E V A L U E R I N G A F O P E R A H E D E L A N D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E V A L U E R I N G A F O P E R A H E D E L A N D"

Transkript

1 E V A L U E R I N G A F O P E R A H E D E L A N D Udarbejdet af Janken Varden Januar

2 Forord Denne evaluering af Opera Hedeland finder sted på baggrund af egnsteaterbekendtgørelsen nr af7. december Evalueringen er udarbejdet i forbindelse med udløbet af teatrets egnsteaterkontrakt, og den baserer sig på videopåsyn afnogle af teatrets forestillinger, - på teatrets selvevaluering, - på de tre kommuners evaluering, - og på samtaler med teatret (12.11.og og ).Undertegnede har endvidere haft samtaler med repræsentanter for Roskilde, Høje Taastrup og Greve Kommuner (samlet og ) Formålet med evalueringen er at belyse teatrets aktuelle situation og dets udviklingsperspektiver. Evalueringen tager stilling til teatret i dets helhed. Opera Hedeland har ikke haft forestillinger i det tidsrum hvor evalueringen har fundet sted. Flere videoafsnit (med lyd!) fra de seneste 3-4 års forestillinger og stillbilleder fra tidligere forestillinger,har imidlertid kunnet give et fragmentarisk, menrimeligt indtryk af forestillingerne. En analyse og vurdering af den kunstneriske kvalitet i teatrets repertoire har således alligevel været mulig til en vis grad. Opera Hedelands lokale synlighed og forankring, og teatrets position nationalt og internationalt, evalueres i det følgende, og sættes i relation til teatrets ambitioner/visioner og de egnsteaterkontraktlige forpligtigelser. Endelig forholder evalueringen sig til teatrets organisatoriske forhold og til dets økonomi. Tanken er at teatret og kommunerne skal kunne bruge evalueringen i forbindelse med genforhandling af teatrets egnsteateraftale. Evalueringen forholder sig løseligt til den såkaldte Ønskekvistmodellen, der ud fra tre vektorer: Villen (engagement), Kunnen (evner), og Skullen (nødvendighed), tilbyder en enkel model for, hvordan man på struktureret vis kan diskutere kvaliteten i performativ kunst. Med løseligt menes at modellen ikke er fulgt slavisk, men at teatrets ambitioner og visioner er taget til efterretning og værdsættelse, - at teatrets evner og resultater, såvel kunstnerisk som organisatorisk og administrativt har været genstand for vurdering, - samt at teatrets plads i det samlede danske og internationale teaterliv er blevet undersøgt. I tillæg har teatrets forpligtigelser i forhold til egnsteateraftalen, samt tilknytning til publikum, omgivelser, sponsorer og de bevilgende myndigheder været evalueret. Evalueringen forholder sig til teatrets samlede repertoire i aftaleperioden. Da Opera Hedeland ikke tidligere har været evalueret som led i Kunstrådets egnsteaterevalueringer, har undertegnede forholdt sig til det samlede repertoire fra starten i 2002, - dog, som nævnt, ud fra videos, billeder, programmer og omtaler i diverse medier. Opera Hedeland blev i 2005 evalueret privat på initiativ af operaen selv og kommunernes følgegruppe. Denne evaluering, og operaens bemærkninger til den, har undertegnede haft anledning til at læse, i tillæg til andet relevant skriftligt materiale. I mindre grad inddrages de øvrige aktiviteter, teatret har været og er igangsættere af og involveret i, - men teatrets samlede aktivitetsniveau søges belyst i sin helhed. Janken Varden, januar

3 Præsentation af Opera Hedeland...4 Landskabet....4 Amfiteatret...4 Egnsteatret... 4 Egnsteateraftalen...5 Kunstnerisk profil og visioner...6 Opera Hedeland i en egnsteaterkontekst...7 Repertoire..7 Karakteristik.7 Kortfattet analyse af to produktioner efter videopåsyn...8 Vurdering af det samlede repertoire.8 Opera Hedeland i en kommunal, regional og national kontekst..9 Markedsføring og kommunikation..10 Bestyrelse, økonomi og regnskab.11 Administration..11 Økonomi...12 Regnskab og bogførelse.12 Billetsalg.12 Sammenfattende analyse af Opera Hedeland..13 Opera Hedeland som kulturinstitution...13 Opfyldelse af gældende egnsteateraftale 13 Udfordringer og udviklingspotentialer.14 Publikum.14 Børn og unge...14 Forholdet til I/S Hedeland

4 Præsentation af Opera Hedeland Landskabet Hedeland er et meget smukt landskab på ca. 15 kvadratkilometer i grænseområdet mellem Greve, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner. Det er et varieret landskab med søer, sletter, bakker og skove, meget benyttet som frilufts- og rekreationsområde for regionens beboere, men også af rideklubber, golfentusiaster, spejdere, osv. Som en kuriositet kan nævnes at man her finder Danmarks eneste skilift. Som landskab bestyres det i dag af de tre kommuner i fællesskab gennem InteressentskabetHedeland som står for driften og bevarelsen, og aftaler med foreninger og klubber om aktiviteter i området, herunder fælles tiltag som vandreturer, udflugter, m.m. Amfiteatret I dette særprægede landskab blev der, i begyndelsen af 90-årene, efter idé af landskabsarkitekt Erik Juhl anlagt et stort amfiteater med (i dag) ca publikumspladser, og med udsigt over Flintesøen og de nærliggende bakker. Til at begynde med sad publikum på plastsiddepuder direkte på de græskledte terrasser og mange bragte tæpper og andet underlag med. I dag er der stoler til publikum, hvilket i nogen grad har begrænset det oprindelige antal pladser. Teatret har (i dag) en stor cirkelrund scene på 800 m2. Med publikum i halvcirkel rundt om scenen kan aktørerne bevæge sig delvist ind imellem tilskuerne, hvilket fører til god kontakt mellem scene og sal. Teatret ejes af I/S Hedeland. Det indviedes under Kulturby-året 1996 med Verdi s requiem med Zubin Mehta som dirigent. I årene efter (1998 og 2000) fulgte man op med stort anlagte gæstespil med operaopførelser af Lucia di Lammermoor og Manon Lescaut. Egnsteatret I juli 2001 stiftedes egnsteatret Teater Hedeland med de tre kommuner samt Københavns og Roskilde amter som ejere. Som kunstneriske ledere blev (1.marts 2002) Per Erik Veng og Martin Tuliniusansat. Efter et gæstespil fra Savonlinna Opera Festival ( Rigoletto i 2002) og et delvist samarbejde med den samme festival ( Den flyvende hollænder i 2003), samt desværre et større underskud, overgik teatrets ledelse til daværende bestyrelsesleder Claus Lynge som har drevet teatret lige siden. Opera Hedelands bestyrelse er professionel i den forstand at den består af fem medlemmer med en solid vifte af kompetencer, indenfor jura, erhverv, opera, kommunikation, m.v. Bestyrelsen er selvsupplerende, men eventuelle nye medlemmer godkendes af kommunerne. De tre kommuner har nedsat en fælles politisk følgegruppe bestående av kulturudvalgs-formændene i de tre kommuner, og også en administrativ følgegruppe som undertegnede har haft kontakten med. 4

5 Den første egenproducerede forestilling fandt sted i 2004 med Carmina Burana af Carl Orff, og i 2005 voksede antallet af opførelser fra 1 enkelt til 3 opførelser. Antallet opførelser har sidenhen ligget på tre, dog to år (2007 og 2008) på 4. Forestillingerne finder hvert år sted i de to første weekender i august. Ifølge den oprindelige resultatkontrakt skulle teatrets aktivitet veksle mellem folkeligt teater og opera. Man er senere blevet enige om at satse udelukkende på opera for at fastholde en éntydig profil, og teatret fik i 2009 navnet Opera Hedeland. Det lykkedes operaen i 2007 at skaffe midler til en overbygget orkesterplads, hvilket var et stort fremskridt, ikke mindst for instrumenterog musikere, der på denne måde kunne sidde beskyttet mod regn, og med varmeelementer til at holde en konstant temperatur. Også for publikum er det en gave at se orkestret i virksomhed, og ikke skjult delvist under gulvet som i de fleste andre operaer.og ikke mindst at man på orkestertaget kunne montere en tekstmaskine. Når det ikke er i brug kan orkester- gravens tag sænkes så det går i ét med scenegulvet. Denne orkestergrav er Opera Hedelands ejendom. Den ligger på lejet grund, men der betales i indeværende aftaleperiode ikke leje af denne grund. (Egnsteateraftalen 7 stk. 3) Operaen har et 165 m2 opvarmet lokale på det nærliggende Gjeddesdal Gods til kostumer, rekvisitter og 4000 stole. Egnsteateraftalen Teatrets nuværende 4-årige kontrakt med de tre kommuner løber frem til Opera Hedeland er organiseret som en selvejende institution. Bestyrelsen, med advokat Henrik Dahl som formand, er stabil, - den har været den samme i de sidste 7 år. Bestyrelsen ansætter ledelsen. Ansættelseskontrakten forelægges de kommunale tilskudsydere til godkendelse ( 5 i gældende aftale). ( 1, stk. 2): Opera Hedelands formål er at præsentere musikteater, fortrinsvis opera, på højt internationalt niveau for et bredt publikum. Aftalen mellem Opera Hedeland og de tre tilskudsgivende kommuner er ret speciel i dansk sammenhæng. Som eneste egnsteater i landet er operaen ikke pålagt at producere mere end én forestilling i året. I aftalen står rigtignok mindst en ny forestilling om året ( 1, stk. 1), men der har ikke været rejst krav fra tilskudsyderne om at der skulle eller burde være flere.der står videre at Opera Hedeland skal opføre den årlige operaproduktion min. tre gange ( 2) Det kan synes meget lidt, men den totale publikumstilstrømning (plus/minus pr. produktion) har gjort at der ikke har været indsigelser. Den eksisterende aftale indeholder også et punkt om at teatret kan desuden turnere med egenproducerede forestillinger ( 2). Med de produktioner der har været, og også med dem der 5

6 erunder planlægning, er turné udelukket. Dertil er opførelserne for bundet til den æstetik som amfiteatret kræver, tillige med at de er alt for omkostningskrævendeså længe målsætningen er at de skal ligge på højt internationalt niveau. Jeg vil foreslå at denne detalje stryges. Under de konkrete delmål i 2 er bl.a. indtaget en passus om at Opera Hedeland i aftaleperioden vil indgå i samarbejder med de kommunale tilskudsydere om eventuelle initiativer for børn og unge i forbindelse med den årlige produktion. Dette delmål og andre forhold vedrørende egnsteateraftalen og implementeringen af den i indeværende aftaleperiodevil blive berørt nedenfor. Opera Hedelands kunstneriske profil og visioner Opera Hedeland skriver i sin egen-evaluering: Vi ønsker at skabe en tradition på højeste kunstneriske niveau med operaproduktion i fuld skala, der vises under uformelle omstændigheder i et sådant udtryk at også nye grupper af publikummer uden operaerfaring finder vej til Hedeland. I operaens vedtægter fra 2011 og i egnsteateraftalen finder man ordene på højt internationalt niveau, og i den tidligere evaluering fra 2005 bruges udtrykket kulturelt fyrtårn i Øresundsregionen. At blive Danmarks Verona har også været nævnt som en ambition. Listen har altså været lagt højt allerede fra start, og hvis man ser på det samlede repertoire (se nedenfor) har Opera Hedeland magtet at holde et niveau som i høj grad modsvarer ambitionerne. Det må altså være rigtig at sige at Opera Hedeland harfundet, rendyrket, og opretholdt sin kunstneriske profil, og at visionen nu med hensyn til det kunstneriske er at holde den høje standard. Til dette hører engagement af solister på højt internationalt niveau, ligeledes en dirigent/ musikalsk leder med en tilsvarende standard, kontakter med orkester og kor af god kvalitet, samt et stadig stærkere fokus på det visuelle både det rent scenografiske og inddragningen af landskabet i lyssætningen. Takket være kontrakter med de medvirkende (færdig sanglig indstudering ved prøvestart, instruktionsmæssig og scenografisk koncept klart på forhånd) har Opera Hedeland kunnet holde prøvetiden/indstuderingen på ca. 2½ uge. Ambitionen med hensyn til publikum er selvfølgelig at bibeholde den store tilstrømning der stort set har været, men også at forøge tilskuertallet. I tillæg er det en stor ambition om at skabe endnu bedre forhold for publikum, først og fremmest at lette tilgangen for de mange der kommer med bil og skal parkere, men også at lægge forholdene til rette for alle dem der kombinerer operabesøget med en udflugt og eventuelt picnic før forestillingen sætter i gang. 6

7 Det er Opera Hedelands udtrykte ambition at skabe totaloplevelser for et bredt publikum. Det omkringliggende landskab tages ind i scenografien, forestillingerne begynder i skumringen mens mørket falder på, et besøg i operaen kan kombineres med udflugt og picnic og fællesoplevelser for familier og/eller grupper af venner. Det er nemlig også Opera Hedelands ambition gennem dette uformelle præg, at nå et publikum som ikke nødvendigvis har opera-erfaring, for derigennem måske at bryde ned barrierer mod det finkulturelle. Opera Hedeland i en egnsteaterkontekst Det der særpræger Opera Hedeland i det totale landskab af danske egnsteatre er: At det er et friluftsteater efter model af det græske amfiteater At det er stort med plads til tilskuere At det kun er forpligtet til at producere én forestilling pr. år At det kun producerer opera At det kun har 3-4 opførelser (i august) af den ene produktion At specielle forpligtelser overfor børn og unge kun omtales som eventuelt At det ikke er pålagt turnéforpligtelser At staten er den alt overvejende tilskudsyder (71 %) At det kun drives/administreres af én enkelt person At det ejes af tre kommuner i fællesskab med en samlet befolkning på ca Repertoire Karakteristik Opera Hedeland producerer udelukkende opera, og skriver i sin egen-evaluering, at de vælger forestillinger blandt de største og kendteste operaværker, især med vægt på perioden fra Wienerklassikken og frem til begyndelsen af det 20. århundredes italienske operaværker. Den første egenproducerede forestilling fandt sted i 2004 med Carmina Burana af Carl Orff, 1 opførelse tilskuere.siden fulgte: Tosca af Puccini i 2005, - 3 opførelser tilskuere Nabucco af Verdi i 2006, - 3 opførelser tilskuere Carmen af Bizet i 2007, - 4 opførelser tilskuere Turandot af Puccini i 2008, - 4 opførelser tilskuere 7

8 Tryllefløjten af Mozart i 2009,- 3 opførelser tilskuere Norma af Bellini i 2010, - 3 opførelser tilskuere La Traviata af Verdi i 2011, - 3 opførelser tilskuere, og Don Giovanni af Mozart i 2012, - 3 opførelser tilskuere Planlagt for 2013 er Madame Butterfly af Puccini. De fleste av disse lægger sig komfortabelt indenfor samlebegrebet de største og kendteste operaværker, og de noget mindre kendte som Nabucco, Turandot og Norma indeholder alle verdensberømte partier som henholdsvis Slavekoret, Nessun dorma og Casta diva. Kortfattet analyse af to produktioner Som nævnt indledningsvis har der ikke været forestillinger i evalueringsperioden. Jeg har imidlertid på nettet kunnet finde flere klip fra tidligere forestillinger. Sammenholdt med stills der giver et vist indtryk af scenografierne våger jeg alligevel en nødtørftig analyse, men gentager at den er foretaget uden direkte tilstedeværelse under forestillinger og uden at kunne se forestillingerne på video i sin helhed. De to forestillinger jeg har haft bedst anledning til at kigge over skulderen er Tryllefløjten og Don Giovanni. Jeg har imidlertid også forsøgt at studere det billedmateriale der findes for forestillinger forud for disse, og har derved kunnet konstatere at produktionerne har fået et mere og mere sofistikeret præg rent visuelt. Scenografierne har hele vejen sørget for en grundlæggende enkelhed, menslyssætningen og det sceniske billede i stadig højere grad har magtet at tage landskabet med i totaloplevelsen. Tryllefløjten var en tilnærmet cirkusforestilling, - Nattens Dronning svingede pisken som hestedressør med fem hvide araberhingste, Tamino blev omskabt til den Hvide Klovn, Pamina kom ridende i fuldt westernudstyr og Papageno og Papagena var manegeklovne. Alt dette kom imidlertid ikke til å tage glansen af det sanglige som, - bedømt ud fra de klip man kan se og høre, - var fremragende. De enkelte optrin og kendteste arier fik på den måde et stærkt præg af numre uden den helt store indre sammenhæng. Til gengæld gav det forestillingen et festligt visuelt præg i tillæg til Mozarts skønne musik. Don Giovanni bød på et ungt cast med meget fine stemmer i et enklere, strengere, scenografisk univers lagt til vore egne dage. Specielt må fremheves Elisabeth Meyer som Donna Anna og Johannes Weisser som den skrupelløse Don Giovanni den charmerende og i bund og grund ærlige slyngel.at dømme ud i fra anmeldelser har dog hele castet været rigtigt godt besat hele vejen.slutningen af forestillingen har 8

9 tydeligvis været overbevisende, - en pludselig og forbløffende scenografisk effekt. Orkestrene var for begge disse Mozart-operaers vedkommende svensk, fra Wärmland Opera. Vurdering af det samlede repertoire Ud i fra det flygtige bekendtskab jeg har fået, er det selvfølgelig svært at danne sig et ordentligt billede af Opera Hedelands repertoire helt tilbage til den første egenproducerede forestilling i Mit overfladiske og generelle indtryk er imidlertid at operaen har levet op til sine ambitioner og leveret gode oplevelser til et stort publikum både med hensyn til det musikalske og sanglige, og også iscenesættelserne og det visuelle udtryk. Solistene har tydeligvis været valgt med omhu og iscenesætterne har været meget gode og velkendte navne fra de skandinaviske landes opera- og teaterverden. Orkestrene har været velrenommerede og er kommet fra både Sverige og Danmark, ligesom korene. Opera Hedeland har, med sin satsning på de største og kendteste operaværker, truffet et stort publikum. Med moderne iscenesættelser, tilpasset de specielle omgivelser, har man imidlertid ikke kun givet tilskuerne nøjagtig det man kunne forvente, men også formået at udfordre og aktualisere de gamle mesterstykker. Amfiteaterformen og den 800m2 store, runde scene er krævende, og har givet ophav til originale løsninger når det gælder scenografi og mis-en-place. Rene eksperimenter og avantgardisme har man dog afstået fra, - det ville ligge udenfor den profil og det program Operaen har sat sig for. Det repertoire Opera Hedeland har skabt i aftaleperioden, modsvarer klart ambitionerne om at nå et bredt publikum med gedigne værker i en uformel sammenhæng. Om forestillingerne ikke har været av den store betydning for udviklingen af operagenren som kunstnerisk, æstetisk udtryksform, så har man, ved de specielle omgivelser som denne site specifik kræver, iscenesætter-udfordringerne, naturens egen lyssætning, det smukke landskab, og den folkelige tilgang til det hele, skabt en ramme rundt klassisk musik og sang som giver en særegen oplevelse man ikke ville kunne få i et traditionelt operahus. Opera Hedeland i en kommunal, regional og national kontekst Der har været foretaget flere publikumsundersøgelser i 2005, 2006, 2008 og og endnu en er planlagt for Hovedbilledet af disse undersøgelser er, at der kommer flere ældre end yngre og at der kommer flere kvinder end mænd. Det kunne man ha sagt på forhånd, alle undersøgelser vedrørende teater og musik, ballet eller museer er temmelig entydige på dette punkt. Det som er mere interessant er i hvor høj grad publikum til Opera Hedelands forestillinger er gengangere. Det er helt klart at tilfredsheden med et besøg afføder nye besøg næste år og næste igen. Og man tager venner og familie med. 9

10 Langt den største del af publikum kommer fra Københavnsområdet, men både Roskildeområdet og Nordsjælland er godt repræsenteret. Den administrative følgegruppe i de tre tilskudsgivende kommunerskriver i sin evaluering: Operaforestillingen er et regionalt kulturelt fyrtårn for de tre kommuner da den tiltrækker et stort publikum, både fra de tre kommuner, men også fra hele Sjælland, København og endda også et internationalt publikum. Det hedder videre at operaen er med til at understøtte de tre kommuners kulturelle profiler. Som omegnskommuner til København er det markant at have et kulturelt fyrtårn, der formår at trække publikum fra hovedstadsområdet, hvor der er mange tilbud. Kommunerne er også optaget af at forestillingerne tiltrækker et publikum, som ikke normalt ser opera. Det er en afgørende kvalitet for de tre kommuner. Man er også glad for at det store, årlige publikum på denne måde bliver introduceret for naturområdet Hedeland. I det hele taget går det meget tydeligt frem i kommunernes evaluering, og i samtalerne med følgegruppen, at der er stor kommunal og regional tilfredshed med Opera Hedelands repertoire og forestillingernes kunstneriske niveau, og at man ønsker et fortsat fokus på forestillinger, i overensstemmelse med Opera Hedelands egen vision. Publikumsundersøgelserne viser at Opera Hedeland også tiltrækker publikum fra Sydsjælland og fra fjernere egne som Fyn og Jylland, om end ikke i de store tal. Ved medvirkning af svenske solister, kor eller orkestre er der også publikum fra Sverige. Men den store vision om Øresundsregionen som ét stort kulturelt publikumsunderlag vil det åbenbart tage noget tid at realisere. Til konklusion må det være rigtigt at sige, at Opera Hedeland har erobret sig en god position kommunalt og regionalt, mens den nationale position vel først og fremmest kan betegnes som sjællandsk. Her skal dog nævnes at Operachef Lynge sidder med i EU-kommissionens ekspertpanel til vurdering af ansøgninger om kulturmidler under EU s kulturprogrammer. Dette, plus rejser til tilsvarende operaer i Europa, ofte sammen med bestyrelsen, fører givetvis til gode kontakter med miljøet, og mulighed for at inspirere andre producenter, for eksempel hvad angår Opera Hedelands specielle kontrakter ogmodeller for indstuderings- og prøvearbejdet. Markedsføring og kommunikation Markedsføringen har, siden 2005, været bortsat til Roskilde Events & Consult A/S, som også driver markedsføringen af Roskilde-festivalen.Jeg har ikke haft anledning til at bedømme kvaliteten i dette arbejdet, men der er udtalt tilfredshed fra operaens side. Hjemmesidener nylig blevet moderniseret og giver en god oversigt over alt i fra teatrets historie og tidligere repertoire til køb af billetter til næste års forestilling. 10

11 Publikumsvenlige tiltag Busservice. Der er tre afgange med gratis bus fra Høje Taastrup station, og de samme busser kører folk tilbage til Høje Taastrup efter forestillingen. Der er videre en bus fra København (DGI-byen) for kr. 100, med et udvidet tilbudom introduktion til forestillingenpå dansk og/eller engelsk. Det overvejes at sætte flere services ind, for eksempel fra Lyngby, Køge, Roskilde. Trafik.Når mørket falder på under forestillingen, vil publikum kunne blive forstyrret af billygter på Brandhøjgaardsvej i det fjerne. Det har lykkedes Opera Hedeland at indgå en aftale med kommunernes trafikmyndigheder om at lukke vejen for trafik under forestillingen. På samme måde har man fået organiseret det sådan, at vejen er ensrettet efter forestillingen for at bedre frakørselen. Luftkorridor. Forestillingerne har også oplevet at blive forstyrretaf flytrafik. Derfor er der indgået aftaler med Københavns og Roskildes lufthavneom at flyene omdirigeres og de aktuelle indflyvningskorridorer holder stængt under forestillingen. Ret så enestående i en egnsteatersammenhæng! Picnic. Der er gennem åreneopstået en tradition for at mange af publikum selv bringer mad og drikke og tæpper med til en picnic inden forestillingen sætter i gang.i dag har man også et tilbud fra Claus Meyers Køkken, (eventuelt bestilt over Billetnet) med en speciel picnic-pakke til ca. kr. 200, og mulighed for at købe vin, øl, kaffe m.v. fra kl Dette er blevet en væsentlig del af den utraditionelle måde at opleve opera på, med picnic og hyggeligt samvær med familie og venner forud for selve operaoplevelsen. Bestyrelse, økonomi, regnskab Administration Opera Hedeland adskiller sig fra andre egnsteatre ved sin administration. I realiteten består operaen kun af ét menneske. Siden Claus Lynges overtagelse af egnsteatret i 2003/04 har al administration, planlægning og gennemførelse været én mands ansvar, - selvfølgelig i forståelse med bestyrelsen. Det påhviler altså operachefen at finde den rette opera for dette specielle amfiteater, at finde den rette cast af solister, at skaffe den rigtige instruktør, scenograf, dirigent, og det øvrige kreative team til lys, lyd, osv., samt finde eller sammensætte kor og orkester og repetitør. I tillæg kommer så hele det mandskab der skal til af teknikere, byggere, afviklere, kostume- og rekvisitmagere, plus et korps af frivillige hjælpere mange fra lokale foreninger til at bistå publikum, tage billetter, sørge for bilparkering, osv. 11

12 PR, kommunikation, billetsalg og bogførelse er outsourced, men er dog stadigvæk operachefens ansvar. Det vil sige at ingen andre er fast ansatte. Nogle er dog gengangere, og Claus Lynge arbejder på at etablere længerevarende aftaler med kor og orkester, og også teknikere og stab i øvrigt. Det er bestemt et stort ansvar og arbejde som er pålagt operachefen med denne ordning. Men det har bidraget til at holde omkostningerne nede, og Lynge har, over tid, oparbejdet et godt netværk til nøglepersoner på den kunstneriske fløj. Blandt andet således at han altid, sammen med instruktør og scenograf, er med i samtaler om konceptudvikling og den visuelle totalitet for de enkelte forestillinger. Men selvfølgelig er denne administrative konstruktion risikabel. Skulle Lynge finde et andet job eller lignende, ville opera Hedeland befinde sig i en yderst sårbar situation. Bestyrelsen er imidlertid fuldt ud opmærksom på denne risiko, og formanden forsikrer om at planer lægges så tidligt at andre vil kunne overtage uden alt for store problemer. Han er dog også klar over at man, i dét tilfælde,næppe finder én enkelt person/en ildsjæl som Lynge, men nok må indstille sig på en udvidet (og dermed dyrere) administration Økonomi Med det store antal medvirkende er opera selvfølgelig et omkostningskrævende foretagende, ikke mindst når ambitionen er at holde en høj international standard. Regnskaberne over de sidste 3 år viser en totalomsætning alt inkluderet der ligger på ca. kr.6,5 millioner per opsætning med tre fremførelser i løbet af to weekender.dette omkostningsniveau må siges at væreacceptabelt med tanke pådet høje ambitionsniveau i castingen, og hvor vellykkede forestillingerne har været (at dømme ud i fra publikumstilstrømningen og anmeldelser) både med hensyn til iscenesættelse, scenografi, spil og sang. Det samlede tilskud fra det offentlige er (2013) kr. 4,172 millioner. Af dette står de tre kommuner for kr.1,2 millioner med ens beløb, mens Staten yder lidt i underkant af¾ del med kr. 2,97 millioner. Denne fordelingsnøgle stammer fra Kommunalreformen i 2004, da Staten overtog den forholdsvis store økonomiske forpligtelse som Roskildes og Københavns amter havde påtaget sig. Ud over de offentlige tilskud er det billetindtægterne der trækker det store læs i økonomisk forstand, med en gennemsnitlig indtægt per år på ca. kr. 2,5 millioner. I tillæg har Opera Hedeland skaffet indtægter fra sponsorer og fonde for gennemsnitlig kr i året. Den gennemsnitlige billetpris har ligget relativt stabilt på mellem kr. 220 og kr. 290.Det gennemsnitlige offentlige tilskud per billet over de sidste tre år er på ca. kr Til sammenligning er tilskud per billet på Operaen/Det Kongelige Teater ca. kr Operachefen og bestyrelsen er enige om at lægge konservative budgetter, hvor der ikke kalkuleres med mere end 65 % publikumsbelæg. 12

13 Foran 2013-sæsonen er operaen relativt godt polstret rent økonomisk, - tidligere overskud har skaffet en vis sikkerhed imod ubehagelige overraskelser. Regnskab og bogførelse Som nævnt ovenfor, er regnskab og bogførelse sat væk til andre, dog således at operachefen selv konterer alle bilag, og betaling kan først ske når også bestyrelsesformanden har underskrevet.revisionsfirmaet RIR Revision i Roskilde tager sig af revision og bogføring, herunder indberetning af moms og skat. Billetsalg Billetnet er operatørfor billetsalget, men der foregår også en del grossistsalg, fortrinsvis til virksomheder og foreninger. Ved sådanne salg er der gerne også andre ydelser (picnic, program, introduktion til forestillingen) og til dels betydelige rabatter. Opera Hedeland har lykkes med at etablere såkaldte erhvervsløsninger, - dvs. en varig kontakt med enkelte firmaer (for eksempel Novo Nordisk, Danske Bank), der køber et stort antal billetter til sine kunder og samarbejdspartnere. Således har HNG (tidligere Hovedstadens Naturgas) købt hele forestillinger. Ungdom under 25 får en rabat på næsten 50 % Sammenfattende analyse Opera Hedeland som kulturinstitution I modsætning til de fleste andre egnsteatre i Danmark, har Opera Hedeland ikke andre aktiviteter i samarbejde med sine kommuner, ejheller med andre teatre. Set på den måde er Operaen altså ikke en kulturinstitution i den gængse betydning af ordet. På den anden side genererer den årlige forestilling adskillig aktivitet i regionen. Det ene er den store og trofaste publikumsopslutning, det andet er den store skare af frivillige hjælpere fra lokale foreninger,der i et kort og hektisk tidsforløb arbejder for at optimere publikums oplevelse og bistår ved afviklingen af forestillingerne. Jeg viser til kommentarer nedenfor under Udfordringer og Potentialer. Opfyldelse af gældende egnsteateraftale Den administrative følgegruppe skriver som svar på spørgsmålet Opera Hedeland har i høj grad levet op til kommunernes forventninger i den forgangne periode. Både i forhold til antal publikum og det kunstneriske niveau, og hele afviklingen af forestillingerne og de ekstra tiltag, der er taget for publikum udover forestillingerne, fx fælles transport. 13

14 Videre hedder det at De tre kommuner er tilfredse med Opera Hedelands virke, og ønsker fortsat fokus på forestillinger i overensstemmelse med Opera Hedelands egen vision Set med tilskudsydernes øjne, synes det altså som om Opera Hedeland giver Value for money og er vigtig at prioritere. Kommunerne giver imidlertid også udtryk for bekymring i forhold til om relativt stramme budgetter i disse år vil være tilstrækkelige til at yde den støtte, operaen fortjener og har behov for. Der er dog p.t. intet der tyder på at tilskuddene vil blive reduceret. Et punkti egnsteateraftalen vedrørende børn og unge vil blive nærmere kommenteret nedenfor. Udfordringer og potentialer Publikumstal Som det fremgår af det ovenstående, er der ingen tvivl om at Opera Hedeland er et godt produkt set i kommunal og regional forstand. I samtaler med både kommunernes repræsentanter og med operachef og bestyrelsesformand,siger begge parter sig dog klart enige i, at man synes operaens gennemslagskraft ( brand ) burde kunne nå videre ud, og at der ligger et publikumspotentiale der er større end det nuværende. I drøftelserne er institutioner som Wonderful Copenhagen, Visit Denmark, Kulturmetropol Øresund og Østdansk Turisme blevet nævnt som partnere hvor indsatsen og samarbejdet kunne udvides. Kommunerne er selv meget interesseret i at bidrage til en forøgelse af publikumsopslutningen, - også fordi selve Hedelands-naturen og de muligheder den tilbyder, kan blive yderligere eksponeret på den måde. Det burde således ligge til rette for at forøge indsatsen overfor både det regionale og det københavnske publikum og ikke mindst undersøge hvilke muligheder der ligger i det store antal turister der besøger hovedstaden netop i begyndelsen af august hvor forestillingerne finder sted. Det burde være muligt at give København og omegn et strejf af Verona, så ikke den lille havfrue render med hele butikken. Al indsats når det gælder markedsføring økonomisk og ressourcemæssig må selvfølgelig ses i forhold til grænsenytten, man risikerer at ofre mere end man får tilbage. Men det ser ud som om både kommunerne og operaen er indstillet på at forøge bestræbelserne på at nå ud til et (endnu) bredere publikum, blandt andet med den ambition at nå op på et publikumstal der kan retfærdiggøre en fjerde opførelse, - dvs. 2 pr. weekend. Apropos skal der nævnes at Interessentskabet Hedeland har taget initiativ overfor studerende ved RUC til at lave en opgave over markedsværdi/branding af området. Denne opgave ventes færdig i begyndelsen af 2013, og vil givet også omfatte Opera Hedeland som en vigtig del af landskabet. 14

15 Børn og unge Der ligger ingen forpligtelse i egnsteaterkontrakten om at Opera Hedeland skal foranstalte egne events/forestillinger/koncerter eller lignende for børn og unge. Det pågældende delmål i aftalens 2 lyder: Indgå i samarbejder med de kommunale tilskudsydere om eventuelle initiativer for børn og unge i forbindelse med den årlige produktion. I den grad formuleringen indeholder en forpligtelse for Opera Hedeland, består den i så fald i at introducere børn og unge til opera, og navnlig årets forestilling. Som nævnt ovenfor får ungdom under 25 betydelig rabat ved billetkøb, hvilket er udmærket, men eftersom ungdomsrabatter findes i så mange sammenhænge, er det næppe tilstrækkeligt til at kaldes et initiativ. Der planlægges i øjeblikket et special-arrangement for børn og unge i Høje Taastrup kommune i amfiteatret, men efter at årets forestilling er afviklet. Detaljerne rundt dette er endnu ikke klare, men skolerne er med som institutionelle partnere. Det vil antagelig være en bedre idé at lægge sådanne introduktioner til foråret, - så tæt op til sommerferien som muligt, så de unge kan komme hjem til sine forældre med nyheden om hvad der skal spilles i amfiteatret i august. Til en sådan introduktion vil det nok blive nødvendigt med en smule live optræden i tillæg til en gennemgang af pågældende opera og dens relevans i dag, og også et undervisningsmateriale, de unge kan tage med hjem. Hertil må de kommunale myndigheder bidrage, skolemyndigheder såvel som kulturmyndigheder. Forholdet til I/S Hedeland Opera Hedeland er den eneste bruger af amfiteatret, i et hvert fald på fast basis. Mer eller mindre tilfældige pinsegudstjenester og mindre rockekoncerter ændrer ikke ved det billede. Det kan siges ligeud og kortfattet, at Opera Hedelands årlige forestilling giver amfiteatret dets raison d etre. Interessentskabet Hedeland indkræver en afgift pr solgt billet af operaen. Senest var denne afgift kr. 13,50, hvilket vil sige at Operaen alene i 2012 blev afkrævet omkring kr Tilsvarende beløb over alle de år Operaen har spillet, giver, samlet set, en væsentlig indtægt for interessentskabet. I løbet af årene fra 2004 og til i dag har amfiteatret gennemgået en vis udvikling med hensyn til udstyr og bekvemmelighed for publikum. I/S Hedeland har bidraget med en væsentlig forstærkning af det elektriske anlæg, og udbedring af tilkørselsveje og parkeringsmuligheder samt renovering af tagbelægningen på porthusene. Opera Hedeland har på sin side bidraget med ovennævnte orkestergrav, med fundament og ståltårne til scenebelysning, huse til følgespots og afvikling af lys og lyd, og med stole til publikum og picnic-borde. Udstyr til lys og lyd lejes fra gang til gang, hvilket sikrer den til enhver tid bedste kvalitet. Der er dog stadig forbedringsmuligheder, og en væsentlig del af disse kan kun løses i fællesskab mellem Operaen og Interessentskabet, hvilket forudsætter et tættere samarbejde internt i 15

16 kommunerne mellem de ansvarshavende myndigheder. Der er ingen grund til at lægge skjul på at der har været kontroverser mellem operainteresserne og landskabsinteresserne. Det er for eksempel meningsløst at det ikke er udtrykkelig præciserethvilken instans der har ansvar for publikums sikkerhed. Det er ingen tvivl om at interessentskabet har ansvaret for driften af teatret, - altså må ansvaret for sikkerheden også ligge der.det er heller ingen tvivl omat operaen v/operachefen har den bedste oversigt over publikums behov, - det hører til enhver teater/operachefs opgaver at være opmærksom på, hvad der bidrager til, og hvad der modarbejder, den gode totaloplevelse ved besøget. Altså bør man lytte til ekspertisen. I drøftelserne med kommunernes repræsentanter har der imidlertid været klare tilkendegivelser m.h.t. at finde veje til forståelse og kompromisser. Det er al grund til at tro, at de kommende forhandlinger om ny egnsteateraftale vil bringe parterne i god overensstemmelse med hinanden

E V A L U E R I N G A F O P E R A H E D E L A N D

E V A L U E R I N G A F O P E R A H E D E L A N D E V A L U E R I N G A F O P E R A H E D E L A N D Udarbejdet af Janken Varden Januar 2013 1 Forord Denne evaluering af Opera Hedeland finder sted på baggrund af egnsteaterbekendtgørelsen nr. 1404 af 7.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 4. Små Storbyteatre 2015-059705 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og kulturudvalget drøfter planerne for små storbyteatre i aftaleperioden 2017-20. Drøftelserne danner baggrund

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER 1 BESTYRELSENS ARBEJDE OG FOKUSPUNKTER I REGNSKABSPERIODEN 1. JULI 2015 TIL 30. JUNI 2016 Der har været afholdt syv bestyrelsesmøder i regnskabsperioden. Der har

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION 1: Navn og hjemsted Institutionens navn er "Det Hem'lige Teater". Det Hem'lige Teater er en selvejende institution. Det Hem'lige Teaters hjemsted er Aalborg Kommune.

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Undergrunden vil i en ny aftaleperiode 2017-2020 bestræbe sig på at blive et centrum for musikteater på højst mulige kvalitetsniveau,

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

ARTIST IN-RESIDENCE. Forår Chris Ziegler (DE)

ARTIST IN-RESIDENCE. Forår Chris Ziegler (DE) ARTIST IN-RESIDENCE Forår 2016 Chris Ziegler (DE) Ansøgning til Statens Kunstfonds Københavns Scenekunstudvalg 15. december 2016 Performing Bodies in Interactive Environments Baggrund Hotel Pro Formas

Læs mere

FUNDATS. for. Fonden / den selvejende institution JYTTE ABILDSTRØMS TEATER TEATRET RIDDERSALEN. Foreslåede ændringer markeret med kursiv

FUNDATS. for. Fonden / den selvejende institution JYTTE ABILDSTRØMS TEATER TEATRET RIDDERSALEN. Foreslåede ændringer markeret med kursiv FUNDATS for Fonden / den selvejende institution JYTTE ABILDSTRØMS TEATER TEATRET RIDDERSALEN Foreslåede ændringer markeret med kursiv 1. 1. Institutionens navn er Jytte Abildstrøms Teater, Fondens / institutionens

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Hvad er opera kort fortalt?

Hvad er opera kort fortalt? Opera Hvad er opera kort fortalt? En opera er et teaterstykke med musik. I stedet for at sige ordene, synger man dem. Det er altså ikke skuespillere, men sangere, der optræder på scenen. De første operaer

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed.

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed. 2008 DATS er inde i en lidt turbulent tid hvad angår DATS navn og de værdier, som navnet repræsenterer. Der har været år med faldende medlemstal, og det er efterhånden blevet tydeligt, at navnet Dansk

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Visuel Identitet til Teater MAKværk

Visuel Identitet til Teater MAKværk Teater til Teater Teater 2 teater teater v æ r k 2 Teater 3 3 Teater 4 4 Teater 5 5 Teater Præsenterer BEVAR MIG VEL NU MED 3D LYD!!! 14.-21. September 2012 på Bellahøj køb billetter på billetnet Koncept

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier: Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Teater 1. oktober 2015 Mellem Roskilde

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Orientering om årsregnskaber for Aalborg Karneval, Teater Nordkraft og Det Hem lige Teater

Orientering om årsregnskaber for Aalborg Karneval, Teater Nordkraft og Det Hem lige Teater Punkt 6. Orientering om årsregnskaber for Aalborg Karneval, Teater Nordkraft og Det Hem lige Teater 2015-021134 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Foreningens navn: Teatergruppen Syvstjernen Foreningstype: Kultur Hvor mange: 50-250 Kontaktperson: Tue Bertelsen Mail: tue.bertelsen@gmail.com

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution. Holbæk Drama College

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution. Holbæk Drama College Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 J.nr. 60-14005 OV/- Vedtægter for Den Selvejende Institution Holbæk Drama College 1. Status, navn og hjemsted Holbæk Drama College

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer Resultatkontrakt vedrørende samarbejde mellem Herning Kommune og MCH A/S Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer 1. Parterne Mellem Herning Kommune Adresse: Torvet, 7400 Herning EAN-nr.: 5798005510253

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted.

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted. Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune Navn, organisation og hjemsted. 1 Nordisk Teaterlaboratorium er en selvejende institution,

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

VILDSKUD 2009. TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang VILDSKUD festival for uafhængigt teater.

VILDSKUD 2009. TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang VILDSKUD festival for uafhængigt teater. VILDSKUD 2009 TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang. VILDSKUD er fire dages festival, hvor uafhængige scenekunstnere fylder HUSET med eksperimenterende teater og scenekunst. VILDSKUD

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

AFTALE. Holbæk i Pinsen.

AFTALE. Holbæk i Pinsen. AFTALE Om Holbæk i Pinsen. Holbæk Kommune og Fonden - Holbæk i Pinsen Kanalstræde 2 Kasernevej 6, st.tv 4300 Holbæk c/o ADVODAN CVR nr.: 29189447 Kanalstræde 10, 1.(CVR nr) (herefter kaldet Holbæk Kommune)

Læs mere

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet.

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet. Notat Emne: Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner i Aarhus Til: Kulturudvalget d. 24. februar 2015 Side 1 af 8 Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner 2015/2016 1. Resume Det er et

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Titel. Titel på projekt: Syng Højt Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato:

Titel. Titel på projekt: Syng Højt Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato: Titel Titel på projekt: Syng Højt 2016 Tid og sted Tidsperiode for projektet: Startdato: 2016 09 08 Slutdato: 2016 09 08 Afholdelsessted/evt. adresse: Bellahøj Friluftsscene Ansøger Navn: Peter Rønn Musikoplevelser

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Ordinær generalforsamlingen den 29. januar 2017.

BESTYRELSENS BERETNING Ordinær generalforsamlingen den 29. januar 2017. BESTYRELSENS BERETNING Ordinær generalforsamlingen den 29. januar 2017. Indledning: Så er vi nået til den 19. ordinære generalforsamling i Operaforeningen. Endnu en gang skal vi have gjort status på, hvad

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere