DCCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)"

Transkript

1 DCCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 1

2 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Tabel 1: Bestyrelsessammensætning.. 4 Executive summary (statusbeskrivelse)... 6 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter Oversigt over 2014 økonomien Tabel 2: Oversigt over databasen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Tabel 3: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Kommentarer til den økonomiske drift

3 Rapportudarbejdelse og medlemmer Rapporten er udarbejdet af 1. Lene H. Iversen, professor,, kirurgisk afdeling P, Aarhus Universitetshospital 2. Peter Ingeholm,, Patologiafdelingen, Herlev Hospital 3. Jim Stenfatt Larsen,, onkologisk afdeling, Roskilde Sygehus 4. Lone Nørgaard,, PhD, onkologisk afdeling, Rigshospitalet Bestyrelsesmedlemmer 2014 Den til hver tid siddende bestyrelse og med angivelse af funktionspost i bestyrelsen fremgår af Bestyrelsessammensætning per ultimo 2014 fremgår af tabel 1. 3

4 Tabel 1 Sammensætning af bestyrelsen ultimo 2014 DCCG Selskab Region Medlem Post Kontaktoplysning Steffen Rosenstock, Gastroenheden, Hovedstaden, dr.med. Hvidovre Hospital Tommie Mynster 1, Kirurgisk afdeling K,, dr.med. Bispebjerg Hospital Sjælland Ole Roikjær 2, Kirurgisk afdeling Roskilde Sygehus Dansk Kirurgisk Selskab (DKS) Lever-DMCG Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Dansk Radiologisk Selskab (DRS) Dansk Patologiselskab (DPAS) Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Midtjylland Hovedstaden Lars Bundgaard 3, Gunnar Baatrup,, professor Lene Hjerrild Iversen,, professor Frank Svendsen Jensen, Peter Nørgaard Larsen,, Lone Nørgaard,, PhD Ole Larsen, Jim Stenfatt Larsen, Per Pfeiffer,, professor Lars Henrik Jensen 5,, PhD Flemming Hansen, Mette Yilmaz, Henrik Nørgaard, Bettina Bak 6, Peter Ingeholm, Gro Willemoe 7, Kirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt Kirurgisk afdeling, OUH Svendborg Sygehus Formand 4 Kirurgisk afdeling P, Aarhus Universitetshospital Kirurgisk afdeling A, Aalborg Universitetshospital Kirurgisk afdeling C, Rigshospitalet Næstformand Kasserer Formand: Databasen Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Onkologisk afdeling, Roskilde Sygehus Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt Onkologisk afdeling D, Aarhus Universitetshospital Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers Patologiafdelingen, Herlev Hospital Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 1 Udpeget af DKS juli 2014, afløser Ismail Gögenur 2 Udpeget af DKS maj 2014, afløser Vagn Ove Bendtsen 3 Udpeget af DKS januar 2014, afløser Hans Rahr 4 Valgt april 2014, afløser Mette Yilmaz 5 Udpeget af DSKO juni 2014, afløser John Pløen 6 Udpeget af DRS august 2014, afløser Bodil Ginnerup 7 Udpeget af DPAS maj 2014, afløser Jan Lindebjerg 4

5 Danske Regioner Dansk Selskab for Ambulant Kirurgi Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Ad hoc SKFNM Formand: VU 9 Midtjylland Hovedstaden Hovedstaden Sjælland Hans P.Graversen, afdelingschef Hans Raskov, speciallæge Ubesat Annika Loft Jakobsen 8,, PhD Ismail Gögenur 10,, professor Formand: Patologi 11 Syddanmark Rikke Hagemann-M., Webmaster HNPCC Syddanmark Nordjylland Hans Rahr, ledende, dr.med. Inge Bernstein, ledende, PhD Formand: Videnskabeligt Udvalg Webmaster Sundhedsstaben, Region Midtjylland Raskovs Klinik, Frederiksberg Afdeling for Klinisk Fysiologi,Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet Kirurgisk afdeling, Roskilde og Køge Sygehuse Klinisk Patologi, Sygehus Lillebælt Kirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt Kirurgisk afdeling A, Aalborg Universitetshospital Arbejdsgrupper Under DCCG er der 3 arbejdsgrupper: Onkologisk arbejdsgruppe (formand: Per Pfeiffer), Arbejdsgruppen for patologisk anatomi (formand: Rikke Hagemann-Madsen) og Kirurgisk arbejdsgruppe (formand: Lene H. Iversen). I arbejdsgrupperne indgår repræsentanter alle respektive afdelinger. Arbejdsgrupperne udarbejder og reviderer bl.a. kliniske retningslinjer. 8 Udpeget af SKFNM oktober 2014, afløser Lars Jelstrup Petersen 9 VU: Videnskabeligt Udvalg 10 Valgt april 2014, afløser Per Wille-Jørgensen 11 Arbejdsgruppen for patologisk anatomi 5

6 Executive summary (statusbeskrivelse) Hvor står DCCG i forhold til overordnede mål og opgaver? DCCG har sikret det primære formål, nemlig bidraget til løsning af de i Kræftplan II nævnte 11 opgaver, se nedenfor. Hvad har DCCG været optaget af i 2014? Tarmkræftscreening Den 1. marts 2014 blev national screening for tarmkræft igangsat. Implementeringen var forudgået af Kræftens Bekæmpelses Hold øje mand. Begge dele har foranlediget en betydelig øget koloskopiaktivitet i hele landet. Raten af positiv afføringsprøve i screeningen viste sig at blive højere end antaget, hvorfor også aktiviteten på screenings-endoskopienhederne har været højere end planlagt. Med det øgede antal endoskopier og heraf et øget antal påviste tarmkræfttilfælde, har der også været øget aktivitet, inkl. registrering i de kliniske databaser, på de kirurgiske, radiologiske, onkologiske og patologi-afdelingerne. I Styregruppen for den nyetablerede kliniske database, Dansk Tarmkræft Screeningsdatabase, sidder flere repræsentanter fra DCCG, herunder Gunnar Baatrup, udpeget af Sektionen for Kolorektal Kirurgi, og radiolog Henrik Nørgaard. DCCG medlemmer har indgået i flere arbejdsgrupper for udarbejdelse af retningslinjer vedr. screening, bl.a. polypdiagnostik, -registrering og follow-up (Peter Ingeholm), håndtering af screeningspatienter i antitrombotisk behandling (Hans Rahr og Lene H. Iversen). Opfølgning af tarmkræftpatienter. Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen indgik i 2013 i et samarbejde om at revidere opfølgning efter endt kræftbehandling. Der blev nedsat kræftspecifikke arbejdsgrupper til denne proces. For DCCGs vedkommende indgik Knud Thygesen i gruppen vedr. tarmkræft og Frank Svendsen Jensen i gruppen vedr. øvre gastrointestinal cancer og levermetastaser. Begge grupper har udarbejdet udkast til Sundhedsstyrelsen. Gruppen vedr. tarmkræft har påpeget, at anbefalingerne evt. må revideres, når de endelige resultater af opfølgningsstudiet COLOFOL foreligger. Ifølge Sundhedsstyrelsen 12 forventes opfølgningsprogrammerne offentliggjort snarest. Opfølgningsprogrammerne for 5 af 19 kræftsygdomme forventes implementeret i forår Ny database Database Styregruppen gennemreviderede databasen i løbet af 2013 og en ny database trådte i kraft fra januar Obsolete variable er kasserede, nye variable er kommet til og diverse variable er mere vel-definerede og klinisk orienterede. Eventuelle registreringsproblemer i databasen har været et fast punkt på møderne i Kirurgisk arbejdsgruppe mhp. tidlig afklaring. RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin, RADS, har i haft et fagudvalg til at vurdere behandling af metastaserende KRC i første omgang brug af targeteret biologisk terapi i 1.-linje behandling, efterfølgende også udarbejdelse af behandlingsvejledning for 12 https://www.frivillig.dk/nyheder-p2/fra-sygdomskontrol-til-opfoelgning-af-kraeftpatienter/ 6

7 medicinsk 1.- og 2.-linje behandling med kemoterapi og targeteret biologisk terapi. Denne proces udspandt sig over mere end 1 år og resulterede i betydelig forsinkelse af de onkologiske retningslinjer, som altså først kunne træde i kraft i RADS har krævet, at der foreligger RAS mutationsstatus før iværksættelse af targeterede biologiske lægemidler. RAS status kræver mutationsanalyse af tumorvæv, hvorfor dette krav har medført en betydelig meraktivitet på patologiafdelingerne. Retningslinjer De kirurgiske retningslinjer har gennemgået en kraftig revision, et arbejde, der er foretaget af Kirurgisk arbejdsgruppe i Se senere afsnit. Epidemiologisk kompetencecenter DCCG databasen huses af Kompetencecenter Øst for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik (KCKS-Øst), mens epidemiologisk assistance som bl.a. indikatorberegninger til årsrapporten hidtil er varetaget af Kompetencecenter Øst for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-Øst). Fra 2015 varetages denne opgave af KCEB-Nord. DMCG benchmarking rapport Foranlediget af OECD-rapporten 13 fra 2013, hvori de danske overlevelsestal for kræft er dårligere sammenlignet med nabolandene, fremsatte RKKP og DMCG.dk i december 2013 forslag om, at DMCG erne for brystkræft, lungekræft, æggestokkræft og tarmkræft skulle udarbejde rapport om overlevelse baseret på data fra de respektive kliniske kvalitetsdatabaser. Alle fire DMCG sluttede op om opgaven. DCCGs data er analyseret af professor Anders Green og DCCGs bidrag til rapporten er udarbejdet af Lene H. Iversen, Ismail Gögenur, Peter Ingeholm og Kell Østerlind. Udover at rapporten beskriver betydelig overlevelsesfremgang over tid ( ), har rapportens resultater belyst konsekvensen af forskellig dataregistrering i de nationale registre. Rapporten udkom november 2014 og kan på ses på Hvad er DCCGs aktuelle udfordringer? DCCG arbejder vedvarende på, at databasen kan gøre brug af data fra eksisterende registre. Udfordringen består bl.a. i, at hovedparten af de for DCCG kliniske relevante data ikke registreres i eksisterende registre. Se i øvrigt senere afsnit om databasen. For forsat at bidrage med øget viden bør DCCG indgå i flere nationale og internationale studier - omfattende flere centre og specialer - og der bør være protokoller til langt flere nye behandlingstiltag. For nærværende synes iværksættelse og gennemførelse af sådanne studier vanskelig og svære at gennemføre sufficient med de forhåndenværende kapaciteter og ressourcer af de i forvejen hårdt belastede personaler. Der mangles et tvær-institutionelt forskningsmæssigt set-up, som kan varetage implementering og gennemførelse af multidisciplinære, multicenter studier. Et sådant set-up er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig tilslutning og datakvalitet og dermed øget vidensspredning. 13 OECD Health Policy Studies. OECD (2013), Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival OECD Publishing. 7

8 Beskrivelse af aktiviteter iht. Kræftplan II beskrevne 11 opgaver 1. Gennemførelse og deltagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige kliniske protokoller DCCG deltager i adskillige kliniske protokoller og flere med prospektiv inklusion af patienter. En liste over disse kan ses på Her anføres et mindre udpluk: COLOFOL, hvor effekten af intensiveret opfølgning blev undersøgt, er nu i observationsfasen. Et stort internationalt forsøg med kort versus lang adjuverende kemoterapi er ligeledes gennemført og i kontrolfasen. I 2014 er også afsluttet et projekt om kurativ strålebehandling af lav rektumcancer (Watchful waiting). DCCG har i samarbejde med HNPCC-registeret i projektform etableret national molekylær screening for arvelig tarmkræft med deltagelse af alle patologiafdelinger i landet. I 2014 gik DCCG med i det internationale randomiserede studie CAIRO 4, hvis formål er at undersøge overlevelsen for asymptomatiske, non-kurable stadium IV patienter, som udelukkende behandles med pallierende kemoterapi eller får reseceret primær tumor og efterfølgende får pallierende kemoterapi. Antalsmæssigt er den største aktivitet inden for registerforskningen med brug af DCCG data. Herunder kan også nævnes et europæisk samarbejde EURECCA med fokus på sammenligning landene imellem. DCCGs database leverer data til belysning af mange kliniske problemstillinger ofte med international bevågenhed. Her kan nævnes det internationalt anerkendte LARS scoringssystem udviklet af Katrine Emmertsen et al, hvortil der også er gjort brug af DCCG data. Publikationer med relation til DCCG kan ses på 2. Koordinering af klinisk kræftforskning og dens samarbejde med den laboratoriebaserede forskning og arbejdet med biobanker Der er på nuværende tidspunkt, i alle Regioner organiseret nationale cancerbiobanker. Der udtages frisk tumorvæv og normalt væv fra de kolon- og rektumresektater, som er tilgængelige herfor. Dette sker efter modificerede retningslinjer, da den nationale guideline, der foreligger fra Dansk Cancer Biobank, ikke tager højde for de anatomiske og morfologiske forhold der er vedr. netop kolon- og rektumtumorer, som er overfladetumorer og ikke solide tumorer i et solidt væv. Manglende tilgængelighed kan være tumorbetinget pga f.eks. stenose, neoadjuverende behandling eller for små tumorer, hvor diagnostikken prioriteres forud. Manglende tilgængelighed kan også, i visse centre være betinget af manglende ressourcer, personale, tid eller at resektioner er foretaget udenfor dagarbejdstid f.eks. akutte operationer. Per oktober 2013 blev de patologiske afdelinger, som står for indsamlingen af vævsudsnittene, adspurgt om biobank-aktivitet. Knap halvdelen af afdelingerne var startet på dette tidspunkt. Siden er der dog kommet flere til. Der foregår forskningssamarbejde med bl.a. molekylær medicinsk afdeling, Aarhus, og HNPCC registeret, som anført ovenfor. 8

9 3. Støtte til klinisk kræftforskning indenfor metode, statistik, IT- anvendelse, sikring af finansiering m.m. DCCG er ikke bevilget økonomiske midler til dette. Videnskabeligt Udvalg (VU) under DCCG vurderer alle protokoller, som ønsker at gøre brug af databasens data (efter henvendelse fra RKKP) eller ønsker en protokol anerkendt som DCCG protokol. VU rådgiver herunder også forskerne i den udstrækning det findes nødvendigt. DCCGs anerkendelse af en protokol kan være evt. være befordrende i forbindelse med fondsansøgning. I 2014 har VU vurderet i alt ca. 20 protokoller. 4. Kliniske databaser egnet til forskning DCCGs database er en populationsbaseret klinisk kvalitetsdatabase, som siden 2001 har registreret patienter med 1. gangstilfælde af kræft i tyk- eller endetarmen. Databasens patientkomplethed er 99 procent. Databasen rummer over patienter bød på et meget stort antal anmodninger om udtræk til forskningsprojekter, og databasen har således leveret ca. 25 udtræk. 5. Bidrage til udarbejdelse af kliniske retningslinjer for patientforløbet, diagnostik og behandling samt den tilhørende forskning indenfor såvel primær som sekundær sektor DCCGs retningslinjer omhandler samtlige ovennævnte kliniske aspekter. Retningslinjer revideres løbende af de respektive arbejdsgrupper indenfor kirurgi, onkologi, patologisk anatomi og radiologi. Diverse retningslinjer omhandlende kirurgi og onkologi er revideret og gjort gældende i 2014 efter en høringsfase. Retningslinjer omhandlende patologi trådte i kraft i 2013 efter forudgående revision og høringsfase, mens retningslinjerne vedr. billeddiagnostik er revideret i Gennemførelse og deltagelse i nationale og internationale kvalitetsprojekter Der pågår en retrospektiv national opgørelse af lokalrecidivfrekvensen hos rectum cancer patienter opereret i Den nationale opgørelse er forud gået af opgørelse over lokalrecidivraten hos patienter opereret på hospitalerne i Aalborg, Bispebjerg og Hvidovre. Undersøgelsen indgår i et PhD-projekt af Laurids Østergaard Poulsen, onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. I en anden national undersøgelse belyses om MR-scanning efter operation for rectum cancer kan bruges til at vurdere kvaliteten af den kirurgiske behandling og til påvisning af lokalrecidiv. Også dette studie er som led i et PhD-forløb af Jesper Beck Jørgensen, kirurgisk afdeling P, Aarhus Universitetshospital. Desuden undersøges hvor stor en andel af rectum cancer patienter, som har stomi 3 år efter rectum cancer operationen. Begge projekter har modtaget støtte fra Kræftens Bekæmpelses Strategiske forskningspulje for kliniske databaser efter indstilling fra DMCG. 9

10 7. Internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde. DCCG bidrager i det europæiske cancer audit-samarbejde, EURECCA, hvilket har resulteret i 4 internationale publikationer, som kan findes på I 2014 blev behandling og overlevelse af ældre analyseret, og resultaterne blev præsenteret til ESSO konferencen i Liverpool oktober Bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling Patienter med kolorektal cancer overvåges ved hjælp af den kliniske kvalitetsdatabase. Herunder overvåges udredning, diagnosticering, behandling og henvisning til efterbehandling. Den årlige rapport fremstiller diverse resultater desangående og kvalitetsindikatorerne evalueres årligt. Således erstattes indikatorer, hvor den ønskede standard er opnået over flere år, med nye indikatorer rettet mod nye fokusområder. Eksempel på en forladt indikator, hvor standarden var opnået, er antal påviste lymfeknuder i tarmresektater, mens et eksempel på en ny indikator er andelen af tarmresektater, hvori der påvises veneinvasion. I den kliniske kvalitetsdatabase registreres også fx nye operationsmetoder, hvorved resultaterne af disse kan monitoreres tidligt. Extralevator abdominoperineal excision er blot et eksempel, et indgreb, som har foranlediget øget fokus på denne teknik. 9. Bidrage til vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden De respektive arbejdsgrupper under DCCG bidrager, som led i kontinuerlig revision af retningslinjerne, til vidensopsamling og formidling. Retningerne er tilgængelige på hjemmesiden På repræsentantskabsmøde gennemgås og diskuteres udvalgte nye/reviderede retningslinjer, typisk retningslinjer, hvor der er markante ændringer, for at sikre at de nye regimer tages i brug. Ligeledes er nye/reviderede kirurgiske retningslinjer gennemgået på Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøder i 2013 og Forskningsresultater baseret på DCCG data søges altid publiceret. DCCG har de seneste år også formidlet viden om tarmkræft som inviteret foredragsholder til nationale kræftkonferencer og møder, herunder Kræftens Bekæmpelse. 10. Uddannelses- og efteruddannelsestiltag indenfor området DCCG er ikke bevilget økonomiske midler hertil. Videnskabeligt Udvalg under DCCG planlægger iværksættelse af workshops ved implementering af fx nye operationsteknikker. 10

11 11. Sikre integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundær sektoren Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har hidtil ikke ønsket deres post besat i DCCGS bestyrelse trods anmodning herom fra DCCG En sådan anmodning rettes til PLO igen primo DCCGs retningslinjer omfatter også beskrivelse af praktiserende lægers opgave ved mistanke om tarmkræft. Primær sektoren indgår i flere forskningsprojekter, hvori der anvendes DCCG data. Såfremt der i sådanne projekter ikke indgår personer, som er kyndige i DCCG data, tilbyder DCCG deltagelse af en person i forskningssamarbejdet for at sikre at korrekt anvendelse og tolkning af data. Samspillet mellem primær- og sekundær sektoren foregår primært regionalt. 11

12 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter Fokus har hidtil primært været rettet mod effekt af kræftbehandling og noget mindre mod senfølger. Der skal rettes mere fokus på dette. Dette gælder både efter kirurgi fx med registrering af international valideret score for tarmdysfunktion (LARS) efter rektum resektion med anastomose, men også efter onkologisk behandling fx neurotoxitet efter adjuverende behandling. Metoder til selvrapportering fra patienterne vil være ønskelige. Det multidisciplinære aspekt i DCCG skal vedvarende højnes, det gælder retningslinjer, forskningsprojekter mm. Rikke Hageman-Madsen indgår i en arbejdsgruppe under DMCG.dk vedrørende det multidisciplinære team arbejde helt generelt, herunder afholdelse af MDT konferencer. Som anført under Executive summary bør der prioriteres midler til etablering af tvær-institutionelle, multidisciplinære forskningsenheder for at sikre bedst mulig udnyttelse af eksisterende kapaciteter og bidrage til øget forskningsaktivitet og vidensspredning også i et internationalt perspektiv. Formanden for databasens styregruppe har, sammen med firmaet CGI, udviklet et registreringsmodul til patologernes EPJ fra CGI, som sikrer en ensartet, standardiseret og synoptisk afrapportering af de patoanatomiske fund i tarmresektaterne fra patienter med tarmkræft. Det sikrer også en ensartet, standardiseret og valideret diagnosekodning i Patobank. Denne registrering matcher således den registrering, der i dag foretages manuelt af patologerne i KMS. Det er databasens ambition og baggrunden for, at Patobank og Danske Regioner har bevilget cirka kroner til udviklingen af modulet, at erstatte den manuelle registrering med anvendelse af data fra Patobank/Landsregister for Patologi. Der søges derfor om midler til at gennemføre et projekt om anvendelse af Patobankdata i databasen til primær registrering af tarmkræftpatienter og til primær identifikation af patienter med tarmkræft. Modulet er generisk og kan danne basis for udvikling af tilsvarende skemaer til andre DMCG er. Modulet er færdigudviklet og idriftsat, men indtil videre fortsætter patologerne med deres manuelle registrering. Hjemmesiden skal søges gjort endnu mere aktiv og anvendt. DCCG afventer ikrafttræden af det nationale opfølgningsprogram. 12

13 Oversigt over 2014 økonomien Tabel 2: Oversigt over databasen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) DCCG database Bevilliget 2014 Forbrug 2014 Personaleudgifter 1. Frikøb sundhedsfaglig ekspertise Frikøb administrativ medarbejder Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) 5. Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) 2) It-udgifter 6. IT-udgifter, eksternt (leverandører uden for RKKP-organisationen) konsulent/serverdrift/licenser/udtræk 7. IT-udgifter, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Epidemiologiske/biostatistiske ydelser 8. Epidemiologiske/biostatistiske ydelser, eksternt (leverandører uden for RKKP-organisationen) 9. Epidemiologiske/biostatistiske ydelser, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Administrations-/sekretariatsudgifter 10. Sekretariatsudgifter i regi af kompetencecentrene Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse Udgifter til rapportudgivelse Hjemmeside Husleje 0 0 Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til databasen (kongresser/kurser) Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i ovenstående) Overførte midler 0 0 Midler evt. overført fra tidl. år 0 0 Ekstrabevilling til sikring af epidemiologisk kompetence center I alt Netto

14 Tabel 3: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) DCCG (DMCG) Personaleudgifter Bevilliget 2014 Forbrug Frikøb sundhedsfaglig ekspertise Frikøb administrativ medarbejder Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) 0 0 Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) ) It-udgifter 10. Sekretariatsudgifter i regi af kompetencecentrene Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse Udgifter til rapportudgivelse Hjemmeside Husleje 0 0 Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til databasen (kongresser/kurser) Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i andre kategorier) Kvalitetsarbejde og vidensspredning Arbejde relateret til udarbejdelse af kliniske retningslinjer (der ikke kan fordeles i ovenstående kategorier) Overførte midler Midler evt. overført fra tidl. år I alt Netto

15 Kommentarer til den økonomiske drift Med formålet at reducere udgifter til mødeafholdelse har DCCG har valgt at afholde bestyrelsesmøder på skift på hospitalerne. Dette har resulteret i, at de dertil bevilligede midler ikke er anvendt fuldt ud. For at øge deltagelsen af kirurger til repræsentantskabsmøde har DCCG i et par år afholdt dette i forbindelse med Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde og samtidig ønsket, at udgiften for deltagelse skulle finansieres af repræsentanternes respektive afdelinger. Afgiften for deltagelse af ikke-kirurger har dog resulteret i, at deltagelsen af radiologer, onkologer og patologer har været lille, hvilket også har bidraget til den beskedne udgift til mødeudgifter. Fremadrettet påtænkes anden løsning mht. afholdelse af repræsentantskabsmøde og dermed øget anvendelse af de bevilgede midler til mødeudgifter. 15

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Deltagere: Kirurgi: Peter Nørgaard Larsen (RH), Hans Raskov, Peer A. Wille Jørgensen (BBH), Lene Hjerrild Iversen (Aarhus), Steffen J. Rosenstock

Læs mere

DLGCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25,

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, 1 Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00 Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, Lokale: Underhuset (kælderen under Administrationshuset) Til stede: Ole Roikjær, Mette Yilmaz,

Læs mere

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Årsberetning 2013. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe

Årsberetning 2013. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe Årsberetning 213 Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1 Indhold 1. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)... 3 1 a. Årsberetningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DCCG Den 25. marts 2014, kl. 9.30 15.00

Bestyrelsesmøde i DCCG Den 25. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Bestyrelsesmøde i DCCG Den 25. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Rigshospitalet, opgang 5, 7. sal, afsnit 5072 Lokale: Hæmatologisk konference Til Stede: Gro Willemoes, Lars Henrik Jensen, Henrik Nørgaard, Lone

Læs mere

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa)

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) DaBlaCa Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

DPCG Årsberetning 2014

DPCG Årsberetning 2014 DPCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

Referat fra DCCG bestyrelsesmøde d. 10-4- 14

Referat fra DCCG bestyrelsesmøde d. 10-4- 14 Referat fra DCCG bestyrelsesmøde d. 10-4- 14 Til stede: Steffen Rosenstock, Frank Svendsen Jensen, Henrik Nørgaard, Lars Bundgaard, Rikke Hagemann, Peter Ingeholm, Ismail Gögenur, Jan Lindeberg, John Pløen,

Læs mere

DCCG NYHEDSBREV No

DCCG NYHEDSBREV No Danish Colorectal Cancer Group har hidtil været et stående udvalg under Dansk Kirurgisk Selskab, men er nu omstruktureret med henblik på at kunne opfylde de krav, som stilles til en dansk multidisciplinær

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DCCG Den 31. marts Referat

Bestyrelsesmøde i DCCG Den 31. marts Referat Bestyrelsesmøde i DCCG Den 31. marts 2016 Roskilde Sygehus Referat Til stede: Frank Svendsen Jensen, Hans Henrik Nørgaard, Ismayil Gögenür, Jim Stenfatt Larsen, Lars Bundgaard, Lars Henrik Jensen, Lene

Læs mere

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Gruppe (DaBlaCa)

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Gruppe (DaBlaCa) DaBlaCa Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Gruppe (DaBlaCa) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa)

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) DaPeCa Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

DLCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG)

DLCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DLCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

DPCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

DPCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) DPCG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group DMCG.dk Repræsentantskabsmøde 4. marts 2015 DMCG.dk Benchmarking Consortium Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG)

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) DMCG.dk Årsberetning 2014 Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

DaPeCa Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Peniscancer Cancer Gruppe (DaPeCa)

DaPeCa Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Peniscancer Cancer Gruppe (DaPeCa) DaPeCa Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Peniscancer Cancer Gruppe (DaPeCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde den Axelborg, København.

Referat Bestyrelsesmøde den Axelborg, København. Referat Bestyrelsesmøde den 19. 11. 2009. Axelborg, København. Deltagere: Inge Bernstein, Mette Yilmaz, Lone Nørgaard, Mogens Rørbæk Madsen, Henrik Harling, Steffen Bülow, Per Gandrup, Anders Fischer,

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer 2. Ekstramural venøs invasion 3. Lækage af rektumanastomose ved elektiv

Læs mere

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa)

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) DaBlaCa Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Pilotprojektet. Formål. Hvorfor DNKK? National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013

Pilotprojektet. Formål. Hvorfor DNKK? National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Muligheder og barrierer i genbrug af data Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013 Hvorfor DNKK? Dobbeltregistrering

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Dansk Selskab for Palliativ medicin DSPaM Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Uddannelse, organisation og kvalitetsudvikling Den nordiske specialistuddannelse

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde den 15. 11. 2007 i Holte

Referat Bestyrelsesmøde den 15. 11. 2007 i Holte Referat Bestyrelsesmøde den 15. 11. 2007 i Holte Deltagere: Flemming Hansen, Eva Fallentin, Steen Boesby, Inge Bernstein, Per Pfeiffer, Johannes Mejer, Mette Yilmaz, Lone Nørgaard, Mogens Rørbæk, Henrik

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

DPCG Årsberetning 2015

DPCG Årsberetning 2015 DPCG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 02.10.2006:

Referat af bestyrelsesmøde den 02.10.2006: Referat af bestyrelsesmøde den 02.10.2006: Deltagere: Steffen Bülow, Per Gandrup, Mogens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Flemming Burcharth, Benny Vittrup Jensen, Lone Nørgaard Petersen, Anders Jacobsen,

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II 1 Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 D Tarmkræft Overlæge Steffen Bülow, Hvidovre Hospital Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling af kolorektal cancer (KRC) bør samles i 10-15 kolorektale enheder med

Læs mere

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

DUCG Styregruppemøde D. 5. oktober 2016 kl ?? - Rigshospitalet. DUCG Styregruppemøde Rigshospitalet. Onkologisk afdeling.

DUCG Styregruppemøde D. 5. oktober 2016 kl ?? - Rigshospitalet. DUCG Styregruppemøde Rigshospitalet. Onkologisk afdeling. DUCG Styregruppemøde 5.10.16 12-15. Rigshospitalet. Onkologisk afdeling. Referat: Deltagere: Astrid Petersen (AP), Bjarne Kromann, Gedske Daugaard, Jørgen Bjerregaard (JB), Lars Dyrskjøt (LD), Lisa Sengeløv,

Læs mere

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 1. FORMANDENS BERETNING Forretningsudvalget har afholdt fire møder i årets løb. Der er blevet behandlet sager vedrørende organisation og drift af DMG. Alle

Læs mere

DLCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG)

DLCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DLCG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

SEMINAR PANCREAS CANCER

SEMINAR PANCREAS CANCER SKA-07/tp SEMINAR PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 Baggrunden for DMCG 6. november 2008 København PAKKEFORLØB kxjxjnxhdjh Baggrunden for DMCG Det faglige politiske og administrative grundlag

Læs mere

1. Godkendelse af ref. fra sidste repræsentantskabsmøde / forretningsudvalgsmøde

1. Godkendelse af ref. fra sidste repræsentantskabsmøde / forretningsudvalgsmøde Referat for DMG repræsentantskabsmødet det 12/3-2013 klokken 14:30-16:00. 1. Godkendelse af ref. fra sidste repræsentantskabsmøde / forretningsudvalgsmøde Godkendt uden anmærkninger. 2. Beretning fra formanden.

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter:

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter: N O T A T Modelbeskrivelse for ny medicinorganisation 1. Indledning Dette notat beskriver modellen for en ny medicinorganisation, som bygger videre på erfaringerne fra regionernes to eksisterende medicinråd,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. maj 2011-30. juni 2012 Dansk Pancreas Cancer

Læs mere

Statutter for DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP

Statutter for DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP Statutter for DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) er en multidiciplinær gruppe, der omfatter de lægelige fagområder, der tager del i udredning og behandling

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere