Rusmiddelforebyggelse i praksis. Eksempler fra 14 kommuners arbejde med Narkoen ud af byen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rusmiddelforebyggelse i praksis. Eksempler fra 14 kommuners arbejde med Narkoen ud af byen"

Transkript

1 Rusmiddelforebyggelse i praksis Eksempler fra 14 kommuners arbejde med Narkoen ud af byen

2 Rusmiddelforebyggelse Rusmiddelforebyggelse i praksis Eksempler fra 14 kommuners arbejde med Narkoen ud af byen Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2007 URL: Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Version: 1.0 Versionsdato: 1. maj 2007 ISBN (trykt version): ISBN (elektronisk udgave): Research og manuskript: Konsulentfirmaet Bent Ulrikkeholm Redaktion: Anne-Marie Sindballe og Malene Størup Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Forlagsredaktion: Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedoplysning Foto: Signe Vad (side 10, 14) Scandinavian Highlights Patrick Sheándell-Carroll/PhotoAlto Layout: Peter Dyrvig Grafisk Design Tryk: Scanprint Publikationen kan bestilles gennem: Schultz Information, Pris: kr. 0,- dog betales ekspeditionsgebyr

3 Rusmiddelforebyggelse i praksis 4 Narkoen ud af byen 4 Erfaringer og inspiration 4 Alkohol og narko under samme hat 5 6 effektive principper 5 Organisering af forebyggelsen 6 Glimt fra modelkommunerne 7 Forankring i SSP-organisationen 7 Fra projekt til drift 8 Koordinering gennem partnerskaber 9 Partnerskabskontrakten 9 Indhold Kompetenceudvikling 10 Kurser og temadage for fagpersoner 10 Hash-samtalen som grundbog 10 Kursus og netværksdannelse 11 Målrettet kommunikation 11 Pressestrategi 11 Grundskolen 12 Forebyggende læseplaner 12 Inddragelse af forældrene 12 Tackling-materialet 12 Idé- og ressourcekatalog 13 Rusmiddelseminar for 7.-9.klassetrin 13 Ungdomsuddannelserne 14 Netværk af frontmedarbejdere 14 Netværk af unge 15 Temauge om rusmiddelpolitik 15 Fritids- og foreningslivet 16 Rusmiddelpolitik i idrætsforening 16 Rusmiddelpolitik i ungdomsklub 17 Festmiljøer 18 En bevillingsforening 18 Restauranternes SIG NEJ-kampagne 19 Unge bærer armbånd for stoffrit område 19 Særlige boligområder 20 Boligsocial indsats målrettet unge 21 Kontakt til målgruppen 21 Oversigter over indsatsområder og aktiviteter i projekt Narkoen ud af byen 23

4 rusmiddelforebyggelse i praksis De 14 modelkommuner: Narkoen ud af byen et kommuneprojekt Fra efteråret 2004 til april 2007 har 14 modelkommuner arbejdet målrettet med rusmiddelforebyggelse i de miljøer, hvor unge færdes, og rammen for et evt. rusmiddelbrug kan grundlægges: i grundskolen, på ungdomsuddannelserne, i fritids- og foreningslivet, i festmiljøet og i særlige boligområder. Arbejdet er gennemført i forbindelse med projektet Narkoen ud af byen, der blev iværksat som opfølgning på regeringens handlingsplan Kampen mod narko, oktober Projektet havde til formål at nedsætte tilgængeligheden af illegale stoffer, nedsætte antallet af unge som eksperimenterer med stoffer og nedsætte de problemer, som knytter sig hertil. Desuden var det hensigten at udvikle en tværgående, koordineret og målrettet forebyggelsesindsats i de 14 udvalgte modelkommuner. Kommunerne har arbejdet ud fra principper for effektive forebyggelsesindsatser og metoder, som relaterer sig til disse principper. Disse er beskrevet i Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen, Sundhedsstyrelsen Ballerup Bornholm Hillerød Holstebro Kolding Køge Nakskov (nu Lolland) Randers Slagelse Svendborg Sønderborg Varde Viborg Aars (nu Vesthimmerland) Erfaringer og inspiration Hvad virker? Og hvad virker ikke? Det kan man desværre ikke give et entydigt svar på. Der er dog nogle metoder, som er mere virksomme end andre, når det gælder rusmiddelforebyggelse. Dette hæfte indeholder konkrete eksempler på, hvordan rusmiddelforebyggelse er udført i de 14 modelkommuner. Der er tale om bud på praktisk udført forebyggelsesarbejde, hvor der er høstet både gode og mindre gode erfaringer. Forhåbent- lig kan eksemplerne give inspiration til og indblik i forskellige måder, hvorpå dette arbejde kan planlægges og gennemføres andre steder. Rusmiddelforebyggelse i praksis henvender sig til fagpersoner, der arbejder med rusmiddelforebyggelse. Det samlede overblik og evalueringen af modelkommunernes arbejde findes i evalueringsrapporten Evaluering af modelkommuneprojektet Narkoen ud af byen, Sundhedsstyrelsen

5 Alkohol og narko under samme hat I de fleste tilfælde er det en god idé at arbejde bredt med rusmiddelforebyggelse dvs. med både alkohol og stoffer frem for narkotikaforebyggelse alene. Det skyldes, at brugen af alkohol og narko kan hænge sammen. Alkohol er som regel det første rusmiddel, den unge afprøver og unge med et stort alkoholforbrug vil oftere eksperimentere med de illegale stoffer end unge, der drikker lidt alkohol eller slet ikke drikker. Så en vellykket forebyggelsesindsats over for alkohol, vil samtidig have forebyggende effekt på brugen af narko. Målet med rusmiddelforebyggelse er at påvirke de unges holdninger og adfærd, så de undgår eksperimenter med rusmidler og især undgår de problemer og risici, som rusmidler kan indebære. 6 effektive principper Disse principper kan være gode at tænke ind i planlægningen og udførelsen af rusmiddelforebyggelsen: Begræns tilgængeligheden Tilgængeligheden er formentlig den enkelt-faktor, der har størst betydning for forbruget. Tilgængeligheden kan reguleres gennem rammer som åbningstider, lokaleindretning, regler mv. Påvirk sociale normer og undgå sociale overdrivelser Det er både normalt og attraktivt at være stoffri og uden stort alkoholforbrug. Denne opfattelse skal de unge støttes i. Lær de unge at stå imod gruppepres Kompetencen til at håndtere sociale situationer, som fx tilbud om rusmidler, skal udvikles. Indgå i ligeværdig kontakt Interaktion, involvering og dialog er virksomme i undervisning og ved øvrig information. Envejskommunikation er ikke. Inddrag familien Familien og især forældrene har stor betydning for den unges holdning til rusmidler. Hold fast i fagligheden Forebyggelsen skal bygge på viden og ikke skrækhistorier som fx tidligere misbrugeres livshistorier og andre indslag fra det virkelige liv. Det kan virke oplagt at sætte sådanne populære aktiviteter i værk. Men popularitet er ikke i selv et tegn på effektiv forebyggelse. (Kilde: Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen, Sundhedsstyrelsen 2005) 5

6 Organisering af forebyggelsen 3 forhold er vigtige, når man tænker rusmiddelforebyggelse ind i en organisatorisk ramme På tværs af miljøer Forebyggelsen bør gå på tværs af de miljøer, de unge færdes i til daglig, så de unge møder en ensartet holdning til stoffer, uanset om det er i skolen, klubben, hjemme eller på diskoteket. Når forebyggelsen skal gå på tværs, bliver koordinering og organisering helt centrale elementer i en systematisk og effektiv indsats. Tænk omgivelserne med Rammerne, som den unge bevæger sig i, skal være med til at understøtte normer om afstandtagen til brugen af illegale stoffer. Rammerne er fx åbningstider og fysisk indretning på diskoteker, voksnes tilstedeværelse i nattelivet, adgang til alkohol- og stoffrie aktiviteter fx i fritidstilbud og foreningsregi. det lange seje træk Rusmiddelforebyggelsen er en vedvarende proces. Holdningspåvirkning sker ikke ved enkeltstående kampagner, men bør integreres i eksisterende rammer for at sikre kontinuitet i forhold til målsætninger og for at sætte rusmiddelforebyggelsen på dagsordenen i mange sektorer og miljøer. På den måde er det muligt at påvirke normer og relationer det er det lange seje træk, som skal bidrage til forankring og kontinuitet i arbejdet. Dette er en forudsætning for effekt. 6

7 Glimt fra I det følgende vises i glimt, hvordan forskellige modelkommuner har valgt at organisere den rusmiddelforebyggende indsats i forbindelse med projekt Narkoen ud af byen. modelkommunerne Forankring i SSP-organisationen I Ballerup Kommune valgte man fra starten at lægge Narkoen ud af byen-projektet ind i kommunens SSP-organisation, som har eksisteret siden 1980 og derfor er solidt integreret i kommunens forebyggende indsats. Ved at forankre Narkoen ud af byen i kommunens SSP-organisation, bliver forebyggelsen organiseret på tværs af fag og miljøer, idet SSP-organisationen både er tværfaglig og går fra top til bund i den kommunale organisation. Desuden får den ansvarlige projektkoordinator en platform at arbejde ud fra gennem et allerede etableret kontaktnet. Dette sparer meget tid og er en stor fordel for den driftsmæssige forankring. ssp Skole, socialforbvaltning og politi SSP er et samarbejdsforum, der er etableret i langt de fleste kommuner. Formålet er at arbejde kriminalpræventivt i forhold til børn og unge, men også at opfange faresignaler og udviklingstendenser i forhold til børn og unges levevilkår. En naturlig følge heraf er, at rusmiddelproblemer og forebyggelse bliver en væsentlig del af indsatsen. I Ballerup er arbejdet organiseret i en SSParbejdsgruppe på udførende niveau og en SSP-styregruppe på ledelses- og politisk niveau. 7

8 Fra projekt til drift Slagelse Kommune har arbejdet projektorienteret med Narkoen ud af byen og har fra begyndelsen haft fokus på, hvordan de enkelte indsatser kunne fortsætte efter projektperiodens udløb. Det har bl.a. betydet, at flere projektindsatser er overgået til drift i allerede eksisterende rammer fx er indsatserne i festmiljøet nu forankret hos Bevillingsforeningen og Slagelse Politi. Desuden er der etableret nye og tættere formelle samarbejdsrelationer mellem alle ungdomsuddannelserne og ungevejledningen. Dette kræver en organisation, hvor der er sikret det nødvendige ejerskab hos deltagerne. Det er gjort gennem etablering af en række arbejdsgrupper for hver af indsatserne samt en styregruppe, der både politisk og fagligt er central for området. Det videre arbejde med projektets indsatser er en god mulighed for at supplere det eksisterende forebyggende arbejde med nye områder og med en bredere kreds af samarbejdspartnere. Det primære fokus i projektarbejdet skal være implementering og samarbejde netop for at sikre den fremtidige drift af de tiltag, der har vist sig at have effekt. 8

9 Koordinering gennem partnerskaber I Hillerød Kommune har man kaldt projektet Drug Stop 3400 med henvisning til byens postnummer og et navn med appel til de unge. Drug Stop 3400 blev forankret i en bred tværfaglig indsats, hvor man har lagt vægt på at få engageret alle de mulige forebyggelsesmiljøer i et forpligtende samarbejde, der også ville række ud over projektperioden. Hensigten med at koordinere indsatsen via partnerskaber var, dels at udvikle et kommunalt værktøj til styring og vedligeholdelse af rusmiddelforebyggelsen, dels at sætte fokus på rusmiddelpolitik i grundskolen, på ungdomsuddannelserne, i klubber og foreninger samt i festmiljøet. Partnerskabskontrakten Den lokale indsats indledes med, der indgås en partnerskabskontrakt mellem Drug Stop 3400 og skolen eller institutionen. Derved forpligter parterne sig til at gennemføre et forløb, hvis slutresultat er implementering af en rusmiddelpolitik på stedet. Skoler, institutioner, foreninger m.fl. fik udstukket en ramme for det konkrete arbejde med rusmiddelpolitik og skulle beskrive følgende: 1. Lokale værdier og mål for skolen eller institutionen 2. Retningslinjer og konsekvenser for samt bistand til den unge 3. Organisering rusmiddelpolitikken indskrives i institutionens almene procedurer 4. Uddannelse af nøglepersoner. Rusmiddelpolitikken udformes lokalt og skal indeholde regler og konsekvenser, men må ikke have som mål at føre til eksklusion, og der skal være taget stilling til, hvordan man tilbyder behandling, hvor det er påkrævet. Partnerskabskontrakten er gensidigt forpligtende. Skolen eller institutionen skal bruge tid og personaleressourcer på indsatsen og forpligter sig til at indskrive de enkelte dele af rusmiddelpolitikken i de styringspapirer, man i øvrigt benytter for virksomheden fx ordensreglement, virksomhedsplan mv. Drug Stop 3400 bidrager med ressourcer til skolens eller institutionens arbejde alt efter behov og ambitioner. 9

10 Kompetenceudvikling De medarbejdere, der er i kontakt med de unge, skal rustes fagligt til den forebyggende opgave. Derfor har styrkelse af kompetencerne hos både professionelle og frivillige været en central del af Narkoen ud af byenprojektet i de fleste modelkommuner. Kurser og temadage for fagpersoner Kurser for medarbejdere, som til daglig arbejder med unge, var en vigtig del af indsatsen i Ballerup Kommune. Disse fagpersoner blev tilbudt fagspecifikke kurser om unge og stoffer i en eksperimenterende ungdomskultur. Kurserne havde til formål at formidle viden om rusmidlernes virkning og kvalificere deltagerne til at gå i dialog med de unge om stoffer. Kurserne blev gennemført i et samarbejde med kommunens misbrugscenter og tilbudt undervisere i folkeskolen, produktionshøjskolen samt HG og HH, vejledere på ungdomsuddannelserne, klubpersonale, sagsbehandlere, praktiserende læger, kriminalforsorgen og ansatte ved politiet. Hash-samtalen som grundbog Bogen Hash-samtalen giver god basisviden om hash, brug, skadevirkninger og udbredelse. Desuden giver den vejledning i den motiverende samtale mellem den professionelle voksne og den unge hashryger. Bogens formål er at få voksne til at sætte tidligt ind ved at gå i dialog med unge, der har hashproblemer. Bogen formidler en metode til dialog med den unge, som kan støtte den unge i at finde løsninger på sit hashproblem. Bruger man bogen Hash-samtalen til kvalificering af nøglepersoner eller andre professionelle voksne, kan det anbefales at bruge tid og ressourcer på at gennemgå nogle samtaleøvelser, så bogens anbefalinger og metodebeskrivelser opleves og prøves af i praksis under supervision. Hash-samtalen, af Morten Sophus Clausen, udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning, kan bestilles på 10

11 Kursus og netværksdannelse I Sønderborg blev nøglepersoner i den rusmiddelforebyggende indsats inviteret på et 2-dages internatkursus. Kursets formål var både faglig kvalificering af praktikere på forebyggelsesområdet og etablering selvbærende netværk bestående af disse nøglepersoner. Kurset omhandlede: Narkotikas virkning, indtagelse og narkotikas rolle i ungdomskulturen Unges sociale overdrivelser og begrebet flertalsmisforståelse ( alle de andre gør det ) Lovgivning og politiets arbejde i festmiljøet Rusmiddelpolitik som et effektivt værktøj til at klargøre regler, holdninger og hjælpemuligheder Anerkendende kommunikation Netværksdannelse Desuden indgik bogen Hash-samtalen. Målrettet kommunikation I Ballerup Kommune har der været fokus på at optimere den interne kommunikation om projektet. Det har man gjort ved at skabe genkendelighed i sprog og grafik og ved at målrette formidlingen til de enkelte målgrupper. I Ballerup har Narkoen ud af byen desuden sin egen hjemmeside med oplysninger om alt fra organisering til aktuelle aktiviteter, ligesom et elektronisk nyhedsbrev udsendt hver tredje måned til alle interessenter gav god respons. Pressestrategi Det er en god idé at formulere en pressestrategi, når man arbejder med unge og rusmiddelforebyggelse. Det er almindeligt, at pressen ønsker dramatiske historier i forbindelse med omtale af forebyggelsen. Men netop de dramatiske historier er ofte i modstrid med ønsket om at nedtone de sociale overdrivelser omkring udbredelsen af stoffer. Synlighed er ikke et mål i sig selv. Derimod skal det sikres, at de rigtige budskaber når ud til de rette modtagere. I Ballerup Kommune er styringsredskabet i pressearbejdet en eksakt plan for HVORNÅR skal HVAD kommunikeres ud til HVEM? 11

12 Når det gælder forebyggelse i relation til børn og unge, spiller grundskolen en hovedrolle på grund af skolens brede kontaktflade til de unge og deres forældre. Grundskolen er desuden det indsatsområde, hvor der er forsket mest i effektiv rusmiddelforebyggelse. grundskolen Grundskolen kan forebygge gennem Forebyggende læseplaner I Holstebro Kommune har man udarbejdet en læseplan for forebyggelse og kriminalpræventiv undervisning i grundskolen. For hvert klassetrin fra klasse gennemgår læseplanen emner til undervisning, materialeforslag og gæstelærermuligheder med differentierede indsatser i forhold til elever og forældre. Rusmiddelundervisningen indføres delvist fra 6. klassetrin og i fuldt omfang fra klassetrin. Inddragelse af forældrene En læseplan for forebyggelse kan indeholde forslag til forældreinvolvering, fx et rusmiddelseminar for forældre. Her er det erfaringen, at man skal fortælle om rusmiddelsituationen, som den er lokalt. Forældrene har ofte et billede af, at det er jo ikke vores børn, der tager stoffer. Derfor er konkrete, lokale oplysninger vigtige. Derudover er det vigtigt at formidle viden om stoffer og føre en god dialog uden løftede pegefingre om forældreansvar og problemer. Forældrene kan få telefonnumre og navne på SSP-konsulenten, telefonrådgivning og andre steder, de kan spørge om råd og hjælp, hvis det bliver aktuelt. En rusmiddelpolitik som ramme for indsatsen, herunder handleplaner for problemsituationer Samarbejde med forældrene om at udskyde alkoholdebut og undgå eksperimenter med stoffer At give effektiv rusmiddelforebyggende undervisning. Fra Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen, Sundhedsstyrelsen 2005 Tackling-materialet Et målrettet undervisningsmateriale kan sikre forankring og integreret undervisning i forebyggelse. Det var begrundelsen for, at man i Kolding Kommune og de fleste andre modelkommuner valgte at inddrage materialet Tackling sundhed, selvværd, samvær. Tacklingmaterialet er udviklet i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og forlaget Alinea. Materialet har et amerikansk forlæg, og forskning har vist, at materialet har en målbar effekt med hensyn til at nedsætte elevernes forbrug af rusmidler og tobak. Den danske version af materialet er tilpasset danske forhold. Tacklingmaterialet indeholder bl.a. information om tobak, alkohol og stoffer og lægger op til at arbejde meget aktivt med elevernes holdninger og personlige og sociale kompetencer. 12

13 Idé- og ressourcekatalog En variation af en egentlig læseplan er et idé- og ressourcekatalog, som det man har udarbejdet i Randers Kommune. Kataloget er bygget op med idéer til forebyggende undervisning på klassetrinene klasse, klasse og klasse. Ud for hvert tema er der angivet lokale ressourcepersoner eller steder, som lærerne kan kontakte for hjælp til at finde materialer eller til at levere egentlig undervisning. Der er på forhånd taget stilling til ajourføring af kataloget, der løbende bliver vedligeholdt af kommunens pædagogiske udviklingsafdeling. Rusmiddelseminar for 7.-9.klassetrin SSP i Viborg Kommune tilbyder et fire-dages rusmiddelseminar som forebyggende undervisning på klassetrin. Eleverne skal på seminaret arbejde i grupper. Opgaven er at udarbejde og præsentere en kampagne, fx en kortfilm. Hver gruppe får en mobiltelefon, som gruppen kan bruge til at kalde konsulenter ind. Gruppens livliner er forebyggelsesaktører, fx Falck og Politi, som gerne stiller op med oplysninger eller mere dramatisk medvirken, hvis det drejer sig om en filmindspilning. Så kan Falck hjælpe med at fingere en indlæggelse, og politiet jagte unge pushere ned ad gågaden til ære for fotografen. Det gør indtryk på de unge at møde denne velvilje. Samtidig kan livlinerne fortælle de unge faktuelle ting om narkotika, som de skal bruge i deres kampagner. Præsentation af ressourcesteder 1. Sundhedsplejen 2. PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 3. Ungekontakten CMF (Center for Misbrug & Forebyggelse) 4. SSP Skole, Socialforvaltning og Politi. Narkoen ud af byen, Randers kommune Rusmiddelseminar Tidsforbruget er fire sammenhængende skoledage. Et afsluttende aftenarrangement for forældrene. Eleverne arbejder i selvvalgte grupper på 5-7 personer. Lærerne tilknyttes som konsulenter for eleverne. Lokaler, it- og av-midler stilles til rådighed. Høj frihedsgrad for eleverne i proces og kampagneform. Livliner via udleverede mobiltelefoner (politiet, SSP, amtets misbrugscenter, kommunens opsøgende medarbejder). Narkoen ud af byen, Viborg kommune 13

14 Ungdomsuddannelserne har kontakt med netop den aldersgruppe, hvor forbrug af alkohol og illegale stoffer topper. ungdoms uddannelserne Et stort forbrug af rusmidler vil påvirke de unges læringsparathed direkte og øge risikoen for drop out. Så en begrænsning af de unges rusmiddelforbrug vil have positiv indflydelse på læringsmiljøet. Ungdomsuddannelsernes indsats i forhold til rusmidler kan få afgørende betydning for de unges adfærd og normdannelse. Men uddannelsesinstitutionerne er forskellige, og hver institution må derfor lægge sin egen linje. Udarbejdelse af en rusmiddelpolitik er et redskab til dette. Ungdomsuddannelsen kan forebygge gennem En rusmiddelpolitik, som sætter en ramme for den forebyggende indsats, og som passer til den enkelte skoles værdigrundlag. Tidlig indsats over for rusmiddelproblemer. Dette bør indgå som et element i de vejledningstilbud, der er for unge. Fra Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen, Sundhedsstyrelsen 2005 Netværk af frontmedarbejdere I Aars (nu Vesthimmerlands Kommune) har man etableret et korps af frontmedarbejdere, dvs. fagpersoner med daglig kontakt til unge. Det kan være idrætslæreren, biologilæreren, klasselæreren, studievejlederen, socialrådgiveren eller urobetjenten. På gymnasierne er det udvalgte lærere, der fungerer som frontmedarbejdere. Eksempler på frontmedarbejderes opgaver: Ressourcepersoner for andre fagpersoner, som har brug for vejledning i at intervenere i forhold til unge med mulige rusmiddelproblemer. Deltage i udviklingen af andre forebyggelsestilbud fx kurser i konflikthåndtering, rusmiddelkendskab og førstehjælp for unge, som står i baren ved fester på gymnasiet. Tovholdere på udvikling af rusmiddelpolitik. Frontmedarbejdere skal i særlig grad holde sig opdaterede inden for rusmiddelforebyggelse. Gruppen af frontmedarbejdere og rusmiddelkoordinatorer er tænkt som et selvbærende netværk, og det forventes, at SSP- organisationen bliver den fremtidige forankring af netværket. 14

15 Netværk af unge Forebyggelsen på ungdomsuddannelserne kan også være tiltag, som involverer de unge i at arbejde med forebyggelse i fritiden. I Varde Kommune har man således samlet unge fra overbygningsskoler og ungdomsuddannelser i gruppen ung-nub unge i Narkoen ud af byen. De unge arbejder på at få et ungdomshus, som skal være et alternativ til det kommercielle festmiljø. En anden aktivitet var en 24 timersevent med fokus på de unges egne muligheder for at påvirke hinanden i forhold til at sige nej til narkotika: Stoffrit område be an angel, stay clean. De unge har efterfølgende afleveret forslag til kommunen om et ungdomsråd samt etablering af et ung til ung-korps, der skal være ambassadører for et rusfrit ungdomsliv. Visionen er at skabe en græsrodsbevægelse mod narko gennem forskellige aktiviteter og netværk. Temauge om rusmiddelpolitik Ligeværdig dialog uden fordømmelse og med respekt for de unges egen opfattelse af livet det var nøgleordene, da Køge Handelsskole skulle planlægge en forebyggelsesindsats. Indsatsen blev konkretiseret i en temauge på 2. års forløbet med fokus på rusmidler. Temaugen blev afsluttet med en evaluering af gruppernes fremlæggelser og valg af det bedste projekt. Som selvstændig opgave valgte eleverne at formulere et udkast til en rusmiddelpolitik for Køge Handelsskole. Rusmiddelpolitikken blev præsenteret som en PowerPoint præsentation med flotte farver og illustrationer. Projektet blev evalueret på både indhold og præsentation. En rusmiddelpolitik kan omfatte Regler mht. alkohol på skolen og til skolens arrangementer Information og undervisning om rusmidler Tilbud om støtte til elever med problematisk rusmiddelforbrug Forældreinformation og samarbejde Regler om rusmidler på evt. kostafdeling Fra Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen, Sundhedsstyrelsen 2005 De unges bud på en rusmiddelpolitik eksempler Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer på skolen. Hvis et misbrug bliver opdaget, bliver den pågældende indkaldt til et møde på skolen med elevens forældre, en SSPkonsulent og en psykolog. Ledelsen/lærerne skal reagere på de unges signaler, rygter og bekymringer. Uddrag af Ida, Bettina og Tinas besvarelse (Køge Handelsskole). Narkoen ud af byen, Køge kommune Tips til tilrettelæggelse af temauge om rusmidler Find en lærer eller mellemleder, som er personligt engageret. Mød eleverne respektfuldt og i øjenhøjde. Stil eleverne en konkret opgave kræv et slutprodukt. Oplægsholdere skal være troværdige og uden løftede pegefingre. Eksterne oplægsholdere er nødvendige, men også en gennemgående lærer, eleverne kender. Vær fleksibel og dialogisk i planlægning og gennemførelse. 15

16 Forebyggelsen i de unges fritidsmiljø retter sig primært mod klubber og ungdomsskoler samt idrætsforeninger og andre foreninger både kommunale og private. Her opbygger de unge et netværk, og de møder ansvarlige voksne. Fritids og forenings livet Forebyggende opgaver på fritidsområdet kan være Rusmiddelpolitik i idrætsforening I Nakskov Kommunes idrætsforeninger har man implementeret en rusmiddelpolitik og suppleret den med andre indsatser, fx uddeling af oplysningsmaterialer, postkort, armbånd og små info-cards med nyttige telefonnumre. Alkoholog narkotikakonsulenternes rusmiddelguide er også udsendt til foreningerne. Rusmiddelpolitikken tog udgangspunkt i et materiale udarbejdet af DGI og blev tilpasset til den enkelte forening, fx ved at udvide indsatsen til også at omfatte doping. For at sikre en reel proces og aktiv stillingtagen til det rusmiddelforebyggende arbejde, blev forslaget til en rusmiddelpolitik behandlet på to bestyrelsesmøder i de foreninger, som ønskede at gå ind i arbejdet. Arbejdet med de forskellige elementer var tænkt som bredt forebyggende og oplysende. Men kampagnen tydeliggør også foreningslivets ansvar på forebyggelsesområdet. Sikring af, at unge kan være sammen i alkohol- og stoffrie miljøer Regler og rammer for fester Information og oplysning over for unge og evt. forældre Opmærksomhed på og tidlig indsats over for unge på vej ud i misbrug. Fra Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen, Sundhedsstyrelsen 2005 Uddrag af rusmiddelpolitik for Idrætsområdet i Nakskov Kommune 1. Unge under 18 år drikker ikke alkohol. Såfremt de ønsker at nyde alkohol, skal de aflevere en skriftlig tilladelse underskrevet af forældrene til træner/ instruktør. 2. De enkelte holds ledere skal altid være ansvarlige for egne deltageres gøren og laden også de unge deltagere, der ønsker at nyde alkohol, og som på forhånd har fået en tilladelse til dette af forældrene. Fra Narkoen ud af byen, Nakskov Kommune 16

17 Rusmiddelpolitik i ungdomsklub I Aars Kommunes ungdomsklub startede processen med interviews af de unge om rusmidler, normer og regler. På baggrund af de unges udsagn blev der formuleret en rusmiddelpolitik, der tager afsæt i klubbens kultur og eksisterende regelsæt. Ved at tage udgangspunkt i de unges og medarbejdernes egen virkelighed, har man søgt at skabe et reelt ejerskab til rusmiddelpolitikken. Gennem en beskrivelse af handleansvar og dialogprocedure gør rusmiddelpolitikken endvidere opmærksom på, at det er et fælles ansvar at handle i forhold til mulige problemer med rusmidler. Det gælder de unge, de voksne i klubben, og det gælder de unges forældre. Denne tydelighed i forhold til ansvaret er anbefalelsesværdig, idet det netop er dér, en politik bliver udlevet. Elementer i rusmiddelpolitikken Ungdomsklubbens rusmiddelpolitik indeholder følgende elementer: Regler Dialogprocedurer (ung-voksen-forældre) Handleansvar Kontaktmuligheder Årlig revision af politikken. Uddrag af ungdomsklubbens rusmiddelpolitik Bekymring Som ung har du pligt til at bede om hjælp hos en voksen, hvis du er bekymret for en ven eller kammerat. Især problemer med stoffer kræver professionel hjælp. Som voksen og som medarbejder i klubben har du pligt til at reagere og handle ved den mindste bekymring. At kontakte ledelse eller professionelle er også at handle! Er du i tvivl, kan du altid kontakte SSP (telefon) eller Streetwalker (telefon). Dialogprocedure Ved bekymringer vedrørende en ungs brug af alkohol, stoffer eller lignende, er dialogproceduren som følger: Unge: Det handler om den unge, og der tages i første omgang kontakt med den unge. Forældre: Ved gentagne tilfælde og stadig bekymring tages der kontakt til den unges forældre SSP: Såfremt eventuelle bekymringer fortsætter, vil der være mulighed for at tage kontakt til streetwalker eller SSP. Forældrene orienteres løbende om eventuelle tiltag, og der gøres notater i eget regi. Socialforvaltning: I alvorlige og/eller akutte tilfælde tages der kontakt til socialforvaltningen i overensstemmelse med reglerne for underretning. Narkoen ud af byen, Aars 17

18 Festmiljøer Festmiljøet omfatter diskoteker, halfester, lukkede private fester samt festkulturen på ungdomsuddannelser mv. En forebyggende indsats i festmiljøer omfatter En aktiv bevillingspolitik i kommunen Branchesamarbejde Regler og rammer på det enkelte udskænkningssted Regler og rammer for halfester og private fester Uddannelse af personale. Fra Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen, Sundhedsstyrelsen 2005 Festmiljøet er meget sammensat, og forebyggelsen må derfor ske på forskelligt grundlag. Det kommercielle festmiljø kan reguleres forebyggende gennem en aktiv kommunal bevillingspolitik. Det er afgørende at få festmiljøets aktører involveret i et forpligtende forebyggende samarbejde, som kan støtte håndhævelsen af lovgivning og politik, men som også kan styrke indsatsen betydeligt gennem frivillige ordninger og fælles holdninger. I publikationen Forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer, Sundhedsstyrelsen 2005 sættes der særligt fokus på, hvordan forebyggelsesinitiativer i festmiljøet kan planlægges og gennemføres. En bevillingsforening I Slagelse Kommune har man oprettet en bevillingsforening bestående af restauratører og politi, der således indgår i et formaliseret samarbejde. Tre principper er centrale i bevillingsforeningens arbejde: Nej til stoffer Nej til vold og hærværk Nej til udskænkning til mindreårige. Det vurderes, at bevillingsforeningen har tilført festmiljøet en kvalificeret dialog mellem de interessenter, som før talte med og mod hinanden. Det er blevet nemmere for aktører i festmiljøet at samarbejde med politi og kommune. Foreningen har fx fået plads i kommunens bevillingsnævn. Og endelig er der en forretningsmæssig fordel ved at arbejde aktivt forebyggende: Restauranterne ønsker ikke at være skoletaskediskoteker, dvs. opsamlingssted for berusede gymnasieelever. Sådanne invasioner betyder nemlig ofte, at det voksne, købedygtige publikum går hjem. Bevillingsforeningen har lavet informationskampagner, A3-plakater, infocards og en hjemmeside som beskriver foreningens arbejde, kontaktadresser og relevante downloads. Kom godt i gang med en bevillingsforening Sørg for politisk opbakning. Udnævn en procesansvarlig. Kontakt interesserede restauratører ( hav et formandsemne klar ) Få konsulentbistand fra kommunen efter etablering. 18

19 Restauranternes SIG NEJ-kampagne På en tema- og kursusaftenen for aktører i restaurationsbranchen satte man i Randers fokus på behovet for fælles holdninger. Under overskriften Gå sikkert i byen i Randers indgik 13 restauratører en forpligtende aftale om fælles regler mod narko. I dette restauratørsamarbejde er der enighed om, at unge, som pågribes i forbindelse med salg, besiddelse eller indtagelse af euforiserende stoffer, får to års karantæne fra alle de samarbejdende restaurationer. En SIG NEJplakat hænger fremme hos medlemmerne af samarbejdet. Indsatsen kort Etablering af samarbejde ml. restauratører, kommune og politi En temaaften for restauratører: billede af narkotikasituationen Afholdelse af en kursusaften for 60 ansatte Iværksættelse af en fælles SIG NEJkampagne (plakat mv.). Unge bærer armbånd for stoffrit område I Svendborg Kommune blev det en succes at opfordre de unge til at erklære sig selv for stoffrit område ved at skrive under i hæfter, der var lagt frem bl.a. på uddannelsessteder og diskoteker. Som en synlig markering af beslutningen fik de et gul/sort armbånd armbånd blev revet væk. Indsatsen var en del af Tryg i natten et samarbejde med diskotekerne og politiet, som indførte to års karantæne for narkosalg og -brug samt vold. Der var så stor interesse for kampagnen, at det var nødvendigt at begrænse brugen af armbåndet til 7. klasse og opefter, dels fordi det skulle hænge sammen med den rusmiddelforebyggende indsats i øvrigt, dels for ikke at kompromittere armbåndets signalværdi (hvis de små får armbåndet, gider de ældste ikke gå med det). Jeg erklærer hermed, at jeg har taget stilling til illegale rusmidler og besluttet at udnævne min krop til stoffrit område. Narkoen ud af byen, Svendborg 19

20 Et indsatsområde for rusmiddelforebyggelsen er særlige boligmiljøer, dvs. kollegier, ungdomsboliger, udsatte boligområder m.fl. hvor unge også opholder sig og færdes. Særlige boligområder I de særlige boligområder sigter den rusmiddelforebyggende indsats primært på at nå gruppen af udsatte unge. Det er et åbent spørgsmål, om man gennem en indsats i et bestemt boligmiljø kan opnå en narkotikaforebyggende effekt. Men man kan gøre forsøget i et samarbejde med eksisterende aktører og aktiviteter. Det kan især være relevant, hvis der i kommunen er boligmiljøer, hvor stoffer er særligt udbredte, og unge dermed er i en særlig risikosituation. En forebyggelsesindsats i særlige boligområder bør planlægges i flere trin. Det kan være vanskeligt at introducere en rusmiddelpolitik eller rådgivning af den unge uden først at have banet vejen og få etableret kontakt til målgruppen og relevante aktører omkring målgruppen. Det kan altså være nødvendigt, som i de nedenfor beskrevne eksempler, at skabe en social ramme, hvor det er muligt at mødes om noget fælles som ikke handler om rusmidler. Tillid og etablering af personlige kontakter er centralt i den opsøgende indsats inden en egentlig rusmiddelforebyggende indsats bringes på banen. En forebyggende indsats i boligmiljøer kan ske ved at: Samarbejde med eksisterende aktører og aktiviteter i områderne for at få indsatsen mod stoffer på dagsordenen Iværksætte initiativer, som er beskrevet inden for de øvrige områder (fx rusmiddelpolitik, individuel indsats mv.). Fra Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen, Sundhedsstyrelsen

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Narkoen ud af byen. Evaluering af 14 modelkommuneprojekter. Sundhedsstyrelsen

Narkoen ud af byen. Evaluering af 14 modelkommuneprojekter. Sundhedsstyrelsen Narkoen ud af byen Evaluering af 14 modelkommuneprojekter Sundhedsstyrelsen April 2007 Indholdsfortegnelse KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER...2 1 BAGGRUND FOR PROJEKT "NARKOEN UD AF BYEN"...14 1.1 FORMÅLET

Læs mere

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm Vejen til Trygt Natteliv - om præventivt partnerskab 5 mm Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 4344 8888 Telefax +45 3343 0139 E-mail dkr@dkr.dk www.dkr.dk Layout

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne i Skanderborg Kommune Indhold Skanderborg Kommunes overordnede rusmiddelstrategi for børn og unge... 3 Strategiernes hieraki... 3 Fælles rusmiddelstrategi

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Antidoping-kommuner

Antidoping-kommuner Ansøgningsskema for SATS-pulje Antidoping-kommuner 2015-2017 1. ANSØGER Kommunens navn: Aalborg Kommune Navn på projektleder: Bettina Bisp Jensen Projektleders stillingsbetegnelse: Konsulent Kontakt: Tlf.

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

MAUNAL - RUSMIDDELPOLITIK UNGDOMSUDDANNELSER - SVENDBORG

MAUNAL - RUSMIDDELPOLITIK UNGDOMSUDDANNELSER - SVENDBORG MAUNAL - RUSMIDDELPOLITIK UNGDOMSUDDANNELSER - SVENDBORG 2012-2014 Indhold 1. Indledning 2. Den overordnede proces 3. Indholdet i politikken 4. Den gode proces projektgruppens 10 bud 5. Typiske dilemmaer

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv.

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv. Indsats: Unge og Misbrug Dato 21. maj 2013 I foråret 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har til opdrag at beskrive en indsats omkring unge og misbrug. Indsatsen er initieret fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 BilagBUV_140904_pkt.19.01 Indledning I Hvidovre Kommune ønsker vi at hjælpe børn og unge til at få et sundt forhold til alkohol og rusmidler. En konkret handleplan

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Kommune - september 2012 Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Aftaler og organisation -modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Formålet med beredskabsplanen er at sikre den enkelte elevs faglige læring, sociale udvikling og almene dannelse, som er gymnasiets kerneopgave. Vi

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper www.trivselsgrupper.dk Trivsel er, når alle er med Forældresamarbejdet i en klasse er, når man skaber rammen for at alle forældrene i klassen samarbejder

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Workshop 3 Hjælp i tide - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Film Hjælp i tide udgående ungerådgivning og kompetenceudvikling af lærerne til at

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED National Alkoholkonference 19. januar 2016 Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis og adj. professor Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det

Læs mere

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole Dronninglund Skole Den røde tråd En koordineret indsats i den forebyggende og sundhedsfremmende undervisning på Dronninglund Skole Redigeret oktober 2013 Indhold HVAD ER DEN RØDE TRÅD: 2 UNDERVISNINGEN

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere