Virksomhedsplan. 1.Forord. 2. Mission. 3. Vision. 4. Værdigrundlag. 5. Mål. 6. Målgruppe. 7. Produktion og undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. 1.Forord. 2. Mission. 3. Vision. 4. Værdigrundlag. 5. Mål. 6. Målgruppe. 7. Produktion og undervisning"

Transkript

1 Virksomhedsplan 1.Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 4.1 Menneskesyn 4.2 Lovgrundlag 5. Mål 5.1 Undervisning 5.2 Produktion 5.3 Personlige og sociale mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 7.1 Linjer Tekstil, tryk og design Sundhed og Velvære Værkstedet Madglæde Kreativ Cykel Design Kontor 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8.1 Vejledning Formål Kontakt til UU og andre vejledere Praktikophold Registrering af ansøgere Kontakt til andre skoleformer Udslusning af elever 8.2 Fabrikkens udslusningsstrategi 8.3 Anden undervisning Undervisning efter anden lovgivning Andre undervisningsaktiviteter Kombinationsforløb på erhvervsskolerne 8.4 Ekskursioner 8.5 Praktik 9. Organisation 9.1 Fabrikkens bestyrelse Bestyrelsens ansvar Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsesmøder

2 9.2 Daglige ledelse 9.3 Medarbejderinddragelse 9.4 Elevinddragelse 9.5 Deltagerråd 9.6 Personale Personalemøder Kompetenceudviklingsstrategi 9.7 Sikkerhed 9.8 Sociale klausuler 9.9 Undervisningsmiljøvurdering 9.10 Arbejdspladsvurdering 10 Økonomi 10.1 Budgetforudsætninger Kommunalt grundtilskud Statstilskud Skoleydelse 10.2 Budget 10.3 Revision 11. Handlingsplan for Særlige indsatsområder 12 Samarbejdspartnere 1.Forord I henhold til Lov om Produktionsskoler 6 stk. 7 fremgår det, at bestyrelsen hvert år udarbejder en plan for skolens virksomhed. Virksomhedsplanen skal være i overensstemmelse med 1 og 2 og skal omfatte en beskrivelse af mål, målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden. 2. Mission Fabrikkens mission er i overensstemmelse med Lov om Produktionsskoler gennem vejledning, undervisning og et unikt undervisningsmiljø, at gøre unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse, afklarede og parate til at påbegynde og gennemføre en uddannelse eller få et arbejde. På Fabrikken arbejder vi på at styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Endvidere ønsker vi at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 3. Vision Fabrikken fokuserer på at finde elevernes stærke sider sammen med den enkelte elev, i et forpligtende arbejdsfællesskab. Vi inddrager eleverne i alle relevante beslutningsprocesser omkring produktion og planlægning, for at styrke deres kompetencer

3 for planlægning og overblik samt samarbejde. Dette giver eleverne en følelse af ejerskab dels til produktionerne dels til skolen som sådan, og dermed også en styrket ansvarsfølelse. Det overordnede mål er at eleverne i løbet af deres ophold på Fabrikken oplever en styrket selvfølelse, selvtillid og selvværd og således klædes på til at påbegynde en kompetencegivende ungdomsuddannelse. 4. Værdigrundlag 4.1 Menneskesyn På Fabrikken har vi den grundlæggende opfattelse, at alle mennesker er lige, at alle mennesker er og har ret til at være forskellige, at alle mennesker rummer noget værdifuldt, og at alle mennesker har ret til og krav på respekt. 4.2 Lovgrundlag Fabrikken driver skole i henhold til Lov om Produktionsskoler. Følg nedenstående link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Mål 5.1 Undervisning Fabrikkens mål er at bibringe skolens elever selvværd og selvtillid, kompetencer og succesoplevelser samt lyst og evne til at begå sig på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet og i vores demokratiske samfund. 5.2 Produktion Produktionen på skolens linjer er et pædagogisk værktøj til at nå vores mål. De unges oplevelse af at indgå i et forpligtende arbejdsfællesskab, at skabe noget, der værdsættes af andre, at arbejde med deadlines og kvalitetskontrol med hinanden og skolens undervisere og at se resultaterne af deres arbejde synliggører elevernes udvikling for den enkelte og for gruppen. 5.3 Personlige og sociale mål Fabrikken arbejder for at vores elevers selvværd styrkes, så de får mod på at ændre deres livssituation og bliver aktive deltager i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet. 6 Målgruppe Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. 7. Produktion og undervisning 7.1 Linjer Tekstil Tryk & Design Der arbejdes med tekstiltryk, farver og form. Vi fremstiller fx: Puder, kaffevarmer, thevarmer, små duge, tryk på t shirt (polterabend, logoer) og tøj, tryk på kitler, forklæder, gardiner, fodboldtrøjer osv. Der arbejdes med fremstilling af boliginteriør og I samarbejde med træ fx lysestager, lampefødder som vi så trykker nye skærme til ( af genbrugsskærme), blomsterkasser, fuglehuse osv. Der arbejdes med re-designs af mindre møbler og andre hverdagsting. En gennemgående arbejdsmetode er designprocessen. Herigennem lærer eleven Ide udvikling gennem forskellige processer/metoder, analyse af målgruppe, design og arbejdstegning, at se muligheder, tilrettelægge egen arbejdsproces, kommunikation og præsentation. Der undervises I design og farvelære, tegning, mønsterforståelse, materialekendskab, tryk teknikker og sytekniske færdigheder Sundhed og Velvære

4 Linjen omfatter grundlæggende kendskab og udvikling af professionel fremtoning indenfor sundhedsfagene på uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. Der undervises i anatomi, fysiologi og generel sundhed for krop og sind. Vi producerer vores egen allergivenlige hudplejeserie, velværebehandlinger, workshops og fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper Værkstedet Værkstedet er en projektorienteret linje der primært arbejder med træ. Der betyder at vi giver os i kast med opgaver som vi syntes er spændende og sjove. Der lægges størst fokus på håndens arbejde. Du bliver fortrolig med almindeligt håndværktøj og nogle maskiner så som skruemaskine, rundsav, excentersliber og drejebænk. Der arbejdes ligeledes med materiale valg og materiale forståelse. Men det er også en meget aktiv linje. Vi har fast Løbetræning og det at være en del af et fællesskab, kunne samarbejde og udvikle sig gennem fælles aktiviteter er også en stor del af værkstedets hverdag Madglæde På Madglæde lærer du at lave god og velsmagende verdensmad fra bunden. Vi sætter fokus på tilsmagning af maden, årstidens råvarer, samt tilberedningsmetodik. Der undervises i køkkenhygiejne, samt menu og måltidsplanlægning, hvor vi inddrager ernæring, madens smag, konsistens og farver. I det daglige arbejde i køkkenet skal du i samarbejde med holdet producere morgenmad og frokost til resten af skolen. Dermed vil du lære at håndtere og tilberede både kød, fisk, grøntsager og brød. Alle tilbydes at tage hygiejne kursus, dette er dog et krav for elever over 18 år Kreativ Cykel Design Koncept: Vi laver Projektorienteret Pædagogik med Cykel/kunst projekter. Du arbejder i fællesskab med lærerne og de andre elever om at udvikle ideer og starte projekter. Der er fokus på at give eleverne succes oplevelser igennem produktion i et fællesskab. Du vil arbejde i en enhed, med det mål at du tilegner dig så mange forskellige kompetencer. F.eks. praktisk opgaver, kreativt ide udvikling, projektlederroller etc. Målet med projekterne er, at de skal kunne sælges eller lejes ud. Fokus områder: Basis cykel viden: Reparere cykler (lappe slanger, rette hjul op, skille kæder og sætte ny på, justere gear og bremser) Ide udvikler: Komme med idéer og skitser til hvilke projekter vi kan lave (cykelbio, lydcykler, møbler, kunst etc.) Konstruktør: Bygge projekter op (Skulpturer, Lydcykler, tall-bikes, cykelende skulpturer, cykeltårne etc.) Dekoratør: Male, udsmykning, og lave grafisk design til de projekter vi har lavet Dare devil: Bruge de ting vi har lavet og være med til andre ting F.eks. cykelpolo, piratløb, cykelfodbold, bikewars, tall-bikepolo, tallbike-enkeltstart, allycats etc. 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8.1 Vejledning

5 8.1.1 Formål at arbejde målrettet sammen med eleven om at han eller hun tilegner sig de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer, at eleven sætter realistiske delmål og mål. at støtte den enkelte elev til at kunne overskue, hvilke valg han eller hun har og at klargøre konsekvenserne af de mulige valg. at motivere eleven til at tage vare på og ansvar for eget liv, at eleven ser fremad og at eleven kan forestille sig en fremtid. at få afdækket hvilke indsatsområder der skal sættes ind, for at eleven kan fungere på Fabrikken og på længere sigt være i stand til at indgå i et uddannelsesforløb eller job. at skabe en helhedsorienteret indsats, hvor relevant netværk inviteres til orientering og støtte, besøg på det ønskede uddannelsessted, få styr på økonomi, bolig, sundhedstilstand, familieforhold mm. at samarbejde tæt med faglærerne, der får et indgående kendskab til eleven. at skabe et trygt og åbent miljø, hvor eleven føler sig godt tilpas og kan gå i dialog. at skabe rammer, hvor eleverne kan hjælpe hinanden, f.eks. til praktiksøgning og lærepladser. at skabe rammer, hvor eleverne har mulighed for at lade sig inspirere f.eks. ved gruppevejledning Kontakt til UU og andre vejledere UU vejlederne laver målgruppevurderingen for eleven, hvor formålet med opholdet på skolen er beskrevet. Inden eleven beslutter sig for at begynde på skolen er uu-vejlederen eller andre vejledere oftest med til det første besøg på skolen. Andre vejledere kan være en pædagog, støtte/kontaktperson, sagsbehandler mm. UU-vejlederen har mulighed for at sende elevens uddannelsesplan, som eleven har udarbejdet sammen med uu-vejlederen, hvor delmål og mål er beskrevet. På denne måde er eleven klædt på til at påbegynde det nye forløb. Kontakten til de forskellige vejledere har stor betydning, da de for det meste kender eleven og hvilke indsatsområder der evt. skal iværksættes for at eleven kan få det optimale ud af opholdet. Vejlederne er utrolig vigtige samarbejdspartnere, for at fastholde eleven på Fabrikken og i det videre uddannelsesforløb Praktikophold Eleverne motiveres til at benytte sig af muligheden for at komme i praktik. Praktik i en virksomhed kan være med til at afgøre om eleven har valgt rigtig ift. sit uddannelsesønske. Eleven får et realistisk indblik i det faglige område. Eleven skal også kunne fungere socialt og personligt på det pågældende sted, så det kan være en stor mundfuld, at komme ud af døren, fra de velkendte rammer på skolen. De fleste elever har selv meget lyst til at afprøve deres drømmejob, andre er mere usikre. For at gøre eleven klar til en sådan udfordring forbereder de sig, ved selv at finde frem til praktikstedet og de laver en præsentation til stedet. Via praktikaftalen aftales på forhånd hvilke opgaver, der kan tilbydes den unge. Praktikken kan åbne døre til en evt. læreplads og i nogle tilfælde en mentor, der vil støtte eleven i det videre forløb f.eks. på en af de tekniske skoler. Praktikstedet udfylder et evalueringsskema, som eleven kan bruge som dokumentation, til jobsøgning senere Registrering af elever Fabrikken anvender elektroniske forløbsplaner. Eleven oprettes og indenfor den første uge tager faglæreren og eleven en intro samtale. Under opholdet på skolen er der evalueringssamtaler, hvor faglæreren deltager. Endvidere får eleven løbende samtaler efter behov, der registreres under statussamtaler. I forløbsplanen har eleven mulighed for at dokumenterer og lægge filer ind, f.eks. billeder af produktionerne, som de har været en del af, arbejdstegninger og

6 andet relevant materiale, der kan bruges som supplement ved optagelse i uddannelse, læreplads eller job Kontakt til andre skoleformer Fabrikken tilbyder i samarbejde med Tårnby Ungdomsskole skolens elever undervisning i dansk og matematik og mulighed for at gå til eksamen i ungdomsskolens regi. Derudover kan Fabrikken udlåne lokaler til ungdomsskolen efter nærmere aftale. Fabrikken har et samarbejde med VUC Hvidovre/Tårnby omkring ordblindeundervisning. Fabrikkens elever tilbydes kombinationsforløb på erhvervsskoler jv. lovgivningen på området Udslusning af elever Ved udslusning kontaktes elevens UU-vejleder og andre samarbejdspartnere: forældre, sagsbehandler, mentor, støtte/ kontaktperson. Uanset at udslusningen ikke dækkes af udslusningstaxameteret, tilstræbes det at finde et udslusningstilbud i samarbejde med relevante parter. Inden udslusningen kan der være behov for en samtale med relevante netværkspersoner, der kan støtte eleven ved overgangen til det videre forløb. 8.2 Fabrikkens udslusningsstrategi Undervisningsministeriet modtager hvert år udslusningsstatistik. Udslusning 2013: Grundskole (efterskole, folkeskole) 4 Gymnasial uddannelse (HF/Gym.) 2 EUD - Merkantil 3 EUD - KTS, TEC, HRS, SKT 10 SOSU 4 EGU 9 STU 1 Anden uddannelse (aktivering, privat udd.) 6 Anden Produktionsskole 2 Beskæftigelse på ordinære vilkår 7 Ledighed 8 Frafald/ved ikke 8 Behandling 14 I alt Anden undervisning

7 8.3.1 Undervisning efter anden lovgivning Fabrikken tilbyder i samarbejde med Tårnby Ungdomsskole dansk og matematikundervisning, og eleverne får mulighed for at gå op til afgangsprøverne i ungdomsskolens regi. Der udover samarbejder Fabrikken med vuc Hvidovre/Tårnby om screening af ordblindhed Andre undervisningsaktiviteter På Fabrikken inddrages en række fællesaktiviteter i undervisningen, med det formål at udvikle elevernes kendskab til traditioner, kultur og demokrati. Således deltager skolen aktivt i 1. maj-arrangementet i Fælledparken, Tour de Future, arrangeret af Mellemfolkelig Samvirke og Den økologiske Produktionsskole, KubaCup, en fodboldturnering for produktionsskoler. Vi arrangerer besøg fra besøg af Psykiatrifonden med oplæg om aftabuisering af psykiske sygdomme, Sex og Samfund med oplæg om sikker sex, ligesom vi på skolen holder flytte hjemmefra-dage med undervisning omkring budgetlægning, madplaner, kunsten at fjerne pletter mm, Åbent Hus hvor naboer, forældre og samarbejdspartnere inviteres til at besøge skolen og se de arbejdende linjer, Sommer/jule-marked, undervisning i praktisk almendannelse, samt hyttetur hvor eleverne inddrages i planlægning af linjernes produktioner for det kommende semester Kombinationsforløb Skolens elever tilbydes mulighed for at deltage i kombinationsforløb på erhvervsuddannelser jv Lov om Produktionsskoler. 8.4 Ekskursioner Fabrikken vægter ekskursioner til relevante arbejdspladser, uddannelsessteder, udstillinger mv som en integreret del af det pædagogiske arbejde 8.5 Praktik Fabrikkens elever opmuntres til at benytte tilbuddet for at komme i praktik på arbejdspladser mest muligt, og så snart det er relevant. Praktikophold giver ofte nye impulser og inspiration til elevernes uddannelsesvalg. 9. Organisation 9.1 Fabrikkens bestyrelse Bestyrelsens ansvar I lovens 6 stk. 1 anføres det, at den overordnede ledelse af den enkelte skole varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af virksomhedsplan ( 6 stk. 7) fastsættelse af regler for elevers optagelse på skolen ( 6 stk. 9) fastlæggelse af budget efter forslag fra skolens leder ( 6 stk. 10) godkendelse af regnskabet ( 6 stk. 10) ansættelse og afskedigelse af skolens leder ( 6 stk. 11) ansættelse og afskedigelse af skolens personale; bestyrelsen kan dog bemyndige skolens leder hertil ( 6 stk. 12) udarbejdelse af udslusningsstrategi for skolens elever ( 6 stk. 8) at give meddelelse til Undervisningsministeriet og grundtilskudsydende kommune, hvis skolen ophører, standser sine betalinger, begæres erklæret konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles ( 6 stk. 13) udøvelse af kvartalsvis budgetkontrol Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for sit virke Bestyrelsens sammensætning Fabrikkens bestyrelse består pr 1. januar 2014 af: Formand Henrik Bay-Clausen, udpeget af LO Næsteformand Elise Andersen, udpeget af kommunalbestyrelsen Peter Christoffersen, udpeget af DA Monika Karpinski Dollerup, udpeget af kommunalbestyrelsen Henrik Jørgensen, udpeget af KTS

8 Jan Hendriksen, udpeget a kommunalbestyrelsen Medarbejderrepræsentant Allan Kristensen, udpeget af medarbejderne Skolens leder er sekretær for bestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen. Perioden svarer til Kommunalbestyrelsens valgperiode Bestyrelsesmøder Bestyrelsen holder møder så ofte formanden eller 4 medlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen holder dog møde mindst 4 gange om året i begyndelsen af hvert kvartal, således at balancetallene for det foregående kvartal kan forelægges. 9.2 Daglige ledelse Skolens daglige ledelse fortages af Forstander Birgitte Koch. Fabrikkens ledelse er tillidsbaseret og funderet på De 3 Diamanter : Tillid og troværdighed Retfærdighed og respekt Samarbejdsevne Dette gælder i forholdet til såvel ansatte som elever. 9.3 Medarbejderinddragelse Skolens medarbejdere inddrages mest muligt i beslutninger omkring såvel den daglige planlægning som det mere overordnede visionsarbejde. 9.4 Elevinddragelse Skolens elever inddrages også hvor det skønnes relevant i beslutninger omkring skolens hverdag og overordnede retning. Således deltager der altid en elevrepræsentant i ansættelsessamtaler. 9.5 Deltagerråd Alle linjer vælger en deltagerrådsrepræsentant og en stedfortræder. Deltagerådsmøderne afholdes hver uge sammen med en af medarbejderne. Deltagerrådet får udleveret referatet fra det ugentlige lærermøde. Fabrikken understøtter deltagerrådet i at fremkomme med idéer der kan udmønte sig i konkrete tiltag, aktiviteter og produktioner og evaluering af skolens hverdag. Deltagerrådet er på denne måde et demokratisk bindeled, der er med til at inddrage skolens elever på en måde, hvor eleverne bliver hørt og anerkendt for deres engagement. En repræsentant for deltagerrådet kan deltage som tilforordnet uden stemmeret i bestyrelsesmøderne. 9.6 Personale Personalemøder De ugentlige lærermøder er hjertet for skolens planlægning. Her diskuteres kort- og langsigtet planlægning, prioritering, elevsituationen mm. Relevante beslutninger tages i fællesskab Kompetenceudviklingsstrategi Principper for efteruddannelse Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby. 1. Efteruddannelsesprioritet er at sikre ansatte har den nødvendige uddannelse omkring sikkerhed for at varetage undervisning på linjerne. 2. Efteruddannelsesprioritet er at sikre at alle ansatte har grundlæggende kurser i hhv. pædagogik og værkstedsledelse samt psykologisk grundkursus. Det ønskes at alle ansatte deltager og udvikler sig parallelt. 3. Efteruddannelsesprioritet er at sikre at alle ansatte modtager undervisning omkring motivationsarbejde for de af skolens elever, der er ved at påbegynde et problemgivende forbrug af rusmidler.

9 4. Efteruddannelsesprioritet er at Fabrikkens forstander deltager i administrative produktionsskoleforstanderkurser. 5. Efteruddannelsesprioritet er individuel, linjerelevant kompetenceudvikling Tiltrådt på lærermøde 8. februar 2012 I har skolen et kompetenceudviklingsprojekt med fokus på supervision. Målet er at medarbejdergruppen i 2015 kan foretag gensidig kollegial supervision. 9.7 Sikkerhed Fabrikken prioriterer såvel elevers som ansattes sikkerhed højt. Både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er i fokus og undervisningsmiljøundersøgelser og arbejdsmiljøundersøgelser foretages årligt. Der er valgt et sikkerhedsudvalg på Fabrikken, som består af 2 ansatte samt skolens forstander. Skolen er tilknyttet Psykologhuset Trekanten, der kan rykke ud med ½ times varsel ved pludselig opståede krisesituationer. 9.8 Sociale klausuler På Fabrikken ønsker vi at deltage aktivt i at fremme det rummelige arbejdsmarked, i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud for selvejende uddannelsesinstitutioner. På Fabrikken har vi løbende medarbejdere i virksomhedspraktik samt i løntilskud. De indgår i skolens arbejde på lige fod med det øvrige personale. I 2013 har Fabrikken haft en person i jobtræning i 3 måneder og i 2014 har vi endnu en i jobtræning i 6 måneder. Det forventes af denne person bliver tilknyttet Fabrikken som voksenlærling i løbet af efteråret Undervisningsmiljøvurdering Hvert år gennemføres en undervisningsmiljøundersøgelse, hvor alle skolens elever udfylder et spørgeskema, se hjemmesiden under Undervisningsmiljøundersøgelse. Et udvalg bestående af en medarbejder samt to- tre elever gennemgår alle svar og udarbejder efterfølgende statistik, som indgår i skolens interne evaluering og udviklingsplaner Arbejdspladsvurdering Hvert år gennemføres arbejdspladsvurderinger over to omgange: En spørgeskemabaseret gennemgang af det fysiske arbejdsmiljø og en dialogbaseret gennemgang af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurderingerne tilrettelægges, udarbejdes, indsamles og bearbejdes af sikkerhedsudvalget. 10. Økonomi 10.1 Budgetforudsætninger Fabrikkens indtægter er sammensat således: kommunalt tilskud statsligt driftstilskud statsligt bygningstilskud statsligt tilskud for udslusning statsligt tilskud til kombinationsforløb statsligt tilskud til skoleydelse - indtægter fra egenproduktion Kommunalt grundtilskud Det er en forudsætning for at kunne opnå statstilskud, at den etablerende kommune (her Tårnby Kommune) yder et grundtilskud. Det kommunale grundtilskud for 2014 er på finansloven fastsat til kr Statstilskud Statstilskuddet ydes på baggrund af det antal elever skolen har haft indskrevet. Tilskuddet udbetales månedsvis forud og reguleres hvert kvartal på baggrund af en indberetning om det forløbne kvartals elevtimeforbrug. Statstilskuddet bevilges i forbindelse med den årlige vedtagelse af finansloven i Folketinget.

10 Statstilskuddet forventes i 2012 at blive kr i driftstilskud og kr i bygningstilskud pr. årselev. Herudover udbetales et igangsætningstilskud til udslusning på ca. kr og et udslusningstilskud, som forventes at blive kr pr. årselev. Udslusningstilskuddet udløses under forudsætning af, at eleverne har været i arbejde eller uddannelse i mindst 12 uger indenfor en periode på 4 måneder efter produktionsskoleopholdet Skoleydelse Eleverne modtager skoleydelse i hele den periode, de er tilknyttet Fabrikken. Eleverne trækkes i løn, såfremt de udebliver uden grund. Staten refunderer den fulde udgift. Elever som modtager SU, kan ikke modtage skoleydelse Budget I lovens 6 stk. 10 anføres det, at bestyrelsen fastlægger efter forslag fra skolelederen skolens budget og godkender dens regnskab og i 15 stk. 1 anføres det, at skolens regnskabsår er kalenderåret Revision I lovens 15 stk. 5 anføres det, at årsregnskaberne opstilles og revideres efter regler fastsat af undervisningsministeren, og i 15 stk. 2 anføres det, at årsregnskaber for produktionsskoler skal revideres af revisor. I lovens 15 stk. 4 anføres det, at revisor attesterer oplysninger til brug for beregningen af tilskud. Fabrikkens revisionsfirma er Dansk Revision, Korsør. 11. Handlingsplan for 2014 Fabrikkens hovedmålsætning for 2014 er at fokusere på produktion og krydspunktet mellem produktion og pædagogik. I den forbindelse afholdes et møde for bestyrelse og medarbejder, hvor fokus vil være på udvikling, produktion, afsætning, kvalitetskontrol og især krydsfeltet mellem pædagogik og produktion. Møde/temadagen afholdes på Greve Produktionsskole og vil omfatte besøg på udvalgte værksteder, oplæg af skolens forstander og diskussion Særlige indsatsområder Vi tilbyder i samarbejde med Tårnby Ungdomsskole eleverne ugentlig dansk og matematikundervisning samt mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøver. I samarbejde med VUC Hvidovre/Tårnby tilbyder vi ordblindescreening og ordblindeundervisning. I vores samarbejde med Tårnby Kommune vil vi deltage i et lokale SSD-arbejde. I perioden 2012 til 2016 har Fabrikken særligt fokus på problemgivende forbrug af rusmidler, da en del af skolens elevgruppe bevæger sig i grænselandet mellem forbrug og misbrug. Fabrikken har derfor i samarbejde med Socialstyrelsen og Tårnby Kommune iværksat projektet Rygerklubben, der i en 4-årig periode støtter op om de unge med stofedukation. Se i øvrigt hjemmesiden under Særlige tiltag. 12. Samarbejdspartnere. Fabrikken har en række samarbejdspartnere: Ministeriet for Børn og Undervisning Tårnby Kommune, herunder: Børne og kulturforvaltningen Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen Tårnby Ungdomsskole Sundhedshuset

11 Unge forbyggelsesteamet SSP Kulturzonen Medvind Amagerhallen Desuden: UU Tårnby UU København Socialstyrelsen VUC Hvidovre/Tårnby KTS TEC Psykiatrifonden Roskilde Festival Produktionsskoleforeningen Produktionsskolerne i Hovedstadsområdet 3F

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning Udkast til Samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Produktionsskolen i Herning Kommune om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning 1. Aftalens parter I henhold til Lov om erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010

Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010 Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010 Samarbejde kommune, ungdomsuddannelser og UU Carsten Bøtker / UU-Vestegnen Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre www.uu-vestegnen.dk 1 Workshop?

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Vedtægt for forening Mentornetværk Q 4400 senest justeret 21.marts 2012

Vedtægt for forening Mentornetværk Q 4400 senest justeret 21.marts 2012 Vedtægt for forening Mentornetværk Q 4400 senest justeret 21.marts 2012 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Mentornetværk Q 4400 Foreningen har hjemsted i Kalundborg Kommune og er registreret i Erhverv

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Denne vejledning er tænkt som en hjælp, når kommunerne skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn og Undervisning, november 2011 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2011.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job Politisk aftale oktober 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE Forslag til hvordan produktionsskolerne kan medvirke til at flere får en ungdomsuddannelse, og hvordan en ændret lovgivning kan understøtte dette.

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2016 Virksomhedsplan 2016 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Formål... side 4 Økonomi... side 5 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov.

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov. SAMARBEJDSAFTALE Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU- København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler

Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca 10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN 3. + 5. NOVEMBER 2014 KLOKKEN 17.30 ca. 19.30 PROGRAM UDDANNELSESPARATHED STANDPUNKT TIDSRAMME ELEVEVALUERING BROBYGNING UGE 47,48 PRAKTIK UGE 47,48 ANDRE PRAKTIKMULIGHEDER

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 2 Idrætsefterskolen Ulbølle er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Forord På produktionsskolerne

Læs mere