Idrætsforening - Loppemarked Sagsnr.: 14/13770 Resumé: Osted Idrætsforening har fremsendt ansøgning om fritagelse for betaling af halleje, og fritagelse for betaling af leje for gulvtæpper i forbindelse med et loppemarked i Ostedhallen lørdag den 27. september Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge fritagelse for betaling af halleje og leje af gulvtæpper til nævnte arrangement. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om fritagelse for betaling af halleje og leje af gulvtæpper imødekommes. 2. at fritagelsen finansieres via Pulje til fritagelse for byggesagsgebyrer og halleje. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Osted Idrætsforenings Støtteudvalg arrangerer loppemarkedet og overskuddet går ubeskåret til Osted Idrætsforenings ungdomsafdelinger. Støtten gives typisk til rejser i forbindelse med træning, stævning og turneringer, samt til ungdomstræneruddannelse. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at arrangementet er lokalt forankret og har relevans for Lejre Kommune. Endvidere er tilbuddet ikke kommercielt. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der søges om fritagelse for betaling af halleje på kr. og leje af gulvtæpper på kr., i alt kr. Foreningen har endvidere udgifter til annoncer, bander, plakater og flyers mm. på ca kr. og indtægter for udlejning af stande på ca kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje for fritagelse for betaling af halleje er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Økonomioversigt - Pulje til fritagelse for betaling af halleje 2014

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver - Projekt Lydenskab Sagsnr.: 14/2290 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid har på mødet i marts 2014 bevilget penge til støtte til pop-up koncerter i Lejre som en del af et kulturtilbud i 5 kommuner i region Midt- og Vestsjælland. Ensemblet bag projektet har nu henvendt sig igen, da projektet ikke har fået den ønskede støtte fra andre sider. Det er som følge deraf besluttet kun at afholde 2 pop-up koncerter i 2014 i henholdsvis Kalundborg og Lejre. For at kunne afholde koncerterne mv. søger Ensemblet om forhøjelse af tilskuddet fra Lejre Kommune. Ensemblet har søgt og fået bevilget samme forhøjelse fra Kalundborg kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges yderligere kr til projektet, 2. at pengene bevilges fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Ensemble Lydenskab har på udvalgets møde i marts 2014 fået bevilget kr. fra Pulje til andre kulturelle opgaver til støtte til pop-up koncerter i Lejre som en del af et kulturtilbud i 5 kommuner i region Midt- og Vestsjælland. Ensemblet har henvendt sig igen den , da projektet ikke har fået den ønskede støtte fra Kulturregionen og Nordea. Det er derfor besluttet kun at afholde 2 pop-up koncerter i 2014 i henholdsvis Kalundborg og Lejre. For at kunne afholde koncerterne mv. mangler projektet kr. og søger derfor om forhøjelse af tilskuddet fra Lejre Kommune. Projektets formål og vision forbliver den samme, men med mere fokus på det kommunale end det regionale. Formålet er at skabe et professionelt kulturudbud, der går i dialog med lokalsamfundet. Skabe forløb hvor kunst og musik produceres i åbne og inviterende processer mellem professionelle kunstnere og musikere, institutionerne i byen og de kreative vækstlag kunst og erhverv. Ensemble Lydenskab slår sig ned i en uge i et tomt lokale i midtbyen. Her præsenteres en uges koncerter, foredrag og opsætninger i samarbejde med lokale institutioner og lokale og nationale kunstnere. I dagtimerne vil der være koncerter, workshops og performances for børn og unge, mens der eftermiddage og aftener er stilet mod et voksent publikum, der kommer til at opleve billedkunst, litteratur og musik tæt på i helt nye rammer. Ugen kommer til at bestå af omkring 15 forskellige små opsætninger, workshops og koncerter. Projektet dyrker mødet mellem lokale og nationale kunstnere og skaber kulturelle bånd på tværs af kommunerne. Børn og unge involveres og deltager på lige fod med de professionelle kunstnere.

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 11 Ensemble Lydenskab har søgt og fået bevilget samme forhøjelse fra Kalundborg Kommune. Projektet afvikles i uge 40 i Kalundborg. Se program for ugen, samt plakat som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at arrangementet er spændende og vil kunne skabe samarbejde på tværs lokalt mellem institutioner, kunstnere og borgere. Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, og at tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Projektet ansøger om yderligere kr. til honorarer for Lydenskabs medvirken, da Ensemblet ikke kan bruge driftsstøtte til interne koncerthonorarer. Ensemble Lydenskabs bruger af sit driftsbudget på at gennemføre de 2 events fordelt med ,- på Kalundborg og ,- på Lejre. Projektet har desuden fået støtte fra Danmarks Nationalbank på ,- Revideret budget for Lejre: INDTÆGTER Ansøgt Lejre Kommune ,00 kr. Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond 7.500,00 kr. Lydenskab egenbetaling ,00 kr. I alt ,00 kr. UDGIFTER Honorarer til orkestrets musikere ,00 kr. Øvrige honorarer (booker, lydmand, ekstra musikere mv.): Transportudgifter 4.000,00 kr. Opholdsudgifter 3.000,00 kr. Forplejning, herunder mødeudgifter 1.000,00 kr. PR medarbejder 5.000,00 kr. Administration, revision 5.000,00 kr. Kontorhold (telefon, porto mv.) 500,00 kr. Leje af flygel 3.500,00 kr. Projektledelse ,00 kr. Andre udgifter 5.500,00 kr. Udgifter i alt ,00 kr.

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 Administrationen oplyser, at der i budget for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der ,00 kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. lydenskab_kalundborga2.jpeg 2. Program.docx 3. Budget Lejre.xlsx

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Principdiskussion om anvendelse af Pulje til andre kulturelle opgaver Sagsnr.: 14/2012 Resumé: Der ønskes en principdiskussion om anvendelse af Pulje til andre kulturelle opgaver. Udvalget for Kultur & Fritid skal drøfte hvor vidt udvalget ønsker at ændre/justere kriterierne for Pulje til andre kulturelle opgaver. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udsat til november. Afbud: Sidsel Munch (F) Søren Bo Hansen (V) Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Ingen ændringer i selve principperne. Bortset fra at tilbagevendende ansøgere skal redegøre for hvorledes deres arrangement har udviklet sig i forhold til tidligere år. Sagsfremstilling: Puljen til andre kulturelle opgaver anvendes til at støtte kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen om en bo- og oplevelseskommune. Puljen administreres af Udvalget for Kultur & Fritid. Puljen er til lokalt forankret arrangementer der har særlig relevans for Lejre Kommune. Der lægges vægt på, at arrangementerne er åbne for alle, og at de ikke er kommercielle. De nugældende kriterier er vedlagt. Endvidere er der vedlagt en oversigt over ansøgninger til puljen for I drøftelsen kunne f.eks. indgå om der skal være frister for indsendelse af ansøgninger, og om puljen skal deles. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at kriterierne for Pulje til andre kulturelle opgaver fungerer fint og dækker bredt. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: I pulje til andre kulturelle opgaver er der i 2014 afsat kr.

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 14 I 2011 er der forbrugt kr. I 2012 er der forbrugt kr. I 2013 er der forbrugt kr. Oversigt over ansøgninger er vedlagt. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Principper for tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver 2. Oversigt over ansøgninger til puljen

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - oktober Sagsnr.: 14/6207 Resumé: Som led i den af Kommunalbestyrelsen vedtagne plan for øget kvalitet i den politiske betjening vil der på samtlige udvalgsmøder blive fulgt systematisk op på udvalgsmedlemmernes vurderinger af sagsfremstillingerne på dagsordenen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget giver sine kommentarer til sagsfremstillingerne. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Drøftet. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Bilag i samme rækkefølge som punkterne på orienteringspunktet. Ros til at indstillingerne er pindet ud. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Ingen kommentarer. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Blev drøftet Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Ingen bemærkninger til sagsfremstillingerne. Jens K. Jensen (V) deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2014, at der skal arbejdes med en generel styrkelse af politiske dagsordener og beslutningsoplæg. For at sikre størst mulig kvalitet i arbejdet blev det besluttet at inddrage de politiske udvalg løbende og systematisk. Det betyder blandt andet, at de forskellige fagudvalg får mulighed for at kunne give løbende tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på dagsordenen. Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal af bilag o. lign.) eller til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprogbrug, politisk handlerum o. lign.). Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra om spørgsmål om: - Er sagerne relevante for politisk behandling? Hvis nej hvilke er ikke relevante? - Er der sager som er svære at forstå? Hvilke og hvorfor?

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 16 - Er der sager der indeholder overflødige bilag? Hvilke og hvorfor? - Giver resuméet en relevant og enkel indføring i sagens substans? - Er indstillingerne præcise, så det er klart, hvad udvalget skal beslutte eller tage til efterretning? - Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder? Hvilke sager og hvad mangler? Herudover kan der naturligvis tilføjes andre kommentarer til sagerne generelt eller til en enkelt sag specifikt. Der vil løbende blive arbejdet med udvalgenes tilbagemeldinger, som inddrages i det administrative arbejde med at forbedre sagsfremstillingerne. Ved udgang af 2014 vil der ske en samlet opsamling på tilbagemeldingerne. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene

19 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Ole Møller fremlagde punkt om gård i Kattinge, der nu står tom. Kunne være bevaringsværdig. Undersøges via Roskilde Museum. Kulturregionen arbejder med ny kulturaftale, der foreslås fra Regionen Kulturarv og børn og ungekultur er forslaget Ros til administration for arrangement Frivillig Fredag Gerne mere tid til at snakke sammen. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

20 Bilag: 2.1. SWOP program '14.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82814/14

21 26. april - 3. maj ROSKILDE, HOLBÆK, LEJRE, SORØ, ODSHERRED, SLAGELSE, KALUNDBORG OG RINGSTED

22 Velkommen til SWOP 14 Lille eller stor. Dreng eller pige. Ung eller gammel. Vi har alle en krop og vi er alle en krop. En krop som bringer os frem i en verden, hvor vi bruger vore sanser til at undersøge, begribe og forstå. En krop, der udtrykker sig og bringer historier videre. Glæden ved at bevæge sin krop alene eller sammen med andre er stor. Og det er denne glæde, vi gerne vil dele med alle. Aaben Dans er stolte af at præsentere den internationale dansefestival for børn og unge SWOP. Igen i år har vi samlet et udvalg af kvalitetsforestillinger fra ind- og udland, der viser dansens mange facetter. Børn, unge og voksne kan se forestillinger for alle aldersgrupper lige fra de mindste til de største. I SWOP 14 præsenterer vi alle 10 forestillinger i en åbningsweekend i Roskilde, så publikum har mulighed for at se hele programmet på ganske kort tid. Derefter spiller de 9 af produktionerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland i 8 byer ugen igennem. SWOP betyder at bytte eller udveksle. På festivalen bytter dansere, koreografer, børn, unge, forældre, bedsteforældre og lærere bevægelser og tanker via forestillinger, symposium, workshops og lokale arrangementer på skoler, teatre, biblioteker, musiske skoler, og kulturhuse. I nogle byer er der et mylder af lokale arrangementer, hvor dansen er i højsædet. Se dem på vores hjemmeside swopfestival.dk Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god fornøjelse! Med kærlig hilsen AABEN DANS Thomas Eisenhardt, Lisbeth Klixbüll, Pernille Møller Taasinge og hele holdet bag SWOP festivalen. Tak til alle ansatte, samarbejdspartnere, frivillige, tilskudsydere og kunstnere. Tak til alle dem, der har arbejdet hårdt for at dele dansen med alle jer derude. SWOP vender tilbage i AABEN DANS er et danse- egnsteater. Teatret ligger på Musicon i Roskilde og producerer to nye forestillinger om året, en for børn og en for voksne. Forestillingerne turnerer i ind- og udland. Aaben Dans arbejder lokalt med børn, unge og ældre samt internationalt i udviklingen af den professionelle dans. De gode impulser, som Aaben Dans får i udlandet, bringer teatret nu tilbage til Roskilde og Kulturregion Midt- og Vestsjælland med SWOP festivalen. Se mere om teatret på aabendans.dk Kulturregion Midt- og Vestsjælland SWOP SPILLER PÅ > HOLBÆK TEATER I SAMARBEJDE MED TEATER FAIR PLAY, KALUNDBORG MUSISK SKOLE, SKÆLSKØR BIBLIOTEK, SCENEN I LABORATORIET/ ROSKILDE, ROSKILDE BIBLIOTEK, SLAGELSE TEATER, ODSHERRED TEATER, SORØ KUNSTMUSEUM, RINGSTED MUSIK- OG KULTURSKOLE OG KORSØR BIBLIOTEK. /// PROGRAMMET ER UDVALGT AF ARRANGØRERNE AF SWOP > AABEN DANS / ROSKILDE /// SWOP ER STØTTET AF > STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG, REGION SJÆLLAND, KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND, KULTUR MINISTERIET, HUSKUNSTNERORDNINGEN, WILHELM HANSEN FONDEN, AUGUSTINUSFONDEN OG TUBORGFONDET.

23 ALDER / For alle FREDAG 25.4 KL / ROSKILDE Roskilde Havn foran restaurant Snekken og Paradis is VARIGHED / 30 min WEB / kvelb.com Pavel Lukas (instruktør) + Pavel Brozka + Pavel Vaverka + Vyacheslav Nechunaev + Jana Jaracova + David Jansky + Nikol Vozkova Støttet af Roskilde Kommunes Kulturpulje ablazeteater KVELB Tjekkiet Tjekkisk gadeforestilling om ulykkelig kærlighed. Når Teater Kvelb rykker ind på havnen i Roskilde får publikum i alle aldre chancen for at opleve oversize tændstiksmænd og damer. Den mandlige figur er så tændt af kærlighed til sin tændstiksdame, at han ikke kan tænke på andet. Men den store drage kommer og blander sig i lidenskaben. A man literally burns with passion for a woman, but the big dragon intervenes. Site specific show with big dancing puppets let up with fire. BIL PÅ AFVEJE THE CRAZY BOYS ON HOLIDAY PLAN D Andreas Denk / Holland Skøn familieforestilling om de to skøre kugler, der kører tur i deres lille folkevogn... Og pludselig går den midt over! Med masser af humor, dans og gade teater går den hollandske forestilling lige i hjertet på enhver. Two neighbours are on their way on vacation in their old Volkswagen beetle. They are really looking forward to it! Sandwiches for on the way, a map on their laps, and the radio is tuned into the latest weather forecasts from Spain. But what is rumbling under the hood of the car? VARIGHED / 30 min WEB / pland.nl IDE + KONCEPT / Andreas Denk and Jordi Casanovas. INSTRUKTION / Yvonne Birghan van Kruyssen. DANS / Jordi Casanovas + Andreas Denk. MUSIK / Wiebe Gotink en Jesse Koolhaas. REKVISITTER / Einstein Design ALDER / For alle LØRDAG 26.4 KL.10 / LEJRE Parkeringspladsen v. Børnehaven Myretuen Nødager 1-3 / Gevninge KL.15 / ROSKILDE Roskilde Havn SØNDAG 27.4 KL.14 / ROSKILDE Ved Laboratoriet Musicon MANDAG 28.4 KL.17 / SLAGELSE Nytorv TIRSDAG 29.4 KL.17 / HOLBÆK Foran Skt. Nikolaj Kirke ONSDAG 30.4 KL.17 / SORØ Borgerhuset / Dianalund TORSDAG 1.5 KL.14 / KALUNDBORG Klostertorvet FREDAG 2.5 KL.17 / RINGSTED Torvet ved Nørregade syd LØRDAG 3.5 KL.12 / ODSHERRED Torvet, Nykøbing S

24 ALDER / 6-24 mdr LØRDAG 26.4 KL / ROSKILDE Roskilde Bibliotek MANDAG 28.4 KL / SORØ Sorø Kunstmuseum TIRSDAG 29.4 KL / SKÆLSKØR Skælskør Bibliotek ONSDAG 30.4 KL / KALUNDBORG Musisk skole TORSDAG 1.5 KL / KALUNDBORG Musisk skole FREDAG 2.5 KL / ROSKILDE Roskilde Bibliotek KONCEPT + INSTALLATION + KOREOGRAFI / Dalija Acin Thelander. DANSERE / Tomomi Yamauchi + Matilde Wendelboe Dresler. MUSIK / Anja Djordjevic. POESI / Maja Pelevic. SYERSKE / Agnieszka Gierach Co-produktion med Art Stations Foundation BABYSPACE DALIJA ACIN THELANDER En installation for babyer og Serbien deres voksne komponeret af lyd, lys og den kropslige oplevelse af det bløde, hvide materiale. Et dejligt rum, hvor man kan hygge sig med sin baby i installationen og opleve de to dansere, når de i ca. 20 min af gangen bevæger sig i tæt kontakt med de små. Installation for babies 6-24 months. A soft white space, music, poetry, lights and two dancers in close contact with the babies. VARIGHED / 20 min WEB / dalija-acin-thelander.blogspot.dk MANGE SMÅ INGENTINGER Performance based on movement, voice and shadows for small children and their adults about all the little nothings in the world. PLEIN DE (PETITS) RIEN AF LILI DESASTRES Frankrig Alle sidder i en cirkel. Inde i cirklen opstår der dejlige overraskelser, når træer, vind og blades bevægelser blander sig med alle de andre små ingentinger, som omgiver os. Med base i Qui Gong, sang og skyggespil spiller Cie Lili Desastres en inddragende, og næste meditativ, forestilling for de helt små børn og deres voksne. Et dejligt pusterum i en travl hverdag. ALDER / Fra 2 år SØNDAG 27.4 KL.17 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek MANDAG 28.4 KL.10 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek ONSDAG 30.4 KL / KORSØR Korsør Bibliotek FREDAG 2.5 KL / KALUNDBORG Musisk skole VARIGHED / 40 min WEB / lilidesastres.fr IDÉ + KONCEPT / Francesca Sorgato. PERFORMERE / Francesca Sorgato + Emmanuelle Zanfonato

25 ALDER / Fra 4 år SØNDAG 27.4 KL.10 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek MANDAG 28.4 KL / Ringsted Ringsted musik- og kulturskole Gymnastiksalen TIRSDAG 29.4 KL.10 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek VARIGHED / 45 min + 15 min introduktion WEB / nevskiprospekt.be KONCEPT + IDÉ + PERFORMANCE / Ives Thuwis De Leeuw + Gregory Caers + Wim De Winne. LYS DESIGN / Jeroen Doise HOP HOP er en fysisk forestilling, der er baseret på myten om Ikaros og hans søn, der er fanget på en ø. De vil så gerne væk, at de finder på at hoppe hen over havet og hjem. HOP er en forestilling om drømmen om at flyve og ikke at give op, selvom man tror, at der ikke er er nogen løsning. HOP deals with the dream of flying, with refusing to give up, looking for an answer even when, apparently, there is no answer available. And above all HOP tells about the unconditional relation between a father and a son. NEVSKI PROSPEKT Belgien HANe og HUNd A performance which plays around the meeting between a HE and a SHE, based on the sounds and movements of animals. A show full of great music, crazy movements and big questions. AABEN DANS Danmark Med udgangspunkt i dyrenes univers af lyde, bevægelser og deres på en gang fremmede men også genkendelige adfærd, går det kunstneriske sværvægter-hold: Instruktør Catherine Poher, koreograf Thomas Eisenhardt og komponist Peter Bastian lige i kødet på livets evige dans mellem han og hun.en forestilling der sprutter af vild musik, sjove bevægelser og store spørgsmål. ALDER / Fra 5 år LØRDAG 26.4 KL.17 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek ONSDAG 30.4 KL.10 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek TORSDAG 1.5 KL.10 / RINGSTED Ringsted musik- og kulturskole Gymnastiksalen FREDAG 2.5 KL.10 / RINGSTED Ringsted musik- og kulturskole Gymnastiksalen VARIGHED / 40 min WEB / aabendans.dk IDÉ + SCENOGRAFI / Thomas Eisenhardt + Catherine Poher. MUSIK / Peter Bastian. INSTRUKTION / Catherine Poher. KOREOGRAFI / Thomas Eisenhardt. DANSERE / Antoinette Helbing + Ole Birger Hansen. KOSTUMER / Charlotte Østergaard. VIDEO / Spild af tid

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

SWOP 16 -- international festival for dans for børn og unge

SWOP 16 -- international festival for dans for børn og unge STRATEGSTRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2016 Denne strategi- og aktivitetsplan giver et billede af, hvordan vores værdier vil udfolde sig i konkrete aktiviteter i 2016. AABEN DANS VÆRDIGRUNDLAG: 1. Aaben Dans

Læs mere

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie c/o SFAH Hørsvinget 5 2630 Taastrup CVR-nr. 84 31 56 13 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013 STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013 Denne strategi- og aktivitetsplan giver et billede af, hvordan følgende værdier vil udmønte sig i konkrete aktiviteter i 2013. AABEN DANS VÆRDIGRUNDLAG 1. Aaben Dans kerneydelse

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Foreningen Roskilde Festival CVR-nr Indsamlingsregnskab for perioden 1. oktober oktober 2015

Foreningen Roskilde Festival CVR-nr Indsamlingsregnskab for perioden 1. oktober oktober 2015 Foreningen Roskilde Festival CVR-nr. 39 12 27 15 Indsamlingsregnskab for perioden 1. oktober 2014 1. oktober 2015 Indsamlingsregnskab for Foreningen Roskilde Festival Indholdsfortegnelse Side Stamoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND ------------------------------------------------------------------- Bredgade 30, 1., 7400 Herning ------------------------------------- Foreningsregnskab for året

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015

LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015 LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 4. april 2016 Dirigent CVR-nr. 36 10 47 67 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX

Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX CVR-nr. 00 00 00 00 Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX Koncept for særskilt regnskab i henhold til 8, stk. 2 i bekendtgørelse om indsamling

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR. Landsindsamlingsregnskab. København, 17. Marts 2017

KIRKENS KORSHÆR. Landsindsamlingsregnskab. København, 17. Marts 2017 KIRKENS KORSHÆR Landsindsamlingsregnskab 2016 København, 17. Marts 2017 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den Uafhængige revisors erklæring 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultat

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Garnstudio ApS Vølundsvej 6B 3400 Hillerød. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

Garnstudio ApS Vølundsvej 6B 3400 Hillerød. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr Garnstudio ApS Vølundsvej 6B 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 13698031 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Stein Rugtveit Dirigent TimeVision Hillerød

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

LAG Nord. Årsrapport for tiden CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.

LAG Nord. Årsrapport for tiden CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14. CVR-nr. 35 96 70 79 Årsrapport for tiden 24.09.14 31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14. april 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People Indsamlingsregnskab for perioden 27. december december 2015

Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People Indsamlingsregnskab for perioden 27. december december 2015 Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People Indsamlingsregnskab for perioden 27. december 2014 26. december 2015 Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Græsted Fjernvarme A.M.B.A.

Græsted Fjernvarme A.M.B.A. 4030 Græsted Fjernvarme A.M.B.A. Cvr. nr. 42 74 25 11 Varmeregnskab for 2015/16 Uddrag af årsrapporten for samme år. Frederiksborgvej 14, 1., 3200 Helsinge - Tlf.: +45 48 39 26 00 - Mail: mj@m-jrevision.dk

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 www.primarevision.dk Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Ringstedvej 73 4000 Roskilde Tlf.: 72 440 355 info@primarevision.dk www.primarevision.dk

Læs mere