Færøerne: I sorenskriverens værksted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færøerne: I sorenskriverens værksted"

Transkript

1 # 6 juni 2011 Magasin for Danmarks Domstole Side 16 : Færøerne: I sorenskriverens værksted En smutvej til stillingen som dommerfuldmægtig. En pige. En uimodståelig natur. Mange små tilfældigheder førte Henrik Møller til jobbet som sorenskriver på Færøerne. 3 Fuld fart på fogedforretningerne 6 Domstolene er ikke en hvilken som helst pølsefabrik 11 Domstolene skal have kvalitetstid 13 Kunsten at få en bedre domsmandssag 23 At føle sig velkommen i lovens hus 26 Karantæne skal bremse konkursryttere 28 Kort Nyt

2 2 RETTEN RUNDT # 6 LEDER Kvalitet og effektivitet går hånd i hånd Tallene fra årets første kvartal viste væsentligt færre verserende sager i byretterne og for første gang siden reform og finanskrise også en faldende sagsbehandlingstid for foged- og straffesager. Tallene vidner om, at der arbejdes hårdt, og at sagerne afvikles med en høj effektivitet. Når jeg kommer ud til retterne rundt om i landet, møder jeg da også en velfortjent stolthed og en betydelig optimisme. Men jeg møder også bekymring for udviklingen i kvaliteten af domstolenes arbejde. Mange føler, at der er mindre tid til den grundighed og kvalitetssikring, som bør være domstolenes adelsmærke. I Domstolsstyrelsen deler vi glæden over de kortere sagsbehandlingstider, men også bekymringen for kvaliteten, der er afgørende for en høj tillid i offentligheden og en faglig stolthed blandt medarbejderne. Men vi skal passe på ikke at stirre os blinde på modsætningen imellem kvalitet og effektivitet. De to begreber hænger ofte tæt sammen. For borgeren er der for eksempel en væsentlig kvalitet i at få ekspederet en sag inden for en vis frist. Ved domstolene har vi i mange år ar- bejdet med at lære af og udbrede de gode erfaringer for samlet at forbedre kvalitet, service og effektivitet. Nu sætter vi så også det første punktum i et omfattende projekt, der har haft til formål at udbrede kvalitetsarbejdet ved domstolene. Det har ikke været let i en tid med lange sagsbehandlingstider at give kvalitetsarbejdet den rette opmærksomhed, men det var helt bevidst, at vi ikke udsatte kvaliteten til bedre tider. For hvornår kommer de? Lige nu kender vi ikke domstolenes økonomi fra 2012 og frem. Men vi kender behovet for at skabe gode rutiner, der kan sikre kvaliteten i arbejdet uanset bevillingsniveauet. Derfor fortsætter kvalitetsarbejdet i den kommende tid. I retterne vil fokus være på udvikling af den faglige kvalitet, som er og bliver det centrale omdrejningspunkt. I styrelsen vil vi være med til at videreudvikle den organisatoriske kvalitet, der skaber rammerne om retternes arbejde og evne til at leve op til brugernes og de ansattes forventninger. Det er mit håb, at domstolenes bevillinger i 2012 og frem vil afspejle behovet for kvalitet, og at det fortsatte kvalitetsarbejde samtidig kan gøre det tydeligt, at kvalitet og effektivitet kan gå hånd i hånd. Adam Wolf, Direktør INDHOLD Fuld fart på fogedforretningerne Domstolene er ikke en hvilken som helst pølsefabrik Domstolene skal have kvalitetstid Kunsten at få en bedre domsmandssag Færøerne: I sorenskriverens værksted At føle sig velkommen i lovens hus Karantæne skal bremse konkursryttere Kort Nyt Næste nummer af RETTEN RUNDT udkommer den 1. september Forsiden: Henrik Møller, adm. sorenskriver, Retten på Færøerne Foto: Jasper Calberg, Anders Knudsen og Ole Jakobsen Illustration s : Solveig Agerbak Tidsskrift for ca ansatte ved domstolene, i Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen samt interesserede brugere. Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon Telefax Ansvarlig iflg.medieansvarsloven: Direktør Adam Wolf Redaktør: Louise Hagemann Redaktionsgruppe: Mai Ahlberg, Retten i Glostrup, Karsten Rifbjerg Erichsen, Retten i Hillerød, Ulla Otken, Retten på Frederiksberg, Ellen Busck Porsbo, Østre Landsret Design og layout: Boje Mobeck, Oplag 3.150

3 FULD FART PÅ FOGEDFORRETNINGERNE RETTEN RUNDT # 6 3 Fuld fart på fogedforretningerne Det handler om at beslutte, hvad man vil vi have fokus på, og lægge en plan for at gribe det an. Den tilgang har haft en positiv effekt på sagsbehandlingen ved fogedretten i Glostrup, hvor man med en række konkrete tiltag har gjort bunkerne markant mindre. Af pressemedarbejder Zandra Damsgaard, Domstolsstyrelsen På væggen midt i fogedretten i Glostrup hænger et improviseret lyssignal i farvet karton og vidner om, at sagsbehandlerne denne dag er godt med: Dagens bunke giver grønt lys og almindelig travlhed, men ingen stress. Der er ellers nok at se til. Med flere end modtagne fogedsager sidste år lægger Retten i Glostrup sig lige i halen på Københavns Byret som landets største fogedret. Domstolsreformen i 2007 lagde, blandt andet med sammenlægningen af syv lokale byretter, pres på sagsbehandlingen og resulterede i, at fogedretten i Glostrup blev den ulykkelige indehaver af nogle massive bunker. En målrettet indsats det sidste års tid har imidlertid vendt den kedelige udvikling og gjort Glostrup til en af landets mest produktive fogedretter. Til sidst var det simpelthen bare nok. Sagsantallet steg og steg og ville blive ved med det, så vi var nødt til at gøre noget drastisk, fortæller Julie Slott, der er funktionschef ved fogedretten i Glostrup. Man valgte med hendes ord at splitte afdelingen i atomer og tage fat fra en ende af. Alt blev registreret antal sager, opkald, møder og så videre i forsøget på i første omgang at få et overblik over tingenes tilstand. Vi brugte tallene til at tilrettelægge arbejdet efter, og da bunkerne så begyndte at skrumpe, kørte vi også statistik på det. Mest for at gøre effekten synlig. Vi gør meget for på en enkel og gennemskuelig måde at synliggøre tingene for medarbejderne, forklarer Julie Slott. Rød, gul, grøn Af den tankegang udsprang ideen om et lyssignal, der helt lavpraktisk anskueliggør arbejdspresset. Dagens sager bliver hver morgen fordelt i omslag og lagt på bordet under tavlen med de sirligt udklippede stykker farvet karton. Herefter kan sagsbehandlerne ud fra et rullende skema tage fat fra en ende af. Holder antallet af sagsomslag sig på fem eller derunder, er signalet grønt. Vokser bunken til mellem seks og ti omslag, bliver signalet gult. Og når antallet af omslag overstiger de ti, og signalet bliver rødt, griber ledelsen ind og fordeler sagerne mellem sagsbehandlerne. Det hjalp ikke noget, at sagerne lå i et skab og ventede på en ledig medarbejder. På den her måde får vi dem gjort synlige, og det kan føles som et pres, men det har virkelig vist sig at være en gevinst for sagsbehandlingen, siger Julie Slott.

4 4 RETTEN RUNDT # 6 FULD FART PÅ FOGEDFORRETNINGERNE Fakta : Retten i Glostrup består af Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Albertslund, Ballerup og Brøndby kommuner Retten modtog sidste år fogedsager, heraf betalingspåkrav Fogedretten afsluttede sager i 2010, heraf betalingspåkrav Antallet af verserende, det vil sige igangværende, sager er faldende. Det betyder med andre ord, at sagsbunkerne skrumper I 2010 var Retten i Glostrup landets tredjemest produktive på fogedsagsområdet. Produktiviteten måles ved antallet af afsluttede vægtede sager pr. årsværk Julie Slott er funktionschef ved fogedretten i Glostrup og har været med til at indføre nye og anderledes arbejdsgange for at få has på sagsbunkerne. Medarbejderne har været med til at udvikle ideen om lyssignalet, som nu med succes har fungeret i et år. Det gode er ifølge funktionschefen netop, at der spilles efter regler, som medarbejderne selv har været med til at udarbejde. Og en sidegevinst er, at resten af huset kan følge med i, hvad vi går og laver i fogedretten, bemærker hun. Telefonvagt for en halv dag Et andet og internt mere omdiskuteret tiltag er en telefonvagtordningen, som skal give sagsbehandlerne ro til, ja, at behandle sager. Et kontor er inddraget til telefonrum, hvortil alle opkald til sagsbehandlerne er stillet om. Ordningen består i al sin enkelthed i, at hver medarbejder efter et fastlagt skema har telefonvagt en halv dag ad gangen. Det kan være hårdt, men til gengæld har man så fred, når man sidder på sin pind, forklarer Julie Slott. Beslutningen om at indføre en telefonvagt blev truffet af ledelsen og ikke uden protester. De var godt nok ikke meget for det, så det var en ren ledelsesbeslutning med løfte om løbende evaluering. Nogle gange handler det om at turde gøre det at træffe beslutningerne, også selvom de ikke umiddelbart falder i god jord. Og i dag er folk glade for ordningen, understreger funktionschefen. Den gamle skranke På samme måde har man inddraget et kontor til brug som post- og sagsrum. Her er den ene væg, foruden at fungere som informationstavle, lutter farverige sagsomslag, mens en gammel tinglysningsskranke pryder den modsatte væg. Den postansvarlige har adgang til alle arbejdsredskaber i rummet og kan ekspedere alt herfra. Samtidig bruger vi rummet til information. Navnlig skranken har været guld værd, fordi den giver et godt fysisk arbejdsmiljø i forhold til at sortere og fordele posten, siger Julie Slott. Både telefon- og postrummet blev oprettet i forbindelse med, at rettens fællessekretariat den 1. maj 2010 blev nedlagt og betalingspåkrav indlemmet i fogedretten. Det gav anledning til en kontorrokade, hvor man altså prioriterede de to selvstændige rum på bekostning af nogle enkeltmandskontorer. Salen fuld af skyldnere Som led i bunkebekæmpelsen på fogedområdet har Glostrup, ligesom mange andre byretter, haft særligt fokus på politifremstillinger. Efter to dages frit lejde hvoraf den ene ifølge Julie Slott i reglen viste sig at være overflødig gennemførte politiet og retten i efteråret to razziaer, eller raids, og igen to i begyndelsen af I Glostrup er rets- og politikredsen sammenfaldende og tilmed en større en af slagsen, så politiet rykkede talstærkt ud med busser til de store boligkomplekser og bragte skyldnerne i samlet flok ind i en retssal, der var reserveret til formålet. Det sparede både retten og politiet for en masse administration og skyldnerne for en tur på politistationen.

5 FULD FART PÅ FOGEDFORRETNINGERNE RETTEN RUNDT # 6 5 Rød-gul-grøn-lyssignalet viser på helt lavpraktisk vis arbejdspresset her og nu. Er der maksimalt fem sagsomslag i bunken af ventende sager, er signalet grønt. Fogedretten åbnede i de pågældende dage kl. 05 og havde forinden adviseret kreditorernes advokater, hvoraf mange mødte op fra morgenstunden. At indsatsen har givet bonus i forhold til mindre sagsbunker, hersker der ingen tvivl om: Alene med det første raid fik fogedretten lukket 537 sager, og da man i foråret gentog succesen, blev bunkerne af sager om politifremstilling mere end halveret. Når fogeden kommer En anden form for raids er dem, som fogeden egenhændigt foretager, nemlig de udkørende fogedforretninger. Også disse har været i fokus i fogedretten i Glostrup, hvor man i forbindelse med udsættelsessager forsøgsvis har droppet det indledende kontormøde og begyndt sagsbehandlingsforløbet direkte på adressen. Det giver en væsentligt kortere gennemløbstid for sagerne og i sidste ende mindre huslejerestancer, end hvis møderne indledes på kontor, og fogeden så først derefter skal ud, beretter Julie Slott. Fem af rettens fogeder kørte i forbindelse med forsøgsordningen hver dag i en uge direkte ud til borgerne, og i øjeblikket fortsættes indsatsen i samarbejde med tre udvalgte rekvirenter. Vil have et godt omdømme Foruden medarbejdere og brugere har fogedretten i Glostrup rettet en indsats mod netop sine rekvirenter, altså advokater og inkassobureauer. For nylig afholdt man med de 18 største et møde med det formål kort og godt at afstemme forventninger. Initiativet blev taget vel imod, og rekvirenter, som ikke oprindeligt var udvalgt til at deltage i mødet, henvendte sig forinden med ønske om at deltage. Rekvirenterne blev opfordret til på forhånd at komme med forslag, der efter deres mening kunne forbedre samarbejdet med fogedretten. Ligeledes havde retten en række ønsker, og man kunne på den måde foretage en forventningsafstemning. Vi har omkring 150 rekvirenter, så det krævede en del planlægning, men har været rigtigt godt. Vi blev da overbevist om, at vi skal lave nogle ting om, og flere af forslagene blev sat i værk med det samme. For eksempel har vi efterfølgende bestræbt os på så vidt muligt i forbindelse med omberammelser at imødekomme advokaternes ønske om at lægge deres sager i forlængelse af hinanden, fortæller Julie Slott. Initiativet har givet en bedre kontakt og større forståelse fogedretten og rekvirenterne imellem og er samtidig et billede på en grundlæggende filosofi om åbenhed over for omverdenen. Det er noget, man lægger vægt på i Glostrup, hvor fogedretten foruden et ledelsesprojekt ved DTU i øjeblikket er involveret i et filmprojekt. I bund og grund handler det om corporate branding. Vi vil gerne have et godt omdømme, fastslår funktionschef Julie Slott.

6 6 RETTEN RUNDT # 6 DOMSTOLENE ER IKKE EN HVILKEN SOM HELST PØLSEFABRIK Domstolene er ikke en hvilken som helst pølsefabrik Domstolsstyrelsen har fået ny bestyrelsesformand. Jens Peter Christensen er navnet. Men hvem er den 54-årige højesteretsdommer fra Skive, og hvad har han af tanker om domstolene og fremtiden? Af kommunikationsmedarbejder Louise Hagemann, Domstolsstyrelsen Den enorme port ind til Højesteret leder på én gang tankerne hen på både eventyr, kongeriger og Sankt Peter, og advarslen om, at døren åbner udad, bør da også tages alvorligt, hvis du ikke vil verfes baglæns ned ad den mindst lige så mægtige trappe. Her i Prins Jørgens Gård mellem magtfulde ministerier og vidunderlige verdensværker smyger jeg mandag eftermiddag mine 165 centimeter ind gennem de mægtige porte til den højeste ret af dem alle. Ydmygheden skyller ind over mig, da jeg står der med alt for mange meter til loftet. Her føler man sig lille og underordnet, men samtidig fyldt med respekt og i gode hænder. I gode hænder er jeg også i mit egentlige ærinde i Højesteret. Jeg skal mødes med Domstolsstyrelsens nye bestyrelsesformand, højesteretsdommer Jens Peter Christensen, og der går ikke længe, før han smilende viser sig i foyeren, til jeg er på guidet tur med jysk accent rundt i den imponerende bygning. Trods hans 190 centimeter får følelsen af at være lille og ydmyg ikke megen næring i Jens Peter Christensens nærvær. I sine sorte jeans, hvide skjorte og et strålende rødt sportsur om håndleddet viser han mig stolt rundt i Højesteret og fortæller entusiastisk om fortidens halshuggede dommere, den ærværdige retssal og krybberne i biblioteket, der egentlig var en hestestald. Mød folk, hvor de er På et tidspunkt, da den guidede tur midlertidigt har gjort holdt i præsidentens kontor, går det op for mig, at det er mig, der er i gang med at blive interviewet, og ikke omvendt. Men interessen fra Jens Peter Christensen er ganske oprigtig, og jeg forstår, hvordan han gerne vil møde folk: i øjenhøjde. Netop øjenhøjde er også udgangspunktet for den nye bestyrelsesformands ønske, da vi mageligt placeret i de røde stole på hans kontor nærmer os det interview, der egentlig var planen, og jeg spørger til samspillet mellem Domstolsstyrelsen og resten af Danmarks Domstole: Jeg tror, det var Søren Kierkegaard, der sagde, at man skal møde folk, hvor de er, og det er også det, vi bør være opmærksomme på i domstolene, starter Jens Peter Christensen og udpensler: Grundlæggende skal styrelsen være anerkendt af dem, den har med at gøre. Det betyder, at vi alle må gøre os klart, at vi har en fælles sag, og at der ikke er skel mellem styrelsen og domstolene. Vi har samme skæbne. Derfor er det også afgørende, at vi ikke bliver hinanden for fjerne, og at vi kan udtrykke os i et almindeligt sprog. Jurist, professor, dommer, doktor og formand Netop det almindelige sprog er Jens Peter Christensens varemærke fra hans tid som professor på Aarhus Universitet, hvor han både som underviser og i pressen gjorde det til sit ærinde at forklare den vanskelige jura, så den kunne forstås. Jura var ellers ikke en åbenlys vej i 1975 for studenten fra Skive Gymnasium: Der er tre ting, jeg gennem tiden aldrig havde forestillet mig, jeg skulle blive. Det er jurist, dommer og bestyrelsesformand for Domstolsstyrelsen, smiler Jens Peter Christensen. Vejen gik da også først forbi både økonomi- og medicinstudiet, hvor sidstnævnte

7 DOMSTOLENE ER IKKE EN HVILKEN SOM HELST PØLSEFABRIK RETTEN RUNDT # 6 7 dog hurtigt fik en ende, da synet af blod fik den unge studerende til at blive dårlig. I stedet blev det statskundskab, hvor en lærer, der underviste stående på tåspidserne af bare entusiasme, tændte Jens Peter Christensens interesse fra jura. Det førte til både en kandidatgrad i statskundskab og i jura, siden en doktorafhandling inden for juraen og et professorat på Aarhus Universitet, indtil en censor, der også var landsretspræsident, fik overtalt Jens Peter Christensen til at prøve lykken som konstitueret landsdommer.

8 8 RETTEN RUNDT # 6 DOMSTOLENE ER IKKE EN HVILKEN SOM HELST PØLSEFABRIK Jens Peter Christensen kan skrive mange ting på visitkortet. Højesteretsdommer, kajakentusiast og Domstolsstyrelsens nye betyrelsesformand er nogle af dem. Lykke var det dog ikke første gang, Jens Peter Christensen skulle optræde som dommer og aldrig havde sat sine ben i en retssal før: Mit kappe sad først fast i døren, da jeg trådte ind, og i stolens hjul, da jeg skulle ud. Det lavede et værre postyr, husker han. Men interessen var fanget, og trods egne spådomme om at vende tilbage til universitetet, er Jens Peter Christensen stadig i domstolsverdenen som både jurist, dommer og bestyrelsesformand. Jura er ikke tørt, som mange går og siger. Tværtimod. Jura er særdeles levende og konkret, og det gør alle sager sjove. Det er mennesker, hvis konkrete problemer vi skal tage hånd om med vores faglighed, siger den 54-årige bestyrelsesformand, der i 2006 blev den yngste dommer i Højesteret. ved, at man har en særlig vigtig opgave, og at man står med ansvaret for folks skæbner. Uanset om man er jurist, dommer eller kontoransat: Domstolene er ikke en hvilken som helst pølsefabrik. Vi har en større mission end som så. Det er glæden ved at yde et godt stykke arbejde, der er de domstolsansattes særlige drivkraft. Vi skal værne om kvaliteten i selv den simpleste Bare fordi man bliver ny formand et sted, går man jo ikke fra at være en almindelig mand til at være sandsiger. Det må du også godt skrive. Jens Peter Christensen, ny bestyrelsesformand Ingen effektivitet uden kvalitet Men hvad vil han så tale om, bestyrelsesformanden, inde på det lille kontor, hvor doktordisputatsen står side om side med indrammede Disney-billeder? Det helt særlige ved domstolene. Det vil Jens Peter Christensen gerne tale mere om. Det hele er blevet kastet op i luften, og alt er landet på bedste måde. Det havde ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke domstolene på alle pladser var befolket med mennesker, der sætter en ære i at gøre deres bedste. Der har været kæmpe bunker, og alligevel har de ansatte ved domstolene bevaret humøret og været kolossalt pligtopfyldende. Det er ikke noget, man kan lave manualer i, og jeg tror, det er svært at finde et lignende eksempel i Danmark, siger han om håndteringen af den omfattende reform af domstolssystemet fra Det ligger i kulturen i domstolene, mener Jens Peter Christensen, at man ekspedition. siger han og fortsætter med en anekdote fra udlandet: I Norges domstolsstyrelse, hvor jeg lige har været på besøg, siger de: Vi siger aldrig effektivitet. Altid effektivitet og kvalitet. Det, synes jeg, var så godt, at jeg skrev det ned. Hvad skal vi med Domstolsstyrelsen? Fortiden på universitetet får gerne Jens Peter Christensen til at drage paralleller. Både gode og dårlige. Det gælder også, når vi taler om ledernes selvforståelse inden for domstolene. Før i tiden var det fineste, man kunne være på universitetet, at være lærer og forsker. I dag skal man være administrator chef, leder, dekan, direktør, vicedekan og hvad ved jeg. Sådan må det ikke blive i domstolene. Præsidenterne skal undgå, at der skabes afstand mellem dem og dommerkollegiet. De skal skabe holdånd og styrke ansvaret og med et måske lidt højstemt ord også stoltheden, konstaterer Jens Peter Christensen. For ham handler det om blive ved jorden og om, at det er det faglige, det kommer an på. Den slags kan styrelsen ikke diktere, men den kan sætte en dialog i gang, siger Jens Peter Christensen. Men hvad skal vi så egentlig med Domstolsstyrelsen, kunne man fristes til at spørge, og Jens Peter Christensen ser det da også som et problem, hvis de ansatte ved domstolene ikke føler sig om en del af det store billede og føler, at styrelsen bare er der for at forstyrre:

9 DOMSTOLENE ER IKKE EN HVILKEN SOM HELST PØLSEFABRIK RETTEN RUNDT # 6 9 Domstolsstyrelsen skal både være et værn for retterne og til gavn for retterne. Den skal sætte initiativer i gang, der kan styrke den opgave, vi har sammen, og de særlige værdier, der præger domstolene. Der vil altid være noget af det, som styrelsen kommer med, som folk vil sætte spørgsmålstegn ved og spørge, hvorfor man nu skal gøre sådan. Men så må styrelsen jo gøre sig umage med at forklare fornuften i det, man gerne vil, og håbe, at resultatet kan vise hvorfor. Det er bare vigtigt, at styrelsen ikke løber længere foran, end folk kan følge med. En af styrelsens opgaver er også at bede om penge, og det kræver, at samfundet får noget for pengene i dette tilfælde effektivitet. Men her har Jens Peter Christensen stadig sin note fra den norske domstolsstyrelse frisk i erindring: Det er vigtigt, at vi får det, der skal til. Vi må sige til dem med pengekassen, at der er grænser. Der er grænser for vores arbejde og især kvaliteten af vores arbejde, hvis pengekassen er smækket i. Visioner giver nye ansigtsfolder Den nye bestyrelseformands solbrændte ansigt er et af dem, der skifter udtryk mange gange under sådan et interview. Indimellem bliver øjnene væk i et smil over et spørgsmål, og indimellem afspejler ansigtet svarets alvor og dybtfølthed. Men da jeg spørger til visionerne for Domstolsstyrelsen, lægger ansigtet sig i helt nye folder: Bare fordi man bliver ny formand et sted, går man jo ikke fra at være en almindelig mand til at være en sandsiger. Det må du også godt skrive, siger han med et halvt smil og en halv mine af den slags, hvor man ikke prøver at finde flere af den slags spørgsmål frem fra interviewhåndbogen.

10 10 RETTEN RUNDT # 6 LEDER FULD FART PÅ FOGEDFORRETNINGERNE RETTEN RUNDT # 6 10 Bestyrelsesformanden er imponeret over, hvordan medarbejderne i domstolene har håndteret reformen og de efterfølgende store sagsbunker med stor pligtopfyldenhed og højt humør. Men stikker man lidt mere i, hvorfor Domstolsstyrelsen er her, og hvad den skal, vil Jens Peter Christensen alligevel godt tale lidt om det: Vi er her på grund af et ønske fra politisk side om at markere domstolene som noget særligt. Derfor findes Domstolsstyrelsen, og derfor er den underlagt en bestyrelse. Kan vi styrke bevidstheden om dette særlige, så var det da ikke så ringe. Den jyske underdrivelse fornægter sig ikke. Vi sidder og læser i papirer alle sammen, men ved domstolene gør vi det for, som helt uafhængig statsmagt, at træffe de rigtige og retfærdige afgørelser. Det er en flot opgave. Det må vi godt tænke lidt mere over, filosoferer manden bag ansigtsfolderne. De åbne, men særlige domstole Jens Peter Christensen er af mange kendt som en formidlingsmand og folkeoplyser. Han har aldrig været bleg for at udtale sig og sige tingene, så de kunne forstås af enhver. Sådan har han det stadig, men alligevel er spørgsmålet om domstolenes åbenhed og kommunikation for ham et tveægget sværd. Selvfølgelig er markedsføring godt, men kvaliteten af varerne er det vigtigste lyder analogien fra bestyrelsesformanden. Det væsentligste er, at dommen er korrekt, men det er samtidig også vigtigt, at den er forståelig og godt formidlet. Med sin erfaring med pressen fra tidligere synes Jens Peter Christensen, at det er vigtigt, at domstolene er åbne og kommunikerer, men at man samtidig tænker sig om. Det er rigtig godt med en folkeoplyser, der kan svare på spørgsmål om praksis noget, som vi allerede har med pressekontaktdommere og talspersoner. Men dommere er ikke verdensmestre i at begå sig i den offentlige debat, og vi skal ikke ind og være en meget central aktør i de daglige politiske slagsmål i pressen, siger han og vender tilbage til det med det særlige: Vi skal være lidt mystiske og særlige, men stadigvæk åbne. En social enspænder En hyggelig session er ved at have nået sin ende i det lille kontor i den store ret. Jeg spørger lidt til sportsmanden, som jeg ved, Jens Peter Christensen også er. Det gælder både cykling og maratonløb, men jeg er nu mere interesseret i det der med at ro rundt alene i en kajak ude på Øresund. Er det mon, fordi man er en dårlig holdspiller? Det er først og fremmest fantastisk motion. Og så var jeg også den, der blev valgt til sidst til fodbold i skolegården. Roning var jeg derimod god til. Det kræver kun udholdenhed og viljestyrke, griner Jens Peter Christensen. Man skal nok være lidt en enspænder. Men man skal også være social. En social enspænder, lyder eftertanken med reference til både passionen for kajakroning og arbejdet i domstolene. Man skal kunne arbejde selvstændigt, men samtidig skal man også kunne lide at være en del af holdet, i klubben såvel som i retten. Efter en snak om kunsten på væggene i den nye retssal, siger vi pænt farvel. På vej ned ad den mægtige trappe melder tanken sig i mit hoved: Der kommer nok alligevel et par visioner snigende, når Domstolsstyrelsens bestyrelsesformand sidder derude på vandet i sin kajak. Som jurist, dommer, bestyrelsesformand og mange andre ting. Og med eller uden bekymrede ansigtsfolder.

11 DOMSTOLENE SKAL HAVE KVALITETSTID RETTEN RUNDT # 6 11 Domstolene skal have kvalitetstid Domstolsstyrelsen har i maj 2011 i en rapport evalueret det projekt, der igennem tre år har haft fokus på at skabe Kvalitet og udvikling i Danmarks Domstole. Projektet har resulteret i en større bevidsthed omkring selve begrebet kvalitet og betydet, at både større og mindre kvalitetsprojekter er blevet gennemført ved retterne. Mere tid til kvalitet! Af studentermedhjælper Camilla Kæraa, Domstolsstyrelsen Domstolsreformen i 2007 betød mange organisatoriske udfordringer, men også muligheder for forbedringer og effektiviseringer. For at sikre at de nye rammer også blev udnyttet til at skabe kvalitet for domstolenes brugere og medarbejdere, blev der i foråret 2008 indledt et omfattende kvalitetsprojekt for Danmarks Domstole. Målsætningen var høj: At opbygge en kvalitetskultur ved domstolene, der indebar en fælles forståelse af kvalitet, og hvor der løbende blev taget initiativer til at øge kvaliteten ved domstolene. De nødvendige rammer til at sikre et vedvarende systematisk kvalitetsarbejde skulle skabes, og det var noget, alle medarbejdergrupper skulle inddrages i. Kvalitetsprojekter samlet på liste Projektet blev evalueret internt i Domstolsstyrelsen i marts 2011, så der efterfølgende kunne blive udarbejdet en evalueringsrapport om projektet. Til trods for at mange retter har måttet fokusere på at bekæmpe bunker og gøre sagsbe- handlingstider kortere, viser evalueringen, at de væsentligste målsætninger for projektet er opfyldt. Kvalitet er blevet sat på dagsordenen på en ny måde, fortæller udviklingschef i Domstolsstyrelsen Joy Winter og tilføjer, at selve arbejdet med kvalitet i dag også er blevet langt mere systematisk end tidligere. Eksempelvis er de kvalitetsprojekter, retterne har gennemført, blevet samlet i en liste, som alle kan blive inspireret af, og der er udgivet to snart tre inspirationskataloger med forslag til, hvordan man bedst arbejder med kvalitet. KVIK skal få os ind til kernen En anden målsætning for projektet var at skabe en fælles referenceramme for kvalitet ved domstolene. Til det formål blev Domhus-modellen udviklet, og ved retterne i Hjørring og Viborg blev denne i 2010 brugt til at gennemføre selvevalueringsforløb. Domhus-modellen er et værktøj til selvevaluering, som er udviklet til domstolene med udgangspunkt i den anerkendte KVIK-model kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence. Retten i Hillerød gennemførte i foråret 2009 en selvevalueringsproces på grundlag af KVIK-modellen. Processen indebar en tilbundsgående analyse af retten, som resulterede i et omfattende katalog over styrker og forbedringsforslag inden for alle områder af rettens virksomhed. Ifølge byretspræsident Bjarne Bjørnskov Jensen er KVIK-modellen et rigtig godt redskab, hvis man ønsker at arbejde helhedsorienteret med kvalitet, fordi den sikrer, at der er fokus på kvalitet inden for både store og små emner. Det, synes han også, er vigtigt i forhold til det fremadrettede arbejde med kvalitet. Vi skal længere ind til kernen af kvalitetsbegrebet og have afgrænset og defineret, hvad vi forstår ved kvalitet hos domstolene, mener Bjarne Bjørnskov Jensen og tilføjer, at det er væsentligt at få adskilt kvalitetsarbejdet fra det løbende arbejde med den bedste praksis. Ikke fordi bedste praksis-arbejdet ikke er vigtigt i

12 12 RETTEN RUNDT # 6 DOMSTOLENE SKAL HAVE KVALITETSTID mange situationer kan gode arbejdsrutiner være en forudsætning for kvalitetsarbejdet men for at undgå en udvanding af kvalitetsbegrebet og sikre, at implementeringen af gode arbejdsrutiner ikke kommer til at overskygge kvalitetsarbejdet. Som eksempel på et egentligt kvalitetsprojekt nævner Bjarne Bjørnskov Jensen den ordning, der har været gennemført ved en række retter, hvor man har overværet hinandens retsmøder og givet feedback på retsledelsen bagefter. Denne ordning gennemførte Retten i Hillerød sidste år, og den evalueringsrapport gav anledning til videre diskussioner om måden at lede retten på i forskellige situationer. Lignende projekter har også været gennemført i foged- og skifteretten. Fakta om projektet Kvalitetsprojektet har blandt andet været finansieret af midler fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling og har løbet fra 1. maj 2008 til 1. marts Projektet er nu afsluttet med evalueringsrapporten, som kan ses på Fremadrettet skal der primært arbejdes videre med kvalitetsarbejdet ad to spor: et fagligt og et organisatorisk spor. Arbejdet med den faglige kvalitet vil primært ligge hos retterne, mens Domstolsstyrelsen vil arbejde videre på det organisatoriske kvalitetsarbejde blandt andet ved at arbejde videre med at udbrede Domhus-modellen, oversigten over kvalitetsarbejdet og inspirationskatalogerne via Bedste Praksis-konsulenterne. Effektivitet kan føre til kvalitet Siden reformen har mange byretter haft fokus på bunkebekæmpelse, og det er derfor ifølge Bjarne Bjørnskov Jensen forståeligt, at det har været svært at finde tid til at arbejde mere systematisk med kvalitet. Men det ser han kun som en yderligere årsag til, at det er vigtigt at få adskilt kvalitetsprojekter fra Bedste Praksis-implementering. Der er selvfølgelig et vist modsætningsforhold mellem kvalitetsarbejde og hensynet til at sikre den bedst mulige produktivitet, men det er vigtigt løbende at overveje, om ikke noget af den tid, som bliver frigjort ved lean- og bedste praksis-projekter og ved ny teknologi, kan anvendes til kvalitetsarbejde, slutter han. Formand for Den Danske Dommerforening Mikael Sjöberg mener : Høj faglighed Høj faglig kvalitet har altid været kendetegnende for domstolene. Som den tredje statsmagt med alt, hvad det indebærer, er det bydende nødvendigt, at der ikke kan sættes spørgsmål ved kvaliteten af vores arbejde. Dommerforeningen bakker derfor op om de mange initiativer, der er taget de senere år for at fastholde og videreudvikle kvaliteten ved domstolene i almindelighed og til vore afgørelser i særdeleshed. God kvalitet God kvalitet forudsætter imidlertid, at der er tid til at træffe afgørelserne. Efter reformen har mange retter oplevet et enormt og vedvarende sagspres, og for tiden bunkebekæmper kollegerne ved adskillige retter. Mange sager og en alt for snæver kalender kan være særdeles vanskelig at forene med kvalitet, og med udsigten til, at vi ikke får flere ressourcer, skal vi måske træffe et valg. Den gode dom Min opfattelse som dommer er, at vi må undlade så ensidigt at fokusere på sagsbehandlingstider, effektivitet og produktivitet. Den gode dom kræver tid til forberedelse, tid i retten og frem for alt tid til efterfølgende overvejelser og refleksion. Når vi er ovre de aktuelle bunker, tror jeg, tiden er inde til at markedsføre det, der er domstolenes adelsmærke netop kvalitet. Og det, tror jeg i grunden godt, kan lade sig gøre.

13 KUNSTEN AT FÅ EN BEDRE DOMSMANDSSAG RETTEN RUNDT # 6 13 Vær OBS på følgende: Forsvarerskift Personundersøgelse Forkyndelse Tidspunkt Kunsten at få en bedre domsmandssag Et af de projekter, der skal forbedre kvaliteten inden for domstolene, er Den Gode Domsmandssag, der arbejder på, at færre domsmandssager bliver udsat eller omberammet. Af studentermedhjælper Camilla Kæraa, Domstolsstyrelsen Selv når man tager højde for statistisk usikkerhed, var tendensen tydelig. Domsmandssagerne er tidsmæssigt ret Både ved Retten i Viborg, Herning og Holstebro havde de en fornemmelse af, at der blev brugt mange ressourcer på, at domsmandssager blev udsat eller omberammet altså fik fastsat nyt mødetidspunkt. Men da det blev talt op, overraskede det alligevel, at tallet var så højt, som det var: cirka 35 procent af sagerne. Og tallet var nogenlunde ens for de tre retter, hvilket mindskede sandsynligheden for, at det blot var én ret, der gjorde noget forkert. tunge, fordi der er mange involveret, så det er lidt af et kalenderpusleri, når de skal omberammes. Det optager mange ressourcer, og der er derfor god grund til at se på, om man kan gøre det mere smidigt, fortæller Bedste Praksis-konsulent ved Domstolsstyrelsen Merete Schlüter. Mange grunde små De sidste par måneder har hun hjulpet de tre retter, som i vinteren 2010 samlede en projektgruppe med repræsentanter fra hver ret samt anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands politi. Målet var blandt andet at få has på de mange omberammelser og udsættelser, og fra starten håbede projektgruppen på, at arbejdet kunne være færdigt inden sommerferien. Men de forhåbninger blev hurtigt lagt på is. Jeg tror, at vi alle fra starten havde en ide om, at der ofte var få årsager til, at en sag skulle omberammes eller ikke blev gjort færdig i første retsmøde, så sagen skulle udsættes. Men da vi begyndte at undersøge det nærmere, viste det sig, at der var et utal af grunde til de mange

14 14 RETTEN RUNDT # 6 KUNSTEN AT FÅ EN BEDRE DOMSMANDSSAG Hvordan effektiviserer vi domsmandssagerne? Har den tiltalte fast bopæl? omberammelser og udsættelser. Så så let skulle det altså ikke gå, forklarer byretsdommer ved Retten i Viborg Kirsten Maigaard. Forsvarerskift, manglende forkyndelse, manglende personundersøgelse, tiltalte og vidner, der ikke dukkede op, og forkert tidsangivelse var blandt de hyppigste årsager. Udover at være spild af retspersonalets tid er de mange omberammelser og udsættelser særligt generende for anklagemyndigheden, der også bruger tid på at køre frem og tilbage mellem politistationen i Holstebro og de tre retter. Før politi- og domstolsreformen sad anklagemyndigheden oftest i samme by som retten, og ind i mellem i samme bygning, men nu kommer anklagemyndighedens transporttid oven i den spildtid, som de udsatte eller omberammede sager i øvrigt betyder. til, at en sag så må omberammes. Men en løsning på det kunne være at notere, hvad tidsangivelsen er betinget af, og hvis retten ved, at den dommer, der får sagen, gør tingene anderledes end sine kolleger, så kan retten sætte mere eller mindre tid af til den pågældende sag, siger politiadvokat ved Midt- og Vestjyllands Politi Christian Højgaard, der er med i arbejdsgruppen. Et andet problem er manglende forkyndelse i de tilfælde, hvor anklagemyndigheden ikke har formået at finde den tiltalte i tide. En af de mulige løsninger på dette, som arbejdsgruppen kort har drøftet, er, at retten eller anklagemyndigheden på forhånd tjekker, om den tiltalte har en fast bopæl. Hvis dette ikke er tilfældet, kan man fastsætte retsmødet længere ude i fremtiden, end hvis tiltalte har en fast bopæl. Der vil så være mere tid for anklagemyndigheden til forkyndelse. Tidsrammen er et gæt i blinde Før reformen kendte anklageren dommerens vaner bedre end i dag og kunne derfor nemmere vurdere, hvor lang tid en sag ville vare. I dag er der cirka 30 forskellige dommere, der gør tingene på hver deres måde, og det er ikke til at sige på forhånd, hvilken dommer der skal behandle sagen. Vores tidsangivelse bliver derfor nogle gange et gæt i blinde, og hvis vi angiver for lidt tid, kan dette være en årsag Stort potentiale ved at knække koden De mange årsager og mulige løsninger har medført, at projektet er en større udredning, hvor alle arbejdsrutiner bliver gennemgået for at finde det, der skal laves om. Alle involverede er dog meget optimistiske omkring at nå i mål. Vi er alle sammen meget fokuserede på at finde løsningen. Domsmandssagerne fylder nok to tredjedele af den afsatte tid til straffesager, så der er meget at spare, hvis det lykkes os at knække koden for, hvordan vi undgår de mange omberammelser og udsættelser. Og ikke kun for os, men for alle andre retter, der vil kunne lære af det, vi finder ud af, siger Kirsten Maigaard.

15 KUNSTEN AT FÅ EN BEDRE DOMSMANDSSAG RETTEN RUNDT # 6 15 Hvorfor er der fastsat den tid, der er? Hvad nu, hvis der skiftes forsvarer? Samarbejdet mellem retterne og anklagemyndigheden har også i sig selv været vigtigt, og selvom det ifølge Christian Højgaard altid har været godt, er det blevet særlig styrket med projektet her. Når der er noget, der ikke fungerer, har man måske lidt en tendens til at fokusere på de andres del af skylden, men det har været lidt af en øjenåbner for os alle sammen at gennemgå detaljerne i hinandens arbejdsgange og få en bedre forståelse for dette. Jeg tror også, det har været godt, at vi begge er blevet reformeret samtidig, for vi har haft mange af de samme udfordringer, og vi er også lige opsatte på at udnytte de muligheder, reformen har medført, slutter han.

16 16 RETTEN RUNDT # 6 I SORENSKRIVERENS VÆRKSTED

17 I SORENSKRIVERENS VÆRKSTED RETTEN RUNDT # 6 17 Færøerne : I sorenskriverens værksted En smutvej til stillingen som dommerfuldmægtig. En pige. En uimodståelig natur. Mange små tilfældigheder førte Henrik Møller til jobbet som sorenskriver på Færøerne.

18 18 RETTEN RUNDT # 6 I SORENSKRIVERENS VÆRKSTED Af Sigrid Rasmussen, freelancejournalist Det er mørkt, da det lille Atlantic Airways fly hopper ned over landingsbanen. Man kan skimte de bløde fjelde under himlen. En klippe med runde takker byder fremmede velkommen som en udstrakt hånd. Fremmed er, hvad Henrik Møller er. Han har aldrig sat fødderne på Færøerne og ved så godt som ingenting om øriget i Nordatlanten. Da taxaen passerer en Shell-tank, tænker den 29-årige jurist, at det hele nok skal gå. I dag, godt 20 år senere, er det svært at se forskel på de ni indfødte færinger og Henrik Møller, der alle sidder koncentrerede i det lille retslokale. Henrik Møller troner bag en grå skranke. Han nikker og tager noter. Papirer og bogen Ekspropriation i praksis flyder på advokaternes borde. Den 47-årige sorenskriver er velfriseret og i mørk trøje og stribet skjorte. Han trækker forsigtigt på mundvigene, når han tænker sig en ekstra gang om. Det er syv år siden, at Henrik Møller blev udnævnt til administrerende sorenskriver. En titel, der stort set svarer til at være byretspræsident i Danmark. Men egentlig stod hverken jura eller Færøerne skrevet som fremtidsdrømme i Henrik Møllers poesibøger. Jura valgte han, fordi der var gode jobmuligheder for jurister tilbage i 1980 erne. Efter endt studie og et job som fuldmægtig i Odense søgte han ind i direktoratet for udlændinge for at få en karriere ved domstolene. Sorenskriveren Der er i alt 24 medarbejdere ved retten i Thorshavn. Derudover er der sysselmænd i nogle bygder og et bitingsted på Suderø. Sysselmændene er politifolk, der også behandler små foged- og skiftesager uden tvister. På Færøerne lå domsmyndigheden oprindelig hos Lagtinget. Landet var opdelt i 6 sysler, der hver var at betragte som en selvstændig retskreds. I sidste halvdel af 1500 tallet blev der ansat en sorenskriver. Dennes opgave var i begyndelsen alene at vejlede lovgiverne og at føre tingbogen (deraf svoren skriver). Efter retsplejelovens gennemførelse i Danmark er der udstedt en særlig færøsk retsplejelov. Færøerne udgør en særlig nævningekreds med sorenskriveren som retsformand. I nævningesager på Færøerne deltager 12 nævninge. Dengang rekrutterede justitsministeriet dommerfuldmægtige fra blandt andet Direktoratet for Udlændinge. En dag så jeg et internt opslag i direktoratet, hvor der blev søgt efter en dommerfuldmægtig på Færøerne. Jeg så det som en mulighed for hurtigere at komme til at arbejde som dommerfuldmægtig i stedet for at sidde og administrere asylcentre, fortæller Henrik Møller. Krisehjælper i kuldsejlet samfund Henrik Møller fik stillingen. Han pakkede sin taske uden at vide, hvad der ventede ham, og det var måske meget godt. Det Færøerne, der mødte ham, var nemlig helt anderledes end i dag. Landet var dengang, i begyndelsen af 1990 erne, ramt af en voldsom økonomisk krise. Butikker stod tomme, ungdommen udvandrede, og Thorshavn var forvandlet til en spøgelsesby. Virksomheder og særligt fiskeriet led, og sager om konkurs og tvangsauktion hobede sig op. Henrik Møllers stilling var faktisk oprettet som en slags krisehjælper til en domstol, der var ved at brase sammen under arbejdsbyrden. Det var meget spændende at være en del af, men også lidt uhyggeligt at opleve, hvor langt ud et samfund kan komme. Folks huse røg på tvangsauktion, og arbejdsløsheden var helt oppe på 25 procent. Folk var opgivende, og der var i det hele taget en dårlig stemning. Samtidig var det også interessant rent fagligt. En kommune anmeldte betalingsstandsning, og en kirke blev begæret solgt på tvangsauktion, beretter sorenskriveren. Bunkerne af sager betød, at den unge jurist blev kastet ud i arbejdet fra første dag, selvom han ikke talte sproget eller kendte arbejdsgangene. Skriftsproget blev hurtigt nemt at tyde, og med hjælp fra hotellets fjernsyn forsøgte Henrik Møller at lære det nye sprog i begyndelsen var det volapyk, men lige så langsomt satte ord og vendinger sig fast. Sammen med en anden ung kollega begyndte Henrik Møller at gå op opdagelse i den færøske natur. Der er ikke de samme tilbud her som i Danmark. Mange er kommet med tiden, men dengang var der hverken teater eller biografer, så vi var i naturen hver weekend, uanset vejret, og vi fik virkelig set noget. De færøske sprogkundskaber tog for alvor fart, da Henrik Møller mødte sin kommende kone, en færøsk kvinde, og pludselig havde han ikke så travlt med at komme hjem. Efter nogle år besluttede familien alligevel at vende næserne mod fastlandet. Hvis Henrik Møller ville videre i systemet, skulle han have mere erfaring, Han fik en stilling ved retten i Rudkøbing, og hans kone fik job ved Fyns amt. Begge sagde de farvel til livet på Færøerne i troen om, at de nok ikke ville komme tilbage. Jobbet som retsassessor i Rudkøbing var ikke stort anderledes end jobbet ved retten i Thorshavn. Henrik Møller kørte rundt mellem Rudkøbing, Svendborg og Ærøskøbing. Og også retsreglerne lignede, og ligner den dag i dag, hinanden meget. Først da den daværende sorenskriver trak sig tilbage, begyndte Færøerne at drage familien.

19 I SORENSKRIVERENS VÆRKSTED RETTEN RUNDT # 6 19 Dommerkontoret på Færøerne er i øjeblikket under ombygning, så dommerne holder til i den sorte tilbygning, hvor retslokalet ligger. Jeg var kun 37 år gammel, så jeg tænkte det slet ikke som en mulighed, indtil nogen begyndte at skubbe til mig og opfordre mig til at søge stillingen. Det var nok nærliggende at tænke på mig, fordi jeg havde været på Færøerne, kendte sproget og var færøsk gift. Jeg fik da også stillingen og har nok været Danmarks yngste dommer på daværende tidspunkt, fortæller Henrik Møller. Verdens fredeligste folkefærd Dommerkontoret ligger mellem kulørte træhuse med græsdækkede tagrygge side om side med mere moderne bygninger, Café Kaspar, en sushirestaurant, og en biograf. Den gamle sorenskriverbolig, et lavt, rødt træhus fra 1800-tallet, er i dag dommerkontor. For tiden er bygningen under ombygning, så dommerne sidder i den sorte tilbygning, hvor retslokalet ligger. Hele komplekset er ikke meget større end et stort parcelhus. Det er hyggelige forhold. Et studie fra International Centre for Prison Studies i King s College fra 2007 udråbte Færøerne til verdens fredeligste folkefærd (på baggrund af antallet af fængslede per indbygger). Det sidste drab på Færøerne skete da også for mere end 20 år siden, og mange færinger låser ikke deres dør, når de sover. Her er meget få indbrud og grov kriminalitet, og bandekriminalitet som i Danmark findes overhovedet ikke. Folk kender hinanden og kigger efter hinanden, og laver man sådan noget, bliver det opdaget. Når der endelig sker noget, er der næsten altid alkohol indblandet, siger Henrik Møller. Han husker en sag, hvor en mand i en bygd gentagne gange fik stjålet fårekød fra sin fryser. Historien blev en lang føljeton i pressen. Det var en virkelig stor sag, og det ville det jo nok ikke have været i Danmark. Fra gammel tid ligger det indgroet i folk, at man bare ikke gør sådan noget. Færingerne er i øvrigt et meget veluddannet folkefærd - det spiller vel også ind. Alligevel bliver jobbet som sorenskriver sjældent kedeligt. Henrik Møller skal som administrerende sorenskriver dele sin arbejdstid mellem at være i retten og administration og ledelse. Udover arbejdet i Thorshavn er der også retssager indimellem på bitingstedet på den sydligste ø, Suderø. Fra moms til forældremyndighed og narko Blandt Retten på Færøernes cirka 5500 årlige sager er der også større afveksling end ved de fleste danske byretter. Sorenskriveren behandler nemlig alle typer retssager - også store og principielle sager med statsretlige og forvaltningsretlige spørgsmål: For nylig havde vi en sag, hvor landsstyret blev sagsøgt for et astronomisk millionbeløb, fordi man i en årrække har krævet

20 20 RETTEN RUNDT # 6 LEDER I SORENSKRIVERENS VÆRKSTED Blå bog for Henrik Møller : Født 15. maj 1964 Student fra Ordrup Gymnasium 1983 Cand. Jur Fuldmægtig ved Fyens Stiftsøvrighed 1989 Fuldmægtig i Direktoratet for Udlændinge 1992 Dommerfuldmægtig Retten på Færøerne 1993 Retsassessor Retten på Færøerne 1997 Retsassessor Retten i Rudkøbing 1999 Sorenskriver (dommer) Retten på Færøerne 2001 Administrerende sorenskriver Retten på Færøerne 2004 Gift 1997 med Gunn, 3 børn (Gustav 13, Zacharias 11 og Andrea Kirstina 8 år)

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 Sag 13/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Martin Simonsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 27. april

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet.

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Ordensmagt Af Gitte Rebsdorf Klædt på til TOPMØDE De sidder bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Kroppene hviler tungt i stolene,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

DIGITALE PIONERER 14 RETTEN RUNDT # 27

DIGITALE PIONERER 14 RETTEN RUNDT # 27 DIGITALE PIONERER 14 RETTEN RUNDT # 27 Af journalist Dorthe Studsgarth / Foto: Lars Skov, Blackbird Ret for ret begynder Danmarks Domstole nu ibrugtagningen af minretssag.dk og Civilsystemet. Men to af

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

VELKOMMEN TIL RETTEN I HOLBÆK. Indhold:

VELKOMMEN TIL RETTEN I HOLBÆK. Indhold: Vi har lavet denne folder for at give vores brugere et bedre indblik i, hvad vi laver, hvem vi er, og hvordan vores nye retsbygning er indrettet. Folderen indeholder desuden også en del praktiske informationer,

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7 Maj 2008 Statistik og Controlling 2 1. Indledning Neden for vises en række nøgletal fra byretternes embedsregnskaber for 2007. Embedsregnskaberne

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Personerne. JENNIFER, kvinde, 30. FRANK, mand, 30. MANSE, mand, 50. LUCY, kvinde, 50

Personerne. JENNIFER, kvinde, 30. FRANK, mand, 30. MANSE, mand, 50. LUCY, kvinde, 50 Personerne JENNIFER, kvinde, 30 FRANK, mand, 30 MANSE, mand, 50 LUCY, kvinde, 50 BAMSE, talkshowvært, fødselslæge, prinsesse, klovn, kanin, tinsoldat etc., kvinde, ca 35-45 3 1. SCENE - AMBASSADE MANSE

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter.

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter. Forbudt kærlighed Manuskript 2. gennemskrivning 1 EXT - BÆNKEN. Yasmin og Oliver griner og er lykkelige Forårsaften Kl. 17:49, i en park med buske og træer i baggrunden Yasmin og Oliver sidder og holder

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere