DCCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)"

Transkript

1 DCCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 1

2 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Tabel 1: Bestyrelsessammensætning.. 4 Executive summary (statusbeskrivelse)... 6 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter Oversigt over 2014 økonomien Tabel 2: Oversigt over databasen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Tabel 3: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Kommentarer til den økonomiske drift

3 Rapportudarbejdelse og medlemmer Rapporten er udarbejdet af 1. Lene H. Iversen, professor,, kirurgisk afdeling P, Aarhus Universitetshospital 2. Peter Ingeholm,, Patologiafdelingen, Herlev Hospital 3. Jim Stenfatt Larsen,, onkologisk afdeling, Roskilde Sygehus 4. Lone Nørgaard,, PhD, onkologisk afdeling, Rigshospitalet Bestyrelsesmedlemmer 2014 Den til hver tid siddende bestyrelse og med angivelse af funktionspost i bestyrelsen fremgår af Bestyrelsessammensætning per ultimo 2014 fremgår af tabel 1. 3

4 Tabel 1 Sammensætning af bestyrelsen ultimo 2014 DCCG Selskab Region Medlem Post Kontaktoplysning Steffen Rosenstock, Gastroenheden, Hovedstaden, dr.med. Hvidovre Hospital Tommie Mynster 1, Kirurgisk afdeling K,, dr.med. Bispebjerg Hospital Sjælland Ole Roikjær 2, Kirurgisk afdeling Roskilde Sygehus Dansk Kirurgisk Selskab (DKS) Lever-DMCG Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Dansk Radiologisk Selskab (DRS) Dansk Patologiselskab (DPAS) Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Midtjylland Hovedstaden Lars Bundgaard 3, Gunnar Baatrup,, professor Lene Hjerrild Iversen,, professor Frank Svendsen Jensen, Peter Nørgaard Larsen,, Lone Nørgaard,, PhD Ole Larsen, Jim Stenfatt Larsen, Per Pfeiffer,, professor Lars Henrik Jensen 5,, PhD Flemming Hansen, Mette Yilmaz, Henrik Nørgaard, Bettina Bak 6, Peter Ingeholm, Gro Willemoe 7, Kirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt Kirurgisk afdeling, OUH Svendborg Sygehus Formand 4 Kirurgisk afdeling P, Aarhus Universitetshospital Kirurgisk afdeling A, Aalborg Universitetshospital Kirurgisk afdeling C, Rigshospitalet Næstformand Kasserer Formand: Databasen Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Onkologisk afdeling, Roskilde Sygehus Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt Onkologisk afdeling D, Aarhus Universitetshospital Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers Patologiafdelingen, Herlev Hospital Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 1 Udpeget af DKS juli 2014, afløser Ismail Gögenur 2 Udpeget af DKS maj 2014, afløser Vagn Ove Bendtsen 3 Udpeget af DKS januar 2014, afløser Hans Rahr 4 Valgt april 2014, afløser Mette Yilmaz 5 Udpeget af DSKO juni 2014, afløser John Pløen 6 Udpeget af DRS august 2014, afløser Bodil Ginnerup 7 Udpeget af DPAS maj 2014, afløser Jan Lindebjerg 4

5 Danske Regioner Dansk Selskab for Ambulant Kirurgi Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Ad hoc SKFNM Formand: VU 9 Midtjylland Hovedstaden Hovedstaden Sjælland Hans P.Graversen, afdelingschef Hans Raskov, speciallæge Ubesat Annika Loft Jakobsen 8,, PhD Ismail Gögenur 10,, professor Formand: Patologi 11 Syddanmark Rikke Hagemann-M., Webmaster HNPCC Syddanmark Nordjylland Hans Rahr, ledende, dr.med. Inge Bernstein, ledende, PhD Formand: Videnskabeligt Udvalg Webmaster Sundhedsstaben, Region Midtjylland Raskovs Klinik, Frederiksberg Afdeling for Klinisk Fysiologi,Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet Kirurgisk afdeling, Roskilde og Køge Sygehuse Klinisk Patologi, Sygehus Lillebælt Kirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt Kirurgisk afdeling A, Aalborg Universitetshospital Arbejdsgrupper Under DCCG er der 3 arbejdsgrupper: Onkologisk arbejdsgruppe (formand: Per Pfeiffer), Arbejdsgruppen for patologisk anatomi (formand: Rikke Hagemann-Madsen) og Kirurgisk arbejdsgruppe (formand: Lene H. Iversen). I arbejdsgrupperne indgår repræsentanter alle respektive afdelinger. Arbejdsgrupperne udarbejder og reviderer bl.a. kliniske retningslinjer. 8 Udpeget af SKFNM oktober 2014, afløser Lars Jelstrup Petersen 9 VU: Videnskabeligt Udvalg 10 Valgt april 2014, afløser Per Wille-Jørgensen 11 Arbejdsgruppen for patologisk anatomi 5

6 Executive summary (statusbeskrivelse) Hvor står DCCG i forhold til overordnede mål og opgaver? DCCG har sikret det primære formål, nemlig bidraget til løsning af de i Kræftplan II nævnte 11 opgaver, se nedenfor. Hvad har DCCG været optaget af i 2014? Tarmkræftscreening Den 1. marts 2014 blev national screening for tarmkræft igangsat. Implementeringen var forudgået af Kræftens Bekæmpelses Hold øje mand. Begge dele har foranlediget en betydelig øget koloskopiaktivitet i hele landet. Raten af positiv afføringsprøve i screeningen viste sig at blive højere end antaget, hvorfor også aktiviteten på screenings-endoskopienhederne har været højere end planlagt. Med det øgede antal endoskopier og heraf et øget antal påviste tarmkræfttilfælde, har der også været øget aktivitet, inkl. registrering i de kliniske databaser, på de kirurgiske, radiologiske, onkologiske og patologi-afdelingerne. I Styregruppen for den nyetablerede kliniske database, Dansk Tarmkræft Screeningsdatabase, sidder flere repræsentanter fra DCCG, herunder Gunnar Baatrup, udpeget af Sektionen for Kolorektal Kirurgi, og radiolog Henrik Nørgaard. DCCG medlemmer har indgået i flere arbejdsgrupper for udarbejdelse af retningslinjer vedr. screening, bl.a. polypdiagnostik, -registrering og follow-up (Peter Ingeholm), håndtering af screeningspatienter i antitrombotisk behandling (Hans Rahr og Lene H. Iversen). Opfølgning af tarmkræftpatienter. Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen indgik i 2013 i et samarbejde om at revidere opfølgning efter endt kræftbehandling. Der blev nedsat kræftspecifikke arbejdsgrupper til denne proces. For DCCGs vedkommende indgik Knud Thygesen i gruppen vedr. tarmkræft og Frank Svendsen Jensen i gruppen vedr. øvre gastrointestinal cancer og levermetastaser. Begge grupper har udarbejdet udkast til Sundhedsstyrelsen. Gruppen vedr. tarmkræft har påpeget, at anbefalingerne evt. må revideres, når de endelige resultater af opfølgningsstudiet COLOFOL foreligger. Ifølge Sundhedsstyrelsen 12 forventes opfølgningsprogrammerne offentliggjort snarest. Opfølgningsprogrammerne for 5 af 19 kræftsygdomme forventes implementeret i forår Ny database Database Styregruppen gennemreviderede databasen i løbet af 2013 og en ny database trådte i kraft fra januar Obsolete variable er kasserede, nye variable er kommet til og diverse variable er mere vel-definerede og klinisk orienterede. Eventuelle registreringsproblemer i databasen har været et fast punkt på møderne i Kirurgisk arbejdsgruppe mhp. tidlig afklaring. RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin, RADS, har i haft et fagudvalg til at vurdere behandling af metastaserende KRC i første omgang brug af targeteret biologisk terapi i 1.-linje behandling, efterfølgende også udarbejdelse af behandlingsvejledning for 12 https://www.frivillig.dk/nyheder-p2/fra-sygdomskontrol-til-opfoelgning-af-kraeftpatienter/ 6

7 medicinsk 1.- og 2.-linje behandling med kemoterapi og targeteret biologisk terapi. Denne proces udspandt sig over mere end 1 år og resulterede i betydelig forsinkelse af de onkologiske retningslinjer, som altså først kunne træde i kraft i RADS har krævet, at der foreligger RAS mutationsstatus før iværksættelse af targeterede biologiske lægemidler. RAS status kræver mutationsanalyse af tumorvæv, hvorfor dette krav har medført en betydelig meraktivitet på patologiafdelingerne. Retningslinjer De kirurgiske retningslinjer har gennemgået en kraftig revision, et arbejde, der er foretaget af Kirurgisk arbejdsgruppe i Se senere afsnit. Epidemiologisk kompetencecenter DCCG databasen huses af Kompetencecenter Øst for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik (KCKS-Øst), mens epidemiologisk assistance som bl.a. indikatorberegninger til årsrapporten hidtil er varetaget af Kompetencecenter Øst for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-Øst). Fra 2015 varetages denne opgave af KCEB-Nord. DMCG benchmarking rapport Foranlediget af OECD-rapporten 13 fra 2013, hvori de danske overlevelsestal for kræft er dårligere sammenlignet med nabolandene, fremsatte RKKP og DMCG.dk i december 2013 forslag om, at DMCG erne for brystkræft, lungekræft, æggestokkræft og tarmkræft skulle udarbejde rapport om overlevelse baseret på data fra de respektive kliniske kvalitetsdatabaser. Alle fire DMCG sluttede op om opgaven. DCCGs data er analyseret af professor Anders Green og DCCGs bidrag til rapporten er udarbejdet af Lene H. Iversen, Ismail Gögenur, Peter Ingeholm og Kell Østerlind. Udover at rapporten beskriver betydelig overlevelsesfremgang over tid ( ), har rapportens resultater belyst konsekvensen af forskellig dataregistrering i de nationale registre. Rapporten udkom november 2014 og kan på ses på Hvad er DCCGs aktuelle udfordringer? DCCG arbejder vedvarende på, at databasen kan gøre brug af data fra eksisterende registre. Udfordringen består bl.a. i, at hovedparten af de for DCCG kliniske relevante data ikke registreres i eksisterende registre. Se i øvrigt senere afsnit om databasen. For forsat at bidrage med øget viden bør DCCG indgå i flere nationale og internationale studier - omfattende flere centre og specialer - og der bør være protokoller til langt flere nye behandlingstiltag. For nærværende synes iværksættelse og gennemførelse af sådanne studier vanskelig og svære at gennemføre sufficient med de forhåndenværende kapaciteter og ressourcer af de i forvejen hårdt belastede personaler. Der mangles et tvær-institutionelt forskningsmæssigt set-up, som kan varetage implementering og gennemførelse af multidisciplinære, multicenter studier. Et sådant set-up er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig tilslutning og datakvalitet og dermed øget vidensspredning. 13 OECD Health Policy Studies. OECD (2013), Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival OECD Publishing. 7

8 Beskrivelse af aktiviteter iht. Kræftplan II beskrevne 11 opgaver 1. Gennemførelse og deltagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige kliniske protokoller DCCG deltager i adskillige kliniske protokoller og flere med prospektiv inklusion af patienter. En liste over disse kan ses på Her anføres et mindre udpluk: COLOFOL, hvor effekten af intensiveret opfølgning blev undersøgt, er nu i observationsfasen. Et stort internationalt forsøg med kort versus lang adjuverende kemoterapi er ligeledes gennemført og i kontrolfasen. I 2014 er også afsluttet et projekt om kurativ strålebehandling af lav rektumcancer (Watchful waiting). DCCG har i samarbejde med HNPCC-registeret i projektform etableret national molekylær screening for arvelig tarmkræft med deltagelse af alle patologiafdelinger i landet. I 2014 gik DCCG med i det internationale randomiserede studie CAIRO 4, hvis formål er at undersøge overlevelsen for asymptomatiske, non-kurable stadium IV patienter, som udelukkende behandles med pallierende kemoterapi eller får reseceret primær tumor og efterfølgende får pallierende kemoterapi. Antalsmæssigt er den største aktivitet inden for registerforskningen med brug af DCCG data. Herunder kan også nævnes et europæisk samarbejde EURECCA med fokus på sammenligning landene imellem. DCCGs database leverer data til belysning af mange kliniske problemstillinger ofte med international bevågenhed. Her kan nævnes det internationalt anerkendte LARS scoringssystem udviklet af Katrine Emmertsen et al, hvortil der også er gjort brug af DCCG data. Publikationer med relation til DCCG kan ses på 2. Koordinering af klinisk kræftforskning og dens samarbejde med den laboratoriebaserede forskning og arbejdet med biobanker Der er på nuværende tidspunkt, i alle Regioner organiseret nationale cancerbiobanker. Der udtages frisk tumorvæv og normalt væv fra de kolon- og rektumresektater, som er tilgængelige herfor. Dette sker efter modificerede retningslinjer, da den nationale guideline, der foreligger fra Dansk Cancer Biobank, ikke tager højde for de anatomiske og morfologiske forhold der er vedr. netop kolon- og rektumtumorer, som er overfladetumorer og ikke solide tumorer i et solidt væv. Manglende tilgængelighed kan være tumorbetinget pga f.eks. stenose, neoadjuverende behandling eller for små tumorer, hvor diagnostikken prioriteres forud. Manglende tilgængelighed kan også, i visse centre være betinget af manglende ressourcer, personale, tid eller at resektioner er foretaget udenfor dagarbejdstid f.eks. akutte operationer. Per oktober 2013 blev de patologiske afdelinger, som står for indsamlingen af vævsudsnittene, adspurgt om biobank-aktivitet. Knap halvdelen af afdelingerne var startet på dette tidspunkt. Siden er der dog kommet flere til. Der foregår forskningssamarbejde med bl.a. molekylær medicinsk afdeling, Aarhus, og HNPCC registeret, som anført ovenfor. 8

9 3. Støtte til klinisk kræftforskning indenfor metode, statistik, IT- anvendelse, sikring af finansiering m.m. DCCG er ikke bevilget økonomiske midler til dette. Videnskabeligt Udvalg (VU) under DCCG vurderer alle protokoller, som ønsker at gøre brug af databasens data (efter henvendelse fra RKKP) eller ønsker en protokol anerkendt som DCCG protokol. VU rådgiver herunder også forskerne i den udstrækning det findes nødvendigt. DCCGs anerkendelse af en protokol kan være evt. være befordrende i forbindelse med fondsansøgning. I 2014 har VU vurderet i alt ca. 20 protokoller. 4. Kliniske databaser egnet til forskning DCCGs database er en populationsbaseret klinisk kvalitetsdatabase, som siden 2001 har registreret patienter med 1. gangstilfælde af kræft i tyk- eller endetarmen. Databasens patientkomplethed er 99 procent. Databasen rummer over patienter bød på et meget stort antal anmodninger om udtræk til forskningsprojekter, og databasen har således leveret ca. 25 udtræk. 5. Bidrage til udarbejdelse af kliniske retningslinjer for patientforløbet, diagnostik og behandling samt den tilhørende forskning indenfor såvel primær som sekundær sektor DCCGs retningslinjer omhandler samtlige ovennævnte kliniske aspekter. Retningslinjer revideres løbende af de respektive arbejdsgrupper indenfor kirurgi, onkologi, patologisk anatomi og radiologi. Diverse retningslinjer omhandlende kirurgi og onkologi er revideret og gjort gældende i 2014 efter en høringsfase. Retningslinjer omhandlende patologi trådte i kraft i 2013 efter forudgående revision og høringsfase, mens retningslinjerne vedr. billeddiagnostik er revideret i Gennemførelse og deltagelse i nationale og internationale kvalitetsprojekter Der pågår en retrospektiv national opgørelse af lokalrecidivfrekvensen hos rectum cancer patienter opereret i Den nationale opgørelse er forud gået af opgørelse over lokalrecidivraten hos patienter opereret på hospitalerne i Aalborg, Bispebjerg og Hvidovre. Undersøgelsen indgår i et PhD-projekt af Laurids Østergaard Poulsen, onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. I en anden national undersøgelse belyses om MR-scanning efter operation for rectum cancer kan bruges til at vurdere kvaliteten af den kirurgiske behandling og til påvisning af lokalrecidiv. Også dette studie er som led i et PhD-forløb af Jesper Beck Jørgensen, kirurgisk afdeling P, Aarhus Universitetshospital. Desuden undersøges hvor stor en andel af rectum cancer patienter, som har stomi 3 år efter rectum cancer operationen. Begge projekter har modtaget støtte fra Kræftens Bekæmpelses Strategiske forskningspulje for kliniske databaser efter indstilling fra DMCG. 9

10 7. Internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde. DCCG bidrager i det europæiske cancer audit-samarbejde, EURECCA, hvilket har resulteret i 4 internationale publikationer, som kan findes på I 2014 blev behandling og overlevelse af ældre analyseret, og resultaterne blev præsenteret til ESSO konferencen i Liverpool oktober Bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling Patienter med kolorektal cancer overvåges ved hjælp af den kliniske kvalitetsdatabase. Herunder overvåges udredning, diagnosticering, behandling og henvisning til efterbehandling. Den årlige rapport fremstiller diverse resultater desangående og kvalitetsindikatorerne evalueres årligt. Således erstattes indikatorer, hvor den ønskede standard er opnået over flere år, med nye indikatorer rettet mod nye fokusområder. Eksempel på en forladt indikator, hvor standarden var opnået, er antal påviste lymfeknuder i tarmresektater, mens et eksempel på en ny indikator er andelen af tarmresektater, hvori der påvises veneinvasion. I den kliniske kvalitetsdatabase registreres også fx nye operationsmetoder, hvorved resultaterne af disse kan monitoreres tidligt. Extralevator abdominoperineal excision er blot et eksempel, et indgreb, som har foranlediget øget fokus på denne teknik. 9. Bidrage til vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden De respektive arbejdsgrupper under DCCG bidrager, som led i kontinuerlig revision af retningslinjerne, til vidensopsamling og formidling. Retningerne er tilgængelige på hjemmesiden På repræsentantskabsmøde gennemgås og diskuteres udvalgte nye/reviderede retningslinjer, typisk retningslinjer, hvor der er markante ændringer, for at sikre at de nye regimer tages i brug. Ligeledes er nye/reviderede kirurgiske retningslinjer gennemgået på Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøder i 2013 og Forskningsresultater baseret på DCCG data søges altid publiceret. DCCG har de seneste år også formidlet viden om tarmkræft som inviteret foredragsholder til nationale kræftkonferencer og møder, herunder Kræftens Bekæmpelse. 10. Uddannelses- og efteruddannelsestiltag indenfor området DCCG er ikke bevilget økonomiske midler hertil. Videnskabeligt Udvalg under DCCG planlægger iværksættelse af workshops ved implementering af fx nye operationsteknikker. 10

11 11. Sikre integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundær sektoren Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har hidtil ikke ønsket deres post besat i DCCGS bestyrelse trods anmodning herom fra DCCG En sådan anmodning rettes til PLO igen primo DCCGs retningslinjer omfatter også beskrivelse af praktiserende lægers opgave ved mistanke om tarmkræft. Primær sektoren indgår i flere forskningsprojekter, hvori der anvendes DCCG data. Såfremt der i sådanne projekter ikke indgår personer, som er kyndige i DCCG data, tilbyder DCCG deltagelse af en person i forskningssamarbejdet for at sikre at korrekt anvendelse og tolkning af data. Samspillet mellem primær- og sekundær sektoren foregår primært regionalt. 11

12 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter Fokus har hidtil primært været rettet mod effekt af kræftbehandling og noget mindre mod senfølger. Der skal rettes mere fokus på dette. Dette gælder både efter kirurgi fx med registrering af international valideret score for tarmdysfunktion (LARS) efter rektum resektion med anastomose, men også efter onkologisk behandling fx neurotoxitet efter adjuverende behandling. Metoder til selvrapportering fra patienterne vil være ønskelige. Det multidisciplinære aspekt i DCCG skal vedvarende højnes, det gælder retningslinjer, forskningsprojekter mm. Rikke Hageman-Madsen indgår i en arbejdsgruppe under DMCG.dk vedrørende det multidisciplinære team arbejde helt generelt, herunder afholdelse af MDT konferencer. Som anført under Executive summary bør der prioriteres midler til etablering af tvær-institutionelle, multidisciplinære forskningsenheder for at sikre bedst mulig udnyttelse af eksisterende kapaciteter og bidrage til øget forskningsaktivitet og vidensspredning også i et internationalt perspektiv. Formanden for databasens styregruppe har, sammen med firmaet CGI, udviklet et registreringsmodul til patologernes EPJ fra CGI, som sikrer en ensartet, standardiseret og synoptisk afrapportering af de patoanatomiske fund i tarmresektaterne fra patienter med tarmkræft. Det sikrer også en ensartet, standardiseret og valideret diagnosekodning i Patobank. Denne registrering matcher således den registrering, der i dag foretages manuelt af patologerne i KMS. Det er databasens ambition og baggrunden for, at Patobank og Danske Regioner har bevilget cirka kroner til udviklingen af modulet, at erstatte den manuelle registrering med anvendelse af data fra Patobank/Landsregister for Patologi. Der søges derfor om midler til at gennemføre et projekt om anvendelse af Patobankdata i databasen til primær registrering af tarmkræftpatienter og til primær identifikation af patienter med tarmkræft. Modulet er generisk og kan danne basis for udvikling af tilsvarende skemaer til andre DMCG er. Modulet er færdigudviklet og idriftsat, men indtil videre fortsætter patologerne med deres manuelle registrering. Hjemmesiden skal søges gjort endnu mere aktiv og anvendt. DCCG afventer ikrafttræden af det nationale opfølgningsprogram. 12

13 Oversigt over 2014 økonomien Tabel 2: Oversigt over databasen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) DCCG database Bevilliget 2014 Forbrug 2014 Personaleudgifter 1. Frikøb sundhedsfaglig ekspertise Frikøb administrativ medarbejder Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) 5. Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) 2) It-udgifter 6. IT-udgifter, eksternt (leverandører uden for RKKP-organisationen) konsulent/serverdrift/licenser/udtræk 7. IT-udgifter, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Epidemiologiske/biostatistiske ydelser 8. Epidemiologiske/biostatistiske ydelser, eksternt (leverandører uden for RKKP-organisationen) 9. Epidemiologiske/biostatistiske ydelser, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Administrations-/sekretariatsudgifter 10. Sekretariatsudgifter i regi af kompetencecentrene Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse Udgifter til rapportudgivelse Hjemmeside Husleje 0 0 Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til databasen (kongresser/kurser) Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i ovenstående) Overførte midler 0 0 Midler evt. overført fra tidl. år 0 0 Ekstrabevilling til sikring af epidemiologisk kompetence center I alt Netto

14 Tabel 3: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) DCCG (DMCG) Personaleudgifter Bevilliget 2014 Forbrug Frikøb sundhedsfaglig ekspertise Frikøb administrativ medarbejder Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) 0 0 Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) ) It-udgifter 10. Sekretariatsudgifter i regi af kompetencecentrene Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse Udgifter til rapportudgivelse Hjemmeside Husleje 0 0 Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til databasen (kongresser/kurser) Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i andre kategorier) Kvalitetsarbejde og vidensspredning Arbejde relateret til udarbejdelse af kliniske retningslinjer (der ikke kan fordeles i ovenstående kategorier) Overførte midler Midler evt. overført fra tidl. år I alt Netto

15 Kommentarer til den økonomiske drift Med formålet at reducere udgifter til mødeafholdelse har DCCG har valgt at afholde bestyrelsesmøder på skift på hospitalerne. Dette har resulteret i, at de dertil bevilligede midler ikke er anvendt fuldt ud. For at øge deltagelsen af kirurger til repræsentantskabsmøde har DCCG i et par år afholdt dette i forbindelse med Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde og samtidig ønsket, at udgiften for deltagelse skulle finansieres af repræsentanternes respektive afdelinger. Afgiften for deltagelse af ikke-kirurger har dog resulteret i, at deltagelsen af radiologer, onkologer og patologer har været lille, hvilket også har bidraget til den beskedne udgift til mødeudgifter. Fremadrettet påtænkes anden løsning mht. afholdelse af repræsentantskabsmøde og dermed øget anvendelse af de bevilgede midler til mødeudgifter. 15

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Deltagere: Kirurgi: Peter Nørgaard Larsen (RH), Hans Raskov, Peer A. Wille Jørgensen (BBH), Lene Hjerrild Iversen (Aarhus), Steffen J. Rosenstock

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25,

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, 1 Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00 Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, Lokale: Underhuset (kælderen under Administrationshuset) Til stede: Ole Roikjær, Mette Yilmaz,

Læs mere

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Referat fra DCCG bestyrelsesmøde d. 10-4- 14

Referat fra DCCG bestyrelsesmøde d. 10-4- 14 Referat fra DCCG bestyrelsesmøde d. 10-4- 14 Til stede: Steffen Rosenstock, Frank Svendsen Jensen, Henrik Nørgaard, Lars Bundgaard, Rikke Hagemann, Peter Ingeholm, Ismail Gögenur, Jan Lindeberg, John Pløen,

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa)

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) DaPeCa Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG)

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) DMCG.dk Årsberetning 2014 Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II 1 Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 D Tarmkræft Overlæge Steffen Bülow, Hvidovre Hospital Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling af kolorektal cancer (KRC) bør samles i 10-15 kolorektale enheder med

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 5. marts 2013 Rigshospitalet

DUCG Styregruppemøde d. 5. marts 2013 Rigshospitalet Tilstede: Jakob Jakobsen (JJ), Gedske Daugaard (GD), Jørgen Bjerggaard (JB), Lisa Sengeløv (LS), Michael Borre (MB), Niels Chr. Langkilde (NCL), Søren McNair (SMN), Erik Højkær Larsen (EHL), Astrid Petersen

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

DCCG Onkologi udvalg Generalforsamling og ordinært udvalgsmøde Århus 20. maj 2015 kl 10-16

DCCG Onkologi udvalg Generalforsamling og ordinært udvalgsmøde Århus 20. maj 2015 kl 10-16 Side 1 af 5 Deltagere Benny Vittrup, Kirsten Vistisen, Ioannis Souglakos, René Krøjgaard Olesen, Fahimeh Andersen, Thomas Linné, Per Pfeiffer, Kell Østerlind, Lone Nørgård Petersen, Jim Stenfatt Larsen,

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Hvad er det? Hvordan? Hvorfor? Kultur 1 Hvad er det? En konference, hvor beslutninger i pakke forløbet bliver truffet på det bedst mulige grundlag

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne.

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Behandlingen af ansøgninger om støtte fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet

Læs mere

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen Birgitte Seierøe Pedersen Overlæge, speciallæge i onkologi og master i sundheds-it Koncern IT - Region Hovedstaden En MDT- overlæges

Læs mere

IT-udbud: forudsætninger og projektplan

IT-udbud: forudsætninger og projektplan IT-udbud: forudsætninger og projektplan Per Hostrup Nielsen Overlæge, Afd. T, AUH Skejby National Databasedag 2.april 2014 Problemet 40 50 Kliniske Kvalitets Databaser Teknisk diversitet Semantisk

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

VIDENSKABELIGT PROGRAM

VIDENSKABELIGT PROGRAM 1 DANSK KIRURGISK SELSKABS ÅRSMØDE 7.-10. JUNI 2011 VIDENSKABELIGT PROGRAM RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL - Amager Boulevard 70, København TIRSDAG 7. JUNI 13.00 VELKOMST OG PRISUDDELING Per Gandrup 13.10-16.55

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsrapport 2009 Dansk Kolorektal Cancer Database Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsrapport 2009 DCCG, 2011 Grafisk produktion:

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

DAPHO Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi (DAPHO)

DAPHO Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi (DAPHO) DAPHO Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi (DAPHO) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

RKKP-handleplan; A=aflevering; M=milepæl, DFS=Fællessekretariatet; KC=kompetencecentrene

RKKP-handleplan; A=aflevering; M=milepæl, DFS=Fællessekretariatet; KC=kompetencecentrene RKKP-handleplan; =aflevering; M=milepæl, =Fællessekretariatet; =kompetencecentrene. Konsolidering/drift nsvarlig 1. Årsrapportering 1.1 Fuldt opdateret tidsplan 1.2. lle rapporter inden for 6/9 måneder

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling August 2004 Indholdsfortegnelse 1 Faktiske forhold i Danmark 10 1.1 Baggrund 10 1.2 Patientforløb 10 1.2.1 Henvisning 11 1.2.2 Endoskopi

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011:

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: 1. Fremvisning af online databasen ved Aleks Jovanovic og DMG FU anbefalinger Aleks viser computer skærmbilleder af online databasen, der er en kopi af

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I TYK- OG ENDETARM

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I TYK- OG ENDETARM PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I TYK- OG ENDETARM 2012 Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller Stratificeringskonceptet Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Overlæge, Bente M. Nørgård, KCEB-syd I oplægget til dette punkt hedder det, at stratificeringskonceptet har vist sig utilstrækkeligt

Læs mere

Rapport fra Konferencen den 6. marts 2012

Rapport fra Konferencen den 6. marts 2012 Rapport fra Konferencen den 6. marts 2012 Elektronisk udgave - 28. maj 2014 1 Program og konklusionsreferater fra Konferencen den 6. marts 2012. Optakten og baggrunden til konferencens tema blev anført

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere