Nøgletal for Lejre Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal for Lejre Kommune"

Transkript

1 Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016

2 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret på budgetseminaret den 29. april Opdateringen består i, at sammenligningerne med andre kommuner i denne udgave er baseret på de faktiske afholdte udgifter i perioden (regnskabstal), samt budgettallene for 2016 Formålet med nøgletallene er at tegne et billede af udgiftsudviklingen og udgiftsniveauet - på de væsentligste udgiftsområder i Lejre Kommune. Nøgletal kan: Bruges til at danne sig overbliksbilleder Øge bevidstheden om, hvordan den økonomiske situation ser ud i kommunen Vise kommunens udgiftspolitiske prioriteringer Benyttes som udgangspunkt for at formulere spørgsmål om, hvorfor man befinder sig i den aktuelle situation Benyttes til at identificere områder, hvor nærmere analyser kunne være hensigtsmæssige De billeder, der tegnes i nøgletallene, beskriver, hvordan Lejre Kommune økonomisk ser ud set udefra. Nøgletallene er primært baseret på data fra Danmarks Statistik og er IKKE korrigeret for særlige Lejre-forhold ift. kontering, organisering mv.

3 Områder omfattet: Børn og Unge med særlige behov Voksne med særlige behov Folkeskole og undervisning Dagpasningsområdet Kultur og Fritidsområdet Vejområdet Ældreområdet Sundhedspleje og Tandpleje Sundhedsvæsen og Genoptræning Overførselsudgifter mv. (samlet) Administration Ikke omfattet; ; 4% Dækker bl.a. Byg & Miljø, Redningsberedskab samt et antal øvrige mindre aktiviteter på det tekniske område Omfattet; ; 96% B2016 (1.000 kr.) Samlet er ca. 96 pct. af kommunens budget dækket af de præsenterede økonomiske nøgletal

4 Fordeling af omfattede udgifter B2016 B2016 (1.000 kr.) Dagpasning; ; 7% Overførselsudgifter mv. (samlet); ; 21% Folkeskole; ; 21% Administration; ; 12% Sundhed; ; 10% Ældre (ex. boligydelse); ; 12% Teknik og Miljø; ; 3% Kultur og Fritid; ; 2% Børn og unge m. særlige behov; ; 4% Voksne m. særlige behov; ; 8%

5 Metode og datagrundlag - opsummeret Datagrundlaget for nøgletallene er offentligt tilgængelige data, og kvaliteten af data afhænger af kvaliteten i både Lejre Kommunes og de øvrige kommuners registreringer. På trods af en autoriseret kontoplan er der forskelle i kommunernes konteringspraksis. Budget- og regnskabsdata. De præsenterede tabeller og figurer med sammenligningstal med andre kommuner (benchmark) er opdateret med tal for regnskab For 2016 er fortsat anvendt budgettal. Sammenligningsgrupperne er forskellige på de forskellige udgiftsområder. Grupperne består generelt af de kommuner, som på de væsentligste forklarende variable ligner Lejre Kommune mest. Der sammenlignes herudover også med gennemsnittet i regionen og gennemsnittet i hele landet Nøgletallene er i 2016-prisniveau, og data fra tidligere år er således P/L-fremskrevet. Forskellene i nøgletallene kan bl.a. være udtryk for forskellige (økonomiske) serviceniveauer, forskelle i effektivitet og forskelle i grundvilkår/forudsætninger (selvom sammensætning af grupperne forsøger at tage højde for sidstnævnte)

6 Børn og unge med særlige behov

7 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Børn og unge med særlige behov Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktion , , , og (grp. 009, 015, 016)

8 Antal årige Antal 0-22-årige i Lejre Kommune Antal 0-22-årige Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

9 Udgifter pr årig, kr. Lejre Kommune: Udgift pr. barn/ung, Børn og unge med særlige behov Kr. pr årig (2016-priser) 11,00 Budget Regnskab 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5, Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktion , , , og (grp. 009, 015, 016)

10 Benchmarking børn og unge med særlige behov

11 Sammenligningsgruppe specialiserede børneområde Dragør Kommune Gentofte Kommune Allerød Kommune Solrød Kommune Hørsholm Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Egedal Kommune Rudersdal Kommune Frederiksberg Kommune Vallensbæk Kommune

12 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Sammenligning: Udgifter til børn og unge m. særlige behov 13,0 Udgift pr årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 8.603

13 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, børn og unge med særlige behov Regnskab 2015 (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer grp. 092 Betaling grp. 200 Ledelse og administration grp. 999 Sum af uautoriserede grupper Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig Særlige dagtilbud og klubber kr årig gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indt. fra den centrale refusionsordning på Fk grp samt I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 8.601

14 Voksne med særlige behov

15 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Voksne med særlige behov Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion (grp ), 33 (grp. 004), 35 (grp , 008, 091); ; , 44, 45, 50, 52, 53, 58, 59 og (grp. 010)

16 Antal 18+-årige Antal 18+-årige i Lejre Kommune Antal 18+-årige Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

17 Udgifter pr. 18+-årig, kr. Lejre Kommune: Udgift pr. person, Voksne med særlige behov Kr. pr. 18+-årig (2016-priser) 7,00 Budget Regnskab 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4, Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion (grp ), 33 (grp. 004), 35 (grp , 008, 091); ; , 44, 45, 50, 52, 53, 58, 59 og (grp. 010)

18 Benchmarking voksne med særlige behov

19 Sammenligningsgruppe voksne med særlige behov Hørsholm Kommune Allerød Kommune Gribskov Kommune Dragør Kommune Gentofte Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Roskilde Kommune Furesø Kommune Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Rudersdal Kommune Egedal Kommune Køge Kommune Tårnby Kommune Solrød Kommune Hillerød Kommune

20 Nettodriftsudgift pr. 18+-årig, kr. Sammenligning: Udgifter til voksne m. særlige behov pr. person 6,2 Kr. pr. 18+-årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5, B2016 Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 8.703

21 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Voksne med særlige behov Regnskab kr. pr. 18+ årig Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt ekskl. indtægter fra CRO Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5:32: grp. 002 og grp grp , 008 og Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og grp Voksne m. særlige behov inkl. grp. vedr. spec. soc.omr. på HF 5.32 kr. pr. 18+ årig Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 8.701

22 Undervisning

23 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Undervisning Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Kilde: Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktionerne , , , , , ,

24 Antal årige Antal 6-16-årige i Lejre Kommune Antal 6-16-årige Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

25 Udgifter pr barn, kr. Lejre Kommune: Udgift til undervisning pr. barn Kr. pr årig (2016-priser) 85,00 Budget Regnskab 80,00 75,00 70,00 65,00 60, Kilde: Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktionerne , , , , , ,

26 Benchmarking på undervisningsområdet

27 Sammenligningsgruppen på undervisningsområdet Gentofte Kommune Egedal Kommune Allerød Kommune Rudersdal Kommune Solrød Kommune Roskilde Kommune Frederiksberg Kommune Hørsholm Kommune Vallensbæk Kommune Hillerød Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Dragør Kommune Københavns Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune

28 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Sammenligning: Udgifter til undervisning pr. barn Kr. pr årig, (2016-priser) 77 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 6.103

29 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Undervisning Regnskab 2015 (2016-tal) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Efter- og videreudd. i folkeskolen kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 6.101

30 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Sammenligning: Udgifter til specialskoler 13 Udgift til komm. og reg. specialskoler pr årig, (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 6.104

31 Børnepasning

32 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Børnepasning Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks 2012 = Kilde: Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktionerne , , , og

33 Antal 0-5 årige Børnetallet i Lejre Kommune Udviklingen i antal 0-5 årige Indeks 2012 = Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

34 Udgifter pr barn, kr. Lejre Kommune: Udgift til børnepasning pr. barn Kr. pr. 0-5-årig (2016-priser) 72,00 71,00 70,00 Budget Regnskab 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 64,00 63,00 62, Kilde: Danmarks Statistik, BUDK32, REGK31, FOLK1. Funktionerne , , , og

35 Benchmarking på dagpasningsområdet

36 Sammenligningsgruppe - dagpasning Ishøj Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Roskilde Kommune Solrød Kommune Halsnæs Kommune Rudersdal Kommune Frederiksberg Kommune Gentofte Kommune Gribskov Kommune Fredensborg Kommune Egedal Kommune

37 Nettodriftsudgifter pr. 0-5-årig, kr. Sammenligning: Udgift til dagpasning pr. barn Kr. pr. 0-5-årig (2016-priser) 73,0 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 72,0 71,0 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 64,0 63, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 5.103

38 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Dagpasning Regnskab 2015 (2016-tal) Lejre Kommune Sml.- gruppen Region Sjælland Hele landet Fælles formål (inkl. sprogstim. af tosprogede børn) kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Børnehaver kr. 3-5 årig Integrerede daginst. kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber m.m. kr. 0-5 årig Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" pr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl , og , kr. pr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 5.101

39 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

40 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Kultur & Fritid mv. Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion ; ; : , 63, 64; , 72-74, 76, 78

41 Udgifter pr. indbygger, kr. Lejre Kommune: Udgift pr. indbygger, Kultur og Fritid mv. 1,35 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Budget Regnskab 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1, Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion ; ; : , 63, 64; , 72-74, 76, 78

42 Benchmarking kultur og fritid

43 Sammenligningsgruppe Kultur og fritid Frederiksberg Kommune Egedal Kommune Gribskov Kommune Frederikssund Kommune Solrød Kommune

44 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Sammenligning: Udgifter til fritid, bib., kultur mv. 2,2 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.103

45 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Kultur og Fritid mv. Regnskab 2015 (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. pr. indbygger Museer kr. pr. indbygger Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger Folkeoplysning ialt, kr. indb I alt kr. pr. indb Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.101

46 Vejområdet

47 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Vejområdet Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion , 03, 05; , 12, 14 95

48 Antal indbyggere Lejre Kommunes befolkning Antal Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

49 Udgifter pr. Indbygger, kr. Lejre Kommune, Udgift pr. indbygger, Vejområdet Kr. pr. indbygger (2016-priser) 1,70 Budget Regnskab 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1, Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion , 03, 05; , 12, 14

50 Benchmarking Vejområdet

51 Sammenligningsgruppe - vejområdet Albertslund Kommune Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Herlev Kommune Hørsholm Kommune Gribskov Kommune Glostrup Kommune Solrød Kommune Ishøj Kommune Allerød Kommune Vallensbæk Kommune Dragør Kommune

52 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Sammenligning: Udgifter til vejområdet 1,6 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.203

53 Sammenligning, Udgifter fordelt på funktioner, Vejområdet Regnskab kroner pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Fælles formål 446,0 377,9 145,9 107, Arbejder for fremmed regning -6,8-7,4-4,2-9, Driftsbygninger og -pladser 52,4 69,0 28,2 34, Vejvedligeholdelse mv. 693,6 621,6 602,2 559, Belægninger - 177,5 181,0 183, Vintertjeneste 169,0 113,4 135,3 123,1 I alt kroner pr. indbygger 1.354, , ,4 999,0 I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste 1.185, ,6 953,2 875,8 I alt kroner pr. meter vej 110,2 298,9 96,9 80,0 Vejlængde jan meter pr. indb. 12,5 5,8 15,3 12,7 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.201

54 Tilbud til ældre

55 Driftsudgifter i alt, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Tilbud til ældre Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktionerne , (grp. 001, 004, 009, , 020, 092, 200, 999), , , (ekskl. grp , 008, 091), , Indeks 2012=100

56 Antal 65+-årige Antal ældre i Lejre Kommune Antal 65+-årige Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

57 Udgifter pr. 65+-årig, kr. Lejre Kommune: Udgift til ældrepleje pr. person Kr. pr. 65+-årig (2016-priser) 46,00 Budget Regnskab 44,00 42,00 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30, Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktionerne , (grp. 001, 004, 009, , 020, 092, 200, 999), , , (ekskl. grp , 008, 091), ,

58 Benchmarking på ældreområdet

59 Sammenligningsgruppe på ældreområdet Egedal Kommune Vallensbæk Kommune Greve Kommune Allerød Kommune Solrød Kommune Furesø Kommune Albertslund Kommune Fredensborg Kommune Dragør Kommune

60 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Sammenligning, Udgifter til ældrepleje pr. 65+-årig 50 Kr. pr. 65+-årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 7.103

61 Nettodriftsudgift pr. 65+-årig, kr. Sammenligning, Udgifter til ældrepleje pr. 75+-årig 120 Kr. pr. 75+-årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 7.104

62 Sammenligning, Udgifter fordelt på funktioner, Tilbud til ældre Regnskab 2015, kr. pr. 65+-årig (2016-tal) Lejre Kommune Sml.- gruppen Region Sjælland Hele landet Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) Heraf: Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.003) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr , 008, 091) Løn og plejevederlag til pårørende Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreboliger, gr. 001, 005 og Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig

63 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

64 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Sundhedsvæsen mv. Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion (grp , 999), 82 (grp , 200, 999), 84, 88 og 90

65 Antal indbyggere Lejre Kommunes befolkning Antal Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

66 Udgifter pr. indbbygger, kr. Lejre Kommune, Udgift pr. indbygger, Sundhedsvæsen mv. Kr. pr. indbygger (2016-priser) 5,00 4,80 Budget Regnskab 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3, Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion (grp , 999), 82 (grp , 200, 999), 84, 88 og 90

67 Benchmarking sundhedsvæsen mv.

68 Sådan sammenlignes ECO-nøgletal Egedal Kommune Vallensbæk Kommune Solrød Kommune Allerød Kommune

69 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Sammenligning, Udgifter til Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 5,1 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.703

70 Sundhedspleje og tandpleje

71 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Sundhedspleje og tandpleje Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion (grp , 999),

72 Antal 0-18-årige Antal 0-18-årige i Lejre Kommune Antal Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

73 Udgifter pr årig, kr. Lejre Kommune: Udgift pr. barn/unge, Sundhedspleje og Tandpleje 2,10 Kr. pr årig (2016-priser) Budget Regnskab 2,05 2,00 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1, Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion (grp , 999),

74 Benchmarking sundhedspleje og tandpleje

75 Sådan sammenlignes ECO-nøgletal Gentofte Kommune Egedal Kommune Allerød Kommune Hørsholm Kommune Dragør Kommune Rudersdal Kommune Solrød Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Vallensbæk Kommune Hillerød Kommune Frederiksberg Kommune Roskilde Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Furesø Kommune

76 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Sammenligning: Udgifter til sundheds- og tandpleje 2,9 Kr. pr årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.603

77 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Sundhedspleje og tandpleje Regnskab 2015 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Kommunal tandpleje kr årig Heraf: Grp. 001 Tandpleje for 0-17 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 0-17 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere Grp. 005 Støtte til tandproteser Ikke autoriserede grupper Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.601

78 Overførsler

79 Udgifter, kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Overførsler Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31 Funktion ; ; , 61, 65; ; , 79; ; , 97, 98 75

80 Udgifter pr. indbbygger, kr. Lejre Kommune: Udgift pr. indbygger, Overførsler 17,00 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Budget Regnskab 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00 5,00 3, Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31 Funktion ; ; , 61, 65; ; , 79; ; , 97, 98

81 Benchmarking - overførsler

82 Sådan sammenlignes ECO-nøgletal Vallensbæk Kommune Dragør Kommune Ishøj Kommune Glostrup Kommune Solrød Kommune Albertslund Kommune Herlev Kommune Allerød Kommune Hørsholm Kommune

83 Kr. pr. 18+-årig Kr. pr årig Kr. pr. pensionist Sammenligning: Udgifter til overførsler Kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspens., boligsikring, revalidering og løntilskud (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Personlige tillæg mv. (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet B B Tilbud til udlændinge (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Kilde: KORA, ECO-nøgletal, og B2016

84 Sammenligning, Udgifter fordelt på funktioner, Overførsler Regnskab 2015 (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 1.31

85 Administration

86 Udgifter, kr. Lejre Kommune, Budgetterede og faktiske udgifter, Administration Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion ; ; ,66-68; , 72, 74, 76

87 Antal indbyggere Lejre Kommunes befolkning Antal Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

88 Udgifter pr. indbygger, kr. Lejre Kommune: Udgift pr. indbygger, administration 7,00 6,80 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Budget Regnskab 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 5, Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion ; ; ,66-68; , 72, 74, 76

89 Benchmarking - administration

90 Sammenligningsgruppe - administration Gentofte Kommune Rudersdal Kommune Roskilde Kommune Egedal Kommune Allerød Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Hillerød Kommune Greve Kommune Furesø Kommune Københavns Kommune Hørsholm Kommune Dragør Kommune

91 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Sammenligning: Udgifter til administration 6,1 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5, B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.403

92 Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Administration Regnskab kr. pr. indbygger Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Fælles formål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Adm. bidrag til Udbetaling Danmark Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder- og landdistriktsområder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer korrektion for "sælg og lej tilbage" I alt kr. indb I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tj.pens., forsikringspuljer og gen. reserver Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.401

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Budget 2014 ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Indhold Baggrund... 3 ering og opdeling på fagområder... 4 Generelt om nøgletal... 4 Overordnede nøgletal... 5 Ressourceforbruget på 19. udgiftsområder...

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge...

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2014 og budget 2015 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder 4 Generelle Nøgletal. 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV ECO Nøgletal Budget 2017 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 4 Generelle nøgletal... 5 Sociale forhold... 8 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 10 Tilbud

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge...

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2012 og budget 2013 779-2011-171750 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder.4 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger...

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Voksne 65+ Administration 180 160 Børnepasning 0-5 år Voksne med særlige behov 18+ Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 140 120 100 80

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent Notat Sagsnr.: 2012/0001328 Dato: 24. januar 2012 Titel: Nøgletal Sagsbehandler: Lis Kristensen Økonomikonsulent & Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1.0 Indledning I nedenstående er præsenteret

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns

Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Overordnede ECO-nøgletal Et bæredygtigt Stevns Marts 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord og læsevejledning. side 3 Generelle nøgletal. side 4 - Udskrivningsprocent

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

År Fødte Døde Tilflyttede Fraflyttede Indvandrede Udvandrede Øvrige *

År Fødte Døde Tilflyttede Fraflyttede Indvandrede Udvandrede Øvrige * 1. Udvikling i nettotilgang de seneste 5 år + indeværende år Nettotilgang er defineret som antal fødte - døde + tilflyttere - fraflyttere + indrejste + genindrejste - udrejste + genfundne - forsvundne

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Syddjurs Kommune 5. juni 2014

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Syddjurs Kommune 5. juni 2014 1 of 38 Syddjurs Kommune 5. juni 2014. Ajourføring. Af drejebogen for budget 2015 fremgår det, at der til økonomiudvalget og byrådets møder i juni laves en ajourføring af den nøgletalsanalyse der blev

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT.

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT. KØGE 29,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: DRAGØR 10,9 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK 28,3 PCT. Konkurrenceudsættelse i Lyngby-Taarbæk Kommune

LYNGBY-TAARBÆK 28,3 PCT. Konkurrenceudsættelse i Lyngby-Taarbæk Kommune LYNGBY-TAARBÆK 51,9 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FURESØ. 26,7 MIO. KR. Så meget kan Furesø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

FURESØ. 26,7 MIO. KR. Så meget kan Furesø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: FURESØ 26,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: BALLERUP 41,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HELSINGØR 60,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

FREDERIKSHAVN 20,9 PCT.

FREDERIKSHAVN 20,9 PCT. FREDERIKSHAVN 63,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Analyse Sagsnr. 241968 Brevid. 1730349 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet 29. august

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune HØJE-TAASTRUP 38,1 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HILLERØD. 22,6 MIO. KR. Så meget kan Hillerød Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HILLERØD. 22,6 MIO. KR. Så meget kan Hillerød Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HILLERØD 22,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere