Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering - Oktober KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Teaterforestilling - Gruppe KF - Bibliotek & Arkiv - Opfølgning på strategiarbejde KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Osted Idrætsforening - Loppemarked KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver - Projekt Lydenskab KF - Principdiskussion om anvendelse af Pulje til andre kulturelle opgaver ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - oktober KF - Eventuelt...17

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering - Oktober 2014 Sagsnr.: 13/21909 Resumé: Orientering til Udvalget for Kultur & Fritid, oktober 2014 A. Evaluering og regnskab vedr. SWOP dansefestival 2014 SWOP 14 blev en forrygende dansefestival i Kulturregionen med over brugere samlet set. Der var glade kunstnere og publikum, skolebørn og andre deltagere på festivalen. Se et lille videosammenklip: Siden SWOP 14 er slut er der sket ændringer i konceptet: SWOP 16 bliver noget anderledes, da den kunstneriske del ikke længere bliver kulturregional, men afholdes udelukkende i Roskilde. Interesserede kommuner kan tilkøbe forestillinger, som bliver hentet til festivalen. Desuden er Kulturregion Midt- og Vestsjælland blevet udnævnt til DANSEFYRTÅRN august 2014 juni 2017 se mere her Projektet, kaldet ROK i denne region, er initieret og styret af Kalundborg Kommune, Odsherreds Kommune og Roskilde Kommune i samarbejde med Åben Dans. Se evalueringsrapport og regnskab i bilag. B. Korrespondance mellem Billedkunstråd og Roskilde Museum vedr. skulptur Billedkunstrådet foreslår Museet, at skulpturen Hov Hjelm efter Skjold flyttes fra Lejre Museums gårdrum til en mere synlig plads foran museet. Dermed kunne skulpturen blive et vartegn for området, og ville kunne glæde de mange besøgende, der søger til de historiske steder i og omkring Gl. Lejre. Billedkunstrådet mener at henvendelsen ligger inden for rådets formål, der er at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til dens alsidighed og kunstneriske udvikling hvor mange mennesker færdes, samt kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen. Roskilde Museum, Frank Birkebæk svarer, at museet flere gange har drøftet en placering foran bygningen ud fra to præmisser: Hestebjerggårds karakter af museum (og ikke landbrugsejendom) skal opretholdes og gerne understreges, og kunstneren skal kunne se en lige så god omgivelsesramme om værket et nyt sted. Museet arbejder videre med sagen. Se brev og svar i bilag. C. Invitation, Fremtidens drift af idrætsanlæg, Torsdag 27. november i Middelfart

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 Halinspektørforeningen sætter fokus på, hvordan man som idrætsanlæg organiserer sig i dag og i fremtiden - og hvilke finansieringsmuligheder der er. Der kommer også bud på, hvordan fremtidens bruger af idræts-, kultur- og fritidstilbud ser ud, ligesom der kommer tips til, hvordan man kan arbejde med sociale medier, miljø og kompetenceudvikling. Campus 2014 vil foregå som en kombination af faglige indlæg og workshops. Klik her for tilmelding og se det fulde program D. Invitation: Kulturkonference tirsdag d. 4. november 2014 i Tønder Grænser er temaet for den ottende i rækken af kulturkonferencer i Tønder. I disse tider, hvor den såkaldte globalisering på den ene side forsøger at skyde grænserne ud af bevidstheden, samtidig med at nationalistiske strømninger på den anden side skaber endog væbnede konflikter, er det på sin plads at se på og at gøre sig tanker om hvad grænser egentligt er. Grænser for nationer; for samfundet; og for det enkelte individ. Oplægsholderne er Henrik Becker-Christensen, David Bugge og Klavs Birkholm og som der er tradition for, lægges der op til debat mellem disse og konferencens deltagere. Yderligere information om konferencens program samt tilmelding: E. Nyhedsbrev fra Center for frivilligt socialt arbejde, august 2014 Se bilag. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til efterretning Lulle og Ole skal tilmeldes Kulturkonferencen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. SWOP program '14.pdf

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side SWOP projektregnskab 2014.pdf 3. SWOP Evaluering.pdf 4. Frank Birkebæk - SV: Peder Brandes skulptur 5. Lejre Billedkunstråd_pederbrandes.docx 6. Ina Frederiksen - VS: Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 3. KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Teaterforestilling - Gruppe38 Sagsnr.: 14/15190 Resumé: Christian Glahn ansøger på vegne af teater Gruppen38 om fritagelse for betaling af halleje i forbindelse med en teaterforestilling i Hvalsø hallen den 6. oktober Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge fritagelse for betaling af halleje til nævnte arrangement. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om fritagelse for betaling af halleje imødekommes. 2. at fritagelsen finansieres via Pulje til fritagelse for byggesagsgebyrer og halleje. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Christian Glahn arbejder lejlighedsvis som freelance musiker for teateret Gruppe38, og der har nu vist sig mulighed for at præsentere en af Gruppe38s forestillinger i Lejre Kommune. Teateret har tidligere spillet i Felix og Christian Glahn oplyser, at det var en stor succes. Han har via sin kontakt til teateret arrangeret en aftenforestilling i Hvalsø Hallen den 6. oktober. Gruppe38 ville ønskede ellers at være i Felix, men da det var optaget, har Gruppen booket Hvalsø Hallen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at selve forestillingen er lokalt forankret og har relevans for Lejre Kommune. Umiddelbart er det administrationens vurdering at dette arrangement ikke er kommercielt, men at Gruppe38 er kommerciel. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der søges om fritagelse for betaling af halleje på i alt kr. Teateret har herudover udgifter til annoncer på kr. og forventer indtægter for entre på ca kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje for fritagelse for betaling af halleje er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed.

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Økonomisk oversigt - Pulje Ansøgning

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 4. KF - Bibliotek & Arkiv - Opfølgning på strategiarbejde Sagsnr.: 14/14271 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid vedtog februar 2014, at Biblioteks- og Arkivplan 2015 skal revideres med henblik på politisk behandling i På baggrund af drøftelser ved udvalgets temadag om bibliotekerne og arkiverne 16. juni 2014 fremlægger ledelsen af Bibliotek & Arkiv hermed et oplæg til en revideret strategiplan med udgangspunkt i det nuværende budgetoplæg. Leder for Bibliotek & Arkiv, Erik Barfoed deltager under punktet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at strategioplægget drøftes 2. at leder af Bibliotek & Arkiv bemyndiges til at udfærdige en implementeringsplan for 2015 samt en udviklingsplan for Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Strategiplanen er konklusionen på det baggrundsmateriale, der er fremlagt i forbindelse med revisionen af Biblioteks- og Arkivplan 2015, samt den allerede foreliggende Biblioteks- og Arkivplan Strategien tager udgangspunkt i budget 2015, hvor to filialer lukkes, arkivernes sammenlægges, og bevillingen beskæres. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at strategiplanen drøftes med henblik på senere politisk behandling. Strategiplanen tager udgangspunkt i, men er ikke afhængig af budget Administrationen anbefaler endvidere, at leder af bibliotek og arkiv bemyndiges til at udfærdige en udviklingsplan for , der også skal tage højde for de økonomiske konsekvenser i 2015 jf. budget Strategiplan og udviklingsplanen vil herefter kunne tages under samlet politisk behandling. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag:

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 1. Biblioteks- og Arkivplan _sep 14

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 5. KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - Osted Idrætsforening - Loppemarked Sagsnr.: 14/13770 Resumé: Osted Idrætsforening har fremsendt ansøgning om fritagelse for betaling af halleje, og fritagelse for betaling af leje for gulvtæpper i forbindelse med et loppemarked i Ostedhallen lørdag den 27. september Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge fritagelse for betaling af halleje og leje af gulvtæpper til nævnte arrangement. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om fritagelse for betaling af halleje og leje af gulvtæpper imødekommes. 2. at fritagelsen finansieres via Pulje til fritagelse for byggesagsgebyrer og halleje. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Osted Idrætsforenings Støtteudvalg arrangerer loppemarkedet og overskuddet går ubeskåret til Osted Idrætsforenings ungdomsafdelinger. Støtten gives typisk til rejser i forbindelse med træning, stævning og turneringer, samt til ungdomstræneruddannelse. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at arrangementet er lokalt forankret og har relevans for Lejre Kommune. Endvidere er tilbuddet ikke kommercielt. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der søges om fritagelse for betaling af halleje på kr. og leje af gulvtæpper på kr., i alt kr. Foreningen har endvidere udgifter til annoncer, bander, plakater og flyers mm. på ca kr. og indtægter for udlejning af stande på ca kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for Pulje for fritagelse for betaling af halleje er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgning 2. Økonomioversigt - Pulje til fritagelse for betaling af halleje 2014

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver - Projekt Lydenskab Sagsnr.: 14/2290 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid har på mødet i marts 2014 bevilget penge til støtte til pop-up koncerter i Lejre som en del af et kulturtilbud i 5 kommuner i region Midt- og Vestsjælland. Ensemblet bag projektet har nu henvendt sig igen, da projektet ikke har fået den ønskede støtte fra andre sider. Det er som følge deraf besluttet kun at afholde 2 pop-up koncerter i 2014 i henholdsvis Kalundborg og Lejre. For at kunne afholde koncerterne mv. søger Ensemblet om forhøjelse af tilskuddet fra Lejre Kommune. Ensemblet har søgt og fået bevilget samme forhøjelse fra Kalundborg kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges yderligere kr til projektet, 2. at pengene bevilges fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Ensemble Lydenskab har på udvalgets møde i marts 2014 fået bevilget kr. fra Pulje til andre kulturelle opgaver til støtte til pop-up koncerter i Lejre som en del af et kulturtilbud i 5 kommuner i region Midt- og Vestsjælland. Ensemblet har henvendt sig igen den , da projektet ikke har fået den ønskede støtte fra Kulturregionen og Nordea. Det er derfor besluttet kun at afholde 2 pop-up koncerter i 2014 i henholdsvis Kalundborg og Lejre. For at kunne afholde koncerterne mv. mangler projektet kr. og søger derfor om forhøjelse af tilskuddet fra Lejre Kommune. Projektets formål og vision forbliver den samme, men med mere fokus på det kommunale end det regionale. Formålet er at skabe et professionelt kulturudbud, der går i dialog med lokalsamfundet. Skabe forløb hvor kunst og musik produceres i åbne og inviterende processer mellem professionelle kunstnere og musikere, institutionerne i byen og de kreative vækstlag kunst og erhverv. Ensemble Lydenskab slår sig ned i en uge i et tomt lokale i midtbyen. Her præsenteres en uges koncerter, foredrag og opsætninger i samarbejde med lokale institutioner og lokale og nationale kunstnere. I dagtimerne vil der være koncerter, workshops og performances for børn og unge, mens der eftermiddage og aftener er stilet mod et voksent publikum, der kommer til at opleve billedkunst, litteratur og musik tæt på i helt nye rammer. Ugen kommer til at bestå af omkring 15 forskellige små opsætninger, workshops og koncerter. Projektet dyrker mødet mellem lokale og nationale kunstnere og skaber kulturelle bånd på tværs af kommunerne. Børn og unge involveres og deltager på lige fod med de professionelle kunstnere.

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 11 Ensemble Lydenskab har søgt og fået bevilget samme forhøjelse fra Kalundborg Kommune. Projektet afvikles i uge 40 i Kalundborg. Se program for ugen, samt plakat som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at arrangementet er spændende og vil kunne skabe samarbejde på tværs lokalt mellem institutioner, kunstnere og borgere. Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, og at tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Projektet ansøger om yderligere kr. til honorarer for Lydenskabs medvirken, da Ensemblet ikke kan bruge driftsstøtte til interne koncerthonorarer. Ensemble Lydenskabs bruger af sit driftsbudget på at gennemføre de 2 events fordelt med ,- på Kalundborg og ,- på Lejre. Projektet har desuden fået støtte fra Danmarks Nationalbank på ,- Revideret budget for Lejre: INDTÆGTER Ansøgt Lejre Kommune ,00 kr. Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond 7.500,00 kr. Lydenskab egenbetaling ,00 kr. I alt ,00 kr. UDGIFTER Honorarer til orkestrets musikere ,00 kr. Øvrige honorarer (booker, lydmand, ekstra musikere mv.): Transportudgifter 4.000,00 kr. Opholdsudgifter 3.000,00 kr. Forplejning, herunder mødeudgifter 1.000,00 kr. PR medarbejder 5.000,00 kr. Administration, revision 5.000,00 kr. Kontorhold (telefon, porto mv.) 500,00 kr. Leje af flygel 3.500,00 kr. Projektledelse ,00 kr. Andre udgifter 5.500,00 kr. Udgifter i alt ,00 kr.

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 Administrationen oplyser, at der i budget for Pulje til andre kulturelle opgaver, er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der ,00 kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. lydenskab_kalundborga2.jpeg 2. Program.docx 3. Budget Lejre.xlsx

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Principdiskussion om anvendelse af Pulje til andre kulturelle opgaver Sagsnr.: 14/2012 Resumé: Der ønskes en principdiskussion om anvendelse af Pulje til andre kulturelle opgaver. Udvalget for Kultur & Fritid skal drøfte hvor vidt udvalget ønsker at ændre/justere kriterierne for Pulje til andre kulturelle opgaver. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udsat til november. Afbud: Sidsel Munch (F) Søren Bo Hansen (V) Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Ingen ændringer i selve principperne. Bortset fra at tilbagevendende ansøgere skal redegøre for hvorledes deres arrangement har udviklet sig i forhold til tidligere år. Sagsfremstilling: Puljen til andre kulturelle opgaver anvendes til at støtte kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen om en bo- og oplevelseskommune. Puljen administreres af Udvalget for Kultur & Fritid. Puljen er til lokalt forankret arrangementer der har særlig relevans for Lejre Kommune. Der lægges vægt på, at arrangementerne er åbne for alle, og at de ikke er kommercielle. De nugældende kriterier er vedlagt. Endvidere er der vedlagt en oversigt over ansøgninger til puljen for I drøftelsen kunne f.eks. indgå om der skal være frister for indsendelse af ansøgninger, og om puljen skal deles. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at kriterierne for Pulje til andre kulturelle opgaver fungerer fint og dækker bredt. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: I pulje til andre kulturelle opgaver er der i 2014 afsat kr.

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 14 I 2011 er der forbrugt kr. I 2012 er der forbrugt kr. I 2013 er der forbrugt kr. Oversigt over ansøgninger er vedlagt. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Principper for tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver 2. Oversigt over ansøgninger til puljen

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - oktober Sagsnr.: 14/6207 Resumé: Som led i den af Kommunalbestyrelsen vedtagne plan for øget kvalitet i den politiske betjening vil der på samtlige udvalgsmøder blive fulgt systematisk op på udvalgsmedlemmernes vurderinger af sagsfremstillingerne på dagsordenen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget giver sine kommentarer til sagsfremstillingerne. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Drøftet. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Bilag i samme rækkefølge som punkterne på orienteringspunktet. Ros til at indstillingerne er pindet ud. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Ingen kommentarer. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Blev drøftet Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Ingen bemærkninger til sagsfremstillingerne. Jens K. Jensen (V) deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2014, at der skal arbejdes med en generel styrkelse af politiske dagsordener og beslutningsoplæg. For at sikre størst mulig kvalitet i arbejdet blev det besluttet at inddrage de politiske udvalg løbende og systematisk. Det betyder blandt andet, at de forskellige fagudvalg får mulighed for at kunne give løbende tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på dagsordenen. Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal af bilag o. lign.) eller til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprogbrug, politisk handlerum o. lign.). Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra om spørgsmål om: - Er sagerne relevante for politisk behandling? Hvis nej hvilke er ikke relevante? - Er der sager som er svære at forstå? Hvilke og hvorfor?

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 16 - Er der sager der indeholder overflødige bilag? Hvilke og hvorfor? - Giver resuméet en relevant og enkel indføring i sagens substans? - Er indstillingerne præcise, så det er klart, hvad udvalget skal beslutte eller tage til efterretning? - Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder? Hvilke sager og hvad mangler? Herudover kan der naturligvis tilføjes andre kommentarer til sagerne generelt eller til en enkelt sag specifikt. Der vil løbende blive arbejdet med udvalgenes tilbagemeldinger, som inddrages i det administrative arbejde med at forbedre sagsfremstillingerne. Ved udgang af 2014 vil der ske en samlet opsamling på tilbagemeldingerne. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene

19 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Ole Møller fremlagde punkt om gård i Kattinge, der nu står tom. Kunne være bevaringsværdig. Undersøges via Roskilde Museum. Kulturregionen arbejder med ny kulturaftale, der foreslås fra Regionen Kulturarv og børn og ungekultur er forslaget Ros til administration for arrangement Frivillig Fredag Gerne mere tid til at snakke sammen. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

20 Bilag: 2.1. SWOP program '14.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 08. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82814/14

21 26. april - 3. maj ROSKILDE, HOLBÆK, LEJRE, SORØ, ODSHERRED, SLAGELSE, KALUNDBORG OG RINGSTED

22 Velkommen til SWOP 14 Lille eller stor. Dreng eller pige. Ung eller gammel. Vi har alle en krop og vi er alle en krop. En krop som bringer os frem i en verden, hvor vi bruger vore sanser til at undersøge, begribe og forstå. En krop, der udtrykker sig og bringer historier videre. Glæden ved at bevæge sin krop alene eller sammen med andre er stor. Og det er denne glæde, vi gerne vil dele med alle. Aaben Dans er stolte af at præsentere den internationale dansefestival for børn og unge SWOP. Igen i år har vi samlet et udvalg af kvalitetsforestillinger fra ind- og udland, der viser dansens mange facetter. Børn, unge og voksne kan se forestillinger for alle aldersgrupper lige fra de mindste til de største. I SWOP 14 præsenterer vi alle 10 forestillinger i en åbningsweekend i Roskilde, så publikum har mulighed for at se hele programmet på ganske kort tid. Derefter spiller de 9 af produktionerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland i 8 byer ugen igennem. SWOP betyder at bytte eller udveksle. På festivalen bytter dansere, koreografer, børn, unge, forældre, bedsteforældre og lærere bevægelser og tanker via forestillinger, symposium, workshops og lokale arrangementer på skoler, teatre, biblioteker, musiske skoler, og kulturhuse. I nogle byer er der et mylder af lokale arrangementer, hvor dansen er i højsædet. Se dem på vores hjemmeside swopfestival.dk Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god fornøjelse! Med kærlig hilsen AABEN DANS Thomas Eisenhardt, Lisbeth Klixbüll, Pernille Møller Taasinge og hele holdet bag SWOP festivalen. Tak til alle ansatte, samarbejdspartnere, frivillige, tilskudsydere og kunstnere. Tak til alle dem, der har arbejdet hårdt for at dele dansen med alle jer derude. SWOP vender tilbage i AABEN DANS er et danse- egnsteater. Teatret ligger på Musicon i Roskilde og producerer to nye forestillinger om året, en for børn og en for voksne. Forestillingerne turnerer i ind- og udland. Aaben Dans arbejder lokalt med børn, unge og ældre samt internationalt i udviklingen af den professionelle dans. De gode impulser, som Aaben Dans får i udlandet, bringer teatret nu tilbage til Roskilde og Kulturregion Midt- og Vestsjælland med SWOP festivalen. Se mere om teatret på aabendans.dk Kulturregion Midt- og Vestsjælland SWOP SPILLER PÅ > HOLBÆK TEATER I SAMARBEJDE MED TEATER FAIR PLAY, KALUNDBORG MUSISK SKOLE, SKÆLSKØR BIBLIOTEK, SCENEN I LABORATORIET/ ROSKILDE, ROSKILDE BIBLIOTEK, SLAGELSE TEATER, ODSHERRED TEATER, SORØ KUNSTMUSEUM, RINGSTED MUSIK- OG KULTURSKOLE OG KORSØR BIBLIOTEK. /// PROGRAMMET ER UDVALGT AF ARRANGØRERNE AF SWOP > AABEN DANS / ROSKILDE /// SWOP ER STØTTET AF > STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG, REGION SJÆLLAND, KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND, KULTUR MINISTERIET, HUSKUNSTNERORDNINGEN, WILHELM HANSEN FONDEN, AUGUSTINUSFONDEN OG TUBORGFONDET.

23 ALDER / For alle FREDAG 25.4 KL / ROSKILDE Roskilde Havn foran restaurant Snekken og Paradis is VARIGHED / 30 min WEB / kvelb.com Pavel Lukas (instruktør) + Pavel Brozka + Pavel Vaverka + Vyacheslav Nechunaev + Jana Jaracova + David Jansky + Nikol Vozkova Støttet af Roskilde Kommunes Kulturpulje ablazeteater KVELB Tjekkiet Tjekkisk gadeforestilling om ulykkelig kærlighed. Når Teater Kvelb rykker ind på havnen i Roskilde får publikum i alle aldre chancen for at opleve oversize tændstiksmænd og damer. Den mandlige figur er så tændt af kærlighed til sin tændstiksdame, at han ikke kan tænke på andet. Men den store drage kommer og blander sig i lidenskaben. A man literally burns with passion for a woman, but the big dragon intervenes. Site specific show with big dancing puppets let up with fire. BIL PÅ AFVEJE THE CRAZY BOYS ON HOLIDAY PLAN D Andreas Denk / Holland Skøn familieforestilling om de to skøre kugler, der kører tur i deres lille folkevogn... Og pludselig går den midt over! Med masser af humor, dans og gade teater går den hollandske forestilling lige i hjertet på enhver. Two neighbours are on their way on vacation in their old Volkswagen beetle. They are really looking forward to it! Sandwiches for on the way, a map on their laps, and the radio is tuned into the latest weather forecasts from Spain. But what is rumbling under the hood of the car? VARIGHED / 30 min WEB / pland.nl IDE + KONCEPT / Andreas Denk and Jordi Casanovas. INSTRUKTION / Yvonne Birghan van Kruyssen. DANS / Jordi Casanovas + Andreas Denk. MUSIK / Wiebe Gotink en Jesse Koolhaas. REKVISITTER / Einstein Design ALDER / For alle LØRDAG 26.4 KL.10 / LEJRE Parkeringspladsen v. Børnehaven Myretuen Nødager 1-3 / Gevninge KL.15 / ROSKILDE Roskilde Havn SØNDAG 27.4 KL.14 / ROSKILDE Ved Laboratoriet Musicon MANDAG 28.4 KL.17 / SLAGELSE Nytorv TIRSDAG 29.4 KL.17 / HOLBÆK Foran Skt. Nikolaj Kirke ONSDAG 30.4 KL.17 / SORØ Borgerhuset / Dianalund TORSDAG 1.5 KL.14 / KALUNDBORG Klostertorvet FREDAG 2.5 KL.17 / RINGSTED Torvet ved Nørregade syd LØRDAG 3.5 KL.12 / ODSHERRED Torvet, Nykøbing S

24 ALDER / 6-24 mdr LØRDAG 26.4 KL / ROSKILDE Roskilde Bibliotek MANDAG 28.4 KL / SORØ Sorø Kunstmuseum TIRSDAG 29.4 KL / SKÆLSKØR Skælskør Bibliotek ONSDAG 30.4 KL / KALUNDBORG Musisk skole TORSDAG 1.5 KL / KALUNDBORG Musisk skole FREDAG 2.5 KL / ROSKILDE Roskilde Bibliotek KONCEPT + INSTALLATION + KOREOGRAFI / Dalija Acin Thelander. DANSERE / Tomomi Yamauchi + Matilde Wendelboe Dresler. MUSIK / Anja Djordjevic. POESI / Maja Pelevic. SYERSKE / Agnieszka Gierach Co-produktion med Art Stations Foundation BABYSPACE DALIJA ACIN THELANDER En installation for babyer og Serbien deres voksne komponeret af lyd, lys og den kropslige oplevelse af det bløde, hvide materiale. Et dejligt rum, hvor man kan hygge sig med sin baby i installationen og opleve de to dansere, når de i ca. 20 min af gangen bevæger sig i tæt kontakt med de små. Installation for babies 6-24 months. A soft white space, music, poetry, lights and two dancers in close contact with the babies. VARIGHED / 20 min WEB / dalija-acin-thelander.blogspot.dk MANGE SMÅ INGENTINGER Performance based on movement, voice and shadows for small children and their adults about all the little nothings in the world. PLEIN DE (PETITS) RIEN AF LILI DESASTRES Frankrig Alle sidder i en cirkel. Inde i cirklen opstår der dejlige overraskelser, når træer, vind og blades bevægelser blander sig med alle de andre små ingentinger, som omgiver os. Med base i Qui Gong, sang og skyggespil spiller Cie Lili Desastres en inddragende, og næste meditativ, forestilling for de helt små børn og deres voksne. Et dejligt pusterum i en travl hverdag. ALDER / Fra 2 år SØNDAG 27.4 KL.17 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek MANDAG 28.4 KL.10 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek ONSDAG 30.4 KL / KORSØR Korsør Bibliotek FREDAG 2.5 KL / KALUNDBORG Musisk skole VARIGHED / 40 min WEB / lilidesastres.fr IDÉ + KONCEPT / Francesca Sorgato. PERFORMERE / Francesca Sorgato + Emmanuelle Zanfonato

25 ALDER / Fra 4 år SØNDAG 27.4 KL.10 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek MANDAG 28.4 KL / Ringsted Ringsted musik- og kulturskole Gymnastiksalen TIRSDAG 29.4 KL.10 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek VARIGHED / 45 min + 15 min introduktion WEB / nevskiprospekt.be KONCEPT + IDÉ + PERFORMANCE / Ives Thuwis De Leeuw + Gregory Caers + Wim De Winne. LYS DESIGN / Jeroen Doise HOP HOP er en fysisk forestilling, der er baseret på myten om Ikaros og hans søn, der er fanget på en ø. De vil så gerne væk, at de finder på at hoppe hen over havet og hjem. HOP er en forestilling om drømmen om at flyve og ikke at give op, selvom man tror, at der ikke er er nogen løsning. HOP deals with the dream of flying, with refusing to give up, looking for an answer even when, apparently, there is no answer available. And above all HOP tells about the unconditional relation between a father and a son. NEVSKI PROSPEKT Belgien HANe og HUNd A performance which plays around the meeting between a HE and a SHE, based on the sounds and movements of animals. A show full of great music, crazy movements and big questions. AABEN DANS Danmark Med udgangspunkt i dyrenes univers af lyde, bevægelser og deres på en gang fremmede men også genkendelige adfærd, går det kunstneriske sværvægter-hold: Instruktør Catherine Poher, koreograf Thomas Eisenhardt og komponist Peter Bastian lige i kødet på livets evige dans mellem han og hun.en forestilling der sprutter af vild musik, sjove bevægelser og store spørgsmål. ALDER / Fra 5 år LØRDAG 26.4 KL.17 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek ONSDAG 30.4 KL.10 / ROSKILDE Roskilde Bibliotek TORSDAG 1.5 KL.10 / RINGSTED Ringsted musik- og kulturskole Gymnastiksalen FREDAG 2.5 KL.10 / RINGSTED Ringsted musik- og kulturskole Gymnastiksalen VARIGHED / 40 min WEB / aabendans.dk IDÉ + SCENOGRAFI / Thomas Eisenhardt + Catherine Poher. MUSIK / Peter Bastian. INSTRUKTION / Catherine Poher. KOREOGRAFI / Thomas Eisenhardt. DANSERE / Antoinette Helbing + Ole Birger Hansen. KOSTUMER / Charlotte Østergaard. VIDEO / Spild af tid

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013. Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013. Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013 Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering juni

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 11. september 2013...2

Læs mere

LMS - Levende Musik i Skolen

LMS - Levende Musik i Skolen Dansk Revision Århus godkendt revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ÅRSRAPPORT 2014 TAK FOR PARTNERSKABER STØTTEN DONORER I 2014 Tusind tak til alle, der i 2014 har hjulpet os med at forandre fremtiden for udsatte børn og unge. Tak til

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

LMS - Levende Musik i Skolen

LMS - Levende Musik i Skolen Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefa: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Referat Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30 Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Ledelsesberetning Årsrapport 2011. Medlem af. Årsrapport 2 011

Ledelsesberetning Årsrapport 2011. Medlem af. Årsrapport 2 011 Ledelsesberetning Årsrapport 2011 Medlem af Årsrapport 2 011 1 Indhold Side Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabskommentarer 20 Påtegninger 26 Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere