Radioreglement for Københavns Lufthavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radioreglement for Københavns Lufthavn"

Transkript

1 Radioreglement for Københavns Lufthavn

2 Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup JULI 2014 CPH Radioreglement JULI 2014

3 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup juli 2014 Københavns Lufthavne A/S (CPH) Assets Management Utility (AMU) Redaktion: CPH/Dorthe E. Zehngraff Kvalitetssikret af: CPH/Trafikafdelingen-TRO/Thomas Arndt Petersen og Pelle Jørgensen Naviair/Bodil Ravn, Steffen Gammelgaard Willumsen og Michael Holmstrøm Andersson Revision Dato Ansvar Ændringsbeskrivelse MAR 1994 TRA MAR 1996 TRA NOV 1998 TRA OKT 2001 TES Frekvenser, kaldesignal, afdelinger, JAN 2004 EJI bekendtgørelse m.m. rettet Radioreglement er under revision. Kanalændringer, m.m. opdateres DEC 2004 EJI Kanalændringer JAN 2006 EJI Kanalændringer OKT 2006 EJI Kanalændringer OKT 2008 EPM Diverse opdateringer JAN 2011 PM/TRO JULI 2014 AMU Diverse opdateringer VLT, eksempler på dansk standard fraseologi og diverse rettelser Referencer: 1. BL 11-1, Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup (Trafikstyrelsen) 2. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn (CPH) 3. BL 7-14, Bestemmelser om procedure for tale-radiokommunikation (Trafikstyrelsen) 4. ATS instruks-14, Kommunikation (Trafikstyrelsen) 5. Security folderen Værd at vide om lufthavnssikkerhed (CPH) 6. Gældende love og bekendtgørelser om oprettelse, ibrugtagning og anvendelse af radioanlæg m.v.: BEK nr af 25/10/2013 Bekendtgørelse om tilladelse til at anvende radiofrekvenser - https://www.retsinformation.dk/ CPH Radioreglement JULI 2014

4 Forord I denne folder gives generelle oplysninger om de landmobile radiotjenester inden for lufthavnsområdet samt information om de almindelige regler, der gælder for brug af radio under tjenstlig færden i lufthavnen. Vær i øvrigt opmærksom på, at der gælder en række regler for færden i flytrafikerede områder. Disse regler fremgår af BL 11-1 (Bestemmelser om flyvepladsreglementet for Københavns Lufthavn, Kastrup) samt Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn. Ukendskab til gældende love og bestemmelser fritager dig ikke for ansvar. Så er du i tvivl om noget, så gør dig selv og andre en stor tjeneste, SPØRG OM RÅD! Københavns Lufthavne A/S CPH Radioreglement JULI 2014

5 Indholdsfortegnelse: Forord Landmobile radiotjenester i Københavns Lufthavn Beskrivelse af radiokanalerne.7 3. Almindelige kommunikationsregler Anvend radioen med omtanke Benyt korrekt kaldesignal Benyt korrekt opkaldsmåde Samariterudkald Tonesignaler og deres betydning Andre betingelser Det fonetiske alfabet Betingelser for at benytte radio-anlæg i lufthavnen Inddragelse af radiokanaler Fejlmelding af radio Ordforklaring Egne notater..21 CPH Radioreglement JULI 2014

6 1. Landmobile radiotjenester i Københavns lufthavn Betegnelse Brugere Rekorderet Kanal 1 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja Kanal 2 OC (Security) Ja Kanal 3 Kontroltårn (Kastrup Apron flyveledere) Ja Kanal 4 CPH/Mark Service Ja Kanal 5 CPHs og Naviairs teknikere Ja Kanal 6 CPH/Markservice i perioden 15. oktober til 15. april og evt. andre tjenester udenfor denne Ja periode Kanal 7 OC (CSRA/SRA-trafik) Ja Kanal 8 CPH/Rengøring Nej *) Kanal 9 OC (Security) Ja Kanal 10 Bagagen Nej *) Kanal 11 Fugle & Vildt Ja Kanal 11Ø BOR Sea Rescue Nej Kanal 12 Naviair Ja Kanal 13 Kontroltårn (Kastrup Apron flyveledere) Ja Kanal 14 OC (Security) Ja Kanal 15 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja Kanal 16 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja Kanal 17 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja Kanal 18 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja BUS Kørselssektionen Ja SIF Serviceinformationen Nej *) BGS Bagagevognsservice Nej SINE talegruppe 216 Brand & Redning og eksterne enheder *) I tilfælde af, at OC eller Markservice benytter radiokanalen, vil denne blive rekorderet. Andre vil blive rekorderet efter behov. Bemærk! Kastrups radioer kan ikke anvendes i Roskilde, da Roskilde har andre frekvenser. Nej CPH Radioreglement JULI 2014

7 2. Beskrivelse af radiokanalerne Kanal 1 / 15 / 16 / 17 / 18 Disse kanaler anvendes til kommunikation mellem Tower/Tårnflyvelederen i Kontroltårnet og køretøjer eller personer, der befinder sig på Manøvreområdet. Anmodning om tilladelse til at køre ind i Manøvreområdet skal altid ske på KANAL 1. Kontroltårnet vil herefter anvise hvilken kanal, du skal benytte resten af tiden. Du skal opretholde konstant lyttevagt på den anviste kanal, så længe du befinder dig inden for Manøvreområdets grænse. NB! Skift aldrig kanal uden først at give besked til Tower/Tårn om, at du forlader den oprindelige kanal!. Ved indkørsel til SRA og CSRA-område kaldes op på kanal 7. Inden opkald gives besked på aktiv kanal, at denne forlades kortvarigt! På ovennævnte FM-kanaler vil der tillige kunne høres retransmission af en flyfrekvens, dvs. at du også kan høre VHF-radiokommunikation mellem fly og kontroltårn på disse kanaler. Luftfarttøjerne kan ikke høre bilerne. Særlige regler: Når sigtbarheden falder til 3 km eller derunder, udsendes et tonesignal, som kan høres på disse kanaler hvert 30. sekund. Når der etableres CAT II/III, høres tonesignalet hvert 15. sekund, hvis kanalen er ledig. Lyt altid til radioen. Hvis du hører tonesignalet, så husk: INGEN ADGANG TIL MANØVREOMRÅDET UDEN TILLADELSE FRA KONTROLTÅRNET. Hvis du allerede befinder dig i Manøvreområdet, når tonesignalet lyder, skal du kalde op på KANAL 1 for at få bekræftet, om du har lov til at blive eller skal forlade området. Kaldesignal: TÅRN/TOWER CPH Radioreglement JULI 2014

8 Kanal 2 Denne kanal anvendes fortrinsvis af Operationscentret (OC) samt CPH/Brand & Redning. Andre kan også anvende denne kanal, hvis de har meldinger til OC. I tilfælde af udrykning skal alle, der ikke er involveret i udrykningen, undlade at anvende Kanal 2. Der sendes et opmærksomhedssignal. Særlige regler: Da denne kanal også anvendes af CPH/Brand & Redning, vil der i tilfælde af udrykning kunne høres flere forskellige former for tonesignaler (Se afsnittet om Tonesignaler og deres betydning, pkt. 5). Disse signaler betyder, at alle uvedkommende skal afholde sig fra at benytte kanalen til opkald. Kaldesignal: OC Kanal 3 Denne kanal anvendes mellem Kastrup Apron flyvelederne i kontroltårnet og marshallers, pushback-traktorerne og andre køretøjer, der har lov til at operere på rulleveje i forpladsområdet. På denne FM-kanal vil der tillige kunne høres retransmission af en fly-frekvens, dvs. at du også kan høre VHF-radiokommunikation mellem fly og APRON på denne kanal. Kaldesignal: KASTRUP APRON Kanal 4 Denne kanal anvendes primært til kommunikation mellem Kommando-centralen og CPH/Markservice s køretøjer, fx i forbindelse med bane- eller forpladsinspektion og snerydning i Nordområdet. Kaldesignal: KOMMANDOCENTRAL Kanal 5 Denne kanal anvendes af CPHs og NAVIAIRs teknikere. Kaldesignal: Kaldesignal: TVC - CPH TMC - NAVIAIR CPH Radioreglement JULI 2014

9 Kanal 6 I perioden 15. oktober til 15. april, anvendes denne kanal af CPH/Markservice i forbindelse med snerydning til intern kommunikation på Manøvreområdet. Kaldesignal: KOMMANDOCENTRAL Kanal 7 Denne kanal anvendes til kommunikation mellem Operationscentret og køretøjer, der ønsker adgang til CSRA/SRA-området udenom de to faste kontrolsteder, Checkpoint Øst og Checkpoint Vest, fx traktorer, der bugserer fly fra Syd til Øst eller Nord. Ved indkørsel til CSRA/SRA-område fra Manøvreområde gives besked til Tower/Tårn om, at den tidligere kanal forlades. Kaldesignal: OC Kanal 8 Denne kanal anvendes af CPH/Rengøring. Kanal 9 Denne kanal anvendes af CPH/Security. Kanal 10 Denne kanal anvendes af CPHs bagage. Kanal 11 Denne kanal anvendes af FOV (Fugle & Vildt). Kanal 11 Ø Denne kanal anvendes som arbejdskanal af BOR Sea Rescue. Kanal 12 Denne kanal anvendes af NAVIAIR. Kanal 13 Denne kanal anvendes mellem Kastrup Apron flyvelederne i kontroltårnet og marshallers og pushback-traktorerne, der opererer i forpladsområdet. På denne FM-kanal vil der tillige kunne høres retransmission af en fly-frekvens, dvs. at du også kan høre VHF-radiokommunikation mellem fly og Kastrup Apron på denne kanal. Kaldesignal: KASTRUP APRON CPH Radioreglement JULI 2014

10 Kanal 14 Denne kanal anvendes af CPH/Security. Kanal 15 Denne kanal anvendes af Kontroltårnet ligesom kanal 1(Se også Kanal 1). Kanal 16 Denne kanal anvendes af Kontroltårnet ligesom kanal 1(Se også Kanal 1). Kanal 17 Denne kanal anvendes af Kontroltårnet ligesom kanal 1(Se også Kanal 1). Kanal 18 Denne kanal anvendes af Kontroltårnet ligesom kanal 1(Se også Kanal 1). BUS - Kanal Denne kanal anvendes af CPH/Kørselssektionen. SIF - Kanal Denne kanal anvendes af CPH/Serviceinformationen. BGS - Kanal Denne kanal anvendes af CPH/Bagagevognsservice. SINE talegruppe 216 Anvendes af CPH/Brand & Redning til kommunikation med eksterne enheder. CPH Radioreglement JULI 2014

11 3. Almindelige kommunikationsregler Lyt på kanalen, inden du begynder at sende. Du undgår derved at gribe forstyrrende ind i en igangværende kommunikation. Gør ethvert opkald så kort som muligt. Der er måske andre, som venter på at komme til. Samtalen glider lettere og hurtigere, hvis du i forvejen har planlagt, hvad du vil sige og hvordan du vil sige det. Det er meget vigtigt altid at tale lige ind i mikrofonen (ca. 10 centimeter fra munden). Tal ganske normalt ind i mikrofonen - ikke for lavt og ikke for højt. At råbe ind i mikrofonen giver uforståelig tale hos modtageren. Der skal altid anvendes ordene bane, rullevej eller standplads foran numre eller bogstaver, som betegner disse. Der skal altid læses tilbage af modtageren. Der skal altid rapporteres klar af banen. Husk, at den du kalder op kan være optaget. Hav derfor tålmodighed, også selvom der er ventetid før dit opkald besvares. Det er muligt, at alle i lufthavnen kender din stemme, men sender og modtager skal altid være klart og tydeligt identificeret ved opkaldet. Radioen må kun benyttes til tjenstlige samtaler. 4. Anvend radioen med omtanke Udover, at din radio er et nyttigt værktøj for dig, er den også en vigtig del af dit personlige sikkerhedsudstyr. Ved henvendelse til din nærmeste foresatte kan du få oplysninger om hvilke retningslinjer og instrukser, der findes med oplysninger om den praktiske anvendelse og betjening af det radioudstyr, du skal bruge. Vær særlig opmærksom og hensynsfuld, når du anvender radioen i passagerområder. Brug den så diskret som overhovedet muligt - gerne lidt afsides - og undgå at genere eller påkalde opmærksomheden hos passagerer eller andre, der opholder sig i nærheden. Meldinger på radioen kan let misforstås af uvedkommende, der tilfældigt overhører dem, og kan derved måske give anledning til unødig ængstelse eller uro blandt passagererne. CPH Radioreglement JULI 2014

12 Alle radioer (undtagen radioer til Serviceinformation og Bagagevognsservice) er indrettet således, at de kan kalde OC. Her kan du få assistance døgnet rundt, og hertil bør du melde alle forhold, der kan have betydning for lufthavnens sikkerhed og drift. Det kan for eksempel være skilte, der er væltet, porte der ikke er låst, eller personer der observeres på steder, hvortil de normalt ikke har adgang. Husk altid når du bruger radioen, at det er teknisk muligt for uvedkommende at aflytte lufthavnens radiokanaler. Pas godt på radioen, og brug den med omtanke! 5. Benyt korrekt kaldesignal Når du kalder op, skal du bruge 2 kaldesignaler. Kaldesignalet til den kanal du vil benytte, finder du i afsnit 2 Beskrivelse af radiokanalerne og Dit eget kaldesignal er markeret med en label på bilens instrumentbræt eller din radio. Bemærk: Kaldesignalet for en flytraktor i forbindelse med bugsering og pushback skal bestå af flyselskabets navn + de 3 sidste karakterer/bogstaver i flyets registrering. F.eks. SAS Kilo Bravo Oscar. 6. Benyt korrekt opkaldsmåde Nævn altid først kaldesignalet på den, du vil tale med og derefter dit eget kaldesignal f. eks. Tårn / Mark 104 Kontakt vedr. Manøvreområdet o Fra køretøj med nr. TS 104 o Med kaldesignal MARK104 o Med køretøjslabel MARK104 Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar Kontakt vedr. Manøvreområdet fra en flytraktor Tårn / Lods 105 Kontakt vedr. Manøvreområdet o Fra køretøj med nr. TS 105 o Med kaldesignal LODS105 o Med køretøjslabel LODS105 CPH Radioreglement JULI 2014

13 Kastrup Apron / SAS-Kilo Foxtrot Alpha Kontakt vedr. forpladsområdet fra en flytraktor Kastrup Apron / Lastvogn 162 Kontakt vedr. forpladsområdet o Fra køretøj med nr. TS 162 o Med kaldesignal LASTVOGN162 o Med køretøjslabel LAST162 Bemærk At nummeret på køretøjet, i køretøjets kaldesignal og i køretøjets label er det samme og at teksten i køretøjets label er den samme som teksten i køretøjets kaldesignal eller en forkortelse af kaldesignalet. Eksempler på standard fraseologi i forbindelse med krydsning af, kørsel eller ophold på start- og landingsbaner og bugsering i Manøvreområdet. (Kanal 1 / 15 / 16 / 17 / 18). HUSK at første opkald til Tårn/TWR skal altid ske på kanal 1 Et køretøj skal krydse en start- og landingsbane: Bil TWR Tårn / AG20 AG20 / Tårn Bil Tårn / AG20 holder på rullevej Bravo, anmoder om at krydse bane 30 TWR AG20 / Tårn, det er tilladt at krydse bane 30 på rullevej Bravo Bil Tårn / AG20 krydser bane 30 på rullevej Bravo Når baneområdet er forladt Bil Tårn / AG20 klar af bane 30 TWR AG20 / Tårn, tak/modtaget/forstået CPH Radioreglement JULI 2014

14 Et køretøj skal ind på en start- og landingsbane, køre på banen og forlade banen et andet sted: Bil TWR Bil TWR Bil Tårn / LODS125 LODS125 / Tårn Tårn / LODS125 holder på rullevej Bravo, anmoder om at køre på bane 30 og køre klar af banen via rullevej Foxtrot 1 LODS125 / Tårn, det er tilladt at køre på bane 30 fra rullevej Bravo og køre klar via rullevej Foxtrot 1 Tårn / LODS125 kører på bane 30 fra rullevej Bravo og kører klar via rullevej Foxtrot 1 Når baneområdet er forladt Bil Tårn / LODS125 klar af bane 30 TWR LODS125 / Tårn, tak/modtaget/forstået Et køretøj skal ind et sted på en start- og landingsbane, for et længere ophold på banen: Bil Tårn / ELVOGN318 TWR ELVOGN318 / Tårn Tårn / ELVOGN318 holder på rullevej Bravo, anmoder om kørsel på Bil bane 30 for at reparere lys i stopbarren før bane 22L/04R. Forventet varighed ca. 20 minutter og kan køre klar af banen på ca. 5 minutter ELVOGN318 / Tårn TWR Hvad er forventet varighed, og hvor lang tid er du om at køre klar af banen (Hvis dette var udeladt) Tårn / ELVOGN318 Bil Forventet varighed ca. 20 minutter og kan køre klar af banen på ca. 5 minutter ELVOGN318 / Tårn, det er tilladt at køre på bane 30 fra rullevej Bravo, hold klar af bane 22L/04R TWR Ved kørsel på RWY12/30 vil der blive tilføjet: og hold klar af ind- og udrullende trafik Tårn / ELVOGN318 kører på bane 30 fra rullevej Bravo, holder klar af Bil bane 22L/04R (og holder klar af ind- og udrullende trafik (hvis sagt af TWR) Når baneområdet er forladt Bil Tårn / ELVOGN318 klar af bane 30 TWR ELVOGN318 / Tårn, tak/modtaget/forstået Bugsering på Manøvreområdet: TWR Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar SAS-Kilo Bravo Oscar / Tårn Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar holder på rullevej Bravo med en Airbus 319 og skal til hangar xx i syd / standplads yy CPH Radioreglement JULI 2014

15 TWR SAS-Kilo Bravo Oscar / Tårn, det er tilladt at krydse bane 30 og fortsætte via rullevej Bravo, hold før rullevej Charlie Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar krydser bane 30 og fortsætter via rullevej Bravo, holder før rullevej Charlie Når baneområdet er forladt Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar klar af bane 30 TWR SAS-Kilo Bravo Oscar / Tårn, tak/modtaget/forstået Eksempler på standard fraseologi i forbindelse med skub (pushback) og bugsering på forpladsområderne. (Kanal 3 og 13) Opkald ifm. skub og bugsering på forpladsområderne: Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar Kastrup Apron SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar anmoder om at skubbe og bugsere Airbus 319 fra standplads Bravo 4 til anden standplads / til hangar SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron. Du må skubbe. Kastrup Apron Bugsering godkendt via rullevej Mike, Yankee og Papa til standplads Bravo 9, stopbjælke 5 Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar skubber og bugserer via rullevej Mike, Yankee og Papa til standplads Bravo 9, stopbjælke 5 Hvis der ikke gives tilladelse til at køre med det samme Kastrup Apron SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron. Du må skubbe og holde Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar skubber og holder Opkald ifm. bugsering (uden skub) på forpladsområderne: Kastrup Apron Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Foxtrot Alpha SAS-Kilo Foxtrot Alpha / Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Foxtrot Alpha anmoder om at bugsere CRJ-900 fra standplads Foxtrot 9 til anden standplads SAS-Kilo Foxtrot Alpha / Kastrup Apron. Bugsering godkendt via rullevej Whisky, Romeo, Yankee og Papa til standplads Bravo 9, stopbjælke 4 Kastrup Apron / SAS-Kilo Foxtrot Alpha bugserer via rullevej Whisky, Romeo, Yankee og Papa til standplads Bravo 9, stopbjælke 4 CPH Radioreglement JULI 2014

16 Opkald ifm. bugsering fra hangar til forpladsområderne: Kastrup Apron Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar på hangarområde Nord anmoder om at bugsere Airbus 319 til standplads SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron. Bugsering godkendt via rullevej Tango, Whisky og Sierra til standplads Delta 2, stopbjælke 4 Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar bugserer via rullevej Tango, Whisky og Sierra til standplads Delta 2, stopbjælke 4 7. Samariterudkald Hvis OC har brug for en samarit, vil der blive udsendt et signal (se pkt. 5 i afsnit 8. Tonesignaler og deres betydning ) og derefter kald på kanal 2 og 9. Alle uvedkommende skal holde sig væk fra disse kanaler i en sådan situation. 8. Tonesignaler og deres betydning 1) Lav sigtbarhed: Ved 3km sigt/ Ved CAT II/III Et klokke signal ( DING ) hvert 30. sekund/ Et klokke signal ( DING ) hvert 15. sekund 2) Fly akut Fly ulykke En række stigende toner efter hinanden En stigende tone - efterfulgt af en konstant tone - efterfuldt af en faldende tone 3) Udrykning To toner skifter 4) Samarit udkald En kort tone der gentages i ca. 7 sekunder 5) OC bruger kanalen To skiftende toner hvert 30. sekund 9. Andre betingelser CPH har fastsat regler for hvilke krav, personer og køretøjer skal opfylde for at få lov til at operere i flytrafikerede områder, jf. de i starten af dette dokument nævnte referencedokumenter. For eksempel er færdsel på egen hånd i Manøvreområdet betinget af, at man har gennemgået et særligt kursus med tilhørende praktisk udtjekning. Tilmelding til dette kursus forudsætter, at den nærmeste foresatte kan dokumentere, at medarbejderen har et rimeligt tjenstligt behov for at kunne færdes i Manøvreområdet samt, at medarbejderen har opnået en rimelig rutine i at køre i forpladsområdet. Dvs. normalt mindst 6 måneder, medmindre andet aftales med Trafikafdelingen. CPH Radioreglement JULI 2014

17 Hvis man har tilladelse til at køre i Manøvreområdet, vil det fremgå af id-kortet (Havnekort) med 4 i feltet Driver. Nærmere orientering kan hentes i Lokale Bestemmelser (LB) for Københavns Lufthavn eller hos CPH-Trafikafdeling-/Airside Safety. Trafikanter, der ikke har gennemgået det nævnte kursus, må kun færdes i Manøvreområdet i følgeskab med en CPH autoriseret lods. Køretøjer, der benyttes i Manøvreområdet skal, Være udstyret med en radio med de kanaler, der anvendes i lufthavnen Være udstyret med godkendt gult topblink på taget Være udstyret med VLT Være afmærket jf. BL3-10, Bestemmelser om luftfartshindringer Radio, topblink og VLT må aldrig slukkes ved færden på Manøvreområdet. Køretøjer, der er udstyret med VLT, har en mærkat placeret i øverste venstre hjørne af forruden med teksten Køretøjet er forsynet med VLT, og en gul lysdiode i instrumentbrættet. Hvis dioden ikke blinker, virker VLT ikke og køretøjet må ikke benyttes til kørsel i Manøvreområdet. I alle køretøjer er VLT en monteret, således at den startes når det gule topblink tændes. Gult topblink/vlt skal tændes 1 minut før indkørsel i Manøvreområde. VLT er først aktiveret når lysdioder blinker hurtigt. Nærmere orientering om udstyret kan hentes i Lokale Bestemmelser (LB) for Københavns Lufthavne eller hos CPH-Trafikafdelingen-Airside Safety. CPH Radioreglement JULI 2014

18 10. Det fonetiske alfabet For at undgå misforståelser ved radiokommunikation bør du anvende det fonetiske alfabet: A= ALPHA P= PAPA B= BRAVO Q= QUEBEC C= CHARLIE R= ROMEO D= DELTA S= SIERRA E= ECHO T= TANGO F= FOXTROT U= UNIFORM G= GOLF V= VICTOR H= HOTEL W= WHISKY I= INDIA X= X-RAY J= JULIETT Y= YANKEE K= KILO Z= ZULU L= LIMA Æ= ÆGIR M= MIKE Ø= ØDIS / ØRESUND N= NOVEMBER Å= ÅSE O= OSCAR CPH Radioreglement JULI 2014

19 Pas på ved gengivelsen af tal i radioen. Især kan det være svært at skelne mellem "4" og "9" i talkombinationer (prøv fx at sammenligne udtalen af "24" og "29"). 0= NUL 5= FEM 1= EN (eller ET) 6= SEKS 2= TO 7= SYV 3= TRE 8= OTTE 4= FIRE 9= NAJ NER (Brug ikke NI) 11. Betingelser for at benytte radioanlæg i lufthavnen Radiokommunikation skal hemmeligholdes for alle uvedkommende. Radioer er vitalt udstyr og skal behandles med ansvarlighed. 12. Inddragelse af radiokanaler Under skærpede omstændigheder kan CPH s øverste operationsledelse (Flyvepladschefen, Trafikchefen eller VLC) træffe beslutning om, at en eller flere af lufthavnens FM-kanaler for en periode må inddrages til særlige formål i forbindelse med afvikling af den foreliggende situation. I særlige tilfælde vil OC på de berørte kanaler udsende et specielt tonesignal hvert 30. sekund (Se pkt. 5 i afsnit 8. Tonesignaler og deres betydning ). Så længe dette signal lyder, skal kanalernes almindelige brugere holde sig fra at benytte disse kanaler, og i stedet vælge andre kommunikationsveje. 13. Fejlmelding af radio Radioer som i CPH anvendes til kommunikation på kanal 1-18, Service Information, BUS, BGS samt SINE fejlmeldes til: Naviair TMC på telefon: (Der svares hele døgnet) CPH Radioreglement JULI 2014

20 14. Ordforklaring BL BL11-1 Callsign CAT II CAT III CPH CSRA FM ILS Kaldesignal Kastrup Apron Køretøjslabel Køretøjs nr. LB NAVIAIR OC SINE SRA TMC TS TVC TWR Tårn eller Tower VHF VLC VLT Bestemmelse for Civil Luftfart, der udgives af Trafikstyrelsen Flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn Se kaldesignal Kritiske vejrminima for landende fly Særligt kritiske vejrminima for landende fly Københavns Lufthavne A/S Critical Security Restricted Area Frekvens Modulation Instrument Landing System Identifikationen af de kanaler du vil benytte (se afsnit 2) og din egen identifikation, der er markeret med en label på køretøjets instrumentbræt eller på din radio Kaldesignal til Apron flyvelederne i kontroltårnet Den markering som identificerer køretøjet på flyvelederens skærm Det nr. der er malet på køretøjet Lokale bestemmelser for Københavns Lufthavn Flyvesikringstjenesten (Flyveledelse & teknik) Operationscentret (CPH) Sikkerhedsnet Security Restricted Area Technical Management Center (NAVIAIR) Trafikstyrelsen Teknisk Vagtcentral (CPH) Tower Kaldesignal til Manøvreområde flyvelederne i kontroltårnet Frekvensområde for radioer (Very High Frequency) CPHs Vagthavende Lufthavnschef Enhed som gør køretøjet synlig i Ground Radar Systemet (Vehicle Location Transmitter) CPH Radioreglement JULI 2014

21 15. Til egne notater: (Her kan du fx indsætte din arbejdsplads' interne radio-regler) CPH Radioreglement JULI 2014

22

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Kørsel i Manøvreområdet

Kørsel i Manøvreområdet Kørsel i Manøvreområdet Oktober 2014 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse:... 2 2. Kursusplan... 3 3. Indledning... 4 4. Baggrund... 4 4.1 Hvor kommer reglerne fra?... 4 4.2 Tårnets (TOWER s)

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 3.1 Regler for alle med adgang til airside... 3-2 3.1.1 Generelt 3.1.2 Fodgængere på airside 3.1.3 Personlige værnemidler 3.2 Færdselstilladelse... 3-4 3.2.1 Forudsætninger 3.2.2

Læs mere

RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Aktører på et skadested s2: Principskitse af et skadested s3: Radioudstyr på et skadested s5:

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag:

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag: 1. udgave 1. november 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighed 2. Ansvar & Myndighed 3. Vintertjeneste 4. Varsling om vinterforhold 5. Rekvirering af vintertjeneste 6. Vintertjenestens udførelse 7. Sneprofil

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-1 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup Udgave 2, 1. juli 2003 I medfør af 70, 70 a, 70 b, 149, stk. 10, og 153

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Telefonsamtaler på dansk

Telefonsamtaler på dansk Telefonsamtaler på dansk 1 INDHOLD: 1. Generelt 2. Høflighed i telefonen 3. Forslag til hvordan man kan Svare på en opringning, præsentere sig Spørge efter nogen Svarenårdenpersonkundenvilikontakt med,

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE. Hvem, Hvorfor og Hvordan?

Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE. Hvem, Hvorfor og Hvordan? Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE Hvem, Hvorfor og Hvordan? Velkommen til RKE Sikkerheden i danske lufthavne er reguleret i både danske og internationale regler som

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder

Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder Indhold 1. Generelt 2. Ansvar 3. Afspærringsplaner Overordnede afspærringsplaner Detail-afspærringsplaner 4. Særlige safetymæssige

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Hvem udsteder en Ordensbekendtgørelsen. Hvad er en Ordensbekendtgørelsen. En samling af regler/bestemmelser for den lokale politikreds.

Hvem udsteder en Ordensbekendtgørelsen. Hvad er en Ordensbekendtgørelsen. En samling af regler/bestemmelser for den lokale politikreds. Hvad er en Ordensbekendtgørelsen En samling af regler/bestemmelser for den lokale politikreds. Hvem udsteder en Ordensbekendtgørelsen Justitsministeren. Hvad betyder det når man logger noget? Hvor er der

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide.

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Personlig profil Michael Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Vi kører i en lejet bil. Det er en gammel Landrover, som kun kører 8 km. Per liter ved en gennemsnitsfart på 80 km/t. Man

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking.

Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking. Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking. Satellitbaner En satellit i bane omkring et andet himmellegeme er i frit fald. Ved hjælp af Keplers love kan baneradius og omløbstid bestemmes.

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

til overførelse af data,.

til overførelse af data,. Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 Kobenhavn K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.4.2 -JL Juni 2012 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

3.7 Alarmering ved svømmebassinet

3.7 Alarmering ved svømmebassinet 3.7 Alarmering ved svømmebassinet Indeksnr. 370 Der er pr. august 2001 installeret to forskellige alarmer i lokalet med svømmebassinet, nemlig en ekstern ulykke-alarm med automatisk opkald til alarmcentral

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm Vigtig information Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm fumonic 3 røgalarm Varmekontrol A/S er en del af ista-gruppen Sikkerhed til dig og dem du holder af Tillykke med dine nye røgalarmer. Med installationen

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Vejledning om. Maritim SRC radioprøve

Vejledning om. Maritim SRC radioprøve Vejledning om Maritim SRC radioprøve Søfartsstyrelsen, den 4. august 2015 Lovgrundlaget I henhold til lov om radiofrekvenser fastsætter IT- og Telestyrelsen nærmere regler for de prøver, som er en forudsætning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0262 Klageren: XX 6300 Gråsten Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Dansk Svæveflyver Union

Dansk Svæveflyver Union Dansk Svæveflyver Union Radiofrekvenser Arnborg trafikleder 122,650 MHz skal anvendes tæt på pladsen Afgangsmelding 130,750 MHz senest 30 min. efter afgang Arnborg ankomst 122,650 MHz opkald senest 10

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere