LEKTIONER og ARTIKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIONER og ARTIKLER"

Transkript

1 LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN (udgivet ved forlaget LUX): Mennesket befinder sig i en stor Udviklingscyklus der består af 2 sideløbende specifikke Evolutions processer: Evolutionen af Bevidstheden og Evolutionen af Overbevidstheden. Denne Evolutionscyklus er ydermere opgjort af 7 Udviklingsperioder, der hver er knyttet til et Livsfelt, en Udviklingsspiral, og en specifik Livsoplevelse. Lige nu befinder mennesket sig i overgangen mellem Egoets og Hjertets udviklingsperiode, og særlig fokus vil blive givet til de udfordringer som du møder lige nu i dit liv på dette sted i din udvikling. Bogen beskriver et helt Verdensbillede, der tager udgangspunkt i de store livsprincipper, såvel som de små på en logisk sammenhængende måde. Det vil være et Verdensbillede, der i detaljer karakteriserer din Livsoplevelse og Livsformål i alle udviklingsperioderne og som viser dig, at en helt ny Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage/ændre dit liv, hvilket i den grad vil få dig til at få øjnene op for en ny verden! På Bogens Hjemmeside kan du se Bogens mission, givet videre via de 14 Livslektioner. Se bogen her: Se de 14 LIVS-LEKTIONER her : 1

2 LEKTION 12. LIVSOPLEVELSEN I UDVIKLINGSPERIODERNE Jes Dietrich

3 O phavet til vores alles eksistens formår at manifestere sig for os på en måde så at det øger vores bevidsthedsudvikling hen imod det stadie hvor vi formår at skabe en direkte og bevidst kontakt til dette ophav, eller denne kilde, til liv. Måden det formår at manifestere sig på er via det jeg kalder Livsoplevelser. Livsoplevelser er meget forskellige i de forskellige udviklingsperioder. I Egoets udviklingsperiode er liveoplevelser f.eks overvejende gjort op af det vi kalder følelser, mens i Hjertets udviklingsperiode er livsoplevelsen en ganske anden, og er f.eks helt renset for vores personlige underbevidsthed. I denne Lektion skal det handle om Livsoplevelsen i de forskellige udviklingsperioder. Som du skal se om lidt, er det faktisk muligt at beskrive denne oplevelse ret præcist, og i det efterfølgende vil jeg fokusere på, at netop vores Livsoplevelse er fundamentet for hele vores bevidsthedsudvikling, og kilden til forandring. Man kan sige at vi styres frem gennem livsoplevelse efter livsoplevelse af de 2 evolutions processer. Formålet med disse processer er således at udvikle vores evne til livsoplevelse, hvilket kontinuertligt vil lede til ny skabelse og manifestation (og viljekraft), og på denne måde påvirke ikke bare os selv, men også det liv vi udlever os selv i (se også figur 20 og 42, der viser hvordan forandring skabes). Formålet med evolutions processerne er at føre til ny livsoplevelse og livsudlevelse gennem ny bevidsthed. Lad det dog være sagt allerede nu, at selvom jeg forneden vil fortælle om Egoets livsoplevelse, Hjertets livsoplevelse, osv, da er din samlede livsoplevelse en blanding af begge disse livsoplevelser og udviklingen fra Ego bevidsthed til Hjerte bevidsthed er naturligvis en flydende overgang fra det ene til det andet. Men lad os nu alligevel skille tingene lidt fra hinanden, og starte med at se livsoplevelsen i de forskellige udviklingsperioder. En af de ting vi skal se er at Egoets livsoplevelse i form af følelser kun er en af måderne hvorpå livet kan opleves (men til gengæld den måde der passer perfekt til Egoet). Faktisk er der 7 forskellige livsoplevelser i en udviklingscyklus en til hver af udviklingsperioderne. I de 3 første perioder er livsoplevelsen delt op i 7 lag. I Hjerte perioden sker der dog noget; der bliver et lag mindre. Der er således de 3 perioder før Hjerte perioden som fører til udviklingen, og siden afviklingen, af en underbevidsthed samt de 3 perioder efter Hjerte perioden, som alle inkluderer individer, der har lært det som de skulle på jorden og som ikke behøver at inkarnerer her mere. I de sidste 3 udviklingsperioder bliver der et lag mindre for hver udviklingsperiode og man kan sige at vi kommer et lag tættere på kilden for hver periode (Figur 43). 3

4 For mennesket (dem som er trådt ind i Hjerte perioden) er der derfor p.t 2 livsoplevelser tilgængelige en bestående af 7 lag og domineret af Egoet, og en som består af 6 lag, domineret af Hjertet. I glimt kan man dog opleve højere livsoplevelser (og dermed højere tilværelses planer) hvilket kan være en stor oplevelse, selvom det kun er en kortvarig oplevelse. Disse lyn kan du se i figur 7. Figur. 43 En oversigt over lagene i de forskellige livsoplevelser. Pilene viser hvad vi er i bevidst kontakt med. Det ses også at Hjertet ikke har laget det Personlige Underbevidste, og ligeledes at de efterfølgende udviklingsperioder mangler visse lag. I teksten forneden kan vi endvidere læse at de lag som er fælles mellem de forskellige livsoplevelser, alligevel er forskellige i deres indhold. Således er Livstemaerne i laget Det kollektive underbevidste forskellige i Ego og Hjerte udviklingsperioderne. De forskellige livsoplevelser adskiller sig fra hinanden både med hensyn til antallet af lag som de indeholder, og med hensyn til kvaliteten af lagene. I figur 43 forneden er det f.eks vist hvordan nogle typer af lag ikke er med i livsoplevelsen for den næste periode. Det gælder som sagt f.eks laget der huser det underbevidste. Dette lag er med i Egoets livsoplevelse, men ikke i Hjertets livsoplevelse. I GD1 perioden er ydermere laget for det Kollektive underbevidste væk. Derudover skal vi se, at selvom de samme lag er tilstede i to forskellige udviklingsperioder, da er de kvalitetsmæssigt forskellige. Således er laget for det Kollektive Underbevidste tilstede i både Egoets og Hjertets livsoplevelse, men som det

5 er vist i figur 46 og 48, da huser det forskellige livstemaer, eller de samme livstemaer aktiveret med forskellige energier (i dette tilfælde af en Hjerte eller en GD1 energi). Endelig viser figuren hvilke lag vi er i bevidst kontakt med. I Egoets livsoplevelse kan der være bevidsthed om komplekserne (selvom mange ikke er bevidste), mens i Hjertets livsoplevelse kan der indgå en bevidst oplevelse af livstemaerne. Der er altså afgørende forskel mellem livsoplevelserne med hensyn til antal lag og kvaliteten af lagene, og i det følgende skal du høre mere om de forskellige måder at opleve livet på. 1. Livsoplevelsen før Egoet. Vi starter med de 2 Livsoplevelser før Ego perioden. Det er Rod periodens og Pre-Ego periodens Livsoplevelse. a. Livsoplevelsen i Rod Perioden. Inden vi udviklingsmæssigt når til Egoets livsoplevelse der jo kendetegnes ved følelser, da har vi været gennem to foregående udviklingsperioder, Rod og Pre-Ego perioden. I disse perioder er livsoplevelsen en oplevelse bestående af 7 lag. Det som dominerer livsoplevelsen i disse perioder er som altid laget med spiral tilstanden, samt det underliggende lag, som her er fyldt med symboler for instinkterne (Figur 44 og 45). I Rod perioden er der tale om de mest primitive instinkter som vi vil opleve i denne udviklingscyklus (men instinkter som dog er helt afgørende for individets overlevelse). Det er overlevelses instinkterne kombineret med en primitiv evne til at sanse behag og ubehag men altså på en måde, hvor der ikke er bevidsthed med i oplevelsen (bevidsthed som vi forstår den i den periode som vi befinder os nu). Alle de andre lag er også en del af livsoplevelsen, men mere som en urkraft, der leverer energien til overlevelses instinktet. De Overbevidste sanseorganer optager overvejende Pre-Ego energier, med hvilke de beliver livstemaerne til at stimulere til vækst henimod større sansning af verden. De livstemaer som er aktive, er blandt andet dem, der står for en primitiv gruppe bevidsthed og samvær med andre væsener (og som sagt, i forhold til den bevidsthed vi lige nu besidder, kunne man også kalde det gruppeunderbevidsthed). Alt dette vises med farverne på livstema eller sanseorgan symbolerne (orange er Pre-Ego, gul er Ego og rød er Rod, og symbolerne tager farve efter den energi de er belivet af). Udviklingsspiralen er orange, indikerende at den har til formål at udvikle vores bevidste attitude til verden og livet, til et niveau hvor den er klar til at rumme de orange Pre-Ego energier. Vi er jo ikke bevidste i den forstand som vi forstår ordet bevidsthed nu, og spiralen er da også fokuseret på vores fysiske manifestation og interaktion med den fysiske dimension. Ligesom senere spiraler har med f.eks sindstilstande (i Egoets udviklingsperiode) at gøre, kan man sige at Rod periodens 5

6 udviklingsspiral har med fysiske tilstande at gøre med det formål at udvikle vores evne til at interagere med denne fysiske dimension. Figur 44. Livsoplevelsen i Rod udviklingsperioden. b. Livsoplevelsen i Pre-Ego perioden. Den næste livsoplevelse finder vi i Pre-Ego udviklingsperioden. Denne er vist i figur 45. Igen er oplevelsen domineret af instinkter, men nu af en anden farve fordi det er en anden og mere udviklet form for instinkter. Ydermere kan vi se at den personlige udviklingsspiral er gul, fordi den skal hjælpe os til at blive klar til at Ego perioden (symboliseret med den gule farve) og er drevet af overbevidste Ego energier.

7 Ligesom spiralen i Ego perioden består af sinds tilstande, består spiralen i Pre-Ego perioden blandt andet af mere og mere udviklede gruppe-samværs tilstande. Således er en af de nye ting i denne periode (i modsætning til Rod perioden), at bevidstheden så småt begynder at vågne, en bevidsthed der begynder at minde om den vi selv kender til. Skabelsen af Pre-komplekserne. I Pre-Ego perioden skabes de første anlæg til det som i den næste periode kendes som Underbevidsthedens Komplekser. Disse anlæg kaldes Pre-komplekserne. I samme grad som bevidstheden vågner, vil der skabes de første anlæg til de komplekser, som vi finder i Ego perioden. Jeg kalder dem Pre-komplekser, og i Pre-Ego perioden vil de overvejende være fokuseret på en primitiv oplevelse af ubehag (se figur 45). Det som inducerer skabelsen af pre-komplekserne er den ændring i livstema energier, som finder sted i denne udviklingsperiode. Som altid har Livstema energierne at gøre med hvilket livstema der udsender dem, samt med hvilken energi der har belivet Livstemaet. Den energi som beliver kommer fra den Personlige Overbevidsthed, der i denne periode oplever en ændring i energier grundet en ændring i (og udvikling af) de sanseorganer som optager dem fra den Kollektive Overbevidsthed. Livstemaerne er nu overvejende farvet gule (og i mindre grad orange og grøn) fordi de overvejende belives af overbevidste Ego energier, og har til formål at stimulere til en vækst, der peger i retning af denne udviklingsperiode. De livstemaer der er aktive er dem der handler om en udviklet form for gruppe bevidsthed (orange farve) og en individuel bevidsthed (gul farve). Som altid tager livstemaerne deres farve efter den energi de belives af fra Overbevidstheden, hvorfor sanseorganerne (der har optaget denne energi) i Overbevidstheden har samme farve. Pre-komplekserne er en reaktion på de livstemaer, der er aktiveret af Ego-energien (gul farve). Det er det første tegn på at individet begynder at kunne skelne mellem individuel behag og ubehag. Pre-Egoets Livsoplevelse. Livsoplevelsen i denne periode er en oplevelse der (som i de andre perioder) indeholder energi fra alle lagene. Tilsammen giver de individet en oplevelse af veludviklet sansning af behag og ubehag, af en bevidsthed om andre væsener, og særligt en udviklet gruppe bevidsthed. Endnu er bevidstheden om din egen egerart og 7

8 individualitet kun meget lidt tilstede. Der er altså tryghed i samværet med andre, og tryghed i at identificere sig med andre i en gruppe og så er der denne Overbevidste voksende higen efter at opdage sig selv, og denne indre fornemmelse af at man ikke er de andre, at man ikke er identisk med gruppen. Alt dette sker fordi der er nye sanseorganer, der optager nye energier, som beliver nye livstemaer, der stimulerer til skabelse af en primitiv underbevidsthed, der blandt andet indeholder pre-komplekserne, hvis afgrænsning blandt andet lægger grunden for (giver pladsen til) udviklingen af det vi senere vil kende som Egoet. Figur 45. Livsoplevelsen i Pre-Ego udviklingsperioden. 2. Livsoplevelsen i Ego perioden. En følelse består af 5+2 lag. Hvis din aktuelle bevidsthed overvejende er under indflydelse af dit Ego, da vil du som sagt opleve energierne fra dit Overbevidste som følelser, eftersom følelser er det sprog som Egoet taler og forstår (Figur 46).

9 Hvis vi ser på en følelse, da kan man sige at når du oplever en følelse, så udsættes du for Overbevidste energier iklædt først en Livstema iklædning, samt uden på denne endnu en iklædning bestående af ting fra din personlige underbevidsthed, blandt andet dine komplekser. Rejsen fra den øverste energi til følelsen er således foregået gennem forskellige dimensioner, og alle disse dimensioner er en del af følelsen, selvom du overvejende kun mærker det yderste lag i følelsen. Figur 46. De forskellige lag i en følelse. Med din Ego bevidsthed har du brug for følelses-sproget for at forstå energierne fra dit Overbevidste. En følelse består af de 5 indre lag, som ikke er bevidste, og de 2 ydre lag som har med bevidsthed at gøre. Alle bidrager til din oplevelse af følelsen og alle lag er en del af enhver af de følelser du nogensinde vil opleve! Lad os se nærmere på dem. 9

10 Lag nummer 1. Den inderste kerne i en følelse er selve ophavet til den, Kilden selv. Det er det unævnelige, som også er ophavet til din hele eksistens. Det ønsker at manifestere sig gennem din bevidsthed, men din bevidsthed er ikke i nærheden af at kunne forstå eller opfatte dette ophav. Kilden må ud på en rejse for at kunne bliver til noget som Egoet forstår. Tænk engang at dette højeste aspekt af livet, også er en del af enhver følelse i dig, også de følelser som kan virke overfladiske og ligegyldige. Lag nummer 2. Det næste lag i en følelse kommer fra dit kollektive Overbevidste, som repræsenterer den del af livet der kommer fra Menneskehedens Overbevidste evolution, Menneskehedens Selv. I dette lag eksisterer den kosmiske gnist som er udsprunget fra Kilden. Den kosmiske gnist som eksisterer i alle mennesker, er således også repræsenteret i enhver følelse. I Ego perioden melder energierne sig som følelser. I den efterfølgende Hjerte udviklingsperiode melder energierne sig på andre måder, fordi du med din Hjertebevidsthed evner højere manifestations-former end følelser for at forstå energierne fra dit Overbevidste. Som vi skal se senere, bruger Hjerte bevidstheden derfor også et sprog, som Egoet ikke rigtig forstår sig på. Lag nummer 3. Det næste lag er kommer fra dit personlige Overbevidste, fra den energi som du der har formået at tage ind i dit personlige system, via dine sanseorganer i denne del af dig. I dit personlige Overbeviste finder vi dine sanseorganer. De repræsenterer din evne til at kunne modtage energier fra den Overbevidste evolution. Dem som er aktive indgår i et samspil med din bevidsthed, og kanaliserer lige præcis den energi videre, som din bevidsthed har brug for. Lag nummer 4. Det næste lag er også et kollektivt lag. Det er det kollektive Underbevidste, det lag som rummer Livstemaerne. Dette lag har den funktion, at det bestemmer den overordnede struktur for alle dine følelser. Dette gøres blandt andet ved at definere de overordnede temaer for alle dine følelser på en måde så at det ikke er dig muligt at opleve en følelse, som er udenfor disse temaer. Dette lag sætter altså rammen for hvad der er følelsesmæssigt muligt at opleve, og denne ramme gælder for hele Menneskeheden. Lag nummer 5. Dette lag er det personlige underbevidste, endnu et personligt lag. I dette lag af dig selv finder vi minder, fortrængninger, skjulte talenter, som alt sammen fortæller om din personlige historie. Her finder vi også kompleks strukturerne, med alle deres lag og alle deres forbindelser til hinanden. Det er også dybt i dette lag, at vi finder den eksistentielle ensomhed, som er energikilden til hele din underbevidsthed og

11 strukturerne i den. Lag nummer 6. I dette lag finder vi din personlige bevidsthed. Det er her vi finder bevidsthedsrummet, samt din aktuelle bevidsthed. Det er her vi finder dit bevidste Ego/Jeg. Din bevidsthed er her under påvirkning af den Bevidste evolution, som påvirker dig med bevidste energier. Dine sanseorganer ud mod denne evolution er de personlige udviklingsspiraler. De sørger for, at du fra den bevidste evolution, modtager det du kan håndtere, og lige præcis det du har brug for i din bevidstheds udvikling. Lag nummer 7. Dette er det sidste lag, og det tredje kollektive lag. Det er Menneskehedens kollektive bevidstheds lag. Det er Menneskehedens bevidsthed. Du er en del af Menneskeheden, og ligesom du bidrager til Menneskehedens udvikling, da virker Menneskeheden også tilbage på dig. Menneskehedens samlede bevidsthed udgør den ramme, som din egen bevidsthed udvikler sig inden for. Til stadighed påvirkes du af hele bevidstheden, fra den laveste til den højeste bevidsthed. Det som du tager ind, og responderer bevidst på, bestemmes, som sagt, af den spiral tilstand du befinder dig i. Du påvirkes altså af bevidstheds-vibrationer, som dels er lavere end din egen aktuelle bevidsthed, eller lig den, eller som er højere end den. De sidstnævnte kan du som sagt ikke tage ind, men derfor kan den godt igangsætte en higen i dig om at blive bevidst om højere livsaspekter. Den kollektive bevidsthed tester derfor dine højeste evner til bevidstgørelse hele tiden. Du er en del af Menneskeheden og denne samhørighed er ikke en envejs kommunikation, men en tovejs kommunikation, som er vigtig for din udvikling. Dette gælder alle lagene. Egoets livsoplevelse. Lag en følelse opstår. En følelse er altså en ophavs-energi (den oprindelige energi, repræsenteret i kernen af enhver følelse) i mange forklædninger, og det er denne forklædte energi, som når din Ego bevidsthed og som forsøger at påvirke din bevidste attitude på en måde, så at der opstår større balance mellem denne og din Overbevidsthed, og altså mest mulig flow af de Overbevidste energier gennem dig, og ud i dit liv (ud til den Bevidste evolution). Når du oplever en følelse, da oplever du alle lagene! Alle lagene tilsammen er selve definitionen på en følelse. På enhver følelse. Din oplevelse af følelsen er dog langt overvejende domineret af de 2 yderste personlige lag, det personlige bevidstheds lag (lag 6) og det personlige underbevidste (lag 5). Det er blandt andet disse 2 lag, som vi kender fra den analytiske psykologi, en psykologi der altså er særligt fokuseret på Egoet/jeg et (lag 6) samt din underbevidsthed og dine komplekser (lag 5). 11

12 Figur 47. Egoets Livsoplevelse. Egoet dominerer din livsoplevelse i Ego udviklingsperioden, hvor den bevidste hovedenergi er Ego energien og den Overbevidste energi er Hjerte energien. Selve Egoets oplevelse af livet sker overvejende igennem det vi normalt kalder følelser, som består af 7 lag. De energier der dominerer i den første halvdel af Ego udviklingsperioden er 1) Bevidst Pre-Ego energi, 2) Bevidst Ego energi, 3) Overbevidst Ego energi, 4) Overbevidst Hjerte energi. I den sidste halvdel af Ego udviklingsperioden er de dominerende energier 1) Bevidst Ego energi, 2) Bevidst Hjerte energi og 3) Overbevidst Hjerte energi.

13 13

14 De fleste mennesker ved godt, at når vi oplever en følelse, da er der mere til den end det som vi umiddelbart oplever. Vi kan føle os kede af det, men ved at grave lidt i denne følelse, da kommer vi i kontakt med vores underbevidste, vores fortrængninger, vores traumer, osv. Der var altså et ekstra lag til følelsen, et lag som er vores personlige underbevidste. Dette ekstra lag 5 er altså for længst accepteret. Det er accepteret så meget, at vi alle er overbeviste om at for at forstå vores følelser, da skal vi dybere end den umiddelbare oplevelse af selve følelsen, ja vi skal træng ind i hvad der egentlig ligger bag den, hvad der har affødt den, og hvad den egentlig handler om. Den umiddelbare oplevelse af følelsen er altså langt fra nok til at kunne forstå den. Ved at forstå det dybereliggende lag, da forøges vores forståelse af følelsen. Min påstand er da, at det stopper slet ikke der. Der er endnu dybere lag som vil forøge vores indsigt endnu mere. Ved at forstå det dybereliggende lag, da forøges vores forståelse af følelsen, men det stopper ikke der, der er nemlig endnu dybere lag, som vil forøge vores indsigt endnu mere. En følelse er ophavets, eller Kildens, måde at kontakte et individ som er domineret af Egoet. Følelsen skal hjælpe Egoet til at opnå selvforståelse, eller sagt på en mere korrekt måde, følelsen skal hjælpe individet skal lære at forstå verden og sig selv via Egoets Livsoplevelse. Ego-bevidstheden skal fuldendes, hvilket sker når der er så tilpas meget styr på lag 5, at energien fra de dybereliggende lag nærmest passerer lige igennem lag 5, uden at tage en yderligere iklædning på der. Egoet har en grænse for dets indsigt - og det er lag 5. Efter realiseringen af lag 5 ophører Egoet med at være den styrende faktor i dit liv. Egoet har en grænse for dets indsigt og det er lag 5. Egoet kan ikke trænge dybere ind i tilværelsen, idet Egoet kan ikke trænge dybere end at forstå sig selv. Når Egoet har forstået sig selv, da har det udtjent sin rolle i din udvikling og ligeså vil følelserne, som vi forstår dem, ophøre. Din bevidsthed, og livsoplevelse vil derefter blive helt domineret af Hjertet (og endnu højere dele af dig selv). Man kan derfor sige at udviklingen mod Hjertet handler om at få styr på lag 5 i en følelse, og dette gøres blandt andet ved at styrke og udvikle Egoet. I denne (lange) proces vil Hjertet dog få en alt større rolle. Vi skal altså huske at følelser bare er en af måderne hvorpå livet kan opleves på. Når vi er

15 helt omgivet af dem, og helt identificeret med Egoet, har vi det med at tro at de udgør den absolut eneste måde af opleve livet på. Hele vores oplevelse af livet fortæller os det er sådan. Måske der endda er en del af os som fortæller os, at selvom vi engang har været af den overbevisning at der er mere til livet, så var denne oplevelse bare er en indbildning, en illusion, og at det vi oplever lige nu med Egoet - er livet som det virkeligt er og at der simpelthen ikke er mere til livet, end det som Egoet oplever, med dets følelser og tanker og dets underbevidsthed, som i sig selv dybest set er bygget op omkring en dyb kerne af ensomhed (EE). Det er et særdeles begrænset udsyn til, og oplevelse af, livet men et som Egoet tror fuldt og fast på. Dette er dog ikke den eneste måde at opleve livet på. Der er i den grad mere til livet! Følelserne er nemlig kun en af måderne hvorpå vi kan opleve livet på, og din største udfordring, lige nu, er at opdage de andre måder at opleve livet på! Den eneste måde at opleve dette på, er ved at udvikle din evne til at kunne rumme Hjertets Livsoplevelse. Den vil åbne dine øjne for, at Egoets oplevelse af livet ikke er den eneste. Den vil også hjælpe dig til at opleve de dybere lag i en følelse (i den lange periode hvor din Liveoplevelse er en blanding af Egoets og Hjertets), og så vil den gøre at dit liv får en mening, som du ikke troede var mulig! 15

16 Opsummering på Egoets livsoplevelse Følelser er Egoets sprog. Egoets livsoplevelse består af 5+2 lag. Er man domineret af Egoet, da må ophavet/kilden melde sig i form af følelser for at vi/egoet skal kunne opfatte det. Alle lag skaber tilsammen det vi kalder en følelse. Egoets grænse for indsigt stopper ved lag 5. Egoet kan derfor ikke komme i direkte og bevidst kontakt med Livstema laget. Egoets fulde realisering medfører at lag 5 forsvinder ud af vores livsoplevelse. Når dette sker vil vores livsoplevelse være domineret af Hjertets livsoplevelse. Egoets oplevelse af en følelse er overvejende domineret af lag 5, 6, 7, men har som regel en overtone, som selv Egoet kan komme til at fornemme. Jo mere Hjerte der kommer ind i din livsoplevelse, jo mere substans får denne overtone. Egoets Livsoplevelse er dominerende i Ego-udviklingsspiralen. Formålet med Ego periodens udviklingsspiral, Den Mørke Spiral, er at hjælpe dig til at kunne evne Hjertets Livsoplevelse (blandt andet gennem udviklingen af en stærk og harmonisk Ego bevidsthed). 3. At opleve livet med Hjertet lagene i en Hjerte livsoplevelse. Egoet gør drømme til virkelighed ved at overbevise dig om at drømmen er virkeligheden. Hjertet derimod hjælper dig med at vågne op fra drømmen, til en ny verden. At vågne op til en ny verden, er at opleve en mere oprindelig form af den energi, som kommer fra ophavet (Figur 48). Det vil sige, at når du formår at pille det lag ud af Livsoplevelsen der står for underbevidstheden, da er du kommet et skridt nærmere ophavet til den. Egoet oplever ophavet i form af den struktur vi ser i figur 46. Opnår du derimod Hjerte bevidsthed, da opleves ophavet (livet) gennem en anden struktur (med

17 færre lag) (Figur 48). Dette giver en helt anden oplevelse, og når man formår at opleve livet på denne måde, da formår man samtidig at indse at den måde hvorpå Ego oplever livet (og det som definerer hvad Egoet tror på) er en illusion i den forstand, at det altså kun udgør en måde at opleve livet på. Illusionen er at Egoet ikke tror at der er andre måder at opleve livet på, men ikke at Egoets måde at opleve livet på nogen måde er uvirkelig eller forkert. Egoets illusion er at Egoet ikke tror på, at der er andre måder at opleve livet på. Egoets illusion betyder dog ikke, at Egoets måde at opleve livet på, på nogen måde er uvirkelig. Det er vigtigt at være klar over dette, særligt når man møder mennesker, som vil forkaste Egoet og dets måde at opleve livet på, ud fra den overbevisning at det er en forkert måde at opleve livet på. For det første er det ikke rigtigt, og for det andet er det for øvrigt ofte Egoet der styrer disse mennesker, selv om de tror at det er noget højere. Egoets måde at opleve livet på er en lavere måde at opleve livet på, end Hjertets måde at opleve livet på. På samme måde gælder det at GD-1-bevidsthedens måde at opleve livet på blandt andet indebær, at man nu indser at Hjertets livsoplevelse er en lavere måde at opleve livet på. En Hjerte-oplevelse består af 4+2 lag. Hvor en følelse (dvs en Ego-livsoplevelse) består af 5+2 lag, da består en Hjerte oplevelse af 4+2 lag. Ikke nok med at der mangler et lag i Hjertets livsoplevelse, så er nogle af lagene ydermere også kvalitative forskellige fra dem vi finder i en følelse. Dette skal vi se nærmere på nu. Og hvad vi også skal se på er hvordan disse nye forskelle i lagene kan manifestere sig i 2 så forskellige livsoplevelser som Egoets og Hjertets. Livsoplevelser er måden hvorpå den indre kilde manifesterer sig på til os så vi flytter os fremad i vores udvikling. 17

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Illustrationer over Livet

Illustrationer over Livet Illustrationer over Livet - En kort oversigt - Alle Illustrationsnumre svarer til numrene på figurene i bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder. Menneskeheden

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder.

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Energierne bag udviklingsperioderne. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 1 Om dette kapitel. Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om at arbejde med Solar Plexus nærmere betegnet med det jeg kalder Den

Læs mere

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Spiral tilstandenes energier. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden.

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Af Jes Dietrich Indhold 1. Solar plexus og hjertet. 3 Indledning. 3 Introducerende bemærkninger 3 En indre ensomhedsfølelse i solar plexus forflytter identitetsfølelsen

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem.

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. Den gode nyhed er, at det er ikke nødvendigt. Du kan klare det

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Jagten på nydelse styrer alt hvad vi laver

Jagten på nydelse styrer alt hvad vi laver Jagten på nydelse styrer alt hvad vi laver Af: Sybille Hildebrandt 14. august 2008 kl. 10:41 Nydelse er drivkraften i alle vores handlinger - vi gør alt for at opnå nydelse, men paradoksalt har vi meget

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Intro meditation til December meditations-serie

Intro meditation til December meditations-serie Intro meditation til December meditations-serie 17.11.2016 Velkommen til alle. Dette er en kanaliseret meditationsrække med mine primære guider Kryon og Metatron. Desuden bliver der formidlet bevidsthed

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Split mellem tanker og følelser!

Split mellem tanker og følelser! Split mellem tanker og følelser Et menneske kan beskrives som bestående af tanker, følelser, krop og handling. Disse fire aspekter udgør en organisk enhed og påvirker indbyrdes hinanden. Som f.eks. når

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm:

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012 Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 1 GRUNDLAGET FOR KONSEKVENSPÆDAGOGIKKENS UDVIKLING DE TEORETISKE BEGRUNDELSER: At få undersøgt og afklaret om det var muligt at få udviklet en pædagogik,

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift?

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Arbejdet med Mobning og trivsel på Sabro-Korsvejskolen Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september 2011 God stil som værdi og som metode Det sidste år

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå.

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå. Næste gang: Lørdag d. 16. april 2016 Kl. 10.00 16.00 5 TRIN TIL DINE DRØMME Kan man få, hvad man beder om? Ja! Men det kræver indsigt og træning. Få her 5 trin, der sætter dig på sporet til at nå dine

Læs mere

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~ Den Feminine Kraft Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra De Tre Gratier - LandArt Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse Lysets Kvinder

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hvilken psykologi kommer i spil, når der skal laves om på noget på en arbejdsplads og hvordan kan

Læs mere

Tips til kvinden der jagter drømmemanden.

Tips til kvinden der jagter drømmemanden. Tips til kvinden der jagter drømmemanden. Hvor er drømmemanden? Hvorfor falder jeg for den forkerte? Hvorfor bliver jeg såret? Hvorfor fungerer det ikke? Copyright 2012 www.denrigtigemand.dk Dette skrift

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere