VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland"

Transkript

1 VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv roskilde

2 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 videnservice 19 eksport 23 iværksætteri resume MINDRE TILBAGEGANG DETAILHANDLEN TRÆKKER OP Den private beskæftigelse i Roskilde Kommune har i de senere år oplevet en mindre tilbagegang. Det skyldes særligt, at industrien og finansieringsbranchen i Roskilde Kommune har skåret i antallet af medarbejdere. Mere positivt ser det ud inden for andre områder. Detailhandlen i Roskilde Kommune klarer sig godt, ligesom informationsog kommunikationsområdet beskæftiger flere medarbejdere. MANGE VIDENINTENSIVE SERVICEERHVERV Roskilde har mange videntunge serviceerhverv, når man sammenligner med resten af Region Sjælland og flere af de andre kommuner omkring København som er omfattet af Fingerplanen. Uddannelsesniveauet i disse serviceerhverv er højt, og Roskilde ser ud til at kunne trække på sine mange uddannelsesinstitutioner til at udvikle denne branche. Der er gode muligheder for at denne udvikling kan fortsætte, særligt hvis flere virksomheder ønsker at flytte ud af København. FLERE EKSPORTVIRKSOMHEDER Antallet af eksportvirksomheder er kraftigt stigende i Roskilde Kommune. Flere virksomheder er begyndt at eksportere, hvilket er et positivt tegn for erhvervsudviklingen. Selvom mange af de store virksomheder i Roskilde Kommune fokuserer på det indenlandske marked, så er der altså ligeledes mange virksomheder i kommunen, der formår at sælge på de internationale markeder. Derfor er det vigtigt at have fokus på eksportvirksomhederne, der alle bidrager positivt til beskæftigelse, jobskabelse og produktivitet. VÆKSTVILKÅR I Roskilde Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Roskilde Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. Vækstvilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf eller mail Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf eller mail Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf eller mail 2 VækstVilkår Roskilde 2014

3 vækst og beskæftigelse Den private beskæftigelse er faldet en smule i Roskilde Kommune over de seneste par år. Det er særligt i industri- og finansieringsvirksomhederne, at der har været en nedgang i antallet af arbejdspladser. Bedre går det derimod inden for andre områder, såsom IT og kommunikation og detailhandlen. Roskilde Kommune har en mangfoldig erhvervsstruktur, der både inkluderer større industrivirksomheder, større videntunge servicevirksomheder og mange lokalt orienterede servicevirksomheder. Derfor er det svært at pege på områder med et særligt vækstpotentiale. Mange områder kan potentielt skabe vækst med de rette erhvervsindsatser. Roskilde Vækst og beskæftigelse 3

4 Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) Arbejdspladser er der i Roskilde Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport Turisme Øvrige erhverv Offentlig sektor % -2 % -4 % 2 % -5 % -4 % 4 % -2 % 9 % -6 % 2 % % 0 % -7 % -4 % 6 % -3 % -2 % 0 % 1 % -1 % -2 % Roskilde kommune har oplevet et mindre fald i den private beskæftigelse over de seneste år Udviklingen beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Roskilde Kommune (2013) 18 % 5 % 27 % Industri Handel 17 % Videnservice Operationel service 33 % Øvrig 4 VækstVilkår Roskilde Vækst 2014 og beskæftigelse

5 Industrien udgør 13 % af den private beskæftigelse i Roskilde Kommune. Det er mindre end landsgennemsnittet på 17 % 86 % 1 % 13 % Landbrug Industri Service Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Ressourceområde Fødevareindustri Bygge/bolig industri Transportindustri Energi/miljø industri Medico/sundhed industri Øvrig industri Industrien samlet % -11 % -28 % -9 % -6 % -7 % -7 % % -2 % 25 % -25 % 1 % -8 % -4 % Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Roskilde Vækst og beskæftigelse 5

6 Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 13 % 16 % Roskilde Kommune 9 % 18 % Region Sjælland 11 % 13 % Hele landet I Roskilde kommune udgør handel en større del af beskæftigelsen end på landsplan Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Detailhandlen udmærker sig med en bedre udvikling end i landet som helhed Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår Roskilde Vækst 2014 og beskæftigelse

7 Roskilde er en af de kommuner i Region Sjælland der har flest arbejdspladser, det skyldes både en række store og mellemstore virksomheder men ikke mindst de mange store offentlige arbejdspladser som sygeshus og universitet Kalundborg Slagelse Odsherred Holbæk Lejre Sorø Ringsted Næstved Roskilde Greve Solrød Køge Faxe Stevns Antal arbejdspladser pr årig fordelt på kommuner (2013) Vordingborg Lolland Guldborgsund Færre end Flere end 70 Antal arbejdspladser pr årig, 2013 Færre end til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 Roskilde Vækst og beskæftigelse 7

8 Jyllinge Antal arbejdspladser pr årig i Roskilde kommune () Gundsømagle Ågerup Det er primært i og omkring Roskilde by at de mange arbejdspladser i kommunen skal findes Roskilde Svogerslev Vindinge Gadstrup Viby Færre end til 100 Byområde 50 til 75 Flere end 100 Arbejdspladser pr årig, Færre end til til 100 Flere end 100 Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår Roskilde Vækst 2014 og beskæftigelse

9 Ligesom i mange kommuner i Region Sjælland er der blevet færre arbejdspladser i Roskilde Kommune de seneste år Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Solrød Greve Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen Roskilde Vækst og beskæftigelse 9

10 Jyllinge Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i Roskilde kommune (-) Ågerup Gundsømagle Udviklingen med stabil til svagt faldende beskæftigelse gælder stort set alle områder i kommunen Roskilde Svogerslev Vindinge Gadstrup Viby Tilbagegang på mere end 5 % Fremgang på mere end 5 % Status quo Udvikling i antallet af arbejdspladser, - Tilbagegang på mere end 5 % Status quo Fremgang på mere end 5 % Byområder Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 10 VækstVilkår Roskilde Vækst 2014 og beskæftigelse

11 10 store private virksomheder i Roskilde Kommune til 199 ansatte 200 eller flere ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche 1 Thermo Scientific (Nunc) 390 Medico/sundhed industri 3 af de 10 2 Bankernes EDB Central 350 IT/kommunikation service største private 3 Lyreco 300 Øvrig service virksomheder Byområde4 JN Data 180 IT/kommunikation service i roskilde 5 BC Catering 140 Fødevareservice Kommune Top 10 virksomheder har 6 Orbicon 120 Bygge/bolig service 7 Arriva 100 Transportservice en udenlandsk ejer 100 til ansatte Kamco 100 Bygge/bolig service 9 Stryhn's 100 Fødevarerindustri 200 eller flere ansatte 10 Alm Brand Forsikring 100 Øvrig service Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR Roskilde Vækst og beskæftigelse 11

12 en vækstvirksomhed i kommunen CHYMEIA ApS Roskilde-virksomheden CHYMEIA ApS lever af at udvikle avanceret software til kemikaliestyring. Kunderne spænder over både enkeltmandsvirksomheder, SMV ere og en række af de allerstørste danske virksomheder i industrien. Chymeia er vokset betydeligt de seneste år, og virksomheden har nu godt ti medarbejdere og en mindre millionomsætning. I 2014 blev Chymeia kåret som Gazelle-virksomhed af Dagbladet Børsen. Chymeia lancerede sit første produkt i. En af bevæggrundene var, at kemikaliestyringen i Europa var mangelfuld, og at der ifølge undersøgelser var fejl i hovedparten af de europæiske sikkerhedsdatablade og etiketter. Chymeias software hjælper bl.a. kunderne med at udregne faremærkningen og udarbejde de sikkerhedsdokumenter, der skal følge farlige kemikalier. Det bliver gjort med en meget høj grad af automatik, som sparer brugerne for meget arbejde uden at gå på kompromis med kvaliteten. Tværtimod. Chymeia har fortrinsvist solgt softwaren på det danske marked. Men virksomheden er ved at forberede et kommende eksporteventyr. Det har bl.a. resulteret i en blåstempling og en bevilling på 2,6 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden. Bevillingen skal bruges til at klargøre softwaren AlphaOmega til udenlandske markeder. Hidtil har Chymeia klaret sig uden ekstern kapital og har samtidig haft overskud i alle årene siden starten i. Chymeia har indtil for nylig haft kontorer hos CAPNOVA og har bl.a. indgået i det regionale eksportforløb GlobalVækst. 12 VækstVilkår Roskilde Vækst 2014 og beskæftigelse

13 videnservice Roskilde Kommune er den kommune i Region Sjælland, der klart har den største andel af beskæftigelse inden for de videnintensive servicevirksomheder. Disse inkluderer virksomheder inden for information og kommunikation, finansiering og forsikring, ejendomshandel og øvrig videnservice såsom rådgivning. Også når man sammenligner med de øvrige kommuner som er omfattet af fingerplanen har Roskilde ganske meget af denne type erhverv, der ellers hovedsagligt er koncentreret i København. Særligt inden for områderne information og kommunikation samt ejendomshandel har der været vækst i Roskilde Kommune de senere år. Roskilde Videnservice 13

14 Videnintensive serviceerhvervs beskæftigelsesandel i Roskilde kommune (2013) 80,7 % 4,5 % 4,8 % 2,7 % 7,3 % 19 % af den private beskæftigelse i Roskilde kommune er inden for videnintensive serviceerhverv, svarende til ca personer Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Videnservice Andre erhverv Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for videnintensive serviceerhverv (2013) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Stevns Greve Hele landet Kalundborg Odsherred Vordingborg Region Sjælland Guldborgsund Solrød Køge Sorø Lejre Faxe Holbæk Lolland Slagelse Roskilde Næstved Ringsted 14 VækstVilkår Roskilde Videnservice 2014

15 Beskæftigelsen er på vej op Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for information og kommunikation ( ) Indeks 100 = Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Mere end halvdelen af alle job inden for finansiering og forsikring er forsvundet siden Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for finansiering og forsikring ( ) Indeks 100 = Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Et databrud i gør, at man ikke kan sammenligne tallene imellem og direkte. Roskilde Videnservice 15

16 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for ejendomshandel og udlejning ( ) Indeks 100 = Beskæftigelsen er steget med 10 procent siden Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for videnservice ( ) Indeks 100 = Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Et databrud i gør, at man ikke kan sammenligne tallene imellem og direkte. 16 VækstVilkår Roskilde Videnservice 2014

17 Jyllinge Ågerup Gundsømagle Videnintensive servicevirksomheder i Roskilde Kommune med 20 eller flere ansatte Svogerslev Roskilde Vindinge Gadstrup Viby 20 til 99 ansatte 100 til 199 ansatte 200 eller flere ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche Bankernes EDB Central 350 Finansering og forsikring JN Data 180 Information og kommunikation Orbicon 120 Videnservice Alm Brand Forsikring 100 Finansering og forsikring Byområde RIR Revision 50 Finansering og forsikring Danske Bank 50 Finansering og forsikring Store videnvirksomheder Dagbladet 40 Information og kommunikation 20 til 99 ansatte IST Danmark 40 Information og kommunikation Volubill Danmark 30 Information og kommunikation 100 til 199 ansatte Roskilde Mediecenter 30 Information og kommunikation 200 eller flere ansatte Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. 10 store Videnintensive servicevirksomheder i Roskilde Kommune Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR Roskilde Videnservice 17

18 fingerplanen I det følgende sammenlignes Roskilde Kommune med andre sammenlignelige kommuner der også er omfattet af Fingerplanen. Videnintensive serviceerhvervs beskæftigelsesandel efter område (2013) 35 % 30 % Kun Furesø 25 % og Hillerød/ 20 % Allerød fingrene kan 15 % måle sig med 10 % Høje-Taastrup/ Roskilde- 5% fingeren 0% ed Fr er ge ss ik d p rø le un Al r e gø ild sin sk el Kø H Ro d- sø ru et st nd la a Ta rø re ille H Fu e e- el øj H H d Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Videnservice Andel beskæftigede med videregående uddannelse (2013) 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Kø ge rik de nd p ru u ss st a Ta e- r gø e ild et nd la sin el øj e Fr H H e sk el Ro H d rø le Al d- rø ø es ille r Fu H Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Videnservice 18 Roskilde Videnservice

19 eksport Roskilde Kommune har mere end 400 eksportvirksomheder med hovedsæde i kommunen. Det er mange i forhold til resten af Region Sjælland, om end det svarer til lidt mindre end landsgennemsnittet. Også den samlede eksportværdi er lidt under landsgennemsnittet i forhold til den indenlandske omsætning. Men udviklingen går fremad: Antallet af eksportvirksomheder er kraftigt stigende, og også eksportomsætningen er på vej opad. Eksportvirksomheder er vigtige i den kommunale erhvervsudvikling, fordi de skaber ekstra beskæftigelse, der ikke blot er båret af lokal efterspørgsel. Samtidig er eksportvirksomheder højproduktive virksomheder med høje vækstforventninger. Roskilde Eksport 19

20 438 5,7 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Roskilde Kommune Milliarder kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 438 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 5 % 0 % 10 % Roskilde Kommune 8 % Region Sjælland 12 % Hele landet Roskilde kommune har lidt færre eksportvirksomheder end landsgennemsnittet, ligesom eksporten er en lille smule lavere Eksportens andel af samlet omsætning () 40 % 30 % 30 % 20 % 23 % 20 % 10 % 0 % Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet 20 VækstVilkår Roskilde Eksport 2014

21 Siden 2006 er antallet af eksportvirksomheder i Roskilde Kommune steget markant. Udviklingen følger dermed landsudviklingen Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Roskilde Eksport 21

22 Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Eksportomsætningen er på vej opad Millioner kr Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår Roskilde Eksport 2014

23 iværksætteri Antallet af nye virksomheder i Roskilde Kommune har stabiliseret sig på omkring 300 pr. år. Dermed har Roskilde mange nye virksomheder og en etableringsrate, der ligger nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet. Efter to års drift har de nye virksomheder tilsammen skabt omkring 400 nye job. Det ser særligt ud til at antallet af nye håndværksvirksomheder, igen er stigende. Iværksætteriet er afgørende for den kommunale erhvervsudvikling. Iværksætterne skaber nemlig mange nye job, og er med til at øge konkurrencen og dermed produktiviteten i virksomhederne i kommunen. Roskilde Iværksætteri 23

24 Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen ( ) Antallet af nye virksomheder har siden stabiliseret sig på omkring Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2006 Iværksætternes etablerings- og overlevelsesrate ligger nu på niveau med landsgennemsnittet Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår Roskilde Iværksætteri 2014

25 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) IT/kommunikation Medico/sundhed Bygge/bolig Øvrige erhverv Iværksætterne er grundet den høje jobskabelse vigtige for beskæftigelsen Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk Roskilde Iværksætteri 25

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv solrød VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL BESKÆFTIGELSESUDVIKLING

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder

Iværksættere og nye virksomheder Tema 5 Iværksættere og nye virksomheder Af Dorte Koch og Peter Bøegh Nielsen Flest nye virksomheder bliver etableret i 2000 Nye virksomheder udvikler nye produkter Figur 1 I perioden 1990 til 2000 blev

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger

vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger 2 VækstIndeks Vækstforum Sjælland skaber og udvikler rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland.

Læs mere

Oplægget indeholder en række cases, der viser Region Sjællands indsats for en balanceret udvikling.

Oplægget indeholder en række cases, der viser Region Sjællands indsats for en balanceret udvikling. UDKAST Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland 0. Formål Dette oplæg skal ses som et bidrag til debatten omkring en balanceret udvikling i de forskellige dele af regionen og

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 214 Januar 213 Forord Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport, der beskriver

Læs mere

Erhvervsbarometer København Analyse af erhvervsudviklingen og dens forudsætninger i Københavns Kommune

Erhvervsbarometer København Analyse af erhvervsudviklingen og dens forudsætninger i Københavns Kommune Erhvervsbarometer København Analyse af erhvervsudviklingen og dens forudsætninger i Københavns Kommune Erhvervsudviklingen i Københavns Kommune kortlægges og sammenlignes med andre storbyer i Nordeuropa,

Læs mere

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND BILAGSRAPPORT 9. OKTOBER 2009 I samarbejde med 1 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eskild Hansen, Lars B. Termansen Vækstforum Sjælland, Region Sjælland

Læs mere

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 1 al Vækstredegørelse 2010 VÆKSTFORUM NORDJYLLAND al Vækstredegørelse 2010 al Udvikling Niels Bohrs vej 30 9200 Aalborg Ø www.rn.dk tlf. 96 35 13 01 Om kilder og data i rapporten baseret på beregninger

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Jesper Manniche og Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning Udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Brøndby Dragør. Vallensbæk Glostrup. Høje-Taastrup Tårnby Halsnæs. Hvidovre

Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Brøndby Dragør. Vallensbæk Glostrup. Høje-Taastrup Tårnby Halsnæs. Hvidovre Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Brøndby Dragør Rudersdal Furesø Hillerød Ishøj Frederiksberg Herlev Vallensbæk Glostrup Helsingør Ballerup Gribskov Albertslund Gentofte Høje-Taastrup Tårnby Halsnæs Hvidovre Frederikssund

Læs mere

2013 Jobåbninger og virksomhedsindsatsen. Analysenotat

2013 Jobåbninger og virksomhedsindsatsen. Analysenotat 213 Jobåbninger og virksomhedsindsatsen i København Analysenotat Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. SAMMENFATNING...3 2.1. INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER...4 3. BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSSTRUKTUREN

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Iværksætterindeks for nydanskere 2013

Iværksætterindeks for nydanskere 2013 Iværksætterindeks for nydanskere 2013 13169 Etnisk Erhvervsfremme INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II, etage 3 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 01 96 www.etniskerhvervsfremme.dk www.entrepreneurshipindenmark.dk

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder

vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder 2 forår 2011 Cleantech som vækstmotor forår 2011 Cleantech som vækstmotor 3 Pointer og perspektiver ÅBEN TILGANG

Læs mere