ÅRSRAPPORT Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf. 70 22 70 10. www.nfdanmark."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 DANSK FORENING FOR NEUROFIBROMATOSIS RECKLINGHAUSEN Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf

2 Bestyrelsen Efter valget på årsmøde 2012 Lene Lind Formand / Sekretær Jørgen Juel Pedersen Næstformand / Medlemskart. Anni Bundgaard Kasser / Butikken Nanna Bundgaard Leder af Ungdomsgruppen Uffe Schæffer Jaenick Bestyrelsesmedlem Thomas Jarl Mortensen Bestyrelsesmedlem Peter Snellmann Floris Bestyrelsesmedlem René Skovgård Schmidt Suppleant Trine Wind Leder af Ungdomsgruppen Bente Due Suppleant

3 Årsrapport 2011 Hvert år lover formanden sig selv, at hun skal begynde på den kommende årsrapport i rigtig god tid, hen ad vejen bliver det så til i god tid, og selvfølgelig ender det op med at blive i sidste øjeblik, men sådan skal det jo nok være. Årsrapporten er også blevet skrevet i år, og vi skal nu kigge lidt på årets gang i NF-foreningen samt skue lidt ind i Det har atter været et travlt foreningsår. Der er afholdt møder og kurser, vi har deltaget i eksterne kurser, konferencer, temadage og andre arrangementer. Derudover bruges der rigtig megen tid på at sikre NF-foreningen de nødvendige fornødne økonomiske ressourcer til drift og aktiviteter Der er også brugt megen tid til rådgivning og vejledning af medlemmer. Egne kurser og arrangementer Årsmøde 2011 Som så ofte før var årets første eget arrangement årsmødet Årsmødet, som jo er NF-foreningens vedtægtsbestemte generalforsamling, blev afholdt den marts på Comwell Klarskovgaard, Korsør. Det er jo efterhånden blevet en tradition, at bestyrelsen mødes med nye medlemmer, medlemmer, som ikke tidlige har deltaget, samt NF-foreningens Ungdomsgruppe fredag aften til middag og socialt samvær. I år var vi 36 til en rigtig hyggelig og givtig aften, hvor bestyrelsen have alle tiders mulighed for at præsentere NF-foreningen og dens aktiviteter for de nye medlemmer. Der var også rig lejlighed til erfaringsudveksling medlemmer imellem. Snakken gik rigtig livlig på kryds og tværs mens Ungdomsgruppen hyggede sig i hinandens selskab. Lørdag dukkede så resten af årsmødedeltagerne op således at vi til frokost lørdag var kommet op på 80 deltagere. Faktisk et ganske flot fremmøde. Frokosten blev overstået, og vi gik over til de faglige indlæg. Tre forskellige workshops rettet mod hver sin målgruppe. Workshop 1»Sansemotorisk udvikling, forstyrrelser i den sansemotoriske udvikling, stimulering af børn, hvor der er et ekstra behov«,v/ børneergoterapeut Susanne Bøgh. Workshop 2»Ensomhedens sprog om at kunne håndtere ensomheden«, v/ direktør/konsulent Gert Jessen. Workshop 3»Mit liv Mit ansvar«, v/ overlæge Stense Farholt, Center for Sjældne Sygdomme (CSS), Aarhus Universitetshospital, Skejby. Den sidste workshop var udelukkende for Ungdomsgruppen adgang forbudt for voksne/forældre. Der var et par og tredive deltagere på hver af de to første workshops, mens 17 fra Ungdomsgruppen deltog i workshop 3. Herefter endelig fred og ro samt tid til afslapning men ak nej, formanden have indkaldt til formøde. Hvad var nu det for noget? Jo, formanden skulle selvfølgelig følge op på sidste års succes med lidt danseundervisning. I år stod den så på squaredance v/ danseinstruktør Anne Overbjerg. Efter»motionen«var det så tid til middagen, og herefter var der evaluering af eftermiddagens workshops efterfulgt af socialt samvær og hygge. Som så ofte før blev der også snakket NF erfaringer og gode råd blev udvekslet. Husk ingen her er»palle alene i verdenen«. Vi har alle en viden og erfaring, som andre sikkert kan drage nytte af. Søndag var vi så endelig nået frem til weekendens vel og nok vigtigste indslag afholdelse af årsmøde i henhold til NF-foreningens vedtægter med aflæggelse af årsrapport 2010, regnskab for 2010 samt budget for Alt blev godkendt uden særlige kommentarer. Under fremlæggelsen af budgettet for 2011 blev der bl.a. vedtaget en mindre kontingentforhøjelse. Herefter gik man over til valgene. Der var i 2011 ikke formandsvalg. Herefter var der valg til bestyrelsen med genvalg til Jørgen Juel Pedersen, Malene Vit-

4 trup Jessen Læssøbo og Peter Snellmann Floris alle for to år. Som suppleant var der genvalg til Bente Due ligeledes for to år. Niels Kjeldsen og Mogens Findshøj blev valgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant begge for 1 år. Under punktet eventuelt gik snakken livlig om bl.a. NF-foreningens hjemmeside, foreningsvejledere, begrænsninger i hvor lang tid der udstedes kørekort for, automatisk kassation i forbindelse med aftjening af værnepligt samt tilmelding til Lokalgruppernes arrangementer. Sidste opgave i forbindelse med det ordinære årsmøde var overrækkelse af NF-foreningens hædersbevisning»den Gule Vase«, som formanden overrakte til Karin Persson. Karin fik vasen som påskønnelse for hendes helt enestående indsats for NF-foreningen siden Først 10 år på formandsposten. Derefter har vi de seneste fire år også trukket store veksler på Karin dels som deltager i mange møder og konferencer, vi andre ikke kan nå, da alle andre har et arbejde de først og fremmest skal passe, dels som rådgiver og besvarer af alle de mange til tider lidt underlige spørgsmål, som tilflyder foreningen. Efter selve årsmødet var der en times tid, hvor Lokalgrupperne var i fokus. Først samledes Lokalgrupperne hver for sig og snakke om fremtidige arrangementer, og til sidst samledes alle i plenum og gav ideerne videre til hinanden. Herefter frokost og så var det farvel og tak for denne gang. På gensyn i 2012 i Fredericia. Forældrekursus 2011 Den april blev der afholdt forældrekursus på Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg. Atten forventningsfulde kursister og to kursusledere mødtes fredag sidst på eftermiddagen, og allerede efter middagen gik vi i gang med de faglige indlæg. Første mand på banen var faktisk en dame overlæge, dr. med Annette Haagerup, Center for Sjældne Sygdomme, Aarhus Universitetshospital, Skejby, som fortalte om Sjældne-området i Danmark, NF1 sygdomstegn, kontrol, en arvelig sygdom, følgesygdomme, samt psykiske og sociale konsekvenser. Der var både under og efter indlægget mulighed for at stille spørgsmål og spørgelysten var stor. Projektleder på forskningsprojektet»tarmfunktion hos børn med NF1«Cecilie Ejerskov Pedersen fortalte efterfølgende om det nye forskningsprojekt, hvortil NF-foreningen har bidraget økonomisk. Aftenen sluttede med socialt samvær. Lørdag efter morgenmaden tog en særdeles veloplagt psykoterapeut Birgitte Mønsted så kursusdeltagerne under kærlig behandling. Birgitte lagde bestemt ikke fingrene imellem. Deltagerne fik læst og påskrevet rigtig mange ting og fik mange gode råd med på vejen. En på mange måder hård dag for mange, men også en dag med stof til eftertanke, diskussion og erfaringsudveksling. Det blev virkelig en lang aften/nat for nogle. Søndag stod den så på»sociale aspekter ved handicap«, v/ socialrådgiver Per Olesen, Dansk Epilepsiforening. Kursusledere var Karin Persson og Lene Lind Familiekursus 2011 Familiekurset blev afholdt den juli på Karlslunde Strand Hotel & KonferenceCenter. Omkring 85 forventningsfulde deltager i alle aldre fra 1 76 år mødtes torsdag sidst på eftermiddag. Resten af dagen stod på indkvartering, middag, information om weekendens program og fælles hygge. Fredag skulle alle så på en rejse»around the World«med Target People. Hele gruppen var inddelt i 6 hold som skulle dyste i mange sjove aktiviteter. Det var alt lige fra klatrevæg, bueskydning, pistolskydning til kast med hestesko, og så var man lige et smut i»kina«. Også hjernecellerne blev sat i sving. Rejsen»Around the World«varede hele dagen kun afbrudt af en dejlig og tiltrængt frokostbuffet. Til aften var der en lækker aftensbuffet og efterfølgende hygge og socialt samvær. Om lørdagen blev deltagerne delt i tre grupper. De 5 14-årige blev kørt til Natur- og Miljøskolen i Køge. Ungdomsgruppen hørte om formiddagen indlæg ved kommunikationsekspert Vibeke Arensbak om kommunikation, adfærd, kropssprog og signaler.

5 Om eftermiddagen var der igen udfordrende opgaver, der skulle løses, og grænser der skulle overskrides for de unge, som var på kano- og kajaksejlads.»de voksne«havde heldagsforedrag med familievejleder og foredragsholder Lola Jensen. Indlægget havde overskriften»børn med særlige behov«. Efter middagen lørdag aften fik vi besøg af Sine og hendes dukker Frække Rikke og Gilbert. Der blev også lavet ballondyr til alle børnene både de små og»de store«. Søndag formiddag var der indlæg ved børneergoterapeut Susanne Bøgh, som underholdt hele flokken med en masse aktivitetsforslag til at træne sansemotorikken. Susanne havde medbragt en hel del rekvisitter, så alle kunne afprøve diverse øvelser og aktiviteter. Derefter var der frokost og afrejse. Jeg tror, de fleste syntes, at vi havde haft et rigtig dejligt Familiekursus. Voksenkursus 2011 Den oktober afholdtes Voksenkursus på Sinatur Hotel Sixtus i Middelfart. Fredag sidst på eftermiddagen mødtes 25 kursister og 2 kursusledere i alderen år (alle NF er), og allerede om aftenen efter middagen var det første indlæg på programmet. Socialrådgiver Per Olesen, Dansk Epilepsiforening fortalte om den sociale»lovjungle«, og bagefter var alle klædt bedre på til at takle mange af hverdagens problemer på området. Dagen sluttede med socialt samvær og hygge. Lørdag var der heldagsindlæg med psykoterapeut Birgitte Mønsted. Dagen var en blanding af undervisning, gruppearbejde og diskussion i plenum. Der blev snakket om de psykologiske aspekter, når man skal leve med en kronisk sygdom (mere synlig hos nogen end hos andre), og jeg skal lige love for, at der var kursusdeltagere, der fik øjnene op for nogle ting i deres egen tilværelse, de ikke tidligere havde tænkt over. Dagen sluttede som den foregående med socialt samvær og hygge, og nu blev der rigtig hygget, for nu have man ligesom lært hinanden lidt bedre at kende. Søndag var det så et lægeligt foredrag, der stod på programmet. Professor, overlæge dr. med. John R. Østergaard fortalte om facts vedr. NF og diverse undersøgelser. Der blev snakket statistik og sandsynlighed. Herefter frokost og afrejse farvel og tak for denne gang. Lige et par ord om kursisterne den store aldersspredning næsten 50 år, kunne man måske frygte, kunne være en ulempe. Det viste sig dog ikke at være tilfældet. Alle fandt sammen i fællesskabet uanset alder, og alle havde noget at byde ind med. Dejlig og givtigt for alle parter og der var helt sikket nogle, der fik en øjenåbner og lyst til igen at deltage i et NF-kursus. Kursusledere var Karin Persson og Lene Lind. Medlemskab af NF-Europe Sjældne Diagnoser (SD) EURORDIS NF-Europe og den 15. europæiske NF-konference Der har i 2011 ikke været afholdt arrangementer i NF-Europe. Det blev på den 14. europæiske NF-konference i 2 i 010Oslo aftalt, at nordmændene skulle forsøge at samle op på NF-Europe, men vi ved efterhånden også af erfaring, at nordmændene ikke rider samme dag, som de sadler. I 2012 bliver den 15. europæiske NFkonference afholdt i Istanbul i Tyrkiet, og her vil NF-foreningen selvfølgelig være repræsenteret. Sjældne Diagnoser (SD) Sjældne Diagnoser er en paraplyorganisation for 43 foreninger for familier med sjældne sygdomme og handicap. Nogle af foreningerne har flere hundrede medlemmer, andre kun nogle ganske få. NF-foreningen har været medlem af SD i rigtig mange år vel siden starten i Forårets repræsentantskabsmøde i SD den marts blev afholdt på Quality Hotel i Høje Tåstrup. Fredag eftermiddag var der først orientering om det danske sjældne-landskab

6 efter CSH (Center for Små Handicapgrupper blev i forbindelse med årsskiftet 2010/2011 sammenlagt med 14 andre videnscentre under navnet ViHS (Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri)), den nationale handlingsplan for sjældne sygdomme og handicap samt ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation). Efter middagen var der orientering om medlemsforeningernes forsikringsforhold. Lørdag formiddag var der erfaringsudvikling med FU-medlemmerne som tovholdere. Endelig blev selve repræsentantskabsmødet afholdt i henhold til vedtægterne og den udsendte dagsorden. Deltagere i repræsentantskabsmødet: Karin Persson og Lene Lind. Konferencen»Stop hetzen mod mennesker med handicap og socialt udsatte«blev afholdt den 1. juni på Hotel Nyborg Strand. Arrangører: Danske Handicaporganisationer og SD. Deltager fra NFforeningen Karin Persson. Efterårets repræsentantskabsmøde i SD den november blev afholdt på Trinity Hotel & Konferencecenter i Fredericia. Fredag eftermiddag var der orientering om»sjældne diagnoser hvor er vi på vej hen?«samt om Sjældne-dagen Efter middagen blev selve repræsentantskabsmødet afholdt i henhold til vedtægter og udsendt dagsorden. Lørdag var der først erfaringsudveksling mellem medlemsforeninger om en række spørgsmål af betydning for foreningsarbejdet med FU--medlemmerne som tovholdere. Mødet sluttede med et indlæg ved overlæge i Sundhedsstyrelsen Marianne Jespersen Det dansk sjældnelandskab status og udfordringer. Deltagere i repræsentantskabsmødet: Bente Due, Lene Lind og Lærke Olsen, som medlem af SD s FU. EURORDIS Eurordis står for European Organisation for Rare Diseases. Altså en europæisk paraplyorganisation for sjældne sygdomme. NF-foreningen har siden efteråret 2009 været selvstændigt medlem af organisationen. Organisationen er et omfattende netværk med mere end 500 medlemmer fra mere end 46 lande. Bl.a. er 11 nationale»sjældne Diagnoser«medlemmer også danske SD. Eurordis har dansk formand nemlig Terkel Andersen, Danmarks Bløderforening. Eurordis afholdt generalforsamling og medlemsmøde den maj i Amsterdam, Holland. Fra NF-foreningen deltog Karin Person og Lene Lind. Da generalforsamlingen begyndte allerede kl den 13. maj, var der afrejse fra Kastrup den 12, så de kunne være friske næste morgen. Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægter og dagsorden. Aktivitetsrapport og regnskab for 2010 blev godkendt. Aktivitetsplan og budget for 2011 blev ligeledes godkendt. Valg til Eurordis bestyrelse her blev Torben Grønnebæk, SD bl.a. valgt. Herefter udveksling af erfaringer og synergier vedr. de nationale handlingsplaner for sjældne sygdomme. Eftermiddagen gik med indlæg og en afsluttende debat om EuroPlan og de nationale strategier. Om aftenen var der festmiddag. Lørdag den 14. fortsatte medlemsmødet både formiddag og eftermiddag med diverse workshopper, hvor Karin og Lene deltog i hver deres for at samle så meget viden op som muligt. Søndag formiddag var der kanalrundfart på Amsterdams kanaler. Derefter gik turen hjem til Danmark. Deltagelse i andre eksterne kurser, temadage og arrangementer Den 28. januar deltog Karin Persson i den officielle åbningskonference for det»europæiske Frivillighedsår 2011«i Danmark«arrangeret af Frivilligrådet. Den 11. februar blev der sagt farvel og på gensyn til CSH. Som tidligere omtalt er CSH nu en del af ViHS. Fra NFforeningen deltog Karin Persson. I år har der ikke været deltagelse i REHAB Messen, da man havde valgt at gennemføre messen efter et noget andet koncept, hvor der ikke var tale om en egentlig udstilling med mulighed for en stand. Men vi er tilbage i 2012 den maj i Bella Center, København. Institut for Menneskerettigheder har pr. 1. januar 2011 fået til opgave at overvåge, fremme og beskytte FN s handicapkonvention. I den anledning blev der i løbet af foråret afholdt fem rundbordsmøder rettet mod hver sin fokusgruppe. Mandag den 2. maj var der fokus på mennesker med sjældne handicap. Læs mere om FN s handicapkonvention på NF-foreningens hjemmeside. Karin Persson deltog fra NF-foreningen.

7 Den 21. september besøgte Karin Persson i Roskilde Danmarks største uddannelsesmesse»ud i Fremtiden«for unge med særlige behov arrangeret af UU Centrene øst for Storebælt. Ministeriet for Børn og Undervisnings årlige konference»uddannelse og Handicap«blev afholdt den 15. december i København med overskriften»kvalitet i inklusionen i hele uddannelsessystemet«. Formålet var at øge opmærksomheden på undervisnings- og uddannelsesmuligheder for børn, unge og voksne med handicap. Fra NF-foreningen deltog Karin Persson. Derudover har Karin deltaget i en hel del kurser, temadage og møder i Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal. Bl.a. har Karin deltaget i et hjertestarter-kursus. NF-foreningens bestyrelse Der har i årets løb været afholdt konstitueringsmøde samt yderligere fire bestyrelsesmøder heraf en bestyrelsesweekend. Ind imellem bestyrelsesmøderne har der så været behov for at dele af bestyrelsen i et tæt samarbejde (ofte via nette) har løst forskellige specifikke opgaver: Planlægning og forberedelse af kurser, udarbejdelse af ansøgninger om økonomisk støtte, pakning af post (f.eks. indkaldelse til årsmøde) samt mange andre opgaver, som er en del af arbejdet i bestyrelsen i en mindre forening, hvor alle arbejder frivilligt. Der skal derfor her lyde en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde, alle har ydet i årets løb. Det er vores samlede indsats, der får NF-foreningen til at fungere, og får tingene til at hænge sammen. Alle har altid været parate og villige til at træde til og hver især yde en indsats, selvom det så sommetider er gået lidt ud over familierne derhjemme. Derfor også en hilsen til dem. Det er dem, der lider afsavn, når foreningen trækker i de kære. I en forening som NF-foreningen, bruges der også megen tid på at råde og vejlede medlemmer samt andre, der kontakter os. Vi får mange henvendelser både telefonisk og pr. mail/sms. Vi forsøger efter bedste evne at besvare disse henvendelser. Nogle kan vi selv klare. I andre tilfælde må vi henvise til det tidlige CSH (nu under ViHS, hvor de»gamle«rådgivere fra CSH sidder) eller DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet). Disse to selvejende institutioner er uvurderlige i NF-foreningens vejledning af medlemmer og i forbindelse med svar på mange andre henvendelser. Vi får også en del henvendelser fra institutioner, skoler, socialrådgivere og andre, som er i kontakt med personer med NF. Også her forsøger vi efter bedste evne at formidle oplysning om det at have NF, og hvilke specielle foranstaltninger der evt. kan være nødvendige. Her kan blandt andet være tale om den nødvendige hjælp og støtte i skolen, som virkelig er et kardinalpunkt for foreningen. I 2011 har Jørgen Juel Petersen og Peter Hag Løvstad fra bestyrelsen sammen med Thomas Jarl Mortensen (udenfor bestyrelsen) brugt rigtig meget tid på at få vores nye hjemmeside (www.nfdanmark. dk) op at stå og hvilken hjemmeside! I juli gik den i luften, og jeg skal lige love for, at den har haft succes lige siden. Går man ind på den, kan man være helt sikker på, at der næsten altid er andre, der lige er inde for at orientere sig om forskellige ting omkring NF-foreningen og NF i almindelighed. Lokalgrupperne Lokalgrupperne er en meget vigtig del af NF-foreningen. Som en mindre landsdækkende patientforening kan det være svært at skabe kontakten medlemmerne imellem. Det er her Lokalgrupperne kommer ind i billedet. I 2011 har følgende Lokalgrupper været aktive: Lokalgruppen Nordjylland, Lokalgruppen Vestjylland, Lokalgruppen Midt- og Østjylland, Lokalgruppen

8 Syd- og Sønderjylland, Lokalgruppen Fyn, Lokalgruppen Nordsjælland, Lokalgruppen Region Sjælland (Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster) samt Lokalgruppen København. Lokalgruppen Nordjylland: Forsinket julefrokost afholdes i januar Lokalgruppen Vestjylland: Sensommer tur til MadsbyParken i Fredericia samt julehygge i Stauning. Lokalgruppen Østjylland: Sommertur til Djurs Sommerland aflyst pga. uheldige omstændigheder. Her skulle Ungdomsgruppen også have været med. Lokalgruppen Syd- og Sønderjylland: Hyggeeftermiddag i MadsbyParken i Fredericia. Lokalgruppen Fyn: Sensommermøde i Gudbjerg ved Oure. Lokalgruppen Nordsjælland: Sommerhygge i Ølstykke Lokalgruppen Region Sjælland: Sommerudflugt til Gåsetårnet i Vordingborg Lokalgruppen København: Har ligget lidt i dvale, men er nu på vej på banen igen. En stor tak til alle jer, der er involveret i arbejdet med Lokalgrupperne. Uden jeres store indsats var der overhovedet ingen Lokalgrupper et i mine øjne meget trist perspektiv. Så derfor her en meget alvorlig ment opfordring til alle. Brug dog jeres Lokalgrupper støt op om dem, og dem der har påtaget sig dette arbejde. Lokalgrupperne kan blive en uvurderlig støtte for jer i jeres måske indimellem problemfyldte hverdag. Ungdomsgruppe NF-foreningen har en stor og særdeles velfungerende Ungdomsgruppe, og det er meget glædeligt og betrykkende, da det jo er ungdommen, der skal tage over, når vi»gamle«stopper. Ungdomsgruppen/ungdommen er NF-foreningens fremtid. To af Ungdomsgruppens ledere sidder allerede som bestyrelsesmedlem/ suppleant i NF-foreningens bestyrelse»generationsskiftet«er på vej. Ungdomsgruppen er for unge mellem 15 og 30 år. Gruppen består af unge. De unge er gode til at støtte og hjælpe hinanden. De har kontakt til hinanden via Ungdomsgruppens egen hjemmeside og via Facebook, og der foregår ofte en livlig SMS-kommunikation de unge imellem. Det er de unge selv, der styrer gruppen, og udover de specielle foreningsarrangementer for de unge, har de også deres egne aktiviteter. Årets første arrangement for de unge var på årsmødet 2011, hvor de som tidligere omtalt havde deres egen workshop»mit Liv Mit Ansvar«. De unges workshop var som altid»forbudt for voksne/forældre«. Sommertur til Djurs Sommerland den 18. juni 8 deltagere. Der var også rigtig mange unge med på Familiekurset Elleve unge deltog i den forlængede weekend, hvor de dels deltog i fællesaktiviteterne dels have deres eget program. En planlagt sommerhustur i weekenden omkring månedsskiftet september/oktober måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. I stedet mødtes fire unge mennesker lørdag aften til en hygge- og filmaften hos Trine i Randers. Julefrokosten 2011 blev afholdt den november hos Nanna i Albertslund. Den stod på kakao og æbleskiver, herefter bowling og spisning ude i byen og så hjem til det uundværlige pakkespil, chips og andet godt til ganen. Opsamling på sidste års visioner og nye visioner: Som lovet tidligere vil jeg i denne årsrapport også samle op på»gamle visioner«samt kigge lidt fremad. NF-foreningen støtter i øjeblikket hele tre forskningsprojekter. De to gammelkendte»ensomhed blandt unge med NF«og»Tarmfunktion hos børn med NF1«er begge kommet rigtig godt i gang, og vi forventer os efterhånden en hel del af de to projekter. I 2012 har vi så besluttet at støtte endnu et forskningsprojekt»nf1 og risikoen for cancer blandt diagnosticerede patienter i Danmark og deres familier«. Foreløbigt har vi støttet projektet med kr., og vi har givet tilsagn om, at vi vil forsøge at finde yderligere kr. Der blev på årsmødet såvel i 2010 som i 2011 rejst et spørgsmål vedr. kassation i forbindelse med indkaldelse til værnepligt. Der var nogle, der mente, at man

9 blev kasseret fra militæret på forhånd, blot fordi man havde NF. Undersøgelserne er nu langt om længe færdige. Resultat er, at der ikke umiddelbart kan spores en frasortering på forhånd, men at der simpelthen ikke er ret mange, der indkaldes, hvad enten man har en kronisk sygdom eller ej. Der har også været en undersøgelse i gang vedr. erhvervelse af kørekort (det drejer sig om begrænsninger i varigheden) når man har NF. Resultatet af undersøgelsen kan læses i NF-NYT nr.4/2011. Det vil kort sagt altid være en individuel afgørelse foretaget af en embedslæge. Der arbejdes stadig intenst på revision af NF-foreningens håndbog»jeg har også pletter«. Det arbejde mangler stadig at blive færdiggjort, så bogen kan komme i trykken. Men vi er tæt på nu. Der vil også fortsat blive udviklet på NF-foreningens hjemmeside. Derudover vil der altid i årets løb dukke problematikker op, som der skal brugers krudt på et aktuelt eksempel kunne være maksimal egenbetaling i forbindelse med tandbehandling som relaterer til en sjælden sygdom. Kursusaktiviteten i 2012 er nok relativ sparsom. Lige nu er vi til årsmøde, i maj er der Lalandia-tur for de 8 14-årige og til september afholdes der Ungdomskursus. Alt andet disponibelt mandskab sættes ind på fejring af NF-foreningens 25-års jubilæum, som skal fejres i weekenden den 17. og 18. november på Hotel Nyborg Strand. Økonomi NF-foreningen har i 2011 fået Tips- & Lottomidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Aktivitetspulje, Driftspulje samt Rådighedspulje, fra Socialministeriets Handicappulje, fra Styrelsen for Bibliotek og Medier (portostøtte) samt støtte fra nogle private fonde og enkeltpersoner. Foreningen har ligeledes modtaget gaver og andre bidrag fra sponsorer. MS Offset stiller lagerplads til rådighed for vores håndbøger, og Rudersdal Kommune har stillet lokaler til rådighed for arkiv og lager. Udover disse har der været andre sponsorer. Enkelte har ikke ønsket at blive nævnt. Se i øvrigt listen nedenfor. Mere specifikt om NF-foreningens økonomi under gennemgang af regnskabet under dagsordenens pkt. 4. Status over medlemmer Ved årsskiftet havde NF-foreningen 447 A-medlemmer, 5 livstids medlemskaber, 154 B-medlemmer og 15 C-medlemmer i alt 621 medlemmer. En fremgang på 30 medlemskaber i forhold til sidste år. Vi har selvfølgelig fået flere nye medlemmer, men indimellem er der også nogle, der melder sig ud. Men der er allerede i 2012 tegnet flere medlemskaber, og hjemme på skrivebordet ligger 6 kommende medlemmer, som jeg skylder en Velkomstpakke her efter årsmødet. Der skal på dette sted fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle medlemmer for den opbakning, vi har fået i årets løb. Det er spændende at møde jer på kurser, messer, og hvor vi ellers træffer jer. Det er vigtigt at få jeres kommentarer til det, vi laver, så vi ved, om vi er på rette spor med hensyn til vore kurser og andre arrangementer. En årsrapport er samtidig også en lejlighed til at sige tak til en hel del personer som udenfor bestyrelsen yder en indsats for foreningen uden deres indsats var det nok alt i alt svært at få foreningen til at hænge sammen. NF-foreningen fik med årsskiftet ny satsog layoutmand på vores medlemsblad nf-nyt. Rasmus Due tog over efter Poul- Henrik Winberg. nf-nyt fik hermed et helt nyt look. Rasmus har sammen med Peter HL (bestyrelsesmedlem) gjort et fantastisk stykke arbejde med bladet en udvikling der stadig arbejdes på. En stor tak til Rasmus og Peter jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde omkring bladet. Nu vi er ved bladet også en stor tak til korrekturlæserne Hanne Houlberg og Karin Persson. I forbindelse med vores nye hjemmeside fik jeg vist nævnt Thomas Jarl Mortensen men i alle tilfælde også tak for hans indsats. Foreningens regnskabsfører, Kai Evald Petersen er en utrolig vigtig person for foreningen (og for formanden og kassereren). Uden hans arbejde ville det være utrolig svært og tidskrævende at skulle holde styr på NF-foreningens finanser. Da vi får offentlige tilskudsmidler, er der efterhånden meget strenge krav, der skal opfyldes, når der skal gøre rede for anvendelsen af disse midler. Det er også Kai Evald, der hele tiden er opdateret og meget omhyggelig omkring de ændringer, der fra tid til anden sker i de lovmæssige krav til et foreningsregnskab som vores. Tak, Kai Evald du er årsagen til, at vi aldrig har regnskabsproblemer. Jeg vil her også takke NF-foreningens interne revisor Niels Kjeldsen. Tak også til vores registrerede revisor, Dansk Revision Slagelse Sorø, Vivi Bromann, hvor vi også altid kan hente råd og vejledning, hvis det er nødvendigt. Lene Lind, Formand Hammerum, den 27. februar 2012 Sponsorer i 2010: Handelsbanken i Hillerød Rudersdal Kommune

10 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december kr. INDTÆGTER 94 Medlemskontingenter 21 Gaver og bidrag, medlemmer 364 Offentlige tilskud 0 Anvendte fondsmidler til familiekursus 0 Overskud ved landsindsamling 29 Arv Knud Jacobi Olesen, a conto 0 Indgået vedr. tidligere års kurser 1 Salg af bøger og materialer m.v. 17 Kompensation for moms sidste år 13 Renteindtægt af bankindestående 17 Renteindtægt af obligationer 0 Kurstab ved udtræk af obligationer og ved salg af bankinvest UDGIFTER 174 Årsmøde Kurser 0 Projekt ensomhed blandt unge 8 Øvrige medlemsarrangementer 50 The 14th. European NF Meeting 59 Konferencer m.v. 0 Forskningsstøtte. 164 Foreningens drift Kr Kr Administration og kontorhold ÅRETS RESULTAT

11 Status pr. 31. december kr. AKTIVER Kr. Kr. 153 Obligationer NK 90D STL 2013, 4 % nominel kr kurs 104,20 0 Obligationer Nordea Kredit Nominelt kr kurs 100,12 (køb kurs 100,47) 116 Bankinvest, højrentelande Indestående Handelsbanken 6 Tilgodehavende obligationsrenter 0 Tilgodehavende kommunetilskud familiekursus 0 Tilgodehavende driftstilskud 22 Forudbetaling vedr. næste års kurser 0 Tilgodehavender hos medlemmer AKTIVER I ALT PASSIVER 4 Afsat skyldig Dansk Revision 15 Afsat skyldig foreningsrevisor 0 Mellemregninger med medlemmer 4 Skyldige omkostninger i øvrigt 487 Ikke forbrugte tilskud 570 GÆLD I ALT Egenkapital pr. 31. december PASSIVER I ALT REVISIONSPÅTEGNING: Som årsmødevalgt revisor har jeg revideret omstående regnskab. Jeg har modtaget alle de oplysninger, jeg har begæret, til bekræftelse af regnskabets rigtighed. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Den 12. februar 2012 Niels Kjeldsen

12 Retur addresse: Jørgen Juel Pedersen Harboørevej Vanløse

NF-NYT ! NYT AUGUST 2010. Nr. 3 - August 2010. Lokalgruppen Vestjylland i Legoland

NF-NYT ! NYT AUGUST 2010. Nr. 3 - August 2010. Lokalgruppen Vestjylland i Legoland ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 3 - August 2010 Lokalgruppen Vestjylland

Læs mere

NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ 2010. Nr. 2 - Maj 2010. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ 2010. Nr. 2 - Maj 2010. www.nfdanmark.dk ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 2 - Maj 2010 årsmøde 2010 Årsmøde

Læs mere

NF-NYT. På tur til BonBon-Land. Nanna Langstrømpe i BonBon-Land NYT AUGUST 2009. Nr. 3 - August 2009. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. På tur til BonBon-Land. Nanna Langstrømpe i BonBon-Land NYT AUGUST 2009. Nr. 3 - August 2009. www.nfdanmark.dk NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 3 - August 2009 På tur til BonBon-Land

Læs mere

NF-NYT ! NYT NOVEMBER 2010. Nr. 4 - November 2010. Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge

NF-NYT ! NYT NOVEMBER 2010. Nr. 4 - November 2010. Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 4 - November 2010 Weekendkursus

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

nf-nyt nr. 4 november 2011 årgang 13 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk

nf-nyt nr. 4 november 2011 årgang 13 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk nf-nyt nr. 4 november 2011 årgang 13 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Det øverste billede: Balanceøvelse på kano, en af de mange som Ungdomsgruppen lavede til Familekursuset Det mellemste

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

NF-NYT. Den gule vase. NF-foreningens æresbevisning NYT MAJ 2009. Nr. 2 - Maj 2009. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. Den gule vase. NF-foreningens æresbevisning NYT MAJ 2009. Nr. 2 - Maj 2009. www.nfdanmark.dk NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 2 - Maj 2009 Den gule vase NF-foreningens

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC. nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.hu Det øverste billede: Voksenkursus, John Østergaard og Dorethe Det mellemste

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Det øverste billede: Dansepar gør klar til at danse Det mellemste billede: Der danses på livet løs, her ses Charlotte

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014.

Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014. Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014. Der afholdtes generalforsamling i PTU s østjyllandskreds på MarselisborgCentret, P.P.Ørumsgade 11, bygning 8, 8000 Aarhus C, d. 9. oktober 2014.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014.

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Velkomst ved lokalformanden, Søren Zastrow. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik dagens

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

nf-nyt De to stafetter s. 20-21 Formandens klumme s. 4 En Solståle historie s. 7 og 10 Djurs Sommerland Ungdomsgruppen s. 23

nf-nyt De to stafetter s. 20-21 Formandens klumme s. 4 En Solståle historie s. 7 og 10 Djurs Sommerland Ungdomsgruppen s. 23 nf-nyt nr. 3 august 2011 årgang 13 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen De to stafetter s. 20-21 Formandens klumme s. 4 En Solståle historie s. 7 og 10 Den nye hjemmeside s. 5 Så sker der

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

nf-nyt nr. 4 november 2013 årgang 15 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

nf-nyt nr. 4 november 2013 årgang 15 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen nf-nyt nr. 4 november 2013 årgang 15 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold...2 Kontaktoplysninger...3 Foreningen orienterer...4 Opslagstavlen...8 Andre organisationer...9

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2014

Velkommen til generalforsamling 2014 Velkommen til generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning og godkendelse af årsregnskabet 4. Behandling af eventuelle

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat bestyrelsesmødet den 13.08.2015 kl. 10.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

Referat bestyrelsesmødet den 13.08.2015 kl. 10.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. Referat bestyrelsesmødet den 13.08.2015 kl. 10.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Hvordan har vi det? (Runde ca. 2 min. pr. person). 3. Program

Læs mere

nf-nyt nr. 3 august 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lighthouse - Helgenæs Foto: PiaJ sxc.

nf-nyt nr. 3 august 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lighthouse - Helgenæs Foto: PiaJ sxc. nf-nyt nr. 3 august 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Lighthouse - Helgenæs Foto: PiaJ sxc.hu Det øverste billede: Hannibal, Rasmus Findshøj og Magnus hygger i baren til

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere