Fairplay. fokus på holdninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fairplay. fokus på holdninger"

Transkript

1 Fairplay fokus på holdninger

2 Fairplay Oktober 2004 Udgiver: Regeringen København 2004 E-post adresse: Hjemmeside: Tryk: Schultz A/S ISBN: ISBN: (Internet) Pris: 25,00 kr. Yderligere eksemplarer kan bestilles hos: Danmarks.dk s Netboghandel IT- og Telestyrelsen Tlf E-post adresse: Hjemmeside:

3 Forord Forårets kontrolaktioner har vist, at der snydes og fifles i et overraskende stort omfang. Snyderiet er mange steder sat i system, og bøderne regner man med som en del af omkostningerne ved at drive forretning. Det er uacceptabelt. Lovlydige virksomheder har ingen muligheder for at konkurrere og overleve på sådanne vilkår. Det er ikke fairplay. Regeringen vil have fairplay tilbage i danskernes hverdag. Derfor skal kontrolaktionerne fortsætte og en kampagne om fairplay er blevet iværksat. Regeringen vil gøre op med dem, som kører på frihjul. Der er desværre nogen, som ikke vil yde, men godt nok nyde. De tror måske, at det er den store stygge stat, de snyder. Det er det ikke. De snyder deres nabo og alle andre skatteydere. Selv efter de gennemførte skattelettelser er skatten høj. Rigelig høj. Men det er ingen undskyldning for ikke at følge reglerne. Og sort arbejde trives også i lande med betydelig lavere skat end Danmark. Det er vigtigt, at det store flertal bakker op om de værdier vores samfund bygger på. Hvis flere og flere lader hånt om regler og sædvaner, så smuldrer fundamentet for det samfund, vi kender i dag. Og det må ikke ske. Regeringen mener, at værdierne bag nutidens Danmark frihed under ansvar, omsorg for næsten, respekt for andre mennesker og den private ejendomsret er værd at værne om. Regeringen vil gøre op med dem, der snyder og bedrager. Vi vil skabe fairplay. For ellers breder snyderiet sig. Dropper alle at betale momsen, så er der ikke længere penge til f.eks. sundhedsvæsenet og skolerne. Det er vigtigt, at alle trækker på samme hammel i kampen mod sort arbejde og socialt bedrageri. Staten kan ikke gøre det alene. Man hverken kan eller skal kontrollere og straffe sig til al ting. Der skal fokus på holdningerne til socialt bedrageri, sort og illegalt arbejde og virksomhedssnyd. De fleste har det heldigvis sådan, at man skal vise ansvar og respektere spillereglerne. Sådan burde alle have det. På samme måde som skytsenglene i Nordjylland lærte de unge mænd ikke at køre bil, når de havde drukket, skal vi lære hinanden, at snyderi bare ikke er i orden. Derfor har regeringen lanceret en kampagne, som sætter fokus på holdningen til virksomhedssnyderi, socialt bedrageri og brugen af sort og illegalt arbejde. 1

4 Regeringens indsats består af tre lige vigtige dele: regler, der gør det lettere at kontrollere en øget kontrolindsats og hårdere straffe en kampagne for at ændre holdningen til sort og illegalt arbejde, socialt bedrageri samt virksomhedssnyd. De tre dele er som sagt lige vigtige. Det nytter ikke at skærpe reglerne, hvis det ikke kontrolleres, at reglerne overholdes. Det nytter ikke at kontrollere, hvis snyderen med mærkelige forklaringer eller på anden vis kan undgå konsekvenserne af kontrollen. Og mere kontrol og klarere regler kan ikke løse problemet, hvis en stor del af befolkningen mere eller mindre bevidst accepterer klare ulovligheder til skade for os alle. Det handler om at øge risikoen for at blive opdaget, når man snyder. At hammeren falder hårdt, når man bliver opdaget. Og at skabe forståelse for, at det ikke er i orden at snyde staten og hinanden. For husk vi spiller på samme hold. Regeringen 2

5 FAIRPLAY Fairplay skal tilbage i hverdagen. I Danmark skal der være de samme muligheder for alle. Det er der ikke, når nogle ikke spiller efter reglerne. Restauratøren, der betaler overenskomstmæssig løn og køber sine råvarer legalt har ikke en chance, hvis han skal konkurrere med restauranter, som bruger skattefri illegal arbejdskraft, køber deres råvarer sort og sælger uden skat og moms. Opgør med snyderiet Regeringen vil have et samfund, hvor der er fairplay. Derfor gør vi nu op med snyderiet. For det er unfair, når ærlige virksomheder skal konkurrere med snydere, som har lavere omkostninger, fordi de ikke betaler afgifter, moms og skat. Det er nedbrydende for retsfølelsen og den almene moral, at kiosker åbenlyst sælger afgiftsfri sodavand, at illegal arbejdskraft underbyder lønmodtagerne, at der svindles med overførelsesindkomster og at nogen ikke betaler moms. Det er ikke i orden at få f.eks. kontanthjælp eller arbejdsløshedsunderstøttelse, samtidig med at man går på arbejde. At score dobbeltgevinst på andres bekostning. Det risikerer på længere sigt at undergrave velfærdsydelsen for de borgere, der virkelig har brug for hjælpen. Det er heller ikke i orden at benytte sig af sort eller illegal arbejdskraft eller købe sodavand eller serviceydelser til langt under prisen. Man kan ikke undskylde sig med, at det er de andre, som snyder. Man medvirker. Og det er med til at nedbryde vores fælles værdier. Ingen kan heller være tjent med, at nogen ikke betaler moms. For der synes at være bred enighed om at bruge de ca. 140 mia. kr., som denne afgift indbringer hvert år. For det beløb kan man f.eks. som i dag få ældreservice for ca. 30 mia. kr., folkeskoler for ca. 50 mia. kr. eller efterløn for knap 25 mia. kr. Det kan heller ikke være meningen, at nogle lønmodtagere arbejder under kummerlige forhold som illegal arbejdskraft. Regeringen vil ikke have drevet landbrug, gartnerier eller andre virksomheder på denne måde. For det er ikke fair over for arbejdskraften. Det er ikke fair over for arbejdsgivere med orden i sagerne. Det er ikke fair over for de lønmodtagere, som presses ud af jobbene. Flere kontrolaktioner Regeringen tager nu initiativ til flere fælles kontrolaktioner. Det er politiet, Arbejdsdirektoratet og ToldSkat, som i fællesskab besøger virksomhederne. 3

6 Forårets kontrolaktioner viste, at der er brug for en holdningsændring. Alt for mange virksomheder i bestemte brancher og deres ansatte har ikke orden i sagerne: Hver 3. virksomhed havde rod i regnskaberne. Hver 8. medarbejder, man stødte på, havde 1. arbejdsdag. Hver 4. medarbejder, man stødte på, fik enten dagpenge, kontanthjælp eller sagde, at de var på arbejde første dag. Hver 28. medarbejder var illegal. Tabel 1. Resultat af kontrolaktioner gennemført i juni 2004 Virksomheder Ansatte Rod i regnskabet Første arbejdsdag Får dagpenge Får sociale ydelser Ret til ophold, men ej arbejdstilladelse Hverken opholdseller arbejdstilladelse Branche Antal Antal Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pizzeriaer og restauranter Taxier Landbrug og gartneri Hjallerup og Låsby marked mv Bazar Vest Natklubber Avisdistribution Massageklinikker Bagerier Øvrige brancher I alt En strategi med 3 ben Kontrolaktioner alene kan altså ikke gøre det. Indsatsen for at skabe fairplay skal stå på tre ben. Kontrolaktionerne er det ene ben. Det andet ben er indsatsen for at ændre holdningen til sort og illegalt arbejde og socialt bedrageri. Det tredje ben er at indføre regler, der gør det lettere at sikre fairplay. Regeringen er derfor gået sammen med organisationerne for at følge op på kontrolaktionerne med en kampagne for fairplay og 44 konkrete initiativer, som skal sikre fairplay i samfundet. 4

7 Langt de fleste borgere er heldigvis ærlige Fokus på holdningerne De fleste borgere svarer enhver sit også til fællesskabet. Alle burde have det sådan. Ingen kan være tjent med, at nogle kører på frihjul og nyder uden at yde. Holdninger ændrer sig over tid. Tag f.eks. holdningen til spirituskørsel. I dag er det ikke længere acceptabelt at køre bil, når man har drukket. Sådan skal det også blive med sort og illegalt arbejde, virksomhedssnyd og socialt bedrageri. Flere og flere synes, at det illegale marked er betændt. En rundspørge foretaget af Gallup 1 viser, at borgerne ikke vil underbetale udenlandsk arbejdskraft. Brugen af illegal arbejdskraft er lige så lidt accepteret som socialt bedrageri. Det kniber lidt mere, når talen falder på sort arbejde. Så er moralen knap så klar. Halvdelen af de adspurgte accepterer sort arbejde, som de har kendskab til. Næsten 2/3 kan forestille sig en situation, hvor de vil beslutte sig til at få udført sort arbejde. Det hænger sammen med, at sort arbejde ofte forveksles med vennetjenester. Dér, hvor vi kender hinanden, og giver hinanden en hånd med at klare denne eller hin opgave. Og det er der ikke noget i vejen med. Der skal være plads til, at vi hjælper hinanden. Men sort arbejde er desværre også organiseret. Sort og illegalt arbejde og socialt bedrageri sættes i system. Nogle sælger bevidst sort. Andre køber altid sort. Det er ikke fair. Det vil regeringen ikke tillade. For så spiller vi ikke længere på samme hold. Så bakker alle ikke op om samfundet og vores fælles værdier. Så tvinges vi til at opretholde et højere skattetryk end ellers nødvendigt. Hvad vil vi? Regeringen vil gøre op med snyderiet. Vi siger: Ja til at værne om de fælles værdier i samfundet Nej til unfair konkurrence i erhvervslivet og på arbejdspladserne et er at sikre den fortsatte opbakning til de fælles værdier i samfundet og skabe fairplay i erhvervslivet og på arbejdspladserne. I initiativkataloget gives en mere udførlig beskrivelse af de enkelte forslag. Derudover er der i tabel 2 en samlet oversigt over, hvornår de forskellige forslag til initiativer gennemføres. 1 For ugebrevet A4 5

8 Ja til de fælles værdier i samfundet Vi skal værne om værdierne Værdierne bag nutidens samfund frihed under ansvar, omsorg for næsten, respekt for andre mennesker og den private ejendomsret er værd at værne om. Alle skal nyde friheden i samfundet men det sker under ansvar. Alle har et medansvar for mennesker, der ikke kan klare sig selv, og har pligt til at yde ordentlig hjælp. Det er kernen i vores fælles værdigrundlag. Alle skal sikres et værdigt og meningsfuldt liv. Derfor skal vi alle bakke op om de fælles værdier. Men vi skal ikke være tossegode. Det er f.eks. ikke holdbart, når en entreprenør i Bazar Vest i Århus siger, at sort arbejde og socialt bedrageri er prisen, som må betales for at få udlændinge holdt aktive og integreret i samfundet. At blive integreret i det danske samfund handler netop ikke om at bedrage dette samfund, men at tilslutte sig de fælles værdier, som alle må respektere for at sikre den fortsatte opbakning til velfærdssamfundet. Det skal være hævet over enhver tvivl, at nabohjælp ikke er sort arbejde, og at ingen skal beskattes af det arbejde, de laver på deres egen ejendom. Regeringen vil under ingen omstændigheder kriminalisere, når man hjælper sin ældre nabo med hækken eller fortovsfejningen. Regeringen ønsker ikke et angiversamfund, hvor alle går og lurer på hinanden over bøgehækken. Nej til snyderi Men regeringen hverken kan eller vil acceptere, at virksomheder i stor stil benytter sig af arbejdskraft, som ikke betaler skat af lønnen eller modtager sociale ydelser ved siden af. Der er intet hæderligt job, der kan konkurrere med kombinationen af sort arbejde og offentlige ydelser. Desværre viser kontrolaktionerne, at tærsklen for, hvad velfærdssamfund kan leve med, er passeret. Socialt bedrageri Det gør de: En vognmand har ansat en lang række medarbejdere til at uddele aviser og reklamer. En meget stor del af disse medarbejdere har afleveret et skattefrikort til vognmanden. Det gør vi: Ved en gennemgang af ansættelseskontrakter for de pågældende afsløres, at pengene for det udførte arbejde ikke udbetales til indehaveren af frikortet. Fire personer har tilsammen på denne måde anvendt 14 frikort og tjent kr uden skattetræk samtidig med, at de pågældende har modtaget over kr i sociale ydelser. 6

9 De, som modtager ydelser fra samfundet, har pligt til at sige ydelserne fra, når de får mulighed for igen at klare sig selv, f.eks. når de har fået arbejde. Kontrolaktionerne i juni 2004 viser, at hver 8. medarbejder i de kontrollerede virksomheder enten får dagpenge eller sociale ydelser. Det skaber ulige konkurrencevilkår i branchen. De snyder sig til et dobbelt statstilskud, dels får de sociale overførsler, dels betaler de ikke skat. Det skal stoppes og det bliver det med flere kontrolaktioner, styrket samarbejde mellem myndighederne og skærpede straffe. Alle skal kende de krav, som stilles til dem. Derfor vil regeringen øge informationsindsatsen, så alle kender konsekvenserne af at misbruge sociale ydelser eller arbejde sort og illegalt. Virksomheder, der drives på basis af sort arbejdskraft skal også stoppes. Derfor vil regeringen sikre, at arbejdskraften er ansat på fair vilkår ved at kræve, at virksomheder, der ikke har anden skriftlig dokumentation for ansættelsesforholdet, fører logbog over nyansatte fra 1. arbejdsdag til registrering er foretaget hos myndighederne og at logbogen skal være på forretningsstedet. Regeringen vil også gøre det vanskeligere at unddrage sig ansvaret, når man vælger samarbejdspartnere ved at indføre solidarisk hæftelse for underleverandørers betaling af skatter og afgifter. Regeringen vil også gennem styrket samarbejde mellem myndighederne gøre kontrollen mere effektiv. Det sker f.eks. ved at give myndighederne lov til udføre kontrol flere steder og ved at koordinere indsatsen, således at den retter sig mod de samme brancher. Det sker også ved at synliggøre kontrolindsatsen med gadeteams, som enkelt og effektivt skal følge op på kontrolaktionerne. Kontanthjælps- og dagpengemodtagere vil i fremtiden blive fulgt tættere. Det sker gennem en tæt kontakt til kommunen eller a-kassen. Kontanthjælpsmodtagere, der arbejder sort, skal i fremtiden kunne trækkes i kontanthjælp i 20 uger. En anden stramning rammer dagpengemodtagere, der arbejder sort. De får højere straf og bliver sat i aktivering med det samme. Desuden skal både kontanthjælpsmodtagere og folk på starthjælp kunne tvinges til at betale ydelserne tilbage, når de får job. Regeringen strammer også kursen over for arbejdsgivere, der misbruger de offentlige ydelser. Virksomheder, der modtager sygedagpengerefusion, mens den pågældende medarbejder arbejder, mister refusionen og kommer i karantæne. 7

10 Organiseret sort arbejde i virksomheder Det gør de: En førtidspensionist drev virksomhed indenfor entreprenør- og rengøringsbranchen uden at være momsregistreret hos ToldSkat. Det gør vi: ToldSkat modtager en kontroloplysning fra en kommune vedrørende en underentreprenør, som har modtaget betaling for arbejde udført for kommunen. En undersøgelse i ToldSkat viser, at førtidspensionisten med dårligt helbred har drevet virksomhed med en håndfuld ansatte uden at være registreret for moms eller arbejdsgiverregistreret. Der stilles krav om efterbetaling af kr. 1,2 mio. i moms og A-skat med efterfølgende ansvarsvurdering. Samtidig er der rejst en sag om socialt bedrageri. Det er heller ikke fair, når private køber ydelser og varer vel vidende, at prisen er så lav, at der må være tale om snyd med skatter og afgifter. Det gælder både, når kiosken lokker med billige tilbud på afgiftsfri sodavand og når nogen tilbyder at renovere badeværelset uden regning. Den enkelte kan ikke sige sig fri for at snyde for man ved det jo godt. Der bliver ikke betalt det, der skal. Og hvad sker der så egentligt ved det, vil nogen spørge? Men det er ikke fair, hvis man selv vælger, om man vil betale skat. Det er på demokratisk vis besluttet, hvilke skatter og afgifter der skal betales. I et demokratisk samfund indretter man sig efter reglerne eller søger at få dem ændret. Den organiserede form for sort arbejde har Rockwoolfondens forskningsenhed for tre år siden anslået til at udgøre 50 milliarder kroner om året. De penge skal andre betale til fælleshusholdningen, når nogle snyder. For skatterne bliver højere, når skatteindtægter mistes ved sort arbejde. Derfor er der brug for fairplay. Når nu alle ikke vil det skal man så ikke komme efter dem med bål og brand? Nej det skal man ikke i alle tilfælde. Regeringen tror på borgerne. Derfor vil vi ikke kriminalisere de mange, fordi de få ikke spiller på samme hold, som os andre. Regeringen vil ikke krænke den enkeltes private enemærker i kontroliver. Vi respekterer boligens ukrænkelighed og værner om den. Regeringen vil heller ikke belaste alle med bureaukrati f.eks. ved at forlange, at alle borgere skal indberette hver gang, de får gjort rent, passet børn, ordnet haven eller reparationer udført. Vi bekæmper systemdanmark og administrativ bøvl vi indfører det ikke. Men betyder det så, at det sorte arbejde i private hjem bliver fredet? Nej regeringen sætter fokus på holdningen til snyderi og bedrageri. 8

11 Regeringens kampagne for fairplay er synlig i gadebilledet. Med posters og gocards sættes fairplay på dagsordnen ved cafébordene. Samarbejdet med organisationerne betyder også, at fairplay debatten er tema i medlemsbladene. Det gøres også lettere at spotte det sorte arbejde i villakvartererne ved at indføre en mærkatordning for gulpladebiler, så enhver kan se, om bilen må bruges privat. 9

12 Nej til unfair konkurrence i erhvervslivet Et sundt og velfungerende erhvervsliv er en af de grundlæggende forudsætninger for det danske samfund. Men erhvervslivet er i enkelte brancher ikke sundt. Det er det f.eks. ikke, når bagersvende løber bort og efterlader brødene i glohede ovne, blot fordi ToldSkat kigger forbi. Eller når opvaskeren i restauranten stikker ud ad bagdøren, når Arbejdsdirektoratet kommer på besøg. Der er ikke fairplay, når arbejdskraften aflønnes sort eller virksomhederne har rod i regnskaberne, mangler momsregistrering eller sælger afgiftsfri sodavand i stor stil. Kontrolaktionerne har vist, at sådan er det desværre i nogle virksomheder. Virksomhedssnyd i byggebranchen Det gør de: En person driver uregistreret vikarbureau i byggebranchen. Han lejer arbejdskraft hos et andet vikarbureau og viderefakturerer ydelserne med moms, men beholder selv momsen. Det gør vi: ToldSkat gennemfører uanmeldt kontrol på grundlag af anonym anmeldelse og fakturakopi. Der bliver rejst krav om efterbetaling af moms på kr samt forhøjelse af den personlige indkomst med kr Det vurderes nu, om personen kan straffes. Det gør regeringen nu op med med endnu flere kontrolaktioner, styrket samarbejde mellem myndighederne og øget samarbejde med organisationerne. Stil krav til hinanden For det er en fælles kamp, som alle har en fordel i at vinde. Nogle brancher, f.eks. advokaterne, stiller i dag selv krav til deres medlemmer. De skal opføre sig på en given måde, ellers må de stå til ansvar overfor deres kollegaer. Et andet eksempel er Horesta, som stiller krav til deres medlemmer om at være momsregistreret og hvert år aflevere regnskaber godkendt af en revisor. På samme måde bør alle brancher stille krav om fairplay til deres kollegaer. Regeringen vil drøfte med brancheorganisationerne, hvordan de kan stille krav til medlemmerne, og om det offentlige med samtykke fra medlemmerne kan være behjælpelig med oplysninger om virksomhedernes skatte- og afgiftsforhold fra ToldSkat. Skal rammes på pengepungen De som ikke vil lytte til kollegaerne eller de brancher, som er så betændte, at de ikke selv kan holde justits, skal mødes med øget kontrol og højere straffe. De som snyder, skal rammes på pengepungen, for det er det eneste, de har respekt for. Det viser de skærpede bøder, som regeringen indførte overfor kioskerne de såkaldte cola-bøder. Og i yderste konsekvens skal de fratages muligheden for at drive virksomhed. Regeringen har allerede indført den mu- 10

13 lighed for virksomheder indenfor fødevareområdet. For det er unfair overfor de mange ærlige virksomheder, hvis snyderne for lov at trives i fred. Virksomhedssnyd i pizzeriaet Det gør de: Under en kontrolaktion mod pizzeriaer opdagede ToldSkat et pizzeria, hvor en stor andel af pizzeriaets ansatte ikke figurerede i lønningsregnskabet. På en senere kontrolaktion gentog dette sig. Det gør vi: ToldSkat foretog regnskabskontrol af pizzeriaet, og det hang slet ikke sammen. ToldSkat anmeldte forholdet til politiet, som foretog ransagning. ToldSkat kunne konstatere, at pizzeriaet i stor stil havde holdt omsætning uden for regnskabet og således ikke havde afregnet moms og skat af denne omsætning. Der er sendt tiltalebegæring til politiet med anmodning om ubetinget fængselsstraf til indehaveren og en tillægsbøde på kr. Det er både konkurrenceforvridende og krænkende for retsbevidstheden, når virksomheder systematisk kan overtræde gældende love, uden at det medfører sanktioner, der står i forhold til overtrædelsen. I nogle brancher opfattes bøderne ligefrem som en omkostning ved at drive forretning. Virksomhederne skal kunne konkurrere på lige vilkår. Derfor ønsker regeringen at forhøje bøderne i en lang række situationer og indføre skærpede sanktioner for overtrædelse af punktafgiftslovene. Derudover vil regeringen udvide kontrolbeføjelserne på pantområdet samt gøre det nemmere at beslaglægge varelageret, f.eks. de ulovlige sodavand, så virksomheden ikke bare kan fortsætte ulovlighederne lige så snart ToldSkat har forladt butikken. Aftalerne skal holdes Arbejdsmarkedet fungerer godt med ordentlige og trygge arbejdsforhold for den enkelte lønmodtager. Det er liberalt og i høj grad baseret på aftaler mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Det skal opretholdes, og regeringen vil derfor ikke acceptere, at det undergraves ved, at nogen bryder aftalerne. Det er hverken fair mod lønmodtagere eller arbejdsgivere, hvis de overenskomstmæssige forhold på arbejdsmarkedet undermineres. Det er unfair konkurrence over for ordentlige arbejdsgivere og virksomheder, hvis vi ser igennem fingre med kummerlige arbejdsforhold, ringere sikkerhed på arbejdspladsen og mindre tryghed i ansættelsen. Alle skal vise ansvar Enhver skal vise ansvar og ikke selv deltage på arbejdsmarkedet på unfair vilkår. Men skal også tage ansvar for andre, som måske ikke kender arbejdsmarkedets traditioner. Det er usmageligt at udnytte mennesker som illegal arbejdskraft. 11

14 Brug af illegal arbejdskraft Det gør de: To personer, der sammen ejede et hus, havde i en periode på ca. 6 måneder beskæftiget to litauiske statsborgere med bygnings- og nedbrydningsarbejde. Arbejdet blev udført på husejernes ejendom, og de litauiske statsborgere havde ikke arbejdstilladelse. Det gør vi: Politiet foretog efter anmeldelse efterforskning i sagen, litauerne fik bøder og blev udvist, og der blev rejst tiltale mod husejerne. Husejerne blev ved Østre Landsret idømt en skærpet bøde på kr. i alt. Bødens størrelse blev fastsat bl.a. under hensyntagen til den økonomiske fordel (besparelsen), som de to husejere havde tilsigtet, da de ansatte de to litauere. Brug af illegal arbejdskraft har mange negative konsekvenser. Det betyder, at de firmaer, som overholder aftalerne om overenskomstmæssig betaling bliver udkonkurreret, at arbejdsløse går glip af jobmuligheder og at det offentlige mister indtægter til den fælles velfærd. Derfor er der indledt et samarbejde mellem myndighederne og repræsentanter for fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. På regionalt niveau skal udviklingen i brugen af illegal arbejdskraft overvåges, og der skal drøftes mulige nye initiativer for at dæmme op for det illegale arbejde. Regeringen har allerede sikret, at det ikke kan betale sig at beskæftige udlændinge ved at fordoble strafferammen for ulovlig beskæftigelse af udlændinge. Nu går regeringen videre og skærper straffen for udlændinge, som tager illegal beskæftigelse. Regeringen har også taget flere initiativer i forbindelse med østudvidelsen. Det er vigtigt at forebygge fiktive virksomhedskonstruktioner og proformajobs, som alene har til formål at snyde og bedrage. 12

15 Tabel 2. Initiativer for fairplay Initiativer der er gennemført Skærpede bøder (Cola-bøder) indført Næringsbrev til fødevarebutikker og restaurationer Skærpet straf for illegal beskæftigelse af udlændinge Forebyggelse af omgåelse i forbindelse med udstationering Forebyggelse af fiktive virksomhedskonstruktioner Forebyggelse af proforma job i forbindelse med Østudvidelsen Forebyggelse af illegalt arbejde i forbindelse med Østudvidelsen Etablering af regionale netværk samt kontaktpersonsordning med henblik på bekæmpelse af illegal arbejdskraft Iværksættelse af en landsdækkende politimæssig overvågning af illegal udenlandsk arbejdskraft samt mulighed for ressourcemæssig støtte ved indsatser mod illegal arbejdskraft Vejledning vedrørende den praktiske fremgangsmåde ved politiets efterforskning af sager om illegal arbejdskraft Retningslinier for hvilken straf anklagemyndigheden bør kræve i sager om illegal arbejdskraft ToldSkats informationsfolder på flere sprog om de danske skatte- og afgiftsregler Styrket samarbejde om bekæmpelse af bilsnyd Forskningsprojekt om uformelle økonomiske aktiviteter blandt indvandrerejede virksomheder Initiativer der igangsættes nu (2004/05) Mærkatordning for biler på gule plader Miste retten til at sælge tips, hvis snyd med afgifter og moms Mulighed for kontrol uden for virksomheden Kontrolbeføjelser hvor arbejdet udføres Udvidet og mere ensrettet strafferetlig beskyttelse mod berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler Skærpet straf for udlændinges illegale beskæftigelse Skærpede sanktioner for dagpengemodtagere mv. Træk i kontanthjælpen Stop for misbrug af sygedagpenge Straksaktivering Hyret revisor på skatteyders regning Krav om officiel logbog i virksomheder Udsendelse af reviderede retningslinier for sanktionspåstande i sager om overtrædelse af udlændingelovens 59 13

16 Initiativer for fairplay Styrket samarbejde om skattestraffesager Medlemskab af brancheorganisationer som kvalitetsstempel Udveksling af oplysninger om skattekort til udlændinge Etablering af gadeteams Begrænse fordele ved sort arbejdskraft Undersøge mulighederne for forenklet skønsmæssig ansættelse Udvidede beføjelser på pantområder Nemmere anvendelige regler for beslaglæggelse og konfiskation Skærpede fakturakrav og minimumskrav til kasseapparater Mere udveksling af information Styrket information til arbejdsgivere og -tagere Styrket overvågning af sort arbejde og misbrug af sociale ydelser Evaluering af gennemførelsen af de initiativer, der er taget som led i en styrket indsats mod illegal arbejdskraft Initiativer der igangsættes i 2005/06 Hæftelse for underleverandører Skærpet kontrol af udenlandske byggevirksomheder Flere og større bøder Begrænsning af mulighederne for registrering som mellemhandler 14

17 15 Initiativkatalog

18 Gennemførte initiativer Cola-bøder For at intensivere indsatsen mod afgiftsunddragelse er der indført højere bøder i tilfælde hvor forretningers regnskaber er ufuldstændige, og hvor der konstateres forretningsbeholdninger af ubeskattede varer som sodavand, øl og vin, spiritus, tobak og slik. Regelsættet omfatter hjemmel til at forelægge forretningsindehaver en skærpet bøde, når der samtidigt konstateres regnskabsuorden og ubeskattede varer som f.eks. sodavand. Bøden er på kr. for hvert vareområde, der er solgt eller på lager, uden at der er betalt afgift heraf. Bøden er f.eks. på (2 x kr.), hvis der er solgt sodavand og slik, uden at salget er registreret på kasseapparat, og der ikke foreligger dokumentation i form af følgeseddel, faktura eller kvittering i forretningen for købet af varerne. Bøderne bliver væsentligt højere, hvis det i gentagelsestilfælde konstateres, at der er solgt ubeskattede sodavand og øl mv. Bødesagerne behandles under iagttagelse af de gældende processuelle regler om sagsfremstilling, høring, kendelse, bødeforhandling og bødeforelæg. Vedtager kioskindehaver bødeforelæg, har den administrative afgørelse samme virkning som en afgørelse truffet af domstolene. Vedtages bøden ikke, sender ToldSkat sagen til politiet med anmodning om indbringelse for domstolene. ToldSkat søger at gennemføre de administrative afgørelser i løbet af et par måneder efter kontrollens gennemførelse. Kioskbøderne er specielle, idet der ikke ses på omfanget af unddragelsen, idet der typisk ikke er tale om store beløb. Der er altså tale om en ordensbøde. Denne type ordensbøde er ny inden for skatte- og afgiftsretten, hvorfor der har været indbragt prøvesager for Københavns Byret. Byretten har givet myndighederne medhold. Der er udarbejdet en folder på dansk om bøderne, som er sendt til knap virksomheder, der handler med punktafgiftspligtige varer, f.eks. kiosker, frugt- og grøntsagsforretninger og andre dagligvareforretninger. Skatteministeriet. 16

19 Næringsbrev til fødevarebutikker og restaurationer Ordningen med næringsbrev til fødevarebutikker og restaurationer har to overordnede mål. Det ene er at sikre, at udøvere af erhvervet har det fornødne kendskab til de regelsæt, der gælder for branchen. Det andet er, at systematiske overtrædelser af fødevare-, arbejdsmiljø- samt skatte- og afgiftslovene kan sanktioneres mere effektivt og kan medføre frakendelse af næringsbrevet. Efter ordningen skal alle fødevarebutikker i detailhandlen og restaurationer have et næringsbrev for at kunne drive erhverv inden for deres område. Næringsbrevet kan erhverves af enhver, der har bestået en nærmere fastlagt prøve, og som derigennem har demonstreret det fornødne kendskab til de regler, der gælder for fødevareforretninger eller restaurationer. Inden en person tager prøven, vil der være mulighed for at gennemgå et kort uddannelsesprogram, der netop fokuserer på de krav, der stilles til drift af disse virksomhedstyper. Med ordningen gives der mulighed for, at systematisk overtrædelse af visse særlovgivninger ikke alene kan sanktioneres hver for sig efter de respektive særlovgivninger, men tillige vil kunne medføre en samlet sanktion. Ordningen lægger netop op til, at en indehaver af et næringsbrev kan frakendes dette, hvis der sker gentagne overtrædelse af den lovgivning, som falder ind under forslaget. Det er domstolene, der kan frakende en fysisk eller juridisk person retten til at udøve fødevareeller restaurationsvirksomhed. Ordningen træder i kraft den 1. juli Økonomi- og Erhvervsministeriet. 17

20 Skærpet straf for illegal beskæftigelse af udlændinge Initiativet skal sikre, at det ikke kan betale sig at beskæftige udlændinge illegalt, og samtidig sende et signal om, at regeringen anser det for uacceptabelt at beskæftige udlændinge illegalt. Initiativet indebærer en forøgelse af strafferammen for ulovlig beskæftigelse af udlændinge fra bøde eller fængsel indtil 1 år til bøde eller fængsel indtil 2 år. Der tilsigtes herved en skærpelse af bødeniveauet i tilfælde, hvor der ikke foreligger skærpende omstændigheder, fra kr. til kr. pr. beskæftiget udlænding pr. påbegyndt måned. I tilfælde, hvor der foreligger skærpende omstændigheder, tilsigtes en skærpelse af bødeniveauet fra kr. til kr. pr. beskæftiget udlænding pr. påbegyndt måned. Der sker samtidig en udvidelse af de omstændigheder, der betragtes som skærpende i forhold til straffastsættelsen. Ved straffens udmåling skal det således betragtes som en skærpende omstændighed, at overtrædelsen er begået forsætligt, at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende, eller at udlændingen ikke har ret til at opholde sig her i landet. I sager, hvor der foreligger en flerhed af skærpende omstændigheder f.eks. hvor overtrædelsen er begået forsætligt, og hvor der er opnået en økonomisk fordel skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed og medføre, at den vejledende bødestørrelse på kr. pr. beskæftiget udlænding pr. påbegyndt måned fraviges i skærpende retning. En økonomisk fordel, der er opnået ved ulovlig beskæftigelse af udlændinge, kan som tidligere konfiskeres efter reglerne i straffelovens 9. kapitel. I tilfælde, hvor der ikke kan ske konfiskation, skal der ved udmålingen af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Initiativet er gennemført ved lov nr. 428 af 9. juni 2004, der trådte i kraft den 11. juni Integrationsministeriet. 18

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Skatteudvalget L 96 - O

Skatteudvalget L 96 - O Skatteudvalget L 96 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-231-0044 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 96- Forslag til Lov om Forslag til lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Jeg har sat et forløb i gang, hvor der sættes klar fokus på retssikkerhed på skatteområdet. Vi skal huske på, at SKAT som myndighed udøver en

Jeg har sat et forløb i gang, hvor der sættes klar fokus på retssikkerhed på skatteområdet. Vi skal huske på, at SKAT som myndighed udøver en Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Tale 27. august 2015 J.nr. 15-2388779 Samrådsspørgsmål D Proces og Administration tco og hch - Tale til besvarelse

Læs mere

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v.

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. - 1 Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I artiklen d. 2. juni 2012 omtalte jeg en del af regeringens lovforslag fra den 25. april 2012

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt J.nr. j.nr. 08025500 Dato : 11. marts 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 114, 115, 116 og

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05 29. april 2005 Til samtlige kommuner, de sociale nævn m.fl. Stormgade 10 Orientering om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 341 Offentligt. Indsatsen mod sort arbejde

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 341 Offentligt. Indsatsen mod sort arbejde Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 341 Offentligt Indsatsen mod sort arbejde Dagsorden 1. Indledning sort arbejde i dag Definition på sort arbejde Fakta om sort arbejde 2. Den

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Team Kontrols årsrapport for 2012

Team Kontrols årsrapport for 2012 Team Kontrols årsrapport for 2012 1 Indledning Team Kontrol er en tværgående enhed i Halsnæs Kommune, der blev etableret i 2010. Organisatorisk er Team Kontrol placeret i Velfærdsservice som en del af

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

SKATTEMINISTERIET Den 9. februar 2006 Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/05 om ToldSkats indsats mod sort økonomi

SKATTEMINISTERIET Den 9. februar 2006 Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/05 om ToldSkats indsats mod sort økonomi SKATTEMINISTERIET Den 9. februar 2006 Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/05 om ToldSkats indsats mod sort økonomi Rigsrevisionens undersøgelse konkluderer, at ToldSkat

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen

Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen Rundskrivelse nr. 28/05 8. juni 2005 Straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af social dumping

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af social dumping 2007/2 BSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. april 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

SKAT Illegal arbejdskraft og social

SKAT Illegal arbejdskraft og social Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt SKAT Illegal arbejdskraft

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd

Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd Ved Niels Anker Jørgensen SKATTEMINISTERIET, Koncerncentret Juni 2011 SKAT Hvorfor optræder SKAT her? Side 2 17. juni 2011 Indkøberens

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Implementering af reglerne

Implementering af reglerne Sort arbejde L 170 A/B Implementering af reglerne v/ november 2012 Sort Arbejde L 170 B Hvordan implementerer SKAT reglerne? Reglerne findes i lov nr. 590 af 18.juni 2012 Bekendtgørelse nr. 979 af 5/10

Læs mere

Skat har en plan-2. del

Skat har en plan-2. del - 1 Skat har en plan-2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

Skat har en plan 1. del

Skat har en plan 1. del - 1 Skat har en plan 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Østaftalen har været en succes. Den har været et vigtigt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør ske på ordnende løn- og ansættelsesvilkår.

Østaftalen har været en succes. Den har været et vigtigt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør ske på ordnende løn- og ansættelsesvilkår. 29. juni 2007 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Indledende bemærkninger EU-udvidelsen

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Om tilbagebetaling A-kassen LH 4. udgave, september 2015

Om tilbagebetaling A-kassen LH 4. udgave, september 2015 Om tilbagebetaling A-kassen LH 4. udgave, september 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Vi spørger dig... 3 3. Hvad sker der, hvis udbetalingen var rigtig?... 3 4. Hvad sker der, hvis udbetalingen var

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

REGLER FOR OPHOLD OG ARBEJDE I DANMARK FOR STATSBORGERE FRA DE ØSTEUROPÆISKE EU-LANDE

REGLER FOR OPHOLD OG ARBEJDE I DANMARK FOR STATSBORGERE FRA DE ØSTEUROPÆISKE EU-LANDE MANUAL 4. UDGAVE, SEPTEMBER 2006 REGLER FOR OPHOLD OG ARBEJDE I DANMARK FOR STATSBORGERE FRA DE ØSTEUROPÆISKE EU-LANDE ORDLISTE EU-udvidelsen Arbejdskraftens frie bevægelighed EU/EØS-statsborgere Den nationale

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere