TMG Håndbold trænermappe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TMG Håndbold trænermappe"

Transkript

1 1.0 Træner Trænermøder Hjælp Trænergodtgørelse Trænerkursus Deltagerliste Nøgler Alarmer Lys i hallen Oprydning Medlem Medlem Kontingent Forsikringer Tyveri Ødelæggelser Træning Træning Træningstid Træningsinspiration Den gule tråd Håndboldafdelingens gule tråd...8 Faldteknik Materialer Skabe Spilletøj Bolde Oprydning Tape, is og harpiks Telefon Kopimaskine Turnering Kampafvikling Holdkort Inden turneringskamp afholdes skal holdkortet udfyldes Kampresultat Dommer Dommerbord Stævner Stævner Håndboldskole Forældre Forældremøde Skader Taxa Falck Halhuset Diverse Bilag

2 1.0 Træner 1.1 Trænermøder Vi afholder trænermøder (ungdom) ca. hver anden måned, hvor hver træner informerer om sit hold: Placering i turneringen. Hvordan er opbakningen til træningen? Hvordan fungerer gruppen? Er der forældreopbakning? Etc. Der vil ligeledes på disse møder blive informeret om nyt fra bestyrelsen. Der bliver lagt indkaldelse i brevbakkerne i skab nr. 1 og hængt dagsorden op på opslagstavlen. Såfremt der er emner til dagsordenen, I ønsker belyst, bedes I venligst kontakte den træneransvarlige inden mødet. 1.2 Hjælp Du er altid velkommen til at ringe til en af de gamle rutinerede trænere, hvis du har brug for hjælp eller råd. 1.3 Trænergodtgørelse Som en lille erkendtlighed for din store indsats som træner, har du følgende goder i foreningen: Du får udleveret en træningsdragt til ejendom. Vi vil gerne have, at du deltager i kurser/uddannelse, og vi betaler derfor dine omkostninger til disse aktiviteter. Du inviteres normalt med til en fest 1 gang årligt Du modtager et kontant beløb i marts/april måned. Det kontante beløb er skattefrit, da der er tale om omkostningsdækning. Skulle du som træner få en bøde p.g.a. et rødt kort, betaler klubben beløbet - men vi ser ikke gerne røde kort til vore trænere. Fra året 1999/2000 vil en dommerindberetning af en spiller altid føre til en bøde, ud over et antal karantænedage. Bestyrelsen har besluttet, at den foreløbig betaler disse bøder, men dette kan ændre sig, hvis omfanget er tiltagende. Seniortrænere har normalt en kontrakt med bestyrelsen 1.4 Trænerkursus - 2 -

3 Hvis I er interesserede i at komme på trænerkursus, skal I blot henvende jer til formanden / den kursusansvarlige, som så vil formidle det videre. Hvis I støder på spillere, der kunne tænke sig at komme på kursus (hjælpetræner/trænerkursus), støtter klubben meget gerne dette. Tilmelding til kurser sker via bestyrelsen, der skal godkende tilmeldingen. Klubben betaler for den ønskede uddannelse. 1.5 Deltagerliste Senest 1. oktober skal der afleveres en deltagerliste med navn og adresse til kassereren. (vedlagt) 1.6 Nøgler Formanden udleverer 2 nøgler til hver træner: 1 stk. Ruko nøgle, der passer til dørene i Halhuset. 1 stk. nøgle, der passer til de skabe og boldkasser, du skal have adgang til. NB! 1 stk. nøgle til hallen, omklædningsrum, musikanlæg og dommerbord hænger på et aftalt sted. Husk: Alle udleverede nøgler skal straks afleveres, hvis du stopper som træner. Evt. tab af nøgler skal omgående meddeles til formanden. 1.7 Alarmer Der er alarmer i HalHuset, der skal slås til og fra. Instruktion i brugen af alarmerne gives til trænermøde. 1.8 Lys i hallen Lyset i hallen tænder automatisk. Der er opsat bevægelsesfølere. Lyset slukker ligeledes automatisk, når der efter et stykke tid ikke registreres bevægelser. Hallyset tændes en halv time før første starttidspunkt og slukker en halv time efter sidste spilletidspunkt. Dette styrer skolens pedel via EDB. 1.9 Oprydning Det er dit ansvar som træner at bolde/materiel er låst inde efter træning/kamp

4 2.0 Medlem 2.1 Medlem Generelt kan alle personer blive medlem af håndboldklubben og har lov til at træne på dit hold. Inden spilleren deltager i turneringen, skal der fremskaffes et spillercertifikat fra den tidligere klub, hvis spilleren har haft en sådan indenfor de seneste 2 år. Det er trænerens opgave at sørge for aflevering af spillercertifikatet til kassereren, inden spilleren må benyttes i turneringskampe. Denne regel gælder for alle spillere fra og med pige/drenge truppen og opefter. Benyttelse af en ulovlig spiller kan koste holdet de points, de uretmæssigt har fået ved at benytte den ulovlige spiller. Vær opmærksom på, at der ved et evt. klubskifte altid er 30 dages karantæne målt fra sidste kamp hvori spilleren har deltaget for den afgivende klub. En spiller, der ønsker at forlade klubben, og skal have sit spillercertifikat med, skal selv rette henvendelse til kassereren, der så sørger for fremsendelse af spillercertifikatet. 2.2 Kontingent Alle, der spiller I håndboldafdelingen, skal betale kontingent: Spillere, der er i klubben i september/oktober måned, vil blive opkrævet et helt års kontingent. Spillere, der kommer til på et senere tidspunkt fra jul, vil blive opkrævet ½ kontingent. Kassereren skal have holdlister fra trænerne senest 1. oktober for at kunne opkræve kontingent. Kontingentet er fastsat af generalforsamling/ bestyrelse og udgør for sæson 2005/2006: Kr. Betalingstidspunkt Sandkasse: 450,- november Lilleput: 525,- november Puslinge: 525,- november Pige/drenge: 525,- november Junior: 700,- november Ynglinge: 700,- november Senior m. træner: 1200,- november Øvrige Senior: 900,- november Oldboys: 800,- november - 4 -

5 Kontingentet opkræves via girokort, som kassereren fordeler til trænerne. Trænerne sørger for at udlevere girokortene til spillerne. Rykker for manglende betaling koster 50,- kr. pr. rykker. Efter gentagne rykninger udelukker bestyrelsen spilleren fra deltagelse i turnering og træning. 2.3 Forsikringer Klubben har ikke egne forsikringer. Normalt er det spillerens egen forsikring, der gælder. 2.4 Tyveri Pas meget på tøj og værdigenstande i omklædningsrummet. Der er meget stor risiko for tyveri!! Fortæl dine spillere, at de aldrig må efterlade værdigenstande i omklædningsrummet - vi har det ikke forsikret. Det er deres egen forsikring, der evt. skal dække, så hjælp spillerne til at situationen ikke opstår. 2.5 Ødelæggelser Hvis en spiller forårsager ødelæggelser under træning, turneringer eller stævner, er det selvfølgelig også spilleren, der gøres ansvarlig for ødelæggelsen. Der kan naturligvis være tale om et uheld, men sørg altid for at få spillerens navn, hvis det er muligt. Skader i Mårslet Hallen / Halhuset, skal straks meddeles bestyrelsen. Alternativt kan en seddel med beskrivelse af skaden afleveres i Halhuset. 3.0 Træning 3.1 Træning 1. Mød i god tid - vær punktlig. 2. Vær altid omklædt - det viser autoritet og selvsikkerhed. 3. Vær altid velforberedt - det giver dig sikkerhed og styrke. 4. Vær positiv - også når du giver kritik (husk at rose). 5. Vis humor og glæde - det smitter af på aiie. 6. Vær betænksom og retfærdig (børn har en veludviklet retfærdighedssans). 7. Vær pålidelig og overhold alle indgåede aftaler - lov ikke for meget! 8. Vær repræsentativ og hold hovedet koldt - også I ophedede situationer! 9. Hav fingerspidsfornemmelse (hvordan trives spillerne, er der mobning o.s.v.) Slå lynhurtigt ned, og træk på kolleger og bestyrelse, hvis du føler, du ikke selv kan klare det

6 10. Skab et godt sammenhold - husk I er et hold, alle er afhængige af hinanden. Foreslå spillerne at arrangere aktiviteter udenfor træning/kamp. 11. Skab et godt forhold til forældrene. Såfremt du har spørgsmål i f.m. tilrettelæggelse af træningen, så kontakt nogle af de gamle, erfarne trænere, der vil være dig behjælpelig, eller kig i træningsmappen. Det kan være, der er nogle ideer! 3.2 Træningstid Træningstiden fastsættes af bestyrelsen, men med størst mulig hensyntagen til trænernes ønsker og muligheder. Med den nuværende belastning af Mårslet Hallen er det svært at placere træningstider optimalt for både spillere og trænere. Aflysning Hvis du ikke kan møde til en fastsat træningstime, skal du forsøge at aftale en nødløsning med dine træner kollegaer. Kontakt evt. den træner, der skal træne enten lige før eller Iige efter dig. Såfremt det ikke lykkes dig at finde en afløser, kan du blive nødt til at aflyse træningen helt. Dette skal helst meddeles ved træningen senest en uge før aflysningen. Børn til og med puslinge kan bedst huske skriftlige beskeder! Såfremt det er akut aflysning, kunne en fornuftig løsning være at sætte en seddel på døren, med oplysning om aflysningen, og informationer om næste træningstid (evt. opsat af en af dine trænerkolleger - eller måske via cafeteriabestyreren) Der kunne evt. også iværksættes en telefonkæde, hvor du sikrer dig, at den sidste på jeres holdliste ringer tilbage til dig, således du har garanti for, at beskeden er nået hele vejen rundt. Såfremt du af en eller anden årsag aflyser en træningstime, kunne det være god service at orientere træneren lige før I lige efter dig, således de evt. kunne udnytte den ledige tid. Ekstra tid Hvis du har behov for ekstra tid i hallen (evt. en ekstra træningstime eller kamp) kan dette udelukkende ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden, da han er den eneste, der bestyrer ledige haltimer. Træningskampe Træningskampe må afvikles indenfor den fastlagte træningstid. Hvis der skal bruges dommer, skal denne bestilles ved Erik Brandstrup senest 8 dage før. 3.3 Træningsinspiration I det lille kontor i Halhuset findes der en mappe med inspiration til træningstimerne. Den må du tage ideer fra og gerne komme med bidrag til. 3.4 Den gule tråd - 6 -

7 Vi har prøvet at lave nogle retningslinjer for, hvad vi mener spillere i TMG Håndbold skal lære. Se næste side. Dette er vejledende

8 3.5 Håndboldafdelingens gule tråd TMG Håndbold trænermappe Dette er emner som håndboldafdelingen ønsker at holdene/trænerne skal arbejde med. Det er det enkelte holds evner og den enkelte træners ambitioner der tilpasses holdet. Emne: Forsvar 6 0 Forsvar 5-1 Kontra Returløb Angreb 3 3 Angreb 4 2 Målmandstræning Opvarmning MED og UDEN musik Andet Delemner skal trænes: Sidebevægelser Fodstilling Kropskontakt / tacklinger at tælle sin mand Bytte mand Sidebevægelser Fodstilling Kropskontakt / tacklinger at tælle sin mand Bytte mand Enkelt mand Hele holdet Vende rundt Finde sin mand / plads Grundspil Kaste / gribe teknik Screeninger Sideaflevering fra høj position Back kryds Center kryds Fløjovergang Grundspil Kaste / gribe teknik Screeninger Sideaflevering fra høj position Back kryds Fløjovergang Placering i mål Hurtighedstræning Smidighed Rytme i sine bevægelser Til kamp Til træning Lege Konditionstræning Motoriktræning Faldteknik - 8 -

9 4.0 Materialer 4.1 Skabe De skabe, du kan/skal bruge, anvises af bestyrelsen. Der er tale om adgang til fælles skabe og materialerum (se vedlagte oversigt over hallen): I skab nr. 1 forefindes der veste, pumpe, 1. Hjælpskasse, vippebrædder, o.s.v.. der benyttes under træning på tværs af holdene. I skab nr. 2 er der brevbakker, 1 til hvert hold, hvor alle informationer fra bestyrelsen bliver lagt i(dog ikke kampflytninger o.a.). I skab nr. 3 forefindes der kegler, springpinde, og andre legeredskaber. I holdskabet (nr. 4) vil der normalt være skiftetrøjer, Ghettoblaster (som kun må bruges i Mårslet Hallen). Bolde ligger i kasserne, som er sat ned i tilskuerpladserne. 4.2 Spilletøj Klubben stiller et sæt spilletøj (bluse + shorts) til rådighed pr. hold Skiftetrøjer forefindes i rummet under tilskuerpladserne. Træneren har ansvaret for spilletøjet. Vask af tøjet fordeles blandt spilleme, gerne efter en fast plan (Se desuden afsnittet om forældremøde) Tøjet udleveres af bestyrelsen, der også straks skal orienteres om evt. tab af tøj. Evt. ønske om nyt tøj rettes ligeledes til bestyrelsen. Hvis I kommer i kontakt med en eventuel sponsor til et sæt tøj, skal sponsoren, tøjmærket og tøjieverandøren godkendes af sponsorudvalget. 4.3 Bolde I må putte 1 bold i jeres kamptaske. Hvis I tager flere med, så husk at ligge dem tilbage i kassen hurtigst muligt. Husk at få alle bolde med hjem fra kamp!!! Vi køber hvert år nye bolde til træningsbrug. PAS PÅ DEM, da det er en stor udgift hvert år. Og det er ikke sjovt at træne uden bolde!! 4.4 Oprydning Husk at låse bolde og andet materiel ind efter hver træningslektion

10 4.5 Tape, is og harpiks Der bliver udleveret en lægetaske til hvert hold, indeholdende: Tape, isposer, harpiks, boldpumpe, forbinding, plaster o.s.v. Men pas på det! Prisen er høj, og håndboldafdelingen sponsorerer det kun i rimelige mængder! I kan få suppleret ved Erik Brandstrup! Ved skader til træning og hjemmestævner skal der bruges genbrugs isposer, som ligger i Halhuset. Der udleveres ikke drikkedunke (p.g.a. smittefare) Harpiks må kun påsmøres I udskiftningsområdet! OBS - Ikke alle typer harpiks må anvendes - er du i tvivl, spørg Erik Brandstrup, da han ligger inde med et sæt harpiksregler. 4.6 Telefon I det lille kontor i Halhuset er der en tlf. (kan ikke ringe til mobilnr.) 4.7 Kopimaskine I det lille kontor i Halhuset er der en kopimaskine. Du skal selv have papir med. 5.0 Turnering Deltagelse Der er mulighed for at deltage i 2 årlige turneringer. I vintersæsonen spilles der altid i JHF turneringen, og tilmelding af hold sker via turneringslederen, der selv sørger for at kontakte jer. Hvis I i Iøbet af vinteren får behov for yderligere tilmelding (kan ske for nogle ungdomshold inden jul), skal I kontakte turneringslederen. I vil også blive kontaktet af turneringslederen for evt. tilmelding til Jydsk Cup og Iandspokalturneringen. Deltagelse i kvalifikationsspil til division og elite, som afvikles i september måned, afgøres af bestyrelsen i samråd med trænerne. Om sommeren er der mulighed deltagelse i DGI sommerturnering (normalt både på græs og i hal). Tilmelding til sommerturneringen skal ske via turneringslederen

11 Flytning af kampe Det kan blive nødvendigt for jer at flytte en kamp. Disse flytninger skal af økonomiske og pianiægningsmæssige forhold holdes på et absolut minimum, og kan alene aftales med turneringsudvalget. Flytning af en kamp skal ske senest 10 dage før den planlagte kamp, og der skal inden det tidspunkt være en skriftlig aftale med modstanderen om andet spilletidspunkt og dato. Anmodningen sendes herefter til JHF s kontor af turneringslederen, der tager kontakt til kassereren, for fremsendelse af check til JHF. 5.1 Flyttebegæring er at finde bagerst i denne bog. Pris for flytning af 1-dommerkamp: 400,- kr. 2-dommerkamp: 600,- kr. 6.0 Kampafvikling 6.1 Holdkort Inden turneringskamp afholdes skal holdkortet udfyldes. Det et vigtigt, at kortet udfyldes korrekt, d.v.s. at de spillere, der deltager i kampen, skal stå på kortet, både med korrekt navn og årgang (også selvom der er tale om anvendelse af en ulovlig spiller). For få år siden var der en meget kedelig sag i Århus-området, hvor flere ledere / trænere fra en klub blev udelukket fra håndbold i en længere periode p.g.a. svindel med holdkortet. Så.. husk, vi vil alle helst spille korrekt og lovligt, men hvis dette ikke er muligt, så skal I skrive sandheden på holdkortet. 6.2 Kampresultat Når der spilles på hjemmebane, skal kampenes resultat indrapporteres pr. telefon senest 15 minutter efter sidste kamp. Dette påhviler bestyrelsen ved hjemmestævner og gøres via telefonen på kontoret i Halhuset, på det tlf. nr. der er angivet på kampoversigten v/dommerbordet. Vær opmærksom ved flytning af kampe indrapporterer træneren selv. 6.3 Dommer Til turneringskampe sørger JHF for påsætning af dommere, hvis dette ikke er tiifæidet, er turneringslederen orienteret, og sørger så normalt for påsætning af en intern dommer fra klubben, eller aftaler en evt. døm-selv kamp med holdets træner. I skabet ved overtrækstrøjerne er der fløjte, rød/gul kort, der kan anvendes af dommeren

12 Dommere til træningskampe aftales med Erik Brandstrup, som beskrevet under Træning 6.4 Dommerbord Dommerbordet passes af spillere! Erik fordeler opgaven til de enkelte hold, og træneren bør sikre sig, at holdet passer denne opgave, da det er utilfredsstillende for modstandere, dommere, spillere og trænere at dette ikke fungerer. At sørge for pasning af dommerbord er desuden en pligt ifølge turneringsreglerne, der er pålagt hjemmeklubben. Se også vejledningen ved dommerbordet, vedrørende indtelefonering af kampresultater ( TAST SELV vejledning er at finde bagest i denne bog) Derudover sørger en fra bestyrelsen for at sende holdkort ind til kreds Stævner 7.1 Stævner Håndboldafdelingen accepterer normalt bidrag til 1 årligt træningsstævne. Enten i forbindelse med turneringsstart i august, eller et i forbindelse med sæsonafslutning i foråret. Klubben betaler holdgebyret samt trænerens deltagergebyr. Spilleren skal selv dække omkostninger til deltagergebyr og transport, hvorfor det vil være en god ide, at afstemme antallet af stævner med forældrene på forældremødet. Vælg primært stævner I samarbejde med de andre trænere, det gør den fælles oplevelse større, og er med til at holde prisen på transport nede på et fornuftigt niveau. Vedrørende transport skal I kalkulere med, at en bus (45-50 prs.) koster kr. for at bringe / hente jer til stævne, hvilket betyder ca. 100,- kr.. pr. deltager, under forudsætning af, at I kan fylde bussen. Prisen pr. person er generelt højere for en mindre bus. Træneren indsamler penge, inden bussen kører fra Mårslet. Der er en stævnemappe på kontoret i Halhuset. Tilmelding mv. Tilmelding til stævner og bestilling af bus via Erik Brandstrup. 7.2 Håndboldskole

13 DHF, JHF og DGI indbyder flere gange årligt til håndboldskoler og træningsophold. Klubben ser gerne, at spillerne deltager i disse arrangementer, men det er for spillernes egen regning. I vil høre nærmere, når disse tilbud finder sted. 8.0 Forældre Sørg for, at skabe et godt forhold til forældrene. Husk - vi er afhængige af dem til vask, kørsel, foreningsarbejde, holdledere o. lign. Sørg også for omgående at underrette forældrene, såfremt der er opstået situationer under træning/kamp, der har betydning for det enkelte barn. En god information er vigtig for et frugtbart samarbejde. 8.1 Forældremøde Umiddelbart i forbindelse med turneringsstart skal I afholde et forældremøde. Forbered dig godt - lav en dagsorden, som evt. kunne omhandle: klubbens målsætning hvad forventer vi af holdet (placering, ansvarlighed, afbud) hvordan tilrettelægger jeg træningen (herunder træningstider) turneringen (hvor mange kampe skal spilles, hvor langt skal vi rundt) vask, kørsel (lav aftale om frivillig kørsel, eller om der skal opkræves penge fra de enkelte spillere til dækning af kørsel) prøv om der er forældre, der tilbyder sig som holdleder? hvordan sætter jeg holdet (husk, det er dig og ikke forældre eller spillere, der er ansvarlige for dette) hvilke håndboldture har klubben/holdet tradition for at deltage i (samt betaling for disse) kontingent hvad kan forældrene gøre, for at bakke op omkring holdet Du skal ikke afholde et sådan møde alene, medmindre du er meget garvet, og føler, at du er parat til at modsvare alle spørgsmål, der måtte komme. Har du spørgsmål til indbydelse / dagsorden o. lign. så kontakt bestyrelsen, der også vil være behjæipeiig med en repræsentant ved forældremødet. Holdleder Får du en holdleder blandt forældrene kunne dennes opgaver evt. være: 1. Lave vaske- I kørselsskemaer

14 2. Indsamle penge til ture I stævner 3. Lave adresselister 4. Under en kamp Udfylde holdkort Opbevare værdigenstande Sørge for opfyldning af drikkedunke Tage sig af tilskadekomne spillere(holde lægetasken i orden) Sørge for spilledragter Ansvar for bolde (og øvrige rekvisitter) 5. Være bindeled til forældre Engagerede forældre De fleste forældre er heldigvis engagerede på en positiv måde. Men der kan dog være forældre, der har misforstået, det at være engageret og lader deres temperament gå ud over sine omgivelser. Hvis man er ung og uerfaren som træner, kan forældrenes råd og anvisninger til såvel spillere som træner (både under - men også efter en kamp) vise sig at være et stort problem. Træneren kan blive usikker og nervøs, føle sig presset og foretage uhensigtsmæssige dispositioner/udskiftninger. Spillerne kan blive irriterede og forvirrede over forældrenes tilråb, og mister derved koncentrationen. Det er derfor vigtigt, at I bevarer ro og værdighed, og ikke Iader jer ophidse af ophidsede foræidres tilråb og kommentarer. Undlad at indgå diskussioner, hvorved jeres dispositioner/værd som træner kan anfægtes. Henvis i stedet til bestyrelsen, og informer os omgående såfremt der er problemstillinger, der når et sådant niveau. Man kan spørge sig selv, hvad der får nogle forældre til at reagere således? Er det deres egne ambitioner, de søger opfyldt gennem børnene? Er det børnenes ambitioner, de brander for? Er det, at idræt er med til at opdrage børnene? Er det et nederlag at tabe en kamp? Er det, at børnene får sjove og positive oplevelser? Er det?????? Der kan være mange årsager til forældrenes interesse eller mangel på samme, for nogle forældre ser vi rent faktisk aldrig. Heldigvis har vi rigtig mange positive og hjælpsomme forældre, som vi ved fælles hjælp skal søge at inddrage så meget som muligt i et fæilesskab omkring børnene. Vær imødekommende overfor forslag til opbakning af holdet

15 9.0 Skader Ved større akutte skader i Mårslet Hallen tilkaldes hjælp via 112, enten i cafeteriaet eller på telefonen i kontoret. 9.2 Taxa Hvis du har udgifter til evt. taxa v/skadestuebesøg med en spiller i forbindelse med udekampe eller stævner, så tag kvitteringen med hjem, aflever den til kasseren, der så refunderer dit udlæg. 9.3 Falck Dansk Håndbold Forbunds Falck-abonnement omfatter patientbefordring af ledere og spillere v/stævner, og andre arrangementer, der afholdes under DHF og distrikts-forbundene. For JHF s vedkommende er kredsene omfattet af abonnementet. Abonnementet dækker ikke træningskampe arrangeret af klubberne samt privat-arrangerede stævner. Er uheldet ude - er der hjælp at hente! - Ring tlf Oplys abonnements nummer Halhuset Halhuset er til brug for klubbens medlemmer og du må bruge det i det daglige i forbindelse med træning og kamp. Du kan reservere lokaler ved at indskrive dig i reservationsmappen på reolen i det store mødelokale. Bemærk: Ved arrangementer skal mad og drikke købes i HalHuset

16 11.0 Diverse 12.0 Bilag

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013 TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013-1 - Velkommen til Skjern Håndbold Sæson 2012/13 Snart skal dommernes fløjter igen lyde som sød musik i vore øre. Driblinger, mål og grønne trøjer bliver en del af vores hverdag,

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011 En håndbog for Nakskov Boldklubs ungdomstrænere 2010-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 GENERELT... 3 Ungdomsgruppens opgaver... 3 Vores gode forhold... 4 Alarm... 4 Møder eller arrangementer... 4 Information...

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre

TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre Juni 2013 TRÅDEN Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre Formålet med ungdomsarbejdet i BHK Formålet er at give spillerne en meningsfuld idrætsaktivitet i et stimulerende og positivt

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere