Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken"

Transkript

1 Lejere: Navn, 7400 Herning Adresse: Bolignummer: Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken Underskrevne lejere ansøger hermed om tilladelse til at holde ét husdyr (hund eller kat) i vores lejemål jf. vedhæftede reglement, der er vedtaget af beboerne på afdelingsmødet den 13/ Jeg/vi ønsker at anskaffe os Hund Kat Dyrets fødselsår: Dyrets race: Blandingsrace, bestående af: Jeg/vi erklærer hermed at have læst og forstået betingelserne i husdyr-reglementet. Jeg/vi er indforstået med, at brud på husdyr-reglementet medfører, at tilladelsen til at holde ét husdyr bliver inddraget, og husdyret skal fjernes fra lejemålet. Underskrifter:. Dato Underskrift Dato Underskift

2 Reglement for husdyrhold i Afdeling Brændgårdsparken Vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsmøde den 13/ Regler om husdyr Der kan gives tilladelse til ét husdyr pr. bolig (hund eller kat). Højden på hunde må højst være 50 cm., målt fra poten til skulderen forrest på dyret. Afgår husdyret ved døden, og ønsker lejeren at anskaffe sit et nyt husdyr, skal lejer på ny ansøge om tilladelse til dette husdyr. Fugle, fisk m.v., som holdes i bur eller akvarium, betragtes som stue-kulturer, og skal ikke registreres, men dette reglements generelle bestemmelser er også gældende for dem. Det er ikke tilladt at holde slanger og terrariedyr. Afdelingen har udstedt fuldmagt til, at boligadministrator kan opdatere husdyrreglementets liste over hunderacer, der ikke er tilladt i boligafdelingen, uden afdelingsmødets godkendelse. Forbud mod særlige hunderacer Der kan ikke opnås tilladelse til visse hunderacer, som er kendt for at have særlige aggressive egenskaber. Forbuddet omfatter de såkaldte kamphunde/muskelhunde som for eksempel: Alano Dogue Brasileiro Alpah Ully Kutta Guay Malen Bull Terrier blue blood bulldog Dogue de Bourdeaux Alano Ca De Bestier Gull Terr, Komondor Alpah Blue Blood Bulldog Cane Corso Italiano Kaukasisk Ovtcharka American Bulldog Centralasiatisk Ovtcharka Mastino Napolitano American Staffordshire Bull Dogo Argentino Miniature Bull Terrier Terrier Amstaff Dogo Canarian Pitt Bull Bandog Dogue Brasileiro Saarlooswlfhond (Ulve hybrid) Boerboel Dogue De Bourdeaux Shar Pei Boston Terrier Engelsk Bulldog Sort Russisk Terrier Boxer Fila Brasileiro Staffordshire Bull Terrier Bull-Mastiff Great Japanese Dog Tjekkoslovakisk ulvehund Bull Terrier Guatemalan Bull Terrier Tosa

3 Det samme gælder for hunde af blandingsracer (hybrider), hvoraf nogen af disse racer indgår. Hunde af førnævnte racer er ikke tilladt på bebyggelsens arealer. Således må gæster til beboere i Afdeling Brændgårdsparken ikke medbringe sådanne hunde under deres besøg i bebyggelsen. Det er alene ejeren/ansøgerens ansvar, at hunden ikke er omfattet af ovenstående forbud. Det er ejeren/ansøgerens pligt omgående at fremskaffe den fornødne dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ejeren/ansøgeren afholder alle omkostninger til fremskaffelse af dokumentationen. Dokumentationen kan til enhver tid forlanges af afdelingens administrator, og eventuelle ekstra omkostninger til en uvildig bedømmelse af hundens race afholdes ligeledes af hundens ejer. Såfremt det konstateres, at en beboer holder en hund af førnævnte type ved sit lejemål, forlanges hunden fjernet permanent fra lejemålet. Ansøgning Nuværende lejere skal ansøge om tilladelse til at holde ét husdyr inden anskaffelse af husdyret. Nye lejere, der ønsker at medbringe et husdyr, skal ansøge om tilladelse til at holde husdyr i forbindelse med indflytning. Ansøgning om tilladelse til at holde husdyr skal ske ved henvendelse til Boligselskabet Fruehøjgaard. Ansøgeren vil modtage bekræftelse på, at Boligselskabet Fruehøjgaard har modtaget ansøgningen. Betingelser Tilladelse til at holde husdyr kan kun opnås under betingelse af, at følgende bestemmelser overholdes: Kommerciel avl og køkkenopdræt af hunde og katte må ikke finde sted i afdelingen. 3. Husdyr må ikke ved støj, hærværk, bidsk optræden, uønsket indtrængning i andres haver/lejligheder eller på anden vis være til gene eller ulempe for afdelingens øvrige beboere Husdyr skal føres i line til og fra bopælen og på afdelingens fælles arealer. Katte skal holdes som indekatte eller være iført godkendt kattesele Husdyr må ikke medtages på legepladser og vaskeri. Besørger husdyret på afdelingens fælles arealer, skal føreren omgående fjerne husdyrets efterladenskaber Lejerens private have skal være indhegnet på en sådan måde, at husdyret ikke kan forcere hegnet. Indhegningen skal overholde bestemmelserne i ordensreglementet Lejeren afholder alle udgifter ved indhegning. Både ved opsætning og nedtagning Husdyr må ikke hindre, at personer i lovligt ærinde får adgang til lejemålet Husdyr skal holdes i helbredsmæssig god stand og må ikke misrøgtes eller udsættes for unødige lidelser Husdyr skal holdes forsikret for alle skader, som husdyret måtte forvolde Hunde og katte skal bære mærke i halsbåndet, hvorpå ejerens navn, adresse og evt. telefonnummer er angivet. Katte skal være øremærket. 20.

4 21. Hunde skal være lovpligtigt forsikret. Gyldig hundeansvarsforsikring (lovpligtig) skal forevises på forlangende af selskabet/afdelingsbestyrelsen. Sker dette ikke, vil tilladelsen til at holde hund blive inddraget omgående Husdyr må ikke passes eller tages i pleje, medmindre lejer har opnået tilladelse hertil. Bemærk at det pågældende husdyr kun må være af racer, som vil kunne opnå tilladelse til permanent ophold. Det er lejers pligt at dette overholdes. Pasning af husdyr kan ske i op til 8 dage Hvis en hund skambider mennesker eller dyr, vil tilladelsen til at holde husdyr blive inddraget omgående Tilladelse skal indhentes før anskaffelse af husdyret og registreres ved, at denne ansøgning med reglement udfyldes og underskrives. 28. Sanktioner ved overtrædelse Anskaffes husdyr uden forudgående tilladelse, vil der ske en skriftlig påtale. Efterleves påtalen ikke, følges den almindelige procedure for klager i Boligselskabet Fruehøjgaard. Holder lejer en kamp-, angrebs-, eller muskelhund, vil der ske en skriftlig påtale. Efterleves påtalen ikke, følges den almindelige procedure for klager i Boligselskabet Fruehøjgaard. Ved overtrædelse af bestemmelserne i punkt 1-13 kan tilladelsen til at holde husdyr inddrages. I gentagelsestilfælde eller ved overtrædelse af særlig grov karakter, kan tilladelsen for det pågældende husdyr blive inddraget med omgående virkning, hvilket betyder, at husdyret skal fjernes fra lejemålet inden for en vis frist, eller ved at det ikke fremover vil være muligt at modtage besøg eller passe andres husdyr. Fjernes husdyret ikke inden for den givne frist, følges den almindelige procedure for klager i Boligselskabet Fruehøjgaard.

5 Reglement for husdyrhold i Afdeling Brændgårdsparken Vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsmøde den 13/ KOPI TIL LEJERS BRUG! Regler om husdyr Der kan gives tilladelse til ét husdyr pr. bolig (hund eller kat). Højden på hunde må højst være 50 cm., målt fra poten til skulderen forrest på dyret. Afgår husdyret ved døden, og ønsker lejeren at anskaffe sit et nyt husdyr, skal lejer på ny ansøge om tilladelse til dette husdyr. Fugle, fisk m.v., som holdes i bur eller akvarium, betragtes som stue-kulturer, og skal ikke registreres, men dette reglements generelle bestemmelser er også gældende for dem. Det er ikke tilladt at holde slanger og terrariedyr. Afdelingen har udstedt fuldmagt til, at boligadministrator kan opdatere husdyrreglementets liste over hunderacer, der ikke er tilladt i boligafdelingen, uden afdelingsmødets godkendelse. Forbud mod særlige hunderacer Der kan ikke opnås tilladelse til visse hunderacer, som er kendt for at have særlige aggressive egenskaber. Forbuddet omfatter de såkaldte kamphunde/muskelhunde som for eksempel: Alano Dogue Brasileiro Alpah Ully Kutta Guay Malen Bull Terrier blue blood bulldog Dogue de Bourdeaux Alano Ca De Bestier Gull Terr, Komondor Alpah Blue Blood Bulldog Cane Corso Italiano Kaukasisk Ovtcharka American Bulldog Centralasiatisk Ovtcharka Mastino Napolitano American Staffordshire Bull Dogo Argentino Miniature Bull Terrier Terrier Amstaff Dogo Canarian Pitt Bull Bandog Dogue Brasileiro Saarlooswlfhond (Ulve hybrid) Boerboel Dogue De Bourdeaux Shar Pei Boston Terrier Engelsk Bulldog Sort Russisk Terrier Boxer Fila Brasileiro Staffordshire Bull Terrier Bull-Mastiff Great Japanese Dog Tjekkoslovakisk ulvehund Bull Terrier Guatemalan Bull Terrier Tosa

6 Det samme gælder for hunde af blandingsracer (hybrider), hvoraf nogen af disse racer indgår. Hunde af førnævnte racer er ikke tilladt på bebyggelsens arealer. Således må gæster til beboere i Afdeling Brændgårdsparken ikke medbringe sådanne hunde under deres besøg i bebyggelsen. Det er alene ejeren/ansøgerens ansvar, at hunden ikke er omfattet af ovenstående forbud. Det er ejeren/ansøgerens pligt omgående at fremskaffe den fornødne dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ejeren/ansøgeren afholder alle omkostninger til fremskaffelse af dokumentationen. Dokumentationen kan til enhver tid forlanges af afdelingens administrator, og eventuelle ekstra omkostninger til en uvildig bedømmelse af hundens race afholdes ligeledes af hundens ejer. Såfremt det konstateres, at en beboer holder en hund af førnævnte type ved sit lejemål, forlanges hunden fjernet permanent fra lejemålet. Ansøgning Nuværende lejere skal ansøge om tilladelse til at holde ét husdyr inden anskaffelse af husdyret. Nye lejere, der ønsker at medbringe et husdyr, skal ansøge om tilladelse til at holde husdyr i forbindelse med indflytning. Ansøgning om tilladelse til at holde husdyr skal ske ved henvendelse til Boligselskabet Fruehøjgaard. Ansøgeren vil modtage bekræftelse på, at Boligselskabet Fruehøjgaard har modtaget ansøgningen. Betingelser Tilladelse til at holde husdyr kan kun opnås under betingelse af, at følgende bestemmelser overholdes: Kommerciel avl og køkkenopdræt af hunde og katte må ikke finde sted i afdelingen. 3. Husdyr må ikke ved støj, hærværk, bidsk optræden, uønsket indtrængning i andres haver/lejligheder eller på anden vis være til gene eller ulempe for afdelingens øvrige beboere Husdyr skal føres i line til og fra bopælen og på afdelingens fælles arealer. Katte skal holdes som indekatte eller være iført godkendt kattesele Husdyr må ikke medtages på legepladser og vaskeri. Besørger husdyret på afdelingens fælles arealer, skal føreren omgående fjerne husdyrets efterladenskaber Lejerens private have skal være indhegnet på en sådan måde, at husdyret ikke kan forcere hegnet. Indhegningen skal overholde bestemmelserne i ordensreglementet Lejeren afholder alle udgifter ved indhegning. Både ved opsætning og nedtagning Husdyr må ikke hindre, at personer i lovligt ærinde får adgang til lejemålet Husdyr skal holdes i helbredsmæssig god stand og må ikke misrøgtes eller udsættes for unødige lidelser Husdyr skal holdes forsikret for alle skader, som husdyret måtte forvolde Hunde og katte skal bære mærke i halsbåndet, hvorpå ejerens navn, adresse og evt. telefonnummer er angivet. Katte skal være øremærket.

7 20. Hunde skal være lovpligtigt forsikret. Gyldig hundeansvarsforsikring (lovpligtig) skal forevises på forlangende af selskabet/afdelingsbestyrelsen. Sker dette ikke, vil tilladelsen til at holde hund blive inddraget omgående Husdyr må ikke passes eller tages i pleje, medmindre lejer har opnået tilladelse hertil. Bemærk at det pågældende husdyr kun må være af racer, som vil kunne opnå tilladelse til permanent ophold. Det er lejers pligt at dette overholdes. Pasning af husdyr kan ske i op til 8 dage Hvis en hund skambider mennesker eller dyr, vil tilladelsen til at holde husdyr blive inddraget omgående Tilladelse skal indhentes før anskaffelse af husdyret og registreres ved, at denne ansøgning med reglement udfyldes og underskrives. 27. Sanktioner ved overtrædelse Anskaffes husdyr uden forudgående tilladelse, vil der ske en skriftlig påtale. Efterleves påtalen ikke, følges den almindelige procedure for klager i Boligselskabet Fruehøjgaard. Holder lejer en kamp-, angrebs-, eller muskelhund, vil der ske en skriftlig påtale. Efterleves påtalen ikke, følges den almindelige procedure for klager i Boligselskabet Fruehøjgaard. Ved overtrædelse af bestemmelserne i punkt 1-13 kan tilladelsen til at holde husdyr inddrages. I gentagelsestilfælde eller ved overtrædelse af særlig grov karakter, kan tilladelsen for det pågældende husdyr blive inddraget med omgående virkning, hvilket betyder, at husdyret skal fjernes fra lejemålet inden for en vis frist, eller ved at det ikke fremover vil være muligt at modtage besøg eller passe andres husdyr. Fjernes husdyret ikke inden for den givne frist, følges den almindelige procedure for klager i Boligselskabet Fruehøjgaard.

Reglement for husdyrhold

Reglement for husdyrhold Side 1 af 7 sider Reglement for husdyrhold Revideret af den 20. marts 2012 Side 2 af 7 sider Regler om husdyr Reglement for husdyrhold Der kan gives tilladelse til to husdyr pr. bolig (hund eller kat).

Læs mere

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN 90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN MUSIK OG STØJ Ved brug af radio, TV og lignende: Tag hensyn til de øvrige beboere! Efter klokken 23 skal du dæmpe lyden! Når du finder anledning til at feste i din lejlighed:

Læs mere

Ordensreglement for. Samsøvænget

Ordensreglement for. Samsøvænget Køge Boligselskab Ordensreglement for Samsøvænget Disse regler er helst ikke noget, som du skal gå og tænke over i det daglige. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere. Når du bor

Læs mere

Ordensreglement for. Solbakken I

Ordensreglement for. Solbakken I Køge Boligselskab Ordensreglement for Solbakken I Disse regler er helst ikke noget, som du skal gå og tænke over i det daglige. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere. Når du bor

Læs mere

Ordensreglement for. Klemens Torp

Ordensreglement for. Klemens Torp Køge Boligselskab Ordensreglement for Klemens Torp Disse regler er helst ikke noget, som du skal gå og tænke over i det daglige. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere. Når du bor

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB AFDELING ØSTERBY UNDER ADMINISTRATION AF DAB GENERELLE REGLER

ORDENSREGLEMENT FOR TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB AFDELING ØSTERBY UNDER ADMINISTRATION AF DAB GENERELLE REGLER ORDENSREGLEMENT FOR TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB AFDELING ØSTERBY UNDER ADMINISTRATION AF DAB GENERELLE REGLER ANTENNER BAD OG TOILET MASKINER Tilslutning af fællesantenneanlæggene må kun ske med

Læs mere

Ordensreglement for. Hastrup Huse

Ordensreglement for. Hastrup Huse Køge Boligselskab Ordensreglement for Hastrup Huse Disse regler er helst ikke noget, som du skal gå og tænke over i det daglige. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere. Når du bor

Læs mere

Ordensreglement for. Solbakken I

Ordensreglement for. Solbakken I Køge Boligselskab Ordensreglement for Solbakken I Disse regler er helst ikke noget, som du skal gå og tænke over i det daglige. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere. Når du bor

Læs mere

Nyt Ordensreglement for. Hastrupvænget

Nyt Ordensreglement for. Hastrupvænget Køge Boligselskab Nyt Ordensreglement for Hastrupvænget Disse regler er helst ikke noget, som du skal gå og tænke over i det daglige. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere. Når

Læs mere

Ordensreglement for. Tornegården

Ordensreglement for. Tornegården Køge Boligselskab Ordensreglement for Tornegården Disse regler er helst ikke noget, som du skal gå og tænke over i det daglige. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere. Når du bor

Læs mere

Husorden afdeling 9 Rønnehegnet

Husorden afdeling 9 Rønnehegnet Vedtaget på beboermøde 1996 Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling

Læs mere

Ordensreglement for. Hastrupparken

Ordensreglement for. Hastrupparken Køge Boligselskab Ordensreglement for Hastrupparken Disse regler er helst ikke noget, du skal gå og tænke over i det daglige. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere. Det er også

Læs mere

Køge Boligselskab. Ordensreglement for Ravnsborg Huse [ som vedtaget af beboerne ]

Køge Boligselskab. Ordensreglement for Ravnsborg Huse [ som vedtaget af beboerne ] Køge Boligselskab Ordensreglement for Ravnsborg Huse [ som vedtaget af beboerne ] Ravnsborg Huse er de nyeste boliger i Køge Boligselskab. De er bygget som passiv-huse i høj kvalitet, og er placeret centralt

Læs mere

Ordensreglement for. Solbakken II

Ordensreglement for. Solbakken II Køge Boligselskab Ordensreglement for Solbakken II Disse regler er helst ikke noget, som du skal gå og tænke over i det daglige. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere. Når du bor

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5713-4 Veksølund. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

HUSDYRHOLD REGLER OG RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSERNE PÅ SUNDVEJ HJORTSØGÅRDVEJ

HUSDYRHOLD REGLER OG RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSERNE PÅ SUNDVEJ HJORTSØGÅRDVEJ HUSDYRHOLD REGLER OG RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSERNE PÅ SUNDVEJ HJORTSØGÅRDVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 3 HUSDYR SOM IKKE MÅ HOLDES... 4 HVILKE HUSDYR KAN DER GIVES TILLADELSE TIL

Læs mere

3. ORDENSREGLER FOR AFDELING 33

3. ORDENSREGLER FOR AFDELING 33 3. ORDENSREGLER FOR AFDELING 33 VI SKAL VÆRE HER ALLE SAMMEN I en boligafdeling som vores, hvor vi lever tæt sammen, er vi mere eller mindre afhængige af hinanden vi er fælles om mange ting og derfor er

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5706-0 Boelholm II. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven

Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement for afdeling Egebjerghaven Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Hold-an Vej 16 2750 Ballerup Telefon 4466 7261 almenbo@almenbo.dk

Læs mere

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus I en ejendom med mange beboere er vi alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting og det er derfor naturligt at opstille visse

Læs mere

Ordensreglement. CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.V.: Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier.

Ordensreglement. CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.V.: Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 05-Skovparken Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold)

Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold) Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold) 28. november 2011 Indledning Denne vejledning er udarbejdet af Veterinærafdelingen under Departementet

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Afsnit 7 - Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Vedtaget på Beboermøde den 17-11-2015 Fælles

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010

Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010 Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010 Husorden Denne husorden er gældende for alle beboere i Rødovre Boligselskabs afdeling 19 beliggende Brandholms Allé 15-29.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV 12. juli 2010 I de senere år er det blevet stadig mere udbredt at holde de typer af hunde, der ofte bliver betegnet som farlige hunde eller kamp- eller muskelhunde. Ifølge

Læs mere

Ordensreglement. CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.V.: Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier.

Ordensreglement. CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.V.: Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 05-Skovparken Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Ordensreglement for. Boskovparken

Ordensreglement for. Boskovparken Køge Boligselskab Ordensreglement for Boskovparken Disse regler er helst ikke noget, som du skal gå og tænke over i det daglige. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere. Når du bor

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 24, Lyngparken 1A, Arbejdernes AndelsBoligforening. Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 24, Lyngparken 1A, Arbejdernes AndelsBoligforening. Varde Ordensbestemmelser for Afd. 24, Lyngparken 1A, Arbejdernes AndelsBoligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn Ordensbestemmelser 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5703-9 Halkær. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Husorden 1-6064 Damagervej 1-6066 Stubmøllevej

Husorden 1-6064 Damagervej 1-6066 Stubmøllevej Husorden 1-6064 Damagervej 1-6066 Stubmøllevej Revideret på afdelingsmødet den 27. august 2014 Et godt klima En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man mere eller mindre er afhængige

Læs mere

Vejledning om hundelovens forbudsordning

Vejledning om hundelovens forbudsordning Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5430-0272 Dok.: MCO41112 Vejledning om hundelovens forbudsordning 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGFORENING ODENSE

ARBEJDERNES BOLIGFORENING ODENSE ARBEJDERNES BOLIGFORENING ODENSE Ordensregler for afd. 8 Storkeløkken Vicevært: Johnny Jensen, har kontor Storkeløkken 102. Træffetid: Mandag - Torsdag 12.00-12.30, fredag kl. 11.00 11.30 tlf. 66 18 09

Læs mere

Boligselskabet KIRSTINEVANG Ballerup

Boligselskabet KIRSTINEVANG Ballerup Boligselskabet KIRSTINEVANG Ballerup Husorden for afdeling IV Regler for husdyrhold 1 Affald Alt husholdningsaffald skal afleveres i lukkede poser i de opstillede affaldsøer tæt ved din bolig. Store ting

Læs mere

Husorden Bestemmelser for husdyrhold Og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven

Husorden Bestemmelser for husdyrhold Og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven Husorden Bestemmelser for husdyrhold Og havereglement for afdeling Egebjerghaven Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Telegrafvej 5 B, 2 2750 Ballerup Telefon 4466 7261 Fax 4466

Læs mere

Afdeling Breeltevang Dato: 26. maj 2008 Hørsholm almene Boligselskab. Leveregler. i og omkring. din bolig

Afdeling Breeltevang Dato: 26. maj 2008 Hørsholm almene Boligselskab. Leveregler. i og omkring. din bolig Leveregler i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB Fælles leveregler Antenner En boligafdeling udgør et lille samfund sammensat

Læs mere

Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, så skal du være opmærksom på mange forhold.

Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, så skal du være opmærksom på mange forhold. Afdelingens regler Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, så skal du være opmærksom på mange forhold. Fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten er, at reglerne er

Læs mere

1.1 Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. (Se regler for råderet).

1.1 Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. (Se regler for råderet). FORORD De generelle regler om lejernes benyttelse af lejligheder og lokaler i ejendommen findes i lejekontrakten samt i lejeloven. Ordensreglementet ophæver ikke disse regler, men skal ses som et supplement

Læs mere

OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE

OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 359 Offentligt ULOVLIGE HUNDE OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE Antal hunde aflivet i medfør af hundelovens 1 b, jf. 1 a (forbudte

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet.

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 02-Bakkelunden Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Boligselskabet Domea, Vejle. Husorden. for. afd. 86-1

Boligselskabet Domea, Vejle. Husorden. for. afd. 86-1 Boligselskabet Domea, Vejle Husorden for afd. 86-1 Velkommen som beboer i Boligselskabet Domea, Vejle, afd. 86-1. Afdelings-/organisationsbestyrelsen byder dig/jer velkommen som beboer i afdelingen med

Læs mere

tl lluovra - 7 APR. 2015 Forslag til beboermøder 2ot5 Administrationen/inspektøren tr Bestyrelsen I Beboerne I ved ikke tr Afdeling nr

tl lluovra - 7 APR. 2015 Forslag til beboermøder 2ot5 Administrationen/inspektøren tr Bestyrelsen I Beboerne I ved ikke tr Afdeling nr Forslag til beboermøder 2ot5-7 APR. 2015 tl lluovra det til administrationen. Jo før du sender dit forslag til os, jo mere tid har vi til at behandle forslaget og Forslag, du Ønsker optaget på dagsordenen

Læs mere

Forslag: Begrundelse Forslag Begrundelse Forslag Begrundelse Forslag Begrundelse

Forslag: Begrundelse Forslag Begrundelse Forslag Begrundelse Forslag Begrundelse Indkomne forslag 1. Udtalelse om fremtiden for institutionsgrunden Forslag: Afdelingsbestyrelsen ønsker afdelingsmødets tilkendegivelse vedrørende et eventuelt nybyggeri på institutionsgrunden. Begrundelse:

Læs mere

1. august 2011 EM 2011/XX. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger

1. august 2011 EM 2011/XX. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2011 EM 2011/XX Bemærkninger til ændringsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I de seneste år er det verden over blevet mere og mere almindeligt at holde hunde, der ofte bliver betegnet

Læs mere

Skolegade 12 og 20 HUSORDEN

Skolegade 12 og 20 HUSORDEN Boligselskabet DVB for Københavns Kommune AFDELING 11 Skolegade 12 og 20 HUSORDEN 1. oktober 2008 Indhold Indledning Affald Antenner og Parabolantenner Gardiner og persienner Bad og WC Fællesarealer Tagterrasser

Læs mere

Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab

Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange

Læs mere

Afdeling Birkeparken Dato: 18. juni 2013 Hørsholm almene Boligselskab. Ordensreglement. Om levereglerne i og omkring. din bolig

Afdeling Birkeparken Dato: 18. juni 2013 Hørsholm almene Boligselskab. Ordensreglement. Om levereglerne i og omkring. din bolig Afdeling Birkeparken Dato: 18. juni 2013 Hørsholm almene Boligselskab DAB Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer?

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Ordensreglement - For Ægirs Kvarter Sydkystens Boligselskab GENERELT: En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og man

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

Husorden og leveregler

Husorden og leveregler Husorden og leveregler for Havslunde HUSORDEN En Husorden, som kan håndhæves, skal gøre det muligt for os alle sammen i afdelingen at have det godt i vores boliger og med hinanden. Husordenen er godkendt

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: LOV nr 717 af 25/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 Justitsministeriet Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning

Læs mere

Husorden. for. Fortehusene afdeling 23. Stenløse-Ølstykke Boligforening

Husorden. for. Fortehusene afdeling 23. Stenløse-Ølstykke Boligforening Husorden for Fortehusene afdeling 23 Stenløse-Ølstykke Boligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet.

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. Fyns Almennyttige Boligselskab Afdeling: Birkeparken Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Ordensreglement. CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.V.: Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier.

Ordensreglement. CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.V.: Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 05-Skovparken Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 02 Østergade 8-10 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 02 Østergade 8-10 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 02 Østergade 8-10 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 8 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 8 sider Afdelingens regler Reglerne for afdelingen

Læs mere

Boligselskabet DVB for Københavns kommune, Afdeling 14. Køjevænget - Dragør HUSORDEN

Boligselskabet DVB for Københavns kommune, Afdeling 14. Køjevænget - Dragør HUSORDEN Boligselskabet DVB for Københavns kommune, Afdeling 14 Køjevænget - Dragør HUSORDEN Vedtaget på afdelingsmøde 15. marts 2015 med ændringer vedtaget 31.marts 2016 Med virkning fra den 31. marts 2016 erstatter

Læs mere

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold 15. juni 2013 Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som

Læs mere

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 2. september 2010

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 2. september 2010 Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 2. september 2010 1. Et godt klima er meget værd En boligforening med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

HUSORDEN AFDELING 101 NIVÅHØJ I

HUSORDEN AFDELING 101 NIVÅHØJ I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN AFDELING 101 NIVÅHØJ I GODKENDT PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE 18. APRIL 2001 REV. 3. FEBRUAR 2015 Opgang: 1 12 1. Færdsel på trapper, skal foregå uden at være til gene for

Læs mere

Husorden afdeling Skanseparken

Husorden afdeling Skanseparken I vedtægterne for Østjysk Bolig står der, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når vi tager hensyn til hinanden. Det skal

Læs mere

Husorden 1-3057 A.F. Beyersvej

Husorden 1-3057 A.F. Beyersvej Husorden 1-3057 A.F. Beyersvej En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om mange ting. Det skaber tryghed og tilfredshed,

Læs mere

Husorden. for. 5724-7 - Teglværksparken. Stenløse - Ølstykke Boligforening

Husorden. for. 5724-7 - Teglværksparken. Stenløse - Ølstykke Boligforening Husorden for 5724-7 - Teglværksparken Stenløse - Ølstykke Boligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden

Læs mere

Ordensbestemmelser for UNGDOMSBOLIG Afd. 22, Abildvej 20 A - O, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for UNGDOMSBOLIG Afd. 22, Abildvej 20 A - O, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for UNGDOMSBOLIG Afd. 22, Abildvej 20 A - O, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser

Læs mere

BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken

BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken Senest rettet den 14/11 2017 Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/brabeboer [1] 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Boligselskabets administration...

Læs mere

BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken

BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken Senest rettet den 9. februar 2017 Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/brabeboer [1] 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Boligselskabets administration...

Læs mere

BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken

BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken Senest rettet den 3/6 2019 Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/brabeboer [1] 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Boligselskabets administration...

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 28 ELLEBRINKEN

ORDENSREGLER AFD. 28 ELLEBRINKEN ORDENSREGLER AFD. 28 ELLEBRINKEN Vi skal være her alle sammen Til beboerne i afd. 28 I en boligafdeling som vores, hvor vi lever tæt sammen, er vi mere eller mindre afhængige af hinanden vi er fælles

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE GODKENDT NOVEMBER 1996 REV. 30. APRIL 2014 Velkommen til afdeling 141 Afdelingen har selvfølgelig en husorden, den er ment som en hjælp

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 3 Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 3 Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 3 Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØJS ALLE

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØJS ALLE 106-116 HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØJS ALLE - l - Va/højs Alle 106-116 Indholdsfortegnelse: Indledning Overholdelse af husorden A) Støjende adfærd B) Husdyr hold C) Adgangsveje og deres anvendelse

Læs mere

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel opførsel... 3 Støj... 3 Fælles udeområder... 3 Færdsel på stier og veje... 3 Husdyr... 3 Indgangsparti... 4 Have... 4 Affald... 4 Vask og tørring...

Læs mere

Ansøgningsskema til hold af hund

Ansøgningsskema til hold af hund Ansøgningsskema til hold af hund Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Hundeejers fulde navn: Hundeejers lejlighedsnummer: Hundeejers telefonnummer: Hundeejers e-mail: Hundens navn: Hundens race: (hvis blanding

Læs mere

Fællesspisning. Forslag til beboermødet

Fællesspisning. Forslag til beboermødet Dato 4. oktober 2011 Boligselskabet Vendersbo Sundtoften og Lindehaven Oplag 380 stk. HovedoverskriftNyhedsbrev I dette nummer: Fællesspisning 1 Husorden 1 Husorden 2 Forslag beboermøde 3 Regnskab 4 Rente

Læs mere

GRØNNINGEN. Reglerne i denne husorden skal alle beboere og deres gæster overholde.

GRØNNINGEN. Reglerne i denne husorden skal alle beboere og deres gæster overholde. GRØNNINGEN 1 HUSORDEN Formål. Formålet med denne husorden er, at informere og vejlede beboerne om de fælles regler, så Grønningen kan være et godt og trygt sted at bo, således at der skabes de bedste rammer

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 14

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 14 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 14 Måløv, den 22. januar 2014 Følgende husorden bedes gennemlæst, efterlevet og prioriteret højt af alle beboere, da fælles interesser som ro, orden, tryghed, hensyn og

Læs mere

HUSORDEN for Lejerbo afd

HUSORDEN for Lejerbo afd HUSORDEN for Lejerbo afd. 235-0 1. Til overholdelse af god orden i ejendommen påhviler det enhver lejer i fælles interesse at holde sig de bestemmelser efterretteligt, som boligselskabet hhv. afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 102 NIVÅHØJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 102 NIVÅHØJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 102 NIVÅHØJ II REVIDERET OG GODKENDT AF VIBO S JURIST JUNI 2004 REV. 25. JANUAR 2011 1. Al færdsel på trapper og i kældergange, ligesom på de tilhørende frie

Læs mere

Ordensregler for Lundegården

Ordensregler for Lundegården Et godt klima er meget værd Ordensregler for Lundegården En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden. Man bliver fælles om mange ting, og

Læs mere

Afdeling 37 (Solo) Enhver beboer skal efterleve, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af foreningen.

Afdeling 37 (Solo) Enhver beboer skal efterleve, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af foreningen. Afdeling 37 (Solo) Stengade 2 12, Bjerggade 23 35, Sdr. Havnegade 28 36 Søndergade 27 og 44 st. samt 46 I 4, II 4 og III 4 Fælles ordensregler for afd. 37 B42 og afd. 73 SAB Det er vigtigt at tage hensyn

Læs mere

Husorden for BSB Søllerød, Afdeling 2 den 31. maj 2011 H U S O R D E N

Husorden for BSB Søllerød, Afdeling 2 den 31. maj 2011 H U S O R D E N H U S O R D E N 1. Generelt a) Som anført i huslejekontrakten har alle lejere pligt til at overholde husordenen. b) Det påhviler endvidere lejerne at sikre, at også deres børn og gæster overholder husordenen.

Læs mere

Ordensregler for Lundegården

Ordensregler for Lundegården Et godt klima er meget værd Ordensregler for Lundegården En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden. Man bliver fælles om mange ting, og

Læs mere

Husorden. for. Havrevangen. Frederiksborg Boligselskab

Husorden. for. Havrevangen. Frederiksborg Boligselskab for Havrevangen Frederiksborg Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk _ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 65, Æblelunden ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 65, Æblelunden ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 65, Æblelunden ORDENSREGLEMENT (Godkendt af FU december 2013) Oktober 2014 Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning Dette reglement

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Husorden for BSB Søllerød, Afdeling 2 den 11. juni 2014 H U S O R D E N

Husorden for BSB Søllerød, Afdeling 2 den 11. juni 2014 H U S O R D E N H U S O R D E N 1. Generelt a) Som anført i huslejekontrakten har alle lejere pligt til at overholde husordenen. b) Det påhviler endvidere lejerne at sikre, at også deres børn og gæster overholder husordenen.

Læs mere

Ordensreglement. AFFALD: Beboeren har pligt til at sortere sit affald og lægge affaldet i de til formålet opstillede containere.

Ordensreglement. AFFALD: Beboeren har pligt til at sortere sit affald og lægge affaldet i de til formålet opstillede containere. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Korsløkkeparken F Ordensreglement Følgende regler er givet for at skabe de for beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

HUSORDEN GÆLDENDE FOR BEBOERNE I AAB AFD. 34

HUSORDEN GÆLDENDE FOR BEBOERNE I AAB AFD. 34 HUSORDEN GÆLDENDE FOR BEBOERNE I AAB AFD. 34 1. INDLEDNING Denne husorden indeholder regler og retningslinjer, som kan være med til at skabe et godt klima, tryghed og tilfredshed blandt afdelingens beboere.

Læs mere

Husorden for Askerød. Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg.

Husorden for Askerød. Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg. Husorden for Askerød Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg. Opgangen skal være ryddet for alt, der kan blokere flugtveje

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 23 Markedspladsen, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 23 Markedspladsen, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 23 Markedspladsen, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn Ordensbestemmelser 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken

BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken BEBOERMAPPE Afdeling Brændgårdsparken Senest rettet den 21. januar 2015 Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/brabeboer [1] 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Boligselskabets administration...

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 23

ORDENSREGLER AFD. 23 Solbærhaven Solbærhaven Kirsebærhaven ORDENSREGLER AFD. 23 SOLBÆRHAVEN OG KIRSEBÆRHAVEN Vi skal være her alle sammen Til beboerne i afd. 23 I en boligafdeling som vores, hvor vi lever tæt sammen, er vi

Læs mere