Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig"

Transkript

1 Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig

2 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav Samtaler i jobcentret Hvis du arbejder på nedsat tid 9 Bliv dygtigere mens du går ledig 10 Tilbud fra jobcentret 12 Hvis du ikke overholder reglerne 13 Karantæne Tab af dagpengeret FOAs elektroniske a-kasse 15 Politisk ansvarlig: Winnie Lindner Redaktion: FOAs A-kasse Layout: GraFOA Maja Honoré 2.oplag: eksemplarer, samlet oplag: ekspl. Tryk: FOA s Trykkeri April FOA fag og arbejde

3 I arbejde igen vi hjælper dig på vej Du er lige blevet ledig og står som sådan i en ny og uvant situation. Men heldigvis er det lettere at finde job i dag end bare for nogle få år siden. Og vi hjælper dig på vej. Denne pjece giver svar på de spilleregler, du skal følge, når du er ledig, f.eks. når du skal have ferie, bliver syg osv. I dag mangler der arbejdskraft mange steder i Danmark både i den private og offentlige sektor. Samtidig er der ledige medlemmer i a-kasserne. Derfor har a-kasserne fået nye opgaver, og nu skal dine jobmuligheder i fokus i enhver samtale mellem dig og os i a-kassen. Vi skal sammen finde egnede job, som du kan søge. Det kan være job, vi finder i FOA Job på i gratisaviser og i lokale eller landsdækkende aviser. Det kan også være job, vi kender til fra vores faglige afdelinger eller tillidsrepræsentanter. Måske skal du først igennem et kursus, en uddannelse eller en afklaring af, hvad du kan og vil. Det kan også være, du skal i gang med en helt anden type job end tidligere. FOA fag og arbejde 3

4 Alle a-kasser skal nu formidle job til deres egne medlemmer på samme måde som AF gjorde tidligere. Det vil sige, at vi også kan formidle dig job, som arbejdsgiverne ringer ind til a-kassen om. Du skal oprette et CV på som vi skal godkende. Du kan få hjælp til at oprette CV`et i din lokale a-kasse. Hver 3. måned skal vi også tage stilling til, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet, så du kan beholde dine dagpenge. Sidst men ikke mindst skal du selvfølgelig selv gøre alt for at finde et job. Du skal være det, vi kalder aktivt arbejdssøgende. Vore mange lokale kontorer står parat til at vejlede dig om jobmuligheder dér, hvor du bor. Vejledningen vil finde sted i et tæt samarbejde med vore lokale faglige afdelinger, som kender arbejdspladserne. Der er mange steder ved at blive oprettet fælles jobformidlingsteams, som vil gøre en stor indsats for at hjælpe dig på vej mod det næste job. 4 FOA fag og arbejde

5 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne Du kan kun få dagpenge, hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at der er betingelser, du skal opfylde og krav, du må acceptere: Du skal møde op til de samtaler, du bliver indkaldt til: Det er vigtigt, at du kommer til de samtaler og aktiviteter, som jobcentret eller a-kassen indkalder dig til, ellers risikerer du at miste dagpenge. Du skal give besked, hvis du bliver syg: Hvis du bliver væk fra samtaler på grund af sygdom, vil du blive trukket i dagpenge, hvis ikke du forinden har sygemeldt dig til jobcentret. Du skal meddele ferie med mindst 2 ugers varsel: Jobcentret skal have besked om din ferie senest to uger, før den starter. Hvis du bliver væk fra samtaler eller formidlet arbejde på grund af ferie, du ikke har meddelt i tide, skal vi trække dig i dagpenge. Giv derfor jobcentret besked, så snart du ved, hvornår din ferie skal holdes. FOA fag og arbejde 5

6 Dit CV Når du har tilmeldt dig jobcentret som ledig, skal du oprette et CV* på Et CV er en oversigt over din tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidling af arbejde. Du skal hurtigst muligt og senest en måned efter din tilmelding lægge dit CV ind. Hvis du ikke gør det, skal vi stoppe for dine dagpenge. Du skal løbende ajourføre dit CV, så oplysningerne altid er så korrekte som muligt. Du skal også jævnligt gerne en gang om ugen gå ind på CV et for at se, om der er henvendelser fra arbejdsgivere om ledige job. Hvis a-kassen, jobcentret eller en privat aktør opfordrer dig til at søge konkrete job på Jobnet.dk, skal du gøre det. Du kan altid få hjælp fra a-kassen, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med dit CV. * CV er en forkortelse for det latinske»curriculum vitæ«, der betyder levnedsbeskrivelse. Du skal have et aktivt CV på Jobnet.dk: Du skal hurtigst muligt og inden en måned, efter du er blevet ledig, oprette et CV på Jobnet.dk. Du skal bo og opholde dig i Danmark: Det er kun i ganske særlige tilfælde, du kan få dagpenge, mens du er i udlandet. Spørg i a-kassen, hvis du vil vide mere. 6 FOA fag og arbejde

7 Vi skal kende din adresse: Vi skal kende din opholdsadresse. Hvis du flytter, skal du meddele adresseændringen direkte til a-kassen og jobcentret. Du skal kunne starte i arbejde med dags varsel: Når du bliver formidlet arbejde, skal du kunne møde på arbejdspladsen den næste dag. Du kan formidles arbejde inden for dit sædvanlige fagområde, men du kan også blive formidlet alt andet arbejde, du er i stand til at udføre. Du skal acceptere op til 3 timers daglig transporttid: Du skal normalt stå til rådighed for arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. I særlige tilfælde kan du blive nødt til at acceptere en længere transporttid. Du skal gøre, hvad du kan for at få arbejde: Du skal selv søge arbejde. Det er ikke nok, at du står tilmeldt jobcentret. Husk, at du også skal søge andre job end dem, der er inden for dit fag. Som fuldtidsforsikret skal du søge arbejde på fuld tid. Deltidsforsikrede skal søge arbejde på op til 30 timer ugentlig. Perioder med manglende dagpengeret Der kan opstå situationer, hvor du ikke er i stand til at påtage dig arbejde, og derfor heller ikke kan få dagpenge. Vi kan f. eks. ikke udbetale dig dagpenge så længe: du er syg, du ikke har mulighed for at få passet dit barn/børn, du opholder dig i udlandet. Rådighedssamtaler i a-kassen Vi indkalder dig til møde i a-kassen hver 3. måned. På mødet skal vi blandt andet tage stilling til, om du har søgt arbejde i et tilstrækkeligt omfang. FOA fag og arbejde 7

8 Du skal derfor oplyse os om, hvor mange stillinger du har søgt siden sidst. Det kan du gøre på et jobsøgningsskema. Skemaet får du i a-kassen. Arbejdskrav efter manglende rådighed Hvis vi vurderer, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, mister du retten til dagpenge. For at få dagpenge igen skal du have over 300 timers ordinært arbejde inden for en periode på 10 uger. Som deltidsforsikret skal du have mindst 150 timers arbejde inden for 10 uger. Samtaler i jobcentret Du bliver indkaldt til møde på jobcentret eller hos en privat aktør, mindst hver tredje måned. Udgangspunkt for samtalerne er, at de skal forbedre dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Hvis du har behov for at få afklaret dine ønsker til arbejde eller uddannelse, kan jobcentret tilbyde dig et kortere eller længere vejledningsforløb. Jobcentret kan også henvise dig til kurser i jobsøgning. 8 FOA fag og arbejde

9 Hvis du får arbejde på nedsat tid Hvis du får arbejde på nedsat tid, kan du måske få suppleret din løn med dagpenge fra a-kassen. For at få supplerende dagpenge er der en række betingelser, du skal opfylde: du skal have mindst 7,4 ledige timer om ugen. Det betyder, at du ikke kan få supplerende dagpenge, hvis du arbejder mere end 29,6 timer om ugen, du skal fortsat være tilmeldt jobcentret, du skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde og selv søge arbejde på fuld tid, din arbejdsgiver skal underskrive en frigørelsesattest, hvis du i følge overenskomsten har et opsigelsesvarsel. Du skal sende den underskrevne attest til os, så vi har den senest 5 uger efter ansættelsens start. Hvis du arbejder på nedsat tid med opsigelsesvarsel, er der en grænse for, hvor længe du kan få udbetalt supplerende dagpenge. Når du har fået udbetalt i 52 uger inden for de seneste 70 uger, bortfalder de supplerende dagpenge, indtil du har genoptjent ny ret. Reglerne er anderledes for deltidsforsikrede. Vi har udgivet pjecen»dagpenge når du arbejder på nedsat tid«, hvor reglerne er uddybet. Du kan læse pjecen på FOA.dk eller få den i din a-kasse. FOA fag og arbejde 9

10 Bliv dygtigere mens du går ledig Du har mange muligheder for at deltage i undervisning, mens du er på dagpenge. Det kræver dog, at du fortsat er aktivt arbejdssøgende. Du skal også være villig til at afbryde undervisningen, hvis du bliver sendt i arbejde. Du kan deltage i følgende undervisningsforløb med dagpenge: Undervisning med fuldt skema: voksenundervisning på VUC, hobbypræget undervisning udbudt af oplysningsforbundene (AOF m.fl.) undervisning på dag- eller højskoler, men kun hvis du er under 25 år og har været ledig i mindre end 6 måneder. Dagpengene under højskoleforløbet er på halv sats. Deltidsundervisning: alle undervisningsforløb på under 20 timer om ugen, der ikke er en del af en SU-godkendt uddannelse, al enkeltfagsundervisning på de gymnasiale uddannelser, når bare timetallet er under 20 timer om ugen. Hvis du siger dit arbejde op, eller afslår et formidlet arbejde, for at deltage i undervisning, kan du tidligst få dagpenge, når undervisningen afsluttes eller afbrydes. Husk, at du altid skal give a-kassen besked, hvis du vil deltage i undervisning samtidig med, du får dagpenge. 10 FOA fag og arbejde

11 Uddannelse med voksenuddannelsesstøtte Inden for de første 9 måneders ledighed har du ret til at deltage i uddannelse i op til 6 uger med uddannelsesstøtte for voksne. Afhængig af hvilket uddannelseseller kursusforløb du vælger, får du Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller VEU-godtgørelse under forløbet. Hvis du er under 25 år, har du samme ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, men kun inden for de første 6 måneders ledighed. Uddannelse i en jobplan Uddannelse i mere end 6 uger kan eventuelt tages med aktiveringsydelse. Du skal dog være opmærksom på, at aktiveringsydelsen altid skal godkendes af jobcentret i en jobplan. Hvis du vil uddanne dig inden for områder med mindre gode beskæftigelsesmuligheder, bliver det vanskeligt at få jobcentrets accept. I de første 9 måneders ledighed (de første 6 måneders ledighed hvis du er under 30 eller over 60 år) kan du normalt kun få aktiveringsydelse til uddannelse og kurser i op til 6 uger. Din lokale a-kasse kan fortælle dig mere om mulighederne for at deltage i uddannelse med aktiveringsydelse i det område, du bor i. Aktiveringsydelsen udbetales af a-kassen og svarer til dagpengene. Når du er under 25 år, får du aktiveringsydelse på 82 % af det højeste dagpengebeløb, hvis du har en kompetencegivende uddannelse. Hvis du ikke har en uddannelse, er ydelsen kun på 50 % af det højeste dagpengebeløb. Er du under 30 år, kan du ikke få aktiveringsydelse til SU-godkendte uddannelser, med mindre du har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn. FOA fag og arbejde 11

12 Tilbud fra jobcentret Jobcentret har pligt til at vejlede og rådgive dig om mulighederne for at få arbejde eller begynde i uddannelse. Den service, du ellers kan forvente fra jobcentret, afhænger af, hvor længe du har gået arbejdsløs. I starten af en ledighedsperiode må du som regel nøjes med støtte til din jobsøgning eller tilbud om korte opkvalificeringskurser. Aktivering efter senest 9 måneders ledighed Når du har gået ledig i 9 måneder, skal jobcentret give dig et tilbud om aktivering. Hvis du er under 30 eller over 60 år, skal du have et tilbud efter et halvt år. Aktiveringstilbudet kan være: ansættelse med løntilskud hos en privat eller en offentlig arbejdsgiver, praktikforløb i op til 4 uger i en privat virksomhed eller inden for det offentlige, uddannelse eller kurser. Jobplanen Inden du starter i et aktiveringstilbud, skal jobcentret eller en privat aktør udarbejde en jobplan. Jobplanen skal indeholde dine beskæftigelsesmål samt en plan for, hvordan du når målene. Jobplanen er en bindende aftale. Det betyder, at du skal følge de tilbud, du har aftalt i planen. 12 FOA fag og arbejde

13 Hvis du ikke overholder reglerne Hvis du uden en gyldig grund enten siger dit arbejde op eller afslår et formidlet arbejde, er du selvforskyldt ledig. Som selvforskyldt ledig udelukkes du fra at få dagpenge i 3 uger. Udelukkelsen fra dagpenge kaldes karantæne. Du bør altid kontakte a-kassen, inden du opsiger eller afslår et arbejde. Du bør også rette henvendelse, inden du siger nej til et aktiveringstilbud, eller hvis du ønsker at ophøre i et tilbud. Karantænereglerne gælder nemlig også i aktivering. A-kassen kan fortælle dig, hvornår du har en gyldig grund, som ikke får konsekvenser for dine dagpenge og om hvornår afslaget eller ophøret vil give karantæne. Du får også karantæne, hvis du 2 gange i træk bliver væk fra samtaler, som jobcentret eller a-kassen har indkaldt dig til. Her er karantænen på 2 uger. FOA fag og arbejde 13

14 Du får karantæne i 3 uger: når du uden gyldig grund opsiger dit arbejde, når du bliver afskediget af årsager, du selv er mest skyld i, når du uden gyldig grund siger nej til et arbejde, som enten jobcentret eller a-kassen har formidlet, når du selv er skyld i, at du ikke ansættes i det formidlede arbejde, når du stopper uden gyldig grund i et tilbud, der er aftalt i en jobplan, når du må ophøre i et tilbud efter en jobplan af grunde, du selv er mest skyld i, når du uden gyldig grund enten siger nej til eller udebliver fra et tilbud efter en jobplan. Du får karantæne i 2 uger: når du for 2. gang bliver væk fra en samtale, som enten jobcentret eller a-kassen har indkaldt dig til. Hvis du bliver væk fra samtaler i a-kassen eller jobcentret, skal du trækkes i dagpenge, indtil du kontakter os. Hvis du udebliver to gange, får du oven i de mistede dagpenge 2 ugers karantæne. Afvikling af karantæne En karantæne kan kun overstås i perioder, hvor du kunne have fået dagpenge hvis karantænen ikke havde været der. Du skal derfor være tilmeldt jobcentret og i øvrigt stå til rådighed for arbejdsmarkedet i karantæneperioden. Holder du ferie forlænges karantænen. Karantænen medfører som hovedregel, at du mister dagpenge for sammenlagt 2 eller 3 uger. Men karantænen kan også overstås på to andre måder: 1. En karantæne, der ikke er afviklet senest 3 måneder efter den trådte i kraft, anses for udstået. 2. Hvis du får arbejde i sammenlagt 185 timer, anses du også for at have udstået karantænen (eller den resterende del af den). Som deltidsforsikret skal du have arbejde i et antal timer, der svarer til 5 x din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, før du blev ledig. 14 FOA fag og arbejde

15 Mister dagpengeretten Hvis det er 2. gang inden for 12 måneder, at du selv er skyld i din ledighed, mister du retten til dagpenge. For igen at få dagpenge skal du have over 300 timers ordinært arbejde inden for en 10 ugers periode. Som deltidsforsikret skal du have mindst 150 timers arbejde inden for 10 uger. Spar frimærket og turen til postkassen! Brug din elektroniske a-kasse når du skal indsende dagpengekort eller anmode om feriedagpenge m.v. Alle typer blanketter er tilgængelige. Det kræver bare, at du bestiller en adgangskode. Kik ind på FOAs hjemmeside: under fanebladet A-kasse FOA fag og arbejde 15

16 Du er blevet ledig, og har måske en række spørgsmål. Hvad må jeg? Hvad må jeg ikke? Må jeg gå på kursus, og hvordan kommer jeg igen i arbejde. FOAs a-kasse har med denne pjece forsøgt at give svar på en række af de mest almindelige spørgsmål. Du er altid velkommen til at kontakte din lokale a-kasse, der er parat til at hjælpe dig. A-kassens stempel: Staunings Plads København V Tlf.:

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere