Nøgletal for regnskab 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal for regnskab 2015"

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: P Nøgletal for regnskab 2015 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning Fritidsområder - Grønne områder og naturpladser Vandløbsvæsen Vejvedligeholdelse og belægninger Vintertjeneste Kollektiv trafik Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Sygedagpenge Kontanthjælp, uddannelseshjælp og revalidering mv Dagpenge og beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige Ressource- og jobafklaringsforløb Løntilskud mv Seniorjob til personer over 55 år Jobcentre administration Folkeskolen Kommunal tandpleje Kommunale sundhedstjenester Bidrag til statslige og private skoler Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse, efterskoler, ungdomskostskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning Pædagogisk psykologisk rådgivning Kommunale specialskoler Skolefritidsordninger og fritidshjem Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Dagtilbud Tilskud til private pasningsordninger eller privatinstitutioner Fritidsfaciliteter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Ungdomsskole, klubber og andre sociale fritidstilbud Førtidspension tilkendt før 1. juli Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Forebyggende indsats mv Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Botilbud til midlertidigt ophold Alkoholbehandling og hjælp til stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Sundhedsfremme og forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning Øvrige sundhedsudgifter Hjælpemidler og plejevederlag Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Jordforsyning Faste ejendomme Redningsberedskab Sekretariat og forvaltninger Fælles it og telefoni Politisk organisation, udvalg mv Side 2

3 Formål Dette notat præsenterer oversigten med nøgletal baseret på regnskabet for Formålet med notatet er, at Kommunalbestyrelsen får et bedre indblik i Ballerup Kommunes forbrug sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden Nøgletallene for forbrug på de øvre kommuner i Region Hovedstaden er tilpasset Ballerup Kommunes opbygning af de politiske rammer. Hvert nøgletal giver et indblik i, hvor Ballerup Kommunes omkostninger ligger på de politiske rammer i forhold til de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Denne information giver et fundament for videre diskussion af, hvad der driver vores udgifter og en inspiration til, hvilke områder der er interessante for yderligere undersøgelse i forhold til effektiviseringer og prioritering af ressourcer. Sammenligning med kommuner i Region Hovedstaden For hver af de politiske rammer præsenteres der flere nøgletalstabeller. Selve sammenligningen sker med afsæt i den kommunale kontoplans 3. kontoniveau (funktionsniveau). Kontoen, der hører ind under den pågældende politiske ramme i Ballerup Kommune, præsenteres i en sammenligning med tilsvarende konto i de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. I tilfælde af at den politiske rammes område dækkes af flere kontoer, summeres disse, og sammenlignes med summen af de tilsvarende kontoer i de øvrige kommuner. Enkelte områder er udeladt, hvor der ikke er muligt at påvirke området, som eksempelvis forsyningsområdet. Mindre betydende områder er ej heller medtaget. Hvor det er relevant i forbindelse med sammenligningen, udregnes forbruget på kontiene i enten forbrug pr. indbygger eller forbrug pr. aldersgruppe. Politisk ramme Fordeling (Eks.: pr årig eller pr. indbygger) Beskrivende overskrift samt hvilke funktions 3. niveau konti der indgår i tabellen Side 3

4 I tabellen er markeret, hvor Ballerup Kommune ligger i forhold til andre kommuner. En høj placering er udtryk for, at Ballerup som kommune bruger flere penge end de øvrige kommuner, mens en lav placering er udtryk for det modsatte. Sammenligningen kigger udelukkende på de økonomiske nøgletal, og tager ikke højde for et højt lokalt valgt serviceniveau, som kan forklare højere udgifter. Side 4

5 10.12 Fritidsområder Vandløbsvæsen Grønne områder og naturpladser Vandløbsvæsen 1 Ishøj Gribskov 210 Grønne områder og naturpladser 2 Glostrup Fredensborg Grønne områder og naturpladser 3 Fredensborg Rødovre Lyngby-Taarbæk Hørsholm 74 5 Gladsaxe Egedal 59 Vandløbsvæsen 6 Herlev Hillerød Fælles formål (vandløbsvæsen) 7 Ballerup Frederikssund Vedligeholdelse af vandløb 8 København Allerød Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. 9 Vallensbæk Halsnæs Tårnby Albertslund Gribskov Høje-Taastrup Rudersdal Rudersdal Rødovre Vallensbæk Brøndby Bornholm Egedal København Halsnæs Helsingør Frederiksberg Ballerup 8 18 Gentofte Furesø 8 19 Høje-Taastrup Herlev 6 20 Hillerød Lyngby-Taarbæk 6 21 Bornholm Dragør 6 22 Furesø Hvidovre 5 23 Helsingør Ishøj 1 24 Hørsholm Albertslund Frederikssund Hvidovre Allerød Dragør Gladsaxe -3 Gennemsnit 221 Gennemsnit 38 Side 5

6 10.22 Trafik og infrastruktur Trafik og infrastruktur Vejvedligeholdelse og belægninger Vintertjeneste 1 Bornholm Høje-Taastrup 233 Vejvedligeholdelse og belægninger 2 Albertslund Albertslund Vejvedligeholdelse m.v. 3 Allerød Lyngby-Taarbæk Belægninger m.v. 4 Rødovre Bornholm Helsingør Fredensborg 155 Vintertjeneste 6 Hillerød Allerød Vintertjeneste 7 Hørsholm Herlev Ishøj Gribskov Rudersdal Halsnæs Glostrup Furesø Høje-Taastrup Rudersdal Furesø Frederikssund Gribskov Rødovre Frederikssund Gentofte Lyngby-Taarbæk Ballerup Vallensbæk Vallensbæk Gentofte Hillerød Halsnæs Egedal Brøndby Hørsholm Herlev Helsingør Egedal Hvidovre Fredensborg Glostrup Hvidovre Tårnby København Ishøj Tårnby Gladsaxe Ballerup Brøndby Frederiksberg Dragør Dragør København Gladsaxe Frederiksberg 29 Gennemsnit 714 Gennemsnit 107 Side 6

7 10.22 Trafik og infrastruktur Kollektiv trafik 1 Rødovre Kollektiv trafik 2 Hørsholm Fælles formål (kollektiv trafik) 3 Hvidovre Busdrift 4 Allerød Færgedrift 5 Rudersdal Lufthavne 6 Fredensborg Jernbanedrift 7 Helsingør Dragør Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Hillerød Frederikssund Gribskov Furesø Gladsaxe Ballerup Høje-Taastrup Herlev Brøndby København Bornholm Gentofte Egedal Glostrup Tårnby Albertslund Vallensbæk Halsnæs Ishøj 279 Gennemsnit 589 Side 7

8 20.02 Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Sygedagpenge Pr årig Pr årig 1 Ishøj Frederikssund Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 2 Brøndby Ballerup Produktionsskoler 3 Albertslund Halsnæs Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 4 Bornholm Albertslund Sygedagpenge 5 Rødovre Ishøj Sociale formål 6 Ballerup Tårnby Kontant- og uddannelseshjælp 7 Høje-Taastrup Gribskov Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtn. 8 Glostrup Hvidovre Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodt. 9 Hvidovre Dragør Dagpenge til forsikrede ledige 10 Halsnæs Brøndby Særlig udd.ordn. og midlert. arb.ydelsesordning 11 København Egedal Revalidering 12 Helsingør Rødovre Løntilskud til pers. i fleksjob, pers. i løntilskud. i målg. 13 Herlev Allerød Ressourceforløb 14 Frederikssund Glostrup Ledighedsydelse 15 Tårnby Hillerød Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 16 Gribskov Helsingør Jobcentre 17 Fredensborg Høje-Taastrup Pilotjobcentre 18 Gladsaxe Vallensbæk Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 19 Hillerød København Servicejob 20 Frederiksberg Herlev Seniorjob til personer over 55 år 21 Vallensbæk Bornholm Beskæftigelsesordninger 22 Furesø Hørsholm Dragør Gladsaxe Sygedagpenge 24 Hørsholm Fredensborg Sygedagpenge 25 Egedal Rudersdal Lyngby-Taarbæk Furesø Gentofte Lyngby-Taarbæk Allerød Gentofte Rudersdal Frederiksberg Gennemsnit Gennemsnit Side 8

9 20.02 Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv. Kontanthjælp, uddannelseshjælp og revalidering mv. Dagpenge og beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige Pr årig Pr årig 1 Brøndby Ishøj Kontanthj., udd.hj. og revalidering mv. 2 Albertslund Brøndby Revalidering 3 Ishøj Bornholm Sociale formål 4 Høje-Taastrup København Kontant- og uddannelseshjælp 5 København Albertslund Kontanthjælp vedrørende visse grupper af 6 Rødovre Glostrup flygtninge 7 Helsingør Høje-Taastrup Aktiverede kontant- og 8 Glostrup Frederiksberg uddannelseshjælpsmodtagere 9 Herlev Herlev Særlig uddannelsesordning og midlertidig 10 Hvidovre Rødovre arbejdsmarkedsydelsesordning 11 Ballerup Tårnby Bornholm Hvidovre Dagpenge og besk.indsats til forsikr. ledige 13 Tårnby Vallensbæk Dagpenge til forsikrede ledige 14 Halsnæs Helsingør Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 15 Frederikssund Halsnæs Fredensborg Ballerup Gladsaxe Fredensborg Furesø Frederikssund Hillerød Gladsaxe Frederiksberg Gribskov Gribskov Furesø Hørsholm Dragør Vallensbæk Gentofte Gentofte Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Hørsholm Dragør Rudersdal Rudersdal Egedal Egedal Hillerød Allerød Allerød Gennemsnit Gennemsnit Side 9

10 20.02 Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv. Ressource- og jobafklaringsforløb Løntilskud mv. Pr årig Pr årig 1 Bornholm Bornholm Ressource- og jobafklaringsforløb 2 Gladsaxe Gribskov Ressourceforløb 3 Hvidovre Halsnæs Ishøj Frederikssund Gribskov Ballerup Albertslund Rødovre Løntilskud mv. 7 Rødovre Tårnby Brøndby Glostrup Løntilskud til pers. i fleksjob, pers. i løntilskud. i målg. 9 Halsnæs Egedal Glostrup Hillerød Herlev Albertslund Helsingør Hvidovre Ballerup Helsingør Høje-Taastrup Brøndby Tårnby Fredensborg Fredensborg Høje-Taastrup Hillerød Gladsaxe Frederiksberg Allerød Dragør Hørsholm Allerød Herlev Frederikssund Dragør Lyngby-Taarbæk Furesø Rudersdal Ishøj Furesø Lyngby-Taarbæk Egedal Rudersdal København Vallensbæk Vallensbæk Gentofte Hørsholm København Gentofte Frederiksberg 612 Gennemsnit 716 Gennemsnit Side 10

11 20.02 Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv. Seniorjob til personer over 55 år Jobcentre administration Pr årig 1 Ishøj Gribskov Seniorjob til personer over 55 år 2 Dragør Albertslund Seniorjob til personer over 55 år 3 Glostrup Ballerup Rødovre Fredensborg København Bornholm Gribskov Glostrup 863 Jobcenter administration 7 Herlev København Jobcentre 8 Frederiksberg Frederikssund Egedal Halsnæs Bornholm Hillerød Albertslund Hørsholm Hvidovre Herlev Brøndby Tårnby Vallensbæk Helsingør Helsingør Vallensbæk Tårnby Hvidovre Frederikssund Egedal Halsnæs Høje-Taastrup Hillerød Rødovre Ballerup Gladsaxe Høje-Taastrup Brøndby Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Rudersdal Gentofte Furesø Ishøj Fredensborg Rudersdal Hørsholm Frederiksberg Gentofte Allerød Lyngby-Taarbæk Furesø Allerød Gennemsnit 955 Gennemsnit 688 Side 11

12 30.30 Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Folkeskolen Kommunal tandpleje Pr årig Pr årig 1 Halsnæs Ballerup Folkeskolen 2 Brøndby Ishøj Folkeskoler 3 Allerød Halsnæs Glostrup Bornholm Rødovre Albertslund Kommunal tandpleje 6 Ballerup Gribskov Kommunal tandpleje 7 Ishøj Brøndby Høje-Taastrup Frederikssund Helsingør Rødovre Albertslund Herlev Furesø København Gladsaxe Helsingør Hvidovre Frederiksberg Egedal Egedal Vallensbæk Hvidovre Tårnby Høje-Taastrup Fredensborg Hillerød Rudersdal Tårnby Frederikssund Glostrup Herlev Allerød Hillerød Furesø Lyngby-Taarbæk Rudersdal Dragør Gladsaxe København Fredensborg Gribskov Gentofte Bornholm Vallensbæk Frederiksberg Lyngby-Taarbæk Hørsholm Hørsholm Gentofte Dragør Gennemsnit Gennemsnit Side 12

13 30.31 Sundheds- og tandpleje Øvrige folkevirksomhed Kommunale sundhedstjenester Bidrag til statslige og private skoler Pr årig Pr årig 1 København Gribskov Kommunale sundhedstjenester 2 Albertslund Bornholm Kommunale sundhedstjenester 3 Ishøj Gentofte Brøndby København Frederiksberg Hørsholm Bidrag til statslige og private skoler 6 Høje-Taastrup Høje-Taastrup Bidrag til statslige og private skoler 7 Glostrup Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Helsingør Brøndby Hvidovre Ishøj Halsnæs Hillerød Hillerød Fredensborg Egedal Frederikssund Hørsholm Herlev Gladsaxe Furesø Ballerup Helsingør Vallensbæk Albertslund Dragør Halsnæs Rudersdal Ballerup Frederikssund Lyngby-Taarbæk Furesø Rudersdal Rødovre Glostrup Gribskov Rødovre Gentofte Egedal Fredensborg Hvidovre Bornholm Tårnby Allerød Vallensbæk Tårnby Allerød Herlev Dragør 768 Gennemsnit 906 Gennemsnit Side 13

14 30.32 Øvrige folkevirksomhed Øvrige folkevirksomhed Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse, efterskoler, ungdomskostskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning Pr årig Pr årig 1 Halsnæs Helsingør Befordring af elever i grundskolen 2 Furesø Hvidovre Befordring af elever i grundskolen 3 Egedal København Allerød Bornholm Frederikssund Dragør Efter- og videreuddannelse, efterskoler, 6 Gribskov Lyngby-Taarbæk ungdomskostskoler og Ungdommens 7 Bornholm Tårnby Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 8 Dragør Frederiksberg Efterskoler og ungdomskostskoler 9 Brøndby Frederikssund Ungdommens Uddannelsesvejledning 10 Høje-Taastrup Brøndby Fredensborg Hillerød Hillerød Ishøj Glostrup Vallensbæk Rødovre Glostrup Gladsaxe Gladsaxe Rudersdal Herlev København Halsnæs Hørsholm Høje-Taastrup Helsingør Furesø Ishøj Allerød Frederiksberg Ballerup Ballerup Gribskov Tårnby Albertslund Vallensbæk Egedal Albertslund Rødovre Herlev Gentofte Lyngby-Taarbæk Hørsholm Gentofte Rudersdal Hvidovre Fredensborg Gennemsnit 478 Gennemsnit Side 14

15 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning Kommunale specialskoler Pr årig Pr årig 1 Albertslund Ishøj Pædagogisk psykologisk rådgivning 2 Glostrup Frederikssund Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 3 Halsnæs Hillerød Herlev Glostrup Brøndby Halsnæs Kommunale specialskoler 6 Rødovre Ballerup Kommunale specialskoler 7 Helsingør Hvidovre Ishøj Herlev Frederikssund Tårnby Hvidovre København Tårnby Bornholm Furesø Vallensbæk Bornholm Hørsholm Fredensborg Fredensborg Frederiksberg Frederiksberg Hørsholm Lyngby-Taarbæk Vallensbæk Høje-Taastrup Rudersdal Brøndby Egedal Gentofte Allerød Rudersdal Ballerup Albertslund Hillerød Rødovre Gentofte Helsingør Høje-Taastrup Gribskov Lyngby-Taarbæk Egedal Gladsaxe Dragør København Furesø Dragør Gladsaxe Gribskov 0 29 Allerød Gennemsnit Gennemsnit Side 15

16 30.34 Ballerup Fritidsordning(BFO) Skolefritidsordninger og fritidshjem Pr. 6-9 årige 1 Dragør Skolefritidsordninger og fritidshjem 2 Glostrup Skolefritidsordninger 3 Ballerup Fritidshjem 4 Frederiksberg Hvidovre Rødovre Ishøj Furesø Albertslund Tårnby Herlev Brøndby Egedal Høje-Taastrup Halsnæs Gladsaxe Helsingør Lyngby-Taarbæk Allerød Frederikssund Gribskov Hørsholm Hillerød Fredensborg København Vallensbæk Gentofte Bornholm Rudersdal Gennemsnit Side 16

17 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn Forebyggelse/anbringelse af børn Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pr årig Pr årig 1 Ishøj Gribskov Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 2 Brøndby Halsnæs Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 3 Høje-Taastrup Bornholm Halsnæs Fredensborg Albertslund Frederikssund Forbyggende foranstaltninger for børn og unge 6 Rødovre Brøndby Forbyggende foranstaltninger for børn og unge 7 Ballerup Ishøj Bornholm København Helsingør Hillerød Herlev Albertslund Hillerød Gladsaxe Glostrup Helsingør Frederikssund Ballerup Hvidovre Herlev Gribskov Rødovre Gladsaxe Egedal Vallensbæk Høje-Taastrup Egedal Hvidovre Tårnby Glostrup København Rudersdal Hørsholm Furesø Allerød Tårnby Rudersdal Gentofte Lyngby-Taarbæk Hørsholm Frederiksberg Lyngby-Taarbæk Fredensborg Frederiksberg Gentofte Vallensbæk Furesø Dragør Dragør Allerød Gennemsnit Gennemsnit Side 17

18 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn Forebyggelse/anbringelse af børn Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Pr årig Pr årig 1 København Brøndby 936 Døgninstitutioner for børn og unge 2 Halsnæs Bornholm Døgninstitutioner for børn og unge 3 Rudersdal Høje-Taastrup Albertslund Ballerup Brøndby Helsingør 472 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 6 Helsingør Herlev Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 7 Frederiksberg Ishøj Hvidovre Fredensborg Furesø Albertslund Bornholm Frederiksberg Gribskov Rødovre Lyngby-Taarbæk Gribskov Glostrup Hørsholm Gladsaxe København Høje-Taastrup Hvidovre Ishøj Gladsaxe Ballerup Tårnby Allerød Frederikssund Herlev Hillerød Hørsholm Glostrup Fredensborg Rudersdal Frederikssund Dragør Gentofte Lyngby-Taarbæk Dragør Halsnæs Egedal Egedal Hillerød Allerød Rødovre Gentofte Tårnby Furesø Vallensbæk Vallensbæk 84 Gennemsnit Gennemsnit 303 Side 18

19 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Dagtilbud til 0-5 årige Dagtilbud Tilskud til private pasningsordninger eller privatinstitutioner Pr. 0-5 årig Pr. 0-5 årig 1 København Hørsholm Dagtilbud 2 Albertslund Bornholm Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) 3 Glostrup Dragør Dagpleje 4 Tårnby Helsingør Vuggestuer 5 Gentofte Furesø Integrerede institutioner (institutioner som 6 Høje-Taastrup Gribskov omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, 7 Brøndby Fredensborg Daginstitutioner (Institutioner kun for børn 8 Hvidovre Frederiksberg indtil skolestart) 9 Ishøj Halsnæs Ballerup Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Egedal Herlev Hillerød Tilskud til private pasningsordninger eller 13 Gladsaxe Frederikssund privatinstitutioner 14 Rødovre København Tilskud til privatinstitutioner mm 15 Vallensbæk Glostrup Halsnæs Allerød Rudersdal Ballerup Lyngby-Taarbæk Rudersdal Frederikssund Brøndby Hillerød Herlev Allerød Gentofte Furesø Hvidovre Gribskov Gladsaxe Fredensborg Rødovre Dragør Høje-Taastrup Helsingør Egedal Hørsholm Bornholm Gennemsnit Gennemsnit Side 19

20 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Fritidsfaciliteter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 1 Albertslund Gentofte 408 Fritidsfaciliteter 2 Tårnby Furesø Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 3 Ishøj Brøndby Andre fritidsfaciliteter 4 Furesø Rødovre Hvidovre Tårnby Glostrup Rudersdal 378 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 7 Gentofte Gribskov Fælles formål 8 Rødovre Lyngby-Taarbæk Folkeoplysende voksenundervisning 9 Brøndby Hillerød Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 10 Hørsholm Frederiksberg Lokaletilskud 11 Gladsaxe Herlev Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningslov 12 Rudersdal København Daghøjskoler 13 Høje-Taastrup Fredensborg Kommunale tilskud til statsligt finansierede 14 København Gladsaxe 286 selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 15 Helsingør Hørsholm Gribskov Glostrup Dragør Hvidovre Lyngby-Taarbæk Dragør Halsnæs Ballerup Vallensbæk Helsingør Fredensborg Høje-Taastrup Ballerup Albertslund Hillerød Frederikssund Frederiksberg Halsnæs Egedal Allerød Allerød Ishøj Herlev Egedal Frederikssund 4 28 Bornholm Bornholm 3 29 Vallensbæk 110 Gennemsnit 536 Gennemsnit 266 Side 20

21 40.37 Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1 Albertslund 954 Folkebiblioteker 2 Helsingør Folkebiblioteker 3 Tårnby Dragør Ballerup Gladsaxe Herlev Hvidovre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Allerød Gentofte Hørsholm Ishøj Fredensborg Glostrup Rødovre Høje-Taastrup Hillerød Halsnæs Frederiksberg Gribskov Furesø Frederikssund Vallensbæk Bornholm Egedal Brøndby København 354 Gennemsnit 576 Side 21

22 40.38 Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kulturel virksomhed Ungdomsskole, klubber og andre sociale fritidstilbud Pr år 1 Helsingør Albertslund Kulturel virksomhed 2 Albertslund Høje-Taastrup Museer 3 Furesø Egedal Biografer 4 Herlev Helsingør Teatre 5 Hørsholm Dragør Musikarrangementer 6 Rudersdal Gladsaxe Andre kulturelle opgaver 7 Ballerup Ballerup Frederikssund Tårnby Ishøj Hvidovre Ungdomsskole, Klubber og andre soc. fritidstilbud 10 Bornholm Vallensbæk Ungdomsskolevirksomhed 11 Hvidovre Rødovre Klubber og andre socialpædagogiske 12 Høje-Taastrup Gentofte fritidstilbud 13 Halsnæs Fredensborg København Frederikssund Rødovre Ishøj Dragør København Brøndby Allerød Allerød Glostrup Fredensborg Hillerød Frederiksberg Brøndby Gribskov Frederiksberg Tårnby Rudersdal Gentofte Gribskov Hillerød Bornholm Vallensbæk Hørsholm Glostrup Herlev Gladsaxe Halsnæs Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Egedal Furesø Gennemsnit 421 Gennemsnit Side 22

23 50.44 Førtidspension tilbud til ældre pensionister Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 ( ) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pr årig Pr. 70- årig 1 Bornholm København Førtidspension 2 Brøndby Lyngby-Taarbæk Førtidspension med 50 pct. refusion 3 Ballerup Frederiksberg Ishøj Rødovre Albertslund Brøndby Halsnæs Hvidovre Fredensborg Tårnby Hvidovre Gentofte Helsingør Gladsaxe Herlev Rudersdal Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Høje-Taastrup Bornholm Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 12 Gribskov Ishøj Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 13 Rødovre Hillerød Gladsaxe Glostrup Glostrup Herlev Hillerød Helsingør Furesø Fredensborg Frederikssund Ballerup Tårnby Høje-Taastrup Frederiksberg Halsnæs Egedal Frederikssund Lyngby-Taarbæk Albertslund Hørsholm Gribskov Rudersdal Furesø Allerød Vallensbæk København Hørsholm Gentofte Allerød Vallensbæk Egedal Dragør Dragør Gennemsnit Gennemsnit Side 23

24 50.52 Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særlige behov ** Plejehjem og beskyttede boliger Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Pr. 80- årig Pr årig 1 Vallensbæk Fredensborg Plejehjem og beskyttede boliger 2 Dragør Furesø Plejehjem og beskyttede boliger 3 Ballerup Egedal Rødovre Tårnby Brøndby Frederikssund Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 6 Albertslund Vallensbæk Ungdomsuddannelse for unge med særlige 7 Fredensborg Hillerød behov 8 København Høje-Taastrup Ishøj Rudersdal ** 10 Gladsaxe Hvidovre Funktion er fordelt på flere politiske ramme 11 Frederiksberg Halsnæs Pædagogisk psykologisk rådgivning: 12 Hørsholm Dragør Tilbud ti voksne med særlige behov 13 Glostrup Herlev Furesø Rødovre Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Glostrup Helsingør Hørsholm Rudersdal Gribskov Bornholm Allerød Frederikssund Albertslund Allerød Helsingør Høje-Taastrup Ballerup Gentofte København Bornholm Lyngby-Taarbæk Halsnæs Ishøj Hvidovre Brøndby Tårnby Frederiksberg 768 Gennemsnit Gennemsnit Side 24

25 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Forebyggende indsats mv Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Pr årig Pr årig 1 Ballerup København 313 Forebyggende indsats mv. 2 Halsnæs Vallensbæk Forebyggende indsats for ældre og 3 Gentofte Frederiksberg 249 handicappede 4 Hillerød Albertslund Kontaktperson- og ledsagerordninger 5 Hørsholm Glostrup Beskyttet beskæftigelse 6 Bornholm Ishøj Aktivitets- og samværstilbud 7 Ishøj Fredensborg Gribskov Hillerød Furesø Høje-Taastrup 168 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 10 Gladsaxe Hvidovre Botilbud mv. til personer med særlige sociale 11 Høje-Taastrup Ballerup 135 problemer 12 Albertslund Helsingør Rudersdal Tårnby Brøndby Dragør Egedal Rødovre Allerød Halsnæs Glostrup Gladsaxe Helsingør Frederikssund Fredensborg Brøndby Frederikssund Furesø Dragør Rudersdal Herlev Herlev Hvidovre Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Gribskov Rødovre Gentofte Vallensbæk Hørsholm Tårnby Bornholm Frederiksberg Allerød København Egedal 35 Gennemsnit Gennemsnit 125 Side 25

26 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold Alkoholbehandling og hjælp til stofmisbrugere ( ,45) Pr årig Pr årig 1 Fredensborg Glostrup 831 Botilbud til midlertidigt ophold 2 Herlev Albertslund Botilbud til midlertidigt ophold 3 Hvidovre Høje-Taastrup Albertslund København Frederikssund Halsnæs 595 Alkoholbehandling og hjælp til stofmisbrugere 6 Rudersdal Tårnby Alkoholbehandling og behandlingshjem for 7 Rødovre Helsingør 518 alkoholskadede 8 Furesø Brøndby Behandling af stofmisbrugere 9 Dragør Ballerup Gribskov Rødovre Ballerup Hillerød Lyngby-Taarbæk Ishøj Egedal Hvidovre Bornholm Hørsholm Helsingør Gladsaxe Brøndby Frederiksberg Halsnæs Lyngby-Taarbæk Hørsholm Gribskov Ishøj Herlev Hillerød Frederikssund Tårnby Fredensborg Vallensbæk Gentofte Allerød Furesø Frederiksberg Vallensbæk Høje-Taastrup Bornholm København Rudersdal Gentofte Allerød Gladsaxe Dragør Glostrup Egedal 203 Gennemsnit Gennemsnit 440 Side 26

27 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Sundhed og forebyggelse Botilbud til længerevarende ophold Sundhedsfremme og forebyggelse Pr årig 1 Brøndby København 330 Botilbud til længerevarende ophold 2 Bornholm Ballerup Botilbud til længerevarende ophold 3 Albertslund Vallensbæk Herlev Herlev Rødovre Ishøj 196 Sundhedsfremme og forebyggelse 6 Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Sundhedsfremme og forebyggelse 7 Fredensborg Rødovre Hvidovre Egedal Allerød Tårnby Høje-Taastrup Hvidovre Frederikssund Brøndby København Glostrup Furesø Gladsaxe Rudersdal Halsnæs Tårnby Allerød Egedal Høje-Taastrup Dragør Gentofte Hørsholm Fredensborg Halsnæs Furesø Ishøj Frederikssund Frederiksberg Gribskov Helsingør Lyngby-Taarbæk Gribskov Hillerød Gladsaxe Helsingør Glostrup Rudersdal Hillerød Hørsholm Ballerup Bornholm Gentofte Albertslund Vallensbæk Dragør 7 Gennemsnit Gennemsnit 112 Side 27

28 50.56 Sundhed og forebyggelse Sundhed og forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning 1 Halsnæs Gladsaxe Aktivitetsbestemt medfinansiering 2 Herlev Rudersdal Aktivitetsbestemt medfinansiering af 3 Bornholm Gentofte 663 sundhedsvæsenet 4 Albertslund Brøndby Ishøj Ishøj 557 Kommunal genoptræning 6 Brøndby Herlev Ballerup Lyngby-Taarbæk Gribskov Rødovre Glostrup Ballerup Frederikssund Halsnæs Helsingør Glostrup Dragør Dragør Rødovre Helsingør Tårnby Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Fredensborg Bornholm Hørsholm Furesø Gladsaxe Frederikssund Frederiksberg Hillerød Høje-Taastrup Egedal Hillerød Hvidovre Vallensbæk Allerød Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Rudersdal København Furesø Fredensborg Egedal Tårnby Gentofte Vallensbæk Allerød Gribskov København Hørsholm 44 Gennemsnit Gennemsnit Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Side 28

29 50.56 Sundhed og forebyggelse Sundhed og forebyggelse Øvrige sundhedsudgifter Hjælpemidler og plejevederlag 1 Furesø Halsnæs 879 Øvrige sundhedsudgifter 2 Rødovre Bornholm Vederlagsfri behandling hos en fysioterap. 3 Rudersdal Gribskov Andre sundhedsudgifter 4 Helsingør Frederikssund Brøndby Dragør Tårnby Hørsholm 733 Hjælpemidler og plejevederlag 7 Halsnæs Rødovre Hjælpemidler, forbrugsgoder, 8 Lyngby-Taarbæk Gladsaxe 704 boligindretning og befordring 9 Gribskov Ballerup Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. 10 Hillerød Høje-Taastrup 649 lign. ved pasning af døende i eget hjem 11 Hvidovre Ishøj Frederikssund Hillerød Herlev Herlev Bornholm Brøndby Allerød Vallensbæk Ballerup Fredensborg Fredensborg Tårnby Egedal Gentofte Gentofte Lyngby-Taarbæk Ishøj Albertslund Albertslund Rudersdal Gladsaxe Glostrup Dragør Allerød Vallensbæk Helsingør Hørsholm Furesø Høje-Taastrup Frederiksberg Glostrup Hvidovre København Egedal Frederiksberg København 423 Gennemsnit 253 Gennemsnit 606 Side 29

30 50.58 Boligstøtte Boligstøtte Boligydelser til pensionister Boligsikring Pr. 65- årig Pr årig 1 Brøndby Brøndby 985 Boligydelser til pensionister 2 Rødovre Ishøj Boligydelser til pensionister 3 København Ballerup Ballerup Albertslund 907 Boligsikring 5 Ishøj Rødovre Boligsikring 6 Herlev Høje-Taastrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Glostrup Albertslund Hvidovre Glostrup Fredensborg Helsingør Gladsaxe Halsnæs Helsingør Høje-Taastrup Frederikssund Lyngby-Taarbæk København Hillerød Hillerød Fredensborg Bornholm Frederiksberg Halsnæs Frederikssund Gribskov Furesø Furesø Bornholm Lyngby-Taarbæk Tårnby Frederiksberg Rudersdal Hørsholm Hørsholm Rudersdal Gribskov Tårnby Gentofte Vallensbæk Allerød Allerød Dragør Egedal Egedal Dragør Vallensbæk Gentofte 274 Gennemsnit Gennemsnit 613 Side 30

31 Øvrige sociale formål * *)Funktion er fordelt på flere rammer. Øvrige sociale formål Pr. 65- årig Forebyggelse/ anbringelser af børn og uge 1 Ballerup Tilbud til ældre pensionister 2 Albertslund Tilbud til voksne med særligt behov 3 Høje-Taastrup Sundhed og forebyggelse 4 Furesø Boligstøtte 5 Rødovre Øvrige sociale formål 6 Gladsaxe Hørsholm Frederiksberg 664 Øvrige sociale formål 9 Helsingør Øvrige sociale formål 10 Fredensborg København Herlev Brøndby Allerød Tårnby Hillerød Halsnæs Gentofte Rudersdal Dragør Vallensbæk Gribskov Egedal Lyngby-Taarbæk Ishøj Glostrup Hvidovre Frederikssund Bornholm -396 Gennemsnit 541 Side 31

32 60.60 Jordforsyning, fast ejendom og redningsberedskab Jordforsyning, fast ejendom og redningsberedskab Jordforsyning Faste ejendomme 1 Fredensborg 94 1 Lyngby-Taarbæk 946 Jordforsyning 2 Halsnæs 83 2 Ishøj Fælles formål (jordforsyning) 3 Helsingør 74 3 Albertslund Boligformål (jordforsyning) 4 Hørsholm 38 4 Glostrup Erhvervsformål (jordforsyning) 5 Herlev 38 5 Ballerup Offentlige formål (jordforsyning) 6 Hillerød 22 6 Hørsholm Ubestemte formål (jordforsyning) 7 Gribskov 18 7 Fredensborg Frederiksberg 16 8 København Glostrup 15 9 Helsingør 251 Faste ejendomme 10 Albertslund 8 10 Furesø Fælles formål (faste ejendomme) 11 Høje-Taastrup 7 11 Brøndby Beboelse 12 Frederikssund 6 12 Hvidovre Erhvervsejendomme 13 Furesø 2 13 Halsnæs Andre faste ejendomme Høje-Taastrup Byfornyelse Dragør Anvisningsret 16 Gentofte Herlev Driftsikring af boligbyggeri 17 Ishøj Frederikssund Bornholm Rødovre Rudersdal Frederiksberg Allerød Vallensbæk Hvidovre Bornholm Egedal Hillerød Rødovre Tårnby Tårnby Rudersdal Dragør Egedal Brøndby Gentofte Ballerup Gribskov København Allerød 2 29 Lyngby-Taarbæk Gladsaxe -66 Gennemsnit 6 Gennemsnit 243 Side 32

33 60.60 Jordforsyning, fast ejendom og redningsberedskab Redningsberedskab 1 København 404 Redningsberedskab 2 Dragør Redningsberedskab 3 Halsnæs Lyngby-Taarbæk Tårnby Frederiksberg Bornholm Frederikssund Albertslund Vallensbæk Gentofte Helsingør Ishøj Glostrup Brøndby Allerød Fredensborg Hvidovre Rudersdal Rødovre Egedal Ballerup Høje-Taastrup Hillerød Gladsaxe Herlev Hørsholm Gribskov Furesø 155 Gennemsnit 216 Side 33

34 60.62 Den centrale administrative funktion Den centrale administrative funktion Sekretariat og forvaltninger Fælles it og telefoni 1 Dragør Vallensbæk Sekretariat og forvaltninger 2 Albertslund Allerød Sekretariat og forvaltninger 3 Egedal Hørsholm Vallensbæk Albertslund Fælles IT og telefoni 5 Ballerup Høje-Taastrup Fælles IT og telefoni 6 Halsnæs Dragør Lyngby-Taarbæk Halsnæs Hørsholm Helsingør Helsingør Bornholm Glostrup Ballerup Hvidovre Gentofte Frederikssund Gribskov Ishøj Fredensborg København Frederikssund Gladsaxe Ishøj Herlev Rudersdal Fredensborg Egedal Rødovre Gladsaxe Brøndby Hillerød Gribskov Furesø Høje-Taastrup Brøndby Gentofte Tårnby Allerød Frederiksberg Hillerød Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Hvidovre Rudersdal Herlev Furesø Rødovre Bornholm København Tårnby Glostrup 307 Gennemsnit Gennemsnit 940 Side 34

35 60.64 Politiske organer, valg mv. Politisk organisation, udvalg mv. 1 Dragør 344 Politisk organisation, udvalg mv. 2 Vallensbæk Fælles formål (politisk organisation) 3 Ishøj Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4 Hørsholm Kommissioner, råd og nævn 5 Glostrup Valg m.v. 6 Halsnæs Allerød Gribskov Fredensborg Albertslund Rødovre Bornholm Ballerup Furesø Høje-Taastrup Egedal Helsingør Tårnby Hvidovre Brøndby Lyngby-Taarbæk Rudersdal Herlev Frederikssund Hillerød Gladsaxe Frederiksberg Gentofte København 121 Gennemsnit 213 Side 35

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune

Nøgletal for Lejre Kommune Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: DRAGØR 10,9 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HELSINGØR 60,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HVIDOVRE 49,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

BRØNDBY. 28,6 MIO. KR. Så meget kan Brøndby Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

BRØNDBY. 28,6 MIO. KR. Så meget kan Brøndby Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: BRØNDBY 28,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune HØJE-TAASTRUP 38,1 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK 28,3 PCT. Konkurrenceudsættelse i Lyngby-Taarbæk Kommune

LYNGBY-TAARBÆK 28,3 PCT. Konkurrenceudsættelse i Lyngby-Taarbæk Kommune LYNGBY-TAARBÆK 51,9 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: BALLERUP 41,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere BORNHOLM 46,9 MIO. KR. Så meget kan Regionskommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FURESØ. 26,7 MIO. KR. Så meget kan Furesø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

FURESØ. 26,7 MIO. KR. Så meget kan Furesø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: FURESØ 26,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

HILLERØD. 22,6 MIO. KR. Så meget kan Hillerød Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HILLERØD. 22,6 MIO. KR. Så meget kan Hillerød Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HILLERØD 22,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kontaktperson: Annette Femerling Kommunen som driftsherre for

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Hvorfor konkurrence? 0,2 Konkurrenceudsættelse i Jammerbugt Kommune Fokus på kvalitet 35,1 PCT. 33,6

JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Hvorfor konkurrence? 0,2 Konkurrenceudsættelse i Jammerbugt Kommune Fokus på kvalitet 35,1 PCT. 33,6 JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,2 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN 20,9 PCT.

FREDERIKSHAVN 20,9 PCT. FREDERIKSHAVN 63,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: VIBORG 70,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERICIA 38,4 MIO. KR.

FREDERICIA 38,4 MIO. KR. FREDERICIA 38,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HALSNÆS. 21,4 MIO. KR. Så meget kan Halsnæs Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HALSNÆS. 21,4 MIO. KR. Så meget kan Halsnæs Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HALSNÆS 21,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE HERNING 60,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

SORØ. 21,6 MIO. KR. Så meget kan Sorø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 25,7 PCT.

SORØ. 21,6 MIO. KR. Så meget kan Sorø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 25,7 PCT. SORØ 21,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

ODENSE. 111,5 MIO. KR. Så meget kan Odense Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

ODENSE. 111,5 MIO. KR. Så meget kan Odense Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: ODENSE 111,5 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: KOLDING 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere