Radioreglement for Københavns Lufthavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radioreglement for Københavns Lufthavn"

Transkript

1 Radioreglement for Københavns Lufthavn

2 Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup JULI 2014 CPH Radioreglement JULI 2014

3 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup juli 2014 Københavns Lufthavne A/S (CPH) Assets Management Utility (AMU) Redaktion: CPH/Dorthe E. Zehngraff Kvalitetssikret af: CPH/Trafikafdelingen-TRO/Thomas Arndt Petersen og Pelle Jørgensen Naviair/Bodil Ravn, Steffen Gammelgaard Willumsen og Michael Holmstrøm Andersson Revision Dato Ansvar Ændringsbeskrivelse MAR 1994 TRA MAR 1996 TRA NOV 1998 TRA OKT 2001 TES Frekvenser, kaldesignal, afdelinger, JAN 2004 EJI bekendtgørelse m.m. rettet Radioreglement er under revision. Kanalændringer, m.m. opdateres DEC 2004 EJI Kanalændringer JAN 2006 EJI Kanalændringer OKT 2006 EJI Kanalændringer OKT 2008 EPM Diverse opdateringer JAN 2011 PM/TRO JULI 2014 AMU Diverse opdateringer VLT, eksempler på dansk standard fraseologi og diverse rettelser Referencer: 1. BL 11-1, Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup (Trafikstyrelsen) 2. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn (CPH) 3. BL 7-14, Bestemmelser om procedure for tale-radiokommunikation (Trafikstyrelsen) 4. ATS instruks-14, Kommunikation (Trafikstyrelsen) 5. Security folderen Værd at vide om lufthavnssikkerhed (CPH) 6. Gældende love og bekendtgørelser om oprettelse, ibrugtagning og anvendelse af radioanlæg m.v.: BEK nr af 25/10/2013 Bekendtgørelse om tilladelse til at anvende radiofrekvenser - https://www.retsinformation.dk/ CPH Radioreglement JULI 2014

4 Forord I denne folder gives generelle oplysninger om de landmobile radiotjenester inden for lufthavnsområdet samt information om de almindelige regler, der gælder for brug af radio under tjenstlig færden i lufthavnen. Vær i øvrigt opmærksom på, at der gælder en række regler for færden i flytrafikerede områder. Disse regler fremgår af BL 11-1 (Bestemmelser om flyvepladsreglementet for Københavns Lufthavn, Kastrup) samt Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn. Ukendskab til gældende love og bestemmelser fritager dig ikke for ansvar. Så er du i tvivl om noget, så gør dig selv og andre en stor tjeneste, SPØRG OM RÅD! Københavns Lufthavne A/S CPH Radioreglement JULI 2014

5 Indholdsfortegnelse: Forord Landmobile radiotjenester i Københavns Lufthavn Beskrivelse af radiokanalerne.7 3. Almindelige kommunikationsregler Anvend radioen med omtanke Benyt korrekt kaldesignal Benyt korrekt opkaldsmåde Samariterudkald Tonesignaler og deres betydning Andre betingelser Det fonetiske alfabet Betingelser for at benytte radio-anlæg i lufthavnen Inddragelse af radiokanaler Fejlmelding af radio Ordforklaring Egne notater..21 CPH Radioreglement JULI 2014

6 1. Landmobile radiotjenester i Københavns lufthavn Betegnelse Brugere Rekorderet Kanal 1 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja Kanal 2 OC (Security) Ja Kanal 3 Kontroltårn (Kastrup Apron flyveledere) Ja Kanal 4 CPH/Mark Service Ja Kanal 5 CPHs og Naviairs teknikere Ja Kanal 6 CPH/Markservice i perioden 15. oktober til 15. april og evt. andre tjenester udenfor denne Ja periode Kanal 7 OC (CSRA/SRA-trafik) Ja Kanal 8 CPH/Rengøring Nej *) Kanal 9 OC (Security) Ja Kanal 10 Bagagen Nej *) Kanal 11 Fugle & Vildt Ja Kanal 11Ø BOR Sea Rescue Nej Kanal 12 Naviair Ja Kanal 13 Kontroltårn (Kastrup Apron flyveledere) Ja Kanal 14 OC (Security) Ja Kanal 15 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja Kanal 16 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja Kanal 17 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja Kanal 18 Kontroltårn (Tower/Tårn flyveledere) Ja BUS Kørselssektionen Ja SIF Serviceinformationen Nej *) BGS Bagagevognsservice Nej SINE talegruppe 216 Brand & Redning og eksterne enheder *) I tilfælde af, at OC eller Markservice benytter radiokanalen, vil denne blive rekorderet. Andre vil blive rekorderet efter behov. Bemærk! Kastrups radioer kan ikke anvendes i Roskilde, da Roskilde har andre frekvenser. Nej CPH Radioreglement JULI 2014

7 2. Beskrivelse af radiokanalerne Kanal 1 / 15 / 16 / 17 / 18 Disse kanaler anvendes til kommunikation mellem Tower/Tårnflyvelederen i Kontroltårnet og køretøjer eller personer, der befinder sig på Manøvreområdet. Anmodning om tilladelse til at køre ind i Manøvreområdet skal altid ske på KANAL 1. Kontroltårnet vil herefter anvise hvilken kanal, du skal benytte resten af tiden. Du skal opretholde konstant lyttevagt på den anviste kanal, så længe du befinder dig inden for Manøvreområdets grænse. NB! Skift aldrig kanal uden først at give besked til Tower/Tårn om, at du forlader den oprindelige kanal!. Ved indkørsel til SRA og CSRA-område kaldes op på kanal 7. Inden opkald gives besked på aktiv kanal, at denne forlades kortvarigt! På ovennævnte FM-kanaler vil der tillige kunne høres retransmission af en flyfrekvens, dvs. at du også kan høre VHF-radiokommunikation mellem fly og kontroltårn på disse kanaler. Luftfarttøjerne kan ikke høre bilerne. Særlige regler: Når sigtbarheden falder til 3 km eller derunder, udsendes et tonesignal, som kan høres på disse kanaler hvert 30. sekund. Når der etableres CAT II/III, høres tonesignalet hvert 15. sekund, hvis kanalen er ledig. Lyt altid til radioen. Hvis du hører tonesignalet, så husk: INGEN ADGANG TIL MANØVREOMRÅDET UDEN TILLADELSE FRA KONTROLTÅRNET. Hvis du allerede befinder dig i Manøvreområdet, når tonesignalet lyder, skal du kalde op på KANAL 1 for at få bekræftet, om du har lov til at blive eller skal forlade området. Kaldesignal: TÅRN/TOWER CPH Radioreglement JULI 2014

8 Kanal 2 Denne kanal anvendes fortrinsvis af Operationscentret (OC) samt CPH/Brand & Redning. Andre kan også anvende denne kanal, hvis de har meldinger til OC. I tilfælde af udrykning skal alle, der ikke er involveret i udrykningen, undlade at anvende Kanal 2. Der sendes et opmærksomhedssignal. Særlige regler: Da denne kanal også anvendes af CPH/Brand & Redning, vil der i tilfælde af udrykning kunne høres flere forskellige former for tonesignaler (Se afsnittet om Tonesignaler og deres betydning, pkt. 5). Disse signaler betyder, at alle uvedkommende skal afholde sig fra at benytte kanalen til opkald. Kaldesignal: OC Kanal 3 Denne kanal anvendes mellem Kastrup Apron flyvelederne i kontroltårnet og marshallers, pushback-traktorerne og andre køretøjer, der har lov til at operere på rulleveje i forpladsområdet. På denne FM-kanal vil der tillige kunne høres retransmission af en fly-frekvens, dvs. at du også kan høre VHF-radiokommunikation mellem fly og APRON på denne kanal. Kaldesignal: KASTRUP APRON Kanal 4 Denne kanal anvendes primært til kommunikation mellem Kommando-centralen og CPH/Markservice s køretøjer, fx i forbindelse med bane- eller forpladsinspektion og snerydning i Nordområdet. Kaldesignal: KOMMANDOCENTRAL Kanal 5 Denne kanal anvendes af CPHs og NAVIAIRs teknikere. Kaldesignal: Kaldesignal: TVC - CPH TMC - NAVIAIR CPH Radioreglement JULI 2014

9 Kanal 6 I perioden 15. oktober til 15. april, anvendes denne kanal af CPH/Markservice i forbindelse med snerydning til intern kommunikation på Manøvreområdet. Kaldesignal: KOMMANDOCENTRAL Kanal 7 Denne kanal anvendes til kommunikation mellem Operationscentret og køretøjer, der ønsker adgang til CSRA/SRA-området udenom de to faste kontrolsteder, Checkpoint Øst og Checkpoint Vest, fx traktorer, der bugserer fly fra Syd til Øst eller Nord. Ved indkørsel til CSRA/SRA-område fra Manøvreområde gives besked til Tower/Tårn om, at den tidligere kanal forlades. Kaldesignal: OC Kanal 8 Denne kanal anvendes af CPH/Rengøring. Kanal 9 Denne kanal anvendes af CPH/Security. Kanal 10 Denne kanal anvendes af CPHs bagage. Kanal 11 Denne kanal anvendes af FOV (Fugle & Vildt). Kanal 11 Ø Denne kanal anvendes som arbejdskanal af BOR Sea Rescue. Kanal 12 Denne kanal anvendes af NAVIAIR. Kanal 13 Denne kanal anvendes mellem Kastrup Apron flyvelederne i kontroltårnet og marshallers og pushback-traktorerne, der opererer i forpladsområdet. På denne FM-kanal vil der tillige kunne høres retransmission af en fly-frekvens, dvs. at du også kan høre VHF-radiokommunikation mellem fly og Kastrup Apron på denne kanal. Kaldesignal: KASTRUP APRON CPH Radioreglement JULI 2014

10 Kanal 14 Denne kanal anvendes af CPH/Security. Kanal 15 Denne kanal anvendes af Kontroltårnet ligesom kanal 1(Se også Kanal 1). Kanal 16 Denne kanal anvendes af Kontroltårnet ligesom kanal 1(Se også Kanal 1). Kanal 17 Denne kanal anvendes af Kontroltårnet ligesom kanal 1(Se også Kanal 1). Kanal 18 Denne kanal anvendes af Kontroltårnet ligesom kanal 1(Se også Kanal 1). BUS - Kanal Denne kanal anvendes af CPH/Kørselssektionen. SIF - Kanal Denne kanal anvendes af CPH/Serviceinformationen. BGS - Kanal Denne kanal anvendes af CPH/Bagagevognsservice. SINE talegruppe 216 Anvendes af CPH/Brand & Redning til kommunikation med eksterne enheder. CPH Radioreglement JULI 2014

11 3. Almindelige kommunikationsregler Lyt på kanalen, inden du begynder at sende. Du undgår derved at gribe forstyrrende ind i en igangværende kommunikation. Gør ethvert opkald så kort som muligt. Der er måske andre, som venter på at komme til. Samtalen glider lettere og hurtigere, hvis du i forvejen har planlagt, hvad du vil sige og hvordan du vil sige det. Det er meget vigtigt altid at tale lige ind i mikrofonen (ca. 10 centimeter fra munden). Tal ganske normalt ind i mikrofonen - ikke for lavt og ikke for højt. At råbe ind i mikrofonen giver uforståelig tale hos modtageren. Der skal altid anvendes ordene bane, rullevej eller standplads foran numre eller bogstaver, som betegner disse. Der skal altid læses tilbage af modtageren. Der skal altid rapporteres klar af banen. Husk, at den du kalder op kan være optaget. Hav derfor tålmodighed, også selvom der er ventetid før dit opkald besvares. Det er muligt, at alle i lufthavnen kender din stemme, men sender og modtager skal altid være klart og tydeligt identificeret ved opkaldet. Radioen må kun benyttes til tjenstlige samtaler. 4. Anvend radioen med omtanke Udover, at din radio er et nyttigt værktøj for dig, er den også en vigtig del af dit personlige sikkerhedsudstyr. Ved henvendelse til din nærmeste foresatte kan du få oplysninger om hvilke retningslinjer og instrukser, der findes med oplysninger om den praktiske anvendelse og betjening af det radioudstyr, du skal bruge. Vær særlig opmærksom og hensynsfuld, når du anvender radioen i passagerområder. Brug den så diskret som overhovedet muligt - gerne lidt afsides - og undgå at genere eller påkalde opmærksomheden hos passagerer eller andre, der opholder sig i nærheden. Meldinger på radioen kan let misforstås af uvedkommende, der tilfældigt overhører dem, og kan derved måske give anledning til unødig ængstelse eller uro blandt passagererne. CPH Radioreglement JULI 2014

12 Alle radioer (undtagen radioer til Serviceinformation og Bagagevognsservice) er indrettet således, at de kan kalde OC. Her kan du få assistance døgnet rundt, og hertil bør du melde alle forhold, der kan have betydning for lufthavnens sikkerhed og drift. Det kan for eksempel være skilte, der er væltet, porte der ikke er låst, eller personer der observeres på steder, hvortil de normalt ikke har adgang. Husk altid når du bruger radioen, at det er teknisk muligt for uvedkommende at aflytte lufthavnens radiokanaler. Pas godt på radioen, og brug den med omtanke! 5. Benyt korrekt kaldesignal Når du kalder op, skal du bruge 2 kaldesignaler. Kaldesignalet til den kanal du vil benytte, finder du i afsnit 2 Beskrivelse af radiokanalerne og Dit eget kaldesignal er markeret med en label på bilens instrumentbræt eller din radio. Bemærk: Kaldesignalet for en flytraktor i forbindelse med bugsering og pushback skal bestå af flyselskabets navn + de 3 sidste karakterer/bogstaver i flyets registrering. F.eks. SAS Kilo Bravo Oscar. 6. Benyt korrekt opkaldsmåde Nævn altid først kaldesignalet på den, du vil tale med og derefter dit eget kaldesignal f. eks. Tårn / Mark 104 Kontakt vedr. Manøvreområdet o Fra køretøj med nr. TS 104 o Med kaldesignal MARK104 o Med køretøjslabel MARK104 Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar Kontakt vedr. Manøvreområdet fra en flytraktor Tårn / Lods 105 Kontakt vedr. Manøvreområdet o Fra køretøj med nr. TS 105 o Med kaldesignal LODS105 o Med køretøjslabel LODS105 CPH Radioreglement JULI 2014

13 Kastrup Apron / SAS-Kilo Foxtrot Alpha Kontakt vedr. forpladsområdet fra en flytraktor Kastrup Apron / Lastvogn 162 Kontakt vedr. forpladsområdet o Fra køretøj med nr. TS 162 o Med kaldesignal LASTVOGN162 o Med køretøjslabel LAST162 Bemærk At nummeret på køretøjet, i køretøjets kaldesignal og i køretøjets label er det samme og at teksten i køretøjets label er den samme som teksten i køretøjets kaldesignal eller en forkortelse af kaldesignalet. Eksempler på standard fraseologi i forbindelse med krydsning af, kørsel eller ophold på start- og landingsbaner og bugsering i Manøvreområdet. (Kanal 1 / 15 / 16 / 17 / 18). HUSK at første opkald til Tårn/TWR skal altid ske på kanal 1 Et køretøj skal krydse en start- og landingsbane: Bil TWR Tårn / AG20 AG20 / Tårn Bil Tårn / AG20 holder på rullevej Bravo, anmoder om at krydse bane 30 TWR AG20 / Tårn, det er tilladt at krydse bane 30 på rullevej Bravo Bil Tårn / AG20 krydser bane 30 på rullevej Bravo Når baneområdet er forladt Bil Tårn / AG20 klar af bane 30 TWR AG20 / Tårn, tak/modtaget/forstået CPH Radioreglement JULI 2014

14 Et køretøj skal ind på en start- og landingsbane, køre på banen og forlade banen et andet sted: Bil TWR Bil TWR Bil Tårn / LODS125 LODS125 / Tårn Tårn / LODS125 holder på rullevej Bravo, anmoder om at køre på bane 30 og køre klar af banen via rullevej Foxtrot 1 LODS125 / Tårn, det er tilladt at køre på bane 30 fra rullevej Bravo og køre klar via rullevej Foxtrot 1 Tårn / LODS125 kører på bane 30 fra rullevej Bravo og kører klar via rullevej Foxtrot 1 Når baneområdet er forladt Bil Tårn / LODS125 klar af bane 30 TWR LODS125 / Tårn, tak/modtaget/forstået Et køretøj skal ind et sted på en start- og landingsbane, for et længere ophold på banen: Bil Tårn / ELVOGN318 TWR ELVOGN318 / Tårn Tårn / ELVOGN318 holder på rullevej Bravo, anmoder om kørsel på Bil bane 30 for at reparere lys i stopbarren før bane 22L/04R. Forventet varighed ca. 20 minutter og kan køre klar af banen på ca. 5 minutter ELVOGN318 / Tårn TWR Hvad er forventet varighed, og hvor lang tid er du om at køre klar af banen (Hvis dette var udeladt) Tårn / ELVOGN318 Bil Forventet varighed ca. 20 minutter og kan køre klar af banen på ca. 5 minutter ELVOGN318 / Tårn, det er tilladt at køre på bane 30 fra rullevej Bravo, hold klar af bane 22L/04R TWR Ved kørsel på RWY12/30 vil der blive tilføjet: og hold klar af ind- og udrullende trafik Tårn / ELVOGN318 kører på bane 30 fra rullevej Bravo, holder klar af Bil bane 22L/04R (og holder klar af ind- og udrullende trafik (hvis sagt af TWR) Når baneområdet er forladt Bil Tårn / ELVOGN318 klar af bane 30 TWR ELVOGN318 / Tårn, tak/modtaget/forstået Bugsering på Manøvreområdet: TWR Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar SAS-Kilo Bravo Oscar / Tårn Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar holder på rullevej Bravo med en Airbus 319 og skal til hangar xx i syd / standplads yy CPH Radioreglement JULI 2014

15 TWR SAS-Kilo Bravo Oscar / Tårn, det er tilladt at krydse bane 30 og fortsætte via rullevej Bravo, hold før rullevej Charlie Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar krydser bane 30 og fortsætter via rullevej Bravo, holder før rullevej Charlie Når baneområdet er forladt Tårn / SAS-Kilo Bravo Oscar klar af bane 30 TWR SAS-Kilo Bravo Oscar / Tårn, tak/modtaget/forstået Eksempler på standard fraseologi i forbindelse med skub (pushback) og bugsering på forpladsområderne. (Kanal 3 og 13) Opkald ifm. skub og bugsering på forpladsområderne: Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar Kastrup Apron SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar anmoder om at skubbe og bugsere Airbus 319 fra standplads Bravo 4 til anden standplads / til hangar SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron. Du må skubbe. Kastrup Apron Bugsering godkendt via rullevej Mike, Yankee og Papa til standplads Bravo 9, stopbjælke 5 Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar skubber og bugserer via rullevej Mike, Yankee og Papa til standplads Bravo 9, stopbjælke 5 Hvis der ikke gives tilladelse til at køre med det samme Kastrup Apron SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron. Du må skubbe og holde Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar skubber og holder Opkald ifm. bugsering (uden skub) på forpladsområderne: Kastrup Apron Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Foxtrot Alpha SAS-Kilo Foxtrot Alpha / Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Foxtrot Alpha anmoder om at bugsere CRJ-900 fra standplads Foxtrot 9 til anden standplads SAS-Kilo Foxtrot Alpha / Kastrup Apron. Bugsering godkendt via rullevej Whisky, Romeo, Yankee og Papa til standplads Bravo 9, stopbjælke 4 Kastrup Apron / SAS-Kilo Foxtrot Alpha bugserer via rullevej Whisky, Romeo, Yankee og Papa til standplads Bravo 9, stopbjælke 4 CPH Radioreglement JULI 2014

16 Opkald ifm. bugsering fra hangar til forpladsområderne: Kastrup Apron Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar på hangarområde Nord anmoder om at bugsere Airbus 319 til standplads SAS-Kilo Bravo Oscar / Kastrup Apron. Bugsering godkendt via rullevej Tango, Whisky og Sierra til standplads Delta 2, stopbjælke 4 Kastrup Apron / SAS-Kilo Bravo Oscar bugserer via rullevej Tango, Whisky og Sierra til standplads Delta 2, stopbjælke 4 7. Samariterudkald Hvis OC har brug for en samarit, vil der blive udsendt et signal (se pkt. 5 i afsnit 8. Tonesignaler og deres betydning ) og derefter kald på kanal 2 og 9. Alle uvedkommende skal holde sig væk fra disse kanaler i en sådan situation. 8. Tonesignaler og deres betydning 1) Lav sigtbarhed: Ved 3km sigt/ Ved CAT II/III Et klokke signal ( DING ) hvert 30. sekund/ Et klokke signal ( DING ) hvert 15. sekund 2) Fly akut Fly ulykke En række stigende toner efter hinanden En stigende tone - efterfulgt af en konstant tone - efterfuldt af en faldende tone 3) Udrykning To toner skifter 4) Samarit udkald En kort tone der gentages i ca. 7 sekunder 5) OC bruger kanalen To skiftende toner hvert 30. sekund 9. Andre betingelser CPH har fastsat regler for hvilke krav, personer og køretøjer skal opfylde for at få lov til at operere i flytrafikerede områder, jf. de i starten af dette dokument nævnte referencedokumenter. For eksempel er færdsel på egen hånd i Manøvreområdet betinget af, at man har gennemgået et særligt kursus med tilhørende praktisk udtjekning. Tilmelding til dette kursus forudsætter, at den nærmeste foresatte kan dokumentere, at medarbejderen har et rimeligt tjenstligt behov for at kunne færdes i Manøvreområdet samt, at medarbejderen har opnået en rimelig rutine i at køre i forpladsområdet. Dvs. normalt mindst 6 måneder, medmindre andet aftales med Trafikafdelingen. CPH Radioreglement JULI 2014

17 Hvis man har tilladelse til at køre i Manøvreområdet, vil det fremgå af id-kortet (Havnekort) med 4 i feltet Driver. Nærmere orientering kan hentes i Lokale Bestemmelser (LB) for Københavns Lufthavn eller hos CPH-Trafikafdeling-/Airside Safety. Trafikanter, der ikke har gennemgået det nævnte kursus, må kun færdes i Manøvreområdet i følgeskab med en CPH autoriseret lods. Køretøjer, der benyttes i Manøvreområdet skal, Være udstyret med en radio med de kanaler, der anvendes i lufthavnen Være udstyret med godkendt gult topblink på taget Være udstyret med VLT Være afmærket jf. BL3-10, Bestemmelser om luftfartshindringer Radio, topblink og VLT må aldrig slukkes ved færden på Manøvreområdet. Køretøjer, der er udstyret med VLT, har en mærkat placeret i øverste venstre hjørne af forruden med teksten Køretøjet er forsynet med VLT, og en gul lysdiode i instrumentbrættet. Hvis dioden ikke blinker, virker VLT ikke og køretøjet må ikke benyttes til kørsel i Manøvreområdet. I alle køretøjer er VLT en monteret, således at den startes når det gule topblink tændes. Gult topblink/vlt skal tændes 1 minut før indkørsel i Manøvreområde. VLT er først aktiveret når lysdioder blinker hurtigt. Nærmere orientering om udstyret kan hentes i Lokale Bestemmelser (LB) for Københavns Lufthavne eller hos CPH-Trafikafdelingen-Airside Safety. CPH Radioreglement JULI 2014

18 10. Det fonetiske alfabet For at undgå misforståelser ved radiokommunikation bør du anvende det fonetiske alfabet: A= ALPHA P= PAPA B= BRAVO Q= QUEBEC C= CHARLIE R= ROMEO D= DELTA S= SIERRA E= ECHO T= TANGO F= FOXTROT U= UNIFORM G= GOLF V= VICTOR H= HOTEL W= WHISKY I= INDIA X= X-RAY J= JULIETT Y= YANKEE K= KILO Z= ZULU L= LIMA Æ= ÆGIR M= MIKE Ø= ØDIS / ØRESUND N= NOVEMBER Å= ÅSE O= OSCAR CPH Radioreglement JULI 2014

19 Pas på ved gengivelsen af tal i radioen. Især kan det være svært at skelne mellem "4" og "9" i talkombinationer (prøv fx at sammenligne udtalen af "24" og "29"). 0= NUL 5= FEM 1= EN (eller ET) 6= SEKS 2= TO 7= SYV 3= TRE 8= OTTE 4= FIRE 9= NAJ NER (Brug ikke NI) 11. Betingelser for at benytte radioanlæg i lufthavnen Radiokommunikation skal hemmeligholdes for alle uvedkommende. Radioer er vitalt udstyr og skal behandles med ansvarlighed. 12. Inddragelse af radiokanaler Under skærpede omstændigheder kan CPH s øverste operationsledelse (Flyvepladschefen, Trafikchefen eller VLC) træffe beslutning om, at en eller flere af lufthavnens FM-kanaler for en periode må inddrages til særlige formål i forbindelse med afvikling af den foreliggende situation. I særlige tilfælde vil OC på de berørte kanaler udsende et specielt tonesignal hvert 30. sekund (Se pkt. 5 i afsnit 8. Tonesignaler og deres betydning ). Så længe dette signal lyder, skal kanalernes almindelige brugere holde sig fra at benytte disse kanaler, og i stedet vælge andre kommunikationsveje. 13. Fejlmelding af radio Radioer som i CPH anvendes til kommunikation på kanal 1-18, Service Information, BUS, BGS samt SINE fejlmeldes til: Naviair TMC på telefon: (Der svares hele døgnet) CPH Radioreglement JULI 2014

20 14. Ordforklaring BL BL11-1 Callsign CAT II CAT III CPH CSRA FM ILS Kaldesignal Kastrup Apron Køretøjslabel Køretøjs nr. LB NAVIAIR OC SINE SRA TMC TS TVC TWR Tårn eller Tower VHF VLC VLT Bestemmelse for Civil Luftfart, der udgives af Trafikstyrelsen Flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn Se kaldesignal Kritiske vejrminima for landende fly Særligt kritiske vejrminima for landende fly Københavns Lufthavne A/S Critical Security Restricted Area Frekvens Modulation Instrument Landing System Identifikationen af de kanaler du vil benytte (se afsnit 2) og din egen identifikation, der er markeret med en label på køretøjets instrumentbræt eller på din radio Kaldesignal til Apron flyvelederne i kontroltårnet Den markering som identificerer køretøjet på flyvelederens skærm Det nr. der er malet på køretøjet Lokale bestemmelser for Københavns Lufthavn Flyvesikringstjenesten (Flyveledelse & teknik) Operationscentret (CPH) Sikkerhedsnet Security Restricted Area Technical Management Center (NAVIAIR) Trafikstyrelsen Teknisk Vagtcentral (CPH) Tower Kaldesignal til Manøvreområde flyvelederne i kontroltårnet Frekvensområde for radioer (Very High Frequency) CPHs Vagthavende Lufthavnschef Enhed som gør køretøjet synlig i Ground Radar Systemet (Vehicle Location Transmitter) CPH Radioreglement JULI 2014

21 15. Til egne notater: (Her kan du fx indsætte din arbejdsplads' interne radio-regler) CPH Radioreglement JULI 2014

22

Kørsel i Manøvreområdet

Kørsel i Manøvreområdet Kørsel i Manøvreområdet Oktober 2014 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse:... 2 2. Kursusplan... 3 3. Indledning... 4 4. Baggrund... 4 4.1 Hvor kommer reglerne fra?... 4 4.2 Tårnets (TOWER s)

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Velkommen til Security Awareness

Velkommen til Security Awareness Velkommen til Security Awareness Kursusinstruktion side 1/ud af 1 Kurset består af en del læsestof, som vi har suppleret med en række billeder og links til relevante dokumenter. Vi anbefaler, at du afsætter

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE Beredskabsstyrelsen Sydjylland FORORD Nærværende kompendium til kommunikationstjeneste er et supplement til undervisningen i faget "Regional kommunikationsuddannelse" ved Beredskabsstyrelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag:

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag: 1. udgave 1. november 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighed 2. Ansvar & Myndighed 3. Vintertjeneste 4. Varsling om vinterforhold 5. Rekvirering af vintertjeneste 6. Vintertjenestens udførelse 7. Sneprofil

Læs mere

Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation

Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 9, 26. januar 2010 I medfør af 54, 82 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Flyveteori 2012. Henning Andersen

Flyveteori 2012. Henning Andersen Flyveteori 2012 Luftfartslovgivningen Aeroplanlære Flyets ydelse og præstationer Menneskelig ydeevne og begrænsninger Meteorologi Flyvningens planlægning og gennemførelse Operationelle procedurer Aerodynamik

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

3. Udgave (Juli 2010)

3. Udgave (Juli 2010) ETIK OG OPERATIONS- PROCEDURER FOR RADIOAMATØRER 3. Udgave (Juli 2010) Af John Devoldere, ON4UN og Mark Demeuleneere, ON4WW På dansk ved Erik Jensen, EDR og Jørgen Arnvig, OZ4RT Etik og Operationsprocedurer

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

VEJEN TIL BEDRE RAPPORTERING OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

VEJEN TIL BEDRE RAPPORTERING OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK 1 2005 OY-SIK VEJEN TIL BEDRE RAPPORTERING OY-SIK Statens Luftfartsvæsen Indhold Preflight check afslører fræk fugl... 3 Ændringer i Copenhagen Area... 4 Beregn din landingsdistance... 6 VFR-trafik og

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

FORÅRSKLAR OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

FORÅRSKLAR OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK 1 2004 FORÅRSKLAR OY-SIK OY-SIK Statens Luftfartsvæsen RI Runway Incursions Status for 2003 OY-SIK har med jævne mellemrum bragt oplysninger fra den obligatoriske indberetning jf. BL 8-10A om antallet

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

Høringssvar ifm. ATS-instruks ændringer pr. 4. december 2014 og bemærkninger hertil (Comment Response Document - CRD)

Høringssvar ifm. ATS-instruks ændringer pr. 4. december 2014 og bemærkninger hertil (Comment Response Document - CRD) Høringssvar ifm. ATS-instruks ændringer pr. 4. december 2014 og bemærkninger hertil (Comment Response Document - CRD) Version: 06.11.2014 ATS-instruks Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt

Læs mere

På CW vil du formodentlig få et af følgende svar: R (Received-Roger) Y (Yes) YES QSY

På CW vil du formodentlig få et af følgende svar: R (Received-Roger) Y (Yes) YES QSY OPERATIONS TEKNIK Hvem blandt os har taget kørekort ved kun at tage en teoretisk eksamen? Ingen. I Belgien (og Danmark) har der aldrig været nogen form for uddannelse i at køre en QSO. Efter den teoretiske

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista DICTUS 4.2 Brugervejledning Windows 8 / Windows 7 / Vista Hvad er Dictus? Dictus er det første program på dansk, der giver dig mulighed for at styre computeren samt skrive breve og andre tekster bare ved

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Fokusgruppe-test Oktober 2006

Fokusgruppe-test Oktober 2006 Fokusgruppe-test Oktober 2006 i projekt: Den selvbetjente biblioteksfilial Ubetjent åbningstid i lokalbiblioteket Projektets titel: Den selvbetjente biblioteksfilial Afholdelse af udvidet fokusgruppe test

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere