TMG Håndbold trænermappe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TMG Håndbold trænermappe"

Transkript

1 1.0 Træner Trænermøder Hjælp Trænergodtgørelse Trænerkursus Deltagerliste Nøgler Alarmer Lys i hallen Oprydning Medlem Medlem Kontingent Forsikringer Tyveri Ødelæggelser Træning Træning Træningstid Træningsinspiration Den gule tråd Håndboldafdelingens gule tråd...8 Faldteknik Materialer Skabe Spilletøj Bolde Oprydning Tape, is og harpiks Telefon Kopimaskine Turnering Kampafvikling Holdkort Inden turneringskamp afholdes skal holdkortet udfyldes Kampresultat Dommer Dommerbord Stævner Stævner Håndboldskole Forældre Forældremøde Skader Taxa Falck Halhuset Diverse Bilag

2 1.0 Træner 1.1 Trænermøder Vi afholder trænermøder (ungdom) ca. hver anden måned, hvor hver træner informerer om sit hold: Placering i turneringen. Hvordan er opbakningen til træningen? Hvordan fungerer gruppen? Er der forældreopbakning? Etc. Der vil ligeledes på disse møder blive informeret om nyt fra bestyrelsen. Der bliver lagt indkaldelse i brevbakkerne i skab nr. 1 og hængt dagsorden op på opslagstavlen. Såfremt der er emner til dagsordenen, I ønsker belyst, bedes I venligst kontakte den træneransvarlige inden mødet. 1.2 Hjælp Du er altid velkommen til at ringe til en af de gamle rutinerede trænere, hvis du har brug for hjælp eller råd. 1.3 Trænergodtgørelse Som en lille erkendtlighed for din store indsats som træner, har du følgende goder i foreningen: Du får udleveret en træningsdragt til ejendom. Vi vil gerne have, at du deltager i kurser/uddannelse, og vi betaler derfor dine omkostninger til disse aktiviteter. Du inviteres normalt med til en fest 1 gang årligt Du modtager et kontant beløb i marts/april måned. Det kontante beløb er skattefrit, da der er tale om omkostningsdækning. Skulle du som træner få en bøde p.g.a. et rødt kort, betaler klubben beløbet - men vi ser ikke gerne røde kort til vore trænere. Fra året 1999/2000 vil en dommerindberetning af en spiller altid føre til en bøde, ud over et antal karantænedage. Bestyrelsen har besluttet, at den foreløbig betaler disse bøder, men dette kan ændre sig, hvis omfanget er tiltagende. Seniortrænere har normalt en kontrakt med bestyrelsen 1.4 Trænerkursus - 2 -

3 Hvis I er interesserede i at komme på trænerkursus, skal I blot henvende jer til formanden / den kursusansvarlige, som så vil formidle det videre. Hvis I støder på spillere, der kunne tænke sig at komme på kursus (hjælpetræner/trænerkursus), støtter klubben meget gerne dette. Tilmelding til kurser sker via bestyrelsen, der skal godkende tilmeldingen. Klubben betaler for den ønskede uddannelse. 1.5 Deltagerliste Senest 1. oktober skal der afleveres en deltagerliste med navn og adresse til kassereren. (vedlagt) 1.6 Nøgler Formanden udleverer 2 nøgler til hver træner: 1 stk. Ruko nøgle, der passer til dørene i Halhuset. 1 stk. nøgle, der passer til de skabe og boldkasser, du skal have adgang til. NB! 1 stk. nøgle til hallen, omklædningsrum, musikanlæg og dommerbord hænger på et aftalt sted. Husk: Alle udleverede nøgler skal straks afleveres, hvis du stopper som træner. Evt. tab af nøgler skal omgående meddeles til formanden. 1.7 Alarmer Der er alarmer i HalHuset, der skal slås til og fra. Instruktion i brugen af alarmerne gives til trænermøde. 1.8 Lys i hallen Lyset i hallen tænder automatisk. Der er opsat bevægelsesfølere. Lyset slukker ligeledes automatisk, når der efter et stykke tid ikke registreres bevægelser. Hallyset tændes en halv time før første starttidspunkt og slukker en halv time efter sidste spilletidspunkt. Dette styrer skolens pedel via EDB. 1.9 Oprydning Det er dit ansvar som træner at bolde/materiel er låst inde efter træning/kamp

4 2.0 Medlem 2.1 Medlem Generelt kan alle personer blive medlem af håndboldklubben og har lov til at træne på dit hold. Inden spilleren deltager i turneringen, skal der fremskaffes et spillercertifikat fra den tidligere klub, hvis spilleren har haft en sådan indenfor de seneste 2 år. Det er trænerens opgave at sørge for aflevering af spillercertifikatet til kassereren, inden spilleren må benyttes i turneringskampe. Denne regel gælder for alle spillere fra og med pige/drenge truppen og opefter. Benyttelse af en ulovlig spiller kan koste holdet de points, de uretmæssigt har fået ved at benytte den ulovlige spiller. Vær opmærksom på, at der ved et evt. klubskifte altid er 30 dages karantæne målt fra sidste kamp hvori spilleren har deltaget for den afgivende klub. En spiller, der ønsker at forlade klubben, og skal have sit spillercertifikat med, skal selv rette henvendelse til kassereren, der så sørger for fremsendelse af spillercertifikatet. 2.2 Kontingent Alle, der spiller I håndboldafdelingen, skal betale kontingent: Spillere, der er i klubben i september/oktober måned, vil blive opkrævet et helt års kontingent. Spillere, der kommer til på et senere tidspunkt fra jul, vil blive opkrævet ½ kontingent. Kassereren skal have holdlister fra trænerne senest 1. oktober for at kunne opkræve kontingent. Kontingentet er fastsat af generalforsamling/ bestyrelse og udgør for sæson 2005/2006: Kr. Betalingstidspunkt Sandkasse: 450,- november Lilleput: 525,- november Puslinge: 525,- november Pige/drenge: 525,- november Junior: 700,- november Ynglinge: 700,- november Senior m. træner: 1200,- november Øvrige Senior: 900,- november Oldboys: 800,- november - 4 -

5 Kontingentet opkræves via girokort, som kassereren fordeler til trænerne. Trænerne sørger for at udlevere girokortene til spillerne. Rykker for manglende betaling koster 50,- kr. pr. rykker. Efter gentagne rykninger udelukker bestyrelsen spilleren fra deltagelse i turnering og træning. 2.3 Forsikringer Klubben har ikke egne forsikringer. Normalt er det spillerens egen forsikring, der gælder. 2.4 Tyveri Pas meget på tøj og værdigenstande i omklædningsrummet. Der er meget stor risiko for tyveri!! Fortæl dine spillere, at de aldrig må efterlade værdigenstande i omklædningsrummet - vi har det ikke forsikret. Det er deres egen forsikring, der evt. skal dække, så hjælp spillerne til at situationen ikke opstår. 2.5 Ødelæggelser Hvis en spiller forårsager ødelæggelser under træning, turneringer eller stævner, er det selvfølgelig også spilleren, der gøres ansvarlig for ødelæggelsen. Der kan naturligvis være tale om et uheld, men sørg altid for at få spillerens navn, hvis det er muligt. Skader i Mårslet Hallen / Halhuset, skal straks meddeles bestyrelsen. Alternativt kan en seddel med beskrivelse af skaden afleveres i Halhuset. 3.0 Træning 3.1 Træning 1. Mød i god tid - vær punktlig. 2. Vær altid omklædt - det viser autoritet og selvsikkerhed. 3. Vær altid velforberedt - det giver dig sikkerhed og styrke. 4. Vær positiv - også når du giver kritik (husk at rose). 5. Vis humor og glæde - det smitter af på aiie. 6. Vær betænksom og retfærdig (børn har en veludviklet retfærdighedssans). 7. Vær pålidelig og overhold alle indgåede aftaler - lov ikke for meget! 8. Vær repræsentativ og hold hovedet koldt - også I ophedede situationer! 9. Hav fingerspidsfornemmelse (hvordan trives spillerne, er der mobning o.s.v.) Slå lynhurtigt ned, og træk på kolleger og bestyrelse, hvis du føler, du ikke selv kan klare det

6 10. Skab et godt sammenhold - husk I er et hold, alle er afhængige af hinanden. Foreslå spillerne at arrangere aktiviteter udenfor træning/kamp. 11. Skab et godt forhold til forældrene. Såfremt du har spørgsmål i f.m. tilrettelæggelse af træningen, så kontakt nogle af de gamle, erfarne trænere, der vil være dig behjælpelig, eller kig i træningsmappen. Det kan være, der er nogle ideer! 3.2 Træningstid Træningstiden fastsættes af bestyrelsen, men med størst mulig hensyntagen til trænernes ønsker og muligheder. Med den nuværende belastning af Mårslet Hallen er det svært at placere træningstider optimalt for både spillere og trænere. Aflysning Hvis du ikke kan møde til en fastsat træningstime, skal du forsøge at aftale en nødløsning med dine træner kollegaer. Kontakt evt. den træner, der skal træne enten lige før eller Iige efter dig. Såfremt det ikke lykkes dig at finde en afløser, kan du blive nødt til at aflyse træningen helt. Dette skal helst meddeles ved træningen senest en uge før aflysningen. Børn til og med puslinge kan bedst huske skriftlige beskeder! Såfremt det er akut aflysning, kunne en fornuftig løsning være at sætte en seddel på døren, med oplysning om aflysningen, og informationer om næste træningstid (evt. opsat af en af dine trænerkolleger - eller måske via cafeteriabestyreren) Der kunne evt. også iværksættes en telefonkæde, hvor du sikrer dig, at den sidste på jeres holdliste ringer tilbage til dig, således du har garanti for, at beskeden er nået hele vejen rundt. Såfremt du af en eller anden årsag aflyser en træningstime, kunne det være god service at orientere træneren lige før I lige efter dig, således de evt. kunne udnytte den ledige tid. Ekstra tid Hvis du har behov for ekstra tid i hallen (evt. en ekstra træningstime eller kamp) kan dette udelukkende ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden, da han er den eneste, der bestyrer ledige haltimer. Træningskampe Træningskampe må afvikles indenfor den fastlagte træningstid. Hvis der skal bruges dommer, skal denne bestilles ved Erik Brandstrup senest 8 dage før. 3.3 Træningsinspiration I det lille kontor i Halhuset findes der en mappe med inspiration til træningstimerne. Den må du tage ideer fra og gerne komme med bidrag til. 3.4 Den gule tråd - 6 -

7 Vi har prøvet at lave nogle retningslinjer for, hvad vi mener spillere i TMG Håndbold skal lære. Se næste side. Dette er vejledende

8 3.5 Håndboldafdelingens gule tråd TMG Håndbold trænermappe Dette er emner som håndboldafdelingen ønsker at holdene/trænerne skal arbejde med. Det er det enkelte holds evner og den enkelte træners ambitioner der tilpasses holdet. Emne: Forsvar 6 0 Forsvar 5-1 Kontra Returløb Angreb 3 3 Angreb 4 2 Målmandstræning Opvarmning MED og UDEN musik Andet Delemner skal trænes: Sidebevægelser Fodstilling Kropskontakt / tacklinger at tælle sin mand Bytte mand Sidebevægelser Fodstilling Kropskontakt / tacklinger at tælle sin mand Bytte mand Enkelt mand Hele holdet Vende rundt Finde sin mand / plads Grundspil Kaste / gribe teknik Screeninger Sideaflevering fra høj position Back kryds Center kryds Fløjovergang Grundspil Kaste / gribe teknik Screeninger Sideaflevering fra høj position Back kryds Fløjovergang Placering i mål Hurtighedstræning Smidighed Rytme i sine bevægelser Til kamp Til træning Lege Konditionstræning Motoriktræning Faldteknik - 8 -

9 4.0 Materialer 4.1 Skabe De skabe, du kan/skal bruge, anvises af bestyrelsen. Der er tale om adgang til fælles skabe og materialerum (se vedlagte oversigt over hallen): I skab nr. 1 forefindes der veste, pumpe, 1. Hjælpskasse, vippebrædder, o.s.v.. der benyttes under træning på tværs af holdene. I skab nr. 2 er der brevbakker, 1 til hvert hold, hvor alle informationer fra bestyrelsen bliver lagt i(dog ikke kampflytninger o.a.). I skab nr. 3 forefindes der kegler, springpinde, og andre legeredskaber. I holdskabet (nr. 4) vil der normalt være skiftetrøjer, Ghettoblaster (som kun må bruges i Mårslet Hallen). Bolde ligger i kasserne, som er sat ned i tilskuerpladserne. 4.2 Spilletøj Klubben stiller et sæt spilletøj (bluse + shorts) til rådighed pr. hold Skiftetrøjer forefindes i rummet under tilskuerpladserne. Træneren har ansvaret for spilletøjet. Vask af tøjet fordeles blandt spilleme, gerne efter en fast plan (Se desuden afsnittet om forældremøde) Tøjet udleveres af bestyrelsen, der også straks skal orienteres om evt. tab af tøj. Evt. ønske om nyt tøj rettes ligeledes til bestyrelsen. Hvis I kommer i kontakt med en eventuel sponsor til et sæt tøj, skal sponsoren, tøjmærket og tøjieverandøren godkendes af sponsorudvalget. 4.3 Bolde I må putte 1 bold i jeres kamptaske. Hvis I tager flere med, så husk at ligge dem tilbage i kassen hurtigst muligt. Husk at få alle bolde med hjem fra kamp!!! Vi køber hvert år nye bolde til træningsbrug. PAS PÅ DEM, da det er en stor udgift hvert år. Og det er ikke sjovt at træne uden bolde!! 4.4 Oprydning Husk at låse bolde og andet materiel ind efter hver træningslektion

10 4.5 Tape, is og harpiks Der bliver udleveret en lægetaske til hvert hold, indeholdende: Tape, isposer, harpiks, boldpumpe, forbinding, plaster o.s.v. Men pas på det! Prisen er høj, og håndboldafdelingen sponsorerer det kun i rimelige mængder! I kan få suppleret ved Erik Brandstrup! Ved skader til træning og hjemmestævner skal der bruges genbrugs isposer, som ligger i Halhuset. Der udleveres ikke drikkedunke (p.g.a. smittefare) Harpiks må kun påsmøres I udskiftningsområdet! OBS - Ikke alle typer harpiks må anvendes - er du i tvivl, spørg Erik Brandstrup, da han ligger inde med et sæt harpiksregler. 4.6 Telefon I det lille kontor i Halhuset er der en tlf. (kan ikke ringe til mobilnr.) 4.7 Kopimaskine I det lille kontor i Halhuset er der en kopimaskine. Du skal selv have papir med. 5.0 Turnering Deltagelse Der er mulighed for at deltage i 2 årlige turneringer. I vintersæsonen spilles der altid i JHF turneringen, og tilmelding af hold sker via turneringslederen, der selv sørger for at kontakte jer. Hvis I i Iøbet af vinteren får behov for yderligere tilmelding (kan ske for nogle ungdomshold inden jul), skal I kontakte turneringslederen. I vil også blive kontaktet af turneringslederen for evt. tilmelding til Jydsk Cup og Iandspokalturneringen. Deltagelse i kvalifikationsspil til division og elite, som afvikles i september måned, afgøres af bestyrelsen i samråd med trænerne. Om sommeren er der mulighed deltagelse i DGI sommerturnering (normalt både på græs og i hal). Tilmelding til sommerturneringen skal ske via turneringslederen

11 Flytning af kampe Det kan blive nødvendigt for jer at flytte en kamp. Disse flytninger skal af økonomiske og pianiægningsmæssige forhold holdes på et absolut minimum, og kan alene aftales med turneringsudvalget. Flytning af en kamp skal ske senest 10 dage før den planlagte kamp, og der skal inden det tidspunkt være en skriftlig aftale med modstanderen om andet spilletidspunkt og dato. Anmodningen sendes herefter til JHF s kontor af turneringslederen, der tager kontakt til kassereren, for fremsendelse af check til JHF. 5.1 Flyttebegæring er at finde bagerst i denne bog. Pris for flytning af 1-dommerkamp: 400,- kr. 2-dommerkamp: 600,- kr. 6.0 Kampafvikling 6.1 Holdkort Inden turneringskamp afholdes skal holdkortet udfyldes. Det et vigtigt, at kortet udfyldes korrekt, d.v.s. at de spillere, der deltager i kampen, skal stå på kortet, både med korrekt navn og årgang (også selvom der er tale om anvendelse af en ulovlig spiller). For få år siden var der en meget kedelig sag i Århus-området, hvor flere ledere / trænere fra en klub blev udelukket fra håndbold i en længere periode p.g.a. svindel med holdkortet. Så.. husk, vi vil alle helst spille korrekt og lovligt, men hvis dette ikke er muligt, så skal I skrive sandheden på holdkortet. 6.2 Kampresultat Når der spilles på hjemmebane, skal kampenes resultat indrapporteres pr. telefon senest 15 minutter efter sidste kamp. Dette påhviler bestyrelsen ved hjemmestævner og gøres via telefonen på kontoret i Halhuset, på det tlf. nr. der er angivet på kampoversigten v/dommerbordet. Vær opmærksom ved flytning af kampe indrapporterer træneren selv. 6.3 Dommer Til turneringskampe sørger JHF for påsætning af dommere, hvis dette ikke er tiifæidet, er turneringslederen orienteret, og sørger så normalt for påsætning af en intern dommer fra klubben, eller aftaler en evt. døm-selv kamp med holdets træner. I skabet ved overtrækstrøjerne er der fløjte, rød/gul kort, der kan anvendes af dommeren

12 Dommere til træningskampe aftales med Erik Brandstrup, som beskrevet under Træning 6.4 Dommerbord Dommerbordet passes af spillere! Erik fordeler opgaven til de enkelte hold, og træneren bør sikre sig, at holdet passer denne opgave, da det er utilfredsstillende for modstandere, dommere, spillere og trænere at dette ikke fungerer. At sørge for pasning af dommerbord er desuden en pligt ifølge turneringsreglerne, der er pålagt hjemmeklubben. Se også vejledningen ved dommerbordet, vedrørende indtelefonering af kampresultater ( TAST SELV vejledning er at finde bagest i denne bog) Derudover sørger en fra bestyrelsen for at sende holdkort ind til kreds Stævner 7.1 Stævner Håndboldafdelingen accepterer normalt bidrag til 1 årligt træningsstævne. Enten i forbindelse med turneringsstart i august, eller et i forbindelse med sæsonafslutning i foråret. Klubben betaler holdgebyret samt trænerens deltagergebyr. Spilleren skal selv dække omkostninger til deltagergebyr og transport, hvorfor det vil være en god ide, at afstemme antallet af stævner med forældrene på forældremødet. Vælg primært stævner I samarbejde med de andre trænere, det gør den fælles oplevelse større, og er med til at holde prisen på transport nede på et fornuftigt niveau. Vedrørende transport skal I kalkulere med, at en bus (45-50 prs.) koster kr. for at bringe / hente jer til stævne, hvilket betyder ca. 100,- kr.. pr. deltager, under forudsætning af, at I kan fylde bussen. Prisen pr. person er generelt højere for en mindre bus. Træneren indsamler penge, inden bussen kører fra Mårslet. Der er en stævnemappe på kontoret i Halhuset. Tilmelding mv. Tilmelding til stævner og bestilling af bus via Erik Brandstrup. 7.2 Håndboldskole

13 DHF, JHF og DGI indbyder flere gange årligt til håndboldskoler og træningsophold. Klubben ser gerne, at spillerne deltager i disse arrangementer, men det er for spillernes egen regning. I vil høre nærmere, når disse tilbud finder sted. 8.0 Forældre Sørg for, at skabe et godt forhold til forældrene. Husk - vi er afhængige af dem til vask, kørsel, foreningsarbejde, holdledere o. lign. Sørg også for omgående at underrette forældrene, såfremt der er opstået situationer under træning/kamp, der har betydning for det enkelte barn. En god information er vigtig for et frugtbart samarbejde. 8.1 Forældremøde Umiddelbart i forbindelse med turneringsstart skal I afholde et forældremøde. Forbered dig godt - lav en dagsorden, som evt. kunne omhandle: klubbens målsætning hvad forventer vi af holdet (placering, ansvarlighed, afbud) hvordan tilrettelægger jeg træningen (herunder træningstider) turneringen (hvor mange kampe skal spilles, hvor langt skal vi rundt) vask, kørsel (lav aftale om frivillig kørsel, eller om der skal opkræves penge fra de enkelte spillere til dækning af kørsel) prøv om der er forældre, der tilbyder sig som holdleder? hvordan sætter jeg holdet (husk, det er dig og ikke forældre eller spillere, der er ansvarlige for dette) hvilke håndboldture har klubben/holdet tradition for at deltage i (samt betaling for disse) kontingent hvad kan forældrene gøre, for at bakke op omkring holdet Du skal ikke afholde et sådan møde alene, medmindre du er meget garvet, og føler, at du er parat til at modsvare alle spørgsmål, der måtte komme. Har du spørgsmål til indbydelse / dagsorden o. lign. så kontakt bestyrelsen, der også vil være behjæipeiig med en repræsentant ved forældremødet. Holdleder Får du en holdleder blandt forældrene kunne dennes opgaver evt. være: 1. Lave vaske- I kørselsskemaer

14 2. Indsamle penge til ture I stævner 3. Lave adresselister 4. Under en kamp Udfylde holdkort Opbevare værdigenstande Sørge for opfyldning af drikkedunke Tage sig af tilskadekomne spillere(holde lægetasken i orden) Sørge for spilledragter Ansvar for bolde (og øvrige rekvisitter) 5. Være bindeled til forældre Engagerede forældre De fleste forældre er heldigvis engagerede på en positiv måde. Men der kan dog være forældre, der har misforstået, det at være engageret og lader deres temperament gå ud over sine omgivelser. Hvis man er ung og uerfaren som træner, kan forældrenes råd og anvisninger til såvel spillere som træner (både under - men også efter en kamp) vise sig at være et stort problem. Træneren kan blive usikker og nervøs, føle sig presset og foretage uhensigtsmæssige dispositioner/udskiftninger. Spillerne kan blive irriterede og forvirrede over forældrenes tilråb, og mister derved koncentrationen. Det er derfor vigtigt, at I bevarer ro og værdighed, og ikke Iader jer ophidse af ophidsede foræidres tilråb og kommentarer. Undlad at indgå diskussioner, hvorved jeres dispositioner/værd som træner kan anfægtes. Henvis i stedet til bestyrelsen, og informer os omgående såfremt der er problemstillinger, der når et sådant niveau. Man kan spørge sig selv, hvad der får nogle forældre til at reagere således? Er det deres egne ambitioner, de søger opfyldt gennem børnene? Er det børnenes ambitioner, de brander for? Er det, at idræt er med til at opdrage børnene? Er det et nederlag at tabe en kamp? Er det, at børnene får sjove og positive oplevelser? Er det?????? Der kan være mange årsager til forældrenes interesse eller mangel på samme, for nogle forældre ser vi rent faktisk aldrig. Heldigvis har vi rigtig mange positive og hjælpsomme forældre, som vi ved fælles hjælp skal søge at inddrage så meget som muligt i et fæilesskab omkring børnene. Vær imødekommende overfor forslag til opbakning af holdet

15 9.0 Skader Ved større akutte skader i Mårslet Hallen tilkaldes hjælp via 112, enten i cafeteriaet eller på telefonen i kontoret. 9.2 Taxa Hvis du har udgifter til evt. taxa v/skadestuebesøg med en spiller i forbindelse med udekampe eller stævner, så tag kvitteringen med hjem, aflever den til kasseren, der så refunderer dit udlæg. 9.3 Falck Dansk Håndbold Forbunds Falck-abonnement omfatter patientbefordring af ledere og spillere v/stævner, og andre arrangementer, der afholdes under DHF og distrikts-forbundene. For JHF s vedkommende er kredsene omfattet af abonnementet. Abonnementet dækker ikke træningskampe arrangeret af klubberne samt privat-arrangerede stævner. Er uheldet ude - er der hjælp at hente! - Ring tlf Oplys abonnements nummer Halhuset Halhuset er til brug for klubbens medlemmer og du må bruge det i det daglige i forbindelse med træning og kamp. Du kan reservere lokaler ved at indskrive dig i reservationsmappen på reolen i det store mødelokale. Bemærk: Ved arrangementer skal mad og drikke købes i HalHuset

16 11.0 Diverse 12.0 Bilag

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog Asaa Håndbolds Trænerhåndbog 1 Indhold Indhold side 2 Indledning side 3 Praktisk information side 4 Aktivitetssted side 4 Bolde og materiale side 4 Mødelokale side 4 Falck Abonnement side 4 Turnering side

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 Velkommen til håndboldsæsonen 13/14 der på alle måder bliver et spændende år for os alle! I denne guide håber vi, du finder svar på de spørgsmål, der

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Elektronisk registrering

Elektronisk registrering Onsdag den 24. september 2014 i Svendborg Idrætshal Mandag den 29. september 2014 i Idrættens Hus, Odense Onsdag den 9. oktober 2014 i Ejbyhallen Import af spillere Alle klubber er i fuld gang med overførsel

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010 RØDBOG Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening Overblik over arbejdsopgaver Senest redigeret: 12. august 2010 Indhold alfabetisk Ansøgninger Bestilling af lokaler/faciliteter BIFs Venner

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Indhold Indledning og formål... 3 Hvem er vi?... 3 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD... 4 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 Inddeling i teams... 4 PRAKTISKE

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

Håndbog for træner og ledere.

Håndbog for træner og ledere. Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Spiludvikling Landsdækkende tiltag

Spiludvikling Landsdækkende tiltag Spiludvikling Landsdækkende tiltag Ingen mandsopdækning Kun udskiftning i boldbesiddelse eller ved spilstop Man må altid rykke op og spille på ældre årgange uden at det får konsekvenser for deltagelse

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014 har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september Holdinddeling: Damer A: 3. Division og Kvalifikationsrække, Fyns- og Jyllandsserie Herrer A: 3. Division og Kvalifikationsrække,

Læs mere

HERNING FH. Trænerhåndbog 14/15

HERNING FH. Trænerhåndbog 14/15 HERNING FH Trænerhåndbog 14/15 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generel info til trænere... 4 Sportslig udvalg... 8 Udviklingskoncept...9 Rød tråd mestringsniveau... 12 2 Forord Herning forenede Håndboldklubber

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

BE møde Agenda /Opgaveliste /Referat

BE møde Agenda /Opgaveliste /Referat Dato: Torsdag d. 10. november kl. 19.30 - hos Yates, Præstehaven 60 Deltagere: Gæster: BE Afbud: Bladt Agenda Nr. Punkt Ansvarlige Kommentar 1 Referat fra sidste møde kommentarer Godkendt 2 Kort status

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere