Virksomhedsplan. 1.Forord. 2. Mission. 3. Vision. 4. Værdigrundlag. 5. Mål. 6. Målgruppe. 7. Produktion og undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. 1.Forord. 2. Mission. 3. Vision. 4. Værdigrundlag. 5. Mål. 6. Målgruppe. 7. Produktion og undervisning"

Transkript

1 Virksomhedsplan 1.Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 4.1 Menneskesyn 4.2 Lovgrundlag 5. Mål 5.1 Undervisning 5.2 Produktion 5.3 Personlige og sociale mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 7.1 Linjer Tekstil, tryk og design Sundhed og Velvære Værkstedet Madglæde Kreativ Cykel Design Kontor 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8.1 Vejledning Formål Kontakt til UU og andre vejledere Praktikophold Registrering af ansøgere Kontakt til andre skoleformer Udslusning af elever 8.2 Fabrikkens udslusningsstrategi 8.3 Anden undervisning Undervisning efter anden lovgivning Andre undervisningsaktiviteter Kombinationsforløb på erhvervsskolerne 8.4 Ekskursioner 8.5 Praktik 9. Organisation 9.1 Fabrikkens bestyrelse Bestyrelsens ansvar Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsesmøder

2 9.2 Daglige ledelse 9.3 Medarbejderinddragelse 9.4 Elevinddragelse 9.5 Deltagerråd 9.6 Personale Personalemøder Kompetenceudviklingsstrategi 9.7 Sikkerhed 9.8 Sociale klausuler 9.9 Undervisningsmiljøvurdering 9.10 Arbejdspladsvurdering 10 Økonomi 10.1 Budgetforudsætninger Kommunalt grundtilskud Statstilskud Skoleydelse 10.2 Budget 10.3 Revision 11. Handlingsplan for Særlige indsatsområder 12 Samarbejdspartnere 1.Forord I henhold til Lov om Produktionsskoler 6 stk. 7 fremgår det, at bestyrelsen hvert år udarbejder en plan for skolens virksomhed. Virksomhedsplanen skal være i overensstemmelse med 1 og 2 og skal omfatte en beskrivelse af mål, målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden. 2. Mission Fabrikkens mission er i overensstemmelse med Lov om Produktionsskoler gennem vejledning, undervisning og et unikt undervisningsmiljø, at gøre unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse, afklarede og parate til at påbegynde og gennemføre en uddannelse eller få et arbejde. På Fabrikken arbejder vi på at styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Endvidere ønsker vi at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 3. Vision Fabrikken fokuserer på at finde elevernes stærke sider sammen med den enkelte elev, i et forpligtende arbejdsfællesskab. Vi inddrager eleverne i alle relevante beslutningsprocesser omkring produktion og planlægning, for at styrke deres kompetencer

3 for planlægning og overblik samt samarbejde. Dette giver eleverne en følelse af ejerskab dels til produktionerne dels til skolen som sådan, og dermed også en styrket ansvarsfølelse. Det overordnede mål er at eleverne i løbet af deres ophold på Fabrikken oplever en styrket selvfølelse, selvtillid og selvværd og således klædes på til at påbegynde en kompetencegivende ungdomsuddannelse. 4. Værdigrundlag 4.1 Menneskesyn På Fabrikken har vi den grundlæggende opfattelse, at alle mennesker er lige, at alle mennesker er og har ret til at være forskellige, at alle mennesker rummer noget værdifuldt, og at alle mennesker har ret til og krav på respekt. 4.2 Lovgrundlag Fabrikken driver skole i henhold til Lov om Produktionsskoler. Følg nedenstående link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Mål 5.1 Undervisning Fabrikkens mål er at bibringe skolens elever selvværd og selvtillid, kompetencer og succesoplevelser samt lyst og evne til at begå sig på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet og i vores demokratiske samfund. 5.2 Produktion Produktionen på skolens linjer er et pædagogisk værktøj til at nå vores mål. De unges oplevelse af at indgå i et forpligtende arbejdsfællesskab, at skabe noget, der værdsættes af andre, at arbejde med deadlines og kvalitetskontrol med hinanden og skolens undervisere og at se resultaterne af deres arbejde synliggører elevernes udvikling for den enkelte og for gruppen. 5.3 Personlige og sociale mål Fabrikken arbejder for at vores elevers selvværd styrkes, så de får mod på at ændre deres livssituation og bliver aktive deltager i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet. 6 Målgruppe Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. 7. Produktion og undervisning 7.1 Linjer Tekstil Tryk & Design Der arbejdes med tekstiltryk, farver og form. Vi fremstiller fx: Puder, kaffevarmer, thevarmer, små duge, tryk på t shirt (polterabend, logoer) og tøj, tryk på kitler, forklæder, gardiner, fodboldtrøjer osv. Der arbejdes med fremstilling af boliginteriør og I samarbejde med træ fx lysestager, lampefødder som vi så trykker nye skærme til ( af genbrugsskærme), blomsterkasser, fuglehuse osv. Der arbejdes med re-designs af mindre møbler og andre hverdagsting. En gennemgående arbejdsmetode er designprocessen. Herigennem lærer eleven Ide udvikling gennem forskellige processer/metoder, analyse af målgruppe, design og arbejdstegning, at se muligheder, tilrettelægge egen arbejdsproces, kommunikation og præsentation. Der undervises I design og farvelære, tegning, mønsterforståelse, materialekendskab, tryk teknikker og sytekniske færdigheder Sundhed og Velvære

4 Linjen omfatter grundlæggende kendskab og udvikling af professionel fremtoning indenfor sundhedsfagene på uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. Der undervises i anatomi, fysiologi og generel sundhed for krop og sind. Vi producerer vores egen allergivenlige hudplejeserie, velværebehandlinger, workshops og fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper Værkstedet Værkstedet er en projektorienteret linje der primært arbejder med træ. Der betyder at vi giver os i kast med opgaver som vi syntes er spændende og sjove. Der lægges størst fokus på håndens arbejde. Du bliver fortrolig med almindeligt håndværktøj og nogle maskiner så som skruemaskine, rundsav, excentersliber og drejebænk. Der arbejdes ligeledes med materiale valg og materiale forståelse. Men det er også en meget aktiv linje. Vi har fast Løbetræning og det at være en del af et fællesskab, kunne samarbejde og udvikle sig gennem fælles aktiviteter er også en stor del af værkstedets hverdag Madglæde På Madglæde lærer du at lave god og velsmagende verdensmad fra bunden. Vi sætter fokus på tilsmagning af maden, årstidens råvarer, samt tilberedningsmetodik. Der undervises i køkkenhygiejne, samt menu og måltidsplanlægning, hvor vi inddrager ernæring, madens smag, konsistens og farver. I det daglige arbejde i køkkenet skal du i samarbejde med holdet producere morgenmad og frokost til resten af skolen. Dermed vil du lære at håndtere og tilberede både kød, fisk, grøntsager og brød. Alle tilbydes at tage hygiejne kursus, dette er dog et krav for elever over 18 år Kreativ Cykel Design Koncept: Vi laver Projektorienteret Pædagogik med Cykel/kunst projekter. Du arbejder i fællesskab med lærerne og de andre elever om at udvikle ideer og starte projekter. Der er fokus på at give eleverne succes oplevelser igennem produktion i et fællesskab. Du vil arbejde i en enhed, med det mål at du tilegner dig så mange forskellige kompetencer. F.eks. praktisk opgaver, kreativt ide udvikling, projektlederroller etc. Målet med projekterne er, at de skal kunne sælges eller lejes ud. Fokus områder: Basis cykel viden: Reparere cykler (lappe slanger, rette hjul op, skille kæder og sætte ny på, justere gear og bremser) Ide udvikler: Komme med idéer og skitser til hvilke projekter vi kan lave (cykelbio, lydcykler, møbler, kunst etc.) Konstruktør: Bygge projekter op (Skulpturer, Lydcykler, tall-bikes, cykelende skulpturer, cykeltårne etc.) Dekoratør: Male, udsmykning, og lave grafisk design til de projekter vi har lavet Dare devil: Bruge de ting vi har lavet og være med til andre ting F.eks. cykelpolo, piratløb, cykelfodbold, bikewars, tall-bikepolo, tallbike-enkeltstart, allycats etc. 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8.1 Vejledning

5 8.1.1 Formål at arbejde målrettet sammen med eleven om at han eller hun tilegner sig de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer, at eleven sætter realistiske delmål og mål. at støtte den enkelte elev til at kunne overskue, hvilke valg han eller hun har og at klargøre konsekvenserne af de mulige valg. at motivere eleven til at tage vare på og ansvar for eget liv, at eleven ser fremad og at eleven kan forestille sig en fremtid. at få afdækket hvilke indsatsområder der skal sættes ind, for at eleven kan fungere på Fabrikken og på længere sigt være i stand til at indgå i et uddannelsesforløb eller job. at skabe en helhedsorienteret indsats, hvor relevant netværk inviteres til orientering og støtte, besøg på det ønskede uddannelsessted, få styr på økonomi, bolig, sundhedstilstand, familieforhold mm. at samarbejde tæt med faglærerne, der får et indgående kendskab til eleven. at skabe et trygt og åbent miljø, hvor eleven føler sig godt tilpas og kan gå i dialog. at skabe rammer, hvor eleverne kan hjælpe hinanden, f.eks. til praktiksøgning og lærepladser. at skabe rammer, hvor eleverne har mulighed for at lade sig inspirere f.eks. ved gruppevejledning Kontakt til UU og andre vejledere UU vejlederne laver målgruppevurderingen for eleven, hvor formålet med opholdet på skolen er beskrevet. Inden eleven beslutter sig for at begynde på skolen er uu-vejlederen eller andre vejledere oftest med til det første besøg på skolen. Andre vejledere kan være en pædagog, støtte/kontaktperson, sagsbehandler mm. UU-vejlederen har mulighed for at sende elevens uddannelsesplan, som eleven har udarbejdet sammen med uu-vejlederen, hvor delmål og mål er beskrevet. På denne måde er eleven klædt på til at påbegynde det nye forløb. Kontakten til de forskellige vejledere har stor betydning, da de for det meste kender eleven og hvilke indsatsområder der evt. skal iværksættes for at eleven kan få det optimale ud af opholdet. Vejlederne er utrolig vigtige samarbejdspartnere, for at fastholde eleven på Fabrikken og i det videre uddannelsesforløb Praktikophold Eleverne motiveres til at benytte sig af muligheden for at komme i praktik. Praktik i en virksomhed kan være med til at afgøre om eleven har valgt rigtig ift. sit uddannelsesønske. Eleven får et realistisk indblik i det faglige område. Eleven skal også kunne fungere socialt og personligt på det pågældende sted, så det kan være en stor mundfuld, at komme ud af døren, fra de velkendte rammer på skolen. De fleste elever har selv meget lyst til at afprøve deres drømmejob, andre er mere usikre. For at gøre eleven klar til en sådan udfordring forbereder de sig, ved selv at finde frem til praktikstedet og de laver en præsentation til stedet. Via praktikaftalen aftales på forhånd hvilke opgaver, der kan tilbydes den unge. Praktikken kan åbne døre til en evt. læreplads og i nogle tilfælde en mentor, der vil støtte eleven i det videre forløb f.eks. på en af de tekniske skoler. Praktikstedet udfylder et evalueringsskema, som eleven kan bruge som dokumentation, til jobsøgning senere Registrering af elever Fabrikken anvender elektroniske forløbsplaner. Eleven oprettes og indenfor den første uge tager faglæreren og eleven en intro samtale. Under opholdet på skolen er der evalueringssamtaler, hvor faglæreren deltager. Endvidere får eleven løbende samtaler efter behov, der registreres under statussamtaler. I forløbsplanen har eleven mulighed for at dokumenterer og lægge filer ind, f.eks. billeder af produktionerne, som de har været en del af, arbejdstegninger og

6 andet relevant materiale, der kan bruges som supplement ved optagelse i uddannelse, læreplads eller job Kontakt til andre skoleformer Fabrikken tilbyder i samarbejde med Tårnby Ungdomsskole skolens elever undervisning i dansk og matematik og mulighed for at gå til eksamen i ungdomsskolens regi. Derudover kan Fabrikken udlåne lokaler til ungdomsskolen efter nærmere aftale. Fabrikken har et samarbejde med VUC Hvidovre/Tårnby omkring ordblindeundervisning. Fabrikkens elever tilbydes kombinationsforløb på erhvervsskoler jv. lovgivningen på området Udslusning af elever Ved udslusning kontaktes elevens UU-vejleder og andre samarbejdspartnere: forældre, sagsbehandler, mentor, støtte/ kontaktperson. Uanset at udslusningen ikke dækkes af udslusningstaxameteret, tilstræbes det at finde et udslusningstilbud i samarbejde med relevante parter. Inden udslusningen kan der være behov for en samtale med relevante netværkspersoner, der kan støtte eleven ved overgangen til det videre forløb. 8.2 Fabrikkens udslusningsstrategi Undervisningsministeriet modtager hvert år udslusningsstatistik. Udslusning 2013: Grundskole (efterskole, folkeskole) 4 Gymnasial uddannelse (HF/Gym.) 2 EUD - Merkantil 3 EUD - KTS, TEC, HRS, SKT 10 SOSU 4 EGU 9 STU 1 Anden uddannelse (aktivering, privat udd.) 6 Anden Produktionsskole 2 Beskæftigelse på ordinære vilkår 7 Ledighed 8 Frafald/ved ikke 8 Behandling 14 I alt Anden undervisning

7 8.3.1 Undervisning efter anden lovgivning Fabrikken tilbyder i samarbejde med Tårnby Ungdomsskole dansk og matematikundervisning, og eleverne får mulighed for at gå op til afgangsprøverne i ungdomsskolens regi. Der udover samarbejder Fabrikken med vuc Hvidovre/Tårnby om screening af ordblindhed Andre undervisningsaktiviteter På Fabrikken inddrages en række fællesaktiviteter i undervisningen, med det formål at udvikle elevernes kendskab til traditioner, kultur og demokrati. Således deltager skolen aktivt i 1. maj-arrangementet i Fælledparken, Tour de Future, arrangeret af Mellemfolkelig Samvirke og Den økologiske Produktionsskole, KubaCup, en fodboldturnering for produktionsskoler. Vi arrangerer besøg fra besøg af Psykiatrifonden med oplæg om aftabuisering af psykiske sygdomme, Sex og Samfund med oplæg om sikker sex, ligesom vi på skolen holder flytte hjemmefra-dage med undervisning omkring budgetlægning, madplaner, kunsten at fjerne pletter mm, Åbent Hus hvor naboer, forældre og samarbejdspartnere inviteres til at besøge skolen og se de arbejdende linjer, Sommer/jule-marked, undervisning i praktisk almendannelse, samt hyttetur hvor eleverne inddrages i planlægning af linjernes produktioner for det kommende semester Kombinationsforløb Skolens elever tilbydes mulighed for at deltage i kombinationsforløb på erhvervsuddannelser jv Lov om Produktionsskoler. 8.4 Ekskursioner Fabrikken vægter ekskursioner til relevante arbejdspladser, uddannelsessteder, udstillinger mv som en integreret del af det pædagogiske arbejde 8.5 Praktik Fabrikkens elever opmuntres til at benytte tilbuddet for at komme i praktik på arbejdspladser mest muligt, og så snart det er relevant. Praktikophold giver ofte nye impulser og inspiration til elevernes uddannelsesvalg. 9. Organisation 9.1 Fabrikkens bestyrelse Bestyrelsens ansvar I lovens 6 stk. 1 anføres det, at den overordnede ledelse af den enkelte skole varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af virksomhedsplan ( 6 stk. 7) fastsættelse af regler for elevers optagelse på skolen ( 6 stk. 9) fastlæggelse af budget efter forslag fra skolens leder ( 6 stk. 10) godkendelse af regnskabet ( 6 stk. 10) ansættelse og afskedigelse af skolens leder ( 6 stk. 11) ansættelse og afskedigelse af skolens personale; bestyrelsen kan dog bemyndige skolens leder hertil ( 6 stk. 12) udarbejdelse af udslusningsstrategi for skolens elever ( 6 stk. 8) at give meddelelse til Undervisningsministeriet og grundtilskudsydende kommune, hvis skolen ophører, standser sine betalinger, begæres erklæret konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles ( 6 stk. 13) udøvelse af kvartalsvis budgetkontrol Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for sit virke Bestyrelsens sammensætning Fabrikkens bestyrelse består pr 1. januar 2014 af: Formand Henrik Bay-Clausen, udpeget af LO Næsteformand Elise Andersen, udpeget af kommunalbestyrelsen Peter Christoffersen, udpeget af DA Monika Karpinski Dollerup, udpeget af kommunalbestyrelsen Henrik Jørgensen, udpeget af KTS

8 Jan Hendriksen, udpeget a kommunalbestyrelsen Medarbejderrepræsentant Allan Kristensen, udpeget af medarbejderne Skolens leder er sekretær for bestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen. Perioden svarer til Kommunalbestyrelsens valgperiode Bestyrelsesmøder Bestyrelsen holder møder så ofte formanden eller 4 medlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen holder dog møde mindst 4 gange om året i begyndelsen af hvert kvartal, således at balancetallene for det foregående kvartal kan forelægges. 9.2 Daglige ledelse Skolens daglige ledelse fortages af Forstander Birgitte Koch. Fabrikkens ledelse er tillidsbaseret og funderet på De 3 Diamanter : Tillid og troværdighed Retfærdighed og respekt Samarbejdsevne Dette gælder i forholdet til såvel ansatte som elever. 9.3 Medarbejderinddragelse Skolens medarbejdere inddrages mest muligt i beslutninger omkring såvel den daglige planlægning som det mere overordnede visionsarbejde. 9.4 Elevinddragelse Skolens elever inddrages også hvor det skønnes relevant i beslutninger omkring skolens hverdag og overordnede retning. Således deltager der altid en elevrepræsentant i ansættelsessamtaler. 9.5 Deltagerråd Alle linjer vælger en deltagerrådsrepræsentant og en stedfortræder. Deltagerådsmøderne afholdes hver uge sammen med en af medarbejderne. Deltagerrådet får udleveret referatet fra det ugentlige lærermøde. Fabrikken understøtter deltagerrådet i at fremkomme med idéer der kan udmønte sig i konkrete tiltag, aktiviteter og produktioner og evaluering af skolens hverdag. Deltagerrådet er på denne måde et demokratisk bindeled, der er med til at inddrage skolens elever på en måde, hvor eleverne bliver hørt og anerkendt for deres engagement. En repræsentant for deltagerrådet kan deltage som tilforordnet uden stemmeret i bestyrelsesmøderne. 9.6 Personale Personalemøder De ugentlige lærermøder er hjertet for skolens planlægning. Her diskuteres kort- og langsigtet planlægning, prioritering, elevsituationen mm. Relevante beslutninger tages i fællesskab Kompetenceudviklingsstrategi Principper for efteruddannelse Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby. 1. Efteruddannelsesprioritet er at sikre ansatte har den nødvendige uddannelse omkring sikkerhed for at varetage undervisning på linjerne. 2. Efteruddannelsesprioritet er at sikre at alle ansatte har grundlæggende kurser i hhv. pædagogik og værkstedsledelse samt psykologisk grundkursus. Det ønskes at alle ansatte deltager og udvikler sig parallelt. 3. Efteruddannelsesprioritet er at sikre at alle ansatte modtager undervisning omkring motivationsarbejde for de af skolens elever, der er ved at påbegynde et problemgivende forbrug af rusmidler.

9 4. Efteruddannelsesprioritet er at Fabrikkens forstander deltager i administrative produktionsskoleforstanderkurser. 5. Efteruddannelsesprioritet er individuel, linjerelevant kompetenceudvikling Tiltrådt på lærermøde 8. februar 2012 I har skolen et kompetenceudviklingsprojekt med fokus på supervision. Målet er at medarbejdergruppen i 2015 kan foretag gensidig kollegial supervision. 9.7 Sikkerhed Fabrikken prioriterer såvel elevers som ansattes sikkerhed højt. Både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er i fokus og undervisningsmiljøundersøgelser og arbejdsmiljøundersøgelser foretages årligt. Der er valgt et sikkerhedsudvalg på Fabrikken, som består af 2 ansatte samt skolens forstander. Skolen er tilknyttet Psykologhuset Trekanten, der kan rykke ud med ½ times varsel ved pludselig opståede krisesituationer. 9.8 Sociale klausuler På Fabrikken ønsker vi at deltage aktivt i at fremme det rummelige arbejdsmarked, i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud for selvejende uddannelsesinstitutioner. På Fabrikken har vi løbende medarbejdere i virksomhedspraktik samt i løntilskud. De indgår i skolens arbejde på lige fod med det øvrige personale. I 2013 har Fabrikken haft en person i jobtræning i 3 måneder og i 2014 har vi endnu en i jobtræning i 6 måneder. Det forventes af denne person bliver tilknyttet Fabrikken som voksenlærling i løbet af efteråret Undervisningsmiljøvurdering Hvert år gennemføres en undervisningsmiljøundersøgelse, hvor alle skolens elever udfylder et spørgeskema, se hjemmesiden under Undervisningsmiljøundersøgelse. Et udvalg bestående af en medarbejder samt to- tre elever gennemgår alle svar og udarbejder efterfølgende statistik, som indgår i skolens interne evaluering og udviklingsplaner Arbejdspladsvurdering Hvert år gennemføres arbejdspladsvurderinger over to omgange: En spørgeskemabaseret gennemgang af det fysiske arbejdsmiljø og en dialogbaseret gennemgang af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurderingerne tilrettelægges, udarbejdes, indsamles og bearbejdes af sikkerhedsudvalget. 10. Økonomi 10.1 Budgetforudsætninger Fabrikkens indtægter er sammensat således: kommunalt tilskud statsligt driftstilskud statsligt bygningstilskud statsligt tilskud for udslusning statsligt tilskud til kombinationsforløb statsligt tilskud til skoleydelse - indtægter fra egenproduktion Kommunalt grundtilskud Det er en forudsætning for at kunne opnå statstilskud, at den etablerende kommune (her Tårnby Kommune) yder et grundtilskud. Det kommunale grundtilskud for 2014 er på finansloven fastsat til kr Statstilskud Statstilskuddet ydes på baggrund af det antal elever skolen har haft indskrevet. Tilskuddet udbetales månedsvis forud og reguleres hvert kvartal på baggrund af en indberetning om det forløbne kvartals elevtimeforbrug. Statstilskuddet bevilges i forbindelse med den årlige vedtagelse af finansloven i Folketinget.

10 Statstilskuddet forventes i 2012 at blive kr i driftstilskud og kr i bygningstilskud pr. årselev. Herudover udbetales et igangsætningstilskud til udslusning på ca. kr og et udslusningstilskud, som forventes at blive kr pr. årselev. Udslusningstilskuddet udløses under forudsætning af, at eleverne har været i arbejde eller uddannelse i mindst 12 uger indenfor en periode på 4 måneder efter produktionsskoleopholdet Skoleydelse Eleverne modtager skoleydelse i hele den periode, de er tilknyttet Fabrikken. Eleverne trækkes i løn, såfremt de udebliver uden grund. Staten refunderer den fulde udgift. Elever som modtager SU, kan ikke modtage skoleydelse Budget I lovens 6 stk. 10 anføres det, at bestyrelsen fastlægger efter forslag fra skolelederen skolens budget og godkender dens regnskab og i 15 stk. 1 anføres det, at skolens regnskabsår er kalenderåret Revision I lovens 15 stk. 5 anføres det, at årsregnskaberne opstilles og revideres efter regler fastsat af undervisningsministeren, og i 15 stk. 2 anføres det, at årsregnskaber for produktionsskoler skal revideres af revisor. I lovens 15 stk. 4 anføres det, at revisor attesterer oplysninger til brug for beregningen af tilskud. Fabrikkens revisionsfirma er Dansk Revision, Korsør. 11. Handlingsplan for 2014 Fabrikkens hovedmålsætning for 2014 er at fokusere på produktion og krydspunktet mellem produktion og pædagogik. I den forbindelse afholdes et møde for bestyrelse og medarbejder, hvor fokus vil være på udvikling, produktion, afsætning, kvalitetskontrol og især krydsfeltet mellem pædagogik og produktion. Møde/temadagen afholdes på Greve Produktionsskole og vil omfatte besøg på udvalgte værksteder, oplæg af skolens forstander og diskussion Særlige indsatsområder Vi tilbyder i samarbejde med Tårnby Ungdomsskole eleverne ugentlig dansk og matematikundervisning samt mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøver. I samarbejde med VUC Hvidovre/Tårnby tilbyder vi ordblindescreening og ordblindeundervisning. I vores samarbejde med Tårnby Kommune vil vi deltage i et lokale SSD-arbejde. I perioden 2012 til 2016 har Fabrikken særligt fokus på problemgivende forbrug af rusmidler, da en del af skolens elevgruppe bevæger sig i grænselandet mellem forbrug og misbrug. Fabrikken har derfor i samarbejde med Socialstyrelsen og Tårnby Kommune iværksat projektet Rygerklubben, der i en 4-årig periode støtter op om de unge med stofedukation. Se i øvrigt hjemmesiden under Særlige tiltag. 12. Samarbejdspartnere. Fabrikken har en række samarbejdspartnere: Ministeriet for Børn og Undervisning Tårnby Kommune, herunder: Børne og kulturforvaltningen Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen Tårnby Ungdomsskole Sundhedshuset

11 Unge forbyggelsesteamet SSP Kulturzonen Medvind Amagerhallen Desuden: UU Tårnby UU København Socialstyrelsen VUC Hvidovre/Tårnby KTS TEC Psykiatrifonden Roskilde Festival Produktionsskoleforeningen Produktionsskolerne i Hovedstadsområdet 3F

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering siden sidst Møde med de

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Kapitel 1... 3 Produktionsskolen... 3 Beliggenhed:... 3 Lov:... 3 Ledelse:... 3 Økonomi:... 4 Fagområder:... 4 Kapitel

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv i forhold til, at arbejde med børn og ældre. Vi vil

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Produktionshøjskolen Djursland

Produktionshøjskolen Djursland Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for 2015 1. Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere