Compliance i den finansielle sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compliance i den finansielle sektor"

Transkript

1 SPAR kr ,- ved tilmelding senest 30. januar Konference Tilmeld dig direkte på K ø b e n h a v n 11. og 12. m a r t s W o r k s h o p 12. m a r t s Compliance i den finansielle sektor Hør om inspektionsbesøg og samspillet mellem myndighed og virksomhed Hvordan organiserer og planlægger man compliance i mindre virksomheder med begrænsede ressourcer? Lær af erfaringsudveksling om opbygning af compliance kultur, compliance risiko og snitflader til andre afdelinger Sådan håndteres compliance i en kriseramt virksomhed Kursmanipulation, hvidvask og insiderhandel stadig et vigtigt punkt på dagsordenen! W O R K S H O P : Compliance og risikostyring Hør talere fra: Finanstilsynet Saxo Bank Jyske Bank Nordea Markets DiBa Bank Roskilde Bank Devoteam Consulting Danske Markets Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) FIH Erhvervsbank

2 T a l e r l i s t e : Kontorchef Stig Nielsen Finanstilsynet Director & Group Compliance Officer Jens Schierbeck Saxo Bank Compliance Officer Lissy Kristensen Jyske Bank Head of Compliance Morten Duelund Nordea Capital Markets Products Koncernjurist, cand. jur. Henny Høgdall DiBa Bank Compliance Manager Per Schmidt Roskilde Bank Practice Area Manager Philip Nordfalk Devoteam Consulting Head of Compliance Charlotte Selmer Brøndsted Danske Markets Politikommissær Jens Kauffeld Andreasen Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) Senior Compliance Officer Bettina Agerskov FIH Erhvervsbank O r d s t y r e r : Managing Consultant Jørgen Louw-Pedersen, PA Consulting Group U n d e r v i s e r p å w o r k s h o p p e n : Senior Manager Jakob Hermansen, KPMG M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n : Konferencen henvender sig primært til Head of Compliance, Compliance Managers, Compliance Officers, advokater, jurister, kontorchefer, medarbejdere i direktionssekretariatet, Risk Managers og Internal Audit Officers i den finansielle sektor. E r d u f o r h i n d r e t i a t d e l t a g e p å k o n f e r e n c e n? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside. (Pris kr ,- ekskl. moms).

3 Ø g e t f o k u s p å c o m p l i a n c e s o m f ø l g e a f d e n f i n a n s i e l l e k r i s e Den seneste tids ustabilitet på det finansielle marked er med til at skabe en øget opmærksomhed på compliance og vigtigheden heraf for den enkelte virksomhed. Det øgede fokus sætter farten op på udviklingen af compliance organisation og planlægning afhjulpet af yderligere bevågenhed fra ledelsens side. En veludviklet og robust compliance kultur, eller mangel på samme, har vist sig at være essentielt i forhold til overlevelse i en volatil tid. Det er derfor væsentligt at holde sig ajour med, hvad der rør sig på området og arbejde videre på at opbygge sin virksomheds compliance klima. Udbytte af konferencen Konferencens mål er via erfaringsudveksling og løsningsforslag at udstyre deltagerne med værktøjer og inspiration til at styrke og videreudvikle compliance området samt håndtere de praktiske udfordringer, der ligger i at sørge for, at hele virksomheden er compliant og rustet til at møde myndighedernes krav og forventninger. Som deltager får du indblik i: Finanstilsynets inspektioner erfaringer fra begge sider af bordet samspillet mellem ledelse, medarbejdere og compliance samt snitflader til øvrige afdelinger hvordan compliance kan være værdiskabende for virksomheden Compliance organisering i en mindre virksomhed Compliance udfordringer i praksis under særlige omstændigheder Nye compliance systemer og IT-systemunderstøttelse Håndtering af kursmanipulation og insiderhandel Hvidvask status fra SØK samt praktisk erfaring fra pengeinstitutterne Du møder myndighederne og SØK samt førende aktører med bred erfaring inden for compliance i den finansielle sektor. Herudover vil konferencen være en oplagt mulighed for at udveksle erfaringer og netværke med kollegaer, der møder de samme praktiske udfordringer som dig i det daglige arbejde. Efter-konference workshop: Compliance og risikostyring Balance mellem fremdrift/dynamik og sikkerhed/kontrol Vi tilbyder i samarbejde med KPMG en workshop med fokus på risikostyring i relation til compliance. Hvad er din virksomheds risikoprofil, og hvad er der behov for at være compliant med? Denne interaktive workshop vil føre dig igennem en række faser og overvejelser, som er nødvendige i forbindelse med etablering af en compliance funktion eller et enkeltstående compliance projekt. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen til et par spændende og indsigtsfulde dage den 11. og 12. marts i København. Med venlig hilsen Mia Sang Jensen Projektleder IBC Euroforum

4 Dag 1 O n s d a g d e n 1 1. m a r t s C o m p l i a n c e i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Projektleder Mia Sang Jensen, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Managing Consultant Jørgen Louw-Pedersen, PA Consulting Group A/S Samspillet mellem virksomhederne og tilsynet Inspektionsbesøg det tilsynsmæssige formål Formålet med tilsynet det risikobaserede tilsyn Forløbet af en inspektion Udfyldelse af statusskemaer De finansielle virksomheders forpligtigelser Kontorchef Stig Nielsen, Finanstilsynet Pause med kaffe/te og frugt Inspektionsbesøg erfaringer fra et pengeinstitut planlægning af Finanstilsynets inspektion Dokumentfremskaffelse og forberedelse hvem gør hvad? hvordan oplever vi inspektionsbesøgene hvad er vores seneste erfaringer? opfølgning på inspektionen Imødekommelse af eventuelle påbud og risikooplysninger Director & Group Compliance Officer Jens Schierbeck, Saxo Bank Pause med kaffe/te Organisering og planlægning Skabelse af en stærk compliance kultur hvordan opbygger man samspillet mellem ledelse, medarbejdere og compliance afdelingen? hvordan sikrer man sig, at lovgivningen opfattes korrekt af de dele af organisationen, der i praksis gennemfører udviklingsprojekter? hvordan sikrer man sig at være på forkant med den lovgivningsmæssige udvikling nationalt og internationalt? hvordan kan compliance være værdiskabende for virksomheden? Compliance Officer Lissy Kristensen, Jyske Bank

5 Dag 1 O n s d a g d e n 1 1. m a r t s C o m p l i a n c e i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r Frokost Compliance risiko og snitflader til andre afdelinger Compliance governance og planlægning hvordan styrer man compliance risikoen? snitflader til andre i organisationen, f.eks. Juridisk afdeling, Intern revision og Risk Management hvordan vil compliance funktionen udvikle sig i de kommende år? Head of Compliance Morten Duelund, Nordea Capital Markets Products Pause med kaffe/te Compliance i en mindre organisation praktisk planlægning af compliance overvågning, rapportering og løbende evaluering håndtering af compliance relaterede områder - Interessekonflikter - Konkrete eksempler på indberetning af hvidvask Koncernjurist, cand. jur. Henny Høgdall, DiBa Bank Pause med kaffe/te, kage og frugt Compliance under et kriseforløb Compliance i en kriseramt bank Krisen set i retroperspektiv hvordan håndteres compliance i praksis under særlige omstændigheder? prioritering af opgaver samspillet med bankens andre funktioner hvilke erfaringer kan evt. drages ud fra forløbet? Compliance Manager Per Schmidt, Roskilde Bank Konferencens første dag slutter

6 Dag 2 T o r s d a g d e n 1 2. m a r t s C o m p l i a n c e i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r Kaffe/te og morgenbrød Ordstyreren introducerer dagens indlæg IT-understøttelse IT-systemsupport til compliance hvordan effektiviserer man sin dokumentation og kontroller? automatiserede processer hvordan kan man forbedre sine systemer og programmer? hvad findes der af nye tiltag inden for kontrol af best execution og markedsmisbrug? hvilke ting tænkes ind, når man laver nye programmer og systemer? Practice Area Manager Philip Nordfalk, Devoteam Consulting Pause med kaffe/te og frugt Kursmanipulation, hvidvask og insiderhandel Kursmanipulation og insiderhandel hvordan håndteres kursmanipulation og insiderhandel i praksis i dag i bankerne? et eksempel mtf ere skaber de nye MTF ere nye compliance udfordringer? nye compliance systemer til overvågning - Udfordringer i forbindelse med valg af system, herunder valg af scenarier - Praktiske udfordringer i forbindelse med implementeringen Head of Compliance Charlotte Selmer Brøndsted, Danske Markets Pause med kaffe/te Øget fokus på hvidvask Status og opdatering Hvad skal rapporteres og hvor detaljeret? Netbankskriminalitet - Det voksende issue med muldyrene herunder case study - Hvordan håndteres sagerne? Politikommissær Jens Kauffeld Andreasen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Compliance og hvidvask hvordan håndteres indhentning af legitimation og formålsbeskrivelse inkl. bagudrettet indhentelse? hvordan udformer vi effektive og compliant politikker og procedurer i henhold til Anti-Money Laundering direktivet? Ressourceafsættelse/ressourceallokering Senior Compliance Officer Bettina Agerskov, FIH Erhvervsbank Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter Frokost

7 Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Mia Sang Jensen, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på A n d r e s p æ n d e n d e a r r a n g e m e n t e r : Virksomhedsjuristen 2009 Konference den februar 2009 i København Private Banking Konference den marts 2009 i København Mobile Banking and Payments 2009 Konference den april 2009 i København Liv & Pension Konference den juni 2009 i København

8 D e n 1 2. m a r t s k l W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o p Compliance og risikostyring Balance mellem fremdrift/dynamik og sikkerhed/kontrol Compliance kan opfattes som en svær opnåelig tilstand, der kræver næsten ubegrænsede ressourcer, besiddelse af et fantastisk overblik over organisationen, ligesom ledelsen naturligvis bakker hundrede procent op. Sådan er virkeligheden sjældent, men det er ikke så svært at komme i gang. At være compliant er i høj grad et spørgsmål om, hvad det er, man har behov for at være compliant med. Det kan være lovgivning, sikkerhedsstandarder, kvalitetsstandarder, revisionsstandarder eller virksomhedens politikker i bred forstand. En af de indledende øvelser i forbindelse med etablering af compliance er således at kortlægge de love, regler og standarder, der er vigtige for virksomheden at følge. Workshoppens indhold Hvad er så vigtigt for din virksomhed? Det afhænger bl.a. af den risikoprofil, din virksomhed har. En hjælp til forståelse af denne profil er en gennemgang af en række faser og overvejelser, som man skal igennem i forbindelse med etablering af en compliance funktion eller et enkeltstående compliance projekt. Nogle af disse faser og overvejelser er: risiko-/væsentlighedsanalyse af tilvalg af compliance organisering af compliance hvad er ambitionsniveauet og ledelsens accept? (et kulturændringsprojekt?) ansvar og opgaver herunder overblik over, hvad man vil lave compliance på, eksempelvis hvilke lovgivninger, strategier, politikker? GAP analyse hvad findes der af eksisterende beskrivelser/databaser, som kan bruges, og hvad skal der skabes? hvad findes der af kompetencer og ressourcer i virksomheden? Skal der anskaffes yderligere? Eller systemer til hjælp? afstemning og udformning af rapportering til interessenter og ledelse

9 D e n 1 2. m a r t s k l W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o p Compliance og risikostyring Balance mellem fremdrift/dynamik og sikkerhed/kontrol Workshoppens form Denne workshop er henvendt til dig, som praktisk sidder med håndtering og styring af compliance, og som mangler inspiration eller blot mere viden om, hvordan du kan løse en konkret compliance opgave. Underviseren vil step by step føre dig igennem en måde at gennemføre et compliance projekt på, og på en måde som du efterfølgende kan vælge at bruge i din dagligdag. Workshoppen vil således være præget af en kombination af korte oplæg og praktiske øvelser, hvor du får mulighed for at prøve kræfter med bl.a. kortlægning af risici, processer, og hvordan man løbende justerer processerne. Der vil i workshoppen desuden blive inddraget et interaktivt værktøj med afstemningsfunktion, således at den enkelte deltager anonymt kan bidrage med holdninger og svar på forskellige spørgsmål og standpunkter. Det er underviserens erfaring, at brugen af dette værktøj gør dialogen og dermed værdien af workshoppen langt mere dynamisk og udbytterig. Program for workshoppen Workshoppen starter Workshoppen slutter Der indlægges pauser undervejs Underviser Jakob Hermansen er Senior Manager Financial Risk Management i KPMG. Jakob har 16 års erfaring med operationel risikostyring og compliance, samt revision og IT-sikkerhed i offentlige og private virksomheder heraf 8 år som ansvarlig for Operationel risikostyring og Compliance i en finansiel virksomhed.

10 ibc Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, administration, markedsføring, informationsteknologi, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. N å d i n m å l g r u p p e i e t n y t f o r u m Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret overfor dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Compliance i den finansielle sektor afholdes den 11. og 12. marts 2009 med efterfølgende valgfri workshop om Compliance og risikostyring ligeledes den 12. marts 2009 på Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon Overnatning Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel og Konference Booking for bestilling af hotelværelser i København. Kontakt NHG på Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven. Konferencepris Vælg alternativ Alle priser er ekskl. moms. Spar Tilmelding efter 20. februar Tilmelding senest 30. januar Spar Tilmelding senest 20. februar Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 4.995, , , , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e n C o m p l i a n c e i d e n f i n a n s i e l l e s e k t o r København Konference den 11. og 12. marts 2009 Workshop den 12. marts 2009 J E G Ø N S K E R A T D E L T A G E : Navn Navn Vælg alternativ 1 2 Tilmelding senest 30. januar Spar Tilmelding senest 20. februar Alle priser er ekskl. moms Spar Tilmelding efter 20. februar Konference & workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Workshop 4.995, , , , ,- Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær: S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak nærmeste chef: Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra selve konferencen (kr ,- ekskl. moms). Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 23204

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/its SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. september Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/banking K ø b e n h a v n 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8 W o r k s h o p 24. November 2 0

Læs mere

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30.

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30. K o n f e r e n c e København 29. og 30. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/woc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! Sådan

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager K u r s u s København den 30. november 2009 den 26. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/raf Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager Hvornår udløser

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3.

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3. K o n f e r e n c e København 2. og 3. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. oktober Værdipapirhandel c l e a r i n g s e t t l e m e

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Lægemiddeldagene 2008

Lægemiddeldagene 2008 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 24. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/mal K ø b e n h a v n 3. og 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 5. december 2 0 0 8 Lægemiddeldagene

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Mobile Banking and Payments 2009

Mobile Banking and Payments 2009 Konference København den 27. og 28. maj 2009 WORKSHOP den 26. maj 2009 HØR TALERE FRA: Oberthur Technologies Danske Bank TDC DanID DSB Pay4it.dk Easypark SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april

Læs mere

Optimér pressearbejdet

Optimér pressearbejdet K o n f e r e n c e København 16. og 17. marts 2010 Workshop 18. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pres SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Konferencen afholdes for 5.

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere