PROGRAM KONFERENCE I INDUSTRIENS HUS DEN 2. DECEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM KONFERENCE I INDUSTRIENS HUS DEN 2. DECEMBER"

Transkript

1 PROGRAM KONFERENCE I INDUSTRIENS HUS DEN 2. DECEMBER 2014 Lederskab og partnerskaber på tværs af sektorer - nye løsninger i forandringens @Realdaniadk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 151 lande.

2 PROGRAM MORGENBUFFET OG INDSKRIVNING VELKOMST - LEDERSKAB OG NYE PARTNERSKABER SOM FUNDAMENT FOR VÆKST OG VELFÆRD Karsten Dybvad, adm. direktør i DI Martin Damm, formand for KL Bent Hansen, formand for Danske Regioner Toplederne fra de tre største sektorer i Danmark byder velkommen og giver deres bud på, hvilke krav der stilles til lederskab i en tid, hvor globaliseringen sætter en helt ny dagsorden for Danmark LEDERSKAB MED LOKAL FORANKRING OG GLOBALT UDSYN PAUSE Henrik Guldberg Pedersen, Group Vice President, Catalyst Production, Haldor Topsøe A/S. Om lederskab og udfordringer ved at drive en virksomhed, der er lokalt og nationalt forankret i Danmark og samtidig skal være konkurrencedygtig på internationalt plan. I en tid hvor mange virksomheder flytter arbejdspladser ud af landet, har Haldor Topsøe A/S valgt at udvide produktionen i Danmark med nye arbejdspladser i Frederikssund. Group Vice President Henrik Guldberg Pedersen giver sit syn på, hvad der skal til, for at en global virksomhed bevarer danske arbejdspladser, og hvordan lokalt samarbejde og partnerskab er en forudsætning for dette KEY NOTE: PRINCIPLED LEADERSHIP IN THE FACE OF CHANGE AND CRISIS Rudy Giuliani, 107. borgmester for New York City ( ), Partner, Giuliani Partners and Bracewell & Giuliani. Den tidligere borgmester i NYC overtog ansvaret for en voldelig og utryg by med en smuldrende infrastruktur og indbyggere, som flygtede til forstæderne. The Rotting of the Big Apple skrev TIME Magazine på forsiden i år senere havde byen gennemgået en forvandling og blev udnævnt til den sikreste by i USA med en stærk økonomi og familier, som bosatte sig i stort tal. Mulighed for tolkning af oplægget. Rudy Giuliani Under kampagnemottoet En by en standard indledte borgmester Rudy Giuliani i 1993 en transformation af NYC med fokus på velfærd, nedbringelse af kriminalitet og bedre livskvalitet. Under hans lederskab blev byens kriminalitet reduceret med 56%, antallet af mord faldt med 66%, og NYC blev ifølge FBI den sikreste by i USA. Ved Giulianis tiltrædelse var hver syvende borger i byen på overførselsindkomst. Dette ændrede sig med implementeringen af USA s største beskæftigelsesinitiativ, der bl.a. omdannede byens velfærdskontorer til jobcentre og var med til at nedbringe udgifterne til velfærdsydelser med 60%. I 1997 blev Rudy Giuliani genvalgt som borgmester med 56% af stemmerne på trods af, at demokraterne udgjorde 80% af de stemmeberettigede. Efter selv at have undsluppet katastrofen 9/11 indledte Giuliani byens genrejsning. Han blev bl.a. udnævnt til Person of the Year af TIME Magazine. Rudy Giuliani etablerede i 2002 Giuliani Partners, og han er i dag også partner i advokatfirmaet Bracewell & Giuliani LLP. I 2008 stillede Rudy Giuliani op som kandidat til den republikanske nominering til præsidentvalget.

3 Et skridt foran Juridisk rådgivning om partnerskaber mellem det offentlige og det private Når offentlige og private aktører går sammen i partnerskaber for at realisere offentlige udviklingsprojekter og byggerier, er de retlige rammer ofte udfordrende på grund af national lovgivning og EU-regulering. Projekterne bør tænkes igennem fra A-Z så tidligt som muligt - med skarp rådgivning kan der nemlig styres uden om de værste juridiske landminer, så processen ikke gøres unødvendigt kompliceret. LETT har kompetencerne og er blandt landets mest erfarne rådgivere inden for Offentlige-Private partnerskaber. Besøg vores stand på konferencen og læs mere om os på lett.dk. LETT Advokatpartnerselskab Tablet og laptop i én Mød Microsoft og få en dialog på vores stand i pauserne

4 PROGRAM FROKOST FILANTROPISK LEDERSKAB OG BREDE SAMARBEJDER Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania Realdanias nye strategi om at arbejde problemdrevet og dagsordensættende og dermed bidrage til løsning af store samfundsudfordringer skærper kravet til brede samarbejder. En del af det filantropiske lederskab handler om at samle de rigtige stakeholders fra det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet og få en fælles forståelse for udfordringerne og koordinere metoder til at løse dem. Jesper Nygaard Jesper Nygård er administrerende direktør i Realdania, og han er formand for bestyrelsen i Realdania By A/S og Realdania Byg A/S og bestyrelsesmedlem i Fonden for Socialt Ansvar samt i C40 Cities Climate Leadership Group. Jesper Nygård kommer fra en stilling som administrerende direktør for den almene boligorganisation KAB og har tidligere været bestyrelsesformand for Realdania, Landsbyggefonden, Byfornyelse Danmark og Boligselskabernes Landsforening m.fl. Han er en aktiv samfundsdebattør og er forfatter til publikationen Det sociale enzym, der opfordrer til et stærkere samarbejde mellem den private sektor, den offentlige sektor og civilsamfundet. Jesper Nygård er cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet INTERNATIONAL INSPIRATION ON DEVELOPING SUCCESSFUL CROSS-SECTOR PARTNERSHIPS Darian Stibbe, Executive Director, The Partnering Initiative (TPI) The Partnering Initiative driver partnerskaber i stor skala mellem internationale virksomheder, regeringer, NGOer og FN. Missionen er at indpode partner-dna og udvikle infrastruktur og kompetencer, der kan gøre partnerskabet til the new normal. Dr. Stibbe giver sit bud på byggestenene til det effektive og robuste partnerskab, og han fortæller om bæredygtig udvikling og innovation som gennemgående målsætninger i partnersamarbejder. Mulighed for tolkning af oplægget. Darian Stibbe Darian Stibbe har gennem de seneste 14 år arbejdet med bæredygtig udvikling i partnerskaber mellem private virksomheder FN, NGOer og regeringer. Hans arbejde tager afsæt på forskellige niveauer - i udviklingen af individuelle kompetencer, udviklingen af organisationens kapacitet, evalueringsdesign og i en systemisk tilgang til at drive samarbejde på tværs af sektorer og nationale grænser. Darian Stibbe er kendt for sine synspunkter om offentlige-private partnerskaber, og han stod i spidsen for denne agenda bl.a. i forbindelse med Rio+20 og Post-2015 Development Agenda. Darian Stibbe er uddannet i fysik fra Oxford. Han har en Ph.D. fra Harvard og har arbejdet med kvantefysik ved NASA og ved Marie-Curie Universitetet i Paris PAUSE

5 Kom og hør om skræddersyet kapitalforvaltning og etisk investering i Sparinvest

6 PROGRAM ET NYSKABENDE PARTNERSKAB OM SUNDHED Jan F. Steenhard, CEO, Falck Healthcare Jens Andersen, adm. direktør i Region Sjælland Region Sjælland og et sundhedskonsortium bestående af de tre virksomheder Aleris-Hamlet, Falck Healthcare og Privathospitalet Valdemar har for et år siden indgået et nytænkende strategisk samarbejde om levering af sundhedsydelser på en række områder. Formålet er at understøtte både drift og udvikling af Region Sjællands sundhedsvæsen for at sikre tilstrækkelig kapacitet og ny sundhedsteknologi. Jan F. Steenhard Jan F. Steenhard er CEO i Falck Healthcare, som han var med til at stifte i Falck Healthcare har til formål at reducere antallet af førtidspensioner og sygefravær på arbejdspladsen gennem en tværfaglig og hurtig indsats. Virksomheden har aktiviteter i de skandinaviske lande og flere end ansatte. Jens Andersen Jens Andersen er administrerende direktør i Region Sjælland, hvor han står i spidsen for medarbejdere. Region Sjælland er sammen med Region Hovedstaden i færd med at implementere Danmarks mest avancerede sundhedsplatform EPIC til alle hospitalers kliniske brug generelt. Jens Andersen er desuden formand for RSI (Regionernes Sundheds IT), og har tidligere været direktør for Trafikstyrelsen, Banedanmark, Arbejdstilsynet, Thomson Group Professional Publishing og Dansk Arbejdsgiverforening LEDELSE AF FORANDRINGER I PRAKSIS Peter Engberg Jensen, tidligere CEO, Nykredit og adjungeret professor ved CBS Globaliseringen og urbaniseringen udfordrer toplederne i Danmark. Peter Engberg Jensen giver med sin lange erfaring som topleder sit bud på, hvordan udfordringerne kan tackles. Kan udfordringerne sammenlignes med udfordringer i en stor privat virksomhed - og kan erfaringerne herfra anvendes bredt? Peter Engberg Jensen Peter Engberg Jensen er adjungeret professor ved CBS og beskæftiger sig med bestyrelses- og udvalgsarbejde. Som administrerende direktør i Nykredit ( ) stod Peter Engberg Jensen for en gennemgribende modernisering og forretningsmæssig udvikling af virksomheden. Han indtrådte i direktionen for Nykredit i Peter Engberg Jensen har altid orienteret sig mod helheden og mod løsninger, der kan sætte skub i samfundsudviklingen. Han står bl.a. bag et forslag om friboliger i udkantsområderne til at øge salget af byejendomme og sikre lokal beskæftigelse. Peter Engberg Jensen er uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet og ISMP fra Harvard Business School.

7 OPSAMLING OG PERSPEKTIVERING NETWORKING OG FORFRISKNINGER Konferencen faciliteres af Jens Hornemann, direktør og partner i BDO. Offentlige-private partnerskaber FRA JURA TIL VÆKST OG VELFÆRD Vores erfaringer viser, at offentlige-private partnerskaber giver økonomiske fordele og bedre kvalitet i opgaveløsningen. Men samarbejder på tværs af sektorer er også ressourcekrævende, og især juraen kan opleves som en barriere. Vi faciliterer partnerskabet fra start til slut og hjælper med at få etableret en god dialog mellem det offentlige og det private erhvervsliv under hele processen. Vi sikrer, at der er fokus på de mange juridiske udfordringer og administrative processer undervejs, og rådgiver bl.a. om: udbud og kontrakt håndtering af fonds- og forskningsmidler ophavs- og patentrettigheder EU- og statsstøtteregler forvaltningsret Mød os på konferencen Lederskab i partnerskaber.

8 Når forudsætningerne for vækst og velfærd forandres kræver det nye partnerskaber og tværgående lederskab politisk, i virksomhederne, i den offentlige sektor og i civilsamfundet Dansk vækst og velfærd er under pres. Danmark har siden midten af 1990 erne været blandt de lande i OECD, der har haft den laveste produktivitetsvækst. Vi lever længere, og kravene til kvalitet, hurtig behandling og offentlig velfærd stiger. Samtidig bliver vi færre til at finansiere løsningerne. Internationalt set er metropolerne blevet knudepunkter i forhold til de globale markeder. Stærke metropoler er centrale for de enkelte landes vækst og evne til at tiltrække internationale investeringer. At styrke væksten og produktiviteten både i de større byer og i resten af landet er derfor en fælles udfordring. Ligesom i andre lande sætter urbaniseringen tydelige spor. Folk flytter fra land til by i stor målestok med det resultat, at nogle kommuner oplever voldsom befolkningstilvækst, mens andre oplever et stagnerende eller vigende befolkningstal. Der er en stigende erkendelse af, at velfærd ikke bare er lig de ydelser, der produceres af det offentlige. Velfærd og vækst skabes i fællesskab. For at opretholde og videreudvikle velfærden i Danmark kræver det, at der findes nye veje til at løse udfordringerne. Én af vejene er at nytænke og styrke samspillet mellem det offentlige, borgerne, lokalsamfundene og det private erhvervsliv. Hvis det skal lykkes, er der brug for lederskab og partnerskaber på tværs af sektorer. Regeringen og Folketinget har et stort ansvar, men regioner, kommuner, virksomheder, organisationer og civilsamfundet spiller en betydelig rolle som igangsættere, facilitatorer og deltagere i de partnerskaber, der skal sikre de nødvendige omstillinger. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 151 lande.

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

KOMMUNER SOM INNOVATIONSMOTORER OM INNOVATIONSSAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER, VIRKSOMHEDER OG VIDENINSTITUTIONER

KOMMUNER SOM INNOVATIONSMOTORER OM INNOVATIONSSAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER, VIRKSOMHEDER OG VIDENINSTITUTIONER KOMMUNER SOM INNOVATIONSMOTORER OM INNOVATIONSSAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER, VIRKSOMHEDER OG VIDENINSTITUTIONER 1 INDHOLD 4 6 16 20 24 25 29 33 36 36 41 45 48 Forord: Hvilken rolle spiller kommuner for innovation?

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Sundhedspolitisk Topmøde 2013. Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013

Sundhedspolitisk Topmøde 2013. Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013 Sundhedspolitisk Topmøde 2013 Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013 Sundhedspolitisk topmøde 2013, opsamling / Dansk Erhverv Fire temaer, fire rundbordsdebatter

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Bliv synlig og markedsfør dine produkter som In-Kind sponsor til DANSIC12

Bliv synlig og markedsfør dine produkter som In-Kind sponsor til DANSIC12 Bliv synlig og markedsfør dine produkter som In-Kind sponsor til DANSIC12 Dette tilbud giver din virksomhed mulighed for at blive eksponeret til en heldagskonference om social innovation og bæredygtighed

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Samfundsmodel. Fremtidens Danske

Samfundsmodel. Fremtidens Danske Fremtidens Danske Samfundsmodel Visionen for Danmarks fremtid: Målet: Danmark skal være et velfærdssamfund med høj livskvalitet med uddannelse og arbejde til alle, og omsorg til alle der har behov herfor.

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for.

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for. Indholdsfortegnelse Forord 2 Reflektioner 4 Executive summary 6 Kapitel 1 Baggrund 18 Kapitel 2 Den nye danske samfundsmodel 23 1. Vision og mål for Danmark 30 2. De danske værdier 32 3. Erhvervslivet

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIVITET I ANNONCE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OKTOBER 2007 Når moderne forretningsprincipper møder offentlige målsætninger Effektivitet, digitalisering,

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Kommunestyret efter kommunalreformen

Kommunestyret efter kommunalreformen Kommunaløkonomisk Forum 2015 Program Kommunestyret efter kommunalreformen 8. og 9. januar 2015 Aalborg Kongres & Kultur Center Oplev og hør bl.a. Martin Damm (V), Formand for KL og borgmester, Kalundborg

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Frihed og ansvar Vi vil bevare værdierne Christian Wedell Neergaard 02-09-2013 Valgprogram til Regionsvalg i Region Sjælland 2013 2 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere