Radioreglement for Københavns Lufthavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radioreglement for Københavns Lufthavn"

Transkript

1 Radioreglement for Københavns Lufthavn

2 Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup JULI 2014 CPH Radioreglement JULI 2014

3 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup juli 2014 Københavns Lufthavne A/S (CPH) Assets Management Utility (AMU) Redaktion: CPH/Dorthe E. Zehngraff Kvalitetssikret af: CPH/Trafikafdelingen-TRO/Thomas Arndt Petersen og Pelle Jørgensen Naviair/Bodil Ravn, Steffen Gammelgaard Willumsen og Michael Holmstrøm Andersson Revision Dato Ansvar Ændringsbeskrivelse MAR 1994 TRA MAR 1996 TRA NOV 1998 TRA OKT 2001 TES Frekvenser, kaldesignal, afdelinger, JAN 2004 EJI bekendtgørelse m.m. rettet Radioreglement er under revision. Kanalændringer, m.m. opdateres DEC 2004 EJI Kanalændringer JAN 2006 EJI Kanalændringer OKT 2006 EJI Kanalændringer OKT 2008 EPM Diverse opdateringer JAN 2011 PM/TRO JULI 2014 AMU Diverse opdateringer VLT, eksempler på dansk standard fraseologi og diverse rettelser Referencer: 1. BL 11-1, Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup (Trafikstyrelsen) 2. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn (CPH) 3. BL 7-14, Bestemmelser om procedure for tale-radiokommunikation (Trafikstyrelsen) 4. ATS instruks-14, Kommunikation (Trafikstyrelsen) 5. Security folderen Værd at vide om lufthavnssikkerhed (CPH) 6. Gældende love og bekendtgørelser om oprettelse, ibrugtagning og anvendelse af radioanlæg m.v.: BEK nr af 25/10/2013 Bekendtgørelse om tilladelse til at anvende radiofrekvenser - https://www.retsinformation.dk/ CPH Radioreglement JULI 2014

4 Forord I denne folder gives generelle oplysninger om de landmobile radiotjenester inden for lufthavnsområdet samt information om de almindelige regler, der gælder for brug af radio under tjenstlig færden i lufthavnen. Vær i øvrigt opmærksom på, at der gælder en række regler for færden i flytrafikerede områder. Disse regler fremgår af BL 11-1 (Bestemmelser om flyvepladsreglementet for Københavns Lufthavn, Kastrup) samt Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn. Ukendskab til gældende love og bestemmelser fritager dig ikke for ansvar. Så er du i tvivl om noget, så gør dig selv og andre en stor tjeneste, SPØRG OM RÅD! Københavns Lufthavne A/S CPH Radioreglement JULI 2014

5 Indholdsfortegnelse: Forord Landmobile radiotjenester i Københavns Lufthavn Beskrivelse af radiokanalerne.7 3. Almindelige kommunikationsregler Anvend radioen med omtanke Benyt korrekt kaldesignal Benyt korrekt opkaldsmåde Samariterudkald Tonesignaler og deres betydning Andre betingelser Det fonetiske alfabet Betingelser for at benytte radio-anlæg i lufthavnen Inddragelse af radiokanaler Fejlmelding af radio Ordforklaring Egne notater..21 CPH Radioreglement JULI 2014

6 1. Landmobile radiotjenester i Københavns lufthavn Betegnelse Brugere Rekorderet Kanal 1 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja Kanal 2 OC (Security) Ja Kanal 3 Kontroltårn (Kastrup Apron flyveledere) Ja Kanal 4 CPH/Mark Service Ja Kanal 5 CPHs og Naviairs teknikere Ja Kanal 6 CPH/Markservice i perioden 15. oktober til 15. april og evt. andre tjenester udenfor denne Ja periode Kanal 7 OC (CSRA/SRA-trafik) Ja Kanal 8 CPH/Rengøring Nej *) Kanal 9 OC (Security) Ja Kanal 10 Bagagen Nej *) Kanal 11 Fugle & Vildt Ja Kanal 11Ø BOR Sea Rescue Nej Kanal 12 Naviair Ja Kanal 13 Kontroltårn (Kastrup Apron flyveledere) Ja Kanal 14 OC (Security) Ja Kanal 15 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja Kanal 16 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja Kanal 17 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja Kanal 18 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja BUS Kørselssektionen Ja SIF Serviceinformationen Nej *) BGS Bagagevognsservice Nej SINE talegruppe 216 Brand & Redning og eksterne enheder *) I tilfælde af, at OC eller Markservice benytter radiokanalen, vil denne blive rekorderet. Andre vil blive rekorderet efter behov. Bemærk! Kastrups radioer kan ikke anvendes i Roskilde, da Roskilde har andre frekvenser. Nej CPH Radioreglement JULI 2014

7 2. Beskrivelse af radiokanalerne Kanal 1 / 15 / 16 / 17 / 18 Disse kanaler anvendes til kommunikation mellem Tower/Tårnflyvelederen i Kontroltårnet og køretøjer eller personer, der befinder sig på Manøvreområdet. Anmodning om tilladelse til at køre ind i Manøvreområdet skal altid ske på KANAL 1. Kontroltårnet vil herefter anvise hvilken kanal, du skal benytte resten af tiden. Du skal opretholde konstant lyttevagt på den anviste kanal, så længe du befinder dig inden for Manøvreområdets grænse. NB! Skift aldrig kanal uden først at give besked til Tower/Tårn om, at du forlader den oprindelige kanal!. Ved indkørsel til SRA og CSRA-område kaldes op på kanal 7. Inden opkald gives besked på aktiv kanal, at denne forlades kortvarigt! På ovennævnte FM-kanaler vil der tillige kunne høres retransmission af en flyfrekvens, dvs. at du også kan høre VHF-radiokommunikation mellem fly og kontroltårn på disse kanaler. Luftfarttøjerne kan ikke høre bilerne. Særlige regler: Når sigtbarheden falder til 3 km eller derunder, udsendes et tonesignal, som kan høres på disse kanaler hvert 30. sekund. Når der etableres CAT II/III, høres tonesignalet hvert 15. sekund, hvis kanalen er ledig. Lyt altid til radioen. Hvis du hører tonesignalet, så husk: INGEN ADGANG TIL MANØVREOMRÅDET UDEN TILLADELSE FRA KONTROLTÅRNET. Hvis du allerede befinder dig i Manøvreområdet, når tonesignalet lyder, skal du kalde op på KANAL 1 for at få bekræftet, om du har lov til at blive eller skal forlade området. Kaldesignal: TÅRN/TOWER CPH Radioreglement JULI 2014

8 Kanal 2 Denne kanal anvendes fortrinsvis af Operationscentret (OC) samt CPH/Brand & Redning. Andre kan også anvende denne kanal, hvis de har meldinger til OC. I tilfælde af udrykning skal alle, der ikke er involveret i udrykningen, undlade at anvende Kanal 2. Der sendes et opmærksomhedssignal. Særlige regler: Da denne kanal også anvendes af CPH/Brand & Redning, vil der i tilfælde af udrykning kunne høres flere forskellige former for tonesignaler (Se afsnittet om Tonesignaler og deres betydning, pkt. 5). Disse signaler betyder, at alle uvedkommende skal afholde sig fra at benytte kanalen til opkald. Kaldesignal: OC Kanal 3 Denne kanal anvendes mellem Kastrup Apron flyvelederne i kontroltårnet og marshallers, pushback-traktorerne og andre køretøjer, der har lov til at operere på rulleveje i forpladsområdet. På denne FM-kanal vil der tillige kunne høres retransmission af en fly-frekvens, dvs. at du også kan høre VHF-radiokommunikation mellem fly og APRON på denne kanal. Kaldesignal: KASTRUP APRON Kanal 4 Denne kanal anvendes primært til kommunikation mellem Kommando-centralen og CPH/Markservice s køretøjer, fx i forbindelse med bane- eller forpladsinspektion og snerydning i Nordområdet. Kaldesignal: KOMMANDOCENTRAL Kanal 5 Denne kanal anvendes af CPHs og NAVIAIRs teknikere. Kaldesignal: Kaldesignal: TVC - CPH TMC - NAVIAIR CPH Radioreglement JULI 2014

9 Kanal 6 I perioden 15. oktober til 15. april, anvendes denne kanal af CPH/Markservice i forbindelse med snerydning til intern kommunikation på Manøvreområdet. Kaldesignal: KOMMANDOCENTRAL Kanal 7 Denne kanal anvendes til kommunikation mellem Operationscentret og køretøjer, der ønsker adgang til CSRA/SRA-området udenom de to faste kontrolsteder, Checkpoint Øst og Checkpoint Vest, fx traktorer, der bugserer fly fra Syd til Øst eller Nord. Ved indkørsel til CSRA/SRA-område fra Manøvreområde gives besked til Tower/Tårn om, at den tidligere kanal forlades. Kaldesignal: OC Kanal 8 Denne kanal anvendes af CPH/Rengøring. Kanal 9 Denne kanal anvendes af CPH/Security. Kanal 10 Denne kanal anvendes af CPHs bagage. Kanal 11 Denne kanal anvendes af FOV (Fugle & Vildt). Kanal 11 Ø Denne kanal anvendes som arbejdskanal af BOR Sea Rescue. Kanal 12 Denne kanal anvendes af NAVIAIR. Kanal 13 Denne kanal anvendes mellem Kastrup Apron flyvelederne i kontroltårnet og marshallers og pushback-traktorerne, der opererer i forpladsområdet. På denne FM-kanal vil der tillige kunne høres retransmission af en fly-frekvens, dvs. at du også kan høre VHF-radiokommunikation mellem fly og Kastrup Apron på denne kanal. Kaldesignal: KASTRUP APRON CPH Radioreglement JULI 2014

10 Kanal 14 Denne kanal anvendes af CPH/Security. Kanal 15 Denne kanal anvendes af Kontroltårnet ligesom kanal 1(Se også Kanal 1). Kanal 16 Denne kanal anvendes af Kontroltårnet ligesom kanal 1(Se også Kanal 1). Kanal 17 Denne kanal anvendes af Kontroltårnet ligesom kanal 1(Se også Kanal 1). Kanal 18 Denne kanal anvendes af Kontroltårnet ligesom kanal 1(Se også Kanal 1). BUS - Kanal Denne kanal anvendes af CPH/Kørselssektionen. SIF - Kanal Denne kanal anvendes af CPH/Serviceinformationen. BGS - Kanal Denne kanal anvendes af CPH/Bagagevognsservice. SINE talegruppe 216 Anvendes af CPH/Brand & Redning til kommunikation med eksterne enheder. CPH Radioreglement JULI 2014

11 3. Almindelige kommunikationsregler Lyt på kanalen, inden du begynder at sende. Du undgår derved at gribe forstyrrende ind i en igangværende kommunikation. Gør ethvert opkald så kort som muligt. Der er måske andre, som venter på at komme til. Samtalen glider lettere og hurtigere, hvis du i forvejen har planlagt, hvad du vil sige og hvordan du vil sige det. Det er meget vigtigt altid at tale lige ind i mikrofonen (ca. 10 centimeter fra munden). Tal ganske normalt ind i mikrofonen - ikke for lavt og ikke for højt. At råbe ind i mikrofonen giver uforståelig tale hos modtageren. Der skal altid anvendes ordene bane, rullevej eller standplads foran numre eller bogstaver, som betegner disse. Der skal altid læses tilbage af modtageren. Der skal altid rapporteres klar af banen. Husk, at den du kalder op kan være optaget. Hav derfor tålmodighed, også selvom der er ventetid før dit opkald besvares. Det er muligt, at alle i lufthavnen kender din stemme, men sender og modtager skal altid være klart og tydeligt identificeret ved opkaldet. Radioen må kun benyttes til tjenstlige samtaler. 4. Anvend radioen med omtanke Udover, at din radio er et nyttigt værktøj for dig, er den også en vigtig del af dit personlige sikkerhedsudstyr. Ved henvendelse til din nærmeste foresatte kan du få oplysninger om hvilke retningslinjer og instrukser, der findes med oplysninger om den praktiske anvendelse og betjening af det radioudstyr, du skal bruge. Vær særlig opmærksom og hensynsfuld, når du anvender radioen i passagerområder. Brug den så diskret som overhovedet muligt - gerne lidt afsides - og undgå at genere eller påkalde opmærksomheden hos passagerer eller andre, der opholder sig i nærheden. Meldinger på radioen kan let misforstås af uvedkommende, der tilfældigt overhører dem, og kan derved måske give anledning til unødig ængstelse eller uro blandt passagererne. CPH Radioreglement JULI 2014

12 Alle radioer (undtagen radioer til Serviceinformation og Bagagevognsservice) er indrettet således, at de kan kalde OC. Her kan du få assistance døgnet rundt, og hertil bør du melde alle forhold, der kan have betydning for lufthavnens sikkerhed og drift. Det kan for eksempel være skilte, der er væltet, porte der ikke er låst, eller personer der observeres på steder, hvortil de normalt ikke har adgang. Husk altid når du bruger radioen, at det er teknisk muligt for uvedkommende at aflytte lufthavnens radiokanaler. Pas godt på radioen, og brug den med omtanke! 5. Benyt korrekt kaldesignal Når du kalder op, skal du bruge 2 kaldesignaler. Kaldesignalet til den kanal du vil benytte, finder du i afsnit 2 Beskrivelse af radiokanalerne og Dit eget kaldesignal er markeret med en label på bilens instrumentbræt eller din radio. Bemærk: Kaldesignalet for en flytraktor i forbindelse med bugsering og pushback skal bestå af flyselskabets navn + de 3 sidste karakterer/bogstaver i flyets registrering. F.eks. SAS Kilo Bravo Oscar. 6. Benyt korrekt opkaldsmåde Nævn altid først kaldesignalet på den, du vil tale med og derefter dit eget kaldesignal f. eks. Tårn / Mark 104 Kontakt vedr. Manøvreområdet o Fra køretøj med nr. TS 104 o Med kaldesignal MARK104 o Med køretøjslabel MARK104 Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar Kontakt vedr. Manøvreområdet fra en flytraktor Tårn / Lods 105 Kontakt vedr. Manøvreområdet o Fra køretøj med nr. TS 105 o Med kaldesignal LODS105 o Med køretøjslabel LODS105 CPH Radioreglement JULI 2014

13 Kastrup Apron / SAS-Kilo Foxtrot Alpha Kontakt vedr. forpladsområdet fra en flytraktor Kastrup Apron / Lastvogn 162 Kontakt vedr. forpladsområdet o Fra køretøj med nr. TS 162 o Med kaldesignal LASTVOGN162 o Med køretøjslabel LAST162 Bemærk At nummeret på køretøjet, i køretøjets kaldesignal og i køretøjets label er det samme og at teksten i køretøjets label er den samme som teksten i køretøjets kaldesignal eller en forkortelse af kaldesignalet. Eksempler på standard fraseologi i forbindelse med krydsning af, kørsel eller ophold på start- og landingsbaner og bugsering i Manøvreområdet. (Kanal 1 / 15 / 16 / 17 / 18). HUSK at første opkald til Tårn/TWR skal altid ske på kanal 1 Et køretøj skal krydse en start- og landingsbane: Bil TWR Tårn / AG20 AG20 / Tårn Bil Tårn / AG20 holder på rullevej Bravo, anmoder om at krydse bane 30 TWR AG20 / Tårn, det er tilladt at krydse bane 30 på rullevej Bravo Bil Tårn / AG20 krydser bane 30 på rullevej Bravo Når baneområdet er forladt Bil Tårn / AG20 klar af bane 30 TWR AG20 / Tårn, tak/modtaget/forstået CPH Radioreglement JULI 2014

14 Et køretøj skal ind på en start- og landingsbane, køre på banen og forlade banen et andet sted: Bil TWR Bil TWR Bil Tårn / LODS125 LODS125 / Tårn Tårn / LODS125 holder på rullevej Bravo, anmoder om at køre på bane 30 og køre klar af banen via rullevej Foxtrot 1 LODS125 / Tårn, det er tilladt at køre på bane 30 fra rullevej Bravo og køre klar via rullevej Foxtrot 1 Tårn / LODS125 kører på bane 30 fra rullevej Bravo og kører klar via rullevej Foxtrot 1 Når baneområdet er forladt Bil Tårn / LODS125 klar af bane 30 TWR LODS125 / Tårn, tak/modtaget/forstået Et køretøj skal ind et sted på en start- og landingsbane, for et længere ophold på banen: Bil Tårn / ELVOGN318 TWR ELVOGN318 / Tårn Tårn / ELVOGN318 holder på rullevej Bravo, anmoder om kørsel på Bil bane 30 for at reparere lys i stopbarren før bane 22L/04R. Forventet varighed ca. 20 minutter og kan køre klar af banen på ca. 5 minutter ELVOGN318 / Tårn TWR Hvad er forventet varighed, og hvor lang tid er du om at køre klar af banen (Hvis dette var udeladt) Tårn / ELVOGN318 Bil Forventet varighed ca. 20 minutter og kan køre klar af banen på ca. 5 minutter ELVOGN318 / Tårn, det er tilladt at køre på bane 30 fra rullevej Bravo, hold klar af bane 22L/04R TWR Ved kørsel på RWY12/30 vil der blive tilføjet: og hold klar af ind- og udrullende trafik Tårn / ELVOGN318 kører på bane 30 fra rullevej Bravo, holder klar af Bil bane 22L/04R (og holder klar af ind- og udrullende trafik (hvis sagt af TWR) Når baneområdet er forladt Bil Tårn / ELVOGN318 klar af bane 30 TWR ELVOGN318 / Tårn, tak/modtaget/forstået Bugsering på Manøvreområdet: TWR Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar SAS-Kilo Bravo Oscar / Tårn Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar holder på rullevej Bravo med en Airbus 319 og skal til hangar xx i syd / standplads yy CPH Radioreglement JULI 2014

15 TWR SAS-Kilo Bravo Oscar / Tårn, det er tilladt at krydse bane 30 og fortsætte via rullevej Bravo, hold før rullevej Charlie Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar krydser bane 30 og fortsætter via rullevej Bravo, holder før rullevej Charlie Når baneområdet er forladt Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar klar af bane 30 TWR SAS-Kilo Bravo Oscar / Tårn, tak/modtaget/forstået Eksempler på standard fraseologi i forbindelse med skub (pushback) og bugsering på forpladsområderne. (Kanal 3 og 13) Opkald ifm. skub og bugsering på forpladsområderne: Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar Kastrup Apron SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar anmoder om at skubbe og bugsere Airbus 319 fra standplads Bravo 4 til anden standplads / til hangar SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron. Du må skubbe. Kastrup Apron Bugsering godkendt via rullevej Mike, Yankee og Papa til standplads Bravo 9, stopbjælke 5 Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar skubber og bugserer via rullevej Mike, Yankee og Papa til standplads Bravo 9, stopbjælke 5 Hvis der ikke gives tilladelse til at køre med det samme Kastrup Apron SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron. Du må skubbe og holde Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar skubber og holder Opkald ifm. bugsering (uden skub) på forpladsområderne: Kastrup Apron Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Foxtrot Alpha SAS-Kilo Foxtrot Alpha / Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Foxtrot Alpha anmoder om at bugsere CRJ-900 fra standplads Foxtrot 9 til anden standplads SAS-Kilo Foxtrot Alpha / Kastrup Apron. Bugsering godkendt via rullevej Whisky, Romeo, Yankee og Papa til standplads Bravo 9, stopbjælke 4 Kastrup Apron / SAS-Kilo Foxtrot Alpha bugserer via rullevej Whisky, Romeo, Yankee og Papa til standplads Bravo 9, stopbjælke 4 CPH Radioreglement JULI 2014

16 Opkald ifm. bugsering fra hangar til forpladsområderne: Kastrup Apron Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar på hangarområde Nord anmoder om at bugsere Airbus 319 til standplads SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron. Bugsering godkendt via rullevej Tango, Whisky og Sierra til standplads Delta 2, stopbjælke 4 Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar bugserer via rullevej Tango, Whisky og Sierra til standplads Delta 2, stopbjælke 4 7. Samariterudkald Hvis OC har brug for en samarit, vil der blive udsendt et signal (se pkt. 5 i afsnit 8. Tonesignaler og deres betydning ) og derefter kald på kanal 2 og 9. Alle uvedkommende skal holde sig væk fra disse kanaler i en sådan situation. 8. Tonesignaler og deres betydning 1) Lav sigtbarhed: Ved 3km sigt/ Ved CAT II/III Et klokke signal ( DING ) hvert 30. sekund/ Et klokke signal ( DING ) hvert 15. sekund 2) Fly akut Fly ulykke En række stigende toner efter hinanden En stigende tone - efterfulgt af en konstant tone - efterfuldt af en faldende tone 3) Udrykning To toner skifter 4) Samarit udkald En kort tone der gentages i ca. 7 sekunder 5) OC bruger kanalen To skiftende toner hvert 30. sekund 9. Andre betingelser CPH har fastsat regler for hvilke krav, personer og køretøjer skal opfylde for at få lov til at operere i flytrafikerede områder, jf. de i starten af dette dokument nævnte referencedokumenter. For eksempel er færdsel på egen hånd i Manøvreområdet betinget af, at man har gennemgået et særligt kursus med tilhørende praktisk udtjekning. Tilmelding til dette kursus forudsætter, at den nærmeste foresatte kan dokumentere, at medarbejderen har et rimeligt tjenstligt behov for at kunne færdes i Manøvreområdet samt, at medarbejderen har opnået en rimelig rutine i at køre i forpladsområdet. Dvs. normalt mindst 6 måneder, medmindre andet aftales med Trafikafdelingen. CPH Radioreglement JULI 2014

17 Hvis man har tilladelse til at køre i Manøvreområdet, vil det fremgå af id-kortet (Havnekort) med 4 i feltet Driver. Nærmere orientering kan hentes i Lokale Bestemmelser (LB) for Københavns Lufthavn eller hos CPH-Trafikafdeling-/Airside Safety. Trafikanter, der ikke har gennemgået det nævnte kursus, må kun færdes i Manøvreområdet i følgeskab med en CPH autoriseret lods. Køretøjer, der benyttes i Manøvreområdet skal, Være udstyret med en radio med de kanaler, der anvendes i lufthavnen Være udstyret med godkendt gult topblink på taget Være udstyret med VLT Være afmærket jf. BL3-10, Bestemmelser om luftfartshindringer Radio, topblink og VLT må aldrig slukkes ved færden på Manøvreområdet. Køretøjer, der er udstyret med VLT, har en mærkat placeret i øverste venstre hjørne af forruden med teksten Køretøjet er forsynet med VLT, og en gul lysdiode i instrumentbrættet. Hvis dioden ikke blinker, virker VLT ikke og køretøjet må ikke benyttes til kørsel i Manøvreområdet. I alle køretøjer er VLT en monteret, således at den startes når det gule topblink tændes. Gult topblink/vlt skal tændes 1 minut før indkørsel i Manøvreområde. VLT er først aktiveret når lysdioder blinker hurtigt. Nærmere orientering om udstyret kan hentes i Lokale Bestemmelser (LB) for Københavns Lufthavne eller hos CPH-Trafikafdelingen-Airside Safety. CPH Radioreglement JULI 2014

18 10. Det fonetiske alfabet For at undgå misforståelser ved radiokommunikation bør du anvende det fonetiske alfabet: A= ALPHA P= PAPA B= BRAVO Q= QUEBEC C= CHARLIE R= ROMEO D= DELTA S= SIERRA E= ECHO T= TANGO F= FOXTROT U= UNIFORM G= GOLF V= VICTOR H= HOTEL W= WHISKY I= INDIA X= X-RAY J= JULIETT Y= YANKEE K= KILO Z= ZULU L= LIMA Æ= ÆGIR M= MIKE Ø= ØDIS / ØRESUND N= NOVEMBER Å= ÅSE O= OSCAR CPH Radioreglement JULI 2014

19 Pas på ved gengivelsen af tal i radioen. Især kan det være svært at skelne mellem "4" og "9" i talkombinationer (prøv fx at sammenligne udtalen af "24" og "29"). 0= NUL 5= FEM 1= EN (eller ET) 6= SEKS 2= TO 7= SYV 3= TRE 8= OTTE 4= FIRE 9= NAJ NER (Brug ikke NI) 11. Betingelser for at benytte radioanlæg i lufthavnen Radiokommunikation skal hemmeligholdes for alle uvedkommende. Radioer er vitalt udstyr og skal behandles med ansvarlighed. 12. Inddragelse af radiokanaler Under skærpede omstændigheder kan CPH s øverste operationsledelse (Flyvepladschefen, Trafikchefen eller VLC) træffe beslutning om, at en eller flere af lufthavnens FM-kanaler for en periode må inddrages til særlige formål i forbindelse med afvikling af den foreliggende situation. I særlige tilfælde vil OC på de berørte kanaler udsende et specielt tonesignal hvert 30. sekund (Se pkt. 5 i afsnit 8. Tonesignaler og deres betydning ). Så længe dette signal lyder, skal kanalernes almindelige brugere holde sig fra at benytte disse kanaler, og i stedet vælge andre kommunikationsveje. 13. Fejlmelding af radio Radioer som i CPH anvendes til kommunikation på kanal 1-18, Service Information, BUS, BGS samt SINE fejlmeldes til: Naviair TMC på telefon: (Der svares hele døgnet) CPH Radioreglement JULI 2014

20 14. Ordforklaring BL BL11-1 Callsign CAT II CAT III CPH CSRA FM ILS Kaldesignal Kastrup Apron Køretøjslabel Køretøjs nr. LB NAVIAIR OC SINE SRA TMC TS TVC TWR Tårn eller Tower VHF VLC VLT Bestemmelse for Civil Luftfart, der udgives af Trafikstyrelsen Flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn Se kaldesignal Kritiske vejrminima for landende fly Særligt kritiske vejrminima for landende fly Københavns Lufthavne A/S Critical Security Restricted Area Frekvens Modulation Instrument Landing System Identifikationen af de kanaler du vil benytte (se afsnit 2) og din egen identifikation, der er markeret med en label på køretøjets instrumentbræt eller på din radio Kaldesignal til Apron flyvelederne i kontroltårnet Den markering som identificerer køretøjet på flyvelederens skærm Det nr. der er malet på køretøjet Lokale bestemmelser for Københavns Lufthavn Flyvesikringstjenesten (Flyveledelse & teknik) Operationscentret (CPH) Sikkerhedsnet Security Restricted Area Technical Management Center (NAVIAIR) Trafikstyrelsen Teknisk Vagtcentral (CPH) Tower Kaldesignal til Manøvreområde flyvelederne i kontroltårnet Frekvensområde for radioer (Very High Frequency) CPHs Vagthavende Lufthavnschef Enhed som gør køretøjet synlig i Ground Radar Systemet (Vehicle Location Transmitter) CPH Radioreglement JULI 2014

21 15. Til egne notater: (Her kan du fx indsætte din arbejdsplads' interne radio-regler) CPH Radioreglement JULI 2014

22

Radioreglement for Københavns Lufthavn

Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup SEPTEMBER 2016 CPH Radioreglement - 2 - SEPTEMBER 2016 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup september 2016

Læs mere

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Low Visibility Procedure Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Februar 2012 Side 2 Indhold Bilag... 2 1. Indledning... 3 2. Definition... 3 3. Ansvarsfordeling...

Læs mere

Vejledning for Airline Company VHF Operational Control Stations

Vejledning for Airline Company VHF Operational Control Stations Vejledning for Airline Company VHF Operational Control Stations Side 1 Udgivet af Trafik- og Byggestyrelsens Center for personcertificering København 2011. Side 2 INDHOLD 1 Generelt... 4 2 Ansvar... 4

Læs mere

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse: 1. Formål Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark 2. Fremgangsmåde 2.1 Indsatsens 3 faser 2.1.1 Fase 1 (under fremkørsel indtil skift til tildelt SKS) 2.1.2 Fase

Læs mere

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning 300/2008, BL3-15, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. Københavns Lufthavne Copenhagen Airports

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning 300/2008, BL3-15, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. Københavns Lufthavne Copenhagen Airports Københavns Lufthavne Copenhagen Airports Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning 300/2008, BL3-15, BL11-1 og Lokale Bestemmelser Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen

Læs mere

Kørsel i Manøvreområdet

Kørsel i Manøvreområdet Kørsel i Manøvreområdet Oktober 2014 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse:... 2 2. Kursusplan... 3 3. Indledning... 4 4. Baggrund... 4 4.1 Hvor kommer reglerne fra?... 4 4.2 Tårnets (TOWER s)

Læs mere

Manual for Standpladsklarering

Manual for Standpladsklarering Manual for Standpladsklarering Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Standpladsklarering generelt..side 3 2. Standpladsklarererens ansvar Side 4 3. Standpladskategorier...Side 5 4. Udførelse af standpladsklarering...side

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 4.1 Særlige lufthavnsregler... 4-2 4.1.1 Generelt 4.1.2 Vigepligt på airside 4.1.3 Hastighedsbegrænsning på airside 4.1.4 Kørsel med motor i tomgang 4.1.5 Parkering på airside

Læs mere

Afsnit Emne Side. 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Definitioner... 1-2. Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys

Afsnit Emne Side. 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Definitioner... 1-2. Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys Indhold Afsnit Emne Side 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Definitioner... 1-2 Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys CPH Lokale Bestemmelser Trafikafdelingen (TRO) 30 JAN 15 1-1 1.1

Læs mere

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn januar 2011 Anvendelse af højt grej 1) Højt grej defineres som arbejdsmateriel (kraner, betonpumper, lifte osv.) og køretøjer, hvis højde overstiger 5 meter

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 7.1 Alarmering ved uheld/hændelser på airside... 7-2 Vigtige telefonnumre 7.2 Indberetningspligt... 7-2 7.3 Flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn... 7-3 7.4 Håndtering af diverse

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 3.1 Regler for alle med adgang til airside... 3-2 3.1.1 Generelt 3.1.2 Fodgængere på airside 3.1.3 Personlige værnemidler 3.2 Færdselstilladelse... 3-4 3.2.1 Forudsætninger 3.2.2

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKOD Navn: 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år.

Læs mere

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. December 2013 Version 22

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. December 2013 Version 22 Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning, BL11-1 og Lokale Bestemmelser December 2013 Version 22 Sanktionskatalog for Københavns Lufthavn: (Procedure til behandling af overtrædelser af

Læs mere

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt?

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt? Teoriprøve nr. 7 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSB 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart

Læs mere

CPH's FOD vision: Alle har ansvar for at holde lufthavnen ren og fjerne løse objekter på Airside, i eller omkring flytrafikerede områder.

CPH's FOD vision: Alle har ansvar for at holde lufthavnen ren og fjerne løse objekter på Airside, i eller omkring flytrafikerede områder. CPH's FOD vision: Alle har ansvar for at holde lufthavnen ren og fjerne løse objekter på Airside, i eller omkring flytrafikerede områder. Procedure til forebyggelse af FOD på Airside Side 2 CPH s FOD vision:

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKSB Navn: 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart for EKSB)

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 5.1 Flyhandling under ekstreme vejrforhold... 5-2 5.2 Standpladsklarering... 5-2 5.3 Anvendelse af broer på standpladser... 5-2 5.4 Krav til brooperatøren... 5-2 5.5 Flyankomst...

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 14707204 Virksomhedstype Københavns

Læs mere

Røversprog Semifore SMS-kode Talkode Personlig talkode... 15

Røversprog Semifore SMS-kode Talkode Personlig talkode... 15 1. udgave, 2012 INDHOLD Tips og tricks til at løse koder... 3 Anagram... 4 Blindskrift... 4 Bogkode... 4 Bogstavforskydning (A-K Koden)... 5 Bogstavfyld... 5 Bogstavombytning... 6 Frimurerkode... 7 Midt-fup...

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-40 Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen Udgave 1, 15. august 2003 I medfør af 70, 70 a, 70

Læs mere

Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement

Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement Side 1 af 7 Indhold 1 Forord... 1 2 Formål... 1 3 Referencer... 2 4 Landingssted... 2 5 Flyveprocedurer... 2 5.1 Krav til fly... 2 5.2 Generelle krav til flyvning... 2 5.3 Briefing... 2 5.4 Operative forhold

Læs mere

Generelt. Dvs. entreprenørfirmaets navn, aktivitetens registreringsnummer og navn, sted i lufthavnen, samt nærmeste indkørselslåge.

Generelt. Dvs. entreprenørfirmaets navn, aktivitetens registreringsnummer og navn, sted i lufthavnen, samt nærmeste indkørselslåge. Juni 2003 Generelt Lufthavnens afspærrede område kaldes i daglig tale "airside", og området udenom betegnes "landside". Ordensreglerne gælder for airside samt CPH-matrikler uden for det afspærrede område.

Læs mere

DSvU. 2. Hvor langt kan man cirka række på VHF-båndet når man befinder sig i 1000 FT? (a) 40 NM (b) 30 NM (c) 20 NM (d) 10 NM

DSvU. 2. Hvor langt kan man cirka række på VHF-båndet når man befinder sig i 1000 FT? (a) 40 NM (b) 30 NM (c) 20 NM (d) 10 NM Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Nødmeldinger skal: (a) Altid afgives på den sidst benyttede frekvens,

Læs mere

VFR-pilot information

VFR-pilot information VFR-pilot information VFR-pilot information Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot, specielt

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

Kommunikationsmidler

Kommunikationsmidler SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Konsulent Steffen Bisboe Juni 2016 Ministeriet for børn, Undervisning og Ligestilling (Juni 2016). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015?

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015? Teoriprøve nr. 6 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKBI 1. Hvordan udtales tallet 1015? a) En nul en fem b)

Læs mere

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC.

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC. HAVARI Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-203 UTC dato: 03-05-2013 UTC tid: 08:07 Begivenhed: Accident Sted: EKAH Personskade: Minor Notifikation Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-9 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Aarhus Lufthavn Udgave 1, 10. juli 1998 I medfør af 70, 70 a, 149, stk. 10, og 153, stk. 2, i lov

Læs mere

RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Aktører på et skadested s2: Principskitse af et skadested s3: Radioudstyr på et skadested s5:

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRN. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRN. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKRN Navn: 1. En luftfartsstation, som modtager en nødmelding, skal: (a) Øjeblikkeligt

Læs mere

Betjening af en radioamatørstation

Betjening af en radioamatørstation Betjening af en radioamatørstation B/D certifikatkursus 2016 Efterår 2016 OZ7SKB EDR Skanderborg afdeling Som at lære at cykle Der er ikke ret meget, der skal forstås Det meste er udenadslære/gentagelser

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Teoriprøve nr. 10. 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år. Prøven for opnåelse af N-BEG certifikatet kan tidligst aflægges:

Teoriprøve nr. 10. 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år. Prøven for opnåelse af N-BEG certifikatet kan tidligst aflægges: Teoriprøve nr. 10 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKOD 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-1 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup Udgave 2, 1. juli 2003 I medfør af 70, 70 a, 70 b, 149, stk. 10, og 153

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 4.1 Særlige lufthavnsregler... 4-2 4.1.1 Generelt 4.1.2 Vigepligt på airside 4.1.3 Hastighedsbegrænsning på airside 4.1.4 Kørsel med motor i tomgang 4.1.5 Parkering på airside

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKBI Navn: 1. Hvordan udtales tallet 1015? (a) En nul en fem (b) Ti femten (c)

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRK. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRK. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKRK Navn: 1. Du befinder dig ved Sjællands vestkyst (ca. 30 NM fra EKRK Roskilde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag:

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag: 1. udgave 1. november 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighed 2. Ansvar & Myndighed 3. Vintertjeneste 4. Varsling om vinterforhold 5. Rekvirering af vintertjeneste 6. Vintertjenestens udførelse 7. Sneprofil

Læs mere

Uddannelse af personale til evakueringsassistent

Uddannelse af personale til evakueringsassistent DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-15 1349 Kbh. K Uddannelse af personale til evakueringsassistent 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-3 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Odense Lufthavn Udgave 1, 2. januar 1992 I medfør af 70, 70 a, 149, stk. 10, og 153 stk. 2, i lov

Læs mere

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed?

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? Teoriprøve nr. 8 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-14 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Stauning Lufthavn Udgave 1, 15. april 1993 I medfør af 70, 70 a, 70 b, 149, stk. 10, og 153 stk.

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Militær Kommunikation Maritime Force Protection B. Kort navn MIL KOM MFP C. Formål Faget skal give

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. PASSAGERRELATEREDE AFGIFTER... 2 2.1 GENERELT... 2 2.2 PASSAGERAFGIFT... 3 2.3

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn Debatoplæg VVM og miljøgodkendelse Roskilde Lufthavn blev anlagt i 1973, efter en Folketingsbeslutning fra 1969, med det formål at fungere som

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

Teoriprøve nr. 1. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB

Teoriprøve nr. 1. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Teoriprøve nr. 1 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKEB 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve

Læs mere

VHF RT2048 SAILOR COMPACT 2000 PROGRAMME DANSK

VHF RT2048 SAILOR COMPACT 2000 PROGRAMME DANSK VHF RT2048 SAILOR COMACT 2000 ROGRAMME DANSK SAILOR RT2048 VHF radiotelefon er konstrueret til at møde de stigende krav til et højteknologisk produkt, såsom høj kvalitet, små dimensioner osv. SAILOR RT2048

Læs mere

Lufthavn, general. NY i Lufthavnen. Betegnelser og Forkortelser

Lufthavn, general. NY i Lufthavnen. Betegnelser og Forkortelser Lufthavn, general NY i Lufthavnen Betegnelser og Forkortelser Lufthavn, general Ny i Lufthavnen Betegnelser og forkortelser Produced by: Brian Billing Transporthvervets UddannelsesRåd TUR/SGS Last Revision:

Læs mere

Afsnit Emne Side. 1.1 Om Lokale Bestemmelser Appendikser til Lokale Bestemmelser Definitioner...1-3

Afsnit Emne Side. 1.1 Om Lokale Bestemmelser Appendikser til Lokale Bestemmelser Definitioner...1-3 Indhold Afsnit Emne Side 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Appendikser til Lokale Bestemmelser... 1-2 1.3 Definitioner...1-3 Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys CPH Lokale Bestemmelser

Læs mere

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg SOFARTSSTYRELSEN AntalfejZ Udi1des af censor ALM DSC-ALM Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Sted: Svendborg Dato:

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

Apron Safety for fodgængere

Apron Safety for fodgængere Apron Safety for fodgængere 0 Januar 2009 Indhold: A. Undervisning af fodgængere på airside B. Hvem har det overordnede flyvesikkerhedsmæssige ansvar i lufthavnen? 1. Hvilke regler gælder for mig, når

Læs mere

Instruks for frakobling af sprinklerinstallation

Instruks for frakobling af sprinklerinstallation 1 Omfang (gældende for) og gyldighed Proceduren er gældende for alle hele eller delvis frakoblinger af sprinklerinstallationer, f.eks. i forbindelse med ombygningsarbejder. Proceduren er ligeledes gældende

Læs mere

Sikkerhedsansvarlig Henrik Mütze Mobil:

Sikkerhedsansvarlig Henrik Mütze Mobil: Bilag 10-1: Sikkerhed ved stævner: F-18 VM 1. Ansvar Alle frivillige og officials indgår i sikkerhedsberedskabet og skal gøres bekendt med denne sikkerhedsbeskrivelse. I tilfælde af ulykke/tilskadekomst

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 3-13 Bestemmelse: Høringssvar (afsender og indhold): Bemærkninger (enhed og indhold):

Læs mere

Teoriprøve nr. 5. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB

Teoriprøve nr. 5. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Teoriprøve nr. 5 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKEB 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

FKB Kursusmål Skole Dato start Dato slut År Underskrevet Type

FKB Kursusmål Skole Dato start Dato slut År Underskrevet Type Samarbejdsaftaler 2016 Opdateret 18-04-2016 (hct) TEC har indgået samarbejdsaftaler med en række skoler og uddannelsesinstitutioner for at sikre, at alle de kurser og efteruddannelsestilbud, TEC er godkendt

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER PRODUCERET MED STØTTE FRA NAVICO DANMARK A/S. BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater)

Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater) Nr. 1080 7. december 2000 Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater) I medfør af 3 i lov nr. 210 af 6.

Læs mere

DSvU. (c) Samme prioritet end meldingen: OBC ÅLBORG TOWER bane 21 tilladt at starte (d) Højere prioritet en meldingen: OY-ABC ÅLBORG forstået MAYDAY

DSvU. (c) Samme prioritet end meldingen: OBC ÅLBORG TOWER bane 21 tilladt at starte (d) Højere prioritet en meldingen: OY-ABC ÅLBORG forstået MAYDAY Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKYT Navn: 1. Du er startet fra Aalborg Lufthavn og er nået til Tylstrup i 1000

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-12 Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser Udgave 1, 1. september 1984 I medfør af 52, 70, 149, stk. 10 og 13, og 153, stk. 2, i lov om

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 Indhold 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 2.1 Startafgift... 2 2.2 Passagerafgift... 2 2.3 Opholdsafgift...

Læs mere

Telefonsamtaler på dansk

Telefonsamtaler på dansk Telefonsamtaler på dansk 1 INDHOLD: 1. Generelt 2. Høflighed i telefonen 3. Forslag til hvordan man kan Svare på en opringning, præsentere sig Spørge efter nogen Svarenårdenpersonkundenvilikontakt med,

Læs mere

Afsnit Emne Side. 6.1 Ground handling... 6-2 6.1.1 Generelt 6.1.2 Tankning af fly 6.1.3 Afisning af fly 6.1.4 Vask af fly

Afsnit Emne Side. 6.1 Ground handling... 6-2 6.1.1 Generelt 6.1.2 Tankning af fly 6.1.3 Afisning af fly 6.1.4 Vask af fly Indhold Afsnit Emne Side 6.1 Ground handling... 6-2 6.1.1 Generelt 6.1.2 Tankning af fly 6.1.3 Afisning af fly 6.1.4 Vask af fly 6.2 Færdsel omkring fly på standpladser... 6-3 6.2.1 Generelt 6.2.2 Jetfly

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet 117 (Emergency Position Indicating Radio Beacon) er en nødradiobøje, og GMDSS udrustede skibe skal være udstyret med mindst en. Der er defineret 3 forskellige, som arbejder på hver sin måde. Fælles for

Læs mere

Unionshåndbog FLYVEVIRKSOMHED Gruppen om signalregler angiver de signalmidler og fraseologi, der skal anvendes ved signalering.

Unionshåndbog FLYVEVIRKSOMHED Gruppen om signalregler angiver de signalmidler og fraseologi, der skal anvendes ved signalering. Side nr.: 1 (10) 1. GENERELT 1.1. Gruppen om signalregler angiver de signalmidler og fraseologi, der skal anvendes ved signalering. Endvidere indeholder gruppen SIGNALER FOR FLYVEPLADSTRAFIK, jf. TILLÆG

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 2016 Takstregulativ Gældende fra d. 01. januar 2016 Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 Indhold A. Almindelige bestemmelser... 3 B. Startafgifter...

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. Lovtidende A BEK nr 1266 af 10/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør af 4, stk. 2, 19, 29, 30 og 53,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM REDEGØRELSE Havari 18-05-2014 med REIMS F 172N OY-AZM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygge- og anlægsarbejder samt bygningsændringer.... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-3 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-3 2.5 Udtømning

Læs mere

CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer: 55 ingen tilskadekomne Københavns Lufthavn Dato og tidspunkt: 09.10.2009 kl.

CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer: 55 ingen tilskadekomne Københavns Lufthavn Dato og tidspunkt: 09.10.2009 kl. REDEGØRELSE HCLJ510-000696 Hændelse Luftfartøj: Bombardier CL-600-2D24 Registrering: OY-KFF (CRJ 900) Motorer: 2 General Electric Flyvning: Ruteflyvning, IFR CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer:

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane.

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane. Antal spørgsmål i prøven Beståelseskrav Til til rådighed Bilag Navn: 75% = 18 spørgsmål 30 minutter Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? (a)

Læs mere

Teoriprøve nr. 2. 2. Hvad hedder den Q-kode du skal anmode om i spørgsmålet ovenfor?

Teoriprøve nr. 2. 2. Hvad hedder den Q-kode du skal anmode om i spørgsmålet ovenfor? Teoriprøve nr. 2 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKRK 1. Du befinder dig ved Sjællands vestkyst (ca. 30 NM

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere