Virksomhedsplan. 1.Forord. 2. Mission. 3. Vision. 4. Værdigrundlag. 5. Mål. 6. Målgruppe. 7. Produktion og undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. 1.Forord. 2. Mission. 3. Vision. 4. Værdigrundlag. 5. Mål. 6. Målgruppe. 7. Produktion og undervisning"

Transkript

1 Virksomhedsplan 1.Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 4.1 Menneskesyn 4.2 Lovgrundlag 5. Mål 5.1 Undervisning 5.2 Produktion 5.3 Personlige og sociale mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 7.1 Linjer Tekstil, tryk og design Sundhed og Velvære Værkstedet Madglæde Kreativ Cykel Design Kontor 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8.1 Vejledning Formål Kontakt til UU og andre vejledere Praktikophold Registrering af ansøgere Kontakt til andre skoleformer Udslusning af elever 8.2 Fabrikkens udslusningsstrategi 8.3 Anden undervisning Undervisning efter anden lovgivning Andre undervisningsaktiviteter Kombinationsforløb på erhvervsskolerne 8.4 Ekskursioner 8.5 Praktik 9. Organisation 9.1 Fabrikkens bestyrelse Bestyrelsens ansvar Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsesmøder

2 9.2 Daglige ledelse 9.3 Medarbejderinddragelse 9.4 Elevinddragelse 9.5 Deltagerråd 9.6 Personale Personalemøder Kompetenceudviklingsstrategi 9.7 Sikkerhed 9.8 Sociale klausuler 9.9 Undervisningsmiljøvurdering 9.10 Arbejdspladsvurdering 10 Økonomi 10.1 Budgetforudsætninger Kommunalt grundtilskud Statstilskud Skoleydelse 10.2 Budget 10.3 Revision 11. Handlingsplan for Særlige indsatsområder 12 Samarbejdspartnere 1.Forord I henhold til Lov om Produktionsskoler 6 stk. 7 fremgår det, at bestyrelsen hvert år udarbejder en plan for skolens virksomhed. Virksomhedsplanen skal være i overensstemmelse med 1 og 2 og skal omfatte en beskrivelse af mål, målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden. 2. Mission Fabrikkens mission er i overensstemmelse med Lov om Produktionsskoler gennem vejledning, undervisning og et unikt undervisningsmiljø, at gøre unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse, afklarede og parate til at påbegynde og gennemføre en uddannelse eller få et arbejde. På Fabrikken arbejder vi på at styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Endvidere ønsker vi at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 3. Vision Fabrikken fokuserer på at finde elevernes stærke sider sammen med den enkelte elev, i et forpligtende arbejdsfællesskab. Vi inddrager eleverne i alle relevante beslutningsprocesser omkring produktion og planlægning, for at styrke deres kompetencer

3 for planlægning og overblik samt samarbejde. Dette giver eleverne en følelse af ejerskab dels til produktionerne dels til skolen som sådan, og dermed også en styrket ansvarsfølelse. Det overordnede mål er at eleverne i løbet af deres ophold på Fabrikken oplever en styrket selvfølelse, selvtillid og selvværd og således klædes på til at påbegynde en kompetencegivende ungdomsuddannelse. 4. Værdigrundlag 4.1 Menneskesyn På Fabrikken har vi den grundlæggende opfattelse, at alle mennesker er lige, at alle mennesker er og har ret til at være forskellige, at alle mennesker rummer noget værdifuldt, og at alle mennesker har ret til og krav på respekt. 4.2 Lovgrundlag Fabrikken driver skole i henhold til Lov om Produktionsskoler. Følg nedenstående link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Mål 5.1 Undervisning Fabrikkens mål er at bibringe skolens elever selvværd og selvtillid, kompetencer og succesoplevelser samt lyst og evne til at begå sig på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet og i vores demokratiske samfund. 5.2 Produktion Produktionen på skolens linjer er et pædagogisk værktøj til at nå vores mål. De unges oplevelse af at indgå i et forpligtende arbejdsfællesskab, at skabe noget, der værdsættes af andre, at arbejde med deadlines og kvalitetskontrol med hinanden og skolens undervisere og at se resultaterne af deres arbejde synliggører elevernes udvikling for den enkelte og for gruppen. 5.3 Personlige og sociale mål Fabrikken arbejder for at vores elevers selvværd styrkes, så de får mod på at ændre deres livssituation og bliver aktive deltager i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet. 6 Målgruppe Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. 7. Produktion og undervisning 7.1 Linjer Tekstil Tryk & Design Der arbejdes med tekstiltryk, farver og form. Vi fremstiller fx: Puder, kaffevarmer, thevarmer, små duge, tryk på t shirt (polterabend, logoer) og tøj, tryk på kitler, forklæder, gardiner, fodboldtrøjer osv. Der arbejdes med fremstilling af boliginteriør og I samarbejde med træ fx lysestager, lampefødder som vi så trykker nye skærme til ( af genbrugsskærme), blomsterkasser, fuglehuse osv. Der arbejdes med re-designs af mindre møbler og andre hverdagsting. En gennemgående arbejdsmetode er designprocessen. Herigennem lærer eleven Ide udvikling gennem forskellige processer/metoder, analyse af målgruppe, design og arbejdstegning, at se muligheder, tilrettelægge egen arbejdsproces, kommunikation og præsentation. Der undervises I design og farvelære, tegning, mønsterforståelse, materialekendskab, tryk teknikker og sytekniske færdigheder Sundhed og Velvære

4 Linjen omfatter grundlæggende kendskab og udvikling af professionel fremtoning indenfor sundhedsfagene på uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. Der undervises i anatomi, fysiologi og generel sundhed for krop og sind. Vi producerer vores egen allergivenlige hudplejeserie, velværebehandlinger, workshops og fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper Værkstedet Værkstedet er en projektorienteret linje der primært arbejder med træ. Der betyder at vi giver os i kast med opgaver som vi syntes er spændende og sjove. Der lægges størst fokus på håndens arbejde. Du bliver fortrolig med almindeligt håndværktøj og nogle maskiner så som skruemaskine, rundsav, excentersliber og drejebænk. Der arbejdes ligeledes med materiale valg og materiale forståelse. Men det er også en meget aktiv linje. Vi har fast Løbetræning og det at være en del af et fællesskab, kunne samarbejde og udvikle sig gennem fælles aktiviteter er også en stor del af værkstedets hverdag Madglæde På Madglæde lærer du at lave god og velsmagende verdensmad fra bunden. Vi sætter fokus på tilsmagning af maden, årstidens råvarer, samt tilberedningsmetodik. Der undervises i køkkenhygiejne, samt menu og måltidsplanlægning, hvor vi inddrager ernæring, madens smag, konsistens og farver. I det daglige arbejde i køkkenet skal du i samarbejde med holdet producere morgenmad og frokost til resten af skolen. Dermed vil du lære at håndtere og tilberede både kød, fisk, grøntsager og brød. Alle tilbydes at tage hygiejne kursus, dette er dog et krav for elever over 18 år Kreativ Cykel Design Koncept: Vi laver Projektorienteret Pædagogik med Cykel/kunst projekter. Du arbejder i fællesskab med lærerne og de andre elever om at udvikle ideer og starte projekter. Der er fokus på at give eleverne succes oplevelser igennem produktion i et fællesskab. Du vil arbejde i en enhed, med det mål at du tilegner dig så mange forskellige kompetencer. F.eks. praktisk opgaver, kreativt ide udvikling, projektlederroller etc. Målet med projekterne er, at de skal kunne sælges eller lejes ud. Fokus områder: Basis cykel viden: Reparere cykler (lappe slanger, rette hjul op, skille kæder og sætte ny på, justere gear og bremser) Ide udvikler: Komme med idéer og skitser til hvilke projekter vi kan lave (cykelbio, lydcykler, møbler, kunst etc.) Konstruktør: Bygge projekter op (Skulpturer, Lydcykler, tall-bikes, cykelende skulpturer, cykeltårne etc.) Dekoratør: Male, udsmykning, og lave grafisk design til de projekter vi har lavet Dare devil: Bruge de ting vi har lavet og være med til andre ting F.eks. cykelpolo, piratløb, cykelfodbold, bikewars, tall-bikepolo, tallbike-enkeltstart, allycats etc. 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8.1 Vejledning

5 8.1.1 Formål at arbejde målrettet sammen med eleven om at han eller hun tilegner sig de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer, at eleven sætter realistiske delmål og mål. at støtte den enkelte elev til at kunne overskue, hvilke valg han eller hun har og at klargøre konsekvenserne af de mulige valg. at motivere eleven til at tage vare på og ansvar for eget liv, at eleven ser fremad og at eleven kan forestille sig en fremtid. at få afdækket hvilke indsatsområder der skal sættes ind, for at eleven kan fungere på Fabrikken og på længere sigt være i stand til at indgå i et uddannelsesforløb eller job. at skabe en helhedsorienteret indsats, hvor relevant netværk inviteres til orientering og støtte, besøg på det ønskede uddannelsessted, få styr på økonomi, bolig, sundhedstilstand, familieforhold mm. at samarbejde tæt med faglærerne, der får et indgående kendskab til eleven. at skabe et trygt og åbent miljø, hvor eleven føler sig godt tilpas og kan gå i dialog. at skabe rammer, hvor eleverne kan hjælpe hinanden, f.eks. til praktiksøgning og lærepladser. at skabe rammer, hvor eleverne har mulighed for at lade sig inspirere f.eks. ved gruppevejledning Kontakt til UU og andre vejledere UU vejlederne laver målgruppevurderingen for eleven, hvor formålet med opholdet på skolen er beskrevet. Inden eleven beslutter sig for at begynde på skolen er uu-vejlederen eller andre vejledere oftest med til det første besøg på skolen. Andre vejledere kan være en pædagog, støtte/kontaktperson, sagsbehandler mm. UU-vejlederen har mulighed for at sende elevens uddannelsesplan, som eleven har udarbejdet sammen med uu-vejlederen, hvor delmål og mål er beskrevet. På denne måde er eleven klædt på til at påbegynde det nye forløb. Kontakten til de forskellige vejledere har stor betydning, da de for det meste kender eleven og hvilke indsatsområder der evt. skal iværksættes for at eleven kan få det optimale ud af opholdet. Vejlederne er utrolig vigtige samarbejdspartnere, for at fastholde eleven på Fabrikken og i det videre uddannelsesforløb Praktikophold Eleverne motiveres til at benytte sig af muligheden for at komme i praktik. Praktik i en virksomhed kan være med til at afgøre om eleven har valgt rigtig ift. sit uddannelsesønske. Eleven får et realistisk indblik i det faglige område. Eleven skal også kunne fungere socialt og personligt på det pågældende sted, så det kan være en stor mundfuld, at komme ud af døren, fra de velkendte rammer på skolen. De fleste elever har selv meget lyst til at afprøve deres drømmejob, andre er mere usikre. For at gøre eleven klar til en sådan udfordring forbereder de sig, ved selv at finde frem til praktikstedet og de laver en præsentation til stedet. Via praktikaftalen aftales på forhånd hvilke opgaver, der kan tilbydes den unge. Praktikken kan åbne døre til en evt. læreplads og i nogle tilfælde en mentor, der vil støtte eleven i det videre forløb f.eks. på en af de tekniske skoler. Praktikstedet udfylder et evalueringsskema, som eleven kan bruge som dokumentation, til jobsøgning senere Registrering af elever Fabrikken anvender elektroniske forløbsplaner. Eleven oprettes og indenfor den første uge tager faglæreren og eleven en intro samtale. Under opholdet på skolen er der evalueringssamtaler, hvor faglæreren deltager. Endvidere får eleven løbende samtaler efter behov, der registreres under statussamtaler. I forløbsplanen har eleven mulighed for at dokumenterer og lægge filer ind, f.eks. billeder af produktionerne, som de har været en del af, arbejdstegninger og

6 andet relevant materiale, der kan bruges som supplement ved optagelse i uddannelse, læreplads eller job Kontakt til andre skoleformer Fabrikken tilbyder i samarbejde med Tårnby Ungdomsskole skolens elever undervisning i dansk og matematik og mulighed for at gå til eksamen i ungdomsskolens regi. Derudover kan Fabrikken udlåne lokaler til ungdomsskolen efter nærmere aftale. Fabrikken har et samarbejde med VUC Hvidovre/Tårnby omkring ordblindeundervisning. Fabrikkens elever tilbydes kombinationsforløb på erhvervsskoler jv. lovgivningen på området Udslusning af elever Ved udslusning kontaktes elevens UU-vejleder og andre samarbejdspartnere: forældre, sagsbehandler, mentor, støtte/ kontaktperson. Uanset at udslusningen ikke dækkes af udslusningstaxameteret, tilstræbes det at finde et udslusningstilbud i samarbejde med relevante parter. Inden udslusningen kan der være behov for en samtale med relevante netværkspersoner, der kan støtte eleven ved overgangen til det videre forløb. 8.2 Fabrikkens udslusningsstrategi Undervisningsministeriet modtager hvert år udslusningsstatistik. Udslusning 2013: Grundskole (efterskole, folkeskole) 4 Gymnasial uddannelse (HF/Gym.) 2 EUD - Merkantil 3 EUD - KTS, TEC, HRS, SKT 10 SOSU 4 EGU 9 STU 1 Anden uddannelse (aktivering, privat udd.) 6 Anden Produktionsskole 2 Beskæftigelse på ordinære vilkår 7 Ledighed 8 Frafald/ved ikke 8 Behandling 14 I alt Anden undervisning

7 8.3.1 Undervisning efter anden lovgivning Fabrikken tilbyder i samarbejde med Tårnby Ungdomsskole dansk og matematikundervisning, og eleverne får mulighed for at gå op til afgangsprøverne i ungdomsskolens regi. Der udover samarbejder Fabrikken med vuc Hvidovre/Tårnby om screening af ordblindhed Andre undervisningsaktiviteter På Fabrikken inddrages en række fællesaktiviteter i undervisningen, med det formål at udvikle elevernes kendskab til traditioner, kultur og demokrati. Således deltager skolen aktivt i 1. maj-arrangementet i Fælledparken, Tour de Future, arrangeret af Mellemfolkelig Samvirke og Den økologiske Produktionsskole, KubaCup, en fodboldturnering for produktionsskoler. Vi arrangerer besøg fra besøg af Psykiatrifonden med oplæg om aftabuisering af psykiske sygdomme, Sex og Samfund med oplæg om sikker sex, ligesom vi på skolen holder flytte hjemmefra-dage med undervisning omkring budgetlægning, madplaner, kunsten at fjerne pletter mm, Åbent Hus hvor naboer, forældre og samarbejdspartnere inviteres til at besøge skolen og se de arbejdende linjer, Sommer/jule-marked, undervisning i praktisk almendannelse, samt hyttetur hvor eleverne inddrages i planlægning af linjernes produktioner for det kommende semester Kombinationsforløb Skolens elever tilbydes mulighed for at deltage i kombinationsforløb på erhvervsuddannelser jv Lov om Produktionsskoler. 8.4 Ekskursioner Fabrikken vægter ekskursioner til relevante arbejdspladser, uddannelsessteder, udstillinger mv som en integreret del af det pædagogiske arbejde 8.5 Praktik Fabrikkens elever opmuntres til at benytte tilbuddet for at komme i praktik på arbejdspladser mest muligt, og så snart det er relevant. Praktikophold giver ofte nye impulser og inspiration til elevernes uddannelsesvalg. 9. Organisation 9.1 Fabrikkens bestyrelse Bestyrelsens ansvar I lovens 6 stk. 1 anføres det, at den overordnede ledelse af den enkelte skole varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af virksomhedsplan ( 6 stk. 7) fastsættelse af regler for elevers optagelse på skolen ( 6 stk. 9) fastlæggelse af budget efter forslag fra skolens leder ( 6 stk. 10) godkendelse af regnskabet ( 6 stk. 10) ansættelse og afskedigelse af skolens leder ( 6 stk. 11) ansættelse og afskedigelse af skolens personale; bestyrelsen kan dog bemyndige skolens leder hertil ( 6 stk. 12) udarbejdelse af udslusningsstrategi for skolens elever ( 6 stk. 8) at give meddelelse til Undervisningsministeriet og grundtilskudsydende kommune, hvis skolen ophører, standser sine betalinger, begæres erklæret konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles ( 6 stk. 13) udøvelse af kvartalsvis budgetkontrol Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for sit virke Bestyrelsens sammensætning Fabrikkens bestyrelse består pr 1. januar 2014 af: Formand Henrik Bay-Clausen, udpeget af LO Næsteformand Elise Andersen, udpeget af kommunalbestyrelsen Peter Christoffersen, udpeget af DA Monika Karpinski Dollerup, udpeget af kommunalbestyrelsen Henrik Jørgensen, udpeget af KTS

8 Jan Hendriksen, udpeget a kommunalbestyrelsen Medarbejderrepræsentant Allan Kristensen, udpeget af medarbejderne Skolens leder er sekretær for bestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen. Perioden svarer til Kommunalbestyrelsens valgperiode Bestyrelsesmøder Bestyrelsen holder møder så ofte formanden eller 4 medlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen holder dog møde mindst 4 gange om året i begyndelsen af hvert kvartal, således at balancetallene for det foregående kvartal kan forelægges. 9.2 Daglige ledelse Skolens daglige ledelse fortages af Forstander Birgitte Koch. Fabrikkens ledelse er tillidsbaseret og funderet på De 3 Diamanter : Tillid og troværdighed Retfærdighed og respekt Samarbejdsevne Dette gælder i forholdet til såvel ansatte som elever. 9.3 Medarbejderinddragelse Skolens medarbejdere inddrages mest muligt i beslutninger omkring såvel den daglige planlægning som det mere overordnede visionsarbejde. 9.4 Elevinddragelse Skolens elever inddrages også hvor det skønnes relevant i beslutninger omkring skolens hverdag og overordnede retning. Således deltager der altid en elevrepræsentant i ansættelsessamtaler. 9.5 Deltagerråd Alle linjer vælger en deltagerrådsrepræsentant og en stedfortræder. Deltagerådsmøderne afholdes hver uge sammen med en af medarbejderne. Deltagerrådet får udleveret referatet fra det ugentlige lærermøde. Fabrikken understøtter deltagerrådet i at fremkomme med idéer der kan udmønte sig i konkrete tiltag, aktiviteter og produktioner og evaluering af skolens hverdag. Deltagerrådet er på denne måde et demokratisk bindeled, der er med til at inddrage skolens elever på en måde, hvor eleverne bliver hørt og anerkendt for deres engagement. En repræsentant for deltagerrådet kan deltage som tilforordnet uden stemmeret i bestyrelsesmøderne. 9.6 Personale Personalemøder De ugentlige lærermøder er hjertet for skolens planlægning. Her diskuteres kort- og langsigtet planlægning, prioritering, elevsituationen mm. Relevante beslutninger tages i fællesskab Kompetenceudviklingsstrategi Principper for efteruddannelse Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby. 1. Efteruddannelsesprioritet er at sikre ansatte har den nødvendige uddannelse omkring sikkerhed for at varetage undervisning på linjerne. 2. Efteruddannelsesprioritet er at sikre at alle ansatte har grundlæggende kurser i hhv. pædagogik og værkstedsledelse samt psykologisk grundkursus. Det ønskes at alle ansatte deltager og udvikler sig parallelt. 3. Efteruddannelsesprioritet er at sikre at alle ansatte modtager undervisning omkring motivationsarbejde for de af skolens elever, der er ved at påbegynde et problemgivende forbrug af rusmidler.

9 4. Efteruddannelsesprioritet er at Fabrikkens forstander deltager i administrative produktionsskoleforstanderkurser. 5. Efteruddannelsesprioritet er individuel, linjerelevant kompetenceudvikling Tiltrådt på lærermøde 8. februar 2012 I har skolen et kompetenceudviklingsprojekt med fokus på supervision. Målet er at medarbejdergruppen i 2015 kan foretag gensidig kollegial supervision. 9.7 Sikkerhed Fabrikken prioriterer såvel elevers som ansattes sikkerhed højt. Både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er i fokus og undervisningsmiljøundersøgelser og arbejdsmiljøundersøgelser foretages årligt. Der er valgt et sikkerhedsudvalg på Fabrikken, som består af 2 ansatte samt skolens forstander. Skolen er tilknyttet Psykologhuset Trekanten, der kan rykke ud med ½ times varsel ved pludselig opståede krisesituationer. 9.8 Sociale klausuler På Fabrikken ønsker vi at deltage aktivt i at fremme det rummelige arbejdsmarked, i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud for selvejende uddannelsesinstitutioner. På Fabrikken har vi løbende medarbejdere i virksomhedspraktik samt i løntilskud. De indgår i skolens arbejde på lige fod med det øvrige personale. I 2013 har Fabrikken haft en person i jobtræning i 3 måneder og i 2014 har vi endnu en i jobtræning i 6 måneder. Det forventes af denne person bliver tilknyttet Fabrikken som voksenlærling i løbet af efteråret Undervisningsmiljøvurdering Hvert år gennemføres en undervisningsmiljøundersøgelse, hvor alle skolens elever udfylder et spørgeskema, se hjemmesiden under Undervisningsmiljøundersøgelse. Et udvalg bestående af en medarbejder samt to- tre elever gennemgår alle svar og udarbejder efterfølgende statistik, som indgår i skolens interne evaluering og udviklingsplaner Arbejdspladsvurdering Hvert år gennemføres arbejdspladsvurderinger over to omgange: En spørgeskemabaseret gennemgang af det fysiske arbejdsmiljø og en dialogbaseret gennemgang af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurderingerne tilrettelægges, udarbejdes, indsamles og bearbejdes af sikkerhedsudvalget. 10. Økonomi 10.1 Budgetforudsætninger Fabrikkens indtægter er sammensat således: kommunalt tilskud statsligt driftstilskud statsligt bygningstilskud statsligt tilskud for udslusning statsligt tilskud til kombinationsforløb statsligt tilskud til skoleydelse - indtægter fra egenproduktion Kommunalt grundtilskud Det er en forudsætning for at kunne opnå statstilskud, at den etablerende kommune (her Tårnby Kommune) yder et grundtilskud. Det kommunale grundtilskud for 2014 er på finansloven fastsat til kr Statstilskud Statstilskuddet ydes på baggrund af det antal elever skolen har haft indskrevet. Tilskuddet udbetales månedsvis forud og reguleres hvert kvartal på baggrund af en indberetning om det forløbne kvartals elevtimeforbrug. Statstilskuddet bevilges i forbindelse med den årlige vedtagelse af finansloven i Folketinget.

10 Statstilskuddet forventes i 2012 at blive kr i driftstilskud og kr i bygningstilskud pr. årselev. Herudover udbetales et igangsætningstilskud til udslusning på ca. kr og et udslusningstilskud, som forventes at blive kr pr. årselev. Udslusningstilskuddet udløses under forudsætning af, at eleverne har været i arbejde eller uddannelse i mindst 12 uger indenfor en periode på 4 måneder efter produktionsskoleopholdet Skoleydelse Eleverne modtager skoleydelse i hele den periode, de er tilknyttet Fabrikken. Eleverne trækkes i løn, såfremt de udebliver uden grund. Staten refunderer den fulde udgift. Elever som modtager SU, kan ikke modtage skoleydelse Budget I lovens 6 stk. 10 anføres det, at bestyrelsen fastlægger efter forslag fra skolelederen skolens budget og godkender dens regnskab og i 15 stk. 1 anføres det, at skolens regnskabsår er kalenderåret Revision I lovens 15 stk. 5 anføres det, at årsregnskaberne opstilles og revideres efter regler fastsat af undervisningsministeren, og i 15 stk. 2 anføres det, at årsregnskaber for produktionsskoler skal revideres af revisor. I lovens 15 stk. 4 anføres det, at revisor attesterer oplysninger til brug for beregningen af tilskud. Fabrikkens revisionsfirma er Dansk Revision, Korsør. 11. Handlingsplan for 2014 Fabrikkens hovedmålsætning for 2014 er at fokusere på produktion og krydspunktet mellem produktion og pædagogik. I den forbindelse afholdes et møde for bestyrelse og medarbejder, hvor fokus vil være på udvikling, produktion, afsætning, kvalitetskontrol og især krydsfeltet mellem pædagogik og produktion. Møde/temadagen afholdes på Greve Produktionsskole og vil omfatte besøg på udvalgte værksteder, oplæg af skolens forstander og diskussion Særlige indsatsområder Vi tilbyder i samarbejde med Tårnby Ungdomsskole eleverne ugentlig dansk og matematikundervisning samt mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøver. I samarbejde med VUC Hvidovre/Tårnby tilbyder vi ordblindescreening og ordblindeundervisning. I vores samarbejde med Tårnby Kommune vil vi deltage i et lokale SSD-arbejde. I perioden 2012 til 2016 har Fabrikken særligt fokus på problemgivende forbrug af rusmidler, da en del af skolens elevgruppe bevæger sig i grænselandet mellem forbrug og misbrug. Fabrikken har derfor i samarbejde med Socialstyrelsen og Tårnby Kommune iværksat projektet Rygerklubben, der i en 4-årig periode støtter op om de unge med stofedukation. Se i øvrigt hjemmesiden under Særlige tiltag. 12. Samarbejdspartnere. Fabrikken har en række samarbejdspartnere: Ministeriet for Børn og Undervisning Tårnby Kommune, herunder: Børne og kulturforvaltningen Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen Tårnby Ungdomsskole Sundhedshuset

11 Unge forbyggelsesteamet SSP Kulturzonen Medvind Amagerhallen Desuden: UU Tårnby UU København Socialstyrelsen VUC Hvidovre/Tårnby KTS TEC Psykiatrifonden Roskilde Festival Produktionsskoleforeningen Produktionsskolerne i Hovedstadsområdet 3F

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Virksomhedsplan - 2015

Virksomhedsplan - 2015 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2015 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 785 af 06.07.2006 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Hjørring Produktionsskole Indholdsfortegnelse Bestyrelsen:... 3 Personale:... 3 Medarbejdermøde:... 4 Tillidsrepræsentant:... 5 Sikkerhedsorganisation:... 5 Samarbejdsudvalg:... 5

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard. 1 Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.dk www.kongshojgaard.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Meritten Produktionshøjskole

Meritten Produktionshøjskole Meritten Produktionshøjskole Virksomhedsplan 2012-13 Udarbejdet den 16.03.2012 Af: Conny Petersen på vegne af bestyrelsen M e r i t t e n Side 1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Historie...

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 2013 Aalborg Produktionsskoles bestyrelse skal hvert år udarbejde en virksomhedsplan med angivelse af mål og målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden.

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

AFUK`s Produktionsskole 2012

AFUK`s Produktionsskole 2012 Virksomhedsplan for AFUK`s Produktionsskole 2012 Side 2 Indledning 2 Visioner og Indsatsområder 3 Arbejdsgrundlaget 3 Værdigrundlag 4 Skolens kapacitet og beliggenhed 4 Mål 5 Målgruppen 5 Undervisningen

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere